Samenvatting Aardrijkskunde Samenvatting Weer en Klimaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Aardrijkskunde Samenvatting Weer en Klimaat"

Transcriptie

1 Samenvatting Aardrijkskunde Samenvatting Weer en Klimaat Samenvatting door Z woorden 20 februari keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo 1.1) Wisselvalligheid in Nederland Het weerbericht Weersverwachting gemaakt bij het KNMI in De Bilt door meteorologen (weerkundigen). Ondanks moderne hulpmiddelen blijft het lastig om een weersverwachting te maken. Op weerskaarten staan weerelementen, luchtdruk en weersymbolen. Het weer, altijd anders Weer speelt zich af in de dampkring of atmosfeer. Weer is de toestand van de dampkring op een bepaald moment en op bepaalde plaats. Nederland: wisselvallig weer. Weerselementen: Tempratuur: gemeten met thermometer in o C. Neerslag: gemeten met regenmeter in millimeter. (Neerslag ontstaat wanneer waterdamp condenseert en verandert in waterdruppels) Wind: bewegende lucht. De druk van lucht op aarde is de luchtdruk. Bewolkingsgraad De schaal van Beaufort geeft de windsnelheid aan. De windrichting wordt genoemd naar de richting van waaruit de wind waait. In Nederland vaak zuidwesten wind. De windrichting wordt aangegeven met een windroos. De windsnelheid wordt gemeten in meter/seconde. De verwachte uv-straling wordt uitgedrukt in ultraviolette-straling. Bij uv-straling veel gevaar op verbranding van de huid of huidkanker. 1.2) Het Nederlandse klimaat verklaard Het Nederlandse klimaat Het klimaat is het gemiddelde weer over een lange periode. Nederland heeft een gematigd zee klimaat: koele zomers, zachte winters en neerslag in alle jaargetijden. Temperatuurfactoren Pagina 1 van 9

2 Vijf temperatuurfactoren: De breedteligging is de afstand tot de evenaar. Mate van inval van zonnestralen heet zoninvalshoeken: Poolstreken (hoge breedte): zonnestralen vallen schuin in, verwarmen een groot oppervlak. Tropen (lage breedte): zonnestralen vallen loodrecht in, verwarmen een klein oppervlak. Schuine zonnestalen: geven minder warmte af. Hoe hoger, hoe kouder. Iedere 100 meter omhoog is -6 o C. Grote temperatuurverschillen over korte afstand: in berggebieden. Wind verplaats kou of warmte. Zonnestralen vallen op land of water. Deze gesteldheid van het aardoppervlakte heeft invloed op temperatuur. Gebieden aan zee: minder temperatuurschommelingen dan gebieden landinwaarts. Land word sneller warm en sneller koud dan water. Aanlandige wind (zeewind) bevat veel waterdamp. Landwind heeft lagere luchtvochtigheid dan zeewind. Aflandige wind (of landwind) voert in winter koude lucht aan, in de zomer warme lucht. Wind en water zorgen voor aanvoer warmte en kou elders. 1.3) De invloed van luchtdruk op het weer Luchtdruk Luchtdruk wordt gemeten met barometer in hectopascal (hpa). Lijn van punten met gelijke luchtdruk: isobaar. Het weer bij hoge- en lagedrukgebieden Boven de Atlantische Oceaan ontstaan hoge- en lagedrukgebieden. Ligging: grote invloed op het weer. Hogedruk gebied heeft vaak helder weer. De lucht daalt en wordt warmer. Dat betekend warmte in de zomer en kou in de winter. Lagedrukgebied is een gebied met stijgende lucht. De lucht koelt af waardoor er vaak wolken ontstaan. Het weer bij verandering van luchtdruk Verschil in luchtdruk zorgt voor wind. Lucht stroomt van een hoge drukgebied naar een lage drukgebied. Regel meteorologen: stijgende luchtdruk geeft beter weer, dalende luchtdruk geeft minder weer. De waterkringloop Water komt in drie toestanden voor: Vast (sneeuw of hagel) Vloeiend (regen) Gasvormig (waterdamp) Water op aarde altijd in beweging. In de waterkringloop gaat water over van de ene toestand in de andere. Natte lucht: hogere luchtvochtigheid dan droge lucht. Pagina 2 van 9

3 1.4) Bronnen: Het Nederlandse weer verandert Verschil natuurlijk en versterkt broeikaseffect is het versterkte broeikaseffect word veroorzaak door de mens, natuurlijk broeikaseffect door de natuur. Door de mens: door het verbranden van fossiele brandstoffen komen er steeds meer broeigassen in de atmosfeer. Broeikas effecten: CO 2, CH 4, H 2 O Gevolg versterk broeikaseffect; Hogere tempraturen Stijging zeespiegel Meer hitte golven Droogte periode Misoogsten Watertekorten Voorbeelden van veranderend weer zijn; hitte golven en droge periode. Ecologische voetafdruk van een arm land is kleiner dan van een rijk land. 2.1) Spanje, land van verschillen Veel hoogteverschillen Spanje ligt op het Iberisch Schiereiland. Grootste deel ligt > 500 meter en de smalle stroken aan de kust < 200 meter. - Twee eiland groepen: de Balearen en de Canarische Eilanden. Binnenland is Spaanse Hoogvlakte: de Meseta. Gemiddeld tussen 600 en 800 meter hoog. - Ten noorden en ten zuiden van de Meseta liggen twee hooggebergte. In het noorden: Pyreneeën en Cantabirsch Gebergte en in het zuiden: Sierra Nevada. Langs de oost- en zuidkust: diverse middelgebergte. Overgangsgebied: van koel naar heet Richting zuiden hogere temperaturen. Twee oorzaken: breedteligging en invloed hoogdrukgebied. Gevolg: droge, hete zomers. Doordat de lucht daalt, lossen wolken op. Overgangsgebied: van nat naar droog Langere droge periode en meer verdamping richting het zuidoosten. Stuwingsregen: regen die ontstaat doordat lucht aan de loefzijde van een gebergte omhoog wordt geduwd. Stijgingsregen: regen die ontstaat door opstijgende warme lucht. Frontale neerslag: neerslag die ontstaat door botsingen van warme en koude lucht. Berggebieden: wind omhooggestuwd aan loefzijde. Aan lijzijde daalt lucht, wordt het warmer en is er dus weinig neerslag. Gebied achter berg: regenschaduw. Door ligging van gebergten in kustgebieden in binnenland weinig invloed van de zee. Aanlandige wind: meer invloed in noorden en zuiden. Pagina 3 van 9

4 2.2) Land van verschillende klimaten De klimaten van Spanje Noorden: gematigd zee klimaat, neerslag in alle jaargetijden. Minder invloed Azorenhogedrukgebied; aanlandige wind daardoor veel bewolking regen. De oost- en zuidkust: mediterraan klimaat: warme zomers en zachte winters met droge zomerperiode. Binnenland: landklimaat. Invloed van zee is gering. Zomers heet, winters koud. Gebieden met weinig neerslag: steppeklimaat. Berggebieden: hooggebergteklimaat. Canarische Eilanden in winter gemiddeld warmer en in zomer minder heet dan vaste land. Waterprobleem Spanje: te veel of te weinig Spaanse zomers droog, vooral neerslag in herfst en winter. Neerslag valt ongelijk over het jaar. Neerslagverdeling: verdeling van de neerslag over het land. Neerslagintensiteit: hoeveelheid neerslag per uur of per dag. Gevolg van piekafvoer is overstromingen. De neerslag is wisselvallig. Problematisch voor de landbouw. Problemen en oplossingen Verdamping en ongelijke neerslagverdeling veroorzaken watertekorten. Nuttige neerslag: neerslag min verdamping. Watervoorraad door aanleg stuwmeren. Aanvoer water via kanalen en pijpleidingen. 2.3) Klimaat en plantengroei Invloed klimaat op plantengroei Het klimaat en de bodem bepalen welke planten er groeien. Loof bos in het noorden (zeeklimaat). Altijd groene mediterrane-vegetatie langs oost- en zuidoostkust. Kenmerk planten: kleine bladeren, lange wortels Steppe-vegetatie in het binnenland, soms woestijn. Hooggebergte-vegetatie: elke 100 meter hoger 0,6 o C kouder. Pyreneeën: hooggebergtevegetatie 5. Eeuwige sneeuw 4. Kale rots 3. Almen of bergweiden 2. Naaldwoud Pagina 4 van 9

5 1. Loofbos Droogteproblemen Oorspronkelijke begroeiing: gemengd loofbos en steppe vegetatie verdwenen door ontbossing. Gevolg ontbossing: verwoestijning. Verzilting is toename zoutgehalte bodem. Vaak veroorzaakt door onzorgvuldige irrigatiemethoden. Verzilting voorkomen door: Zuiniger met water omgaan Irrigatiewater ondergronds afvoeren In droogste tijd: meeste water nodig. Veel water nodig voor; landbouw, bevolking en toerisme. Oppompen van grondwater leidt tot: daling van de grondwaterspiegel en verdroging. Meer ontziltingsinstallaties ingezet om van zee water zoet water te maken (verzilten). 2.4) Neerslag en landbouw Tweedeling landbouw Groot deel Spanje ongeschikt voor landbouw. Redenen: Te droog Te bergachtig Onvruchtbare bodem Door droogte tweedeling landbouw: landbouw zonder irrigatie en met irrigatie. Landbouw zonder irrigatie In gebieden waar niet of nauwelijks geïrrigeerd wordt, vind je: extensieve is veeteelt. Op Meseta: droge akkerbouw: In herfst: zaaien graan. In winter: wintertarwe en wintergerst. In voorjaar: oogsten graan. In zomer: bodem ligt brak, bodem kan herstellen. Nadelen: kans op erosie, lage productie en seizoenswerkloosheid. Op de helling allerlei soorten olijfbomen en notenbomen. In vochtige noordwesten: veevoer (gras) en akkerbouwgewassen. Drogere gebieden: extensieve veeteelt. Landbouw met irrigatie Kenmerken irrigatiebouw: zeer arbeids- en kapitaalintensief. Voordeel irrigatie: meer gewassen verbouwen en grotere oogsten. (denk aan sinaasappelen, citroenen, mandarijnen, katoen, rijst, pinda s, paprika s tomaten). Bijnaam kunststrook València: Mare Plastico. Voordelen druppelirrigatie: Pagina 5 van 9

6 Geen waterverspilling Tegengaan verzilting 2.5) Bronnen: Steeds extremer! Gevolgen klimaatverandering voor Natuurlijke begroeiing: verschuiving vegetatiezones, uitstervende soorten, bosbranden en verwoestijning. Landbouw: mislukken van oogsten door verdroging en minder opbrengsten. Ziekten en plagen: meer kans op overlijden ne huidkanker. Verspreidding tropische ziektes. Waterhuishouding: vaker last van verdroging door lagere grondwaterspiegel en watertekorten. Mogelijke maatregelen om de gevolgen van klimaatsverandering tegen te gaan: Waterbeheer (irrigatie) Herbebossing. 3.1) Het weer in de Verenigde Staten Grote verschillen in het weer Grote verschillen in het weer door de grootte van de Verenigde Staten. Tempratuurfactoren Vier factoren bepalen het weer: De breedteligging; De richting van de gebergten vermindert de invloed van de zee. In de winter waait er koude, droge lucht uit het noorden. In de zomer waait er warme, vochten lucht uit het zuiden. De aanlandige wind en aflandige wind; Aan de westkust gematigde tempraturen. Door de aanlandige wind valt er aan de westkust van de gebergten (de loefzijde) veel neerslag. Aanlandige wind brengt de warme vochtige lucht naar de zuidkust. Zeestromen; Oostkust: een aflandige wind dus weinig invloed van de zee. Gebergten; Beschermen het binnenland tegen de invloed van de zee. 3.2) Hoge- en lagedrukgebieden Luchtdruk in zomer en winter De ligging van de luchtdrukgebieden (in de zomer en winter) is er bepalend voor het klimaat. Zomer: in het zuidoosten stroomt aanlandige (vochtige) lucht het land op. Aan de noordwestkust overheerst Pagina 6 van 9

7 aanlandige wind (vochtige lucht). In Californië is de lucht aflandig hier is het zomers droog. Winter: in de winter ligt het hogedrukgebied boven Canada. Gevolg: er stroomt koude, droge lucht naar de Verenigde Staten. De luchtdruk verdeling heeft gevolgen voor tempratuur en neerslag. Vochtige oceaanlucht uit het zuiden botst op droge wind uit het noorden. De warme vochtige lucht stijgt op (frontale neerslag). De lucht zal hierdoor afkoelen, kan minder waterdamp bevatten en regent uit. Doordat natuurlijke hindernissen ontbreken, kunnen s winters de koude lucht en zomers de warme lucht ver in het land doordringen. Luchtdrukverdeling wereldwijd De luchtdrukverdeling in de VS wordt veroorzaakt door de mondiale luchtdrukverdeling. Van de tropen naar de polen liggen er afwisselend gordels van lage en hoge luchtdruk. De twee regels van de wet van Buys Ballot: Wind waait van een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied Door de draaiing van de aarde krijgt de wind (op het noordelijk halfrond) een afwijking naar rechts en op het zuidelijk halfrond naar links. 3.3) Klimaten in de Verenigde Staten Veel klimaten De VS kent grote verschillen in breedte- en in hoogteligging. Hierdoor zijn er veel verschillende klimaten: Landklimaat: het noordoosten heeft een landklimaat. De overheersende aflandige wind zorgt voor koude winters en warme zomers. Gematigd zeeklimaat: een groot deel van de westkust en de gehele zuidkust heeft onder invloed van een aanlandige wind een gematigd zeeklimaat. Droge klimaten In het westen liggen drogere klimaten: Woestijnklimaat: de aanlandige wind aan de westkust brengt vochtige lucht. De neerslag valt aan de westkant (loefzijde) van het kustgebergte en de Sierra Nevada. Aan de lijzijde ligt een woestijnklimaat: er valt minder dan 200 mm neerslag per jaar. Weinig vegetatie; alleen cactussen en vetplanten. Steppeklimaat: in de Great Plains valt meer neerslag (tussen de 200 en 400 mm/jaar). De neerslag valt voornamelijk in de zomer (vochtige warme lucht uit het zuiden). Koude klimaten Alaska ligt op hoge breedte. Samen met de hoogte(ligging) van de hooggebergten verklaar dat de koude klimaten. Toendraklimaat: Alaska heeft door noordelijke ligging (hoge breedte) een kleine zoninvalshoek. Hierdoor wordt het in de zomer niet warmer dan 10 o C en in de winter kouder dan -3 o C. Er groeien mossen en lage struiken. De bodem is het grootste deel van het jaar bevroren. Hooggebergteklimaat: De VS kent grote berggebieden boven de m. Hier tref je het hooggebergteklimaat aan. Warme klimaten Hawaii en het zuiden van Florida liggen op lage breedte en hebben een tropisch klimaat. Tropische regenwoudklimaat: op Hawaii is de gemiddelde temperatuur altijd hoger dan 18 o C en valt er zo n mm neerslag per jaar. Door dit warme, vochtige klimaat komt op Hawaii ook tropische regenwoud voor. Savanneklimaat: het zuiden van Florida kent ook een tropisch klimaat. Alleen valt er in de winter duidelijk minder neerslag dan Pagina 7 van 9

8 in de zomer. Mediterraan klimaat: aan de zuidwestkust ligt (t.z.v. San Francisco) een mediterraan klimaat met drogere winters. 3.4) Landbouw in de Verenigde Staten Van New York naar San Francisco Je kan de VS verdelen in twee helften: het natte oosten en het droge westen. Het natte oosten In het oosten van de VS valt voldoende neerslag voor normale (niet-geïrrigeerde) landbouw. De Dairy Belt ligt in de kustvlakte en ten westen van de grote meren. In het zuivelgebied werd vroeger alleen zuivel geproduceerd, tegenwoordig houdt men ook koeien. De Soybean-Corn belt ligt in de Centrale Laagvlakte. 40% van de wereldproductie van maïs (corn) en sojabonen (soy-beans) wordt hier verbouwd. In de voormalige Cotton Belt, in huid zuidoosten, worden groenten, fruit, katoen, tabak, citrusfruit en pinda s verbouwd. Van nat naar droog De Great Plains is een hoogvlakte met steppebegroeiing. De waterbalans is negatief, dat betekend dat er meer neerslag verdampt dan valt. Naast dat er te weinig valt, is de neerslag ook onbereikbaar. Akkerbouw is alleen mogelijk door irrigatie toe te passen. Extensieve veeteelt is vrijwel verdwenen. Steeds vaker die je veeteelt (koeien, varkens, paarden schapen of kippen) in de vorm van een feetlot. Dat is intensieve veehouderij. Het droge westen Ten westen van de Rocky Mountains ligt het Grote Bekken, dit is een kurkdroog gebied. In dit gebied is: Extensieve veeteelt, bosbouw, geïrrigeerde akkerbouw. Central Vally is een vlak gebied dat in de regenschaduw ligt van het kustgebergte. Door het aangevoerde irrigatie water is dit een productief gebied met voedselgewassen. 3.5) Bronnen: Klimaatverandering De Verenigde Staten worden grote vervuilers genoemd, omdat hun ecologische voetafdruk heel groot is. (ecologische voetafdruk: de gemiddelde ruimte (in hectare) die nodig is om het welvaartniveau van een persoon in een bepaald land te kunnen behouden) De gemiddelde uitstoot van het broeikasgas CO 2 per inwoner is hoog. Het versterkte broeikaseffect zorgt voor opwarming van de aarde. Gevolg: verandering in het weer. Florida wordt bedreigd door de zeespiegelstijging. Een klimaatverdrag is een afspraak tussen landen over de aanpak van de klimaatverandering. De VS werken niet graag mee, omdat het hun economie te veel geld kost. Duurzaam consumeren betekent: producten kopen die weinig of geen schade toebrengen aan het milieu. Een voorbeeld van duurzaam consumeren is: Producten kopen die weinig of geen schade toebrengen aan het milieu Minder vlees eten Tweedehands spullen kopen Recycling: hergebruik van producten. Pagina 8 van 9

9 Nog verder gaat: producten maken op een manier die weinig of geen schade toebrengt aan het milieu; oftewel duurzaam produceren. Californië wil duurzaam produceren door: Producten te maken die minder energie gebruiken Duurzame energie te gebruiken De staat heeft een strenge milieuwet. C.1) Orkanen Hurricane Katrina Ieder jaar komen er in het zuiden en zuidoosten van de VS vijf tot tien orkanen aan land. Orkaan: zwarte tropische storm met windkracht van minimaal 12 op de schaal van Beaufort. Tropische depressie Tropische storm Tropische orkaan De orkanen krijgen afwisselend jongens en meisjes namen op alfabet. Orkaan heet in Amerika: Hurricane Een ronddraaiende orkaan Ontstaan van orkaan: Boven warm zeewater (meer dan 26,5 o C). De warme, vochtige lucht stijgt snel op en condenseert. Bij condenseren komt weer warmte vrij. De lucht stijgt nog sneller op. Een groot lage luchtdrukgebied vormt zich. Lucht stroomt toe. Lucht draait zoals het water in een afvoerputje. Op het noordelijk halfrond tegen de wijzers van de klok in. De doorsnede van een orkaan: km. Pagina 9 van 9

Aardrijkskunde samenvatting H2: Klimaat: is een beschrijving van het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar.

Aardrijkskunde samenvatting H2: Klimaat: is een beschrijving van het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Samenvatting door S. 1016 woorden 28 februari 2016 6,2 47 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde samenvatting H2: Nadeel tropische klimaten: het vocht, en de insecten/ziektes.

Nadere informatie

Op de weerkaarten staan de weerselementen en de luchtdruk ook weergegeven. Er staan dan vaak weersymbolen bij.

Op de weerkaarten staan de weerselementen en de luchtdruk ook weergegeven. Er staan dan vaak weersymbolen bij. Boekverslag door P. 3526 woorden 7 december 2015 6 140 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde 1 Wisselvalligheid in Nederland Het weerbericht Meteorologen (= weerkundigen) maken bij het Koninklijk Nederlands

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6

Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6 Samenvatting Aardrijkskunde 4.1 t/m 4.6 Samenvatting door een scholier 1392 woorden 15 januari 2014 5,9 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs AARDRIJKSKUNDE PW 4.1 T/M 4.6 H 4 1 *Reliëfkaart:

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Weer en Klimaat hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Weer en Klimaat hoofdstuk 2 Samevattig Aardrijkskde Weer e Klimaat hoofdstk 2 Samevattig door Jorda 570 woorde 14 december 2017 0 keer beoordeeld Vak Aardrijkskde Samevattig Hoofdstk 2 Aardrijkskde 1 Veel hoogteverschille Spaje ligt

Nadere informatie

7,5. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. paragraaf 2. klimaten wereldwijd.

7,5. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. paragraaf 2. klimaten wereldwijd. Samenvatting door Anne 867 woorden 12 april 2017 7,5 15 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand paragraaf 2 klimaten wereldwijd breedteligging: de afstand van een plaats tot de evenaar in

Nadere informatie

Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het zich meestal ergens voordoet, maar ben je bijvoorbeeld in Spanje kan het ook best regenen.

Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het zich meestal ergens voordoet, maar ben je bijvoorbeeld in Spanje kan het ook best regenen. Samenvatting door Annique 1350 woorden 16 mei 2015 7,3 333 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Klimaten Paragraaf 2.2 Weer en klimaat Klimaat is een beschrijving van het weer zoals het

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door een scholier 122 woorden 17 juni 2016 6, 75 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Humboldt Samenvatting aardrijkskunde H2 2.1 Het weer: beschrijft

Nadere informatie

Soms moet de lucht omhoog omdat er een gebergte ligt. Ook dan koelt de lucht af. Er ontstaan wolken en neerslag. Dit is stuwingsregen.

Soms moet de lucht omhoog omdat er een gebergte ligt. Ook dan koelt de lucht af. Er ontstaan wolken en neerslag. Dit is stuwingsregen. Samenvatting door een scholier 1790 woorden 1 juni 2016 7,9 13 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand samenvatting Aardrijkskunde hoofdstuk 2: KLIMATEN 2.1 Klimaten Waardoor is het niet

Nadere informatie

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Antwoorden Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: dinsdag 31 januari 2017 Tijd: 11:02 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15,

Nadere informatie

Hoe komen de verschillende klimaten op Aarde tot stand?

Hoe komen de verschillende klimaten op Aarde tot stand? Klimaat Wat is klimaat? Klimaat is de gemiddelde toestand van het weer over een langere periode op een bepaalde plaats. Veel meteorologische instituten hanteren een periode van 30 jaar voor de berekening

Nadere informatie

Klimaten Verschillende klimaten - Tropisch klimaat - Droog klimaat - Gematigd klimaat - Landklimaat - Poolklimaat - Mediterraan klimaat - Subtropisch klimaat https://schooltv.nl/video/klimaatzones-van-de-wereld-waarom-zijn-er-verschillende-klimaatzones/

Nadere informatie

Klimaten VS vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Klimaten VS vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 November 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/82688 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Weer = de toestand van de atmosfeer. Deze kan snel veranderen. Dit bepaald bijv. je kledingkeuze.

Weer = de toestand van de atmosfeer. Deze kan snel veranderen. Dit bepaald bijv. je kledingkeuze. Samenvatting door Carlijn 3598 woorden 17 mei 2018 8,4 7 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs Hoofdstuk 7 Nederlands weer en klimaatverschillen P1 Weer en klimaat Weer = de toestand van

Nadere informatie

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat

Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Toets_Hfdst2_WeerEnKlimaat Vragen Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: 31-1-2017 Tijd: 11:02 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Nadere informatie

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde.

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. 1-Maak een begrippenlijst van de rood gedrukte begrippen. 2-Wat zijn de drie elementen van weer en klimaat?

Nadere informatie

4 Leven in een koud gebied

4 Leven in een koud gebied 4 Leven in een koud gebied 1 a Canada b/c W16 d 73 2 a Te koud: s zomers < 10º C b gebruik van sneeuwscooter en sleden kleding c te koud om voedsel te verbouwen 3a/4 W17 Toendra: wat, waar en waarom daar?

Nadere informatie

Wat is Meteorologie?

Wat is Meteorologie? Meteorologie Niek van Andel www.alweeronline.nl Wat is Meteorologie? Latijn: Meteorologia Grieks: Meteorologos metewros (hoog in de lucht) logos (leer van) Leer van iets, hoog in de lucht (abstract) 1

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8

Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8 Samenvatting Aardrijkskunde H.2 tot paragraaf 8 Samenvatting door Anouk 747 woorden 19 januari 2018 6,3 7 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand H.2 Klimaat 1 De stralingsbalans van de aarde

Nadere informatie

2 Natuurlandschappen op aarde

2 Natuurlandschappen op aarde 2 Natuurlandschappen op aarde Start 1 a 1 bos 2 zee b thuis/hotel c nat / droog dichtbegroeid / onbegroeid koud / warm hoog / laag 2 a nat / droog dichtbegroeid / weinig begroeiing - onbegroeid koud /

Nadere informatie

5,3. Samenvatting door een scholier 1646 woorden 7 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde

5,3. Samenvatting door een scholier 1646 woorden 7 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde Samenvatting door een scholier 1646 woorden 7 oktober 2010 5,3 41 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Aardrijkskunde 3 HAVO/VWO De Geo 1+ basisboek. B32 Temperatuurfactoren veroorzaken temperatuurverschillen.

Nadere informatie

De Geo. 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2. 1ste druk

De Geo. 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2.  1ste druk De Geo 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 2 www.degeo-online.nl 1ste druk De Geo, aardrijkskunde voor de onderbouw van th - Docentenhandleiding 1 TH 1 ThiemeMeulenhoff Utrecht/Zutphen,

Nadere informatie

5,8. Samenvatting door een scholier 2061 woorden 23 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Buitenland - vmbo/t/havo klas 1 - Hoofdstuk 1

5,8. Samenvatting door een scholier 2061 woorden 23 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Buitenland - vmbo/t/havo klas 1 - Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 2061 woorden 23 oktober 2010 5,8 129 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Buitenland - vmbo/t/havo klas 1 - Hoofdstuk 1 1.2 Bevolkingsspreiding: de manier

Nadere informatie

H2: Europa, verenigd of versnipperd?

H2: Europa, verenigd of versnipperd? H2: Europa, verenigd of versnipperd? Klas 2 Geo Vragen 5 1. Europa is te herkennen aan een aantal natuurkenmerken. Noem er drie. 6 2. Het aantal inwoners verandert door natuurlijk bevolkingsgroei (geboorte

Nadere informatie

Uiteenzetting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Multicultureel Amerika

Uiteenzetting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Multicultureel Amerika Uiteenzetting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Multicultureel Amerika 8,3 Uiteenzetting door M. 1600 woorden 2 keer beoordeeld 3 december 2015 Vak Aardrijkskunde Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Amerika Landschappen:

Nadere informatie

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde.

Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. Opdrachten bij Weer en klimaat. (Tekstboek en de ELO) 3.1.1. Temperatuurverschillen op aarde. 1-Maak een begrippenlijst van de rood gedrukte begrippen. 2-Wat zijn de drie elementen van weer en klimaat?

Nadere informatie

Werkblad:weersverwachtingen

Werkblad:weersverwachtingen Weersverwachtingen Radio, tv en internet geven elke dag de weersverwachting. Maar hoe maken weerdeskundigen deze verwachting, en kun je dat niet zelf ook? Je meet een aantal weergegevens en maakt zelf

Nadere informatie

2 Landschapszones op aarde SO 1

2 Landschapszones op aarde SO 1 Aardrijkskunde 1 havo/vwo 2 Landschapszones op aarde SO 1 Deze toets bestaat uit tien vragen: open vragen en meerkeuzevragen. Ook zijn er vragen waarbij de atlas (Grote Bosatlas, editie 54) nodig is. Bij

Nadere informatie

Weerberichten vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Weerberichten vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 November 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/82678 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H2, paragraaf 1 t/m 3

Samenvatting Aardrijkskunde H2, paragraaf 1 t/m 3 Samenvatting Aardrijkskunde H2, paragraaf 1 t/m 3 Samenvatting door A. 1377 woorden 2 februari 2017 6,9 63 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Hoofdstuk 2 par. 1-3 wat moet je leren samenvatting

Nadere informatie

Landbouw VS vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Landbouw VS vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 October 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/82690 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Weer en klimaat. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Weer en klimaat. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 16 December 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/87209 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, les 1,2,3

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, les 1,2,3 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, les 1,2,3 Samenvatting door M. 941 woorden 8 oktober 2012 6 113 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Paragraaf 1, Regio in beeld: Zuid-Afrika Hoogteligging

Nadere informatie

Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten?

Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten? Klimaatverandering Wat kunnen we verwachten? Yorick de Wijs (KNMI) Veenendaal - 09 05 2019 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1 Klimaatverandering Oorzaken en risico s wereldwijd Trends en

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk en

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk en Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1.1 1.2 en 4.1 4.2 Samenvatting door een scholier 1402 woorden 5 december 2017 7 21 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Humboldt Aardrijkskunde toetsweek 1

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatzones en landschappen

Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatzones en landschappen Samenvatting Aardrijkskunde Klimaatzones en l Samenvatting door S. 2507 woorden 2 december 2012 4,9 34 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand 1. Een gebied van uitersten - Middellandse zeegebied

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 AARDE Klimaat en landschap

Hoofdstuk 2 AARDE Klimaat en landschap Hoofdstuk 2 AARDE Klimaat en landschap Feitjes over de aarde: 1. De aarde is een bol met een scheve aardas 2. graadnet paralellen = breedtecirkels bijv. evenaar max. 90 graden meridianen = lengtecirkels

Nadere informatie

1 Kun je aan planten zien wat je aan moet?

1 Kun je aan planten zien wat je aan moet? 1 Kun je aan planten zien wat je aan moet? Hoofdstuk 1 Les 1 Zoek het op Bij de evenaar staat de zon hoog. Het is er warm en daardoor verdampt het water. Die warme damp stijgt op en koelt af: dan gaat

Nadere informatie

Het weer hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/63740

Het weer hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/63740 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 06 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/63740 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Nederland en Spanje vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Nederland en Spanje vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 November 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/82679 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Manieren om een weersverwachting te maken Een weersverwachting kun je op verschillende manieren maken. Hieronder staan drie voorbeelden.

Manieren om een weersverwachting te maken Een weersverwachting kun je op verschillende manieren maken. Hieronder staan drie voorbeelden. Weersverwachtingen Radio, tv en internet geven elke dag de weersverwachting. Maar hoe maken weerdeskundigen deze verwachting, en kun je dat niet zelf ook? Je meet een aantal weergegevens en maakt zelf

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2, paragraaf antwoorden

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2, paragraaf antwoorden Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2, paragraaf 5-7 + antwoorden Samenvatting door een scholier 1956 woorden 25 juni 2008 6,3 98 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Aardrijkskunde J2 H2

Nadere informatie

Samenvatting aardrijkskunde H9:

Samenvatting aardrijkskunde H9: Samenvatting aardrijkskunde H9: 1.Opbouw van de atmosfeer: opbouw atmosfeer of dampkring gebaseerd op temperatuursschommelingen. Hoogte atmosfeer Naam atmosfeerlaag Temp.-verloop verschijnsel 80-1000Km

Nadere informatie

Klimaten hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Klimaten hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 02 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52491 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door M. 965 woorden 21 juni 2014 4,9 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand 2 Mediterraan klimaat en landschap. Middellandse Zeeklimaat:

Nadere informatie

Leren voor de biologietoets. Groep 8 Hoofdstuk 5

Leren voor de biologietoets. Groep 8 Hoofdstuk 5 Leren voor de biologietoets Groep 8 Hoofdstuk 5 Weer of geen weer 1 Het weerbericht Het weer kan in Nederland elke dag anders zijn. Daarom luisteren en kijken wij vaak naar weerberichten op de radio en

Nadere informatie

Weerkaarten VS vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82687

Weerkaarten VS vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82687 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 oktober 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/82687 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 2012 woorden 13 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde. B 24 breedteliggingen en temperatuur

Samenvatting door een scholier 2012 woorden 13 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde. B 24 breedteliggingen en temperatuur Samenvatting door een scholier 2012 woorden 13 november 2002 5 145 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde B 24 breedteliggingen en temperatuur De breedteligging van een plaats is van grote invloed op de temperatuur.

Nadere informatie

Weer is de toestand van de weerselementen op een bepaalde tijd op een bepaalde plaats.

Weer is de toestand van de weerselementen op een bepaalde tijd op een bepaalde plaats. Aantekening door Janine 2280 woorden 17 mei 2018 10 1 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Tips voor leerwerk Weer en Klimaat. Nederland. De vier weerselementen: Temperatuur Neerslag Bewolking

Nadere informatie

Toets 1 - 'Landschappen in Europa'

Toets 1 - 'Landschappen in Europa' Auteur Mayon Ottens Laatst gewijzigd 07 oktober 2015 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/62751 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Een wadi is een rivier die slechts een deel van het jaar water bevat. Je kunt er gemakkelijk grondwater winnen.

Een wadi is een rivier die slechts een deel van het jaar water bevat. Je kunt er gemakkelijk grondwater winnen. Samenvatting door een scholier 912 woorden 19 december 2017 4.8 16 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Hoofdstuk 1: 1: het Midden-Oosten Droog Groot deel Midden-Oosten heeft steppeklimaat

Nadere informatie

De Geo. 3 havo/vwo Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 1. www.degeo-online.nl. eerste druk

De Geo. 3 havo/vwo Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 1. www.degeo-online.nl. eerste druk De Geo 3 havo/vwo Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 1 www.degeo-online.nl eerste druk Hoofdstuk 1 Multicultureel Amerika Start 1 Eigen antwoorden leerling 2 Vooraf: Op de grote foto

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 1583 woorden 17 december 008 6,8 148 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Amerika. Aardrijkskunde Landschappen: 1. Kustvlakte.

Nadere informatie

B36 De dampkring laat de zonnewarmte gewoon door. Pas als de zonnestralen op het aardoppervlak vallen, geven ze hun warmte af.

B36 De dampkring laat de zonnewarmte gewoon door. Pas als de zonnestralen op het aardoppervlak vallen, geven ze hun warmte af. Samenvatting door een scholier 1760 woorden 17 juni 2006 7,1 34 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo B26 De dampkring / atmosfeer = een dunne schil van lucht. Functies: 1. Zuurstof en koolzuurgas

Nadere informatie

6,5. Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdvraag en deelvragen

6,5. Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdvraag en deelvragen Werkstuk door Een scholier 2067 woorden 31 maart 2004 6,5 179 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdvraag en deelvragen Hoofdvraag: Wat is het gezicht van Noord-Europa als je kijkt naar natuurlijke factoren

Nadere informatie

KNMI 06 klimaatscenario s

KNMI 06 klimaatscenario s KNMI 06 klimaatscenario s Stof tot nadenken? Opzet presentatie Klimaatverandering en het (versterkte) broeikaseffect Waargenomen klimaatverandering De nieuwe KNMI-klimaatscenario s Mogelijke effecten 1

Nadere informatie

Toets 1 - 'Landschappen in Europa'

Toets 1 - 'Landschappen in Europa' Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Mayon Ottens 07 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62751 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Bedreigingen. Broeikaseffect

Bedreigingen. Broeikaseffect Bedreigingen Vroeger gebeurde het nogal eens dat de zee een gat in de duinen sloeg en het land overspoelde. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. De mensen hebben de duinen met behulp van helm goed vastgelegd

Nadere informatie

Neerslag vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82681

Neerslag vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82681 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 november 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/82681 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen REDD+ een campagne voor bewustwording van suriname over haar grootste kapitaal Wat is duurzaam gebruik van het bos: Duurzaam

Nadere informatie

HFDST 6. HET WEER IN ONZE STREKEN

HFDST 6. HET WEER IN ONZE STREKEN HFDST 6. HET WEER IN ONZE STREKEN 54 II. Hoe kunnen we verklaren dat we in België vaak een wisselvallig weer hebben? Wat wordt bedoeld met wisselvallig weer? De verklaring: op ca. 50 NB hebben we een botsing

Nadere informatie

Opdrachten bovenbouw hv

Opdrachten bovenbouw hv Opdrachten bovenbouw hv Dit is de laatste actuele lesopener van dit jaar. Deze keer kiezen we voor een quiz over weer, klimaat en klimaatverandering, waarin je jouw kennis kunt meten met andere leerlingen

Nadere informatie

5,5. Samenvatting door Timo 3481 woorden 25 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. De GEO Samenvatting. Water

5,5. Samenvatting door Timo 3481 woorden 25 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. De GEO Samenvatting. Water Samenvatting door Timo 3481 woorden 25 april 2018 5,5 14 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo De GEO Samenvatting. Water - Drie vormen van water : Vloeistof Vaste stof ( sneeuw of ijs ) Gas

Nadere informatie

Toets 2 - 'landschappen in europa'

Toets 2 - 'landschappen in europa' Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Mayon Ottens 16 june 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62989 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Weer en klimaat. Werkboek aardrijkskunde klas 2. Klas. Kl. klas..

Weer en klimaat. Werkboek aardrijkskunde klas 2. Klas. Kl. klas.. Weer en klimaat Werkboek aardrijkskunde klas 2 Naam... Klas.. Klas. Kl klas.. 0 Inhoudsopgave. 1-Inleiding 2-De elementen van weer en klimaat 3-Temperatuur 4-Neerslag 5-Wind 6-Klimaat 7-Begrippenlijst

Nadere informatie

Toets 2 - 'Landschappen in Europa'

Toets 2 - 'Landschappen in Europa' Auteur Mayon Ottens Laatst gewijzigd 16 June 2015 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/62989 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

INDONESIË. Natuurlijke en landschappelijke kenmerken

INDONESIË. Natuurlijke en landschappelijke kenmerken INDONESIË Natuurlijke en landschappelijke kenmerken Structuur [1/2] De kandidaat kan gebiedskenmerken van een ontwikkelingsland beschrijven en analyseren. Het betreft: a. sociaal-geografische en fysisch-geografische

Nadere informatie

Werkwinkel: Geografische denkvaardigheden

Werkwinkel: Geografische denkvaardigheden Werkwinkel: Geografische denkvaardigheden Dag van de Aardrijkskunde 3 7 I. Mestdagh A. Vermeulen KLIMAATTYPE: WARM ALTIJD NAT KLIMAAT VEGETATIETYPE: TROPISCH REGENWOUD TROPISCH REGENWOUD - Boomgroei mogelijk

Nadere informatie

Extra CaseQuest 1 Watergebruik in het Middellandse Zeegebied

Extra CaseQuest 1 Watergebruik in het Middellandse Zeegebied Extra CaseQuest 1 Watergebruik in het Middellandse Zeegebied 1/5 Inleiding Het Middellandse Zeegebied ligt in een landschapszone die vanwege zijn klimaat prettig is om te wonen of om er als toerist op

Nadere informatie

De Geo; Weer en klimaat

De Geo; Weer en klimaat Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Sylvia Bol 10 January 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/92529 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

20 keer beoordeeld 18 juni 2013

20 keer beoordeeld 18 juni 2013 5,7 Samenvatting door F. 1438 woorden 20 keer beoordeeld 18 juni 2013 Vak Aardrijkskunde Methode De Geo Aardrijkskunde, Hoofdstuk 3, Paragraaf 1, 2 en 3. India is een groot cultuurgebied met scherpe natuurlijke

Nadere informatie

Van de regen in de drup

Van de regen in de drup Doelen Kerndoel 43: De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind. De leerlingen leren de waterkringloop. Kerndoel 47: De leerlingen leren de

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Water hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Water hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Water hoofdstuk Samenvatting door Jordan 93 woorden 14 december 017 6,1 18 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Samenvatting Aardrijkskunde Water Hoofdstuk 1 Rivieren in China

Nadere informatie

Woordenschat - memory Taal Actief groep 4 Thema 3 Les 1

Woordenschat - memory Taal Actief groep 4 Thema 3 Les 1 Woordenschat - memory Taal Actief groep 4 Thema 3 Les 1 de berg Is een hoog stuk land. Soms ligt er sneeuw bovenop. de top Het hoogste stukje van de berg. Hoger kun je niet klimmen. de beek Dit is een

Nadere informatie

5,5. Definities: Samenvatting door een scholier 1591 woorden 25 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde

5,5. Definities: Samenvatting door een scholier 1591 woorden 25 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde Samenvatting door een scholier 1591 woorden 25 juni 2008 5,5 31 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo 13 De oorzaken van bevolkingsgroei zijn: geboorte, sterfte, vestiging, vertrek. Migranten

Nadere informatie

11. Weersituaties. 11.1 Inleiding. 11.2 Weertype

11. Weersituaties. 11.1 Inleiding. 11.2 Weertype 11. Weersituaties 11.1 Inleiding et weer wordt voor een belangrijk deel bepaald door de eigenschappen van de lucht die wordt aangevoerd. Nu eens zitten we in lucht die boven zee flink wat vocht heeft opgepikt;

Nadere informatie

4.1 Weer en klimaat in de eigen regio

4.1 Weer en klimaat in de eigen regio Kerndeel 4 Weer en klimaat 4.1 Weer en klimaat in de eigen regio Van deze exameneenheid wordt alleen eindterm 4 getoetst in het schoolexamen; de overige twee eindtermen van deze exameneenheid (eindtermen

Nadere informatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie Klimaatverandering Welke extremen kunnen we in de toekomst verwachten? J. Bessembinder e.v.a. Opzet presentatie Wat is klimaat(verandering)? Het broeikaseffect Waargenomen klimaatverandering Klimaatscenario

Nadere informatie

Landbouw vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82683

Landbouw vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82683 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 November 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/82683 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

De Geo. 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 3. www.degeo-online.nl. 1ste druk

De Geo. 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 3. www.degeo-online.nl. 1ste druk De Geo 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 3 www.degeo-online.nl 1ste druk De Geo, aardrijkskunde voor de onderbouw van th - Docentenhandleiding 1 TH 1 ThiemeMeulenhoff Utrecht/Zutphen,

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting door Isabelle 2463 woorden 24 oktober 2014 6,3 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo 1 Amerika is ontdekt in 1492 en was toen een leeg

Nadere informatie

Klimaat in de 21 e eeuw

Klimaat in de 21 e eeuw Klimaat in de 21 e eeuw Hoe verandert ons klimaat? J. Bessembinder e.v.a. Opzet presentatie Wat is klimaat(verandering)? Waargenomen klimaatverandering Wat verwachten we wereldwijd en voor Nederland Mogelijke

Nadere informatie

3 havo 4 water, 2 t/m 4

3 havo 4 water, 2 t/m 4 3 havo 4 water, 2 t/m 4 Mozambique: soms te veel India: vaak te weinig De blauwe planeet: alles stroomt Welke kringloop heeft de meeste betekenis voor de mens en waarom? De lange kringloop (B) omdat deze

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde HD 1 multicultureel Amerika + basisboek

Samenvatting Aardrijkskunde HD 1 multicultureel Amerika + basisboek Samenvatting Aardrijkskunde HD 1 multicultureel Amerika + basisboek Samenvatting door M. 1831 woorden 7 december 2015 7,4 19 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde H1 Multicultureel Amerika 1.1. Kolonisatie

Nadere informatie

Woordenlijst - Aarde

Woordenlijst - Aarde Woordenlijst - Aarde de aardbeving het schudden van de grond de aardbol de planeet aarde de atlas het boek met landkaarten de atmosfeer de luchtlaag om de aarde de bliksem de elektrische ontlading tijdens

Nadere informatie

Les 5: Factoren van weer en klimaat

Les 5: Factoren van weer en klimaat Les 5: Factoren van weer en klimaat 1 De stand van de zon 1.1 seizoen Zoek de januari- en julitemperatuur van de volgende steden op. AW weerstation (plaats) temperatuur januari temperatuur juli Stockholm...

Nadere informatie

Klimaatverandering vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82684

Klimaatverandering vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82684 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 november 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/82684 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Verenigde Staten (paragraaf extra)

Samenvatting Aardrijkskunde Verenigde Staten (paragraaf extra) Samenvatting Aardrijkskunde Verenigde Staten (paragraaf 2 + 3 + 4 + extra) Samenvatting door M. 1439 woorden 10 juni 2013 5,4 12 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra Hoofdstuk 3. De Verenigde

Nadere informatie

Werkblad Naut Thema 5: Weer en klimaat

Werkblad Naut Thema 5: Weer en klimaat Werkblad Naut Thema 5: Weer en klimaat 5.1 Wordt het warm vandaag Lees het verhaal Wat is het weer? Kijk naar de boom Kijk naar de muts en de wanten Wat denk jij? Is het koud? In de zomer is het warm In

Nadere informatie

Opmaak-Satelliet-pam 20-06-2005 16:47 Pagina 70

Opmaak-Satelliet-pam 20-06-2005 16:47 Pagina 70 Opmaak-Satelliet-pam 20-06-2005 16:47 Pagina 70 Saharastof veroorzaakt de bruine tinten in de bewolking boven onder andere Engeland en Schotland. De tint van de Noordzee ten noorden en noordwesten van

Nadere informatie

Werkstuk ANW Weersvoorspelling

Werkstuk ANW Weersvoorspelling Werkstuk ANW Weersvoorspelling Werkstuk door een scholier 1543 woorden 24 december 2004 6,7 72 keer beoordeeld Vak ANW Weersvoorspelling/Weerbericht Wat zijn weersvoorspellingen? Weerberichten zijn geen

Nadere informatie

3 De islamitische wereld

3 De islamitische wereld 3 De islamitische wereld Start 1 a islamitische wereld b 1 landschap 2 cultuur 3 inrichting 2 Bijna iedereen is er moslim. Turkije ligt in de islamitische wereld. Er liggen rijke olielanden. Moskeeën horen

Nadere informatie

5.6. Samenvatting door een scholier 1069 woorden 24 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde. 2.1 De aarde als systeem

5.6. Samenvatting door een scholier 1069 woorden 24 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde. 2.1 De aarde als systeem Samenvatting door een scholier 1069 woorden 24 juni 2016 5.6 2 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo 2.1 De aarde als systeem 4 sferen: - Atmosfeer: Dampkring, bestaande uit gassen Bestaat

Nadere informatie

Een les met WOW - Neerslag

Een les met WOW - Neerslag Een les met WOW - Neerslag Weather Observations Website VMBO WOW handleiding 1 Colofon Deze handleiding is gemaakt door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) in opdracht van het

Nadere informatie

Spanningen en ecologische problemen binnen regio s 11

Spanningen en ecologische problemen binnen regio s 11 Geogenie p. 76-83 Atlas p.... Spanningen en ecologische problemen binnen regio s 5.. Amazoniië,, van werelldwiijjd bellang 1. De ecologie van het regenwoud Noteer met behulp van je atlas de jaarlijkse

Nadere informatie

Handleiding bij lessenserie WOW

Handleiding bij lessenserie WOW Handleiding bij lessenserie WOW Weather Observations Website WOW handleiding 1 Colofon Deze handleiding is gemaakt door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) in opdracht van het

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect

Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect Werkstuk Aardrijkskunde Broeikaseffect Werkstuk door een scholier 1310 woorden 20 juni 2006 6,2 45 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Het Broeikaseffect Inhoudsopgave Inleiding 1.0 Wat is het broeikaseffect?

Nadere informatie

Docenteninformatie. Leerlingenmateriaal. Lesbrief. Winterstormen op de Atlantische Oceaan

Docenteninformatie. Leerlingenmateriaal. Lesbrief. Winterstormen op de Atlantische Oceaan 6 Lesbrief Winterstormen op de Atlantische Oceaan Docenteninformatie Inhoud De winter van 213-2 gaat voor Nederland de boeken in als een van de zachtste winters sinds 176. Alle drie de afzonderlijke wintermaanden

Nadere informatie

Het soort weer dat een land tijdens een lange periode heeft. Gebied in de wereld waar het klimaat overal hetzelfde is.

Het soort weer dat een land tijdens een lange periode heeft. Gebied in de wereld waar het klimaat overal hetzelfde is. Meander Samenvatting groep 6 Thema 4 Streken en klimaten Samenvatting Klimaatgebieden De aarde kun je verdelen in gebieden met verschillende klimaten. Nederland heeft een zeeklimaat. Dat is een gematigd

Nadere informatie

Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen.

Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. Aarde Opgave 3 Klimaat in Siberië Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. Gebruik de bronnen 1 en 2 en de atlas. In zowel Chatanga als Ojmjakon valt weinig neerslag

Nadere informatie