CONSTRUCTIEBEREKENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONSTRUCTIEBEREKENING"

Transcriptie

1 Project: Opdrachtgever: Bouwen van garageboxen en opslagruimte aan de Kolfbaanstraat 30bis, 4814 CL te Breda Dhr. P. Bicskei Willem de Bruynstraat ET Breda CONSTRUCTIEBEREKENING Fundering - Blok E (6 boxen) Breda, 17 maart 2014

2 Constructieberekening - Blok E Inhoudsopgave Pagina Algemeen 3 Uitgangspunten 3 Materialen en kwaliteiten 4 Belastingen 5 (Project)omschrijving 6 Plaat met vorstrand 7 Plaat t.p.v. metselwerkwand 8 Bijlage 9 B.1 Rapportage geotechnisch grondonderzoek van Goorbergh Geotechniek b.v. B.2 Details plaat met vorstrand Bouwen van garageboxen en opslagruimte a/d Kolfbaanstraat 30bis te Breda Pagina 2

3 Constructieberekening - Blok E Algemeen [NEN-EN 1990] Gebouwtype : Garageboxen en opslagruimte Locatie / land : Windgebied : Omgeving : Gebouwhoogte [m] : Nederland III Onbebouwd 3,1 Uitgangspunten [NEN-EN 1990] Gevolgklasse : CC1 Betrouwbaarheidsklasse : RC1 Ontwerplevensduur : 50 jaar Geringe gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, en/of kleine of verwaarloosbare economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving. Gebouwen en andere gewone constructies. Comb. vlgs. EN1990(NL) : Formule 6.10a & 6.10b Belastingsfactoren : EQU (A) frm γ G = 1,10 γ Q = 1,50 EQU (A) frm γ G = 0,90 (gunstig) STR/GEO (B) frm. 6.10a γ G = 1,22 γ Q = 1,35 (γ Q ψ 0 ) STR/GEO (B) frm. 6.10b ξ γ G = 1,08 γ Q = 1,35 STR/GEO (B) frm. 6.10a/b γ G = 0,90 (gunstig) Bouwen van garageboxen en opslagruimte a/d Kolfbaanstraat 30bis te Breda Pagina 3

4 Constructieberekening - Blok E Materialen en kwaliteiten Betonconstructies [NEN-EN 1992] Betonsterkteklasse : C20/25 (tenzij anders aangegeven) Betonstaalsoort : B500B Milieuklasse : XC4 begane grondvloer (wisselend nat en droog) XC4 funderingsconstructies (wisselend nat en droog) Betondekking (c nom ) : 30 mm bovenzijde begane grondvloer 35 mm onderzijde begane grondvloer (gestort op werkvloer) 35 mm funderingsconstructies / vorstrand 40 mm onderzijde funderingsconstructies / vorstrand (gestort op werkvloer) Bouwen van garageboxen en opslagruimte a/d Kolfbaanstraat 30bis te Breda Pagina 4

5 Constructieberekening - Blok E Belastingen [NEN-EN 1991] plat dak balklaag + beschot q Ed = 1,89 kn/m² e.g. 1,00 x 0,30 = 0,30 kn/m² afwerking 1,00 x 0,20 = 0,20 kn/m² + q G,k = 0,50 kn/m² verandelijk ψ 0 = 0,00 ψ t = 1,00 q Q,k = 1,00 kn/m² (max. 10m²) sneeuw ψ 0 = 0,00 ψ t = 1,00 q Q,k,sn = 0,56 kn/m² beg. grondvloer betonnenvloer q Ed = 6,76 kn/m² e.g. 0,15 x 25,00 = 3,75 kn/m² afwerking = 0,00 kn/m² + q G,k = 3,75 kn/m² verplaatsbare scheidingswanden = 0,00 kn/m² verandelijk ψ t = 1,00 = 2,00 kn/m² + categorie F ψ 0 = 0,70 q Q,k = 2,00 kn/m² gevels / metselwerk gevel / spouwmuur (baksteen 100mm - spouw - kalkzandsteen 100mm) = 4,00 kn/m² metselwerk kalkzandsteen = 2,40 kn/m² Windbelasting, volgens NEN-EN Gebied : III Onbebouwd h = 3,10 m q p = 0,49 kn/m² Verticale gevels, volgens NEN-EN , art Gevels met h/d 1,0 winddruk zone D C pe,10 = + 0,80 C pi = - 0,30 (onderdruk) winddruk zone D C pe,1 = + 1,00 windzuiging zone E C pe,10 = - 0,50 C pi = + 0,20 (overdruk) windzuiging zone E C pe,1 = - 0,50 combinatie druk + zuiging c f = + 1,11 c f = (druk + zuiging) x 0,85 Platte daken, volgens NEN-EN , art Scherpe dakranden windzuiging zone H C pe,10 = - 0,70 C pi = + 0,20 (overdruk) windzuiging zone H C pe,1 = - 1,20 Bouwen van garageboxen en opslagruimte a/d Kolfbaanstraat 30bis te Breda Pagina 5

6 Constructieberekening - Blok E (Project)omschrijving De fundering van blok E wordt op staal gefundeerd door middel van een plaat met vorstrand. In deze berekening wordt de bovenwapening van de plaat berekend ter plaatse van de vorstrand en de onderwapening van de plaat ter plaatse van de metselwerkwanden (wanden tussen de garages). De wapening in de vorstrand is praktisch. Er wordt gekozen voor een betonplaat van 150mm. Door de geringe grondspanning (< 30 kg/m²) is een fundering op staal mogelijk. Eventuele schade als gevolg van zettingen zijn voor risico van de opdrachtgever. Zie ook rapportage geotechnisch grondonderzoek van Goorbergh Geotechniek b.v., Projectnr.: , datum: , achterin deze berekening. Bouwen van garageboxen en opslagruimte a/d Kolfbaanstraat 30bis te Breda Pagina 6

7 Constructieberekening - Blok E Plaat met vorstrand bxh = 1000x150 F1 e = 0,35 vloer h = 150 Fr 1,00 spreiding perm. veran. veran. F1 [-] [m] [kn/m²] ψ 0 /extr. 6.10a 6.10b plat dak perm. 0,50 x 5,80 x 0,50 = 1,45 kn/m¹ veran. 0,50 x 5,80 x 1,00 x 1,00 = 0,00 2,90 kn/m¹ sneeuw 0,50 x 5,80 x 0,56 x 0,00 = 0,00 0,00 kn/m¹ gevel perm. 1,00 x 3,10 x 4,00 = 12,40 kn/m¹ e.g. vorstrand perm. = 6,38 kn/m¹ spreiding = 1,00 m F1 = 20,23 0,00 2,90 kn/m¹ F Ed = 1,22 x 20,2 + 1,35 x 0,0 = 24,57 kn/m¹ (frm. 6.10a) F Ed = 1,08 x 20,2 + 1,35 x 2,9 = 25,79 kn/m¹ (frm. 6.10b) σ Ed,gr = 25,79 / 1,00 = 25,79 kn/m² (Buig)wapening volgens NEN-EN Betonkwaliteit = C20/25 Staalsoort = B500 f ck = 20,0 N/mm² f yd = 435 N/mm² f ctm = 2,2 N/mm² Dekking = 30 mm Berekening wapening M Ed = 25,8 x 0,35 = 9,0 knm/m¹ breedte [b] = 1,00 m nuttige hoogte [d] = 116 mm hoogte [h] = 0,15 m inwendige hefboomsarm [z] = 110 mm A sl = M Ed / (f yd z) = 188 mm²/m¹ A s,min1 = W c f ctm / (f ck z) = 150 mm²/m¹ A s,min2 = 1,25 A sl = 235 mm²/m¹ A s,min (scheurbeperking) = k c k f ct,eff (A ct /σ s ) = 133 mm²/m¹ A b = 188 mm²/m¹ A a = = 335 mm²/m¹ Akkoord Scheurvorming Specifieke maatregelen ter beheering van de scheurvorming niet nodig, omdat de totale hoogte van de plaat niet groter dan 200 mm is en bepalingen van art. 9.3 zijn toegepast. NEN-EN , art Bouwen van garageboxen en opslagruimte a/d Kolfbaanstraat 30bis te Breda Pagina 7

8 Constructieberekening - Blok E Plaat t.p.v. metselwerkwand (= wand tussen garages) bxh = 1000x150 F1 σ Ed,gr 1,00 strookbreedte perm. veran. veran. F1 [-] [m] [kn/m²] ψ 0 /extr. 6.10a 6.10b plat dak perm. 0,50 x 8,50 x 0,50 = 2,13 kn/m¹ veran. 0,50 x 8,50 x 1,00 x 1,00 = 0,00 4,25 kn/m¹ sneeuw 0,50 x 8,50 x 0,56 x 0,00 = 0,00 0,00 kn/m¹ beg. grondvloer perm. 1,00 x 1,00 x 3,75 = 3,75 kn/m¹ veran. 1,00 x 1,00 x 2,00 x 0,70 = 1,40 1,40 kn/m¹ metselwerk perm. 1,00 x 2,80 x 2,40 = 6,72 kn/m¹ e.g. strook perm. = 3,75 kn/m¹ F1 = 16,35 1,40 5,65 kn/m¹ F Ed = 1,22 x 16,3 + 1,35 x 1,4 = 21,75 kn/m¹ (frm. 6.10a) F Ed = 1,08 x 16,3 + 1,35 x 5,7 = 25,30 kn/m¹ (frm. 6.10b) σ Ed,gr = 25,30 / 1,00 = 25,30 kn/m² (Buig)wapening volgens NEN-EN Betonkwaliteit = C20/25 Staalsoort = B500 f ck = 20,0 N/mm² f yd = 435 N/mm² f ctm = 2,2 N/mm² Dekking = 35 mm Berekening wapening M Ed = 1/2 x 25,3 x 0,50 ² = 3,2 knm/m¹ breedte [b] = 1,00 m nuttige hoogte [d] = 111 mm hoogte [h] = 0,15 m inwendige hefboomsarm [z] = 105 mm A sl = M Ed / (f yd z) = 69 mm²/m¹ A s,min1 = W c f ctm / (f ck z) = 157 mm²/m¹ A s,min2 = 1,25 A sl = 86 mm²/m¹ A s,min (scheurbeperking) = k c k f ct,eff (A ct /σ s ) = 133 mm²/m¹ A b = 133 mm²/m¹ Minimum wapening toegepast. A a = = 335 mm²/m¹ Akkoord Dwarskracht volgens NEN-EN , art V Ed V Rd,c NEN-EN , art V Ed = 0,50 x 25,3 = 12,7 kn V Rd,c = [C Rd,c k (100ρ l f ck ) 1/3 + k 1 σ cp ] b w d = 48,5 kn NEN-EN , frm. 6.2.a met een minimum van: V Rd,c = (v min + k 1 σ cp ) b w d = 49,1 kn NEN-EN , frm. 6.2.b Unity-check = 12,7 / 49,1 = 0,26 Akkoord Scheurvorming Specifieke maatregelen ter beheering van de scheurvorming niet nodig, omdat de totale hoogte van de plaat niet groter dan 200 mm is en bepalingen van art. 9.3 zijn toegepast. NEN-EN , art Bouwen van garageboxen en opslagruimte a/d Kolfbaanstraat 30bis te Breda Pagina 8

9 Constructieberekening - Blok E Bijlage B.1 Rapportage geotechnisch grondonderzoek van Goorbergh Geotechniek b.v. B.2 Details plaat met vorstrand Bouwen van garageboxen en opslagruimte a/d Kolfbaanstraat 30bis te Breda Pagina 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

CONSTRUCTIEBEREKENING

CONSTRUCTIEBEREKENING Project: Opdrachtgever: Bouwen van garageboxen en opslagruimte aan de Kolfbaanstraat 30bis, 4814 CL te Breda Dhr. P. Bicskei Willem de Bruynstraat 49 4827 ET Breda CONSTRUCTIEBEREKENING Fundering - Blok

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING

CONSTRUCTIEBEREKENING Project: Opdrachtgever: Verbouwen van een pand aan de Dreef 58bis, 4813 EH te Breda Dhr. H.J.M. Smans Rithsestraat 12a 4813 GX Breda CONSTRUCTIEBEREKENING Breda, 2 juni 2014 Inhoudsopgave Pagina Algemeen

Nadere informatie

Nieuwbouw van een garage en carport aan de Bakkershof 1 te Neerkant

Nieuwbouw van een garage en carport aan de Bakkershof 1 te Neerkant Statische berekening Nieuwbouw van een garage en carport aan de Bakkershof 1 te Neerkant Opdrachtgever : dhr. J.J.H. Bukkems Bakkershof 1 5758 CE Neerkant Onderwerp : Statische berekening Datum : 12-03-2014

Nadere informatie

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014 Hulsberg Pagina 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Betondekking 4 1.5 Belastingen 5 1.6 Stabiliteit 6 1.7 Vervormingseisen 6

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING

CONSTRUCTIEBEREKENING Project: Opdrachtgever: Legaliseren van een berging met overkappingen aan de Achter Emer 17 te Breda Dhr. E.R.T.Cremers Achter Emer 17 4824 ZA Breda CONSTRUCTIEBEREKENING Breda, 18 november 2013 Constructieberekening

Nadere informatie

Statische berekening. Projectnaam Verbouwing woning aan de Almenseweg 16 te Vorden. Projectnummer

Statische berekening. Projectnaam Verbouwing woning aan de Almenseweg 16 te Vorden. Projectnummer Statische berekening Projectnaam Verbouwing woning aan de Almenseweg 16 te Vorden Projectnummer 2015-003 Opdrachtgever Naam : Dhr. M. Boersma Adres : Almenseweg 16 Postcode : 7251 HR Vorden Status Definitief

Nadere informatie

Algemene gegevens 2.1. Belastingen. Gewichtsberekening Bovenbouwconstructies. woonhuis 4.1. garage / berging 4.6.

Algemene gegevens 2.1. Belastingen. Gewichtsberekening Bovenbouwconstructies. woonhuis 4.1. garage / berging 4.6. projectnr. 2017-001 datum project BEILEN: woonhuis a/d Lieving 66 21-5-2017 bladnr. 1.0 INHOUD BLZ Algemene gegevens Belastingen Gewichtsberekening Bovenbouwconstructies woonhuis garage / berging Fundering

Nadere informatie

Statische berekening. Aanbouw garage aan de Peellandsingel 113 te Deurne IB

Statische berekening. Aanbouw garage aan de Peellandsingel 113 te Deurne IB Statische berekening Aanbouw garage aan de Peellandsingel 113 te Deurne IB 12-04-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemene uitgangspunten... 2 Constructie principes... 3 Gewichtsberekening... 4 Hout...

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw 7 woningen Plan Paardendorp Paardendorpseweg Zelhem. Onderwerp: Statische berekening 2x 2 onder 1 kap woningen blok 2

Project: Nieuwbouw 7 woningen Plan Paardendorp Paardendorpseweg Zelhem. Onderwerp: Statische berekening 2x 2 onder 1 kap woningen blok 2 Project: 17-151 Nieuwbouw 7 woningen Plan Paardendorp Paardendorpseweg Zelhem Onderwerp: Statische berekening 2x 2 onder 1 kap woningen blok 2 Opdrachtgever: Paardendorp bv. Vledderweg 19 8381 AB Vledder

Nadere informatie

R.Poelman, BBE BSEng. Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen: Categorie 3 volgens criteria 73/06.

R.Poelman, BBE BSEng. Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen: Categorie 3 volgens criteria 73/06. 01-10-2015 R.Poelman, BBE BSEng Prefab Beton Vebo B.V., Vebo Staal B.V., Röntgenweg 3, 3752 LJ Bunschoten, Postbus 8, 3750 GA Bunschoten, Tel. (033) 299 26 00 Fax (033) 299 26 10 Opdrachtgever : Debiteurennummer

Nadere informatie

Ontwerp Berekening. Landhuis met bijgebouw fam. Mensink aan de Schaarsdijk 2 te Aalten. Varsseveld,

Ontwerp Berekening. Landhuis met bijgebouw fam. Mensink aan de Schaarsdijk 2 te Aalten. Varsseveld, Varsseveld, 08-06-2016 Werknr. : 21268-IK Landhuis met bijgebouw fam. Mensink aan de Schaarsdijk 2 te Aalten. Ontwerp Berekening Onderdeel A : Landhuis Constructeur : ing. J.E. Veldhuis paraaf HC: E-mail:

Nadere informatie

goudstikker - de vries

goudstikker - de vries ingenieursbureau voor bouwtechniek goudstikker - de vries Emmen Thedingecamp 2 Postbus 152 7800 AD Emmen T (0591) 67 13 13 F (0591) 67 13 29 emmen@goudstikker.nl Statische berekening werknr.: 20166463

Nadere informatie

w w w. oldehanter. n l

w w w. oldehanter. n l werknummer: 15-241 project: Nieuwbouw Pop Science te Amsterdam Sciencepark opdrachtgever: Julius Tamineau Architecs Prinsengracht 436 1017 KE Amsterdam onderwerp: Constructierapport t.b.v. bouwaanvraag

Nadere informatie

adviesbureau Ab Nanninga

adviesbureau Ab Nanninga Wijz. BOUWAANVRAAG (constructiebrief op hoofdlijnen gew d.d. 18-09-2015) Project Nieuwbouw woning fam. Niezen Kaatsweg 3 te Roderesch Opdrachtgever Dhr. Niezen en mevr. Bos Ontwerp Kwint architecten Groningen

Nadere informatie

Statische berekening: Groepsaccomodatie a.d. Kasteelweg 5 Swolgen. Projekt nr: M Jan Ligeriusstraat AR Swolgen

Statische berekening: Groepsaccomodatie a.d. Kasteelweg 5 Swolgen. Projekt nr: M Jan Ligeriusstraat AR Swolgen Statische berekening: Projekt: Groepsaccomodatie a.d. Kasteelweg 5 Swolgen Projekt nr: M12-333 Principaal: De Gun Beheer BV Jan Ligeriusstraat 5 5866 AR Swolgen Architect: Arvalis Postbus 5043 5800 GA

Nadere informatie

project projectnummer onderdeel versie datum berekend advies Zeilbergsestraat LH Deurne Postbus AE Deurne telefoon

project projectnummer onderdeel versie datum berekend advies Zeilbergsestraat LH Deurne Postbus AE Deurne telefoon Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438 info@bolwerkweekers.nl www.bolwerkweekers.nl project Verbouwing woning aan de Buys Ballotstraat 32 in Vlierden projectnummer

Nadere informatie

Rapport berekeningen. Tabaksteeg Leusden. Amvest Woningen Nova Projectontwikkeling B.V. Postbus 12446, 1100 AK Amsterdam. uitgangspuntendocument

Rapport berekeningen. Tabaksteeg Leusden. Amvest Woningen Nova Projectontwikkeling B.V. Postbus 12446, 1100 AK Amsterdam. uitgangspuntendocument Rapport berekeningen projectnummer project 15-152_e Gastenhuis Tabaksteeg Leusden opdrachtgever onderwerp fase Amvest Woningen Nova Projectontwikkeling B.V. Postbus 12446, 1100 AK Amsterdam uitgangspuntendocument

Nadere informatie

BEM Statische berekening ZK

BEM Statische berekening ZK Bredaseweg 108-A 4902 NS Oosterhout BEM1602635 gemeente Steenbergen Project: Verbouwing woning aan de Blozekriekse 12 te Nieuw - Vossemeer Rapportnummer: Betreft: Statische berekening Datum: 12 mei 2016

Nadere informatie

S T A T I S C H E B E R E K E N I N G

S T A T I S C H E B E R E K E N I N G C O N S T R U C T I E A D V I E S K W A L I T E I T S B O R G I N G Adres: Tel: E-mail: Hoeksema Constructieadvies & Kwaliteitsborging Amerweg 28 9444 PD Grolloo 06 50478163 f.hoeksema@h-constructieadvies.nl

Nadere informatie

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen STERK adviesbureau voor bouwconstructies b.v. BEM1600618 gemeente Steenbergen 11210 Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 30-03-2016

Nadere informatie

Verbouw en uitbreiding woning Rubeerdijk SK Nieuw-Vossemeer

Verbouw en uitbreiding woning Rubeerdijk SK Nieuw-Vossemeer BEM1503908 gemeente Steenbergen Verbouw en uitbreiding woning Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 28-07-2015 ZK15000634 Medewerker Publiekszaken/vergunningen Opdrachtgever: Studio Architecture Voorstraat

Nadere informatie

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere Tel.: 036 530 52 99 Fax: 036 540 35 49 E-mail: pbt.almere@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl REC Harlingen LUCO paraaf : project

Nadere informatie

Plan: Aanbouw te Steenbergen

Plan: Aanbouw te Steenbergen BEM1502877 gemeente Steenbergen STATISCHE BEREKENING Plan: Aanbouw te Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 24-06-2015 ZK15000389 Medewerker Publiekszaken/vergunningen Pagina 2 8-5-2015 INHOUD

Nadere informatie

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26a te Steenbergen

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26a te Steenbergen STERK adviesbureau voor bouwconstructies b.v. BEM1600634 gemeente Steenbergen 11210 Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26a te Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 01-04-2016

Nadere informatie

Statische berekening

Statische berekening Statische berekening Project : Carport Gelreweg 49 te Ermelo Opdr. Gever : Dhr. E. Dekker Gelreweg 49 3851 GM Ermelo Voorschriften van toepassing: NEN-EN 1990 (technische grondslagen bouwconstructies)

Nadere informatie

Haverman van den Meiracker Vermeulen bv MaesLissen Project BV E.J. Sparidans

Haverman van den Meiracker Vermeulen bv MaesLissen Project BV E.J. Sparidans V&V Bijlage 22 bij besluit 2014/1907-V1 Statische Berekening Herontwikkeling Heilig Hart-Kerk 'PASTORIE' a/d Baronielaan te Breda Werknummer : 13-10310 Onderdeel A : Hoofdberekening Verbouwing pastorie

Nadere informatie

Statische Berekening. Amersfoort. Varsseveld, , Berging fam. Bokkers aan het Balatonmeer 35. Aanvulling opm. Gemeente Amersfoort

Statische Berekening. Amersfoort. Varsseveld, , Berging fam. Bokkers aan het Balatonmeer 35. Aanvulling opm. Gemeente Amersfoort Varsseveld, 24-11-2015, 14-01-2016 Werknr. : 20601-IK Berging fam. Bokkers aan het Balatonmeer 35 te Amersfoort Statische Berekening Onderdeel A : totaal Aanvulling opm. Gemeente Amersfoort Constructeur

Nadere informatie

Philipsen. Constructie berekening. Plaatsen kap op garage bij woning Opaaldreef 3 te Terneuzen. Bouwkundig Ingenieursbureau

Philipsen. Constructie berekening. Plaatsen kap op garage bij woning Opaaldreef 3 te Terneuzen. Bouwkundig Ingenieursbureau Plaatsen kap op garage bij woning Opaaldreef 3 te Terneuzen Kanaaldreef 1 4553 EG Philippine T: +31 (0) 115622347 M: +31 (0) 654207223 E: info@biphilipsen.nl I: www.biphilipsen.nl Philipsen Bouwkundig

Nadere informatie

Statische berekening

Statische berekening Statische berekening behorende bij het bouwen van een stal aan de Druisdijk 2A 5131 NP Alphen i.o.v dhr Keustermans aldaar 2015i01855 Z14.00237 8 maart 2016 13-4-2015 1 Berekening vlgs NEN-EN 1991-1-1

Nadere informatie

Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten Bouwaanvraag

Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten Bouwaanvraag Pieters Bouwtechniek Vlietsorgstraat 15 2012 JB Haarlem 023-5431999 Postbus 4906 2003 EX Haarlem pbt.haarlem@pieters.net www.pietersbouwtechniek.nl Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten

Nadere informatie

BurgtStaete Werkina 13 T HK Werkendam

BurgtStaete Werkina 13 T HK Werkendam BurgtStaete Werkina 13 T. 0611368882 4251 HK Werkendam post@burgtstaete.nl BEREKENING CONSTRUCTIE Ontwikkeling Middelstegracht 145-151 te Leiden Projectnummer 16064 Rapport 1 Onderdeel Deel 1 (appartementen

Nadere informatie

Kamilleveld VC Doetinchem T E. W.

Kamilleveld VC Doetinchem T E. W. Kamilleveld 47 7006 VC Doetinchem T. 06-27502274 E. info@ib-horst.nl W. www.ib-horst.nl Document nr. : 170140-BER-BA-1 Onderdeel : Statische berekening Werk : Dakopbouw op bestaande berging aan de Ruurloseweg

Nadere informatie

σ SIGMA Engineering BV

σ SIGMA Engineering BV σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634 tel.

Nadere informatie

Plan Den Briel Bedrijven Verzamel Gebouw Papendrecht

Plan Den Briel Bedrijven Verzamel Gebouw Papendrecht Pagina 1 van 9 Plan Den Briel Bedrijven Verzamel Gebouw Papendrecht Opdrachtgever: Gemeen Werknummer: W173 Datum rapport: 15 december 2014 Documentstatus versie datum status auteur 1 15-12-2014 definitief

Nadere informatie

Adviezen en ontwerpen op het gebied van beton-, staal- en houtconstructies en bouwfysica

Adviezen en ontwerpen op het gebied van beton-, staal- en houtconstructies en bouwfysica Postbus 224, 7600 AE Almelo Twentepoort Oost 42-10, 7609 RG Almelo Tel. 0546 639 020 E-mail Website Info@sanger-ibct.nl www.sanger-ibct.nl Bankrek.nr. : NL40 INGB 066 47 11 200 KvK. nr. : 06064831 Kienhuis

Nadere informatie

Statische berekening BEM ZK Projectnummer : 11901

Statische berekening BEM ZK Projectnummer : 11901 BEM1606273 gemeente Steenbergen Kerkhofweg 5 4835 GA Breda 076 560 2070 info@sterk-adviesbureau.nl www.sterk-adviesbureau.nl Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 14-12-2016 ZK16004950 Statische berekening

Nadere informatie

Bijlage(n): (Liqal BV.) tek.nr. P1402/32_001 rev.dat. 01-12-2014 tek.nr. 864-B2 (beton vld. vloer) rev.dat. 08-12-2014

Bijlage(n): (Liqal BV.) tek.nr. P1402/32_001 rev.dat. 01-12-2014 tek.nr. 864-B2 (beton vld. vloer) rev.dat. 08-12-2014 Ref. nr. STAT-864(b) Statische (ontwerp)berekening voor een vloeistofdichte betonvloer met geïntegreerde (tankstation) luifel fundering, voor een truck tankstation aan de Graafschap Hornelaan 151 te Weert

Nadere informatie

project projectnummer onderdeel versie datum berekend advies Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438

project projectnummer onderdeel versie datum berekend advies Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438 Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438 info@bolwerkweekers.nl www.bolwerkweekers.nl project plaatsen dakkapel Donge 30 te Deurne projectnummer 16084 onderdeel

Nadere informatie

Bureau ir. M. Klijnstra Deventerweg 9 tel: (0573) civiel ingenieursbureau 7245 AW Laren fax: (0573)

Bureau ir. M. Klijnstra Deventerweg 9 tel: (0573) civiel ingenieursbureau 7245 AW Laren fax: (0573) Bureau ir. M. Klijnstra Deventerweg 9 tel: (0573) 40 20 46 civiel ingenieursbureau 7245 AW Laren fax: (0573) 40 23 58 Laren: 12 oktober 2016 27 oktober 2016 28 oktober 2016 Project: De Steenuil Architecht:

Nadere informatie

Verbouw woning fam. Mateman aan de Lichtenvoordsestraatweg RC Aalten (gem. Aalten / prov. Gelderland) Opdrachtgever : Fam.

Verbouw woning fam. Mateman aan de Lichtenvoordsestraatweg RC Aalten (gem. Aalten / prov. Gelderland) Opdrachtgever : Fam. Varsseveld, 19-06-2017 Werknr. : 22343-IK Verbouw woning fam. Mateman aan de Lichtenvoordsestraatweg70 7121 RC Aalten (gem. Aalten / prov. Gelderland) Statische Berekening Onderdeel A1 : aanvulling/wijziging

Nadere informatie

Constructieberekening uitbreiding woning aan het Oranjebolwerk te Steenbergen

Constructieberekening uitbreiding woning aan het Oranjebolwerk te Steenbergen BEM1503808 gemeente Steenbergen Constructieberekening uitbreiding woning aan het Oranjebolwerk te Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 28-07-2015 ZK15000754 Eigenaar: Medewerker Publiekszaken/vergunningen

Nadere informatie

σ SIGMA Engineering BV

σ SIGMA Engineering BV σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634 tel.

Nadere informatie

Aanvulling op Gewichtsberekening Funderingsconstructie

Aanvulling op Gewichtsberekening Funderingsconstructie BEM1505747 gemeente Steenbergen Projectnummer: 22898 Onderdeel: Aanvulling op Gewichtsberekening Funderingsconstructie Aanvulling A.01 t/m A.05 Omschrijving: Uitbreiding bedrijfsruimte van Os Medical Koperslagerij

Nadere informatie

Bouwkundig advies- en ingenieursbureau. Nijmegen, 15 december 2017 Werknummer:

Bouwkundig advies- en ingenieursbureau. Nijmegen, 15 december 2017 Werknummer: Nijmegen, 15 december 2017 Werknummer: 2017-018 STATISCHE BEREKENINGEN Verplaatsen van twee sparingen in de dragende langsmuur 1 e verdieping Inhoud: Totale rapportage Opdrachtgever: Ontwerper: Amstel

Nadere informatie

σ SIGMA Engineering BV

σ SIGMA Engineering BV σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634 tel.

Nadere informatie

project projectnummer onderdeel berekend advies 6 wningen Ferdinand Bolstraat te Venlo statische berekening Zeilbergsestraat LH Deurne

project projectnummer onderdeel berekend advies 6 wningen Ferdinand Bolstraat te Venlo statische berekening Zeilbergsestraat LH Deurne Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne telefoon 0493-315438 info@bolwerkweekers.nl www.bolwerkweekers.nl project 6 wningen Ferdinand Bolstraat te Venlo projectnummer 18087 onderdeel statische berekening berekend

Nadere informatie

Ontwerp Berekening. Nieuwbouw Dorpsschool Rozendaal. Varsseveld, Constructieve hoofdlijnen tbv WABO-aanvraag

Ontwerp Berekening. Nieuwbouw Dorpsschool Rozendaal. Varsseveld, Constructieve hoofdlijnen tbv WABO-aanvraag Varsseveld, 20-07-2016 Werknr. : 21040-IG Nieuwbouw Dorpsschool Rozendaal Ontwerp Berekening Onderdeel A : Constructieve hoofdlijnen tbv WABO-aanvraag Constructeur : ir. C. Onstenk paraaf HC: E-mail: c.onstenk@fwiggers.nl

Nadere informatie

Statische berekening

Statische berekening Bijlage 7 bij besluit 2016/1229-V1 v&v Statische berekening behorende bij het veranderen van een pand Wapen van Nassau aan de Prinsenkade 7 te Breda 22 februari 2016 26 juli 2016 Berekening vlgs NEN-EN

Nadere informatie

ORY Konstruktie- Adviesburo v.o.f.

ORY Konstruktie- Adviesburo v.o.f. ORY Konstruktie- Adviesburo v.o.f. Adv. Beton-, Staal- en Houtkonstrukties De Bounamstraat 19 6247 EB Eijsden Tel. 043 408 16 35 Fax. 043 408 35 00 ory@xs4all.nl Rabobank 11.50.52.917 IBAN NL54RABO0115052917

Nadere informatie

Uitgangspuntenrapport constructie

Uitgangspuntenrapport constructie Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 1527782061451 Uitgangspuntenrapport constructie Renovatie PJ Vethgebouw aan de Nonnesteeg te Leiden Opdrachtgever : Vastgoedbedrijf

Nadere informatie

Nieuwbouw recreatiewoning a/d Zandput 37 te Zoutelande

Nieuwbouw recreatiewoning a/d Zandput 37 te Zoutelande Huzabouw Bouwadvies V.O.F. Tel/Fax: 0118-473530 mobiel: 06-45352512 email: info@huzabouw.nl kvk nr: 22040102 btw nr: NL147198902B01 bankrekeningnummer: 8040885 Huzabouw bouwadvies vof, Rosenburglaan 35,

Nadere informatie

SHERATON AMSTERDAM SCHIPHOL Herberekening dakvloer i.v.m. deursparingen dragende wanden 12 MEI 2016

SHERATON AMSTERDAM SCHIPHOL Herberekening dakvloer i.v.m. deursparingen dragende wanden 12 MEI 2016 Herberekening dakvloer i.v.m. deursparingen dragende wanden 12 MEI 2016 Contactpersonen IR. M. (MEINT) SMITH Senior Ontwerper / Projectleider T +31646158726 M +31646158726 E meint.smith@arcadis.com Arcadis

Nadere informatie

projectnummer : berekening muurdoorbraak Van Linschotenstraat 12 te Amsterdam documentnummer : statische berekening

projectnummer : berekening muurdoorbraak Van Linschotenstraat 12 te Amsterdam documentnummer : statische berekening documentnummer : 2014678-01 statische berekening datum: 01 mei 2014 Bouwadvies Betuwe St. Janssteeg 2 4153 RW Beesd T 06 104 89 716 F 0345 575 406 E info@bouwadviesbetuwe.nl documentnummer : 2014678-01

Nadere informatie

Plan Den Briel Blokken B en D Papendrecht

Plan Den Briel Blokken B en D Papendrecht Pagina 1 van 15 Plan Den Briel Blokken B en D Papendrecht Opdrachtgever: VORM Ontwikkeling B.V. Werknummer: W173 Datum rapport: 15 december 2014 Documentstatus versie datum status auteur 1 15-12-2014 definitief

Nadere informatie

Statische berekening. Dhr. Willie Polman. Doorbraak begane grond Past. Grimmelstraat 35 te Bemmel. werk no Eigenaar : feb-17.

Statische berekening. Dhr. Willie Polman. Doorbraak begane grond Past. Grimmelstraat 35 te Bemmel. werk no Eigenaar : feb-17. Statische berekening Doorbraak begane grond Past. Grimmelstraat 35 te Bemmel werk no. 773 feb-17 Opdrachtgever P en S Ingenieurs Zijllaan 21 3431 GK Nieuwegein info@pens.nl 0306045485 0615180441 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dakkapel Berekening / Schets constructie

Dakkapel Berekening / Schets constructie Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 150682 / 1736667 Pieters Bouwtechniek Vlietsorgstraat 15 2012 JB Haarlem 023-5431999 Postbus 4906 2003 EX Haarlem pbt.haarlem@pieters.net

Nadere informatie

V&V. Bijlage 21 bij besluit 2016/1875-V1

V&V. Bijlage 21 bij besluit 2016/1875-V1 V&V Bijlage 21 bij besluit 2016/1875-V1 Statische Berekening Herontwikkeling Heilig Hart-Kerk 'APPARTEMENTEN' a/d Baronielaan te Breda Werknummer : 13-10330 Onderdeel B : Globale krachtsafdracht Nieuwbouw

Nadere informatie

Bijlage 23 bij besluit Z V1 V&L

Bijlage 23 bij besluit Z V1 V&L Algemene uitgangspunten constructie Economiegebouw De Klokkenberg te Breda Werknummer: 17-025.G Onderdeel GA Bijlage 23 bij besluit Z2018-001757-V1 V&L Opdrachtgever: Architect: Opgesteld door: Gecontroleerd

Nadere informatie

Ingenieurs li.u. Uitbreiding aan de zijkant en interne verbouwing.

Ingenieurs li.u. Uitbreiding aan de zijkant en interne verbouwing. denken in onlossingen [adres] Rijksweg 102 11906 BK Limmen [WWW] www.diocon.nl [@j info@diocon.nl Ingenieurs li.u. onderwerp: Uitbreiding aan de zijkant en interne verbouwing. project: Woonhuis Amsteldijk

Nadere informatie

projectnummer : 109 verwijderen dragende wand Lovensestraat 178 te Tilburg documentnummer : C01 statische berekening

projectnummer : 109 verwijderen dragende wand Lovensestraat 178 te Tilburg documentnummer : C01 statische berekening statische berekening datum: 12 mei 2016 KUBURO Havikskruid 58 5351KG Berghem T 06 442 66 550 F 084 752 77 77 E info@kuburo.nl opdrachtgever: William Bluemink Lovensestraat 178 5014DV Tilburg T 06 39 85

Nadere informatie

Doorbraak Marnixlaan 10 te Vlaardingen

Doorbraak Marnixlaan 10 te Vlaardingen Doorbraak Marnixlaan 10 te Vlaardingen Berekening staalliggers Opdrachtgever Architect Ipse de Bruggen Anna Zinkweg BV Projectnummer 18182 Documentnummer 1 Datum 01-06-2018 Laatste datum 01-06-2018 Pagina

Nadere informatie

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Eurocodes Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties C.R. Braam 2 March 29 Afdeling Bouw - Betonconstructies Eurocode Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Inleiding Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Bouwkundig buro. INSI Teken & Bouwkundig adviesburo. Morra KH Drachten. Projectnr Onderdeel : Constructie berekening

Bouwkundig buro. INSI Teken & Bouwkundig adviesburo. Morra KH Drachten. Projectnr Onderdeel : Constructie berekening Bouwkundig buro INSI Teken & Bouwkundig adviesburo Morra 2 9204 KH Drachten Project: Fam. Huitema Projectnr. 199-2010 Onderwerp: Opdrachtgever : Aanbouw woning Dhr. Huitema Onderdeel : Constructie berekening

Nadere informatie

EversPartners. BEM gemeente Steenbergen. Ingenieursbureau BV ZK berekening. constructieve uitgangspunten bouwaanvraag

EversPartners. BEM gemeente Steenbergen. Ingenieursbureau BV ZK berekening. constructieve uitgangspunten bouwaanvraag BEM1303656 gemeente Steenbergen berekening constructieve uitgangspunten bouwaanvraag datum kenmerk 25 juli 2013 6836I-BR-44456 project Albert Heijn filiaal 8543 Lindenburghlaan 1 Steenbergen opdrachtgever

Nadere informatie

σ SIGMA Engineering BV

σ SIGMA Engineering BV σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634 tel.

Nadere informatie

Hoofdberekening constructie

Hoofdberekening constructie Hoofdberekening constructie Verbouw stal aan de Benedeneind Zuidzijde 243 te Benschop Opdrachtgever : dhr. Somers Benedeneind ZZ 243 Benschop Datum : 22 september 2015 Opdrachtnummer : 215454 Berekeningnummer

Nadere informatie

Project Gegevens: Belastingen: Werknummer: Plan voor het verbouwen van een boerderij aan de Oude Bakelseweg

Project Gegevens: Belastingen: Werknummer: Plan voor het verbouwen van een boerderij aan de Oude Bakelseweg 1 Project Gegevens: Werknummer: 160172 Betreft: Plan voor het verbouwen van een boerderij aan de Oude Bakelseweg Opdrachtgever: J. Seuren & A. Akker Architect: v. Hooft Architecten Constructeur bij Keetels:

Nadere informatie

V&L. Bijlage 40 bij besluit 2017/2000-V1. Algemene uitgangspunten constructie. Zusterhuis De Klokkenberg te Breda Werknummer: Onderdeel FA

V&L. Bijlage 40 bij besluit 2017/2000-V1. Algemene uitgangspunten constructie. Zusterhuis De Klokkenberg te Breda Werknummer: Onderdeel FA Algemene uitgangspunten constructie Zusterhuis De Klokkenberg te Breda Werknummer: Onderdeel Opdrachtgever: Architect: Opgesteld door: Landgoed De Klokkenberg BV Rienks Architecten J. Fijneman Gecontroleerd

Nadere informatie

Statische berekening

Statische berekening Projectnr. 702056 Datum Documentnummer 5 augustus 2014/ aangevuld 4 september 2014 W 01 Bijbehorende bijlage BW 01-I en BW 01-II Opgesteld door Ing P.A.H.M.van Vroonhoven Plaats Duiven Betreft Kievit Meppel

Nadere informatie

onderdeel 3 -paalspoer met buigtheorie inclusief scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht f=a+b-e

onderdeel 3 -paalspoer met buigtheorie inclusief scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht f=a+b-e Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 05-12-2011 3 -paalspoer met buigtheorie inclusief scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht schematische weergave

Nadere informatie

Nieuwbouw Bio-massa Opslag Schagen, Constructieve uitgangspunten

Nieuwbouw Bio-massa Opslag Schagen, Constructieve uitgangspunten Pieters Bouwtechniek Vlietsorgstraat 15 2012 JB Haarlem 023-5431999 Postbus 4906 2003 EX Haarlem pbt.haarlem@pieters.net www.pietersbouwtechniek.nl Nieuwbouw Bio-massa Opslag Constructieve uitgangspunten

Nadere informatie

Green label Housing. BEREKENINGEN TEK paneel t.b.v platdak. Opdrachtgever. Koelmalaan 330, 1812 PS Alkmaar. Tel: (0517) KvK:

Green label Housing. BEREKENINGEN TEK paneel t.b.v platdak. Opdrachtgever. Koelmalaan 330, 1812 PS Alkmaar. Tel: (0517) KvK: datum:17-5-013 bladzijde 1 Green label Housing Koelmalaan 330, 181 PS Alkmaar Tel: (0517) 380600 KvK: 5600335 constructeur ing. F.J. de Boer BEREKENINGEN TEK paneel t.b.v platdak Ontwerp: constr. Adviseur

Nadere informatie

Constructieberekening en -schets

Constructieberekening en -schets Constructieberekening en -schets Datum : 10 november 2017 Projectnummer : 17-079 Opdrachtgever : Dhr. Bierhoff Adres : Utrechtstraat 14, 5751 AG Deurne Omschrijving Bouwadres : Het plaatsen van twee dakkapellen

Nadere informatie

boubibdc1 Momentcoefficienten Week 4 Docent: M.Roos

boubibdc1 Momentcoefficienten Week 4 Docent: M.Roos boubibdc1 Momentcoefficienten Week 4 Docent: M.Roos Momentcoëfficienten Voor het bepalen van maatgevende momenten zijn momentcoefficienten afgeleid, hierbij moeten de belastingscombinaties van gebouwen

Nadere informatie

V&V. Bijlage 20 bij besluit 2016/1875-V1

V&V. Bijlage 20 bij besluit 2016/1875-V1 V&V Bijlage 20 bij besluit 2016/1875-V1 Statische Berekening Herontwikkeling Heilig Hart-Kerk 'APPARTEMENTEN' a/d Baronielaan te Breda Werknummer : 13-10330 Onderdeel A : Uitgangspunten Nieuwbouw appartementen

Nadere informatie

projectnummer : muurdoorbraak woning Eerste Anjeliersdwarsstraat 27 Amsterdam documentnummer : statische berekening

projectnummer : muurdoorbraak woning Eerste Anjeliersdwarsstraat 27 Amsterdam documentnummer : statische berekening documentnummer : 20171214-01 statische berekening datum: 09 november 2017 Bouwadvies Betuwe St. Janssteeg 2 4153 RW Beesd T 06 104 89 716 F 0345 575 406 E info@bouwadviesbetuwe.nl documentnummer : 20171214-01

Nadere informatie

HEEMSKERKERWEG BEVERWIJK

HEEMSKERKERWEG BEVERWIJK 20160201- HEEMSKERKERWEG BEVERWIJK project: Bouw Woonhuis werknummer: 20160201 locatie: Heemskerkerweg Beverwijk onderdeel: Bijlagen: CONSTRUCTIEVE HOOFDOPZET Rapport BIJLAGE 1: Constructieve Hoofdopzet

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11 inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Bestaande situatie. 3 1.2 Nieuwe situatie. 5 1.2.1 Winkeluitbreiding zuidzijde. 5 1.2.2 Winkeluitbreiding hoofdentree. 7 1.2.3 Betonnen stabiliteitswand. 9 2 Brandwerendheid. 10

Nadere informatie

te Schagen : Architectenburo Ewoud Blok te Hoorn : Detailberekening fundering Aanvulligngen bovenbouw

te Schagen : Architectenburo Ewoud Blok te Hoorn : Detailberekening fundering Aanvulligngen bovenbouw Statische berekening project : Nieuwbouw appartementengebouw "De Waterval" Westerpark te Schagen projectnummer : 10125 opdrachtgever architect onderdeel : De Waterval B.V. te Schagen : Architectenburo

Nadere informatie

q wind;horizontaal = 0,125 kn/m 1. VanRossumBaarn (Versie 1.2) Carport te. v d Broek / Deurne. Uitgangspunten

q wind;horizontaal = 0,125 kn/m 1. VanRossumBaarn (Versie 1.2) Carport te. v d Broek / Deurne. Uitgangspunten - 1-2-2-2017 Tel: 041 460 444 Carport te v d Broek / Deurne Uitgangspunten NEN-EN 1990 en 1991 (Eurocode) inclusief Nationale Bijlage Gevolgklasse CC1 Ontwerplevensduurklasse 15 jaar NEN-EN 1990 (6.10b)

Nadere informatie

Kamilleveld VC Doetinchem T E. W.

Kamilleveld VC Doetinchem T E. W. Kamilleveld 47 7006 VC Doetinchem T. 06-27502274 E. info@ib-horst.nl W. www.ib-horst.nl Document nr. : 130190-BER-BA-1 Onderdeel : Statische berekening Werk : Uitbreiding studentenkamers aan de Noordewierweg

Nadere informatie

ordernummer: 9487 rapportnummer: N01 blz: 2 Inhoudsopgave

ordernummer: 9487 rapportnummer: N01 blz: 2 Inhoudsopgave blz: 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Uitgangspunten en randvoorwaarden... 4 1.1 Bouwkundige uitgangspunten... 4 1.2 Algemene uitgangspunten... 4 1.3 Materiaal eigenschappen... 4 1.4

Nadere informatie

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek Pieters Bouwtechniek Delft B.V. Gebouw Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Postbus 1047 2600 BA Delft Tel.: 015 219 03 00 Fax: 015 219 02 55 E-mail: pbt.delft@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

projectnummer : 120 doorbraak dragende wand De Kruisboog 35 te Duiven documentnummer : C01 statische berekening

projectnummer : 120 doorbraak dragende wand De Kruisboog 35 te Duiven documentnummer : C01 statische berekening statische berekening datum: 8 mei 2015 KUBURO Havikskruid 58 5351KG Berghem T 06 442 66 550 F 084 752 77 77 E info@kuburo.nl opdrachtgever: Robin Kloppenburg De Kruisboog 35 6921TL Duiven T 06 27 85 03

Nadere informatie

Bureau ir. M. Klijnstra Deventerweg 9 tel: (0573) civiel ingenieursbureau 7245 AW Laren fax: (0573)

Bureau ir. M. Klijnstra Deventerweg 9 tel: (0573) civiel ingenieursbureau 7245 AW Laren fax: (0573) Bureau ir. M. Klijnstra Deventerweg 9 tel: (0573) 40 20 46 civiel ingenieursbureau 7245 AW Laren fax: (0573) 40 23 58 Laren: 09 januari 2016 Project: Verbouw woonboerderij v.d fam. Bulten Architecht: Warc

Nadere informatie

Memo. Inhoudsopgave. Onderwerp: Deksloof damwand gemaal Kamperveen. Engbert van der Weide. Datum: Documentnummer: IJD

Memo. Inhoudsopgave. Onderwerp: Deksloof damwand gemaal Kamperveen. Engbert van der Weide. Datum: Documentnummer: IJD Memo Onderwerp: Deksloof damwand gemaal Kamperveen Aan: Opsteller: Engbert van der Weide Pieter Schoutens Datum: 18-10-2016 Documentnummer: IJD-013265 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Air Products. Bedrijfsgebouw. Definitief ontwerp Toelichting op de constructie

Air Products. Bedrijfsgebouw. Definitief ontwerp Toelichting op de constructie Air Products Bedrijfsgebouw Definitief ontwerp Toelichting op de constructie INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. UITGANGSPUNTEN 3 2.1. Algemeen 3 2.1.1. Locatie 3 2.1.2. Uitbreidingen 3 2.1.3. Bestaande

Nadere informatie

Constructieberekening opbouw garage aan het Slagblok

Constructieberekening opbouw garage aan het Slagblok Initiatiefnemer: Constructieberekening opbouw garage aan het Slagblok te Steenbergen Zeebrabouw BV Bronkhorststraat 12 Steenbergen BEM1402857 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 18-07-2014

Nadere informatie

Constructief uitgangspuntendocument. Postcode + plaats: Bogaerds Architecten en Ingenieurs BNA/BNI. Postcode + plaats: Omschrijving:

Constructief uitgangspuntendocument.   Postcode + plaats: Bogaerds Architecten en Ingenieurs BNA/BNI. Postcode + plaats: Omschrijving: Projectgegevens Project: Verb.woonhuis Fam. Wassenaar te Nieuwegein Projectnummer: 2017-7658 Onderdeel: Constructief uitgangspuntendocument Constructeur: ir. W.F.G. Baecke Projectleider: ir. W.F.G. Baecke

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING

CONSTRUCTIEBEREKENING (Bouw-) technisch teken- en adviesbureau OMC advies Hertog Hendrik van Brabantplein 24 5611 PG Eindhoven www.omcadvies.nl, info@omcadvies.nl CONSTRUCTIEBEREKENING Project : Schouw 11 Deurne Onderdeel:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning: OV Berekening constructie:

Omgevingsvergunning: OV Berekening constructie: Pagina : 1 van 11 Mijnheer, mevrouw, Op verzoek van bovengenoemde aanvrager zijn constructieve documenten constructief beoordeeld. Deze controle is uitgevoerd volgens: Eurocode inclusief Nationale Bijlagen.

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING

CONSTRUCTIEBEREKENING project: opdrachtgever: Bouwen van een kuikenstal aan de Hondseind te Ulicoten Maatschap Adams Dorpsstraat 7 5113 TC te Ulicoten CONSTRUCTIEBEREKENING 21 september 2012 Constructieberekening Uitgangspunten

Nadere informatie

BEM ZK Behoort bij beschikking. d.d. nr.(s) Medewerker Publiekszaken/vergunningen STATISCHE BEREKENING

BEM ZK Behoort bij beschikking. d.d. nr.(s) Medewerker Publiekszaken/vergunningen STATISCHE BEREKENING BEM1603363 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 14-10-2016 K16002882 Medewerker Publiekszaken/vergunningen STATISCHE BEREKENING De nieuwe Villa', 18 appartementen Steenbergen deel 1:

Nadere informatie

HOOFDBEREKENING. : Uitbreiding pluimveestal MTS Mostert Projectnummer : 16321A Berekeningnummer : 01 : Funderingsconstructie

HOOFDBEREKENING. : Uitbreiding pluimveestal MTS Mostert Projectnummer : 16321A Berekeningnummer : 01 : Funderingsconstructie HOOFDBEREKENING Project : Uitbreiding pluimveestal MTS Mostert Projectnummer : 16321A Berekeningnummer : 01 Onderdeel : Funderingsconstructie Opdrachtgever: Aannemersbedrijf vd Heijkant Biddinghuizen Projectleider:

Nadere informatie

C O N S T R U C T I E V E U I T G A N G S P U N T E N

C O N S T R U C T I E V E U I T G A N G S P U N T E N C O N S T R U C T I E V E U I T G A N G S P U N T E N BETREFT: Nieuwbouw rundveebedrijf aan de Munnekemoer Oost 44 te Ter Apel Datum: 8-6-2016 Werknr. O.16.075 OPDRACHTGEVER: EXEL's aannemingsbedrijf Lemele

Nadere informatie

Rij woningen met penanten naast het trapgat

Rij woningen met penanten naast het trapgat Rij woningen met penanten naast het trapgat 1 Algemeen In dit voorbeeld wordt de stabiliteit van een rij van vier woningen beschouwd. De stabiliteit wordt verzekerd door penanten die zich naast het trapgat

Nadere informatie

Rij woningen met penanten in de voor- en achtergevel

Rij woningen met penanten in de voor- en achtergevel Rij woningen met penanten in de voor- en achtergevel 1 Algemeen In dit voorbeeld wordt de stabiliteit van een rij van drie woningen, waarbij de stabiliteit verzekerd wordt door penanten die zijn opgenomen

Nadere informatie

V&V. Statische berekening. Inhoudsopgave

V&V. Statische berekening. Inhoudsopgave Statische berekening Werknummer: 150279 Betreft: Plan voor het verbouwen van een pand aan de Willemsstraat 5 ten behoeve van een Spar City Store Gemeente: Breda Opdrachtgever: Samenwerkingsverband Willemsstraat

Nadere informatie