COMMISSIEVERGADERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIEVERGADERINGEN"

Transcriptie

1 AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag :00 uur : Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hans Memlingzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : :15 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Pieter Bruegelzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer : :30 uur : Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media Quinten Metsijszaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0219 Donderdag :00 uur : Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hans Memlingzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : :00 uur : Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen Quinten Metsijszaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : :15 uur : Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Pieter Bruegelzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer : :30 uur : Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie Peter Paul Rubenszaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0215 In geval van verhindering wordt de leden verzocht zich te laten vervangen. 30 ( )

2 - 14:00 uur : Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hans Memlingzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : :00 uur : Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen Quinten Metsijszaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : :15 uur : Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Pieter Bruegelzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer : 0301 Vrijdag Werkbezoek: - 07:00 uur : Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 2

3 Dinsdag :00 uur Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hans Memlingzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0220 Voorzitter: de heer Luc Martens 1. Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag ( ) - Nr. 1 Hoofdstuk 11. Welzijn en gezondheid Benoeming van een verslaggever en bespreking 2. Ontwerp van decreet houdende de opheffing van artikel 76 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus ( ) - Nr. 1 Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming 3. Voorstel van decreet van de dames Patricia Ceysens en Vera Van der Borght, de heren Bart Caron en Tom Dehaene en de dames Helga Stevens en Elke Roex houdende wijziging van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991, en houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg ( ) - Nr. 1 Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming 4. Voorstel van decreet van de heer Tom Dehaene, mevrouw Vera Jans, de heren Robert Voorhamme en Bart Caron en de dames Vera Van der Borght en Helga Stevens houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning ( ) - Nr. 1 Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming 5. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) 3

4 Samenstelling van de commissie : Vaste leden : mevrouw Marijke Dillen, de heren Felix Strackx, Erik Tack, de dames Greet Van Linter, Gerda Van Steenberge; mevrouw Sonja Claes, de heer Tom Dehaene, mevrouw Vera Jans, de heer Luc Martens; de heer Bart Caron, mevrouw Elke Roex, de heer Bart Van Malderen; de dames Margriet Hermans, Anne Marie Hoebeke, Vera Van der Borght. Plaatsvervangers : de heer Erik Arckens, mevrouw Agnes Bruyninckx, de heer Johan Deckmyn, de dames An Michiels, Linda Vissers; de dames Cathy Berx, Trees Merckx-Van Goey, Sabine Poleyn, de heer Steven Vanackere; de dames Else De Wachter, Michèle Hostekint, Els Robeyns; mevrouw Patricia Ceysens, de heer Marc Cordeel, mevrouw Hilde Eeckhout. Toegevoegde leden : mevrouw Mieke Vogels; mevrouw Helga Stevens. 4

5 Dinsdag :15 uur Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Pieter Bruegelzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer : 0301 Voorzitter: de heer Sven Gatz 1. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting ( ) - Nr. 1 : ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 1-Addendum : addendum ( ) - Nr. 2 : amendement ( ) - Nr. 3 : verslag van het Rekenhof ( ) - Nr. 4 : amendement ( ) - Nr. 5 : amendement ( ) - Nr. 6 : amendement Verslaggever : de heer Eric Van Rompuy Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk XI. Oprichting vzw Kazerne Dossin. Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten Hoofdstuk XIV. Strategische adviesraden Hoofdstuk XVII. Slotbepalingen Nieuw hoofdstuk tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten: Amendement nr. 5 strekkende tot invoering van een nieuw hoofdstuk tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Nieuw hoofdstuk over de BAM: Amendement nr. 6 strekkende tot invoering van een nieuw hoofdstuk over de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) Nieuw hoofdstuk Vrijwaringsovereenkomsten : Amendement nr. 6 strekkende tot invoering van een nieuw hoofdstuk Vrijwaringsovereenkomsten Voortzetting van de bespreking en stemming 2. Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1 : begrotingsontwerp - 18 ( ) - Nr. 2 : amendement 5

6 Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) - Nr. 1 : begrotingsontwerp - 19-A ( ) - Nr. 1-Bijlagen : bijlage - 19-A ( ) - Nr. 2-A : verslag - 19-A ( ) - Nr. 2-C : verslag - 19-A ( ) - Nr. 2-F : verslag - 19-A ( ) - Nr. 2-H : verslag - 19-A ( ) - Nr. 2-I : verslag - 19-A ( ) - Nr. 2-J : verslag - 19-A ( ) - Nr. 2-K : verslag - 19-A ( ) - Nr. 3 : amendement Verslaggever : de heer Erik Matthijs Voortzetting van de bespreking en eindstemming Zie blz. 16 voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt 3. Hoorzitting over de werking en jaarverslag 2006 van de Limburgse Reconversiemaatschappij met de heer Eric Monard, voorzitter LRM, en de heer Gerard Buteneers, algemeen directeur LRM Het jaarverslag is bezorgd aan de commissieleden en aan de fractiesecretariaten. Het is tevens te raadplegen op het intranet onder Commissiedossier FIN Samenstelling van de commissie : Vaste leden : de heren Thieu Boutsen, Herman De Reuse, Felix Strackx, Erik Tack, Christian Verougstraete; de heren Erik Matthijs, Steven Vanackere, Koen Van den Heuvel, Eric Van Rompuy; de heer Gilbert Bossuyt, mevrouw Caroline Gennez, de heer Ludo Sannen; mevrouw Hilde Eeckhout, de heren Jaak Gabriels, Sven Gatz. Plaatsvervangers : de heer Erik Arckens, mevrouw Hilde De Lobel, de heren Freddy Van Gaever, Roland Van Goethem, Joris Van Hauthem; de heren Ludwig Caluwé, Tom Dehaene, de dames Veerle Heeren, Joke Schauvliege; de heer Bart Caron, mevrouw Michèle Hostekint, de heer Jacky Maes; de dames Patricia Ceysens, Annick De Ridder, de heer Marc van den Abeelen. Toegevoegde leden : mevrouw Mieke Vogels; de heer Jan Peumans. 6

7 Dinsdag :30 uur Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media Quinten Metsijszaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0219 Voorzitter: de heer Dany Vandenbossche Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting ( ) - Nr. 1 : ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 1-Addendum : addendum (Bevoegdheid Media van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming Samenstelling van de commissie : Vaste leden : de heren Erik Arckens, Johan Deckmyn, Werner Marginet, mevrouw Marie-Rose Morel, de heer Wim Van Dijck; de heren Carl Decaluwe, Stefaan De Clerck, Steven Vanackere, Johan Verstreken; mevrouw Els Robeyns, de heren Dany Vandenbossche, Jo Vermeulen; de dames Margriet Hermans, Laurence Libert, de heer Herman Schueremans. Plaatsvervangers : de dames Hilde De Lobel, Marijke Dillen, de heren Pieter Huybrechts, Freddy Van Gaever, Frans Wymeersch; de dames Vera Jans, Sabine Poleyn, Tinne Rombouts, de heer Johan Sauwens; de heer Bart Caron, mevrouw Michèle Hostekint, de heer André Van Nieuwkerke; de heer Karlos Callens, mevrouw Patricia Ceysens, de heer Marnic De Meulemeester. Toegevoegde leden : de heer Jos Stassen; de heer Jan Loones. 7

8 Donderdag :00 en 14:00 uur Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hans Memlingzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0220 Voorzitter: de heer Dany Vandenbossche 10:00 uur 1. Ontwerp van decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening ( ) - Nr. 1 Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming 2. Voorstel van decreet van de heren Bart Caron, Steven Vanackere, Dany Vandenbossche, Herman Schueremans en Mark Demesmaeker houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid ( ) - Nr. 1 Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming 3. Gedachtewisseling met de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de investering in de jeugdopleiding van de voetbalsport en de splitsing van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) Benoeming van een verslaggever 4. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) 14:00 uur 5. Voortzetting van de morgenvergadering Samenstelling van de commissie : Vaste leden : de heren Erik Arckens, Johan Deckmyn, Werner Marginet, mevrouw Marie-Rose Morel, de heer Wim Van Dijck; de heren Carl Decaluwe, Stefaan De Clerck, Steven Vanackere, Johan Verstreken; mevrouw Els Robeyns, de heren Dany Vandenbossche, Jo Vermeulen; de dames Margriet Hermans, Laurence Libert, de heer Herman Schueremans. Plaatsvervangers : de dames Hilde De Lobel, Marijke Dillen, de heren Pieter Huybrechts, Freddy Van Gaever, Frans Wymeersch; de dames Vera Jans, Sabine Poleyn, Tinne Rombouts, de heer Johan Sauwens; de heer Bart Caron, mevrouw Michèle Hostekint, de heer André Van Nieuwkerke; de heer Karlos Callens, mevrouw Patricia Ceysens, de heer Marnic De Meulemeester. Toegevoegde leden : de heer Jos Stassen; de heer Jan Loones. 8

9 Donderdag :00 en 14:00 uur Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen Quinten Metsijszaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0219 Voorzitter: de heer Jan Penris 10:00 uur 1. Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over de uitvoering van de resolutie betreffende een tevredenheidsenquête voor sociale huurders ( ) 2. Vraag om uitleg van mevrouw Mieke Vogels tot de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over de extra taakbelasting voor de Huizen van het Nederlands bij de uitvoering van de nieuwe Wooncode ( ) 3. Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over de gevoerde communicatie naar aanleiding van de invoering van de renovatiepremie ( ) 4. Gedachtewisseling over het onderzoek van het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid met betrekking tot de toekomst van de sociale huisvesting in Vlaanderen Benoeming van een verslaggever 14:00 uur 5. Ontwerp van decreet houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid ( ) - Nr. 1 Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming 6. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) 9

10 Samenstelling van de commissie : Vaste leden : mevrouw Hilde De Lobel, de heren Jan Penris, Wim Van Dijck, mevrouw Gerda Van Steenberge, de heer Christian Verougstraete; de dames Cathy Berx, Hilde Crevits, de heer Tom Dehaene, mevrouw Veerle Heeren; de dames Else De Wachter, Caroline Gennez, Michèle Hostekint; de heer Sven Gatz, mevrouw Dominique Guns, de heer Hugo Philtjens. Plaatsvervangers : mevrouw Agnes Bruyninckx, de heren Felix Strackx, Erik Tack, Roland Van Goethem, John Vrancken; de heren Carl Decaluwe, Stefaan De Clerck, mevrouw Monica Van Kerrebroeck, de heer Johan Verstreken; de heren Chokri Mahassine, Jan Roegiers, Jo Vermeulen; de heer Marc Cordeel, de dames Hilde Eeckhout, Laurence Libert. Toegevoegde leden : mevrouw Mieke Vogels; de heer Bart De Wever. 10

11 Donderdag :15 en 14:15 uur Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Pieter Bruegelzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer : 0301 Voorzitter: de heer Patrick Lachaert 10:15 uur 1. Vraag om uitleg van de heer Jos De Meyer tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over grensoverschrijdende samenwerking inzake waterbeheer ( ) 2. Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den Eynde tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over illegale afvaltransporten ( ) 3. Voorstel van resolutie van de heren Luk Van Nieuwenhuysen, Stefaan Sintobin en Frans Wymeersch en mevrouw Marleen Van den Eynde betreffende de subsidiëring door het Vlaamse Gewest van vzw KINT ( ) - Nr. 1 Voorstel van resolutie van de heren Erik Matthijs, Patrick Lachaert en Bart Martens, mevrouw Joke Schauvliege en de heren Karlos Callens en Jos Bex betreffende de structuur, effectiviteit en financiële verrichtingen van de vzw KINT ( ) - Nr. 1 Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming 4. Ontwerp van decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ( ) - Nr. 1 : ontwerp van decreet ( ) - Nr. 2 : amendement ( ) - Nr. 3 : verslag Verslaggever : mevrouw Tinne Rombouts Verslaggeving over de bespreking in de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en stemming 11

12 5. Voorstel van resolutie van de heer Eloi Glorieux, de dames Mieke Vogels en Vera Dua en de heren Rudi Daems, Jos Stassen en Jef Tavernier betreffende de steunmaatregelen ter bevordering van een diervriendelijke landbouw ( ) - Nr. 1 : voorstel van resolutie ( ) - Nr. 2 : verslag Verslaggever : mevrouw Tinne Rombouts Verslaggeving over de bespreking in de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en stemming 6. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Voorstel van buitenlandse reis 14:15 uur 7. Vraag om uitleg van mevrouw Veerle Heeren tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over de toepassingsmogelijkheden van het decreet ruimtelijke ordening in het kader van de huisvesting van seizoensarbeiders ( ) 8. Vraag om uitleg van mevrouw Joke Schauvliege tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over de weigering van een stedenbouwkundige vergunning voor het aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde van een woning of gebouw ( ) 9. Vraag om uitleg van de heer Luk Van Nieuwenhuysen tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over de onhaalbaarheid voor particulieren van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten ( ) 10. Verzoekschrift over onteigeningen ten voordele van projecten van privéprojectontwikkelaars - 26 ( ) Artikel 86, 4 van het Reglement 12

13 Samenstelling van de commissie : Vaste leden : de heer Pieter Huybrechts, mevrouw Katleen Martens, de heer Stefaan Sintobin, mevrouw Marleen Van den Eynde, de heer Frans Wymeersch; mevrouw Hilde Crevits, de heer Erik Matthijs, de dames Tinne Rombouts, Joke Schauvliege; de heren Jos Bex, Bart Martens, André Van Nieuwkerke; de heer Karlos Callens, mevrouw Stern Demeulenaere, de heer Patrick Lachaert. Plaatsvervangers : mevrouw Agnes Bruyninckx, de heren Felix Strackx, Wim Van Dijck, mevrouw Gerda Van Steenberge, de heer John Vrancken; de heer Jos De Meyer, mevrouw Trees Merckx-Van Goey, de heren Frans Peeters, Jan Verfaillie; de heren Jacky Maes, Ludo Sannen, Jo Vermeulen; de dames Hilde Eeckhout, Dominique Guns, de heer Paul Wille. Toegevoegde leden : de heer Rudi Daems; de heer Mark Demesmaeker. 13

14 Donderdag :30 uur Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie Peter Paul Rubenszaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0215 Voorzitter: mevrouw Monica Van Kerrebroeck Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs- XIII-Mozaïek en van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad ( ) - Nr. 1 : ontwerp van decreet ( ) - Nr. 1-Addenda : addendum Verslaggever : de heer Dirk De Cock Voortzetting van de bespreking en stemming Samenstelling van de commissie : Vaste leden : de heer Werner Marginet, de dames Katleen Martens, An Michiels, Marie-Rose Morel, Linda Vissers; de dames Cathy Berx, Kathleen Helsen, Sabine Poleyn, Monica Van Kerrebroeck; de heer Ludo Sannen, mevrouw Anissa Temsamani, de heer Robert Voorhamme; de heer Karlos Callens, de dames Stern Demeulenaere, Laurence Libert. Plaatsvervangers : mevrouw Marijke Dillen, de heren Pieter Huybrechts, Stefaan Sintobin, de dames Greet Van Linter, Gerda Van Steenberge; de heer Jos De Meyer, mevrouw Veerle Heeren, de heren Jan Laurys, Luc Martens; de heren Dirk De Cock, Chokri Mahassine, Joris Vandenbroucke; de dames Margriet Hermans, Anne Marie Hoebeke, Vera Van der Borght. Toegevoegde leden : de heer Jef Tavernier; de heer Kris Van Dijck. 14

15 Vrijdag :00 uur Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media Voorzitter: de heer Dany Vandenbossche Tweedaags werkbezoek aan het MARTa museum te Herford en de 12 editie van de cultuurbeurs Documenta te Kassel Best Western Hotel Ambassador Friedrich Ebert Allee Kassel-Baunatal Tel : 0495/ Samenstelling van de commissie : Vaste leden : de heren Erik Arckens, Johan Deckmyn, Werner Marginet, mevrouw Marie-Rose Morel, de heer Wim Van Dijck; de heren Carl Decaluwe, Stefaan De Clerck, Steven Vanackere, Johan Verstreken; mevrouw Els Robeyns, de heren Dany Vandenbossche, Jo Vermeulen; de dames Margriet Hermans, Laurence Libert, de heer Herman Schueremans. Plaatsvervangers : de dames Hilde De Lobel, Marijke Dillen, de heren Pieter Huybrechts, Freddy Van Gaever, Frans Wymeersch; de dames Vera Jans, Sabine Poleyn, Tinne Rombouts, de heer Johan Sauwens; de heer Bart Caron, mevrouw Michèle Hostekint, de heer André Van Nieuwkerke; de heer Karlos Callens, mevrouw Patricia Ceysens, de heer Marnic De Meulemeester. Toegevoegde leden : de heer Jos Stassen; de heer Jan Loones. 15

16 Stukken begrotingscontrole 2007 Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1 Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) - Nr. 1 : begrotingsontwerp - 19 A ( ) - Nr. 1-Bijlagen : bijlage Evaluatie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het begrotingsbeleid 2007 van de Vlaamse Gemeenschap - 12 ( ) - Nr. 1 Toelichtingen bij de aanpassingen van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Algemene toelichting - 17 ( ) - Nr. 1-A Toelichtingen bij de aanpassingen van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Toelichting per programma - 17 ( ) - Nr. 1-B Toelichtingen bij de aanpassingen van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Meerjarenbegroting ( ) Nr. 1-C Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar ( ) - Nr. 1 16

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 19.03.2009-10:00 uur : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie - 14:00 uur : Commissie voor Economie,

Nadere informatie

Stuk 6 (2008-2009) Nr. 1

Stuk 6 (2008-2009) Nr. 1 Stuk 6 (2008-2009) Nr. 1 2 INHOUD I. Ontwerpen en voorstellen waarover verslag is uitgebracht... 3 II. Ontwerpen en voorstellen aanhangig bij de commissies... 4 A. Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Woensdag 12.11.2008-09:00 uur : Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie Pieter Bruegelzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer : 0301-10:00

Nadere informatie

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Stuk 60 (2007-2008) Nr. 15 Zitting 2007-2008 23 januari 2008 DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 3856 ISM Stuk 60 (2007-2008) Nr. 15 2 INHOUDSOPGAVE Voorstellen van resolutie 3 en verwijzing

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 20.01.2004-14:00 uur : Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen James Ensorzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.09.2013-14:00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Hans Memlingzaal - 2

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG Zitting 2005-2006 11 oktober 2005 VERZOEKSCHRIFT over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de dames Vera

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen Stuk 2134 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 2 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 21.04.2004 vanaf 10.00 uur Ontwerpen van decreet Beraadslagingen 1. Ontwerp van decreet tot uniformisering van de toezichts-, sanctieen strafbepalingen die zijn opgenomen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 07.10.2003-14:00 uur : Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid Hans Memlingzaal

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG Zitting 2008-2009 25 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw Vera Jans

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 25.01.2011-13:30 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2004 HOORZITTING VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Bart Caron

VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2004 HOORZITTING VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Bart Caron Zitting 2005-2006 4 november 2005 VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2004 HOORZITTING VERSLAG namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Bart Caron (Hoofdstuk 12 Media

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN *HSODQGHYHUJDGHULQJHQ Dinsdag 18.02.2003-13:30 uur : &RPPLVVLHYRRU%UXVVHOHQGH9ODDPVH5DQG &RQVWDQW3HUPHNH]DDO H YHUGLHSLQJ6WHQWRIRRQQXPPHU - 13:30 uur : &RPPLVVLHYRRU(FRQRPLH/DQGERXZ:HUNJHOHJHQKHLGHQ7RHULVPH

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 9 4 december 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 05.03.2013-15:00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN *HSODQGHÃYHUJDGHULQJHQ Dinsdag 08.10.2002-13:30 uur : &RPPLVVLHÃYRRUÃ$OJHPHHQÃ%HOHLGÃ)LQDQFLsQÃHQÃ%HJURWLQJ $QWRRQÃ9DQÃ'\FN]DDOÃÃ H ÃYHUGLHSLQJÃÃÃ6WHQWRIRRQQXPPHUÃÃ - 13:45

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG Zitting 2004-2005 6 april 2005 VERZOEKSCHRIFT over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG namens de Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie uitgebracht

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 28.04.2011-09:30 uur : Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET

VOORSTEL VAN DECREET Stuk 1598 (2007-2008) Nr. 3 Zitting 2007-2008 9 mei 2008 VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Anissa Temsamani, de heren Dirk De Cock en Piet De Bruyn en de dames Kathleen Helsen, Stern Demeulenaere en Laurence

Nadere informatie

Marleen Vanderpoorten. Patrick Dewael. Filter FUNCTIE. Alle functies. Vlaanderen. Regering. Parlement. België. Regering. Kamer. Senaat.

Marleen Vanderpoorten. Patrick Dewael. Filter FUNCTIE. Alle functies. Vlaanderen. Regering. Parlement. België. Regering. Kamer. Senaat. De Standaard Online - Hoeveel verdienen onze e politici? 1 of 34 10/03/2013 20:05 Filter FUNCTIE Alle functies Vlaanderen Regering Parlement België Regering PARTIJ Europa Parlement Alle partijen CD&V Groen!

Nadere informatie

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats stuk ingediend op 1166 (2010-2011) Nr. 1 23 mei 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats Verslag namens

Nadere informatie

Per post. In bijlage sturen wij u dan ook een voorstel van enkele concrete wetswijzigingen.

Per post. In bijlage sturen wij u dan ook een voorstel van enkele concrete wetswijzigingen. Vlaams Parlement Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media Ter attentie van Erik Arckens Leuvenseweg 86 1011 Brussel Per post Brussel, 1 oktober 2008 Betreft : Ontwerp van Nieuw Vlaams Mediadecreet Geachte

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. betreffende de terugbetaling van een gemeentelijke belasting in Kontich VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. betreffende de terugbetaling van een gemeentelijke belasting in Kontich VERSLAG Stuk 996 (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 18 januari 2002 VERZOEKSCHRIFT betreffende de terugbetaling van een gemeentelijke belasting in Kontich VERSLAG namens de Commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 333 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 2 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Peter Persyn en Vera Jans over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering stuk ingediend op 156 (2009-2010) Nr. 1 12 oktober 2009 (2009-2010) Verzoekschrift over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van niet-erkende kandidaat-vluchtelingen VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van niet-erkende kandidaat-vluchtelingen VERSLAG Zitting 2004-2005 6 april 2005 VERZOEKSCHRIFT over de tewerkstelling van niet-erkende kandidaat-vluchtelingen VERSLAG namens de Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie uitgebracht door mevrouw

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING VERSLAG

GEDACHTEWISSELING VERSLAG Stuk 1856 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 13 oktober 2008 GEDACHTEWISSELING over de ontwerpen van milieubeleidsovereenkomst Reclamedrukwerk en Persdrukwerk en over de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 10.12.2013-13:30 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer: 0322 - Rechtstreekse

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter Stuk 1594 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2007-2008 4 april 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 224 (2009-2010) Nr. 2 31 augustus 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Peter Reekmans betreffende het terugvorderen van de eind 2008 toegekende bonussen aan drie managers

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 VERSLAG Zitting 2004-2005 6 december 2004 ONTWERP VAN DECREET houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 VERSLAG namens de Commissie voor

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over correct Nederlands op de VRT VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over correct Nederlands op de VRT VERSLAG Zitting 2005-2006 3 juli 2006 VERZOEKSCHRIFT over correct Nederlands op de VRT VERSLAG namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Johan Verstreken 2197 CUL 2 Samenstelling

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 111 (1999-2000) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 9 december 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het decreet van 16 november 1993 houdende instelling van een prijs van de Vlaamse

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE Stuk 1253 (2001-2002) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 4 april 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Jan Roegiers, mevrouw Trees Merckx-Van Goey, de heren Koen Helsen en Jan Van Duppen, mevrouw

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Eloi Glorieux, mevrouw Vera Dua en de heer Rudi Daems

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Eloi Glorieux, mevrouw Vera Dua en de heer Rudi Daems Zitting 2004-2005 20 juli 2005 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Eloi Glorieux, mevrouw Vera Dua en de heer Rudi Daems betreffende de voorbeeldrol van de Vlaamse overheid bij de keuze van een milieuvriendelijke

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid VERSLAG Stuk 2130 (2008-2009) Nr. 2 Zitting 2008-2009 1 april 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid VERSLAG namens de Verenigde Commissies

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een betere ruimtelijke ordening wat de bouw van crematoria in Vlaanderen betreft. Verslag

Voorstel van resolutie. betreffende een betere ruimtelijke ordening wat de bouw van crematoria in Vlaanderen betreft. Verslag stuk ingediend op 404 (2009-2010) Nr. 2 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de dames Vera Van der Borght, Mercedes Van Volcem en Gwenny De Vroe en de heren Dirk Van Mechelen, Karlos

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 1457 (2011-2012) Nr. 2 7 maart 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE Stuk 1304 (2001-2002) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 8 mei 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Paul Van Malderen, mevrouw Riet Van Cleuvenbergen, mevrouw Sonja Becq, mevrouw Ingrid van Kessel

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE 1UÃ Zitting 2002-2003 23 september 2002 BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE INHOUDSOPGAVE 2QWZHUSHQÃYDQÃGHFUHHW en verwijzing 9RRUVWHOÃYDQÃGHFUHHW en verwijzing 9RRUVWHOOHQÃYDQÃUHVROXWLH en verwijzing $GYLHVÃYDQÃGHÃ6RFLDDO(FRQRPLVFKHÃ5DDGÃYDQÃ9ODDQGHUHQÃ6(59

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Plenaire 17. Zitting 2006-2007. 20 december 2006 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MIDDAGVERGADERING

Plenaire 17. Zitting 2006-2007. 20 december 2006 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MIDDAGVERGADERING Plenaire 17 Zitting 2006-2007 20 december 2006 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MIDDAGVERGADERING 1720 december Plenaire vergadering nr. 17 20 december 2006 INHOUD OPENING VAN DE VERGADERING 1 BERICHTEN

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers. Verslag

Verzoekschrift. over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers. Verslag stuk ingediend op 594 (2009-2010) Nr. 1 28 juni 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. over de zorgverzekering VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. over de zorgverzekering VERSLAG Stuk 1772 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 26 juni 2003 VERZOEKSCHRIFT over de zorgverzekering VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitgebracht

Nadere informatie

over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving

over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving stuk ingediend op 593 (2009-2010) Nr. 1 28 juni 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over ondoorzichtige elektriciteitstarieven voor de consumenten VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over ondoorzichtige elektriciteitstarieven voor de consumenten VERSLAG Zitting 2004-2005 18 mei 2005 VERZOEKSCHRIFT over ondoorzichtige elektriciteitstarieven voor de consumenten VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht door de heren

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Felix Strackx. betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Felix Strackx. betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG Stuk 693 (1996-1997) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 2 februari 1999 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Felix Strackx betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT VERSLAG. namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door de heren Frans De Cock en Erik Matthijs

VERZOEKSCHRIFT VERSLAG. namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door de heren Frans De Cock en Erik Matthijs Zitting 2003-2004 16 januari 2004 VERZOEKSCHRIFT over de meeneembaarheid van registratierechten ingeval van feitelijke scheiding VERSLAG namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 VERSLAG Stuk 19-A (2007-2008) Nr. 3-C Zitting 2007-2008 10 april 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 VERSLAG namens

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag stuk ingediend op 1448 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit Verslag namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag stuk ingediend op 1851 (2012-2013) Nr. 1 21 december 2012 (2012-2013) Verzoekschrift over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder Verslag namens

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. houdende wijziging van de tarieven van het Wetboek der Successierechten VERSLAG

VOORSTEL VAN DECREET. houdende wijziging van de tarieven van het Wetboek der Successierechten VERSLAG Zitting 2005-2006 10 februari 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Felix Strackx, Herman De Reuse, Christian Verougstraete en Thieu Boutsen en de dames Marijke Dillen en Linda Vissers houdende wijziging

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. betreffende de noodzaak tot een beleid inzake ouderen, gezondheid en milieu ADVIES

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. betreffende de noodzaak tot een beleid inzake ouderen, gezondheid en milieu ADVIES Zitting 2005-2006 8 februari 2006 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Rudi Daems, de dames Vera Dua en Mieke Vogels en de heren Jos Stassen, Jef Tavernier en Eloi Glorieux betreffende de noodzaak tot een

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 1012 (2001-2002) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 maart 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied

Nadere informatie

HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING RESOLUTIE PROJECT ONTWIKKELINGSSCHETS 2010 SCHELDE-ESTUARIUM

HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING RESOLUTIE PROJECT ONTWIKKELINGSSCHETS 2010 SCHELDE-ESTUARIUM Nr. 3 Zitting 2004-2005 13 oktober 2004 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING ACTUELE VRAGEN RESOLUTIE PROJECT ONTWIKKELINGSSCHETS 2010 SCHELDE-ESTUARIUM ACTUALITEITSDEBAT SPLITSING KIESKRING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE

Nadere informatie

betreffende de problematiek van de te hoge prijzen voor gas en elektriciteit betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen

betreffende de problematiek van de te hoge prijzen voor gas en elektriciteit betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen stuk ingediend op 1232 (2010-2011) Nr. 2 2 april 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris, Johan Deckmyn en Wim Wienen en mevrouw Marleen

Nadere informatie

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag stuk ingediend op 1447 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken Verslag namens

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door mevrouw Margriet Hermans

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door mevrouw Margriet Hermans Zitting 2006-2007 27 oktober 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 VERSLAG namens

Nadere informatie

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen stuk ingediend op 182 (2014-2015) Nr. 1 9 december 2014 (2014-2015) Verzoekschrift over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen Verslag namens

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Marijke Dillen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Marijke Dillen Stuk 805 (2000-2001) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 5 november 2001 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Marijke Dillen betreffende maatregelen tot het houden van een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 2084 (2003-2004) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 6 april 2004 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het verdrag tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnstok en Wijn

Nadere informatie

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen stuk ingediend op 1048 (2010-2011) Nr. 1 25 maart 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen Verslag

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Walter Vandenbossche en Bart De Smet

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Walter Vandenbossche en Bart De Smet Stuk 1516 (2002-2003) Nr. 4 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 8 september 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Walter Vandenbossche en Bart De Smet betreffende een humane omkadering van de geboorte

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG Zitting 2005-2006 5 oktober 2005 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, aangenomen te Genève op

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2113 (2012-2013) Nr. 2 22 oktober 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het voeren van een preventiecampagne met het oog op een medische keuring voor sportende jongeren.

Voorstel van resolutie. betreffende het voeren van een preventiecampagne met het oog op een medische keuring voor sportende jongeren. stuk ingediend op 1450 (2011-2012) Nr. 2 26 maart 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heren Jean-Jacques De Gucht, Peter Gysbrechts, Bart Caron, Herman Schueremans en Bart Tommelein, mevrouw

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux en Rudi Daems. betreffende het bevorderen van dakisolatie VERSLAG

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux en Rudi Daems. betreffende het bevorderen van dakisolatie VERSLAG Zitting 2005-2006 28 september 2005 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Eloi Glorieux en Rudi Daems betreffende het bevorderen van dakisolatie VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen ingediend op 484 (2015-2016) Nr. 1 29 september 2015 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Peter Persyn

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING. over het viwta-advies Hersenwetenschappen. Meer dan het genezen van ziekten alleen VERSLAG

GEDACHTEWISSELING. over het viwta-advies Hersenwetenschappen. Meer dan het genezen van ziekten alleen VERSLAG Stuk 1197 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 26 april 2007 GEDACHTEWISSELING over het viwta-advies Hersenwetenschappen. Meer dan het genezen van ziekten alleen VERSLAG namens de Verenigde Commissies voor

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE Stuk 1201 (2001-2002) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 4 april 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Brigitte Grouwels, de heren Koen Helsen en Jan Van Duppen, mevrouw Ria Van Den Heuvel en de

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING DECREET BEKRACHTIGING VAN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING DECREET BEKRACHTIGING VAN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN Nr. 63 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 18 juni 2003 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING ACTUELE VRAGEN DECREET BEKRACHTIGING VAN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN RESOLUTIE INVESTERINGSPLAN 2001-2012 VAN

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Jan Peumans en Rudi Daems

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Jan Peumans en Rudi Daems Stuk 2051 (2008-2009) Nr. 2 Zitting 2008-2009 23 maart 2009 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Eloi Glorieux, Jan Peumans en Rudi Daems betreffende het bevorderen van na-isolatie van buitengevels bij

Nadere informatie

betreffende alternatieven voor dierproeven

betreffende alternatieven voor dierproeven 613 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Wilfried Vandaele over het

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex Stuk 1753 (2002-2003) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 29 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex betreffende energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende organisatie van de zorgverzekering VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende organisatie van de zorgverzekering VERSLAG Stuk 1810 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2008-2009 24 november 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende organisatie van de zorgverzekering VERSLAG namens de Commissie

Nadere informatie

houdende diverse financiële bepalingen

houdende diverse financiële bepalingen 541 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 9 december 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert en Jan Bertels over het ontwerp van

Nadere informatie

-3- Vlaams Parlement Beknopt Verslag Nr. 45 24 april 2002. de actualisering. We mogen hier geen pingpongspel van maken.

-3- Vlaams Parlement Beknopt Verslag Nr. 45 24 april 2002. de actualisering. We mogen hier geen pingpongspel van maken. -3- Vlaams Parlement Beknopt Verslag Nr. 45 24 april 2002 0,''$*9(5*$'(5,1*Ã 9$1Ã :2(16'$* Ã$35,/Ã 9RRU]LWWHUVFKDSÃYDQÃGHÃKHHUÃ1RUEHUWÃ'HÃ%DWVHOLHU YRRU]LWWHU 'HÃYHUJDGHULQJÃZRUGWÃJHRSHQGÃRPÃÃXXU $&78(/(Ã95$*(1

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET ONTWERP VAN DECREET HOORZITTING VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET ONTWERP VAN DECREET HOORZITTING VERSLAG Zitting 2005-2006 9 december 2005 ONTWERP VAN DECREET tot invoering van het begrip lichte vrachtauto in titel II van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen ONTWERP VAN

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000 VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000 VERSLAG Stuk 277 (1999-2000) Nr. 4 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 31 mei 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000 VERSLAG namens de Commissie voor

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING. over het ontwerp van auditconvenant over energie-efficiëntie in de industrie VERSLAG

GEDACHTEWISSELING. over het ontwerp van auditconvenant over energie-efficiëntie in de industrie VERSLAG Zitting 2005-2006 16 november 2005 GEDACHTEWISSELING over het ontwerp van auditconvenant over energie-efficiëntie in de industrie VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING VERSLAG. namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen uitgebracht door mevrouw Else De Wachter

GEDACHTEWISSELING VERSLAG. namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen uitgebracht door mevrouw Else De Wachter Stuk 2207 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 30 maart 2009 GEDACHTEWISSELING over het rapport Zeven jaar Vlaamse Wooninspectie met de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie 669 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 24 februari 2016 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over de vernieuwde

Nadere informatie

HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MORGENVERGADERING DECREET REGELING VAN DE STUDIETOELAGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS

HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MORGENVERGADERING DECREET REGELING VAN DE STUDIETOELAGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS Nr. 28 Zitting 2000-2001 7 februari 2001 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MORGENVERGADERING DECREET REGELING VAN DE STUDIETOELAGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS RESOLUTIE STUDIETOELAGEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2003 GEDACHTEWISSELING VERSLAG

VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2003 GEDACHTEWISSELING VERSLAG Zitting 2004-2005 22 november 2004 VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2003 GEDACHTEWISSELING VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht door de heer Jan Peumans (Hoofdstuk

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering ingediend op 282 (2014-2015) Nr. 1 12 maart 2015 (2014-2015) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Elke Van den Brandt

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. betreffende het stimuleren van investeringen in het buitenland VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. betreffende het stimuleren van investeringen in het buitenland VERSLAG Stuk 658 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 3 april 2001 VERZOEKSCHRIFT betreffende het stimuleren van investeringen in het buitenland VERSLAG namens de Commissie voor Economie, Landbouw,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr.

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 3 december 2003 ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN Zie : 1948 (2003-2004) Nr. 1 :

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. betreffende de verlaging van de successierechten VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. betreffende de verlaging van de successierechten VERSLAG Stuk 1368 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 23 oktober 2002 VERZOEKSCHRIFT betreffende de verlaging van de successierechten VERSLAG namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Kris Van Dijck, Ludwig Caluwé, Sven Gatz, Norbert De Batselier en Dirk Holemans

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Kris Van Dijck, Ludwig Caluwé, Sven Gatz, Norbert De Batselier en Dirk Holemans Stuk 2173 (2003-2004) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 8 april 2004 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Kris Van Dijck, Ludwig Caluwé, Sven Gatz, Norbert De Batselier en Dirk Holemans houdende invoering

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE Nr. 23 Zitting 2003-2004 7 januari 2004 BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE INHOUDSOPGAVE Beleidsplan 3 en verwijzing Ontwerpen van uitvoeringsdecreet Bestuurlijk Beleid 3 en verwijzing Ontwerp van decreet 3 en verwijzing

Nadere informatie

219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Johan Sauwens, Bart Martens, Lieven Dehandschutter, Koen Van den Heuvel en Jan Roegiers, mevrouw Lies

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 269.882 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Plenaire 25. Zitting 2008-2009. 14 januari 2009 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING

Plenaire 25. Zitting 2008-2009. 14 januari 2009 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING Plenaire 25 Zitting 2008-2009 14 januari 2009 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING 2514 januari Plenaire vergadering nr. 25 14 januari 2009 INHOUD OPENING VAN DE VERGADERING 1 BERICHTEN VAN VERHINDERING 1

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Gilbert Vanleenhove, Louis Bril, mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh, mevrouw Nelly Maes en de heer Joachim Coens

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Gilbert Vanleenhove, Louis Bril, mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh, mevrouw Nelly Maes en de heer Joachim Coens Stuk 946 (1997-1998) Nr. 3 Zitting 1997-1998 10 maart 1998 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Gilbert Vanleenhove, Louis Bril, mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh, mevrouw Nelly Maes en de heer Joachim

Nadere informatie

Plenaire 32. Zitting 2006-2007. 28 maart 2007 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MORGENVERGADERING

Plenaire 32. Zitting 2006-2007. 28 maart 2007 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MORGENVERGADERING Plenaire 32 Zitting 2006-2007 28 maart 2007 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MORGENVERGADERING 3228 maart Plenaire vergadering nr. 32 28 maart 2007 INHOUD OPENING VAN DE VERGADERING 1 BERICHTEN VAN VERHINDERING

Nadere informatie