Stuk 6 ( ) Nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stuk 6 (2008-2009) Nr. 1"

Transcriptie

1

2 Stuk 6 ( ) Nr. 1 2 INHOUD I. Ontwerpen en voorstellen waarover verslag is uitgebracht... 3 II. Ontwerpen en voorstellen aanhangig bij de commissies... 4 A. Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting... 4 B. Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie... 5 C. Commissie voor Buitenlands beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme... 7 D. Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media... 9 E. Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie F. Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed G. Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie H. Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie I. Commissie Vlaamse Grondwet J. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin K. Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen L. Subcommissie voor Wapenhandel III. Aangenomen ontwerpen en voorstellen A. Ontwerpen en voorstellen van decreet B. Voorstellen van resolutie C. Voorstellen tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement IV. Impliciet verworpen voorstellen van decreet V. Ingetrokken ontwerpen en voorstellen A. Ontwerpen van decreet B. Voorstellen van decreet C. Voorstellen van resolutie D. Voorstellen tot wijziging van het reglement van het Vlaams Parlement VI. Verworpen voorstellen A. Verworpen in plenaire vergadering a) Voorstellen van decreet b) Voorstellen van resolutie B. Verworpen in commissievergadering a) Voorstellen van decreet b) Voorstellen van resolutie VII. Voorstellen van decreet die zonder voorwerp zijn geworpen Blz.

3 3 I. ONTWERPEN EN VOORSTELLEN WAAROVER VERSLAG IS UITGEBRACHT Opschrift Indieners of verslaggevers* Stuknummer Indiening 1 Voorstel van decreet van de heren Kris Van Dijck en Robert Voorhamme, mevrouw Kathleen Helsen en de heren Sven Gatz en Dirk De Cock houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, 1, 7, 9 en 10, van het decreet basisonderwijs van 25 februari Dirk De Cock, Sven Gatz, Kathleen Helsen, Kris Van Dijck, Robert Voorhamme 1163 ( ) - Nr. 1 23/03/ advies Raad van State Raad van State 1163 ( ) - Nr. 2 6/11/2007 verslag hoorzitting/gedachtewisseling Hans Schoofs, Anissa Temsamani 1163 ( ) - Nr. 3 12/12/2007 amendement Cathy Berx, Dirk De Cock, Stern Demeulenaere, Katleen Martens, An Michiels, Kris Van Dijck, Luk Van Nieuwenhuysen, Robert Voorhamme 1163 ( ) - Nr. 4 13/12/2007 verslag Hans Schoofs, Anissa Temsamani 1163 ( ) - Nr. 5 20/12/2007 verslag overleg inzake belangenconflict Robert Voorhamme 1163 ( ) - Nr. 6 18/02/2008 verslag overleg inzake belangenconflict Robert Voorhamme 1163 ( ) - Nr. 7 11/09/2008 verslag overleg inzake belangenconflict Jef Tavernier 1163 ( ) - Nr. 8 25/02/ Voorstel van decreet van de heren Tom Dehaene, Lode Ceyssens, Francis Vermeiren en Patrick Lachaert, mevrouw Else De Wachter en de heer André Van Nieuwkerke betreffende de validatie van sommige gewestplanwijzigingen Lode Ceyssens, Tom Dehaene, Else De Wachter, Patrick Lachaert, André Van Nieuwkerke, Francis Vermeiren 2145 ( ) - Nr. 1 5/03/2009 verslag hoorzitting/gedachtewisseling Karlos Callens 2145 ( ) - Nr. 2 14/04/2009 verslag Karlos Callens 2145 ( ) - Nr. 3 14/04/2009 motie raadpleging Raad van State Mark Demesmaeker c.s ( ) - Nr. 4 28/04/2009 * Alfabetisch gerangschikt

4 4 II. ONTWERPEN EN VOORSTELLEN AANHANGIG BIJ DE COMMISSIES Opschrift Indieners of verslaggevers* Stuknummer Indiening A. Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 1 Voorstel van resolutie van de heren Jan Penris en Filip Dewinter en mevrouw Marijke Dillen betreffende de herziening van de huidige rookverboden 2 Voorstel van resolutie van de heren Joris Vandenbroucke en Jan Roegiers betreffende CO2-neutrale dienstreizen per vliegtuig 3 Voorstel van resolutie van de heren Johan Sauwens, Jacky Maes, Kris Van Dijck en Jos De Meyer betreffende het verlenen van waarborgen door het Vlaamse Gewest aan de gemeenten Filip Dewinter, Marijke Dillen, Jan Penris Jan Roegiers, Joris Vandenbroucke Jos De Meyer, Jacky Maes, Johan Sauwens, Kris Van Dijck 1103 ( ) - Nr. 1 13/02/ ( ) - Nr. 1 21/02/ ( ) - Nr. 1 23/04/2008 * Alfabetisch gerangschikt

5 5 Opschrift Indieners of verslaggevers* Stuknummer Indiening B. Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie 1 Voorstel van resolutie van mevrouw Marleen Vanderpoorten en de heer Marc van den Abeelen betreffende de financiering en de controle op de plannen van de lokale besturen Marc van den Abeelen, Marleen Vanderpoorten 220 ( ) - Nr. 1 28/02/2005 verslag hoorzitting/gedachtewisseling Jan Verfaillie 220 ( ) - Nr. 2 2/06/ Voorstel van decreet van mevrouw Patricia Ceysens en de heren Norbert De Batselier, Johan Sauwens en Jan Peumans houdende bepalingen met betrekking tot e-werken voor personeelsleden van de Vlaamse overheid Patricia Ceysens, Norbert De Batselier, Jan Peumans, Johan Sauwens 781 ( ) - Nr. 1 22/03/2006 advies Raad van State Raad van State 781 ( ) - Nr. 2 14/07/ Voorstel van decreet van de heer Mark Demesmaeker houdende de regeling van het taalgebruik inzake bepaalde voor het publiek bestemde berichten, mededelingen en formulieren Mark Demesmaeker 846 ( ) - Nr. 1 18/05/2006 advies Raad van State Raad van State 846 ( ) - Nr. 2 13/07/ Voorstel van resolutie van de heren Sven Gatz en Marnic De Meulemeester betreffende slimme wetgeving voor een kennismaatschappij, creatieve wetgeving voor een creatieve economie en duurzame wetgeving voor duurzame ontwikkelin 5 Voorstel van decreet van de heer Dirk De Cock, de dames Caroline Gennez en Cathy Berx en de heren Sven Gatz en Jan Peumans houdende de aanmoediging van de verdichting van dorps- en stadskernen Marnic De Meulemeester, Sven Gatz 952 ( ) - Nr. 1 17/10/2006 Cathy Berx, Dirk De Cock, Sven Gatz, Caroline Gennez, Jan Peumans 1179 ( ) - Nr. 1 2/04/2007 advies Raad van State Raad van State 1179 ( ) - Nr. 2 27/11/ Voorstel van decreet van mevrouw Joke Schauvliege en de heer Jan Verfaillie Joke Schauvliege, Jan Verfaillie 1320 ( ) - Nr. 1 27/09/2007 houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het Provinciedecreet van 9 december Voorstel van resolutie van de heren Bart Caron, Joris Vandenbroucke, Jos Bex, Dirk De Cock en Jan Roegiers en mevrouw Els Van Weert betreffende de omvorming van België tot een confederatie 8 Voorstel van decreet van de heren Wim Van Dijck, Filip Dewinter en Jan Penris houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten 9 Voorstel van decreet van de heren Frank Creyelman, Wim Van Dijck, Johan Deckmyn, Luk Van Nieuwenhuysen en Christian Verougstraete houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Jos Bex, Bart Caron, Dirk De Cock, Jan Roegiers, Els Van Weert, Joris Vandenbroucke 1461 ( ) - Nr. 1 4/12/2007 Filip Dewinter, Jan Penris, Wim Van Dijck1471 ( ) - Nr. 1 11/12/2007 Frank Creyelman, Johan Deckmyn, Wim Van Dijck, Luk Van Nieuwenhuysen, Christian Verougstraete 1551 ( ) - Nr. 1 14/02/2008 * Alfabetisch gerangschikt

6 6 10 Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende een verbod op het dragen van hoofddoeken of sluiers voor overheidspersoneel van de Vlaamse overheid en de ondergeschikte besturen en in het onderwijs 11 Voorstel van resolutie van de heren Patrick De Klerck, Johan Verstreken, Jacky Maes, Jan Loones en Jan Verfaillie betreffende het uitbreiden in de tijd van de bewaakte zones aan de kust 12 Voorstel van decreet van de heer Dany Vandenbossche houdende regeling van een Vlaams publiekrechtelijk archief 13 Voorstel van decreet van de heren Eloi Glorieux, Rudi Daems, Jos Stassen en Jef Tavernier en de dames Mieke Vogels en Vera Dua houdende de voorbeeldrol van de Vlaamse overheid en de invoering van bindende doelstellingen met betrekking tot energiebesparing, CO 2 -reductie en CO 2 -neutraliteit voor Vlaamse overheidsgebouwen Filip Dewinter 1630 ( ) - Nr. 1 2/04/2008 Patrick De Klerck, Jan Loones, Jacky Maes, Jan Verfaillie, Johan Verstreken 1729 ( ) - Nr. 1 5/06/2008 Dany Vandenbossche 2116 ( ) - Nr. 1 19/02/2009 Rudi Daems, Vera Dua, Eloi Glorieux, Jos Stassen, Jef Tavernier, Mieke Vogels 2120 ( ) - Nr. 1 19/02/ Voorstel van decreet van de heer Jan Roegiers en mevrouw Michèle Hostekint houdende verruiming van de nationaliteitsvoorwaarde voor de toegang tot vaste betrekkingen in sommige Vlaamse openbare diensten Michèle Hostekint, Jan Roegiers 2172 ( ) - Nr. 1 11/03/2009 advies Raad van State Raad van State 2172 ( ) - Nr. 2 2/04/ Voorstel van decreet van mevrouw Laurence Libert en de heer Marnic De Marnic De Meulemeester, Laurence Libert 2177 ( ) - Nr. 1 12/03/2009 Meulemeester houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest aan lokale besturen planverplichtingen worden opgelegd en specifieke subsidies worden toegekend 16 Voorstel van decreet van de heren Johan Sauwens en Koen Van den Heuvel houdende aanstelling van erkende landmeters door provincies, gemeenten en OCMW's voor het opmaken van schattingsverslagen in het kader van onroerende verrichtingen die worden gesteld door de provincies, gemeenten en OCMW's 17 Voorstel van decreet van de heren Pieter Huybrechts, Filip Dewinter en Jan Penris en mevrouw Hilde De Lobel houdende de vrijwaring van de religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische en politieke neutraliteit van de gemeentelijke en provinciale besturen 18 Voorstel van decreet van mevrouw Els Van Weert en de heer Dirk De Cock houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het Provinciedecreet van 9 december 2005, inzake het samenvallen van gemeentelijke en provinciale volksraadplegingen met verkiezingen voor het bovenprovinciaal niveau Johan Sauwens, Koen Van den Heuvel 2194 ( ) - Nr. 1 25/03/2009 Hilde De Lobel, Filip Dewinter, Pieter Huybrechts, Jan Penris 2213 ( ) - Nr.1 31/03/2009 Dirk De Cock, Els Van Weert 2214 ( ) - Nr. 1 1/04/2009

7 7 Opschrift Indieners of verslaggevers* Stuknummer Indiening C. Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme 1 Voorstel van resolutie van de heren Rob Verreycken, Roland Van Goethem, Karim Van Overmeire, Luk Van Nieuwenhuysen, Stefaan Sintobin en John Vrancken betreffende de veroordeling van de schending van de mensenrechten in Cuba en de stopzetting van de schenking van Vlaamse overheidsgoederen aan het Cubaanse regime Stefaan Sintobin, Roland Van Goethem, Luk Van Nieuwenhuysen, Karim Van Overmeire, Rob Verreycken, John Vrancken 207 ( ) - Nr. 1 22/02/2005 amendement Eloi Glorieux 207 ( ) - Nr. 2 10/06/2005 verslag hoorzitting/gedachtewisseling Jan Roegiers, Stefaan Sintobin 207 ( ) - Nr. 3 23/06/ Voorstel van resolutie van de heren Eloi Glorieux, Jef Tavernier en Jos Stassen Eloi Glorieux, Jos Stassen, Jef Tavernier 210 ( ) - Nr. 1 23/02/2005 betreffende de steun aan een rechtvaardige vrede in Palestina en Israël amendement Eloi Glorieux, Jos Stassen 210 ( ) - Nr. 2 15/03/2005 amendement Kurt De Loor, Jan Laurys, Jan Loones, 210 ( ) - Nr. 3 3/05/2005 Jan Roegiers, Gilbert Van Baelen verslag namens Subcommissie voor Wapenhandel Jan Laurys, Jan Loones 210 ( ) - Nr. 4 16/06/2005 amendement Filip Dewinter 210 ( ) - Nr. 5 16/06/2005 verslag namens Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie Joris Vandenbroucke 210 ( ) - Nr. 6 22/11/ Voorstel van resolutie van de heren Eloi Glorieux en Jos Stassen betreffende de Eloi Glorieux, Jos Stassen 304 ( ) - Nr. 1 28/04/2005 bevordering van het sociaal overleg in de nieuwe lidstaten van de Europese Unie en Midden- en Oost-Europa verslag hoorzitting/gedachtewisseling Johan Verstreken 304 ( ) - Nr. 2 15/12/ Voorstel van resolutie van de heren Christian Verougstraete, Herman De Reuse, Karim Van Overmeire en John Vrancken betreffende het behoud van Pretoria als officiële naam voor de bestuurlijke hoofdstad van Zuid-Afrika 5 Voorstel van resolutie van de dames Sabine Poleyn en Miet Smet en de heren Jan Loones, Bart Caron en Dany Vandenbossche betreffende het opstellen van een Vlaams mediaplan voor het Zuiden 6 Voorstel van resolutie van de dames Marie-Rose Morel en Marijke Dillen en de heer Filip Dewinter tegen de toetreding van Turkije bij de EU, gezien het sociale bloedbad dat deze toetreding dreigt te veroorzaken 7 Voorstel van resolutie van de heren Stefaan Sintobin, Luk Van Nieuwenhuysen, Karim Van Overmeire, Roland Van Goethem en John Vrancken en mevrouw Marie- Rose Morel betreffende de aanwezigheid van Vlaanderen als toeristische en dynamische regio op de nationale luchthaven van Zaventem Herman De Reuse, Karim Van Overmeire, Christian Verougstraete, John Vrancken Bart Caron, Jan Loones, Sabine Poleyn, Miet Smet, Dany Vandenbossche Filip Dewinter, Marijke Dillen, Marie- Rose Morel Marie-Rose Morel, Stefaan Sintobin, Roland Van Goethem, Luk Van Nieuwenhuysen, Karim Van Overmeire, John Vrancken 364 ( ) - Nr. 1 1/06/ ( ) - Nr. 1 16/06/ ( ) - Nr. 1 26/10/ ( ) - Nr. 1 22/11/2005 * Alfabetisch gerangschikt

8 8 Filip Dewinter, Marijke Dillen, Marie- Rose Morel, Freddy Van Gaever 609 ( ) - Nr. 1 1/12/2005 Rudi Daems, Eloi Glorieux, Jef Tavernier 828 ( ) - Nr. 1 3/05/2006 Eloi Glorieux, Anne Marie Hoebeke, Jan Loones, Jan Roegiers, Anissa Temsamani, Johan Verstreken Stefaan Sintobin, Roland Van Goethem, Luk Van Nieuwenhuysen, Karim Van Overmeire, John Vrancken 925 ( ) - Nr. 1 14/07/ ( ) - Nr. 1 17/10/2007 Vlaamse Regering 1849 ( ) - Nr. 1 6/10/ Voorstel van resolutie van de heren Filip Dewinter en Freddy Van Gaever en de dames Marijke Dillen en Marie-Rose Morel betreffende het invoeren van een Europees warenkeurmerk ter promotie van de Europese producten 9 Voorstel van resolutie van de heren Eloi Glorieux, Rudi Daems en Jef Tavernier betreffende de aanplant en het gebruik van jatropha als grensoverschrijdend ontwikkelingsproject tussen Israël en Palestina 10 Voorstel van resolutie van de heren Jan Loones en Johan Verstreken, de dames Anne Marie Hoebeke en Anissa Temsamani en de heren Jan Roegiers en Eloi Glorieux betreffende steun aan het Spaans-Baskische vredesproces 11 Voorstel van resolutie van de heren Stefaan Sintobin, Karim Van Overmeire, Luk Van Nieuwenhuysen, Roland Van Goethem en John Vrancken betreffende de genocide in 1915 op de in Turkije levende Armeniërs 12 Ontwerp van decreet houdende instemming met het protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, opgemaakt in Rome op 4 november 2000

9 9 Opschrift Indieners of verslaggevers* Stuknummer Indiening D. Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1 Voorstel van resolutie van de heren Bart Caron, Piet De Bruyn, Eloi Glorieux en Dirk De Cock betreffende de Vlaamse kwaliteitsjournalistiek Bart Caron, Piet De Bruyn, Dirk De 2227 ( ) - Nr. 1 7/04/2009 Cock, Eloi Glorieux * Alfabetisch gerangschikt

10 Opschrift Stuknummer Indiening 10 E. Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie Indieners of verslaggevers* 1 Voorstel van resolutie van de heren Eloi Glorieux, Jef Tavernier en Jos Stassen Eloi Glorieux, Jos Stassen, Jef Tavernier 210 ( ) - Nr. 1 23/02/2005 betreffende de steun aan een rechtvaardige vrede in Palestina en Israël amendement Eloi Glorieux, Jos Stassen 210 ( ) - Nr. 2 15/03/2005 amendement Kurt De Loor, Jan Laurys, Jan Loones, Jan Roegiers, Gilbert Van Baelen 210 ( ) - Nr. 3 3/05/ verslag namens Subcommissie voor Wapenhande Jan Laurys, Jan Loones 210 ( ) - Nr. 4 16/06/2005 amendement Filip Dewinter 210 ( ) - Nr. 5 16/06/2005 verslag namens Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economi Joris Vandenbroucke 210 ( ) - Nr. 6 22/11/2006 Voorstel van resolutie van de dames Else De Wachter en Michèle Hostekint en de heren Else De Wachter, Jean-Marie Dedecker, 395 ( ) - Nr. 1 16/06/2005 Jan Laurys, Jan Peumans, Jan Roegiers en Jean-Marie Dedecker betreffende anoniem Michèle Hostekint, Jan Laurys, Jan solliciteren als hefboom voor de evenredige participatie van allochtonen op de Peumans, Jan Roegiers arbeidsmarkt Voorstel van decreet van de heren Eloi Glorieux, Jos Stassen en Rudi Daems houdende Rudi Daems, Eloi Glorieux, Jos Stassen 834 ( ) - Nr. 1 5/05/2006 de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie advies Raad van State Raad van State 834 ( ) - Nr. 2 10/07/2008 advies Vlaams Vredesinstituu Vlaams Vredesinstituut 834 ( ) - Nr. 3 16/01/2009 verslag hoorzitting/gedachtewisseling Jan Laurys 834 ( ) - Nr. 4 5/03/2009 verslag hoorzitting/gedachtewisseling Jan Laurys 834 ( ) - Nr. 5 13/03/2009 Voorstel van decreet van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Luk Van Filip Dewinter, Marijke Dillen, Marie-Rose 1270 ( ) - Nr. 1 3/07/2007 Nieuwenhuysen, Joris Van Hauthem en Karim Van Overmeire en mevrouw Marie- Morel, Joris Van Hauthem, Luk Van Rose Morel houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal- Nieuwenhuysen, Karim Van Overmeire Economische Raad van Vlaanderen Voorstel van resolutie van de dames Marie-Rose Morel en Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Marijke Dillen, An 1371 ( ) - Nr. 1 24/10/2007 Filip Dewinter en Joris Van Hauthem, mevrouw An Michiels en de heer Karim Van Michiels, Marie-Rose Morel, Joris Van Overmeire betreffende het mogelijk maken van vrije sociale verkiezingen in Vlaanderen Hauthem, Karim Van Overmeire Voorstel van decreet van de heren Roland Van Goethem, Jan Penris en Karim Van Overmeire houdende de in-, uit- en doorvoer en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie Jan Penris, Karim Van Overmeire, Roland Van Goethem 1555 ( ) - Nr. 1 22/02/2008 advies Raad van State Raad van State 1555 ( ) - Nr. 2 10/07/2008 * Alfabetisch gerangschikt

11 11 advies Vlaams Vredesinstituu Vlaams Vredesinstituut 1555 ( ) - Nr. 2 16/01/2009 verslag hoorzitting/gedachtewisseling Jan Laurys 1555 ( ) - Nr. 4 5/03/2009 verslag hoorzitting/gedachtewisseling Jan Laurys 1555 ( ) - Nr. 5 13/03/2009 Voorstel van decreet van de heren Jan Roegiers en Kurt De Loor houdende wijziging Kurt De Loor, Jan Roegiers 1591 ( ) - Nr. 1 6/03/2008 van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie wat de verslaggeving aan het Vlaams Parlement betreft advies Raad van State Raad van State 1591 ( ) - Nr. 2 10/07/2008 advies Vlaams Vredesinstituu Vlaams Vredesinstituut 1591 ( ) - Nr. 2 16/01/2009 verslag hoorzitting/gedachtewisseling Jan Laurys 1591 ( ) - Nr. 4 5/03/2009 verslag hoorzitting/gedachtewisseling Jan Laurys 1591 ( ) - Nr. 5 13/03/2009 Voorstel van resolutie van de heren Roland Van Goethem, Frank Creyelman, Johan Agnes Bruyninckx, Frank Creyelman, 1656 ( ) - Nr. 1 22/04/2008 Deckmyn en John Vrancken en mevrouw Agnes Bruyninckx betreffende de aanpassing Johan Deckmyn, Roland Van Goethem, van de richtlijn met betrekking tot de steun van het IWT aan onderzoeksprojecten met John Vrancken een mogelijke militaire affiniteit Voorstel van resolutie van de heren Felix Strackx en Filip Dewinter betreffende de ontwikkeling van een Vlaams kwaliteitslabel 'Made in Flanders Voorstel van resolutie van mevrouw Margriet Hermans betreffende kinderarbeid in de bedrijfsketen Filip Dewinter, Felix Strackx 2140 ( ) - Nr. 1 4/03/2009 Margriet Hermans 2192 ( ) - Nr. 1 24/03/

12 12 Opschrift Indieners of verslaggevers* Stuknummer Indiening Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed 1 Voorstel van tijdelijk decreet van de heren Carl Decaluwe, Karlos Callens en Luc Martens, mevrouw Joke Schauvliege en de heer Marnic De Meulemeester houdende maatregelen voor het instandhouden van de vinkensport in het Vlaamse Gewest Karlos Callens, Marnic De Meulemeester, Carl Decaluwe, Luc Martens, Joke Schauvliege 145 ( ) - Nr. 1 15/12/2004 amendement Pieter Huybrechts, An Michiels, Stefaan Sintobin, Marleen Van den Eynde, Frans Wymeersch 145 ( ) - Nr. 2 14/04/2005 advies Raad van State Raad van State 145 ( ) - Nr. 3 6/10/ Voorstel van resolutie van de heren Eloi Glorieux, Rudi Daems en Jos Stassen Rudi Daems, Eloi Glorieux, Jos Stassen 335 ( ) - Nr. 1 20/05/2005 betreffende een actieplan om het ecologisch draagvlak van de luchthaven van Zaventem te herstellen 3 Voorstel van resolutie van de heren Carl Decaluwe en Patrick Lachaert betreffende het opnieuw toepassen van de opvulregel 4 Voorstel van decreet van de heren Ludo Sannen, Jos De Meyer, Patrick Lachaert en Jan Loones houdende wijziging van diverse decreten, wat het paalkamperen en het Carl Decaluwe, Patrick Lachaert 336 ( ) - Nr. 1 25/05/2005 Jos De Meyer, Patrick Lachaert, Jan Loones, Ludo Sannen 467 ( ) - Nr. 1 9/09/2005 hoevekamperen betreft advies Raad van State Raad van State 467 ( ) - Nr. 2 24/03/2006 verslag hoorzitting/gedachtewisseling Rudi Daems, Stern Demeulenaere 467 ( ) - Nr. 3 10/05/2006 amendement Jos De Meyer, Patrick Lachaert, Jan 467 ( ) - Nr. 4 2/06/2006 Loones, Ludo Sannen 5 Voorstel van resolutie van de heren Felix Strackx, Frans Wymeersch, Stefaan Sintobin, Pieter Huybrechts, Stefaan Sintobin, Felix 692 ( ) - Nr. 1 1/02/2006 Wim Van Dijck en Pieter Huybrechts en mevrouw Marleen Van den Eynde Strackx, Marleen Van den Eynde, Wim betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene Van Dijck, Frans Wymeersch en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), en meer specifiek het annuleren van de verplichting zwembadwater te ontsmetten door middel van chloor 6 Voorstel van resolutie van de heren Pieter Huybrechts, Frans Wymeersch, Stefaan Sintobin, Luk Van Nieuwenhuysen, Filip Dewinter en Felix Strackx betreffende de problematiek van de relatie tussen de achteruitgang van de beschikbare visvijvers en het voorkooprecht van het natuurbehoud 7 Voorstel van decreet van de heren Rudi Daems en Eloi Glorieux betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen Filip Dewinter, Pieter Huybrechts, Stefaan Sintobin, Felix Strackx, Luk Van Nieuwenhuysen, Frans Wymeersch 839 ( ) - Nr. 1 11/05/2006 Rudi Daems, Eloi Glorieux 937 ( ) - Nr. 1 23/08/2006 * Alfabetisch gerangschikt

13 13 Caroline Gennez, Dominique Guns, Veerle heeren, Patrick Lachaert, Bart Martens, 1012 ( ) - Nr. 1 16/11/2006 Joke Schauvliege Caroline Gennez, Bart Martens 1340 ( ) - Nr. 1 10/10/2007 Rudi Daems, Vera Dua, Eloi Glorieux, Jos Stassen, Jef Tavernier, Mieke Vogels 1764 ( ) - Nr. 1 24/06/2008 Filip Dewinter, Marijke Dillen, Marie-Rose Morel, Joris Van Hauthem, Karim Van Overmeire, Frans Wymeersch 1779 ( ) - Nr. 1 2/07/2008 Carl Decaluwe 1854 ( ) - Nr. 1 9/10/2008 Rudi Daems, Vera Dua, Eloi Glorieux, Jef Tavernier 1979 ( ) - Nr. 1 3/12/2008 Karlos Callens, Marnic De Meulemeester, Carl Decaluwe, Erik Matthijs 2078 ( ) - Nr. 1 30/01/ Voorstel van resolutie van de heren Patrick Lachaert en Bart Martens en de dames Caroline Gennez, Dominique Guns, Veerle Heeren en Joke Schauvliege betreffende de beschikbaarheid van betaalbare bouwgronden 9 Voorstel van decreet van de heer Bart Martens en mevrouw Caroline Gennez houdende wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen met het oog op de afschaffing van de forfaitaire huisvuilbelasting 10 Voorstel van decreet van de heren Eloi Glorieux en Rudi Daems, de dames Mieke Vogels en Vera Dua en de heren Jef Tavernier en Jos Stassen houdende de invoering van een ecobonus voor milieuvriendelijke autovoertuigen van natuurlijke personen in het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 11 Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Frans Wymeersch, Joris Van Hauthem en Karim Van Overmeire en mevrouw Marie-Rose Morel betreffende de onmiddellijke opvolging van de aanbevelingen van de Sociaal- Economische Raad van Vlaanderen zoals geformuleerd in het rapport 'De prijs van water 2008: analyse en aanbevelingen' 12 Voorstel van resolutie van de heer Carl Decaluwe betreffende gemeenschappelijke schotelantennes voor appartementsgebouwen 13 Voorstel van resolutie van de heren Eloi Glorieux en Rudi Daems, mevrouw Vera Dua en de heer Jef Tavernier betreffende de houding van de Vlaamse Regering inzake het gecoördineerde Belgische standpunt over de doelstellingen van het Europese energieen klimaatpakket 14 Voorstel van resolutie van de heren Karlos Callens, Carl Decaluwe, Marnic De Meulemeester en Erik Matthijs betreffende het bestemmen van een deel van de prijzen of winsten van paardenwedstrijden voor het behoud, de ontwikkeling en de verbetering van de paardenfokkerij

14 14 Opschrift Indieners of verslaggevers* Stuknummer Indiening G. Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie 1 Voorstel van resolutie van mevrouw Kathleen Helsen, de heer Kris Van Dijck en mevrouw Monica Van Kerrebroeck betreffende de spijbel- en schoolverzuimproblematiek Kathleen Helsen, Kris Van Dijck, Monica Van Kerrebroeck amendement Werner Marginet, Katleen Martens, An Michiels, Linda Vissers 2 Voorstel van decreet van de heer Ludo Sannen en de dames Marleen Vanderpoorten en Helga Stevens houdende gelijke behandeling inzake onderwijsparticipatie en het recht op redelijke aanpassingen voor leerlingen en studenten met specifieke leerbehoeften 3 Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen en An Michiels en de heer Jurgen Verstrepen betreffende aandacht voor een mediaopleiding in alle richtingen van het lager en het secundair onderwijs 4 Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen en An Michiels betreffende het invoeren van een verbod tot het verkopen van snoep en suikerhoudende frisdranken op school 5 Voorstel van resolutie van de heren Sven Gatz en Gilbert Van Baelen en mevrouw Margriet Hermans betreffende de ondersteuning en mogelijkheid van meertalig onderwijs 6 Voorstel van resolutie van de dames Monica Van Kerrebroeck en Kathleen Helsen betreffende de Europese dimensie in het Vlaamse onderwijs 7 Voorstel van resolutie van de dames Kathleen Helsen, Monica Van Kerrebroeck, Sabine Poleyn, Cathy Berx en Veerle Heeren en de heer Jos De Meyer betreffende leerzorg 8 Voorstel van resolutie van mevrouw Kathleen Helsen, de heren Jos De Meyer en Robert Voorhamme en de dames Anissa Temsamani, Stern Demeulenaere en Laurence Libert betreffende logistieke assistenten in ziekenhuizen en zorginstellingen Ludo Sannen, Helga Stevens, Marleen Vanderpoorten Marijke Dillen, An Michiels, Jurgen Verstrepen 457 ( ) - Nr. 1 8/07/ ( ) - Nr. 2 13/10/ ( ) - Nr. 1 5/10/ ( ) - Nr. 1 14/03/2006 Marijke Dillen, An Michiels 877 ( ) - Nr. 1 7/06/2006 Sven Gatz, Margriet Hermans, Gilbert Van Baelen Kathleen Helsen, Monica Van Kerrebroeck Cathy Berx, Jos De Meyer, Veerle heeren, Kathleen Helsen, Sabine Poleyn, Monica Van Kerrebroeck Jos De Meyer, Stern Demeulenaere, Kathleen Helsen, Laurence Libert, Anissa Temsamani, Robert Voorhamme 917 ( ) - Nr. 1 5/07/ ( ) - Nr. 1 23/07/ ( ) - Nr. 1 5/11/ ( ) - Nr. 1 23/05/ Voorstel van decreet van de heer Sven Gatz en de dames Stern Demeulenaere en Margriet Hermans houdende de bevordering van het meertalig onderwijs 10 Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen en An Michiels betreffende de problematiek van de te zware boekentassen 11 Voorstel van resolutie van mevrouw Laurence Libert en de heer Hans Schoofs betreffende de bevordering van de omgangsvaardigheden en de sociale vaardigheden bij leerlingen 12 Voorstel van resolutie van de dames Sabine Poleyn en Stern Demeulenaere en de heren Philippe De Coene en Jef Tavernier betreffende een kennisgedreven toekomst voor West-Vlaanderen Stern Demeulenaere, Sven Gatz, Margriet Hermans 1933 ( ) - Nr. 1 4/11/2008 Marijke Dillen, An Michiels 2139 ( ) - Nr. 1 4/03/2009 Laurence Libert, Hans Schoofs 2175 ( ) - Nr. 1 12/03/2009 Philippe De Coene, Stern Demeulenaere, Sabine Poleyn, Jef Tavernier 2222 ( ) - Nr. 1 2/04/2009 * Alfabetisch gerangschikt

15 15 Opschrift Indieners of verslaggevers* Stuknummer Indiening H. Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie 1 Voorstel van decreet van de heer Jos Bex betreffende de buurtwegen en de trage wegen Jos Bex 201 ( ) - Nr. 1 18/02/ Voorstel van decreet van de heer Jacky Maes houdende de regeling voor de trage wegen Jacky Maes 332 ( ) - Nr. 1 19/05/ Voorstel van decreet van de heren Carl Decaluwe en Jan Peumans houdende de Carl Decaluwe, Jan Peumans 343 ( ) - Nr. 1 25/05/2005 invoering van een verkeersongevallenanalyse verslag hoorzitting/gedachtewisseling Joris Vandenbroucke 343 ( ) - Nr. 2 13/03/2006 amendement Carl Decaluwe, Eloi Glorieux, Jan 343 ( ) - Nr. 3 20/01/2009 Peumans 4 Voorstel van decreet van de heren Tom Dehaene, Jos De Meyer en Herman Jos De Meyer, Tom Dehaene, Frans 344 ( ) - Nr. 1 25/05/2005 Schueremans en de dames Hilde Crevits en Tinne Rombouts tot instelling van een netwerk van stille wegen en houdende de vervanging van de wet op de buurtwegen (overgenomen, wat mevrouw Hilde Crevits betreft, op 10 juli 2007 door de heer Frans Peeters) Peeters, Tinne Rombouts, Herman Schueremans 5 Voorstel van resolutie van de heren Frans Wymeersch en Jan Penris betreffende de verbetering van de beveiliging van Vlaanderen tegenover de elementen van de zee Jan Penris, Frans Wymeersch 1831 ( ) - Nr. 1 17/09/ Voorstel van resolutie van de heer Eloi Glorieux betreffende het voorbereiden van Vlaanderen op olie- en gaspieken 7 Voorstel van resolutie van de heren Patrick Lachaert en Kurt De Loor, de dames Cindy Franssen en Anne Marie Hoebeke, de heer Bart Van Malderen en mevrouw Joke Schauvliege betreffende de herinrichting van de N42 ter hoogte van de E40-afrit Wetteren op het grondgebied van Oosterzele 8 Voorstel van resolutie van de heren Jos De Meyer en Bart Van Malderen betreffende de mobiliteit over de weg in het Waasland 9 Voorstel van resolutie van de heren Bart Martens en Philippe De Coene betreffende de behoefte aan een ambitieus en internationaal ingebed beleid ter promotie van windenergie op zee 10 Voorstel van resolutie van de heren Tom Dehaene, mevrouw Cindy Franssen en de heren Dirk de Kort, Carl Decaluwe en Ward Kennes betreffende de plaats voor de Minder Mobielen Centrale in het Vlaamse mobiliteitsbeleid 11 Voorstel van resolutie van mevrouw Cindy Franssen en de heren Ludwig Caluwé, Carl Decaluwe en Dirk de Kort betreffende het fietsbeleid Eloi Glorieux 2105 ( ) - Nr. 1 17/02/2009 Kurt De Loor, Cindy Franssen, Anne Marie Hoebeke, Patrick Lachaert, Joke Schauvliege, Bart Van Malderen 2106 ( ) - Nr. 1 17/02/2009 Jos De Meyer, Bart Van Malderen 2111 ( ) - Nr. 1 18/02/2009 Philippe De Coene, Bart Martens 2186 ( ) - Nr. 1 18/03/2009 Carl Decaluwe, Tom Dehaene, Dirk de Kort, Cindy Franssen, Ward Kennes Ludwig Caluwé, Dirk de Kort, Carl Decaluwe, Cindy Franssen 2203 ( ) - Nr. 1 26/03/ ( ) - Nr. 1 27/04/2009 * Alfabetisch gerangschikt

16 16 Opschrift Indieners of verslaggevers* Stuknummer Indiening I. Commissie Vlaamse Grondwet 1 Voorstel van resolutie van de heren Norbert De Batselier en Herman Lauwers houdende het Handvest van Vlaanderen 2 Voorstel van bijzonder decreet van de heren Sven Gatz en Bart Somers en de dames Patricia Ceysens, Marleen Vanderpoorten en Anne Marie Hoebeke houdende de invulling van de Vlaamse constitutieve autonomie 3 Voorstel van resolutie van de heren Joris Van Hauthem en Karim Van Overmeire, de dames Gerda Van Steenberge en Marijke Dillen en de heren Luk Van Nieuwenhuysen en Filip Dewinter betreffende een proeve van grondwet voor de toekomstige onafhankelijke Vlaamse staat 4 Voorstel van resolutie van de heren Luc Van den Brande, Jan Loones, Ludwig Caluwé en Kris Van Dijck en de dames Helga Stevens en Joke Schauvliege betreffende de Grondwet voor Vlaanderen Norbert De Batselier, Herman Lauwers 623 ( ) - Nr. 1 15/12/2005 Patricia Ceysens, Sven Gatz, Anne Marie Hoebeke, Bart Somers, Marleen Vanderpoorten Filip Dewinter, Marijke Dillen, Joris Van Hauthem, Luk Van Nieuwenhuysen, Karim Van Overmeire, Gerda Van Steenberge Ludwig Caluwé, Jan Loones, Joke Schauvliege, Helga Stevens, Luc Van den Brande, Kris Van Dijck 632 ( ) - Nr. 1 22/12/ ( ) - Nr. 1 14/02/ ( ) - Nr. 1 1/03/2006 * Alfabetisch gerangschikt

17 17 Opschrift Indieners of verslaggevers* Stuknummer Indiening J. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Greet Van Linter en de heren Felix Strackx en Erik Tack betreffende de fysieke schade bij jongeren als gevolg van geluidsoverlast en de nood aan een preventiebeleid Marijke Dillen, Felix Strackx, Erik Tack, Greet Van Linter, Gerda Van Steenberge 1273 ( ) - Nr. 1 3/07/ Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen en de heer Filip Dewinter betreffende de invoering van een eenvoudige drugstest in het verkeer 3 Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen en de heren Jan Penris en Filip Dewinter betreffende het rookverbod in café's 4 Voorstel van decreet van de heren Erik Tack, Felix Strackx en Herman De Reuse en de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Greet Van Linter houdende wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid wat betreft de individuele verplichting om de verspreiding van ongeneeslijke, mogelijk levensbedreigende besmettelijke ziekten te voorkomen Filip Dewinter, Marijke Dillen 1745 ( ) - Nr. 1 11/06/2008 Filip Dewinter, Marijke Dillen, Jan Penris 1776 ( ) - Nr. 1 2/07/2008 Herman De Reuse, Marijke Dillen, Felix Strackx, Erik Tack, Greet Van Linter, Gerda Van Steenberge 1781 ( ) - Nr. 1 2/07/ Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen en Marie-Rose Morel en de heren Filip Dewinter, Luk Van Nieuwenhuysen, Joris Van Hauthem en Karim Van Overmeire betreffende de onmiddellijke uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord inzake de overheveling van de bevoegdheden inzake de kinderbijslag naar Vlaanderen om een coherent gezinsbeleid te kunnen voeren 6 Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen en de heer Filip Dewinter betreffende de invoering van een gezinsindex 7 Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen en de heer Filip Dewinter betreffende de invoering van een verplichte familiale verzekering 8 Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen en de heer Filip Dewinter betreffende de onmiddellijke uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord inzake de zorg voor personen met een handicap 9 Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen en de heer Filip Dewinter betreffende de onmiddellijke invoering van de maximumfactuur voor zorg 10 Voorstel van resolutie van mevrouw Sonja Claes, de heer Tom Dehaene en de dames Els Van Weert, Margriet Hermans, Helga Stevens en Elke Roex betreffende de geïntegreerde preventie van overgewicht en de remediëring van overgewicht en zwaarlijvigheid om zo gezondheidsproblemen te voorkome Filip Dewinter, Marijke Dillen, Marie-Rose Morel, Joris Van Hauthem, Luk Van Nieuwenhuysen, Karim Van Overmeire 1812 ( ) - Nr. 1 13/08/2008 Filip Dewinter, Marijke Dillen 1813 ( ) - Nr. 1 13/08/2008 Filip Dewinter, Marijke Dillen 1814 ( ) - Nr.1 13/08/2008 Filip Dewinter, Marijke Dillen 1815 ( ) - Nr. 1 13/08/2008 Filip Dewinter, Marijke Dillen 1818 ( ) - Nr. 1 22/08/2008 Sonja Claes, Tom Dehaene, Margriet Hermans, Elke Roex, Helga Stevens, Els Van Weert 1882 ( ) - Nr. 1 20/10/2008 * Alfabetisch gerangschikt

18 18 11 Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Greet Van Linter en de heren Felix Strackx en Erik Tack betreffende een aantal beleidsaanbevelingen aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 12 Voorstel van resolutie van mevrouw Mieke Vogels betreffende de 'vergeten jongeren' en hun overgang van de bijzondere jeugdzorg naar andere vormen van hulpverlening Marijke Dillen, Felix Strackx, Erik Tack, Greet Van Linter, Gerda Van Steenberge 2009 ( ) - Nr. 1 17/12/2008 Mieke Vogels 2015 ( ) - Nr. 1 23/12/ Voorstel van resolutie van mevrouw Greet Van Linter, de heer Felix Strackx, de dames Marijke Dillen en Gerda Van Steenberge en de heer Erik Tack betreffende het wegwerken van de discriminatie in de Vlaamse zorgverzekering tussen de residentiële en de thuiszorg 14 Voorstel van resolutie van mevrouw Greet Van Linter, de heer Felix Strackx, de dames Gerda Van Steenberge en Marijke Dillen en de heer Erik Tack betreffende de preventieve inname van foliumzuursupplementen voor de aanvang van de zwangerschap ter voorkoming van neuraalbuisdefecten 15 Voorstel van resolutie van de dames Vera Van der Borght, Anne Marie Hoebeke en Margriet Hermans betreffende het subsidiëren van de animatiefunctie in alle erkende ouderenvoorzieningen 16 Voorstel van resolutie van de dames Greet Van Linter, Gerda Van Steenberge en Marijke Dillen en de heren Felix Strackx en Erik Tack betreffende de aanpak van de problematiek van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) 17 Voorstel van decreet van de dames Else De Wachter en Vera Van der Borght, de heer Jan Roegiers en mevrouw Anne Marie Hoebeke houdende wijziging van het decreet van 15 juli 2005 tot regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen 18 Voorstel van resolutie van mevrouw Helga Stevens en de heren Jan Peumans, Geert Bourgeois, Mark Demesmaeker, Piet De Bruyn en Kris Van Dijck betreffende het organiseren van een staten-generaal over de veelvuldige problemen van mensen die lijden aan een chronische ziekte 19 Voorstel van resolutie van de dames Els Van Weert en Helga Stevens en de heren Rudi Daems, Dirk De Cock en Bart Caron betreffende de invoering van een begeleid sociaal krediet 20 Voorstel van resolutie van mevrouw Helga Stevens en de heren Jan Peumans, Geert Bourgeois, Mark Demesmaeker, Kris Van Dijck en Piet De Bruyn betreffende het beleid ten aanzien van tienerzwangerschappen 21 Voorstel van decreet van mevrouw Helga Stevens en de heren Mark Demesmaeker, Jan Peumans, Geert Bourgeois, Piet De Bruyn en Kris Van Dijck houdende de organisatie van een aanvullende Vlaamse zorgverzekering Marijke Dillen, Felix Strackx, Erik Tack, Greet Van Linter, Gerda Van Steenberge Marijke Dillen, Felix Strackx, Erik Tack, Greet Van Linter, Gerda Van Steenberge Margriet Hermans, Anne Marie Hoebeke, Vera Van der Borght Marijke Dillen, Felix Strackx, Erik Tack, Greet Van Linter, Gerda Van Steenberge Else De Wachter, Anne Marie Hoebeke, Jan Roegiers, Vera Van der Borght Geert Bourgeois, Piet De Bruyn, Mark Demesmaeker, Jan Peumans, Helga Stevens, Kris Van Dijck Bart Caron, Rudi Daems, Dirk De Cock, Helga Stevens, Els Van Weert Geert Bourgeois, Piet De Bruyn, Mark Demesmaeker, Jan Peumans, Helga Stevens, Kris Van Dijck Geert Bourgeois, Piet De Bruyn, Mark Demesmaeker, Jan Peumans, Helga Stevens, Kris Van Dijck 2028 ( ) - Nr. 1 7/01/ ( ) - Nr. 1 21/01/ ( ) - Nr. 1 3/02/ ( ) - Nr. 1 4/03/ ( ) - Nr. 1 5/03/ ( ) - Nr. 1 25/03/ ( ) - Nr. 1 26/03/ ( ) - Nr. 1 3/04/ ( ) - Nr. 1 5/06/2009

19 19 Opschrift Indieners of verslaggevers* Stuknummer Indiening K. Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen 1 Voorstel van decreet van mevrouw Michèle Hostekint houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat de verzekering gewaarborgd wonen betreft Michèle Hostekint 1833 ( ) - Nr. 1 22/09/2008 * Alfabetisch gerangschikt

20 20 Opschrift Indieners of verslaggevers* Stuknummer Indiening L. Subcommissie voor Wapenhandel 1 Voorstel van resolutie van de heren Eloi Glorieux, Jef Tavernier en Jos Stassen Eloi Glorieux, Jos Stassen, Jef Tavernier 210 ( ) - Nr. 1 23/02/2005 betreffende de steun aan een rechtvaardige vrede in Palestina en Israël amendement Eloi Glorieux, Jos Stassen 210 ( ) - Nr. 2 15/03/2005 amendement Kurt De Loor, Jan Laurys, Jan Loones, Jan Roegiers, Gilbert Van Baelen 210 ( ) - Nr. 3 3/05/2005 verslag Jan Laurys, Jan Loones 210 ( ) - Nr. 4 16/06/2005 amendement Filip Dewinter 210 ( ) - Nr. 5 16/06/2005 verslag Joris Vandenbroucke 210 ( ) - Nr. 6 22/11/2006 * Alfabetisch gerangschikt

21 21 III. AANGENOMEN ONTWERPEN EN VOORSTELLEN Opschrift Indieners of verslaggevers* Stuknummer Indiening A. Ontwerpen en voorstellen van decreet 1 Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 Vlaamse Regering 14 ( ) - Nr amendement Vlaamse Regering 14 ( ) - Nr amendement Anne Marie Hoebeke, Ludo 14 ( ) - Nr Sannen, Steven Vanackere verslag Erik Matthijs 14 ( ) - Nr tekst aangenomen door de plenaire vergadering 14 ( ) - Nr Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 Vlaamse Regering 15 ( ) - Nr bijlage Vlaamse Regering 15 ( ) - Nr. 1- Bijlagen amendement An Michiels, Stefaan Sintobin, Roland Van Goethem, Joris Van Hauthem, Luk Van Nieuwenhuysen, Rob Verreycken, John Vrancken amendement Sabine Poleyn, Miet Smet, Luc Van den Brande, Johan Verstreken ( ) - Nr ( ) - Nr amendement Jos Stassen 15 ( ) - Nr amendement Agnes Bruyninckx, Johan 15 ( ) - Nr Deckmyn, Pieter Huybrechts, Werner Marginet, An Michiels, Jan Penris, Wim Van Dijck, Freddy Van Gaever, Luk Van Nieuwenhuysen, Gerda Van Steenberge, Jurgen Verstrepen amendement An Michiels 15 ( ) - Nr verslag Joke Schauvliege 15 ( ) - Nr. 7-A verslag Else De Wachter, Wim Van Dijck, Steven Vanackere verslag Sabine Poleyn, Jan Roegiers, Johan Verstreken 15 ( ) - Nr. 7-B ( ) - Nr. 7-C * Alfabetisch gerangschikt

22 22 verslag Carl Decaluwe, Sabine Poleyn, Herman Schueremans, André Van Nieuwkerke verslag Thieu Boutsen, Annick De Ridder, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Freddy Van Gaever verslag Karlos Callens, Tinne Rombouts, Joke Schauvliege 15 ( ) - Nr. 7-D ( ) - Nr. 7-E ( ) - Nr. 7-F verslag Kathleen Helsen 15 ( ) - Nr. 7-G verslag Jan Peumans 15 ( ) - Nr. 7-H verslag Bart Caron 15 ( ) - Nr. 7-I verslag Cathy Berx, Hilde Crevits, Veerle heeren 15 ( ) - Nr. 7-J verslag Jan Laurys 15 ( ) - Nr. 7-K amendement Herman De Reuse, Marijke 15 ( ) - Nr Dillen, Anne Marie Hoebeke, Ludo Sannen, Felix Strackx, Erik Tack, Marleen Van den Eynde, Greet Van Linter, Gerda Van Steenberge, Steven Vanackere, Christian Verougstraete, Rob Verreycken amendement Vlaamse Regering 15 ( ) - Nr verslag Erik Matthijs 15 ( ) - Nr amendement Agnes Bruyninckx, Johan Deckmyn, Filip Dewinter, Marijke Dillen, Pieter Huybrechts, Werner Marginet, An Michiels, Marie- Rose Morel, Jan Penris, Felix Strackx, Erik Tack, Wim Van Dijck, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem, Greet Van Linter, Luk Van Nieuwenhuysen, Gerda Van Steenberge, Jurgen Verstrepen, Frans Wymeersch 15 ( ) - Nr amendement An Michiels, Joris Van Hauthem, Luk Van Nieuwenhuysen, Rob Verreycken 15 ( ) - Nr

23 23 amendement Jos Stassen 15 ( ) - Nr amendement Herman De Reuse, Felix Strackx, Marleen Van den Eynde, Joris Van Hauthem, Greet Van Linter, Luk Van Nieuwenhuysen, Christian Verougstraete, Rob 15 ( ) - Nr Verreycken, Frans Wymeersch amendement Rudi Daems 15 ( ) - Nr amendement Erik Arckens, Werner Marginet, 15 ( ) - Nr Marie-Rose Morel, Jan Penris tekst aangenomen door de plenaire vergadering 15 ( ) - Nr Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Vlaamse Regering 18 ( ) - Nr Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 amendement Anne Marie Hoebeke, Ludo Sannen, Steven Vanackere 18 ( ) - Nr amendement Vlaamse Regering 18 ( ) - Nr verslag Erik Matthijs 18 ( ) - Nr tekst aangenomen door de plenaire vergadering 18 ( ) - Nr Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 Vlaamse Regering 18-A ( ) - Nr amendement Vlaamse Regering 18-A ( ) - Nr verslag Anne Marie Hoebeke 18-A ( ) - Nr tekst aangenomen door de plenaire vergadering 18-A ( ) - Nr Ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van Vlaamse Regering 19 ( ) - Nr de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 bijlage Vlaamse Regering 19 ( ) - Nr. 1- Bijlagen amendement Jos Bex, Mark Demesmaeker, Sven Gatz, Elke Roex, Steven Vanackere 19 ( ) - Nr amendement Jos Stassen 19 ( ) - Nr amendement Gilbert Bossuyt, Herman De 19 ( ) - Nr Reuse, Anne Marie Hoebeke, Erik Matthijs, Ludo Sannen, Steven Vanackere, Christian Verougstraete, Rob Verreycken, Vlaamse Regering verslag Joke Schauvliege 19 ( ) - Nr. 5-A

24 24 verslag Else De Wachter, Wim Van Dijck, Steven Vanackere verslag Sabine Poleyn, Jan Roegiers, Johan Verstreken verslag Carl Decaluwe, Sabine Poleyn, Herman Schueremans, André Van Nieuwkerke verslag Annick De Ridder, Koen Van den Heuvel, Freddy Van Gaever verslag Karlos Callens, Tinne Rombouts, Joke Schauvliege 19 ( ) - Nr. 5-B ( ) - Nr. 5-C ( ) - Nr. 5-D ( ) - Nr. 5-E ( ) - Nr. 5-F verslag Kathleen Helsen 19 ( ) - Nr. 5-G verslag Jan Peumans 19 ( ) - Nr. 5-H verslag Bart Caron 19 ( ) - Nr. 5-I verslag Cathy Berx, Hilde Crevits, Veerle heeren 19 ( ) - Nr. 5-J verslag Jan Laurys 19 ( ) - Nr. 5-K verslag Erik Matthijs 19 ( ) - Nr erratum 19 ( ) - Nr Errata amendement Jos Stassen 19 ( ) - Nr amendement Herman De Reuse, Joris Van Hauthem, Luk Van Nieuwenhuysen, Christian Verougstraete, Rob Verreycken 19 ( ) - Nr tekst aangenomen door de plenaire vergadering 19 ( ) - Nr Vlaamse Regering 19-A ( ) - Nr Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 bijlage 19-A ( ) - Nr. 1- Bijlagen amendement Rudi Daems, Vera Dua 19-A ( ) - Nr amendement Vlaamse Regering 19-A ( ) - Nr amendement Else De Wachter, Tom Dehaene, Sven Gatz, Anne Marie Hoebeke, Erik Matthijs, Ludo Sannen 19-A ( ) - Nr verslag Hubert Brouns 19-A ( ) - Nr verslag Sven Gatz 19-A ( ) - Nr verslag Sabine Poleyn, Jan Roegiers 19-A ( ) - Nr

25 25 verslag Carl Decaluwe, Steven Vanackere 19-A ( ) - Nr. 5- D verslag Annick De Ridder, Johan Deckmyn, Jan Peumans A ( ) - Nr. 5-E verslag Tinne Rombouts 19-A ( ) - Nr. 5-F verslag Karlos Callens, Rudi Daems, Stern Demeulenaere, Tinne Rombouts 19-A ( ) - Nr. 5- G verslag Cathy Berx 19-A ( ) - Nr verslag Annick De Ridder, Pieter Huybrechts 19-A ( ) - Nr. 5-I verslag Tom Dehaene 19-A ( ) - Nr. 5-J verslag Michèle Hostekint 19-A ( ) - Nr verslag Sabine Poleyn 19-A ( ) - Nr. 5-L verslag Anne Marie Hoebeke 19-A ( ) - Nr amendement Rudi Daems, Vera Dua 19-A ( ) - Nr amendement Jos Stassen, Mieke Vogels 19-A ( ) - Nr tekst aangenomen door de plenaire vergadering 19-A ( ) - Nr Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van Vlaamse Regering 123 ( ) - Nr de begroting 2004 addendum Vlaamse Regering 123 ( ) - Nr. 1- Addendum verslag van het Rekenhof Rekenhof 123 ( ) - Nr amendement Jos Stassen 123 ( ) - Nr amendement Thieu Boutsen, Herman De Reuse, Felix Strackx, Christian 123 ( ) - Nr Verougstraete, Rob Verreycken amendement Stern Demeulenaere, Anne Marie Hoebeke, Jan Loones, Ludo Sannen, Koen Van den Heuvel, Steven Vanackere amendement Gilbert Bossuyt, Anne Marie Hoebeke, Erik Matthijs, Ludo Sannen, Steven Vanackere 123 ( ) - Nr ( ) - Nr verslag Koen Van den Heuvel 123 ( ) - Nr verslag Joke Schauvliege 123 ( ) - Nr verslag Sabine Poleyn, Herman Schueremans 123 ( ) - Nr

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 19.03.2009-10:00 uur : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie - 14:00 uur : Commissie voor Economie,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 12.06.2007-14:00 uur : Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hans Memlingzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0220-14:15 uur

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Woensdag 12.11.2008-09:00 uur : Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie Pieter Bruegelzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer : 0301-10:00

Nadere informatie

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Stuk 60 (2007-2008) Nr. 15 Zitting 2007-2008 23 januari 2008 DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 3856 ISM Stuk 60 (2007-2008) Nr. 15 2 INHOUDSOPGAVE Voorstellen van resolutie 3 en verwijzing

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.09.2013-14:00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Hans Memlingzaal - 2

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG Zitting 2005-2006 11 oktober 2005 VERZOEKSCHRIFT over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de dames Vera

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 20.01.2004-14:00 uur : Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen James Ensorzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen Stuk 2134 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 2 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 21.04.2004 vanaf 10.00 uur Ontwerpen van decreet Beraadslagingen 1. Ontwerp van decreet tot uniformisering van de toezichts-, sanctieen strafbepalingen die zijn opgenomen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 25.01.2011-13:30 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats stuk ingediend op 1166 (2010-2011) Nr. 1 23 mei 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats Verslag namens

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 05.03.2013-15:00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 9 4 december 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 07.10.2003-14:00 uur : Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid Hans Memlingzaal

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG Zitting 2008-2009 25 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw Vera Jans

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET

VOORSTEL VAN DECREET Stuk 1598 (2007-2008) Nr. 3 Zitting 2007-2008 9 mei 2008 VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Anissa Temsamani, de heren Dirk De Cock en Piet De Bruyn en de dames Kathleen Helsen, Stern Demeulenaere en Laurence

Nadere informatie

VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2004 HOORZITTING VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Bart Caron

VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2004 HOORZITTING VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Bart Caron Zitting 2005-2006 4 november 2005 VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2004 HOORZITTING VERSLAG namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Bart Caron (Hoofdstuk 12 Media

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN *HSODQGHYHUJDGHULQJHQ Dinsdag 18.02.2003-13:30 uur : &RPPLVVLHYRRU%UXVVHOHQGH9ODDPVH5DQG &RQVWDQW3HUPHNH]DDO H YHUGLHSLQJ6WHQWRIRRQQXPPHU - 13:30 uur : &RPPLVVLHYRRU(FRQRPLH/DQGERXZ:HUNJHOHJHQKHLGHQ7RHULVPH

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 28.04.2011-09:30 uur : Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid,

Nadere informatie

Marleen Vanderpoorten. Patrick Dewael. Filter FUNCTIE. Alle functies. Vlaanderen. Regering. Parlement. België. Regering. Kamer. Senaat.

Marleen Vanderpoorten. Patrick Dewael. Filter FUNCTIE. Alle functies. Vlaanderen. Regering. Parlement. België. Regering. Kamer. Senaat. De Standaard Online - Hoeveel verdienen onze e politici? 1 of 34 10/03/2013 20:05 Filter FUNCTIE Alle functies Vlaanderen Regering Parlement België Regering PARTIJ Europa Parlement Alle partijen CD&V Groen!

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG Zitting 2004-2005 6 april 2005 VERZOEKSCHRIFT over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG namens de Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie uitgebracht

Nadere informatie

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering stuk ingediend op 156 (2009-2010) Nr. 1 12 oktober 2009 (2009-2010) Verzoekschrift over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN *HSODQGHÃYHUJDGHULQJHQ Dinsdag 08.10.2002-13:30 uur : &RPPLVVLHÃYRRUÃ$OJHPHHQÃ%HOHLGÃ)LQDQFLsQÃHQÃ%HJURWLQJ $QWRRQÃ9DQÃ'\FN]DDOÃÃ H ÃYHUGLHSLQJÃÃÃ6WHQWRIRRQQXPPHUÃÃ - 13:45

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. betreffende de terugbetaling van een gemeentelijke belasting in Kontich VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. betreffende de terugbetaling van een gemeentelijke belasting in Kontich VERSLAG Stuk 996 (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 18 januari 2002 VERZOEKSCHRIFT betreffende de terugbetaling van een gemeentelijke belasting in Kontich VERSLAG namens de Commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 10.12.2013-13:30 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer: 0322 - Rechtstreekse

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2113 (2012-2013) Nr. 2 22 oktober 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter Stuk 1594 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2007-2008 4 april 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 333 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 2 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Peter Persyn en Vera Jans over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Eloi Glorieux, mevrouw Vera Dua en de heer Rudi Daems

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Eloi Glorieux, mevrouw Vera Dua en de heer Rudi Daems Zitting 2004-2005 20 juli 2005 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Eloi Glorieux, mevrouw Vera Dua en de heer Rudi Daems betreffende de voorbeeldrol van de Vlaamse overheid bij de keuze van een milieuvriendelijke

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Felix Strackx. betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Felix Strackx. betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG Stuk 693 (1996-1997) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 2 februari 1999 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Felix Strackx betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag stuk ingediend op 1448 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit Verslag namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE Stuk 1253 (2001-2002) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 4 april 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Jan Roegiers, mevrouw Trees Merckx-Van Goey, de heren Koen Helsen en Jan Van Duppen, mevrouw

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING VERSLAG

GEDACHTEWISSELING VERSLAG Stuk 1856 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 13 oktober 2008 GEDACHTEWISSELING over de ontwerpen van milieubeleidsovereenkomst Reclamedrukwerk en Persdrukwerk en over de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst

Nadere informatie

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag stuk ingediend op 1447 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken Verslag namens

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Kris Van Dijck, Ludwig Caluwé, Sven Gatz, Norbert De Batselier en Dirk Holemans

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Kris Van Dijck, Ludwig Caluwé, Sven Gatz, Norbert De Batselier en Dirk Holemans Stuk 2173 (2003-2004) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 8 april 2004 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Kris Van Dijck, Ludwig Caluwé, Sven Gatz, Norbert De Batselier en Dirk Holemans houdende invoering

Nadere informatie

Per post. In bijlage sturen wij u dan ook een voorstel van enkele concrete wetswijzigingen.

Per post. In bijlage sturen wij u dan ook een voorstel van enkele concrete wetswijzigingen. Vlaams Parlement Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media Ter attentie van Erik Arckens Leuvenseweg 86 1011 Brussel Per post Brussel, 1 oktober 2008 Betreft : Ontwerp van Nieuw Vlaams Mediadecreet Geachte

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 VERSLAG Stuk 19-A (2007-2008) Nr. 3-C Zitting 2007-2008 10 april 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 VERSLAG namens

Nadere informatie

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag stuk ingediend op 1851 (2012-2013) Nr. 1 21 december 2012 (2012-2013) Verzoekschrift over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder Verslag namens

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 VERSLAG Zitting 2004-2005 6 december 2004 ONTWERP VAN DECREET houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 VERSLAG namens de Commissie voor

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over correct Nederlands op de VRT VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over correct Nederlands op de VRT VERSLAG Zitting 2005-2006 3 juli 2006 VERZOEKSCHRIFT over correct Nederlands op de VRT VERSLAG namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Johan Verstreken 2197 CUL 2 Samenstelling

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een betere ruimtelijke ordening wat de bouw van crematoria in Vlaanderen betreft. Verslag

Voorstel van resolutie. betreffende een betere ruimtelijke ordening wat de bouw van crematoria in Vlaanderen betreft. Verslag stuk ingediend op 404 (2009-2010) Nr. 2 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de dames Vera Van der Borght, Mercedes Van Volcem en Gwenny De Vroe en de heren Dirk Van Mechelen, Karlos

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van niet-erkende kandidaat-vluchtelingen VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van niet-erkende kandidaat-vluchtelingen VERSLAG Zitting 2004-2005 6 april 2005 VERZOEKSCHRIFT over de tewerkstelling van niet-erkende kandidaat-vluchtelingen VERSLAG namens de Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie uitgebracht door mevrouw

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 1012 (2001-2002) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 maart 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers. Verslag

Verzoekschrift. over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers. Verslag stuk ingediend op 594 (2009-2010) Nr. 1 28 juni 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid,

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 224 (2009-2010) Nr. 2 31 augustus 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Peter Reekmans betreffende het terugvorderen van de eind 2008 toegekende bonussen aan drie managers

Nadere informatie

betreffende de problematiek van de te hoge prijzen voor gas en elektriciteit betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen

betreffende de problematiek van de te hoge prijzen voor gas en elektriciteit betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen stuk ingediend op 1232 (2010-2011) Nr. 2 2 april 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris, Johan Deckmyn en Wim Wienen en mevrouw Marleen

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over ondoorzichtige elektriciteitstarieven voor de consumenten VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over ondoorzichtige elektriciteitstarieven voor de consumenten VERSLAG Zitting 2004-2005 18 mei 2005 VERZOEKSCHRIFT over ondoorzichtige elektriciteitstarieven voor de consumenten VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht door de heren

Nadere informatie

Plenaire 17. Zitting 2006-2007. 20 december 2006 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MIDDAGVERGADERING

Plenaire 17. Zitting 2006-2007. 20 december 2006 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MIDDAGVERGADERING Plenaire 17 Zitting 2006-2007 20 december 2006 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MIDDAGVERGADERING 1720 december Plenaire vergadering nr. 17 20 december 2006 INHOUD OPENING VAN DE VERGADERING 1 BERICHTEN

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Walter Vandenbossche en Bart De Smet

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Walter Vandenbossche en Bart De Smet Stuk 1516 (2002-2003) Nr. 4 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 8 september 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Walter Vandenbossche en Bart De Smet betreffende een humane omkadering van de geboorte

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE Stuk 1304 (2001-2002) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 8 mei 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Paul Van Malderen, mevrouw Riet Van Cleuvenbergen, mevrouw Sonja Becq, mevrouw Ingrid van Kessel

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2517 (2013-2014) Nr. 2 7 april 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met het VN-verdrag inzake handel in conventionele wapens, opgemaakt in New York op 2 april 2013 en ondertekend

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid VERSLAG Stuk 2130 (2008-2009) Nr. 2 Zitting 2008-2009 1 april 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid VERSLAG namens de Verenigde Commissies

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG Zitting 2005-2006 5 oktober 2005 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, aangenomen te Genève op

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. houdende wijziging van de tarieven van het Wetboek der Successierechten VERSLAG

VOORSTEL VAN DECREET. houdende wijziging van de tarieven van het Wetboek der Successierechten VERSLAG Zitting 2005-2006 10 februari 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Felix Strackx, Herman De Reuse, Christian Verougstraete en Thieu Boutsen en de dames Marijke Dillen en Linda Vissers houdende wijziging

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 1457 (2011-2012) Nr. 2 7 maart 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders,

Nadere informatie

over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving

over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving stuk ingediend op 593 (2009-2010) Nr. 1 28 juni 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving

Nadere informatie

HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING RESOLUTIE PROJECT ONTWIKKELINGSSCHETS 2010 SCHELDE-ESTUARIUM

HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING RESOLUTIE PROJECT ONTWIKKELINGSSCHETS 2010 SCHELDE-ESTUARIUM Nr. 3 Zitting 2004-2005 13 oktober 2004 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING ACTUELE VRAGEN RESOLUTIE PROJECT ONTWIKKELINGSSCHETS 2010 SCHELDE-ESTUARIUM ACTUALITEITSDEBAT SPLITSING KIESKRING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. betreffende de noodzaak tot een beleid inzake ouderen, gezondheid en milieu ADVIES

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. betreffende de noodzaak tot een beleid inzake ouderen, gezondheid en milieu ADVIES Zitting 2005-2006 8 februari 2006 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Rudi Daems, de dames Vera Dua en Mieke Vogels en de heren Jos Stassen, Jef Tavernier en Eloi Glorieux betreffende de noodzaak tot een

Nadere informatie

219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Johan Sauwens, Bart Martens, Lieven Dehandschutter, Koen Van den Heuvel en Jan Roegiers, mevrouw Lies

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het voeren van een preventiecampagne met het oog op een medische keuring voor sportende jongeren.

Voorstel van resolutie. betreffende het voeren van een preventiecampagne met het oog op een medische keuring voor sportende jongeren. stuk ingediend op 1450 (2011-2012) Nr. 2 26 maart 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heren Jean-Jacques De Gucht, Peter Gysbrechts, Bart Caron, Herman Schueremans en Bart Tommelein, mevrouw

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 111 (1999-2000) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 9 december 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het decreet van 16 november 1993 houdende instelling van een prijs van de Vlaamse

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 2084 (2003-2004) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 6 april 2004 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het verdrag tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnstok en Wijn

Nadere informatie

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen stuk ingediend op 182 (2014-2015) Nr. 1 9 december 2014 (2014-2015) Verzoekschrift over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen Verslag namens

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. over de zorgverzekering VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. over de zorgverzekering VERSLAG Stuk 1772 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 26 juni 2003 VERZOEKSCHRIFT over de zorgverzekering VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitgebracht

Nadere informatie

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen stuk ingediend op 1048 (2010-2011) Nr. 1 25 maart 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen Verslag

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

betreffende alternatieven voor dierproeven

betreffende alternatieven voor dierproeven 613 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Wilfried Vandaele over het

Nadere informatie

Plenaire 24. Zitting 2008-2009. 7 januari 2009 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MIDDAGVERGADERING

Plenaire 24. Zitting 2008-2009. 7 januari 2009 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MIDDAGVERGADERING Plenaire 24 Zitting 2008-2009 7 januari 2009 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MIDDAGVERGADERING 247 januari Plenaire vergadering nr. 24 7 januari 2009 INHOUD OPENING VAN DE VERGADERING 1 BERICHTEN VAN

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux en Rudi Daems. betreffende het bevorderen van dakisolatie VERSLAG

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux en Rudi Daems. betreffende het bevorderen van dakisolatie VERSLAG Zitting 2005-2006 28 september 2005 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Eloi Glorieux en Rudi Daems betreffende het bevorderen van dakisolatie VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex Stuk 1753 (2002-2003) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 29 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex betreffende energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Jan Peumans en Rudi Daems

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Jan Peumans en Rudi Daems Stuk 2051 (2008-2009) Nr. 2 Zitting 2008-2009 23 maart 2009 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Eloi Glorieux, Jan Peumans en Rudi Daems betreffende het bevorderen van na-isolatie van buitengevels bij

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG Stuk 2161 (2008-2009) Nr. 2 Zitting 2008-2009 2 april 2009 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING DECREET BEKRACHTIGING VAN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING DECREET BEKRACHTIGING VAN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN Nr. 63 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 18 juni 2003 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING ACTUELE VRAGEN DECREET BEKRACHTIGING VAN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN RESOLUTIE INVESTERINGSPLAN 2001-2012 VAN

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE 1UÃ Zitting 2002-2003 23 september 2002 BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE INHOUDSOPGAVE 2QWZHUSHQÃYDQÃGHFUHHW en verwijzing 9RRUVWHOÃYDQÃGHFUHHW en verwijzing 9RRUVWHOOHQÃYDQÃUHVROXWLH en verwijzing $GYLHVÃYDQÃGHÃ6RFLDDO(FRQRPLVFKHÃ5DDGÃYDQÃ9ODDQGHUHQÃ6(59

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Onderdeel Wapenhandel ADVIES

BELEIDSBRIEF. Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. Beleidsprioriteiten 2008-2009. Onderdeel Wapenhandel ADVIES Stuk 1900 (2008-2009) Nr. 3 Zitting 2008-2009 26 november 2008 BELEIDSBRIEF Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel Beleidsprioriteiten 2008-2009 Onderdeel Wapenhandel ADVIES

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende organisatie van de zorgverzekering VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende organisatie van de zorgverzekering VERSLAG Stuk 1810 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2008-2009 24 november 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende organisatie van de zorgverzekering VERSLAG namens de Commissie

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET ONTWERP VAN DECREET HOORZITTING VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET ONTWERP VAN DECREET HOORZITTING VERSLAG Zitting 2005-2006 9 december 2005 ONTWERP VAN DECREET tot invoering van het begrip lichte vrachtauto in titel II van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen ONTWERP VAN

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door mevrouw Margriet Hermans

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door mevrouw Margriet Hermans Zitting 2006-2007 27 oktober 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 VERSLAG namens

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 269.882 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen ingediend op 484 (2015-2016) Nr. 1 29 september 2015 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Peter Persyn

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 861 (2010-2011) Nr. 3 16 september 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Dirk Van Mechelen, de dames Vera Van der Borght, Marleen Vanderpoorten en Irina De Knop en de heer

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE Nr. 23 Zitting 2003-2004 7 januari 2004 BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE INHOUDSOPGAVE Beleidsplan 3 en verwijzing Ontwerpen van uitvoeringsdecreet Bestuurlijk Beleid 3 en verwijzing Ontwerp van decreet 3 en verwijzing

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2395 (2013-2014) Nr. 2 25 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende instemming met het Europees verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

Nadere informatie

HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MORGENVERGADERING DECREET REGELING VAN DE STUDIETOELAGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS

HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MORGENVERGADERING DECREET REGELING VAN DE STUDIETOELAGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS Nr. 28 Zitting 2000-2001 7 februari 2001 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING MORGENVERGADERING DECREET REGELING VAN DE STUDIETOELAGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS RESOLUTIE STUDIETOELAGEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 24 tot 28 april 2006 20/04/2006 160 2 DONDERDAG 27 april 2006 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 januari 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 13 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Verslag van het Rekenhof 3 en verwijzing Verslagen 3 Moties

Nadere informatie

-3- Vlaams Parlement Beknopt Verslag Nr. 45 24 april 2002. de actualisering. We mogen hier geen pingpongspel van maken.

-3- Vlaams Parlement Beknopt Verslag Nr. 45 24 april 2002. de actualisering. We mogen hier geen pingpongspel van maken. -3- Vlaams Parlement Beknopt Verslag Nr. 45 24 april 2002 0,''$*9(5*$'(5,1*Ã 9$1Ã :2(16'$* Ã$35,/Ã 9RRU]LWWHUVFKDSÃYDQÃGHÃKHHUÃ1RUEHUWÃ'HÃ%DWVHOLHU YRRU]LWWHU 'HÃYHUJDGHULQJÃZRUGWÃJHRSHQGÃRPÃÃXXU $&78(/(Ã95$*(1

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING. over het ontwerp van auditconvenant over energie-efficiëntie in de industrie VERSLAG

GEDACHTEWISSELING. over het ontwerp van auditconvenant over energie-efficiëntie in de industrie VERSLAG Zitting 2005-2006 16 november 2005 GEDACHTEWISSELING over het ontwerp van auditconvenant over energie-efficiëntie in de industrie VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie

Nadere informatie

houdende diverse financiële bepalingen

houdende diverse financiële bepalingen 541 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 9 december 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert en Jan Bertels over het ontwerp van

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Brigitte Grouwels en mevrouw Veerle Heeren en de heren Jos De Meyer, Luc Martens en Gilbert Vanleenhove

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Brigitte Grouwels en mevrouw Veerle Heeren en de heren Jos De Meyer, Luc Martens en Gilbert Vanleenhove Stuk 1996 (2003-2004) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 april 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Brigitte Grouwels en mevrouw Veerle Heeren en de heren Jos De Meyer, Luc Martens en Gilbert

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT VERSLAG. namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door de heren Frans De Cock en Erik Matthijs

VERZOEKSCHRIFT VERSLAG. namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door de heren Frans De Cock en Erik Matthijs Zitting 2003-2004 16 januari 2004 VERZOEKSCHRIFT over de meeneembaarheid van registratierechten ingeval van feitelijke scheiding VERSLAG namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

Nadere informatie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie 669 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 24 februari 2016 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over de vernieuwde

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING. over het viwta-advies Hersenwetenschappen. Meer dan het genezen van ziekten alleen VERSLAG

GEDACHTEWISSELING. over het viwta-advies Hersenwetenschappen. Meer dan het genezen van ziekten alleen VERSLAG Stuk 1197 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 26 april 2007 GEDACHTEWISSELING over het viwta-advies Hersenwetenschappen. Meer dan het genezen van ziekten alleen VERSLAG namens de Verenigde Commissies voor

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Marijke Dillen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Marijke Dillen Stuk 805 (2000-2001) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 5 november 2001 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Marijke Dillen betreffende maatregelen tot het houden van een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr.

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 3 december 2003 ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN Zie : 1948 (2003-2004) Nr. 1 :

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Johan Malcorps, Cis Schepens, Jacques Timmermans en Jos Bex

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Johan Malcorps, Cis Schepens, Jacques Timmermans en Jos Bex Stuk 1500 (2002-2003) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 23 januari 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Johan Malcorps, Cis Schepens, Jacques Timmermans en Jos Bex betreffende de organisatie

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering ingediend op 282 (2014-2015) Nr. 1 12 maart 2015 (2014-2015) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Elke Van den Brandt

Nadere informatie