Ingekomen Stukken en Mededelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ingekomen Stukken en Mededelingen"

Transcriptie

1 stuk 60 ( ) Nr. 30 ingediend op 9 juni 2010 ( ) Decreetgeving Ingekomen Stukken en Mededelingen verzendcode: ISM

2 2 Stuk 60 ( ) Nr. 30 INHOUDSOPGAVE INGEKOMEN STUKKEN EN VERZOEKSCHRIFTEN: Ontwerp van decreet 3 Indiening en verwijzing Voorstellen van decreet 3 Indiening en verwijzing Intrekking Voorstellen van resolutie 4 Indiening en verwijzing Verslagen van het Rekenhof 4 Indiening en verwijzing Verslagen 5 Indiening Met redenen omklede moties 8 Indiening MEDEDELINGEN TER INZAGE OP DE DIRECTIE DECREETGEVING: Voorontwerp van decreet 9 Indiening Mededeling van het Rekenhof 9 Indiening MEDEDELINGEN TER INZAGE IN HET PARLEMENTAIR INFORMATIECENTRUM: Arresten van het Grondwettelijk Hof 10 Indiening MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT 12 Vlaams Parlement 1011 Brussel 02/

3 Stuk 60 ( ) Nr INGEKOMEN STUKKEN EN VERZOEKSCHRIFTEN: ONTWERP VAN DECREET Indiening en verwijzing Het volgend ontwerp van decreet werd ingediend: Ontwerp van decreet houdende instemming met het tweede Protocol bij het Verdrag van Den Haag van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend confict, opgemaakt in Den Haag op 26 maart ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking. VOORSTELLEN VAN DECREET Indiening en verwijzing Het volgend voorstel van decreet werd ingediend: Voorstel van decreet van de heren Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel en Bart Van Malderen, mevrouw Helga Stevens, de heer Jan Laurys, mevrouw Güler Turan en de heer Robrecht Bothuyne houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie. Intrekking Het volgend voorstel van decreet werd ingetrokken: Voorstel van decreet van de heren Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel en Bart Van Malderen, mevrouw Helga Stevens, de heer Jan Laurys, mevrouw Güler Turan en de heer Robrecht Bothuyne houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie ( ) Nr. 1.

4 4 Stuk 60 ( ) Nr. 30 VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE Indiening en verwijzing De volgende voorstellen van resolutie werden ingediend: Voorstel van resolutie van de heren Karim Van Overmeire, Erik Arckens, Johan Deckmyn, Christian Verougstraete en Frank Creyelman en mevrouw Marijke Dillen betreffende de formele erkenning door de European Broadcasting Union van de Vlaamse en Franse Gemeenschap ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght en de heren Herman Schueremans, Karlos Callens, Sven Gatz, Ivan Sabbe en Lode Vereeck betreffende de aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed. VERSLAGEN VAN HET REKENHOF Indiening en verwijzing De volgende verslagen van het Rekenhof werden ingediend: Verslag van het Rekenhof over de rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het Agentschap Wegen en Verkeer - 37-E ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. Verslag van het Rekenhof over de rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - 37-F ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie. Verslag van het Rekenhof over de rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het Agentschap voor Binnenlands Bestuur - 37-G ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme

5 Stuk 60 ( ) Nr VERSLAGEN Indiening De volgende verslagen werden ingediend: Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme uitgebracht door de heer Marc Vanden Bussche aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) Nr. 3-A. Verslag namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand uitgebracht door de heer Willy Segers aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) Nr. 3-B. Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking uitgebracht door mevrouw Fientje Moerman aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) Nr. 3-C. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door mevrouw Katrien Schryvers, de heren Wilfried Vandaele en Kris Van Dijck en mevrouw Yamila Idrissi aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) Nr. 3-D. Verslag namens de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie uitgebracht door de heren Koen Van den Heuvel en Jan Laurys aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) Nr. 3-E. Verslag namens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door de heer Karlos Callens aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) Nr. 3-F.

6 6 Stuk 60 ( ) Nr. 30 Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed uitgebracht door de heren Wilfried Vandaele en Lode Ceyssens aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) Nr. 3-G. Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door de heren Dirk de Kort en Marino Keulen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) Nr. 3-H. Verslag namens de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen uitgebracht door de dames Gerda Van Steenberge en Marleen Vanderpoorten aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) Nr. 3-I. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Cindy Franssen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) Nr. 3-J. Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door de heer Dirk de Kort aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) Nr. 3-K. Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door de heren Jan Roegiers en Dirk de Kort over de gedachtewisseling over het Jaarverslag 2009 van de Vlaamse Ombudsdienst. Hoofdstuk 4: Verkeer, infrastructuur en mobiliteit - 41-A ( ) Nr. 3. Verslag namens de Commissie ad hoc Hoger Onderwijs uitgebracht door de dames Veerle Heeren en Gerda Van Steenberge over de hoorzitting over de hervorming van het hoger onderwijs, wat het personeel betreft - 56 ( ) Nr. 7.

7 Stuk 60 ( ) Nr Verslag namens de Commissie ad hoc Hoger Onderwijs uitgebracht door de dames Veerle Heeren en Gerda Van Steenberge over de hoorzitting over de hervorming van het hoger onderwijs, wat het onderdeel onderzoek betreft - 56 ( ) Nr. 8. Verslag namens de Commissie ad hoc Hoger Onderwijs uitgebracht door de dames Veerle Heeren en Gerda Van Steenberge over de hoorzitting over de hervorming van het hoger onderwijs, wat het financiering betreft - 56 ( ) Nr. 9. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Katrien Schryvers over het voorstel van resolutie van de heer Tom Dehaene, de dames Cindy Franssen, Vera Jans, Lies Jans en Sophie De Wit, de heer John Crombez en mevrouw Mia De Vits betreffende het gebruik van foliumzuur voor de conceptie en tijdens de zwangerschap ( ) Nr. 3. Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking uitgebracht door mevrouw Ann Brusseel over het voorstel van resolutie de heren Luckas Van Der Taelen, Filip Watteeuw, Bart Caron, Dirk Peeters en Hermes Sanctorum en de dames Elisabeth Meuleman en Mieke Vogels betreffende de Vlaamse dag en de Vlaamse week op de Wereldtentoonstelling Sjanghai ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme uitgebracht door de heer Jan Durnez over de gedachtewisseling over de prioriteiten en aandachtspunten voor de beleidsdomeinen Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Toersime tijdens het Belgische voorzitterschap ( ) Nr. 1. Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door mevrouw Liesbeth Homans over de gedachtewisseling met de heren Jaak Floridor en Pol van Damme, voorzitter en secretaris van de Vlaamse Woonraad, naar aanleiding van het jaarverslag over 2009 van de Vlaamse Woonraad en de beleidsnota Wonen ( ) Nr. 1.

8 8 Stuk 60 ( ) Nr. 30 MET REDENEN OMKLEDE MOTIES Indiening De volgende met redenen omklede moties werden ingediend: Met redenen omklede motie van de heer Filip Watteeuw en mevrouw Elisabeth Meuleman tot besluit van de op 27 mei 2010 door de heer Filip Watteeuw in commissie gehouden interpellatie tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de problematische intrede van jonge afgestudeerden op de arbeidsmarkt en de dalende werkzaamheidsgraad van jongeren ( ) Nr. 1. Met redenen omklede motie van de heren Matthias Diependaele en Koen Van den Heuvel, mevrouw Helga Stevens en de heren Jan Laurys en Robrecht Bothuyne tot besluit van de op 27 mei 2010 door de heer Filip Watteeuw in commissie gehouden interpellatie tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de problematische intrede van jonge afgestudeerden op de arbeidsmarkt en de dalende werkzaamheidsgraad van jongeren ( ) Nr. 1.

9 Stuk 60 ( ) Nr DE VOLGENDE MEDEDELINGEN LIGGEN TER INZAGE OP DE DIRECTIE DECREETGE- VING VAN HET VLAAMS PARLEMENT (contactpersoon: tel: 02/ ): VOORONTWERP VAN DECREET Indiening Het volgend voorontwerp van decreet werd ingediend: Voorontwerp van decreet tot oprichting van het EVA Muntpunt, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 28 mei 2010 (VR 35/ ). MEDEDELING VAN HET REKENHOF Indiening De volgende mededeling van het Rekenhof werd ingediend: Brief A B4 d.d. 25 mei 2010 betreffende het inzage- en informatierecht van de heer C. Decaluwé, Vlaams volksvertegenwoordiger, met betrekking tot de controle van de rekeningen 2008 van de VRT (DOC 167/ ).

10 10 Stuk 60 ( ) Nr. 30 DE VOLGENDE MEDEDELINGEN LIGGEN TER INZAGE IN HET PARLEMENTAIR INFOR- MATIECENTRUM VAN HET VLAAMS PARLEMENT: ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF Arrest inzake het beroep tot vernietiging van de artikelen 23, 24 en 25 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 13 december 2007 houdende integratie van de Ecole d interprètes internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut in de Université de Mons-Hainaut en tot wijziging van de universitaire bevoegdheden, ingesteld door de vzw Institut Supérieur d Architecture Saint-Luc de Wallonie (Arrest nr. 57/2010 van 27 mei 2010); Arrest inzake de prejudiciële vraag over artikel 11, III, van afdeling IIbis ( Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder ) van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Vrederechter van het eerste kanton Charleroi. (Arrest nr. 58/2010 van 27 mei 2010); Arrest inzake het beroep tot vernietiging van de artikelen 14 tot 16 van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I) ( Wijziging van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren ), ingesteld door Georges Casteur. (Arrest nr. 59/2010 van 27 mei 2010); Arrest inzake het beroep tot vernietiging van artikel 50 (Referentiebedragen) van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, ingesteld door het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten en anderen (Arrest nr. 60/2010 van 27 mei 2010); Arrest inzake de prejudiciële vraag betreffende artikel 56 van het Vlaamse decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 (schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding), gesteld door de Raad van State. (Arrest nr. 61/2010 van 27 mei 2010); Arrest inzake de prejudiciële vragen betreffende artikel , 2, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen, gesteld door het Hof van Beroep te Gent (Arrest nr. 62/2010 van 27 mei 2010); Arrest inzake de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 68 en 69 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gesteld door de Raad van State. (Arrest nr. 63/2010 van 27 mei 2010);

11 Stuk 60 ( ) Nr Arrest inzake de prejudiciële vraag betreffende artikel 48 van het Wetboek der successierechten, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen (Arrest nr. 64/2010 van 27 mei 2010); Arrest inzake de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gesteld door het Hof van Cassatie (Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010).

12 12 Stuk 60 ( ) Nr. 30 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT Commissievergaderingen Vergadering van maandag :30 uur: Commissie ad hoc Hoger Onderwijs Hoorzitting over de hervorming van het hoger onderwijs, onderdeel hogescholen, met: de heer Toon Martens, voorzitter Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) de heer Wilfried Van Rompaey, secretaris-generaal Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen (VVKHO) de heer Frans Verheeke, voorzitter Unie van Vlaamse Autonome Hogescholen (UVAH) de heer Eric Halsberghe, algemeen directeur Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) Verslaggevers : de dames Veerle Heeren en Gerda Van Steenberge Aanwezig: mevrouw Fientje Moerman, voorzitter; de heren Paul Delva en Jan Durnez, de dames Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Gerda Van Steenberge, Kathleen Deckx en Vera Celis Afwezig met kennisgeving: de dames Sabine Poleyn, Katleen Martens en An Michiels Afwezig zonder kennisgeving: de dames Marleen Vanderpoorten en Fatma Pehlivan, de heren Kris Van Dijck en Boudewijn Bouckaert, mevrouw Elisabeth Meuleman Vergadering van dinsdag :30 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Werklunch over Welke weg op met de Vlaamse zorg- en hospitalisatieverzekering? DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan Brussel Gsm: 0478/

13 Stuk 60 ( ) Nr Aanwezig: de heer Tom Dehaene, voorzitter; de dames Katrien Schryvers en Marijke Dillen, de heren Felix Strackx en Peter Gysbrechts, mevrouw Vera Van der Borght, de heer John Crombez, de dames Mia De Vits, Helga Stevens en Mieke Vogels Afwezig met kennisgeving: de dames Sonja Claes, Cindy Franssen, Kathleen Helsen, Vera Jans, Tinne Rombouts en Lies Jans Afwezig zonder kennisgeving: de heer Erik Tack, mevrouw Patricia De Waele Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 1. Vraag om uitleg van mevrouw Annick De Ridder tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de werking van de werkgroep GIS (Geografisch Informatie Systeem) ( ) 2. Interpellatie van mevrouw Annick De Ridder tot de heer Kris Peeters, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de houding van de Vlaamse Regering ten aanzien van de strategische adviesraden ( ) 3. Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) - Nr. 1 Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) - Nr. 1 : begrotingsontwerp - 19-A ( ) - Nr. 1-Bijlagen : bijlage Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Meerjarenbegroting ( ) - Nr. 1 Verslaggevers : mevrouw Griet Smaers en de heer Filip Watteeuw (Bevoegdheden Algemeen Regeringsbeleid van de heer Kris Peeters, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid) Toelichting en bespreking

14 14 Stuk 60 ( ) Nr Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) - Nr. 1 Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) - Nr. 1 : begrotingsontwerp - 19-A ( ) - Nr. 1-Bijlagen : bijlage Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Meerjarenbegroting ( ) - Nr. 1 Verslaggevers : mevrouw Griet Smaers en de heer Filip Watteeuw (Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Voortzetting van de bespreking 5. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting ( ) - Nr. 1 : ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 1-Addendum : addendum ( ) - Nr. 2 : amendement Verslaggevers : mevrouw Griet Smaers en de heer Filip Watteeuw Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk III. Registratierechten Hoofdstuk IV. Successierechten Hoofdstuk V. Overname van de dienst Verkeersbelastingen Hoofdstuk VI. Onroerende voorheffing Hoofdstuk XVIII. Wetboek diverse rechten en taksen Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking Aanwezig: - Leden van de commissie: de heer Eric Van Rompuy, voorzitter; de heer Dirk de Kort, mevrouw Griet Smaers, de heren Koen Van den Heuvel, Felix Strackx, Erik Tack, Christian Verougstraete, Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Peter Vanvelthoven, Jan Peumans, Kris Van Dijck, Lode Vereeck en Filip Watteeuw - Ander lid: mevrouw Annick De Ridder Afwezig met kennisgeving: de heer John Crombez Afwezig zonder kennisgeving: de heer Ward Kennes

15 Stuk 60 ( ) Nr Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme Gedachtewisseling over de interne staatshervorming met: prof. dr. Michiel de Vries, Radboud Universiteit Nijmegen prof. dr. Geert Bouckaert, prof. Joris Voets en de heer Dries De Herdt, Instituut voor de Overheid K.U.Leuven de heer Marc Ipermans, algemeen coördinator Vereniging Vlaamse Jeugdconsulenten Verslaggever : de heer Bart Caron Aanwezig: - Leden van de commissie: mevrouw Annick De Ridder, voorzitter; mevrouw Karin Brouwers, de heren Jan Durnez, Ward Kennes, Frank Creyelman, Joris Van Hauthem, Lieven Dehandschutter, Marc Vanden Bussche en Bart Caron - Ander lid: de heer Sas Van Rouveroij Afwezig met kennisgeving: de dames Vera Jans en Linda Vissers, de heer Kurt De Loor, de dames Els Robeyns en Lies Jans, de heer Willy Segers Afwezig zonder kennisgeving: de heren Jan Verfaillie en Marnic De Meulemeester Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed 1. Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) - Nr. 1 : begrotingsontwerp - 19-A ( ) - Nr. 1-Bijlagen : bijlage Verslaggevers : de heren Lode Ceyssens en Wilfried Vandaele (Bevoegdheid Leefmilieu en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming (Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Indicatieve stemming

16 16 Stuk 60 ( ) Nr Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting ( ) - Nr. 1 : ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 1-Addendum : addendum ( ) - Nr. 2 : amendement Verslaggever : de heer Wilfried Vandaele Hoofdstuk XIV. Leefmilieu Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming 3. Gedachtewisseling met mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de prioriteiten en aandachtspunten voor het beleidsdomein Leefmilieu en Natuur tijdens het Belgische EU-voorzitterschap Verslaggevers : de dames Tine Eerlingen en Gwenny De Vroe 4. Verslagmoment over de Europese ministerraad Milieu van 15 maart 2010 en de voorbereiding van Europese Ministerraad Milieu van 21 juni 2010 Verslaggevers : de dames Tine Eerlingen en Gwenny De Vroe 5. Voorstel van resolutie van de heren Hermes Sanctorum, Dirk Peeters en Filip Watteeuw betreffende een duidelijk engagement van Vlaanderen en Europa in de aanloop naar de nieuwe klimaattop te Cancun ( ) - Nr. 1 Verslaggevers : de dames Tine Eerlingen en Gwenny De Vroe Bespreking en eventueel stemming 6. Vraag om uitleg van mevrouw Mercedes Van Volcem tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de bekendmaking van de maatregel voor verwarmingsketels ( ) Vraag om uitleg van de heer Ivan Sabbe tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over centrale verwarmingsinstallaties op gas ( ) 7. Vraag om uitleg van de heer Marc Hendrickx tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over het saneringsprotocol van de OVAM met de Orde van Vlaamse Balies ( )

17 Stuk 60 ( ) Nr Vraag om uitleg van de heer Wilfried Vandaele tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de problemen die hengelaars ervaren met de aalscholver ( ) 9. Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den Eynde tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de aanpak en de opvolging van de negatieve gevolgen van de opzettelijke verontreiniging van de Zenne ( ) 10. Vraag om uitleg van de heer Ivan Sabbe tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, waterbodems en grondwater ( ) Aanwezig: - Leden van de commissie: de heer Bart Martens, voorzitter; mevrouw Karin Brouwers, de heer Lode Ceyssens, de dames Tinne Rombouts en Valerie Taeldeman, de heer Pieter Huybrechts, de dames Marleen Van den Eynde, Gwenny De Vroe, Mercedes Van Volcem, Michèle Hostekint en Tine Eerlingen, de heren Wilfried Vandaele, Ivan Sabbe en Hermes Sanctorum - Ander lid: de heer Marc Hendrickx Afwezig met kennisgeving: mevrouw Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt Afwezig zonder kennisgeving: de heer Johan Sauwens, mevrouw Liesbeth Homans Vergadering van dinsdag :30 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid 1. Voorstel van resolutie van de heer Felix Strackx, de dames Marijke Dillen en Gerda Van Steenberge en de heer Erik Tack betreffende de preventieve inname van foliumzuursupplementen voor de aanvang van de zwangerschap ter voorkoming van neuraalbuisdefecten ( ) - Nr. 1 Voorstel van resolutie van de heer Tom Dehaene, de dames Cindy Franssen, Vera Jans, Lies Jans en Sophie De Wit, de heer John Crombez en mevrouw Mia De Vits betreffende het gebruik van foliumzuur voor de conceptie en tijdens de zwangerschap ( ) - Nr. 1 Verslaggever : mevrouw Katrien Schryvers Bespreking en (eventueel) stemming

18 18 Stuk 60 ( ) Nr Vraag om uitleg van de heer Ward Kennes tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over niet-begeleide minderjarige vluchtelingen die aangemeld worden bij de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg ( ) 3. Vraag om uitleg van mevrouw Marijke Dillen tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het nieuwe vlaggensysteem van Sensoa ( ) 4. Vraag om uitleg van mevrouw Mieke Vogels tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de regeringsbeslissing met betrekking tot de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van de VDAB en de afwezigheid van de werkgevers uit de social profit in deze raad ( ) 5. Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag A ( ) - Nr. 1 : jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst - 41-A ( ) - Nr. 2 : verslag hoorzitting/gedachtewisseling Hoofdstuk 8: Welzijn en gezondheid Verslaggever : mevrouw Mia De Vits Toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking 6. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Aanwezig: - Leden van de commissie: de heer Tom Dehaene, voorzitter; de dames Cindy Franssen, Katrien Schryvers en Marijke Dillen, de heren Felix Strackx en Erik Tack, de dames Vera Van der Borght, Mia De Vits, Danielle Godderis-T Jonck, Patricia De Waele en Mieke Vogels - Ander lid: de heer Ward Kennes Afwezig met kennisgeving: mevrouw Vera Jans, de heer John Crombez, mevrouw Lies Jans

19 Stuk 60 ( ) Nr Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking 1. Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) - Nr. 1 : begrotingsontwerp - 19-A ( ) - Nr. 1-Bijlagen : bijlage (Bevoegdheden Buitenlands Beleid, Internationale Samenwerking en Internationaal Ondernemen van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid) Verslaggever : mevrouw Fientje Moerman Bespreking en indicatieve stemming 2. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting ( ) - Nr. 1 : ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 1-Addendum : addendum ( ) - Nr. 2 : amendement Hoofdstuk XVI. Financiering van stages bij internationale organisaties Hoofdstuk XVII. Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Verslaggever : mevrouw Fientje Moerman Bespreking en stemming 3. Interpellatie van de heer Jan Roegiers tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de veroordeling van een homokoppel in een partnerland voor ontwikkelingssamenwerking van Vlaanderen en de gevolgen die de Vlaamse Regering hieraan verbindt ( ) Vraag om uitleg van mevrouw Ann Brusseel tot de heer Kris Peeters, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de veroordeling van homoseksuelen in bilateraal partnerland Malawi ( )

20 20 Stuk 60 ( ) Nr Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers tot de heer Kris Peeters, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de toetreding van Israël tot de OESO en het standpunt van de Vlaamse Regering ( ) Vraag om uitleg van de heer Matthias Diependaele tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de financiering van Israëlische kolonies door Dexia ( ) 5. Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot de heer Kris Peeters, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de wapenuitvoer naar Thailand ( ) 6. Vraag om uitleg van de heer Matthias Diependaele tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de deelname van Vlaanderen aan de wereldtentoonstelling in Shanghai ( ) 7. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Aanwezig: de heer Karim Van Overmeire, voorzitter; de heren Ludwig Caluwé, Paul Delva, Johan Versreken, Frank Creyelman en Christian Verougstraete, de dames Ann Brusseel, Fientje Moerman en Fatma Pehlivan, de heren Jan Roegiers, Matthias Diependaele, Marc Hendrickx, Bart Caron en Luckas Van Der Taelen Afwezig met kennisgeving: mevrouw Sabine Poleyn Afwezig zonder kennisgeving: de heer Peter Reekmans Vergadering van woensdag :30 uur: Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 1. Hoorzitting over de hervorming van het hoger onderwijs, onderdeel universiteiten, met: - prof. dr. Alain Verschoren, rector Universiteit Antwerpen - prof. dr. Mark Waer, rector Katholieke Universiteit Leuven - prof. dr. Paul De Knop, rector Vrije Universiteit Brussel - prof. dr. Paul Van Cauwenberghe, rector Universiteit Gent - prof. dr. Luc De Schepper, rector Universiteit Hasselt - de heer Dirk De Ceulaer, algemeen directeur Hogeschool-Universiteit Brussel Verslaggevers : de dames Veerle Heeren en Gerda Van Steenberge 2. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

21 Stuk 60 ( ) Nr Aanwezig: - Leden van de commissie: mevrouw Fientje Moerman, voorzitter; de heren Paul Delva en Jan Durnez, de dames Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Gerda Van Steenberge, Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten, Kathleen Deckx en Vera Celis, de heren Kris Van Dijck en Boudewijn Bouckaert, mevrouw Elisabeth Meuleman - Ander lid: de heer Luckas Van Der Taelen Afwezig met kennisgeving: mevrouw Sabine Poleyn Afwezig zonder kennisgeving: de dames Katleen Martens, An Michiels en Fatma Pehlivan Vergadering van woensdag :00 uur: Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed 1. Vraag om uitleg van de heer Jos De Meyer tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, en tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de aanduiding van ankerplaatsen en erfgoedlandschappen en de doorwerking daarvan in het vergunningenbeleid ( ) 2. Vraag om uitleg van de heer Dirk Van Mechelen tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, en tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financien, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over windmolens in de historische slagvelden van de Eerste Wereldoorlog ( ) 3. Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de erkenning van de beiaard als Vlaams en internationaal erfgoed ( )

22 22 Stuk 60 ( ) Nr Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) - Nr. 1 : begrotingsontwerp - 19-A ( ) - Nr. 1-Bijlagen : bijlage (Bevoegdheid Onroerend Erfgoed van de heer Geert Bourgeois, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Verslaggever : de heer Wilfried Vandaele Bespreking en indicatieve stemming 5. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting ( ) - Nr. 1 : ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 1-Addendum : addendum ( ) - Nr. 2 : amendement Hoofdstuk XX. Regularisaties onroerend erfgoed Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Verslaggever : de heer Wilfried Vandaele Bespreking en stemming Aanwezig: - Leden van de commissie: de heer Bart Martens, voorzitter; de heer Robrecht Bothuyne, de dames Karin Brouwers en Tinne Rombouts, de heer Johan Sauwens, mevrouw Valerie Taeldeman, de heren Jan Verfaillie, Pieter Huybrechts, Stefaan Sintobin en Dirk Van Mechelen, de dames Michèle Hostekint en Liesbeth Homans, de heer Wilfried Vandaele - Andere leden: de heer Jos De Meyer, de dames Cindy Franssen en Kathleen Deckx, de heer Bart Caron Afwezig met kennisgeving: mevrouw Gwenny De Vroe Afwezig zonder kennisgeving: de heer Lode Ceyssens, de dames Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Marleen Van den Eynde en Mercedes Van Volcem, de heren Ivan Sabbe en Hermes Sanctorum

23 Stuk 60 ( ) Nr Vergadering van woensdag :30 uur: Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid 1. Vraag om uitleg van de heer Stefaan Sintobin tot de heer Kris Peeters, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over computergebruik bij landbouwers ( ) 2. Vraag om uitleg van de heer Veli Yüksel tot de heer Kris Peeters, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, en tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over volkstuinen ( ) 3. Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) - Nr. 1 : begrotingsontwerp - 19-A ( ) - Nr. 1-Bijlagen : bijlage (Bevoegdheden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid) Verslaggever : de heer Karlos Callens Bespreking en indicatieve stemming 4. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting ( ) - Nr. 1 : ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 1-Addendum : addendum ( ) - Nr. 2 : amendement Hoofdstuk XV. Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Verslaggever : de heer Karlos Callens Bespreking en stemming 5. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

24 24 Stuk 60 ( ) Nr. 30 Aanwezig: - Leden van de commissie: de heer Jos De Meyer, voorzitter; de heer Robrecht Bothuyne, mevrouw Tinne Rombouts, de heren Jan Verfaillie, Stefaan Sintobin, Karlos Callens, Marc Vanden Bussche en Dirk Peeters - Andere leden: mevrouw Griet Smaers, de heer Veli Yüksel, mevrouw Liesbeth Homans, de heer Wilfried Vandaele Afwezig met kennisgeving: de dames Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en Lydia Peeters, de heer John Crombez, de dames Els Robeyns en Tine Eerlingen Afwezig zonder kennisgeving: de heer Lode Ceyssens, mevrouw Linda Vissers, de heer Mark Demesmaeker Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie 1. Vraag om uitleg van de heer Koen Van den Heuvel tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de opvolging en uitvoering van de beleidsaanbevelingen in het rapport-soete ( ) 2. Vraag om uitleg van de heer Koen Van den Heuvel tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over het uitblijven van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen (FWO) en de Vlaamse overheid, en de op handen zijnde evaluatie van een aantal strategische onderzoekscentra (SOC's) ( ) 3. Vraag om uitleg van de heer Robrecht Bothuyne tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de herziening van de innovatiesteun aan kmo's ( ) 4. Vraag om uitleg van de heer Robrecht Bothuyne tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de vzw I-Clean-Tech Vlaanderen ( )

25 Stuk 60 ( ) Nr Aanwezig: de heer Matthias Diependaele, waarnemend voorzitter; de heren Robrecht Bothuyne, Koen Van den Heuvel en Frank Creyelman, mevrouw Lydia Peeters, de heren Bart Van Malderen en Filip Watteeuw. Afwezig met kennisgeving: mevrouw Patricia Ceysens, voorzitter; de heren Jan Laurys, Johan Deckmyn en Chris Janssens, mevrouw Lies Jans, de heer Lode Vereeck. Afwezig zonder kennisgeving: de dames Martine Fournier, Güler Turan en Helga Stevens, de heer Ivan Sabbe. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie 1. Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de resterende middelen uit het aardgasfonds ( ) 2. Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over het teveel aan toegekende gratis stroom ( ) 3. Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag A ( ) - Nr. 1 : jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst Hoofdstuk 3: Wonen Hoofdstuk 5: Water, gas en elektriciteit (bevoegdheden energie) Verslaggever : de heer Bart Martens Toelichting door de Vlaamse Ombudsdienst en bespreking Aanwezig: de heer Jan Penris, voorzitter; de heren Carl Decaluwe, Dirk de Kort, Wim Wienen, Bart Martens en Marc Hendrickx, de dames Patricia De Waele en Mieke Vogels Afwezig met kennisgeving: de heer Chris Janssens, mevrouw Liesbeth Homans, de heer Peter Reekmans Afwezig zonder kennisgeving: de dames Griet Coppé en Veerle Heeren, de heren Veli Yüksel en Filip Antheunis, de dames Mercedes Van Volcem en Michèle Hostekint

26 26 Stuk 60 ( ) Nr. 30 Vergadering van donderdag :15 uur: Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen 1. Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar A ( ) - Nr. 1 : begrotingsontwerp - 19-A ( ) - Nr. 1-Bijlagen : bijlage Verslaggevers : de heer Paul Delva en mevrouw An Michiels (Bevoegdheden Onderwijs en Gelijke Kansen van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Indicatieve stemming 2. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting ( ) - Nr. 1 : ontwerp van programmadecreet ( ) - Nr. 1-Addendum : addendum ( ) - Nr. 2 : amendement Verslaggevers : de heer Paul Delva en mevrouw An Michiels Hoofdstuk II. Onderwijs Hoofdstuk XXI. DBFM-vennootschap Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Stemming 3. Gedachtewisseling over de capaciteitsproblematiek in het onderwijs, met de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel 4. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Aanwezig: de heer Boudewijn Bouckaert, voorzitter; de heren Paul Delva en Jos De Meyer, de dames Veerle Heeren en Kathleen Helsen, de heer Frank Creyelman, de dames Katleen Martens, Gerda Van Steenberge, Irina De Knop en Vera Celis, de heer Kris Van Dijck, mevrouw Elisabeth Meuleman. Afwezig met kennisgeving: de dames Sabine Poleyn, An Michiels, Ann Brusseel en Marleen Vanderpoorten. Afwezig zonder kennisgeving: de dames Kathleen Deckx en Fatma Pehlivan.

27 Stuk 60 ( ) Nr Vergadering van donderdag :15 uur: Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XX ( ) - Nr. 1 Verslaggever : mevrouw Kathleen Deckx Bespreking Aanwezig: de heer Boudewijn Bouckaert, voorzitter; de heren Paul Delva en Jos De Meyer, de dames Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Katleen Martens, Gerda Van Steenberge, Irina De Knop, Marleen Vanderpoorten, Kathleen Deckx, Fatma Pehlivan, Vera Celis en Elisabeth Meuleman. Afwezig met kennisgeving: de dames Sabine Poleyn, An Michiels en Ann Brusseel. Afwezig zonder kennisgeving: de heer Kris Van Dijck.

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.09.2013-14:00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Hans Memlingzaal - 2

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 25.01.2011-13:30 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 28.04.2011-09:30 uur : Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 10.12.2013-13:30 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer: 0322 - Rechtstreekse

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 05.03.2013-15:00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

Nadere informatie

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag stuk ingediend op 350 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel Verslag namens de Commissie

Nadere informatie

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats stuk ingediend op 1166 (2010-2011) Nr. 1 23 mei 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats Verslag namens

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 9 4 december 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag stuk ingediend op 1448 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit Verslag namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 19.03.2009-10:00 uur : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie - 14:00 uur : Commissie voor Economie,

Nadere informatie

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag stuk ingediend op 1447 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken Verslag namens

Nadere informatie

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering stuk ingediend op 156 (2009-2010) Nr. 1 12 oktober 2009 (2009-2010) Verzoekschrift over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers. Verslag

Verzoekschrift. over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers. Verslag stuk ingediend op 594 (2009-2010) Nr. 1 28 juni 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid,

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op stuk ingediend op 2114 (2012-2013) Nr. 2 5 november 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2113 (2012-2013) Nr. 2 22 oktober 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten

Nadere informatie

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag stuk ingediend op 1851 (2012-2013) Nr. 1 21 december 2012 (2012-2013) Verzoekschrift over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder Verslag namens

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 333 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 2 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Peter Persyn en Vera Jans over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving

over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving stuk ingediend op 593 (2009-2010) Nr. 1 28 juni 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 12.06.2007-14:00 uur : Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hans Memlingzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0220-14:15 uur

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een betere ruimtelijke ordening wat de bouw van crematoria in Vlaanderen betreft. Verslag

Voorstel van resolutie. betreffende een betere ruimtelijke ordening wat de bouw van crematoria in Vlaanderen betreft. Verslag stuk ingediend op 404 (2009-2010) Nr. 2 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de dames Vera Van der Borght, Mercedes Van Volcem en Gwenny De Vroe en de heren Dirk Van Mechelen, Karlos

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 1457 (2011-2012) Nr. 2 7 maart 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Woensdag 12.11.2008-09:00 uur : Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie Pieter Bruegelzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer : 0301-10:00

Nadere informatie

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen stuk ingediend op 182 (2014-2015) Nr. 1 9 december 2014 (2014-2015) Verzoekschrift over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen Verslag namens

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG Zitting 2005-2006 11 oktober 2005 VERZOEKSCHRIFT over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de dames Vera

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 januari 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 13 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Verslag van het Rekenhof 3 en verwijzing Verslagen 3 Moties

Nadere informatie

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Stuk 60 (2007-2008) Nr. 15 Zitting 2007-2008 23 januari 2008 DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 3856 ISM Stuk 60 (2007-2008) Nr. 15 2 INHOUDSOPGAVE Voorstellen van resolutie 3 en verwijzing

Nadere informatie

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen stuk ingediend op 1048 (2010-2011) Nr. 1 25 maart 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen Verslag

Nadere informatie

Stuk 6 (2008-2009) Nr. 1

Stuk 6 (2008-2009) Nr. 1 Stuk 6 (2008-2009) Nr. 1 2 INHOUD I. Ontwerpen en voorstellen waarover verslag is uitgebracht... 3 II. Ontwerpen en voorstellen aanhangig bij de commissies... 4 A. Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG Zitting 2008-2009 25 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw Vera Jans

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 20.01.2004-14:00 uur : Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen James Ensorzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van artikel 101 van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Voorstel van decreet. houdende wijziging van artikel 101 van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming stuk ingediend op 1256 (2010-2011) Nr. 3 13 februari 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van mevrouw Gwenny De Vroe, de heren Ivan Sabbe, Sas van Rouveroij en Lode Vereeck, mevrouw Mercedes Van Volcem

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen ingediend op 484 (2015-2016) Nr. 1 29 september 2015 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Peter Persyn

Nadere informatie

betreffende de problematiek van de te hoge prijzen voor gas en elektriciteit betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen

betreffende de problematiek van de te hoge prijzen voor gas en elektriciteit betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen stuk ingediend op 1232 (2010-2011) Nr. 2 2 april 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris, Johan Deckmyn en Wim Wienen en mevrouw Marleen

Nadere informatie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie 669 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 24 februari 2016 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over de vernieuwde

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 stuk ingediend op 778 (2010-2011) Nr. 10 7 december 2010 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke

Nadere informatie

2 Stuk 509 (2009-2010) Nr. 2

2 Stuk 509 (2009-2010) Nr. 2 stuk ingediend op 509 (2009-2010) Nr. 2 30 juni 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, aangenomen in Parijs op 2

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 224 (2009-2010) Nr. 2 31 augustus 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Peter Reekmans betreffende het terugvorderen van de eind 2008 toegekende bonussen aan drie managers

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 12.01.2016 14:00 uur Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking,

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 21.04.2004 vanaf 10.00 uur Ontwerpen van decreet Beraadslagingen 1. Ontwerp van decreet tot uniformisering van de toezichts-, sanctieen strafbepalingen die zijn opgenomen

Nadere informatie

Politieke Samenstelling

Politieke Samenstelling stuk ingediend op 3 (2013-2014) Nr. 2 2 januari 2014 (2013-2014) Politieke Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 3 (2013-2014) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2. 11. 11

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het voeren van een preventiecampagne met het oog op een medische keuring voor sportende jongeren.

Voorstel van resolutie. betreffende het voeren van een preventiecampagne met het oog op een medische keuring voor sportende jongeren. stuk ingediend op 1450 (2011-2012) Nr. 2 26 maart 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heren Jean-Jacques De Gucht, Peter Gysbrechts, Bart Caron, Herman Schueremans en Bart Tommelein, mevrouw

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2517 (2013-2014) Nr. 2 7 april 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met het VN-verdrag inzake handel in conventionele wapens, opgemaakt in New York op 2 april 2013 en ondertekend

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen Stuk 2134 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 2 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering ingediend op 282 (2014-2015) Nr. 1 12 maart 2015 (2014-2015) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Elke Van den Brandt

Nadere informatie

Verzoekschrift. over ongelijke kansen bij de decretale aanmeldingsprocedure voor het secundair onderwijs. Verslag

Verzoekschrift. over ongelijke kansen bij de decretale aanmeldingsprocedure voor het secundair onderwijs. Verslag stuk ingediend op 2529 (2013-2014) Nr. 1 15 april 2014 (2013-2014) Verzoekschrift over ongelijke kansen bij de decretale aanmeldingsprocedure voor het secundair onderwijs Verslag namens de Commissie voor

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door mevrouw Kathleen Helsen en de heer Jef Tavernier

VERZOEKSCHRIFT. namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door mevrouw Kathleen Helsen en de heer Jef Tavernier Zitting 2004-2005 6 april 2005 VERZOEKSCHRIFT over het opnemen van een bezoek aan Breendonk in de eindtermen van het secundair onderwijs VERSLAG namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 861 (2010-2011) Nr. 3 16 september 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Dirk Van Mechelen, de dames Vera Van der Borght, Marleen Vanderpoorten en Irina De Knop en de heer

Nadere informatie

5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2014-2015) Nr. 1 Samenstelling minister-president Geert BOURGEOIS viceminister-presidenten

Nadere informatie

betreffende alternatieven voor dierproeven

betreffende alternatieven voor dierproeven 613 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Wilfried Vandaele over het

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2015-2016) Nr. 3 ingediend op 15 oktober 2015 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 3 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerp van decreet 3 Indiening en

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over thuisverpleging s nachts VERSLAG. namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de heer Tom Dehaene

VERZOEKSCHRIFT. over thuisverpleging s nachts VERSLAG. namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de heer Tom Dehaene Stuk 2103 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 16 februari 2009 VERZOEKSCHRIFT over thuisverpleging s nachts VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de heer Tom

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2395 (2013-2014) Nr. 2 25 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende instemming met het Europees verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

Nadere informatie

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2011. Verslag

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2011. Verslag stuk ingediend op 41 (2011-2012) Nr. 3 29 mei 2012 (2011-2012) Vlaamse Ombudsdienst Jaarverslag 2011 Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed uitgebracht

Nadere informatie

vergadering 31 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Plenaire Vergadering

vergadering 31 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Plenaire Vergadering vergadering 31 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Plenaire Vergadering van 28 april 2010 2 Plenaire vergadering nr. 31 (2009-2010) 28 april 2010 INHOUD OPENING VAN DE VERGADERING 9 VERONTSCHULDIGINGEN

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE 1UÃ Zitting 2002-2003 23 september 2002 BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE INHOUDSOPGAVE 2QWZHUSHQÃYDQÃGHFUHHW en verwijzing 9RRUVWHOÃYDQÃGHFUHHW en verwijzing 9RRUVWHOOHQÃYDQÃUHVROXWLH en verwijzing $GYLHVÃYDQÃGHÃ6RFLDDO(FRQRPLVFKHÃ5DDGÃYDQÃ9ODDQGHUHQÃ6(59

Nadere informatie

met de gebruikers van het ehealth-platform

met de gebruikers van het ehealth-platform stuk ingediend op 525 (2009-2010) Nr. 1 7 mei 2010 (2009-2010) Hoorzitting met de gebruikers van het ehealth-platform Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 07.10.2003-14:00 uur : Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid Hans Memlingzaal

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering. Verslag

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering. Verslag stuk ingediend op 880 (2010-2011) Nr. 2 23 februari 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering Verslag namens de

Nadere informatie

Verslagmoment over de Europese Ministerraad Milieu van 25 oktober 2012. Verslag

Verslagmoment over de Europese Ministerraad Milieu van 25 oktober 2012. Verslag stuk ingediend op 1853 (2012-2013) Nr. 1 7 januari 2013 (2012-2013) Verslagmoment over de Europese Ministerraad Milieu van 25 oktober 2012 Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke

Nadere informatie

houdende diverse financiële bepalingen

houdende diverse financiële bepalingen 541 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 9 december 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert en Jan Bertels over het ontwerp van

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

Handelingen. Plenaire Vergadering VOORLOPIGE VERSIE. vergadering 8 zittingsjaar 2011-2012. van 9 november 2011

Handelingen. Plenaire Vergadering VOORLOPIGE VERSIE. vergadering 8 zittingsjaar 2011-2012. van 9 november 2011 vergadering 8 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Plenaire Vergadering van 9 november 2011 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire vergadering

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 1223 (2010-2011) Nr. 2 21 november 2011 (2011-2012) Voorstel van resolutie van mevrouw Liesbeth Homans, de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc Hendrickx en Robrecht Bothuyne, mevrouw

Nadere informatie

van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck

van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck stuk ingediend op 2340 (2013-2014) Nr. 2 14 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 12 en 16 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de problematiek van de sportdoden tijdens sportcompetities. Verslag. van mevrouw Ulla Werbrouck

Voorstel van resolutie. betreffende de problematiek van de sportdoden tijdens sportcompetities. Verslag. van mevrouw Ulla Werbrouck stuk ingediend op 227 (2009-2010) Nr. 3 26 maart 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van mevrouw Ulla Werbrouck betreffende de problematiek van de sportdoden tijdens sportcompetities Verslag namens

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk 19-A (2014-2015) Nr. 2-K ingediend op 28 mei 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Christiaens en Joris Vandenbroucke aan de

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2004 HOORZITTING VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Bart Caron

VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2004 HOORZITTING VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Bart Caron Zitting 2005-2006 4 november 2005 VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2004 HOORZITTING VERSLAG namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Bart Caron (Hoofdstuk 12 Media

Nadere informatie

219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 219 (2009-2010) Nr. 1 28 oktober 2009 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Johan Sauwens, Bart Martens, Lieven Dehandschutter, Koen Van den Heuvel en Jan Roegiers, mevrouw Lies

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w.

over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w. ingediend op 448 (2014-2015) Nr. 3 12 oktober 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Emmily Talpe over het ontwerp

Nadere informatie

betreffende het voorbereiden van Vlaanderen op olie- en gaspieken

betreffende het voorbereiden van Vlaanderen op olie- en gaspieken stuk ingediend op 524 (2009-2010) Nr. 2 25 juni 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Hermes Sanctorum, Filip Watteeuw en Dirk Peeters betreffende het voorbereiden van Vlaanderen op olie-

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE Stuk 1304 (2001-2002) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 8 mei 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Paul Van Malderen, mevrouw Riet Van Cleuvenbergen, mevrouw Sonja Becq, mevrouw Ingrid van Kessel

Nadere informatie

protocol nr. 280.930 Over

protocol nr. 280.930 Over Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 280.930 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 NOVEMBER 2009 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Plenaire Vergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Vergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 22 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Vergadering van 29 januari 2014 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire vergadering

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Ontwerp van decreet. tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming stuk ingediend op 2427 (2013-2014) Nr. 3 10 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Nadere informatie

vergadering 30 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Plenaire Vergadering

vergadering 30 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Plenaire Vergadering vergadering 30 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Plenaire Vergadering van 16 maart 2011 2 Plenaire vergadering nr. 30 (2010-2011) 16 maart 2011 INHOUD OPENING VAN DE VERGADERING 9 VERONTSCHULDIGINGEN

Nadere informatie

1871 (2012-2013) Nr. 2 21 maart 2013 (2012-2013) stuk ingediend op

1871 (2012-2013) Nr. 2 21 maart 2013 (2012-2013) stuk ingediend op stuk ingediend op 1871 (2012-2013) Nr. 2 21 maart 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds,

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 oktober 2015 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 2 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerp van decreet 3 en verwijzing Voorstellen van decreet

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

betreffende het stimuleren van aardgas als brandstof voor voertuigen

betreffende het stimuleren van aardgas als brandstof voor voertuigen stuk ingediend op 2369 (2013-2014) Nr. 2 3 februari 2014 (2013-2014) Voorstel van resolutie van de heren Bart Martens, Dirk de Kort, Wilfried Vandaele, Steve D Hulster en Robrecht Bothuyne en de dames

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG Zitting 2004-2005 6 april 2005 VERZOEKSCHRIFT over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG namens de Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie uitgebracht

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 269.882 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

betreffende een toegankelijke mobiliteit voor blinden en slechtzienden

betreffende een toegankelijke mobiliteit voor blinden en slechtzienden stuk ingediend op 2456 (2013-2014) Nr. 3 11 maart 2014 (2013-2014) Voorstel van resolutie van de heer Bart Van Malderen, de dames Vera Jans en Helga Stevens, de heer Jan Roegiers en de dames Karin Brouwers,

Nadere informatie

Per post. In bijlage sturen wij u dan ook een voorstel van enkele concrete wetswijzigingen.

Per post. In bijlage sturen wij u dan ook een voorstel van enkele concrete wetswijzigingen. Vlaams Parlement Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media Ter attentie van Erik Arckens Leuvenseweg 86 1011 Brussel Per post Brussel, 1 oktober 2008 Betreft : Ontwerp van Nieuw Vlaams Mediadecreet Geachte

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Felix Strackx. betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Felix Strackx. betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG Stuk 693 (1996-1997) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 2 februari 1999 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Felix Strackx betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 536 (2009-2010) Nr. 3 29 juni 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Jan Roegiers, Ludwig Caluwé en Marc Hendrickx, mevrouw Fatma Pehlivan en de heren Johan Verstreken,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van xx xxxxxxxxxxxx 2015 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven

Nadere informatie

Gedachtewisseling. over de termijnmarkten voor de varkenshouderij. Verslag

Gedachtewisseling. over de termijnmarkten voor de varkenshouderij. Verslag stuk ingediend op 1981 (2012-2013) Nr. 1 10 april 2013 (2012-2013) Gedachtewisseling over de termijnmarkten voor de varkenshouderij Verslag namens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter Stuk 1594 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2007-2008 4 april 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter

Nadere informatie

houdende de ondersteuning van de professionele kunsten

houdende de ondersteuning van de professionele kunsten stuk ingediend op 2157 (2012-2013) Nr. 6 13 november 2013 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Paul Delva, mevrouw Yamila Idrissi en de heren Marius Meremans, Bart Caron, Johan Verstreken, Philippe

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. over de zorgverzekering VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. over de zorgverzekering VERSLAG Stuk 1772 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 26 juni 2003 VERZOEKSCHRIFT over de zorgverzekering VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitgebracht

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE Stuk 1253 (2001-2002) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 4 april 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Jan Roegiers, mevrouw Trees Merckx-Van Goey, de heren Koen Helsen en Jan Van Duppen, mevrouw

Nadere informatie

protocol nr. 292.952 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVII I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

protocol nr. 292.952 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVII I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVII I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 292.952 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 25 OKTOBER 2010 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Verslag. over personeelsaangelegenheden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Verslag.

Verslag. over personeelsaangelegenheden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Verslag. stuk ingediend op 37-A (2011-2012) Nr. 2 24 januari 2012 (2011-2012) Verslag van het Rekenhof over personeelsaangelegenheden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Verslag

Nadere informatie

over het Rekeningenboek van het Rekenhof over 2013

over het Rekeningenboek van het Rekenhof over 2013 36 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 22 januari 2015 (2014-2015) Syntheseverslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Björn Anseeuw over het Rekeningenboek van

Nadere informatie

Handelingen. Plenaire Vergadering VOORLOPIGE VERSIE. vergadering 22 zittingsjaar 2011-2012. van 1 februari 2012

Handelingen. Plenaire Vergadering VOORLOPIGE VERSIE. vergadering 22 zittingsjaar 2011-2012. van 1 februari 2012 vergadering 22 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Plenaire Vergadering van 1 februari 2012 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire vergadering

Nadere informatie

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2013. Verslag. stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015)

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2013. Verslag. stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015) stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015) Vlaamse Ombudsdienst Jaarverslag 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw Martine Taelman

Nadere informatie