VerstandigVerhuren met 123Wonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VerstandigVerhuren met 123Wonen"

Transcriptie

1 erstandigerhuren met 123Wonen Alles wat u moet weten over verstandig verhuren D u m la v Ne l n!

2 andleiding voor verstandig verhuren Een huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd erhuren is een vak Bepaalde tijd Steeds vaker wordt een specialist ingezet voor het vinden van de 123Wonen heeft door haar uitgebreide netwerk, langdurige In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurbescherming te omzeilen door simpel het woordje tijdelijk meest ideale huurder. Dit is niet zonder reden. oe krijgt u een ervaring en ondersteunende systemen zicht op hoe verhuren huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. op een contract te zetten. Los daarvan moet het altijd gaan om huurder die past bij het profiel dat u zoekt? Wat zijn de juridische voor u een financieel aantrekkelijke optie is en blijft. Deze Dat houdt in dat het voor de verhuurder in beginsel niet legale verhuur. en fiscale consequenties met betrekking tot verhuren? Welke ervaring heeft ondermeer geresulteerd in dit document dat eenvoudig is om eenzijdig een huurovereenkomst op te zeggen. mogelijkheden zijn er binnen verhuren en welke flexibiliteit antwoord biedt op de meest gestelde vragen en belangrijkste Toch zijn er bij het verhuren voor bepaalde tijd constructies Legale mogelijkheden van verhuur behoudt u met betrekking tot uw woning? onderwerpen met betrekking tot verhuur. voorhanden waarbij dit goed geregeld is. De verschillende voor bepaalde tijd varianten kunnen alleen maar gekozen worden wanneer er Leegstandwet voldaan wordt aan de vooraf gestelde voorwaarden. et voldoen Dringend eigen gebruik De verschillende huurvormen 2 hieraan is cruciaal aangezien de overeenkomst anders als niet Bent u opzoek naar aanvullende rechtsgeldig bestempeld kan worden en wordt gezien als een Onbepaalde tijd aststellen huurprijs 5 informatie, twijfel dan niet om contact huurcontract voor onbepaalde tijd. Dus ook niet als het contract Deze huurovereenkomst kent in principe geen einddatum. De met ons op te nemen! getekend wordt, is de huurbescherming niet omzeilt doordat er opzegtermijn voor u bedraagt minimaal één maand en is bij wet Opleveren verhuurobject 6 simpel het woordje tijdelijk in staat. Los daarvan zal het altijd vastgelegd op maximaal drie maanden. moeten gaan om legale verhuur. et is dus niet mogelijk om de Componenten huurovereenkomst 7 uurverhoging 9 oor kamerverhuur gelden specifieke eisen die per gemeente kunnen verschillen. uuropzegging 10 et noemen van het woord tijdelijk met een handtekening daarbij omzeilt de huurbescherming niet. Beheer 11 erhuur nooit zonder juridisch advies en zonder toestemming van uw hypotheekbank. Overige zaken om rekening mee te houden 13 Uw huurder mag nooit zonder toestemming van u een woonruimte onderverhuren. Onderhoudsverplichting 15 1 UW ASTGOEDPARTNER OOR ERUREN - BEEREN - ERZEKEREN - UURRECT - CREDITCECK - CONTROLE UURREGISTERS ASSURANTIEADIES - BELASTINGADIES ASTGOEDMANAGEMENT - PROJECTONTWIKKELING - BEDRIJFSONROERENDGOED 2

3 De (on)mogelijkheden van huren voor bepaalde tijd erhuur via de Leegstandswet Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandswet zijn de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Wel moet de huurovereenkomst voor ten minste zes maanden worden aangegaan. Daarbij geldt voor u een opzegtermijn van minimaal drie maanden. Dit betekent concreet dat u na drie maanden het contract mag opzeggen. Drie maanden later is uw woning dan weer vrij. oor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand. oor tijdelijke verhuur op grond van de leegstandswet is een vergunning nodig van de gemeente waarin de woonruimte ligt. De vergunning geldt voor maximaal twee jaar. Op verzoek van de eigenaar of beheerder van de woning kan de vergunning worden verlengd met telkens één jaar, tot maximaal vijf jaar. De huurovereenkomst eindigt automatisch als de vergunning is verlopen. Als er een verlenging van de vergunning is aangevraagd en er is nog geen beslissing genomen, loopt de huurovereenkomst door totdat er een beslissing is genomen. De huurovereenkomst moet schriftelijk zijn en hierin moet duidelijk staan dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet. Tevens moet er vermeld staan voor welke termijn de vergunning is verleend en wat de maximale huurprijs is. Indien er gekozen wordt voor de Leegstandwet, wordt de huurprijs vastgesteld op basis van het Leegstandwet erhuurperiode voor bepaalde tijd. Zes maanden tot maximaal vijf jaar, als er een vergunning is verstrekt. uurder heeft geen wettelijke huurbescherming middels het Burgerlijk Wetboek, wel gelden er duidelijke regels. erkoop van de woning gaat tijdens de huurperiode door. Dit is mogelijk door de vaste opzegtermijn voor de verhuurder van drie maanden. Tussentijdse huuropzegging is na de eerste drie maanden door de verhuurder altijd mogelijk met drie maanden opzegtermijn. oor overbruggingsverhuur is er een toestemming van uw (hypotheek)bank vereist. In verband met onze afspraken met de banken zullen wij zonder deze toestemming uw woning niet verhuren. Tijdelijk verhuren van de woning met als doel om er uiteindelijk zelf weer in te trekken. et terugverlangen van uw eigen woning staat juridisch bekend onder het begrip dringend eigen gebruik. In de volksmond is deze constructie bekend onder de naam diplomatenclausule. Met betrekking tot deze regeling moet het contract dat u opstelt aan een aantal voorwaarden voldoen. Er is geen standaard contract op de markt dat u zo kunt gebruiken. 123Wonen heeft ervaring met dergelijke constructies en is daarom dé partij die u hierin kan adviseren en faciliteren. Opzeggen Ook een tijdelijke huurovereenkomst dient schriftelijk volgens de eisen opgezegd te worden. ierbij geldt voor u een termijn van drie maanden. ermeld duidelijk de reden van de opzegging (aflopen huurperiode). raag de huurder binnen 6 weken om een schriftelijke bevestiging dat hij met opzegging instemt. ereisten et contract moet voldoen aan een aantal bepalingen. ieronder treft u een overzicht: In het contract dient vermeld te worden dat u de woning aan het eind van de huurperiode zelf weer wilt betrekken Er moet vermeld worden dat het gehuurde na afloop van de huurperiode dient te worden ontruimd Er moet vermeld worden dat huurder de woning schoon, leeg en onder afgifte van de sleutels aan de verhuurder ter beschikking dient te stellen et vergeten van een voorwaarde of onjuist formuleren leidt ertoe dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de diplomatenclausule. woningwaarderingsstelsel (puntensysteem) van ROM. Ook fiscaal zijn er consequenties. raag uw 123Wonen contactpersoon om de fiscale consequenties van het verhuren op bovenstaande constructie. 3 UW ASTGOEDPARTNER OOR ERUREN - BEEREN - ERZEKEREN - UURRECT - CREDITCECK - CONTROLE UURREGISTERS ASSURANTIEADIES - BELASTINGADIES ASTGOEDMANAGEMENT - PROJECTONTWIKKELING - BEDRIJFSONROERENDGOED 4

4 Bepalen huurprijs Opleveren woning et vaststellen van juiste verhuurprijs uurcommissie oor- en eindinspectie In de geliberaliseerde huurmarkt zijn huurder en verhuurder in De huurcommissie kan op basis van het puntensysteem de et is verstandig om een voor- en eindinspectie van de woning heeft ontvangen in dezelfde staat als bij het eindigen beginsel vrij om een huurprijs overeen te komen. Deze vrijheid maximale huurprijs vaststellen. Als dit gebeurt betekent dat uw woonruimte te (laten) verrichten en foto s te nemen van van de huurovereenkomst. De bewijslast dat de huurder het wordt in de wet echter beperkt door dwingendrechtelijke huurprijs niet hoger dan dit bedrag mag zijn. Is dat wel zo, dan de begin- en eindsituatie. Indien een inspectierapport gehuurde niet in oorspronkelijke staat heeft opgeleverd ligt bij bepalingen, veelal ter bescherming van de huurder. Dit kan u worden verplicht met terugwerkende kracht het verschil (beschrijving) is opgemaakt, dient de huurder de woonruimte op de verhuurder. Een voorinspectie houden met foto s maken is betekent onder andere dat de huurder de kale huurprijs en de aan de huurder terug te betalen tot de ingangsdatum van de te leveren in dezelfde staat, met uitzondering van geoorloofde dus nuttig. Dit inspectierapport zou u door 123Wonen kunnen servicekosten door de huurcommissie kan laten toetsen. Dit huurovereenkomst. Eventuele huurderving en overige schade die wijzigingen en gebruiksslijtage. Als er geen inspectierapport laten verzorgen. dient wel te geschieden binnen zes maanden na ingang van het hieruit voortvloeit, vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid wordt opgemaakt, wordt er verondersteld dat de huurder de contract. en niet onder die van 123Wonen. Geliberaliseerde huur Er is sprake van geliberaliseerde huur wanneer een zelfstandige woning met een (kale) aanvangshuurprijs hoger dan de huursubsidie- / huurtoeslaggrens gekenmerkt wordt. De huursubsidiegrens wordt op ieder jaar op 1 juli aangepast. raag naar de mogelijkheden die 123Wonen biedt op het gebied van voor- en eindinspectie. 5 UW ASTGOEDPARTNER OOR ERUREN - BEEREN - ERZEKEREN - UURRECT - CREDITCECK - CONTROLE UURREGISTERS ASSURANTIEADIES - BELASTINGADIES ASTGOEDMANAGEMENT - PROJECTONTWIKKELING - BEDRIJFSONROERENDGOED 6

5 Componenten huurovereenkomst Doorberekenen van kosten Deze leveringen en diensten moeten in de huurovereenkomst Gestoffeerd versus gemeubileerd Waarborg Drie componenten kunnen worden doorberekend: beschreven staan. De verhuurder is verplicht om jaarlijks een Bij gestoffeerde verhuur zal doorgaans vloerbedekking in de De verhuurder kan van de huurder een waarborgsom ter waarde overzicht van de gemaakte servicekosten te verstrekken. eel woonruimte aanwezig zijn en optioneel gordijnen, verlichting en van één of twee maand(en) huur verlangen. De huurder betaalt Gemeentelijke belastingen en heffingen huurders betalen maandelijks een voorschot op de servicekosten. de noodzakelijke keukenapparatuur. Bij gemeubileerde verhuur dit bedrag bij de aanvang van de huur. De waarborgsom dient Gas, water, elektra, telefonie, internet en kabel Servicekosten All-in huur dient de woonruimte volledig gemeubileerd te zijn, waardoor huurders met slechts hun koffer de woning kunnen betrekken. Zij als zekerheid voor het geval de huurder aan het einde van de huur schade aan de woonruimte heeft veroorzaakt of een Gemeentelijke belastingen en heffingen et opnemen van een all-in prijs in de huurovereenkomst waarbij geen splitsing is gemaakt in kale huurprijs, elektra, gas, water, verwachten dat verdere meubilering aanwezig is om een prettig verblijf te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de standaard inrichting huurachterstand heeft. De waarborgsom blijft bij de verhuurder in beheer totdat de huurder de woonruimte heeft opgeleverd. De gemeentelijke belastingen zijn onder te verdelen in twee licht en voorschot servicekosten kan zeer ongunstig uitpakken van een vakantiewoning. Wat ook niet kan ontbreken is: Onder normale omstandigheden dient de verhuurder de typen: belastingen en heffingen. Beide kunnen in principe aan voor de verhuurder indien de huurder de huurcommissie waarborgsom bij het einde van de huur aan de huurder terug te de huurder doorberekend worden. Dit dient wel expliciet in de verzoekt de prijs te splitsen. De huurcommissie zal, indien sprake Compleet servies (uiteraard afhankelijk van het aantal betalen, uiterlijk binnen drie maanden. Wanneer u een hogere huurovereenkomst beschreven te worden. is van een all-in prijs, de kale huurprijs vaststellen op een ten personen dat in uw woonruimte gaat verblijven) waarborgsom wilt ontvangen van de huurder dan hierboven Gas, water, elektra, telefonie, internet en kabel minste redelijke huurprijs die gelijk is aan 55% van de maximaal redelijke huurprijs en de servicekosten op 25% van die huurprijs! Beddengoed en linnengoed Apparatuur zoals tv en stereo, wasmachine, koelkast e.d. genoemd, moet u er rekening mee houden dat de huurder een grote kans van slagen heeft, wanneer deze naar de kantonrechter Wanneer de huurovereenkomst geen uitsluitsel geeft over gas, zou stappen om de borg te laten toetsen. water, elektra, kabel, telefoon- en internetverbinding dient de De voordeligste prijs voor stroom en gas via de 123deal met et is verstandig een inventarislijst op te stellen van de in de huurder dit zelf te regelen. De bijbehorende kosten zijn dan Nuon. Uw voordeel: een speciaal tarief voor Nuon gas en woonruimte aanwezige zaken. tevens voor de rekening van de huurder. In sommige gevallen elektriciteit die alleen via 123Wonen te verkrijgen is. zijn deze kosten opgenomen in de servicekosten. Servicekosten Servicekosten zijn kosten die de huurder op grond van de huurovereenkomst bovenop de kale huurprijs betaalt. Servicekosten hebben betrekking op leveringen en diensten. 123Wonen kan als beheerder worden aangesteld om als verhuurder op te treden en gelden te beheren. Als dit niet het geval is, is 123Wonen geen partij in de huurovereenkomst. 123Wonen staat garant voor de eerste betaling van huur en borg. Als u liever helemaal geen omkijken naar de betalingen meer wilt hebben, kunt u er voor kiezen 123Wonen als beheerder aan te stellen. 7 UW ASTGOEDPARTNER OOR ERUREN - BEEREN - ERZEKEREN - UURRECT - CREDITCECK - CONTROLE UURREGISTERS ASSURANTIEADIES - BELASTINGADIES ASTGOEDMANAGEMENT - PROJECTONTWIKKELING - BEDRIJFSONROERENDGOED 8

6 uurverhoging et opzeggen van de huurovereenkomst uurverhoging Prijsindexclausule Beëindigen huurovereenkomst Ontbinding huurovereenkomst Ieder jaar wordt op 1 juli de huurprijs van de meeste woningen De huur kan in plaats van met het vastgestelde percentage De verhuurder kan de huur alleen opzeggen op de in de wet Ontbinding van de huurovereenkomst kan voorkomen bij aangepast, maar in principe zijn partijen vrij om de huurverhoging ook worden verhoogd met een vaste prijsindexclausule. Als genoemde gronden. Indien de verhuurder wil opzeggen, dient wanprestatie van de huurder. Dit is het geval als de huurder op een ander moment door te voeren. De huur mag echter een prijsindexclausule is opgenomen in de huurovereenkomst verhuurder de huur per aangetekende brief op te zeggen en bijvoorbeeld de huur niet betaalt of overlast veroorzaakt voor zijn maximaal één keer per 12 maanden worden verhoogd. Zodra het hoeft u geen voorstel tot huurverhoging meer te versturen. daarin de reden van opzegging te vermelden. erhuurder dient medebewoners of verhuurder. et is afhankelijk van alle feiten en percentage van de verhoging door de overheid is vastgesteld U kunt volstaan met het versturen van een brief waarin de een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht te nemen. omstandigheden of de ontbinding gerechtvaardigd is. U doet er kan de huur met dit percentage worden verhoogd (dit geldt berekening staat en de nieuwe huurprijs wordt vermeld. oor ieder jaar dat een huurder de woonruimte bewoont komt verstandig aan juridisch advies te vragen bij een onafhankelijke alleen voor een niet geliberaliseerde huurovereenkomst). De Een indexeringsclausule mag overigens niet leiden tot er één maand bij met een maximum van zes maanden. Ook derde indien de huurder zijn verplichtingen (steeds) niet nakomt huurprijs kan worden verhoogd door middel van een voorstel een hogere huurverhoging dan het door de Minister van moet u in de opzegging vermelden dat de huurder zes weken de ondanks aanmaning(en) en/of ingebrekestelling. van de verhuurder of door middel van een prijsindexclausule ROM vastgestelde maximale huurverhoging percentage. gelegenheid heeft om aan te geven of hij al dan niet akkoord gaat in de huurovereenkomst. Wanneer u een voorstel tot verhoging De verhuurder heeft meer vrijheid als er sprake is van een met de opzegging. De inhoud van de opzegging moet voldoen wilt doen aan uw huurder, dient u daarbij een aanzegtermijn geliberaliseerde huurovereenkomst. Kijk voor een volledige aan alle wettelijke eisen. Is dit niet het geval dan is de opzegging van twee kalendermaanden in acht te nemen. Indien u geen weergave van de wet en voor meer informatie op de website nietig. uurders worden goed beschermd door de wet. reactie ontvangt van de huurder op het voorstel, kunt u binnen maximaal zes weken na het ingaan van de huurverhoging bij de van het ministerie van ROM. Wederzijds goedvinden huurcommissie een verzoek tot toetsing indienen. Bron: Een huurovereenkomst kan voortijdig worden beëindigd met toestemming van de huurder. Dit staat juridisch bekend als wederzijds goedbevinden. Let op: wanneer de aanzegging van de huurverhoging per gewone post is verstuurd, dient u de huurder een aangetekend rappel te sturen. Zeg de huurovereenkomst altijd schriftelijk op om misverstanden te voorkomen. Ook tijdelijke huurovereenkomsten moeten schriftelijk door u worden opgezegd. 9 UW ASTGOEDPARTNER OOR ERUREN - BEEREN - ERZEKEREN - UURRECT - CREDITCECK - CONTROLE UURREGISTERS ASSURANTIEADIES - BELASTINGADIES ASTGOEDMANAGEMENT - PROJECTONTWIKKELING - BEDRIJFSONROERENDGOED 10

7 Zorgeloos verhuren Technisch beheer Zorgeloos verhuren Financieel beheer Beheer Technisch beheer Als u de woonruimte niet zelf beheert, is een persoon of bedrijf nodig waarmee de huurder contact kan opnemen in het geval van problemen of gebreken. Op het moment dat bijvoorbeeld de centrale verwarming kapot is, moet de huurder dit kunnen melden en moet er een actie volgen om het probleem te verhelpen. Als u zelf in het buitenland verblijft, kan het verhelpen van dit gebrek enige tijd in beslag nemen. Wanneer u een beheerder heeft aangesteld, kan dit probleem eerder worden opgepakt. De huurder behoudt dan een onbezorgd woongenot. Ook voor het monitoren van het betalingsverkeer en het handelen bij vertraging in de betaling is een adequate reactie benodigd. 123Wonen biedt twee vormen van beheer. U dient de woonruimte blijvend ter beschikking te stellen aan de huurder en dient gebreken te verhelpen als de huurder dit aangeeft. U dient er voor te zorgen dat de woonruimte geen gebreken vertoont en de huurder een rustig woongenot heeft. Indien er gebreken zijn, kan de huurder de verhuurder soms dwingen de gebreken te verhelpen. De huurder heeft een aantal wettelijke mogelijkheden om onderhoud verricht te krijgen. Een huurder kan bijvoorbeeld, na het melden van een gebrek of onderhoudsklacht, zonder tussenkomst van de rechter de betaling van de huurprijs (gedeeltelijk) opschorten of de klachten zelf (laten) verhelpen en de rekening indienen bij de verhuurder. Adequaat handelen en een goede bereikbaarheid van verhuurder of beheerder is noodzakelijk. 123Wonen staat Technisch beheer bekend als een proactieve beheerder, die meedenkt, adviseert en de Financieel en commercieel beheer staat van het object bewaakt. Klein onderhoud - verplichting van de huurder De huurder dient klein onderhoud te verrichten waarbij het gaat om geringe en dagelijkse reparaties die zich bij een normaal gebruik van het gehuurde voordoen, de zogenaamde kleine herstellingen. oorbeelden zijn: vervangen van (buiten)lampen, vastzetten van drempels, wandcontactdozen e.d., tuinonderhoud, schilderwerk aan binnenzijde, het vervangen en vernieuwen van kraanleertjes, deurknoppen en sloten, hang- en sluitwerk van de deuren en ramen. Financieel beheer Financieel beheer van 123Wonen is samen te vatten in de volgende componenten: Tijdige huurontvangsten Automatisch incasso Rendabele huurinkomsten Financieel overzicht Tijdige huurontvangsten et incasseren en administreren van de door de huurders periodiek verschuldigde huurpenningen, eventuele servicekosten en overige voorschotbedragen wegens leveringen en diensten en overige bedragen, die huurders uit hoofde van de (huur) overeenkomst verschuldigd zijn. Minimale wanbetaling et signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de huurbetalingen en het, zo nodig, in overleg met de eigenaar, (doen) nemen van rechtsmaatregelen tegen de huurder(s). 123Wonen werkt voor zover mogelijk met een automatische incasso via daartoe verstrekte machtigingen door de huurders. 123Wonen registreert en verwerkt de ontvangsten, bewaakt de tijdige en correcte betaling van de verschuldigde huurbedragen. Rendabele huurinkomsten De eigenaar tijdig adviseren van (huurprijs)aanpassingen bij mutaties om leegstand te voorkomen. et aanschrijven, administreren en doorberekenen van de jaarlijkse huurverhoging. et in beheer houden van de betaalde waarborgsommen op een derden rekening van 123Wonen en zorg dragen dat deze verrekend worden met vertrekkende huurders. Financieel overzicht: In overleg is het mogelijk een maandelijks overzicht terug te koppelen. 11 UW ASTGOEDPARTNER OOR ERUREN - BEEREN - ERZEKEREN - UURRECT - CREDITCECK - CONTROLE UURREGISTERS ASSURANTIEADIES - BELASTINGADIES ASTGOEDMANAGEMENT - PROJECTONTWIKKELING - BEDRIJFSONROERENDGOED 12

8 Zaken om rekening mee te houden ereniging an Eigenaren (E) erzekeringen Bestemmingsplan uisvestingsvergunning Wanneer uw woonruimte deel uitmaakt van een apparte- Indien de woonruimte wordt verhuurd, kaal of gestoffeerd In de meeste gevallen geldt er voor een woning een In sommige gemeenten is er een zogenaamde mentencomplex, dient u na te gaan (in de splitsingsakte en de dan wel gemeubileerd, is het verstandig dat u goed verzekerd bestemmingsplan. ierin staat opgenomen op welke wijze een huisvestingsverordening vastgesteld. olgens deze verordening reglementen) of er melding moet worden gemaakt van verhuur of bent. De volgende verzekeringen kunt u door laten lopen: woning moet worden gebruikt. Indien bijvoorbeeld een woning is het eigenaren, verhuurders en/of huurders niet toegestaan dat er toestemming nodig is voor het verhuren van de woonruimte. inboedelverzekering, opstalverzekering en WA verzekering. wordt verhuurd die deel uit maakt van een bedrijfsruimte om met name genoemde categorieën woningen in gebruik te Wanneer dat het geval is, is het verstandig deze melding bij uw E te doen of toestemming te vragen. In dat geval ondervindt ypotheekverstrekker dient het bestemmingsplan te worden geraadpleegd om te onderzoeken of verhuur op de gewenste wijze mogelijk is. oor nemen of aan een derde in gebruik te geven zonder dat deze beschikt over een huisvestingsvergunning. U dient zelf na te de huurder gedurende uw afwezigheid geen problemen met de Wanneer u een hypotheekverstrekker hebt, bent u verplicht deze meer informatie over het betreffende bestemmingsplan kunt u gaan of voor uw woonruimte een huisvestingsvergunning nodig E inzake de toestemming dan wel melding. op de hoogte te stellen van eventuele verhuur. veelal terecht bij de gemeente. is. U kunt voor informatie over de huisvestingsverordening en eventuele vergunningsplicht terecht bij de gemeente. Energielabel Een verhuurder is in veel gevallen verplicht op basis van het besluit Energiebesparing gebouwen een energieprestatiecertificaat (energielabel) te laten zien en te overhandigen aan huurder. et energielabel dient uiterlijk bij het ondertekenen van de huurovereenkomst te worden overhandigd. Er bestaan enkele uitzonderingen op deze verplichting (www.vrom.nl). Geef het verhuren van een woning altijd door aan uw verzekeringsmaatschappij. Dit voorkomt dat eventuele Kijk op welke verzekeringen voor u zijn geselecteerd. Geef het verhuren van een woning altijd door aan uw verzekeringsmaatschappij. Dit voorkomt dat eventuele geleden schade niet wordt vergoed. geleden schade niet wordt vergoed. oor meer informatie over het energielabel kunt u terecht op de website van ROM 13 UW ASTGOEDPARTNER OOR ERUREN - BEEREN - ERZEKEREN - UURRECT - CREDITCECK - CONTROLE UURREGISTERS ASSURANTIEADIES - BELASTINGADIES ASTGOEDMANAGEMENT - PROJECTONTWIKKELING - BEDRIJFSONROERENDGOED 14

9 Onderhoudsverplichting: wie betaalt wat? Schoonhouden van gemeenschappelijke paden schilderen radiatoren en leidingen De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van een bepaalde woning of appartement. Algemeen Al het onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadiging, vernieling, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd voor de huurder Reparatie en vervanging van sleutels Onderhoud als gevolg van slijtage of ouderdom Achtergebleven goederen in de woning afvoeren Achtergebleven goederen in gemeenschappelijke ruimten afvoeren Aanrecht Reparatie en vervangen keukenblok en aanrechtblad ten gevolge van slijtage of verval Scharnieren en sluitingen van deurtjes Afvoer Reparatie aan dakafvoeren en goten Schoonmaken en schoonhouden van dakafvoer, openingen en goten bij gestapelde woningen Onderhoud aan afvoeren van wastafels, douche en gootsteen, inlcusief eventuele kettingen en afvoerpluggen. Reparaties aan afvoersifons, afvoerputten, douchepluggen, etc. Afwerkvloer Onderhoud van de afwerkvloeren A Antenne Een (schotel)antenne mag slechts geplaatst worden na schriftelijke toestemming van de verhuurder Balkons en balustrades (ook in trappenhuizen) Onderhoud aan balkons en balustrades Behang et gehele binnenschilderwerk, behang -en sauswerk Bel Onderhoud en reparatie van bel en belinstallatie bij gemeenschappelijk gebruik Onderhoud en reparatie van eigen bel Bergingen Bergingen mogen slechts geplaatst worden na schriftelijke toestemming van de verhuurder Bestrating Reparatie van balkons en balustrades Onderhoud en bestrating in tuin en carport en van paden die bij het huis horen Onderhoud van bestrating in gemeenschappelijke paden B Bestrijden van ongedierte zie: Ongedierte Bomen Snoeien en rooien van bomen Brandgangen Onderhoud van bestrating in brandgangen Schoonhouden van brandgangen Brievenbus In eigen voordeur In portiek en gemeenschappelijke ruimten Buitentrappen en buitenbeton Onderhoud en reparaties van buitentrappen en buitenbeton Buitenverlichting Onderhoud en reparaties buitenverlichting op galerijen en parkeerplaatsen ervangen van lampen e.d. in buitenverlichting op galerijen en parkeerplaatsen Door huurder aangebrachte buitenverlichting Centrale verwarming en combiketel Algemeen onderhoud en reparaties c.v.- installatie en combiketel bij normaal gebruik Bedienen, bijvullen en ontluchten van de c.v.- installatie en combiketel, alsmede onderhoud aan resp. vervanging van vulslangen, wartels, sleutels, schade door verkeerde bediening, C Closet Onderhouden en vernieuwing van de bril, het deksel en de manchet of sok, d.w.z. de aansluiting op het riool ervanging van de drijver in de waterbak (reservoir) bodem rubber Onderhoud van de closetpot ernieuwen van closetpot t.g.v. slijtage Dak en dakgoot Onderhoud en vervanging van dakbedekking, dakdoorvoer, dakgoten en afvoeren, dakluik en van dakpannen na normale slijtage en ten gevolge van storm Schoonmaken (-houden) van goten en afvoeropeningen Reparaties t.g.v. het betreden van daken door bewoners, voor zover aantoonbaar Deuren erstel van buitendeuren bij houtrot of door normale slijtage ervanging na het uitwaaien van buitendeuren erstel van binnendeuren (incl. onderhoud en reparaties hang- en sluitwerk) Alleen in geval van duidelijke slijtage of ouderdom zal verhuurder voor vervanging zorgen ervanging van glas in Binnendeuren astzetten en smeren van scharnieren en sloten van deuren Schilderen van binnendeuren en de binnenkant van de buitendeuren D 15 16

10 Onderhoudsverplichting: wie betaalt wat? Deuropener Erfafscheiding Centrale briefkasten, drukbellen en huistelefoon/ intercominstallaties emelwaterafvoer Onderhoud en reparaties aan elektrisch bediende deuropeners Indien behorende bij de woning =/- 1 a 2 m. Indien tussentijds door huurder aangebracht Schoonmaken (vegen) van schoorstenen van gemeenschappelijke installaties (blokverwarming) Ontstoppen van hemelwaterafvoeren (regenpijpen) okken Douche Fundering F Glas (zie: Ruiten) okken mogen slechts geplaatst worden na Onderhoud van de doucheslang, handdouche, Alle reparaties en onderhoud ervanging van beschadigde of gebroken beglazing, schriftelijke toestemming van de verhuurder opsteekhaak en koppelstuk voor zover dit niet collectief verzekerd is Galerijen G uistelefoon ervangen van lekke isolatieruit Duiventil Alle onderhoud Onderhoud aan huistelefoon en bijbehorende Gootsteen Een duiventil mag slechts geplaatst worden na installatie Gas een schriftelijke toestemming van de verhuurder Schoonhouden en ontstoppen van de afvoer en en de gemeentelijke afdeling Bouw- en Woningtoezicht Plaatsing, onderhoud en verzekering van de duiventil Elektriciteit Onderhoud en reparaties elektrische installatie met groepenkast en bedrading Reparaties aan elektrische installaties door overbelasting of zelf aangebrachte uitbreidingen Onderhoud en reparaties aan deurbellen, schakelaars, contactdozen Onderhoud of vervanging van zekeringen (stoppen), schakelaars, contactdozen (stopcontacten) en lampen etzelfde in gemeenschappelijke ruimten Entreeportalen Alle noodzakelijke reparaties en onderhoud in gemeenschappelijke entreeportalen en toegangshallen E Reparaties aan gasleidingen tot de meter Onderhoud en reparaties aan extra door huurder aangebrachte binnengasleidingen en gaskranen ervanging of reparatie van binnen gasleidingen en gaskranen, voor zover die oorspronkelijk tot de woning behoren Gemeenschappelijke ruimten Schonnhouden van portiek, trappenhuis en gemeenschappelijke gangen, voor zover de kosten niet in de servicekosten begrepen zijn Binnenonderhoud: reparaties en onderhoud aan vloeren, wanden, plafonds, trappen balustrades en hekken in trappenhuizen, gangen van bergruimtes, entreeportalen, etc. Schilderwerk geheel, hang- en sluitwerk aan ramen en deuren. Onderhoud en reparatie van algemene verlichting in gangen, portieken, trappenhuizen, entreeruimten ervangen van lampen, starters e.d. aan de algemene verlichting in gangen, portieken, trappen/huizen, entreeruimten vervanging van het roostertje in de gootsteen zie ook: Aanrecht Goten Repareren en vervangen van goten Schoonhouden van goten en afvoeropeningen zie ook: Dak en Dakgoten agen zie: Tuinen ang- en sluitwerk Onderhoud en smering van de deurkrukken, scharnieren, sloten, raamboompjes e.d. Onderhoud en vervanging van hang- en sluitwerk van binnendeuren Onderhoud en smering van hang- en sluitwerk van toegangsdeuren van gemeenschappelijke deuren ervanging van hang- en sluitwerk, sloten en espagnoletten van buitendeuren en ramen Kasten Onderhoud en reparatie aan ingebouwde kasten en losse kasten en kastwanden, inclusief hang- en sluitwerk Keuken Reparatie en vervanging aan het keukenblok en aanrechtblad t.g.v. slijtage of verval Bijstelling van scharnieren en sluitingen van deurtjes Onderhoud, reparatie en eventuele vervanging van door huurders aangebrachte extra keukenelementen en -onderdelen Onderhoud en reparatie van afvoerplug en ketting, hangkastjes en pannenrekken Kitvoegen Onderhoud en herstel van kitvoegen K 17 18

11 Onderhoudsverplichting: wie betaalt wat? Kozijnen Lift en liftinstallatie Openhaard Planchet Buitenkozijnen: Schilderen van de buitenkant van buitenkozijnen, alsmede reparaties en vervanging hang- en sluitwerk ervanging van buitenkozijnen bij aantasting door houtrot Schilderwerk van de binnenkant van de buitenkozijnen Binnenkozijnen: Reparatie en schilderwerk van alle binnenkozijnen, incl. onderhoud en reparatie hang en sluitwerk Alleen in geval van duidelijke slijtage of ouderdom zal verhuurder voor vervanging zorgen Kranen ervanging en onderhoud van kranen en mengkranen, bijvoorbeeld een leertje Lavet Onderhoud van het lavet Lekkage erstel van lekkage aan leidingen erstel van lekkage aan zelf aangebrachte leidingen of na vorstschade Leuningen Onderhoud en reparaties aan leuningen van trappen in gemeenschappelijke ruimten Klein dagelijks onderhoud en reparaties aan leuningen van trappen in een woning L Onderhoud en reparatie van de lift Keuringen en opheffen storingen Serviceabonnement Ligbad Schoonhouden van en kleine reparaties aan ligbad Luchtroosters Onderhoud en reparaties aan ontluchtings-/ ventilatieroosters en ventielen en afzuigkappen; schoonhouden en vervangen van filters Mechanische ventilatie Onderhoud en herstel van mechanische ventilatie Schoonhouden en vervangen van filters in de mechanische ventilatie en afzuigventielen Metselwerk Onderhoud en herstel van alles met betrekking tot metselwerk Ongedierte Bestrijding van ongedierte zoals: wandluizen, kakkerlakken, wespen, bijen, mieren, torren, ratten, muizen, vlooien en andere plaagdieren Bestrijding van houtworm Ontsmetten Ontsmetten in verband met bestrijding van ongedierte M O oor het plaatsen van een open haard, allesbrander of voorzethaard is schriftelijk toestemming nodig van de verhuurder Pannen oor dakpannen: zie Dak en dakgoot Paden Onderhoud en herstel van paden, parkeerplaatsen en terrassen die bij de woning horen Onderhoud en herstel van gemeenschappelijke paden Schoonhouden van gemeenschappelijke paden Parket en plavuizen et leggen van parket - ook los meeneemparket en plavuizen is in verband met eventuele geluidsoverlast alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de verhuurder Plafonds en plafondbewerking Reparatie van plafondconstructies en loszittend stucwerk (eventueel met gipsplaten) voordat deze wordt opgeleverd aan een nieuwe huurder Onderhoud en reparatie van door huurder aangebrachte (vaste) plafondafwerkingen (betimmeringen, sierpleister, etc.) Reparatie van plafonds en stucwerk door beschadigingen (gate, pluggen, krimpscheuren, etc.) Schilderen en/of sausen van plafonds P Onderhoud van het planchet (plaatje onder spiegel) Plinten Onderhoud, reparatie of vervanging van plinten Ramen Onderhoud van de ramen binnen erstel van de ramen na uitwaaien (verzekeren tegen stormschade) Onderhoud van ramen buiten (excl. bewassen) erstel of vervanging van ramen bij houtrot Regenpijp zie: emelwaterafvoer Riolering Reparaties aan riolering na verzakking in en buiten de woning ervanging van riolering na slijtage Ontstoppen riolering, putten en afvoeren in en buiten de woning tot aan de erfgrens Schoonhouden en ontstoppen van rioolleidingen en putten, binnenrioleringen, voor zover aantoonbaar door schuld van de huurder Ruiten ervanging van gebroken ruiten binnen en buiten voor zover collectief verzekerd Indien niet verzekerd R 19 20

12 Onderhoudsverplichting: wie betaalt wat? Sanitair S Schuren en bergingen Stortbak Trappenhuizen ervanging van wastafels, fonteintjes, stortbakken en toiletpotten als gevolg van slijtage of ouderdom Onderhoud en vervanging van planchetten, spiegels, toiletbril en overige sanitaire toebehoren Onderhoud en vervanging van kranen voor sanitaire toestellen, waterleiding en gas Sausen Sausen en witten van plafonds en wanden in de woning Schakelaar Onderhoud en vervanging van schakelaars en stopcontacten Scharnieren Onderhoud (smeren en vastzetten) van scharnieren van deuren en ramen Schilderen Schilderen binnen de woning en in de berging Schilderen aan de buitenzijde Schoonhouden Schoonhouden van trappenhuis, hal en dergelijke, tenzij dat is opgenomen in de servicekosten Schoorstenen Reparatie van schoorstenen en ventilatiekanalen et vegen van schoorstenen, als regel eenmaal per jaar erstel van schuurvloeren Onderhoud van het dak van een schuur of berging Buitenschilderwerk van een schuur of berging Onderhoud van de binnenzijde van een schuur of berging Binnenschilderwerk van een schuur of berging Sifon Schoonhouden en ontstoppen van de sifon (zwanenhals) onder de wastafels en het aanrecht erstel van lekkage in kunststof sifon erstel van lekkage in loden sifon Sleutels et laten maken van nieuwe sleutel(s) na zoek raken of beschadiging Sloten Smeren van sloten en scharnieren in de woning en bijbehorende berging (cylindersloten behandelen met grafiet Onderhoud en reparatie van sloten die toegang geven tot gemeenschappelijke ruimten Idem m.b.t. voordeursloten Spiegels ervanging van spiegels na beschadiging of verwering Stopcontacten zie: Elektriciteit zie: Schakelaars Onderhoud en raparatie van de stortbak van het toilet, eventueel vervangen van onderdelen zoals drijver en vlotterkraan Stucwerk erstel van stucwerk (stucadoorswerk) als het loskomt van de ondergrond erstel van beschadiging door zelfwerkzaamheid Tegels Reparatie en vervanging van wand- en vloertegels na beschadiging Reparaties aan loszittend tegelwerk Telefoonaansluiting Alle onderhoud Terrassen Onderhoud en herstel van bij de woning behorende terrassen Tochtstrippen Onderhoud en vervanging van tochtstrippen Aanbrengen van tochtstrippen, indien nodig Trappen Onderhoud van trappen en uitvoeren van kleine reparaties zoals het vastzetten in de muur van een loszittende leuning Reparaties aan binnentrappen door slijtage of verval T Alle onderhoud Tuinen Ophoging tuinen en terrassen Aanleg en onderhoud van groenvoorziening en hagen Erfafscheidingen Ophoging en reparatie van zelf aangebrachte extra bestrating ensterbanken Klein dagelijks onderhoud en reparatie van vensterbanken ervanging van vensterbanken als gevolg van slijtage of ouderdom entilatie Reparatie van ventilatiekanalen Schoonhouden van ventilatiekanalen Onderhoud, schoonhouden en vervanging van roosters en filters zie ook: Luchtroosters zie ook: Mechanische ventilatie erlichting Onderhoud en vervanging van verlichting in gemeenschappelijke ruimten zie ook: Elektriciteit zie ook: Buitenverlichting lizotrap Onderhoud en herstel van vlizotrap 21 22

13 Onderhoudsverplichting: wie betaalt wat? loeren en vloerafwerking Onderhoud en herstel van de vloerconstructie en de dekvloer zoals: - Reparaties aan vergane vloerbalken en vloerdelen - Reparaties aan losliggende cementdekvloeren en tegelvloeren Onderhoud en reparatie van door de huurder aangebrachte vaste vloerafwerkingen Reparaties t.g.v. beschadigingen/breuk van vloerafwerking oor het leggen van parket en plavuizen is schriftelijke toestemming nodig van de verhuurder; voor het leggen van plavuizen moeten bijzondere voorzieningen worden getroffen lotter betimmeringen, textiel, etc.) Reparaties aan stuc-, tegelwerk en boton door beschadigingen, gaten, pluggen, verwijderen behang, krimpscheuren e.d. Grote scheuren oor het aanbrengen van bijzondere wandafwerking, zoals schrootjes en granol is vooraf schriftelijk toestemming nodig van de verhuurder Warmwater toestellen Wanneer bij de servicekosten onderhoud is inbegrepen Anders Wastafel Onderhoud en vervanging van de wastafel na beschadiging Zonwering Buitenzonwering mag alleen worden aangebracht met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder Zwanenhals Schoonhouden en ontstoppen van de zwanenhals (sifon) onder de wastafel aanrecht Reparatie en vervanging van de zwanehals ervangen van de vlotter in een stortbak van het toilet olieres olieres mogen slechts geplaatst worden na schriftelijke toestemming van de verhuurder uilstortkoker Onderhoud en herstel van de vuilstortkoker Ontstoppen en ontsmetten vuilstortkoker Waterleiding Waterleidingen buiten de woning of tot de meter (exclusief buitenkranen ed.) Reparaties aan warm- en koudwaterleidingen oorkomen van bevriezing erstellen na bevriezing WC zie: Closet Wanden en wandafwerking W Zeepbakje Z 23 Reparaties aan loszittend stuc- en tegelwerk en beton (eventueel met gipsplaat) voordat deze wordt opgeleverd aan nieuwe huurder Onderhoud en reparatie van door de huurder aangebrachte vaste wandafwerkingen (tegels, erstellen van zeepbakjes na beschadiging UW ASTGOEDPARTNER OOR ERUREN - BEEREN - ERZEKEREN - UURRECT - CREDITCECK - CONTROLE UURREGISTERS ASSURANTIEADIES - BELASTINGADIES ASTGOEDMANAGEMENT - PROJECTONTWIKKELING - BEDRIJFSONROERENDGOED 24

14 Twee ijzersterke fundamenten van 123Wonen Commerciele verhuur en gedegen fullservice beheer in één organisatie. Uw belang als verhuurder staat voorop! Betrouwbaar en kundig advies eldere continue communicatie Persoonlijk en betrokken begeleiding 24x7 bereikbaar Full service dienstverlening Secure screening van huurders aste contactpersonen Aangename tariefstructuur Een lange termijn visie Partnership voor jaren Alles geregeld van A tot Z! UW ASTGOEDPARTNER OOR ERUREN - BEEREN - ERZEKEREN - UURRECT - CREDITCECK - CONTROLE UURREGISTERS ASSURANTIEADIES - BELASTINGADIES ASTGOEDMANAGEMENT - PROJECTONTWIKKELING - BEDRIJFSONROERENDGOED

15 E va e rs...

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Onderhoud van uw woning wie betaalt wat? (deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst) Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Als huurder

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C U heeft zojuist een huurcontract met Laurens Wonen afgesloten voor een woning in één van onze woongebouwen. Wij heten u hartelijk welkom

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

Instandhouding door de verhuurder

Instandhouding door de verhuurder nderhouds-a et huis waarin u woont of gaat wonen moet worden onderhouden. at is een zaak van en ver samen. oms is echter niet helemaal duidelijk wie nu precies wat moet doen. it boekje geeft antwoord op

Nadere informatie

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 erhuurders brochure: Rots-ast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Rots-ast Groep Den aag: winnaars in woonbemiddeling p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 De Rots-ast Groep op internet

Nadere informatie

RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17259851.

RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17259851. Algemene Voorwaarden inschrijving en verhuurbemiddeling RNC Wonen Artikel 1. Begrippen/ omschrijvingen RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.?

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Inhoud Klik op het onderwerp om snel bij de informatie te komen fvoerleidingen en riolering 3 fvoerleidingen 3 Riolering 3 Badkamer en toiletruimte

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen BV, gevestigd aan het Evertsenplein 92, 3221 BL Hellevoetsluis (ZH), Goudsesingel 235a, 3031 EL te Rotterdam,

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat?

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Het grootste deel van het onderhoud en de reparaties aan uw woning voeren wij voor u uit. Maar u bent zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie

Reparatie van A tot ZO

Reparatie van A tot ZO Als er iets kapot gaat in uw woning, wilt u natuurlijk weten hoe u dit bij ons kunt melden. En wie betaalt de reparatie van een haperende deurbel, een lekkende afvoer of het ontluchten van radiatoren?

Nadere informatie

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Het onderhoud van uw woning Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Wierden en Borgen - Het onderhoud van uw woning

Nadere informatie

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Bij de totstandkoming van deze brochure zijn we zeer zorgvuldig te werk gegaan. Toch kan het voorkomen dat u in deze brochure niet direct de informatie vindt

Nadere informatie

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat 28/06-12 Weidestraat 2 Postbus 212 5240 AE Rosmalen T. 073 851 00 00 F. 073 851 00 10 E. info@kleinemeierij.nl I. www.kleinemeierij.nl voert

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Wij doen er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud

Nadere informatie

Reparatie en onderhoud: Wie doet wat?

Reparatie en onderhoud: Wie doet wat? Reparatie en onderhoud: Wie doet wat? Een huurwoning heeft onderhoud nodig. et grote voordeel dat u als huurder heeft, is dat ctium een groot deel van de werkzaamheden voor haar rekening neemt. Wettelijk

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties, wie doet wat?

Onderhoud en reparaties, wie doet wat? Onderhoud en reparaties, wie doet wat? 2 Inleiding Om prettig te kunnen wonen is een goed onderhouden woning noodzakelijk. Daarom voert regelmatig reparaties, periodiek onderhoud en renovaties uit. Sommige

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties: wie doet wat?

Onderhoud en reparaties: wie doet wat? nderhoud en reparaties: wie doet wat? In deze folder leest u over het onderhoud en reparaties aan uw woning. Wat doet WZ en wat doet u zelf? nderhoud en reparaties voor de verhuurder en huurder nderhoud

Nadere informatie

> Klein dagelijks onderhoud

> Klein dagelijks onderhoud > Klein dagelijks onderhoud Klein dagelijks onderhoud Woonstichting St. Joseph biedt een uitgebreide onderhoudsservice. In deze folder leest u wie voor de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de

Nadere informatie

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Acuut huren: een veilig gevoel p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren op Internet p. 5 Acuut huren : de procedure in het kort p. 6 Q

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden A aanrecht Zie keuken afval Vuilkokerinstallatie Vuilstortkokerinstallatie ontstoppen Achtergebleven goederen na verhuizing verwijderen afvoeren Repareren van afvoeren en sifons van wastafels douche, gootsteen,

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie