VerstandigVerhuren met 123Wonen. Alles wat u moet weten over verstandig verhuren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VerstandigVerhuren met 123Wonen. Alles wat u moet weten over verstandig verhuren"

Transcriptie

1 erstandigerhuren met 123Wonen Alles wat u moet weten over verstandig verhuren

2 Twee IJzersterke Fundamenten an 123Wonen Commerciële verhuur en gedegen fullservice beheer in één organisatie. Uw belang als verhuurder staat voorop!

3 andleiding voor verstandig verhuren erhuren is een vak Steeds vaker wordt een specialist ingezet bij het vinden van de meest ideale huurder voor uw woonruimte. Dit is niet zonder reden. oe krijgt u een huurder die past bij het profiel dat u zoekt? Wat zijn de juridische en fiscale consequenties met betrekking tot verhuren. Welke mogelijkheden zijn er binnen verhuren en welke flexibiliteit behoudt u met betrekking tot het object. 123Wonen heeft door haar uitgebreide netwerk, langdurige ervaring en ondersteunende systemen zicht op hoe verhuren voor u een financieel aantrekkelijke optie is en blijft. Deze ervaring heeft ondermeer geresulteerd in dit document dat antwoord biedt op de meest gestelde vragen en belangrijkste onderwerpen met betrekking tot verhuur. Bent u opzoek naar aanvullende informatie, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen! De verschillende huurvormen aststellen huurprijs Opleveren verhuurobject Componenten huurovereenkomst uurverhoging uuropzegging Beheer Overige zaken om rekening mee te houden Onderhoudsverplichting: Wie betaalt wat? Inleiding Ervaar het verschil...

4 Een huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd Bepaalde tijd In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder in beginsel niet eenvoudig is om eenzijdig een huurovereenkomst op te zeggen. Toch zijn er bij het verhuren voor bepaalde tijd constructies voorhanden waarbij dit goed geregeld is. De verschillende varianten kunnen alleen maar gekozen worden wanneer er voldaan wordt aan de vooraf gestelde voorwaarden. et voldoen hieraan is cruciaal aangezien de overeenkomst anders als niet rechtsgeldig bestempeld kan worden en wordt gezien als een huurcontract voor onbepaalde tijd. et is dus niet mogelijk om de huurbescherming te omzeilen door simpel het woordje tijdelijk op een contract te zetten. Zelfs als hiervoor getekend wordt. Los daarvan moet het wel gaan om legale verhuur. Legale mogelijkheden van verhuur voor bepaalde tijd Leegstandwet Dringend eigen gebruik Onbepaalde tijd Deze huurovereenkomst kent in principe geen einddatum. De opzegtermijn voor u bedraagt minimaal één en is bij wet vastgelegd op maximaal drie maanden. uren voor bepaalde tijd TIP TIP erhuur nooit zonder juridisch advies en zonder toestemming van uw hypotheekbank et noemen van het woord tijdelijk met een handtekenign daarbij omzeilt de huurberscherming niet Uw huurder mag nooit zonder toestemming van u een woonruimte onderverhuren. oor kamerverhuur gelden specifiieke eisen die kunnen verschillen per gemeente TIP TIP 2 U W A S T G O E D P A R T N E R O O R E R U R E N, B E E R E N, E R Z E K E R E N U U R R E C T C R E D I T C E C K & C O N T R O L E U U R R E G I S T E R S - A S S U R A N T I E & B E L A S T I N G A D I E S - A S T G O E D M A N A G E M E N T P R O J E C T O N T W I K K E L I N G - B E D R I J F S O N R O E R E N D G O E D

5 De (on)mogelijkheden van huren voor bepaalde tijd erhuur via de Leegstandwet Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet zijn de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Wel moet de huurovereenkomst voor ten minste zes maanden worden aangegaan. Daarbij geldt voor u een opzegtermijn van minimaal drie maanden. Dit betekent concreet dat u na drie maanden het contract mag opzeggen. Drie maanden later is uw woning dan weer vrij. oor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand. oor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand. oor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet is een vergunning nodig van de gemeente waarin de woonruimte ligt. De vergunning geldt voor maximaal twee jaar. Op verzoek van de eigenaar of beheerder van de woning kan de vergunning worden verlengd met telkens maximaal één jaar, tot vijf jaar. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als in dat geval een verlenging van de vergunning is aangevraagd en er is nog geen beslissing genomen, loopt de huurovereenkomst door totdat er een beslissing is genomen. In de vergunning moet staan wat de maximale huurprijs is. De huurovereenkomst moet schriftelijk zijn en hierin moet duidelijk staan dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet. Tevens moet er vermeld staan voor welke termijn de vergunning is verleend en wat de maximale huurprijs is. Wanneer er gekozen wordt voor de leegstandswet, wordt de huurprijs vastgesteld op basis van het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem) van ROM. 123Wonen verzorgt voor u kosteloos de aanvraag van de Leegstandwetvergunning Kortom: erhuurperiode voor bepaalde tijd, zes maanden tot maximaal vijf jaar, wanneer men in bezit is van de vergunning uurder heeft geen wettelijke huurbescherming middels het Burgerlijk Wetboek, wel gelden er duidelijke regels erkoop van de woning gaat tijdens de huurperiode gewoon door, dit is mogelijk door de vaste opzegtermijn voor de verhuurder van drie maanden Tussentijdse huuropzegging is na de eerste drie maanden door de verhuurder altijd mogelijk: opzegtermijn drie maanden Overbruggingsverhuur is altijd met toestemming van uw (hypotheek)bank. In verband met onze afspraken met banken kunnen en zullen wij zonder deze toestemming uw woning niet verhuren erhuren via de leegstandswet 3

6 De (on)mogelijkheden van huren voor bepaalde tijd Tijdelijk verhuren van de woning met als doel om er uiteindelijke zelf weer in te trekken et terugverlangen van uw eigen woning staat juridisch bekend onder het begrip Dringend eigen gebruik. In de volksmond is deze constructie bekend onder de naam diplomatenclausule. Met betrekking tot deze regeling moet het contract dat u opstelt aan een aantal voorwaarden voldoen. Er is geen standaard contract op de markt dat u zo kunt gebruiken. 123Wonen heeft ervaringen met dergelijke constructies en is daarom de partij die u hierin kan adviseren en faciliteren. ereisten et contract moet voldoen aan een aantal bepalingen. ieronder treft u er een overzicht: In het contract dient vermeld te worden dat u de woning aan het eind van de huurperiode zelf weer wil betrekken Er moet vermeld worden dat het gehuurde na afloop van de huurperiode dient te worden ontruimd Er moet vermeld worden dat huurder de woning schoon, leeg en onder afgifte van de sleutels aan de verhuurder ter beschikking dient te stellen Dringend eigen gebruik Opzeggen Opzeggen: ook een tijdelijke huurovereenkomst dient schriftelijk volgens de eisen opgezegd te worden. ierbij geldt voor u een termijn van drie maanden. ermeld duidelijk de reden van de opzegging (aflopen huurperiode). raag de huurder binnen 6 weken om een schriftelijk bevestiging dat hij met opzegging instemt. TIP et vergeten van een voorwaarde of onjuist formuleren leidt ertoe dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de diplomatenclausule TIP Ook fiscaal zijn er consequenties. raag uw 123Wonen contactpersoon om de fiscale consequenties van het verhuren met de bovenstaande constructie 4

7 Bepalen huurprijs et vaststellen van juiste verhuurprijs In de geliberaliseerde huurmarkt zijn huurder en verhuurder in beginsel vrij om een huurprijs overeen te komen. Deze vrijheid wordt in de wet echter beperkt door dwingendrechtelijke bepalingen, veelal ter bescherming van de huurder. Dit betekent onder andere dat de huurder de kale huurprijs en de servicekosten door de uurcommissie kan laten toetsen. Dit dient wel te geschieden binnen zes maanden na ingang van het contract. uurcommissie De huurcommissie kan op basis van het puntensysteem de maximale redelijke huur vaststellen. Als dit gebeurt betekent dat uw huurprijs niet hoger dan dit bedrag mag zijn. Is dat wel zo, dan kan met terugwerkende kracht u verplicht worden gesteld dit verschil aan de huurder terug te betalen tot ingangsdatum huurovereenkomst. Eventuele huurderving en overige schade die hieruit voortvloeit, vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid en dus niet onder die van 123Wonen. Geliberaliseerde huur Er is sprake van geliberaliseerde huur wanneer een zelfstandige woningen met een (kale) aanvangshuurprijs hoger dan de toenmalige huursubsidie- / huurtoeslaggrens gekenmerkt word door: Tot stand gekomen is op of na 1 juli 1994, of; een nieuwbouwwoning betreft die voor het eerst werd bewoond in de periode 1 juli 1989 tot en met 30 juni 1994 aststellen huurpijs 5

8 Opleveren woning oor- en eindinspectie et is verstandig om een voor- en eindinspectie van de woonruimte te (laten) verrichten en foto s te nemen van de begin- en eindsituatie. Indien een inspectierapport (beschrijving) is opgemaakt, dient de huurder de woonruimte op te leveren in dezelfde staat, met uitzondering van geoorloofde wijzigingen en gebruiksslijtage. Indien geen inspectierapport wordt opgemaakt, wordt een huurder er verondersteld dat de huurder de woning heeft ontvangen in dezelfde staat als bij het eindigen van de huurovereenkomst. De bewijslast dat de huurder het gehuurde niet in oorspronkelijke staat heeft opgeleverd ligt bij de verhuurder. Een voorinspectie houden en eventueel foto s maken is dus nuttig. Opleveren woning TIP raag naar de mogelijkheden die 123Wonen biedt op het gebied van voor- en eindinspectie 6

9 Componenten huurovereenkomst Doorberekenen van kosten Drie componenten kunnen worden doorberekend: Gemeentelijke belastingen en heffingen Gas, water, elektra, telefonie, internet en kabel Servicekosten Gemeentelijke belastingen en heffingen De gemeentelijke belastingen zijn onder te verdelen in twee typen: belastingen en heffingen. Beide kunnen in principe aan de huurder doorberekend worden. Dit dient wel expliciet in de huurovereenkomst beschreven te worden. Gas, water, elektra, telefonie, internet en kabel Wanneer de huurovereenkomst geen uitsluitsel geeft over gas, water, elektra, kabel, telefoon- en internetverbinding dient de huurder dit zelf te regelen. De bijbehorende kosten zijn dan tevens voor de rekening van de huurder. Is sommige gevallen zijn deze kosten opgenomen in de servicekosten. Servicekosten Servicekosten zijn kosten die de huurder op grond van de huurovereenkomst boven op de kale huurprijs betaalt. Servicekosten hebben betrekking op leveringen en diensten. Deze leveringen en diensten moeten in de huurovereenkomst beschreven te staan. De verhuurder is verplicht om jaarlijks een overzicht van de gemaakte servicekosten te verstrekken. eel huurders betalen maandelijks een voorschot op de servicekosten. All-in huur et opnemen van een all-in prijs in de huurovereenkomst waarbij geen splitsing is gemaakt in kale huurprijs, elektra, gas, water, licht en voorschot servicekosten, kan zeer ongunstig uitpakken voor de verhuurder indien de huurder de uurcommissie verzoekt de prijs te splitsen. De uurcommissie zal, indien sprake is van een all-in prijs, de kale huurprijs vaststellen op een ten minste redelijke huurprijs die gelijk is aan 55% van de maximaal redelijke huurprijs en de servicekosten op 25% van die huurprijs! Componenten huurovereenkomst De voordeligste prijs voor stroom en gas via de 123deal met Energiedirect. Uw voordeel: laagste prijs voor stroom & gas en geen minimale afnameperiode U W A S T G O E D P A R T N E R O O R E R U R E N, B E E R E N, E R Z E K E R E N U U R R E C T C R E D I T C E C K & C O N T R O L E U U R R E G I S T E R S - A S S U R A N T I E & B E L A S T I N G A D I E S - A S T G O E D M A N A G E M E N T P R O J E C T O N T W I K K E L I N G - B E D R I J F S O N R O E R E N D G O E D 7

10 Componenten huurovereenkomst Gestoffeerd versus gemeubileerd Bij gestoffeerde verhuur zal doorgaans vloerbedekking in de woonruimte aanwezig zijn en optioneel gordijnen, verlichting en de noodzakelijke keukenapparatuur. Bij gemeubileerde verhuur dient de woonruimte volledig gemeubileerd te zijn. uurders nemen eigenlijk alleen een koffer met kleding mee. Zij verwachten dat verdere meubilering aanwezig is om een prettig verblijf te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de standaard inrichting van een vakantiewoning. Wat ook niet kan ontbreken is: Compleet servies (uiteraard afhankelijk van het aantal personen dat in uw woonruimte gaat verblijven) Beddengoed en linnengoed Apparatuur zoals tv en stereo, wasmachine, koelkast e.d. et is verstandig een inventarislijst op te stellen van de in de woonruimte aanwezige zaken. Waarborg De verhuurder kan van de huurder een waarborgsom ter waarde van één of twee maand(en) huur verlangen. De huurder betaalt dit bedrag bij de aanvang van de huur. De waarborgsom dient als zekerheid voor het geval de huurder aan het einde van de huur schade aan de woonruimte heeft veroorzaakt of een huurachterstand heeft. De waarborgsom blijft bij de verhuurder in beheer totdat de huurder de woonruimte heeft opgeleverd. Onder normale omstandigheden dient de verhuurder de waarborgsom bij het einde van de huur aan de huurder terug te betalen, uiterlijk binnen drie maanden. Wanneer u een hogere waarborgsom wilt ontvangen van de huurder dan hierboven genoemd, moet u er rekening mee houden dat mocht een huurder naar de kantonrechter gaan om de hoogte van de borg te laten toetsen en eventueel terug te vorderen, dit een grote kans van slagen heeft. 123WONEN int voor u de eerste maand huur en de waarborgsom voor de ingangsdatum van de huurperiode en zorgt ervoor dat u deze binnen 10 werkdagen na ontvangst op uw rekening wordt overgemaakt 123WONEN is geen partij in de huurovereenkomst en zal dus ook geen gelden voor u beheren, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt 8

11 uurverhoging uurverhoging Ieder jaar wordt op 1 juli de huurprijs van de meeste woningen aangepast, maar in principe zijn partijen vrij om de huurverhoging op een ander moment door te voeren. De huur mag echter maximaal één maal per 12 maanden worden verhoogd. Zodra het percentage van de verhoging door de overheid is vastgesteld, kan de huur met dit percentage worden verhoogd (dit geldt alleen voor een niet geliberaliseerde huurovereenkomst). De huurprijs kan worden verhoogd door middel van een voorstel van de verhuurder of door middel van een prijsindexclausule in de huurovereenkomst. Wanneer u een voorstel tot verhoging wilt doen aan uw huurder, dient u daarbij een aanzegtermijn van twee kalendermaanden in acht te nemen. Indien u geen reactie ontvangt van de huurder op het voorstel, kunt u binnen maximaal zes weken na het ingaan van de huurverhoging bij de uurcommissie een verzoek tot toetsing indienen. Prijsindexclausule De huur kan in plaats van met het vastgestelde percentage ook worden verhoogd met een vaste prijsindexclausule. Indien een prijsindexclausule is opgenomen in de huurovereenkomst hoeft u geen voorstel tot huurverhoging meer te versturen. U kunt volstaan met het versturen van een brief waarin de berekening staat en de nieuwe huurprijs wordt gemeld. Een indexeringsclausule mag overigens niet leiden tot een hogere huurverhoging dan het door de Minister van ROM vastgestelde maximale huurverhogingpercentage. Indien er sprake is van een geliberaliseerde huurovereenkomst, heeft de verhuurder meer vrijheid. Kijk voor een volledige weergave van de wet en voor meer informatie op de website van het ministerie van ROM (www.vrom.nl). Bron: Let op: wanneer de aanzegging van de huurverhoging per gewone post is verstuurd, dient u de huurder een aangetekend rappel te sturen uurverhoging 9

12 et opzeggen van de huurovereenkomst Opzeggen huurovereenkomst Beëindigen huurovereenkomst De verhuurder kan de huur alleen opzeggen op de in de wet genoemde gronden. Indien de verhuurder wil opzeggen, dient verhuurder de huur per aangetekende brief op te zeggen en daarin de reden van opzegging te vermelden. erhuurder dient een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht te nemen. oor ieder jaar dat een huurder de woonruimte bewoont komt er één maand bij met een maximum van zes maanden. Ook moet de opzegging vermelden dat de huurder zes weken de gelegenheid heeft om aan te geven of hij al dan niet akkoord gaat met de opzegging. De inhoud van de opzegging moet voldoen aan alle wettelijke eisen. Is dit niet het geval dan is de opzegging nietig. uurders worden goed beschermd door de wet. Wederzijds goedvinden Wanneer de huurder instemt, kan een huurovereenkomst voortijdige beëindigd worden. Dit staat juridisch bekend onder wederzijds goedvinden. Ontbinding huurovereenkomst Bij wanprestatie van de huurder. Dit is het geval als de huurder bijvoorbeeld de huur niet betaalt, of overlast veroorzaakt voor z n medebewoners of voor de verhuurder. et is afhankelijk van alle feiten en omstandigheden of ontbinding gerechtvaardigd is. U doet er verstandig aan juridisch advies te vragen bij een onafhankelijke derde indien de huurder zijn verplichtingen (steeds) niet nakomt ondanks aanmaning(en) en/of ingebrekestelling. TIP Doe het opzeggen altijd schriftelijk om misverstanden te voorkomen TIP Ook tijdelijk huurovereenkomsten moeten door u worden opgezegd 10

13 Zorgeloos verhuren Technisch beheer Beheer Wanneer u de woonruimte niet zelf beheert, is een persoon of bedrijf nodig waarmee de huurder contact kan opnemen in het geval van problemen of gebreken. Op het moment dat bijvoorbeeld de centrale verwarming kapot is, moet de huurder dit kunnen melden en moet een actie volgen om het probleem te verhelpen. Als u zelf in het buitenland verblijft, kan het verhelpen van dit gebrek enige tijd in beslag nemen. Wanneer u een beheerder heeft aangesteld, kan dit probleem eerder worden opgepakt. De huurder behoudt dan een prettig woongenot. Ook het monitoren van het betalingsverkeer en het handelen bij vertraging in de betaling is een adequate reactie benodigd. 123Wonen biedt twee vormen van beheer, te noemen: Technisch beheer Financieel beheer Technisch beheer U dient de woonruimte blijvend ter beschikking te stellen aan de huurder en dient gebreken te verhelpen op aangeven van de huurder. U dient er voor te zorgen dat de woonruimte geen gebreken vertoont en de huurder een rustig woongenot heeft. Indien er gebreken zijn, kan huurder de verhuurder soms dwingen de gebreken te verhelpen. De huurder heeft een aantal wettelijke mogelijkheden om onderhoud verricht te krijgen. Een huurder kan bijvoorbeeld, na het melden van een gebrek of onderhoudsklacht, zonder tussenkomst van de rechter de betaling van de huurprijs (gedeeltelijk) opschorten of de klachten zelf (laten) verhelpen en de rekening indienen bij de verhuurder. Adequaat handelen en een goede bereikbaarheid van verhuurder of beheerder is noodzakelijk. 123Wonen staat bekend als een proactieve beheerder, die meedenkt, adviseert en de staat van het object bewaakt. KLEIN ONDEROUD - verplichting van de huurder uurder dient klein onderhoud te verrichten waarbij het gaat om geringe en dagelijkse reparaties die zich bij een normaal gebruik van het gehuurde voordoen, de zogenaamde kleine herstellingen. oorbeelden zijn: vervangen van (buiten)lampen, vastzetten van drempels, wandcontactdozen e.d., tuinonderhoud, schilderwerk aan binnenzijde, het vervangen en vernieuwen van kraanleertjes, deurknoppen en sloten, hang- en sluitwerk van de deuren en ramen Technisch beheer 11

14 Zorgeloos verhuren Financieel beheer Financieel beheer Financieel beheer van 123Wonen is samen te vatten in de volgende componenten: Tijdige huurontvangsten Minimale wanbetaling Rendabele huurinkomsten Financieel overzicht Tijdige huurontvangsten: et incasseren en administreren van de door de huurders periodiek verschul digde huurpenningen, eventuele servicekosten en overige voorschotbedragen wegens leveringen en diensten en overige bedragen, die huurders uit hoofde van de (huur) overeenkomst verschuldigd zijn. Rendabele huurinkomsten: De eigenaar tijdig adviseren van (huurprijs)aanpassingen bij mutaties om leegstand te voorkomen. et aanschrijven, administreren en doorberekenen van de jaarlijkse huurverhoging. et in beheer houden van de betaalde waarborgsommen op een derden rekening van 123Wonen en zorg dragen dat deze verrekend worden met vertrekkende huurders. Financieel overzicht: In overleg is het mogelijk een maandelijks overzicht terug te koppelen. Financieel beheer Minimale wanbetaling: et signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de huurbeta lingen en het, zo nodig, in overleg met de eigenaar, (doen) nemen van rechts maatregelen tegen de huurder(s). 123Wonen werkt voor zover mogelijk met een automatische incasso via daartoe verstrekte machtigingen door de huurders. 123Wonen registreert en verwerkt de ontvangsten, bewaakt de tijdige en correcte betaling van de verschuldigde huurbedragen. 12

15 Zaken om rekening mee te houden ereniging an Eigenaren (E) Wanneer uw woonruimte deel uitmaakt van een appartementencomplex, dient u na te gaan (in de splitsingsakte en de reglementen) of er melding moet worden gemaakt van verhuur of dat er toestemming nodig is voor het verhuren van de woonruimte. Wanneer dat het geval is, is het verstandig deze melding bij uw E te doen. In dat geval ondervindt de huurder gedurende uw afwezigheid geen problemen met de E inzake de toestemming dan wel melding. Energielabel Een verhuurder is in veel gevallen verplicht op basis van het besluit Energiebesparing gebouwen een energieprestatiecertificaat (energielabel) te laten zien en te overhandigen aan huurder. et energielabel dient uiterlijk bij het ondertekenen van de huurovereenkomst te worden overhandigd. Er bestaan enkele uitzonderingen op deze verplichting (www.vrom.nl). erzekeringen Indien de woonruimte wordt verhuurd, kaal of gestoffeerd dan wel gemeubileerd, is het verstandig dat u goed verzekerd bent. De volgende verzekeringen kunt u door laten lopen: inboedelverzekering; opstalverzekering en WA verzekering. ypotheekverstrekker Wanneer u een hypotheekverstrekker hebt, bent u verplicht deze op de hoogte te stellen van eventueel verhuur. Overige zaken Kijk op welke verzekeringen voor u zijn geselecteerd Geef het verhuren van een woning altijd door aan uw verzekeringsmaatschappij. Dit voorkomt dat eventuele geleden schade niet wordt vergoed TIP TIP 13

16 Zaken om rekening mee te houden Bestemmingsplan In de meeste gevallen geldt er voor een woning een bestemmingsplan. ierin staat opgenomen op welke wijze een woning moet worden gebruikt. Indien bijvoorbeeld een woning wordt verhuurd die deel uit maakt van een bedrijfsruimte dient het bestemmingsplan te worden geraadpleegd om te onderzoeken of verhuur op de gewenste wijze mogelijk is. oor meer informatie over het betreffende bestemmingsplan kunt u veelal terecht bij de gemeente. uisvestingsvergunning In sommige gemeenten is er een zogenaamde huisvestingverordening vastgesteld. olgens deze verordening is het eigenaren, verhuurders en/of huurders niet toegestaan om met name genoemde categorieën woningen in gebruik te nemen of aan een derde in gebruik te geven zonder dat deze beschikt over een huisvestingsvergunning. U dient zelf na te gaan of voor uw woonruimte een huisvestingvergunning nodig is. U kunt voor informatie over de huisvestingsverordening en eventuele vergunningplicht terecht bij de gemeente. Geef het verhuren van een woning altijd door aan uw verzekeringsmaatschappij. Dit voorkomt dat eventuele geleden schade niet wordt vergoed oor meer informatie over het energielabel kunt u terecht op de website van ROM (www.vrom.nl) 14

17 Onderhoudsverplichting: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van een bepaalde woning of appartement. A Algemeen Al het onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadiging, vernieling, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd voor de huurder Reparatie en vervanging van sleutels Onderhoud als gevolg van slijtage of ouderdom Achtergebleven goederen in de woning afvoeren Achtergebleven goederen in gemeenschappelijke ruimten afvoeren Aanrecht Reparatie en vervangen keukenblok en aanrechtblac ten gevolge van slijtage of verval Scharnieren en sluitingen van deurtjes bijstellen Afvoer Reparatie aan dakafvoeren en goten Schoonmaken en schoonhouden van dakafvoer, openingen en goten bij gestapelde woningen Onderhoud aan afvoeren van wastafels, douche, gootsteen, etc, inclusief eventuele kettingen en afvoerpluggen, enz. Reparaties aan afvoersifons, afvoerputten, douchepluggen, etc. Afwerkvloer Onderhoud van de afwerkvloeren Antenne Een (schotel)antenne mag slechts geplaatst worden na schriftelijke toestemming van de verhuurder B Balkons en balustrades (ook in trappenhuizen) Onderhoud aan balkons en balustrades Behang Bel Bergingen Bergingen mogen slechts geplaatst worden na schriftelijke toestemming van de verhuurder Bestrating Bestrijden van ongedierte Bomen et gehele binnenschilderwerk, behang -en sauswerk Onderhoud en reparatie van bel en belinstallatie bij gemeenschappelijk gebruik Onderhoud en reparatie van eigen bel Reparatie van bolkons en balustrades Onderhoud en bestrating in tuin en carport en van paden die bij het huis horen Onderhoud van bestrating in gemeenschappelijke paden Schoonhouden van gemeenschappelijke paden zie: Ongedierte Snoeien en rooien van bomen Brandgangen Onderhoud van bestrating in brandgangen Schoonhouden van brandgangen 15

18 Onderhoudsverplichting: wie betaalt wat? Brievenbus Buitentrappen en buitenbeton Buitenverlichting C Centrale verwarming en combiketel Closet In eigen voordeur In portiek en gemeenschappelijke ruimten Onderhoud en reparaties van buitentrappen en buitenbeton Onderhoud en reparaties buitenverlichting op galerijen en parkeerplaatsen ervangen van lampen e.d. in buitenverlichting op galerijen en parkeerplaatsen Door huurder aangebrachte buitenverlichting Algemeen onderhoud en reparaties c.v.- installatie en combiketel bij normaal gebruik Bedienen, bijvullen en ontluchten van de c.v.- installatie en combiketel, alsmede onderhoud aan resp. vervanging van vulslangen, wartels, sleutels, schade door verkeerde bediening, schilderen radiatoren en leidingen D Dak en dakgoot Onderhoud en vervanging van dakbedekking, dakdoorvoer, dakgoten en afvoeren, dakluik en van dakpannen na normale slijtage en ten gevolge van storm Schoonmaken (-houden) van goten en afvoeropeningen Reparaties t.g.v. het betreden van daken door bewoners, voor zover aantoonbaar Deuren erstal van buitendeuren bij houtrot of door normale slijtage ervanging na het uitwaaien van buitendeuren erstel van binnendeuren (incl. onderhoud en reparaties hang- en sluitwerk) Alleen in geval van duidelijke slijtage of ouderdom zal verhuurder voor vervanging zorgen ervanging van glas in Binnendeuren astzetten en smeren van scharnieren en sloten van deuren Schilderen van binnendeuren en de binnenkant van de buitendeuren Deuropener Onderhouden en vernieuwing van de bril, het deksel en de manchet of sok, d.w.z. de aansluiting op het riool ervanging van de drijver in de waterbak (reservoir) bodem rubber Onderhoud van de closetpot ernieuwen van closetpot t.g.v. slijtage Onderhoud en reparaties aan elektrisch bediende deuropeners Douche Onderhoud van de doucheslang, handdouche, opsteekhaak en koppelstuk 16

19 Onderhoudsverplichting: wie betaalt wat? Duiventil E Een duiventil mag slechts geplaatst worden na een schriftelijke toestemming van de verhuurder en de gemeentelijke afdeling Bouw- en Woningtoezicht Plaatsing, onderhoud en verzekering van de duiventil Elektriciteit Onderhoud en reparaties elektrische installatie met groepenkast en bedrading Reparaties aan elektrische installaties door overbelasting of zelf aangebrachte uitbreidingen Onderhoud en reparaties aan deurbellen, schakelaars, contactdozen Onderhoud of vervanging van zekeringen (stoppen), schakelaars, contactdozen (stopcontacten) en lampen etzelfde in gemeenschappelijke ruimten Entreeportalen Alle noodzakelijke reparaties en onderhoud in gemeenschappelijke entreeportalen en toegangshallen Erfafscheiding F Indien behorende bij de woning =/- 1 a 2 m. Indien tussentijds door huurder aangebracht Fundering Alle reparaties en onderhoud G Galerijen Gas Alle onderhoud Reparaties aan gasleidingen tot de meter Onderhoud en reparaties aan extra door huurder aangebrachte binnengasleidingen en gaskranen ervanging of reparatie van binnengasleidingen en gaskranen, voor zover die oorspronkelijk tot de woning behorenw Gemeenschappelijke ruimten Schonnhouden van portiek, trappenhuis en gemeenschappelijke gangen, voor zover de kosten niet in de servicekosten begrepen zijn Binnenonderhoud: reparaties en onderhoud aan vloeren, wanden, plafonds, trappen balustrades en hekken in trappenhuizen, gangen van bergruimtes, entreeportalen, etc. Schilderwerk geheel, hang- en sluitwerk aan ramen en deuren. Onderhoud en reparatie van algemene verlichting in gangen, portieken, trappenhuizen, entreeruimten ervangen van lampen, starters e.d. aan de algemene verlichting in gangen, portieken, trappen/huizen, entreeruimten Centrale briefkasten, drukbellen en huistelefoon/ intercominstallaties Schoonmaken (vegen) van schoorstenen van gemeenschappelijke installaties (blokverwarming) Glas (zie: Ruiten) ervanging van beschadigde of gebroken beglazing, voor zover dit neit collectief verzekerd is ervangen van lekke isolatieruit

20 Onderhoudsverplichting: wie betaalt wat? 18 Gootsteen Goten Repareren en vervangenv an goten Schoonhouden van goten en afvoeropeningen zie ook: Dak en Dakgoten agen Schoonhouden en ontstoppen van de afvoer en vervanging van het roostertje in de gootsteen zie ook: Aanrecht ang- en sluitwerk Onderhoud en smering van de deurkrukken, scharnieren, sloten, raamboompjes e.d. Onderhoud en vervanging van hang- en sluitwerk van binnendeuren Onderhoud en smering van hang- en sluitwerk van toegangsdeuren van gemeenschappelijke deuren ervanging van hang- en sluitwerk, sloten en espagnoletten van buitendeuren en ramen emelwaterafvoer okken zie: Tuinen Ontstoppen van hemelwaterafvoeren (regenpijpen) okken mogen slechts geplaatst worden na schriftelijke toestemming van de verhuurder uistelefoon Onderhoud aan huistelefoon en bijbehorende installatie K Kasten Onderhoud en reparatie aan ingebouwde kasten en losse kasten en kastwanden, inclusief hang- en sluitwerk Keuken Reparatie en vervanging aan het keukenblok en aanrechtblad t.g.v. slijtage of verval Bijstelling van scharnieren en sluitingen van deurtjes Onderhoud, reparatie en eventuele vervanging van door huurders aangebrachte extra keukenelementen en -onderdelen Onderhoud en reparatie van afvoerplug en ketting, hangkastjes en pannenrekken Kitvoegen Kozijnen Kranen Onderhoud en herstel van kitvoegen Buitenkozijnen: Schilderen van de buitenkant van buitenkozijnen, alsmede reparaties en vervanging hang- en sluitwerk ervanging van buitenkozijnen bij aantasting door houtrot Schilderwerk van de binnenkant van de buitenkozijnen Binnenkozijnen: Reparatie en schilderwerk van alle binnenkozijnen, incl. onderhoud en reparatie hang en sluitwerk Alleen in geval van duidelijke slijtage of ouderdom zal verhuurder voor vervanging zorgen ervanging en onderhoud van kranen en mengkranen, bijvoorbeeld een leertje

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat?

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? LEXIS ASTGO ED B E EER Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van

Nadere informatie

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat?

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat? Woningonderhoud: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van een bepaalde woning of

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Afwerkvloer Onderhoud van de afwerkvloeren

Onderhouds ABC. Afwerkvloer Onderhoud van de afwerkvloeren = verantwoordelijkheid huurder = verantwoordelijkheid verhuurder Onderhouds ABC A Algemeen Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist

Nadere informatie

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels ONDEROUDS ABC UURDERS = huurder = verhuurder Algemeen Alle kosten voor onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd

Nadere informatie

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder. Wie moet wat betalen?

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder. Wie moet wat betalen? Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder Wie moet wat betalen? Provast Beheer B Postadres Postbus 312 1180 A Amstelveen storingen@provastbeheer.nl Bezoekadres Patrimoniumlaan 2 Amstelveen Tel

Nadere informatie

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen?

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen? Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen? Algemeen De artikelen van de nieuwe titel 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek duiden op de onderhoudsverplichtingen van de

Nadere informatie

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen?

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen? Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen? Algemeen De artikelen van de nieuwe titel 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek duiden op de onderhoudsverplichtingen van de

Nadere informatie

In het algemeen is onderhoud als gevolg van slijtage of ouderdom voor rekening van de verhuurder

In het algemeen is onderhoud als gevolg van slijtage of ouderdom voor rekening van de verhuurder Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder Wie moet wat betalen? * De artikelen 1586-1589 van het Burgerlijk Wetboek duiden op de onderhoudsverplichtingen van de verhuurder en zijn eventule daaruit

Nadere informatie

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis!

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! // Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! Voor bijna alle klussen in en om het huis kunt u bij ons terecht. Onderstaande lijst geeft de meest voorko Zie hieronder een een greep van de klussen

Nadere informatie

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder wie moet wat betalen? Spoedeisende zaken Service-desk, tel.: 035 -, Gebreken en/of storingen altijd schriftelijk melden d.m.v. reparatieverzoek of onderstaande

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Huurder Verhuurder

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Huurder Verhuurder Noordervastgoed Beilerstraat 24 9401 PL Assen www.noordervastgoed.nl Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen,

Nadere informatie

Onderhouds ABC. glasverzekering

Onderhouds ABC. glasverzekering Onderhouds ABC Staat de bol in de eerste kolom? Herstel en kosten zijn dan voor SCW. U kunt de klacht daar melden. Staat de bol in de tweede kolom? Herstel en /of kosten zijn dan voor u als huurder. U

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn

Nadere informatie

9.8 WIE MOET WAT BETALEN

9.8 WIE MOET WAT BETALEN 9.8 WIE MOET WAT BETALEN Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder De artikelen 7:217 van het Burgerlijk Wetboek regelen de onderhoudsverplichtingen van de huurder en de eventuele daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

MULDER BEHEER H H H H. Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder V = verhuurder, H = huurder

MULDER BEHEER H H H H. Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder V = verhuurder, H = huurder MULDER BEEER Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder = verhuurder, = huurder Algemeen Alle kosten voor onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning

Een nieuwe huurwoning Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? uw handleiding om zorgeloos te genieten 123Wonen heet u welkom an arte gefeliciteerd met uw nieuwe woning of appartement! U heeft de huurovereenkomst getekend,

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

De onderhoudsverdeling in de aangegane huurovereenkomst is altijd leidend.

De onderhoudsverdeling in de aangegane huurovereenkomst is altijd leidend. Onder houds ABC Een bedrijfsruimte heeft onderhoud nodig. Het is prettig om te weten wie er verantwoordelijk is voor een reparatie. Het onderhoud van een pand is verdeeld tussen huurder en verhuurder.

Nadere informatie

H = huurder 9.6 WIE MOET WAT BETALEN. De artikelen 7:217 van het Burgerlijk Wetboek regelen de onderhoudaverplichtingen

H = huurder 9.6 WIE MOET WAT BETALEN. De artikelen 7:217 van het Burgerlijk Wetboek regelen de onderhoudaverplichtingen 9.6 WE MOET WAT BETALEN Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder De artikelen 7:217 van het Burgerlijk Wetboek regelen de onderhoudaverplichtingen van de huurder en de eventuele daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

Nieuwe huurwoning Gefeliciteerd...en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten.

Nieuwe huurwoning Gefeliciteerd...en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten. Nieuwe huurwoning Gefeliciteerd...en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten. 123Wonen heet u welkom an harte gefeliciteerd met uw nieuwe woning of appartement! U heeft de huurovereenkomst getekend,

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

Nieuwe huurwoning Gefeliciteerd...en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten.

Nieuwe huurwoning Gefeliciteerd...en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten. Nieuwe huurwoning Gefeliciteerd...en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten. 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met uw Sleuteloverdracht

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren Reparatie uitvoeren Een groot deel van het onderhoud aan uw woning wordt voor van R&B Wonen uitgevoerd, daar hoeft u zich niet mee bezig te houden. Onze filosofie

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Van der Heijden Beheer 07-02-08

Van der Heijden Beheer 07-02-08 Van der Heijden Beheer 07-02-08 A Aanrecht - Zie Keuken Achtergebleven goederen afvoeren - Achtergebleven goederen in lege ruimten afvoeren. O - Achtergebleven goederen in gemeenschappelijke ruimten O

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Uitgave 1 April Reparatiewijzer

Uitgave 1 April Reparatiewijzer Uitgave 1 April 2017 Reparatiewijzer Algemeen Graag zorgen wij er samen voor dat uw woning in goede staat blijft. Maar hoe weet u nou wat uw en onze verantwoordelijkheid is? Wij hebben daarvoor deze reparatiewijzer

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur Reparatie uitvoeren R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.nl Openingstijden maandag t/m donderdag

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Wie doet wat? gewoon goed wonen

Wie doet wat? gewoon goed wonen Wie doet wat? gewoon goed Wie doet wat? Alles heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Een groot deel van dit onderhoud is voor rekening van. Een ander deel is voor rekening van de. Volgens de wet hebben

Nadere informatie

VerstandigVerhuren met 123Wonen

VerstandigVerhuren met 123Wonen erstandigerhuren met 123Wonen Alles wat u moet weten over verstandig verhuren D u m la v Ne l n! andleiding voor verstandig verhuren Een huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd erhuren is een

Nadere informatie

Waarom verhuren via 2BeHome?

Waarom verhuren via 2BeHome? - Snelle bemiddeling - Courtage bij huurders - Professionele service - Vast contactpersoon - Klantgericht - Volledig beheer Waarom verhuren via 2BeHome? Introductie 2BeHome Specialisten worden steeds vaker

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Helpt Elkander doet er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud nodig. Bovendien kunnen dingen

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JANUARI 2017 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ DE HUUR VAN EEN WONING

HANDLEIDING BIJ DE HUUR VAN EEN WONING ANDLEIDING BIJ DE UUR AN EEN WONING Deze ANDLEIDING BIJ DE UUR AN EEN WONING dient als toelichting op uw huurovereenkomst en biedt u tips en informatie over de huur van een woning bij an den Bosch astgoed.

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik.

Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik. Onderdeel Omschrijving oor rekening van A Aanrecht Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik. charnieren en sluitingen van

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Verstandig verhuren. alles wat u moet weten over verstandig verhuren

Verstandig verhuren. alles wat u moet weten over verstandig verhuren erstandig verhuren alles wat u moet weten over verstandig verhuren jdandleiding voor verstandig verhuren erhuren is een vak el het Steeds vaker woordje wordt een specialist ingezet voor het tijdelijk vinden

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning.

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. Klacht Omschrijving Voor rekening van Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. (moedwillig) vernieling of onjuist gebruik door huurder Onderhoud

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A TOT Z

ONDERHOUD VAN A TOT Z ONDERHOUD VAN A TOT Z Er gaat wel eens iets kapot in uw woning. U wilt dan weten wie dat repareert en wie de reparatie moet betalen. Het onderhoud van de woning is een zaak die huurder en verhuurder beiden

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties aan uw huurwoning Als huurder heeft u het voordeel dat Openbaar Belang het onderhoud van uw woning verzorgt. Dat proberen wij op de beste manier te doen.

Nadere informatie

Overzicht onderhoudswerkzaamheden

Overzicht onderhoudswerkzaamheden Overzicht onderhoudswerkzaamheden E= extra dienstverlening voor huurders die 55 jaar of ouder zijn of mensen met een beperking = onderhoud voor rekening huurder = het onderhoud dat huisvester verzorgd

Nadere informatie

Viveste Onderhouds-ABC

Viveste Onderhouds-ABC = rekening iveste = rekening uurder iveste Onderhouds-ABC Afvoer iveste uurder Serviceabonnement Glas- of Ontstoppingsfonds Repareren of vervangen afvoeren en sifons van wastafels, douche, gootsteen e.d.

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Trefwoordenlijst wie doet wat?

Trefwoordenlijst wie doet wat? Trefwoordenlijst wie doet wat? voor rekening van en uit te voeren door 30 augustus 2012 voor rekening van en uit te voeren door huurder kosten/uitvoering vallen onder door huurder af te sluiten onderhoudsabonnement

Nadere informatie

Samen houden we uw woning in orde

Samen houden we uw woning in orde Samen houden we uw woning in orde 1 Service Hoe houden we samen uw woning in orde? U wilt graag een goede woning. Daarom besteden we aandacht aan het onderhoud van uw woning. En aan reparaties als iets

Nadere informatie

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte In dit overzicht wordt reparatie en onderhoud weergegeven. Er is met de letter aangegeven wat EBO onderhoudt en met de letter wat de huurder zelf dient te onderhouden. et is natuurlijk mogelijk dat een

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning.

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning. Onderhouds ABC Wie betaalt welk onderhoud? en verhuurder hebben volgens de wet een aantal verplichtingen bij het onderhoud. Viveria Woonservice zorgt ervoor dat de basis van de woning in orde is. Dit betreft

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhouds ABC

Onderhoud. Onderhouds ABC Onderhoud Onderhouds ABC BrabantWonen 10 e druk december 2014 Onderhoud van A tot Z Op de volgende pagina s staat een lijst met trefwoorden, woorden die te maken hebben met onderhoud en herstel. Deze woorden

Nadere informatie

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken)

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken) ONDERHOUDS ABC Onderhouds ABC woningen Stichting BOG Aanrecht (zie keuken) BOG Verhuurder Huurder Afvoeren * Reparaties aan regenpijpen en dakgoten * Schoonmaken van dakgoten * Reparaties aan afvoersifons

Nadere informatie

Wie doet wat? Wat doet u bij schade?

Wie doet wat? Wat doet u bij schade? Samen houden we uw woning in orde Service Hoe houden we samen uw woning in orde? In deze brochure staat wie welke werkzaamheden uitvoert. Verder leest u hoe u reparaties kunt aanvragen. En we vertellen

Nadere informatie

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden A Aanrecht Onderhouden en vervangen van het keukenblok, werkblad en keukenkastjes bij normale slijtage Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en

Nadere informatie

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf.

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf. ONDERHOUD ABC Er gaat iets kapot en in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Hieronder staat op alfabetische volgorde per item aangegeven of u hiervoor verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf?

Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Januari 2012 Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van uis & Erf? Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf

Nadere informatie

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon A Afvoer reparatie en vervanging van de deksel van de doucheput, afvoer van de wastafel, douche en gootsteen, inclusief eventuele kettingen en afvoerstoppen ontstoppen van stankafsluiter (sifon), toilet,

Nadere informatie

- Geen inschrijfkosten - Vast contactpersoon - Klant gericht - Gerichte emailservice - Onbeperkt bezichtigen. Waarom huren via 2BeHome?

- Geen inschrijfkosten - Vast contactpersoon - Klant gericht - Gerichte emailservice - Onbeperkt bezichtigen. Waarom huren via 2BeHome? - Geen inschrijfkosten - Vast contactpersoon - Klant gericht - Gerichte emailservice - Onbeperkt bezichtigen Waarom huren via 2BeHome? Een woning huren via 2BeHome Verhuurmakelaars 2BeHome is een jonge,

Nadere informatie

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning ONDEROUDS ABC In ons Onderhouds-ABC leest u bij elk onderdeel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het Onderhouds-ABC vindt u informatie bij de trefwoorden. Onder Sanitair

Nadere informatie

Polderman Huizen Beheer. Huurwijzer H U U R D E R S

Polderman Huizen Beheer. Huurwijzer H U U R D E R S Polderman uizen Beheer uurwijzer U U R D E R S Klacht Omschrijving oor rekening van: Algemeen Aanrecht Afvoeren Afvoerkanalen Afvoerstop Afwerkvloer Afzuigkappen Algemene verlichting appartementen complex

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In de lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt

Nadere informatie

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x A Aanrecht aanrechtblok vervangen bij slijtage/verval aanrechtblok: lade en hang/sluitwerk repareren bovenkastjes onderhoud en reparatie wijzigingen door na schriftelijke toestemming Afvoeren wastafel/keuken/douche

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15 INHOUD Inleiding blz. 3 Onderhoudsreglement blz. 4 Trefwoordenlijst blz. 5 Naschrift blz. 14 Handige adressen blz. 15 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 2 INLEIDING U

Nadere informatie

onderhouds abc n Aan- of bijbouw, door uzelf geplaatst, repareren. Op verzoek van huurder, advies van WEL.

onderhouds abc n Aan- of bijbouw, door uzelf geplaatst, repareren. Op verzoek van huurder, advies van WEL. onderhouds abc n In het hieronder vermelde overzicht kunt u op trefwoord zoeken. Zo ziet u direct ke reparaties en vormen van onderhoud voor uw rekening zijn en in ke gevallen wij deze verzorgen. Als u

Nadere informatie

Fonds Huurdersonderhoud. Sprengenland Wonen

Fonds Huurdersonderhoud. Sprengenland Wonen Fonds Sprengenland 2 Breng het lastige onderhoud onder in het Fonds Een groot voordeel van het huren van een woning is dat u voor veel onderhoudswerkzaamheden in en om uw woning niet verantwoordelijk bent.

Nadere informatie

Hieronder kunt u een keuze maken uit ons "ABC-onderhoud". Kies een onderwerp en lees alles.

Hieronder kunt u een keuze maken uit ons ABC-onderhoud. Kies een onderwerp en lees alles. Onderhoud Hieronder kunt u een keuze maken uit ons "ABConderhoud". Kies een onderwerp en lees alles. Algemeen Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadiging, vernielingen, ondeskundigheid

Nadere informatie

Onderhoud, wie betaalt wat?

Onderhoud, wie betaalt wat? A Aanrecht Herstel aanrechtblok, -blad en keukenkastjes Bijstellen, smeren en vervangen van scharnieren / sluitingen Herstellen of vernieuwen van planken, dragers, laden Aardlekschakelaar Herstellen en

Nadere informatie

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot onderhoudsoverzicht woningen Oirschot Vanaf 1 oktober beheert Wooninc. alle huurwoningen van Laurentius in de gemeente Oirschot. Voor u als huurder verandert er vooralsnog niet zoveel. In onderstaand overzicht

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat?

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat? Lek en Waard Wonen Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud bij Lek en Waard Wonen In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Lek en Waard Wonen onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw

Nadere informatie

Klacht: Omschrijving: Voor rekening van: A

Klacht: Omschrijving: Voor rekening van: A Klacht: Omschrijving: Voor rekening van: A Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning, (moedwillige) vernieling of onjuist gebruik door huurder.

Nadere informatie

Onderhouds ABC Dit moet u vooraf weten:

Onderhouds ABC Dit moet u vooraf weten: Onderhouds ABC Dat uw woning onderhouden moet worden, spreekt voor zich. Het is echter niet altijd even duidelijk of het de taak van de huurder of van de verhuurder is om dat onderhoud te bekostigen en

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken 1 Onderhouds-ABC In dit onderhouds-abc staat van A tot Z beschreven welke reparaties en welk onderhoud voor rekening van t Heem of voor uzelf komen. Hoe zit het met de lekkende sifon, een kapotte boiler

Nadere informatie

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u?

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? Samen wonen, leven en ondernemen Het onderhouds ABC Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? In het onderhouds ABC op de volgende pagina s hebben

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik Onderhouds-ABC Onderhoud is een zaak van u en Woningbouwvereniging Onderhouds-ABC Het huis waarin u woont moet onderhouden worden. Dat is een zaak zowel voor u als voor Woningbouwvereniging. Uit de telefoontjes

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder?

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoud van A tot Z 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 4 Wie zal dat betalen? 6 Instandhoudings- versus verzorgingsplicht

Nadere informatie

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Service, reparatie en onderhoud De woning waarin u woont moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Deze brochure geeft

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Inhoud Wie doet wat? 3 Wat doet Vesteda voor u? 3 Wat verwachten wij van u? 3 Kosten van ongelijk 4 Meldpunt storingen 4 Omschrijving werkzaamheden 5 Trefwoordenregister 15

Nadere informatie

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar.

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar. In deze brochure geven we antwoord op een aantal vragen over het onderhoud van uw woning. Wat kunt u op dit gebied verwachten: waar bent u zelf verantwoordelijk voor en waar is Destion verantwoordelijk

Nadere informatie

reparatieverzoeken A - Z

reparatieverzoeken A - Z reparatieverzoeken A - Z 2 Onderhoud U huurt een woning van. Om prettig te kunnen wonen dient onderhoud aan de woning gepleegd te worden. voert daarom onderhoud uit aan uw woning. Daarnaast heeft u ook

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat?

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat? Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Om prettig te kunnen (blijven) wonen is het noodzakelijk uw woning goed te onderhouden. Daarbij maken onderscheid tussen klein en groot onderhoud. Denk bij klein

Nadere informatie

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem 1. Hoe meldt u een reparatieverzoek? Tussen 09.00 uur en 12.00 uur kunt u ons bellen en uw klacht melden op 023-7510590. Na deze tijd kunt u een reparatieverzoek inspreken op een antwoordapparaat. Uiteraard

Nadere informatie

Samen onderhouden we uw woning

Samen onderhouden we uw woning Onderhoudswijzer 2 onderhoudswijzer onderhoudswijzer 3 Samen onderhouden we uw woning Als eigenaar is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan uw woning. Daar hoeft u zelf niets aan te doen. Wel bent

Nadere informatie

Herstellingen en onderhoud

Herstellingen en onderhoud Herstellingen en onderhoud 1 Herstellingen en onderhoud Als u een woning huurt via Zeilstra Vastgoedmanagement bent u verantwoordelijk voor een gedeelte van het onderhoud. Een ander gedeelte van het onderhoud

Nadere informatie