VerstandigVerhuren met 123Wonen. Alles wat u moet weten over verstandig verhuren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VerstandigVerhuren met 123Wonen. Alles wat u moet weten over verstandig verhuren"

Transcriptie

1 erstandigerhuren met 123Wonen Alles wat u moet weten over verstandig verhuren

2 Twee IJzersterke Fundamenten an 123Wonen Commerciële verhuur en gedegen fullservice beheer in één organisatie. Uw belang als verhuurder staat voorop!

3 andleiding voor verstandig verhuren erhuren is een vak Steeds vaker wordt een specialist ingezet bij het vinden van de meest ideale huurder voor uw woonruimte. Dit is niet zonder reden. oe krijgt u een huurder die past bij het profiel dat u zoekt? Wat zijn de juridische en fiscale consequenties met betrekking tot verhuren. Welke mogelijkheden zijn er binnen verhuren en welke flexibiliteit behoudt u met betrekking tot het object. 123Wonen heeft door haar uitgebreide netwerk, langdurige ervaring en ondersteunende systemen zicht op hoe verhuren voor u een financieel aantrekkelijke optie is en blijft. Deze ervaring heeft ondermeer geresulteerd in dit document dat antwoord biedt op de meest gestelde vragen en belangrijkste onderwerpen met betrekking tot verhuur. Bent u opzoek naar aanvullende informatie, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen! De verschillende huurvormen aststellen huurprijs Opleveren verhuurobject Componenten huurovereenkomst uurverhoging uuropzegging Beheer Overige zaken om rekening mee te houden Onderhoudsverplichting: Wie betaalt wat? Inleiding Ervaar het verschil...

4 Een huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd Bepaalde tijd In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder in beginsel niet eenvoudig is om eenzijdig een huurovereenkomst op te zeggen. Toch zijn er bij het verhuren voor bepaalde tijd constructies voorhanden waarbij dit goed geregeld is. De verschillende varianten kunnen alleen maar gekozen worden wanneer er voldaan wordt aan de vooraf gestelde voorwaarden. et voldoen hieraan is cruciaal aangezien de overeenkomst anders als niet rechtsgeldig bestempeld kan worden en wordt gezien als een huurcontract voor onbepaalde tijd. et is dus niet mogelijk om de huurbescherming te omzeilen door simpel het woordje tijdelijk op een contract te zetten. Zelfs als hiervoor getekend wordt. Los daarvan moet het wel gaan om legale verhuur. Legale mogelijkheden van verhuur voor bepaalde tijd Leegstandwet Dringend eigen gebruik Onbepaalde tijd Deze huurovereenkomst kent in principe geen einddatum. De opzegtermijn voor u bedraagt minimaal één en is bij wet vastgelegd op maximaal drie maanden. uren voor bepaalde tijd TIP TIP erhuur nooit zonder juridisch advies en zonder toestemming van uw hypotheekbank et noemen van het woord tijdelijk met een handtekenign daarbij omzeilt de huurberscherming niet Uw huurder mag nooit zonder toestemming van u een woonruimte onderverhuren. oor kamerverhuur gelden specifiieke eisen die kunnen verschillen per gemeente TIP TIP 2 U W A S T G O E D P A R T N E R O O R E R U R E N, B E E R E N, E R Z E K E R E N U U R R E C T C R E D I T C E C K & C O N T R O L E U U R R E G I S T E R S - A S S U R A N T I E & B E L A S T I N G A D I E S - A S T G O E D M A N A G E M E N T P R O J E C T O N T W I K K E L I N G - B E D R I J F S O N R O E R E N D G O E D

5 De (on)mogelijkheden van huren voor bepaalde tijd erhuur via de Leegstandwet Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet zijn de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Wel moet de huurovereenkomst voor ten minste zes maanden worden aangegaan. Daarbij geldt voor u een opzegtermijn van minimaal drie maanden. Dit betekent concreet dat u na drie maanden het contract mag opzeggen. Drie maanden later is uw woning dan weer vrij. oor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand. oor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand. oor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet is een vergunning nodig van de gemeente waarin de woonruimte ligt. De vergunning geldt voor maximaal twee jaar. Op verzoek van de eigenaar of beheerder van de woning kan de vergunning worden verlengd met telkens maximaal één jaar, tot vijf jaar. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als in dat geval een verlenging van de vergunning is aangevraagd en er is nog geen beslissing genomen, loopt de huurovereenkomst door totdat er een beslissing is genomen. In de vergunning moet staan wat de maximale huurprijs is. De huurovereenkomst moet schriftelijk zijn en hierin moet duidelijk staan dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet. Tevens moet er vermeld staan voor welke termijn de vergunning is verleend en wat de maximale huurprijs is. Wanneer er gekozen wordt voor de leegstandswet, wordt de huurprijs vastgesteld op basis van het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem) van ROM. 123Wonen verzorgt voor u kosteloos de aanvraag van de Leegstandwetvergunning Kortom: erhuurperiode voor bepaalde tijd, zes maanden tot maximaal vijf jaar, wanneer men in bezit is van de vergunning uurder heeft geen wettelijke huurbescherming middels het Burgerlijk Wetboek, wel gelden er duidelijke regels erkoop van de woning gaat tijdens de huurperiode gewoon door, dit is mogelijk door de vaste opzegtermijn voor de verhuurder van drie maanden Tussentijdse huuropzegging is na de eerste drie maanden door de verhuurder altijd mogelijk: opzegtermijn drie maanden Overbruggingsverhuur is altijd met toestemming van uw (hypotheek)bank. In verband met onze afspraken met banken kunnen en zullen wij zonder deze toestemming uw woning niet verhuren erhuren via de leegstandswet 3

6 De (on)mogelijkheden van huren voor bepaalde tijd Tijdelijk verhuren van de woning met als doel om er uiteindelijke zelf weer in te trekken et terugverlangen van uw eigen woning staat juridisch bekend onder het begrip Dringend eigen gebruik. In de volksmond is deze constructie bekend onder de naam diplomatenclausule. Met betrekking tot deze regeling moet het contract dat u opstelt aan een aantal voorwaarden voldoen. Er is geen standaard contract op de markt dat u zo kunt gebruiken. 123Wonen heeft ervaringen met dergelijke constructies en is daarom de partij die u hierin kan adviseren en faciliteren. ereisten et contract moet voldoen aan een aantal bepalingen. ieronder treft u er een overzicht: In het contract dient vermeld te worden dat u de woning aan het eind van de huurperiode zelf weer wil betrekken Er moet vermeld worden dat het gehuurde na afloop van de huurperiode dient te worden ontruimd Er moet vermeld worden dat huurder de woning schoon, leeg en onder afgifte van de sleutels aan de verhuurder ter beschikking dient te stellen Dringend eigen gebruik Opzeggen Opzeggen: ook een tijdelijke huurovereenkomst dient schriftelijk volgens de eisen opgezegd te worden. ierbij geldt voor u een termijn van drie maanden. ermeld duidelijk de reden van de opzegging (aflopen huurperiode). raag de huurder binnen 6 weken om een schriftelijk bevestiging dat hij met opzegging instemt. TIP et vergeten van een voorwaarde of onjuist formuleren leidt ertoe dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de diplomatenclausule TIP Ook fiscaal zijn er consequenties. raag uw 123Wonen contactpersoon om de fiscale consequenties van het verhuren met de bovenstaande constructie 4

7 Bepalen huurprijs et vaststellen van juiste verhuurprijs In de geliberaliseerde huurmarkt zijn huurder en verhuurder in beginsel vrij om een huurprijs overeen te komen. Deze vrijheid wordt in de wet echter beperkt door dwingendrechtelijke bepalingen, veelal ter bescherming van de huurder. Dit betekent onder andere dat de huurder de kale huurprijs en de servicekosten door de uurcommissie kan laten toetsen. Dit dient wel te geschieden binnen zes maanden na ingang van het contract. uurcommissie De huurcommissie kan op basis van het puntensysteem de maximale redelijke huur vaststellen. Als dit gebeurt betekent dat uw huurprijs niet hoger dan dit bedrag mag zijn. Is dat wel zo, dan kan met terugwerkende kracht u verplicht worden gesteld dit verschil aan de huurder terug te betalen tot ingangsdatum huurovereenkomst. Eventuele huurderving en overige schade die hieruit voortvloeit, vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid en dus niet onder die van 123Wonen. Geliberaliseerde huur Er is sprake van geliberaliseerde huur wanneer een zelfstandige woningen met een (kale) aanvangshuurprijs hoger dan de toenmalige huursubsidie- / huurtoeslaggrens gekenmerkt word door: Tot stand gekomen is op of na 1 juli 1994, of; een nieuwbouwwoning betreft die voor het eerst werd bewoond in de periode 1 juli 1989 tot en met 30 juni 1994 aststellen huurpijs 5

8 Opleveren woning oor- en eindinspectie et is verstandig om een voor- en eindinspectie van de woonruimte te (laten) verrichten en foto s te nemen van de begin- en eindsituatie. Indien een inspectierapport (beschrijving) is opgemaakt, dient de huurder de woonruimte op te leveren in dezelfde staat, met uitzondering van geoorloofde wijzigingen en gebruiksslijtage. Indien geen inspectierapport wordt opgemaakt, wordt een huurder er verondersteld dat de huurder de woning heeft ontvangen in dezelfde staat als bij het eindigen van de huurovereenkomst. De bewijslast dat de huurder het gehuurde niet in oorspronkelijke staat heeft opgeleverd ligt bij de verhuurder. Een voorinspectie houden en eventueel foto s maken is dus nuttig. Opleveren woning TIP raag naar de mogelijkheden die 123Wonen biedt op het gebied van voor- en eindinspectie 6

9 Componenten huurovereenkomst Doorberekenen van kosten Drie componenten kunnen worden doorberekend: Gemeentelijke belastingen en heffingen Gas, water, elektra, telefonie, internet en kabel Servicekosten Gemeentelijke belastingen en heffingen De gemeentelijke belastingen zijn onder te verdelen in twee typen: belastingen en heffingen. Beide kunnen in principe aan de huurder doorberekend worden. Dit dient wel expliciet in de huurovereenkomst beschreven te worden. Gas, water, elektra, telefonie, internet en kabel Wanneer de huurovereenkomst geen uitsluitsel geeft over gas, water, elektra, kabel, telefoon- en internetverbinding dient de huurder dit zelf te regelen. De bijbehorende kosten zijn dan tevens voor de rekening van de huurder. Is sommige gevallen zijn deze kosten opgenomen in de servicekosten. Servicekosten Servicekosten zijn kosten die de huurder op grond van de huurovereenkomst boven op de kale huurprijs betaalt. Servicekosten hebben betrekking op leveringen en diensten. Deze leveringen en diensten moeten in de huurovereenkomst beschreven te staan. De verhuurder is verplicht om jaarlijks een overzicht van de gemaakte servicekosten te verstrekken. eel huurders betalen maandelijks een voorschot op de servicekosten. All-in huur et opnemen van een all-in prijs in de huurovereenkomst waarbij geen splitsing is gemaakt in kale huurprijs, elektra, gas, water, licht en voorschot servicekosten, kan zeer ongunstig uitpakken voor de verhuurder indien de huurder de uurcommissie verzoekt de prijs te splitsen. De uurcommissie zal, indien sprake is van een all-in prijs, de kale huurprijs vaststellen op een ten minste redelijke huurprijs die gelijk is aan 55% van de maximaal redelijke huurprijs en de servicekosten op 25% van die huurprijs! Componenten huurovereenkomst De voordeligste prijs voor stroom en gas via de 123deal met Energiedirect. Uw voordeel: laagste prijs voor stroom & gas en geen minimale afnameperiode U W A S T G O E D P A R T N E R O O R E R U R E N, B E E R E N, E R Z E K E R E N U U R R E C T C R E D I T C E C K & C O N T R O L E U U R R E G I S T E R S - A S S U R A N T I E & B E L A S T I N G A D I E S - A S T G O E D M A N A G E M E N T P R O J E C T O N T W I K K E L I N G - B E D R I J F S O N R O E R E N D G O E D 7

10 Componenten huurovereenkomst Gestoffeerd versus gemeubileerd Bij gestoffeerde verhuur zal doorgaans vloerbedekking in de woonruimte aanwezig zijn en optioneel gordijnen, verlichting en de noodzakelijke keukenapparatuur. Bij gemeubileerde verhuur dient de woonruimte volledig gemeubileerd te zijn. uurders nemen eigenlijk alleen een koffer met kleding mee. Zij verwachten dat verdere meubilering aanwezig is om een prettig verblijf te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de standaard inrichting van een vakantiewoning. Wat ook niet kan ontbreken is: Compleet servies (uiteraard afhankelijk van het aantal personen dat in uw woonruimte gaat verblijven) Beddengoed en linnengoed Apparatuur zoals tv en stereo, wasmachine, koelkast e.d. et is verstandig een inventarislijst op te stellen van de in de woonruimte aanwezige zaken. Waarborg De verhuurder kan van de huurder een waarborgsom ter waarde van één of twee maand(en) huur verlangen. De huurder betaalt dit bedrag bij de aanvang van de huur. De waarborgsom dient als zekerheid voor het geval de huurder aan het einde van de huur schade aan de woonruimte heeft veroorzaakt of een huurachterstand heeft. De waarborgsom blijft bij de verhuurder in beheer totdat de huurder de woonruimte heeft opgeleverd. Onder normale omstandigheden dient de verhuurder de waarborgsom bij het einde van de huur aan de huurder terug te betalen, uiterlijk binnen drie maanden. Wanneer u een hogere waarborgsom wilt ontvangen van de huurder dan hierboven genoemd, moet u er rekening mee houden dat mocht een huurder naar de kantonrechter gaan om de hoogte van de borg te laten toetsen en eventueel terug te vorderen, dit een grote kans van slagen heeft. 123WONEN int voor u de eerste maand huur en de waarborgsom voor de ingangsdatum van de huurperiode en zorgt ervoor dat u deze binnen 10 werkdagen na ontvangst op uw rekening wordt overgemaakt 123WONEN is geen partij in de huurovereenkomst en zal dus ook geen gelden voor u beheren, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt 8

11 uurverhoging uurverhoging Ieder jaar wordt op 1 juli de huurprijs van de meeste woningen aangepast, maar in principe zijn partijen vrij om de huurverhoging op een ander moment door te voeren. De huur mag echter maximaal één maal per 12 maanden worden verhoogd. Zodra het percentage van de verhoging door de overheid is vastgesteld, kan de huur met dit percentage worden verhoogd (dit geldt alleen voor een niet geliberaliseerde huurovereenkomst). De huurprijs kan worden verhoogd door middel van een voorstel van de verhuurder of door middel van een prijsindexclausule in de huurovereenkomst. Wanneer u een voorstel tot verhoging wilt doen aan uw huurder, dient u daarbij een aanzegtermijn van twee kalendermaanden in acht te nemen. Indien u geen reactie ontvangt van de huurder op het voorstel, kunt u binnen maximaal zes weken na het ingaan van de huurverhoging bij de uurcommissie een verzoek tot toetsing indienen. Prijsindexclausule De huur kan in plaats van met het vastgestelde percentage ook worden verhoogd met een vaste prijsindexclausule. Indien een prijsindexclausule is opgenomen in de huurovereenkomst hoeft u geen voorstel tot huurverhoging meer te versturen. U kunt volstaan met het versturen van een brief waarin de berekening staat en de nieuwe huurprijs wordt gemeld. Een indexeringsclausule mag overigens niet leiden tot een hogere huurverhoging dan het door de Minister van ROM vastgestelde maximale huurverhogingpercentage. Indien er sprake is van een geliberaliseerde huurovereenkomst, heeft de verhuurder meer vrijheid. Kijk voor een volledige weergave van de wet en voor meer informatie op de website van het ministerie van ROM (www.vrom.nl). Bron: Let op: wanneer de aanzegging van de huurverhoging per gewone post is verstuurd, dient u de huurder een aangetekend rappel te sturen uurverhoging 9

12 et opzeggen van de huurovereenkomst Opzeggen huurovereenkomst Beëindigen huurovereenkomst De verhuurder kan de huur alleen opzeggen op de in de wet genoemde gronden. Indien de verhuurder wil opzeggen, dient verhuurder de huur per aangetekende brief op te zeggen en daarin de reden van opzegging te vermelden. erhuurder dient een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht te nemen. oor ieder jaar dat een huurder de woonruimte bewoont komt er één maand bij met een maximum van zes maanden. Ook moet de opzegging vermelden dat de huurder zes weken de gelegenheid heeft om aan te geven of hij al dan niet akkoord gaat met de opzegging. De inhoud van de opzegging moet voldoen aan alle wettelijke eisen. Is dit niet het geval dan is de opzegging nietig. uurders worden goed beschermd door de wet. Wederzijds goedvinden Wanneer de huurder instemt, kan een huurovereenkomst voortijdige beëindigd worden. Dit staat juridisch bekend onder wederzijds goedvinden. Ontbinding huurovereenkomst Bij wanprestatie van de huurder. Dit is het geval als de huurder bijvoorbeeld de huur niet betaalt, of overlast veroorzaakt voor z n medebewoners of voor de verhuurder. et is afhankelijk van alle feiten en omstandigheden of ontbinding gerechtvaardigd is. U doet er verstandig aan juridisch advies te vragen bij een onafhankelijke derde indien de huurder zijn verplichtingen (steeds) niet nakomt ondanks aanmaning(en) en/of ingebrekestelling. TIP Doe het opzeggen altijd schriftelijk om misverstanden te voorkomen TIP Ook tijdelijk huurovereenkomsten moeten door u worden opgezegd 10

13 Zorgeloos verhuren Technisch beheer Beheer Wanneer u de woonruimte niet zelf beheert, is een persoon of bedrijf nodig waarmee de huurder contact kan opnemen in het geval van problemen of gebreken. Op het moment dat bijvoorbeeld de centrale verwarming kapot is, moet de huurder dit kunnen melden en moet een actie volgen om het probleem te verhelpen. Als u zelf in het buitenland verblijft, kan het verhelpen van dit gebrek enige tijd in beslag nemen. Wanneer u een beheerder heeft aangesteld, kan dit probleem eerder worden opgepakt. De huurder behoudt dan een prettig woongenot. Ook het monitoren van het betalingsverkeer en het handelen bij vertraging in de betaling is een adequate reactie benodigd. 123Wonen biedt twee vormen van beheer, te noemen: Technisch beheer Financieel beheer Technisch beheer U dient de woonruimte blijvend ter beschikking te stellen aan de huurder en dient gebreken te verhelpen op aangeven van de huurder. U dient er voor te zorgen dat de woonruimte geen gebreken vertoont en de huurder een rustig woongenot heeft. Indien er gebreken zijn, kan huurder de verhuurder soms dwingen de gebreken te verhelpen. De huurder heeft een aantal wettelijke mogelijkheden om onderhoud verricht te krijgen. Een huurder kan bijvoorbeeld, na het melden van een gebrek of onderhoudsklacht, zonder tussenkomst van de rechter de betaling van de huurprijs (gedeeltelijk) opschorten of de klachten zelf (laten) verhelpen en de rekening indienen bij de verhuurder. Adequaat handelen en een goede bereikbaarheid van verhuurder of beheerder is noodzakelijk. 123Wonen staat bekend als een proactieve beheerder, die meedenkt, adviseert en de staat van het object bewaakt. KLEIN ONDEROUD - verplichting van de huurder uurder dient klein onderhoud te verrichten waarbij het gaat om geringe en dagelijkse reparaties die zich bij een normaal gebruik van het gehuurde voordoen, de zogenaamde kleine herstellingen. oorbeelden zijn: vervangen van (buiten)lampen, vastzetten van drempels, wandcontactdozen e.d., tuinonderhoud, schilderwerk aan binnenzijde, het vervangen en vernieuwen van kraanleertjes, deurknoppen en sloten, hang- en sluitwerk van de deuren en ramen Technisch beheer 11

14 Zorgeloos verhuren Financieel beheer Financieel beheer Financieel beheer van 123Wonen is samen te vatten in de volgende componenten: Tijdige huurontvangsten Minimale wanbetaling Rendabele huurinkomsten Financieel overzicht Tijdige huurontvangsten: et incasseren en administreren van de door de huurders periodiek verschul digde huurpenningen, eventuele servicekosten en overige voorschotbedragen wegens leveringen en diensten en overige bedragen, die huurders uit hoofde van de (huur) overeenkomst verschuldigd zijn. Rendabele huurinkomsten: De eigenaar tijdig adviseren van (huurprijs)aanpassingen bij mutaties om leegstand te voorkomen. et aanschrijven, administreren en doorberekenen van de jaarlijkse huurverhoging. et in beheer houden van de betaalde waarborgsommen op een derden rekening van 123Wonen en zorg dragen dat deze verrekend worden met vertrekkende huurders. Financieel overzicht: In overleg is het mogelijk een maandelijks overzicht terug te koppelen. Financieel beheer Minimale wanbetaling: et signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de huurbeta lingen en het, zo nodig, in overleg met de eigenaar, (doen) nemen van rechts maatregelen tegen de huurder(s). 123Wonen werkt voor zover mogelijk met een automatische incasso via daartoe verstrekte machtigingen door de huurders. 123Wonen registreert en verwerkt de ontvangsten, bewaakt de tijdige en correcte betaling van de verschuldigde huurbedragen. 12

15 Zaken om rekening mee te houden ereniging an Eigenaren (E) Wanneer uw woonruimte deel uitmaakt van een appartementencomplex, dient u na te gaan (in de splitsingsakte en de reglementen) of er melding moet worden gemaakt van verhuur of dat er toestemming nodig is voor het verhuren van de woonruimte. Wanneer dat het geval is, is het verstandig deze melding bij uw E te doen. In dat geval ondervindt de huurder gedurende uw afwezigheid geen problemen met de E inzake de toestemming dan wel melding. Energielabel Een verhuurder is in veel gevallen verplicht op basis van het besluit Energiebesparing gebouwen een energieprestatiecertificaat (energielabel) te laten zien en te overhandigen aan huurder. et energielabel dient uiterlijk bij het ondertekenen van de huurovereenkomst te worden overhandigd. Er bestaan enkele uitzonderingen op deze verplichting (www.vrom.nl). erzekeringen Indien de woonruimte wordt verhuurd, kaal of gestoffeerd dan wel gemeubileerd, is het verstandig dat u goed verzekerd bent. De volgende verzekeringen kunt u door laten lopen: inboedelverzekering; opstalverzekering en WA verzekering. ypotheekverstrekker Wanneer u een hypotheekverstrekker hebt, bent u verplicht deze op de hoogte te stellen van eventueel verhuur. Overige zaken Kijk op welke verzekeringen voor u zijn geselecteerd Geef het verhuren van een woning altijd door aan uw verzekeringsmaatschappij. Dit voorkomt dat eventuele geleden schade niet wordt vergoed TIP TIP 13

16 Zaken om rekening mee te houden Bestemmingsplan In de meeste gevallen geldt er voor een woning een bestemmingsplan. ierin staat opgenomen op welke wijze een woning moet worden gebruikt. Indien bijvoorbeeld een woning wordt verhuurd die deel uit maakt van een bedrijfsruimte dient het bestemmingsplan te worden geraadpleegd om te onderzoeken of verhuur op de gewenste wijze mogelijk is. oor meer informatie over het betreffende bestemmingsplan kunt u veelal terecht bij de gemeente. uisvestingsvergunning In sommige gemeenten is er een zogenaamde huisvestingverordening vastgesteld. olgens deze verordening is het eigenaren, verhuurders en/of huurders niet toegestaan om met name genoemde categorieën woningen in gebruik te nemen of aan een derde in gebruik te geven zonder dat deze beschikt over een huisvestingsvergunning. U dient zelf na te gaan of voor uw woonruimte een huisvestingvergunning nodig is. U kunt voor informatie over de huisvestingsverordening en eventuele vergunningplicht terecht bij de gemeente. Geef het verhuren van een woning altijd door aan uw verzekeringsmaatschappij. Dit voorkomt dat eventuele geleden schade niet wordt vergoed oor meer informatie over het energielabel kunt u terecht op de website van ROM (www.vrom.nl) 14

17 Onderhoudsverplichting: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van een bepaalde woning of appartement. A Algemeen Al het onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadiging, vernieling, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd voor de huurder Reparatie en vervanging van sleutels Onderhoud als gevolg van slijtage of ouderdom Achtergebleven goederen in de woning afvoeren Achtergebleven goederen in gemeenschappelijke ruimten afvoeren Aanrecht Reparatie en vervangen keukenblok en aanrechtblac ten gevolge van slijtage of verval Scharnieren en sluitingen van deurtjes bijstellen Afvoer Reparatie aan dakafvoeren en goten Schoonmaken en schoonhouden van dakafvoer, openingen en goten bij gestapelde woningen Onderhoud aan afvoeren van wastafels, douche, gootsteen, etc, inclusief eventuele kettingen en afvoerpluggen, enz. Reparaties aan afvoersifons, afvoerputten, douchepluggen, etc. Afwerkvloer Onderhoud van de afwerkvloeren Antenne Een (schotel)antenne mag slechts geplaatst worden na schriftelijke toestemming van de verhuurder B Balkons en balustrades (ook in trappenhuizen) Onderhoud aan balkons en balustrades Behang Bel Bergingen Bergingen mogen slechts geplaatst worden na schriftelijke toestemming van de verhuurder Bestrating Bestrijden van ongedierte Bomen et gehele binnenschilderwerk, behang -en sauswerk Onderhoud en reparatie van bel en belinstallatie bij gemeenschappelijk gebruik Onderhoud en reparatie van eigen bel Reparatie van bolkons en balustrades Onderhoud en bestrating in tuin en carport en van paden die bij het huis horen Onderhoud van bestrating in gemeenschappelijke paden Schoonhouden van gemeenschappelijke paden zie: Ongedierte Snoeien en rooien van bomen Brandgangen Onderhoud van bestrating in brandgangen Schoonhouden van brandgangen 15

18 Onderhoudsverplichting: wie betaalt wat? Brievenbus Buitentrappen en buitenbeton Buitenverlichting C Centrale verwarming en combiketel Closet In eigen voordeur In portiek en gemeenschappelijke ruimten Onderhoud en reparaties van buitentrappen en buitenbeton Onderhoud en reparaties buitenverlichting op galerijen en parkeerplaatsen ervangen van lampen e.d. in buitenverlichting op galerijen en parkeerplaatsen Door huurder aangebrachte buitenverlichting Algemeen onderhoud en reparaties c.v.- installatie en combiketel bij normaal gebruik Bedienen, bijvullen en ontluchten van de c.v.- installatie en combiketel, alsmede onderhoud aan resp. vervanging van vulslangen, wartels, sleutels, schade door verkeerde bediening, schilderen radiatoren en leidingen D Dak en dakgoot Onderhoud en vervanging van dakbedekking, dakdoorvoer, dakgoten en afvoeren, dakluik en van dakpannen na normale slijtage en ten gevolge van storm Schoonmaken (-houden) van goten en afvoeropeningen Reparaties t.g.v. het betreden van daken door bewoners, voor zover aantoonbaar Deuren erstal van buitendeuren bij houtrot of door normale slijtage ervanging na het uitwaaien van buitendeuren erstel van binnendeuren (incl. onderhoud en reparaties hang- en sluitwerk) Alleen in geval van duidelijke slijtage of ouderdom zal verhuurder voor vervanging zorgen ervanging van glas in Binnendeuren astzetten en smeren van scharnieren en sloten van deuren Schilderen van binnendeuren en de binnenkant van de buitendeuren Deuropener Onderhouden en vernieuwing van de bril, het deksel en de manchet of sok, d.w.z. de aansluiting op het riool ervanging van de drijver in de waterbak (reservoir) bodem rubber Onderhoud van de closetpot ernieuwen van closetpot t.g.v. slijtage Onderhoud en reparaties aan elektrisch bediende deuropeners Douche Onderhoud van de doucheslang, handdouche, opsteekhaak en koppelstuk 16

19 Onderhoudsverplichting: wie betaalt wat? Duiventil E Een duiventil mag slechts geplaatst worden na een schriftelijke toestemming van de verhuurder en de gemeentelijke afdeling Bouw- en Woningtoezicht Plaatsing, onderhoud en verzekering van de duiventil Elektriciteit Onderhoud en reparaties elektrische installatie met groepenkast en bedrading Reparaties aan elektrische installaties door overbelasting of zelf aangebrachte uitbreidingen Onderhoud en reparaties aan deurbellen, schakelaars, contactdozen Onderhoud of vervanging van zekeringen (stoppen), schakelaars, contactdozen (stopcontacten) en lampen etzelfde in gemeenschappelijke ruimten Entreeportalen Alle noodzakelijke reparaties en onderhoud in gemeenschappelijke entreeportalen en toegangshallen Erfafscheiding F Indien behorende bij de woning =/- 1 a 2 m. Indien tussentijds door huurder aangebracht Fundering Alle reparaties en onderhoud G Galerijen Gas Alle onderhoud Reparaties aan gasleidingen tot de meter Onderhoud en reparaties aan extra door huurder aangebrachte binnengasleidingen en gaskranen ervanging of reparatie van binnengasleidingen en gaskranen, voor zover die oorspronkelijk tot de woning behorenw Gemeenschappelijke ruimten Schonnhouden van portiek, trappenhuis en gemeenschappelijke gangen, voor zover de kosten niet in de servicekosten begrepen zijn Binnenonderhoud: reparaties en onderhoud aan vloeren, wanden, plafonds, trappen balustrades en hekken in trappenhuizen, gangen van bergruimtes, entreeportalen, etc. Schilderwerk geheel, hang- en sluitwerk aan ramen en deuren. Onderhoud en reparatie van algemene verlichting in gangen, portieken, trappenhuizen, entreeruimten ervangen van lampen, starters e.d. aan de algemene verlichting in gangen, portieken, trappen/huizen, entreeruimten Centrale briefkasten, drukbellen en huistelefoon/ intercominstallaties Schoonmaken (vegen) van schoorstenen van gemeenschappelijke installaties (blokverwarming) Glas (zie: Ruiten) ervanging van beschadigde of gebroken beglazing, voor zover dit neit collectief verzekerd is ervangen van lekke isolatieruit

20 Onderhoudsverplichting: wie betaalt wat? 18 Gootsteen Goten Repareren en vervangenv an goten Schoonhouden van goten en afvoeropeningen zie ook: Dak en Dakgoten agen Schoonhouden en ontstoppen van de afvoer en vervanging van het roostertje in de gootsteen zie ook: Aanrecht ang- en sluitwerk Onderhoud en smering van de deurkrukken, scharnieren, sloten, raamboompjes e.d. Onderhoud en vervanging van hang- en sluitwerk van binnendeuren Onderhoud en smering van hang- en sluitwerk van toegangsdeuren van gemeenschappelijke deuren ervanging van hang- en sluitwerk, sloten en espagnoletten van buitendeuren en ramen emelwaterafvoer okken zie: Tuinen Ontstoppen van hemelwaterafvoeren (regenpijpen) okken mogen slechts geplaatst worden na schriftelijke toestemming van de verhuurder uistelefoon Onderhoud aan huistelefoon en bijbehorende installatie K Kasten Onderhoud en reparatie aan ingebouwde kasten en losse kasten en kastwanden, inclusief hang- en sluitwerk Keuken Reparatie en vervanging aan het keukenblok en aanrechtblad t.g.v. slijtage of verval Bijstelling van scharnieren en sluitingen van deurtjes Onderhoud, reparatie en eventuele vervanging van door huurders aangebrachte extra keukenelementen en -onderdelen Onderhoud en reparatie van afvoerplug en ketting, hangkastjes en pannenrekken Kitvoegen Kozijnen Kranen Onderhoud en herstel van kitvoegen Buitenkozijnen: Schilderen van de buitenkant van buitenkozijnen, alsmede reparaties en vervanging hang- en sluitwerk ervanging van buitenkozijnen bij aantasting door houtrot Schilderwerk van de binnenkant van de buitenkozijnen Binnenkozijnen: Reparatie en schilderwerk van alle binnenkozijnen, incl. onderhoud en reparatie hang en sluitwerk Alleen in geval van duidelijke slijtage of ouderdom zal verhuurder voor vervanging zorgen ervanging en onderhoud van kranen en mengkranen, bijvoorbeeld een leertje

VerstandigVerhuren met 123Wonen

VerstandigVerhuren met 123Wonen erstandigerhuren met 123Wonen Alles wat u moet weten over verstandig verhuren D u m la v Ne l n! andleiding voor verstandig verhuren Een huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd erhuren is een

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Onderhoud van uw woning wie betaalt wat? (deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst) Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Als huurder

Nadere informatie

Uitleg over onderhoud

Uitleg over onderhoud Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij.

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij. Onderhoud aan uw huurwoning Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huurdersonderhoud De wet kent met betrekking tot huur en verhuur twee soorten onderhoud: het onderhoud dat de huurder en het onderhoud dat

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C U heeft zojuist een huurcontract met Laurens Wonen afgesloten voor een woning in één van onze woongebouwen. Wij heten u hartelijk welkom

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement

Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Elk huis heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Grote en kleine reparaties zorgen ervoor dat uw woning in een goede staat blijft. et goed onderhouden van de woning

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? U huurt een woning van Woontij. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud aan en in de door u gehuurde woning. Maar wie

Nadere informatie

Instandhouding door de verhuurder

Instandhouding door de verhuurder nderhouds-a et huis waarin u woont of gaat wonen moet worden onderhouden. at is een zaak van en ver samen. oms is echter niet helemaal duidelijk wie nu precies wat moet doen. it boekje geeft antwoord op

Nadere informatie

Onderhoud voor de huurder of verhuurder?

Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Onderhouds ABC Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Bij het sluiten van een huurcontract voor een woning gaat u als huurder en Waterweg Wonen als verhuurder een aantal verplichtingen aan. et onderhoud

Nadere informatie

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 erhuurders brochure: Rots-ast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Rots-ast Groep Den aag: winnaars in woonbemiddeling p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 De Rots-ast Groep op internet

Nadere informatie

RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17259851.

RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17259851. Algemene Voorwaarden inschrijving en verhuurbemiddeling RNC Wonen Artikel 1. Begrippen/ omschrijvingen RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.?

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Inhoud Klik op het onderwerp om snel bij de informatie te komen fvoerleidingen en riolering 3 fvoerleidingen 3 Riolering 3 Badkamer en toiletruimte

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van LANGEN & PARTNERS MAKELAARS B.V., gevestigd te (5611 NL) Nijmegen (Gld.) aan de Oranjesingel 17-A, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen BV, gevestigd aan het Evertsenplein 92, 3221 BL Hellevoetsluis (ZH), Goudsesingel 235a, 3031 EL te Rotterdam,

Nadere informatie

Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement

Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement INOUD Inleiding 5 Kleine reparaties 5 Serviceabonnement 6 Reparatieverzoek 7 Trefwoordenlijst 8 erdeling onderhoud huurder - verhuurder 8 Tips om ongemak te voorkomen

Nadere informatie

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo Serviceabonnement en woningonderhoud sinfo 5 Gemak in huis 5 Aanmelden 5 Niet voor iedere woning 6 Wat valt er onder het 6 Wat valt niet onder het 6 Kosten 7 Hoe werkt het 8 Overzicht en woningonderhoud

Nadere informatie

HET ABC VAN HET ONDERHOUD

HET ABC VAN HET ONDERHOUD ET ABC VAN ET ONDEROUD Voor uw woonplezier en voor oedestede is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud is. uurders en verhuurder hebben allebei een aantal verplichtingen

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat?

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Het grootste deel van het onderhoud en de reparaties aan uw woning voeren wij voor u uit. Maar u bent zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Arnemuiden

Woningbouwvereniging Arnemuiden Bewonersgids Kantooradres Woningbouwvereniging Arnemuiden Langstraat 16b 4341 EE Arnemuiden tel. 0118-601720 fax.0118-602906 e-mail : wbv@wbvarnemuiden.nl www.wbvarnemuiden.nl Bankrelaties Rabobank: IBAN:

Nadere informatie

Huur wijzer met Direct Wonen. wonen

Huur wijzer met Direct Wonen. wonen Huur wijzer met Direct Wonen wonen 2 3 Huur wijzer met Direct Wonen Huren in Nederland is niet altijd even eenvoudig. Er zijn tal van aspecten waar u als huurder rekening mee moet houden. In de Huur wijzer

Nadere informatie