Van der Heijden Beheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van der Heijden Beheer 07-02-08"

Transcriptie

1 Van der Heijden Beheer A Aanrecht - Zie Keuken Achtergebleven goederen afvoeren - Achtergebleven goederen in lege ruimten afvoeren. O - Achtergebleven goederen in gemeenschappelijke ruimten O afvoeren. Afvoeren - Reparaties aan dakafvoeren en goten. O - Schoonmaken en-houden van dakafvoer-openingen O en goten. - Onderhoud aan afvoeren van: wastafels, douche, O gootsteen, enzovoorts, inclusief afvoerpluggen. - Schoonhouden en ontstoppen van afvoersifons, O putten, douchepluggen, enzovoorts. - Reparaties aan afvoersifons, afvoerputten, douche- O pluggen, enzovoorts. - Het legen van vetvangputten. O Afzuigkap - zie ook Ventilatie - Plaatsing, onderhoud en vervanging van de afzuigkap O ATTENTIE: Voor de installatie van een afzuigkap op B een mechanisch ventilatiesysteem is altijd toestemming nodig van de verhuurder. In sommige gevallen is dit namelijk absoluut niet mogelijk. Afhankelijk van de situatie ter plekke kan de verhuurder daar al dan niet toestemming voor geven. Airco - Plaatsing, onderhoud, verwijdering en verzekering O van de airco. Antenne - Plaatsing, onderhoud, verwijdering en verzekering O van de antenne. ATTENTIE: Een Airco en een antenne (bijvoorbeeld schotelantenne, zend- en ontvangstantenne) mag slechts geplaatst worden na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Balkons en ballustrades ( ook in trappenhuizen) - Onderhoud en reparatie van balkons en ballustrades. O Behang - Verwijderen van behang en herstel van stucwerk bij O schade als gevolg van verwijderen. - Indien de stuclaag slecht is dan is herstel van de O ondergrond voor rekening verhuurder. - Het aanbrengen van behang. O Bellen - zie Deurbellen Bewegwijzering - Aanbrengen cq. Herstellen. O Bestratingen - Onderhoud, herstellen, ophogen en vernieuwen van O de bestratingen die bij een complex behoren. - Onderhoud, herstellen, ophogen en vernieuwen van O zelf aangebrachte extra bestratingen. - Klein dagelijks onderhoud van bestratingen, die bij O het gehuurde behoren. - Herstellen, ophogen en vernieuwen van bestratingen O die bij het gehuurde behoren. Brievenbus Pagina 1 van 8

2 C D - Onderhoud brievenbus in eigen voordeur. O - Onderhoud brievenbus in portiek en gemeenschappelijke O ruimten. Buitentrappen en buiten-beton - Onderhoud en reparatie van buitentrappen en O buiten-beton. Buitenverlichting - Onderhoud en reparatie aan installaties ten behoeve O van verlichting op galerijen, niet openbare parkeerplaatsen, gemeenschappelijke trappenhuizen., portieken, gangen en entreeruimten, alsmede vervanging van bestaande armaturen. - Vervanging van lampen, starters en dergelijke in bui- O tenverlichting op galerijen, niet openbare parkeerplaatsen en gemeenschappelijke trappenhuizen, portieken, gangen en entreeruimten. Centrale verwarmingsinstallatie en combiketel - Onderhoud, reparatie, keuringen en kosten van O storingen van een centrale verwamingsinstallatie of combiketel zijn voor rekening van de verhuurder ( behalve als deze zijn veroorzaakt door nalatigheid van de huurder). - Bedienen, bijvullen en ontluchten van centrale ver- O warmingsinstallaties zijn voor rekening van de huurder ( behalve in die gevallen waarin dit niet op normale wijze voor de huurder mogelijk is of wanneer de installatie niet bereikbaar is). ATTENTIE: Indien bij huurder geen servicekosten in rekening worden gebracht, zijn bovenstaande punten voor rekening huurder en dient deze een onderhoudscontract af te sluiten, dit kan ook door verhuurder worden verzorgd, indien bij onderhoud grote reparatie's of vervanging wordt geconstateerd, dient dit nader overlegt te worden. - Onderhoud en/of vervangen van vulslangen, wartels, O sleutels, radiatorkranen, kamerthermostaat en herstel van schade aan centrale verwarmingsinstallaties en toebehoren. - Zie ook Waterleidingen. Closet - Vernieuwing closetpot ( niet bij breuk of verkeerd O gebruik). - Onderhoud en vernieuwing closetsok, closetbril, O drijver in de stortbak ( reservoir), vlotterkraan, closetrolhouder, hoekstopkraan van stortbak en trekker of drukknop ( niet bij breuk of verkeerd gebruik). Combiketel - zie Centrale verwarmingsinstallatie Dakconstructies en dakbedekking - Onderhoud en reparatie van dakconstructies en dak- O bedekking. - Reparaties van dakconstructies en dakbedekkingen O als gevolg van betreden van daken door bewoners. Deurbellen - Onderhoud en reparatie van gemeenschappelijk O deurbellentableau en intercominstallatie ( bijvoorbeeld portiekfront). - Kleine dagelijkse reparaties en onderhoud van de bel O of intercom in of aan het verhuurde. Pagina 2 van 8

3 E F G Deuren - Geveldeuren aan buitenzijde schilderen, repareren O en/of vervangen. Dit wordt volgens de onderhouds- planning uitgevoerd ( planmatig onderhoud). - Indien er sprake is van uitgewaaide deuren, door O nalatigheid van de huurder, dan is reparatie en/of vervanging voor rekening van de huurder. - Schilderen, repareren en/of vervangen van deuren in O gemeenschappelijke ruimten en trappenhuizen, alsmede het onderhouden van het daarbij behorende hang-en sluitwerk. - Geveldeuren aan binnenzijde schilderen, alsmede O schilderwerk deuren in het verhuurde. Deuropener, elektrische - Kleine dagelijkse reparaties en onderhoud van de O elektrische deuropener in of aan het verhuurde. - Onderhoud en reparaties van gemeenschappelijke O delen van de elektrische deuropener ( bijvoorbeeld portiekfront). Douche zie Sanitair Elektraleidingen - Onderhoud van elektraleidingen, bedrading en aarding O binnen het verhuurde achter de elektriciteitsmeter. Elektrische installaties - Onderhoud van reparaties aan de elektrische O installaties met groepenkast. (excl. Zekeringen). - Reparaties aan elektrische installaties, alsmede O onderhoud en reparatie van schakelaars, (wand) contactdozen, kleine dagelijkse reparaties aan eigen bel enzovoorts. ATTENTIE: Zelf aangebrachte elektrische voorzieningen dienen te voldoen aan de normen van het gemeenschappelijk Energiebedrijf. Onderhoud en reparaties zijn voor rekening van de huurder. Entreeportalen - Alle noodzakelijke reparaties en onderhoud in O gemeenschappelijke entreeportalen en toegangshallen. Erfafscheidingen - Plaatsing en onderhoud erfafscheidingen. O ATTENTIE: Aanbrengen en wijzigen van erfafscheidingen alleen na schriftelijke toestemming van de eigenaar Filters- zie Ventilatie Funderingen - Onderhoud en herstel van funderingen. O Galerijen - Onderhoud en reparatie van galerijen. O - Schoonmaken van galerijen. O ( Bij bepaalde objecten zijn de kosten hiervan in de servicekosten opgenomen, die u maandelijks bij de huur betaalt). Gaskranen - Onderhoud en reparatie van gaskranen O ( Zie ook Kranen). Gasleidingen - Onderhoud en reparatie van gasleidingen binnen het O verhuurde achter de gasmeter. Pagina 3 van 8

4 H I K L - Onderhoud en reparatie van de door bewoner zelf aan- O gebrachte binnengasleidingen. Glasbreuk - zie Ruiten Gootsteen - Schoonhouden en ontstoppen van de afvoer t.b.v. de O gootsteen. Goten - zie Afvoeren Groenvoorziening- zie Tuinen Hang- en sluitwerk - Onderhoud en reparatie van hang- en sluitwerk in O gemeenschappelijke ruimten en trappenhuizen. - Kleine dagelijkse reparaties, onderhoud en vernieuwing O van hang- en sluitwerk ( deurkrukken, scharnieren, sloten, raamboompjes, uitzetijzers en tochtprofielen), bergingssloten en voor- en achterdeursloten. Huistelefoon/Deuropener - Kleine dagelijkse reparaties en onderhoud aan de O huistelefoon en deuropener in of aan het verhuurde. - Onderhoud en reparatie van gemeenschappelijke delen O van de huistelefoon en deuropener (bijvoorbeeld portiekfront). Intercom- Zie Deurbellen en Huistelefoon Kasten en kastwanden - Klein dagelijks onderhoud en reparatie van ingebouwde O kasten inclusief hang- en sluitwerk. Keuken - Zie ook Afvoeren - Klein dagelijks onderhoud en reparaties van keuken- O blok, aanrechtblad, bovenkastjes en pannenrekken. - Vervanging van keukenblok, aanrechtblad, bovenkastjes O en pannenrekken. - Onderhoud, reparatie en vervanging van zelf aangebrachte O extra keukenelementen en keukenonderdelen. Kozijnen Buitenzijde gevelkozijnen - Schilderen, repareren en vervangen van kozijnen. O Binnenzijde gevelkozijnen - Schilderen binnenzijde gevelkozijnen. O - Repareren van kozijnen, ramen en deuren in het O verhuurde. Kranen - Onderhoud en vervanging van kranen en mengkranen. O Lekkage - Reparatie gesprongen leidingen en daklekkage. O - Herstel waterschade. O TIP: zorg dat u hiervoor verzekerd bent. Reparatie lekkage ten gevolge van bevriezing leidingen ( behalve wanneer de huurder geen mogelijkheid heeft gehad maatregelen te treffen omdat leidingen moeilijk bereikbaar zijn of zich in de gemeenschappelijke ruimten bevinden). Leuningen - Onderhoud en reparatie aan leuningen van trappen in O gemeenschappelijke ruimten. - Klein dagelijks onderhoud en reparatie aan leuningen O van trappen in het verhuurde. Pagina 4 van 8

5 M N O P R Liften - Onderhoud, reparatie, keuringen en kosten liftstoringen. O ( Bij bepaalde objecten zijn de kosten hiervan in de servicekosten opgenomen, die u maandelijks bij de huur betaalt). Mechanische ventilatie - Onderhoud met uitzondering van het schoonmaken O van de ventielen van het afzuigsysteem. Metselwerk - Onderhoud en reparatie van buitenmetselwerken. O Naamsaanduiding - Bij aanvang huur. O - Wijzigingen op bestaande naamsaanduiding, cq ver O vanging van bestaande bordje. Ontstopping - zie Riolering Overheaddeuren - Onderhoudscontract, reparatie, keuringen en kosten van O storingen van een overheaddeur. - Indien bij jaarlijks onderhoud, grote reparatie's of vervang- O ing noodzakelijk is, dient dit nader overlegt te worden. - Indien er sprake is van uitgewaaide deuren, door O nalatigheid van de huurder, dan is reparatie en/of vervanging voor rekening van de huurder. ATTENTIE: Service- en onderhoudscontracten kunnen eventueel worden afgesloten via verhuurder. Paden - zie Bestratingen Parket en plavuizen - Onderhoud en vervanging. O ATTENTIE: Het leggen van parket en plavuizen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Plafonds - Onderhoud en reparatie van plafonds in gemeenschap- O pelijke ruimten. - Klein dagelijks onderhoud en reparatie van bouwkundige O plafonds in het gehuurde. - Schilderen en/of sausen van plafonds. O TIP: Indien schade aan plafonds is veroorzaakt door derden, dan kan de huurder deze schade verhalen op de verzoorzaker ervan. Plinten - Onderhoud, reparatie of vervanging van plinten. O Ramen - Gevelramen aan buitenzijde schilderen, repareren O en/of vervangen. Dit wordt zoveel mogelijk volgens de onderhoudsplanning uitgevoerd ( planmatig onderhoud). - Gevelramen aan binnenzijde schilderen, alsmede O schilderwerk aan overige ramen binnen het verhuurde. In gemeenschappelijke ruimten en trappenhuizen ramen O schilderen, repareren en/of vervangen, inclusief onderhoud en reparatie van eventueel hang- en sluitwerk. Reklame - (Licht)reklame. O ATTENTIE: Voor het aanbrengen van (licht)reklame Pagina 5 van is 8

6 S T schriftelijke toestemming van de verhuurder vereist en ook in veel gevallen van de Gemeente. Regenpijp - zie Afvoeren. Riolering - Reparatie of vervanging van de riolering. O - Schoonhouden en ontstoppen van leidingen en putten O in het verhuurde en op eigen erf. - Riolering buiten eigen erf of gemeenschappelijk. O riool( tenzij er ontstopt moet worden door aantoonbare schuld van bewoners). Ruiten - Herstel van alle ruiten in en om het gehuurde.(niet van toe- O passing indien er servicekosten bij u in rekening worden gebracht.) ATTENTIE: Het is ook mogelijk om dit bij verhuurder onder te brengen in een gezamenlijke verzekering. - Herstel van beschadigde en gebroken ruiten in gevels O van gemeenschappelijke ruimten. - Repareren en vervangen van zelf aangebrachte ruiten O van sierglas, glas in lood, gekleurd glas enzovoorts. Sanitair - Vervanging van wastafels, fonteintjes, stortbakken O en toiletpotten ( niet bij breuk of verkeerd gebruik). - Onderhoud en vervanging van planchetten, spiegels, O toiletbril en overige sanitaire toebehoren. - Onderhoud en vervanging van kranen voor sanitaire O toestellen en waterleiding. Sauswerk - Sausen en/of schilderen van plafonds en behangen uit- O sluitend in neutrale kleuren. TIP: Indien schade aan plafonds en/of wanden is veroorzaakt door derden, kan de huurder deze schade verhalen op de veroorzaker ervan. Scharnieren - Hang- en sluitwerk Schilderwerk - Het schilderwerk in gemeenschappleijke ruimten en O aan de buitenzijde van het verhuurde. - Het schilderwerk binnen het verhuurde. O Sifon - Schoonhouden en ontstoppen van de sifon. O Sleutels - Bijmaken en vervangen van sleutels van het verhuurde en O bijbehorende ruimten. Sloten - zie Hang- en sluitwerk Spiegels - zie sanitair Stopcontacten en schakelaars - Reparatie en vervanging van stopcontacten en O schakelaars. Stortbakken - zie sanitair Stuc- en tegelwerk - Reparaties van stuc- en tegelwerk behorend tot de O standaarduitrusting van het verhuurde ( geen herstel van schroef- of spijkergaten en krimpscheuren in stucwerk). Telefoonaansluiting Timmerwerken - Onderhoud en reparatie van zelf aangebrachte timmer- O werken en betimmeringen. Pagina 6 van 8

7 V W Tochtstrippen - Onderhoud van tochtstrippen in het gehuurde. O Toilet - zie Sanitair Trappen - Onderhoud en reparatie van trappen in gemeenschappe- O lijke ruimten. - Reparaties van trappen in het gehuurde. O - Onderhoud en reparatie van zelf aangebrachte vaste O trapafwerkingen. - Zie ook leuningen. Tuinen - Inrichting en onderhoud van privé-tuinen ( ook na op- O hoging door de verhuurder), inclusief snoeien van bomen, struiken en heesters, ongeacht door wie en wanneer aangeplant. - Zie ook Erfafscheidingen. - Onderhoud van gemeenschappelijke tuinen. O ( Bij bepaalde objecten zijn de kosten hiervan in de servicekosten opgenomen, die u maandelijks bij de huur betaalt). Tuinpad - zie Bestratingen Vensterbanken - Klein dagelijks onderhoud en reparatie van vensterbanken. O - Vervanging van vensterbanken. O Ventilatie - Onderhoud en reparatie van mechanische ventilatie- O inrichting met uitzondering van het schoonmaken van de ventielen en vervangen van filters. - Reparatie van ventilatiekanalen. O - Schoonhouden van ventilatiekanalen voor zover kanalen O bereikbaar zijn voor de huurder. - Klein dagelijks onderhoud en reparatie van ventilatie- O ontluchtingsroosters en afzuigkappen. Verlichting - zie Buitenverlichting Verstoppingen - zie Riolering Vloerafwerkingslaag - Reparaties aan de vloerafwerkingslaag als gevolg O van beschadigingen of breuk van vloertegels. Vloerbedekking - Aanbrengen ( op aanwijzing van verhuurder), reparatie O en onderhoud van zelf aangebrachte vloerbedekking. ATTENTIE: Voor het aanbrengen van vaste vloerbedekking zoals tegels, plavuizen, parket, enzovoorts is schriftelijk toestemming nodig van de verhuurder vereist. Vloeren - Reparaties van vloerbalken en vloerdelen. O - Reparaties en onderhoud van vloeren in gemeenschap- O pelijke ruimten. Wanden en wandafwerking - Reparatie en onderhoud van wanden en wandafwerking O in gemeenschappelijke ruimten. - Onderhoud en reparatie van door huurder zelf aange- O brachte vaste wandafwerkingen zoals tegels, betimmeringen, textiel, enzovoorts. - Zie ook Behang. Wastafels- zie Sanitair Waterleidingen Pagina 7 van 8

8 Z - Onderhoud en reparatie van warm- en koudwaterleidingen O achter de watermeter. - Reparaties van warm- en koudwaterleidingen als gevolg O van bevriezing ( behalve wanneer de huurder geen mogelijkheid heeft gehad maatregelen te treffen omdat de leidingen moeilijk bereikbaar zijn of zich in de gemeenschappelijke ruimten bevinden). - Onderhoud en reparatie van door huurders zelf aange- O brachte binnen- en buitenleidingen. Witten - zie Sauswerk Zeepbakjes - Onderhoud en vernieuwing van zeepbakjes. O Zekering - Vervangen zekering en groepenkast. O Zonwering - Aanbrengen ( volgens voorschriften van de verhuurder), O reparatie en onderhoud van zelf aangebrachte zonwering. ATTENTIE: Voor het ophangen van zonwering is schriftelijke toestemming van de verhuurder vereist. Pagina 8 van 8

Onderhouds ABC. glasverzekering

Onderhouds ABC. glasverzekering Onderhouds ABC Staat de bol in de eerste kolom? Herstel en kosten zijn dan voor SCW. U kunt de klacht daar melden. Staat de bol in de tweede kolom? Herstel en /of kosten zijn dan voor u als huurder. U

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren Reparatie uitvoeren Een groot deel van het onderhoud aan uw woning wordt voor van R&B Wonen uitgevoerd, daar hoeft u zich niet mee bezig te houden. Onze filosofie

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur Reparatie uitvoeren R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.nl Openingstijden maandag t/m donderdag

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A TOT Z

ONDERHOUD VAN A TOT Z ONDERHOUD VAN A TOT Z Er gaat wel eens iets kapot in uw woning. U wilt dan weten wie dat repareert en wie de reparatie moet betalen. Het onderhoud van de woning is een zaak die huurder en verhuurder beiden

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

Wie doet wat? gewoon goed wonen

Wie doet wat? gewoon goed wonen Wie doet wat? gewoon goed Wie doet wat? Alles heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Een groot deel van dit onderhoud is voor rekening van. Een ander deel is voor rekening van de. Volgens de wet hebben

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

De onderhoudsverdeling in de aangegane huurovereenkomst is altijd leidend.

De onderhoudsverdeling in de aangegane huurovereenkomst is altijd leidend. Onder houds ABC Een bedrijfsruimte heeft onderhoud nodig. Het is prettig om te weten wie er verantwoordelijk is voor een reparatie. Het onderhoud van een pand is verdeeld tussen huurder en verhuurder.

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis!

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! // Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! Voor bijna alle klussen in en om het huis kunt u bij ons terecht. Onderstaande lijst geeft de meest voorko Zie hieronder een een greep van de klussen

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon A Afvoer reparatie en vervanging van de deksel van de doucheput, afvoer van de wastafel, douche en gootsteen, inclusief eventuele kettingen en afvoerstoppen ontstoppen van stankafsluiter (sifon), toilet,

Nadere informatie

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat?

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat? Woningonderhoud: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van een bepaalde woning of

Nadere informatie

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels ONDEROUDS ABC UURDERS = huurder = verhuurder Algemeen Alle kosten voor onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat?

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? LEXIS ASTGO ED B E EER Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van

Nadere informatie

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken)

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken) ONDERHOUDS ABC Onderhouds ABC woningen Stichting BOG Aanrecht (zie keuken) BOG Verhuurder Huurder Afvoeren * Reparaties aan regenpijpen en dakgoten * Schoonmaken van dakgoten * Reparaties aan afvoersifons

Nadere informatie

Samen onderhouden we uw woning

Samen onderhouden we uw woning Onderhoudswijzer 2 onderhoudswijzer onderhoudswijzer 3 Samen onderhouden we uw woning Als eigenaar is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan uw woning. Daar hoeft u zelf niets aan te doen. Wel bent

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JANUARI 2017 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

Uitgave 1 April Reparatiewijzer

Uitgave 1 April Reparatiewijzer Uitgave 1 April 2017 Reparatiewijzer Algemeen Graag zorgen wij er samen voor dat uw woning in goede staat blijft. Maar hoe weet u nou wat uw en onze verantwoordelijkheid is? Wij hebben daarvoor deze reparatiewijzer

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICE ONDERHOUD EN REPARATIE met Service Abonnement

HET ABC VAN SERVICE ONDERHOUD EN REPARATIE met Service Abonnement ET ABC AN ERICE ONDEROUD EN REPARATIE met ervice Abonnement Wie doet wat? In deze lijst staat wie wat doet als het gaat om het onderhoud van uw woning. De reparaties op alfabet. De letter, en/of ernaast

Nadere informatie

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte In dit overzicht wordt reparatie en onderhoud weergegeven. Er is met de letter aangegeven wat EBO onderhoudt en met de letter wat de huurder zelf dient te onderhouden. et is natuurlijk mogelijk dat een

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties aan uw huurwoning Als huurder heeft u het voordeel dat Openbaar Belang het onderhoud van uw woning verzorgt. Dat proberen wij op de beste manier te doen.

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Centrale verwarming Individuele centrale verwarming (indien aangebracht door verhuurder) Collectieve centrale verwarming

Centrale verwarming Individuele centrale verwarming (indien aangebracht door verhuurder) Collectieve centrale verwarming Onderhouds ABC Onderstaande werkzaamheden worden door en voor rekening van Woonopmaat uitgevoerd. Balkon Balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton Balkonplafond afwerking ter bescherming van het

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Huurder Verhuurder

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Huurder Verhuurder Noordervastgoed Beilerstraat 24 9401 PL Assen www.noordervastgoed.nl Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen,

Nadere informatie

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning.

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. Klacht Omschrijving Voor rekening van Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. (moedwillig) vernieling of onjuist gebruik door huurder Onderhoud

Nadere informatie

Service-abonnement. Correspondentieadres: Postbus NB Amsterdam. AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A GW Amsterdam

Service-abonnement. Correspondentieadres: Postbus NB Amsterdam. AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A GW Amsterdam Service-abonnement AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A9 1018 GW Amsterdam Correspondentieadres: Postbus 15563 1001 NB Amsterdam aham@aham.nl 020 624 61 01 aham.nl Onderhoudsoverzicht A Huurder

Nadere informatie

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot onderhoudsoverzicht woningen Oirschot Vanaf 1 oktober beheert Wooninc. alle huurwoningen van Laurentius in de gemeente Oirschot. Voor u als huurder verandert er vooralsnog niet zoveel. In onderstaand overzicht

Nadere informatie

Onderhoud, wie betaalt wat?

Onderhoud, wie betaalt wat? A Aanrecht Herstel aanrechtblok, -blad en keukenkastjes Bijstellen, smeren en vervangen van scharnieren / sluitingen Herstellen of vernieuwen van planken, dragers, laden Aardlekschakelaar Herstellen en

Nadere informatie

Fonds Huurdersonderhoud. Sprengenland Wonen

Fonds Huurdersonderhoud. Sprengenland Wonen Fonds Sprengenland 2 Breng het lastige onderhoud onder in het Fonds Een groot voordeel van het huren van een woning is dat u voor veel onderhoudswerkzaamheden in en om uw woning niet verantwoordelijk bent.

Nadere informatie

Onderhoud A tot Z lijst

Onderhoud A tot Z lijst Onderhoud A tot Z lijst Er gaat wel eens iets kapot in uw woning. U wilt dan weten wie dat repareert en wie de reparatie moet betalen. Het onderhoud van de woning is een zaak die huurder en verhuurder

Nadere informatie

9.8 WIE MOET WAT BETALEN

9.8 WIE MOET WAT BETALEN 9.8 WIE MOET WAT BETALEN Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder De artikelen 7:217 van het Burgerlijk Wetboek regelen de onderhoudsverplichtingen van de huurder en de eventuele daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

Service-abonnement. Correspondentieadres: Postbus NB Amsterdam. AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A GW Amsterdam

Service-abonnement. Correspondentieadres: Postbus NB Amsterdam. AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A GW Amsterdam Service-abonnement AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A9 1018 GW Amsterdam Correspondentieadres: Postbus 15563 1001 NB Amsterdam aham@aham.nl 020 624 61 01 aham.nl Onderhoudsoverzicht A Huurder

Nadere informatie

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar.

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar. In deze brochure geven we antwoord op een aantal vragen over het onderhoud van uw woning. Wat kunt u op dit gebied verwachten: waar bent u zelf verantwoordelijk voor en waar is Destion verantwoordelijk

Nadere informatie

Viveste Onderhouds-ABC

Viveste Onderhouds-ABC = rekening iveste = rekening uurder iveste Onderhouds-ABC Afvoer iveste uurder Serviceabonnement Glas- of Ontstoppingsfonds Repareren of vervangen afvoeren en sifons van wastafels, douche, gootsteen e.d.

Nadere informatie

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning ONDEROUDS ABC In ons Onderhouds-ABC leest u bij elk onderdeel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het Onderhouds-ABC vindt u informatie bij de trefwoorden. Onder Sanitair

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Afwerkvloer Onderhoud van de afwerkvloeren

Onderhouds ABC. Afwerkvloer Onderhoud van de afwerkvloeren = verantwoordelijkheid huurder = verantwoordelijkheid verhuurder Onderhouds ABC A Algemeen Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat Welke reparatiewerkzaamheden betaalt de huurder? En welke de verhuurder? Dit is vastgelegd In het Burgerlijk Wetboek. Soms is het moeilijk in te schatten wie verantwoordelijk is voor de herstelkosten van

Nadere informatie

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 XJ UTRECHT tel. 030-2312692

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 XJ UTRECHT tel. 030-2312692 Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 J UTRECHT tel. 030-2312692 onderhoud voor rekening van huurder of verhuurder: onderstaande verdeling is conform de wettelijke regels onderwerp

Nadere informatie

Overzicht onderhoudswerkzaamheden

Overzicht onderhoudswerkzaamheden Overzicht onderhoudswerkzaamheden E= extra dienstverlening voor huurders die 55 jaar of ouder zijn of mensen met een beperking = onderhoud voor rekening huurder = het onderhoud dat huisvester verzorgd

Nadere informatie

Onderhoud Wie doet Wat Centrada Centrada. Huurder

Onderhoud Wie doet Wat Centrada Centrada. Huurder CV (Centrale verwarming installatie) CV Leidingen en/of rookgasafvoer repareren bij lekkage of defect Bijvullen, ontluchten van de CV Storing en onderhoud (Installateur, zie sticker op de ketel) O Ontstoppingsfonds

Nadere informatie

Samen onderhouden we uw woning

Samen onderhouden we uw woning Onderhouds wijzer 1 Onderhoudswijzer Introductie Samen onderhouden we uw woning Als eigenaar is Fien Wonen verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan uw woning. Daar hoeft u zelf niets aan te doen.

Nadere informatie

Trefwoordenlijst wie doet wat?

Trefwoordenlijst wie doet wat? Trefwoordenlijst wie doet wat? voor rekening van en uit te voeren door 30 augustus 2012 voor rekening van en uit te voeren door huurder kosten/uitvoering vallen onder door huurder af te sluiten onderhoudsabonnement

Nadere informatie

Samen onderhouden we uw woning

Samen onderhouden we uw woning Onderhouds wijzer 1 Onderhoudswijzer Introductie Samen onderhouden we uw woning Als eigenaar is Fien Wonen verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan uw woning. Daar hoeft u zelf niets aan te doen.

Nadere informatie

Samen onderhouden we uw woning

Samen onderhouden we uw woning Onderhouds wijzer 1 Onderhoudswijzer Introductie Samen onderhouden we uw woning Als eigenaar is Fien Wonen verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan uw woning. Daar hoeft u zelf niets aan te doen.

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In de lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Kwintes verhuur

Onderhouds-ABC Kwintes verhuur Onderhouds-ABC Kwintes verhuur Omschrijvingen Onderdeel Afvoeren reparatie aan regenpijpen en dakgoten schoonmaken van dakgoten reparatie/vervanging afvoersifons/leidingen/doucheputjes schoonhouden en

Nadere informatie

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x A Aanrecht aanrechtblok vervangen bij slijtage/verval aanrechtblok: lade en hang/sluitwerk repareren bovenkastjes onderhoud en reparatie wijzigingen door na schriftelijke toestemming Afvoeren wastafel/keuken/douche

Nadere informatie

In het algemeen is onderhoud als gevolg van slijtage of ouderdom voor rekening van de verhuurder

In het algemeen is onderhoud als gevolg van slijtage of ouderdom voor rekening van de verhuurder Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder Wie moet wat betalen? * De artikelen 1586-1589 van het Burgerlijk Wetboek duiden op de onderhoudsverplichtingen van de verhuurder en zijn eventule daaruit

Nadere informatie

50 klussen uitgevoerd voor een klein bedrag? Sluit nu een Onderhoudsabonnement

50 klussen uitgevoerd voor een klein bedrag? Sluit nu een Onderhoudsabonnement 50 klussen uitgevoerd voor een klein bedrag? Sluit nu een af! Het vervangen van een kraanleertje of een kapotte handgreep in uw keuken: voor de één een peulenschil, voor de ander een enorme klus. Het zijn

Nadere informatie

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen?

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen? Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen? Algemeen De artikelen van de nieuwe titel 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek duiden op de onderhoudsverplichtingen van de

Nadere informatie

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen?

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen? Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen? Algemeen De artikelen van de nieuwe titel 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek duiden op de onderhoudsverplichtingen van de

Nadere informatie

Welk onderhoud wordt door Provides gedaan en wat komt voor uw rekening?

Welk onderhoud wordt door Provides gedaan en wat komt voor uw rekening? Reparatie nodig? Bel 030 686 05 99 Dan hoort u meteen wat we eraan gaan doen en wanneer. U kunt een klacht ook melden via www.provides.nl Wij reageren altijd binnen één werkdag. Als een reparatie wordt

Nadere informatie

Uw woning onderhouden

Uw woning onderhouden Uw woning onderhouden aan uw woning U bent als zelf verantwoordelijk voor een deel van de reparaties of onderhoudklussen in uw woning. In deze brochure leest u welke klussen voor zijn voor en welke u zelf

Nadere informatie

Wie onderhoudt wat: overzicht

Wie onderhoudt wat: overzicht Wie onderhoudt wat: overzicht Omschrijving werkzaamheden Afvoeren Ontstoppen van gootsteen, wastafel en toilet Ontstoppen standleidingen en horizontale hoofdleiding hoogbouw Schoonmaken sifons Schoonmaken

Nadere informatie

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds?

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds? SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Het goed onderhouden van uw woning is belangrijk voor uw woongenot. voert het groot onderhoud uit. Als u lid bent van het servicefonds voert ook een groot gedeelte

Nadere informatie

ONDERHOUDS ABC Versie: Januari 2017

ONDERHOUDS ABC Versie: Januari 2017 ONDERHOUDS ABC Versie: Januari 2017 Voorwoord Wie doet het onderhoud? Als verhuurder is Van t Hof Rijnland Vastgoedmanagement verantwoordelijk voor het onderhoud van een groot aantal zaken in Rokade en

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Wat betaalt de Kombinatie en wat betaalt u? Onderhoud of reparatie? (030) 693 66 11

Onderhouds-ABC Wat betaalt de Kombinatie en wat betaalt u? Onderhoud of reparatie? (030) 693 66 11 Onderhouds-ABC Wat betaalt de Kombinatie en wat betaalt u? Onderhoud of reparatie? (030) 693 66 11 Onderhoud of reparatie? Bel of e-mail ons: (030) 693 66 11 info@kombinatie.nl Melden via onze website

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder wie moet wat betalen? Spoedeisende zaken Service-desk, tel.: 035 -, Gebreken en/of storingen altijd schriftelijk melden d.m.v. reparatieverzoek of onderstaande

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JUNI 2014 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? RWS streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Afvoeren Repareren en vervangen. Schoonmaken en ontstoppen van gootsteenafvoeren, douche- en wasmachine afvoeren.

Onderhouds ABC. Afvoeren Repareren en vervangen. Schoonmaken en ontstoppen van gootsteenafvoeren, douche- en wasmachine afvoeren. In onderstaande trefwoordenlijst is per onderdeel aangegeven wie voor welke reparatie verantwoordelijk is. Als er een staat in de kolom van verhuurder dan verzorgt vb&t namens de eigenaar het onderhoud,

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Een groot gemak...! 2 Een groot gemak voor alle huurders! Bespaar kosten met een service-abonnement Een woning heeft onderhoud nodig. Als u bij Woningcorporatie Wateringen huurt

Nadere informatie

WIE DOET WAT? ABC ONDERHOUD VAN DE WONING. Onderhoud woning 1

WIE DOET WAT? ABC ONDERHOUD VAN DE WONING. Onderhoud woning 1 WIE DOET WAT? ABC ONDERHOUD VAN DE WONING Onderhoud woning 1 Onderhoud Op het moment dat u de woning betrekt verkeert die in goede staat. Als er daarna reparaties nodig zijn, zijn sommige reparaties voor

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning.

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning. Onderhouds ABC Wie betaalt welk onderhoud? en verhuurder hebben volgens de wet een aantal verplichtingen bij het onderhoud. Viveria Woonservice zorgt ervoor dat de basis van de woning in orde is. Dit betreft

Nadere informatie

Wie repareert wat? In bijgevoegde lijst zijn alle mogelijkheden aangegeven: Rijnhart Wonen (RhW) Huurder

Wie repareert wat? In bijgevoegde lijst zijn alle mogelijkheden aangegeven: Rijnhart Wonen (RhW) Huurder Wie repareert wat? In bijgevoegde lijst zijn alle mogelijkheden aangegeven: Rijnhart Wonen () Huurder Onderhoudsabonnement Ontstoppingsfonds Glasverzekering F G anrecht zie keukenblok fvoeren reparatie

Nadere informatie

Bezoekadres Binnenhof 9 3911 NP RHENEN. Correspondentieadres Postbus 188 3910 AD RHENEN

Bezoekadres Binnenhof 9 3911 NP RHENEN. Correspondentieadres Postbus 188 3910 AD RHENEN Bezoekadres Binnenhof 9 3911 NP RHENEN Correspondentieadres Postbus 188 3910 AD RHENEN Openingstijden Maandag t/m donderdag: 08.30-12.30 / 13.30-16.30 uur Vrijdag: 08.30-12.30 uur Telefoon (0317) 68 32

Nadere informatie

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf.

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf. ONDERHOUD ABC Er gaat iets kapot en in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Hieronder staat op alfabetische volgorde per item aangegeven of u hiervoor verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder. Wie moet wat betalen?

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder. Wie moet wat betalen? Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder Wie moet wat betalen? Provast Beheer B Postadres Postbus 312 1180 A Amstelveen storingen@provastbeheer.nl Bezoekadres Patrimoniumlaan 2 Amstelveen Tel

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn

Nadere informatie

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem 1. Hoe meldt u een reparatieverzoek? Tussen 09.00 uur en 12.00 uur kunt u ons bellen en uw klacht melden op 023-7510590. Na deze tijd kunt u een reparatieverzoek inspreken op een antwoordapparaat. Uiteraard

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken 1 Onderhouds-ABC In dit onderhouds-abc staat van A tot Z beschreven welke reparaties en welk onderhoud voor rekening van t Heem of voor uzelf komen. Hoe zit het met de lekkende sifon, een kapotte boiler

Nadere informatie

ONDERHOUDSWIJZER Wie doet nu eigenlijk wat aan het onderhoud van uw huurwoning? Onderhoudswijzer huurwoningen

ONDERHOUDSWIJZER Wie doet nu eigenlijk wat aan het onderhoud van uw huurwoning? Onderhoudswijzer huurwoningen ONDEROUDSWIJZER Onderhoudswijzer huurwoningen ONDEROUDSWIJZER Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van mijn huurwoning of kamer? et onderhoud van uw huurwoning of kamer is verdeeld tussen u en de

Nadere informatie

Bijlage 2 ONDERHOUDS ABC ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) EN VOOR WIENS REKENING IS HET ONDERHOUD? Versie oktober 2015

Bijlage 2 ONDERHOUDS ABC ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) EN VOOR WIENS REKENING IS HET ONDERHOUD? Versie oktober 2015 Bijlage 2 ONDEROUDS ABC ZELF AANGEBRACTE OORZIENINGEN (ZA) EN OOR WIENS REKENING IS ET ONDEROUD? ersie oktober 2015 ortensialaan 30, 3702 G Zeist Postbus 21, 3700 AA Zeist Telefoonnummer: 030 698 50 30

Nadere informatie

Omschijving onderhoud

Omschijving onderhoud Algemeen c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd voor de rekening van de verhuurder/bewoner Reparatie en vervanging van

Nadere informatie

KW HUURDER ABONNEMENT

KW HUURDER ABONNEMENT aaanrecht en bovenkastjes Scharnieren en sloten Blad Lade en ladegeleider Handgrepen Verstopping afvoer Mengkranen Aardlekschakelaar Afvoer riolering Reparatie bbedrading Elektrische Installatie Behang

Nadere informatie

Onderhoud van A t/m Z

Onderhoud van A t/m Z Onderhoud van A t/m Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Aanrecht W A H Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes Vervangen aanrechtblok

Nadere informatie

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden A Aanrecht Onderhouden en vervangen van het keukenblok, werkblad en keukenkastjes bij normale slijtage Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Trefwoord Welbions Abonnement Huurder Aanrecht Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes

Nadere informatie

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Service, reparatie en onderhoud De woning waarin u woont moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Deze brochure geeft

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud service-abonnement

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud service-abonnement Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Onderhouds ABC Wie doet wat?

Onderhouds ABC Wie doet wat? Onderhouds ABC Wie doet wat? Iedere woning heeft onderhoud nodig. Wat doet u zelf en wat doet 3B Wonen? Om het voor u allemaal wat duidelijker te maken hebben we in dit Onderhouds ABC zoveel mogelijk reparaties

Nadere informatie

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Onderhoud voor rekening van? De verdeling van de onderhoudswerkzaamheden tussen de huurder en de verhuurder is wettelijk geregeld.

Nadere informatie