Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder. Wie moet wat betalen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder. Wie moet wat betalen?"

Transcriptie

1 Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder Wie moet wat betalen?

2 Provast Beheer B Postadres Postbus A Amstelveen Bezoekadres Patrimoniumlaan 2 Amstelveen Tel (020) Fax (020) Gebreken en/of storingen altijd schriftelijk melden d.m.v. reparatieverzoek Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen? Op de naleving van alle genoemde verplichtingen wordt toezicht gehouden. De artikelen van de nieuwe titel 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek duiden op de onderhoudsverplichtingen van de verhuurder en zijn eventuele daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid, alsmede de onderhoudsverplichtingen van de huurder en de eventuele daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid. Deze bepalingen zijn rijkelijk vaag geformuleerd en geven in de praktijk aanleiding tot onduidelijkheid en geschillen. Indien een wettelijke bepaling of overeenkomst zwijgt over een bepaalde verplichting, dan geldt het plaatselijk gebruik oftewel de dagelijkse gang van zaken. Wat onder plaatselijk gebruik moet worden verstaan, wordt hier nader omschreven. De opsomming beoogt een richtlijn te zijn voor de rechten en plichten van de huurder en verhuurder en de meest voorkomende situaties zijn aangegeven. De verdeling van kosten huurder/verhuurder is een juridische en algemene richtlijn. In de praktijk zullen uitzonderingen hierop onvermijdelijk zijn. Alle uitbreidingen en reparaties van installaties welke niet standaard tot de woning behoren, worden aan de huurder in rekening gebracht. De huurder is vrij in zijn keuze tot het doen repareren van die onderdelen, welke tot zijn/haar verantwoordelijkheid behoren. oor het aanbrengen van voorzieningen c.q. verbeteringen, dient vooraf schriftelijk toestemming te worden aangevraagd aan de verhuurder. Indien deze toestemming ontbreekt, staat het de verhuurder vrij deze voorzieningen op kosten van de huurder te laten verwijderen. Met de ondertekening van het huurcontract, gaat u tevens akkoord met deze onderhoudsverplichtingen.

3 Onderhoud van A tot Z A Algemeen B Balkons en balustrades (ook in trappenhuizen) Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn Onderhoud aan balkons en balustrades van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd van de huurder/ Behang bewoner et gehele binnenschilderwerk, behang- en saus- Reparatie en vervanging van alle sleutels werk In het algemeen is onderhoud als gevolg van slijtage of ouderdom voor de rekening van de ver- Bel huurder Onderhoud en reparatie van bel en belinstallatie bij Achtergebleven goederen in woning afvoeren gemeenschappelijk gebruik Achtergebleven goederen in gemeen- Onderhoud en reparatie van eigen bel schappelijke ruimten afvoeren Bergingen Aanrecht Bergingen mogen slechts geplaatst worden na Reparatie en vervangen van keukenblok en aan- schriftelijke toestemming van de verhuurder rechtblad ten gevolge van slijtage of verval Scharnieren en sluitingen van deurtjes bijstellen Bestrating Reparatie van balkons en balustrades Afvoer Onderhoud en bestrating in tuin en carport en van Reparatie aan dakafvoeren en goten paden die bij het huis horen Schoonmaken en -houden van dakafvoeropenin- Onderhoud van bestrating in gemeenschappelijke gen en goten bij gestapelde woningen ruimten Onderhoud aan afvoeren van wastafels, douche, Schoonhouden van gemeenschappelijke paden gootsteen, etc., inclusief eventuele kettingen en afvoerpluggen Bestrijden van ongedierte Reparaties aan afvoersifons, afvoer- > zie Ongedierte putten, douchepluggen, etc. Bomen Afwerkvloer Snoeien en rooien van bomen Onderhoud van de afwerkvloeren Brandgangen Antenne Onderhoud van bestrating in brandgangen Een (schotel)antenne mag slechts geplaatst worden Schoonhouden van brandgangen na schriftelijke toestemming van de verhuurder; dat geldt zowel voor een tv- of radioantenne als voor Brievenbus de antenne voor een bakje In eigen voordeur In portiek en gemeenschappelijke ruimten - 2 -

4 Buitentrappen en buitenbeton Deuren Onderhoud en reparaties van buitentrappen en erstel van buitendeuren bij houtrot of door buitenbeton normale slijtage ervanging na het uitwaaien van buitendeuren Buitenverlichting erstel van binnendeuren (incl. onderhoud en Onderhoud en reparaties buitenverlichting op gale- reparaties hang- en sluitwerk) Alleen in geval van rijen en parkeerplaatsen duidelijke slijtage of ouderdom zal verhuurder voor ervangen van lampen e.d. in buitenverlichting op vervanging zorgen galerijen en parkeerplaatsen ervanging van glas in binnendeuren Door huurder aangebrachte buitenverlichting astzetten en smeren van scharnieren en sloten C Centrale verwarming en combiketel van deuren Schilderen van binnendeuren en de binnenkant van de buitendeuren Reparaties aan de C.. installatie en/of combiketel Deuropener bij normaal gebruik Onderhoud en reparaties aan elektrisch bediende Bedienen, bijvullen en ontluchten van de C..- deuropeners installatie en combiketel, alsmede onderhoud aan resp. vervanging van vulslangen, wartels, sleutels, Douche schade door verkeerde bediening, schilderen Onderhoud van de doucheslang, handdouche, radiatoren en leidingen opsteekhaak en koppelstuk Closet Duiventil Onderhouden en vernieuwing van de bril, het Een duiventil mag slechts geplaatst worden na een deksel en de manchet of sok, d.w.z. de aansluiting schriftelijke toestemming van de verhuurder en de op het riool gemeentelijke afdeling Bouw- en Woningtoezicht ervanging van de drijver in de waterbak (reservoir) Plaatsing, onderhoud en bodem rubber verzekering van de duiventil Onderhoud van de closetpot ernieuwen van closetpot t.g.v. slijtage D Dak en dakgoot E Elektriciteit Onderhoud en reparaties elektrische installatie met groepenkast, bedrading, aarding Onderhoud en vervanging van dakbedekking, Reparaties aan elektrische installaties door dakdoorvoer, dakgoten en afvoeren, dakluik en van overbelasting of zelf aangebrachte uitbreidingen dakpannen na normale slijtage en ten Onderhoud en reparaties aan deurbellen, gevolge van storm Schoonmaken (-houden) van goten en schakelaars, contactdozen Onderhoud of vervanging van zekeringen (stoppen), afvoeropeningen schakelaars, contactdozen (stopcontacten) en Reparaties t.g.v. het betreden van daken door lampen bewoners, voor zover aantoonbaar etzelfde in gemeenschappelijke ruimten - 3 -

5 Entreeportalen Centrale briefkasten, drukbellen en huistelefoon/ Alle noodzakelijke reparaties en onderhoud intercominstallaties in gemeenschappelijke entreeportalen en Schoonmaken (vegen) van schoorstenen van toegangshallen gemeenschappelijke installaties (blokverwarming) Erfafscheiding Glas Indien behorende bij de woning: ±1 à 2 m > zie Ruiten Indien tussentijds door huurder aangebracht ervanging van beschadigde of gebroken F Funderingen beglazing, voor zover dit niet individueel via een glasverzekering verzekerd is (dit staat eventueel vermeld in uw huurcontract) ervangen van lekke isolatieruit Alle reparaties en onderhoud G Galerijen Gootsteen > zie ook Aanrecht Schoonhouden en ontstoppen van de afvoer en vervanging van het roostertje in de gootsteen Alle onderhoud Goten Gas > zie ook Dak en Dakgoten Reparaties aan gasleidingen tot de meter Onderhoud en reparaties aan extra door huurder Repareren en vervangen van goten Schoonhouden van goten en afvoeropeningen aangebrachte binnengasleidingen en gaskranen ervanging of reparatie van binnengasleidingen en gaskranen, voorzover die oorspronkelijk tot de woning behoren agen > zie Tuinen Gemeenschappelijke ruimten Schoonhouden van portiek, trappenhuis en ang- en sluitwerk gemeenschappelijke gangen, voorzover de kosten Onderhoud en smering van de deurkrukken, niet in de servicekosten begrepen zijn scharnieren, sloten, raamboompjes e.d. Binnenonderhoud: reparaties en onderhoud aan Onderhoud en vervanging van hang- en sluitwerk vloeren, wanden, plafonds, trappen, balustrades en van binnendeuren hekken in trappenhuizen, gangen van bergruimtes, Onderhoud en smering van hang- en sluitwerk van entreeportalen, etc Schilderwerk geheel, hang- en sluitwerk aan ramen toegangsdeuren van gemeenschappelijke deuren ervanging van hang- en sluitwerk, sloten en en deuren espagnoletten van buitendeuren en ramen Onderhoud en reparatie van algemene verlichting in gangen, portieken, trappenhuizen, entreeruimten ervangen van lampen, starters e.d. aan de emelwaterafvoer Ontstoppen van hemelwaterafvoeren (regenpijpen) algemene verlichting in gangen, portieken, trappenhuizen, entreeruimten - 4 -

6 okken Kranen okken mogen slechts geplaatst worden na ervanging en onderhoud van kranen en schriftelijke toestemming van de verhuurder mengkranen, bijvoorbeeld een leertje uistelefoon Onderhoud aan huistelefoon en bijbehorende installatie L Lavet K Kasten Onderhoud van het lavet Lekkage erstel van lekkage aan leidingen Ondehoud en reparatie aan ingebouwde kasten erstel van lekkage aan zelf aangebrachte en losse kasten en kastwanden, inclusief hang- en leidingen of na vorstschade sluitwerk Leuningen Keuken Onderhoud en reparaties aan leuningen van Reparatie en vervanging aan het keukenblok en trappen in gemeenschappelijke ruimten aanrechtblad t.g.v. slijtage of verval Klein dagelijks onderhoud en reparaties aan Bijstelling van scharnieren en sluitingen van deurtjes leuningen van trappen in een woning Onderhoud, reparatie en eventuele vervanging van door huurders aangebrachte extra keuken- Lift en liftinstallatie elementen en -onderdelen Onderhoud en reparatie van de lift Onderhoud en reparatie van afvoerplug en ketting, Keuringen en opheffen storingen hangkastjes en pannenrekken Service-abonnement Kitvoegen Ligbad Onderhoud en herstel van kitvoegen Schoonhouden van en kleine reparaties aan ligbad Kozijnen: buitenkozijnen Luchtroosters Schilderen van de buitenkant van buitenkozijnen, Onderhoud en reparaties aan ontluchtings-/ alsmede reparaties en vervanging hang- en ventilatieroosters en ventielen en afzuigkappen; sluitwerk Schoonhouden en vervangen van filters ervanging van buitenkozijnen bij aantasting doorhoutrot Schilderwerk van de binnenkant van de buitenkozijnen M Mechanische ventilatie Onderhoud en herstel van mechanische ventilatie Kozijnen: binnenkozijnen Schoonhouden en vervangen van filters in de Reparatie en schilderwerk van alle binnenkozijnen, mechanische ventilatie en afzuigventielen incl. onderhoud en reparatie hang- en sluitwerk Alleen in geval van duidelijke slijtage of ouderdom Metselwerk zal verhuurder voor vervanging zorgen Onderhoud en reparatie van buitenmetselwerk - 5 -

7 O Ongedierte Reparatie van plafonds en stucwerk door beschadigingen (gaten, pluggen, krimpscheuren, etc.) Bestrijding van ongedierte zoals: wandluizen, Schilderen en/of sausen van plafonds kakkerlakken, wespen, bijen, mieren, torren, ratten, muizen, vlooien en andere plaagdieren Planchet Bestrijding van houtworm Onderhoud van het planchet (plaatje onder spiegel) Ontsmetten Ontsmetten in verband met bestrijding van ongedierte Open haard oor het plaatsen van een open haard, allesbrander of voorzethaard is schriftelijk toestemming nodig van de verhuurder P Pannen oor dakpannen > zie Dak en dakgoot Plinten Onderhoud, reparatie of vervanging van plinten R Ramen Onderhoud van de ramen binnen erstel van de ramen na uitwaaien (verzekeren tegen stormschade) Onderhoud van ramen buiten (excl. bewassen) erstel of vervanging van ramen bij houtrot Regenpijp > zie emelwaterafvoer Paden Onderhoud en herstel van paden, parkeerplaatsen Riolering en terrassen die bij de woning horen Onderhoud en herstel van gemeenschappelijke paden Schoonhouden van gemeenschappelijke paden Reparaties aan riolering na verzakking in en buiten de woning ervanging van riolering na slijtage Ontstoppen riolering, putten en afvoeren in en buiten de woning tot aan de erfgrens Parket en plavuizen Schoonhouden en ontstoppen van rioolleidingen en et leggen van parket - ook los meeneemparket - putten, binnenrioleringen, voor zover aantoonbaar en plavuizen is in verband met eventuele door schuld van de huurder geluidsoverlast alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de verhuurder Ruiten ervanging van beschadigde of gebroken Plafonds en plafondafwerking beglazing, voor zover dit niet individueel via een Reparatie van plafondconstructies en loszittend glasverzekering verzekerd is (dit staat eventueel stucwerk (eventueel met gipsplaten) voordat deze vermeld in uw huurcontract) wordt opgeleverd aan een nieuwe huurder ervangen van lekke isolatieruit Onderhoud en reparatie van door huurder aangebrachte (vaste) plafondafwerkingen (betimmeringen, sierpleister, etc.) - 6 -

8 S Sanitair Sifon Schoonhouden en ontstoppen van de sifon (zwanehals) onder de wastafels en het aanrecht ervanging van wastafels, fonteintjes, stortbakken erstel van lekkage in kunststof sifon en toiletpotten als gevolg van slijtage of ouderdom erstel van lekkage in loden sifon Onderhoud en vervanging van planchetten, Sleutels spiegels, toiletbril en overige sanitaire toebehoren et laten maken van nieuwe sleutel(s) na zoek Onderhoud en vervanging van kranen voor sanitaire raken of beschadiging toestellen, waterleiding en gas Sloten Sausen Smeren van sloten en scharnieren in de woning en Sausen en witten van plafonds bijbehorende berging (cylindersloten behandelen en wanden in de woning met grafiet) Onderhoud en reparatie van sloten die toegang Schakelaars geven tot gemeenschappelijke ruimten Onderhoud en vervanging van Idem m.b.t. voordeursloten schakelaars en stopcontacten Spiegels Scharnieren ervanging van spiegels na beschadiging of Onderhoud (smeren en vastzitten) van scharnieren verwering van deuren en ramen Stopcontacten Schilderen > zie Elektriciteit Schilderen binnen de woning en in de berging > zie Schakelaars Schilderen aan de buitenzijde Stortbak Schoonhouden Onderhoud en reparatie van de stortbak van het Schoonhouden van trappenhuis, hal en dergelijke, toilet, eventueel vervangen van onderdelen zoals tenzij dat is opgenomen in de servicekosten drijver en vlotterkraan Schoorstenen Stucwerk Reparatie van schoorstenen en ventilatiekanalen erstel van stucwerk (stucadoorswerk) als het et vegen van schoorstenen, als loskomt van de ondergrond regel éénmaal per jaar erstel van beschadiging door zelfwerkzaamheid Schuren en bergingen erstel van schuurvloeren Onderhoud van het dak van een schuur of berging T Tegels Buitenschilderwerk van een schuur of berging Reparatie en vervanging van wand- en vloertegels Onderhoud van de binnenzijde van een schuur of na beschadiging berging Reparaties aan loszittend tegelwerk Binnenschilderwerk van een schuur of berging - 7 -

9 Telefoonaansluiting Alle onderhoud Terrassen Onderhoud en herstel van bij de woning behorende terrassen Tochtstrippen Onderhoud en vervanging van tochtstrippen Aanbrengen van tochtstrippen, indien nodig Trappen Onderhoud van trappen en uitvoeren van kleine reparaties zoals het vastzetten in de muur van een loszittende leuning Reparaties aan binnentrappen door slijtage of verval Trappenhuizen meergezinsgebouwen Alle onderhoud Tuinen Ophoging tuinen en terrassen Aanleg en onderhoud van groenvoorziening en hagen Erfafscheidingen Ophoging en reparatie van zelf aangebrachte extra bestrating erlichting > zie ook Elektriciteit > zie ook Buitenverlichting Onderhoud en vervanging van verlichting in gemeenschappelijke ruimten lizotrap Onderhoud en herstel van vlizotrap loeren en vloerafwerking Onderhoud en herstel van de vloerconstructie en de dekvloer zoals: - reparaties aan vergane vloerbalken en vloerdelen - reparaties aan losliggende cementdekvloeren en tegelvloeren Onderhoud en reparatie van door de huurder aangebrachte vaste vloerafwerkingen Reparaties t.g.v. beschadigingen/breuk van vloerafwerking oor het leggen van parket en plavuizen is schriftelijke toestemming nodig van de verhuurder; voor het leggen van plavuizen moeten bijzondere voorzieningen worden getroffen lotter ervangen van de vlotter in de stortbak van het toilet ensterbanken olières olières mogen slechts geplaatst worden na schriftelijke toestemming van de verhuurder Klein dagelijks onderhoud en reparatie van vensterbanken uilstortkoker ervanging van vensterbanken als gevolg van Onderhoud en herstel van de vuilstortkoker slijtage of ouderdom Ontstoppen en ontsmetten vuilstortkoker entilatie > zie ook Luchtroosters > zie ook Mechanische ventilatie Reparatie van ventilatiekanalen Schoonhouden van ventilatiekanalen Onderhoud, schoonhouden en vervanging van roosters en filters - 8 -

10 W Wanden en wandafwerking Z Zeepbakje Reparaties aan loszittend stuc- en tegelwerk en erstellen van zeepbakjes na beschadiging beton (eventueel met gipsplaat) voordat deze wordt opgeleverd aan nieuwe huurder Zonwering Onderhoud en reparatie van door de huurder Buitenzonwering mag alleen worden aangebracht aangebrachte vaste wandafwerkingen (tegels, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de betimmeringen, textiel, etc.) verhuurder Reparaties aan stuc-, tegelwerk en beton door beschadigingen, gaten, pluggen, verwijderen Zwanehals behang, krimpscheuren e.d. Schoonhouden en ontstoppen van de zwanehals Grote scheuren (sifon) onder de wastafel/aanrecht oor het aanbrengen van bijzondere Reparatie en vervanging van de zwanehals wandafwerking, zoals schrootjes en granol is vooraf schriftelijk toestemming nodig van de verhuurder Warmwatertoestellen Wanneer bij de servicekosten onderhoud is inbegrepen Anders Wastafel Onderhoud en vervanging van de wastafel na beschadiging Waterleiding Waterleidingen buiten de woning of tot de meter (exclusief buitenkranen e.d.) Reparaties aan warm- en koudwaterleidingen oorkomen van bevriezing erstellen na bevriezing WC > zie Closet Provast Beheer, 2009

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat?

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? LEXIS ASTGO ED B E EER Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van

Nadere informatie

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat?

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat? Woningonderhoud: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van een bepaalde woning of

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Afwerkvloer Onderhoud van de afwerkvloeren

Onderhouds ABC. Afwerkvloer Onderhoud van de afwerkvloeren = verantwoordelijkheid huurder = verantwoordelijkheid verhuurder Onderhouds ABC A Algemeen Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist

Nadere informatie

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen?

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen? Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen? Algemeen De artikelen van de nieuwe titel 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek duiden op de onderhoudsverplichtingen van de

Nadere informatie

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels ONDEROUDS ABC UURDERS = huurder = verhuurder Algemeen Alle kosten voor onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd

Nadere informatie

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen?

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen? Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder: wie moet wat betalen? Algemeen De artikelen van de nieuwe titel 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek duiden op de onderhoudsverplichtingen van de

Nadere informatie

In het algemeen is onderhoud als gevolg van slijtage of ouderdom voor rekening van de verhuurder

In het algemeen is onderhoud als gevolg van slijtage of ouderdom voor rekening van de verhuurder Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder Wie moet wat betalen? * De artikelen 1586-1589 van het Burgerlijk Wetboek duiden op de onderhoudsverplichtingen van de verhuurder en zijn eventule daaruit

Nadere informatie

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder wie moet wat betalen? Spoedeisende zaken Service-desk, tel.: 035 -, Gebreken en/of storingen altijd schriftelijk melden d.m.v. reparatieverzoek of onderstaande

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Huurder Verhuurder

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Huurder Verhuurder Noordervastgoed Beilerstraat 24 9401 PL Assen www.noordervastgoed.nl Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen,

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn

Nadere informatie

9.8 WIE MOET WAT BETALEN

9.8 WIE MOET WAT BETALEN 9.8 WIE MOET WAT BETALEN Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder De artikelen 7:217 van het Burgerlijk Wetboek regelen de onderhoudsverplichtingen van de huurder en de eventuele daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis!

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! // Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! Voor bijna alle klussen in en om het huis kunt u bij ons terecht. Onderstaande lijst geeft de meest voorko Zie hieronder een een greep van de klussen

Nadere informatie

Onderhouds ABC. glasverzekering

Onderhouds ABC. glasverzekering Onderhouds ABC Staat de bol in de eerste kolom? Herstel en kosten zijn dan voor SCW. U kunt de klacht daar melden. Staat de bol in de tweede kolom? Herstel en /of kosten zijn dan voor u als huurder. U

Nadere informatie

H = huurder 9.6 WIE MOET WAT BETALEN. De artikelen 7:217 van het Burgerlijk Wetboek regelen de onderhoudaverplichtingen

H = huurder 9.6 WIE MOET WAT BETALEN. De artikelen 7:217 van het Burgerlijk Wetboek regelen de onderhoudaverplichtingen 9.6 WE MOET WAT BETALEN Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder De artikelen 7:217 van het Burgerlijk Wetboek regelen de onderhoudaverplichtingen van de huurder en de eventuele daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren Reparatie uitvoeren Een groot deel van het onderhoud aan uw woning wordt voor van R&B Wonen uitgevoerd, daar hoeft u zich niet mee bezig te houden. Onze filosofie

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning

Een nieuwe huurwoning Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? uw handleiding om zorgeloos te genieten 123Wonen heet u welkom an arte gefeliciteerd met uw nieuwe woning of appartement! U heeft de huurovereenkomst getekend,

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur Reparatie uitvoeren R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.nl Openingstijden maandag t/m donderdag

Nadere informatie

Van der Heijden Beheer 07-02-08

Van der Heijden Beheer 07-02-08 Van der Heijden Beheer 07-02-08 A Aanrecht - Zie Keuken Achtergebleven goederen afvoeren - Achtergebleven goederen in lege ruimten afvoeren. O - Achtergebleven goederen in gemeenschappelijke ruimten O

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Helpt Elkander doet er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud nodig. Bovendien kunnen dingen

Nadere informatie

Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik.

Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik. Onderdeel Omschrijving oor rekening van A Aanrecht Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik. charnieren en sluitingen van

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A TOT Z

ONDERHOUD VAN A TOT Z ONDERHOUD VAN A TOT Z Er gaat wel eens iets kapot in uw woning. U wilt dan weten wie dat repareert en wie de reparatie moet betalen. Het onderhoud van de woning is een zaak die huurder en verhuurder beiden

Nadere informatie

Viveste Onderhouds-ABC

Viveste Onderhouds-ABC = rekening iveste = rekening uurder iveste Onderhouds-ABC Afvoer iveste uurder Serviceabonnement Glas- of Ontstoppingsfonds Repareren of vervangen afvoeren en sifons van wastafels, douche, gootsteen e.d.

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning.

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning. Onderhouds ABC Wie betaalt welk onderhoud? en verhuurder hebben volgens de wet een aantal verplichtingen bij het onderhoud. Viveria Woonservice zorgt ervoor dat de basis van de woning in orde is. Dit betreft

Nadere informatie

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning.

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. Klacht Omschrijving Voor rekening van Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. (moedwillig) vernieling of onjuist gebruik door huurder Onderhoud

Nadere informatie

Overzicht onderhoudswerkzaamheden

Overzicht onderhoudswerkzaamheden Overzicht onderhoudswerkzaamheden E= extra dienstverlening voor huurders die 55 jaar of ouder zijn of mensen met een beperking = onderhoud voor rekening huurder = het onderhoud dat huisvester verzorgd

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ DE HUUR VAN EEN WONING

HANDLEIDING BIJ DE HUUR VAN EEN WONING ANDLEIDING BIJ DE UUR AN EEN WONING Deze ANDLEIDING BIJ DE UUR AN EEN WONING dient als toelichting op uw huurovereenkomst en biedt u tips en informatie over de huur van een woning bij an den Bosch astgoed.

Nadere informatie

Samen houden we uw woning in orde

Samen houden we uw woning in orde Samen houden we uw woning in orde 1 Service Hoe houden we samen uw woning in orde? U wilt graag een goede woning. Daarom besteden we aandacht aan het onderhoud van uw woning. En aan reparaties als iets

Nadere informatie

Trefwoordenlijst wie doet wat?

Trefwoordenlijst wie doet wat? Trefwoordenlijst wie doet wat? voor rekening van en uit te voeren door 30 augustus 2012 voor rekening van en uit te voeren door huurder kosten/uitvoering vallen onder door huurder af te sluiten onderhoudsabonnement

Nadere informatie

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden A Aanrecht Onderhouden en vervangen van het keukenblok, werkblad en keukenkastjes bij normale slijtage Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en

Nadere informatie

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken)

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken) ONDERHOUDS ABC Onderhouds ABC woningen Stichting BOG Aanrecht (zie keuken) BOG Verhuurder Huurder Afvoeren * Reparaties aan regenpijpen en dakgoten * Schoonmaken van dakgoten * Reparaties aan afvoersifons

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhouds ABC

Onderhoud. Onderhouds ABC Onderhoud Onderhouds ABC BrabantWonen 10 e druk december 2014 Onderhoud van A tot Z Op de volgende pagina s staat een lijst met trefwoorden, woorden die te maken hebben met onderhoud en herstel. Deze woorden

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

Polderman Huizen Beheer. Huurwijzer H U U R D E R S

Polderman Huizen Beheer. Huurwijzer H U U R D E R S Polderman uizen Beheer uurwijzer U U R D E R S Klacht Omschrijving oor rekening van: Algemeen Aanrecht Afvoeren Afvoerkanalen Afvoerstop Afwerkvloer Afzuigkappen Algemene verlichting appartementen complex

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

Hieronder kunt u een keuze maken uit ons "ABC-onderhoud". Kies een onderwerp en lees alles.

Hieronder kunt u een keuze maken uit ons ABC-onderhoud. Kies een onderwerp en lees alles. Onderhoud Hieronder kunt u een keuze maken uit ons "ABConderhoud". Kies een onderwerp en lees alles. Algemeen Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadiging, vernielingen, ondeskundigheid

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Inhoud Wie doet wat? 3 Wat doet Vesteda voor u? 3 Wat verwachten wij van u? 3 Kosten van ongelijk 4 Meldpunt storingen 4 Omschrijving werkzaamheden 5 Trefwoordenregister 15

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf?

Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Januari 2012 Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van uis & Erf? Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf

Nadere informatie

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte In dit overzicht wordt reparatie en onderhoud weergegeven. Er is met de letter aangegeven wat EBO onderhoudt en met de letter wat de huurder zelf dient te onderhouden. et is natuurlijk mogelijk dat een

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning ONDEROUDS ABC In ons Onderhouds-ABC leest u bij elk onderdeel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het Onderhouds-ABC vindt u informatie bij de trefwoorden. Onder Sanitair

Nadere informatie

reparatieverzoeken A - Z

reparatieverzoeken A - Z reparatieverzoeken A - Z 2 Onderhoud U huurt een woning van. Om prettig te kunnen wonen dient onderhoud aan de woning gepleegd te worden. voert daarom onderhoud uit aan uw woning. Daarnaast heeft u ook

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onderhoud, wie betaalt wat?

Onderhoud, wie betaalt wat? A Aanrecht Herstel aanrechtblok, -blad en keukenkastjes Bijstellen, smeren en vervangen van scharnieren / sluitingen Herstellen of vernieuwen van planken, dragers, laden Aardlekschakelaar Herstellen en

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat?

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat? Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Om prettig te kunnen (blijven) wonen is het noodzakelijk uw woning goed te onderhouden. Daarbij maken onderscheid tussen klein en groot onderhoud. Denk bij klein

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties aan uw huurwoning Als huurder heeft u het voordeel dat Openbaar Belang het onderhoud van uw woning verzorgt. Dat proberen wij op de beste manier te doen.

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

onderhouds abc n Aan- of bijbouw, door uzelf geplaatst, repareren. Op verzoek van huurder, advies van WEL.

onderhouds abc n Aan- of bijbouw, door uzelf geplaatst, repareren. Op verzoek van huurder, advies van WEL. onderhouds abc n In het hieronder vermelde overzicht kunt u op trefwoord zoeken. Zo ziet u direct ke reparaties en vormen van onderhoud voor uw rekening zijn en in ke gevallen wij deze verzorgen. Als u

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken 1 Onderhouds-ABC In dit onderhouds-abc staat van A tot Z beschreven welke reparaties en welk onderhoud voor rekening van t Heem of voor uzelf komen. Hoe zit het met de lekkende sifon, een kapotte boiler

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15 INHOUD Inleiding blz. 3 Onderhoudsreglement blz. 4 Trefwoordenlijst blz. 5 Naschrift blz. 14 Handige adressen blz. 15 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 2 INLEIDING U

Nadere informatie

Fonds Huurdersonderhoud. Sprengenland Wonen

Fonds Huurdersonderhoud. Sprengenland Wonen Fonds Sprengenland 2 Breng het lastige onderhoud onder in het Fonds Een groot voordeel van het huren van een woning is dat u voor veel onderhoudswerkzaamheden in en om uw woning niet verantwoordelijk bent.

Nadere informatie

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Service, reparatie en onderhoud De woning waarin u woont moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Deze brochure geeft

Nadere informatie

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.?

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Inhoud Klik op het onderwerp om snel bij de informatie te komen fvoerleidingen en riolering 3 fvoerleidingen 3 Riolering 3 Badkamer en toiletruimte

Nadere informatie

- Geen inschrijfkosten - Vast contactpersoon - Klant gericht - Gerichte emailservice - Onbeperkt bezichtigen. Waarom huren via 2BeHome?

- Geen inschrijfkosten - Vast contactpersoon - Klant gericht - Gerichte emailservice - Onbeperkt bezichtigen. Waarom huren via 2BeHome? - Geen inschrijfkosten - Vast contactpersoon - Klant gericht - Gerichte emailservice - Onbeperkt bezichtigen Waarom huren via 2BeHome? Een woning huren via 2BeHome Verhuurmakelaars 2BeHome is een jonge,

Nadere informatie

Klacht: Omschrijving: Voor rekening van: A

Klacht: Omschrijving: Voor rekening van: A Klacht: Omschrijving: Voor rekening van: A Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning, (moedwillige) vernieling of onjuist gebruik door huurder.

Nadere informatie

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem 1. Hoe meldt u een reparatieverzoek? Tussen 09.00 uur en 12.00 uur kunt u ons bellen en uw klacht melden op 023-7510590. Na deze tijd kunt u een reparatieverzoek inspreken op een antwoordapparaat. Uiteraard

Nadere informatie

Samen onderhouden we uw woning

Samen onderhouden we uw woning Onderhoudswijzer 2 onderhoudswijzer onderhoudswijzer 3 Samen onderhouden we uw woning Als eigenaar is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan uw woning. Daar hoeft u zelf niets aan te doen. Wel bent

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf.

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf. ONDERHOUD ABC Er gaat iets kapot en in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Hieronder staat op alfabetische volgorde per item aangegeven of u hiervoor verantwoordelijk

Nadere informatie

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u?

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? Samen wonen, leven en ondernemen Het onderhouds ABC Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? In het onderhouds ABC op de volgende pagina s hebben

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In de lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik Onderhouds-ABC Onderhoud is een zaak van u en Woningbouwvereniging Onderhouds-ABC Het huis waarin u woont moet onderhouden worden. Dat is een zaak zowel voor u als voor Woningbouwvereniging. Uit de telefoontjes

Nadere informatie

Reparaties en onderhoud

Reparaties en onderhoud Reparaties en onderhoud Ook bij normaal gebruik gaan dingen kapot en moeten ze gewoonweg vervangen worden. iervoor kunt u altijd een reparatieverzoek indienen via (0180) 49 49 00. Wij maken dan, indien

Nadere informatie

Waarom verhuren via 2BeHome?

Waarom verhuren via 2BeHome? - Snelle bemiddeling - Courtage bij huurders - Professionele service - Vast contactpersoon - Klantgericht - Volledig beheer Waarom verhuren via 2BeHome? Introductie 2BeHome Specialisten worden steeds vaker

Nadere informatie

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar.

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar. In deze brochure geven we antwoord op een aantal vragen over het onderhoud van uw woning. Wat kunt u op dit gebied verwachten: waar bent u zelf verantwoordelijk voor en waar is Destion verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderhouds ABC Dit moet u vooraf weten:

Onderhouds ABC Dit moet u vooraf weten: Onderhouds ABC Dat uw woning onderhouden moet worden, spreekt voor zich. Het is echter niet altijd even duidelijk of het de taak van de huurder of van de verhuurder is om dat onderhoud te bekostigen en

Nadere informatie

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Onderhoud van uw woning wie betaalt wat? (deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst) Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Als huurder

Nadere informatie

In deze bijlage kunt u opzoeken welk onderhoud Tiwos voor haar rekening neemt en welk onderhoud door u als huurder verricht moet worden.

In deze bijlage kunt u opzoeken welk onderhoud Tiwos voor haar rekening neemt en welk onderhoud door u als huurder verricht moet worden. Onderhoudswijzer Onderhoudswijzer In deze bijlage kunt u opzoeken welk onderhoud Tiwos voor haar rekening neemt en welk onderhoud door u als huurder verricht moet worden. Deze verdeling komt niet zomaar

Nadere informatie

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot onderhoudsoverzicht woningen Oirschot Vanaf 1 oktober beheert Wooninc. alle huurwoningen van Laurentius in de gemeente Oirschot. Voor u als huurder verandert er vooralsnog niet zoveel. In onderstaand overzicht

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Afvoeren Repareren en vervangen. Schoonmaken en ontstoppen van gootsteenafvoeren, douche- en wasmachine afvoeren.

Onderhouds ABC. Afvoeren Repareren en vervangen. Schoonmaken en ontstoppen van gootsteenafvoeren, douche- en wasmachine afvoeren. In onderstaande trefwoordenlijst is per onderdeel aangegeven wie voor welke reparatie verantwoordelijk is. Als er een staat in de kolom van verhuurder dan verzorgt vb&t namens de eigenaar het onderhoud,

Nadere informatie

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl A AANRECHT zie keuken AFVOER Sifon vervangen Stop met ketting vervangen Onstoppen afvoer: via ontstoppingsfonds ALGEMENE RUIMTEN zie: Gemeenschappelijke ruimten ANTENNE zie ook: CAI (TV) Altijd eigendom

Nadere informatie

Onderhoud van A t/m Z

Onderhoud van A t/m Z Onderhoud van A t/m Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Aanrecht W A H Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes Vervangen aanrechtblok

Nadere informatie

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder?

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoud van A tot Z 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 4 Wie zal dat betalen? 6 Instandhoudings- versus verzorgingsplicht

Nadere informatie

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 XJ UTRECHT tel. 030-2312692

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 XJ UTRECHT tel. 030-2312692 Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 J UTRECHT tel. 030-2312692 onderhoud voor rekening van huurder of verhuurder: onderstaande verdeling is conform de wettelijke regels onderwerp

Nadere informatie

onderhoudswijzer wie doet nu eigenlijk wat aan het onderhoud van uw woning?

onderhoudswijzer wie doet nu eigenlijk wat aan het onderhoud van uw woning? onderhoudswijzer wie doet nu eigenlijk wat aan het onderhoud van uw woning? inleiding Aan elke woning dient onderhoud gepleegd te worden. Dus ook aan uw woning. Deze brochure is bedoeld om u meer duidelijkheid

Nadere informatie

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC Nieuwbouw Wat is...? In deze folder informeren wij u over de werkzaamheden toelichting aan uw woning. Wat regelt u zelf en wat regelt Woningbouwvereniging. Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Onderhouds ABC Wie doet wat?

Onderhouds ABC Wie doet wat? Onderhouds ABC Wie doet wat? Iedere woning heeft onderhoud nodig. Wat doet u zelf en wat doet 3B Wonen? Om het voor u allemaal wat duidelijker te maken hebben we in dit Onderhouds ABC zoveel mogelijk reparaties

Nadere informatie

Wie onderhoudt wat: overzicht

Wie onderhoudt wat: overzicht Wie onderhoudt wat: overzicht Omschrijving werkzaamheden Afvoeren Ontstoppen van gootsteen, wastafel en toilet Ontstoppen standleidingen en horizontale hoofdleiding hoogbouw Schoonmaken sifons Schoonmaken

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Trefwoord Welbions Abonnement Huurder Aanrecht Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes

Nadere informatie

VerstandigVerhuren met 123Wonen. Alles wat u moet weten over verstandig verhuren

VerstandigVerhuren met 123Wonen. Alles wat u moet weten over verstandig verhuren erstandigerhuren met 123Wonen Alles wat u moet weten over verstandig verhuren Twee IJzersterke Fundamenten an 123Wonen Commerciële verhuur en gedegen fullservice beheer in één organisatie. Uw belang als

Nadere informatie

Planbureau Projecta Amstelveen BV ONDERHOUDS A-B-C. Voor eengezinswoningen en appartementen

Planbureau Projecta Amstelveen BV ONDERHOUDS A-B-C. Voor eengezinswoningen en appartementen Planbureau Projecta Amstelveen B ONDEROUDS A-B-C oor eengezinswoningen en appartementen Inleiding Aan elke woning dient onderhoud gepleegd te worden. Dus ook aan de door u gehuurde woning. Deze brochure

Nadere informatie

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot?

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? 58 Gids voor goed wonen Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Groot onderhoud aan uw woning wordt gedaan door Stadgenoot. Klein onderhoud doet u zelf. U kunt een serviceabonnement afsluiten,

Nadere informatie

Daar zorgen we samen voor

Daar zorgen we samen voor AAN UW WONING Daar zorgen we samen voor Als huurder en verhuurder zijn we samen verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning. Wonen Limburg neemt u veel onderhoud uit handen, maar we verwachten dat

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JUNI 2014 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? RWS streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

Riolering binnen O O Schrobput/vloerplug O O

Riolering binnen O O Schrobput/vloerplug O O nderhouds ABC verzicht waarin aangegeven wordt welke werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van de woning voor rekening van de bewoner of voor rekening van de woningbouwvereniging komen. A = voor

Nadere informatie