HOOFDSTUK 47 HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 47 HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL)"

Transcriptie

1 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR X 1 AFDELING X HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL); PAPIER EN KARTON, ALSMEDE ARTIKELEN DAARVAN HOOFDSTUK 47 HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL) Aantekening 1. Voor de toepassing van post 4702 wordt als houtcellulose voor oplossingen ( dissolving grades ) aangemerkt, houtcellulose waarvan, na een uur inwerking bij 20 C van natronloog met een gehalte aan natriumhydroxide van 18 %, een niet oplosbare fractie overblijft van 92 of meer gewichtspercenten voor zover het natron of sulfaatcellulose betreft, of van 88 of meer gewichtspercenten voor zover het sulfietcellulose betreft, met dien verstande dat het asgehalte aan sulfietcellulose niet meer mag bedragen dan 0,15 gewichtspercent Houtslijp : thermomechanische houtslijp kg 90 % sdt ander kg 90 % sdt Houtcellulose voor oplossingen ( dissolving grades ) kg 90 % sdt 4703 Natron en sulfaat houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702 : ongebleekt : van naaldhout kg 90 % sdt andere dan van naaldhout kg 90 % sdt half gebleekt of gebleekt : van naaldhout kg 90 % sdt andere dan van naaldhout kg 90 % sdt 4704 Sulfiet houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702 : ongebleekt : van naaldhout kg 90 % sdt andere dan van naaldhout kg 90 % sdt half gebleekt of gebleekt : van naaldhout kg 90 % sdt andere dan van naaldhout kg 90 % sdt Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling kg 90 % sdt 4706 Pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) of van vezels van andere cellulosehoudende vezelstoffen : pulp van katoenlinters pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) kg 90 % sdt andere, van bamboe kg 90 % sdt andere : mechanische kg 90 % sdt chemische kg 90 % sdt verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling.. kg 90 % sdt 4707 Papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval) : ongebleekt kraftpapier of karton of gegolfd papier of karton ander papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van gebleekte houtcellulose, niet in de massa gekleurd

2 X 2 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van houtslijp (bijvoorbeeld kranten, periodieken en dergelijk drukwerk) : oude en onverkochte kranten en tijdschriften, telefoongidsen, brochures en reclamedrukwerk andere andere, niet gesorteerde resten en afval daaronder begrepen : niet gesorteerd gesorteerd

3 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR X 3 HOOFDSTUK 48 PAPIER EN KARTON; CELLULOSE, PAPIER EN KARTONWAREN Aantekeningen 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en voor zover niet anders is bepaald, omvat de benaming papier zowel papier als karton, ongeacht de dikte of het gewicht per m Dit hoofdstuk omvat niet: a) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 30; b) stempelfoliën bedoeld bij post 3212; c) geparfumeerd papier en papier, geïmpregneerd of bedekt met cosmetische producten (hoofdstuk 33); d) papier en cellulosewatten, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia (post 3401), dan wel met poetsmiddelen, met polijstmiddelen, met schuurpasta s of met dergelijke preparaten (post 3405); e) lichtgevoelig papier of karton, bedoeld bij de posten 3701 tot en met 3704; f) papier geïmpregneerd met reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik (post 3822); g) gelaagde kunststof met inlagen van papier of van karton en producten bestaande uit een laag papier of karton voorzien van een deklaag van of bekleed met kunststof, voor zover de dikte van de kunststof de helft van de totale dikte overtreft, alsmede werken daarvan, ander dan wandbekleding bedoeld bij post 4814 (hoofdstuk 39); h) artikelen bedoeld bij post 4202 (bijvoorbeeld reisartikelen); ij) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 46 (vlechtwerk en mandenmakerswerk); k) papiergarens en textielwaren daarvan (afdeling XI); l) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 64 of 65; m) schuur, slijp en polijstmiddelen, op een onderlaag van papier of van karton (post 6805) en mica bevestigd op papier of op karton (post 6814); papier en karton, bedekt met micapoeder valt daarentegen onder dit hoofdstuk; n) bladmetaal op een drager van papier of van karton (in het algemeen afdeling XIV of XV); o) artikelen bedoeld bij post 9209; p) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportbenodigheden); q) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96 (bijvoorbeeld knopen, maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers voor baby s). 3. Behoudens het bepaalde bij aantekening 7 worden onder de posten 4801 tot en met 4805 ingedeeld papier en karton, door kalanderen of anderszins gladgemaakt, gesatineerd, gelustreerd, geglansd, gepolijst of op een dergelijke wijze afgewerkt, dan wel van een onecht watermerk voorzien of dat een oppervlaktelijming heeft ondergaan, alsmede papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, in de massa (anders dan aan het oppervlak) gekleurd of gemarmerd, ongeacht de toegepaste werkwijze. Voor zover bij post 4803 niet anders is bepaald, worden papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, die een andere bewerking hebben ondergaan niet onder de voornoemde posten ingedeeld. 4. In dit hoofdstuk wordt onder krantenpapier verstaan, papier, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, van de soort gebruikt voor het drukken van kranten, dat voor 50 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit houtvezels verkregen via een mechanisch of chemisch mechanisch procedé, dat niet of zeer licht is gelijmd, waarvan het indicatiecijfer voor de oppervlakteruwheid volgens het Parker Print Surf apparaat (1 MPa) aan elk der zijden hoger ligt dan 2,5 micrometer en met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 65 g/m Voor de toepassing van post 4802 worden onder papier en karton van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden en papier en karton, niet geperforeerd, voor ponskaarten of ponsband, verstaan papier en karton hoofdzakelijk vervaardigd van gebleekte pulp of van pulp verkregen langs mechanische of chemisch mechanische weg en dat voldoet aan een van de volgende criteria: papier en karton met een gewicht van niet meer dan 150 g/m 2 : a) bevattende 10 % of meer langs mechanische of chemisch mechanische weg verkregen vezels, en

4 X 4 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR met een gewicht van niet meer dan 80 g/m 2, of 2. gekleurd in de massa; of b) bevattende meer dan 8 % as, en 1. met een gewicht van niet meer dan 80 g/m 2, of 2. gekleurd in de massa; of c) bevattende meer dan 3 % as en met een witheid van 60 % of meer; of d) bevattende meer dan 3 % doch niet meer dan 8 % as, met een witheid van minder dan 60 % en met een indicatiecijfer voor de berststerkte van niet meer dan 2,5 kpa m 2 /g; of e) bevattende niet meer dan 3 % as, met een witheid van 60 % of meer en met een indicatiecijfer voor de berststerkte van niet meer dan 2,5 kpa m 2 /g. papier en karton met een gewicht van meer dan 150 g/m 2 : a) gekleurd in de massa; of b) met een witheid van 60 % of meer, en 1. met een dikte van niet meer dan 225 micrometer, of 2. met een dikte van meer dan 225 micrometer doch niet meer dan 508 micrometer en met een asgehalte van meer dan 3 %; of c) met een witheid van minder dan 60 %, met een dikte van niet meer dan 254 micrometer en met een asgehalte van meer dan 8 %. Post 4802 omvat echter niet filtreerpapier en karton (papier voor theezakjes daaronder begrepen), viltpapier en karton. 6. In dit hoofdstuk wordt onder kraftpapier en kraftkarton verstaan, papier en karton dat voor 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten vezels bestaat. 7. Voor zover uit de tekst van de posten niet het tegendeel blijkt, worden papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, die kunnen worden ingedeeld onder meer dan een der poste 4801 tot en met 4811, ingedeeld onder de post die in de volgorde van nummering het laatst geplaatst is. 8. Onder de posten 4801 en 4803 tot en met 4809 vallen uitsluitend papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels: a) in stroken of op rollen van meer dan 36 cm breedte; of b) in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde meer dan 36 cm en de lengte van de andere zijde meer dan 15 cm bedraagt. 9. Voor de toepassing van post 4814 wordt als behangselpapier en dergelijke wandbekleding aangemerkt: a) papier op rollen, met een breedte van 45 of meer doch niet meer dan 160 cm, geschikt voor het bekleden van muren of van plafonds: 1) gegreineerd, gegaufreerd, aan het oppervlak gekleurd, met motieven bedrukt of op andere wijze aan het oppervlak versierd (bijvoorbeeld met scheerhaar), ook indien voorzien van een deklaag van of bekleed met doorzichtige beschermende kunststof; 2) met een korrelig oppervlak verkregen door in het papier verwerkte hout, stro of andere deeltjes; 3) aan de voorzijde voorzien van een deklaag van of bekleed met kunststof die is gegreineerd, gegaufreerd, gekleurd, met motieven bedrukt of op andere wijze versierd; of 4) aan de voorzijde bedekt met vlechtstoffen, ook indien deze zijn samengebonden of plat geweven; b) randen of boorden en friezen, van papier, op bovenstaande wijze behandeld, ook indien op rollen, geschikt voor het bekleden van muren of van plafonds; c) wandbekleding van papier, bestaande uit verschillende panelen, op rollen of in bladen, op zodanige wijze bedrukt dat zij een landschap, voorstelling of motief vormen nadat zij op de wand zijn aangebracht.

5 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR X 5 Producten op een drager van papier of karton, die zowel geschikt zijn voor vloerbedekking als voor wandbekleding, worden ingedeeld onder post Post 4820 omvat niet losse vellen of kaarten, op maat gesneden, ook indien bedrukt, gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd. 11. Onder post 4823 valt onder meer papier en karton met geponste patronen voor jacquardmachines en dergelijke machines, alsmede kantpapier. 12. Met uitzondering van de bij de posten 4814 en 4821 bedoelde artikelen worden onder hoofdstuk 49 ingedeeld papier, karton en cellulosewatten, alsmede werken daarvan, waarop gedrukte teksten of illustraties voorkomen, die een meer dan bijkomstig karakter hebben bij het primaire gebruik van de goederen. Aanvullende aantekeningen 1. Voor de toepassing van de onderverdelingen en wordt onder kraftliner verstaan, machineglad of eenzijdig glad papier en karton, op rollen, dat voor 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten houtvezels bestaat, met een gewicht van meer dan 115 g/m 2 en met een minimum Mullen berststerkte als aangegeven in de volgende tabel, of voor ieder ander gewicht het lineair geïnterpoleerde of geëxtrapoleerde equivalent: Gewicht (g/m 2 ) Minimum Mullen berststerkte (kpa) Voor de toepassing van de onderverdelingen en wordt onder kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken verstaan, machineglad papier, op rollen, dat voor 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten vezels bestaat, met een gewicht van 60 of meer doch niet meer dan 115 g/m 2 en dat voldoet aan een van de volgende criteria: a) met een indicatiecijfer voor de berststerkte bepaald volgens Mullen, van 3,7 kpa m 2 /g of meer en een rekbaarheid van meer dan 4,5 % in de dwarsrichting en van meer dan 2 % in de lengterichting; b) met minima voor scheurweerstand en treksterkte die niet lager mogen zijn dan aangegeven in de navolgende tabel, of voor ieder ander gewicht het lineair geïnterpoleerde equivalent: Gewicht (g/m 2 ) Minimum voor scheurweerstand (mn) lengterichting lengterichting en dwarsrichting Minimum voor treksterkte (kn/m) dwarsrichting lengterichting en dwarsrichting , ,3 7, ,8 8, ,7 10, ,4 12,3 3. Voor de toepassing van onderverdeling wordt onder halfchemisch papier voor riffels verstaan, papier op rollen, dat voor 65 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling verkregen ongebleekte vezels van loofhout en dat een samendrukbaarheid heeft van meer dan 1,8 newton/g/m 2, bepaald volgens de CMT 30 methode (Corrugated Medium Test na conditionering gedurende 30 minuten) bij een relatieve vochtigheid van 50 % en bij een temperatuur van 23 C. 4. Onderverdeling omvat papier, op rollen, hoofdzakelijk samengesteld uit pulp van stro, verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling, met een gewicht van 130 g/m 2 of meer en een samendrukbaarheid van meer dan 1,4 newton/g/m 2, bepaald volgens de CMT 30 methode (Corrugated Medium Test na conditionering gedurende 30 minuten) bij een relatieve vochtigheid van 50 % en bij een temperatuur van 23 C. 5. De onderverdelingen en omvatten papier en karton, uitsluitend of hoofdzakelijk samengesteld uit pulp van teruggewonnen papier of karton (resten en afval). Zogenaamde testliner kan aan het oppervlak ook zijn voorzien van een laag papier die is gekleurd of is samengesteld uit gebleekte of ongebleekte, niet teruggewonnen pulp. Deze producten hebben een indicatiecijfer voor de berststerkte bepaald volgens Mullen van 2 kpa m 2 /g of meer.

6 X 6 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR Voor de toepassing van onderverdeling wordt als sulfietpakpapier aangemerkt, eenzijdig glad papier, dat voor meer dan 40 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit met behulp van het sulfietproces ontsloten houtvezels bestaat, met een asgehalte van niet meer dan 8 % en met een indicatiecijfer voor de berststerkte bepaald volgens Mullen van 1,47 kpa m 2 /g of meer. 7. Voor de toepassing van onderverdeling wordt als licht gestreken papier (zogenaamd L.W.C. papier) aangemerkt, aan beide zijden gestreken papier met een totaal gewicht van niet meer dan 72 g/m 2 en met een strijklaag, per zijde, van niet meer dan 15 g/m 2, op een drager die voor 50 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs mechanische weg verkregen houtvezels bestaat Krantenpapier, op rollen of in bladen Papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, alsmede papier en karton, niet geperforeerd, voor ponskaarten of ponsband, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, ander dan papier bedoeld bij de posten 4801 en 4803; handgeschept papier en handgeschept karton : handgeschept papier en handgeschept karton basispapier en karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton basispapier voor behangselpapier : bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa) ander ander papier en karton, bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa) : met een gewicht van minder dan 40 g/m met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m 2, op rollen : met een gewicht van 40 of meer doch minder dan 60 g/m met een gewicht van 60 of meer doch minder dan 75 g/m met een gewicht van 75 of meer doch minder dan 80 g/m met een gewicht van 80 g/m 2 of meer met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m 2, in bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de andere zijde niet meer dan 297 mm bedraagt : waarvan de lengte van één zijde 297 mm en de lengte van de andere zijde 210 mm bedraagt (A4 formaat) ander ander, met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m met een gewicht van meer dan 150 g/m 2 : op rollen ander ander papier en karton, dat voor meer dan 10 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs mechanische of chemisch mechanische weg verkregen vezels bestaat : op rollen : met een gewicht van minder dan 72 g/m 2 waarvan meer dan 50 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs mechanische weg verkregen vezels bestaat ander in bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de andere zijde niet meer dan 297 mm bedraagt ander

7 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR X Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier, voor handdoeken, voor servetten en dergelijk papier voor huishoudelijk, hygiënisch of toiletgebruik, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, ook indien gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd, gegreineerd, geperforeerd of met gekleurd, versierd of bedrukt oppervlak, op rollen of in bladen : cellulosewatten gecrêpt papier en vliezen van cellulosevezels, zogenaamd tissue, met een gewicht, per laag, van : niet meer dan 25 g/m meer dan 25 g/m ander Kraftpapier en kraftkarton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, ander dan dat bedoeld bij post 4802 of 4803 : kraftliner : ongebleekt : waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen : met een gewicht van minder dan 150 g/m met een gewicht van 150 of meer doch minder dan 175 g/m met een gewicht van 175 g/m 2 of meer ander ander : waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen : bestaande uit een of meer ongebleekte lagen kraftliner en een gebleekte, half gebleekte of gekleurde buitenste laag kraftliner, met een gewicht van : minder dan 175 g/m g/m 2 of meer ander ander kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken : ongebleekt : waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen ander ander : waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen ander ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van niet meer dan 150 g/m 2 : ongebleekt : waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen : isolatiekraftpapier voor elektrotechnisch gebruik ander ander ander : waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen : gelijkmatig in de massa gebleekt ander ander

8 X 8 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van meer dan 150 doch minder dan 225 g/m 2 : ongebleekt : zogenaamd saturating kraft ander gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan meer dan 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels ander ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van 225 g/m 2 of meer : ongebleekt gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan meer dan 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels ander : waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen ander Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, niet verder bewerkt dan bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk : papier voor riffels : halfchemisch papier voor riffels stropapier voor riffels ander : zogenaamde wellenstoff ander zogenaamde testliner (herwonnen vezels) : met een gewicht van niet meer dan 150 g/m met een gewicht van meer dan 150 g/m sulfietpakpapier filtreerpapier en karton viltpapier en karton ander : met een gewicht van niet meer dan 150 g/m met een gewicht van meer dan 150 g/m 2 doch minder dan 225 g/m met een gewicht van 225 g/m 2 of meer : vervaardigd van teruggewonnen papier ander Perkamentpapier en perkamentkarton, vetvrij papier ( greaseproof ), calqueerpapier, alsmede kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier, op rollen of in bladen : perkamentpapier en perkamentkarton vetvrij papier ( greaseproof ) calqueerpapier kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier : kristalpapier ander Papier en karton, samengesteld uit opeengelijmde vellen, niet geïmpregneerd, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, ook indien inwendig versterkt, op rollen of in bladen : vervaardigd van teruggewonnen papier, ook indien met papier bekleed ander

9 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR X Papier en karton, gegolfd (ook indien daarop papier of karton in vlakke bladen is gelijmd), gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd (voorzien van inpersingen), gegreineerd of geperforeerd, op rollen of in bladen, ander dan papier van de soort beschreven in post 4803 : gegolfd papier en gegolfd karton, ook indien geperforeerd kraftpapier, gecrêpt of geplisseerd, ook indien gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd ander Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (gestreken, van een deklaag voorzien of geïmpregneerd papier, voor stencils of offsetplaten daaronder begrepen), ook indien bedrukt, op rollen of in bladen : zelfkopiërend papier ander Papier en karton, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, ook indien met bindmiddel, doch met uitzondering van elke andere deklaag, ook indien aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat : papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa) : op rollen in bladen, waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de andere zijde niet meer dan 297 mm bedraagt ander papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven, bedrukt of voor andere grafische doeleinden, dat voor meer dan 10 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs mechanische of chemisch mechanische weg verkregen vezels bestaat : licht gestreken papier (zogenaamd L. W. C. papier) ander : op rollen ander kraftpapier en kraftkarton, ander dan van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden : gelijkmatig in de massa gebleekt en dat voor meer dan 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs chemische weg ontsloten vezels bestaat, met een gewicht van niet meer dan 150 g/m gelijkmatig in de massa gebleekt en dat voor meer dan 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs chemische weg ontsloten vezels bestaat, met een gewicht van meer dan 150 g/m 2 : gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien ander ander ander papier en karton : multiplexpapier en karton : waarvan alle lagen zijn gebleekt waarvan slechts één buitenste laag is gebleekt ander ander : gebleekt papier of karton, gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien ander

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.1.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Vadrupak B.V. Tiel 1. Toepasselijkheid 4. Gewicht, aantal en kwaliteit 2. Orders 5. Prijs 6. Verzending en aflevering

Algemene voorwaarden van Vadrupak B.V. Tiel 1. Toepasselijkheid 4. Gewicht, aantal en kwaliteit 2. Orders 5. Prijs 6. Verzending en aflevering Algemene voorwaarden van Vadrupak B.V. Tiel 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Vadrupak B.V. te Tiel, nader te noemen verkoper, en haar wederpartij,

Nadere informatie

De voorwerpen van morgen, die sorteer je vandaag.

De voorwerpen van morgen, die sorteer je vandaag. De voorwerpen van morgen, die sorteer je vandaag. Samen Goed sorteren Beter recycleren Recyclage: alles begint bij sorteren Waarom is goed sorteren belangrijk? Verpakkingen zijn overal Huishoudelijke verpakkingen

Nadere informatie

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest April 2008 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om

Nadere informatie

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken VOORWOORD Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen binnen de masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen deze masteropleiding

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Blauw levert af magazijn en de goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Blauw levert af magazijn en de goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Algemene leveringsvoorwaarden Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buro Blauw B.V. verder te noemen Blauw. 1. Algemeen Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en maken met

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 november 2006 TITEL IV TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 604 Besluit van 6 december 2002, houdende regels ter uitvoering van de Mijnbouwwet (Mijnbouwbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Bureau Artau - Photo Daylight ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 243 GEVELBEKLEDINGEN UIT HOUT EN PLAATMATE- RIALEN

Nadere informatie

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk vastgesteld per 6 juli 2011, als herziene versie van het per 1 juli 2004 geldende modelcontract, door de Literaire Uitgeversgroep

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Algemene Voorwaarden CAD Accent Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen:

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen: Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers De AV bestaat uit 21 artikelen: 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. De offerte 4. Verzekering inboedel 5. Verhuisprijs 6. De overeenkomst 7. Informatieplicht

Nadere informatie

Enkele praktijktips bij het tekenen en schilderen

Enkele praktijktips bij het tekenen en schilderen Enkele praktijktips bij het tekenen en schilderen De Teleac zendt regelmatig teken-, schilder en boetseercursussen uit en in bibliotheken zijn boeken over tekenen en schilderen te vinden. In sommige winkels

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. uitgegeven door de Vereniging FME-CWM,

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar

6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar 6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar Federale Overheidsdienst Financiën - 2014 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep binnen de Federale Overheidsdienst Financiën. Ze

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE gepubliceerd op 1 januari 2015 2 Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte gepubliceerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 2 Ontwikkeling van programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De

Nadere informatie

RUBRIEK INBOEDELS- ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING

RUBRIEK INBOEDELS- ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: verzekerde Ieder persoon, die op grond van de bij deze polis gesloten verzekering een recht op uitkering kan doen gelden; inboedel

Nadere informatie

vezelgrondstof uit zeefgoed

vezelgrondstof uit zeefgoed fina final l rereport vezelgrondstof uit zeefgoed rapport 2013 21 vezelgrondstof uit zeefgoed rapport 2013 21 ISBN 978.90.5773.631.1 stowa@stowa.nl www.stowa.nl TEL 033 460 32 00 FAX 033 460 32 01 Stationsplein

Nadere informatie