HOOFDSTUK 47 HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 47 HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL)"

Transcriptie

1 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR X 1 AFDELING X HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL); PAPIER EN KARTON, ALSMEDE ARTIKELEN DAARVAN HOOFDSTUK 47 HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL) Aantekening 1. Voor de toepassing van post 4702 wordt als houtcellulose voor oplossingen ( dissolving grades ) aangemerkt, houtcellulose waarvan, na een uur inwerking bij 20 C van natronloog met een gehalte aan natriumhydroxide van 18 %, een niet oplosbare fractie overblijft van 92 of meer gewichtspercenten voor zover het natron of sulfaatcellulose betreft, of van 88 of meer gewichtspercenten voor zover het sulfietcellulose betreft, met dien verstande dat het asgehalte aan sulfietcellulose niet meer mag bedragen dan 0,15 gewichtspercent Houtslijp : thermomechanische houtslijp kg 90 % sdt ander kg 90 % sdt Houtcellulose voor oplossingen ( dissolving grades ) kg 90 % sdt 4703 Natron en sulfaat houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702 : ongebleekt : van naaldhout kg 90 % sdt andere dan van naaldhout kg 90 % sdt half gebleekt of gebleekt : van naaldhout kg 90 % sdt andere dan van naaldhout kg 90 % sdt 4704 Sulfiet houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702 : ongebleekt : van naaldhout kg 90 % sdt andere dan van naaldhout kg 90 % sdt half gebleekt of gebleekt : van naaldhout kg 90 % sdt andere dan van naaldhout kg 90 % sdt Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling kg 90 % sdt 4706 Pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) of van vezels van andere cellulosehoudende vezelstoffen : pulp van katoenlinters pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) kg 90 % sdt andere, van bamboe kg 90 % sdt andere : mechanische kg 90 % sdt chemische kg 90 % sdt verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling.. kg 90 % sdt 4707 Papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval) : ongebleekt kraftpapier of karton of gegolfd papier of karton ander papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van gebleekte houtcellulose, niet in de massa gekleurd

2 X 2 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van houtslijp (bijvoorbeeld kranten, periodieken en dergelijk drukwerk) : oude en onverkochte kranten en tijdschriften, telefoongidsen, brochures en reclamedrukwerk andere andere, niet gesorteerde resten en afval daaronder begrepen : niet gesorteerd gesorteerd

3 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR X 3 HOOFDSTUK 48 PAPIER EN KARTON; CELLULOSE, PAPIER EN KARTONWAREN Aantekeningen 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en voor zover niet anders is bepaald, omvat de benaming papier zowel papier als karton, ongeacht de dikte of het gewicht per m Dit hoofdstuk omvat niet: a) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 30; b) stempelfoliën bedoeld bij post 3212; c) geparfumeerd papier en papier, geïmpregneerd of bedekt met cosmetische producten (hoofdstuk 33); d) papier en cellulosewatten, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia (post 3401), dan wel met poetsmiddelen, met polijstmiddelen, met schuurpasta s of met dergelijke preparaten (post 3405); e) lichtgevoelig papier of karton, bedoeld bij de posten 3701 tot en met 3704; f) papier geïmpregneerd met reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik (post 3822); g) gelaagde kunststof met inlagen van papier of van karton en producten bestaande uit een laag papier of karton voorzien van een deklaag van of bekleed met kunststof, voor zover de dikte van de kunststof de helft van de totale dikte overtreft, alsmede werken daarvan, ander dan wandbekleding bedoeld bij post 4814 (hoofdstuk 39); h) artikelen bedoeld bij post 4202 (bijvoorbeeld reisartikelen); ij) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 46 (vlechtwerk en mandenmakerswerk); k) papiergarens en textielwaren daarvan (afdeling XI); l) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 64 of 65; m) schuur, slijp en polijstmiddelen, op een onderlaag van papier of van karton (post 6805) en mica bevestigd op papier of op karton (post 6814); papier en karton, bedekt met micapoeder valt daarentegen onder dit hoofdstuk; n) bladmetaal op een drager van papier of van karton (in het algemeen afdeling XIV of XV); o) artikelen bedoeld bij post 9209; p) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportbenodigheden); q) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96 (bijvoorbeeld knopen, maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers voor baby s). 3. Behoudens het bepaalde bij aantekening 7 worden onder de posten 4801 tot en met 4805 ingedeeld papier en karton, door kalanderen of anderszins gladgemaakt, gesatineerd, gelustreerd, geglansd, gepolijst of op een dergelijke wijze afgewerkt, dan wel van een onecht watermerk voorzien of dat een oppervlaktelijming heeft ondergaan, alsmede papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, in de massa (anders dan aan het oppervlak) gekleurd of gemarmerd, ongeacht de toegepaste werkwijze. Voor zover bij post 4803 niet anders is bepaald, worden papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, die een andere bewerking hebben ondergaan niet onder de voornoemde posten ingedeeld. 4. In dit hoofdstuk wordt onder krantenpapier verstaan, papier, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, van de soort gebruikt voor het drukken van kranten, dat voor 50 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit houtvezels verkregen via een mechanisch of chemisch mechanisch procedé, dat niet of zeer licht is gelijmd, waarvan het indicatiecijfer voor de oppervlakteruwheid volgens het Parker Print Surf apparaat (1 MPa) aan elk der zijden hoger ligt dan 2,5 micrometer en met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 65 g/m Voor de toepassing van post 4802 worden onder papier en karton van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden en papier en karton, niet geperforeerd, voor ponskaarten of ponsband, verstaan papier en karton hoofdzakelijk vervaardigd van gebleekte pulp of van pulp verkregen langs mechanische of chemisch mechanische weg en dat voldoet aan een van de volgende criteria: papier en karton met een gewicht van niet meer dan 150 g/m 2 : a) bevattende 10 % of meer langs mechanische of chemisch mechanische weg verkregen vezels, en

4 X 4 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR met een gewicht van niet meer dan 80 g/m 2, of 2. gekleurd in de massa; of b) bevattende meer dan 8 % as, en 1. met een gewicht van niet meer dan 80 g/m 2, of 2. gekleurd in de massa; of c) bevattende meer dan 3 % as en met een witheid van 60 % of meer; of d) bevattende meer dan 3 % doch niet meer dan 8 % as, met een witheid van minder dan 60 % en met een indicatiecijfer voor de berststerkte van niet meer dan 2,5 kpa m 2 /g; of e) bevattende niet meer dan 3 % as, met een witheid van 60 % of meer en met een indicatiecijfer voor de berststerkte van niet meer dan 2,5 kpa m 2 /g. papier en karton met een gewicht van meer dan 150 g/m 2 : a) gekleurd in de massa; of b) met een witheid van 60 % of meer, en 1. met een dikte van niet meer dan 225 micrometer, of 2. met een dikte van meer dan 225 micrometer doch niet meer dan 508 micrometer en met een asgehalte van meer dan 3 %; of c) met een witheid van minder dan 60 %, met een dikte van niet meer dan 254 micrometer en met een asgehalte van meer dan 8 %. Post 4802 omvat echter niet filtreerpapier en karton (papier voor theezakjes daaronder begrepen), viltpapier en karton. 6. In dit hoofdstuk wordt onder kraftpapier en kraftkarton verstaan, papier en karton dat voor 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten vezels bestaat. 7. Voor zover uit de tekst van de posten niet het tegendeel blijkt, worden papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, die kunnen worden ingedeeld onder meer dan een der poste 4801 tot en met 4811, ingedeeld onder de post die in de volgorde van nummering het laatst geplaatst is. 8. Onder de posten 4801 en 4803 tot en met 4809 vallen uitsluitend papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels: a) in stroken of op rollen van meer dan 36 cm breedte; of b) in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde meer dan 36 cm en de lengte van de andere zijde meer dan 15 cm bedraagt. 9. Voor de toepassing van post 4814 wordt als behangselpapier en dergelijke wandbekleding aangemerkt: a) papier op rollen, met een breedte van 45 of meer doch niet meer dan 160 cm, geschikt voor het bekleden van muren of van plafonds: 1) gegreineerd, gegaufreerd, aan het oppervlak gekleurd, met motieven bedrukt of op andere wijze aan het oppervlak versierd (bijvoorbeeld met scheerhaar), ook indien voorzien van een deklaag van of bekleed met doorzichtige beschermende kunststof; 2) met een korrelig oppervlak verkregen door in het papier verwerkte hout, stro of andere deeltjes; 3) aan de voorzijde voorzien van een deklaag van of bekleed met kunststof die is gegreineerd, gegaufreerd, gekleurd, met motieven bedrukt of op andere wijze versierd; of 4) aan de voorzijde bedekt met vlechtstoffen, ook indien deze zijn samengebonden of plat geweven; b) randen of boorden en friezen, van papier, op bovenstaande wijze behandeld, ook indien op rollen, geschikt voor het bekleden van muren of van plafonds; c) wandbekleding van papier, bestaande uit verschillende panelen, op rollen of in bladen, op zodanige wijze bedrukt dat zij een landschap, voorstelling of motief vormen nadat zij op de wand zijn aangebracht.

5 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR X 5 Producten op een drager van papier of karton, die zowel geschikt zijn voor vloerbedekking als voor wandbekleding, worden ingedeeld onder post Post 4820 omvat niet losse vellen of kaarten, op maat gesneden, ook indien bedrukt, gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd. 11. Onder post 4823 valt onder meer papier en karton met geponste patronen voor jacquardmachines en dergelijke machines, alsmede kantpapier. 12. Met uitzondering van de bij de posten 4814 en 4821 bedoelde artikelen worden onder hoofdstuk 49 ingedeeld papier, karton en cellulosewatten, alsmede werken daarvan, waarop gedrukte teksten of illustraties voorkomen, die een meer dan bijkomstig karakter hebben bij het primaire gebruik van de goederen. Aanvullende aantekeningen 1. Voor de toepassing van de onderverdelingen en wordt onder kraftliner verstaan, machineglad of eenzijdig glad papier en karton, op rollen, dat voor 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten houtvezels bestaat, met een gewicht van meer dan 115 g/m 2 en met een minimum Mullen berststerkte als aangegeven in de volgende tabel, of voor ieder ander gewicht het lineair geïnterpoleerde of geëxtrapoleerde equivalent: Gewicht (g/m 2 ) Minimum Mullen berststerkte (kpa) Voor de toepassing van de onderverdelingen en wordt onder kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken verstaan, machineglad papier, op rollen, dat voor 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten vezels bestaat, met een gewicht van 60 of meer doch niet meer dan 115 g/m 2 en dat voldoet aan een van de volgende criteria: a) met een indicatiecijfer voor de berststerkte bepaald volgens Mullen, van 3,7 kpa m 2 /g of meer en een rekbaarheid van meer dan 4,5 % in de dwarsrichting en van meer dan 2 % in de lengterichting; b) met minima voor scheurweerstand en treksterkte die niet lager mogen zijn dan aangegeven in de navolgende tabel, of voor ieder ander gewicht het lineair geïnterpoleerde equivalent: Gewicht (g/m 2 ) Minimum voor scheurweerstand (mn) lengterichting lengterichting en dwarsrichting Minimum voor treksterkte (kn/m) dwarsrichting lengterichting en dwarsrichting , ,3 7, ,8 8, ,7 10, ,4 12,3 3. Voor de toepassing van onderverdeling wordt onder halfchemisch papier voor riffels verstaan, papier op rollen, dat voor 65 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling verkregen ongebleekte vezels van loofhout en dat een samendrukbaarheid heeft van meer dan 1,8 newton/g/m 2, bepaald volgens de CMT 30 methode (Corrugated Medium Test na conditionering gedurende 30 minuten) bij een relatieve vochtigheid van 50 % en bij een temperatuur van 23 C. 4. Onderverdeling omvat papier, op rollen, hoofdzakelijk samengesteld uit pulp van stro, verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling, met een gewicht van 130 g/m 2 of meer en een samendrukbaarheid van meer dan 1,4 newton/g/m 2, bepaald volgens de CMT 30 methode (Corrugated Medium Test na conditionering gedurende 30 minuten) bij een relatieve vochtigheid van 50 % en bij een temperatuur van 23 C. 5. De onderverdelingen en omvatten papier en karton, uitsluitend of hoofdzakelijk samengesteld uit pulp van teruggewonnen papier of karton (resten en afval). Zogenaamde testliner kan aan het oppervlak ook zijn voorzien van een laag papier die is gekleurd of is samengesteld uit gebleekte of ongebleekte, niet teruggewonnen pulp. Deze producten hebben een indicatiecijfer voor de berststerkte bepaald volgens Mullen van 2 kpa m 2 /g of meer.

6 X 6 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR Voor de toepassing van onderverdeling wordt als sulfietpakpapier aangemerkt, eenzijdig glad papier, dat voor meer dan 40 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit met behulp van het sulfietproces ontsloten houtvezels bestaat, met een asgehalte van niet meer dan 8 % en met een indicatiecijfer voor de berststerkte bepaald volgens Mullen van 1,47 kpa m 2 /g of meer. 7. Voor de toepassing van onderverdeling wordt als licht gestreken papier (zogenaamd L.W.C. papier) aangemerkt, aan beide zijden gestreken papier met een totaal gewicht van niet meer dan 72 g/m 2 en met een strijklaag, per zijde, van niet meer dan 15 g/m 2, op een drager die voor 50 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs mechanische weg verkregen houtvezels bestaat Krantenpapier, op rollen of in bladen Papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, alsmede papier en karton, niet geperforeerd, voor ponskaarten of ponsband, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, ander dan papier bedoeld bij de posten 4801 en 4803; handgeschept papier en handgeschept karton : handgeschept papier en handgeschept karton basispapier en karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton basispapier voor behangselpapier : bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa) ander ander papier en karton, bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa) : met een gewicht van minder dan 40 g/m met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m 2, op rollen : met een gewicht van 40 of meer doch minder dan 60 g/m met een gewicht van 60 of meer doch minder dan 75 g/m met een gewicht van 75 of meer doch minder dan 80 g/m met een gewicht van 80 g/m 2 of meer met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m 2, in bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de andere zijde niet meer dan 297 mm bedraagt : waarvan de lengte van één zijde 297 mm en de lengte van de andere zijde 210 mm bedraagt (A4 formaat) ander ander, met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m met een gewicht van meer dan 150 g/m 2 : op rollen ander ander papier en karton, dat voor meer dan 10 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs mechanische of chemisch mechanische weg verkregen vezels bestaat : op rollen : met een gewicht van minder dan 72 g/m 2 waarvan meer dan 50 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs mechanische weg verkregen vezels bestaat ander in bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de andere zijde niet meer dan 297 mm bedraagt ander

7 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR X Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier, voor handdoeken, voor servetten en dergelijk papier voor huishoudelijk, hygiënisch of toiletgebruik, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, ook indien gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd, gegreineerd, geperforeerd of met gekleurd, versierd of bedrukt oppervlak, op rollen of in bladen : cellulosewatten gecrêpt papier en vliezen van cellulosevezels, zogenaamd tissue, met een gewicht, per laag, van : niet meer dan 25 g/m meer dan 25 g/m ander Kraftpapier en kraftkarton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, ander dan dat bedoeld bij post 4802 of 4803 : kraftliner : ongebleekt : waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen : met een gewicht van minder dan 150 g/m met een gewicht van 150 of meer doch minder dan 175 g/m met een gewicht van 175 g/m 2 of meer ander ander : waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen : bestaande uit een of meer ongebleekte lagen kraftliner en een gebleekte, half gebleekte of gekleurde buitenste laag kraftliner, met een gewicht van : minder dan 175 g/m g/m 2 of meer ander ander kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken : ongebleekt : waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen ander ander : waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen ander ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van niet meer dan 150 g/m 2 : ongebleekt : waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen : isolatiekraftpapier voor elektrotechnisch gebruik ander ander ander : waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen : gelijkmatig in de massa gebleekt ander ander

8 X 8 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van meer dan 150 doch minder dan 225 g/m 2 : ongebleekt : zogenaamd saturating kraft ander gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan meer dan 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels ander ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van 225 g/m 2 of meer : ongebleekt gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan meer dan 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels ander : waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen ander Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, niet verder bewerkt dan bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk : papier voor riffels : halfchemisch papier voor riffels stropapier voor riffels ander : zogenaamde wellenstoff ander zogenaamde testliner (herwonnen vezels) : met een gewicht van niet meer dan 150 g/m met een gewicht van meer dan 150 g/m sulfietpakpapier filtreerpapier en karton viltpapier en karton ander : met een gewicht van niet meer dan 150 g/m met een gewicht van meer dan 150 g/m 2 doch minder dan 225 g/m met een gewicht van 225 g/m 2 of meer : vervaardigd van teruggewonnen papier ander Perkamentpapier en perkamentkarton, vetvrij papier ( greaseproof ), calqueerpapier, alsmede kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier, op rollen of in bladen : perkamentpapier en perkamentkarton vetvrij papier ( greaseproof ) calqueerpapier kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier : kristalpapier ander Papier en karton, samengesteld uit opeengelijmde vellen, niet geïmpregneerd, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, ook indien inwendig versterkt, op rollen of in bladen : vervaardigd van teruggewonnen papier, ook indien met papier bekleed ander

9 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR X Papier en karton, gegolfd (ook indien daarop papier of karton in vlakke bladen is gelijmd), gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd (voorzien van inpersingen), gegreineerd of geperforeerd, op rollen of in bladen, ander dan papier van de soort beschreven in post 4803 : gegolfd papier en gegolfd karton, ook indien geperforeerd kraftpapier, gecrêpt of geplisseerd, ook indien gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd ander Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (gestreken, van een deklaag voorzien of geïmpregneerd papier, voor stencils of offsetplaten daaronder begrepen), ook indien bedrukt, op rollen of in bladen : zelfkopiërend papier ander Papier en karton, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, ook indien met bindmiddel, doch met uitzondering van elke andere deklaag, ook indien aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat : papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa) : op rollen in bladen, waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de andere zijde niet meer dan 297 mm bedraagt ander papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven, bedrukt of voor andere grafische doeleinden, dat voor meer dan 10 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs mechanische of chemisch mechanische weg verkregen vezels bestaat : licht gestreken papier (zogenaamd L. W. C. papier) ander : op rollen ander kraftpapier en kraftkarton, ander dan van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden : gelijkmatig in de massa gebleekt en dat voor meer dan 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs chemische weg ontsloten vezels bestaat, met een gewicht van niet meer dan 150 g/m gelijkmatig in de massa gebleekt en dat voor meer dan 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs chemische weg ontsloten vezels bestaat, met een gewicht van meer dan 150 g/m 2 : gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien ander ander ander papier en karton : multiplexpapier en karton : waarvan alle lagen zijn gebleekt waarvan slechts één buitenste laag is gebleekt ander ander : gebleekt papier of karton, gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien ander

10 X 10 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR Papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, gestreken, van een deklaag voorzien, geïmpregneerd, bekleed, aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, andere dan de producten omschreven in post 4803, 4809 of 4810 : papier en karton, geteerd, gebitumineerd of geasfalteerd papier en karton, voorzien van een kleefmiddel : zelfklevend : met een breedte van niet meer dan 10 cm, waarvan het kleefmiddel bestaat uit niet gevulkaniseerde natuurlijke of synthetische rubber ander ander papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of bekleed met kunststof (andere dan kleefmiddelen) : gebleekt, met een gewicht van meer dan 150 g/m ander papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of bekleed met was, paraffine, stearine, olie of glycerol ander papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels Blokken en platen, van papierstof, voor filtreerdoeleinden Sigarettenpapier, ook indien op maat gesneden of in boekjes of in hulzen : in boekjes of in hulzen op rollen met een breedte van niet meer dan 5 cm ander : op rollen met een breedte van meer dan 5 cm doch niet meer dan 15 cm ander Behangselpapier en dergelijke wandbekleding; vitrofanies : behangselpapier en dergelijke wandbekleding, bestaande uit papier aan de voorzijde voorzien van een deklaag van of bekleed met kunststof die is gegreineerd, gegaufreerd, gekleurd, met motieven bedrukt of op andere wijze versierd andere : behangselpapier en dergelijke wandbekleding, bestaande uit gegreineerd, gegaufreerd, aan het oppervlak gekleurd, met motieven bedrukt of op andere wijze aan het oppervlak versierd papier, voorzien van een deklaag van of bekleed met een doorzichtige beschermende kunststof andere Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (ander dan dat van post 4809), complete stencils en offsetplaten, van papier, ook indien verpakt in dozen : zelfkopiërend papier ander Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van papier of van karton; assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen, van papier of van karton : enveloppen postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen, van papier of van karton

11 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR X Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier en voor dergelijk papier, cellulosewatten of vliezen van cellulosevezels, van de soort gebruikt voor huishoudelijke of sanitaire doeleinden, op rollen met een breedte van niet meer dan 36 cm of in op maat gesneden bladen; zakdoeken, toiletdoekjes, handdoeken, tafellakens, servetten, beddenlakens en dergelijke artikelen voor toiletgebruik of voor huishoudelijk, hygiënisch of klinisch gebruik, kleding en kledingtoebehoren, van papierstof, van papier, van cellulosewatten of van cellulosevezels : closetpapier : met een gewicht, per laag, van niet meer dan 25 g/m met een gewicht, per laag, van meer dan 25 g/m zakdoeken, toiletdoekjes en handdoeken : zakdoeken en toiletdoekjes handdoeken : op rollen andere tafellakens en servetten kleding en kledingtoebehoren andere : artikelen voor chirurgisch, medisch of hygiënisch gebruik, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein andere Dozen, zakken, hoezen en andere verpakkingsmiddelen van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels; kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en voor dergelijk gebruik : dozen van gegolfd papier of van gegolfd karton vouwdozen, andere dan van gegolfd papier of van gegolfd karton zakken met een bodembreedte van 40 cm of meer andere zakken, puntzakken daaronder begrepen andere verpakkingsmiddelen, hoezen voor grammofoonplaten daaronder begrepen kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en voor dergelijk gebruik Registers, comptabiliteitsboeken, zakboekjes, orderboekjes, kwitantieboekjes, agenda s, blocnotes en dergelijke artikelen, schriften, onderleggers, opbergmappen, mappen en banden (met losse bladen of andere), omslagen voor dossiers en andere schoolartikelen, kantoorartikelen en dergelijke artikelen (sets kettingformulieren en andere sets formulieren, ook indien voorzien van carbonpapier, daaronder begrepen), van papier of van karton; albums voor monstercollecties of voor verzamelingen, alsmede boekomslagen, van papier of van karton : registers, comptabiliteitsboeken, zakboekjes, orderboekjes, kwitantieboekjes, agenda s, blocnotes en dergelijke artikelen : registers, comptabiliteitsboeken, orderboekjes en kwitantieboekjes zakboekjes, blocnotes, brievenblocs en memorandablocs agenda s andere schriften opbergmappen, mappen en banden (andere dan boekomslagen), alsmede omslagen voor dossiers sets kettingformulieren en andere sets formulieren, ook indien voorzien van carbonpapier albums voor monstercollecties of voor verzamelingen andere Etiketten van alle soorten, van papier of van karton, al dan niet bedrukt : bedrukt : zelfklevend andere

12 X 12 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR andere : zelfklevend andere Klossen, hulzen, buisjes, spoelen en dergelijke opwindmiddelen, van papierstof, van papier of van karton, ook indien geperforeerd of gehard : van de soort gebruikt voor het opwinden van textielgarens andere Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op maat gesneden; andere werken van papierstof, van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels : filtreerpapier en karton diagrampapier voor registreerapparaten, op rollen, in bladen of in schijven presenteerbladen, schalen, borden, kopjes, bekers en dergelijke artikelen, van papier of van karton : van bamboe andere : presenteerbladen, schalen en borden andere werken van papierstof, gevormd of geperst : gevormde platen en gevormde dozen, voor het verpakken van eieren andere andere : papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden andere

13 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR X 13 HOOFDSTUK 49 ARTIKELEN VAN DE UITGEVERIJ, VAN DE PERS OF VAN EEN ANDERE GRAFISCHE INDUSTRIE; GESCHREVEN OF GETYPTE TEKSTEN EN PLANNEN Aantekeningen 1. Dit hoofdstuk omvat niet: a) fotografische negatieven of positieven, op transparante drager (hoofdstuk 37); b) kaarten, plattegronden en globes, in reliëf, ook indien bedrukt (post 9023); c) speelkaarten en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95; d) originele gravures, etsen en litho s (post 9702), postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, eerstedagenveloppen en dergelijke artikelen, bedoeld bij post 9704, alsmede antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan honderd jaar en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk Voor de toepassing van hoofdstuk 49 wordt onder drukwerk en gedrukt mede verstaan: gereproduceerd door een stencilmachine, verkregen met behulp van een automatische gegevensverwerkende machine of door gaufreren, fotograferen, fotokopiëren, thermokopiëren of typen. 3. Gekartonneerde of ingebonden kranten en gekartonneerde of ingebonden tijdschriften, alsmede verzamelingen van kranten en van tijdschriften in een gemeenschappelijke omslag, vallen onder post 4901, ook indien zij reclame bevatten. 4. Onder post 4901 vallen eveneens: a) verzamelingen van gedrukte reproducties van kunstwerken, van tekeningen, enz., zijnde complete werken met doorlopend genummerde bladzijden, die een boek in een of meer delen vormen, voor zover deze reproducties vergezeld zijn van een op die kunstwerken of op hun makers betrekking hebbende tekst; b) verzamelingen van platen, die als supplement bij een boek zijn gevoegd; c) katernen en losse vellen, ongeacht het formaat daarvan, die een compleet boek of een deel daarvan uitmaken en bestemd zijn om te worden gebrocheerd, gekartonneerd, ingenaaid of ingebonden. Katernen en losse vellen, waarop enkel illustraties of gravures voorkomen, maar geen tekst, behoren evenwel, ongeacht het formaat daarvan, tot post Behoudens het bepaalde bij aantekening 3 op dit hoofdstuk wordt drukwerk hoofdzakelijk bedoeld voor het maken van reclame (bijvoorbeeld brochures, prospectussen, door handelsgroeperingen uitgegeven catalogi en jaarboeken, toeristische propaganda), niet onder post 4901 ingedeeld. Dergelijk drukwerk valt onder post Voor toepassing van post 4903 worden als prentenalbums en prentenboeken, voor kinderen aangemerkt, albums en boeken, voor kinderen, die hun waarde hoofdzakelijk ontlenen aan de plaatjes en waarvan de tekst slechts bijzaak is Boeken, brochures en dergelijk drukwerk, ook indien in losse vellen : in losse vellen, ook indien gevouwen andere : woordenboeken en encyclopedieën, ook indien in afleveringen andere Kranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd of reclame bevattend : viermaal of meer per week verschijnend andere Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, voor kinderen Geschreven of gedrukte muziek, ook indien geïllustreerd en ook indien ingebonden of ingenaaid Gedrukte cartografische werken van alle soorten (atlassen, wandkaarten, plattegronden en globes daaronder begrepen) : globes andere : boeken en brochures andere

14 X 14 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR Bouwplannen en tekeningen, alsmede andere plannen en tekeningen, voor technische, industriële, commerciële, topografische en dergelijke doeleinden, zijnde met de hand vervaardigde originelen; handgeschreven teksten; fotografische reproducties op lichtgevoelig papier en carbonafdrukken van de hiervoor bedoelde plannen, tekeningen en teksten Postzegels, fiscale zegels en dergelijke, ongestempeld, die geldig zijn of zullen worden in het land waar ze een erkende nominale waarde hebben of zullen hebben; gezegeld papier; bankbiljetten; cheques; aandelen, obligaties en dergelijke effecten : postzegels, fiscale zegels en dergelijke bankbiljetten andere Decalcomanieën van alle soorten : verglaasbare decalcomanieën andere Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen Ander drukwerk, prenten, gravures en foto s daaronder begrepen : reclamedrukwerk, handelscatalogi en dergelijke : handelscatalogi ander ander : prenten, gravures, foto s en andere afbeeldingen ander

HOOFDSTUK 47 HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL)

HOOFDSTUK 47 HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL) 30.9.2010 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR X 1 AFDELING X HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL); PAPIER EN KARTON, ALSMEDE ARTIKELEN

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 21 juni 2016 (OR. en) 10470/16 ADD 1 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 9 juni 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: AGRI 359 FORETS 28 FIN 394 DEVGEN 143 RELEX 556 UD 142 ENV

Nadere informatie

Goederennaamlijst. wijzigingen 2003 ten opzichte van 2002. Statistieken van de internationale handel

Goederennaamlijst. wijzigingen 2003 ten opzichte van 2002. Statistieken van de internationale handel wijzigingen 2003 ten opzichte van 2002 Goederennaamlijst Statistieken van de internationale handel Het CBS heeft besloten van de Goederennaamlijst 2003 geen boekwerk te laten drukken. Het aantal wijzigingen

Nadere informatie

AFDELING XIV HOOFDSTUK 71

AFDELING XIV HOOFDSTUK 71 31.10.2011 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR XIV 1 AFDELING XIV ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN;

Nadere informatie

e - encyclopedieën 6% - enveloppen 21% - etiketten 21%

e - encyclopedieën 6% - enveloppen 21% - etiketten 21% BTW-tarief grafische producten (lijst Febelgra) a - aandelen 21% - advertentie (opnemen) 21% - advertentieblad (hoofdzakelijk advertenties en zoekertjes van particulieren) 6% - advertentieblad (andere)

Nadere informatie

AFDELING XI TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN

AFDELING XI TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN 30.09.2009 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR XI 1 AFDELING XI TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN Aantekeningen 1. Deze afdeling omvat niet: a) dierlijk haar voor borstelwerk (post 0502); paardenhaar (crin) en afval

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8604 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 4-10-1996, nr. 192 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Thema: Algemene kennis grafimedia. Papier

Thema: Algemene kennis grafimedia. Papier grafimedia Papier OPDRACHTKAART AK-02-01-01 Papierfabricage Voorkennis: geen Intro: Deze opdracht gaat over de grondstoffen van papier. En over de productie van papier. Elke papiersoort wordt gemaakt volgens

Nadere informatie

Papier - Algemene inleiding Papyrus en Japans papier door Wilma Papier, geschiedenis en fabricage door Bert. 21 april 2013 B OEKBINDERIJ PAPYRUS

Papier - Algemene inleiding Papyrus en Japans papier door Wilma Papier, geschiedenis en fabricage door Bert. 21 april 2013 B OEKBINDERIJ PAPYRUS Algemene inleiding Papyrus en Japans papier door Wilma Papier, geschiedenis en fabricage door Bert Algemene inleiding Papyrus en Japans papier door Wilma Papier Papier kort historisch overzicht 100 na

Nadere informatie

Code GN 2013. Code GN 2014. Omschrijving der goederen (zelfbeschrijvend) 2014 eenheden

Code GN 2013. Code GN 2014. Omschrijving der goederen (zelfbeschrijvend) 2014 eenheden 0307 41 91 0307 91 10 grote pijlinktvis van het geslacht "Todarodes sagittatus", levend, vers of gekoeld - 0307 41 91 0307 41 92 pijlinktvissen van het geslacht "Loligo", ook indien ontdaan van de schelp,

Nadere informatie

Thema: Algemene kennis grafimedia. Producten

Thema: Algemene kennis grafimedia. Producten grafimedia Producten OPDRACHTKAART AK-01-01-01 Bedrijven en producten Voorkennis: geen Intro: Printmediabedrijven zijn gespecialiseerd in bepaalde producten. Een krantendrukkerij drukt geen boeken. Een

Nadere informatie

Drukwerkdozen Grijskarton

Drukwerkdozen Grijskarton Drukwerkdozen Drukwerkdozen Grijskarton Voor verpakking van drukwerk op A4 formaat Een verpakkingseenheid bestaat uit 50 dozen en 50 deksels materiaal gewicht Drukwerkdozen Grijskarton Artikelnr. DIN mm

Nadere informatie

PRODUCTEN Thermohardende laminaten - oftewel duro plasten - worden gemaakt door diverse lagen voorgeïmpregneerd materiaal onder hoge druk en temperatuur samen te persen. Het voormateriaal (prepreg) kan

Nadere informatie

CODES Binnenformaat Type Kleur Verk.eenh. Aantal/pallet

CODES Binnenformaat Type Kleur Verk.eenh. Aantal/pallet HOE HET JUISTE FORMAAT VOOR UW OMSLAGEN BESTELLEN : 1- De lengte en breedte van het te verpakken product meten. 2- Bij elke afmeting de dikte van het product toevoegen. 3- Een bijkomende marge voorzien

Nadere informatie

FICHE 12: GRAFISCHE DOCUMENTEN INPAKKEN

FICHE 12: GRAFISCHE DOCUMENTEN INPAKKEN FICHE 12: GRAFISCHE DOCUMENTEN INPAKKEN Welke verpakkingsmethode u kiest, hangt af van de aard en het formaat van het werk, van het budget, enz. De materialen die u gebruikt, moeten chemisch inert zijn.

Nadere informatie

PARTIJEN DRUKWERK KLEINER DAN 500 STUKS WORDEN ALS LOSSE POST BUITENLAND VERWERKT TEGEN DE DAARVOOR GELDENDE TARIEVEN.

PARTIJEN DRUKWERK KLEINER DAN 500 STUKS WORDEN ALS LOSSE POST BUITENLAND VERWERKT TEGEN DE DAARVOOR GELDENDE TARIEVEN. DIRECT MAIL partijen België Aanlevervoorwaarden voor partijen direct mail met bestemming België Algemene voorwaarden De informatie in dit document is niet rechtsgeldig, en vormt slechts een uittreksel

Nadere informatie

Langer plezier van karton en papier

Langer plezier van karton en papier Stichting Papier Recycling Nederland Langer plezier van karton en papier www.prn.nl Langer plezier van karton en papier Kranten, tijdschriften, folders, boeken, kopieer- en printpapier en catalogi, we

Nadere informatie

Groene lijst 1, 2, 3. 100% gerecycleerde vezels en meer dan 50% postconsumptie. Ongebleekt

Groene lijst 1, 2, 3. 100% gerecycleerde vezels en meer dan 50% postconsumptie. Ongebleekt Groene lijst omschrijving milieucriteria 1, 2, 3 Schrijfblok A4 gelijnd Bovenaan gelijmd of geniet schrijfblok; zonder perforaties; met een kartonnen rug van een 500-tal gram; blok van 100 vellen; grammage:

Nadere informatie

Verpakkingsinstructie archieven Objectsoorten: Losse stukken en gebonden delen

Verpakkingsinstructie archieven Objectsoorten: Losse stukken en gebonden delen Verpakkingsinstructie archieven Objectsoorten: Losse stukken en gebonden delen Verpakking: Algemeen Archiefbescheiden zijn vrij van stof en vuil Archiefbescheiden zijn vrij van insecten en schimmel. Metalen

Nadere informatie

Digitaal printen binnen Grafimedia VMBO. Opdracht

Digitaal printen binnen Grafimedia VMBO. Opdracht Digitaal printen binnen Grafimedia VMBO Opdracht Opdrachtkaart DD-06-12-01 Voorkennis: Je hebt de opdrachten DR-06-01 t/m DR-06-11 afgerond Intro: Elke keer als je iets print op de digitale printer, dan

Nadere informatie

Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerde kartonproducten.

Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerde kartonproducten. Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerde kartonproducten. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en

Nadere informatie

De Lekbode 106 april 2009

De Lekbode 106 april 2009 G Gebruikt. Een gestempelde zegel die echt is gebruikt. Dit in tegenstelling tot allerlei gelegenheids afstempelingen. Deze term wordt ook wel gebruikt voor postfrisse zegels met b.v. een plakker. Hier

Nadere informatie

HP Color LaserJet CP1210-serie-printer

HP Color LaserJet CP1210-serie-printer HP Color LaserJet CP1210-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling

Nadere informatie

Thema: Algemene kennis

Thema: Algemene kennis OPDRACHTKAART AK-02-02-01 Voorkennis: Papierfabricage Intro: We kennen verschillende papiersoorten. Wc-papier heeft andere eigenschappen dan offsetpapier. Er zijn honderden soorten papier in de handel.

Nadere informatie

AFDELING III HOOFDSTUK 15

AFDELING III HOOFDSTUK 15 31.10.2011 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR III 1 AFDELING III VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG HOOFDSTUK

Nadere informatie

Langer plezier van karton en papier

Langer plezier van karton en papier Langer plezier van karton en papier Stichting Papier Recycling Nederland PERSEN DROGEN GLADSTRIJKEN SNIJDEN BEDRUKKEN GEBRUIKEN KRANT KARTON RECLAME KRANT 1 6 5 2 VAN OUD NAAR NIEUW 3 4 PULP WEKEN ONTINKTEN

Nadere informatie

AFDELING III HOOFDSTUK 15

AFDELING III HOOFDSTUK 15 30.09.2006 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR III 1 AFDELING III VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG HOOFDSTUK

Nadere informatie

Registers, repertoria en bedrijfsformulieren

Registers, repertoria en bedrijfsformulieren Telefoonklappers Telefoonklapper Uit metaal. Geassorteerde kleuren: blauw, rood en zwart. Op blister. 033722 verp/1 Telefoonklapper T560 Voor 900 nummers. Ft 10,4 x 17,2 x 3 cm (b x l x h). 560DZ chroom/zwart

Nadere informatie

Cateringschaal ovaal aluminium

Cateringschaal ovaal aluminium BBQ folder Cateringdozen dessin Sabro, Verde & Parelmoer Sabro Verde Caterwaredoos Sabro 36,0 x 25,0 x 8 cm 100 stuks Caterwaredoos Sabro 46,0 x 31,0 x 8 cm 50 stuks Caterwaredoos Sabro 55,0 x 37,6 x 8

Nadere informatie

BIODORE GO NATURAL EXPLORE FOOD EXPLORE NATURE EXPLORE DRINKS EXPLORE FESTIVALS EXPLORE YOURSELF EXPLORE PEOPLE

BIODORE GO NATURAL EXPLORE FOOD EXPLORE NATURE EXPLORE DRINKS EXPLORE FESTIVALS EXPLORE YOURSELF EXPLORE PEOPLE BIODORE GO NATURAL Disposables en verpakkingen, gemaakt van uitsluitend natuurlijke materialen. Biodore toont ons de natuur in al haar schoonheid. Biodore laat ons de veelzijdigheid van de natuur ervaren.

Nadere informatie

Pennen. omschrijving kleur verpakking prijs. pen tops zwart, rood of blauw koker à 50 stuks 6,35. prijs per verpakking.

Pennen. omschrijving kleur verpakking prijs. pen tops zwart, rood of blauw koker à 50 stuks 6,35. prijs per verpakking. kantoorartikelen Pennen Deze voordelige pen is in diverse kleuren verkrijgbaar. De stevige dop met clip beschermt de punt waardoor de pen altijd veilig is mee te nemen. pen tops zwart, rood of blauw koker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Dit document heeft uitsluitend betrekking op:

Algemene voorwaarden. Dit document heeft uitsluitend betrekking op: PERIODIEK partijen België Aanlevervoorwaarden voor partijen periodieken met bestemming België Algemene voorwaarden De informatie in dit document is niet rechtsgeldig, en vormt slechts een uittreksel van

Nadere informatie

HULPSTUKKEN - ETERFLEX LOODVERVANGER TECHNISCHE FICHE

HULPSTUKKEN - ETERFLEX LOODVERVANGER TECHNISCHE FICHE 1 OMSCHRIJVING EN GEBRUIK HULPSTUKKEN - ETERFLEX LOODVERVANGER Dakvensters, schoorstenen, slabben, zijn allemaal onderdelen van het dak die met de nodige aandacht moeten afgewerkt worden. De Eterflex band

Nadere informatie

Pennen. omschrijving kleur verpakking. pen tops zwart, rood of blauw koker à 50 stuks. omschrijving kleur verpakking

Pennen. omschrijving kleur verpakking. pen tops zwart, rood of blauw koker à 50 stuks. omschrijving kleur verpakking kantoorartikelen Pennen Deze voordelige pen is in diverse kleuren verkrijgbaar. De stevige dop met clip beschermt de punt waardoor de pen altijd veilig is mee te nemen. pen tops zwart, rood of blauw koker

Nadere informatie

De voordelen. Ü BESCHERMING: vervaardigd uit Ü KOSTENBESPAREND: Ü ORDELIJK: de kussentjes blijven mooi samen. Ü MILIEUVRIENDELIJK: bestaan uit

De voordelen. Ü BESCHERMING: vervaardigd uit Ü KOSTENBESPAREND: Ü ORDELIJK: de kussentjes blijven mooi samen. Ü MILIEUVRIENDELIJK: bestaan uit De delen van luchtkussens Ü BESCHERMING: vervaardigd uit hoogresistente luchtdichte folie. De luchtkussens bieden een optimale al uw producten. Ze zijn permanent schokwerend en dus perfect geschikt langdurige

Nadere informatie

Algemene Verpakkingsinstructie voor archiefmateriaal. Gebaseerd op de Normering Materiële Toestand van de Rijks Archief Dienst uit 1991

Algemene Verpakkingsinstructie voor archiefmateriaal. Gebaseerd op de Normering Materiële Toestand van de Rijks Archief Dienst uit 1991 Algemene Verpakkingsinstructie voor archiefmateriaal Gebaseerd op de Normering Materiële Toestand van de Rijks Archief Dienst uit 1991 Aangepast voor Metamorfoze in 2014 HET VERPAKKEN VAN ARCHIVALIA De

Nadere informatie

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal HP Color LaserJet CM1312 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Overzicht 2013 Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Overzicht 2013 In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie,

Nadere informatie

Brochure groot formaat printer

Brochure groot formaat printer Brochure groot formaat printer DISPLAYS Roll-it Dit roll-up systeem is voorzien van voeten en een aluminium stang. Banners blijven bovenaan zitten met de hulp van een klemlijst, onderaan worden ze vastgekleefd.

Nadere informatie

Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S

Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op paprikavariëteiten

Nadere informatie

DOCUMENTS PRIJSLIJST juni/2015

DOCUMENTS PRIJSLIJST juni/2015 DOCUMENTS PRIJSLIJST juni/2015 PROTECTING Inhoudsopgave Beschermfolies 3 Verstevigings folies 8 Boekreparatie folies 8 Toebehoren 10 Verwerkingsapparatuur 12 Dubbelzijdig klevende folies 13 Productkeuze

Nadere informatie

KIES UW MEEST EFFICIËNTE SLUITING

KIES UW MEEST EFFICIËNTE SLUITING KIES UW MEEST EFFICIËNTE SLUITING HOE UW TAPE KIEZEN? Het gewicht van uw volle dozen De kwaliteit van het gebruikte karton (enkele golf, dubbele golf, driedubbele golf) De waarde van uw goederen De verzendingswijze

Nadere informatie

Papier. Richtlijnen voor media 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer.

Papier. Richtlijnen voor media 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Richtlijnen voor media 1 U voorkomt afdrukproblemen door aanbevolen media (papier, transparanten, enveloppen, karton en etiketten) te gebruiken. Raadpleeg de Card Stock & Label Guide op de cd met stuurprogramma's

Nadere informatie

Papier / karton HKU. Materialen 20-03-2011. Utrecht HKU. Vandaag: Papier en karton. 1. Papier en architectuur / interieur / kunst

Papier / karton HKU. Materialen 20-03-2011. Utrecht HKU. Vandaag: Papier en karton. 1. Papier en architectuur / interieur / kunst Papier / karton Utrecht HKU HKU Vandaag: Papier en karton 1. Papier en architectuur / interieur / kunst 2. Papier en culturen 3. Geschiedenis 4. Basismateriaal van papier 5. Productie van papier 6. Papier

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 december 2002 (OR. de) 14624/02 UD 123

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 december 2002 (OR. de) 14624/02 UD 123 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 december 2002 (OR. de) 14624/02 UD 123 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende

Nadere informatie

Aanleveringsspecificatie voor Print24

Aanleveringsspecificatie voor Print24 Aanleveringsspecificatie voor Print24 Algemene Eisen 2 Stickers 2 Snijmarge 2 Enveloppen 2 Magazines 3 Gefouwen Flyers 4 Inkt bedrag 4 Kalenders 4 Lijndikte 5 Posters 5 Presentatiemappen 5 Brochures 5

Nadere informatie

AFDELING XV ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN

AFDELING XV ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN 30.09.2009 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR XV 1 Aantekeningen 1. Deze afdeling omvat niet: AFDELING XV ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN a) verf, inkt en dergelijke producten, bereid met metaalpoeder of met

Nadere informatie

HP LaserJet P2050-serie-printer. Paper and Print Media Guide

HP LaserJet P2050-serie-printer. Paper and Print Media Guide HP LaserJet P2050-serie-printer Paper and Print Media Guide HP LaserJet P2050-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Nadere informatie

POS : Karton + KAPA GRAFISCH KARTON OPAAK KARTON (SPEELKAARTEN & DISPLAY) HONINGRAATKARTON LICHTGEWICHT SCHUIMPLAAT - KAPA

POS : Karton + KAPA GRAFISCH KARTON OPAAK KARTON (SPEELKAARTEN & DISPLAY) HONINGRAATKARTON LICHTGEWICHT SCHUIMPLAAT - KAPA GRAFISCH KARTON 456 Vouwkarton / GC1 - Duplex witte rug 456 - Excellent Silkboard OPAAK KARTON (SPEELKAARTEN & DISPLAY) 456 Midden grijs 456 - Displayline Print/Print 457 - Displayline Screen/Screen 457

Nadere informatie

Webwinkel verzendmateriaal

Webwinkel verzendmateriaal Webwinkel verzendmateriaal Verzendverpakkingen & accessoires Verpakkingsmateriaal Opvulmateriaal Beschermfolie Sluitmateriaal Dozen enkele golf Verzendverpakkingen Golfkartonnen enkele golf dozen worden

Nadere informatie

A-bakken. Draagtassen. Polyzakken. Sluitmateriaal. HP bakken/schuimbakken

A-bakken. Draagtassen. Polyzakken. Sluitmateriaal. HP bakken/schuimbakken Horeca product formaat (cm) dikte kleur verpakking HDPE hemddraagtas 27 x 6 x 48 11 mu wit 2.000 stuks HDPE hemddraagtas 28 x 7 x 50 14 mu wit 2.000 stuks HDPE hemddraagtas 30 x 10 x 60 17 mu wit 2.000

Nadere informatie

Papier / karton. Utrecht HKU HKU

Papier / karton. Utrecht HKU HKU Papier / karton Utrecht HKU HKU Materialen Vandaag: Papier en karton 1. Papier en architectuur / interieur / kunst 2. Papier en culturen 3. Geschiedenis 4. Basismateriaal van papier 5. Productie van papier

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis (versie 20090601) Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerd hygiënisch papier. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan

Nadere informatie

Let us be environmentally friendly

Let us be environmentally friendly Let us be environmentally friendly bekers - glazen - rietjes - roerstaafjes - borden - kommen schalen - fastfood - amuses- cateringdozen - tassen www.conpax.com Milieu is een belangrijk onderdeel van het

Nadere informatie

Werkbladen Grafische Techniek Grafische theorie: Project 1

Werkbladen Grafische Techniek Grafische theorie: Project 1 Werkbladen Grafische Techniek Grafische theorie: Project 1 Beste GV2R-studenten Voor je ligt het eerste deel van het werkboek grafische theorie. Totaal krijg je 2 van deze werkboekjes, namelijk bij project

Nadere informatie

info@velpa.nl / 0575 74 32 30.

info@velpa.nl / 0575 74 32 30. Velpa heeft een lijn voor het verzenden van verschillende soorten pakketten. Van een bordrug envelop tot aan een ordnerverpakking, het zit in het assortiment van Velpack. U kunt hieronder navigeren naar

Nadere informatie

HP LaserJet P2030-serie-printer. Paper and Print Media Guide

HP LaserJet P2030-serie-printer. Paper and Print Media Guide HP LaserJet P2030-serie-printer Paper and Print Media Guide HP LaserJet P2030-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Nadere informatie

Richtlijnen voor media

Richtlijnen voor media U voorkomt afdrukproblemen door aanbevolen media (papier, transparanten, enveloppen, karton en etiketten) te gebruiken. Meer informatie over de kenmerken van de media vindt u in de Card Stock & Label Guideop

Nadere informatie

HP Color LaserJet CP2020-serie Handleiding voor papier en afdrukmateriaal

HP Color LaserJet CP2020-serie Handleiding voor papier en afdrukmateriaal HP Color LaserJet CP2020-serie Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder

Nadere informatie

Aanleveren grafisch materiaal

Aanleveren grafisch materiaal anleveren grafisch materiaal Inlegkaarten Plaats uitsluitend na overleg Formaten NTWOORDKRT MX MIN 115 115 150 80 150 115 Kopgesneden: bovenaan 5 mm afsnede voorzien Voetgesneden: onderaan 5 mm afsnede

Nadere informatie

I. Inleiding. Beroepsinformatie: Drukker. De weg van ontwerp tot verspreiding. Werkbundel De grafische sector

I. Inleiding. Beroepsinformatie: Drukker. De weg van ontwerp tot verspreiding. Werkbundel De grafische sector I. Inleiding Beroepsinformatie: Drukker Je plaatst de drukvorm (het beeld dat je wil drukken) in de drukpers en stelt de machine in om afdrukken op papier, folie, blik, karton tot stand te brengen. Je

Nadere informatie

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op komkommers van de variëteiten (cultivars)

Nadere informatie

NIEUWE PROMOTIEFOLDER 2015

NIEUWE PROMOTIEFOLDER 2015 NIEUWE PROMOTIEFOLDER Op ALLE souvenirartikels in deze folder is de opdruk van uw bedrijfsgegevens GEHEEL en ontvangt u ook een gratis Brepols agenda met vooraan uw naam erop in goudfolie. Art. N 2302

Nadere informatie

Technische fiche. Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering. huis-aan-huiscommunicatie

Technische fiche. Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering. huis-aan-huiscommunicatie Technische fiche Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering huis-aan-huiscommunicatie Drukwerk specificaties maximaal formaat Afmetingen De hoogte

Nadere informatie

Tekst voor lastenboek producten industrie

Tekst voor lastenboek producten industrie Tekst voor lastenboek producten industrie INFO : op basis van dit document kan men gemakkelijk tekst knippen en plakken. Is de tekst in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men tussen verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

nora 1-componenten voegpasta

nora 1-componenten voegpasta nora 1-componenten voegpasta Lees aandachtig de instructies op de verpakking! In de meeste gevallen hoeven de naden bij nora rubber vloerbedekking niet over het gehele oppervlakte gevoegd te worden. Uitzonderingen:

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK 1. LOSSE folderverspreiding Bladzijde 2 en 3 2. GESEALDE folderverspreiding Bladzijde 4 en 5 3. SEPARATE folderverspreiding Bladzijde 6 en 7 1. LOSSE folderverspreiding

Nadere informatie

Aanbevolen papiersoort. Ongeschikte papiersoorten. Voorbedrukte formulieren en briefhoofdpapier kiezen

Aanbevolen papiersoort. Ongeschikte papiersoorten. Voorbedrukte formulieren en briefhoofdpapier kiezen De afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van de papierinvoer bij gebruik van de printer en de opties zijn deels afhankelijk van het soort afdrukmedia en het formaat ervan. Dit gedeelte bevat richtlijnen

Nadere informatie

PROMOTIEFOLDER. NIEUW! Draagtassen

PROMOTIEFOLDER. NIEUW! Draagtassen PROMOTIEFOLDER Op ALLE souvenirartikels in deze folder is de opdruk van uw bedrijfsgegevens GEHEEL GRATIS en ontvangt u ook een gratis Brepols agenda 2014 met uw naam erop in goudfolie. 1 Art. N 2301 NIEUW!

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Algemene kennis. Producten 2. Orders AK-01-02-01. Voorkennis: Bedrijven en producten

OPDRACHTKAART. Thema: Algemene kennis. Producten 2. Orders AK-01-02-01. Voorkennis: Bedrijven en producten OPDRACHTKAART AK-01-02-01 Orders Voorkennis: Bedrijven en producten Intro: Elk grafisch product heeft zijn eigen kenmerken. Een krant verschilt van een boek, een visitekaartje van een plattegrond. Ook

Nadere informatie

HP Color LaserJet CP1510-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal

HP Color LaserJet CP1510-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal HP Color LaserJet CP1510-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling

Nadere informatie

ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo

ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo Agenda 0 / 0 januari februari maart 0 0 0 0 0 april mei juni 0 0 0 0 0 0 juli augustus september 0 0 0 0 0 0 oktober november december 0 0 0 0 0 0 Januari Februari Keep going No matter what art DO BETTER.

Nadere informatie

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton)

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) (Tekst geldend op: 02-08-2007) Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Aanlevervoorwaarden PostNL Billing & Document Solutions

Aanlevervoorwaarden PostNL Billing & Document Solutions Aanlevervoorwaarden PostNL Billing & Document Solutions m.b.t. de levering van (Brief)papier Formulieren/Etiketten Enveloppen Bijsluiters 1. Algemeen Aanleveringen dienen te voldoen aan de eisen zoals

Nadere informatie

MEGADRUKWERK.NL PRIJSLIJST DRUKWERK - 2006

MEGADRUKWERK.NL PRIJSLIJST DRUKWERK - 2006 MEGADRUKWERK.NL PRIJSLIJST DRUKWERK - 2006 Alle prijzen zijn excl. 19 % BTW Levering gebeurt volgens onze leveringsvoorwaarden. Heeft u deze niet, neem dan contact op met onze verkoopafdeling. Wij zenden

Nadere informatie

5 Bloemflesjes FLORFIX dubbele bloemflesjes in dozen van 1000 stuks

5 Bloemflesjes FLORFIX dubbele bloemflesjes in dozen van 1000 stuks 905957_Eveleens_hfdst_05:Eveleens#hfdst05 23-12-2009 09:20 Pagina 31 VERPAKKINGS M ATERIA AL Hoezen en inpakfolie kunnen wij ook met uw eigen opdruk verzorgen. Vraag naar de mogelijkheden. BLOEMFLESJES,

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

AFDELING XIII WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK

AFDELING XIII WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK 31.10.2011 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR XIII 1 AFDELING XIII WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK HOOFDSTUK 68 WERKEN

Nadere informatie

Assortiment gratis kapvormen

Assortiment gratis kapvormen Assortiment gratis kapvormen Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Labels - stickers 5 1.1 Waarmee rekening houden bij de keuze van een label of sticker? 5 1.2 Vormen 6 1.2.1 Cirkels 6 1.2.2 Ovalen 6 1.2.3 Vierkanten

Nadere informatie

Papier recyclen. Inlage

Papier recyclen. Inlage Inlage A1 Papier maken Voor deze opdracht heb je de volgende materialen nodig: A - 1 Drielenzige loep B - 3 Bladen viltpapier C - 1 Reinigingsdoek D - 1 Zeef E - 1 Scheprand F - Stapel oude kranten G -

Nadere informatie

In feite zijn postwaardestukken groot uitgevallen postzegels met schrijfruimte!

In feite zijn postwaardestukken groot uitgevallen postzegels met schrijfruimte! H O O F D S T U K 8 POSTWAARDESTUKKEN Een postwaardestuk is een postaal stuk met een officieel erkende ingedrukte waardeaanduiding, bijvoorbeeld een zegelafdruk, een embleem of een opschrift waaruit blijkt

Nadere informatie

AFDELING VIII HOOFDSTUK 41 HUIDEN EN VELLEN (ANDERE DAN PELTERIJEN), ALSMEDE LEDER. GN code Omschrijving Bijzondere maatstaf

AFDELING VIII HOOFDSTUK 41 HUIDEN EN VELLEN (ANDERE DAN PELTERIJEN), ALSMEDE LEDER. GN code Omschrijving Bijzondere maatstaf 31.10.2011 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR VIII 1 AFDELING VIII HUIDEN, VELLEN, LEDER EN PELTERIJEN, LEDERWAREN EN BONTWERK; ZADEL EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN;

Nadere informatie

1 Papier? waar? technologische activiteiten. kleef hier enkele etiketten van papier die je in de keuken kan vinden

1 Papier? waar? technologische activiteiten. kleef hier enkele etiketten van papier die je in de keuken kan vinden Hoofdstuk 5 : Papierfabricage 1 Papier? waar? Papier is overal aanwezig. In het dagelijkse leven duikt het voortdurend op. Bij het ontbijt, bijvoorbeeld. Denk maar aan de doos met ontbijtgranen, de servetten,

Nadere informatie

Het huis van vertrouwen

Het huis van vertrouwen Het huis van vertrouwen Handleiding bij het kartonnen MODEL van IDGP. A. Het huis bestaat uit volgende onderdelen: 1. Grondvlak 2. Fundamenten: hoop liefde roeping 3. De bodem: lichaam 4. De binnenmuren:

Nadere informatie

Tapes. www.wiltec.nl. Tapes

Tapes. www.wiltec.nl. Tapes 63 Tape is tape hoor je vaak, maar niets is minder waar. Tussen de verschillende soorten en kwaliteiten tapes zijn grote verschillen aanwezig. Het gebruiken van een verkeerde tape in uw productieproces

Nadere informatie

ECO REVOLUTION! Eco Natural Lucart: de nieuwe generatie 100% gerecycleerd papier vervaardigd uit kartonnen drank en voedsel verpakkingen.

ECO REVOLUTION! Eco Natural Lucart: de nieuwe generatie 100% gerecycleerd papier vervaardigd uit kartonnen drank en voedsel verpakkingen. = ECO REVOLUTION! Eco Natural Lucart: de nieuwe generatie 100% gerecycleerd papier vervaardigd uit kartonnen drank en voedsel verpakkingen. PROFESSIONAL HET TWEEDE LEVEN VAN DE KARTONNEN DRANK EN VOEDSELVERPAKKINGEN

Nadere informatie

AFDELING VII KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN; RUBBER EN WERKEN DAARVAN

AFDELING VII KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN; RUBBER EN WERKEN DAARVAN 31.10.2011 GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR VII 1 AFDELING VII KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN; RUBBER EN WERKEN DAARVAN Aantekeningen 1. Goederen aangeboden in stellen of assortimenten en bestaande uit twee of

Nadere informatie

Introductie pagina 3 Industriële Rollen pagina 4 Handdoeken pagina 8 Toilet Papier pagina 12 Informatie pagina 14 Dispensers pagina 15

Introductie pagina 3 Industriële Rollen pagina 4 Handdoeken pagina 8 Toilet Papier pagina 12 Informatie pagina 14 Dispensers pagina 15 Inhoud Introductie pagina 3 Industriële Rollen pagina 4 Handdoeken pagina 8 Toilet Papier pagina 12 Informatie pagina 14 Dispensers pagina 15 Ecologisch Papier 100% Virgin Cellulose Mix Cellulose, tot

Nadere informatie

Waar moet u rekening mee houden? De richtlijnen in deze brochure gelden voor poststukken tót 3 kg en een maximale afmeting van 265 x 380 x 32 mm.

Waar moet u rekening mee houden? De richtlijnen in deze brochure gelden voor poststukken tót 3 kg en een maximale afmeting van 265 x 380 x 32 mm. Vormgeven van postzendingen U kunt door deze brochure bladeren door op de onderstreepte linkjes te klikken. Waar moet u rekening mee houden? De richtlijnen in deze brochure gelden voor poststukken tót

Nadere informatie

Algemeen. HOME startpagina. NBD BIBLION achtergrondinformatie. AANBIEDINGEN overzicht acties. CONTACT speciale verzoeken indienen

Algemeen. HOME startpagina. NBD BIBLION achtergrondinformatie. AANBIEDINGEN overzicht acties. CONTACT speciale verzoeken indienen Algemeen 1 HOME startpagina NBD BIBLION achtergrondinformatie 1 AANBIEDINGEN overzicht acties CONTACT speciale verzoeken indienen 2 2 Als u al een account heeft dan kunt u hier rechtstreeks inloggen. Uw

Nadere informatie

Algemeen Leveringsprogramma

Algemeen Leveringsprogramma Pagina 1 van 9 Algemeen Leveringsprogramma Lemga Benelux is een organisatie met passie voor Cellenbeton. Wij kennen een horizontale organisatie. Dit maakt het mogelijk om snel, flexibel en pragmatisch

Nadere informatie

Enveloppen. nieuwe richtlijnen vanaf 1/1/2008

Enveloppen. nieuwe richtlijnen vanaf 1/1/2008 Enveloppen nieuwe richtlijnen vanaf //008 Steenweg Deinze, 980 Nazareth Tel. 09 89 0 9 Fax 09 89 0 00-89 0 08 ods@schaubroeck.be www.schaubroeck.be Wijziging: Vanaf januari 008 gelden nieuwe bepalingen

Nadere informatie

Draagtassen. Polyzakken

Draagtassen. Polyzakken Dierenspeciaalzaak Draagtassen product formaat (cm) dikte kleur verpakking HDPE hemddraagtas 27 x 6 x 48 11 mu wit 2.000 stuks HDPE hemddraagtas 30 x 10 x 60 17 mu wit 2.000 stuks LDPE hemddraagtas 27

Nadere informatie

2. Brailleren & schrijven brailleleesregels

2. Brailleren & schrijven brailleleesregels 2. Brailleren & schrijven brailleleesregels 900960 Brailleleesregel MobilLine Geavanceerde brailleleesregel, 40+2 braillekarakters. Bedieningstoetsen aan de voorzijde. Uitermate geschikt voor een notebook,

Nadere informatie

Plantin Moretus boekbinden

Plantin Moretus boekbinden Plantin Moretus boekbinden Het doel van deze cursus is het uitvoeren en begrijpen van alle stappen die worden uitgevoerd bij het maken van een genaaid boek. Het boek dat we gemaakt hebben bestaat uit een

Nadere informatie

In dit werkboek vindt je vragen en opdrachten die over papier gaan. Daarnaast is het boek en werkboek een naslagwerk voor je functie als vormgever.

In dit werkboek vindt je vragen en opdrachten die over papier gaan. Daarnaast is het boek en werkboek een naslagwerk voor je functie als vormgever. Werkblad Papier Beste leerlingen In dit werkboek vindt je vragen en opdrachten die over papier gaan. Daarnaast is het boek en werkboek een naslagwerk voor je functie als vormgever. Als je vragen hebt beantwoord

Nadere informatie

Kaartjes drukken. Aan welke behoefte moet het ontwerp voldoen?

Kaartjes drukken. Aan welke behoefte moet het ontwerp voldoen? Kaartjes drukken 1. Wat is de behoefte? Het is leuk wanneer je met je verjaardag kaartjes krijgt. Maar zelf kaartjes versturen en anderen een gelukkige verjaardag kunnen wensen geeft misschien nog meer

Nadere informatie

Papierbehang - Werkwijze Advies 3. Vliesbehang - Werkwijze Advies 4. Algemene Behangtips 5

Papierbehang - Werkwijze Advies 3. Vliesbehang - Werkwijze Advies 4. Algemene Behangtips 5 Behang Tips Papierbehang - Werkwijze Advies 3 Vliesbehang - Werkwijze Advies 4 Algemene Behangtips 5 Behangtips Partners at Home 2 / 7 Papierbehang - Werkwijze Advies Stap 1: Maak het plaksel volgens de

Nadere informatie

Rechte snede evenwijdig met de schedel kinnebakspek doorregen halsspek Snede evenwijdig met de schedel tot ter hoogte van de ogen en vervolgens schuin omlaag naar de voorzijde van de kop kinnebakspek en

Nadere informatie

Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk

Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk Leveranciersverklaring met betrekking tot de kartonnen verpakkingen, in relatie tot de geldende wetgeving op het gebied van milieu, verpakken en verpakkingsafval.

Nadere informatie