Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel"

Transcriptie

1 Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan Brussel JAARVERSLAG 2011

2 2 VGPH Jaarverslag 2011

3 Inhoudsopgave Inleiding Duiding platform en verenigingen Bestuurlijke organisatie Ontwikkeling interne structuur Personeel en werking Personeel Werking Werking op basis van het beleidsplan STRATEGISCHE DOELSTELLING Doelstelling: Alle ledenverengingen vinden info over zorgregie bij VGPH Doelstelling: Er zijn voldoende personen met een handicap die participeren aan het beleid Doelstelling: De RVG heeft kwaliteitsvolle gebruikersvertegenwoordigers Doelstelling: Er is zicht op de huidige overlegcultuur en deze wordt verbeterd Doelstelling: De impact van de vertegenwoordigers op de besluitvorming wordt groter Doelstelling: Er is een relatie tussen de participerende personen met een handicap en hun ledenvereniging Doelstelling: De verenigingen zijn inhoudelijk nauw betrokken bij de voorbereidingen van de dossiers die binnen de zorgregie aan bod komen Doelstelling: VGPH organiseert en neemt deel aan werkgroepen en commissies waarbij thema s van de zorgregie verkend en nader bestudeerd worden STRATEGISCHE DOELSTELLING Doelstelling: De verenigingen krijgen informatie over de mogelijkheden maar ook de begrenzingen van de (huidige) zorgregie Doelstelling: VGPH kan personen met een handicap volledig informeren over de zorgvraagregistratie en zorgbemiddeling Doelstelling: VGPH ontwikkelt de klachtenprocedure zodat dit een goed instrument wordt voor de gebruikers VGPH Jaarverslag

4 3.2.4 Doelstelling: VGPH stimuleert PTP processen (micro niveau) en faciliteert veranderingsprocessen op meso en macroniveau Doelstelling: VGPH kent de aspiraties van personen met een handicap en de ledenverenigingen die nodig zijn om volwaardig te participeren in de samenleving STRATEGISCHE DOELSTELLING Doelstelling: De ledenverenigingen leren de ondersteunende rol die VGPH biedt op het vlak van zorgregie kennen Doelstelling: De RVB en de AV worden bestuurlijk sterker en hebben een gezamenlijk gedragen toekomstvisie Doelstelling: Belangen van ledenverenigingen die gemeenschappelijk zijn, worden door VGPH ondersteund en mee verdedigd Doelstelling: Individuele belangen van de ledenverenigingen die binnen de zorgregie aan bod komen worden mee behartigd door VGPH Doelstelling: De ledenverenigingen leren elkaar beter kennen zodat ze elkaar kunnen versterken Doelstelling: Platformfunctie wordt ten dienste gesteld van de ledenverenigingen Doelstelling: De professionaliteit van het VGPH team wordt vergroot Doelstelling: Er is een duidelijke interne structuur zowel wat VGPH betreft als wat de ondersteuning van het VGPH betreft i.f.v. de zorgregie op de diverse niveaus Doelstelling: Een diversiteitsmanagement integreert ervaringsdeskundigheid in de organisatie De verenigingen binnen het overlegplatform kunnen rekenen op een goede logistieke ondersteuning De werknemers binnen VGPH kunnen rekenen op een goede logistieke ondersteuning. 80 Besluit Bijlage Bijlage 1: Gevolgde vorming Bijlage 2: Conclusies werkgroepen mbt Toekomst VGPH Gebruikte afkortingen en errata VGPH Jaarverslag 2011

5 Inleiding Dit jaarverslag is opgemaakt in uitvoering van het besluit op de zorgregie. Artikel 39 stelt dat het platform jaarlijks een activiteitenverslag moet opmaken en dit voor 31 maart van het volgende kalenderjaar moet bezorgen aan het VAPH. In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de activiteiten die het VGPH ontplooide in het kader van haar opdracht binnen de zorgregie. Deze taken werden omschreven in artikel 37 van het besluit en zijn de volgende: 1 het versterken van de positie van personen met een handicap met het oog op de opdrachten van het ROG door vertegenwoordigers van de verenigingen van personen met een handicap in de werking van het ROG aan te wijzen en te ondersteunen; 2 het informeren van de personen met een handicap over de zorgvraagregistratie en de zorgbemiddeling; 3 het begeleiden van personen met een handicap bij: a) het inleiden van klachten over de zorgvraagregistratie; b) het inleiden van klachten over de zorgbemiddeling was een zeer bewogen jaar voor VGPH. Al in 2010 kwamen een aantal spanningen aan de oppervlakte, die leidden tot een crisissituatie. Deze noopte de organisatie tot een grondig herdenken van haar werking en begrenzingen. Ledenverenigingen, uitgetreden ledenverenigingen, het Agentschap, de bemiddelaar, een extern evaluator en procesbegeleidster hebben eind 2010 en de eerste jaarhelft 2011 uren in overleg met mekaar gezocht naar een constructieve uitweg. Dit jaarverslag heeft niet de ambitie om deze hele analyse opnieuw in kaart te brengen, laat staan naar oorzaken en verklaringen te zoeken. De essentie van deze oefening, zoals gepresenteerd op de Algemene Vergadering van 30 mei, wordt samengevat opgenomen in bijlage van dit jaarverslag. In diverse onderdelen van dit jaarverslag wordt wel verwezen naar (de impact van) deze hertekening. Een praktisch gevolg van deze oefening was dat algemene coördinatie, raad van bestuur en algemene vergadering voor 2011 geen jaaractieplan, met concrete doelstellingen of resultaatsindicatoren voor dit werkjaar, hebben opgesteld en goedgekeurd. Daarom is dit jaarverslag opgebouwd analoog aan de doelstellingen die in 2009 werden opgesteld. Deze hertekening naar een nieuw VGPH speelde zich voornamelijk op Vlaams niveau af. Ondanks heel wat personeelswissels en lege plaatsen op stafniveau bleef de werking in de provincies gestaag verder lopen, werden de gebruikersvertegenwoordigers gedegen verder ondersteund in de vele, vele fora die provinciaal en regionaal rond zorgregie bestaan. Uit dit jaarverslag mag dan ook blijken dat het volume werk dat in 2011 verzet werd door de talrijke gebruikersvertegenwoordigers en het ondersteunend personeel, indrukwekkend blijft. Aan Paul Driesen Bedankt voor je inspiratie. VGPH Jaarverslag

6 6 VGPH Jaarverslag 2011

7 1. Duiding platform en verenigingen 1.1 Bestuurlijke organisatie VGPH is een vzw die opgericht werd op 3 december Eind november 2004 werden de statuten conform de nieuwe vzw wetgeving gewijzigd. De Raad van Bestuur onderging in 2011 heel wat wijzigingen in zijn samenstelling: Op 16 maart 2011 notuleerde de Algemene Vergadering het ontslag van Chris Robbroeckx uit de Raad van Bestuur. Twee nieuwe leden werden verkozen in de Raad van Bestuur: Lut Anseeuw en Hugo Verhoeven. De Raad van Bestuur van VGPH was op 16 maart 2011 als volgt samengesteld Voorzitter: Anja Van Impe Secretaris: Paul Driesen Penningmeester: Maria Torfs Leden: Lut Anseeuw, Evy Reviers, Bernadette Rutjes, Hugo Verhoeven Op de Algemene Vergadering van 30 mei werd het ontslag van Evy Reviers uit de Raad van Bestuur genotuleerd. Op 20 juni aanvaardde de Algemene Vergadering volgende nieuwe bestuurders tot december 2011: Ingrid Borré, Pierre Schreuders en Nathalie Vandenbroucke (deze laatste in vervanging van Paul Driesen). Het bestuur was vanaf deze datum als volgt samengesteld: Voorzitter: Anja Van Impe Penningmeester: Maria Torfs Leden: Lut Anseeuw, Ingrid Borré, Bernadette Rutjes, Pierre Schreuders, Nathalie Vandenbroucke, Hugo Verhoeven Op de Algemene Vergadering van 15 december werd een nieuwe Raad van Bestuur aangesteld. Lut Anseeuw, Ingrid Borré, Maria Geboers, Bernadette Rutjes, Pierre Schreuders, Maria Torfs, Nathalie Vandenbroucke, Anja Van Impe en Hugo Verhoeven. Op 20 december 2011 werden de functies binnen de Raad van Bestuur verdeeld: Voorzitter: Bernadette Rutjes Ondervoorzitter: Lut Anseeuw Secretaris: Ingrid Borré Penningmeester: Hugo Verhoeven Leden: Maria Geboers, Pierre Schreuders, Maria Torfs, Nathalie Vandenbroucke, Anja Van Impe VGPH Jaarverslag

8 VGPH telde begin aangesloten gebruikersverenigingen. Op de Algemene Vergadering van 30 mei 2011 traden volgende verenigingen (opnieuw) toe tot het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap: KVG, Gezin & Handicap, Absoluut vzw, LVPH en Nema. Het totaal aantal aangesloten gebruikersverenigingen komt daarmee op 24, waarvan 22 effectieve leden stemrecht hebben en 2 ledenverenigingen niet effectief lid zijn en dus geen stemrecht hebben in de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering besloot tijdens haar bijeenkomst van 20 juni tot bijkomende erkenningscriteria voor de aangesloten ledenverenigingen. Overzicht ledenverenigingen Similes Groeneweg Heverlee Vlaamse Vereniging voor Autisme vzw (VVA) Groot Begijnhof Gent FOVIG (Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen voor personen met handicap) Goorstraat Hever ALS Liga België vzw Campus Sint Rafaël Blok H 4e verdieping lokaal 463 Kapucijnenvoer 33B/ Leuven VFG vereniging personen met een handicap vzw Inclusie Vlaanderen vzw Vereniging voor personen met een verstandelijke handicap Onafhankelijk Leven vzw Vlaamse Liga NAH vzw (Vlaamse Liga voor personen met Niet Aangeboren Hersenletsel) Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde vzw (VEBES) Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties vzw (FEVLADO) Sint Jansstraat Brussel A. Giraudlaan Schaarbeek Groot Begijnhof 14A 9040 Sint Amandsberg Weg naar de Grauwe Steen Heusden Zolder Oudenburgweg Varsenare Stropkaai Gent MS Liga Boemerangstraat Overpelt Vlaamse Reumaliga Bleekstraat Mechelen Huntington Liga vzw Krijkelberg Bierbeek 8 VGPH Jaarverslag 2011

9 Belgische Vereniging voor Dystoniepatiënten vzw GOVAG vzw (Vlaamse Gebruikers en Oudervereniging Antroposofische Gehandicaptenzorg) Rivierstraat Waasmunster Herentalsebaan Zandhoven Ouders voor Inclusie A. Verhaegenstraat Gent Onze Nieuwe Toekomst Jaspisstraat Gent KVG vzw Arthur Goemaerelei Antwerpen Absoluut vzw Arthur Goemaerelei Antwerpen Gezin & Handicap vzw Arthur Goemaerelei Antwerpen LVPH vzw (Liberale Vereniging van Personen met een Handicap) Nema vzw (Vlaamse vereniging neuromusculaire aandoeningen) Livornostraat Brussel Brusselsesteenweg 24/G bus Melle Overzicht niet effectieve ledenverenigingen Autistem Veldrijk Harelbeke WerkGROEP vorming en actie (WVA) Rijselsestraat Ieper VGPH Jaarverslag

10 1.2 Ontwikkeling interne structuur Het huishoudelijk reglement, zoals voor het laatst aangevuld in de Algemene Vergadering van 17 december 2009, werd ongewijzigd in 2011 toegepast, maar bij de heroriëntering van de organisatie op Vlaams niveau werden heel wat aspecten van de interne structuur doorgelicht en aangepast. Deze worden in 2012 ook opgenomen in een nieuwe versie van het huishoudelijk reglement. De extern procesbegeleidster, Karen Braeckmans, ging met ledenverenigingen (via AV en RvB) in dialoog via drie werkgroepen rond structuur, erkenningsvoorwaarden en binnen of buiten de zorgregie. Deze heeft geleid tot een hernieuwde gezamenlijke invulling van de visie en missie van en rollen binnen VGPH, maar ook tot heel wat operationele aanpassingen ten aanzien van de lidorganisaties, algemene vergadering en raad van bestuur, personeelsploeg en algemeen coördinator. Al deze elementen, uitklaringen en veranderingen één voor één hier opnieuw opnemen, zou binnen het bestek van dit jaarverslag te ver leiden. Een synthese van de besluiten op basis van deze werkgroepen is achteraan in dit jaarverslag opgenomen in bijlage 2. Ook in de verdere rapportage, onder diverse doelstellingen verderop in dit jaarverslag, wordt geregeld verwezen naar deze oefening, evenwel zonder de ambitie volledig te zijn. 10 VGPH Jaarverslag 2011

11 2. Personeel en werking 2.1 Personeel ALGEMENE COÖRDINATIE VGPH In dienst Uit dienst Werkregime Ann De Martelaer Jan Brocatus Voltijds Voltijds PROVINCIALE COÖRDINATOREN VGPH In dienst Uit dienst Werkregime Provincie Antwerpen Olivier Claessens Voltijds Provincie Limburg Bjorn Winters u / week 30u / week Provincie Oost Vlaanderen Caroline Callens Voltijds Provincie West Vlaanderen Tim Claerhout u / week Provincie Vlaams Brabant Kathleen Boots Ziek sinds 01/01/2007 Tia De Wannemaeker Voltijds in vervangingscontract Voltijds VGPH Jaarverslag

12 PROVINCIALE MEDEWERKERS VGPH In dienst Uit dienst Werkregime Provincie Antwerpen Patricia Verbeelen u / week 19u / week Provincie Limburg Inge Verbeeck u / week 30u / week 20u / week Provincie Oost Vlaanderen Kristof Van Zele Liesbeth Vanuytsel Provincie West Vlaanderen u / week 19u / week Liesbeth Vanuytsel u / week Provincie Vlaams Brabant Sarah Baldewijns u / week 19u / week RAADGEVER VGPH In dienst Uit dienst Werkregime Hilke Peremans Voltijds Leen Thienpondt u / week Sarah Baldewijns u / week Liesbeth Van Pelt Voltijds COÖRDINATOR INFORMATIE EN COMM. In dienst Uit dienst Werkregime Sita Vreeling Voltijds 12 VGPH Jaarverslag 2011

13 ADMINISTRATIE VGPH In dienst Uit dienst Werkregime Nele Demeulenaere Nadine Verbruggen u / week 16u / week 2.2 Werking VGPH heeft een Vlaamse en een provinciale werking, doch deze twee niveaus staan in nauw verband met elkaar. Sommige dossiers worden Vlaams aangestuurd omdat ze eerst geagendeerd worden op de Permanente Cel en dan verder provinciaal opgevolgd worden. Het voorbereidend werk wordt vanuit het secretariaat in Brussel gecoördineerd. Aan de ROG tafels worden er op provinciaal niveau standpunten gevormd die dan later via intern overleg op elkaar afgestemd moeten worden. Hier is de coördinator Zorgregie een belangrijke spilfiguur. Veel tijd en energie gaat niet alleen naar de inhoudelijke voorbereiding maar ook naar de afstemming tussen de verschillende provincies. Tot 28 februari 2011 nam de directeur de algemene coördinatie voor haar rekening. Een nieuwe algemene coördinator kwam pas in dienst op 1 december In tussentijd nam de Raad van Bestuur zelf diverse taken van algemene coördinatie waar. Voor de inhoudelijke ondersteuning doet de directeur/algemeen coördinator een beroep op de stafleden, voor de provinciale afstemming van de zorgregie op de provinciale coördinatoren en medewerkers. Daarnaast staat de directeur/algemeen coördinator in voor de coaching van de groep van personeelsleden. Concreet betekent dit het opvolgen van de uitvoering van de provinciale beleidsplannen, functioneringsgesprekken, ondersteuning, bijsturing, Voor de opvolging van de zorgregie in het regionaal overleg wordt er in elke provincie in tandem gewerkt: coördinator medewerker, als ondersteuning voor een groep van vrijwilligers van personen met een handicap of netwerkleden. De provinciaal coördinator coördineert en stimuleert de participatie van personen met een handicap in het regionaal overleg. Hij/zij ondersteunt hen zodat ze op een zinvolle manier kunnen participeren aan het overleg. Hij/zij communiceert met de provinciale kernen van de gebruikersverenigingen. Hij/zij bouwt deskundigheid op en geeft deze door aan de gebruikersverenigingen in het algemeen en de gebruikersvertegenwoordigers in het bijzonder. De medewerker neemt in overleg met de gebruikersafvaardiging deel aan het ROG en zorgt op deze manier voor de continuïteit in de belangenbehartiging van personen met een handicap en dit op het vlak van zorg, teneinde een vraaggestuurde zorg te realiseren op provinciaal niveau. Omwille van de problemen die zich stelden binnen het VGPH rond het al dan niet verder bestaan van de organisatie, werden een tijdlang personeelsleden die uit functie gingen niet meer vervangen. Zo kwam pas medio april 2011 een nieuwe medewerkster in dienst voor de provincies West Vlaanderen en Oost Vlaanderen. De functies van coördinator informatie en communicatie enerzijds VGPH Jaarverslag

14 en halftijds raadgever anderzijds werden alsnog niet opnieuw ingevuld. Wel werd het arbeidscontract met alle provinciale medewerkers tot een halftijdse betrekking (19u/week) uitgebreid. Verschillende provinciale teamleden hebben een tijdlang ook meer inhoudelijke taken op Vlaams niveau opgenomen doordat op stafniveau de personeelsbezetting zeer klein was geworden. Via de maandelijkse teamvergaderingen en ad hoc overleg wordt de werking afgestemd. De teamvergaderingen worden voorbereid en geleid door de directeur/algemeen coördinator. Tijdens de periode in afwachting van de rekrutering van een nieuwe algemeen coördinator namen de teamleden in beurtrol deze opdracht waar. Een organisatie die uit een 15 tal personeelsleden bestaat, kan pas goed functioneren als er intern ook een goede logistieke ondersteuning is, zowel naar personeelsadministratie als naar boekhouding en facturatie. Dit facet wordt opgenomen door twee deeltijdse administratieve medewerkers. 14 VGPH Jaarverslag 2011

15 3. Werking op basis van het beleidsplan 2010 Tijdens de Algemene Vergadering van 18 maart 2009 werd een beleidsplan (opdrachtkader missie visie strategische doelstellingen) goedgekeurd. Dit beleidsplan bevat drie grote strategische doelstellingen die elk verder uitgewerkt werden in operationele doelstellingen waarin activiteiten zijn benoemd om dit te realiseren. Zoals in vorige jaarverslagen geven we per strategische doelstelling een opsomming van de operationele doelstellingen en geven we een overzicht van de opgenomen activiteiten. Doordat iedere provincie binnen haar werking eigen accenten legt, zal niet iedere provincie bij iedere operationele doelstelling terug te vinden zijn. Deze provinciale accenten zijn een gevolg van het feit dat de zorgregie in elke provincie soms anders vertaald wordt. Andere structuren, andere benamingen, andere activiteiten, andere keuzes. De provinciale diversiteit is een realiteit waar het VGPH zich aan aanpast en zijn coaching op afstemt. Voor 2011 werd vooraf geen nieuw jaaractieplan opgesteld, met resultaatsindicatoren voor elk van de doelstellingen. Daarom wordt dit jaarverslag 2011 opgebouwd aan de hand van de strategische doelstellingen uit het beleidsplan dat opgemaakt werd in 2009, naar analogie met het jaarverslag VGPH Jaarverslag

16 3.1 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1 Personen met een handicap en hun wettelijke vertegenwoordigers uit de ledenverenigingen nemen volwaardig deel aan het beleid dat betrekking heeft op de organisatie van zorg en ondersteuning. Om dit doel te bereiken hebben we volgende fijnere doelstellingen geformuleerd: Om VOLWAARDIG te kunnen deelnemen formuleerden we ondermeer volgende operationele doelen: Alle ledenverengingen vinden info over zorgregie bij VGPH Er zijn voldoende personen met een handicap die participeren aan het beleid De Raad van Gebruikers heeft kwaliteitsvolle gebruikersvertegenwoordigers Er is zicht op de huidige overlegcultuur en deze wordt verbeterd De impact van de vertegenwoordigers op de besluitvorming wordt groter Personen met een HANDICAP en hun wettelijke vertegenwoordigers UIT DE LEDENVERENIGINGEN Er is een relatie tussen de participerende personen met een handicap en hun ledenvereniging De verenigingen zijn inhoudelijk nauw betrokken bij de voorbereidingen van de dossiers die binnen de zorgregie aan bod komen BELEID dat betrekking heeft op de organisatie van ZORG EN ONDERSTEUNING VGPH organiseert en neemt deel aan werkgroepen en commissie waarbij thema s van de zorgregie verkend en nader bestudeerd worden Doelstelling: Alle ledenverengingen vinden info over zorgregie bij VGPH Overzicht van activiteiten die ontplooid werden om informatie op een toegankelijke manier aan te bieden. Activiteit Verschillende documenten van het VAPH werden op een toegankelijke manier voorgesteld aan de verenigingen Resultaten Tot het vertrek van de coördinator informatie en communicatie werden de verenigingen op de hoogte gehouden via een Nieuwsflash en een Nieuwsbrief. Nadien zijn er geen Nieuwsflashes of Nieuwsbrieven meer verstuurd tot december (Deze laatste was voor de aankondiging nieuwe algemene coördinator en de datum van de AV). Nieuwsbrieven: 18/3 18/4 16/5 Nieuwsflashes: 8/3 28/3 12/4 4/5 De meeste documenten werden zeker tot het vertrek van de coördinator communicatie en informatie op het gesloten deel van de VGPH site geplaatst. Helaas ontbrak de technische expertise en tijd om dit met de resterende 16 VGPH Jaarverslag 2011

17 teamleden op te vangen. Dit werd in de mate van het mogelijke opgevangen. De gemiddelde opkomst in de Beleidsgroep Zorgregie bedroeg in ,5 personen, waarvan gemiddeld 65,8 % personeelsleden. Dit was duidelijk een zeer kleine opkomst vanuit de verenigingen, ondanks het nieuwe VGPH. Ondanks de verscheidene pogingen om dit aan te kaarten op de beleidsgroep, was hier echter nooit tijd voor door de hoeveelheid aan thema s en werd dit agendapunt steeds uitgesteld. Nochtans is het opzet dat op de Beleidsgroep vertegenwoordigers van alle provinciale Raden van Gebruikers samenkomen om gezamenlijke standpunten in te nemen over de zorgregie, die door twee gebruikersvertegenwoordigers worden meegenomen naar de PC. De AV leden VGPH (als contactpersonen voor hun vereniging) werden wel in de loop van het jaar aan de mailinglist van de beleidsgroep toegevoegd. Op deze manier was het mogelijk om alle verenigingen goed op de hoogte te houden over de beslissingen van de Beleidsgroep Zorgregie en over de laatste evoluties binnen de zorgregie (ook belangrijke info vanuit het VAPH). Eenvoudige, informatieve publicaties over zorgregie voor de ledenverenigingen Er werden in 2011 heel wat samenvattingen van teksten opgemaakt, zoals o.m. Omzendbrief PAB in CRZ (17/10/2011) Ontwerpversie uitvoeringsrichtlijnen 2011 Ontwerpbesluit Diensten Ondersteuningsplan CRZ analyse (30 juni 2011) dmv samenvatting en powerpoint. Herwerking woordenboekje: Door de veelheid aan nieuwe woorden en afkortingen was het nodig om het woordenboekje van 2010 te herwerken. Deze is gestart eind 2011 en zal dus gefinaliseerd worden in de loop van Toegankelijk maken van verslaggeving in Klare taal: te vinden in allerlei verslagen zoals o.a. de beleidsgroep zorgregie. Toegankelijke informatie aanbieden Informatieve en toegankelijke artikels over de zorgregie aan de verenigingen aanbieden bv. Artikel Huize De Graef: Een antwoord op de wachtlijsten Periodieke nieuwsbrieven verzenden VGPH Jaarverslag

18 Actualisatie woordenboekje: in ontwikkeling (cf supra) Jaarverslag 2010 Nota procesbewaker (vervolg en actualisatie) in ontwikkeling Website Tot 15 mei 2011 werd onze VGPH website beheerd door de coördinator informatie en communicatie. Nadien ontbrak bij het team de mogelijkheden en expertise om deze website geüpdate te houden, vandaar dat dit slechts in de mate van het mogelijke gebeurde. Provincie Antwerpen Activiteit (beleidsplan) Activiteit Antwerpen Resultaten Website / Er is in 2011 niet ingezet op het ter beschikking stellen van informatie over de zorgregie aan de verenigingen, binnen de provincie Antwerpen. De website bevat geen provinciaal gedeelte meer voor het ruime publiek. Voor verenigingen is er geen afzonderlijke toegang tot het gesloten gedeelte, wel voor leden van de Raden van Gebruikers. Info uitwisseling / De draaischijf van informatie uitwisseling over zorgregie voor de verenigingen is de beleidsgroep zorgregie. Provincie Limburg Activiteit (beleidsplan) Activiteit Limburg Resultaten Up to date houden van provinciaal gedeelte website Systematisch updaten van het gesloten gedeelte van de website Het gesloten gedeelte van de website wordt systematisch aangevuld met actuele informatie. De goedgekeurde verslagen van de Raad van gebruikers worden onder desbetreffende rubriek geplaatst. Onder de rubriek kalender vind je een gebruiksvriendelijke kalender terug, deze kunnen de gebruikers raadplegen om de activiteiten waar de leden raad van gebruikers aan deelnemen terug te vinden. Zodoende zijn ze steeds op de hoogte. Bij het doorgeven van informatie tussen de 18 VGPH Jaarverslag 2011

19 gebruikers wordt er soms d.m.v. een link verwezen naar de betreffende webpagina. Zodoende maken ze meer gebruik van de website. Doch kan dit informatiekanaal nog beter gebruikt worden. De leden Raad van Gebruikers kunnen d.m.v. login het gesloten gedeelte van de site raadplegen. Opvolgen activiteiten ledenverenigingen De coördinator wordt op de hoogte gebracht van de activiteiten van de ledenverenigingen. Hij verspreidt de eventuele interessante informatie aan de leden Raad van Gebruikers. De ledenverenigingen kunnen ook voor input zorgen op het gesloten gedeelte. Toegankelijke informatie aanbieden Verslag omzetten in klare taal, maken van eenvoudige uitlegschema s De verslagen van de Raad van Gebruikers worden omgezet in klare taal. Er zijn eenvoudige schema s opgesteld m.b.t. gebruikersparticipatie en zorgbemiddeling. Er wordt steeds afgetoetst met de gebruikers als de verslagen gebruiksvriendelijk zijn. Zo worden er beknopte en/of uitvoerige verslagen gemaakt op wens van de gebruiker. Deze toegankelijke informatie is ter beschikking op het gesloten gedeelte van de website Doelstelling: Er zijn voldoende personen met een handicap die participeren aan het beleid Overzicht van activiteiten die ontplooid werden om nieuwe vrijwilligers uit de ledenverenigingen warm te maken om mee te participeren aan de ROG tafels en aan de zorgregie. Tevens is het de bedoeling om deze vrijwilligers te behouden. Het beleidsplan werd op een algemeen niveau uitgewerkt en wordt versterkt met 5 provinciale deelplannen. Activiteit Nieuwe leden Werving via VGPH activiteiten Resultaten Toetreding van KVG, Gezin&Handicap, Absoluut, LVPH, Nema. DVD zo zijn onze manieren en filmvoorstellingen zo zijn onze manieren : deze activiteit werd stopgezet na de AV van 20 juni, vermits deze activiteit op de bestaande wijze niet behoorde tot het VGPH takenpakket. VGPH maakt zichzelf bekend via beurzen, mailing en VGPH Jaarverslag

20 deelname aan externe projecten om participatie aan het ROG te bevorderen (Dit behoorde tot 20 juni nog tot het takenpakket van VGPH, nadien niet meer). VGPH nam nog deel aan de REVA beurs 2011 (5 tem 7 mei 2011) Aanleveren van informatieve artikels over regionaal overleg en zorgregie aan de ledenverenigingen i.f.v. het werven van nieuwe participanten: hieraan werd op regelmatige basis voldaan door coördinator informatie en communicatie (tot haar vertrek). Meer toegankelijk maken van verslaggeving zodat meer personen met een handicap kunnen participeren Oproep aan gebruikersverenigingen om vrijwilligers af te vaardigen Toegankelijk maken van verslaggeving in Klare taal: te vinden in allerlei verslagen zoals o.a. de Beleidsgroep Zorgregie. Info krijgen over vergaderingen waar vele gebruikersvertegenwoordigers uit de beleidsgroep geen lid van zijn, zoals Intervisie Regionale Prioriteitencommissie, werkgroep PAB in de CRZ, Raadgevend Comité,. Vooral in het najaar 2011 werd vanuit de Beleidsgroep aangegeven dat er nood is aan afstemming en communicatie tussen de Beleidsgroep VGPH en andere gebruikersoverleg platformen. Voor een aantal van deze vergaderingen werd er een oplossing gezocht, gaande van doorsturen of ter beschikking stellen van de verslagen. Voor andere vergaderingen moet nog een oplossing gezocht worden, oa verslagen RC. Bij de hertekening van VGPH (AV 20 juni 2011) werd de opdracht om vrijwilligers/gebruikersvertegenwoordigers voor zorgregie aan te trekken uitdrukkelijk bij de ledenverenigingen gelegd. Permanente werkgroep Integrale Jeugdhulp: oproep via mail (20/11), Beleidsgroep Zorgregie (09/11), Algemene Vergadering (15/12) : op 31/12 was er nog geen nieuwe kandidaat gevonden. Vrijwilligers in de provincies, voornamelijk tekorten in Limburg en West Vlaanderen. Dit werd meerdere malen aan de orde gesteld in de Beleidsgroep en er werd op 3 november een mail rondgestuurd naar alle verenigingen om dit probleem ook aan te kaarten. Op 31 december 2011 blijft het tekort aan vrijwilligers nog een belangrijke rol te spelen. Gebruikersvertegenwoordigers in de beleidsgroep: oproep via mail (20/11) naar de verenigingen met de voorwaarden rond het nieuwe VGPH (na de goedkeuring van deze voorwaarden op de Algemene Vergadering van 20 juni) 20 VGPH Jaarverslag 2011

21 De doelstelling: voldoende personen die participeren aan het beleid werd via 5 provinciale (deel) actieplannen verder uitgewerkt. Er volgt nu een overzicht van deze deelplannen. Provincie Antwerpen Activiteit (beleidsplan) Werving Activiteit Antwerpen Geïnteresseerde ervaringsdeskundigen worden ingeleid in het ROG en betrokken in de Raad van Gebruikers, via een vereniging. Verenigingen die willen participeren aan het ROG, worden ingeleid en betrokken in de Raad van Gebruikers Resultaten In 2011 bleef het aantal leden in de Raad van Gebruikers nagenoeg gelijk. 3 leden zijn geschrapt: 1 gebruikersvertegenwoordiger van de MS Liga en 1 van VFG namen ontslag omwille van hun beperkte mogelijkheden om deel te nemen aan het overleg. Een andere gebruikersvertegenwoordiger is overleden. 4 andere gebruikersvertegenwoordigers zijn toegetreden. 1 van de MS Liga, 1 van de Liberale Vereniging voor Personen met een Handicap en 2 voor vzw Nema. De Liberale Vereniging voor Personen met een Handicap (LVPH) en vzw NEMA zijn nieuwe verenigingen binnen de gebruikersgeleding in Antwerpen! Zo gingen we dus van 17 naar 18 gebruikersvertegenwoordigers in de Raad van Gebruikers Provincie Antwerpen. 17 van deze 18 gebruikersvertegenwoordigers volgen ondertussen minstens één vergadering binnen het ROG Provincie Antwerpen. We hebben in 2011 dus ook vertegenwoordigers van 2 nieuwe verenigingen voor personen met een handicap mogen verwelkomen. De 10 verenigingen die in 2011 deel uitmaakten van de Raad van Gebruikers Provincie Antwerpen zijn: FOVIG: 4 vertegenwoordigers GOVAG: 4 vertegenwoordigers KVG: 2 vertegenwoordigers Nema vzw: 2 vertegenwoordigers Gezin en Handicap: 1 vertegenwoordiger Onafhankelijk Leven: 1 vertegenwoordiger VFG: 1 vertegenwoordiger MS Liga: 1 vertegenwoordiger LVPH: 1 vertegenwoordiger VGPH Jaarverslag

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE ROL VAN DE PROVINCIE BIJ DE ZORGREGIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT IS ZORGREGIE? De overheid heeft met zorgregie drie doelstellingen. Ten eerste wil men een eerlijk en transparant opname- en bemiddelingsbeleid

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Deelname aan externe overlegorganen

Deelname aan externe overlegorganen Deelname aan externe overlegorganen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 1. Blijdorp als organisatie / 1.1 Organisatiebeleid / 1.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.3 Deelname aan externe overlegorganen. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.3 Deelname aan externe overlegorganen. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb 4.3.-versie 1 1/6 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikel 46 1 en 2, bijlage 3,4 c DEELNAME AAN EXTERNE OVERLEGORGANEN

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3.

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3. STATUTEN WELZIJNSFORUM AALST 1. Oprichting Welzijnsforum Artikel 1 Stedelijke adviesraad Het Welzijnsforum is een stedelijke adviesraad die lokale welzijnsactoren in Groot-Aalst samenbrengt met het oog

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN BIJLAGE : GEHANTEERDE CRITERIA BINNEN DE REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN Doelgroep MED++ (personen met een beperking

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Zorgregie. Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1

Zorgregie. Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Zorgregie Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Structuur van de presentatie 1. Ontwerp opnameprioriteiten minderjarigen 2.

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Een aanvraag bij een regionale prioriteitencommissie dient te gebeuren bij de RPC 1 van de provincie waar de zorgvrager gedomicilieerd is. Hierop

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw

Huishoudelijk Reglement Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw 1 Huishoudelijk Reglement Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw Dit huishoudelijk reglement werd opgesteld door de Algemene Vergadering, zoals gestipuleerd in artikel 13 van de Statuten van Dienst

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT Comité Electrotechnique Belge a.s.b.l. Belgisch Elektrotechnisch Comité v.z.w. Diamant Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel : 02/706 85 70 - Fax : 02/706 85 80 E-mail: paul.romanus@bec-ceb.be

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind?

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind? Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente UW KENMERK CONTACTPERSOON E-MAIL dossiernummer Zie achteraan bijlage ONS KENMERK TELEFOON BIJLAGEN Start integrale jeugdhulp 1 17

Nadere informatie

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen OPDRACHT, SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET BUREAU BESTUREN EN OVERLEGFORUM BESTUREN Intern reglement OPDRACHT Art. 1, 1 Art. 1, 2 Het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd. 28/09/2016 HOOFDSTUK V Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der statuten worden commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 Hoofdstuk 6 IRPC Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 1.1 Situering...3 1.2 Opdracht...3 1.3 Samenstelling...3 1.4 Werking...4

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. BENAMING Onder de benaming Ouderraad van de Vrije Basisschool De Knipoog te O.L.V.-Olen wordt de ouderraad als officieel participatieorgaan opgericht. 2. ZETEL De zetel van de

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

1 Kader: naar een nieuwe prioriteitsbepaling voor de zorgregie

1 Kader: naar een nieuwe prioriteitsbepaling voor de zorgregie Omzendbrief 26 oktober 2010 gericht aan de voorzitters en de stuurgroepen van de ROG's gericht aan de provinciale coördinatiepunten handicap gericht aan de voorzieningen en diensten, de multi-disciplinaire

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

OUDERWERKING Het Palet

OUDERWERKING Het Palet OUDERWERKING Het Palet Missie wij staan voor een goede relatie met directie, leerkrachten, kinderen en alle ouders van de school; wij staan voor respect naar alle partners; wij staan voor het multicultureel

Nadere informatie

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk OPRICHTINGSAKTE : -Plaats en tijdstip van de oprichtingsvergadering : 2240 Zandhoven, op 24 maart 2015 te 19.30 uur. -Identiteit van de stichtende

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: In deze statuten wordt verstaan onder: Provincieraad:

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES Artikel 1 : Geldingskracht 1.1. Dit algemeen huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het NBN tijdens zijn vergadering

Nadere informatie

BROCHURE BROCHURE BROCHURE. WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal Bijstandsorganisatie (ENKEL MEERDERJARIGEN!

BROCHURE BROCHURE BROCHURE. WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal Bijstandsorganisatie (ENKEL MEERDERJARIGEN! BROCHURE BROCHURE BROCHURE WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal DE PERSOONSVOLGENDE Bijstandsorganisatie FINANCIERING (ENKEL MEERDERJARIGEN!) Inhoudstafel Absoluut vzw de bijstandsorganisatie

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 24/G bus 15, 9090 Melle HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene regels Artikel 1 De regels en voorschriften, vervat in onderhavig huishoudelijk reglement bepalen samen

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen

Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen Huishoudelijk reglement (goedgekeurd door de gemeenteraad op 23-02-2015) Dit huishoudelijk reglement definieert de wijze waarop de interlokale vereniging

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Fed. Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging Similes Francophone asbl - Similes Vlaanderen vzw UilenSpiegel vzw - Psytoyens

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering 1. Het Agentschap Integratie en Inburgering Op 22 november 2013 stemde de Vlaamse regering in met de oprichting van het Agentschap Integratie en Inburgering (hierna afgekort tot het Agentschap ). Het Agentschap

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

En hoe nu verder? Kiezen in een context van langdurige zorg

En hoe nu verder? Kiezen in een context van langdurige zorg En hoe nu verder? Kiezen in een context van langdurige zorg Jeroen Knaeps Prof. dr. Chantal Van Audenhove SAMEN KIEZEN Naar een evidence based overleg tussen zorgverstrekker en patiënt MICRO MICRO Evoluties

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC Een introductie Actuele beleidscontext - Aandacht voor EVC: beleidsnota s 2009-14 onderwijs, werk, cultuur, jeugd en sport. - Oprichting van een kennisnetwerk EVC is

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 26 mei 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE RUITERSPORTFEDERATIE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn.

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. Huishoudelijk Reglement I Algemene Bepalingen 1. Sociale Zetel en Administratief Secretariaat De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. 2. Logo

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Huishoudelijk reglement Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Inhoudstafel 1. Benaming p. 2 2. Zetel p.2 3. Doelstelling p.2-3 4. Samenstelling van de ouderraad p.3 5. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen

Nadere informatie

Ouderwerking. (feitelijke vereniging)

Ouderwerking. (feitelijke vereniging) Ouderwerking (feitelijke vereniging) Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 OUDERWERKING (feitelijke vereniging)... 3 versie website 8 oktober 2015... 3 Woord vooraf:... 3 Missie... 3 Visie... 3 HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE FOLDER? 01 HET VERTREKPUNT:

Nadere informatie

Communicatie IKZ 2010. Deel II: De Inrichtende Macht. Degelijk onderwijs betekent voor ons: correct en transparant t.a.v.

Communicatie IKZ 2010. Deel II: De Inrichtende Macht. Degelijk onderwijs betekent voor ons: correct en transparant t.a.v. Uit onze missie Degelijk onderwijs betekent voor ons: correct en transparant t.a.v. alle betrokkenen een correcte toepassing van duidelijke normen en principes maakt ons tot een betrouwbare partner voor

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker

Vacature Stafmedewerker Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Vacature Stafmedewerker Over Stura KU Leuven Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad van

Nadere informatie

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017)

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Bij consensus hebben de vakorganisaties en de Federatie

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL VLAANDEREN Motivering 1. De duur van de mandaten in de Raad

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 04/50 22 januari 2004 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant voor de werking van het streekgericht bibliotheekbeleid

Nadere informatie