Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel"

Transcriptie

1 Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan Brussel JAARVERSLAG 2011

2 2 VGPH Jaarverslag 2011

3 Inhoudsopgave Inleiding Duiding platform en verenigingen Bestuurlijke organisatie Ontwikkeling interne structuur Personeel en werking Personeel Werking Werking op basis van het beleidsplan STRATEGISCHE DOELSTELLING Doelstelling: Alle ledenverengingen vinden info over zorgregie bij VGPH Doelstelling: Er zijn voldoende personen met een handicap die participeren aan het beleid Doelstelling: De RVG heeft kwaliteitsvolle gebruikersvertegenwoordigers Doelstelling: Er is zicht op de huidige overlegcultuur en deze wordt verbeterd Doelstelling: De impact van de vertegenwoordigers op de besluitvorming wordt groter Doelstelling: Er is een relatie tussen de participerende personen met een handicap en hun ledenvereniging Doelstelling: De verenigingen zijn inhoudelijk nauw betrokken bij de voorbereidingen van de dossiers die binnen de zorgregie aan bod komen Doelstelling: VGPH organiseert en neemt deel aan werkgroepen en commissies waarbij thema s van de zorgregie verkend en nader bestudeerd worden STRATEGISCHE DOELSTELLING Doelstelling: De verenigingen krijgen informatie over de mogelijkheden maar ook de begrenzingen van de (huidige) zorgregie Doelstelling: VGPH kan personen met een handicap volledig informeren over de zorgvraagregistratie en zorgbemiddeling Doelstelling: VGPH ontwikkelt de klachtenprocedure zodat dit een goed instrument wordt voor de gebruikers VGPH Jaarverslag

4 3.2.4 Doelstelling: VGPH stimuleert PTP processen (micro niveau) en faciliteert veranderingsprocessen op meso en macroniveau Doelstelling: VGPH kent de aspiraties van personen met een handicap en de ledenverenigingen die nodig zijn om volwaardig te participeren in de samenleving STRATEGISCHE DOELSTELLING Doelstelling: De ledenverenigingen leren de ondersteunende rol die VGPH biedt op het vlak van zorgregie kennen Doelstelling: De RVB en de AV worden bestuurlijk sterker en hebben een gezamenlijk gedragen toekomstvisie Doelstelling: Belangen van ledenverenigingen die gemeenschappelijk zijn, worden door VGPH ondersteund en mee verdedigd Doelstelling: Individuele belangen van de ledenverenigingen die binnen de zorgregie aan bod komen worden mee behartigd door VGPH Doelstelling: De ledenverenigingen leren elkaar beter kennen zodat ze elkaar kunnen versterken Doelstelling: Platformfunctie wordt ten dienste gesteld van de ledenverenigingen Doelstelling: De professionaliteit van het VGPH team wordt vergroot Doelstelling: Er is een duidelijke interne structuur zowel wat VGPH betreft als wat de ondersteuning van het VGPH betreft i.f.v. de zorgregie op de diverse niveaus Doelstelling: Een diversiteitsmanagement integreert ervaringsdeskundigheid in de organisatie De verenigingen binnen het overlegplatform kunnen rekenen op een goede logistieke ondersteuning De werknemers binnen VGPH kunnen rekenen op een goede logistieke ondersteuning. 80 Besluit Bijlage Bijlage 1: Gevolgde vorming Bijlage 2: Conclusies werkgroepen mbt Toekomst VGPH Gebruikte afkortingen en errata VGPH Jaarverslag 2011

5 Inleiding Dit jaarverslag is opgemaakt in uitvoering van het besluit op de zorgregie. Artikel 39 stelt dat het platform jaarlijks een activiteitenverslag moet opmaken en dit voor 31 maart van het volgende kalenderjaar moet bezorgen aan het VAPH. In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de activiteiten die het VGPH ontplooide in het kader van haar opdracht binnen de zorgregie. Deze taken werden omschreven in artikel 37 van het besluit en zijn de volgende: 1 het versterken van de positie van personen met een handicap met het oog op de opdrachten van het ROG door vertegenwoordigers van de verenigingen van personen met een handicap in de werking van het ROG aan te wijzen en te ondersteunen; 2 het informeren van de personen met een handicap over de zorgvraagregistratie en de zorgbemiddeling; 3 het begeleiden van personen met een handicap bij: a) het inleiden van klachten over de zorgvraagregistratie; b) het inleiden van klachten over de zorgbemiddeling was een zeer bewogen jaar voor VGPH. Al in 2010 kwamen een aantal spanningen aan de oppervlakte, die leidden tot een crisissituatie. Deze noopte de organisatie tot een grondig herdenken van haar werking en begrenzingen. Ledenverenigingen, uitgetreden ledenverenigingen, het Agentschap, de bemiddelaar, een extern evaluator en procesbegeleidster hebben eind 2010 en de eerste jaarhelft 2011 uren in overleg met mekaar gezocht naar een constructieve uitweg. Dit jaarverslag heeft niet de ambitie om deze hele analyse opnieuw in kaart te brengen, laat staan naar oorzaken en verklaringen te zoeken. De essentie van deze oefening, zoals gepresenteerd op de Algemene Vergadering van 30 mei, wordt samengevat opgenomen in bijlage van dit jaarverslag. In diverse onderdelen van dit jaarverslag wordt wel verwezen naar (de impact van) deze hertekening. Een praktisch gevolg van deze oefening was dat algemene coördinatie, raad van bestuur en algemene vergadering voor 2011 geen jaaractieplan, met concrete doelstellingen of resultaatsindicatoren voor dit werkjaar, hebben opgesteld en goedgekeurd. Daarom is dit jaarverslag opgebouwd analoog aan de doelstellingen die in 2009 werden opgesteld. Deze hertekening naar een nieuw VGPH speelde zich voornamelijk op Vlaams niveau af. Ondanks heel wat personeelswissels en lege plaatsen op stafniveau bleef de werking in de provincies gestaag verder lopen, werden de gebruikersvertegenwoordigers gedegen verder ondersteund in de vele, vele fora die provinciaal en regionaal rond zorgregie bestaan. Uit dit jaarverslag mag dan ook blijken dat het volume werk dat in 2011 verzet werd door de talrijke gebruikersvertegenwoordigers en het ondersteunend personeel, indrukwekkend blijft. Aan Paul Driesen Bedankt voor je inspiratie. VGPH Jaarverslag

6 6 VGPH Jaarverslag 2011

7 1. Duiding platform en verenigingen 1.1 Bestuurlijke organisatie VGPH is een vzw die opgericht werd op 3 december Eind november 2004 werden de statuten conform de nieuwe vzw wetgeving gewijzigd. De Raad van Bestuur onderging in 2011 heel wat wijzigingen in zijn samenstelling: Op 16 maart 2011 notuleerde de Algemene Vergadering het ontslag van Chris Robbroeckx uit de Raad van Bestuur. Twee nieuwe leden werden verkozen in de Raad van Bestuur: Lut Anseeuw en Hugo Verhoeven. De Raad van Bestuur van VGPH was op 16 maart 2011 als volgt samengesteld Voorzitter: Anja Van Impe Secretaris: Paul Driesen Penningmeester: Maria Torfs Leden: Lut Anseeuw, Evy Reviers, Bernadette Rutjes, Hugo Verhoeven Op de Algemene Vergadering van 30 mei werd het ontslag van Evy Reviers uit de Raad van Bestuur genotuleerd. Op 20 juni aanvaardde de Algemene Vergadering volgende nieuwe bestuurders tot december 2011: Ingrid Borré, Pierre Schreuders en Nathalie Vandenbroucke (deze laatste in vervanging van Paul Driesen). Het bestuur was vanaf deze datum als volgt samengesteld: Voorzitter: Anja Van Impe Penningmeester: Maria Torfs Leden: Lut Anseeuw, Ingrid Borré, Bernadette Rutjes, Pierre Schreuders, Nathalie Vandenbroucke, Hugo Verhoeven Op de Algemene Vergadering van 15 december werd een nieuwe Raad van Bestuur aangesteld. Lut Anseeuw, Ingrid Borré, Maria Geboers, Bernadette Rutjes, Pierre Schreuders, Maria Torfs, Nathalie Vandenbroucke, Anja Van Impe en Hugo Verhoeven. Op 20 december 2011 werden de functies binnen de Raad van Bestuur verdeeld: Voorzitter: Bernadette Rutjes Ondervoorzitter: Lut Anseeuw Secretaris: Ingrid Borré Penningmeester: Hugo Verhoeven Leden: Maria Geboers, Pierre Schreuders, Maria Torfs, Nathalie Vandenbroucke, Anja Van Impe VGPH Jaarverslag

8 VGPH telde begin aangesloten gebruikersverenigingen. Op de Algemene Vergadering van 30 mei 2011 traden volgende verenigingen (opnieuw) toe tot het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap: KVG, Gezin & Handicap, Absoluut vzw, LVPH en Nema. Het totaal aantal aangesloten gebruikersverenigingen komt daarmee op 24, waarvan 22 effectieve leden stemrecht hebben en 2 ledenverenigingen niet effectief lid zijn en dus geen stemrecht hebben in de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering besloot tijdens haar bijeenkomst van 20 juni tot bijkomende erkenningscriteria voor de aangesloten ledenverenigingen. Overzicht ledenverenigingen Similes Groeneweg Heverlee Vlaamse Vereniging voor Autisme vzw (VVA) Groot Begijnhof Gent FOVIG (Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen voor personen met handicap) Goorstraat Hever ALS Liga België vzw Campus Sint Rafaël Blok H 4e verdieping lokaal 463 Kapucijnenvoer 33B/ Leuven VFG vereniging personen met een handicap vzw Inclusie Vlaanderen vzw Vereniging voor personen met een verstandelijke handicap Onafhankelijk Leven vzw Vlaamse Liga NAH vzw (Vlaamse Liga voor personen met Niet Aangeboren Hersenletsel) Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde vzw (VEBES) Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties vzw (FEVLADO) Sint Jansstraat Brussel A. Giraudlaan Schaarbeek Groot Begijnhof 14A 9040 Sint Amandsberg Weg naar de Grauwe Steen Heusden Zolder Oudenburgweg Varsenare Stropkaai Gent MS Liga Boemerangstraat Overpelt Vlaamse Reumaliga Bleekstraat Mechelen Huntington Liga vzw Krijkelberg Bierbeek 8 VGPH Jaarverslag 2011

9 Belgische Vereniging voor Dystoniepatiënten vzw GOVAG vzw (Vlaamse Gebruikers en Oudervereniging Antroposofische Gehandicaptenzorg) Rivierstraat Waasmunster Herentalsebaan Zandhoven Ouders voor Inclusie A. Verhaegenstraat Gent Onze Nieuwe Toekomst Jaspisstraat Gent KVG vzw Arthur Goemaerelei Antwerpen Absoluut vzw Arthur Goemaerelei Antwerpen Gezin & Handicap vzw Arthur Goemaerelei Antwerpen LVPH vzw (Liberale Vereniging van Personen met een Handicap) Nema vzw (Vlaamse vereniging neuromusculaire aandoeningen) Livornostraat Brussel Brusselsesteenweg 24/G bus Melle Overzicht niet effectieve ledenverenigingen Autistem Veldrijk Harelbeke WerkGROEP vorming en actie (WVA) Rijselsestraat Ieper VGPH Jaarverslag

10 1.2 Ontwikkeling interne structuur Het huishoudelijk reglement, zoals voor het laatst aangevuld in de Algemene Vergadering van 17 december 2009, werd ongewijzigd in 2011 toegepast, maar bij de heroriëntering van de organisatie op Vlaams niveau werden heel wat aspecten van de interne structuur doorgelicht en aangepast. Deze worden in 2012 ook opgenomen in een nieuwe versie van het huishoudelijk reglement. De extern procesbegeleidster, Karen Braeckmans, ging met ledenverenigingen (via AV en RvB) in dialoog via drie werkgroepen rond structuur, erkenningsvoorwaarden en binnen of buiten de zorgregie. Deze heeft geleid tot een hernieuwde gezamenlijke invulling van de visie en missie van en rollen binnen VGPH, maar ook tot heel wat operationele aanpassingen ten aanzien van de lidorganisaties, algemene vergadering en raad van bestuur, personeelsploeg en algemeen coördinator. Al deze elementen, uitklaringen en veranderingen één voor één hier opnieuw opnemen, zou binnen het bestek van dit jaarverslag te ver leiden. Een synthese van de besluiten op basis van deze werkgroepen is achteraan in dit jaarverslag opgenomen in bijlage 2. Ook in de verdere rapportage, onder diverse doelstellingen verderop in dit jaarverslag, wordt geregeld verwezen naar deze oefening, evenwel zonder de ambitie volledig te zijn. 10 VGPH Jaarverslag 2011

11 2. Personeel en werking 2.1 Personeel ALGEMENE COÖRDINATIE VGPH In dienst Uit dienst Werkregime Ann De Martelaer Jan Brocatus Voltijds Voltijds PROVINCIALE COÖRDINATOREN VGPH In dienst Uit dienst Werkregime Provincie Antwerpen Olivier Claessens Voltijds Provincie Limburg Bjorn Winters u / week 30u / week Provincie Oost Vlaanderen Caroline Callens Voltijds Provincie West Vlaanderen Tim Claerhout u / week Provincie Vlaams Brabant Kathleen Boots Ziek sinds 01/01/2007 Tia De Wannemaeker Voltijds in vervangingscontract Voltijds VGPH Jaarverslag

12 PROVINCIALE MEDEWERKERS VGPH In dienst Uit dienst Werkregime Provincie Antwerpen Patricia Verbeelen u / week 19u / week Provincie Limburg Inge Verbeeck u / week 30u / week 20u / week Provincie Oost Vlaanderen Kristof Van Zele Liesbeth Vanuytsel Provincie West Vlaanderen u / week 19u / week Liesbeth Vanuytsel u / week Provincie Vlaams Brabant Sarah Baldewijns u / week 19u / week RAADGEVER VGPH In dienst Uit dienst Werkregime Hilke Peremans Voltijds Leen Thienpondt u / week Sarah Baldewijns u / week Liesbeth Van Pelt Voltijds COÖRDINATOR INFORMATIE EN COMM. In dienst Uit dienst Werkregime Sita Vreeling Voltijds 12 VGPH Jaarverslag 2011

13 ADMINISTRATIE VGPH In dienst Uit dienst Werkregime Nele Demeulenaere Nadine Verbruggen u / week 16u / week 2.2 Werking VGPH heeft een Vlaamse en een provinciale werking, doch deze twee niveaus staan in nauw verband met elkaar. Sommige dossiers worden Vlaams aangestuurd omdat ze eerst geagendeerd worden op de Permanente Cel en dan verder provinciaal opgevolgd worden. Het voorbereidend werk wordt vanuit het secretariaat in Brussel gecoördineerd. Aan de ROG tafels worden er op provinciaal niveau standpunten gevormd die dan later via intern overleg op elkaar afgestemd moeten worden. Hier is de coördinator Zorgregie een belangrijke spilfiguur. Veel tijd en energie gaat niet alleen naar de inhoudelijke voorbereiding maar ook naar de afstemming tussen de verschillende provincies. Tot 28 februari 2011 nam de directeur de algemene coördinatie voor haar rekening. Een nieuwe algemene coördinator kwam pas in dienst op 1 december In tussentijd nam de Raad van Bestuur zelf diverse taken van algemene coördinatie waar. Voor de inhoudelijke ondersteuning doet de directeur/algemeen coördinator een beroep op de stafleden, voor de provinciale afstemming van de zorgregie op de provinciale coördinatoren en medewerkers. Daarnaast staat de directeur/algemeen coördinator in voor de coaching van de groep van personeelsleden. Concreet betekent dit het opvolgen van de uitvoering van de provinciale beleidsplannen, functioneringsgesprekken, ondersteuning, bijsturing, Voor de opvolging van de zorgregie in het regionaal overleg wordt er in elke provincie in tandem gewerkt: coördinator medewerker, als ondersteuning voor een groep van vrijwilligers van personen met een handicap of netwerkleden. De provinciaal coördinator coördineert en stimuleert de participatie van personen met een handicap in het regionaal overleg. Hij/zij ondersteunt hen zodat ze op een zinvolle manier kunnen participeren aan het overleg. Hij/zij communiceert met de provinciale kernen van de gebruikersverenigingen. Hij/zij bouwt deskundigheid op en geeft deze door aan de gebruikersverenigingen in het algemeen en de gebruikersvertegenwoordigers in het bijzonder. De medewerker neemt in overleg met de gebruikersafvaardiging deel aan het ROG en zorgt op deze manier voor de continuïteit in de belangenbehartiging van personen met een handicap en dit op het vlak van zorg, teneinde een vraaggestuurde zorg te realiseren op provinciaal niveau. Omwille van de problemen die zich stelden binnen het VGPH rond het al dan niet verder bestaan van de organisatie, werden een tijdlang personeelsleden die uit functie gingen niet meer vervangen. Zo kwam pas medio april 2011 een nieuwe medewerkster in dienst voor de provincies West Vlaanderen en Oost Vlaanderen. De functies van coördinator informatie en communicatie enerzijds VGPH Jaarverslag

14 en halftijds raadgever anderzijds werden alsnog niet opnieuw ingevuld. Wel werd het arbeidscontract met alle provinciale medewerkers tot een halftijdse betrekking (19u/week) uitgebreid. Verschillende provinciale teamleden hebben een tijdlang ook meer inhoudelijke taken op Vlaams niveau opgenomen doordat op stafniveau de personeelsbezetting zeer klein was geworden. Via de maandelijkse teamvergaderingen en ad hoc overleg wordt de werking afgestemd. De teamvergaderingen worden voorbereid en geleid door de directeur/algemeen coördinator. Tijdens de periode in afwachting van de rekrutering van een nieuwe algemeen coördinator namen de teamleden in beurtrol deze opdracht waar. Een organisatie die uit een 15 tal personeelsleden bestaat, kan pas goed functioneren als er intern ook een goede logistieke ondersteuning is, zowel naar personeelsadministratie als naar boekhouding en facturatie. Dit facet wordt opgenomen door twee deeltijdse administratieve medewerkers. 14 VGPH Jaarverslag 2011

15 3. Werking op basis van het beleidsplan 2010 Tijdens de Algemene Vergadering van 18 maart 2009 werd een beleidsplan (opdrachtkader missie visie strategische doelstellingen) goedgekeurd. Dit beleidsplan bevat drie grote strategische doelstellingen die elk verder uitgewerkt werden in operationele doelstellingen waarin activiteiten zijn benoemd om dit te realiseren. Zoals in vorige jaarverslagen geven we per strategische doelstelling een opsomming van de operationele doelstellingen en geven we een overzicht van de opgenomen activiteiten. Doordat iedere provincie binnen haar werking eigen accenten legt, zal niet iedere provincie bij iedere operationele doelstelling terug te vinden zijn. Deze provinciale accenten zijn een gevolg van het feit dat de zorgregie in elke provincie soms anders vertaald wordt. Andere structuren, andere benamingen, andere activiteiten, andere keuzes. De provinciale diversiteit is een realiteit waar het VGPH zich aan aanpast en zijn coaching op afstemt. Voor 2011 werd vooraf geen nieuw jaaractieplan opgesteld, met resultaatsindicatoren voor elk van de doelstellingen. Daarom wordt dit jaarverslag 2011 opgebouwd aan de hand van de strategische doelstellingen uit het beleidsplan dat opgemaakt werd in 2009, naar analogie met het jaarverslag VGPH Jaarverslag

16 3.1 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1 Personen met een handicap en hun wettelijke vertegenwoordigers uit de ledenverenigingen nemen volwaardig deel aan het beleid dat betrekking heeft op de organisatie van zorg en ondersteuning. Om dit doel te bereiken hebben we volgende fijnere doelstellingen geformuleerd: Om VOLWAARDIG te kunnen deelnemen formuleerden we ondermeer volgende operationele doelen: Alle ledenverengingen vinden info over zorgregie bij VGPH Er zijn voldoende personen met een handicap die participeren aan het beleid De Raad van Gebruikers heeft kwaliteitsvolle gebruikersvertegenwoordigers Er is zicht op de huidige overlegcultuur en deze wordt verbeterd De impact van de vertegenwoordigers op de besluitvorming wordt groter Personen met een HANDICAP en hun wettelijke vertegenwoordigers UIT DE LEDENVERENIGINGEN Er is een relatie tussen de participerende personen met een handicap en hun ledenvereniging De verenigingen zijn inhoudelijk nauw betrokken bij de voorbereidingen van de dossiers die binnen de zorgregie aan bod komen BELEID dat betrekking heeft op de organisatie van ZORG EN ONDERSTEUNING VGPH organiseert en neemt deel aan werkgroepen en commissie waarbij thema s van de zorgregie verkend en nader bestudeerd worden Doelstelling: Alle ledenverengingen vinden info over zorgregie bij VGPH Overzicht van activiteiten die ontplooid werden om informatie op een toegankelijke manier aan te bieden. Activiteit Verschillende documenten van het VAPH werden op een toegankelijke manier voorgesteld aan de verenigingen Resultaten Tot het vertrek van de coördinator informatie en communicatie werden de verenigingen op de hoogte gehouden via een Nieuwsflash en een Nieuwsbrief. Nadien zijn er geen Nieuwsflashes of Nieuwsbrieven meer verstuurd tot december (Deze laatste was voor de aankondiging nieuwe algemene coördinator en de datum van de AV). Nieuwsbrieven: 18/3 18/4 16/5 Nieuwsflashes: 8/3 28/3 12/4 4/5 De meeste documenten werden zeker tot het vertrek van de coördinator communicatie en informatie op het gesloten deel van de VGPH site geplaatst. Helaas ontbrak de technische expertise en tijd om dit met de resterende 16 VGPH Jaarverslag 2011

17 teamleden op te vangen. Dit werd in de mate van het mogelijke opgevangen. De gemiddelde opkomst in de Beleidsgroep Zorgregie bedroeg in ,5 personen, waarvan gemiddeld 65,8 % personeelsleden. Dit was duidelijk een zeer kleine opkomst vanuit de verenigingen, ondanks het nieuwe VGPH. Ondanks de verscheidene pogingen om dit aan te kaarten op de beleidsgroep, was hier echter nooit tijd voor door de hoeveelheid aan thema s en werd dit agendapunt steeds uitgesteld. Nochtans is het opzet dat op de Beleidsgroep vertegenwoordigers van alle provinciale Raden van Gebruikers samenkomen om gezamenlijke standpunten in te nemen over de zorgregie, die door twee gebruikersvertegenwoordigers worden meegenomen naar de PC. De AV leden VGPH (als contactpersonen voor hun vereniging) werden wel in de loop van het jaar aan de mailinglist van de beleidsgroep toegevoegd. Op deze manier was het mogelijk om alle verenigingen goed op de hoogte te houden over de beslissingen van de Beleidsgroep Zorgregie en over de laatste evoluties binnen de zorgregie (ook belangrijke info vanuit het VAPH). Eenvoudige, informatieve publicaties over zorgregie voor de ledenverenigingen Er werden in 2011 heel wat samenvattingen van teksten opgemaakt, zoals o.m. Omzendbrief PAB in CRZ (17/10/2011) Ontwerpversie uitvoeringsrichtlijnen 2011 Ontwerpbesluit Diensten Ondersteuningsplan CRZ analyse (30 juni 2011) dmv samenvatting en powerpoint. Herwerking woordenboekje: Door de veelheid aan nieuwe woorden en afkortingen was het nodig om het woordenboekje van 2010 te herwerken. Deze is gestart eind 2011 en zal dus gefinaliseerd worden in de loop van Toegankelijk maken van verslaggeving in Klare taal: te vinden in allerlei verslagen zoals o.a. de beleidsgroep zorgregie. Toegankelijke informatie aanbieden Informatieve en toegankelijke artikels over de zorgregie aan de verenigingen aanbieden bv. Artikel Huize De Graef: Een antwoord op de wachtlijsten Periodieke nieuwsbrieven verzenden VGPH Jaarverslag

18 Actualisatie woordenboekje: in ontwikkeling (cf supra) Jaarverslag 2010 Nota procesbewaker (vervolg en actualisatie) in ontwikkeling Website Tot 15 mei 2011 werd onze VGPH website beheerd door de coördinator informatie en communicatie. Nadien ontbrak bij het team de mogelijkheden en expertise om deze website geüpdate te houden, vandaar dat dit slechts in de mate van het mogelijke gebeurde. Provincie Antwerpen Activiteit (beleidsplan) Activiteit Antwerpen Resultaten Website / Er is in 2011 niet ingezet op het ter beschikking stellen van informatie over de zorgregie aan de verenigingen, binnen de provincie Antwerpen. De website bevat geen provinciaal gedeelte meer voor het ruime publiek. Voor verenigingen is er geen afzonderlijke toegang tot het gesloten gedeelte, wel voor leden van de Raden van Gebruikers. Info uitwisseling / De draaischijf van informatie uitwisseling over zorgregie voor de verenigingen is de beleidsgroep zorgregie. Provincie Limburg Activiteit (beleidsplan) Activiteit Limburg Resultaten Up to date houden van provinciaal gedeelte website Systematisch updaten van het gesloten gedeelte van de website Het gesloten gedeelte van de website wordt systematisch aangevuld met actuele informatie. De goedgekeurde verslagen van de Raad van gebruikers worden onder desbetreffende rubriek geplaatst. Onder de rubriek kalender vind je een gebruiksvriendelijke kalender terug, deze kunnen de gebruikers raadplegen om de activiteiten waar de leden raad van gebruikers aan deelnemen terug te vinden. Zodoende zijn ze steeds op de hoogte. Bij het doorgeven van informatie tussen de 18 VGPH Jaarverslag 2011

19 gebruikers wordt er soms d.m.v. een link verwezen naar de betreffende webpagina. Zodoende maken ze meer gebruik van de website. Doch kan dit informatiekanaal nog beter gebruikt worden. De leden Raad van Gebruikers kunnen d.m.v. login het gesloten gedeelte van de site raadplegen. Opvolgen activiteiten ledenverenigingen De coördinator wordt op de hoogte gebracht van de activiteiten van de ledenverenigingen. Hij verspreidt de eventuele interessante informatie aan de leden Raad van Gebruikers. De ledenverenigingen kunnen ook voor input zorgen op het gesloten gedeelte. Toegankelijke informatie aanbieden Verslag omzetten in klare taal, maken van eenvoudige uitlegschema s De verslagen van de Raad van Gebruikers worden omgezet in klare taal. Er zijn eenvoudige schema s opgesteld m.b.t. gebruikersparticipatie en zorgbemiddeling. Er wordt steeds afgetoetst met de gebruikers als de verslagen gebruiksvriendelijk zijn. Zo worden er beknopte en/of uitvoerige verslagen gemaakt op wens van de gebruiker. Deze toegankelijke informatie is ter beschikking op het gesloten gedeelte van de website Doelstelling: Er zijn voldoende personen met een handicap die participeren aan het beleid Overzicht van activiteiten die ontplooid werden om nieuwe vrijwilligers uit de ledenverenigingen warm te maken om mee te participeren aan de ROG tafels en aan de zorgregie. Tevens is het de bedoeling om deze vrijwilligers te behouden. Het beleidsplan werd op een algemeen niveau uitgewerkt en wordt versterkt met 5 provinciale deelplannen. Activiteit Nieuwe leden Werving via VGPH activiteiten Resultaten Toetreding van KVG, Gezin&Handicap, Absoluut, LVPH, Nema. DVD zo zijn onze manieren en filmvoorstellingen zo zijn onze manieren : deze activiteit werd stopgezet na de AV van 20 juni, vermits deze activiteit op de bestaande wijze niet behoorde tot het VGPH takenpakket. VGPH maakt zichzelf bekend via beurzen, mailing en VGPH Jaarverslag

20 deelname aan externe projecten om participatie aan het ROG te bevorderen (Dit behoorde tot 20 juni nog tot het takenpakket van VGPH, nadien niet meer). VGPH nam nog deel aan de REVA beurs 2011 (5 tem 7 mei 2011) Aanleveren van informatieve artikels over regionaal overleg en zorgregie aan de ledenverenigingen i.f.v. het werven van nieuwe participanten: hieraan werd op regelmatige basis voldaan door coördinator informatie en communicatie (tot haar vertrek). Meer toegankelijk maken van verslaggeving zodat meer personen met een handicap kunnen participeren Oproep aan gebruikersverenigingen om vrijwilligers af te vaardigen Toegankelijk maken van verslaggeving in Klare taal: te vinden in allerlei verslagen zoals o.a. de Beleidsgroep Zorgregie. Info krijgen over vergaderingen waar vele gebruikersvertegenwoordigers uit de beleidsgroep geen lid van zijn, zoals Intervisie Regionale Prioriteitencommissie, werkgroep PAB in de CRZ, Raadgevend Comité,. Vooral in het najaar 2011 werd vanuit de Beleidsgroep aangegeven dat er nood is aan afstemming en communicatie tussen de Beleidsgroep VGPH en andere gebruikersoverleg platformen. Voor een aantal van deze vergaderingen werd er een oplossing gezocht, gaande van doorsturen of ter beschikking stellen van de verslagen. Voor andere vergaderingen moet nog een oplossing gezocht worden, oa verslagen RC. Bij de hertekening van VGPH (AV 20 juni 2011) werd de opdracht om vrijwilligers/gebruikersvertegenwoordigers voor zorgregie aan te trekken uitdrukkelijk bij de ledenverenigingen gelegd. Permanente werkgroep Integrale Jeugdhulp: oproep via mail (20/11), Beleidsgroep Zorgregie (09/11), Algemene Vergadering (15/12) : op 31/12 was er nog geen nieuwe kandidaat gevonden. Vrijwilligers in de provincies, voornamelijk tekorten in Limburg en West Vlaanderen. Dit werd meerdere malen aan de orde gesteld in de Beleidsgroep en er werd op 3 november een mail rondgestuurd naar alle verenigingen om dit probleem ook aan te kaarten. Op 31 december 2011 blijft het tekort aan vrijwilligers nog een belangrijke rol te spelen. Gebruikersvertegenwoordigers in de beleidsgroep: oproep via mail (20/11) naar de verenigingen met de voorwaarden rond het nieuwe VGPH (na de goedkeuring van deze voorwaarden op de Algemene Vergadering van 20 juni) 20 VGPH Jaarverslag 2011

21 De doelstelling: voldoende personen die participeren aan het beleid werd via 5 provinciale (deel) actieplannen verder uitgewerkt. Er volgt nu een overzicht van deze deelplannen. Provincie Antwerpen Activiteit (beleidsplan) Werving Activiteit Antwerpen Geïnteresseerde ervaringsdeskundigen worden ingeleid in het ROG en betrokken in de Raad van Gebruikers, via een vereniging. Verenigingen die willen participeren aan het ROG, worden ingeleid en betrokken in de Raad van Gebruikers Resultaten In 2011 bleef het aantal leden in de Raad van Gebruikers nagenoeg gelijk. 3 leden zijn geschrapt: 1 gebruikersvertegenwoordiger van de MS Liga en 1 van VFG namen ontslag omwille van hun beperkte mogelijkheden om deel te nemen aan het overleg. Een andere gebruikersvertegenwoordiger is overleden. 4 andere gebruikersvertegenwoordigers zijn toegetreden. 1 van de MS Liga, 1 van de Liberale Vereniging voor Personen met een Handicap en 2 voor vzw Nema. De Liberale Vereniging voor Personen met een Handicap (LVPH) en vzw NEMA zijn nieuwe verenigingen binnen de gebruikersgeleding in Antwerpen! Zo gingen we dus van 17 naar 18 gebruikersvertegenwoordigers in de Raad van Gebruikers Provincie Antwerpen. 17 van deze 18 gebruikersvertegenwoordigers volgen ondertussen minstens één vergadering binnen het ROG Provincie Antwerpen. We hebben in 2011 dus ook vertegenwoordigers van 2 nieuwe verenigingen voor personen met een handicap mogen verwelkomen. De 10 verenigingen die in 2011 deel uitmaakten van de Raad van Gebruikers Provincie Antwerpen zijn: FOVIG: 4 vertegenwoordigers GOVAG: 4 vertegenwoordigers KVG: 2 vertegenwoordigers Nema vzw: 2 vertegenwoordigers Gezin en Handicap: 1 vertegenwoordiger Onafhankelijk Leven: 1 vertegenwoordiger VFG: 1 vertegenwoordiger MS Liga: 1 vertegenwoordiger LVPH: 1 vertegenwoordiger VGPH Jaarverslag

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2012-06-22 - v1.0 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 Inhoudelijk verslag... 5 2 Financieel verslag... 5 3 Afkortingen... 6 A INKOMSTEN...

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 You can leave your hat on Baby take off your coat Real slow And take off your shoes I'll take off your shoes Baby take off your dress Yes yes yes Ach, die studentenraad,

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie