Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel"

Transcriptie

1 Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan Brussel JAARVERSLAG 2011

2 2 VGPH Jaarverslag 2011

3 Inhoudsopgave Inleiding Duiding platform en verenigingen Bestuurlijke organisatie Ontwikkeling interne structuur Personeel en werking Personeel Werking Werking op basis van het beleidsplan STRATEGISCHE DOELSTELLING Doelstelling: Alle ledenverengingen vinden info over zorgregie bij VGPH Doelstelling: Er zijn voldoende personen met een handicap die participeren aan het beleid Doelstelling: De RVG heeft kwaliteitsvolle gebruikersvertegenwoordigers Doelstelling: Er is zicht op de huidige overlegcultuur en deze wordt verbeterd Doelstelling: De impact van de vertegenwoordigers op de besluitvorming wordt groter Doelstelling: Er is een relatie tussen de participerende personen met een handicap en hun ledenvereniging Doelstelling: De verenigingen zijn inhoudelijk nauw betrokken bij de voorbereidingen van de dossiers die binnen de zorgregie aan bod komen Doelstelling: VGPH organiseert en neemt deel aan werkgroepen en commissies waarbij thema s van de zorgregie verkend en nader bestudeerd worden STRATEGISCHE DOELSTELLING Doelstelling: De verenigingen krijgen informatie over de mogelijkheden maar ook de begrenzingen van de (huidige) zorgregie Doelstelling: VGPH kan personen met een handicap volledig informeren over de zorgvraagregistratie en zorgbemiddeling Doelstelling: VGPH ontwikkelt de klachtenprocedure zodat dit een goed instrument wordt voor de gebruikers VGPH Jaarverslag

4 3.2.4 Doelstelling: VGPH stimuleert PTP processen (micro niveau) en faciliteert veranderingsprocessen op meso en macroniveau Doelstelling: VGPH kent de aspiraties van personen met een handicap en de ledenverenigingen die nodig zijn om volwaardig te participeren in de samenleving STRATEGISCHE DOELSTELLING Doelstelling: De ledenverenigingen leren de ondersteunende rol die VGPH biedt op het vlak van zorgregie kennen Doelstelling: De RVB en de AV worden bestuurlijk sterker en hebben een gezamenlijk gedragen toekomstvisie Doelstelling: Belangen van ledenverenigingen die gemeenschappelijk zijn, worden door VGPH ondersteund en mee verdedigd Doelstelling: Individuele belangen van de ledenverenigingen die binnen de zorgregie aan bod komen worden mee behartigd door VGPH Doelstelling: De ledenverenigingen leren elkaar beter kennen zodat ze elkaar kunnen versterken Doelstelling: Platformfunctie wordt ten dienste gesteld van de ledenverenigingen Doelstelling: De professionaliteit van het VGPH team wordt vergroot Doelstelling: Er is een duidelijke interne structuur zowel wat VGPH betreft als wat de ondersteuning van het VGPH betreft i.f.v. de zorgregie op de diverse niveaus Doelstelling: Een diversiteitsmanagement integreert ervaringsdeskundigheid in de organisatie De verenigingen binnen het overlegplatform kunnen rekenen op een goede logistieke ondersteuning De werknemers binnen VGPH kunnen rekenen op een goede logistieke ondersteuning. 80 Besluit Bijlage Bijlage 1: Gevolgde vorming Bijlage 2: Conclusies werkgroepen mbt Toekomst VGPH Gebruikte afkortingen en errata VGPH Jaarverslag 2011

5 Inleiding Dit jaarverslag is opgemaakt in uitvoering van het besluit op de zorgregie. Artikel 39 stelt dat het platform jaarlijks een activiteitenverslag moet opmaken en dit voor 31 maart van het volgende kalenderjaar moet bezorgen aan het VAPH. In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de activiteiten die het VGPH ontplooide in het kader van haar opdracht binnen de zorgregie. Deze taken werden omschreven in artikel 37 van het besluit en zijn de volgende: 1 het versterken van de positie van personen met een handicap met het oog op de opdrachten van het ROG door vertegenwoordigers van de verenigingen van personen met een handicap in de werking van het ROG aan te wijzen en te ondersteunen; 2 het informeren van de personen met een handicap over de zorgvraagregistratie en de zorgbemiddeling; 3 het begeleiden van personen met een handicap bij: a) het inleiden van klachten over de zorgvraagregistratie; b) het inleiden van klachten over de zorgbemiddeling was een zeer bewogen jaar voor VGPH. Al in 2010 kwamen een aantal spanningen aan de oppervlakte, die leidden tot een crisissituatie. Deze noopte de organisatie tot een grondig herdenken van haar werking en begrenzingen. Ledenverenigingen, uitgetreden ledenverenigingen, het Agentschap, de bemiddelaar, een extern evaluator en procesbegeleidster hebben eind 2010 en de eerste jaarhelft 2011 uren in overleg met mekaar gezocht naar een constructieve uitweg. Dit jaarverslag heeft niet de ambitie om deze hele analyse opnieuw in kaart te brengen, laat staan naar oorzaken en verklaringen te zoeken. De essentie van deze oefening, zoals gepresenteerd op de Algemene Vergadering van 30 mei, wordt samengevat opgenomen in bijlage van dit jaarverslag. In diverse onderdelen van dit jaarverslag wordt wel verwezen naar (de impact van) deze hertekening. Een praktisch gevolg van deze oefening was dat algemene coördinatie, raad van bestuur en algemene vergadering voor 2011 geen jaaractieplan, met concrete doelstellingen of resultaatsindicatoren voor dit werkjaar, hebben opgesteld en goedgekeurd. Daarom is dit jaarverslag opgebouwd analoog aan de doelstellingen die in 2009 werden opgesteld. Deze hertekening naar een nieuw VGPH speelde zich voornamelijk op Vlaams niveau af. Ondanks heel wat personeelswissels en lege plaatsen op stafniveau bleef de werking in de provincies gestaag verder lopen, werden de gebruikersvertegenwoordigers gedegen verder ondersteund in de vele, vele fora die provinciaal en regionaal rond zorgregie bestaan. Uit dit jaarverslag mag dan ook blijken dat het volume werk dat in 2011 verzet werd door de talrijke gebruikersvertegenwoordigers en het ondersteunend personeel, indrukwekkend blijft. Aan Paul Driesen Bedankt voor je inspiratie. VGPH Jaarverslag

6 6 VGPH Jaarverslag 2011

7 1. Duiding platform en verenigingen 1.1 Bestuurlijke organisatie VGPH is een vzw die opgericht werd op 3 december Eind november 2004 werden de statuten conform de nieuwe vzw wetgeving gewijzigd. De Raad van Bestuur onderging in 2011 heel wat wijzigingen in zijn samenstelling: Op 16 maart 2011 notuleerde de Algemene Vergadering het ontslag van Chris Robbroeckx uit de Raad van Bestuur. Twee nieuwe leden werden verkozen in de Raad van Bestuur: Lut Anseeuw en Hugo Verhoeven. De Raad van Bestuur van VGPH was op 16 maart 2011 als volgt samengesteld Voorzitter: Anja Van Impe Secretaris: Paul Driesen Penningmeester: Maria Torfs Leden: Lut Anseeuw, Evy Reviers, Bernadette Rutjes, Hugo Verhoeven Op de Algemene Vergadering van 30 mei werd het ontslag van Evy Reviers uit de Raad van Bestuur genotuleerd. Op 20 juni aanvaardde de Algemene Vergadering volgende nieuwe bestuurders tot december 2011: Ingrid Borré, Pierre Schreuders en Nathalie Vandenbroucke (deze laatste in vervanging van Paul Driesen). Het bestuur was vanaf deze datum als volgt samengesteld: Voorzitter: Anja Van Impe Penningmeester: Maria Torfs Leden: Lut Anseeuw, Ingrid Borré, Bernadette Rutjes, Pierre Schreuders, Nathalie Vandenbroucke, Hugo Verhoeven Op de Algemene Vergadering van 15 december werd een nieuwe Raad van Bestuur aangesteld. Lut Anseeuw, Ingrid Borré, Maria Geboers, Bernadette Rutjes, Pierre Schreuders, Maria Torfs, Nathalie Vandenbroucke, Anja Van Impe en Hugo Verhoeven. Op 20 december 2011 werden de functies binnen de Raad van Bestuur verdeeld: Voorzitter: Bernadette Rutjes Ondervoorzitter: Lut Anseeuw Secretaris: Ingrid Borré Penningmeester: Hugo Verhoeven Leden: Maria Geboers, Pierre Schreuders, Maria Torfs, Nathalie Vandenbroucke, Anja Van Impe VGPH Jaarverslag

8 VGPH telde begin aangesloten gebruikersverenigingen. Op de Algemene Vergadering van 30 mei 2011 traden volgende verenigingen (opnieuw) toe tot het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap: KVG, Gezin & Handicap, Absoluut vzw, LVPH en Nema. Het totaal aantal aangesloten gebruikersverenigingen komt daarmee op 24, waarvan 22 effectieve leden stemrecht hebben en 2 ledenverenigingen niet effectief lid zijn en dus geen stemrecht hebben in de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering besloot tijdens haar bijeenkomst van 20 juni tot bijkomende erkenningscriteria voor de aangesloten ledenverenigingen. Overzicht ledenverenigingen Similes Groeneweg Heverlee Vlaamse Vereniging voor Autisme vzw (VVA) Groot Begijnhof Gent FOVIG (Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen voor personen met handicap) Goorstraat Hever ALS Liga België vzw Campus Sint Rafaël Blok H 4e verdieping lokaal 463 Kapucijnenvoer 33B/ Leuven VFG vereniging personen met een handicap vzw Inclusie Vlaanderen vzw Vereniging voor personen met een verstandelijke handicap Onafhankelijk Leven vzw Vlaamse Liga NAH vzw (Vlaamse Liga voor personen met Niet Aangeboren Hersenletsel) Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde vzw (VEBES) Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties vzw (FEVLADO) Sint Jansstraat Brussel A. Giraudlaan Schaarbeek Groot Begijnhof 14A 9040 Sint Amandsberg Weg naar de Grauwe Steen Heusden Zolder Oudenburgweg Varsenare Stropkaai Gent MS Liga Boemerangstraat Overpelt Vlaamse Reumaliga Bleekstraat Mechelen Huntington Liga vzw Krijkelberg Bierbeek 8 VGPH Jaarverslag 2011

9 Belgische Vereniging voor Dystoniepatiënten vzw GOVAG vzw (Vlaamse Gebruikers en Oudervereniging Antroposofische Gehandicaptenzorg) Rivierstraat Waasmunster Herentalsebaan Zandhoven Ouders voor Inclusie A. Verhaegenstraat Gent Onze Nieuwe Toekomst Jaspisstraat Gent KVG vzw Arthur Goemaerelei Antwerpen Absoluut vzw Arthur Goemaerelei Antwerpen Gezin & Handicap vzw Arthur Goemaerelei Antwerpen LVPH vzw (Liberale Vereniging van Personen met een Handicap) Nema vzw (Vlaamse vereniging neuromusculaire aandoeningen) Livornostraat Brussel Brusselsesteenweg 24/G bus Melle Overzicht niet effectieve ledenverenigingen Autistem Veldrijk Harelbeke WerkGROEP vorming en actie (WVA) Rijselsestraat Ieper VGPH Jaarverslag

10 1.2 Ontwikkeling interne structuur Het huishoudelijk reglement, zoals voor het laatst aangevuld in de Algemene Vergadering van 17 december 2009, werd ongewijzigd in 2011 toegepast, maar bij de heroriëntering van de organisatie op Vlaams niveau werden heel wat aspecten van de interne structuur doorgelicht en aangepast. Deze worden in 2012 ook opgenomen in een nieuwe versie van het huishoudelijk reglement. De extern procesbegeleidster, Karen Braeckmans, ging met ledenverenigingen (via AV en RvB) in dialoog via drie werkgroepen rond structuur, erkenningsvoorwaarden en binnen of buiten de zorgregie. Deze heeft geleid tot een hernieuwde gezamenlijke invulling van de visie en missie van en rollen binnen VGPH, maar ook tot heel wat operationele aanpassingen ten aanzien van de lidorganisaties, algemene vergadering en raad van bestuur, personeelsploeg en algemeen coördinator. Al deze elementen, uitklaringen en veranderingen één voor één hier opnieuw opnemen, zou binnen het bestek van dit jaarverslag te ver leiden. Een synthese van de besluiten op basis van deze werkgroepen is achteraan in dit jaarverslag opgenomen in bijlage 2. Ook in de verdere rapportage, onder diverse doelstellingen verderop in dit jaarverslag, wordt geregeld verwezen naar deze oefening, evenwel zonder de ambitie volledig te zijn. 10 VGPH Jaarverslag 2011

11 2. Personeel en werking 2.1 Personeel ALGEMENE COÖRDINATIE VGPH In dienst Uit dienst Werkregime Ann De Martelaer Jan Brocatus Voltijds Voltijds PROVINCIALE COÖRDINATOREN VGPH In dienst Uit dienst Werkregime Provincie Antwerpen Olivier Claessens Voltijds Provincie Limburg Bjorn Winters u / week 30u / week Provincie Oost Vlaanderen Caroline Callens Voltijds Provincie West Vlaanderen Tim Claerhout u / week Provincie Vlaams Brabant Kathleen Boots Ziek sinds 01/01/2007 Tia De Wannemaeker Voltijds in vervangingscontract Voltijds VGPH Jaarverslag

12 PROVINCIALE MEDEWERKERS VGPH In dienst Uit dienst Werkregime Provincie Antwerpen Patricia Verbeelen u / week 19u / week Provincie Limburg Inge Verbeeck u / week 30u / week 20u / week Provincie Oost Vlaanderen Kristof Van Zele Liesbeth Vanuytsel Provincie West Vlaanderen u / week 19u / week Liesbeth Vanuytsel u / week Provincie Vlaams Brabant Sarah Baldewijns u / week 19u / week RAADGEVER VGPH In dienst Uit dienst Werkregime Hilke Peremans Voltijds Leen Thienpondt u / week Sarah Baldewijns u / week Liesbeth Van Pelt Voltijds COÖRDINATOR INFORMATIE EN COMM. In dienst Uit dienst Werkregime Sita Vreeling Voltijds 12 VGPH Jaarverslag 2011

13 ADMINISTRATIE VGPH In dienst Uit dienst Werkregime Nele Demeulenaere Nadine Verbruggen u / week 16u / week 2.2 Werking VGPH heeft een Vlaamse en een provinciale werking, doch deze twee niveaus staan in nauw verband met elkaar. Sommige dossiers worden Vlaams aangestuurd omdat ze eerst geagendeerd worden op de Permanente Cel en dan verder provinciaal opgevolgd worden. Het voorbereidend werk wordt vanuit het secretariaat in Brussel gecoördineerd. Aan de ROG tafels worden er op provinciaal niveau standpunten gevormd die dan later via intern overleg op elkaar afgestemd moeten worden. Hier is de coördinator Zorgregie een belangrijke spilfiguur. Veel tijd en energie gaat niet alleen naar de inhoudelijke voorbereiding maar ook naar de afstemming tussen de verschillende provincies. Tot 28 februari 2011 nam de directeur de algemene coördinatie voor haar rekening. Een nieuwe algemene coördinator kwam pas in dienst op 1 december In tussentijd nam de Raad van Bestuur zelf diverse taken van algemene coördinatie waar. Voor de inhoudelijke ondersteuning doet de directeur/algemeen coördinator een beroep op de stafleden, voor de provinciale afstemming van de zorgregie op de provinciale coördinatoren en medewerkers. Daarnaast staat de directeur/algemeen coördinator in voor de coaching van de groep van personeelsleden. Concreet betekent dit het opvolgen van de uitvoering van de provinciale beleidsplannen, functioneringsgesprekken, ondersteuning, bijsturing, Voor de opvolging van de zorgregie in het regionaal overleg wordt er in elke provincie in tandem gewerkt: coördinator medewerker, als ondersteuning voor een groep van vrijwilligers van personen met een handicap of netwerkleden. De provinciaal coördinator coördineert en stimuleert de participatie van personen met een handicap in het regionaal overleg. Hij/zij ondersteunt hen zodat ze op een zinvolle manier kunnen participeren aan het overleg. Hij/zij communiceert met de provinciale kernen van de gebruikersverenigingen. Hij/zij bouwt deskundigheid op en geeft deze door aan de gebruikersverenigingen in het algemeen en de gebruikersvertegenwoordigers in het bijzonder. De medewerker neemt in overleg met de gebruikersafvaardiging deel aan het ROG en zorgt op deze manier voor de continuïteit in de belangenbehartiging van personen met een handicap en dit op het vlak van zorg, teneinde een vraaggestuurde zorg te realiseren op provinciaal niveau. Omwille van de problemen die zich stelden binnen het VGPH rond het al dan niet verder bestaan van de organisatie, werden een tijdlang personeelsleden die uit functie gingen niet meer vervangen. Zo kwam pas medio april 2011 een nieuwe medewerkster in dienst voor de provincies West Vlaanderen en Oost Vlaanderen. De functies van coördinator informatie en communicatie enerzijds VGPH Jaarverslag

14 en halftijds raadgever anderzijds werden alsnog niet opnieuw ingevuld. Wel werd het arbeidscontract met alle provinciale medewerkers tot een halftijdse betrekking (19u/week) uitgebreid. Verschillende provinciale teamleden hebben een tijdlang ook meer inhoudelijke taken op Vlaams niveau opgenomen doordat op stafniveau de personeelsbezetting zeer klein was geworden. Via de maandelijkse teamvergaderingen en ad hoc overleg wordt de werking afgestemd. De teamvergaderingen worden voorbereid en geleid door de directeur/algemeen coördinator. Tijdens de periode in afwachting van de rekrutering van een nieuwe algemeen coördinator namen de teamleden in beurtrol deze opdracht waar. Een organisatie die uit een 15 tal personeelsleden bestaat, kan pas goed functioneren als er intern ook een goede logistieke ondersteuning is, zowel naar personeelsadministratie als naar boekhouding en facturatie. Dit facet wordt opgenomen door twee deeltijdse administratieve medewerkers. 14 VGPH Jaarverslag 2011

15 3. Werking op basis van het beleidsplan 2010 Tijdens de Algemene Vergadering van 18 maart 2009 werd een beleidsplan (opdrachtkader missie visie strategische doelstellingen) goedgekeurd. Dit beleidsplan bevat drie grote strategische doelstellingen die elk verder uitgewerkt werden in operationele doelstellingen waarin activiteiten zijn benoemd om dit te realiseren. Zoals in vorige jaarverslagen geven we per strategische doelstelling een opsomming van de operationele doelstellingen en geven we een overzicht van de opgenomen activiteiten. Doordat iedere provincie binnen haar werking eigen accenten legt, zal niet iedere provincie bij iedere operationele doelstelling terug te vinden zijn. Deze provinciale accenten zijn een gevolg van het feit dat de zorgregie in elke provincie soms anders vertaald wordt. Andere structuren, andere benamingen, andere activiteiten, andere keuzes. De provinciale diversiteit is een realiteit waar het VGPH zich aan aanpast en zijn coaching op afstemt. Voor 2011 werd vooraf geen nieuw jaaractieplan opgesteld, met resultaatsindicatoren voor elk van de doelstellingen. Daarom wordt dit jaarverslag 2011 opgebouwd aan de hand van de strategische doelstellingen uit het beleidsplan dat opgemaakt werd in 2009, naar analogie met het jaarverslag VGPH Jaarverslag

16 3.1 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1 Personen met een handicap en hun wettelijke vertegenwoordigers uit de ledenverenigingen nemen volwaardig deel aan het beleid dat betrekking heeft op de organisatie van zorg en ondersteuning. Om dit doel te bereiken hebben we volgende fijnere doelstellingen geformuleerd: Om VOLWAARDIG te kunnen deelnemen formuleerden we ondermeer volgende operationele doelen: Alle ledenverengingen vinden info over zorgregie bij VGPH Er zijn voldoende personen met een handicap die participeren aan het beleid De Raad van Gebruikers heeft kwaliteitsvolle gebruikersvertegenwoordigers Er is zicht op de huidige overlegcultuur en deze wordt verbeterd De impact van de vertegenwoordigers op de besluitvorming wordt groter Personen met een HANDICAP en hun wettelijke vertegenwoordigers UIT DE LEDENVERENIGINGEN Er is een relatie tussen de participerende personen met een handicap en hun ledenvereniging De verenigingen zijn inhoudelijk nauw betrokken bij de voorbereidingen van de dossiers die binnen de zorgregie aan bod komen BELEID dat betrekking heeft op de organisatie van ZORG EN ONDERSTEUNING VGPH organiseert en neemt deel aan werkgroepen en commissie waarbij thema s van de zorgregie verkend en nader bestudeerd worden Doelstelling: Alle ledenverengingen vinden info over zorgregie bij VGPH Overzicht van activiteiten die ontplooid werden om informatie op een toegankelijke manier aan te bieden. Activiteit Verschillende documenten van het VAPH werden op een toegankelijke manier voorgesteld aan de verenigingen Resultaten Tot het vertrek van de coördinator informatie en communicatie werden de verenigingen op de hoogte gehouden via een Nieuwsflash en een Nieuwsbrief. Nadien zijn er geen Nieuwsflashes of Nieuwsbrieven meer verstuurd tot december (Deze laatste was voor de aankondiging nieuwe algemene coördinator en de datum van de AV). Nieuwsbrieven: 18/3 18/4 16/5 Nieuwsflashes: 8/3 28/3 12/4 4/5 De meeste documenten werden zeker tot het vertrek van de coördinator communicatie en informatie op het gesloten deel van de VGPH site geplaatst. Helaas ontbrak de technische expertise en tijd om dit met de resterende 16 VGPH Jaarverslag 2011

17 teamleden op te vangen. Dit werd in de mate van het mogelijke opgevangen. De gemiddelde opkomst in de Beleidsgroep Zorgregie bedroeg in ,5 personen, waarvan gemiddeld 65,8 % personeelsleden. Dit was duidelijk een zeer kleine opkomst vanuit de verenigingen, ondanks het nieuwe VGPH. Ondanks de verscheidene pogingen om dit aan te kaarten op de beleidsgroep, was hier echter nooit tijd voor door de hoeveelheid aan thema s en werd dit agendapunt steeds uitgesteld. Nochtans is het opzet dat op de Beleidsgroep vertegenwoordigers van alle provinciale Raden van Gebruikers samenkomen om gezamenlijke standpunten in te nemen over de zorgregie, die door twee gebruikersvertegenwoordigers worden meegenomen naar de PC. De AV leden VGPH (als contactpersonen voor hun vereniging) werden wel in de loop van het jaar aan de mailinglist van de beleidsgroep toegevoegd. Op deze manier was het mogelijk om alle verenigingen goed op de hoogte te houden over de beslissingen van de Beleidsgroep Zorgregie en over de laatste evoluties binnen de zorgregie (ook belangrijke info vanuit het VAPH). Eenvoudige, informatieve publicaties over zorgregie voor de ledenverenigingen Er werden in 2011 heel wat samenvattingen van teksten opgemaakt, zoals o.m. Omzendbrief PAB in CRZ (17/10/2011) Ontwerpversie uitvoeringsrichtlijnen 2011 Ontwerpbesluit Diensten Ondersteuningsplan CRZ analyse (30 juni 2011) dmv samenvatting en powerpoint. Herwerking woordenboekje: Door de veelheid aan nieuwe woorden en afkortingen was het nodig om het woordenboekje van 2010 te herwerken. Deze is gestart eind 2011 en zal dus gefinaliseerd worden in de loop van Toegankelijk maken van verslaggeving in Klare taal: te vinden in allerlei verslagen zoals o.a. de beleidsgroep zorgregie. Toegankelijke informatie aanbieden Informatieve en toegankelijke artikels over de zorgregie aan de verenigingen aanbieden bv. Artikel Huize De Graef: Een antwoord op de wachtlijsten Periodieke nieuwsbrieven verzenden VGPH Jaarverslag

18 Actualisatie woordenboekje: in ontwikkeling (cf supra) Jaarverslag 2010 Nota procesbewaker (vervolg en actualisatie) in ontwikkeling Website Tot 15 mei 2011 werd onze VGPH website beheerd door de coördinator informatie en communicatie. Nadien ontbrak bij het team de mogelijkheden en expertise om deze website geüpdate te houden, vandaar dat dit slechts in de mate van het mogelijke gebeurde. Provincie Antwerpen Activiteit (beleidsplan) Activiteit Antwerpen Resultaten Website / Er is in 2011 niet ingezet op het ter beschikking stellen van informatie over de zorgregie aan de verenigingen, binnen de provincie Antwerpen. De website bevat geen provinciaal gedeelte meer voor het ruime publiek. Voor verenigingen is er geen afzonderlijke toegang tot het gesloten gedeelte, wel voor leden van de Raden van Gebruikers. Info uitwisseling / De draaischijf van informatie uitwisseling over zorgregie voor de verenigingen is de beleidsgroep zorgregie. Provincie Limburg Activiteit (beleidsplan) Activiteit Limburg Resultaten Up to date houden van provinciaal gedeelte website Systematisch updaten van het gesloten gedeelte van de website Het gesloten gedeelte van de website wordt systematisch aangevuld met actuele informatie. De goedgekeurde verslagen van de Raad van gebruikers worden onder desbetreffende rubriek geplaatst. Onder de rubriek kalender vind je een gebruiksvriendelijke kalender terug, deze kunnen de gebruikers raadplegen om de activiteiten waar de leden raad van gebruikers aan deelnemen terug te vinden. Zodoende zijn ze steeds op de hoogte. Bij het doorgeven van informatie tussen de 18 VGPH Jaarverslag 2011

19 gebruikers wordt er soms d.m.v. een link verwezen naar de betreffende webpagina. Zodoende maken ze meer gebruik van de website. Doch kan dit informatiekanaal nog beter gebruikt worden. De leden Raad van Gebruikers kunnen d.m.v. login het gesloten gedeelte van de site raadplegen. Opvolgen activiteiten ledenverenigingen De coördinator wordt op de hoogte gebracht van de activiteiten van de ledenverenigingen. Hij verspreidt de eventuele interessante informatie aan de leden Raad van Gebruikers. De ledenverenigingen kunnen ook voor input zorgen op het gesloten gedeelte. Toegankelijke informatie aanbieden Verslag omzetten in klare taal, maken van eenvoudige uitlegschema s De verslagen van de Raad van Gebruikers worden omgezet in klare taal. Er zijn eenvoudige schema s opgesteld m.b.t. gebruikersparticipatie en zorgbemiddeling. Er wordt steeds afgetoetst met de gebruikers als de verslagen gebruiksvriendelijk zijn. Zo worden er beknopte en/of uitvoerige verslagen gemaakt op wens van de gebruiker. Deze toegankelijke informatie is ter beschikking op het gesloten gedeelte van de website Doelstelling: Er zijn voldoende personen met een handicap die participeren aan het beleid Overzicht van activiteiten die ontplooid werden om nieuwe vrijwilligers uit de ledenverenigingen warm te maken om mee te participeren aan de ROG tafels en aan de zorgregie. Tevens is het de bedoeling om deze vrijwilligers te behouden. Het beleidsplan werd op een algemeen niveau uitgewerkt en wordt versterkt met 5 provinciale deelplannen. Activiteit Nieuwe leden Werving via VGPH activiteiten Resultaten Toetreding van KVG, Gezin&Handicap, Absoluut, LVPH, Nema. DVD zo zijn onze manieren en filmvoorstellingen zo zijn onze manieren : deze activiteit werd stopgezet na de AV van 20 juni, vermits deze activiteit op de bestaande wijze niet behoorde tot het VGPH takenpakket. VGPH maakt zichzelf bekend via beurzen, mailing en VGPH Jaarverslag

20 deelname aan externe projecten om participatie aan het ROG te bevorderen (Dit behoorde tot 20 juni nog tot het takenpakket van VGPH, nadien niet meer). VGPH nam nog deel aan de REVA beurs 2011 (5 tem 7 mei 2011) Aanleveren van informatieve artikels over regionaal overleg en zorgregie aan de ledenverenigingen i.f.v. het werven van nieuwe participanten: hieraan werd op regelmatige basis voldaan door coördinator informatie en communicatie (tot haar vertrek). Meer toegankelijk maken van verslaggeving zodat meer personen met een handicap kunnen participeren Oproep aan gebruikersverenigingen om vrijwilligers af te vaardigen Toegankelijk maken van verslaggeving in Klare taal: te vinden in allerlei verslagen zoals o.a. de Beleidsgroep Zorgregie. Info krijgen over vergaderingen waar vele gebruikersvertegenwoordigers uit de beleidsgroep geen lid van zijn, zoals Intervisie Regionale Prioriteitencommissie, werkgroep PAB in de CRZ, Raadgevend Comité,. Vooral in het najaar 2011 werd vanuit de Beleidsgroep aangegeven dat er nood is aan afstemming en communicatie tussen de Beleidsgroep VGPH en andere gebruikersoverleg platformen. Voor een aantal van deze vergaderingen werd er een oplossing gezocht, gaande van doorsturen of ter beschikking stellen van de verslagen. Voor andere vergaderingen moet nog een oplossing gezocht worden, oa verslagen RC. Bij de hertekening van VGPH (AV 20 juni 2011) werd de opdracht om vrijwilligers/gebruikersvertegenwoordigers voor zorgregie aan te trekken uitdrukkelijk bij de ledenverenigingen gelegd. Permanente werkgroep Integrale Jeugdhulp: oproep via mail (20/11), Beleidsgroep Zorgregie (09/11), Algemene Vergadering (15/12) : op 31/12 was er nog geen nieuwe kandidaat gevonden. Vrijwilligers in de provincies, voornamelijk tekorten in Limburg en West Vlaanderen. Dit werd meerdere malen aan de orde gesteld in de Beleidsgroep en er werd op 3 november een mail rondgestuurd naar alle verenigingen om dit probleem ook aan te kaarten. Op 31 december 2011 blijft het tekort aan vrijwilligers nog een belangrijke rol te spelen. Gebruikersvertegenwoordigers in de beleidsgroep: oproep via mail (20/11) naar de verenigingen met de voorwaarden rond het nieuwe VGPH (na de goedkeuring van deze voorwaarden op de Algemene Vergadering van 20 juni) 20 VGPH Jaarverslag 2011

21 De doelstelling: voldoende personen die participeren aan het beleid werd via 5 provinciale (deel) actieplannen verder uitgewerkt. Er volgt nu een overzicht van deze deelplannen. Provincie Antwerpen Activiteit (beleidsplan) Werving Activiteit Antwerpen Geïnteresseerde ervaringsdeskundigen worden ingeleid in het ROG en betrokken in de Raad van Gebruikers, via een vereniging. Verenigingen die willen participeren aan het ROG, worden ingeleid en betrokken in de Raad van Gebruikers Resultaten In 2011 bleef het aantal leden in de Raad van Gebruikers nagenoeg gelijk. 3 leden zijn geschrapt: 1 gebruikersvertegenwoordiger van de MS Liga en 1 van VFG namen ontslag omwille van hun beperkte mogelijkheden om deel te nemen aan het overleg. Een andere gebruikersvertegenwoordiger is overleden. 4 andere gebruikersvertegenwoordigers zijn toegetreden. 1 van de MS Liga, 1 van de Liberale Vereniging voor Personen met een Handicap en 2 voor vzw Nema. De Liberale Vereniging voor Personen met een Handicap (LVPH) en vzw NEMA zijn nieuwe verenigingen binnen de gebruikersgeleding in Antwerpen! Zo gingen we dus van 17 naar 18 gebruikersvertegenwoordigers in de Raad van Gebruikers Provincie Antwerpen. 17 van deze 18 gebruikersvertegenwoordigers volgen ondertussen minstens één vergadering binnen het ROG Provincie Antwerpen. We hebben in 2011 dus ook vertegenwoordigers van 2 nieuwe verenigingen voor personen met een handicap mogen verwelkomen. De 10 verenigingen die in 2011 deel uitmaakten van de Raad van Gebruikers Provincie Antwerpen zijn: FOVIG: 4 vertegenwoordigers GOVAG: 4 vertegenwoordigers KVG: 2 vertegenwoordigers Nema vzw: 2 vertegenwoordigers Gezin en Handicap: 1 vertegenwoordiger Onafhankelijk Leven: 1 vertegenwoordiger VFG: 1 vertegenwoordiger MS Liga: 1 vertegenwoordiger LVPH: 1 vertegenwoordiger VGPH Jaarverslag

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE ROL VAN DE PROVINCIE BIJ DE ZORGREGIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT IS ZORGREGIE? De overheid heeft met zorgregie drie doelstellingen. Ten eerste wil men een eerlijk en transparant opname- en bemiddelingsbeleid

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Een aanvraag bij een regionale prioriteitencommissie dient te gebeuren bij de RPC 1 van de provincie waar de zorgvrager gedomicilieerd is. Hierop

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN BIJLAGE : GEHANTEERDE CRITERIA BINNEN DE REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN Doelgroep MED++ (personen met een beperking

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk OPRICHTINGSAKTE : -Plaats en tijdstip van de oprichtingsvergadering : 2240 Zandhoven, op 24 maart 2015 te 19.30 uur. -Identiteit van de stichtende

Nadere informatie

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 Hoofdstuk 6 IRPC Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 1.1 Situering...3 1.2 Opdracht...3 1.3 Samenstelling...3 1.4 Werking...4

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT Comité Electrotechnique Belge a.s.b.l. Belgisch Elektrotechnisch Comité v.z.w. Diamant Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel : 02/706 85 70 - Fax : 02/706 85 80 E-mail: paul.romanus@bec-ceb.be

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES Artikel 1 : Geldingskracht 1.1. Dit algemeen huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het NBN tijdens zijn vergadering

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie

Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw.

Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw. Naam van de schoolexterne : Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw. 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Nood aan een intern initiatief voor het opvangen van schooluitvallers

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen

Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen Huishoudelijk reglement (goedgekeurd door de gemeenteraad op 23-02-2015) Dit huishoudelijk reglement definieert de wijze waarop de interlokale vereniging

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Fed. Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging Similes Francophone asbl - Similes Vlaanderen vzw UilenSpiegel vzw - Psytoyens

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

Ouderwerking. (feitelijke vereniging)

Ouderwerking. (feitelijke vereniging) Ouderwerking (feitelijke vereniging) Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 OUDERWERKING (feitelijke vereniging)... 3 versie website 8 oktober 2015... 3 Woord vooraf:... 3 Missie... 3 Visie... 3 HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres:

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: 1 Huishoudelijk reglement voor de schoolraad 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 5 maart 2015 DE DEINING - 1 05/03/2015 DE DEINING - 2 WAT? De Deining is een ontwikkeling van Netwerk

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010..

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. ARTIKEL 1. OPRICHTING Op 30 maart 1982 werd een feitelijke vereniging (hierna "de Vereniging"

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

1. Het oudercomité bespreekt intern de omvorming naar een ouderraad. Indien consensus

1. Het oudercomité bespreekt intern de omvorming naar een ouderraad. Indien consensus STAPPENPLAN VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD 1. Het oudercomité bespreekt intern de omvorming naar een ouderraad Indien consensus 2. Het oudercomité bespreekt de omvorming met de inrichtende macht & directie

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Huishoudelijk reglement Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Inhoudstafel 1. Benaming p. 2 2. Zetel p.2 3. Doelstelling p.2-3 4. Samenstelling van de ouderraad p.3 5. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Communicatie IKZ 2010. Deel II: De Inrichtende Macht. Degelijk onderwijs betekent voor ons: correct en transparant t.a.v.

Communicatie IKZ 2010. Deel II: De Inrichtende Macht. Degelijk onderwijs betekent voor ons: correct en transparant t.a.v. Uit onze missie Degelijk onderwijs betekent voor ons: correct en transparant t.a.v. alle betrokkenen een correcte toepassing van duidelijke normen en principes maakt ons tot een betrouwbare partner voor

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

Wijzigend besluit Zorgregie

Wijzigend besluit Zorgregie 2010-09-09 SD-OPH doc17 - Ontwerp bvr zorgregie Nota DOC/RC/10/29.06/25 25 juni 2010 Nota gericht aan de voorzitter en de leden van het Raadgevend Comité Wijzigend besluit Zorgregie Hierna worden de inhoudelijke

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles,

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN EVALUATIE - 5 maart 2015 PROJECT DIENSTEN VOOR GEZINSZORG - DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN OOST-VLAANDEREN

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

VELOV - TOEKOMSTPLAN 2015-2018

VELOV - TOEKOMSTPLAN 2015-2018 VELOV - TOEKOMSTPLAN 2015-2018 VELOV, de beroepsvereniging voor lerarenopleiders in Vlaanderen, beoogt de ondersteuning van lerarenopleiders aan universiteiten, hogescholen, en centra voor volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg. West-Vlaanderen

Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg. West-Vlaanderen Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg West-Vlaanderen Jaarverslag 2014 2 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 5 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE ORGANISATIE 7 Inleiding 7 1.1. Doelstelling van het ROG 8 1.2. De leden van

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2

Nadere informatie

Gasten, vrijwilligers en werking

Gasten, vrijwilligers en werking Gasten, vrijwilligers en werking Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten Jaarverslag 2010 1. Achtergrond 2. Structuur 3. Werking 4. De gasten 5. De vrijwilligers 6. Financieel 7. Wie verwijzen?

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST- VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST- VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST- VLAANDEREN SITUERING BIJLAGE 1: GEHANTEERDE CRITERIA BINNEN DE REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN Binnen de Regionale Prioriteitencommissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel - www.vgph.be - Info@vgph.

Jaarverslag 2012. Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel - www.vgph.be - Info@vgph. Jaarverslag 2012 Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel - www.vgph.be - Info@vgph.be InhoUdstafel InhoUdstafel 2 Voorwoord 2 10 jaar VGPH 3 onbegrijpelijk

Nadere informatie

Voor de coördinatie en verdere uitbouw van het groepswerk zijn we op zoek naar een enthousiaste medewerker

Voor de coördinatie en verdere uitbouw van het groepswerk zijn we op zoek naar een enthousiaste medewerker BZN Filet Divers is een door Bond zonder Naam ondersteunde, erkende vereniging waarin armen het woord nemen. Filet Divers is ook een verbindend en versterkend kansencentrum en een sociale kruidenier. Voor

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Ganspoel Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Infofiche Eindafrekening

Infofiche Eindafrekening Infofiche Eindafrekening Wat in geval van overlijden? PAB-stappenplan voor nabestaanden Laatst aangepast 31/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Indien budgethouder

Nadere informatie