> VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement (15u15 15u45)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "> VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45)"

Transcriptie

1 > VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement (15u15 15u45) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > 1. Inleiding Inleidend filmpje: trailer van Zeg het hem zelf, het inspraakproject van de minister Sarah uit de AV van VSK vertelt dat VSK jaarlijks enkele weekends organiseert. Op het vorige weekend in januari bespraken ze de beleidsnota minister van Onderwijs, Pascal Smet. Dat riep nadien enkele vragen op en die werden samengebundeld in een filmpje: Vragen AV aan de minister - Wanneer wordt het participatiedecreet geëvalueerd? - U wil leerlingen op school een krachtigere stem geven: wat bedoelt u daar juist mee? - Wij willen inspraak in verbouwingen aan onze school. Is dat mogelijk? - Wij zitten op een vakschool: van de 600 leerlingen zijn er maar 4 meisjes. Kan u vakscholen promoten aan ouders en leerlingen en hoe? - Tijdens het medisch onderzoek doen we proeven, vullen we vragenlijsten in, maar we krijgen geen verdere info. Wat gebeurt er met de rest van informatie? - Wij komen met de bus naar school en onze ouders betalen ons abonnement. Waarom is het vervoer voor leerlingen niet gratis? Wij móeten naar school. Is er geen oplossing voor dit probleem? - Ik zit in een sociaaltechnische richting en wij krijgen veel taalvakken, wekelijks zo een 9 uur, inclusief Nederlands, maar wij krijgen vooral woordenschat en grammatica, en minder praktijk. Is het geen goed idee om praatmomenten of correspondenties met anderstalige scholen via Skype of MSN op te zetten? - Een vriendin zit in de put en snijdt zichzelf. Ik heb haar aangeraden om naar het CLB te gaan, maar dat weigerde ze omdat ze bang was dat haar ouders en vrienden het te weten zouden komen. Het probleem is dat leerlingen met serieuze problemen hun weg niet vinden naar het CLB. Zelfmoord, verminking en pesten blijven taboe en er is dus ook weinig info te vinden, tenzij ze die actief gaan zoeken. Is het mogelijk dat leerlingen meer of positievere info krijgen over deze onderwerpen? - Op school is het niet altijd duidelijk waar we met problemen naar toe moeten, kan u er voor zorgen dat dat duidelijker wordt? - Als je op school een medisch probleem hebt, bijvoorbeeld een wonde, stuurt men je naar het secretariaat. Als het medisch materiaal al niet op is, moeten ze eerst nog in een boek opzoeken hoe ze

2 pagina 2 > 8 je probleem juist moeten behandelen. Is het niet mogelijk om altijd iemand op een EHBO-cursus gevolgd heeft? school te hebben die - Sommige leerkrachten zijn niet assertief genoeg, lessen zijn vaak chaotisch en daarom is er vaak ook ruzie in de klas : sommigen willen leren, anderen niet en nog anderen vinden het niet de moeite om nog naar de les te gaan. Kan er geen cursus voor assertiviteit in leerkrachtenopleidingen opgenomen worden en hen zo aanleren hoe ze een positief klasklimaat kunnen verkrijgen - Ouders moeten vanaf volgend jaar verplicht schoolactiviteiten bijwonen. Zou het niet beter zijn dat ze op een toffe originele manier worden uitgenodigd? Er zou bijvoorbeeld een lijst met tips & tricks gemaakt kunnen worden voor scholen om ouders uit te nodigen. 2. Debat Panel: - Minister Pascal Smet - 3 scholieren: Evelien, Ruben en Chloë - Moderator: Sven Pichal Ook scholieren uit de zaal konden vragen stellen. De bedoeling was om veel vragen stellen en zo dus ook tot veel antwoorden te komen. De minister zal ook met veel vragen en antwoorden terug vertrekken om zijn beleid daarnaar te richten. 2.1 Gratis openbaar vervoer? Moderator: Er werden veel vragen gesteld in het filmpje: is er iets waar u al op wil antwoorden? Pascal Smet: Op de vraag over het openbaar vervoer: dat is al bijna gratis (de Busypass is al goedkoop: 162 euro, normaal zou dit 1000 euro kosten). Op termijn willen we komen tot gratis openbaar vervoer. Maar ondertussen zitten ze in een economische crisis die voor veel mensen een sociale crisis geworden is, er is momenteel gewoon geen geld om dat gratis te maken. Evelien: (uit Lokeren,15 jaar) Ik zou graag in Gent naar school gaan, maar dat gaat niet, mijn ouders vinden dit te duur, Pascal Smet: Je bent 15, is het dan niet beter dat je in Lokeren naar school gaat? Ik vind het beter om naar school te gaan in de buurt waar je vrienden wonen.

3 pagina 3 > 8 Moderator: Dus als kinderen verderop naar school willen gaan, dan komt de overheid niet tussen in vervoersonkosten? Pascal Smet: Nee, dat zou ook niet logisch zijn. Kinderen willen over het algemeen graag naar school gaan in de buurt, maar is steden kunnen ze dat niet. Evelien: De school waar ik naar zou willen gaan is een specifieke school waar ze drama en kunst geven. Dat bestaat niet in Lokeren Zaal: Bij ons in basisschool is dat opgelost, iedere leerling kan zeggen of hij met het openbaar vervoer komt of niet, en de school betaalde dan de kosten. Pascal Smet: Ja, in het basisonderwijs moet vervoer naar school in principe gratis zijn. Je hebt sommige scholen die tussenkomen, in Leuven bijvoorbeeld. 2.2 Politiek en actualiteit in de les? Zaal: Waarom is politiek niet opgenomen in leerplan? Veel 6 de jaars moeten gaan stemmen, maar weten er niet veel van. Pascal Smet: Groot gelijk! Dat is de reden waarom we de vakoverschrijdende eindtermen gaan aanpassen, vanaf volgend schooljaar moeten leerkrachten aandacht besteden aan politiek en actualiteit over de vakken heen. Wij geven vanuit de overheid een aantal doelstellingen waarvan we vinden dat scholen er zich aan moeten houden, maar de invulling doen ze zelf. Dat wordt dan een vakoverschrijdend vak, waar de laatste tijd zo veel over gepraat wordt. Zo is er bijvoorbeeld het vak mediawijsheid. Dat gaat dan over de actualiteit maar ook over omgaan met de media, zoals met reclame en alle info die op je afkomt die kan gemanipuleerd zijn. 2.3 Wat met talen op school? Ruben: Talen leren komt er vaak neer op woorden en werkwoordvervoegingen van buiten leren. Maar zou het niet goed zijn om meer nadruk te leggen op vaardigheden, zodat we meer andere talen kunnen spreken? Pascal Smet: Absoluut. Natuurlijk als je een taal leert, ga je altijd woordjes en grammatica moeten blokken, maar het is uiteraard ook belangrijk dat je spreekt. Ook hier is de manier waarop dat gebeurt ingevuld door scholen en leerkrachten zelf. Hierover zijn we ook in dialoog en vanaf september zou er in alle scholen meer nadruk gelegd worden op het spreken. Uiteraard zijn er al leerkrachten die zo lesgeven. We ondersteunen ook bepaalde initiatieven zoals bv Klascement, een website voor leerkrachten waar ze hun materiaal kunnen opzetten en andere leerkrachten kunnen daaruit inspiratie halen. Evelien: En bijvoorbeeld aardrijkskunde in het Frans geven of geschiedenis in het Engels? Pascal Smet: Zou jij dat willen?

4 pagina 4 > 8 Evelien: Ja Pascal Smet : Er is veel rumoer, dus niet iedereen is het daarmee eens. We hebben 9 projecten die dit uittesten: Clil scholen: Content and Language Integrated Learning. Dan krijg je de inhoud in andere taal. Deze 9 scholen die dit doen, worden op het einde van het schooljaar geëvalueerd, en als het goede resultaten heeft wordt het project uitgebreid. Zaal (reactie van Nederlandse scholieren): Er moet een balans zijn tussen kennis van een taal en hoe je die toepast. Wij vinden dat er terug meer nadruk gelegd moet worden op kennis. Het moet een balans zijn die mooi in evenwicht ligt. Pascal Smet: Daar ben ik het mee eens 2.4 Vakkenclusters Zaal: Bij ons op school werd een deel vakken samengevoegd onder één technisch vak. Bijvoorbeeld als wij mechanische vorming krijgen, staan er onder dat vak 7 andere vakken. Hierdoor kunnen we, als we bijvoorbeeld buizen op mechanica, een van onze hoofdvakken, er met al die andere vakken er toch nog door zijn. Dat is sinds dit jaar volledig veranderd. Leerkrachten weten niet eens welk vak ze eigenlijk moeten geven. Waarom zijn dat geen aparte vakken meer? Moderator: Wil dit dan ook zeggen dat als je voor een van die vakken gebuisd bent, dat je ze allemaal opnieuw moet doen of dat je het hele jaar opnieuw moet doen? Zaal: Nee, dan zijn we gewoon geslaagd. Wij snappen niet dat die vakken nog eens gesplitst worden. Pascal Smet: Ik ga er van uit dat er een soort logica inzit dat die vakken samengenomen worden als je die samen moet kennen. Ik noteer je vraag en ik ga het nakijken, ik weet ook nog niet alles. 2.5 Temperatuur in de klas? Zaal: Afgelopen winter was het koud en de verwarming op school deed het niet. Hoe koud mag het zijn? Het is een keer gebeurd dat we in de namiddag naar huis mochten, maar vaak was dat niet het geval. Pascal Smet: 18 graden denk ik. Ik weet dat in een aantal scholen hier problemen over zijn. Op dit moment is 60 procent van de schoolgebouwen ouder dan 40 jaar. Toen ze schoolgebouwen bouwden, keek men niet zo naar verwarming en de verwarming is ook vaak verouderd. Dat is een van de grote uitdagingen. Natuurlijk als het te koud is, moet de verwarming gemaakt worden. Er zijn minimumnormen. Als scholen die niet respecteren dan kunnen ze hun geld verliezen Moderator: En dan zal de school ook wat straf moeten schrijven!

5 pagina 5 > Leerlingenbegeleiding op school? Chloë: Het is niet altijd duidelijk waar leerlingen terecht kunnen met hun problemen en ook het CLB is niet altijd even bekend. Per school is de leerlingenbegeleiding anders georganiseerd. Hoe staat u er tegenover om hier rond een universeel systeem te maken? Pascal Smet: Ik weet niet of het voor elke school hetzelfde moet zijn. In een ideale wereld zouden leerlingen bij hun ouders terecht moeten kunnen. Uiteraard is dat niet altijd mogelijk, maar eigenlijk zou je toch ergens, al is het bij je ouders, bij je vrienden, CLB leerkrachten terecht moeten kunnen. Die mensen moeten niet altijd zelf je probleem kunnen oplossen, maar belangrijk is wel dat die mensen weten welke mensen dit wél kunnen en je naar hen doorverwijzen. Dat is ook de reden waarom in mijn beleidsnota staat dat we het welbevinden van leerlingen moeten verhogen, en ik heb ook met mijn collega, Jo Van Deurzen, die bevoegd is voor welzijn, afgesproken om dat te bekijken. Ook de werking van CLB s moet worden bekeken. Ze hebben wel een website, maar niet iedereen weet dat, dus dat kan wel verbeteren. Het is onze bedoeling dat de komende jaren te doen. Chloe: Ik had vorige week nog een interview met een CLB-medewerker en die zei dat het niet langer de bedoeling was dat het CLB jongeren zal helpen, maar dat de leerkrachten dit zouden gaan doen. Hoe gaat u dat dan communiceren naar leerlingen? Klopt dit wel? Pascal Smet: Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Het CLB blijft een aanspreekpunt, we gaan wel hun takenpakket herbekijken. Er is een discussie moet het CLB wel in de school zitten?, en ik vind het wel logisch dat je leerkrachten die je elke dag ziet kan aanspreken. Het is de bedoeling dat er een samenspel is tussen CLB, leerkrachten, ouders Chloë: Wat gebeurt er met die vragenlijsten en medische onderzoeken, worden daar statistieken van gemaakt? Pascal Smet: Ook, maar de bedoeling is om jou te helpen, en als er problemen zijn dan wordt dat besproken met jou of je ouders. Bovendien moeten je ouders of jijzelf altijd de toestemming geven als zulke dingen worden gevraagd. Ook moeten de mensen die daar mee bezig zijn zich houden aan beroepsgeheim. Je mag altijd vragen om je dossier in te kijken. Je maakt een afspraak en, als ik met niet vergis, moet een medeweker van het CLB je dossier dan binnen de 10 dagen met jou bespreken. Chloë: Waarom is er zo weinig terugkoppeling over wat je hebt ingevuld bij testen? Pascal Smet: Als je na testen en vragenlijsten niets hoort van het CLB, wil dat zeggen dat er geen problemen zijn. Maar ik wil de suggestie om meer terugkoppeling te krijgen meenemen, we zijn toch bezig met de evaluatie van de leerlingenbegeleiding. Chloë: Je kan je dossier zelf gaan inkijken, maar kan je dat niet beter systematisch doen, want veel leerlingen weten dat niet en het zijn persoonlijke gegevens Pascal Smet: Willen ze dat ook? Chloë: Ja

6 pagina 6 > 8 Moderator: Is dit zo? Wie wil dit wel? En wie vindt van niet? (handen opsteken) De meerderheid wilt dit toch liever wel. 2.7 Hoofddoekenverbod Zaal: Wat bent u van plan om volgend jaar te doen aan het hoofddoekenverbod? Pascal Smet: Er is nog niets beslist. De auditeur, de man die het dossier voorbereid, heeft voorgesteld om te schorsen. Het gemeenschapsonderwijs heeft zelf al beslist om het hoofddoekenverbod met 1 jaar uit te stellen. Volgend schooljaar zal de algemene invoering dus nog niet van kracht zijn. De regelgeving op dit moment is dat ik daar als minister niet in mag tussenkomen, want het Vlaams Parlement heeft een decreet gestemd waardoor de beslissingsmacht bij de raad van het gemeenschapsonderwijs ligt. De Raad van State zegt nu dat dit nu niet mag, het parlement moet het beslissen, maar ze gaan er eerst nog een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof. Moderator: Ik wil daar even op inpikken. Wij hebben ook leerlingen uit Limburg, zij zijn Sikhs. Ze hebben een brief bij voor de minister over hun tulband en of ze die mogen dragen op school. Ze zullen de brief aan het einde van het debat overhandigen. Is het dezelfde vraag die jullie hebben? Zaal: (leerlingen in kwestie) Wij hebben enkele voorbeelden neergeschreven van wat er met ons gebeurd is in Limburg, hoe wij niet toegelaten werden in Hasselt. Wij kunnen naar heel veel scholen niet gaan, omwille van onze tulband. 2.8 Vastbenoemde leerkrachten? Zaal: Wij hebben een leerkracht wiskunde die niet goed lesgeeft. Het is altijd chaos in de klas en veel mensen begrijpen niet waarom die leerkracht vast benoemd werd. Mijn vraag is: kan een vaste benoeming afgeschaft worden? Waarom is dat nodig? Pascal Smet: We gaan dat niet afschaffen. Leerkrachten zijn goede mensen, zij hebben een moeilijke taak, kinderen opvoeden. Wij weten allemaal dat jullie mondiger geworden zijn en dat het allemaal wat moeilijker is. Het is belangrijk dat die mensen ook zekerheid hebben over hun job en ik vind dat er met de vaste benoeming niets verkeerd is. Natuurlijk kan het niet zijn dat je leerkrachten hebt die zeggen ik ben vast benoemd, ik doe hier niets meer, en daar bestaan natuurlijk procedures voor. In eerste instantie kan je naar de directie stappen. Hebben jullie hier al met jullie directie gesproken? Zaal: Er zijn al klachten over geweest. Maar als er een vaste benoeming is

7 pagina 7 > 8 Pascal Smet: Nee, je blijft je fixeren op die vaste benoeming. Maar hebben jullie of jullie ouders al met de directie gesproken? Of met de inrichtende macht? Ik zou daarmee beginnen en dikwijls heeft dit dan heel veel resultaat. Of heb je al geprobeerd met de leerkracht zelf te spreken? Zaal: Het is niet gemakkelijk met hem te praten. Als je hem iets vraagt in de klas, luistert hij al niet. Pascal Smet: Ik zou beginnen met naar de directie te stappen. En als alle leerlingen van de klas dat gaan zeggen, gaan ze wel eens met de leerkracht praten. Het is voor mij heel moeilijk om je lokale situatie te beoordelen, maar ik zou actie ondernemen. 2.9 ASO, TSO, BSO? Zaal: U wilt in de toekomst het ASO, BSO en TSO in elkaar laten vloeien, hoe ziet u dat juist? Pascal Smet: Er is een hele voorbereiding bezig op dit moment. We hebben een aantal vaststellingen. Ten eerste maken mensen vaak een verschil tussen ASO, BSO en TSO. Ze zeggen vaak dat ASO het beste is, TSO minder en BSO is dan zogezegd voor de dommere mensen. Terwijl dat helemaal niet zo is. Een samenleving heeft ook elektriciens en loodgieters nodig. We moeten van dat vooroordeel af. Ten tweede hebben vele ouders dit vooroordeel ook. En als hun kinderen 12 jaar zijn moeten ze proberen met het beste en als hij niet kan volgen kan hij nog altijd zakken. Dat is verkeerd en dan zit je met een watervalsysteem waardoor kinderen schoolmoe worden. We willen nu eigenlijk kinderen tussen 10 en 14 jaar met verschillende belangstellingsgebieden in contact laten komen: talen, cultuur, sociale vakken, techniek en wetenschappen, en dan kunnen ze zichzelf een idee vormen van wat alles inhoudt. Dan wordt er pas definitief gekozen rond de leeftijd van 14. Maar natuurlijk iemand die zegt: ik weet dat ik slager wil worden of ik weet dat ik in de horeca wil werken die moeten dat ook kunnen doen Roken op school? Zaal: Roken op school: Wat doe je met kettingrokers als ze niet buiten mogen in de pauze? Pascal Smet: Ik vind het heel erg als je op 14 jaar al een kettingroker bent, dan heb je een probleem Moderator: Het enige wat je dus kan doen is stoppen met roken! Wij moeten nu ook stoppen met vragen stellen. Meneer de minister, we hadden het al voorspeld, u zou met nog meer vragen naar huis gaan. Pascal Smet: Ja, ik zou iedereen uitnodigen om mij te mailen, je hebt het filmpje gezien, ik ga in Vlaanderen nog heel specifiek naar leerlingen gaan, de data staan op de website Kom af of anders mail je je vraag en dan gaan we je zeker antwoorden.

8 pagina 8 > 8 Moderator: En anders stuur je je vragen door naar de Vlaamse scholierenkoepel en dan komt er ook zeker een antwoord! 3. Slot - Bedanking aan de minister en de moderator voor het debat. - Bedanking aan de scholieren. - Vraag aan de scholieren om de vragenlijst in te vullen die ze kregen.

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Mijn vader zit in de gevangenis

Mijn vader zit in de gevangenis Mijn vader zit in de gevangenis een boekje over hoe kinderen CAW t Verschil biedt laagdrempelige, cliëntgerichte en daarop reageren kwaliteitsvolle hulp, preventie en onthaal aan mensen die het moeilijk

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Rapport Ilse Cornelis en Bérénice Storms Inhoudstafel 0. Introductie 6 1. Focusgroepen over financiële educatie 6 1.1. Opzet

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl Gratis website maken Auteur Rob Dennissen www.maakjegratiswebsite.nl Voorwoord Allereerst wil ik je bedanken en feliciteren met de aanschaf van dit E-book gratis website maken. Je hebt namelijk vertrouwen

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Pakket 1: Veilig surfen

Pakket 1: Veilig surfen Pakket 1: Veilig surfen Inhoud 1 PAKKET 1: VEILIG SURFEN 1.1 Eindtermen 2 1.2 Lesdoelen 3 1.3 Vereiste voorkennis 4 1.4 Interessante links met achtergrondinformatie 5 1.5 Tip voor de leerkracht 6 1.6 Inleiding

Nadere informatie

Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk

Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk 2014 Rose Jansen Create Beste ambitieuze therapeut, Hoe zorg je als therapeut voor een succesvolle, welvarende praktijk? Ik kan je 1 ding vertellen: gewoon

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Voor woord VOORWOORD Als schoolopbouwwerker leg je je oor te luisteren bij kwetsbare groepen, en hun ervaringen met onderwijs. Op dit

Nadere informatie

Onze Nieuwe Toekomst vzw. Werken. in een Beschermde Werkplaats. ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel

Onze Nieuwe Toekomst vzw. Werken. in een Beschermde Werkplaats. ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel Onze Nieuwe Toekomst vzw Werken in een Beschermde Werkplaats ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel Onze Nieuwe Toekomst vzw is een beweging van, voor en door mensen met een verstandelijke beperking. We willen

Nadere informatie

Motiverende gespreksvoering, een krachtige methode om jongeren te begeleiden naar gedragsverandering.

Motiverende gespreksvoering, een krachtige methode om jongeren te begeleiden naar gedragsverandering. 1 Motiverende gespreksvoering, een krachtige methode om jongeren te begeleiden naar gedragsverandering. Artikel voor tijdschrift Zorgbreed (Garant 2014-2015) Over de auteur: Maarten Van de Broek heeft

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Differentiëren. zonder label

Differentiëren. zonder label Differentiëren Mensen worden niet met een label geboren. Het is voor ouders, om te beginnen, maar ook in de samenleving heel gewoon dat mensen verschillen. Als coach op het voetbalveld of als leraar in

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie