> VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement (15u15 15u45)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "> VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45)"

Transcriptie

1 > VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement (15u15 15u45) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > 1. Inleiding Inleidend filmpje: trailer van Zeg het hem zelf, het inspraakproject van de minister Sarah uit de AV van VSK vertelt dat VSK jaarlijks enkele weekends organiseert. Op het vorige weekend in januari bespraken ze de beleidsnota minister van Onderwijs, Pascal Smet. Dat riep nadien enkele vragen op en die werden samengebundeld in een filmpje: Vragen AV aan de minister - Wanneer wordt het participatiedecreet geëvalueerd? - U wil leerlingen op school een krachtigere stem geven: wat bedoelt u daar juist mee? - Wij willen inspraak in verbouwingen aan onze school. Is dat mogelijk? - Wij zitten op een vakschool: van de 600 leerlingen zijn er maar 4 meisjes. Kan u vakscholen promoten aan ouders en leerlingen en hoe? - Tijdens het medisch onderzoek doen we proeven, vullen we vragenlijsten in, maar we krijgen geen verdere info. Wat gebeurt er met de rest van informatie? - Wij komen met de bus naar school en onze ouders betalen ons abonnement. Waarom is het vervoer voor leerlingen niet gratis? Wij móeten naar school. Is er geen oplossing voor dit probleem? - Ik zit in een sociaaltechnische richting en wij krijgen veel taalvakken, wekelijks zo een 9 uur, inclusief Nederlands, maar wij krijgen vooral woordenschat en grammatica, en minder praktijk. Is het geen goed idee om praatmomenten of correspondenties met anderstalige scholen via Skype of MSN op te zetten? - Een vriendin zit in de put en snijdt zichzelf. Ik heb haar aangeraden om naar het CLB te gaan, maar dat weigerde ze omdat ze bang was dat haar ouders en vrienden het te weten zouden komen. Het probleem is dat leerlingen met serieuze problemen hun weg niet vinden naar het CLB. Zelfmoord, verminking en pesten blijven taboe en er is dus ook weinig info te vinden, tenzij ze die actief gaan zoeken. Is het mogelijk dat leerlingen meer of positievere info krijgen over deze onderwerpen? - Op school is het niet altijd duidelijk waar we met problemen naar toe moeten, kan u er voor zorgen dat dat duidelijker wordt? - Als je op school een medisch probleem hebt, bijvoorbeeld een wonde, stuurt men je naar het secretariaat. Als het medisch materiaal al niet op is, moeten ze eerst nog in een boek opzoeken hoe ze

2 pagina 2 > 8 je probleem juist moeten behandelen. Is het niet mogelijk om altijd iemand op een EHBO-cursus gevolgd heeft? school te hebben die - Sommige leerkrachten zijn niet assertief genoeg, lessen zijn vaak chaotisch en daarom is er vaak ook ruzie in de klas : sommigen willen leren, anderen niet en nog anderen vinden het niet de moeite om nog naar de les te gaan. Kan er geen cursus voor assertiviteit in leerkrachtenopleidingen opgenomen worden en hen zo aanleren hoe ze een positief klasklimaat kunnen verkrijgen - Ouders moeten vanaf volgend jaar verplicht schoolactiviteiten bijwonen. Zou het niet beter zijn dat ze op een toffe originele manier worden uitgenodigd? Er zou bijvoorbeeld een lijst met tips & tricks gemaakt kunnen worden voor scholen om ouders uit te nodigen. 2. Debat Panel: - Minister Pascal Smet - 3 scholieren: Evelien, Ruben en Chloë - Moderator: Sven Pichal Ook scholieren uit de zaal konden vragen stellen. De bedoeling was om veel vragen stellen en zo dus ook tot veel antwoorden te komen. De minister zal ook met veel vragen en antwoorden terug vertrekken om zijn beleid daarnaar te richten. 2.1 Gratis openbaar vervoer? Moderator: Er werden veel vragen gesteld in het filmpje: is er iets waar u al op wil antwoorden? Pascal Smet: Op de vraag over het openbaar vervoer: dat is al bijna gratis (de Busypass is al goedkoop: 162 euro, normaal zou dit 1000 euro kosten). Op termijn willen we komen tot gratis openbaar vervoer. Maar ondertussen zitten ze in een economische crisis die voor veel mensen een sociale crisis geworden is, er is momenteel gewoon geen geld om dat gratis te maken. Evelien: (uit Lokeren,15 jaar) Ik zou graag in Gent naar school gaan, maar dat gaat niet, mijn ouders vinden dit te duur, Pascal Smet: Je bent 15, is het dan niet beter dat je in Lokeren naar school gaat? Ik vind het beter om naar school te gaan in de buurt waar je vrienden wonen.

3 pagina 3 > 8 Moderator: Dus als kinderen verderop naar school willen gaan, dan komt de overheid niet tussen in vervoersonkosten? Pascal Smet: Nee, dat zou ook niet logisch zijn. Kinderen willen over het algemeen graag naar school gaan in de buurt, maar is steden kunnen ze dat niet. Evelien: De school waar ik naar zou willen gaan is een specifieke school waar ze drama en kunst geven. Dat bestaat niet in Lokeren Zaal: Bij ons in basisschool is dat opgelost, iedere leerling kan zeggen of hij met het openbaar vervoer komt of niet, en de school betaalde dan de kosten. Pascal Smet: Ja, in het basisonderwijs moet vervoer naar school in principe gratis zijn. Je hebt sommige scholen die tussenkomen, in Leuven bijvoorbeeld. 2.2 Politiek en actualiteit in de les? Zaal: Waarom is politiek niet opgenomen in leerplan? Veel 6 de jaars moeten gaan stemmen, maar weten er niet veel van. Pascal Smet: Groot gelijk! Dat is de reden waarom we de vakoverschrijdende eindtermen gaan aanpassen, vanaf volgend schooljaar moeten leerkrachten aandacht besteden aan politiek en actualiteit over de vakken heen. Wij geven vanuit de overheid een aantal doelstellingen waarvan we vinden dat scholen er zich aan moeten houden, maar de invulling doen ze zelf. Dat wordt dan een vakoverschrijdend vak, waar de laatste tijd zo veel over gepraat wordt. Zo is er bijvoorbeeld het vak mediawijsheid. Dat gaat dan over de actualiteit maar ook over omgaan met de media, zoals met reclame en alle info die op je afkomt die kan gemanipuleerd zijn. 2.3 Wat met talen op school? Ruben: Talen leren komt er vaak neer op woorden en werkwoordvervoegingen van buiten leren. Maar zou het niet goed zijn om meer nadruk te leggen op vaardigheden, zodat we meer andere talen kunnen spreken? Pascal Smet: Absoluut. Natuurlijk als je een taal leert, ga je altijd woordjes en grammatica moeten blokken, maar het is uiteraard ook belangrijk dat je spreekt. Ook hier is de manier waarop dat gebeurt ingevuld door scholen en leerkrachten zelf. Hierover zijn we ook in dialoog en vanaf september zou er in alle scholen meer nadruk gelegd worden op het spreken. Uiteraard zijn er al leerkrachten die zo lesgeven. We ondersteunen ook bepaalde initiatieven zoals bv Klascement, een website voor leerkrachten waar ze hun materiaal kunnen opzetten en andere leerkrachten kunnen daaruit inspiratie halen. Evelien: En bijvoorbeeld aardrijkskunde in het Frans geven of geschiedenis in het Engels? Pascal Smet: Zou jij dat willen?

4 pagina 4 > 8 Evelien: Ja Pascal Smet : Er is veel rumoer, dus niet iedereen is het daarmee eens. We hebben 9 projecten die dit uittesten: Clil scholen: Content and Language Integrated Learning. Dan krijg je de inhoud in andere taal. Deze 9 scholen die dit doen, worden op het einde van het schooljaar geëvalueerd, en als het goede resultaten heeft wordt het project uitgebreid. Zaal (reactie van Nederlandse scholieren): Er moet een balans zijn tussen kennis van een taal en hoe je die toepast. Wij vinden dat er terug meer nadruk gelegd moet worden op kennis. Het moet een balans zijn die mooi in evenwicht ligt. Pascal Smet: Daar ben ik het mee eens 2.4 Vakkenclusters Zaal: Bij ons op school werd een deel vakken samengevoegd onder één technisch vak. Bijvoorbeeld als wij mechanische vorming krijgen, staan er onder dat vak 7 andere vakken. Hierdoor kunnen we, als we bijvoorbeeld buizen op mechanica, een van onze hoofdvakken, er met al die andere vakken er toch nog door zijn. Dat is sinds dit jaar volledig veranderd. Leerkrachten weten niet eens welk vak ze eigenlijk moeten geven. Waarom zijn dat geen aparte vakken meer? Moderator: Wil dit dan ook zeggen dat als je voor een van die vakken gebuisd bent, dat je ze allemaal opnieuw moet doen of dat je het hele jaar opnieuw moet doen? Zaal: Nee, dan zijn we gewoon geslaagd. Wij snappen niet dat die vakken nog eens gesplitst worden. Pascal Smet: Ik ga er van uit dat er een soort logica inzit dat die vakken samengenomen worden als je die samen moet kennen. Ik noteer je vraag en ik ga het nakijken, ik weet ook nog niet alles. 2.5 Temperatuur in de klas? Zaal: Afgelopen winter was het koud en de verwarming op school deed het niet. Hoe koud mag het zijn? Het is een keer gebeurd dat we in de namiddag naar huis mochten, maar vaak was dat niet het geval. Pascal Smet: 18 graden denk ik. Ik weet dat in een aantal scholen hier problemen over zijn. Op dit moment is 60 procent van de schoolgebouwen ouder dan 40 jaar. Toen ze schoolgebouwen bouwden, keek men niet zo naar verwarming en de verwarming is ook vaak verouderd. Dat is een van de grote uitdagingen. Natuurlijk als het te koud is, moet de verwarming gemaakt worden. Er zijn minimumnormen. Als scholen die niet respecteren dan kunnen ze hun geld verliezen Moderator: En dan zal de school ook wat straf moeten schrijven!

5 pagina 5 > Leerlingenbegeleiding op school? Chloë: Het is niet altijd duidelijk waar leerlingen terecht kunnen met hun problemen en ook het CLB is niet altijd even bekend. Per school is de leerlingenbegeleiding anders georganiseerd. Hoe staat u er tegenover om hier rond een universeel systeem te maken? Pascal Smet: Ik weet niet of het voor elke school hetzelfde moet zijn. In een ideale wereld zouden leerlingen bij hun ouders terecht moeten kunnen. Uiteraard is dat niet altijd mogelijk, maar eigenlijk zou je toch ergens, al is het bij je ouders, bij je vrienden, CLB leerkrachten terecht moeten kunnen. Die mensen moeten niet altijd zelf je probleem kunnen oplossen, maar belangrijk is wel dat die mensen weten welke mensen dit wél kunnen en je naar hen doorverwijzen. Dat is ook de reden waarom in mijn beleidsnota staat dat we het welbevinden van leerlingen moeten verhogen, en ik heb ook met mijn collega, Jo Van Deurzen, die bevoegd is voor welzijn, afgesproken om dat te bekijken. Ook de werking van CLB s moet worden bekeken. Ze hebben wel een website, maar niet iedereen weet dat, dus dat kan wel verbeteren. Het is onze bedoeling dat de komende jaren te doen. Chloe: Ik had vorige week nog een interview met een CLB-medewerker en die zei dat het niet langer de bedoeling was dat het CLB jongeren zal helpen, maar dat de leerkrachten dit zouden gaan doen. Hoe gaat u dat dan communiceren naar leerlingen? Klopt dit wel? Pascal Smet: Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Het CLB blijft een aanspreekpunt, we gaan wel hun takenpakket herbekijken. Er is een discussie moet het CLB wel in de school zitten?, en ik vind het wel logisch dat je leerkrachten die je elke dag ziet kan aanspreken. Het is de bedoeling dat er een samenspel is tussen CLB, leerkrachten, ouders Chloë: Wat gebeurt er met die vragenlijsten en medische onderzoeken, worden daar statistieken van gemaakt? Pascal Smet: Ook, maar de bedoeling is om jou te helpen, en als er problemen zijn dan wordt dat besproken met jou of je ouders. Bovendien moeten je ouders of jijzelf altijd de toestemming geven als zulke dingen worden gevraagd. Ook moeten de mensen die daar mee bezig zijn zich houden aan beroepsgeheim. Je mag altijd vragen om je dossier in te kijken. Je maakt een afspraak en, als ik met niet vergis, moet een medeweker van het CLB je dossier dan binnen de 10 dagen met jou bespreken. Chloë: Waarom is er zo weinig terugkoppeling over wat je hebt ingevuld bij testen? Pascal Smet: Als je na testen en vragenlijsten niets hoort van het CLB, wil dat zeggen dat er geen problemen zijn. Maar ik wil de suggestie om meer terugkoppeling te krijgen meenemen, we zijn toch bezig met de evaluatie van de leerlingenbegeleiding. Chloë: Je kan je dossier zelf gaan inkijken, maar kan je dat niet beter systematisch doen, want veel leerlingen weten dat niet en het zijn persoonlijke gegevens Pascal Smet: Willen ze dat ook? Chloë: Ja

6 pagina 6 > 8 Moderator: Is dit zo? Wie wil dit wel? En wie vindt van niet? (handen opsteken) De meerderheid wilt dit toch liever wel. 2.7 Hoofddoekenverbod Zaal: Wat bent u van plan om volgend jaar te doen aan het hoofddoekenverbod? Pascal Smet: Er is nog niets beslist. De auditeur, de man die het dossier voorbereid, heeft voorgesteld om te schorsen. Het gemeenschapsonderwijs heeft zelf al beslist om het hoofddoekenverbod met 1 jaar uit te stellen. Volgend schooljaar zal de algemene invoering dus nog niet van kracht zijn. De regelgeving op dit moment is dat ik daar als minister niet in mag tussenkomen, want het Vlaams Parlement heeft een decreet gestemd waardoor de beslissingsmacht bij de raad van het gemeenschapsonderwijs ligt. De Raad van State zegt nu dat dit nu niet mag, het parlement moet het beslissen, maar ze gaan er eerst nog een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof. Moderator: Ik wil daar even op inpikken. Wij hebben ook leerlingen uit Limburg, zij zijn Sikhs. Ze hebben een brief bij voor de minister over hun tulband en of ze die mogen dragen op school. Ze zullen de brief aan het einde van het debat overhandigen. Is het dezelfde vraag die jullie hebben? Zaal: (leerlingen in kwestie) Wij hebben enkele voorbeelden neergeschreven van wat er met ons gebeurd is in Limburg, hoe wij niet toegelaten werden in Hasselt. Wij kunnen naar heel veel scholen niet gaan, omwille van onze tulband. 2.8 Vastbenoemde leerkrachten? Zaal: Wij hebben een leerkracht wiskunde die niet goed lesgeeft. Het is altijd chaos in de klas en veel mensen begrijpen niet waarom die leerkracht vast benoemd werd. Mijn vraag is: kan een vaste benoeming afgeschaft worden? Waarom is dat nodig? Pascal Smet: We gaan dat niet afschaffen. Leerkrachten zijn goede mensen, zij hebben een moeilijke taak, kinderen opvoeden. Wij weten allemaal dat jullie mondiger geworden zijn en dat het allemaal wat moeilijker is. Het is belangrijk dat die mensen ook zekerheid hebben over hun job en ik vind dat er met de vaste benoeming niets verkeerd is. Natuurlijk kan het niet zijn dat je leerkrachten hebt die zeggen ik ben vast benoemd, ik doe hier niets meer, en daar bestaan natuurlijk procedures voor. In eerste instantie kan je naar de directie stappen. Hebben jullie hier al met jullie directie gesproken? Zaal: Er zijn al klachten over geweest. Maar als er een vaste benoeming is

7 pagina 7 > 8 Pascal Smet: Nee, je blijft je fixeren op die vaste benoeming. Maar hebben jullie of jullie ouders al met de directie gesproken? Of met de inrichtende macht? Ik zou daarmee beginnen en dikwijls heeft dit dan heel veel resultaat. Of heb je al geprobeerd met de leerkracht zelf te spreken? Zaal: Het is niet gemakkelijk met hem te praten. Als je hem iets vraagt in de klas, luistert hij al niet. Pascal Smet: Ik zou beginnen met naar de directie te stappen. En als alle leerlingen van de klas dat gaan zeggen, gaan ze wel eens met de leerkracht praten. Het is voor mij heel moeilijk om je lokale situatie te beoordelen, maar ik zou actie ondernemen. 2.9 ASO, TSO, BSO? Zaal: U wilt in de toekomst het ASO, BSO en TSO in elkaar laten vloeien, hoe ziet u dat juist? Pascal Smet: Er is een hele voorbereiding bezig op dit moment. We hebben een aantal vaststellingen. Ten eerste maken mensen vaak een verschil tussen ASO, BSO en TSO. Ze zeggen vaak dat ASO het beste is, TSO minder en BSO is dan zogezegd voor de dommere mensen. Terwijl dat helemaal niet zo is. Een samenleving heeft ook elektriciens en loodgieters nodig. We moeten van dat vooroordeel af. Ten tweede hebben vele ouders dit vooroordeel ook. En als hun kinderen 12 jaar zijn moeten ze proberen met het beste en als hij niet kan volgen kan hij nog altijd zakken. Dat is verkeerd en dan zit je met een watervalsysteem waardoor kinderen schoolmoe worden. We willen nu eigenlijk kinderen tussen 10 en 14 jaar met verschillende belangstellingsgebieden in contact laten komen: talen, cultuur, sociale vakken, techniek en wetenschappen, en dan kunnen ze zichzelf een idee vormen van wat alles inhoudt. Dan wordt er pas definitief gekozen rond de leeftijd van 14. Maar natuurlijk iemand die zegt: ik weet dat ik slager wil worden of ik weet dat ik in de horeca wil werken die moeten dat ook kunnen doen Roken op school? Zaal: Roken op school: Wat doe je met kettingrokers als ze niet buiten mogen in de pauze? Pascal Smet: Ik vind het heel erg als je op 14 jaar al een kettingroker bent, dan heb je een probleem Moderator: Het enige wat je dus kan doen is stoppen met roken! Wij moeten nu ook stoppen met vragen stellen. Meneer de minister, we hadden het al voorspeld, u zou met nog meer vragen naar huis gaan. Pascal Smet: Ja, ik zou iedereen uitnodigen om mij te mailen, je hebt het filmpje gezien, ik ga in Vlaanderen nog heel specifiek naar leerlingen gaan, de data staan op de website Kom af of anders mail je je vraag en dan gaan we je zeker antwoorden.

8 pagina 8 > 8 Moderator: En anders stuur je je vragen door naar de Vlaamse scholierenkoepel en dan komt er ook zeker een antwoord! 3. Slot - Bedanking aan de minister en de moderator voor het debat. - Bedanking aan de scholieren. - Vraag aan de scholieren om de vragenlijst in te vullen die ze kregen.

Opbouw 1. Inleiding (2 min): kennismaking en bedoeling verduidelijken. 2. Spontane vragen (zowel van kabinet als van leerlingen)

Opbouw 1. Inleiding (2 min): kennismaking en bedoeling verduidelijken. 2. Spontane vragen (zowel van kabinet als van leerlingen) >VERSLAG OP DE KOFFIE MET JOS Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 Algemeen Aanwezig: 70 deelnemers Moderator: Jeff (Vlaamse Scholierenkoepel) Experts/toehoorders: Evy Verdyckt (kabinet onderwijsminister

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag)

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag) > VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag) Aanwezig: 18 leerlingen Vertegenwoordiging: Vrij Technisch Instituut Leuven, Sint-Theresia-instituut Kortrijk,

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

Enquête Vlaamse Scholierenkoepel 2011-10-25

Enquête Vlaamse Scholierenkoepel 2011-10-25 Enquête Vlaamse Scholierenkoepel 2011-10-25 Hoe link is je school Relaties op school In het 2 e semester van het schooljaar 2010-2011 hield de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) een enquête onder 4200 leerlingen.

Nadere informatie

Pedagogische aanpak op de St. Plechelmusschool

Pedagogische aanpak op de St. Plechelmusschool Pedagogische aanpak op de St. Plechelmusschool Ons uitgangspunt is het welbevinden en positief gedrag van leerlingen te bevorderen. Wij gaan uit van: Goed gedrag kun je leren Om dit te bereiken werken

Nadere informatie

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht Letterenhuis Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE Workshop voor 3de graad TSO/BSO Info voor de leerkracht Het Letterenhuis Het Letterenhuis bewaart de archieven van schrijvers

Nadere informatie

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 > NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 Leerlingen uit het secundair onderwijs mogen vertegenwoordigd zijn als partner op de schoolraad.

Nadere informatie

3 november 2014. Onderzoek: Pesten

3 november 2014. Onderzoek: Pesten 3 november 2014 Onderzoek: Pesten 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten?

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Zit je met een vraag over school? Of wil je weten wat je rechten

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

> VERSLAG ASO, BSO, TSO, SO WHAT Verslag discussiesalon op inspraakdag VSK Inspraakdag Oost-Vlaanderen (11.05.2012)

> VERSLAG ASO, BSO, TSO, SO WHAT Verslag discussiesalon op inspraakdag VSK Inspraakdag Oost-Vlaanderen (11.05.2012) > VERSLAG ASO, BSO, TSO, SO WHAT Verslag discussiesalon op inspraakdag VSK Inspraakdag Oost-Vlaanderen (11.05.2012) Aanwezig: 15 scholieren tussen de 12 en 18 (uit scholen in Oost-en West-Vlaanderen) Vertegenwoordiging:

Nadere informatie

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen MEE & de Wering Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen 1 Weerbaarheid & sociale vaardigheden Voor kinderen van 9 12 jaar (basisschool) Het hoofddoel van de cursus Ho, tot hier en niet verder! is het bevorderen

Nadere informatie

NIEUWE INVULLING IN DE EERSTE GRAAD www.sintjozefhumaniora.be HALLO Je zit nu in het zesde leerjaar en binnenkort kies je een nieuwe school. Misschien is onze school wel precies wat je zoekt. Daarom stellen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT. Beste leerkracht,

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT. Beste leerkracht, INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT Beste leerkracht, Ook dit jaar organiseren we opnieuw de PEP- dagen. Proeven en proberen in het secundair onderwijs. In dit document vind je alle nuttige informatie. HET CONCEPT

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT. Beste leerkracht,

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT. Beste leerkracht, INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT Beste leerkracht, Ook dit jaar organiseren we opnieuw de PEP- dagen. Proeven en proberen in het secundair onderwijs. In dit document vind je alle nuttige informatie. HET CONCEPT

Nadere informatie

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school.

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school. Protocol gedrag Een goede school heeft geen pestprojecten nodig, of anders gezegd: doet dagelijks een pestproject, mits zij zich er steeds van bewust blijft welke processen in de groepsvorming een belangrijke

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Daarom hebben IKEA-kastjes een handleiding en auto s een gps-toestel. Mensen moeten nu eenmaal op weg geholpen worden.

Daarom hebben IKEA-kastjes een handleiding en auto s een gps-toestel. Mensen moeten nu eenmaal op weg geholpen worden. Inhoudstafel Voorwoord Deel 1: Visietekst Daarom hebben auto s een bumper en potloden een gommetje. Mensen maken nu eenmaal fouten. 1. Waarom vraag je feedback? 2. Wat is feedback? 3. Waarover vraag je

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Politieke uitspraken in de les zedenleer.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Politieke uitspraken in de les zedenleer. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/KL/KSO/2007/185 BETREFT: Secundair onderwijs: Politieke uitspraken in de les zedenleer. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 16.11.2007 1.2 Verzoeker Ouder van een leerling. 1.3

Nadere informatie

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort.

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort. Pestprotocol Pestprotocol o.b.s. De Schuthoek Ieder kind heeft liefde en begrip nodig voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Beginsel 6 van de Universele Verklaring van

Nadere informatie

> DEBAT MET SCHOLIEREN EN POLITICI Verslag debat Inspraakdag 2014 Vlaams Parlement - vrijdag 21 februari 2014 (13u00-14u30)

> DEBAT MET SCHOLIEREN EN POLITICI Verslag debat Inspraakdag 2014 Vlaams Parlement - vrijdag 21 februari 2014 (13u00-14u30) > DEBAT MET SCHOLIEREN EN POLITICI Verslag debat Inspraakdag 2014 Vlaams Parlement - vrijdag 21 februari 2014 (13u00-14u30) Aanwezige scholen Politici Aantal deelnemers Luisteraars Moderator: Verslag:

Nadere informatie

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1 Straffe school! welke straffen zijn er wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP Jij hebt rechten. En ook verantwoordelijkheden. In groep hou je rekening met elkaar en respecteer

Nadere informatie

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT INZETBAARHEIDS ASSESSMENT Hoe werkt dat? INSTRUCTIE: Vragenlijst: Dit is een vragenlijst die is gemaakt om een beeld te krijgen van je inzetbaarheid. Het is hierom belangrijk dat je de vragenlijst zo eerlijk

Nadere informatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie WERKBLADEN Seksuele intimidatie 1 Waarom dit boekje? 1.1 Zet een rondje om het goede antwoord. Seksuele intimidatie komt vaak voor. Ja Nee Seksuele intimidatie komt weinig voor. Ja Nee Mannen worden vaker

Nadere informatie

> COMMISSIE 1 Leren binnenstebuiten en Goed Gevoel op school 23 februari 2013 (12u45-14u35) Thema 1: Leren binnenstebuiten

> COMMISSIE 1 Leren binnenstebuiten en Goed Gevoel op school 23 februari 2013 (12u45-14u35) Thema 1: Leren binnenstebuiten > COMMISSIE 1 Leren binnenstebuiten en Goed Gevoel op school 23 februari 2013 (12u45-14u35) Voorzitter: Lora Hasenbroeckx Moderator: Nieke Nouwen (Vlaamse Scholierenkoepel ) en Dirk Lagast (Raad van de

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

Actualiteitsdebat Hervorming Secundair Onderwijs. Vlaams Parlement, 18 januari 2017

Actualiteitsdebat Hervorming Secundair Onderwijs. Vlaams Parlement, 18 januari 2017 Actualiteitsdebat Hervorming Secundair Onderwijs Vlaams Parlement, 18 januari 2017 Tussenkomst Jo De Ro (Open Vld) Maar vooral beste ouders en leerkrachten die thuis dit actueel debat aan t volgen zijn:

Nadere informatie

Het evaluerend vermogen in secundaire scholen. Jef C. Verhoeven (KU Leuven) Geert Devos (UG) Peter Van Petegem (UA) 21/4/2001 Evaluerend vermogen 1

Het evaluerend vermogen in secundaire scholen. Jef C. Verhoeven (KU Leuven) Geert Devos (UG) Peter Van Petegem (UA) 21/4/2001 Evaluerend vermogen 1 Het evaluerend vermogen in secundaire scholen Jef C. Verhoeven (KU Leuven) Geert Devos (UG) Peter Van Petegem (UA) 21/4/2001 Evaluerend vermogen 1 1. Evaluatie: begrippen - Van testcultuur naar assessment

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

Geen kwaliteitsvol gezondheidsbeleid zonder leerlingenparticipatie!

Geen kwaliteitsvol gezondheidsbeleid zonder leerlingenparticipatie! > EEN PARTICIPATIEF GEZONDHEIDSBELEID Hoe leerlingen betrekken? Hoe als leerling aan de slag gaan? De Vlaamse Scholierenkoepel zet je op weg (Studiedag VLOR april 2012) Geen kwaliteitsvol gezondheidsbeleid

Nadere informatie

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 WIJZIGINGEN STUDIEAANBOD 1 STE LEERJAAR A Waarom? interesse talenten observatie oriënteren 2 STUDIEAANBOD 2013-2014 1 STE LEERJAAR A Agro- en biotechnieken

Nadere informatie

> DE OVERGANG NAAR HET MIDDELBAAR Verslag discussiesalon Inspraakdag 2015 Vlaams Parlement 2 maart 2015 (10u15 12u00)

> DE OVERGANG NAAR HET MIDDELBAAR Verslag discussiesalon Inspraakdag 2015 Vlaams Parlement 2 maart 2015 (10u15 12u00) > DE OVERGANG NAAR HET MIDDELBAAR Verslag discussiesalon Inspraakdag 2015 Vlaams Parlement 2 maart 2015 (10u15 12u00) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen - deze

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Enquête cyberpesten. Beste leerling van de Provinciale Handelsschool te Hasselt,

Enquête cyberpesten. Beste leerling van de Provinciale Handelsschool te Hasselt, Enquête cyberpesten Beste leerling van de Provinciale Handelsschool te Hasselt, Ik ben Anke, student maatschappelijk assistent aan de Hogeschool PXL. Tijdens mijn laatste opleidingsjaar doe ik mijn eindstage

Nadere informatie

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Mediawijsheid A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Ik heb samen met de kinderen een gesprek gevoerd over de sociale media en het internet gebruik. Ik heb voor mezelf thuis een

Nadere informatie

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Je wil een nieuwe uitdaging direct na je secundaire opleiding? Je studeert aan het hoger onderwijs en kiest resoluut voor verandering? Kies voor een voedingsberoep!

Nadere informatie

Zijn secundaire scholen klaar voor de onderwijshervormingen?

Zijn secundaire scholen klaar voor de onderwijshervormingen? Zijn secundaire scholen klaar voor de onderwijshervormingen? Een multiple case study naar de draagkracht van vier secundaire scholen om de hervormingen door te voeren Esther Gheyssens & Katrien Struyven

Nadere informatie

ENERGIE RONDGANG OP SCHOOL

ENERGIE RONDGANG OP SCHOOL ENERGIE RONDGANG OP SCHOOL Thema Energiegebruik Onderwerp Leeftijd Duurzame Ontwikkeling Energiebesparing Hernieuwbare energie Verkeer en vervoer Verwarming/Koeling Warm water CO 2 -zuinig vervoer Verlichting

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS CURRICULUM VITAE In dit lespakket maken jongeren hun cv. Vermits sommige jongeren al van bij het begin van het schooljaar op zoek gaan naar een job of stageplaats, maken ze zeer snel een eerste exemplaar

Nadere informatie

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg...

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg... Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs (http://www.knack.be/auteurs/simon-demeulemeester/author- Simon Demeulemeester demeulemeester/author-4000174167085.htm) woensdag 23 januari 2013 om

Nadere informatie

SAMEN SCHOOL MAKEN. Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw

SAMEN SCHOOL MAKEN. Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Huiswerk is SAMEN SCHOOL MAKEN Huiswerkbeleid van VIA Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Huiswerk is het uitvoeren van opdrachten buiten klasverband. Goed huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat

Nadere informatie

> VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017)

> VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017) > VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Hoe ver is de lat voor taal opgeschoven? Stand van zaken talenbeleid basis- en secundair onderwijs Bijlage bij persbericht 16/12/2008

Hoe ver is de lat voor taal opgeschoven? Stand van zaken talenbeleid basis- en secundair onderwijs Bijlage bij persbericht 16/12/2008 Hoe ver is de lat voor taal opgeschoven? Stand van zaken talenbeleid basis- en secundair onderwijs Bijlage bij persbericht 16/12/28 Met de talenbeleidsnota De lat hoog voor talen. Goed voor de sterken,

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Van TSO naar TSO : (g)een probleem

Van TSO naar TSO : (g)een probleem Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen Van TSO naar TSO : (g)een probleem De brochure Van ASO naar TSO werd uitgebreid met een gedeelte dat de aansluitmogelijkheden bij overgangen binnen de TSO-richtingen

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

Omgaan met ongewenst gedrag op de Erasmus

Omgaan met ongewenst gedrag op de Erasmus Omgaan met ongewenst gedrag op de Erasmus Schooljaar 2016-2017 Ongewenst gedrag Over het omgaan met ongewenst gedrag zijn school breed afspraken gemaakt. Binnen PBS volgen we een vaste werkwijze om klein

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS Reina Bos en Henk Versteeg 0 Inhoudsopgave: 1. Pesten op school: Hoe gaan wij er mee om? 2. Algemene voorwaarden 3. Hoe willen wij daar op De Balans mee omgaan? 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

05-12-2005. Artikel zonder titel

05-12-2005. Artikel zonder titel 05-12-2005 Artikel zonder titel Jongeren hebben vaak weinig vertrouwen in de objectiviteit van leraren en schooldirecteuren. En dat wantrouwen wordt alleen maar sterker, als ze daarin keer op keer worden

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

> VERSLAG INSPRAAKDAG POLITIEK OP SCHOOL Vlaams Parlement Vrijdag 5 maart 2010 (13u15 15u00)

> VERSLAG INSPRAAKDAG POLITIEK OP SCHOOL Vlaams Parlement Vrijdag 5 maart 2010 (13u15 15u00) > VERSLAG INSPRAAKDAG POLITIEK OP SCHOOL Vlaams Parlement Vrijdag 5 maart 2010 (13u15 15u00) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt

Nadere informatie

Vragenlijst Prettig Schoolgaan versie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Vragenlijst Prettig Schoolgaan versie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs Vragenlijst Prettig Schoolgaan versie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs Inleiding Hieronder staan een aantal vragen. De vragen gaan allemaal over de middelbare school. Jij gaat de vragen beantwoorden.

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

> IN GESPREK MET DE ONDERWIJSKOEPELS Verslag gesprekstafel Inspraakdag 2014 Vlaams Parlement - 21 februari 2014 (13u00 14u30)

> IN GESPREK MET DE ONDERWIJSKOEPELS Verslag gesprekstafel Inspraakdag 2014 Vlaams Parlement - 21 februari 2014 (13u00 14u30) > IN GESPREK MET DE ONDERWIJSKOEPELS Verslag gesprekstafel Inspraakdag 2014 Vlaams Parlement - 21 februari 2014 (13u00 14u30) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen

Nadere informatie

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? 1 Advies is vaak iets anders

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

Van OKAN-leerlinge tot lesgeefster Nederlands aan anderstalige meisjes

Van OKAN-leerlinge tot lesgeefster Nederlands aan anderstalige meisjes Kristina Balogovà (afgestudeerd in 2008) Van OKAN-leerlinge tot lesgeefster Nederlands aan anderstalige meisjes Interview: Roua Al Sahour (6 e wetenschappen-wiskunde) de klas Project Open Leerruimte in

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Een compleet opleidingenaanbod!

Een compleet opleidingenaanbod! Een compleet opleidingenaanbod! Campus Hof van Riemen Frans Coeckelbergsstraat 17-22 2220 Heist-op-den-Berg T 015 24 18 45 F 015 24 12 13 kta.heist-op-den-berg@g-o.be www.campushofvanriemen.be Citaten

Nadere informatie

Checklist. Hoe kan het PO zorgen voor een goede voorbereiding op het VO?

Checklist. Hoe kan het PO zorgen voor een goede voorbereiding op het VO? Checklist Hoe kan het PO zorgen voor een goede voorbereiding op het VO? Voorbereiding op onderwijs VO Huiswerk in groep 8 Huiswerkbeleid schoolbreed invoeren. Huiswerk opgeven: werk dat thuis gemaakt moet

Nadere informatie

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam.

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam. Formeel en informeel Tijdens je stage praat je veel met mensen. Soms is het een officieel gesprek, soms een gezellig praatje met een collega. Dit noem je formele en informele gesprekken. Formeel betekent

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

> COMMISSIE 3 You have to fight for you right en Klaargestoomd voor het leven 23 februari 2013 (12u45-14u35)

> COMMISSIE 3 You have to fight for you right en Klaargestoomd voor het leven 23 februari 2013 (12u45-14u35) > COMMISSIE 3 You have to fight for you right en Klaargestoomd voor het leven 23 februari 2013 (12u45-14u35) Voorzitter: Ferre Windey Moderator: Evy (Vlaamse Scholierenkoepel ) en Hilde (Raad van de Vlaamse

Nadere informatie

voor leerlingen Pesten op het werk VRAGEN EN OPDRACHTEN

voor leerlingen Pesten op het werk VRAGEN EN OPDRACHTEN voor leerlingen Pesten op het werk VRAGEN EN OPDRACHTEN Bladzijde 5 Waarom dit boekje? Lees de tekst goed. Beantwoord dan de onderstaande vragen. 1 Waar gaat het boekje over?... 2 Door wie kun je op het

Nadere informatie

> VERSLAG INSPRAAKDAG LEERLINGENBEGELEIDING Vlaams Parlement Vrijdag 5 maart 2010 (10u15 12u00)

> VERSLAG INSPRAAKDAG LEERLINGENBEGELEIDING Vlaams Parlement Vrijdag 5 maart 2010 (10u15 12u00) > VERSLAG INSPRAAKDAG LEERLINGENBEGELEIDING Vlaams Parlement Vrijdag 5 maart 2010 (10u15 12u00) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt

Nadere informatie

www.besafe.be Lokeren SOVA-project

www.besafe.be Lokeren SOVA-project www.besafe.be Lokeren SOVA-project Lokeren SOVA-project: Sociale vaardigheidstraining voor leerkrachten en leerlingen secundair onderwijs FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen?

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? 1 2 Inhoud info-avond 1. Huidige structuur secundair onderwijs 1. Gewoon secundair onderwijs 2. Buitengewoon secundair onderwijs 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? Huidige structuur secundair

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP 14 5. HET DECREET: www.kinderrechtswinkel.be Rechtspositie van de minderjarige www.kinderrechtswinkel.be Slotwoordje Ziezo! Het decreet is een

Nadere informatie

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN Je leest een tekst over de organisatie en de structuur van het onderwijs in Vlaanderen. Wat moet je doen? 1. Kijk naar de woordenlijst op blad 1 (deze pagina) 2. Lees eerst de

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld

Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld Symposium Slachtofferhulp Grenzen in het geding Den Haag, 20 februari 2015 Bruno Vanobbergen Kinderrechtencommissaris

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen

Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen vergadering C164 OND17 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van 26 maart 2013 2 Commissievergadering nr. C164 OND17 (2012-2013) 26 maart 2013

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2008-299- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie