in for mail Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken colofon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in for mail Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken colofon"

Transcriptie

1 JUNI 2011 Jaargang colofon Uitgave Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Postbus AG Venlo T F Redactie Medewerkers Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken: Blariacumcollege, College Den Hulster, Valuascollege en Centrale Service Unit Eindredactie Leonie Berden, PR, Communicatie & Marketing T Vormgeving Studio Denk, Venlo in for mail In dit nummer O.A. Bovenschoolse Zorgvoorziening Rots en Water Project- en evenementenweek Verborgen talent van docent Druk Drukkerij Knoops, Venlo Uitgave voor medewerkers en relaties van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

2 P.03 Voorwoord Op maandagochtend 23 mei meldt Dagblad De Limburger dat minister van Bijsterveldt vindt dat de school (de) leerling meer moet uitdagen en dat zij vandaag haar nieuwe actieplannen Basis voor Presteren en Beter Presteren presenteert, waarmee zij het onderwijs ambitieuzer wil maken. Daarnaast melden zowel radio in het 8-uur journaal, als Nu.nl dat de staatssecretaris aankondigt dat leraren en schoolleiders elkaar meer de maat moeten nemen teneinde de kwaliteit te verhogen. Alweer opmerkelijk nieuws in het post-dijsselbloem tijdperk: de intentie in HOUD 2 3 Voorwoord Nieuwtjes Blariacum / Den Hulster / Valuas was immers om als overheid enkel te spreken over het wat ; het hoe zou men vooral aan de sector over laten. Net zoals bij de jaarwisseling blijkt het ook voor de politiek moeilijk om zich langer dan pakweg een maand aan goede voornemens te houden, waarmee ik overigens de waarde van het bij elkaar in de keuken kijken beslist niet wil bagatelliseren. Op de juiste manier vormgegeven en dus met het accent op mogelijkheden om van elkaar te leren, is dit een bijzonder probaat middel om de professionele dialoog aan te gaan, kwaliteit te verbeteren en zodoende een bijdrage te leveren aan het bevorderen van beroepstrots, een eigenschap waar we in het onderwijs veel bewuster mee moeten omgaan. Overigens lijkt het me in het licht van het voorafgaande zinvol om leerlingen een rol te geven in de totstandkoming van de professionele dialoog. Daarom verwijs ik graag naar de recente reviewstudie Leraar-leerlingrelaties (Zie Leraar - Blariacumcollege Mostellaria College Den Hulster Speeddaten met bètavrouwen Valuascollege Dinnershow Van de GMR Column Bovenschoolse Zorgvoorziening Kwaliteitskeurmerk Rots en Water Moslimjongeren en hun gezicht Lesbevorderingsproject Overig nieuws Blariacumcollege Project- en evenementenweek Maatschappelijke stage Sporthal Hagerhof Overig nieuws College Den Hulster Het verborgen talent van je docent Reis naar Servië Overig nieuws Valuascollege leerlingrelaties, schools leren van leerlingen en welbevinden van leraren door Helma Koomen c.s., te vinden via die aantoont dat het rendement van onderwijs stijgt en leerlingen beter op school presteren als ze een positieve relatie met hun leraar hebben. Onderzoekster Helma Koomen (UvA) stelt: Opmerkelijk is dat het stimuleren van positieve relaties vooral van belang lijkt in het voortgezet onderwijs, en in het bijzonder voor kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus....juist tijdens de puberteit maakt het kennelijk uit of je een warme band met je leraar hebt. Je zet je als leerling dan als het ware in voor die docent. Het onderzoek toont aan dat jongens zich in het geval van positieve relaties meer betrokken en gemotiveerd voelen op school en dat meisjes beter gaan leren. Daarnaast ontlenen leerkrachten voldoening en zingeving aan persoonlijke relaties met leerlingen. Als we besluiten inderdaad bij elkaar over de vloer te komen, is het logisch om ons daarbij te concentreren op de verbetering van ons pedagogisch handelen. Bovendien hebben we de mogelijkheid om nadrukkelijk met onze leerlingen in gesprek te gaan over manieren die hen in staat stellen het beste vorm geven aan hun leerproces? Leerlingen om feedback vragen en daar vervolgens met collega s op reflecteren leidt ongetwijfeld tot hogere kwaliteit. Zodoende leert de leraar nieuwe dingen die hem of haar in staat stellen om de professionaliteit op een hoger plan te brengen en daar trots op te zijn. Als we dit proces faciliteren met meer ruimte voor creativiteit en zelfsturing, zou dat een mooie impuls betekenen voor de doelstelling om Nederland weer in de top 5 van kenniseconomieën van de wereld te brengen. Op 20 april jongstleden voerden leerlingen van gymnasium-4, aangevuld met twee leerlingen van gymnasium-3, voor het achtste jaar in successie een klassiek toneelstuk op. Dit gebeurde in het kader van de lessen KCV. Dit jaar was de keuze gevallen op Mostellaria (Het Spookhuis), een stuk van de Romeinse komedieschrijver Plautus, die rond 200 voor Christus leefde. Plautus kan gerust de aartsvader van de klucht genoemd worden en de jonge acteurs maakten er ook een hilarisch geheel van, waar de spetters van af vlogen. De komische verwikkelingen volgden elkaar in hoog tempo op, temeer daar de spelers in weerwil van de bange voorgevoelens van de regisserende KCVdocent op het moment suprême opmerkelijk tekstvast bleken te zijn. Een prachtig decor, sfeervolle belichting en opzwepende muziek tijdens de intermezzi maakten van de voorstelling in het atrium van het Juniorcollege een flonkerend geheel. Henk Baeten In mei namen ongeveer 140 meisjes uit de tweede, vierde en vijfde klas havo/(t)vwo deel aan het speeddaten met zeven bètavrouwen. In groepjes spraken de leerlingen met vrouwen die allemaal een technisch beroep hebben of een technische studie doen. Na elke ronde werd er gewisseld en kwamen de leerlingen bij een andere professional te zitten. Onder de vrouwen waren studentes industrieel ontwerpen, werktuigbouwkunde, chemische technologie en kennistechnologie. In Nederland kiest slechts 17% van de meisjes een bètaprofiel. In andere landen ligt dit aantal veel hoger. Dit wordt mede veroorzaakt door het imago van technische beroepen. Meisjes hebben nog steeds het idee dat bètaberoepen stoffig, vies en saai zijn. Met behulp van het speeddaten probeert het landelijk expertisebureau meisjes/ vrouwen en bèta/techniek, VHTO, dit imago te verbeteren. 20 april vond op het Valuascollege de eerste dinner-show plaats. De aula was omgetoverd tot een restau-rant waar ongeveer 140 gasten genoten van een heerlijke maaltijd terwijl op het podium de leerlingen van de vooropleiding conservatorium optraden. Het werd een uiterst geslaagde avond zowel culinair als ook qua amusement. Het menu bestond onder andere uit spekrolletjes met kruidenkaas, scampi s, pangafilet in een stormachtige witte wijnsaus gegarneerd met schorsenerenkrullen als warm voorgerecht en als hoofdgerecht kophaasje met tijmsaus, Charlotte aardappeltjes en sperzieboontjes omwikkeld met spek. Het nagerecht was een aardbeiensorbet ijs met gemarineerde aardbeien. Tenslotte kon iedereen nog even genieten van een heerlijk kopje thee, koffie of cappuccino. De avond werd muzikaal verzorgd door de leerlingen van de vooropleiding conservatorium. Zij brachten een gevarieerd programma met elementen uit zowel de klassieke als de lichte muziek. De band Spirits High sloot de avond spetterend af. De eerste Valuas dinnershow krijgt zeker een vervolg volgend schooljaar. Er liggen nu al plannen voor een dinnershow rond het thema musical, een glee-dinnershow en een dinnershow country & western. Volgend schooljaar is er dus behalve ValuasCult een heleboel te beleven op het Henk van den Heuvel Voorzitter College van Bestuur Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Valuascollege! Wilt u reageren? Mail dan naar

3 INFORMAIL P.04 Column De herovering van de morele ruimte Op zoek naar de verloren moraal (3) van de gmr In de vorige Informail gaf ik aan dat de discussie rondom een herziening van het taakbeleid door de personeelsgeleding van de GMR van nabij wordt gevolgd. De invulling van een nieuw taakbeleid moet gezien worden in het licht van de herstructurering. In het kader van de herstructurering is momenteel ook het overleg met de vakcentrales hervat. Aspecten die in dit overleg een rol spelen zijn het jaartaakmodel op basis van het aantal werkweken per schooljaar, het maximale percentage lessen, hoe om te gaan met de vermindering van de vijf vakantiedagen, het trekkingsrecht, de functiemix. Kortom de vakcentrales beogen een lokaal-cao-akkoord af te sluiten met het college van bestuur. Andere zaken die de afgelopen maanden de revue passeerden zijn de ontwikkelingen op het gebied van ICT in het onderwijs, de financiële stand van zaken, mede in het licht van de aanmeldingen van afgelopen maart, de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs. Op 9 juni vond de jaarlijkse scholingsmiddag plaats, georganiseerd door de GMR. Voor deze scholing waren uitgenodigd alle leden van de drie campusmedezeggenschapsraden, de directies van de drie campussen en het college van bestuur. Gezien het onderwerp was het een interessante bijeenkomst: de betekenis van de financiële cijfers met betrekking tot het te voeren beleid op de lange termijn. Deze scholing werd gegeven door de financieel deskundigen van de Onderwijsgemeenschap in samenwerking met de accountant van de Onderwijsgemeenschap. Thea Kuijer, voorzitter GMR Burgers zijn over het algemeen tevreden met hun eigen leven, maar maken zich grote zorgen over de morele kwaliteit van de samenleving als geheel - dat blijkt steeds uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Die ongenoegens betreffen het verlies aan gemeenschapsbanden ( strong ties ), een gebrek aan morele grand designs en het ontbreken van een normatieve structuur. Die constateringen behoeven wel enige nuancering. Het tekort aan moreel besef en de toestand van anomie slaan doorgaans op het gedrag van de ander. En de moderne improvisatiemaatschappij, inderdaad gekenmerkt door weak ties, schept tezelfdertijd gunstige voorwaarden voor innovatie en vitaliteit. Blijft staan dat velen een gevoel van geborgenheid missen. Beroepskrachten in het publieke domein (waaronder onderwijs), zeggen, volgens weer een ander onderzoek van het SCP, zich vooral te storen aan slechte omgangsvormen, cool pose en acting out-gedrag van jongeren én aan het dwingende claimgedrag van meestal hoger opgeleide burgers. De Duitse cultuurfilosoof Peter Sloterdijk gaat een stap verder en heeft in dit verband het begrip woede-economie gemunt. Woede is significant genoeg het eerste woord uit de Europese literatuurgeschiedenis. Met het Griekse equivalent mènis begint Homerus de Ilias. De oplossing voor het morele vraagstuk ligt voor velen in een veiligheidsoffensief. Ook op scholen heeft veiligheid de morele ruimte bezet. Op zoek naar een safe new world zijn camera s, pasjes, body-scans, elektronische dossiers, security services en andere vormen van community safety inmiddels principes van sociale orde geworden. Maatschappelijk is het morele ijkpunt niet langer de Tweede Wereldoorlog, maar de aanslag op de Twin Towers, of, op de korte termijn, zinloos geweld als in Alphen aan den Rijn - gebeurtenissen die aanleiding voor verdere preventie vormen. Anderen zetten vraagtekens bij een dergelijke framing van de bange samenleving en het veiligheidsoffensief. Hun argumentatie vertoont frappante gelijkenis met een raadselachtig verhaal van Kafka, Der Bau, waarin een mol-achtig wezen zijn hele leven slechts vult met het bedenken van nieuwe procedures en uitvalswegen om de veiligheid van zijn onderaardse leefruimte te verbeteren. Een klassiek onderscheid, ooit gemaakt door een van de scherpzinnigste denkers van de twintigste eeuw, Isaiah Berlin, kan hier helderheid verschaffen. Het veiligheidsdenken is dan te rangschikken onder wat Berlin negatieve vrijheid noemt. Negatieve vrijheid (vrijheid van ) is de vrijheid om je gang te kunnen gaan. Het is de taak van de overheid om slechts dan in te grijpen wanneer een ander schade berokkent. Positieve vrijheid (vrijheid om ) is volgens Berlin daarentegen de vrijheid voor mensen of groepen mensen om idealen te ontplooien en te verwezenlijken. Waar het veiligheidsdenken vooral betrekking heeft op de negatieve vrijheid van de fysieke ruimte, heeft het verlangen naar geborgenheid meer met de positieve vrijheid van de psychische ruimte te maken. De algemene wens om de morele ruimte in de samenleving en op school te heroveren is geen gemakkelijke opgave. Soms worden kernwaarden uit Human Resource Management-handboeken geciteerd, die hoe waardevol ook, zonder concretisering soms raar uitpakken. Zo ken ik het geval van ouders die met veel ophef vorderden dat hun kind het vak wiskunde-b kon volgen - ofschoon dit vak voor geen enkele vervolgopleiding, waartoe het CM-profiel van het kind toegang gaf, vereist was - op basis van de door de school geformuleerde waarde dat elk kind ertoe doet. In het onderwijs wordt veel bedacht, en bij tijden weinig gedacht. Misschien brengt een opstel van de filosofe Hannah Arendt, opgenomen in Between Past and Future, enig licht in de duisternis. Arendts opvattingen zijn overigens niet los te zien van haar joodse achtergrond, ervaring met de politisering van het onderwijs in Nazi-Duitsland en de (her)opvoedingsprogramma s voor immigranten in de VS - het land waar zij van 1941 tot aan haar dood verbleef. Voor Arendt staat de school principieel niet gelijk aan de wereld, en zijn kinderen er niet om de maatschappelijke problemen veroorzaakt door volwassenen op te lossen. In de school presenteert de volwassen generatie de wereld zoals die is. Onderwijs heeft in haar filosofie primair een conserverende functie. De school dient kinderen existentiële zekerheid te bieden om met een onzekere wereld om te kunnen gaan. Pas dan kan de samenleving zich noodzakelijk vernieuwen. In afwijking hiervan zijn in Nederland sinds de jaren negentig van de vorige eeuw steeds meer maatschappelijke kwesties naar de scholen geschoven en aan het personeel ingrijpende taken toebedacht op het gebied van therapeutische social engineering. Die ingrepen worden steevast gerechtvaardigd door de retoriek van de snel veranderende samenleving, die gebaseerd is op gebrekkige historische kennis en onvoldoende inzicht in het verschil tussen informatie en kennis. Door de grote hoeveelheid eisen die aan de scholen worden gesteld kunnen zij het natuurlijk nooit goed doen. Als recentelijk de inspectie spreekt van een crisis in het voortgezet onderwijs, verwijst zij in feite naar een crisis van de maatschappij. Veel leraren hebben hierdoor het gevoel dat zij voortdurend te kort schieten. Het gevolg van onrealistische en te hoge verwachtingen leidt tot een toename van kritiek, waardoor bange scholen ontstaan, waarin weinig zelfvertrouwen heerst. In de visie van Arendt bestaat hiervoor een tegenwicht. Docenten moeten zich bezig houden met waar zij goed in zijn: intellectuele en praktijkgerichte vorming en empathische omgang met kinderen. Dat levert hun erkenning op, en gezag - noodzakelijke voorwaarden voor morele vorming. Onderwijs, zo Arendt, is het moment waarop we besluiten of we genoeg van de wereld houden om de verantwoordelijkheid ervoor te nemen. Ronald van Kesteren Vorige afleveringen van Op zoek naar de verloren moraal zijn verschenen in Informail, 17 en 18 (2011).

4 INFORMAIL P.06 P.07 Bovenschoolse Zorgvoorziening (BZV) De BZV is kortweg gezegd een speciale voorziening waar leerlingen die even niet meer op hun eigen school kunnen zijn, tijdelijk terecht kunnen. Maar wat is het nu precies en wellicht nog belangrijker, wat is het niet? Onbekend maakt onbemind en dat is nu juist niet de bedoeling. Wim Franssen, coördinator van de BZV, is aan het woord. Nederland is opgedeeld in samenwerkingsverbanden die onder andere zijn bedoeld om de zorg voor leerlingen te organiseren. De BZV is de Bovenschoolse Zorgvoorziening van het samenwerkingsverband van de regio Noord-Limburg. Hier zijn zeven scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten: onze eigen drie campussen, Bouwens van der Boyecollege (Panningen), Raayland College (Venray), Citaverdecollege en Dendroncollege (Horst). Verder zijn Gilde Opleidingen (mbo), De Velddijk (VSO) en Het Wildveld (Praktijkonderwijs) aangesloten. De BZV is in 2007 opgericht om leerlingen op te vangen die om de een of de andere reden, tijdelijk, niet op hun school konden zijn. De problemen waarmee leerlingen te maken kunnen hebben, zijn problemen op het gebied van het leren zelf, het gedrag of de thuissituatie, of een combinatie hiervan. Als leerlingen in aanmerking komen voor een plek op de BZV, is een terugkeer naar de eigen school bijna altijd het uitgangspunt. De eigen school blijft ook gedurende het verblijf op de BZV verantwoordelijk voor de leerling. Traject Op de BZV kennen we een kort en een lang traject. In principe duurt een kort traject zestien weken, een lang traject kan maximaal één jaar duren. Voordat de leerling kan beginnen is er goedkeuring nodig van het Zorgloket. Daar wordt beslist of de BZV een passende plaats kan bieden aan de leerling. Als er bij het Zorgloket een positief besluit valt, wordt de intake op de BZV gepland. Bij deze intake zitten de ouder(s)/verzorger(s), de leerling zelf, iemand van de eigen school, de mentor van de BZV, vaak een gedragswetenschapper en als het nodig is, onze contactpersoon vanuit Bureau Jeugdzorg. Gezamenlijk maken wij dan de eerste afspraken over het verblijf op de BZV. Deze afspraken leggen we vast in het handelingsplan. Leerlingen doorlopen altijd eerst de instroomfase en na ongeveer zes weken plannen we het eerste vervolggesprek. In principe zitten daar dezelfde personen bij elkaar die ook de intake hebben gedaan. Na dit gesprek wordt beslist of er een kort of een lang traject wordt ingezet. Normaal gesproken stapt de leerling dan over naar een vervolggroep. Steeds na zes weken wordt een gesprek gepland. En telkens is het de vraag of de leerling kan terugkeren naar het reguliere voortgezet onderwijs. Als dat zo is, komt de leerling terecht in de uitstroomgroep en geslacht we een stapsgewijze terugkeer naar school opstarten. Als de leerling eenmaal terug is op school, volgt er nog een nazorgtraject. De manier waarop we dit traject uitvoeren is afhankelijk van de manier waarop de leerling en de school de draad weer hebben opgepakt. Soms is een terugkeer naar het reguliere onderwijs niet haalbaar. In dat geval verwijzen we leerlingen meestal door naar het speciaal voortgezet onderwijs. In alle gevallen gaan we samen met de leerling en de ouders op zoek naar de best passende vervolgschool. Invalshoeken Op de BZV kiezen we voor drie manieren waarop we naar de leerling willen kijken. 1) De schoolse invalshoek. Op de BZV moet wel gestudeerd worden. De school zorgt dan ook voor al het studiemateriaal, inclusief de overhoringen en de proefwerken. Eigenlijk loopt het schoolse programma gewoon door op de BZV. 2) De gedragsmatige invalshoek. Elke leerling heeft minimaal één gesprek met onze gedragswetenschapper. Het blijkt soms wenselijk en ook noodzakelijk dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van het gedrag. Is er meer onderzoek nodig, verwijzen wij door naar bijvoorbeeld de Mutssaersstichting, Riagg of andere instelling waar gericht onderzoek kan worden uitgevoerd. 3) De derde invalshoek is de thuissituatie. Daarvoor is Bureau Jeugdzorg de eerst aangewezen instelling. Als er nog geen hulpverlening in het gezin is, staat een verplicht gesprek met Bureau Jeugdzorg op de rol. In dit gesprek moet helder worden of Bureau Jeugdzorg extra ondersteuning kan bieden bij het probleem waarom de leerling op de BZV is geplaatst. Mogelijkheden Wij kunnen de leerling die bij de BZV wordt geplaatst, een rustige, veilige en overzichtelijke omgeving bieden waarin de leerling het beste uit zichzelf naar voren kan halen. Naast het werken aan de normale schoolvakken is er extra ruimte om aan het eigen probleem te werken. De mentor speelt daarbij een hele belangrijke rol, maar het allerbelangrijkste is de motivatie van de leerling zelf. Het spreekt vanzelf dat ouders of verzorgers volledig achter een plaatsing op de BZV moeten staan. Ontbreekt de motivatie bij de leerling en/of bij de ouders of verzorgers, dan zal een verblijf op de BZV weinig resultaat opleveren. Verder kunnen wij adviseren om nader onderzoek te laten doen, wij kunnen helpen om extra ondersteuning in de thuissituatie te krijgen en wij kunnen helpen om een andere school te vinden als dat nodig is. Wij spannen ons in ieder geval in om de leerling, als het maar even kan, terug te loodsen naar de eigen school. Als dat niet kan, zullen wij er alles aan doen om de best passende onderwijsplaats te vinden. We willen vooral zoeken naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. Onmogelijkheden We kunnen heel veel dingen, maar misschien kunnen we nog wel meer dingen niet. Is de leerling niet (voldoende) gemotiveerd om te veranderen, dan wordt het voor ons, voor ouders, voor hulpverleners natuurlijk een lastig verhaal. Als het ons niet lukt om de leerling te motiveren voor een verblijf op de BZV, bekijken we in overleg of het traject beter kan worden gestopt. Verwachtingen Naast motivatie, verwachten we dat de leerling zich zal houden aan de regels en de afspraken die we op de BZV hebben gemaakt. We vinden het belangrijk dat leerlingen alle medewerkers, maar ook elkaar, op een respectvolle manier benaderen. Verder verwachten we dat leerlingen zich begeleidbaar opstellen en luisteren naar alle personeelsleden. Als een leerling de fout in gaat, en dat mag op de BZV, moet de leerling bereid zijn om daar over in gesprek te gaan. Sleutelwoorden zijn in elk geval motivatie, respect, begeleidbaarheid. Op de BZV kunnen we van alles en nog wat willen, maar als er onvoldoende steun is van de ouder(s)/verzorger(s) is het resultaat altijd minder. Met andere woorden, wij verwachten volledige ondersteuning van thuis. Dat wil niet zeggen dat wij vanuit de BZV bepalen wat er gaat gebeuren. Overleg is altijd mogelijk en we vinden altijd wel een oplossing. Verantwoordelijkheid scholen De school is verantwoordelijk voor het aanbod van de lesinhoud van de verschillende vakken. Dat wil zeggen dat de school ervoor moet zorgen dat de leerling kan beschikken over alle boeken en werkboeken. En dat de noodzakelijke studieplanners op tijd aanwezig zijn zodat de leerling geen achterstand oploopt. Bovendien draagt de school zorg voor het aanleveren van de noodzakelijke overhoringen en proefwerken. Tot slot verwachten we van de school dat zij zich maximaal inspannen om de terugkeer van een leerling zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

5 INFORMAIL P.08 Blariacumcollege Regionale aanpak dreigend lerarentekort Drie campussen ontvangen kwaliteitskeurmerk rots en water Op 19 mei ontvingen het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege het officiële Keurmerk Samenwerkingsscholen. De Onderwijsgemeenschap voldoet hiermee ruimschoots aan alle kwaliteitseisen op het gebied van het leren en begeleiden van aanstaande en startende leraren. Er is al veel en kritisch gesproken en geschreven over de kwaliteit van het (voortgezet) onderwijs in Nederland. Terecht of onterecht, aan Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken zal het niet liggen. Zo hebben de drie campussen, het Keurmerk Samenwerkingsscholen ontvangen uit handen van Yvonne Visser, directeur ILS HAN (Instituut voor Leraar en School van Hogeschool Arnhem-Nijmegen). Het keurmerk is een bewijs dat de scholen aan alle kwaliteitseisen voldoen op het gebied van leren en begeleiden van aanstaande en startende leraren, zowel ten aanzien van de leerwerkplek, als met het oog op de brede context van de schoolorganisatie. Het keurmerk is een opsteker voor onze organisatie die voortdurend werkt aan hoogwaardig, vernieuwend en eigentijds onderwijs. Daarbij hebben we veel aandacht voor aansluiting op en afstemming met po, mbo, hbo en wo. Opleidingsschool In 2008 startte de Onderwijsgemeenschap met het project Opleiden in de School. Hiermee willen we de professionaliteit van de ervaren, beginnende én aankomende docenten verhogen, zodat de kwaliteit van het onderwijs nog verder omhoog gaat. Eigen medewerkers zijn opgeleid tot opleiders in de school, tot coach, of tot schoolpracticumdocent zodat ze studenten en leraren in opleiding professioneel kunnen begeleiden. Studenten aan een lerarenopleiding worden voor een groot deel opgeleid binnen de campussen, dus in praktijk: al met al beslaat dit zo n 40% van het leertraject van aankomende leraren. We zijn zodoende medeverantwoordelijk voor kwalitatief goed opgeleide, eigen leraren. Daarnaast beogen we met het project het tekort aan docenten terug te dringen en ook in de toekomst een goed en ruim gekwalificeerd lerarenkorps te garanderen. Een tastbaar resultaat is dat in 2010 meer dan 60% van de vacatures ingevuld konden worden studenten die participeerden in Opleiden in de School, een percentage dat we tenminste willen bestendigen. Samenwerking en Raaylandcollege Het project Opleiden in de school (OIDS) heeft geleid tot een nauwe samenwerking met de lerarenopleidingen en met name met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN en Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS). Deze samenwerking tussen lerarenopleidingen en het werkveld is essentieel voor het verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit van de leraren. Daarnaast is de doelstelling ook een positieve impuls te geven aan het imago van het leraarschap. Het Raaylandcollege (Venray) en het Dendroncollege (Horst) participeren inmiddels ook in het project waardoor er sprake is van wederzijdse kennisuitwisseling en afstemming. De genomen acties hebben geleid tot een grote toename van stagiaires die deskundig en professioneel begeleid en opgeleid worden. Naast onze eigen drie campussen kreeg ook het Raayland College het keurmerk uitgereikt. Rots en Water is een programma dat gebruik maakt van psychofysieke didactiek. Thema s worden geïntroduceerd door middel van fysieke opdrachten. Daarna worden ze verbonden met de ontwikkeling van verbale en communicatieve vaardigheden. Op deze manier krijgen leerlingen inzicht in hun persoonlijke kwaliteiten en worden ze bewust van de verantwoordelijkheden die daarmee samengaan. Het Rots en Water programma is gebouwd als een huis; het Rots en Water huis. Het huis is gevestigd op drie grote bouwstenen, namelijk: zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Verder kent het huis vijf verdiepingen, veiligheid, assertiviteit, sociale vaardigheden, het innerlijke kompas en verbondenheid/spiritualiteit. Tijdens de training wordt het huis gebouwd (in de volgorde aangegeven bij de verdiepingen). De begrippen Rots en Water staan centraal, want bij elke vorm van communicatie kan een keuze gemaakt worden tussen de harde rotsopstelling en de soepele wateropstelling. Rots en Water op het Blariacum In januari 2010 hebben wij met vier docenten een driedaagse cursus gevolgd tot Rots en Water trainer. Na het afronden van de training, zijn we gestart met een pilot waaraan acht leerlingen aan deelnamen. Het resultaat was dat we een goed beeld hadden van hoe de echte training eruit moest komen te zien en wat we hier voor nodig hadden. In schooljaar mochten we twee trainingen verzorgen: één training met veelal onderbouwleerlingen en één training met veelal bovenbouwleerlingen. Tussentijds hebben we een bijscholingscursus gevolgd, waardoor we weer frisse ideeën konden verwerken in de training. Beide trainingen werden traditiegetrouw afgerond met het doorslaan van een plankje. Dit plankje staat symbool voor het (deels) bereiken van de doelen die de leerlingen voor de training hebben gesteld. Ook volgend schooljaar krijgt het Rots en Water programma weer een vervolg. De training, die nu nog in zijn kinderschoenen staat, kunnen we op deze manier nog verder uitbouwen. Naast de faalangstreductie, examenvrees en sociale vaardigheidstraining is Rots en Water een mooie toevoeging aan het aanbod van het Blariacumcollege. Michiel Hermans en Mascha Bosman, namens het Rots en Water team Meer weten over de training? Neem dan contact op met het zorgteam van het Blariacumcollege.

6 Blariacumcollege INFORMAIL P.10 P.11 Moslimjongeren en hun positief gezicht Blariacumexpress Leesbevorderingproject met basisscholen De uitkomst van het symposium Het positieve gezicht van de moslimjongeren stemt tot tevredenheid. De 400 aanwezigen waren het 6 april met elkaar eens, de Nederlandse samenleving biedt voor iedereen genoeg kansen. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen minder lezen, dat er thuis minder wordt voorgelezen en dat ook het aantal uren voorleesonderwijs op de basisschool onder druk staat. Als gevolg daarvan is het gemiddelde leesniveau van kinderen gedaald. Het Blariacumcollege heeft samen met de Onderwijsgemeen- Prijzen schap een positieve bijdrage willen leveren aan de discussie Voor de beste debaters was een prijs beschikbaar gesteld. Bij de Kinderen lezen minder en ze lezen moeizamer. Daaraan gekop- Bovendien heeft voorlezen een gunstig effect op het zelf lezen. rondom moslimjongeren. Door allerlei gebeurtenissen in de we- volwassenen won mevrouw Souad Ouaragh twee entreekaarten peld dat het taalniveau in het algemeen is gedaald, geeft dat Aan de basis van bijna alle vakken staat immers het begrijpend reld is de beeldvorming niet altijd even positief. in april vond er voor de cabaretvoorstelling van cabaretier Amar. Bij de jeugd reden tot zorg. Vandaar dat een extra impuls vanuit het basis- en lezen. Ook het gevoel van veiligheid, het plezier dat kinderen een symposium plaats in het juniorcollege met een aantal interes- won brugklasser Robin Bergs een gesigneerde cd van rapper voortgezet onderwijs, in samenwerking met de openbare biblio- beleven aan het voorlezen en de aandacht die het kind krijgt sante en deskundige gasten. Salah Edine. Juryvoorzitter Mohammed Allach, directeur RKC theek kan bijdragen aan de bevordering van het taalgevoel van tijdens het voorlezen, zijn van belang voor de ontwikkeling van Verschillende culturen Er waren ongeveer 400 belangstellenden aanwezig om met Waalwijk, prees met name hun empatisch vermogen en assertiviteit. Rapper Salah Edine bracht deze avond zijn nieuw lied Als ik eens een Nederlander was ten gehore. Met dit lied benadrukte kinderen in het algemeen en van het leesniveau in het bijzonder. Voorlezen het kind. En lezen hoeft zeker niet saai te zijn: de onderwerpen in kinderboeken zijn gevarieerd en hebben vaak betrekking op de belevingswereld van kinderen. elkaar te praten en te debatteren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van moslimjongeren in Nederland. Het publiek hij dat we elkaar allemaal als Nederlanders moeten zien. Het slotwoord was voor cabaretier Amar. Hij zorgde voor een hilarische Voorlezen is niet alleen leuk, het levert ook een positieve bijdrage aan de taalontwikkeling van kinderen. Kinderen leren spelender- De Blariacumexpress was zeer divers van samenstelling: ouders, leerlingen, studenten, afsluiting. wijs nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een Op initiatief van het Blariacumcollege gaat in mei een pilot van docenten, politieagenten, welzijnswerkers, gemeenteraadsleden en ambtenaren. Positivisme goede zin is opgebouwd. Letters en woorden krijgen iets magisch want hiermee worden spannende verhalen gevormd. Door met start waarbij leerlingen van de vwo-3-klas van het Blariacumcollege gaan voorlezen aan leerlingen van groep 8 van basisschool De inleiding werd verzorgd door Dr. Susan Ketner, onderzoeker Campusdirecteur Ton Sipkens kijkt tevreden terug: Het sympo- het kind te praten over het verhaal, wordt het kind ook gestimu- De Springbeek. De voorbereidingen zijn samen met de basis- maatschappelijke vraagstukken. Zij ging in op diverse onder- sium is erin geslaagd om het positieve gezicht van de moslimjon- leerd actief met taal aan de slag te gaan. school en de bibliotheek gedaan. De afronding van het project werpen waarmee deze jongeren kampen, zoals bijvoorbeeld het geren zichtbaar te maken en onder de aandacht te brengen bij de Voorlezen helpt de luistervaardigheid en het concentratiever- vindt plaats op het Blariacum, in samenwerking met de leerlingen leven in verschillende culturen. Hierna volgde een discussie onder Venlose gemeenschap. Volgens organisator Naziha Ouassak van mogen te ontwikkelen. Voorlezen stimuleert de fantasie en de van het vmbo die dan een voorleeslunch zullen verzorgen. Het leiding van journaliste Samira Bouchibti. Zij wist een goed ge- het Blariacum heeft het onderwijs wel nog taken uit te voeren in creativiteit van het kind. Afhankelijk van het onderwerp van het ligt in de lijn der verwachting dat in het schooljaar het sprek op gang te brengen waarin respect, kritiek, betrokkenheid, het tot stand brengen van een gezamenlijke schoolcultuur, maar boek, leert het kind veel van de wereld om zich heen. Voorlezen project met nog meer basisscholen in Blerick en omgeving zal humor en zelfkritiek niet ontbraken. ook zij is zeer tevreden over het verloop van de bijeenkomst. over een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee bezig worden uitgebreid. Het is de bedoeling dat er volgend schooljaar weer een dergelijke is, kan een goede manier zijn om met het kind in gesprek te avond wordt georganiseerd. komen over dat onderwerp. Riny van Hoorn, mediatheek Blariacum

7 Blariacumcollege INFORMAIL P.12 P.13 Jonge wetenschappers Team ICT wint goud op Skills Talents Robotica Tegelijkertijd zet een andere groep de eerste schreden op het gebied van robotica. De antwoorden op de startvraag Wat is een robot? zetten menigeen aan het denken. En daarna aan de slag, leren programmeren en met spanning volgen of die robot nu echt doet wat jij wilt dat hij doet. Dat de leerlingen goed begrepen wat zij deden, bleek s avonds tijdens de presentatie. Afwijkingen vanwege de andere lichtomstandigheden werden feilloos verklaard en opgelost. Kortom, Henk van Gestel en Hans Dreyer (docenten techniek) en Bas van Gestel, docent informatica, kregen deze jonge robotica-groep zo enthousiast dat er zeker een vervolg komt. In april namen de leerlingen van de klassen 1 en 2 van het gymnasium weer hun stellingen in als jonge onderzoekers: de tweede WON-dag. Als jonge onderzoekers eropuit, Venlo onveilig makend met hun vragen. s Avonds presenteerden zij de resultaten van hun onderzoek, niet alleen maar door hun getallen te noemen. Nee, een heus panel van ouders kreeg dezelfde vragen nog eens voorgelegd en met de vraag of men beter een jaar zonder sex kon of zonder auto, kregen de jonge onderzoekers de lachers wel op hun hand. Dit op pad gaan had wel een kop en een staart. De kop bestond uit vaardigheden die nodig zijn om een goede enquête samen te stellen. De staart bestond uit een gedegen cursus Excel, om de bevindingen van de enquête op een visuele manier te verwerken. Geebie Keyzer, docent Nederlands en Jan Helmer, docent wiskunde, namen de leerlingen mee op dit pad van communicatie. Sport Een tweede bèta-groep was actief in de sportzaal. Aan de hand van diverse sportieve activiteiten onderzochten zij welke veranderingen daarbij bij spieren optreden. Conclusies die zij hierbij trokken werden s middags getoetst met behulp van internet. s Avonds werd de ouders heel visueel getoond welke rol spieren spelen bij bepaalde bewegingen: leerlingen draaien hun hand er niet voor om zelf spier te spelen. Eveline Geraedts, docent biologie en Jules Willems, docent LO, stonden garant voor deze leerzame en amusante activiteit. Klassieken Uiteraard ontbraken de klassieken niet op deze dag. Onder leiding van Claudia Beurskens en Minka Huberts (docenten klassieke talen) maakten de leerlingen kennis met het aloude verhaal van Pyramus en Thisbe. En een reis door de literatuurgeschiedenis bracht hen bij de eveneens onmogelijke liefde tussen Maria en Tony in de musical West Side Story. En toen kwam het creatieve, zelf je eigen lovestory schrijven, niet als verhaal maar als film. Wat heerlijk dat de school zo n spannende kelder heeft, dat levert mooie plaatjes op, zeker nadat Monique Severijnen (docent tekenen en kunst) hen de eerste beginselen van fotoshoppen had bijgebracht. Kortom de tweede WON-dag bewees weer dat leerlingen creatief zijn in het opzetten van onderzoek. Het vakteam ICT heeft goud gewonnen tijdens de finale van Skills Talents. De teamvakwedstrijden voor laatstejaars vmbo ers vonden in maart plaats op het drukbezochte beroepenevenement Skills Masters in Ahoy Rotterdam. Het vakteam ICT bestond uit drie leerlingen: Maurice Doesborg, Kevin Kempen en Rens Houben. Hun opdrachten bestonden onder andere uit het ontwerpen van een website. Het vakteam behoorde tot de Limburg Lions. In totaal streden er dertien regioteams tijdens de finales. Deze teams werden gevormd door vakteams uit elf vakrichtingen: Bouwen, Wonen & Interieur, Elektro, Grafimedia, Groen, Handel & Administratie, Horeca, ICT, Mobiliteit, Theoretische & Gemengde leerweg, Transport & Logistiek en Zorg & Welzijn. Voorrondes In verschillende regio s zijn de afgelopen maanden voorrondes gehouden, waar leerlingen streden voor een plek in één van de regioteams. 89 vmbo-scholen deden hier aan mee. Naast de strijd tussen vakteams, streden ook de regio s tegen elkaar. Zeeland Sharks werd uitgeroepen tot het beste regioteam. Over Skills Talents Skills Talents zijn de teamvakwedstrijden voor laatstejaars vmbo ers. Deelnemende vmbo-leerlingen krijgen tijdens de wedstrijden de kans om hun talenten te laten zien. De opdrachten die de leerlingen tijdens de wedstrijden uitvoerden, zijn ontwikkeld door docenten uit de betreffende vakgebieden en sloten daarom naadloos aan bij het lesprogramma. De vakwedstrijden worden georganiseerd door Skills Netherlands in samenwerking met mbo-instellingen. Een overzicht van alle winnende vakteams en scholen, vindt u op Beeldmateriaal is beschikbaar via www. skillstalent.nl/media/beeldmateriaal.html Matthijs van der Giessen, teamleider

8 Blariacumcollege INFORMAIL P.14 P.15 Presentatie profielwerkstukken sponsorloop De sponsorloop rondom het Blariacumcollege in april heeft maar liefst 1.700,- opgeleverd. Het geld is door ongeveer 700 leerlingen opgehaald en zal gebruikt worden voor projecten in India en Tanzania. Drie leerlingen van het Blariacumcollege hebben besloten om deze zomer te gaan helpen in India en Tanzania. Ze willen drie weken lang de handen uit de mouwen steken en de plaatselijke bevolking ondersteunen. Hiervoor is echter wel geld nodig. Om dit mogelijk te maken is er een sponsorloop georganiseerd. De onderbouwleerlingen kregen de opdracht om 8 april een of meerdere rondjes om de schoolgebouwen te rennen. Het geld voor het goede doel werd ingezameld doordat de lopers zelf sponsors zochten voor hun deelname. Mooi geldbedrag Om uur klonk het startschot voor de sponsorloop. De toeschouwers aan de route zagen ongeveer 700 leerlingen voorbijkomen. Mede door het goede weer was de opkomst erg goed en heerste er een opgewekte en vrolijke sfeer. Sommige lopers lieten het bij één rondje, maar er waren ook leerlingen die vijf keer het parcours aflegden. De inzet van alle leerlingen heeft in totaal 1.700,- opgeleverd. Er was een leerling die meer dan 100,- wist in te zamelen. Voor deze leerling is een speciale prijs beschikbaar gesteld door sportschool La Vita Sana. Ook de loper met de meest verschillende sponsors en de klas die het meeste geld op wist te halen kregen een prijs. Al met al een resultaat waar iedereen trots op mag zijn. Al het geld zal ten goede komen aan de drie leerlingen die gaan ondersteunen in India en Tanzania deze zomer. Ieder jaar worstelen leerlingen met het maken van hun profielwerkstuk. De keuze van een onderwerp is al niet niets, laat staan er dan een logisch en goed lopend verhaal van te maken. Maar ook ieder jaar bewijzen diezelfde leerlingen dat het wel kan. En wanneer het profielwerkstuk dan is ingeleverd en beoordeeld, volgt de volgende stap: de nominatie van de Blariacum-profielwerkstukprijs. Projectdriedaagse Cradle to Cradle Dit jaar werden zes leerlingen door hun begeleiders hiervoor genomineerd en dat betekent dan het voorbereiden van een presentatie van je werkstuk voor medeleerlingen, ouders en docenten. Ga er maar aan staan. Op 18 april was het zover: de zes genomineerden zetten hun gehoor een afwisselend menu voor, zodat de aandacht werd vastgehouden. Elk van de vier profielen kwam aan bod. Wanneer we in Nederland 8,- per inwoner spenderen aan een Afrikaans kind en 800,- aan een Nederlandse koe, moeten we toch eens afvragen of ontwikkelingshulp wel een goed instrument is. Met dit voorgerecht zette Joni Hendrix haar gehoor aan het denken. Lisa Nijssen ging de chemisch-biologische weg van pijnstillers. Dit om een antwoord te vinden op de vraag of bij menstruatiepijn ibuprofen of paracetamol de beste pijnstiller is. Voor de helft van de aanwezige kan het antwoord daadwerkelijk hulp bieden: paracetamol. Aan de hand van interviews die zij had afgenomen, nam Sil Lamber nam ons mee op de weg van managementstijlen en vormen van leiderschap. Michael Verhage maakte duidelijk dat Mars wel degelijk als tweede thuisplaneet kan worden ingericht. Sterker nog, hij bouwde zijn eigen marswoning met alle technische snufjes die van belang zijn. Het wachten is alleen nog op investeerders die hierin toekomst zien. Jochem Huijs maakte inzichtelijk wat antimaterie is en wat we er aan kunnen hebben. Vanuit het Berninimysterie weten veel aanwezigen dat het zeer veel energie kan leveren. Dus een toekomstperspectief in het energievraagstuk? Misschien, wanneer we 2 miljoen jaar geduld hebben om een acceptabele hoeveelheid te maken. Anja Scherjon nam ons mee naar de magische wereld van King Arthur en zijn zwaard Excalibur. Zij liet zien welke facetten in moderne films overeenkomen met de verschillende legendes en welk erbij verzonnen zijn. De Blariacumhoofdprijs ging naar Michael Verhage vanwege de originele manier waarop hij zijn profielwerkstuk had vormgegeven. Het Blariacumcollege is een school die midden in de maatschappij staat. Maatschappelijk bewustzijn en denken in termen van duurzaamheid verdienen dan ook een plaats binnen het onderwijs. In de klassen havo-4 en vwo 4 en 5 krijgen leerlingen de kans kennis te maken met en informatie op te doen over het Cradle to Cradle -principe (C2C). Binnen de ontwikkeling van de International Business School, met de focus op talen, duurzaamheid en economie, is de focus gericht op het centrale thema in de regio Venlo: C2C. Innovatie en grensoverschrijdende samenwerking komen daarbij steeds centraler te staan. Tijdens drie projectdagen maken de leerlingen hier kennis mee. Deze opgedane kennis wordt aan de hand van verwerkingsopdrachten gepresenteerd aan medeleerlingen, ouders, docenten en andere belangstellenden. Programma Dit jaar stonden drie zaken op het programma. Allereerst de Agro-Tour Straelen waarbij leerlingen een potplantenkwekerij bezoeken en een bezoek brengen aan het veiling- en Floriadeterrein. De voertaal die dag is Duits. Er zal ook in een echt Duits Bauerncafé geluncht worden. Een bedrijfsbezoek aan Scelta Mushrooms staat ook op het programma. Dit bedrijf maakt compost van afvalstoffen voor het kweken van champions. Het bedrijf kent verschillende vestigingen over de hele wereld. Tot slot maken de leerlingen een excursie naar Greenport/Floriade, een ambitieus project als het ware om de hoek. Behalve een presentatie van het Greenportproject komt ook de Villa Flora uitgebreid aan bod. Via diverse presentatievormen zullen de leerlingen hun ervaringen en kennis delen met anderen. Bovendien proberen ze een aantal aanbevelingen te formuleren die aangeboden zullen worden aan de Gemeente Venlo. team havo/vwo bovenbouw

9 Blariacumcollege INFORMAIL P.16 College Den Hulster Zip your lip sportiefste school Project- en evenementenweek onderbouw vmbo De afdeling vmbo-tl van het Blariacumcollege heeft 24 uur honger geleden voor het goede doel. Op 21 en 22 april werd er geld ingezameld voor Afrika. De actie maakte deel uit van het wereldwijde jongerenproject Zip your Lip. Het Blariacumcollege is uitgeroepen tot sportiefste campus van de regio Venlo. Het bestuur van de Venloop maakte dit bekend. Er renden maar liefst 59 leerlingen mee tijdens de Venloop. Voor de tweede keer werd de wedstrijd Sportiefste campus Jaarlijks sterven 9 miljoen kinderen onder de vijf jaar. 1% hiervan door de Venloop organisatie georganiseerd. Alle scholen die zich sterft in rijke Westerse landen, 99% in ontwikkelingslanden. Met inschreven deden automatisch mee en maakten kans op deze eenvoudige middelen kunnen jaarlijks 6 miljoen kinderen gered prachtige titel. De jury beoordeelde alle deelnemers op de onderdelen: meeste deelnemers, sportiviteit en kleding. Naast de worden. Zip your Lip Is de jaarlijkse jongerenactie van World Vision, een organisatie die kansarme kinderen en mensen in hun eervolle vermelding krijgt het Blariacumcollege een jaar lang de leefomgeving helpt. Tijdens de 24 uur bleven de leerlingen van wisseltrofee in bezit. Deze beker krijgt een prominente plaats in vmbo-tl bovenbouw op school en volgden een ludiek programma in het teken van Zip Your Lip. Vrijdagochtend werd tijdens aan de Venloop. Hiervoor hebben zij in groepsverband getraind. het schoolgebouw. In totaal hebben er 59 leerlingen meegedaan het eerste uur het eindbedrag bekend gemaakt. De leerlingen Het is een echte teamprestatie en meer dan een rondje rennen. hebben maar liefst in weten te zamelen. De directie We zijn blij dat de jury ons wederom heeft bekroond tot sportiefste campus. Vorig jaar hebben we deze prijs ook in ontvangst heeft deze prestatie beloond met 250,-. De totale opbrengst van euro gaat naar hiv- en aidsprojecten van World mogen nemen. We zijn dus vastberaden om volgend jaar weer Vision in Oost-Afrika en naar algemene gezondheidszorg voor opnieuw mee te doen aan de Venloop, aldus Henk Stiphout, kinderen onder de vijf jaar. docent lo. laatste schooldag 2011 Vrijdag 28 april namen de leerlingen van havo-5 en vwo-6 gezamenlijk het roer over zij vierden hun laatste schooldag als opmaat voor de voorbereidingen voor het CE. Een geweldig optreden door de Toppers met als special gast Ton Sipkens werd de dag geopend. Een gezamenlijk ontbijt, karaoke optredens door docenten, een rechtbank waarin op humoristische wijze docenten aan de kaak werden gesteld, een afsluitende BBQ en de stortbui precies op het juiste moment (de BBQ was net afgelopen) maakten de dag compleet. Kortom, een dag om met veel plezier op terug te zien. In de laatste week van april vond de jaarlijkse projectweek plaats op College Den Hulster waarin veiligheid in en om school centraal staat. Door het omvangrijke programma is het uiteindelijk gelukt een goed aangepast lesrooster te maken waarin er geen reguliere lessen waren ingepland maar workshops werden gegeven door externen: de Nederlandse Spoorwegen, PRO-rail, Johan Cahuzak voor ROVL, Mad-Science, leerlingen van het Gilde onder leiding van GGZ, leerplichtconsulent, Lei Seuren, Wel.Kom en bureau HALT. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: respectvol omgaan met anderen, gedrag/gevaren rondom de spoorlijnen, gevaren van moderne media, omgaan met geld, gevaren van verslaving, schoolverzuim en gevolg, consequenties van criminaliteit en voorlichting over het werk van Wel.Kom/JIP. Nieuw was dit jaar een introductieles EHBO. Ook de aanwezigheid van het COC die voorlichting kwam geven over homosexualiteit was nieuw. Een eerstejaars leerling (zelf lid van de vrijwillige brandweer te Venlo) kreeg het voor elkaar om een excursie van twee lesuren te organiseren voor twee eerstejaarsklassen op de brandweerkazerne te Venlo. Verder zorgde Theater Het Laagland voor een theatervoorstel in een leslokaal, genaamd Hand in hand kameraden. Met als thema: waar liggen de grenzen van passie en eenzaamheid? De eerstejaarsleerlingen hebben verder een bezoek gebracht aan Continium te Kerkrade en de tweedejaarsleerlingen zijn op zeer creatieve wijze bezig geweest in het Limburgs Museum en het museum Van Bommel Van Dam. Na afloop van de project- en evenementenweek week hebben onze gastdocenten aangegeven dat de leerlingen op een prettige en actieve manier aanwezig waren in de workshops. Daarvoor alle complimenten aan de leerlingen van College den Hulster. Er kan gesproken worden van een succesvolle project-/ evenementenweek. Voor herhaling vatbaar!

10 College Den Hulster INFORMAIL P.18 P.19 Maatschappelijke stage Sporthal Hagerhof wordt Ruben Kogeldans Sporthal Met ingang van het schooljaar is de maatschappelijke stage uiteraard ook op College den Hulster een verplicht schoolvak. Hoe gaat Mark Janssen, coördinator maatschappelijke stage van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken op College Den Hulster om met dit betrekkelijk nieuw fenomeen. Door de maatschappelijke stage maakt de leerling in het middelbaar onderwijs kennis met vrijwilligerswerk en levert hij of zij op deze manier een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. De leerlingen helpen vrijwilligersorganisaties met hun reguliere werkzaamheden. Hierbij staat voorop dat de leerling zelf het vrijwilligerswerk kan kiezen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een vereniging waar ze zelf lid van zijn. Zinvol Door de maatschappelijke stage wordt het imago van vrijwilligerswerk bij jongeren versterkt en worden leerlingen op de hoogte gebracht van de vele mogelijkheden in vrijwilligersland. Op deze manier ervaren de leerlingen hoe leuk, leerzaam en zinvol het kan zijn om iets voor een ander te doen zonder dat dit uitgedrukt wordt in een financiële vergoeding. Ik weet zelf hoe ongelofelijke belangrijk vrijwilligers binnen een organisatie of vereniging zijn. Ik heb zelf veertien jaar gefungeerd als voorzitter van een grote club mensen dus ik weet waarover ik praat. Vrijwilligerswerk is onontbeerlijk! Zonder vrijwilligers kunnen veel organisaties niet functioneren. Vrijwilligerswerk levert onmiskenbaar een grote bijdrage aan het maatschappelijke leven! Breed inzetbaar Alle leerlingen lopen in totaal dertig uur maatschappelijke stage waarvan er tien in de onderbouw en twintig in de bovenbouw. De maatschappelijke stage dient uitgevoerd te worden voor of binnen een vrijwilligersorganisatie, een professionele non-profitorganisatie of bij een maatschappelijke activiteit van burgers of bedrijf. Zo kun je binnen je eigen sportvereniging trainingen geven aan leden of kun je helpen bij zorginstellingen, kinderopvang, gehandicaptenzorg, wijkaccommodaties, jeugdclubs, scouting of andere maatschappelijke organisaties. Leermomenten Vrijwilligerswerk heeft dus een grote betekenis, ook voor de vrijwilligers zélf. Het onderhouden van sociale contacten, persoonlijke groei en bijdragen aan het maatschappelijke leven zijn erg belangrijk voor onze leerlingen. De maatschappelijke stage vergt naast arbeid dus ook eerlijkheid en een open communicatie. Hopelijk krijgen ze er oprechte waardering voor inzet en inbreng voor terug en ook dat zijn zeer belangrijke leermomenten voor leerlingen op College Den Hulster maar natuurlijk voor alle leerlingen binnen het gehele OGVO. De maatschappelijke stage binnen OGVO is een samenwerking van de gemeente, de scholen en Stichting Wel.kom. Vrijdag 27mei wijzigde Sporthal Hagerhof aan de Hagerhogweg in Venlo definitief van naam. Op initiatief van enkele docenten van College Den Hulster luistert de sporthal voortaan naar de naam Ruben Kogeldans Sporthal. Een lang gekoesterde wens van College Den Hulster om op een permanente maar ook sportieve wijze een eerbetoon te brengen aan de oud-leerling van College Den Hulster ging zo in vervulling. Op 7 juni 2011 is het 22 jaar geleden dat een vliegtuig met aan boord 187 passagiers, waaronder 18 leden van het Kleurrijk Elftal, neerstortte bij Zanderij (Suriname). Het elftal bestond uit voetballers van vooral Surinaamse afkomst die naar hun moederland gingen voor het spelen van een toernooi. 167 passagiers inclusief de gehele bemanning kwamen om het leven, onder hen Ruben Kogeldans. Ruben was een 22-jarige talentvolle voetballer, geboren in 1967 in Venlo, die van Willem II net een meerjarig contract aangeboden had gekregen. Via zijn buurtclub Quick Boys en VVV, was hij in Tilburg terechtgekomen, waar hij de Katholieke Academie voor Lichamelijke Opvoeding bezocht. Wegbereider Ruben was een jongen uit Venlo-Zuid. Net als zijn vader Paul, de eerste gekleurde voetballer bij VVV en zijn moeder Eef, het eerste gekleurde gemeenteraadslid in Venlo, was hij een wegbereider voor de emancipatie van de gekleurde gemeenschap in Venlo-Zuid. Met zijn sportieve talent en doorzettingsvermogen is hij een groot voorbeeld voor velen. College Den Hulster Vanuit College Den Hulster, zijn oude school, is daarom het initiatief genomen hem blijvend te gedenken. De gemeente Venlo, eigenaar van de sporthal Hagerhof, heeft daarom van harte ingestemd met het voorstel de aan/tegen College Den Hulster vastliggende sporthal om te dopen tot de Ruben Kogeldans Sporthal. Familie en vrienden van Ruben maar ook vele nationale bekendheden op sportief gebied waren bij de opening aanwezig waaronder Tom van t Hek, Willem Janssen, Jos Luhukay en oudspelers van VVV-Venlo. Ook Hai Berden, Wiel Teeuwen, Mark Verheijen (tevens oud-leerling van College Den Hulster), waren aanwezig en voerden net zoals Wethouder Testroote het woord. Tom van t Hek De officiële plechtigheid ter gelegenheid van de nieuwe naamgeving ging van start met een officieel gedeelte met diverse sprekers in de aula van College Den Hulster. Presentator deze dag was Tom van het Hek, oud-hockey international en momenteel onder andere actief als gastspreker en presentator van de radioprogramma s Langs de Lijn, Radio Tour de France en als voetbalanalyticus bij het voetbalprogramma Studio Voetbal. Wethouder Testroote onthulde vervolgens de nieuwe naam.

11 College Den Hulster INFORMAIL P.20 P.21 In memoriam Ger Arnoldussen try-it een tevergeefs beroep op hem en was zijn overvolle agenda geen reden om even tijd vrij te maken voor het beantwoorden van vragen van zijn leerlingen. Toen Den Hulster de erkenning verwierf van LOOT-school, was Ger er als de kippen bij om de rol van Lootcoördinator op zich te nemen. Voortdurend, tussen alle bedrijven door, was hij in deze rol in de weer om de leerlingen, die hun studie met het bedrijven van topsport moesten combineren, te ondersteunen. Met grote trots kon hij vertellen over de uitstekende prestaties en behaalde kampioenschappen van zijn LOOT-leerlingen. Hieronder waren vele spelers die de jeugdopleiding van VVV doorliepen. Als Lootcoördinator was Ger een belangrijke en enthousiaste spil tussen College Den Hulster en de jeugdopleiding van VVV Venlo. Ger was ook een zeer reislustig type en jarenlang medeorganisator van de Rome-reis. Hij kende de stad op zijn duimpje en dirigeerde jaarlijks leerlingen in straf tempo door de stad naar de vele bezienswaardigheden. Hij kon genieten van vreemde culturen en mooie natuur. Samen met echtgenote Jeanne en vrienden heeft Ger al heel wat mooie plekken op onze aardbol bezocht. Op 13 maart jl. is geheel onverwacht op 60-jarige leeftijd overleden onze collega Ger Arnoldussen, docent LO en LOOTcooördinator van College Den Hulster. We hebben Ger de afgelopen 15 jaar op Den Hulster leren kennen als een warme, hartelijke vent, lief en behulpzaam, een gedreven sportman met een aanstekelijk enthousiasme, een toonbeeld van fitheid en gezegend met een groot doorzettingsvermogen. Op de eerste plaats was Ger op onze school docent lichamelijke opvoeding. Jaar in jaar uit, strikt werkend conform het vakwerkplan, gymlessen verzorgend aan leerlingen uit de onderbouw van de afdelingen havo, vwo en het tweetalig Engels vwo. Ger had daarbij het vermogen om ook leerlingen die niets hadden met gymmen toch te bewegen om actief mee te doen. Zijn sectiegenoten kenden hem als een vakkundig werkende docent, die heel nauwgezet ervoor zorgde dat de LO-materialen goed werden beheerd en het krappe budget aan de juiste dingen werd besteed. Daarnaast heeft Ger altijd de mentorrol vervuld van brugklasleerlingen. Een rol die hem op het lijf was geschreven. Altijd een luisterend oor en vol begrip voor het wel en wee van zijn brugpiepers. De zorg voor de leerling als persoon stond voor hem op nr. 1. Nooit deden zijn mentorleerlingen en hun ouders Dan Ger als collega. Binnen het brugklasteam en de sectie ging hij extra werk niet uit de weg en deden zijn collega s nooit een tevergeefs beroep op zijn expertise en werkkracht. Nee zeggen, stond niet op zijn repertoire. Bij feestjes op school was hij altijd van de partij, gezellig met elkaar onder het genot van een lekker sjoeske. Nooit een onvertogen woord over het gedrag van andere collega s. Nee, integendeel, steeds op zoek naar de oorzaak van iemands moeilijke gedrag en daar proberen begrip voor op te brengen. Dat alles vanuit het besef dat onderwijs echt mensenwerk is. Werk dat alleen door eendrachtige samenwerking tot goede resultaten kan leiden. Ger was een voorbeeld voor ons allen en we zullen hem ongelooflijk missen. Wij op Den Hulster kunnen hem geen grotere eer bewijzen dan in zijn geest verder te gaan, samen met zoon Roel aan wie Ger het leven en de liefde voor de sport en het talent in de omgang met jeugdigen heeft doorgegeven. Wij wensen echtgenote Jeanne, zoon Roel, dochter Fieke en hun partners en de familie alle sterkte toe om dit grote verlies een plaats te kunnen geven in hun leven. Ger is nu uit ons zicht, maar zeker niet uit ons hart. De mooiste bloemen worden vaak als eerste geplukt. Jos Gijzen, campusdirecteur College Den Hulster Dat College Den Hulster niet alleen uitblinkt in sport en techniek maar ook in kunst en cultuur bewijzen de decenniaoude Culturele Avonden in de Maaspoort en de Try It in de aula van College Den Hulster. Op 1 juni werd de Try It weer op de planken gebracht. Try-It 2011 was een spectaculaire show waarin leerlingen en docenten van College Den Hulster hun talenten op de bühne lietten zien en horen! Try it is een show voor leerlingen van de onderbouw vmbo, havo en vwo waarin zang, dans en cabaret de boventoon voeren. Een volwaardige showavond van onderbouwleerlingen waarbij de leerlingen podium- ervaring kunnen opdoen. Leerlingen dienen uiteraard eerst audities te doen en worden voor hun optreden begeleid. Topentertainment dus van fantastische dansers, hilarische cabaretiers, steengoede zangers en zangeressen, beeldschone modellen in de modeshow en zeer zeker ook van artiesten in de eigen productie Alice in Wonderland.

12 College Den Hulster INFORMAIL P.22 P.23 Sponsorloop voor Actie Goede Doelen Een nieuwe naam voor LOOT-school Op de zonovergoten vrijdag 29 april renden de leerlingen van de onderbouw havo/vwo hun rondjes op sportpark Vrijenbroek. Het doel? Geld binnenhalen voor de goede doelen Plan Nederland en Onderwijs Colombia, projecten die door College Den Hulster worden ondersteund. Op het sportpark was een parcours uitgezet van 1000 m. De week voorafgaande aan de sponsorloop hadden de leerlingen bij ouders, vrienden en bekenden aangeklopt om hen financieel te steunen. De eerste groep leerlingen startte om kwart voor negen, de tweede groep om half elf. Met de stempelkaart in de hand werden vele rondjes afgelegd. Elke leerling rende, liep of slenterde, al naar gelang zijn of haar kunnen. Sommige leerlingen renden meer dan acht rondjes wat een fantastische prestatie mag worden genoemd. Telkens bij het voorbijgaan van de finish werd de stempelkaart door de docenten voorzien van een tekeningetje naar wens waarmee het bewijs werd bevestigd hoeveel rondjes de betreffende leerling had gelopen. De totale opbrengst van deze sponsorloop bedroeg Met dit bedrag wordt, via Plan Nederland, de 16 jarige Salome Katambo Mangale uit Kenia in de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen. Daarnaast wordt uit de opbrengst een lerares betaald voor de opvang - en het onderwijzen van kinderen in de leeftijd van drie t/m vijf jaar van de school Urbano Jesus Obrero in Cúcuta Colombia. Beste leerlingen van havo/vwo, bedankt voor jullie bijdrage, jullie waren weer geweldig! College Den Hulster zal even moeten wennen aan een nieuwe benaming van de LOOT-status. Dit jaar viert de stichting LOOT haar 20-jarig jubileum op Nationaal sportcentrum Papendal. Tijdens deze jubileumdag is de nieuwe naam van de LOOT-scholen bekend gemaakt. De term LOOT-school is vervangen door Topsport Talentschool. In de kringen van de echte topsport was de term LOOT-school behoorlijk bekend. Toch heeft de stichting LOOT de afgelopen jaren nogal eens moeten constateren dat de term LOOT-school buiten de echte topsport onbekend is en ook niet eenvoudig te begrijpen. Landelijk Overleg Onderwijs & Topsport als uitleg, leidt daarbij niet direct tot verheldering. Daarom is er gekozen voor een naam die beter zegt waar het over gaat: Topsport Talentschool. Een school die een jong erkend sporttalent zich in de sport wil laten ontwikkelen en tegelijkertijd zijn/ haar onderwijstalent tot zijn recht wil laten komen. Met de nieuwe naam is ook het nieuwe logo bekend gemaakt. De uitleg van dit logo is als volgt: een sportcarrière ontwikkelt zich in het begin snel, een ontwikkeling die geleidelijk afvlakt (de witte lijnen). Nu, in 2011, nu de Nederlandse sportwereld zich sterk richt op de Olympische spelen van 2012 en op het binnenhalen van de spelen in 2028, ligt de keuze voor de kleuren rood, wit, blauw en oranje voor de hand. De stichting LOOT blijft bestaan, dat is de overkoepelende organisatie, de scholen heten voortaan Topsport Talentscholen. De stichting LOOT en haar Topsport Talentscholen zijn voortaan te bereiken via

13 College Den Hulster INFORMAIL P.24 Valuascollege Workshopdag vergankelijkheid in het museum US AND THEM Het verborgen talent van je docent In april heeft de complete onderbouw van het tweetalig vwo van College Den Hulster deelgenomen aan de Workshopdag in het museum. Deze workshopdag werd georganiseerd door het Limburgs Museum en Museum Van Bommel Van Dam en stond in het teken van de vergankelijkheid. Een zeer toepasselijk thema, aangezien eigenlijk alles om ons heen vergankelijk is en het museum deze vergankelijkheid juist tegen wil gaan. Voor leerlingen van de onderbouw is het echter een zeer abstract begrip, dus een beetje voorbereiding was noodzakelijk. Het thema werd kort behandeld op school, waarna leerlingen klaar waren om aan de slag te gaan. Elke leerling volgde twee workshops. Een s ochtends en een s middags. Na een algemene introductie gingen de leerlingen aan de slag bij hun gekozen workshop. Ze konden kiezen uit de workshops beeldende kunst, klank, dans, mode, design, fotografie en poëzie. Het thema vergankelijkheid kwam in iedere workshop in meer of mindere mate terug. Bij design maakten leerlingen bijvoorbeeld van oude voorwerpen (bestek, kopjes, schoteltjes) nieuwe voorwerpen zoals kandelaars en zelfs bijzondere sculpturen. Bij mode werd ook materiaal gerecycled, maar uiteraard op een heel andere manier. De dag werd afgesloten met het invullen van een korte evaluatie. Bijna iedereen was het erover eens dat het een leuke en leerzame dag was geweest. Op school werken leerlingen tijdens de teken- en handvaardigheidlessen aan een verwerkingsopdracht, waarbij leerlingen een folder moeten maken om deze zelfde workshopdag aan te prijzen bij diverse doelgroepen. Tijdens deze opdracht komen zowel de workshopdag aan de orde als de beeldende begrippen die behandeld zijn tijdens de teken- en handvaardigheidlessen. Een stel enthousiaste leerlingen van 3ba heeft het aangedurfd om zelf een Engelstalig toneelstuk te schrijven. Einde vorig schooljaar kwam dit idee bij ze op, mede geïnspireerd tijdens het drama-festival in Bishop s Stortford, Engeland, waaraan enkele van hen hadden meegedaan. Tijdens de extra lessen Engels van Sue Muysers hebben ze de ruimte gekregen om het script verder uit te werken en de productie ter hand te nemen. Het resultaat was op 6 april in de aula van College Den Hulster te bewonderen. Het toneelstuk gaat over een jongerengroep in Londen die bestaat uit arbeiderskinderen, maar waar een jongen uit een hoger milieu zich bij aan wil sluiten. Het riskante gedrag dat van hem verwacht wordt, met drugsgebruik en diefstal, levert grote conflicten op met zijn bekrompen burgerlijke achtergrond. Uiteindelijk komen hij en zijn geliefde in de cel terecht en ontdekken ze hoeveel ze voor elkaar betekenen. Het format is dat van een soap: steeds hele korte scènes met steeds een andere locatie. Dit leverde wel de nodige technische probleempjes op, maar maakte het de spelers wat gemakkelijker om hun rol te spelen. Vooral de bediener van het gordijn had het zwaar, maar ook het consequent plaatsen van het decor kostte heel wat zweetdruppels. Tijdens de pauze was er een eerste optreden van de Glee Club van de Da Vinci Class. Dit a capella optreden vergde de nodige moed en daarvoor kregen deze meiden een hartelijk applaus. Het publiek kon terugzien op een vermakelijk avondje Engelstalig theater. Met dank aan alle organiserende leerlingen van 3ba van het Tvwo en het beamteam van College Den Hulster dat het licht en geluid weer prima had verzorgd. In de week voor de amateurkunsten in mei heeft in de aula van het Valuascollege een speciale expositie gehangen: Het verborgen talent van je docent. Het werk van 21 docenten van het Valuascollege was hier op een bijzondere manier te zien. De werken hingen in een installatie in de aula. De kunstwerken Kunst gaat immers ook bijna nooit over kunst, maar kunst biedt waren dus niet van dichtbij te zien, maar konden vanaf de ons een venster op de wereld om ons heen. Het Kunst uit het balustrade met theaterkijkertjes bekeken worden. Er hingen Vuistje team bestaat uit een mix van docenten, cultureel medewerkers en vormgevers die nauwgezet samenwerken aan de gedichten, schilderijen, grafisch werk, fotografie, collages, textiel en beelden. Indrukwekkend, spannend en ontluikend. ontwikkeling van allerlei projecten, waaronder dus Het verborgen talent van je docent. Het team werd ook nog ondersteund Initiatiefnemer van het project is Richard Wering, docent en lid door een aantal docenten tekenen/handvaardigheid van het van de organisatie Kunst uit het vuistje. Goede cultuureducatie Valuascollege. levert een grote bijdrage aan het leervermogen van leerlingen. Kunst leert je op een andere manier kijken en begrijpen. Kunst uit De expositie werd meteen opgenomen in het lesprogramma het Vuistje gelooft daarom dat kunsteducatie ingezet kan worden CKV. De leerlingen bestudeerden met een toneelkijkertje de voor het leren over meer onderwerpen dan alleen de kunsten. kunstwerken waarbij ze allerlei vragen moesten beantwoorden.

14 Valuascollege INFORMAIL P.26 P.27 Наше путовање у Србија Onze reis naar Servië De debatgroep van het Valuascollege maakte een studiereis naar Servië in het kader van het Nederlands-Servische debatevenement MySpeech. MySpeech wordt georganiseerd door Gimnazija Svetozar Markovic en het Valuascollege. Juno David uit 5 havo maakte een prachtig verslag van deze zeer leerzame en indrukwekkende reis naar Niš. Maandag 18 april Al om 05:50 uur stonden we op het station van Venlo klaar voor de reis. Eenmaal aangekomen op Keulen/Bonn Airport kwamen we erachter dat een leerling zijn identiteitskaart onderweg was verloren. Een flinke domper voor ons allemaal.. we konden helaas niets ander doen dan toezien hoe hij terug naar Venlo moest reizen. Na circa twee uur vliegen landden we op Belgrado Airport waarna we nog zo n vier uur moesten reizen met de bus om in Niš te komen. Na aankomst gingen we direct door naar onze gastgezinnen. Daar maakten we voor het eerst kennis met de geweldige Servische gastvrijheid. Het was echt ongelofelijk om te zien hoe deze mensen zichzelf op de tweede plaats zetten. Ze doen er werkelijk alles aan om hun gasten een zo goed mogelijk verblijf te bieden. Zo realiseerde ik me later pas dat de opa en oma van mijn gastfamilie hun bed aan mij hadden afgestaan en zelf op de bank in de huiskamer sliepen! De eerste avond vond er een kennismakingsronde in het universiteitsgebouw plaats. Daarna namen de Servische leerlingen ons mee naar een salsa-avond. Aan het einde van de avond was het ijs tussen de Nederlandse en Servische leerlingen gebroken. Dinsdag 19 april Tijdens de tweede dag kregen we van de Serviërs een presentatie over hun debatvorm. Zij maken gebruik van de Karl Popper debatvorm. Dit is een debatvorm met heel veel regels dat (naar mijn mening) soms een beetje te lang duurt. Na de uitleg over het Karl-Popper-debat was het aan ons om in gemengde teams een debat voor te bereiden voor de volgende dag. Rond de middag namen we de bus om naar de bekende schedeltoren te kijken. Deze toren is begin 19e eeuw in opdracht van de Turkse Sultan Mahmud II gebouwd met schedels van Servische onafhankelijkheidsstrijders. De Sultan wilde het Servische volk, met de bouw van deze toren, afschrikken voor nieuwe opstanden. De toren is een indrukwekkend bouwwerk, maar de stadsbus was voor ons zeker zo interessant. Die zat namelijk zo overvol dat het mij verbaasde dat hij niet door zijn assen zakte. Na afloop bezochten we nog het zeer grote en indrukwekkende Turkse fort. Na het avondeten gingen we naar een kunstgalerij waar geld werd ingezameld voor goede doelen. Je kon er door leerlingen beschilderde paaseieren en schilderijen kopen. Tot slot keken we in het universiteitgebouw naar de film The great debaters. Woensdag 20 april Om negen uur s ochtends was het direct tijd voor debating. De Serviërs zeiden onder de indruk te zijn van onze debatvaardigheden. We hebben veel van elkaar kunnen leren. Na de debatten zijn we s middags op bezoek geweest bij de voorzitter van de gemeenteraad. Hij hield een indrukwekkende toespraak en hoopte dat wij dit initiatief zouden voortzetten. Hij zei ons in de toekomst op alle mogelijke manieren te willen steunen. Na zijn toespraak nodigde hij ons uit voor een gratis lunch in een fantastisch restaurant. Na het avondeten ontmoetten we de Servische leerlingen op een pleintje aan de Nišava rivier. Hier werd tot laat in de avond gepraat, gedanst en bovenal gelachen. Donderdag 21 april Donderdag was alweer bijna de laatste dag in Servië. De tijd ging veel te snel. Tijdens deze dag waren er veel debatten gepland. Je kon, tijdens de debatten, merken dat de leerlingen erg moe waren en moeite hadden met opletten. Het finaledebat vond plaats in een overheidsgebouw. Er werd gedebatteerd over de stelling: Serbia should enter the EU. Ondanks de vermoeidheid was het einddebat zeer geslaagd. De aanwezige Amerikaanse gasten en Servische gemeenteraadsleden waren onder de indruk. Na het eten in een traditioneel restaurant (kafana) met volksmuziek, vertrokken we naar wat de beste uitgaansgelegenheid in Servië moest zijn, the Spark. Een geweldig grote discotheek met plek voor wel duizend personen en met een geweldige sfeer. Na een emotioneel afscheid met de Servische leerlingen de volgende dag, vertrokken we (helaas) terug naar Venlo. De debatgroep gaat er alles aan doen om geld in te zamelen voor een bezoek van de Servische leerlingen aan Venlo volgend jaar! Een geweldige reis, hopelijk is dit het begin van een lange traditie! Ofwel: велико путовање, надам се да је ово почетак дуге традиције!

15 Valuascollege INFORMAIL P.28 P.29 Bezoek sterrenwacht en planetarium Excursie binnenhof De leerlingen van de vwo-plusbrugklassen 1F1 en 1F2 bezochten het Pieterse Planetarium en de Jan Paagman sterrenwacht in Asten. Dat beloofde een boeiende avond te worden waarover ook ouders die mee zijn geweest, enthousiast waren. Bij aankomst kreeg de groep allereerst een presentatie voorgeschoteld met allerlei wetenswaardigheden over het heelal. Zo leerden de kinderen waarom ze het sterrenbeeld van hun verjaardag nooit kunnen zien op de avond/nacht van hun verjaardag en waarom de schrikkeldag nou juist wordt toegevoegd aan de maand februari. Planetarium Hoogtepunt van de avond was natuurlijk de voorstelling in het planetarium dat begin veertiger jaren werd gemaakt door meneer Pieterse die daarvoor allerlei eenvoudige materialen gebruikte zoals meccano, conservenblikken en de lensjes uit oude carbid fietslampen. In het planetarium bleek al heel snel dat we in Nederland veel lichtvervuiling hebben. Hierdoor wordt het nooit echt donker en zijn een hele hoop sterren niet te zien. In het planetarium toonde men ons de dagelijkse schijnbare beweging van de sterren aan de hemelbol, de lusbeweging van enkele planeten, de beweging van de maan rond de aarde met het ontstaan van maansverduisteringen, meteoren en het feit waarom het s zomers veel langer licht is dan s winters. Ook leerden we dat het twaalf uur s middags is als de zon op het hoogste punt aan de hemel staat, maar dat we dan in iedere plaats een andere tijd zouden hebben, wat natuurlijk onwerkbaar is. Sterrenwacht Na de planetariumvoorstelling voortgezet in de sterrenwacht waar een grote telescoop stond opgesteld. De koepel werd geopend en er werd gedemonstreerd hoe deze op een ster of een ander hemellichaam gericht kon worden. Dat kan handmatig, maar meestal doet een computer, waar de kijker op was aangesloten, het werk met een soort Tom-Tom voor de hemelbol. Een motortje zorgt ervoor dat het gekozen object steeds in het beeld van de kijker blijft staan. De hemellichamen bewegen immers, of eigenlijk lijken ze te bewegen door de draaiing van de aarde. Helaas hadden de klassen pech dat het geheel bewolkt was, zodat er niet daadwerkelijk waargenomen kon worden. Dat was erg jammer, want de planeet Saturnus stond gunstig en zou prima te zien zijn geweest. Rick Cremers, vwo-plusbrugklassen Valuascollege Alle klassen van 3 vwo waren in april te gast op het Binnenhof in Den Haag. In het bruisende hart van onze parlementaire democratie kregen de derde klassers een zes uur durend educatief politiek programma aangeboden. Ze bezochten de plenaire zaal en de sjieke Ridderzaal. Een groep was die middag aanwezig bij het vragenuurtje en was getuige hoe de PVV oppositie voerde. Ze deden een speurtocht over het Binnenhof en enige leerlingen wisten onze Limburgse minister van Economische Zaken en viceminister-president Maxime Verhagen te strikken voor een foto voor het familiealbum. De leerlingen speelden het politieke krachtenveld met magneetkaartjes, een politieke bingo en ze voerden een heus debat. Hierbij werd de groep in vier partijen verdeeld, twee regeringspartijen en twee oppositiepartijen die werkelijk lijnrecht tegenover elkaar stonden. De beide ministers zochten steun in de Tweede Kamer om het alcoholverbod onder de jeugdigen te verhogen naar 17 jaar. De rol van de pers was groot en met hun microfoons peilden zij de meningen onder de kamerleden. Aan de vele goede antwoorden die jonge studenten steeds weer gaven op de vele vragen, gaven ze blijk van belangstelling voor onze vaderlandse politiek. Voor de geschiedenisdocenten het bewijs dat de zaakjes goed voorbereid waren. Alom het was voor de leerlingen een hele leerzame dag in politiek Den Haag. Hans De Kleermaeker

16 Valuascollege INFORMAIL P.30 P.31 CD-project derde klassen met Sef Thissen Gymnasiumprojecten geneeskunde en journalistiek Tijdens de muzieklessen van de derde klassen havo/vwo van het Valuascollege, zijn de leerlingen bezig met een cd-project. Zowel 3 havo als 3 vwo heeft een eigen nummer geschreven. Deze nummers hebben ze op dinsdag 17 mei opgenomen. Uiteindelijk komen beide nummers op een cd te staan. Het project is opgezet door de Venlose Bariton Sef Thissen en muziekdocent Dorrie Besouw. Zij hebben hun krachten gebundeld en de leerlingen in dit project begeleid. Daarbij hebben ze hulp gehad van componist Edwin Schimscheimer en studiotechnicus Wessel Oltheten. Max uit drie havo beschrijft het project: We zijn begonnen met het bedenken van een tekst en daarop hebben we, samen met Edwin Schimscheimer de melodie gemaakt. Daarna hebben we groepen gemaakt wie wat deed zoals: PR, Programma, Creatives, Presentatie. Iedere groep heeft een eigen plan gemaakt, dit is aan de klas gepresenteerd. Daarna is iedere groep aan de slag gegaan met het uitvoeren van de plannen. De groep PR zoekt sponsors en schrijft persberichten, de groep programma zorgt voor het programma van de avond, de groep creatives maakt de poster, flyers, filmpjes. Deze groep heeft ook de naam bedacht. De groep presentatie zorgt voor de aankleding van de zaal, voor de horeca, kleding van de artiesten en bedenken hoe de CD gepresenteerd wordt. Ik vind het een leuk project, mijn taak is om sponsors te zoeken. Helaas gaat dit niet echt goed, maar we gaan nog flyeren en Chiem (een jongen uit mijn groepje) en ik gaan nog druk op zoek naar sponsors zodat dit project een waar spektakel wordt. De naam van de VWO groep is Plan B (with a touch of red) Deze naam is ontstaan vanuit de gedachte dat in de huidige samenleving veel mensen individualistisch denken, dit is Plan A. Plan B staat voor samen zorgen voor een betere wereld. De liefde willen ze door de touch of red toevoegen. Deze kleur zal later ook in de presentatie terugkomen. Het refrein van dit nummer is in het Engels: Together we re strong, Strong as a stone, But the most important thing, You are not alone. De naam van de havo groep is Hippeace, omdat ze jong en hip zijn, het nummer gaat over vrede en vriendschap in de wereld. Ze zijn ook te volgen op Hyves waar ze een eigen site hebben gemaakt. Het refrein van dit nummer luidt als volgt: Liefde kan de wereld mooier maken, Liefde maakt alle mensen een, Liefde kan alle harten raken, Dankzij liefde ben je nooit alleen. Beide nummers zijn onafhankelijk van elkaar geschreven en dragen eigenlijk dezelfde boodschap uit. Dit is een mooie gedachte als je bedenkt dat het vanuit de leerlingen zelf is gekomen. De cd presentatie van dit project is op woensdag 8 juni om 19.00u in de aula van het Valuascollege. Het belooft een mooie avond te worden. Dorrie Besouw, docente muziek De leerlingen van 4 gymnasium van het Valuascollege zijn in april begonnen met een dubbelproject: geneeskunde met het thema Leef met je Hart voor de leerlingen die gekozen hebben voor een natuurprofiel en Journalistiek voor de leerlingen met een maatschappijprofiel. Een groot deel van de gymnasiasten met een natuur en gezondheidpakket gaat geneeskunde studeren en de overige leerlingen zijn vooral talig ingesteld. Via deze projecten hopen we de leerlingen een andere, grotendeels ook praktische, leerervaring te geven, waarmee ze hun kennis verbreden en verdiepen en tegelijkertijd kennis kunnen maken met beroepen of praktijk in het betreffende veld. De projecten beslaan 6 dagdelen in 6 opeenvolgende weken en worden afgesloten met een presentatie voor ouders en andere geïnteresseerden. Voor het project Leef met je Hart zijn we een samenwerking met medisch centrum VieCuri aangegaan. Twee van de zes projectdelen vinden plaats in het VieCuri ziekenhuis. Daar krijgen de leerlingen een theoretische en praktische cursus reanimatie (met certificaat als ze alles goed doen) en theorie en praktijk van het ECG. Op school wordt gewerkt aan de fysiologie van het hart, de theorie van slagaderverkalking en hartinfarcten, theorie van elektrische activiteit en behandeling en preventie. Het project Journalistiek heeft als motto Horen, Zien en Schrijven. Er wordt ingegaan op het begrip journalistiek zelf, de geschiedenis van de journalistiek, de verschillende genres van de geschreven journalistiek en ethiek. Uiteraard gaan de leerlingen zelf aan de slag en kunnen hun creativiteit botvieren op een zelf te kiezen onderwerp. Tom Stoopman

17 Valuascollege INFORMAIL P.32 P.33 s Wereld eerste C2C kunstgrasveldje Cradle to Cradle : verder dan duurzaamheid Musical experience De C2C filosofie streeft naar een continu hergebruik van zowel biologische als technische grondstoffen. Producten worden volledig afvalvrij doordat ze ofwel biologisch afbreekbaar zijn, ofwel in hun geheel opnieuw gebruikt kunnen worden. Tegelijkertijd worden productieprocessen ingezet die garant staan voor duurzaam energiegebruik, waterbesparing en eco-efficiëntie. De afgelopen jaren heeft de gemeente Venlo grote inspanningen geleverd om haar Cradle to Cradle (C2C) ambities vorm en inhoud te geven. Toen de firma Desso contact opnam met de gemeente om s werelds eerste, op het Cradle to Cradle principe geïnspireerde, kunstgras trapveldje aan te leggen, was de gemeente dan ook direct geïnteresseerd. Innovatief Het C2C-veld is ontwikkeld en aangelegd door Desso Sports Systems. Dit bedrijf staat internationaal bekend als dé innovatieve specialist in sportvelden. De kunstgrasvezels en de onderkant van de Desso e-trophy zijn gemaakt uit dezelfde grondstof waardoor het product opnieuw in het productieproces van kunstgras kan worden ingezet. Voor Desso was het van belang het trapveldje op een plaats neer te leggen waar het intensief gebruikt zou worden. Zo kan Desso de duurzaamheid van het product onderzoeken en nagaan welk onderhoud noodzakelijk is. Realisatie In de zoektocht naar een geschikte locatie kwam het plantsoentje achter de Craneveldsporthal in beeld. Vanuit daar was de denkstap naar het sportveld van het Valuascollege snel gemaakt. Uit de contacten tussen vertegenwoordigers van Desso, OGVO, Valuascollege en de gemeente bleek al snel een groot en gezamenlijk enthousiasme. Prettige bijkomstigheid voor het Valuascollege was het feit dat de gemeente Venlo en Desso het volledige project gefinancierd hebben. In nauwe samenwerking tussen directie, LO-sectie en serviceunit van het Valuascollege, de gemeente Venlo en Desso startten in het najaar de werkzaamheden om het veldje daadwerkelijk te realiseren. In de Nationale Sportweek volgde op 22 april de feestelijke opening door wethouder Testroote (wethouder Sociale Infrastructuur en Sport) en de heer Kranendijk (CEO Desso). Voor de gelegenheid voorzagen de leerlingen en docenten van de afdeling HTV de genodigden van de inwendige mens. Meerdere doeleinden Het trapveldje wordt de komende jaren voor meerdere doeleinden gebruikt. Tijdens schooltijd dient het voor het bewegingsonderwijs van de leerlingen van het Valuascollege. De LO-sectie van het Valuascollege heeft een speciaal programma ontwikkeld waarmee het C2C-veldje binnen de reguliere LO-lessen kan worden opgenomen. Na schooltijd kan de jeugd uit de buurt erop spelen en bewegen. Bart van Beeck, directeur Algemene Zaken Dinsdagavond 29 maart stroomde de aula van het Valuascollege vol met kinderen, waaronder aankomende brugklassers, die gek zijn van musical en die er van dromen om ooit zelf in een grote musical te spelen. Deze avond maakten de kids kennis met de drie belangrijke aspecten van een musical: dans, zang en toneel. Om ooit een grote rol te kunnen spelen in bijvoorbeeld een landelijke van den Ende-musical moeten deze drie dingen worden beheerst. Er werden drie groepen geformeerd die om de beurt een workshop dans, zang en toneel kregen. Oefenen De avond was opgebouwd rondom een liedje uit de musical Oliver!, die het Valuascollege bij de opening van het nieuwe schoolgebouw in oktober 2006 speelde in de Maaspoort. Regisseur Willem Marcelissen vertelde de kinderen allereerst het verhaal van deze musical. Daarna leerden ze dit liedje zingen in het muzieklokaal bij Bas van Gestel. Choreografe Leonie Bartels had voor ieder van de drie groepen een choreografie bedacht die in één van de danszalen werden ingestudeerd. Regisseur Willem Marcelissen leerde de kinderen hoe ze moesten kijken en hoe ze onopvallend konden zakkenrollen, wat in het liedje Pikken wat je pakken kan gespeeld moet worden. Na anderhalf uur keihard werken werd in de grote danszaal alles in elkaar geschoven tot één geheel. Voorstelling Daarna gaf de groep in de aula van Theater Valuas een kleine voorstelling voor alle ouders. Het leverde de cast een groot applaus en bewonderende blikken van de ouders op. Het is ongelofelijk wat je in een kleine twee uur tijd al kunt bereiken. Tenslotte kreeg iedereen nog een dvd van de Valuasmusical Alladin van januari 2009 mee als aandenken aan een leuke en leerzame avond. Omdat de meeste groep 8 leerlingen aan het einde van het schooljaar een eindmusical gaan opvoeren, kunnen de deelnemers het geleerde meteen in de praktijk brengen. Op de vraag van regisseur Willem wie er van plan is mee te gaan doen aan de volgende grote musical van het Valuascollege, reageerde een grote groep kids dan ook heel enthousiast. Ook de crew keek na afloop terug op een leuk en geslaagd evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is. En één ding is zeker: een aantal goede Valuasmusicalsterren doen eindexamen en gaan van school. Maar er komt genoeg talent voor terug! Rick Cremers, musicalteam

18 Valuascollege INFORMAIL P.34 P.35 Samenwerking Kunstencentrum en Conservatorium Maastricht Juniorklassen afgesloten met excursie Op 16 mei gingen 88 juniorklassers met begeleidende docenten op excursie naar het interactieve watermuseum Hidrodoe in Herenthals België, ter afsluiting van de juniorklas Eerste Valuas Oh Oh Tirol Oktoberfest après-ski- party Purity-photography/Léon van Ulft Er zijn nog altijd mensen die beweren dat alleen Engeltalige muziek hip is. Duitse muziek, wie houdt daar nu van? Het verrassende antwoord luidt sinds een vrijdagavond in februari: onder andere ook leerlingen van klas drie en hoger. Op 15 mei is het nieuwe samenwerkingscontract tussen het Valuascollege, Kunstencentrum Venlo en Hogeschool Zuyd (Conservatorium) ondertekend. Het doel van de overeenkomst? Muzikale talenten een doorlopende leerlijn te bieden via het Kunstencentrum, de voco-opleiding van het Valuascollege naar uiteindelijk het conservatorium. Voor Limburgse begrippen is dit een unieke samenwerkingsdriehoek.hiervoor gaan docenten van de drie instellingen nauw ervoor zorgen dat deze leerlingen optimaal in staat zijn om een DAMU-school krijgen leerlingen een aantal faciliteiten die samenwerken. Op het Valuascollege worden in verband hiermee veel tijd en energie in dans of muziek te kunnen steken, onder momenteel een voco-lokaal en een oefenruimte gerealiseerd. andere om deel te kunnen nemen aan internationale concoursen Voco-leerlingen krijgen vanaf volgend jaar op het Valuas meer en masterclasses.voorafgaande aan de ondertekening van het muzieklessen in hun lesrooster. Het is de bedoeling dat dit uiteindelijk uitmondt in 10 uur muziek (theorie en praktijk) per week, een Belcantoconcert plaats. Hierbij traden voco-leerlingen op en samenwerkingscontract vond in de aula van het Kunstencentrum net zo n grote investering als de leerlingen van de vooropleiding oud-leerlingen die nu op het conservatorium zitten of die al grote dans. stappen hebben gezet in de wereld van de muziek Het Valuascollege staat op de nominatie om zogenaamde Rick Cremers DAMU-school te worden. DAMU staat voor dans muziek. Op Na het eten werden twee groepen gevormd. Één groep startte met een 3D-film. De getoonde tekenfilm met allerlei speciale effecten liet de waterzuivering zien aan de hand van drie tot leven gekomen waterdruppeltjes. De andere groep ging direct het museum in. Hier kon naar hartenlust geëxperimenteerd worden rond het thema water. Zo was er een fiets met dynamo waarmee een bekertje water aan de kook gebracht kon worden, konden de kids reusachtige zeepbellen blazen, werd het mysterie van de Bermudadriehoek aan de hand van een proef ontrafeld en konden de leerlingen een enorme tornado laten ontstaan in een meters hoge buis. Verder waren er ook nog tentoonstellingen over water in het heelal en de geschiedenis van de waterleiding en toilet te bezichtigen. Iedereen krijgt nog een dvd met alle foto s van het hele jaar als een herinnering aan een leerzaam en leuk jaar. En wij docenten... we kijken nu al uit naar het volgend schooljaar. Het is een feest om met dit soort leergierige kinderen aan interessante thema s te mogen werken. Rick Cremers, coördinator juniorklassen Valuascollege Alweer een hele tijd geleden vond in de Venlonazaal namelijk de eerste Valuas Oh Oh Tirol Après Ski Party plaats. De zaal was omgetoverd tot een heuse skihut waarin leerlingen, oudleerlingen en personeelsleden van het Valuascollege volledig uit hun bol gingen. Er waren dan ook kosten noch moeite gespaard: de zaal was prachtig aangekleed, er waren houtzaagwedstrijden, voor iedereen was er een broodje bokworst en op het podium stond de beste band die er te krijgen is in dit muziekgenre: Die Powerhosen uit Venlo. En waar is waar, het dak ging eraf! Du hast mich tausend mal belogen, Blau blüht der Enzian, Eine neue Liebe is wie en neues Leben, 99 Luftballons, Ein Stern der deinen Namen trägt. Ze kwamen allemaal voorbij! En meegezongen dat er werd... Wie durft nog te beweren dat Duitse Schlagers niet vet zijn? De zaal was met 600 personen vol en de sfeer geweldig. Er waren ook een heleboel leerlingen die vorig schooljaar van school zijn gegaan: dus eigenlijk was het ook nog een gezellige reünie. Één ding is zeker: volgend schooljaar vindt zeker de tweede Valuas Oh Oh Tirol Après Ski Party plaats. Rick Cremers, feestteam Valuascollege

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Leren leren, leren leven en leren kiezen!

Leren leren, leren leven en leren kiezen! Leren leren, leren leven en leren kiezen! Strategisch Beleidsplan 2010-2015 Inleiding Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) geeft in een snel veranderende maatschappij op drie campussen vorm en

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Op het Picasso Lyceum sta jij centraal. En de leraren doen er alles aan om jouw talenten verder te ontwikkelen. Daar staat natuurlijk

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas - leerjaar 1. Cultuur, Sport, ICT en Science

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas - leerjaar 1. Cultuur, Sport, ICT en Science Ontwikkel je specialiteit! TOPklas - leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Op het Picasso Lyceum sta jij centraal. En de leraren doen er alles aan om jouw talenten verder te ontwikkelen. Daar staat

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

GYMNASIUM TACITURNUM

GYMNASIUM TACITURNUM GYMNASIUM TACITURNUM het gymnasium van het Willem de Zwijger College Wij leren niet voor school, maar voor het leven Gymnasium..iets voor jou? Sommige mensen denken dat gymnasium betekent: oude talen,

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Op de Groene Hart Topmavo komen leerlingen met een mavo (vmbo-tl) of mavo/havo-advies. We hebben in klas 1 zowel tl-klassen als tl/havoklassen. Bij ons kunnen leerlingen Meer dan leren. Leerlingen doen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN en RAPPORTAGE

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN en RAPPORTAGE SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN 2016 2017 en RAPPORTAGE 2015-2016 Voorzieningen voor gespecialiseerd onderwijs. Mede op basis van het activiteitenplan 16-17 van SWV VO 3101 en uw ondersteuningsplan heeft u een

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Meisjes en jongens, dames en heren,

Meisjes en jongens, dames en heren, Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2011-2012, Noorderpoort VMBO Groningen-Zuid/Zernike College, 15 september 2011 Meisjes en jongens, dames en heren, Het woord

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Groene Hart Rijnwoude is kleinschalig met een breed onderwijsaanbod op het gebied van vmbo-b/k, tl en havo. Op onze school staat Leren met uitzicht centraal. We geven onze leerlingen uitzicht op een goede

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2010-2011, Grootegast, 31 augustus 2010 Er was eens een boerin die twee emmers verse, romige melk buiten zette. Vlakbij

Nadere informatie

op Het Streek tel ik mee!

op Het Streek tel ik mee! op Het Streek tel ik mee! CSG Het Streek Bovenbuurtweg voor mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium Yes, dat vind ik leuk! Daar ben ik goed in! Leuk om dat bij jezelf te ontdekken. Op onze school aan

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Met het project JEP had ons kraampje de meeste omzet tijdens de kerstmarkt! van schooljaar 2014/2015!

Met het project JEP had ons kraampje de meeste omzet tijdens de kerstmarkt! van schooljaar 2014/2015! Als je niet naar een gewone mavo wilt, maar naar een SUPER-MAVO moet je op Penta Hoogvliet zijn. De mavo van en de havo-top van Penta Hoogvliet noemen we samen de BUSINESS SCHOOL. Wat is er zo bijzonder

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW!

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW! ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW 2 november 2015 Inleiding De instroom in de bouwopleidingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. De moeilijke tijden waarmee

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Ondernemend leren ipad Jij de baas met havo op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige basis voor je toekomst met havo op

Nadere informatie

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school Beste ouders/verzorgers, De komende periode kiest u samen met uw zoon of dochter een middelbare school. U bezoekt met uw kind waarschijnlijk verschillende

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer!

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! Welkom Met ons onderwijs willen we voor elke VMBO leerling relevant zijn. Door ons onderwijs ontdekken leerlingen wat hen boeit, wat ze kunnen en waar

Nadere informatie

TALENTENFESTIVAL 11 TALENTVOLLE REPORTERS OP ZOEK NAAR: DE MOELIJKSTE, DE SPORTIEFSTE EN DE MEEST LEERZAME ACTIVITEIT VAN HET FESTIVAL

TALENTENFESTIVAL 11 TALENTVOLLE REPORTERS OP ZOEK NAAR: DE MOELIJKSTE, DE SPORTIEFSTE EN DE MEEST LEERZAME ACTIVITEIT VAN HET FESTIVAL TALENTENFESTIVAL 11 TALENTVOLLE REPORTERS OP ZOEK NAAR: DE MOELIJKSTE, DE SPORTIEFSTE EN DE MEEST LEERZAME ACTIVITEIT VAN HET FESTIVAL VOORWOORD We zijn langs geweest in Ahoy Rotterdam waar het talentenfestival

Nadere informatie

Het erasmus VmBO Het Er asm Ortstr

Het erasmus VmBO Het Er asm Ortstr Het Erasmus VMBO Spo rts troo m Het Era sm us Spo Want r tie ed! ve t ype s Sportstroom Ben je vaak op het hockeyveld, in het zwembad of op de atletiekbaan te vinden? Ben je sportief en zie je het wel

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs?

Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs? Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs? In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende redenen

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

leren door doen vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-gemengde leerweg

leren door doen vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-gemengde leerweg leren door doen vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-gemengde leerweg informatie schooljaar 2018/2019 Over het Groene Hart leerpark Bij het Leerpark staat Leren door doen centraal. Bij ons leren leerlingen met

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij School2Care! CoachJ Je coach is de komende tijd je steun en toeverlaat.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van de Bovenschoolse ZorgVoorziening (BZV)

Ondersteuningsprofiel van de Bovenschoolse ZorgVoorziening (BZV) Ondersteuningsprofiel van de Bovenschoolse ZorgVoorziening (BZV) 1) Inleiding. Voor u ligt de beschrijving van de mogelijkheden die er op de BZV zijn voor leerlingen die binnen het reguliere onderwijs

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

De Brede School Academie Utrecht

De Brede School Academie Utrecht OOK IN uw wijk! De Brede School Academie Utrecht Er gebeurt iets nieuws in Utrecht. Iets bijzonders. Basisscholen uit de wijken Overvecht, Hoograven, Ondiep/Zuilen, Kanaleneiland en Lombok/Oog in Al werken

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar : een verslag

Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar : een verslag Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar 2016-2017: een verslag In beeld brengen van tevredenheid: niet alleen schriftelijk, ook in dialoog Ook dit jaar zijn weer

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Kom je ook? open dag: zaterdag 27 januari 2018 / uur

Kom je ook? open dag: zaterdag 27 januari 2018 / uur Editie 2018 www.huizermaat.nl Kom je ook? open dag: zaterdag 27 januari 2018 / 10.00-13.00 uur Kom speeddaten met onze eersteklasleerlingen op de Open Dag. oriëntatielesmiddag woensdagmiddag 7 februari

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

1 Aanbevolen artikel

1 Aanbevolen artikel Aanbevolen artikel: 25 november 2013 1 Aanbevolen artikel Ik kan het, ik kan het zélf, ik hoor erbij Over de basisingrediënten voor het (psychologisch) welzijn Een klassieke motivatietheorie toegelicht

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

SPECIAAL ONDERWIJS TALENTEN CAMPUS VENLO GELUKT! ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ

SPECIAAL ONDERWIJS TALENTEN CAMPUS VENLO GELUKT! ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ SPECIAAL ONDERWIJS TALENTEN CAMPUS VENLO GELUKT! ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ GELUKT! Ik zit aan mijn ontbijt. Een beetje nerveus neem ik nog snel de krant door. Gek eigenlijk. Ik sta al jaren voor

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

12peciale voorlichtingns-eum,

12peciale voorlichtingns-eum, _ M R E T AS S S CLA T RUIM DOND E TALE R O O V ERDA G ARI JANU 12peciale voorlichtingns-eum, S the ver het a avond o ium en gymnas erclass de mast NT! MASTERCLASS IETS VOOR JOU? Ben jij altijd op zoek

Nadere informatie

informatie dagen: AMS: de basis voor succes! jan. Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving! HAVO HAVOplus VMBO maandag

informatie dagen: AMS: de basis voor succes! jan. Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving! HAVO HAVOplus VMBO maandag AMS: de basis voor succes! informatie dagen: HAVO HAVOplus VMBO. Theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg 23 maandag jan. 24 dinsdag jan. Let op! Start: 19.30 uur

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

Woord van de Teamleider. In deze nieuwsbrief. Agenda 2013. Twente Academy www.twenteacademy.nl info@twenteacademy.nl

Woord van de Teamleider. In deze nieuwsbrief. Agenda 2013. Twente Academy www.twenteacademy.nl info@twenteacademy.nl In deze nieuwsbrief 1 Woord van de Teamleider 2 Profielwerkstukkenwedstrijd 3 Voorbereiding Techniek Meidenkamp 2013 4 Profielschets Net-Les 5 Evaluatie Nieuwjaarskamp 2013 Deze nieuwsbrief is mede mogelijk

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Met het project JEP had ons kraampje de meeste omzet tijdens de kerstmarkt! van schooljaar 2014/2015!

Met het project JEP had ons kraampje de meeste omzet tijdens de kerstmarkt! van schooljaar 2014/2015! Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST DE BRUG NAAR DE TOEKOMST Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven De basisschool is de brug naar de toekomst. Een

Nadere informatie

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden LIEVERWIJS kindercoaching & training kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling Een rups kan altijd nog een vlinder worden Kindercoaching Van Rups naar Vlinder Voor kinderen in de

Nadere informatie