De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg"

Transcriptie

1 De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari

2 2

3 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten 7 Conclusie en aanbevelingen 15 aan Zorgverzekeraars Nawoord 15 Bijlagen Bloemlezingen Vragenlijst 3

4 Voorwoord Voor U ligt de rapportage van een peiling onder het Cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg over de rol van de zorgverzekeraar. In 2008 is er een peiling uitgevoerd waarbij de vraagstelling gericht was op het serviceniveau van de zorgverzekeraar. De aanleiding was de intreding van het nieuwe zorgstelsel en het gegeven dat burgers met name het verschil in service opmerken en van belang vinden. Een ander aspect van het nieuwe zorgstelsel is dat de verandering van rol van de zorgverzekeraar van administrateur naar regisseur versneld is. Wat vindt de consument hiervan? De zorgverzekeraar heeft meer invloed gekregen op prijs en kwaliteit. Vindt de consument dit goed? Hoe ver mag die invloed reiken? Mag een zorgverzekeraar invloed hebben op de keuze van de verzekerde? Deze vragenlijst gaat over wat consumenten van hun zorgverzekeraar verwachten, maar ook wat ze van hun zorgverzekeraar weten. Daarnaast zijn de deelnemers in de gelegenheid gesteld aan te geven waar men tevreden over is en waar men graag verbetering in ziet. De resultaten helpen ons een beeld te vormen over hoe consumenten aankijken tegen de zorgverzekeraar en wat ze belangrijk vinden. Hiermee kunnen we gerichte aanbevelingen doen bij de zorgverzekeraars waar we contact mee hebben en die m.n. in Limburg hun verzekerden hebben. 4

5 Onderzoek Opzet Het Huis van de Zorg heeft een Cliëntenpanel, ten tijde van de peiling bestaande uit 455 personen, dat op gezette tijden per wordt uitgenodigd een digitale vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is gebaseerd op de vragenlijst die eerder door Consument en de Zorg is gebruikt bij een meldactie over de rol van de verzekeraar. Respons Van de 455 personen die benaderd zijn heeft 62% (276 personen) de vragenlijst ingevuld. In de volgende tabellen informatie over hun achtergrond. Tabel 1 Herkomst deelnemers Categorie Aantal Percentage Helden 4 1% Maasduinen 3 1% Maastricht Mergelland 41 16% Midden Limburg 36 12% Parkstad Limburg 77 28% Venlo 24 9% Venray 21 8% Weerterkwartier 4 1% Westelijke Mijnstreek 63 23% De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 60 jaar. De oudste deelnemer is 88 en de jongste deelnemer is 21 jaar. Tabel 2 Opleiding Categorie Aantal Percentage VMBO, (M)ULO, MAVO 40 15% MMS, HAVO, VWO 29 11% Lager beroepsonderwijs (LBO) 18 7% Middelbare beroepsonderwijs (MBO) 65 24% Hoger beroepsonderwijs (HBO) 90 32% Universiteit (WO) 32 12% Tabel 3 Doelgroep Categorie Aantal Percentage Een senior (ouder dan 60 jaar) 94 35% Gezond iemand die tijdelijk wel eens zorg gebruikt 58 22% Iemand met een chronische psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek 16 6% Iemand met een chronische ziekte 67 25% Iemand met een lichamelijke of zintuiglijke functiebeperking 24 9% Iemand met een verstandelijke beperking 10 4% 5

6 Tabel 4 Relatie tot zorgvrager Categorie Aantal Percentage Een kind van mij is zorgvrager 12 54% Ik ben (wettelijk) vertegenwoordiger van een zorgvrager 18 7% Ik ben mantelzorger 36 13% Ik ben zelf zorgvrager % Mijn partner / familielid is zorgvrager 26 9% Van de ondervraagden heeft 35% een verzekering bij CZ, 23% bij VGZ. IZZ en Zilveren Kruis Achmea elk bijna 10% (opmerking: IZZ-regeling wordt uitgevoerd door VGZ). De overige personen zijn verdeeld over ongeveer 25 andere maatschappijen of regelingen. Enkele hiervan zijn weliswaar grote maatschappijen, maar zijn minder gericht op de zuidelijke provincies. Dit alles maakt het onderverdelen van de antwoorden naar de verschillende maatschappijen via kruisverbanden nauwelijks relevant. Daar waar dit wel extra informatie zou hebben opgeleverd, bv. wanneer het antwoordpercentage erg af zou wijken van de verhoudingen in tabel 5, zou dit zijn vermeld. Tabel 5 Wie is uw Zorgverzekeraar? Aegon 0 0% Aevitae 5 2% Agis 1 0% AnderZorg 1 0% Avero Achmea 3 1% Azivo 0 0% AZVZ 0 0% CM 0 0% Confior 0 0% CZ 96 35% De Amersfoortse 0 0% De Friesland 1 0% De Goudse 0 0% Delta Lloyd 1 0% Diavitaal 0 0% DSW 0 0% DVZ Achmea 0 0% FBTO 3 1% Fortis 1 0% Groene Land Achmea 1 0% Interpolis Zorgactief 2 1% IZA 17 6% IZZ 22 8% Lancyr 0 0% Menzis 13 5% Nationale Nederlanden 0 0% OHRA 2 1% ONVZ 5 2% OZ 0 0% OZF Achmea 0 0% PNO 0 0% Pro Life 0 0% PWZ Achmea 0 0% Salland 0 0% SIZ 0 0% Stad Holland 0 0% Trias 2 1% UMC 2 1% Unive 4 1% VGZ 64 23% 6

7 VVAA 0 0% Zilveren Kruis Achmea 23 8% Zorg en Zekerheid 0 0% Anders nl. 6 2% opmerking: doordat de percentages zijn afgerond is het opgeteld geen 100% Liefst 68% van de verzekerden heeft een collectieve verzekering, hetzij via de werkgever, hetzij via een andere partij (bv vakbond, ouderenbond, patiëntenvereniging). 95% heeft een aanvullende verzekering. Mensen zijn redelijk standvastig. Driekwart is al langer dan 5 jaar bij dezelfde zorgverzekeraar. 65% zelfs langer dan 10 jaar. Begin 2006 zijn meer mensen van zorgverzekeraar gewisseld bij de ingang van het nieuwe stelsel. Tabel 6 Hoe bent u verzekerd? Individueel 85 31% Collectief via werkgever 80 29% Collectief via werkgever van mijn partner 36 13% Collectief, niet via werkgever (bv. via vakbond, ouderenbond, patiëntenvereniging) 71 26% Weet ik niet 3 1% Tabel 7 Hoeveel jaren bent u (zonder onderbreking) bij uw huidige zorgverzekeraar? Minder dan 1 jaar 13 5% Tenminste 1 jaar, maar minder dan 2 jaar 10 4% Tenminste 2 jaar, maar minder dan 5 jaar 46 17% Tenminste 5 jaar, maar minder dan 10 jaar 25 9% 10 jaar of langer % Weet ik niet 1 0% Resultaten Algemene indruk Met een gemiddelde waardering van 7.4 scoort de zorgverzekeraar redelijk hoog. Slechts 4% geeft de zorgverzekeraar een onvoldoende. Tabel 8 Welk cijfer geeft u uw zorgverzekeraar? 0 0 0% 1 0 0% 2 1 0% 3 0 0% 4 0 0% % % % % 7

8 9 25 9% % Zorgverzekeraars hebben verschillende diensten die ze hun verzekerden kunnen aanbieden. Het is zaak dat dit bij de consument bekend is. Alleen de dienst 'Collectieve voordelen' is bij meer dan de helft bekend (54%). Dit is opmerkelijk omdat wel 68% een collectieve verzekering zegt te hebben. De andere diensten scoren beduidend lager. Bij liefst 22% is geen enkele dienst bekend. Opvallende percentages (afwijking van gemiddelde) zijn; de lage score bij IZZ wat betreft 'afspraken met zorgverleners en instellingen' en 'preventieve zorg' (5%), terwijl dit wel wordt aangeboden; de hoge score 'geen van deze' bij IZA (41%); een lage score voor Zilveren Kruis Achmea wat betreft 'informatie over aanbod zorgverlener'. In het algemeen geven de percentages aan dat de bekendheid met en dus de informatie over de diensten aandacht behoeft. Tabel 9a Welke van de volgende diensten van uw zorgverzekeraar kent u? (meerdere antwoorden mogelijk) Wachtlijstbemiddeling 91 34% Informatie over aanbod zorgverlener % Afspraken maken met zorgverleners en instellingen 66 24% Preventieve zorg 61 23% Collectieve voordelen (collectieve verzekering) % Geen van deze 59 22% Tabel 9b Percentages per verzekeraar (meest genoemde) Antwoordmogelijkheid CZ VGZ IZZ IZA Zilver+ Achmea Wachtlijstbemiddeling 35% 31% 27% 29% 35% Informatie over aanbod zorgverlener 44% 42% 27% 24% 17% Afspraken maken met zorgverleners en instellingen 25% 25% 5% 29% 17% Preventieve zorg 29% 22% 5% 12% 13% Collectieve voordelen (collectieve verzekering) 54% 59% 50% 47% 61% Geen van deze 19% 16% 32% 41% 26% Als het gaat om het kiezen van een zorgverzekeraar zijn er verschillende aspecten die mensen mee kunnen wegen. De belangrijkste blijkt de polisvoorwaarden (89%), gevolgd door de prijs van de verzekering (59%). De andere aspecten scoren duidelijk lager, in aanmerking genomen dat maximaal drie aspecten genoemd mochten worden. De mogelijkheid het eigen risico kwijt te schelden wordt matig gewaardeerd (6%). Tabel 10 Wat vindt u het belangrijkste bij de keuze van een zorgverzekeraar? (3 aspecten) Polisvoorwaarden (pakket, vergoedingen) % Prijs van de zorgverzekering % Inzicht in declaraties 77 29% Service aan de telefoon 66 24% 8

9 Zorgverzekeraar bekend in de regio 29 11% Informatievoorziening en website 42 16% Kwijtschelding verplicht eigen risico (met beperking van uw keuze voor een zorginstelling) 17 6% Wachtlijstbemiddeling 34 13% Mogelijkheid om in het buitenland zorg te krijgen 76 28% Beleid ten aanzien van geneesmiddelen 70 26% Het wordt over het algemeen niet op prijs gesteld als de zorgverzekeraar voor de patiënt een zorgverlener kiest omdat daar de beste zorg wordt geleverd. 67% is hier tegen. Dit percentage is zelfs 80% als het criterium de prijs zou zijn. Mogelijke conclusie is dat mensen zelf willen kunnen kiezen en dat niet de zorgverzekeraar dit voor hen doet. Mensen vinden de prijs ondergeschikt aan de kwaliteit. Tabel 11a Mag uw zorgverzekeraar voor u een keuze maken voor een zorgverlener of instelling, omdat de verzekeraar vindt dat daar de beste zorg wordt geleverd? Ja 62 23% Nee % Weet ik niet 27 10% Tabel 11b Mag uw zorgverzekeraar voor u een keuze maken voor een zorgverlener of instelling, omdat de verzekeraar daarmee de beste afspraken heeft gemaakt voor de laagste prijs? Ja 33 12% Nee % Weet ik niet 20 7% Op vragen over de invloed van de verzekeraar op de kwaliteit, de rol die de verzekeraar speelt in goede zorgverlening en of de zorgverzekeraar een goede belangenbehartiger is wordt over het algemeen gematigd positief geantwoord. Met de gevraagde toelichting op het antwoord valt geen onderscheid te maken tussen de verschillende zorgverzekeraars. Tabel 12a Denkt u dat uw zorgverzekeraar invloed heeft op de kwaliteit van uw zorgverlener? Ja % Misschien 78 29% Nee 37 14% Weet ik niet 39 14% Tabel 12b Vindt u dat zorgverzekeraars een belangrijke rol spelen in goede zorgverlening? Ja % Nee 49 18% Weet ik niet 75 28% 9

10 Toelichting 12a en b (zie bijlage voor bloemlezing). Wat opvalt is dat de 'ja-zeggers' veelal niet van mening zijn dat de zorgverzekeraar een positieve invloed heeft op de kwaliteit; dat de zorg beter wordt doordat zorgverzekeraars eisen stellen. Het omgekeerde is volgens veel respondenten het geval. Het gaat om de prijs-kwaliteit verhouding. Omdat het kostenaspect zo zwaar weegt wordt goedkoop ingekocht met als gevolg een teruggang in kwaliteit. Dat is volgens velen de invloed van de zorgverzekeraar. De 'nee-zeggers' vinden dat de zorgverlener de kwaliteit bepaalt en dat de zorgverzekeraar niet echt zicht heeft op die kwaliteit. Ook de antwoorden op de vraag naar de rol van de zorgverzekeraar bij goede zorgverlening geven dit beeld. Ook als de rol negatief wordt beoordeeld wordt met 'ja' geantwoord; dus dat de invloed groot is en de rol belangrijk, maar met een negatief effect. Toch wordt door sommigen ook vertrouwen uitgesproken in de toenemende rol van de zorgverzekeraar met controle op de kwaliteit en het geven van prikkels om te presteren; marktwerking. Tabel 12c Vindt u dat zorgverzekeraars belangenbehartiger zijn van hun verzekerden? Ja % Nee 76 28% Weet ik niet 82 31% Toelichting 12c (zie bijlage voor bloemlezing). Volgens de meeste respondenten zou het wel zo moeten zijn, tenslotte worden de zorgverzekeraars door de verzekerden betaald. De mening is veelal dat andere belangen dit in de weg staan, hetgeen strookt met de antwoorden op de vorige twee deelvragen. Voorwaarde voor belangenbehartiging is dat je goed geïnformeerd bent over de wensen en behoeften van verzekerden en de geleverde kwaliteit van zorg. Bij alle deelvragen komt ook de mening naar voren dat zorgverzekeraars zich moeten beperken tot administratieve taken en niet op de stoel van de zorgverlener moeten gaan zitten. Uit tabel 13 blijkt dat de ondervraagden wel op de hoogte zijn van verschillende mogelijkheden die de zorgverzekeraar heeft om invloed uit te oefenen op de kosten en de kwaliteit van de zorg, al is bijna een kwart hier helemaal niet mee bekend. Tabel 13 Welke mogelijkheden kent u? (meerdere antwoorden mogelijk) Zorginkoop: specifieke afspraken maken met zorgverleners en instellingen % Selectief inkopen: geen contract sluiten met zorgaanbieders die geen goede kwaliteit leveren 91 34% Selectief inkopen: geen contract sluiten met zorgaanbieders die te duur zijn 79 29% Voorkeursaanbieder: afspraken maken met een specifieke aanbieder van goede % kwaliteit voor een goede prijs en verzekerden stimuleren naar deze aanbieder te gaan Geen van deze 62 23% Veel respondenten geven aan dat de zorgverzekeraar kostenbeheersing ogenschijnlijk meer leidend vindt dan de kwaliteit van zorg (tabellen 12a, b en c.). Tabel 14 laat zien dat het vertrouwen op dit punt inderdaad niet heel hoog is. Ook dit is voor de verschillende zorgverzekeraars gelijk. Tabel 14 Heeft u er vertrouwen in dat uw zorgverzekeraar de kwaliteit van zorg voorop stelt en niet alleen kijkt naar de kosten van de zorg. 0, weinig vertrouwen 22 8% % 10

11 % % % 5, veel vertrouwen 16 6% In de vorige vragen is gevraagd naar de mening over hoe de zorgverzekeraar zich nu opstelt ten aanzien van invloed op kwaliteit en de rol in goede zorgverlening. Er is via stellingen ook gevraagd naar hoe de zorgverzekeraar zich volgens de deelnemers zou moeten opstellen als het gaat over prijs en kwaliteit. Ook hier blijkt kwaliteit veel belangrijker dan de lage prijs. Meer dan 90% vindt kwaliteit een goed criterium. Een lage prijs mag wel het streven zijn, maar mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit. Te duur is veel minder snel een reden om geen contract te sluiten. Tabel 15a Ik vind het belangrijk dat mijn zorgverzekeraar afspraken maakt met zorgverleners en instellingen voor een zo laag mogelijke prijs. Eens 47 18% Beetje eens 57 21% Neutraal 85 32% Beetje oneens 36 13% Oneens 43 16% Tabel 15b Ik vind het goed als mijn zorgverzekeraar geen contract sluit met zorgaanbieders die geen goede kwaliteit leveren. Eens % Beetje eens 21 8% Neutraal 6 2% Beetje oneens 8 3% Oneens 5 2% Tabel 15c Ik vind het goed als mijn zorgverzekeraar geen contract sluit met zorgaanbieders die te duur zijn. Eens 83 31% Beetje eens 65 24% Neutraal 78 29% Beetje oneens 26 10% Oneens 16 6% Hoewel uit voorgaande tabellen blijkt dat prijs-kwaliteit erg belangrijk is, wordt de vraag naar de stimulerende rol van de zorgverzekeraar niet unaniem beantwoord. Ook hier wil de verzekerde zelf bepalen en kunnen kiezen. 11

12 Tabel 15d Ik vind het goed als mijn zorgverzekeraar verzekerden stimuleert om naar een aanbieder te gaan met een goede prijs-kwaliteit verhouding. Eens 83 31% Beetje eens 65 24% Neutraal 78 29% Beetje oneens 26 10% Oneens 16 6% Waar de zorgverzekeraar dan wel op moet letten volgens de ondervraagden laat tabel 16 zien. 'Lage kosten' scoort hier zeer laag. Dit strookt met de tendens uit andere antwoorden. 'Kwaliteit van zorg', zowel op basis van experts als op basis van patiëntenervaringen scoort hoog. Tabel 16 Waar vindt u dat uw zorgverzekeraar bij het afsluiten van contracten op moet letten (kies de 3 belangrijkste aspecten). Kwaliteit van de zorg gebaseerd op ervaringen van andere patiënten % Kwaliteit van de zorg gebaseerd op kennis van experts % Klachtenoverzicht van de zorgverlener of instelling 67 25% Service van de zorgverlener 89 33% Voldoende zorgverleners in de nabije omgeving 72 27% Voldoende keuze uit zorgverleners 74 28% Voldoende keuze voor hulpmiddelen 41 15% Aandacht voor persoonlijk contact en betrokkenheid % Lage kosten 23 9% Een groot deel van de respondenten vindt preventie belangrijk en is van mening dat de zorgverzekeraar hier aandacht voor moet hebben (78%). Daarentegen maakt slechts 11% gebruik van de mogelijkheid hiertoe. Tabel 17a Vindt u het belangrijk dat uw zorgverzekeraar aandacht heeft voor preventie? Ja % Nee 41 15% Weet ik niet 18 7% Tabel 17b Maakt u gebruik van preventieve zorg via uw zorgverzekeraar? Verzekeraar geeft geen vergoedingen voor preventie 16 6% Ja, namelijk 30 11% Nee % Weet ik niet 22 8% Ongeveer de helft van de ondervraagden staat positief tegenover het gebruik van speciale polissen voor specifieke groepen mensen. De andere helft vindt dit geen goede zaak of is er niet mee bekend. Tegenstanders vinden het stimatiserend of zijn bang dat het leidt tot voorkeursbehandeling met uiteindelijk hogere kosten. Als de speciale groep niet een bepaald ziektebeeld betreft, zoals diabetes of reuma, maar vegetariërs of orgaandonoren, laat slechts een kwart zich hier positief over uit. 12

13 Bijna de helft blijft 'weet het niet' en 30% vindt dit veel te ver gaan; moeilijk controleerbaar en buiten de opdracht van een zorgverzekeraar. Tabel 18a Wat vindt u van speciale polissen voor specifieke groepen mensen? Daar maak ik nu al gebruik van 18 7% Als ik tot zo'n groep behoorde zou ik daar gebruik van maken % Zou ik nooit gebruik van maken, want 30 11% Anders, namelijk 34 13% Weet ik niet 73 27% Tabel 18b Wat is uw mening over polissen voor andere groepen mensen? Ik heb zo'n polis 1 0% Als ik er voordeel van kan hebben, maak ik daar gebruik van 65 24% Zou ik nooit gebruik van maken, want 48 18% Anders, namelijk 30 11% Weet ik niet % Vrije mening De panelleden is de mogelijkheid geboden aan te geven waarover men tevreden is en op welke punten de zorgverzekeraar zich kan verbeteren. De opmerkingen zijn ingedeeld in de onderwerpen bereikbaarheid, service, polisvoorwaarden, declareren, correspondentie/informatie en overig ( zie voor bloemlezing de bijlage). Opvallend is dat de gelegenheid die geboden is om vrijuit een mening te geven vooral wordt aangegrepen om ook service-aspecten aan de orde te stellen. Bereikbaarheid Hoewel er enkele slechte ervaringen gemeld worden is het onderwerp 'bereikbaarheid' niet hot. De slechte ervaringen gaan over de moeite die het kost om de juiste persoon aan de lijn te krijgen; er wordt vaak doorverbonden. Service Positieve en negatieve geluiden wisselen elkaar af. Blijkbaar hebben mensen verschillende ervaringen en kun je dus geluk of pech hebben. De positieve geluiden worden gekenmerkt door klantvriendelijkheid, snel en deskundig antwoord en toegang tot informatie via de website. Toch levert het contact via of telefoon niet altijd een heldere uitleg op. Het sluiten van een meld- en contactpunt is een gemis. De omstandigheden in de vervangende bus zijn onder de maat. Er zijn duidelijke voorbeelden van wat als mindere service wordt ervaren. 'Elk jaar opnieuw een machtiging aanvragen voor ziekenvervoer, terwijl de situatie gelijk blijft, dat moet eenvoudiger kunnen.' 'Benadering die na een fusie onpersoonlijker en zakelijker is geworden, contact loopt via een callcenter.' 'Een afgegeven machtiging, nodig om voor collectieve korting in aanmerking te komen, wordt nu ook gebruikt om eigen risico te innen.' Polisvoorwaarden Opvallend meer op- en aanmerkingen dan positieve punten. Enkele opmerkingen betreffen niet het beleid van de zorgverzekeraar, maar zaken die wettelijk bepaald zijn. Bijvoorbeeld de hoogte van het eigen risico en dat tandartsenzorg niet in het basispakket zit. Duidelijke wens is de polis persoonlijker 13

14 te maken, beter te laten aansluiten op de individuele situatie. Met name de leeftijd wordt hierbij als criterium gezien. Een aantal vergoedingen zou moeten worden uitgebreid, zoals fysiotherapie en tandheelkunde. Er wordt weinig vergoed terwijl de premie erg hoog is. Sommige kosten, gekoppeld aan de nazorg, die onvermijdelijk zijn zouden gewoon vergoed moeten worden. Verder is genoemd: 'Meer mogelijkheden voor vergoeding in het buitenland.' 'De vergoeding koppelen aan bepaalde opticiens moet worden losgelaten.' 'Vergoeding van medicatie minder star hanteren, er kunnen medische redenen zijn af te wijken van de basisafspraak; goedkoop is niet altijd verantwoord.' 'Kuren voor bv. reumapatiënten is erg duur geworden door hoge eigen bijdrage.' 'Meer vergoedingen alternatieve geneeskunde.' Afhandeling declaraties Hoewel er fouten worden gemaakt en lang niet alles vlekkeloos verloopt is de algemene teneur positief. Veel opmerkingen over snelle en correcte afhandeling. Niet alles is altijd duidelijk (zie correspondentie/informatie). Zodra het een behandeling in het buitenland betreft lijkt er meer mis te kunnen gaan, dan blijkt ineens weinig eenduidigheid. Correspondentie/informatie Nauwelijks positieve geluiden. Het ontbreekt aan duidelijkheid en transparantie. Polissen en voorwaarden zijn niet altijd duidelijk in wat wel en niet vergoed wordt. Het vergelijken van polissen is onbegonnen werk. Het principe van eigen bijdrage en eigen risico blijft moeilijk. Veel opmerkingen over hoe moeilijk het is om aan de hand van rekeningen en afschriften te volgen wat er wel en wat er niet vergoed wordt. Rekeningen die rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden ingediend blijven vaak buiten beeld, de rekening van een eventuele eigen bijdrage die achteraf volgt is dan zonder toelichting niet te plaatsen. Overig Nog enkele van de resterende opmerkingen. 'Meer contracten met Euregionale zorgverleners.' 'AWBZ niet via het zorgkantoor, maar via eigen zorgverzekeraar.' 'Meer solidariteit; hogere inkomens meer betalen (zorgtoeslag is niet solidair genoeg).' 'Meer begeleiding voor chronisch zieken en gehandicapten.' 'Klanttevredenheidsonderzoek is nodig' Conclusie en Aanbevelingen De resultaten hebben grotendeels betrekking op de zorgverzekeraars die een groter verzekerdenbestand hebben in Limburg. Vergelijking tussen deze zorgverzekeraars levert geen noemenswaardige verschillen op. Zelfs de opgetelde resultaten van de overige verzekeraars lopen hiermee in de pas. Hoewel de overall-score van 7.4 prima is toont de peiling ook veel ongenoegens. Zoals ook uit eerdere onderzoeken blijkt is het vaak ondoorzichtig welke kosten gemaakt zijn en hoe dit wordt verrekend. Kwaliteit is belangrijker dan de prijs. Men wil wel betalen voor de zorg als de verhouding tot de kwaliteit goed is, maar nu bestaat de indruk dat men te weinig krijgt voor de hoge premie en andere kosten. Het vertrouwen in de zorgverzekeraar is wat dit betreft niet hoog. Onbekend is men met de (on)mogelijkheden die de zorgverzekeraar heeft ten aanzien van de kwaliteit van de zorg en de hoogte van de kosten. Opvallend is de negatieve invloed op de kwaliteit die de zorgverzekeraar wordt toegedicht. Men is vaak onbekend met de mogelijkheden die een zorgverzekeraar biedt. Er is verdeeldheid over de rol die de zorgverzekeraar ten aanzien van kwaliteit en prijs moet hebben. Dit loopt van 'polisboer' tot 'belangenbehartiger' en 'kwaliteitsbewaker'. Een aantal service-aspecten zoals transparantie en informatievoorziening blijven voor verbetering vatbaar. 14

15 Aanbevelingen aan zorgverzekeraars Geef meer bekendheid aan het dienstenaanbod, laat verzekerden weten welke mogelijkheden er zijn. Leg duidelijk uit hoe een polis is opgebouwd en maak de polis overzichtelijk, zodat vooraf helder is wat wel en niet vergoed wordt. Verbeter en herhaal de uitleg over de betalingssystematiek, zodat de begrippen als 'eigen bijdrage', 'eigen risico' en 'restitutie' minder tot verwarring leiden. Maak daarbij gebruik van heldere voorbeelden. Maak de afschriften duidelijker, zodat helder is om welke zorg het gaat, wat wel of niet vergoed wordt en wanneer er sprake is van eigen bijdrage en eigen risico. Actief (blijven) inzetten op het genereren van ervaringsgegevens van verzekerden via o.a. klanttevredenheidsonderzoek, betrokkenheid verzekerden en verzamelen van klachten en meldingen. Actief (blijven) inzetten op het vergaren van kennis over de kwaliteit van de zorg als basis voor beleid. Geef meer bekendheid aan de mogelijkheden voor Preventieve zorg, zet in op toename van het gebruik hiervan. Heroverweeg het beleid ten aanzien van speciale polissen. Actieve bezinning op eigen rol ten aanzien van kwaliteit-prijs verhouding en op de beeldvorming hieromtrent. Nawoord Hoewel de meningen verdeeld zijn is het duidelijk dat er op een aantal punten verbetering nodig en mogelijk is. De peiling toont aan dat de discussie over de rol van de zorgverzekeraar interessant en actueel blijft. De discussie gaat echter verder dan over de rol van de zorgverzekeraar. Deze gaat ook over financiering van de zorg, kwaliteitsverbetering en -borging en de mate van marktwerking en hoe dit in goed samenspel tussen alle partijen verantwoord en efficiënt tot een hoge kwaliteit van zorg leidt. Belangrijk is de ervaringen en meningen van de zorggebruiker te (willen) kennen. De resultaten zijn kenbaar gemaakt aan de leden van het cliëntenpanel en zijn onder de aandacht gebracht bij de zorgverzekeraars waar veel panelleden verzekerd zijn. Tevens is er een persbericht uitgegaan. Het rapport is te downloaden via de website 15

16 Bijlagen 1. Bloemlezing open antwoorden tabel 12a en b. 2. Bloemlezing open antwoorden tabel 12c. 3. Bloemlezing vrije mening 4. Vragenlijst Bijlage 1. Bloemlezing open antwoorden tabel 12a en b. Op basis van de vragen: Denkt u dat uw zorgverzekeraar invloed heeft op de kwaliteit van uw zorgverlener? Vindt u dat zorgverzekeraars een belangrijke rol spelen in goede zorgverlening? *Als ik zie hoe het gaat met diverse organisaties die tegen de laagste inschrijfprijs diensten hebben verworven (bijv. sommige thuiszorginstellingen), dan houd ik mijn hart vast. Zo laag mogelijk inschrijven qua prijs is dus allerminst een garantie voor de kwaliteit die vervolgens wordt geleverd, vandaar!! Bovendien heb ik in de praktijk bij zowel mijn vader als mijn moeder kunnen constateren hoe de dagelijkse gang van zaken is in de medische wereld en in zorginstellingen. Het is onmogelijk voor een zorgverzekeraar om daar dagelijks een oogje in het zeil te houden om na te gaan of er aan de gemaakte afspraken de hand wordt gehouden. *Geld is overal ter wereld een middel dat positief kan prikkelen, maar ook negatief. Zoals ook de huidige kredietcrisis een voorbeeld daarvan is. Een zorgverzekeraar kan een zorgverlener indirect dwingen een bepaalde prijs te accepteren. Mogelijk zou dit bij bepaalde zorgverleners kunnen leiden tot beperkte zorg, nl ze houden het kosten aspect continu in de gaten. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een patient maar een beperkt onderzoek krijgt, waardoor pas na velen consulten later blijkt wat de patient werkelijk heeft. Uit eindelijk dus goedkoop is duurkoop. Of erger een foutieve diagnose die later pas duidelijk is en flink veel schade bij de patient heeft berokkend. *Ja, er is immers veel wat niet meer onder de zorg valt of vergoed wordt (de goedkoopste medicijnen, behandelingen of onderdelen ervan etc). Het DBC systeem legt hulpverleners ook aan banden bv dossiers moeten op tijd gesloten worden, zoveel gesprekken binnen zoveel tijd etc. (GGZ) Verder heb ik stiekem de indruk dat de grote instellingen samen met hun 'vrienden' in Den Haag en in alle 'vriendschap' met verzekeraars gezamenlijk bepalen hoe de zorg eruit ziet in ieders eigen voordeel. Het zijn dus niet alleen de verzekeraars die de regels van het spel bepalen. Ik denk dat daarom bv ook het PGB steeds zo onder vuur ligt. Als je zelf bepaalt welke zorg je nodig hebt, torn je immers aan gevestigde macht. *Hoe lager de prijs hoe minder zorg. *In negatieve zin. De zorgverlener (mijn cardioloog) schrijft andere medicijnen voor dan ik uiteindelijk krijg. Ik merk dat vooral bij de apotheek waar ik als lijder aan ernstig hartfalen geen merkmedicijnen meer krijg maar medicijnen met het zgn. werkzame bestanddeel. Mij is echter onduidelijk of de kwaliteit evenwaardig is en ik kan dat ook niet beoordelen. *Doordat ze eisen stellen aan zorgverlener en er anders geen contract mee afsluiten. *De zorgverzekering kan zorgverleners die slechte kwaliteit leveren onder druk zetten. *Ik hoop het, maar het is niet zo dat de cliënt totaal geen zeggenschap mag hebben op de keuze voor zijn/haar behandeling, daar heb ik toch een beetje moeite mee! De cliënt moet in elk geval hierover kunnen meepraten, indien hij/zij een andere keuze prefereert. *De zorgverlener moet onafhankelijk van de zorgverzekeraar kunnen werken. 16

17 *Zo lang er nog wachtlijsten bestaan, dus de vraag groter is dan het aanbod, heb je als consument niet veel te kiezen. *Pas bij zeer slechte zorg wordt er eventueel geen contract gesloten. *Wie betaalt bepaalt. Maar dat geldt niet voor de verzekerde. *Als de kwaliteit van de zorgverlener te wensen overlaat zal de zorgverzekeraar de kwaliteit kunnen beïnvloeden door een andere zorgverlener te contracteren of betere afspraken te bedingen! *Een zorgverzekeraar kan geen 2 petten op hebben. En zorgen voor goede zorg en de prijs zo laag mogelijk houden. Bijlage 2. Bloemlezing open antwoorden tabel 12c. Op basis van de vraag: Vindt u dat zorgverzekeraars een belangenbehartiger zijn van hun verzekerden? *Ze zouden dit volgens mij wel moeten zijn, maar op dit moment vind ik dus dat die rol op z'n zachtst gezegd onvoldoende wordt ingevuld. Ze zouden dat in de toekomst wel kunnen zijn, maar dan moet er wel meer oor zijn voor de wensen en behoeften van de verzekerden die zij dan vertegenwoordigen. *Nogmaals: houding van de zorgverzekeraars zal moeten veranderen t.o.v. de cliënten: meer letten op hetgeen ze nodig hebben aan zorg/medicatie e.d. en minder naar de kosten. *Als mijn verzekeraar een voorkeur afgeeft voor zorgverlener, afspraken maakt met partijen, etc. dan handelen ze wel in mijn belang. Namelijk het verkrijgen van goede zorg. *Verzekeraars zullen meer gebruik moeten maken van klanttevredenheidsgegevens en een gebruikersraad cq cliëntenraad moeten instellen. *Voor de gemiddelde zorgvrager is de beste zorgverlening belangrijk, maar kan daarover zelf van tevoren niet altijd oordelen (wel achteraf) De zorgvrager moet vertrouwen kunnen hebben in de aanbieding van de zorgverzekeraar. *Ik ben klant en de zorgverzekering moet voor zijn klanten opkomen. *Er moet een sterke en deskundige zorgverzekeraar zijn om gesprekspartner te kunnen zijn voor de medische wereld. *Het gaat op dit moment om jaarcijfers van de eigen organisaties. de zorgverleners krijgen het nog geeneens voor elkaar om hun eigen kwaliteit te garanderen. *Belangrijk is dat de zorg-consument steeds meer invloed moet hebben want hij betaalt via premies e.d zijn zorg! Wil een zorgverzekeraar een goede marktpositie dan zal hij de belangen van zijn klanten moeten behartigen! *Soms wel, soms niet. Als het om de centen gaat, zie ik ze niet als belangenbehartiger. Als een cliënt aanklopt om bemiddeling, bijvoorbeeld om sneller voor medische zorg in aanmerking te komen, kunnen ze wel als belangenbehartiger goede dienst verlenen. *Een verzekerde kan in zijn eentje niet waken over prijs en kwaliteit, zorgverzekeraar is belanghebbende namens zichzelf en namens verzekerden. 17

18 *Een zorgverzekeraar behartigt naar mijn mening niet de belangen van de verzekerden. Kijken eerder naar de premie die de mensen moeten betalen. Bijlage 3. Bloemlezing open antwoorden tabel vrije mening. Indeling per verzekeraar, de 5 met de grootste vertegenwoordiging. De quotes zijn ingedeeld in een aantal categorieën en via de kleur rood en zwart is onderscheid te maken tussen resp. negatief en positief. CZ Algemeen - Transparanter zou mogen zijn hoe en wat er door de zorgverzekeraar wordt gedaan. De zorginkoop, is men actief op andere fronten; bijvoorbeeld; derde wereld, armoede zorg, etc. -zo doende voeren zij ook een goed beleid wat aanpas op ieder mens. - To nu toe heb ik gelukkig niet vel klachten gehad, en de klachten die ik had zijn altijd correct behandeld. - In al die jaren dat ik bij CZ ben heb ik nooit problemen gehad. -ivm orthopedische aandoeningen geregeld ziekenhuis bezoeken en hulpmiddelen. Alles gaat zonder probleem. - Bij ons is alles goed geregeld, eigenlijk nooit problemen gehad. -Geeft voortdurend de indruk een betrouwbare zorgverzekeraar te zijn. -Tot nu toe weinig of geen klachten. -CZ lijkt mij zeer bureaucratisch, terwijl mensen die ziek zijn dat eigenlijk niet kunnen verdragen. Bereikbaarheid - goed bereikbaar,ook telefonisch -Goed bereikbaar voor vragen; - slechte telefonische bereikbaarheid, vaak doorverbinden -Bij tel. navraag word je vaak van de een naar de ander "overgeheveld"; lijkt of niet iedereen op de hoogte is van de info die hij/zij moet verstrekken aan cliënten. Komt vaker voor dat ze je niet binnen afgesproken tijd ("over 2 werkdagen bellen we u") terugbellen. -Telefonische bereikbaarheid kan beter. Service -De 24-uurs Helplijn functioneert erg goed. -goede, gerichte informatie - geeft heldere cliëntondersteuning -goedwerkende website,ook snel bericht bij contact. -Service prima. Klantvriendelijk - Klanten service werkt goed, deslundige adviezen. - CZ claimt hulp te verlenen bij wachtlijstbemiddeling, maar geeft alleen een overzicht van beschikbare ziekenhuizen, soms met een opgave van wachttijd. Deze blijken nooit te kloppen omdat ze niet recent zijn en volgens de instelling niet van de goede afdeling afkomstig zijn ("het wordt niet aan ons gevraagd" zegt de afd. afspraken). De zg. wachtlijstbemiddeling heb ik wel aangevinkt omdat ik er wel naar gevraagd heb maar nooit echte "bemiddeling" ontving, uitsluitend informatie. -en wordt er netjes en vriendelijk behandels en men krijgt een goede verstaanbare uitleg. -Snel beantwoorden van vragen. -Als er vragen zijn krijg ik een behoorlijk antwoord. -De contacten via en hun website zijn niet altijd even duidelijk! - staan je keurig te woord wanneer je vragen en / of problemen hebt.zijn goed bereikbaar zowel per mail als telefonisch. zijn vriendelijk. -Ik vind het geen goede zaak dat CZ zijn meld - en contactpunt in Brunssum gesloten heeft en daar voor in de plaats enkele uren per week een bus parkeert op het Koutenveld. 18

19 - wegens bezuinigingen bijkantoor gesloten; bus geeft geen privacy en bij slecht en koud weer buiten wachten. niet toegankelijk voor gehandicapten (rolstoelen, rollator, slecht ter been etc.) -De medewerkers weten niet altijd een goed antwoord of duidelijke uitleg te geven; er wordt bv niet goed gekeken hoe iemand verzekerd is. -Ik ben redelijk tevreden omdat de informatie over zaken zoals vergoedingen, de informatie per telefoon zowel als aan het loket, duidelijk en prettig is verlopen. Polis -Tevreden over de dekking (voldoende aanbod) en de souplesse bij opnames, verstrekking van hulpmiddelen, etc. -In principe tevreden over alles, behalve uitvoering AWBZ. Mijn partner en ik zouden graag zien dat ook een zorgverzekeraar overgaat tot de keuze: uitvoering in natura of beschikbaar stellen budget zodat cliënt zelf kan gaan shoppen. -Wat beter kan is een individuele aanpak. Meer mensgericht. Alhoewel dat via de website al redelijk mogelijk is. -Goede dekking,, heldere informatie over welke kosten wel en niet vergoed worden. - In grote lijnen ben ik tevreden, maar het eigen risico verhogen vind ik niet goed, -Steeds minder mogelijkheden voor declaratie bijvoorbeeld noodzakelijke bril voor zoontje - De mogelijkheid om nog meer naar het buitenland uit te wijken! - Dat men meer keuzes moet kunnen hebben in de samenstelling van het pakket - keuzevrijheid in de zorg. Loslaten van de contractnorm en de wens van de client centraal stellen in de keuze voor zorgverleners. Geen hokjesgeest meer bv wanneer iemand langdurig van iets gebruik moet maken, de langdurigheid hiervoor getoetst kan worden en niet of diegene last heeft van een aantal zeer (!) beperkte aandoeningen die daarvoor in aanmerking komen. -Ik vind mijn verzekering best duur en krijg toch te weinig fysiotherapie - met die premie zou ook wel wat meer tegemoetkoming kunnen komen in de tandheelkundige vergoeding voor b.v. kronen, etc. - tevreden over de vergoedingen - Het enige wat ik mis is de tandartsenzorg in het basispakket. -Wel een punt van verbetering zou ik graag willen zien.betreffende vergoedingen ivm decubicuskussens-matrassen. -waar ik verbetering in zou willen is dat het zorgpakket beter afgestemd wordt op mijn leeftijd bv; -ik ben 54 jaar zal geen ivf behandeling meer doen maar zit wel in het pakket en bepaald mede mijn premie. -Vorig jaar heb ik een rectumaputatie ondergaan en kon niet zitten en was dus aangewezen op zo n kussen!!via thuiszorg niet te verkrijgen en Cz vergoedt dit alleen voor patienten die doorligproblemen hebben.toen heb ik zelf dat kussen moeten aanschaffen en die zijn vrij duur. -na een tandartsverklaring in 2006 dat mijn gebit in orde was heb ik een uitgebreide tandartsverzekering genomen. Nadat ik in 2007 bij de paradontoloog in behandeling ben gekomen is mij de uitgebreide tandverzekering afgenomen, ofwel ik ben eruit gegooid.ze hadden daar wat zorgzamer in mogen zijn. Declaratie-afhandeling -Verbetering is mogelijk bij de afwerking van ingediende nota's; dit gebeurt zelden vlekkeloos. -snelle, correcte afwerking declaraties -snel met terugbetalen van gemaakte kosten die vergoed worden; -goeie afwikkeling nota's -correcte afhandeling van declaraties -medewerking bij vergoeding van medische hulpm in buitenland, met enige moeite. - de terugbetaling van kosten kan maar op één bankrekening, terwijl de premie wel van verschillende rekeningen wordt afgeschreven; - Tot nog toe werd alles vlot en gemakkelijk afgehandeld. -Veel problemen gehad met declaraties buitenland. De apothekersassistentes van de CZ kende de Spaanse benaming van medicijnen niet en dus werden die niet vergoed. Heb veel meten telefoneren om zelf uitleg te geven over de medicatie!!! Heel vervelend en erg duur. 19

20 -snelle uitbetaling -Vlotte afwerking van declaraties -snelle afhandeling van declaratie's - graag zou ik wsillen dat de afgegeven machtigingen ook verwerkt worden, helaas is het steeds een elllende om te toegezegd hulpmiddlene te mogen aanschaffen en steeds weer is het bellen navragen oja we hebbenhet neit gezien, en een eenorme verbetering zou zijn als je een persoon hebt die jouw dossier kent -verbetering op administratief gebied, bv declaraties gaan langs vele verschillende vestigingen - Ik heb nooit te klagen gehad over mijn zorgverzekeraar de rekeningen zijn tot nu toe correct afgehandeld - Verrekeningen e.d verlopen conform polis. -Wat ik graag verbeterd zag, was dat ze niet zomaar de kosten van de tandarts afhielden van mijn rekening. Maar dit is nu opgelost. Krijg nu iedere keer bij bedragen, buiten mijn maandelijkse bijdrage, 'n acceptgiro. Waardoor ik kan betalen, wanneer ik mijn uitkering heb ontvangen. En niet, zoals eerst. Dat zij het op 'n datum afhielden, dat ik al weinig op de bank had staan. -Uiteindelijk (als je maar een lange adem hebt) wordt het meestal wel naar tevredenheid afgehandeld alhoewel sommige zaken bizar overkomen bv.: er worden 2 therapieën vergoed mits deze niet op dezelfde dag plaatsvinden "anders kan het declaratiesysteem dit niet aan". Hierdoor krijg ik het gevoel dat het systeem belangrijker is dan de mens?! -Zelden problemen mee gehad. Snelle afhandeling. Hoeft niks voor te schieten. -Uitbetalingen worden snel en correct uitgevoerd; -Alles waar ik voor verzekerd ben wordt ook toegekend. -Tot nu toe ben ik tevreden over CZ. Ik ben in 2004 diabetisch geworden. Ik heb alle materialen,(zoals spuiten, prikpen insuline etc..) allemaal vergoed gekregen. Er werd niet moeilijk gedaan en tot nu toe gaat het allemaal goed. Ik heb ook wel eens andere verhalen gehoord. Correspondentie en Informatie -De overzichten van verrekening eigen risico zijn wat onbeholpen opgesteld,ook ontbreken de namen van de gebruikte medicijnen; -Duidelijker overzicht eigen bijdragen -Inzicht in kosten is minder dan voorheen bij zelf vooraf rekeningen betalen; hoewel is te ondervangen met eigen controle via "mijn CZ". Echter m.i. is het niet mijn taak te controleren. -Geef in drukwerk aan wat belangrijk is om te bewaren en maak dan standaard bijlagen voor op te bergen in ordner bij wijzigingen etc. -Verbetering: uittreksels pakket vergelijkers kan beter /duidelijker/vollediger. Formaten van drukwerk varieert te veel: zie magazine Zorgbijsluiter etc. vooral minder reclame maar concreet van opzet. -De administratie; ingewikkelde rekeningen -In zijn algemeenheid ben ik tevreden. Ik ben verzekers via CZ, ZVR (Ziekenfonds voor religieuzen) maar heb geen zicht op wat er centraal eventueel geregeld wordt.ik zou wel zicht willen houden op de rekeningen die bij het ziekenfonds voor mij worden ingediend. Er is voor mij dus geen controle op medische handelingen en medicijnen die door de dienstverlener worden ingediend. Kosten -Graag verbetering op het gebied van wat je zelf moet betalen. In 2008 kreeg ik een rekening voor het prikken van bloed. En de huisarts heeft mij ook niks verteld, ik werd geprikt voor ijzergehalte, ziekte van Pfeiffer, nierfunctie en nog voor een aantal dingen en dat was nogal een lijst. Ik schrok van de rekening. Overig - heeft euregionaal netwerk -Er wordt zomaar geld afgeschreven voor diensten van zorgverleners van mijn rekening omdat ik gebruik maak van een automatische overschrijving van de maandelijkse premie. -Als je een bepaald merk medicijn van een arts of specialist krijgt voorgeschreven, moet je die ook ontvangen bij de apotheek en niet een of ander vervangend medicijn! -Verbeteringen op het specifieke gebied van gehandicapten en chronish zieken -Meer inzet om verzekerden via CAK/zorgverzekeraar als ziek/invaliditeit e.d. geregistreerd te krijgen 20

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012 Meldactie Integrale bekostiging Resultaten Januari/februari 2012 Voor deze meldactie zijn met name patiënten uitgenodigd die te maken hebben met Diabetes, COPD of met (risico op) een hart en vaataandoening.

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar

Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Olga Damman, Michelle Hendriks, Diana Delnoij Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar, NIVEL 2006) worden

Nadere informatie

DE KLEINTJES AAN KOP

DE KLEINTJES AAN KOP SERVICE ZORGVERZEKERAARS ZORGVERZEKERAARS BEOORDEELD DE KLEINTJES AAN KOP Jaarlijks vragen we zo n 10.000 panelleden wat ze van hun zorgverzekeraar vinden. Na vijf jaar is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans versie januari 2011 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ De situatie is op dit moment zo, dat zorgverzekeraars een aantal apotheken en gezondheidswinkels contracteert voor het leveren van medicijnen en

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 19 maart 2015 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit) Hoe verder

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding 500,- per verzekerde per kalenderjaar Top

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding 500,- per verzekerde per kalenderjaar Top Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans versie januari 2010 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

overlegging van betalingsbewijs overlegging van betalingsbewijs

overlegging van betalingsbewijs overlegging van betalingsbewijs Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

Goed van zorg verzekerd? Resultaten van een enquête over de ziektekostenverzekering

Goed van zorg verzekerd? Resultaten van een enquête over de ziektekostenverzekering Goed van zorg verzekerd? Resultaten van een enquête over de ziektekostenverzekering Zwolle Maart 2009 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 3 2. Verantwoording 4 3. Resultaten 5 3.1 Algemeen 7 3.2 Een 50plus

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Optimaal Top

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Optimaal Top Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans (voor zover bekend) versie februari 2009 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Vraag altijd even aan uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Zorgverzekering 2016 Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Einde van het jaar Het einde van het jaar is weer aangebroken en dat betekent dat u weer mag veranderen

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

Tarieven 2013. Dordrecht. www.vitaliz.info

Tarieven 2013. Dordrecht. www.vitaliz.info Dordrecht www.vitaliz.info Binnen Vitaliz werken uitsluitend fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van de ouder wordende mens. In deze brochure leest u over de algemene

Nadere informatie

geen vergoeding Psychosociale module

geen vergoeding Psychosociale module Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans (voor zover bekend) versie februari 2009 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Vraag altijd even aan uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend!

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! Aevitae Plus pakket Top pakket Vip pakket 80% tot max. 200 per kalenderjaar

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. 1 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit)

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2013

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2013 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Hieronder vallen Avero Achmea, OZF Achmea, Achmea Zilveren Kruis, Achmea Groene Land, Agis Achmea,

Nadere informatie

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Aan: Datum: 26 november 2008.

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Aan: Datum: 26 november 2008. Aan: Betreft: Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo Afzender: Capgemini Datum: 26 november 2008 Inleiding Om inzicht te krijgen in het elektronisch

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars

MBOG overzicht Zorgverzekeraars ABN AMRO ZorgBeter Instap ZorgBeter Uitgebreid ZorgBeter Compleet ZorgBeter Compleet extra 100% Aegon Zorgverzekering Zorgverz. Extra/Compleet (Artsen) Zorgverz. Optimaal (Artsen) Zorgverz. Top Zorgverz.

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Vergoedingen Oefentherapie Mensendieck en Cesar zorgverzekering 2016

Vergoedingen Oefentherapie Mensendieck en Cesar zorgverzekering 2016 pagina 1 van 19 Mijn Independer Klantenservice Over Independer Waar ben je naar op zoek? Zoeken Verzekeringen Bankproducten Gezondheidszorg Energie Nieuws & Meer Beter voor elkaar Vergoeding Oefentherapie

Nadere informatie

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden. Aan: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Betreft: Datum: 18 september 2008

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden. Aan: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Betreft: Datum: 18 september 2008 Aan: Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden Afzender: Capgemini C.c.: Ref.: Betreft: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo Datum: 18 september 2008 Inleiding Door Capgemini is er voor de derde keer aan

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 verzekeraar polis vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij Diabetische Voet of reumatische Voet Av extra Av compleet Av optimaal Maximaal 100,- p.p.p.j.

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) Overzichten van zorgverzekeraars met polisinformatie zijn zorgvuldig samengesteld. Maar je kunt er geen rechten aan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

100% tot max. 1000,- per verzekerde per jaar

100% tot max. 1000,- per verzekerde per jaar Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2014 versie januari 2014 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Zorgupdate Aan Tafel!

Zorgupdate Aan Tafel! Zorgupdate Aan Tafel! ONVZ Informatiebijeenkomsten Jean-Paul van Haarlem - oktober 2012 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Mobiliteit 3 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Premiestelling

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. Onder voorbehoud! Menzis/Anderzorg/Azivo nog niet duidelijk Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten.

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr., anders verwijzing nodig van huisarts,

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding Naam verzekeraar Achmea Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS, OZF Achmea, DVZ Achmea Maximaal per consult/dag Maximaal

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00 Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2010 VERZEKERAAR Vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij DV of RV Av extra Av compleet Maximaal 100,- pppj Av optimaal Maximaal 200,- pppj Av top 100%

Nadere informatie

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen Aegon Zorgverzekering Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal Zorgverzekering Agis Comfortpolis Comfortpolis Compleetpolis Compactpolis 50 Actief Polis TakeCareNow! Compactpolis

Nadere informatie

Avéro Achmea ROYAAL max. 25,- Wij vergoeden het lidmaatschap tot maximaal 25,- per lidmaatschap per kalenderjaar EXCELLENT 100% -

Avéro Achmea ROYAAL max. 25,- Wij vergoeden het lidmaatschap tot maximaal 25,- per lidmaatschap per kalenderjaar EXCELLENT 100% - Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2012 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,- Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Interpolis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Beter Af Plus Polis 1 ster Beter Af Plus Polis 2 sterren Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter Af Plus Polis

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr. Agis Basispolis Basic

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008 Aegon Ziektekosten Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ Agis Product Dekking Alt. geneesmiddelen compactpolis geen vergoeding compleetpolis 75% max.

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2013

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2013 Naam verzekeraar Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag Maximaal per kalenderjaar Achmea Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS,

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015 pagina 1 / van 8 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie.

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie. Jaarcijfers 2009 Zorgverzekeraars en -financiering November 2009 In dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars, en de inkomsten en uitgaven van deze groep in 2007 en 2008 centraal.

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013

Vergoedingen Mesologie 2013 Verzekeraars Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Zorgverzekeringen Compact zorg: geen vergoeding Compleet 40 per dag, max. 350 per Comfort 40 per dag, max. 500 per Comfort plus 40 per dag, max. 650 per

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015 pagina 1 / van 7 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Hieronder vallen Avero Achmea, OZF Achmea, Achmea Zilveren Kruis, Achmea Groene

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Lijst van aanvullende pakketten en vergoeding fysiotherapie met de premiekosten

Lijst van aanvullende pakketten en vergoeding fysiotherapie met de premiekosten Lijst van aanvullende pakketten en vergoeding fysiotherapie met de premiekosten Verzekeraar AV-pakket Vergoeding van fysiotherapie (genoemd worden de totale premie van basis- en aanvullende verzekering)

Nadere informatie

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's.

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Lijst 2011 van zorgverzekeraars die en van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Zorgverzekeraar Soort Aanvullende Polis Maximale vergoeding per

Nadere informatie

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2015. Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

Vergoedingen chiropractie 2011

Vergoedingen chiropractie 2011 Vergoedingen chiropractie 2011 Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Vergoeding AEGON Vervallen, zie ONVZ AGIS Compact (PROLIFE) Compleet 75% 300,00 Comfort 75% 450,00 Comfort plus 75% 600,00 50+ actief 75%

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2015

Vergoedingen Mesologie 2015 Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend. Wij raden u aan om deze richtlijn na te vragen bij uw verzekeraar. Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt

Nadere informatie

Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen

Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen Teruggave zorgverzekering In de aanvullende verzekering bieden bijna alle zorgverzekeraars een vergoeding voor brillen en lenzen. Onterecht wordt

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2014

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2014 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Hieronder vallen Avero Achmea, OZF Achmea, Achmea Zilveren Kruis, Achmea Groene Land, Agis Achmea,

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars

MBOG overzicht Zorgverzekeraars Aegon Zorgverzekering Zorgverz. Extra/Compleet (Artsen) Zorgverz. Optimaal (Artsen) Zorgverz. Top Zorgverz. Super Aevitae Agis Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket Compactpolis Compleetpolis Comfortpolis

Nadere informatie

ACHMEA. Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2014

ACHMEA. Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2014 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Hieronder vallen Avero Achmea, OZF Achmea, Achmea Zilveren Kruis, Achmea Groene Land, Agis Achmea,

Nadere informatie

Als U één van onderstaande polissen hebt dan zit U goed voor de vergoeding van Homeopathie.

Als U één van onderstaande polissen hebt dan zit U goed voor de vergoeding van Homeopathie. VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2014 Vergoeding 2014 Als U één van onderstaande polissen hebt dan zit U goed voor de vergoeding van Homeopathie. U bent natuurlijk zelf verantwoordelijk voor Uw keuze

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Respons Van 6 tot en met 11 december 2005 is aan 883 panelleden van 18 jaar en ouder een vragenlijst voorgelegd over hun mening, hun verwachtingen

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis max. 25,- p. dag, max. 100,- p. jr. CZ Direct Budget max.

Nadere informatie

Vergoedingen die gedeclareerd kunnen worden via icodis - 2011

Vergoedingen die gedeclareerd kunnen worden via icodis - 2011 Vergoedingen die gedeclareerd kunnen worden via icodis - 2011 Opgelet: polissen aangeduid in het rood, zijn nog niet opgenomen in icodis. U wordt op de hoogte gebracht van zodra dit wel het geval is. *

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013

Vergoedingen Mesologie 2013 verleend Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon Agis Zorgverzekeringen Anderzorg onderdeel van Menzis Aevitae (ook

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Compact zorg: geen vergoeding Zorgverzekeringen Compleet

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2008. consulten. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2008. consulten. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,- Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Beter Af Plus Polis 1 ster Geen vergoeding Beter Af Plus Polis 2 sterren Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter

Nadere informatie

Vergoeding Acnétherapie 2015

Vergoeding Acnétherapie 2015 Home Zorgverzekering Vergoedingen Acnétherapie Vergoeding Acnétherapie 2015 Acnétherapie is een therapie die is ontwikkeld om alle vormen van acné te bestrijden. Acnétherapie is niet opgenomen in de basisverzekering,

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2012 Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten. Aan dit overzicht kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS LET OP! - Vanuit de basiszorgverzekering krijgt u als u 18 jaar of ouder

Nadere informatie

Aegon. Aevitae. Agis. Ander Zorg. Geen beperkingen volgens Reglement Hulpmiddelen (pag. 14) hoeveelheid materiaal bestellen, voldoende

Aegon. Aevitae. Agis. Ander Zorg. Geen beperkingen volgens Reglement Hulpmiddelen (pag. 14) hoeveelheid materiaal bestellen, voldoende Aegon Geen beperkingen volgens Reglement Hulpmiddelen (pag. 14) hoeveelheid materiaal bestellen, voldoende voor max. 2 maanden. Aevitae Zelfde voorwaarden als VGZ. Agis Opvangzakjes en kleefplaten en de

Nadere informatie

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Aon Consulting 8954 Achmea Avéro Achmea 3329 Achmea Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV 454

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 versie januari 2015 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Aevitae Supervip 100% Wij

Nadere informatie

Vergoeding consulten

Vergoeding consulten Vergoeding consulten Deze brief geeft informatie van de tarieven en vergoeding van de consulten bij de diëtist. Met ingang 2012 zit de diëtist niet meer in de basisverzekering. Vergoeding vindt in 2012

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Aevitae Supervip 100% Wij

Nadere informatie

ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA. premie per maand. compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95

ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA. premie per maand. compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95 1 ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA AGIS premie per maand compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95 comfort 40,00 per dag, maximaal 500,00 per jaar 32,50 comfortplus 40,00 per dag, maximaal

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend 1 Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon Agis Zorgverzekeringen (per 1-1-2015 Zilveren Kruis) Anderzorg

Nadere informatie

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR. Max. 45,- per dag met een max. van 200,- per jaar

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR. Max. 45,- per dag met een max. van 200,- per jaar VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2016 Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

Vergelijk. Tandartsverzekeringen 2014

Vergelijk. Tandartsverzekeringen 2014 Vergelijk Tandartsverzekeringen 2014 vergelijkmondzorg.nl Zie voor meer toelichting en de laatste updates onze website Deze vergelijking dient puur ter indicatie, voor u zijn mogelijk andere voorwaarden

Nadere informatie

Onderzoek collectieve Zorgverzekeringen

Onderzoek collectieve Zorgverzekeringen Onderzoek collectieve Zorgverzekeringen INVENTARISATIE VAN BEHOEFTEN EN ERVARINGEN VAN MENSEN MET DE ZIEKTE VAN CROHN EN COLITIS ULCEROSA. Periode: 10 mei t/m 13 juni 2016 Daniëlle van der Horst Tineke

Nadere informatie

Opgelet: polissen aangeduid in het rood, zijn nog niet opgenomen in icodis. U wordt op de hoogte gebracht van zodra dit wel het geval is.

Opgelet: polissen aangeduid in het rood, zijn nog niet opgenomen in icodis. U wordt op de hoogte gebracht van zodra dit wel het geval is. Vergoedingen die gedeclareerd kunnen worden via icodis - Jaartal 2011 Opgelet: polissen aangeduid in het rood, zijn nog niet opgenomen in icodis. U wordt op de hoogte gebracht van zodra dit wel het geval

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen BGN-gewichtsconsulenten 2012

Overzicht Vergoedingen BGN-gewichtsconsulenten 2012 Versie 5-2011 Laatst gewijzigd: 19-12-2011 Overzicht Vergoedingen BGN-gewichtsconsulenten 2012 Vergoeding BGN geregeld Via de volgende link kun je de polissen van alles zorgverzekeraars terugvinden: http://www.verzekeringssite.nl/zorgverzekering/info/voorwaarden.cfm

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING:

OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING: OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING: Zorgverzekeraar Aanvullend pakket =Vergoeding: Alternatieve Geneeswijzen* =Vergoeding: alleen Acupunctuur**

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen

zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen vergoedingen craniosacraal therapie 2013 zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen AEVITAE (UVIT) Plus 50,- Top 50,- 400,- Vip 50,- 500,- Vip 50,- 500,- - / 750,- = 70% Supervip

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2017 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2017 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend 1 Vergoedingen Mesologie 2017 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Anderzorg onderdeel van Menzis Aevitae (ook soort tussenpersoon die voor VGZ, Avero en

Nadere informatie

Psychosociale therapie

Psychosociale therapie Psychosociale therapie Problemen hebben in veel gevallen een sociaal en een psychisch karakter. Psychosociale therapie is ervoor bedoeld om deze problemen samen met de cliënt op te lossen. Iedere psychosociaal

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden.

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010 Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top Aegon Zorgverzekering Super

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 VERZEKERAAR Vergoeding Agis Zorgverzekering Voorwaarden Gekwalificeerde pedicure in het bezit van de aantekening diab.voet / reuma voet, die aangesloten

Nadere informatie

Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008

Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008 Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008 Aegon Zorgverzekering 100% (minus Optimaal polis: 100%, max. 500,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Top polis: 100%, max. 1.000,- p.jr. (aanvulling

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016

Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016 Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) Zorgverzekering Flexibel Gecontracteerd: 100%, max. 3 Niet-gecontracteerd:

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2008*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2008* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2008* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

ANDERZORG AnderZorgExtra: 80% per behandeling met een maximum van 500,- per jaar. Therapeut dient aangesloten te zijn bij VNRT.

ANDERZORG AnderZorgExtra: 80% per behandeling met een maximum van 500,- per jaar. Therapeut dient aangesloten te zijn bij VNRT. VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 AEGON Aegon Zorgverzekering Top: Max. 1 consult per dag à 65,- met een maximum van 500,- per jaar. Aegon Zorgverzekering Super: Max. 1 consult per dag à 65,- met

Nadere informatie