Smart Relais 3063 SREL, SREL.ZK, SREL.ADV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smart Relais 3063 SREL, SREL.ZK, SREL.ADV"

Transcriptie

1 Smart Relais 3063 SREL, SREL.ZK, SREL.ADV Stand: Juni 2006

2 Smart Relais SREL, SREL.ZK, SREL.ADV Inhoudsopgave 1.0 Belangrijke aanwijzingen Productbeschrijving Voor een bestelling Als de Plusversie, maar nu met de volgende extra functies: Men dient te bepalen welke accessoires benodigd zijn: Men dient netgedeeltes te beleggen en aan te schaffen De inbouwpositie moet bepaald worden Verdere informatie: Voor de installatie Inbouw van de backup batterij Installatie Aansluitingen SREL en SREL.ZK SREL.ADV Beschrijving van de aansluitingen SREL, SREL.ZK en SREL.ADV Programmering en configuratie Toegangscontrole Tijdzonesturing Overlay Flip Flop Repeater Tijdomschakeling OMRON Het Smart Relais in OMRON modus Geen akoestische programmeersignalen Externe pieper/ externe LED Interne/ externe antenne Aantal uitbreidingsmodules Pulslengte Poort... 15

3 Smart Relais SREL, SREL.ZK, SREL.ADV Inhoudsopgave Beperkte reikwijdte Externe pieper/ externe LED Onbevoegde toegangen protocolleren Het Smart Relais als seriële poort Functiebeschrijving Wiegand poort (32 bit en 26 bit) Onderhoud Batterijwaarschuwing en batterijwissel bij gebruik van de batterij SREL.BAT Backup batterij Technische gegevens...20

4 Pagina Belangrijke aanwijzingen!veiligheidsaanwijzing: Voorzichtig! De in dit product gebruikte batterijen kunnen bij foutieve omgang een brand- of verbrandingsgevaar inhouden. Deze batterijen niet opladen, openen, hoger dan 100 C verwarmen of verbranden. De installatie van een SimonsVoss Smart Relais vereist kennis in het vakgebied van de deurmechanica, deurtoelatingen, elektromontage en in de omgang met de SimonsVoss software. Daarom dient de montage uitsluitend door geschoold vakpersoneel uitgevoerd te worden. Voor schades door ontoereikende montage is de SimonsVoss Technologies AG niet aansprakelijk. Door een ontoereikend geïnstalleerd Smart Relais kan de toegang door een deur geblokkeerd worden. Voor gevolgen van ontoereikende installatie zoals een geblokkeerde toegang tot gewonden of personen die in gevaar verkeren, schade aan onroerende goederen of andere schades is de SimonsVoss AG niet aansprakelijk. Wanneer Smart Relais langer dan één week opgeslagen worden, dient de backup batterij verwijderd te worden. De installatie van het Smart Relais moet geschieden met in achtname van de ESD Richtlijnen (elektrostatische oplading). Vooral aanrakingen van de printplaten met de daarop aanwezige, geïntegreerde schakelkringen dienen vermeden te worden. 2.0 Productbeschrijving Het SimonsVoss Smart Relais is een elektronische schakelaar, die met een SimonsVoss Transponder geschakeld kan worden. De bevoegdheid voor transponders die het Smart Relais mogen activeren, kan via de SimonsVoss software geconfigureerd worden. Daarmee biedt het Smart Relais de volledige functie van een toegangscontrolelezer.

5 Pagina Voor een bestelling 1. Smart Relais Basisversie: Bestelcode SREL Dit relais maakt de pure ja/nee bevoegdheid voor maximaal 8184 verschillende transponders mogelijk. 2. Smart Relais Plusversie met toegangsprotocollering en tijdzones: Bestelcode SREL.ZK Als de basisversie, maar nu met de mogelijkheid de gescheiden in te schakelen toegangsprotocollering van de laatste 1024 toegangen (vanaf versie ) met datum en tijd, of dag tijdzones voor tot maximaal vijf groepen van personen, evenals automatische ver- en ontgrendeling. 3. Smart Relais Advanced Versie: Bestelcode SREL.ADV 3.1 Als de Plusversie, maar nu met de volgende extra functies: - aansluiting voor een externe module via een drie-draads-bus - aansluiting van een externe antenne - aansluitingen voor seriële poorten naar externe tijdregistratieterminals of toegangscontrolelezers - aansluiting voor een externe LED of buzzer 3.2 Men dient te bepalen welke accessoires benodigd zijn: 1. Externe antenne bij ongunstige ontvangstomstandigheden. Bestelcode: SREL.AV 2. Batterij alleen voor SREL, SREL.ZK en SREL.ADV voor het geval dat deze producten zonder extra spanningsverzorging gebruikt worden: Bestelcode SREL.BAT 3. Optionele uitbreidingsmodule (bijv. Smart Output Module) 3.3 Men dient netgedeeltes te beleggen en aan te schaffen Deze netgedeeltes zijn nodig voor alle Smart Relais die zonder batterijen gebruikt moeten worden. Het netgedeelte dient in zijn output op maximaal 15 Watt begrensd te zijn en een spanning van 12 VAC of 5 tot 24 VDC bij een stroomsterkte van 100 ma te kunnen leveren. Pas op! Geen schakelnetgedeeltes in de buurt van het Smart Relais gebruiken. Alle netgedeeltes dient de afnemer zelf te bezorgen; ze kunnen niet via SimonsVoss geleverd worden.

6 Pagina De inbouwpositie moet bepaald worden De reikwijdte van een transponder naar het Smart Relais (leesreikwijdte) bedraagt max. 1,2 m, maar kan door een metalen omgeving (vooral door sterke magneetvelden of aluminium) onderdrukt worden. In een ideale situatie wordt een reikwijdtetest met een bevoegde transponder en een op batterijen werkend Smart Relais uitgevoerd. 3.5 Verdere informatie: Alle kabels ter aansluiting aan het Smart Relais dienen van het type IY(ST)Y...x0,6 (gepaard geboorde (twisted pair), afgeschermde kabel) te zijn en mogen een maximale kabellengte van 100 m niet overschrijden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met prestatieverliezen bij de dimensionering van de spanningsverzorging. De technische gegevens van de in- en uitgangen dienen in acht genomen te worden (zie Technische Gegevens) Alle kabels dienen volgens de voorschriften van de VDE verlegd en aangesloten te worden. 4.0 Voor de installatie Het Smart Relais uitpakken en op mogelijke beschadigingen controleren. Het Smart Relais aan een spanningsverzorging of batterij aansluiten. Bij gebruik met netgedeelte de meegeleverde backup batterij in de daarvoor voorgeziene houder doen (zie Inbouw van de Backup Batterij). Het functioneren van het Smart Relais met een transponder in de uitlevertoestand af fabriek controleren. Bij inbouw in een onder de stuc geplaatste kast dient de behuizing verwijderd te worden. Bij montage op de stuc kan de bodemplaat als sjabloon voor de boorgaten (6 mm) gebruikt worden.

7 Pagina Inbouw van de backup batterij Backup Batterie batterij alleen nur einsetzen, gebruiken wenn wanneer das het Smart Relais mit met netgedeelte Netzteil betrieben aangedreven wird, wordt. bei Betrieb Bij aandrijving mit SREL.BAT met SREL.BAT diesedeze Batterie batterij nicht niet einsetzen! gebruiken! SREL.ADV SREL und SREL.ZK +/~ -/~ C A B +V F3 F2 F1BN WH GN GY YL + Backup Batterie Backup batterij (im (in levering Lieferumfang inbegrepen) enthalten) in de houder doen PLUSPOOL NAAR BOVEN in die Halterung einführen PLUSPOL NACH OBEN SREL.ADV SREL und SREL.ZK +/~ -/~ C A B +V F3 F2 F1BN WH GN GY YL + +

8 Pagina Installatie De spanningsverzorging uitschakelen (eventueel stekker uit contact trekken of accu afklemmen). Alle kabels aan de daarvoor bedoelde klemmen van het Smart Relais aansluiten (zie aansluitschema volgende pagina). Bij aansluiting van een gelijkspanningsnetgedeelte beslist op de juiste polariteit letten! Bij de installatie wordt de grootste leesreikwijdte bereikt als de antennes van het Smart Relais parallel aan die van de transponders opgesteld worden. De spanningsverzorging inschakelen (eventueel stekker in het contact steken of accu aanklemmen). Het functioneren van het Smart Relais met een transponder in de uitlevertoestand af fabriek controleren. Het Smart Relais met de SimonsVoss software programmeren (We bevelen software versies vanaf LDB.EXE 1.40 of nieuwer aan). Nogmaals met een nu bevoegde transponder het functioneren controleren.

9 Pagina Aansluitingen 6.1 SREL en SREL.ZK + / ~ netgedeelte Netzteil { - / ~ batterij Batterie SREL.BAT SREL.BAT Relais relais { NC COM NO Externe Einund in- Externe en Ausgänge uitgangen antenne Anten 6.2 SREL.ADV + / ~ netgedeelte Netzteil { - / ~ batterij Batterie SREL.BAT 1 RS 485-COM 2 RS 485-A 3 RS 485-B 4 + Vaux (3...5 V) 5 LED / Buzzer / Input 1 / CLS 6 6 serieel1 Seriell / 1 input / Input serieel Seriell 2 2 Brown White Green Grey Yellow } Externe externe antenne Antenne SREL.AV SREL.AV relaise Relais { NC COM NO antenne

10 Pagina Beschrijving van de aansluitingen SREL, SREL.ZK en SREL.ADV Naam Symbool Beschrijving Netgedeelte + / ~ Naar keuze pluspool bij aansluiting van een gelijkspanning (5 tot 24 VDC) of één van de beide wisselspannings-aansluitingen (12 VAC) Netgedeelte - / ~ Naar keuze minuspool bij aansluiting van een gelijkspanning (5 tot 24 VDC) of de tweede wisselspannings-aansluiting (12 VAC) Accu Stekkeraansluiting voor een accu (bij gebruik zonder netgedeelte) Bestelcode van de batterij incl. stekker: SREL.BAT Relais NC Relais COM Relais NO Externe Antenne Brown White Green Grey Yellow RS-485COM RS-485A RS-485B BN WH GN GY YL C A B Normally Closed contact van het wisselrelais. Dit contact is in niet geschakelde situatie gesloten tegen Relais COM Common contact van het wisselrelais. Dit contact wordt dan wel tegen Relais NC verdraad (opener) of tegen Relais NO (sluiter) Normally Open contact van het wisselrelais. Dit contact is in geschakelde situatie gesloten tegen Relais COM Aansluiting voor de gekleurde kabels van een uitwendige antenne (Bestelcode SREL.AV) Brown Bruin White Wit Green Groen Grey Grijs Yellow Geel Busaansluiting voor externe module + Vaux +V Type. 3,0-5,0V +/- 0,5V voor externe LED of Buzzer max. 10mA LED / Buzzer / F3 Multifunctionele aansluiting Input 1 / CLS Serieel 1 / Input F2 Multifunctionele aansluiting 2 Serieel 2 F1 Multifunctionele aansluiting

11 Pagina Programmering en configuratie Wanneer als sluittype in de SimonsVoss software (vanaf versie 1.40) het Smart Relais gekozen wordt, staan ter configuratie de volgende opties ter beschikking:

12 Pagina Toegangscontrole Alleen bij SREL.ZK en SREL.ADV mogelijk. Telkens worden de laatste 1024 transponderactiveringen met datum en tijd opgeslagen. 7.2 Tijdzonesturing Alleen bij SREL.ZK en SREL.ADV mogelijk. Een tijdzoneplan kan geladen worden en de transponders worden dan conform hun tijdzonegroep toegelaten dan wel geblokkeerd. 7.3 Overlay Vervangende transponders kunnen hun originele transponder overschrijven. Na de eerste activering middels een vervangende transponder is de originele transponder geblokkeerd. 7.4 Flip Flop De impulsmodus (standaard instelling) wordt uitgeschakeld; de impulsduur is niet meer van belang. Het Smart Relais wisselt bij ingeschakelde Flip Flop Modus z'n status bij elke transponderactivering van AN (aan) naar AUS (uit) of andersom. Deze modus leent zich uitstekend voor de schakeling van licht of machines etc. Bij een dergelijke installatie dient men er in sommige gevallen op te letten dat de netgedeeltes en de deuropener geschikt zijn voor gebruik bij gelijkstroom. 7.5 Repeater Het Smart Relais ontvangt een transpondersignaal en zendt dit versterkt verder. In deze functie kan het Smart Relais gebruikt worden om grotere zendafstanden te overbruggen. De afstand naar een ander Smart Relais kan tot en met 2,0 m bedragen. 7.6 Tijdomschakeling Alleen voor SREL.ZK en SREL.ADV. Wanneer de tijdomschakeling geactiveerd wordt, moet een tijdzoneplan geladen worden, dat een algemene vrijschakeling van het Smart Relais tijdens de gemarkeerde tijden (in groep 5) mogelijk maakt. Zo kan een deur overdag vrij toegankelijk zijn en 's nachts alleen via de transponder geopend worden. Bij een dergelijke installatie dient men er op te letten dat de netgedeeltes en de deuropener geschikt zijn voor gebruik bij gelijkstroom. Wanneer de tijdomschakeling geselecteerd wordt, staan in het veld tijdgestuurde relaisomschakeling de volgende opties (meervoudige selectie mogelijk) ter beschikking:

13 Pagina Manuele vergrendeling De deur wordt niet automatisch na de ingestelde tijd vergrendeld, maar pas wanneer een bevoegde transponder na dit tijdstip boekt. 2. Automatische vergrendeling (basisinstelling) De deur wordt exact op het in het tijdzoneplan vastgelegde tijdstip vergrendeld. 3. Manuele ontgrendeling (basisinstelling) De deur wordt niet automatisch na het ingestelde tijdstip ontgrendeld, maar pas wanneer een bevoegde transponder na dit tijdstip boekt. 4. Automatische ontgrendeling Gewoonlijk wordt de deur niet op de ingestelde tijd geopend, maar pas na activering door de eerste transponder. Indien gewenst is dat de deur zich in elk geval automatisch op de ingestelde tijd opent, wordt deze optie geselecteerd. 5. Transponder actief 7.7 OMRON - Altijd Gewoonlijk kan tijdens de vrijschakelperiode geen transponder gebruikt worden. Indien het toch gewenst is dat de deur ook dan bij behoefte wel eens gesloten kan worden (bijvoorbeeld wanneer alle personen het gebouw verlaten), wordt deze optie geselecteerd. - Alleen indien vergrendeld In deze functie heeft de transponder tijdens de vrijschakeltijd geen werking. Alleen voor SREL.ADV. Vele toegangscontrole- en tijdregistratiesystemen beschikken over seriële poorten voor de aansluiting van kaartlezers. Via deze poorten is ook de aansluiting van een Smart Relais mogelijk. Daarmee kunt u de SimonsVoss transponder ook in andere systemen gebruiken. Indien u wenst dat het Smart Relais de transponderdata naar een ander systeem kopieert, en bij vrijschakeling door dat andere systeem vanuit het Smart Relais een openingsbevel op afstand naar een cilinder gezonden wordt, dan kiest u deze optie zowel bij het Smart Relais als bij de cilinder. Het type van het externe systeem kan onder Interface (poorten) ingesteld worden. Ter beschikking staan.

14 Pagina Het Smart Relais in OMRON modus bevoegd? toegangscontrolesysteem Externes Zutrittskontroll- oder extern toegangscontrole- of Zeiterfassungssystem tijdregistratiesysteem GND Freischalt Vrijschakel Relais relais VDC 1 K 1 K 1 K Pull Up Widerstände + / ~ Netzteil { - / ~ Batterie SREL.BAT F3 F2 F1 Brown White Green Grey Yellow } Externe Antenne SREL.AV CLS Clock / D1 Data / D0 Relais { NC COM NO

15 Pagina Geen akoestische programmeersignalen Alleen SREL.ADV Indien gewenst is dat bij een programmering van het Smart Relais geen programmeersignalen via een aangesloten buzzer / pieper gegeven mogen worden, dan dient dit veld aangekruist te worden Externe pieper/ externe LED Alleen SREL.ADV Hier wordt aangegeven welke externe constructiegroep aangesloten is. Het Smart Relais produceert in de Flip Flop modus op een externe LED een duursignaal in geschakelde toestand, terwijl bij een aangesloten pieper slechts elke statuswissel kort met een geluidssignaal weergegeven wordt Interne/ externe antenne Alleen SREL.ADV - Autodetectie Is een externe antenne aangesloten, wordt die uitsluitend gebruikt. Het Smart Relais schakelt dan de interne antenne uit. Wanneer geen externe antenne aangesloten is (standaardsituatie), dan werkt het Smart Relais met de interne antenne. - Beide actie Het Smart Relais kan boekingen van transponders via beide antennes interpreteren Aantal uitbreidingsmodules Alleen voor SREL.ADV Hier geeft u het aantal van de aan het Smart Relais aangesloten externe modules aan. Deze modules worden aan de klemmen RS-485 COM, RS-485 A en RS-485 B aangesloten. Meer hierover vindt u in de documentatie van de betreffende module Pulslengte Poort Hier geeft u de waarde voor de impulsduur van de schakelimpuls in secondes aan. De waarde kan 0,1 tot 25,5 secondes bedragen. Wanneer u bijvoorbeeld 3 secondes invoert, dan wordt een deuropener voor 3 secondes vrijgeschakeld voordat hij opnieuw sluit. Alleen voor SREL.ADV Voor het functioneren als seriële poort kunt u hier het soort kaartlezer instellen, die het Smart Relais moet simuleren. Als optie staan ter beschikking:

16 Pagina 16 Wiegand 32 bit Wiegand 26 bit Primion Siemens Kaba Benzing Gantner Legic Isgus Overeenstemmende aansluit aanwijzingen vindt u in het hoofdstuk Het Smart Relais als seriële poort Beperkte reikwijdte Bij selectie van deze optie wordt de leesreikwijdte transponder Smart Relais van ca. 1,2 m tot ca. 0,4 m beperkt. Deze optie kan bijv. gebruikt worden, wanneer meerdere Smart Relais zich vlakbij elkaar bevinden en afzonderlijke transponders op diverse Smart Relais bevoegd zijn Externe pieper/ externe LED Alleen voor SREL.ADV Gewoonlijk is het Smart Relais voor de aansluiting van een LED geconfigureerd. Wanneer als externe signaalgever een pieper of buzzer aangesloten wordt, moet deze optie aangekruist worden. Daardoor kan de pieper/buzzer in plaats van de LED voor een akoestische signalering gebruikt worden. Voor het geval dat de aangesloten component een maximale stroom van minder dan 10 ma bij 3VDC nodig heeft, kan het aansluitschema er als volgt uitzien: Evt. Evtl. Weerstand Widerstand voor zur prestatiebegrenzing. Leistungsbegrenzung. De Der uitgang Ausgang V+ levert V+ liefert max. max ma ma bij 3 bei VD 3VDC C Entweder Hetzij buzzer Buzzer of oder LED LED netgedeelte + / ~ Netzteil { - / ~ batterij Batterie SREL.BAT V+ F3 Brown White Green Grey Yellow } Externe externe antenne Antenne SREL.AV SREL.AV Relais relais { NC COM NO

17 Pagina 17 Wanneer de stroom voor de externe component groter is dan 10 ma, moet deze component via een externe spanningsverzorging gevoed worden. In dit geval dient de aansluiting als volgt uitgevoerd te worden: Ext. Ext. netgedeelte Netzteil Evt. Weerstand voor Evtl. Widerstand zur prestatiebegrenzing. De uitgang F3 Leistungsbegrenzung. verdraagt max. 50 ma. Der Ausgang F3 verträgt max. 50 ma GND maximaal + 24 V Maximal + 24V hetzij buzzer of LED Entweder Buzzer oder LED + / ~ netgedeelte Netzteil { - / ~ batterij Batterie SREL.BAT F3 Brown White Green Grey Yellow } externe antenne Externe SREl.AV Antenne SREL.AV relais Relais { NC COM NO Onbevoegde toegangen protocolleren Alleen voor SREL.ZK en SREL.ADV Gewoonlijk worden alleen bevoegde transponderactiveringen geprotocolleerd. Indien gewenst is ook de poging tot opening van een deur via een onbevoegde transponder te registreren, moet deze optie geselecteerd worden.

18 Pagina Het Smart Relais als seriële poort 8.1 Functiebeschrijving Om een Smart Relais als een kaartlezer in een ander toegangscontrole- of tijd-registratiesystem in te zetten, dienen zowel de hardware (kabels en signaalpeil) als de gegevensformaten exact met die van de kaartlezer overeen te komen. Alleen dan kan het andere systeem de gegevens van de SimonsVoss transponder begrijpen en interpreteren. De transpondergegevens worden eerst door het Smart Relais gelezen. Wanneer de transponder in het Smart Relais bevoegd is, worden deze gegevens via de seriële poort naar het andere systeem geleid. Voor de afzonderlijke gegevensformaten ontvangt u van het SimonsVoss productmanagement gedetailleerde specificaties. De selectie van het juiste type lezer volgt in de configuratie van het Smart Relais met de SimonsVoss software vanaf versie De aansluitingen voor de afzonderlijke lezervarianten worden vervolgens opgesomd 8.2 Wiegand poort (32 bit en 26 bit) Externes Extern toegangscontrole- Zutrittskontroll- oder of Zeiterfassungssystem tijdregistratiesysteem GND VDC 1 K 1 K 1 K pull Pull up Up weerstanden Widerstände CLS D1 D0 + / ~ Netzteil netge- { - / ~ Batterie SREL.BAT F2 F1 Brown White Green Grey Yellow } externe Externe antenne Antenne SREL.AV Relais relais { NC COM NO

19 Pagina Onderhoud 9.1 Batterijwaarschuwing en batterijwissel bij gebruik van de batterij SREL.BAT Voor het geval dat de batterijcapaciteit niet meer voldoet, kan een Smart Relais een batterijwaarschuwing als volgt aangeven: SREL, SREL.ZK, SREL.ADV Interne LED knippert 8 keer bij elke transponderactivering en voor het schakelen van het relais. Deze LED moet bij aandrijving met een batterij van buiten zichtbar zijn. Alleen SREL.ADV Externe LED knippert 8 keer of de externe buzzer piept 8 keer bij elke transponderactivering. Na een batterijwaarschuwing zijn nog ca. 100 activeringen mogelijk; de batterij moet dus zo snel mogelijk gewisseld worden. 9.2 Backup batterij Een lege backup batterij kan tot het stoppen van de interne klok leiden bij Smart Relais van het type SREL.ZK of SREL.ADV. Daarom wordt aanbevolen met regelmatige tussenpozen de tijdweergave te controleren. Een backup batterij blijft zonder stroomonderbreking van het Smart Relais ca. 10 jaar goed. Indien het Smart Relais ten gevolge van regelmatige stroomstoringen de backup batterij vaak nodig heeft, dient deze batterij regelmatig vervangen te worden. Wordt het Smart Relais met accu (SREL.BAT) aangedreven, mag de backup batterij niet ingezet worden.

20 Pagina Technische gegevens Behuizing van zwarte kunststof: Afmetingen [LxBxH] Wijze van bescherming 72 x 57 x 25,5 mm IP 20 niet voor buitengebruik getest Temperatuur Gebruik bij: -22 C tot 55 C Opslag: 0 C tot 40 C Luchtvochtigheid <95% zonder condensatie Geleiderplaat afmetingen [LxBxH] Netspanning Outputbegrenzing Ruststroom Max. stroom Impulsduur programmeerbaar Uitgangrelais type Uitgangrelais duurstroom Uitgangrelais inschakelstroom Uitgangrelais schakelspanning Uitgangrelais schakelprestatie Multifunctionele aansluitingen F1, F2, F3 Vibraties 50 x 50 x 14 mm 12 VAC of 5-24VDC (geen verpolingsbescherming) Netgedeelte moet op 15 VA begrensd zijn < 5 ma < 100 ma 0,1 tot 25,5 seconden Wisselaar Max. 1,0 A Max. 2,0 A Max. 24 V 10 6 activeringen bij 30 VA Max. 24 VDC, max. 50 ma 15G voor 11 ms, 6 schokken volgens IEC niet voor duurgebruik onder vibraties vrijgegeven.

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Varianten van de ontvangers: SAM F12/2: SAM F8/2: Uitbouwmogelijkheid tot 12 Kanalen Uitbouwmogelijkheid tot 8 Kanalen SAM F12/2.S2 Uitbouwmogelijkheid

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave AANSLUITEN...19

Inhoudsopgave AANSLUITEN...19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... VERSCHILLEN TUSSEN MULTICOM EN MULTICOM... INLEIDING... DAG/NACHT TELEFOONNUMMER... MEERDERE NUMMERS... TOEGANGSCONTROLE MET DE MULTICOM... AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

XL Transceiver installatie handleiding

XL Transceiver installatie handleiding XL Transceiver installatie handleiding Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl Technische gegevens van de AlphaCom XL transceiver:

Nadere informatie

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing OpenCom X320 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Aastra DeTeWe Hartelijk bedankt dat u voor een product van Aastra DeTeWe hebt gekozen. Ons product staat voor zeer hoge kwaliteit,

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen

OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij DeTeWe Hartelijk bedankt dat u voor een product van DeTeWe hebt gekozen. Ons product staat voor zeer hoge kwaliteit,

Nadere informatie

Niko Home Control. Installatiehandleiding

Niko Home Control. Installatiehandleiding Niko Home Control Installatiehandleiding Niko Home Control: Inhoudsopgave Waarschuwingen voor installatie...2 Garantiebepalingen...3 CE...4 Legende van symbolen...5 1. Voorbereiding van de installatie...6

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding

Montage- en gebruikshandleiding Montage- en gebruikshandleiding Filterbesturing 230V met zonneregelaar Art. nr.: 310.000.0530 Functie De filterbesturing PC-30 maakt een tijdgestuurd in- en uitschakelen van een 230V wisselstroom-filterpomp

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398X-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluiten van de UPS...

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie

ATX-ATV Data Recorders

ATX-ATV Data Recorders ATX-ATV Data Recorders Gebruikers Handleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inleiding...

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie

CS175-275-575. Installatie en Programmeer Handleiding

CS175-275-575. Installatie en Programmeer Handleiding CS175-275-575 Installatie en Programmeer Handleiding Document versie 2.2: Juli 2002 98/482/EC verklaring (Geldig voor CE gemerkte producten) Dit product is goedgekeurd in overeenstemming met Raadsbesluit

Nadere informatie

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV NL Bedieningshandleiding Gelijkrichter voor netgekoppelde fotovoltaïsche installaties 42,0410,0898

Nadere informatie

Handboek. Simrad IS20 Analog Instrument reeks. Nederlands Sw. 1.2

Handboek. Simrad IS20 Analog Instrument reeks. Nederlands Sw. 1.2 Handboek Simrad IS20 Analog Instrument reeks Nederlands Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Handboek Simrad IS20 Analog Instrument reeks Nederlands Sw.1.2 Document

Nadere informatie

Producthandboek ise smart connect KNX Sonos Bestelnr. 1-0001-002 Geldig voor applicatiesoftware versie 2.1

Producthandboek ise smart connect KNX Sonos Bestelnr. 1-0001-002 Geldig voor applicatiesoftware versie 2.1 Productdocumentatie Versie van de documentatie: 12.12.2014 Afdruk: 22.12.2014 Producthandboek ise smart connect KNX Sonos Bestelnr. 1-0001-002 Geldig voor applicatiesoftware versie 2.1 Producthandboek

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie