HANDBOEK PINCODETOETSENBORD Versie: Februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK PINCODETOETSENBORD 3068. Versie: Februari 2012"

Transcriptie

1 Versie: Februari 2012

2 Pagina ALGEMEEN Veiligheidsaanwijzingen Productbeschrijving OVERZICHT VAN DE WERKING Functieoverzicht Operationele modi Bediening INGEBRUIKNEMING PROGRAMMERING VAN DE PINS Eerste ingebruikneming Programmering van andere pins Schema WISSEN VAN PINS Beschrijving Schema PROGRAMMERING VAN DE TRANSPONDERGEGEVENSRECORDS MET DE Toewijzing van de pins en transponders Beschrijving Schema TRANSPONDER UITLEZEN Beschrijving Schema TERUGZETTEN VAN DE TRANSPONDER Beschrijving Schema OPENEN BETEKENIS VAN DE LED BATTERIJWAARSCHUWING VERVANGEN VAN BATTERIJ SPECIALE FUNCTIES Intelligente sluiting voor SimonsVoss VdS blokslot Diversen 19

3 Pagina TECHNISCHE GEGEVENS 19

4 Pagina ALGEMEEN Maak a.u.b. 15 minuten tijd vrij om aan de hand van deze handleiding vertrouwd te geraken met de werkwijze van uw pincodetoetsenbord. 1.1 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN Opgepast! De batterijen, die in dit product gebruikt worden, kunnen bij een verkeerde behandeling aanleiding geven tot brand of verbrandingsgevaar. Deze batterijen niet opladen, openen, verhitten boven 100 C of verbranden. Let er op, dat dit pincodetoetsenbord niet vuil of door krassen beschadigd wordt, dat het toetsenbord niet op de grond valt of aan andere zware stoten blootgesteld wordt. Gelieve er verder op te letten dat het toetsenbord na ingebruikname onmiddellijk met een pincode geprogrammeerd moet worden! Het gebruik van een SimonsVoss pincodetoetsenbord veronderstelt kennis van de omgang met het product en met de software van SimonsVoss. Daarom mag de programmering van het pincodetoetsenbord enkel door opgeleid vakpersoneel uitgevoerd worden. Voor schades die ontstaan door verkeerde programmering, kan SimonsVoss Technologies AG niet aansprakelijk gesteld worden. Door verkeerd geprogrammeerde of defecte pincodetoetsenborden kan de toegang door een deur versperd worden. Voor de gevolgen, zoals versperde toegang tot gewonde of in gevaar verkerende personen, voor materiële of andere schade is SimonsVoss AG niet aansprakelijk. Ter verhoging van de veiligheid is de behuizing van het PinCode-toetsenbord met twee extra schroeven met Torx aansluiting (TX6) beveiligd. Deze zijn bedoeld om extra beveiliging tegen onbevoegd openen te bieden.

5 Pagina PRODUCTBESCHRIJVING Het pincodetoetsenbord 3068 is een digitale sleutel (transponder), die na het invoeren van een juiste getallencode sluitingen van SimonsVoss via zender contactloos opent. Voor de configuratie van het systeem moet tenminste één pin vooraf geconfigureerd worden en moet de bijhorende geïntegreerde transponder op de juiste manier voor de sluiting geprogrammeerd worden. Aansluitend wordt, na het invoeren van een juiste pin, de bijhorende sluiting vrijgegeven. Bij het hier verkregen pincodetoetsenbord gaat het om een product, dat zowel in binnenalsook buiten kan worden gebruikt. Het product bezit een eigen stroomvoorziening, en kan bijgevolg volledig zelfstandig gebruikt worden. De montage is zeer eenvoudig, omdat elke bekabeling wegvalt. Op basis van de moduleopbouw deze component volkomen in het SimonsVoss systeem 3060 geïntegreerd en kan zoals alle componenten van SimonsVoss (vanuit de transponder) met de sluitschema software geprogrammeerd worden OVERZICHT VAN DE WERKING 2.1 FUNCTIEOVERZICHT Het pincodetoetsenbord bestaat uit de componenten: pincode invoer en verwerking geïntegreerde digitale sleutel (transponder), die de bijhorende sluiting opent, als hij na succesvolle pincodeverwerking geactiveerd wordt. Met het pincodetoetsenbord bent u op die manier steeds in staat om alle sluitingen van SimonsVoss (bv. cilinders, Smart Relais, zelfs fijnschakeling units) door middel van een pincode aan te spreken. Er zijn 3 verschillende pins beschikbaar; op die manier kunnen aan maximaal 3 personen resp. personengroepen individuele pins toegekend worden. Bij het omprogrammeren van een pin moet enkel nog één tot maximaal 3 gebruikersgroepen daarvan op de hoogte gebracht worden. Bovendien is het mogelijk om in SimonsVoss sluitingen (met ZK functie, d.w.z. toegangscontrole en tijdzonesturing) aan een persoon resp. personengroep ook tijdelijke toegang tot het gebouw te verlenen en om te protocolleren welke pin wanneer toegang had.

6 Pagina OPERATIONELE MODI Het pincodetoetsenbord onderscheidt vier operationele modi: Stand-by Openen Modus: Programmering Batterijwaarschuwing Toelichting: Het pincodetoetsenbord bevindt zich in rustmodus en verbruikt slechts zeer weinig energie. Na het invoeren van een juiste pin wordt de sluiting via zender aangesproken en kan bediend worden. In deze modus worden de afzonderlijke pins (max. 3) direct via het toetsenbord resp. de bijhorende geïntegreerde transponders (max. 3) door middel van de SimonsVoss software geprogrammeerd resp. teruggezet. Een tweetraps batterijwaarschuwingssysteem kondigt tijdig aan als een batterij vervangen moet worden. 2.3 BEDIENING Na de ingebruikneming en de configuratie van het pincodetoetsenbord vormt deze binnen het systeem 3060 samen met een SimonsVoss sluiting een zogenaamde intelligente sluiting. De programmering van de pins kan direct via het toetsenbord gebeuren. De geïntegreerde transponders daarentegen worden via de SimonsVoss software geprogrammeerd en maken zo deel uit van de sluitinstallatie. De precieze handelwijze voor de programmering van de afzonderlijke pincodes resp. voor de programmering van de bijhorende recordgegevens van de transponder, evenals het gebruik van het pincodetoetsenbord wordt in de volgende hoofdstukken uitgebreid beschreven. 3.0 INGEBRUIKNEMING Bij de eerste ingebruikneming is het noodzakelijk om de vanuit fabriek ingestelde Masterpin: door een eigen masterpin te vervangen. Voorwaarden: 8 cijfers mag niet met een 0 beginnen

7 Pagina 7 7 Uw persoonlijke masterpin heeft men als verificatie nodig voor alle programmeerprocessen. Bewaar die veilig en ontoegankelijk voor onbevoegden. Invoer 0000 Invoer pin Invoer Masterpin Herhaling Masterpin 4.0 PROGRAMMERING VAN DE PINS De voor alle programmeerstappen benodigde master-pin wordt door de gebruiker (b.v. systeembeheerder) vastgelegd. Gelieve die veilig en ontoegankelijk voor onbevoegden te bewaren, omdat de master-pin voor alle programmeerstappen nodig is. 4.1 EERSTE INGEBRUIKNEMING Voor de eerste ingebruikneming is het voor de veiligheid van uw sluitinstallatie noodzakelijk om minstens één pin te programmeren. Pas na de programmering van het pincodetoetsenbord is gegarandeerd dat enkel nog gemachtigde gebruikers toegang verkrijgen. Ga a.u.b. als volgt te werk: 1. Druk op de 0 om over te gaan naar de programmeermodus. 2. Voer de Masterpin in. 3. Selecteer de te programmeren pin, in dit geval voor PIN 1 op toets 1 drukken. 4. Voer de lengte van de pin in (naar keuze een getal van 4 tot 8 cijfers). 5. Voer de pin in.

8 Pagina Bij juiste input wordt die opgeslagen en bevestigd. Een pin mag niet beginnen met een 0 en men mag niet meermaals dezelfde pin toekennen. De masterpin wordt uitsluitend gebruikt om de pins om te programmeren. Het is niet mogelijk om met de masterpin de sluitingen te bedienen. 4.2 PROGRAMMERING VAN ANDERE PINS 1. Om andere pins te programmeren, gaat u a.u.b. als volgt te werk: druk op de 0 om over te gaan naar de programmeermodus. 2. Voer de Masterpin in. 3. Druk voor PIN 2 op toets 2 of voor PIN 3 op toets Voer de lengte van de pin in (naar keuze een getal van 4 tot 8 cijfers). 5. Voer de overeenkomstige pin in. 6. Bij juiste input wordt die opgeslagen en bevestigd. Opgelet: Bij een batterijwaarschuwing is het niet mogelijk om in de programmeermodus te gaan. D.w.z. dat in geval van een zwakke batterij er geen pin gewijzigd of gewist kan worden. Pas na correcte vervanging van de batterij (zie hoofdstuk Vervangen van batterij) staat de programmeermodus weer ter beschikking.

9 Pagina SCHEMA Invoer 0 Invoer Masterpin Invoer 1 (voor PIN 1) Invoer 2 (voor PIN 2) Invoer 3 (voor PIN 3) Invoeren pinlengte 4, 5, 6, 7 of 8 Invoer PIN 5.0 WISSEN VAN PINS 5.1 BESCHRIJVING Om pins te deactiveren, gaat u a.u.b. als volgt te werk: 1. Druk op de 0 om over te gaan naar de programmeermodus. 2. Voer de Masterpin in. 3. Druk voor PIN 1 op toets 1 of voor PIN 2 op toets 2 of voor PIN 3 op toets Voer voor de pinlengte 0 in. 5. Bij juiste input wordt die opgeslagen en bevestigd. Daarmee is er één resp. zijn er meerdere pins opnieuw gedeactiveerd en kunnen pas door programmering opnieuw geactiveerd worden. Indien men niet alle pins nodig heeft, dan laat men die in ongeprogrammeerde toestand.

10 Pagina Opgelet: Bij een batterijwaarschuwing is het niet mogelijk om in de programmeermodus te gaan. D.w.z. dat in geval van een zwakke batterij er geen pins gewijzigd of gewist kunnen worden. Pas na correcte vervanging van de batterij (zie hoofdstuk Vervangen van batterij) staat de programmeermodus weer ter beschikking. 5.2 SCHEMA Invoer 0 Invoer Masterpin Invoer 1 (voor PIN 1) Invoer 2 (voor PIN 2) Invoer 3 (voor PIN 3) Invoeren pinlengte 0

11 Pagina PROGRAMMERING VAN DE TRANSPONDER- GEGEVENSRECORDS MET DE SV SOFTWARE Aan de 3 verschillende pins zijn 3 verschillende transpondergegevensrecords toegewezen. Om de drie verschillende pins te kunnen gebruiken resp. onderscheiden, moeten zij ook afzonderlijk geprogrammeerd worden. 6.1 TOEWIJZING VAN DE PINS EN TRANSPONDERS PIN1 Transponder 1 PIN2 Transponder 2 PIN3 Transponder 3 Elke geïntegreerde transponder heeft een eigen transponder ID (TID); die TID s worden bij een toegang in de SimonsVoss sluitingen opgeslagen, als die over een ZK functie (d.w.z. toegangscontrole) beschikken. Op die manier kan precies nagegaan worden wanneer welke pin toegang gekregen heeft. Derhalve moet men er absoluut op letten dat bij de programmering de toewijzing in acht wordt genomen. Anders kan geen toegang tot de sluiting verleend worden. 6.2 BESCHRIJVING Ga a.u.b. als volgt te werk voor het programmeren van de verschillende transponders met behulp van de SimonsVoss software (zie ook Softwarehandboek van SimonsVoss): 1. Tweemaal op toets 0 drukken om in de programmeermodus van de transponder te komen. 2. Voer de Masterpin in. 3. Functie: Programmierung Transponder in de SV software starten 4. Telkens voor de overeenkomstige transponder: Transponder 1 = op toets 1 drukken Transponder 2 = op toets 2 drukken Transponder 3 = op toets 3 drukken 5. Succesvolle programmering in het gebruikersniveau controleren (gele programmeerbliksem moet verwijderd zijn in het sluitschema.). Gelieve, opdat de programmering zonder problemen kan verlopen, eerst het programmeerbevel in de SV software te starten en pas dan de gewenste transponder met behulp van het pincodetoetsenbord te selecteren. Zoniet kan een succesvolle programmering niet gegarandeerd worden. De 3 geïntegreerde transponders van het pincodetoetsenbord moeten in hetzelfde sluitschema van de aan te spreken sluiting aangelegd zijn.

12 Pagina Opgelet: Bij een batterijwaarschuwing is het niet mogelijk om in de programmeermodus te gaan. D.w.z. dat in geval van een zwakke batterij er geen transponders gewijzigd of gewist kunnen worden. Pas na correcte vervanging van de batterij (zie hoofdstuk Vervangen van batterij) staat de programmeermodus weer ter beschikking. 6.3 SCHEMA Invoer van 00 Invoer Masterpin Functie: Programmierung Transponder in de SV Software starten!!! Transponder 1 = op toets 1 drukken Transponder 2 = op toets 2 drukken Transponder 3 = op toets 3 drukken

13 Pagina TRANSPONDER UITLEZEN Het is steeds mogelijk om met behulp van de SimonsVoss sluitplan software de geïntegreerde transponders uit te lezen (nadat deze zijn geprogrammeerd). 7.1 BESCHRIJVING Gelieve als volgt te werk te gaan: 1. Functie: Transponder auslesen in de SV Software starten 2. Voor de overeenkomstige transponder telkens: Transponder 1 = PIN 1 invoern Transponder 2 = PIN 2 invoeren Transponder 3 = PIN 3 invoeren 7.2 SCHEMA Functie: Transponder auslesen in de SV software starten Invoer PIN 1 Invoer PIN 2 Invoer PIN 3

14 Pagina TERUGZETTEN VAN DE TRANSPONDER 8.1 BESCHRIJVING Gelieve als volgt te werk te gaan voor het terugzetten van de verschillende transponders: 1. Tweemaal op toets 0 drukken. 2. Voer de masterpin in. 3. Functie: Transponder zurücksetzen starten in de SimonsVoss software. 4. Voor de overeenkomstige transponder telkens: Transponder 1 = op toets 1, Transponder 2 = op toets 2, Transponder 3 = op toets 3 drukken Opgelet: Bij een batterijwaarschuwing is het niet mogelijk om in de programmeermodus te gaan. D.w.z. dat in geval van een zwakke batterij er geen transponders gewijzigd of gewist kunnen worden. Pas na correcte vervanging van de batterij (zie hoofdstuk Vervangen van batterij) staat de programmeermodus weer ter beschikking. 8.2 SCHEMA Inoer van 00 Eingabe von 00 Invoer Masterpin Funktion: Transponder zurücksetzen in der SV LDB starten Functie: Transponder zurücksetzen in de SV Software starten!!! Transponder 2 = Ta- der 3 = Transpon- Ta- Transponder 1 = toets 1 drukken Transponder 2 = toets 2 drukken Transponder 3 = toets 3 drukken

15 Pagina OPENEN Gelieve als volgt te werk gaan om de bijhorende sluiting met behulp van het pincodetoetsenbord te openen: Een vooraf geprogrammeerde pin invoeren. Tussen het invoeren van de afzonderlijke getallen mag maximaal 5 seconden verlopen. In geval van juiste invoer en programmering van de geïntegreerde transponder gaat de LED GROEN branden en klinkt er een signaal. Daarna opent de geïntegreerde transponder de sluiting BETEKENIS VAN DE LED De ingebouwde LED kan drie kleuren vertonen: groen, geel en rood. Die hebben de volgende betekenis: Groen Invoer cijfer aanvaard Invoer pin o.k. wil zeggen: juiste pin herkend, openingssignaal wordt gezonden Pinlengte o.k. Programmeerproces pin was in orde Geel Batterijwaarschuwing Rood Pininvoer niet juist Invoer mastercode niet juist Herhaaldelijk verkeerde invoer van de pin (manipulatie) Invoer pinlengte niet juist

16 Pagina BATTERIJWAARSCHUWING Om een gedefinieerde modus van het pincodetoetsenbord te bereiken en om bedieningsfouten tot een minimum te beperken, werd een batterijwaarschuwingssysteem geïntegreerd dat uit 2 trappen bestaat. Een afnemende batterijcapaciteit wordt vroegtijdig kenbaar gemaakt zodat op tijd gestart kan worden met het vervangen van de batterij. Batterij waarschuwingsniveau 1: Het openingsproces wordt tijdelijk uitgesteld. De diode knippert GEEL en de zoemer weerklinkt gedurende 10 seconden. Pas na verloop van de 10 seconden zendt het pincodetoetsenbord het bevel uit om te openen. Batterij waarschuwingsniveau 2: Ook hier wordt het openingsproces tijdelijk uitgesteld. De diode knippert GEEL en de zoemer weerklinkt gedurende 20 seconden. Pas na verloop van de 20 seconden zendt het pincodetoetsenbord het bevel uit om te openen. Uiterlijk op dit tijdstip moet de batterij vervangen worden, anders verliest het systeem na korte tijd het vermogen om te functioneren VERVANGEN VAN BATTERIJ Principieel mag het vervangen van de batterij enkel door opgeleid personeel uitgevoerd worden. Ga a.u.b. als volgt te werk: 1. De beide schroeven in de bodem van de behuizing volledig uitdraaien. 2. De voorkant van de behuizing afnemen. 3. De batterijbeugel voorzichtig uit het plaatje losmaken (figuur 1). 4. Beide batterijen uitnemen (figuur 1). 5. De nieuwe batterijen inleggen; de pluspool moet hierbij naar boven wijzen (figuur 2). 6. De batterijbeugel opnieuw voorzichtig in het plaatje inhaken (figuur 3). 7. De behuizing tweer aanbrengen. 8. De beide schroeven van de behuizing aan de onderzijde opnieuw in de behuizing schroeven.

17 Pagina Na het vervangen van de batterij staan opnieuw alle functies ter beschikking. Steeds beide batterijen vernieuwen omdat die ongeveer even sterk ontladen zijn. Bij het vervangen van de batterijen dient er beslist op gelet te worden dat er geen water in de behuizing kan indringen resp. dat het elektronicagedeelte niet met water in aanraking komt. Indien noodzakelijk het aan de wand bevestigde deel van de behuizing zorgvuldig droogwrijven.

18 Pagina SPECIALE FUNCTIES 13.1 INTELLIGENTE SLUITING VOOR SIMONSVOSS VDS BLOKSLOT 3066 Het pincodetoetsenbord kan gebruikt worden voor het fijnschakelen van SimonsVoss fijnschakeling units (VdS blokslot 3066). Men monteert hierbij het toetsenbord binnen het zendbereik van de fijnschakeling unit. Na het invoeren van de juiste pin wordt de fijnschakeling unit aangesproken en de alarminstallatie wordt op fijn of grof gezet via het blokslot. Door het inlassen van een intelligente sluiting kan op die manier aan de eisen voldaan worden van de VDS klasse C tot SG 6. De VdS gecertificeerde fijnschakeling units van SimonsVoss hebben voor de fijnschakeling/grof schakelingprocessen een dubbel openingsprotocol nodig (dubbelklik als fijn/grof gesteld moet worden via transponder). Hierna wordt de configuratie van het pincodetoetsenbord toegelicht, zodat deze de dubbelklik emuleert en daardoor geschikt is om fijn/grof schakelingrocessen uit te voeren. Daarvoor gaat u als volgt te werk: 1. Driemaal op toets 0 drukken. 2. Invoer van de masterpin. 3. Druk dan: ofwel: 91 voor de normale werking (defaultinstelling). of: 92 dubbelklik voor werking met blokslot. Invoer 000 Invoer Masterpin Invoer 91 (Normale werking Invoer 92 (Blokslotwerking) Bij correcte invoer slaat het pincodetoetsenbord de omschakeling op en er komt een positief antwoord (LED en zoemer).

19 Pagina Belangrijk: Tweevoudig openingsprotocol (dubbelklik) enkel instellen bij het gebruik van een SimonsVoss VDS blokslot Anders kunnen foutieve functies resp. niet gewilde effecten optreden. Het is steeds mogelijk om tussen de beide configuraties om te schakelen. Opgelet: Bij een batterijwaarschuwing is het niet mogelijk om in de programmeermodus te gaan. D.w.z. dat in geval van een zwakke batterij er geen functies gewijzigd of gewist kunnen worden. Pas na correcte vervanging van de batterij (zie hoofdstuk Vervangen van batterij) staat de programmeermodus weer ter beschikking DIVERSEN De functies Quasiproximity, Validity- en Expiry-modus staan bij het pincodetoetsenbord niet ter beschikking TECHNISCHE GEGEVENS Afmetingen B x H x D 96 mm x 96 mm x 14 mm Gewicht 102 g (incl. batterijen) Materiaal kunststof Kleur grijs met transparante ring Maximaal aantal ca bedieningen resp. 10 jaar stand-by bedieningen met een stel batterijen Bedieningsafstand sluitcilinder tot max. 40 cm (wanneer transponderantenne parallel t.o.v. cilinderantenne) Bedieningsafstand Smart tot max. 120 cm (wanneer transponderantenne Relais parallel t.o.v. antenne van Smart Relais) Beschermingsklasse IP 65 Werktemperatuurbereik -20 C tot +50 C zonder condensatieafzetting Batterijtype 2 x 3 V DC lithium batterij type CR2032 Vervangen batterij enkel door opgeleid vakpersoneel

HANDBOEK PINCODE TERMINAL. Stand: mei 2012

HANDBOEK PINCODE TERMINAL. Stand: mei 2012 Stand: mei 2012 2 1.0 PRODUCTAANDUIDING 4 1.1 ALGEMEEN 4 1.2 BESTELCODE 4 2.0 WAARSCHUWINGEN 4 2.1 VEILIGHEIDSADVIEZEN 4 3.0 FUNCTIONEREN 5 3.1 Algemene beschrijving 5 3.2 Bedrijfsmodi 6 3.3 Bediening

Nadere informatie

Handboeak SMARTCD.G2 02.2015

Handboeak SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Voorgeschreven gebruik... 3 2 Veiligheidsadviezen... 4 3 Leveromvang... 5 4 Aansluiting op een pc/laptop... 6 5 Opladen van de accu's... 7 6 Inbedrijfstelling... 8 7 Configuratie van de

Nadere informatie

Handleiding SmartCD Stand: januari 2006

Handleiding SmartCD Stand: januari 2006 Handleiding SmartCD Stand: januari 2006 Inhoudsopgave 1.0 Veiligheidsvoorschriften 3 2.0 Inleiding 3 3.0 Aansluiting aan een pc/laptop 3 3.1 Laden van de accu's 4 4.0 Configuratie van de Bluetooth-verbinding

Nadere informatie

HANDLEIDING SMARTCD Version: december 2007

HANDLEIDING SMARTCD Version: december 2007 HANDLEIDING SMARTCD Version: december 2007 INHOUDSOPGAVE 1.0 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 3 2.0 INLEIDING 3 3.0 AANSLUITING AAN EEN PC/LAPTOP 3 3.1 Laden van de accu's 4 4.0 CONFIGURATIE VAN DE BLUETOOTH-VERBINDING

Nadere informatie

Digitale sluitcilinder 3061 VdS-Version

Digitale sluitcilinder 3061 VdS-Version Stand: Juni 2006 Inhoudsopgave 1.0 Werkingsprincipe 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Openen en sluiten aan de buitenkant 3 1.3 Openen en sluiten aan de binnenkant 3 2.0 Speciale uitvoeringen 4 2.1 FH-versie 4 2.2

Nadere informatie

Werking van het VdS-blokslot 3066 Gebruikersrichtlijn

Werking van het VdS-blokslot 3066 Gebruikersrichtlijn Stand: Janurari 2004 Inhoudsopgave Scherpstellingeenheid (masterconfiguratie) Desactiveringseenheid Desactiveringseenheid Desactiveringseenheid Alarminstallatie 1.0 Systeemcomponenten van de blokslotfunctie

Nadere informatie

WERKING VAN HET VDS- BLOKSLOT 3066 GEBRUIKERSRICHTLIJN. Version: september 200s

WERKING VAN HET VDS- BLOKSLOT 3066 GEBRUIKERSRICHTLIJN. Version: september 200s WERKING VAN HET VDS- BLOKSLOT 3066 Version: september 200s INHOUDSOPGAVE Desactiveringseenheid Desactiveringseenheid Desactiveringseenheid Scherpstellingeenheid (masterconfiguratie) Alarminstallatie 1.0

Nadere informatie

Programmeertransponder 3067

Programmeertransponder 3067 Stand:Februari 2004 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Beveiligingskaart 3 3.0 Programmeeraanwijzingen 4 3.1 Foutmeldingen 4 3.2 Eerste programmering 4 3.3 Transponder lezen 5 3.4 Nieuwe transponder toevoegen

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

PalmCD2-Programmeerapparaatl

PalmCD2-Programmeerapparaatl PalmCD2-Programmeerapparaatl Stand: Juni 2006 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Ingebruikneming 3 3.0 Programmeren met pc of laptop 4 4.0 Programmeren met de Palm Organizer 4 5.0 PalmCD2 inrichten met

Nadere informatie

Digitale sluitsysteem 3060

Digitale sluitsysteem 3060 Stand: Januari 2004 Inhoudsopgave 1.0 Algemeen werkingsprincipe 3 2.0 De componenten van het digitale sluit- en organisatiesysteem 3060 3 2.1 Software LDB 3 2.2 Programmering 4 2.3 Digitale cilinder 3061

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Code Combi K is een electronisch cijfer/combinatieslot voor VDS gekeurde toepassingen. Het slot heeft tweede code voor nood- en/of controle openingen. Voordat U

Nadere informatie

ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN EIGENSCHAPPEN VAN HET SLOT, FABRIEKSINSTELLINGEN

ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN EIGENSCHAPPEN VAN HET SLOT, FABRIEKSINSTELLINGEN ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN Master-programmeeraanwijzing van het elektronisch slot TeamLock 4 Het elektronisch slot TeamLock 4 is een elektronisch sluitsysteem,

Nadere informatie

HANDBOEK SMART READER

HANDBOEK SMART READER HANDBOEK SMART READER Stand per: juni 2008 Inhoudsopgave 1. BEPALINGEN... 4 1.1 PICTOGRAMMEN / AFBEELDINGEN...4 1.2 WIJZE VAN WEERGAVE...4 2. PRODUCTINFORMATIE... 4 2.1 OVERZICHT...4 2.2 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Blokslotfunctie 3066 Stand: Januari 2004

Blokslotfunctie 3066 Stand: Januari 2004 Stand: Januari 2004 Inhoudsopgave Alarminstalatie Scherpstellingeenheid Deacti- verings- Digitale sluiting (slot of cilinder) 1.0 Werkingsprincipe...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Inschakelen van de alarminstallatie...3

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04.05 99005 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP5 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode 4 tot

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 Het elektronisch slot TeamLock 4 is een elektronisch sluitsysteem, waarin max. 64 openingscodes

Nadere informatie

Stand per: August 2007

Stand per: August 2007 Stand per: August 2007 Pagina 2 1.0 ALGEMEEN 4 1.1 Veiligheidsadviezen 4 1.2 Productbeschrijving 5 2.0 OVERZICHT VAN DE WERKING 6 2.1 Overzicht van de functies 6 2.2 Basisinformatie over de bediening 6

Nadere informatie

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

Handleiding van het elektronisch slot DFS SB

Handleiding van het elektronisch slot DFS SB 3 (data-interface) Batterijhouder open Toetsenbord Batterijhouder dicht ALGEMEEN Het slot werkt met een 7-cijferige code of met een woord bestaande uit zeven letters. Elke druk op de knop wordt met een

Nadere informatie

04/2015 Vanaf serienummer : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

04/2015 Vanaf serienummer : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04/05 Vanaf serienummer : 0500090 99004 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Antivandaal behuizing relais Beide relais kunnen met openingscode, magneetsleutel of magneetsleutel

Nadere informatie

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 7/2017 GSM102-3 2 relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2 2. Specificaties Voedingsspanning 12 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 4 RTS

Afstandsbediening Telis 4 RTS Afstandsbediening Telis 4 RTS Bedieningshandleiding Telis 4 RTS Pure Art.nr. 8063 Telis 4 RTS Silver Art.nr. 80638 Telis 4 RTS Patio Art.nr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Art.nr. 8065 Afstandsbediening Telis

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING Vanaf SN : 000.0 9900 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode,

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 1 RTS

Afstandsbediening Telis 1 RTS Afstandsbediening Telis 1 RTS Bedieningshandleiding Telis 1 RTS Pure Art.nr. 1810630 Telis 1 RTS Silver Art.nr. 1810637 Telis 1 RTS Patio Art.nr. 181064 Telis 1 RTS Lounge Art.nr. 1810649 Afstandsbediening

Nadere informatie

PASSIEVE SMART CARD-TECHNOLOGIE IDENTIFICATIEMEDIA EN HUN PROGRAMMERING SIMONS VOSS 69

PASSIEVE SMART CARD-TECHNOLOGIE IDENTIFICATIEMEDIA EN HUN PROGRAMMERING SIMONS VOSS 69 PASSIEVE SMART CARD-TECHNOLOGIE IDENTIFICATIEMEDIA EN HUN PROGRAMMERING SIMONS VOSS 69 70 PASSIEVE TECHNOLOGIE IDENTIFICATIEMEDIA EN HUN PROGRAMMERING SMART CARDS SMART TAGS G1 G2 Sinds kort biedt SimonsVoss

Nadere informatie

PASSIEVE SMART CARD-TECHNOLOGIE DIGITALE CILINDERS 3061 SC SIMONS VOSS 79

PASSIEVE SMART CARD-TECHNOLOGIE DIGITALE CILINDERS 3061 SC SIMONS VOSS 79 PASSIEVE SMART CARD-TECHNOLOGIE DIGITALE CILINDERS 3061 SC SIMONS VOSS 79 80 PASSIEVE SMART CARD-TECHNOLOGIE DIGITALE CILINDERS SC DUBBELE-KNOPCILINDERS 3061 SC COMFORT Digitale cilinder SC met ingekapselde

Nadere informatie

Handleiding membraantoetsenbord & controller

Handleiding membraantoetsenbord & controller Handleiding membraantoetsenbord & controller Artikelnummers Horizontaal Membraantoetsenbord EA-KC2-101 Verticaal membraantoetsenbord EA-KC2-102 Toegangscontroller EA-KC2-201 Toegangscontroller EA-KC2-201

Nadere informatie

Multi Level Software Sloten

Multi Level Software Sloten Multi Level Software Sloten EM2050 EM3050 EM3550 Gebruikershandleiding V01 NE M LOCKS BV Vlijtstraat 40 7005 BN Doetinchem Nederland www.m-locks.com 2 www.m-locks.com Multi Level Software Locks V01 NE

Nadere informatie

Inhoudstafel pagina. Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3

Inhoudstafel pagina. Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3 Inhoudstafel pagina Flash-versie TULOX 100, Typ 4.17.0010.0 2 Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3 Openen / Openen na vierogen-identificatie / Sluiten, blokkeertijd 4 Code veranderen,

Nadere informatie

FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS100 SPECIFICATIES

FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS100 SPECIFICATIES FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS100 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Alarm uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Bel uitgang maximaal

Nadere informatie

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 28 86 Codeslot DCS-3000 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

ATP2S200. rev Toegangscontrole Module. Handleiding. thinks outside the box!

ATP2S200. rev Toegangscontrole Module. Handleiding. thinks outside the box! ATP2S200 rev.0110 Toegangscontrole Module ATP2S200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Model ATP2S200 Opbouw Slagvast polycarbonaat Met braille tekens op de toetsen Van achteren (backlite) aangelichte toetsen

Nadere informatie

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS200.190913 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MODELLEN CS200 SPECIFICATIES

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS200.190913 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MODELLEN CS200 SPECIFICATIES FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS200 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC Stroomafname 1 Amp. Slot uitgang 1 Amp. Alarm uitgang 1 Amp. Bel uitgang 1 Amp. Leesafstand max. 40 mm Frequentie lezer

Nadere informatie

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1 Handleiding AT1G26-200 rev.0914 Toegangscontrole Module ver1 PRODUCT SPECIFICATIE Modelen, AT1G26-200 ver1 en AT1G34-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200 gebruikerscodes 100 Mil.

Nadere informatie

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen.

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen. Gebruikers handleiding Algemeen De ControlBox 3.0 bedient een standaard High Security Slot (HSS). Er zijn 3 opties om de firmware in te stellen. Zowel het type als de modus moeten worden geselecteerd:

Nadere informatie

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld.

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. MKP-300 DRAADLOOS BEDIENDEEL MKP300_NL 03/12 Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. 1. Eigenschappen

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Electronische PINcode Schakelaar. Gebruikers & Installatie Handleiding

Electronische PINcode Schakelaar. Gebruikers & Installatie Handleiding Electronische PINcode Schakelaar Gebruikers & Installatie Handleiding Inhoud Algemene Beschrijving...3 Mogelijkheden:...3 Tot 99 individuele programmeerbare gebruiker (PIN) codes... 3 Electrische gegevens...3

Nadere informatie

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd)

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd) 1. Verkorte handleiding private-knopcilinder met intelligentknop. Eenzijdige elektronische autorisatie. standaardlengte 30/30mm (Lengte vanaf 26/26 mogelijk). Eén elektronische knop en één mechanische

Nadere informatie

istorage datashur Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Pagina 1 www.e-quipment.eu

istorage datashur Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Pagina 1 www.e-quipment.eu Gebruikershandleiding Pagina 1 www.e-quipment.eu istorage datashur Gebruikershandleiding Copyright istorage Limited 2011, 2012. Alle rechten voorbehouden. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Handleiding digicode: DGA

Handleiding digicode: DGA Handleiding digicode: DGA 1. Overzicht: 2. Programmering DGA s standaard waarden. - Geen code - Verlichtingstijd: 10s - Openingstijd voor al de relais: 1s - Aantal tekens voor codes: 5 - Standaard mastercode:

Nadere informatie

DG502U 12 3 ST1 M A G N. Omschrijving. Reset jumper Alarm contact

DG502U 12 3 ST1 M A G N. Omschrijving. Reset jumper Alarm contact DG502U 1 2 3 4 5 6. 7 8 9 12 3 ST1 0 # RL1 RL2 Slot R C T R C T S S B M E 1 2 3 4 5 6 12 V 12 V DR1 V1 M A G N V2 DR2 230V~ Voeding 12V ~ of = G e b r u i k s h a n d l e i d i n g klem B E M R C T V1,V2

Nadere informatie

Elektronisch slot 7202

Elektronisch slot 7202 Elektronisch slot 722 Gebruikershandleiding nr. 9999-4- Inhoud:. Belangrijke opmerkingen. Verklaring van terminologie.2 Algemeen 2. Het elektronisch slot openmaken 3. Het elektronisch slot sluiten 4. Onderbreking

Nadere informatie

Productcatalogus. Starter-systeem. Het summum in beveiliging zonder sleutels.

Productcatalogus. Starter-systeem. Het summum in beveiliging zonder sleutels. Productcatalogus. Starter-systeem Het summum in beveiliging zonder sleutels. ZONDER SLEUTEL OPENEN EN SLUITEN: GEWOON MET EEN SIGNAAL! HANG UW OUDE SLEUTELS AAN DE WILGEN... Bij een mechanisch sluitsysteem

Nadere informatie

ACTIEVE TECHNOLOGIE DIGITALE SMART RELAIS 3063 SIMONS VOSS 53

ACTIEVE TECHNOLOGIE DIGITALE SMART RELAIS 3063 SIMONS VOSS 53 ACTIEVE TECHNOLOGIE SMART RELAIS 3063 SIMONS VOSS 53 54 ACTIEVE TECHNOLOGIE SMART RELAIS SMART RELAIS 3063 G1 G2 De digitale SmartRelais 3063 heeft de functie van een toegangscontrolelezer of sleutelschakelaar.

Nadere informatie

NEDERLANDS DG502UP. Autonome centrale 2 deuren. De keuze van de installateur cdvibenelux.com

NEDERLANDS DG502UP. Autonome centrale 2 deuren. De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS De keuze van de installateur 1. PRODUCT PRESENTATIE Klem B E M R C T V1,V2 ST1 S,S Omschrijving Drukknop 1 binnen (aanvraag tot verlaten) Drukknop 2 binnen (aanvraag tot verlaten) Gemeenschappelijke

Nadere informatie

DIGITALE SLUITCILINDER 3061

DIGITALE SLUITCILINDER 3061 DIGITALE SLUITCILINDER 3061 Stand per: mei 2007 Pagina 2 1. Algemeen 4 1.1 Veiligheidsadviezen 4 1.2 Productbeschrijving 5 1.3 Opbouw 5 1.4 Openen en sluiten van buiten 6 1.5 Openen en sluiten van binnenuit

Nadere informatie

Handleiding Electronisch slot Elostar (Cawi Insys)

Handleiding Electronisch slot Elostar (Cawi Insys) Handleiding Electronisch slot Elostar (Cawi Insys) Type slot: 7215 De Raat Brandkasten www.deraat.eu Verkorte handleiding Belangrijke aanwijzingen 1.Wijzig bij ontvangst om veiligheidsredenen onmiddellijk

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) DS300 / DS400 1/13. t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46 01 INHOUDSOPGAVE

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) DS300 / DS400 1/13. t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46 01 INHOUDSOPGAVE MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) ELEKTRISCHE INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedienings element 3 Slot met bevestigings elementen 4 Installatie informatie 4 Preparatie van de deur 4 Installtatie 5 Draairichting

Nadere informatie

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel B-Tronic EasyControl EC5415B nl Montage- en gebruiksaanwijzing Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS200 LS200.130214. t 088 500 2800 f 088 500 2899 21

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS200 LS200.130214. t 088 500 2800 f 088 500 2899 21 MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) MODELLEN LS200ZA, LS200ZB, LS200ZC, LS200ZD, LS200WA, LS200WB, LS200WC, LS200WD 1. INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedieningselement 3 Slot met bevestigingsmaterialen 4 Installatie

Nadere informatie

Handleiding Code Combi B 30

Handleiding Code Combi B 30 Handleiding Code Combi B 30 Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot gebruikt. Met de bijgevoegde noodsleutel kunt u altijd het slot openen; ook als de elektronica onverhoopt niet functioneert.

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 4 Modulis RTS

Afstandsbediening Telis 4 Modulis RTS Afstandsbediening Bedieningshandleiding Pure Art.nr. 1810765 Silver Art.nr. 1810663 Lounge Art.nr. 1810664 Afstandsbediening 5 kanaals afstandsbediening voor RTS bediende applicaties Pure Art.nr. 1810765

Nadere informatie

CONFIGURATIEHANDLEIDING Evolution

CONFIGURATIEHANDLEIDING Evolution CONFIGURATIEHANDLEIDING Evolution 1. Inleiding. De Evolution productlijn bestaat uit een aantal volledig op elkaar afgestemde toegangscontrole producten. De opzet van deze productlijn is zodanig dat deze

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) MODELLEN LS100ZA, LS100ZB, LS100ZC, LS100ZD, LS100WA, LS100WB, LS100WC, LS100WD 1. INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedieningselement 3 Slot met bevestigingsmaterialen 4 Installatie

Nadere informatie

Functies. Inhoud van de doos NED

Functies. Inhoud van de doos NED NED Functies De ASA-30 kan als een aanvullende sirene verbonden met uw alarmsysteem worden gebruikt of als een onafhankelijke sirene verbonden met een afstandsbediening en/of draadloze detectoren. - Draadloze

Nadere informatie

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan.

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan. Basis handeling Het systeem inschakelen Kort op de grote (in-/uitschakelen) knop drukken. Alarm klinkt eenmaal kort. Voortentlamp gaat 30 seconden aan. Het duurt 15 seconden voordat het alarm op beweging

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Memory-adapter JM

Bedieningshandleiding. Memory-adapter JM Bedieningshandleiding 1. Functie De memory-adatper JM is een component van het Jalousiemanagersysteem en wordt in combinatie met het motorregelmoduul in een wanddoos conform DIN 49073 (advies: diepe doos)

Nadere informatie

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Art.-Nr.: Montage handleiding GfS Push Bar Alarm Inhoud Algemene omschrijving...p. 2 Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3 Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Functies GfS Push Bar Alarm...p. 5 Art.-Nr.:

Nadere informatie

Handleiding decoder RFI 1000

Handleiding decoder RFI 1000 Handleiding decoder RFI 1000 Gelieve deze handleiding grondig door te nemen alvorens het apparaat in gebruik te nemen!! Het apparaat kan maximaal 99 RFI kaarten inlezen als toegangskaart en 1 als programmeerkaart.

Nadere informatie

21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING

21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Aansluitschema s relais 3. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 63094 1/01 Jura Card Legende: = Displayaanduiding = Uitvoeren = Aanwijzing Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet http://www.juraworld.com

Nadere informatie

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 02 08 Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

ArtGuard Security. Gebruikershandleiding. LP-802-A (met override sleutel) LP-802-R (met remote control)

ArtGuard Security. Gebruikershandleiding. LP-802-A (met override sleutel) LP-802-R (met remote control) ArtGuard Security Gebruikershandleiding ~LP-802~ Fingerprint slot Modellen: LP-802 LP-802-A (met override sleutel) LP-802-R (met remote control) LP-802-D (met pc-connectie) LP-802 en LP-802A Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Vingerscanner NB366B Montage- en gebruikshandleiding

Vingerscanner NB366B Montage- en gebruikshandleiding WWW.FUHR.NL www.fuhr.nl Vingerscanner NB366B Montage- en gebruikshandleiding Deze handleiding dient door de monteur aan de gebruiker te worden overhandigd MBW22-NL/02.12-4 Inhoud 1 Toepassingen 3 2 Belangrijke

Nadere informatie

CA45. Technische handleiding. Stand-alone toegangscontrole centrale. Aanvullende informatie. Artikelnummer : CA45 Versie : 2.0.

CA45. Technische handleiding. Stand-alone toegangscontrole centrale. Aanvullende informatie. Artikelnummer : CA45 Versie : 2.0. Technische handleiding CA45 Stand-alone toegangscontrole centrale Aanvullende informatie Artikelnummer : CA45 Versie : 2.0.0 December 2009 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

FLEXESS TERRA EN AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100/CS200 CS100/CS VERGRENDELINGEN. t f

FLEXESS TERRA EN AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100/CS200 CS100/CS VERGRENDELINGEN. t f FLEXESS TERRA EN AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS100, CS200 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC, 24V DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Bel uitgang maximaal 1 Amp. schakelen

Nadere informatie

2. BELANGRIJKSTE ELEKTRISCHE KENMERKEN

2. BELANGRIJKSTE ELEKTRISCHE KENMERKEN 1. INLEIDING De toegangscontrole EASYBKA/R is een vandalismebestendige eenheid die perfect geschikt is voor externe toepassingen. De eenheid kan bediend worden door 500 verschillende gebruikers en verschaft

Nadere informatie

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 RFI 1000 / RFI 1000-2 Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 Instructiehandleiding RFI 1000 / RFI 1000-2 Eerst de handleiding lezen alvorens het systeem in werking te stellen Het systeem

Nadere informatie

GfS Nooduitgang beveiliging

GfS Nooduitgang beveiliging GfS Nooduitgang beveiliging GfS Nooduitgang beveiliging (1) Paniekbeslag heeft als functie om in geval van nood een veilige en doeltreffende vluchtweg te bieden. De Europese normering beschrijft dat deuren

Nadere informatie

Nederlands. Handleiding. Inhoud :

Nederlands. Handleiding. Inhoud : Nederlands Transmitter Speed 19350 Handleiding Inhoud : Kenmerken Plaatsen van de batterij HotShoe connector Gebruikshandleinding Frequenties Ontspanmodus Geïntegreerd sync contact Elinchrom RX functies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User

Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User Het Sargent & Greenleaf Direct-Drive Z03 slot combineert gebruikersgemak met hoge veiligheid én flexibiliteit. De geavanceerde electronische technologie

Nadere informatie

Bedrijfshandleiding. Programmeerstation ES0780

Bedrijfshandleiding. Programmeerstation ES0780 Programmeerstation ES0780 elock NL Inhoud 1 Inleiding...4 Over deze handleiding...4 Toelichting op de symbolen en de signaalwoorden...4 Doelgroep...4 OPERTIS Support...4 Actualiteit van de informatie...4

Nadere informatie

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE HG0741N01D Pag. 1/8 MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE GEBRUIKERSHANDLEIDING Bosstraat 21 8570 Vichte Tel: +32 (0)56 650 660 Fax: +32 (0)56 70 44 96 E-mail : sales@limotec.be www.limotec.be HG0741N01D

Nadere informatie

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s 62-82 cm Voor ingebruikname van het systeem lees aandachtig deze handleiding en bewaar het voor naslag Type motor:

Nadere informatie

Wij danken u voor uw vertrouwen.

Wij danken u voor uw vertrouwen. GEBRUIKSAANWIJZING -EGB- Electronisch slot -EGBFP- Elektronisch slot met vingerprint Gefeliciteerd, U hebt voor een kwaliteitsproduct gekozen en wij zijn ervan overtuigd dat u de veiligste keuze hebt gemaakt.

Nadere informatie

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem Integratie van met een inbraakalarm Overzicht kan controleren of het inbraakalarm in of uit geschakeld is. Als het alarm aan staat zal alleen toegang verlenen aan gebruikers die gemachtigd zijn om het

Nadere informatie

CA45-AX50. Technische handleiding. Stand-alone toegangscontrole centrale Voor Axiom 50 bit kaarten. Aanvullende informatie

CA45-AX50. Technische handleiding. Stand-alone toegangscontrole centrale Voor Axiom 50 bit kaarten. Aanvullende informatie Technische handleiding CA45-AX50 Stand-alone toegangscontrole centrale Voor Axiom 50 bit kaarten Aanvullende informatie Artikelnummer : CA45-AX50 Versie : 2.0.1 Augustus 2010 Postbus 218 5150 AE Drunen

Nadere informatie

HANDLEIDING. Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4

HANDLEIDING. Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4 HANDLEIDING Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4 Versie: sept 2016 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Behuizing nooit openen. Door onbevoegd openen van de behuizingen/of ondeskundige reparaties kan

Nadere informatie

EX8. Installatie- en programmeringshandleiding. www.visual-plus.com. Ver 1.0

EX8. Installatie- en programmeringshandleiding. www.visual-plus.com. Ver 1.0 EX8 Installatie- en programmeringshandleiding Ver 1.0 EX8 handleiding Versie 1.0 De stroomvoorziening, een belangrijke kwestie! Gebruik zoveel mogelijk afzonderlijke voedingen, één voor de EX8 en lezer

Nadere informatie

NEDERLANDS DG502U DG502U. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING. Group Company

NEDERLANDS DG502U DG502U. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING. Group Company NEDERLANDS Gamma: INSTALLATIE HANDLEIDING Group Company Klem B E M R C T V1,V2 ST1 S,S Omschrijving Drukknop 1 binnen (aanvraag tot verlaten) Drukknop 2 binnen (aanvraag tot verlaten) Gemeen Normaal gesloten

Nadere informatie

Cobra 4627PS Startonderbreker met DriverCards

Cobra 4627PS Startonderbreker met DriverCards Cobra 4627PS Startonderbreker met DriverCards Gebruikershandleidingding Effectief en gebruiksvriendelijk De Cobra 4627PS startonderbreker kent 2 toepassingen. Ten eerste als een standalone startonderbreker

Nadere informatie

ArtGuard Security. Gebruikershandleiding. LP-805-A (met override sleutel) LP-805-R (met remote control)

ArtGuard Security. Gebruikershandleiding. LP-805-A (met override sleutel) LP-805-R (met remote control) ArtGuard Security Gebruikershandleiding ~LP-805~ Fingerprint slot Modellen: LP-805 LP-805-A (met override sleutel) LP-805-R (met remote control) LP-805-D (met pc-connectie) LP-805 en LP-805A (Slimline)

Nadere informatie

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.REC L8542778 - Rev. 10/07/02 BE.PLAY L8542759 - Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.PLAY CODEPANEEL WANDMONTAGE Buitenste afdichting Binnenste afdichting Kabeldoorgang Sleufgaten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding gemotoriseerd elektronisch cijfercombinatieslot van Het Sargent & Greenleaf slot model 6124 combineert bedieningsgemak met optimale veiligheid. Door het geavanceerde elektronische

Nadere informatie

ACMR-VR ACMR-P. Nederlands ACMR VR - ACMR P NL 24809990 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P.  Nederlands ACMR VR - ACMR P NL 24809990 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24809990 www.bpt.it NL Nederlands ACMR VR - ACMR P NL 24809990 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Beschrijving van het toestel 1 Statusindicator 2 Toetsenbord

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Telealarm GSM. Automatisch telefonisch waarschuwingstoestel. Beschrijving / typenummer: Telealarm GSM type 465. Serienummer:...

Gebruiksaanwijzing. Telealarm GSM. Automatisch telefonisch waarschuwingstoestel. Beschrijving / typenummer: Telealarm GSM type 465. Serienummer:... Levrancier AST Holland BV Beschrijving / typenummer: type 465 Serienummer:... Inhoudsopgave op pagina 1 Inleiding 3 2 Fundamentele veiligheidsrichtlijnen 4 3 Transport 5 31. Levering 5 3.2 Transport 5

Nadere informatie

Programmeer- en bedieningsinstructies

Programmeer- en bedieningsinstructies KNSV-6000 elektronisch KNSV-6020 elektronisch KNSV-7000 elektronisch Programmeer- en bedieningsinstructies CODES - DE BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES De door de fabriek ingestelde mastercode is #1234. Deze

Nadere informatie