HANDBOEK PINCODETOETSENBORD Versie: Februari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK PINCODETOETSENBORD 3068. Versie: Februari 2012"

Transcriptie

1 Versie: Februari 2012

2 Pagina ALGEMEEN Veiligheidsaanwijzingen Productbeschrijving OVERZICHT VAN DE WERKING Functieoverzicht Operationele modi Bediening INGEBRUIKNEMING PROGRAMMERING VAN DE PINS Eerste ingebruikneming Programmering van andere pins Schema WISSEN VAN PINS Beschrijving Schema PROGRAMMERING VAN DE TRANSPONDERGEGEVENSRECORDS MET DE Toewijzing van de pins en transponders Beschrijving Schema TRANSPONDER UITLEZEN Beschrijving Schema TERUGZETTEN VAN DE TRANSPONDER Beschrijving Schema OPENEN BETEKENIS VAN DE LED BATTERIJWAARSCHUWING VERVANGEN VAN BATTERIJ SPECIALE FUNCTIES Intelligente sluiting voor SimonsVoss VdS blokslot Diversen 19

3 Pagina TECHNISCHE GEGEVENS 19

4 Pagina ALGEMEEN Maak a.u.b. 15 minuten tijd vrij om aan de hand van deze handleiding vertrouwd te geraken met de werkwijze van uw pincodetoetsenbord. 1.1 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN Opgepast! De batterijen, die in dit product gebruikt worden, kunnen bij een verkeerde behandeling aanleiding geven tot brand of verbrandingsgevaar. Deze batterijen niet opladen, openen, verhitten boven 100 C of verbranden. Let er op, dat dit pincodetoetsenbord niet vuil of door krassen beschadigd wordt, dat het toetsenbord niet op de grond valt of aan andere zware stoten blootgesteld wordt. Gelieve er verder op te letten dat het toetsenbord na ingebruikname onmiddellijk met een pincode geprogrammeerd moet worden! Het gebruik van een SimonsVoss pincodetoetsenbord veronderstelt kennis van de omgang met het product en met de software van SimonsVoss. Daarom mag de programmering van het pincodetoetsenbord enkel door opgeleid vakpersoneel uitgevoerd worden. Voor schades die ontstaan door verkeerde programmering, kan SimonsVoss Technologies AG niet aansprakelijk gesteld worden. Door verkeerd geprogrammeerde of defecte pincodetoetsenborden kan de toegang door een deur versperd worden. Voor de gevolgen, zoals versperde toegang tot gewonde of in gevaar verkerende personen, voor materiële of andere schade is SimonsVoss AG niet aansprakelijk. Ter verhoging van de veiligheid is de behuizing van het PinCode-toetsenbord met twee extra schroeven met Torx aansluiting (TX6) beveiligd. Deze zijn bedoeld om extra beveiliging tegen onbevoegd openen te bieden.

5 Pagina PRODUCTBESCHRIJVING Het pincodetoetsenbord 3068 is een digitale sleutel (transponder), die na het invoeren van een juiste getallencode sluitingen van SimonsVoss via zender contactloos opent. Voor de configuratie van het systeem moet tenminste één pin vooraf geconfigureerd worden en moet de bijhorende geïntegreerde transponder op de juiste manier voor de sluiting geprogrammeerd worden. Aansluitend wordt, na het invoeren van een juiste pin, de bijhorende sluiting vrijgegeven. Bij het hier verkregen pincodetoetsenbord gaat het om een product, dat zowel in binnenalsook buiten kan worden gebruikt. Het product bezit een eigen stroomvoorziening, en kan bijgevolg volledig zelfstandig gebruikt worden. De montage is zeer eenvoudig, omdat elke bekabeling wegvalt. Op basis van de moduleopbouw deze component volkomen in het SimonsVoss systeem 3060 geïntegreerd en kan zoals alle componenten van SimonsVoss (vanuit de transponder) met de sluitschema software geprogrammeerd worden OVERZICHT VAN DE WERKING 2.1 FUNCTIEOVERZICHT Het pincodetoetsenbord bestaat uit de componenten: pincode invoer en verwerking geïntegreerde digitale sleutel (transponder), die de bijhorende sluiting opent, als hij na succesvolle pincodeverwerking geactiveerd wordt. Met het pincodetoetsenbord bent u op die manier steeds in staat om alle sluitingen van SimonsVoss (bv. cilinders, Smart Relais, zelfs fijnschakeling units) door middel van een pincode aan te spreken. Er zijn 3 verschillende pins beschikbaar; op die manier kunnen aan maximaal 3 personen resp. personengroepen individuele pins toegekend worden. Bij het omprogrammeren van een pin moet enkel nog één tot maximaal 3 gebruikersgroepen daarvan op de hoogte gebracht worden. Bovendien is het mogelijk om in SimonsVoss sluitingen (met ZK functie, d.w.z. toegangscontrole en tijdzonesturing) aan een persoon resp. personengroep ook tijdelijke toegang tot het gebouw te verlenen en om te protocolleren welke pin wanneer toegang had.

6 Pagina OPERATIONELE MODI Het pincodetoetsenbord onderscheidt vier operationele modi: Stand-by Openen Modus: Programmering Batterijwaarschuwing Toelichting: Het pincodetoetsenbord bevindt zich in rustmodus en verbruikt slechts zeer weinig energie. Na het invoeren van een juiste pin wordt de sluiting via zender aangesproken en kan bediend worden. In deze modus worden de afzonderlijke pins (max. 3) direct via het toetsenbord resp. de bijhorende geïntegreerde transponders (max. 3) door middel van de SimonsVoss software geprogrammeerd resp. teruggezet. Een tweetraps batterijwaarschuwingssysteem kondigt tijdig aan als een batterij vervangen moet worden. 2.3 BEDIENING Na de ingebruikneming en de configuratie van het pincodetoetsenbord vormt deze binnen het systeem 3060 samen met een SimonsVoss sluiting een zogenaamde intelligente sluiting. De programmering van de pins kan direct via het toetsenbord gebeuren. De geïntegreerde transponders daarentegen worden via de SimonsVoss software geprogrammeerd en maken zo deel uit van de sluitinstallatie. De precieze handelwijze voor de programmering van de afzonderlijke pincodes resp. voor de programmering van de bijhorende recordgegevens van de transponder, evenals het gebruik van het pincodetoetsenbord wordt in de volgende hoofdstukken uitgebreid beschreven. 3.0 INGEBRUIKNEMING Bij de eerste ingebruikneming is het noodzakelijk om de vanuit fabriek ingestelde Masterpin: door een eigen masterpin te vervangen. Voorwaarden: 8 cijfers mag niet met een 0 beginnen

7 Pagina 7 7 Uw persoonlijke masterpin heeft men als verificatie nodig voor alle programmeerprocessen. Bewaar die veilig en ontoegankelijk voor onbevoegden. Invoer 0000 Invoer pin Invoer Masterpin Herhaling Masterpin 4.0 PROGRAMMERING VAN DE PINS De voor alle programmeerstappen benodigde master-pin wordt door de gebruiker (b.v. systeembeheerder) vastgelegd. Gelieve die veilig en ontoegankelijk voor onbevoegden te bewaren, omdat de master-pin voor alle programmeerstappen nodig is. 4.1 EERSTE INGEBRUIKNEMING Voor de eerste ingebruikneming is het voor de veiligheid van uw sluitinstallatie noodzakelijk om minstens één pin te programmeren. Pas na de programmering van het pincodetoetsenbord is gegarandeerd dat enkel nog gemachtigde gebruikers toegang verkrijgen. Ga a.u.b. als volgt te werk: 1. Druk op de 0 om over te gaan naar de programmeermodus. 2. Voer de Masterpin in. 3. Selecteer de te programmeren pin, in dit geval voor PIN 1 op toets 1 drukken. 4. Voer de lengte van de pin in (naar keuze een getal van 4 tot 8 cijfers). 5. Voer de pin in.

8 Pagina Bij juiste input wordt die opgeslagen en bevestigd. Een pin mag niet beginnen met een 0 en men mag niet meermaals dezelfde pin toekennen. De masterpin wordt uitsluitend gebruikt om de pins om te programmeren. Het is niet mogelijk om met de masterpin de sluitingen te bedienen. 4.2 PROGRAMMERING VAN ANDERE PINS 1. Om andere pins te programmeren, gaat u a.u.b. als volgt te werk: druk op de 0 om over te gaan naar de programmeermodus. 2. Voer de Masterpin in. 3. Druk voor PIN 2 op toets 2 of voor PIN 3 op toets Voer de lengte van de pin in (naar keuze een getal van 4 tot 8 cijfers). 5. Voer de overeenkomstige pin in. 6. Bij juiste input wordt die opgeslagen en bevestigd. Opgelet: Bij een batterijwaarschuwing is het niet mogelijk om in de programmeermodus te gaan. D.w.z. dat in geval van een zwakke batterij er geen pin gewijzigd of gewist kan worden. Pas na correcte vervanging van de batterij (zie hoofdstuk Vervangen van batterij) staat de programmeermodus weer ter beschikking.

9 Pagina SCHEMA Invoer 0 Invoer Masterpin Invoer 1 (voor PIN 1) Invoer 2 (voor PIN 2) Invoer 3 (voor PIN 3) Invoeren pinlengte 4, 5, 6, 7 of 8 Invoer PIN 5.0 WISSEN VAN PINS 5.1 BESCHRIJVING Om pins te deactiveren, gaat u a.u.b. als volgt te werk: 1. Druk op de 0 om over te gaan naar de programmeermodus. 2. Voer de Masterpin in. 3. Druk voor PIN 1 op toets 1 of voor PIN 2 op toets 2 of voor PIN 3 op toets Voer voor de pinlengte 0 in. 5. Bij juiste input wordt die opgeslagen en bevestigd. Daarmee is er één resp. zijn er meerdere pins opnieuw gedeactiveerd en kunnen pas door programmering opnieuw geactiveerd worden. Indien men niet alle pins nodig heeft, dan laat men die in ongeprogrammeerde toestand.

10 Pagina Opgelet: Bij een batterijwaarschuwing is het niet mogelijk om in de programmeermodus te gaan. D.w.z. dat in geval van een zwakke batterij er geen pins gewijzigd of gewist kunnen worden. Pas na correcte vervanging van de batterij (zie hoofdstuk Vervangen van batterij) staat de programmeermodus weer ter beschikking. 5.2 SCHEMA Invoer 0 Invoer Masterpin Invoer 1 (voor PIN 1) Invoer 2 (voor PIN 2) Invoer 3 (voor PIN 3) Invoeren pinlengte 0

11 Pagina PROGRAMMERING VAN DE TRANSPONDER- GEGEVENSRECORDS MET DE SV SOFTWARE Aan de 3 verschillende pins zijn 3 verschillende transpondergegevensrecords toegewezen. Om de drie verschillende pins te kunnen gebruiken resp. onderscheiden, moeten zij ook afzonderlijk geprogrammeerd worden. 6.1 TOEWIJZING VAN DE PINS EN TRANSPONDERS PIN1 Transponder 1 PIN2 Transponder 2 PIN3 Transponder 3 Elke geïntegreerde transponder heeft een eigen transponder ID (TID); die TID s worden bij een toegang in de SimonsVoss sluitingen opgeslagen, als die over een ZK functie (d.w.z. toegangscontrole) beschikken. Op die manier kan precies nagegaan worden wanneer welke pin toegang gekregen heeft. Derhalve moet men er absoluut op letten dat bij de programmering de toewijzing in acht wordt genomen. Anders kan geen toegang tot de sluiting verleend worden. 6.2 BESCHRIJVING Ga a.u.b. als volgt te werk voor het programmeren van de verschillende transponders met behulp van de SimonsVoss software (zie ook Softwarehandboek van SimonsVoss): 1. Tweemaal op toets 0 drukken om in de programmeermodus van de transponder te komen. 2. Voer de Masterpin in. 3. Functie: Programmierung Transponder in de SV software starten 4. Telkens voor de overeenkomstige transponder: Transponder 1 = op toets 1 drukken Transponder 2 = op toets 2 drukken Transponder 3 = op toets 3 drukken 5. Succesvolle programmering in het gebruikersniveau controleren (gele programmeerbliksem moet verwijderd zijn in het sluitschema.). Gelieve, opdat de programmering zonder problemen kan verlopen, eerst het programmeerbevel in de SV software te starten en pas dan de gewenste transponder met behulp van het pincodetoetsenbord te selecteren. Zoniet kan een succesvolle programmering niet gegarandeerd worden. De 3 geïntegreerde transponders van het pincodetoetsenbord moeten in hetzelfde sluitschema van de aan te spreken sluiting aangelegd zijn.

12 Pagina Opgelet: Bij een batterijwaarschuwing is het niet mogelijk om in de programmeermodus te gaan. D.w.z. dat in geval van een zwakke batterij er geen transponders gewijzigd of gewist kunnen worden. Pas na correcte vervanging van de batterij (zie hoofdstuk Vervangen van batterij) staat de programmeermodus weer ter beschikking. 6.3 SCHEMA Invoer van 00 Invoer Masterpin Functie: Programmierung Transponder in de SV Software starten!!! Transponder 1 = op toets 1 drukken Transponder 2 = op toets 2 drukken Transponder 3 = op toets 3 drukken

13 Pagina TRANSPONDER UITLEZEN Het is steeds mogelijk om met behulp van de SimonsVoss sluitplan software de geïntegreerde transponders uit te lezen (nadat deze zijn geprogrammeerd). 7.1 BESCHRIJVING Gelieve als volgt te werk te gaan: 1. Functie: Transponder auslesen in de SV Software starten 2. Voor de overeenkomstige transponder telkens: Transponder 1 = PIN 1 invoern Transponder 2 = PIN 2 invoeren Transponder 3 = PIN 3 invoeren 7.2 SCHEMA Functie: Transponder auslesen in de SV software starten Invoer PIN 1 Invoer PIN 2 Invoer PIN 3

14 Pagina TERUGZETTEN VAN DE TRANSPONDER 8.1 BESCHRIJVING Gelieve als volgt te werk te gaan voor het terugzetten van de verschillende transponders: 1. Tweemaal op toets 0 drukken. 2. Voer de masterpin in. 3. Functie: Transponder zurücksetzen starten in de SimonsVoss software. 4. Voor de overeenkomstige transponder telkens: Transponder 1 = op toets 1, Transponder 2 = op toets 2, Transponder 3 = op toets 3 drukken Opgelet: Bij een batterijwaarschuwing is het niet mogelijk om in de programmeermodus te gaan. D.w.z. dat in geval van een zwakke batterij er geen transponders gewijzigd of gewist kunnen worden. Pas na correcte vervanging van de batterij (zie hoofdstuk Vervangen van batterij) staat de programmeermodus weer ter beschikking. 8.2 SCHEMA Inoer van 00 Eingabe von 00 Invoer Masterpin Funktion: Transponder zurücksetzen in der SV LDB starten Functie: Transponder zurücksetzen in de SV Software starten!!! Transponder 2 = Ta- der 3 = Transpon- Ta- Transponder 1 = toets 1 drukken Transponder 2 = toets 2 drukken Transponder 3 = toets 3 drukken

15 Pagina OPENEN Gelieve als volgt te werk gaan om de bijhorende sluiting met behulp van het pincodetoetsenbord te openen: Een vooraf geprogrammeerde pin invoeren. Tussen het invoeren van de afzonderlijke getallen mag maximaal 5 seconden verlopen. In geval van juiste invoer en programmering van de geïntegreerde transponder gaat de LED GROEN branden en klinkt er een signaal. Daarna opent de geïntegreerde transponder de sluiting BETEKENIS VAN DE LED De ingebouwde LED kan drie kleuren vertonen: groen, geel en rood. Die hebben de volgende betekenis: Groen Invoer cijfer aanvaard Invoer pin o.k. wil zeggen: juiste pin herkend, openingssignaal wordt gezonden Pinlengte o.k. Programmeerproces pin was in orde Geel Batterijwaarschuwing Rood Pininvoer niet juist Invoer mastercode niet juist Herhaaldelijk verkeerde invoer van de pin (manipulatie) Invoer pinlengte niet juist

16 Pagina BATTERIJWAARSCHUWING Om een gedefinieerde modus van het pincodetoetsenbord te bereiken en om bedieningsfouten tot een minimum te beperken, werd een batterijwaarschuwingssysteem geïntegreerd dat uit 2 trappen bestaat. Een afnemende batterijcapaciteit wordt vroegtijdig kenbaar gemaakt zodat op tijd gestart kan worden met het vervangen van de batterij. Batterij waarschuwingsniveau 1: Het openingsproces wordt tijdelijk uitgesteld. De diode knippert GEEL en de zoemer weerklinkt gedurende 10 seconden. Pas na verloop van de 10 seconden zendt het pincodetoetsenbord het bevel uit om te openen. Batterij waarschuwingsniveau 2: Ook hier wordt het openingsproces tijdelijk uitgesteld. De diode knippert GEEL en de zoemer weerklinkt gedurende 20 seconden. Pas na verloop van de 20 seconden zendt het pincodetoetsenbord het bevel uit om te openen. Uiterlijk op dit tijdstip moet de batterij vervangen worden, anders verliest het systeem na korte tijd het vermogen om te functioneren VERVANGEN VAN BATTERIJ Principieel mag het vervangen van de batterij enkel door opgeleid personeel uitgevoerd worden. Ga a.u.b. als volgt te werk: 1. De beide schroeven in de bodem van de behuizing volledig uitdraaien. 2. De voorkant van de behuizing afnemen. 3. De batterijbeugel voorzichtig uit het plaatje losmaken (figuur 1). 4. Beide batterijen uitnemen (figuur 1). 5. De nieuwe batterijen inleggen; de pluspool moet hierbij naar boven wijzen (figuur 2). 6. De batterijbeugel opnieuw voorzichtig in het plaatje inhaken (figuur 3). 7. De behuizing tweer aanbrengen. 8. De beide schroeven van de behuizing aan de onderzijde opnieuw in de behuizing schroeven.

17 Pagina Na het vervangen van de batterij staan opnieuw alle functies ter beschikking. Steeds beide batterijen vernieuwen omdat die ongeveer even sterk ontladen zijn. Bij het vervangen van de batterijen dient er beslist op gelet te worden dat er geen water in de behuizing kan indringen resp. dat het elektronicagedeelte niet met water in aanraking komt. Indien noodzakelijk het aan de wand bevestigde deel van de behuizing zorgvuldig droogwrijven.

18 Pagina SPECIALE FUNCTIES 13.1 INTELLIGENTE SLUITING VOOR SIMONSVOSS VDS BLOKSLOT 3066 Het pincodetoetsenbord kan gebruikt worden voor het fijnschakelen van SimonsVoss fijnschakeling units (VdS blokslot 3066). Men monteert hierbij het toetsenbord binnen het zendbereik van de fijnschakeling unit. Na het invoeren van de juiste pin wordt de fijnschakeling unit aangesproken en de alarminstallatie wordt op fijn of grof gezet via het blokslot. Door het inlassen van een intelligente sluiting kan op die manier aan de eisen voldaan worden van de VDS klasse C tot SG 6. De VdS gecertificeerde fijnschakeling units van SimonsVoss hebben voor de fijnschakeling/grof schakelingprocessen een dubbel openingsprotocol nodig (dubbelklik als fijn/grof gesteld moet worden via transponder). Hierna wordt de configuratie van het pincodetoetsenbord toegelicht, zodat deze de dubbelklik emuleert en daardoor geschikt is om fijn/grof schakelingrocessen uit te voeren. Daarvoor gaat u als volgt te werk: 1. Driemaal op toets 0 drukken. 2. Invoer van de masterpin. 3. Druk dan: ofwel: 91 voor de normale werking (defaultinstelling). of: 92 dubbelklik voor werking met blokslot. Invoer 000 Invoer Masterpin Invoer 91 (Normale werking Invoer 92 (Blokslotwerking) Bij correcte invoer slaat het pincodetoetsenbord de omschakeling op en er komt een positief antwoord (LED en zoemer).

19 Pagina Belangrijk: Tweevoudig openingsprotocol (dubbelklik) enkel instellen bij het gebruik van een SimonsVoss VDS blokslot Anders kunnen foutieve functies resp. niet gewilde effecten optreden. Het is steeds mogelijk om tussen de beide configuraties om te schakelen. Opgelet: Bij een batterijwaarschuwing is het niet mogelijk om in de programmeermodus te gaan. D.w.z. dat in geval van een zwakke batterij er geen functies gewijzigd of gewist kunnen worden. Pas na correcte vervanging van de batterij (zie hoofdstuk Vervangen van batterij) staat de programmeermodus weer ter beschikking DIVERSEN De functies Quasiproximity, Validity- en Expiry-modus staan bij het pincodetoetsenbord niet ter beschikking TECHNISCHE GEGEVENS Afmetingen B x H x D 96 mm x 96 mm x 14 mm Gewicht 102 g (incl. batterijen) Materiaal kunststof Kleur grijs met transparante ring Maximaal aantal ca bedieningen resp. 10 jaar stand-by bedieningen met een stel batterijen Bedieningsafstand sluitcilinder tot max. 40 cm (wanneer transponderantenne parallel t.o.v. cilinderantenne) Bedieningsafstand Smart tot max. 120 cm (wanneer transponderantenne Relais parallel t.o.v. antenne van Smart Relais) Beschermingsklasse IP 65 Werktemperatuurbereik -20 C tot +50 C zonder condensatieafzetting Batterijtype 2 x 3 V DC lithium batterij type CR2032 Vervangen batterij enkel door opgeleid vakpersoneel

Smart Relais 3063 SREL, SREL.ZK, SREL.ADV

Smart Relais 3063 SREL, SREL.ZK, SREL.ADV Smart Relais 3063 SREL, SREL.ZK, SREL.ADV Stand: Juni 2006 Smart Relais SREL, SREL.ZK, SREL.ADV Inhoudsopgave 1.0 Belangrijke aanwijzingen...4 2.0 Productbeschrijving...4 3.0 Voor een bestelling...5 3.1

Nadere informatie

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing SmartLine D710 / D720 Gebruiksaanwijzing De SmartLine D710 / D720: overzicht De bedieningselementen De SmartLine D710 / D720: overzicht Tekens en symbolen in het display De geactiveerde functies worden

Nadere informatie

devolo dlan 200 AV USB extender

devolo dlan 200 AV USB extender devolo dlan 200 AV USB extender 2010 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen.

Nadere informatie

HANDBOEK LSM ONLINE Versie: Mei 2011

HANDBOEK LSM ONLINE Versie: Mei 2011 HANDBOEK LSM ONLINE Versie: Mei 2011 Pagina 2 1.0 Inleiding... 4 1.1. BELANGRIJKE OPMERKING...4 2.0 UITLEG HANDBOEK... 5 3.0 Symbolen... 6 1.2. Standaardwerkbalk...7 1.3. Dialoogvenster SECTORen / Transpondergroepen...8

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

FAXBERICHTEN VERZENDEN

FAXBERICHTEN VERZENDEN Beste klant, U heeft een faxtoestel gekocht, dat het gebruik van extra telefoons, in het bijzonder, draadloze telefoons, ondersteunt. Verder is uw faxtoestel met functies uitgerust waarmee het voor u makkelijk

Nadere informatie

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation devolo dlan 1200+ WiFi ac 2014 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Varianten van de ontvangers: SAM F12/2: SAM F8/2: Uitbouwmogelijkheid tot 12 Kanalen Uitbouwmogelijkheid tot 8 Kanalen SAM F12/2.S2 Uitbouwmogelijkheid

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen

Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Proximus Hartelijk dank dat uw keuze op een product van Proximus is gevallen. Ons product staat voor de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

HANDBOEK LSM UPDATE BASIC. Versie: Mei 2011

HANDBOEK LSM UPDATE BASIC. Versie: Mei 2011 BASIC Versie: Mei 2011 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 4 1.1. BELANGRIJKE OPMERKING...4 2.0 UITLEG HANDBOEK... 5 3.0 BASISPRINCIPES LSM... 6 3.1. SysteemEISEN vanaf LSM 3.1 (wijzigingen voorbehouden)...6

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, 2003 6:40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies

Nadere informatie

HANBOEK WAVENET-MANAGER. VERSIE: april 2012

HANBOEK WAVENET-MANAGER. VERSIE: april 2012 HANBOEK VERSIE: april 2012 2 1.0 BELANGRIJKE INFORMATIE 3 2.0 INLEIDING 3 3.0 MOGELIJKE NETWERKSTRUCTUREN IN HET WAVENET 4 4.0 COMPONENTEN 4 5.0 PROCEDURE 4 6.0 SYSTEEMEISEN 5 7.0 INSTALLATIE WAVENET MANAGER-SOFTWARE

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0 Symbol Zonnestroom omvormer Gebruikshandleiding Pagina 1 van 34, versie NL1.0 De verspreiding en de reproductie van dit document of het gebruik ende openbaar making van de inhoud ervan zijn niet toegelaten

Nadere informatie

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing OpenCom X320 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Aastra DeTeWe Hartelijk bedankt dat u voor een product van Aastra DeTeWe hebt gekozen. Ons product staat voor zeer hoge kwaliteit,

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION AKOYA E6215 MD 97466. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION AKOYA E6215 MD 97466 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B)

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B) GEBRUIKSAANWIJZING 1 PDX_797(B) ALGEMEEN toets MENU PHONEBOOK HANDSET BASE KEY LOCK BABYCALL REGISTER 2 naar: GEHEUGENS * invoeren (pagina 13) * wissen (pagina 13) * corrigeren (pagina 13) naar: INSTELLINGEN

Nadere informatie

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Gebruiksaanwijzing H 50249836 04.03 Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze ORIGINELE HNDLEIDING

Nadere informatie