ONTDEK DE FINANCIERINGS- OPLOSSING DIE BIJ U PAST!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTDEK DE FINANCIERINGS- OPLOSSING DIE BIJ U PAST!"

Transcriptie

1 ONTDEK DE FINANCIERINGS- OPLOSSING DIE BIJ U PAST! Beste klant, In deze brochure stellen we graag ons professioneel productgamma voor, dat exclusief door het officiële Peugeot Professional-net wordt verdeeld. Onze opzet? U vertrouwd maken met de financieringsmogelijkheden die Peugeot voor u heeft uitgewerkt en een antwoord bieden op al uw vragen inzake bedrijfsvoertuigen. Tegelijk geven we u een zeer handig lexicon voor personen die niet zo goed thuis zijn in deze materie. Bent u ondernemer, handelaar, zelfstandige of oefent u een vrij beroep uit, dan zijn de hierna voorgestelde producten expliciet voor u bestemd, ongeacht de grootte van uw wagenpark. Het Peugeot-net staat klaar om u met raad en daad bij te staan, in functie van uw persoonlijke situatie en specifieke noden. Op die manier kunt u het meest aangewezen product kiezen, zelfs wanneer u over slechts één bedrijfswagen beschikt! Veel leesplezier en tot binnenkort.

2 PEUGEOT AUTOFIN EEN FINANCIERING NAAR UW SMAAK KLASSIEKE EN SOEPELE FINANCIERINGSFORMULE VOOR UW PEUGEOT. Vrije keuze over de looptijd en het bedrag van de lening Met of zonder voorschot van de wagen bij levering U bent vrij om al dan niet een voorschot te betalen. U bent eigenaar van de wagen die in uw patrimonium wordt opgenomen. U bepaalt zelf de geleende som en de looptijd van de afbetaling in alle soepelheid. Vaste maandelijkse afbetalingen gedurende de looptijd van uw lening: geen verrassingen! U rijdt in een nieuwe wagen en na afloop van de lening bent u vrij om de wagen te houden of door te verkopen. Door een financiering af te sluiten, behoudt u financiële armslag voor uw beroepsactiviteiten. Vaste maandelijkse afbetalingen gedurende de hele looptijd van de lening Maandelijkse vervaldag aan het einde van de looptijd Ontleende som BTW incl. verminderd met eventueel voorschot Onderhoud en waardevermindering ten laste van de eigenaar De maandelijkse aflossing is berekend op de prijs BTW incl.. Doordat u de BTW recupereert op de totale kostprijs van de wagen bij de eerste BTW-aangifte, beschikt u over cashgeld voor de eerste aflossingen. Mogelijkheid om afzonderlijke contracten af te sluiten voor: - verzekeringen en schadegevallen - onderhoud en banden - garantieverlenging De onderhouds- en verzekeringskosten zijn voor uw rekening, maar u kunt een contract Peugeot Verzekering of Optiway Maintenance afsluiten om u te beschermen tegen deze risico s. Geen maandelijkse budgettering van de totale kostprijs van uw wagen. Wagen wordt opgenomen in het patrimonium, dus in de balans Boekhoudkundige afschrijving van de wagen U betaalt onmiddellijk de BIV (Belasting op Inverkeerstelling). Behoud of doorverkoop van de wagen U JA OP UW NAAM VOOR UW REKENING 4 DOOR UZELF 5

3 PEUGEOT STRETCHING PRO FLEXIBILITEIT TEN TOP KLEINE MAANDELIJKSE BIJDRAGEN GEDURENDE HET CONTRACT. DE KEUZE OM, AAN HET EINDE VAN HET CONTRACT, UW PEUGEOT TE HOUDEN OF VAN WAGEN TE VERANDEREN. U bent vrij al dan niet een voorschot te betalen. U bent eigenaar van de wagen die in uw patrimonium wordt opgenomen. U bepaalt in alle flexibiliteit de geleende som en de looptijd van de afbetaling. U betaalt kleine maandelijkse aflossingen gedurende de hele looptijd van uw lening + een verhoogde aflossing aan het einde van het contract indien u de wagen wenst te houden. Op het einde van het contract geniet u van een maximale flexibiliteit. 1. U betaalt en herfinanciert de verhoogde laatste maandelijkse aflossing niet: a. U laat de wagen over zonder bijkomende formaliteiten of boetes, want wij garanderen u de overnameverbintenis van de wagen tegen het bedrag van de verhoogde laatste maandelijkse aflossing : geen zorgen over de herverkoop van de wagen. b. U laat de wagen over en vertrekt in een nieuwe wagen na afsluiten van een nieuw contract Stretching Pro : u geniet van de laatste nieuwigheden en innovaties inzake veiligheid en technologie. 2. U herfinanciert de verhoogde laatste maandelijkse aflossing en houdt de wagen. 3. U betaalt de verhoogde laatste maandelijkse aflossing en houdt de wagen. Door een financiering af te sluiten, behoudt u financiële armslag voor uw beroepsactiviteiten. De maandelijkse aflossing is berekend op de prijs BTW incl.. Daar u de BTW op de totale kostprijs van de wagen recupereert bij de eerste BTW-aangifte, beschikt u over cashgeld voor de eerste aflossingen. Vrije keuze over de looptijd en het bedrag van de lening Met of zonder voorschot van de wagen bij levering De onderhouds- en verzekeringskosten zijn voor uw rekening, maar u kunt een contract Peugeot Verzekering of Optiway Maintenance afsluiten om u te beschermen tegen deze risico s. Kleine maandelijkse aflossingen tijdens het contract Hogere laatste afbetaling (= gegarandeerde overnameverbintenis met uw verkooppunt) Maandelijkse vervaldag aan het einde van de looptijd Geen maandelijkse budgettering van de totale kostprijs van uw wagen. U betaalt onmiddellijk de BIV (Belasting op Inverkeerstelling). Ontleende som BTW incl. verminderd met eventueel voorschot Onderhoud en waardevermindering ten laste van de eigenaar Mogelijkheid om afzonderlijke contracten af te sluiten voor : - verzekeringen en schadegevallen - onderhoud en banden - garantieverlenging Wagen wordt opgenomen in het patrimonium, dus in de balans Boekhoudkundige afschrijving van de wagen U JA OP UW NAAM 6 Maximale flexibiliteit aan het einde van het contract: 1. U laat de wagen over zonder de laatste maandelijkse aflossing te betalen en vertrekt met een nieuwe wagen mits ondertekening van een nieuw contract. 2. U houdt de wagen en betaalt de verhoogde laatste maandelijkse afbetaling. 3. U laat de wagen over zonder de verhoogde laatste maandelijkse afbetaling te betalen. VOOR UW REKENING DOOR UZELF 7

4 PEUGEOT LEASING EXTENSION U stort geen voorschot maar kunt een hogere eerste huurprijs betalen. U bent onmiddellijk economische eigenaar van de wagen die in uw patrimonium wordt opgenomen (in de balans). U kunt hem afschrijven, maar u bent niet de juridische eigenaar. U kunt kiezen voor een facultatieve aankoopoptie ten belope van 5, 6, 10 of 15% die het gefinancierde bedrag bepaalt. HUREN IS DE JUISTE BESLISSING HUUR UW PEUGEOT MET GARANTIEVERLENGING TIJDENS DE DUURTIJD EN MET AANKOOPOPTIE AAN HET EINDE VAN UW CONTRACT. U bepaalt de looptijd van de terugbetaling. Gedurende de hele looptijd van het contract blijft de huurprijs ongewijzigd. U financiert noch de BTW op het ontleende bedrag, noch de facultatieve aankoopoptie; u financiert enkel uw gebruik van de wagen. U rijdt met een nieuwe wagen met garantie en u bent vrij die te behouden via de aankoopoptie of hem zonder enige formaliteiten terug in te leveren aan het einde van het contract. U verandert regelmatig van wagen en geniet op die manier van de laatste vernieuwingen inzake veiligheid en technologie. Vrije keuze over de looptijd van het contract Hogere eerste huurprijs mogelijk Vrije keuze over de facultatieve aankoopoptie (5, 6, 10 of 15%) Economische eigenaar van de wagen bij levering Vaste maandelijkse aflossing tijdens de looptijd van de lening Maandelijkse of driemaandelijkse huur bij het begin van de maand Financiering van het bedrag zonder BTW en zonder aankoopoptie Onderhoud en waardevermindering ten laste van de eigenaar Optiway Extension : uw Peugeot met garantie tijdens de duurtijd van uw contract, inclusief bijstand Wagen wordt opgenomen in het patrimonium, dus in de balans Boekhoudkundige afschrijving van de wagen Aankoopoptie aan het einde van het contract of teruggave van de wagen aan Peugeot Lease zonder enige formaliteit De huur wordt berekend op de prijs zonder BTW en zonder de facultatieve aankoopoptie van maximaal 15%. Onderhoud en verzekeringen blijven te uwen laste. De optionele diensten laten een maandelijkse budgettering toe van de totale kostprijs van uw wagen. Het leasingcontract is juridisch en fiscaal gereglementeerd door het Koninklijk Besluit nr. 55 van 10/11/1967. Uw wagen is onmiddellijk op uw naam ingeschreven (onder voorbehoud), zodat u van alle formaliteiten en kosten gespaard blijft bij het herinschrijven van de wagen aan het einde van het contract, indien u van de aankoopoptie gebruik maakt. U kunt de wagen afschrijven op basis van de looptijd van het contract. U schrijft de aankoopoptie niet af. 8 U JA OP UW NAAM VOOR UW REKENING diensten in optie DOOR UZELF diensten in optie 9

5 PEUGEOT RENTING PRO EXTENSION HERWIN UW VRIJHEID TOT ACTIE U betaalt geen voorschot en bent huurder van de wagen die te uwen laste is (buiten de balans). Op die manier ondermijnt u uw klassieke kredietlijnen niet en maakt u kosten. U bepaalt het te financieren bedrag en de looptijd van de terugbetaling in alle flexibiliteit in functie van de facultatieve aankoopoptie van 16%. Vaste huur gedurende de volledige looptijd van uw contract. U financiert noch de BTW, noch de facultatieve aankoopoptie, u financiert enkel uw gebruik van de wagen. U rijdt met een nieuwe wagen met garantie en u bent vrij hem te behouden via de aankoopoptie of hem zonder bijkomende formaliteiten in te leveren aan het einde van het contract. U geniet van de vernieuwingen en de laatste innovaties inzake veiligheid en technologie. HUUR UW PEUGEOT MET GARANTIEVERLENGING TIJDENS DE DUURTIJD EN MET AANKOOPOPTIE VAN 16% AAN HET EINDE VAN UW CONTRACT. Vrije keuze inzake de looptijd van de financiering Hogere eerste huurprijs mogelijk Facultatieve aankoopoptie van 16% Huurder van de wagen bij levering De huur wordt berekend op de prijs zonder BTW en zonder facultatieve aankoopoptie van 16%. Onderhoud en verzekeringen blijven te uwen laste. De optionele diensten laten een maandelijkse budgettering toe van de totale kostprijs van uw wagen. Uw wagen is onmiddellijk op uw naam ingeschreven (onder voorbehoud), zodat u van alle formaliteiten en kosten gespaard blijft bij het herinschrijven van de wagen aan het einde van het contract, indien u van de aankoopoptie gebruik maakt. U schrijft de wagen niet af en de huurkosten zijn als directe kosten opgenomen in uw resultatenrekening. Nog slimmer: kies voor de Budget Lease-formule en geniet van een extra voordelige renting met een aankoopoptie van 25%. Vaste huursom gedurende de volledige looptijd van het contract Maandelijkse of driemaandelijkse huur aan het begin van de maand Financiële huur berekend op het bedrag zonder BTW en zonder aankoopoptie Onderhoud en waardevermindering ten laste van de gebruiker Optiway Extension : uw Peugeot met garantie tijdens de duurtijd van uw contract, inclusief bijstand Huur van de wagen = huurkosten Wagen buiten de balans : geen afschrijving voor de huurder Huurkosten op resultatenrekening (kosten maken) NEEN maar in de resultatenrekening OP UW NAAM 10 Aankoopoptie aan het einde van het contract of inlevering van de wagen bij Peugeot Lease zonder specifieke formaliteiten VOOR UW REKENING diensten in optie DOOR UZELF diensten in optie 11

6 PEUGEOT FIRST LEASE TOEGANKELIJKE OPERATIONELE LEASING HUUR EEN PEUGEOT MET EEN FORMULE DIE IN LIJN LIGT MET UW BUDGET, BINNEN EEN VASTGELEGDE LOOPTIJD EN KILOMETERAANTAL. Vrije keuze inzake contractuele looptijd en kilometeraantal Formule zonder voorschot Huurder van de wagen bij levering Vaste maandelijkse huur gedurende de volledige looptijd van het contract Maandelijkse huur aan het begin van de maand U betaalt geen voorschot en bent huurder van de wagen die te uwen laste is (buiten de balans). Op die manier ondermijnt u uw klassieke kredietlijnen niet en maakt u kosten. U bepaalt zelf de contractuele duurtijd en het kilometeraantal. Vaste huurprijs gedurende de volledige huurperiode, behalve bij het overschrijden van het kilometeraantal en wijziging taksen. U financiert enkel uw gebruik van de wagen en dus niet de BTW, noch de toekomstige restwaarde van de wagen. U rijdt steeds met een recente wagen en vervangt hem aan het einde van het contract. U geniet van de vernieuwingen en de laatste innovaties inzake veiligheid en technologie. U budgetteert maandelijks de reële kosten van uw wagen (taksen, financiering, wegbijstand, verlengde garantie, onderhoud). U rijdt meer of minder dan aanvankelijk voorzien? Geen zorgen, wij passen het contract aan door de looptijd en het kilometeraantal te wijzigen tijdens de contractperiode. : software om uw Peugeot Lease-wagenpark makkelijk te beheren. Financiële huur berekend op het bedrag zonder BTW en zonder overnamewaarde aan het einde van het contract, maar BIV (Belasting op Inverkeerstelling) en de verkeersbelasting inbegrepen Financiële huur in functie van de overnamewaarde van de wagen aan het einde van het contract Onderhoud en waardevermindering ten laste van de verhuurder Optiway Budget : garantie, bijstand en regelmatig onderhoud (behalve slijtagestukken) zijn inbegrepen Mogelijkheid om andere diensten toe te voegen : - verzekeringen en beheer schadegevallen - slijtagestukken en banden Huur van de wagen = huurkosten Wagen buiten de balans : geen afschrijving voor de huurder Huurkosten op resultatenrekening (kosten maken) De huur wordt berekend op de prijs zonder BTW en de restwaarde gegarandeerd door Peugeot. Peugeot Lease bepaalt deze waarde en draagt alle risico s bij waardeverlies bij verkoop. Het voorgeschreven onderhoud door Peugeot is in de huurprijs opgenomen, rechtstreeks via de maandelijkse factuur, zodat uw administratie wordt vereenvoudigd. Peugeot Lease betaalt onmiddellijk en in uw plaats de eventuele BIV (Belasting op Inverkeerstelling) en de verkeersbelasting. U betaalt deze zonder kosten tijdens de looptijd van het contract terug via de maandelijkse huurgelden. U schrijft de wagen niet af, de huurkosten worden opgenomen in de resultatenrekening; dit zijn directe kosten die het belastbaar resultaat verminderen. Het commerciële team van Peugeot Lease neemt op het geschikte moment contact met u op om uw contract te vernieuwen. Geen aankoopoptie aan het einde van het contract ; teruggave zonder kosten van de wagen aan de verhuurder NEEN maar in de resultatenrekening OP NAAM VAN TEN LASTE VAN PEUGEOT LEASE diensten in optie 12 TOEVERTROUWD AAN 13

7 PEUGEOT FULL LEASE JAWEL, DE DIENSTEN ZIJN INBEGREPEN HUUR EEN PEUGEOT IN EEN ALL-IN FORMULE BINNEN EEN VASTGELEGDE LOOPTIJD EN KILOMETERAANTAL. U betaalt geen voorschot en bent huurder van de wagen die te uwen laste is (buiten de balans). Op die manier ondermijnt u uw klassieke kredietlijnen niet en maakt u kosten. U bepaalt de contractuele duurtijd en kilometeraantal die u wenst. Vaste huurprijs gedurende de volledige huurperiode, behalve bij het overschrijden van het kilometeraantal, de verhoging of de verlaging van uw B/M of wijziging taksen. U financiert enkel uw gebruik van de wagen en dus niet de BTW, noch de toekomstige restwaarde van de wagen. U rijdt steeds met een recente wagen en vervangt hem aan het einde van het contract. U geniet van de vernieuwingen en de laatste innovaties inzake veiligheid en technologie. U budgetteert maandelijks de reële kosten van uw wagen (taksen, financiering, verzekeringen, wegbijstand, banden, onderhoud, enz.). Nooit onaangename verrassingen : alle onvoorziene kosten worden gedekt door Peugeot Lease (belangrijke mechanische pech, motorpech, waardevermindering bij herverkoop wagen ). U rijdt meer of minder dan aanvankelijk voorzien? Geen zorgen, wij passen het contract aan door de looptijd en het kilometeraantal te wijzigen tijdens de contractperiode. : software om uw Peugeot Lease-wagenpark makkelijk te beheren. De huur wordt berekend op de prijs zonder BTW en de restwaarde gegarandeerd door Peugeot. Peugeot Lease bepaalt deze waarde en draagt alle risico s bij waardeverlies bij verkoop. Vrije keuze inzake contractuele looptijd en kilometeraantal Formule zonder voorschot Huurder van de wagen bij levering Vaste maandelijkse huur gedurende de volledige looptijd van het contract Maandelijkse huur aan het begin van de maand Financiële huur berekend op het bedrag zonder BTW en zonder overnamewaarde aan het einde van het contract, maar BIV (Belasting op Inverkeerstelling) en verkeersbelasting inbegrepen. Financiële huur in functie van de overnamewaarde van de wagen aan het einde van het contract Onderhoud en waardevermindering ten laste van de verhuurder Het contract omvat : - verzekering en schadegevallen beheer, wegbijstand - onderhoud en banden (winterbanden optioneel) - rijtaksen - vervangwagen (pech en ongevallen) - brandstofkaart (optioneel) Onderhoud en verzekeringen zijn in de huurprijs opgenomen, rechtstreeks via de maandelijkse factuur, zodat uw administratie wordt vereenvoudigd. Peugeot Lease belast zich met het beheer van uw verzekeringen, taksen, banden, onderhoud, herstellingen en kostenloze wegbijstand in alle gevallen, in één maandelijkse factuur! Peugeot Lease betaalt onmiddellijk en in uw plaats de eventuele BIV (Belasting op Inverkeerstelling) en de verkeersbelasting. U betaalt deze zonder kosten tijdens de looptijd van het contract terug via de maandelijkse huurgelden. U schrijft de wagen niet af, de huurkosten worden opgenomen in de resultatenrekening ; dit zijn directe kosten die het belastbaar resultaat verminderen. Het commerciële team van Peugeot Lease neemt op het geschikte moment contact met u op om uw contract te vernieuwen. Huur van de wagen = huurkosten Wagen buiten de balans : geen afschrijving voor de huurder Huurkosten op resultatenrekening (kosten maken) NEEN maar in de resultatenrekening OP NAAM VAN 14 Geen aankoopoptie aan het einde van het contract ; teruggave zonder kosten van de wagen aan de verhuurder TEN LASTE VAN TOEVERTROUWD AAN 15

8 PEUGEOT OPTIWAY Peugeot ontwikkelde een gamma diensten dat aan ieders behoeften voldoet. Dankzij de Peugeot OPTIWAY-contracten geniet u in heel Europa tot 6 jaar verlengde garantie, 8 jaar onderhoud en/of vervanging van slijtagestukken. Bijstand, herstelling van een defect, onderhoud, vervanging van slijtagestukken u bepaalt zelf welke interventies u wenst voor uw wagen en geniet altijd van de Peugeot kwaliteitsgarantie. BASISDIENST NIV 1 : "OPTIWAY EXTENSION" "HET OPTIWAY-GAMMA" NIV 2+ : "OPTIWAY BUDGET" NIV 3 : "OPTIWAY MAINTENANCE" TER AANVULLING NIV 2 : "REVISIONS BOOK" 1 GARANTIE-UITBREIDING - 2 ONDERHOUD - LEXICON Uw Peugeot-verdeler wil beslist niet uw boekhouder of fiscalist vervangen. Maar onderstaande verklarende woordenlijst stelt u in staat om de in de brochure voorgestelde producten beter te situeren. AFSCHRIJVING Dit is het aanpassen van de boekhoudkundige waarde van een goed aan zijn economische waarde. De afschrijving is enkel van toepassing op goederen die in de balans worden opgenomen. Bijvoorbeeld: men schrijft een voertuig van af op vijf jaar ten belope van 20% per jaar. Hetzij een jaarlijkse afschrijving van > ENKEL VOOR GOEDEREN IN EIGENDOM (NIET VOOR GEHUURDE GOEDEREN, BEHALVE VOOR DE FINANCIËLE LEASING). 3 SLIJTONDERDELEN OPTIES B2B B2B B2B B2B ASSISTANCE PLUS OP DE WEG 2 VERVANGWAGEN 3 BANDEN 4 AUTOKEURING COMBINATIE IMA (1) 0 VTB-VAB (2) Immobilisatie in de garage Onderhoud Zomerbanden Winterbanden Metalen wintervelgen Tyre Hotel Autokeuring Autokeuring - Aanbieding DUUR 36 tot 96 maanden 6 tot 96 maanden 6 tot 96 maanden 6 tot 96 maanden 2 KM BALANS Dit is een momentopname die de situatie weergeeft waarin het bedrijfspatrimonium zich bevindt. Dit is een evenwichtsoefening tussen : - de herkomst der middelen (passiva : kapitaal en schulden op korte, middellange en lange termijn) - het gebruik der middelen (activa : onroerende goederen, machines, stocks) > CONTANT BETAALDE WAGENS OF MET BEHULP VAN PEUGEOT AUTOFIN, PEUGEOT STRETCHING PRO OF EEN PEUGEOT LEASING EXTENSION VERSCHIJNEN OP DE ACTIVA VAN DE BALANS. RESULTATENREKENING Dit is de lijst met lasten en producten die voortvloeien uit de bedrijfsactiviteit : - lasten en exploitatieproducten - lasten en financiële producten - lasten en uitzonderlijke producten - bedrijfsbelastingen > VOERTUIGEN DIE GEHUURD WORDEN VIA PEUGEOT FIRST LEASE, PEUGEOT FULL LEASE EN PEUGEOT RENTING PRO EXTENSION VERSCHIJNEN OP DE RESULTATENREKENING. AFTREKBARE KOSTEN Dit gaat om aangegane kosten om een bedrijfsactiviteit mogelijk te maken: beroepskosten, bijvoorbeeld elektriciteitskosten, de huur van gebouwen, enz. : inbegrepen 0 : in optie - : niet beschikbaar (1) Assistance Plus _ IMA : Optie inbegrepen, behalve voor Leasing, VLT en voor het contrat "Revisions Book" (2) Assistance Plus _ VTB-VAB : Optie beschikbaar voor Leasing en VLT 16 17

9 AFTREKBARE KOSTEN IN FUNCTIE VAN DE CO 2 De rechtspersonen (bedrijven) kunnen bepaalde beroepskosten aftrekken in functie van de CO 2 -uitstoot van een personenwagen. Deze emissiewaarden en hun aftrekbaarheid zijn bepaald door de fiscale administratie. KREDIETLIJN Dit is het vastleggen van de maximale terugbetalingscapaciteit (de maximale schuldenlast) van een bedrijf of ondernemer, rekening houdend met de historiek en de potentiële ontwikkeling van de beroepsactiviteit. EIGENAAR Bij onze financiële producten behalve Peugeot First Lease, Peugeot Full Lease en Peugeot Renting Pro Extension bent u onmiddellijk de economische eigenaar van een goed. Het wordt dus opgenomen in uw patrimonium en u mag het afschrijven. In het kader van de Peugeot Leasing Extension bent u dus economische eigenaar van een goed, maar wij blijven de juridische eigenaar tot het contract verloopt. U wordt pas economische en juridische eigenaar wanneer u de aankoopoptie hebt gelicht en de wagen overkoopt indien u hem aan het einde van het contract niet wenst in te leveren. Binnen een Leasingcontract of Renting Pro Extension, gebeurt bij Peugeot Lease de inschrijving van een wagen meteen op uw naam (onder voorwaarden). Op die manier vermijdt u de kosten van een herinschrijving en de Belasting op Inverkeerstelling indien u effectief de aankoopoptie licht bij het aflopen van het contract. BTW-RECUPERATIE Het gedeelte van de BTW dat men in mindering kan brengen bij de volgende BTW-aangifte. De BTW is recupereerbaar in functie van het beroepsgebruik en dit met een maximum van 50% voor personenwagens en 100% voor bedrijfsvoertuigen. BOEKHOUDKUNDIGE WAARDE De economische waarde van een goed op een bepaald moment. Deze waarde beantwoordt aan het verschil tussen de aankoopwaarde en de gedane afl ossingen. > BIJVOORBEELD : EEN WAGEN VAN WORDT AFGESCHREVEN OP VIJF JAAR. NA TWEE JAAR BEDRAAGT ZIJN BOEKHOUDKUNDIGE WAARDE: (AFSCHR. 1STE JAAR) (AFSCHR. 2DE JAAR), OF AUTOFISCALITEIT Alle bijgewerkte informatie vindt u op onze website tab Professional, Finance & Lease, Info. 18

ONTDEK. België - Juli 2015

ONTDEK. België - Juli 2015 ONTDEK DE Peugeot-DIENSTEN België - Juli 2015 Peugeot Garantie en Assistance Peugeot Optiway : Extension, Budget en Maintenance Peugeot Revisions Book Peugeot Pack Zen Autofin /Stretching Peugeot Pack

Nadere informatie

JAGUAR FINANCIAL SERVICES UW FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

JAGUAR FINANCIAL SERVICES UW FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN JAGUAR FINANCIAL SERVICES UW FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN Zowel particuliere als professionele klanten zullen een aangepaste financiering ontdekken die even goed bij u past als uw nieuwe Jaguar. Denk aan

Nadere informatie

News Medische Beroepen

News Medische Beroepen News Medische Beroepen December 2013 Lease uw nieuwe wagen, en zeg onverwachte kosten vaarwel! Binnenkort, in januari, is het weer de jaarlijkse hoogmis voor koning Auto. Als u het wagenpark van uw bedrijf

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Zorgeloze mobiliteit ZAKELIJK. RENAULT Business Finance

Zorgeloze mobiliteit ZAKELIJK. RENAULT Business Finance Zorgeloze mobiliteit ZAKELIJK RENAULT Business Finance Samenwerking als basis voor de beste leasemogelijkheden Zorgeloze mobiliteit Renault Business Finance is het resultaat van een krachtige samenwerking

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Hoe versier ik de grootste autokorting?

Hoe versier ik de grootste autokorting? Dossier Autosalon 1 Inhoudsopgave Hoe versier ik de grootste autokorting?... 3 Kwaliteit, betrouwbaarheid, prijs: de ene auto is de andere niet... 5 Lenen voor een nieuwe auto?... 7 Nieuwe of tweedehandsauto:

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met s Uw lening in 1-2-3 http://www.lening-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw lening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Waarom?...5 3. Wie?...6 a. VOOR

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN FINANCIEREN? EEN PRIMA OPTIE! Mobiel+ Autofinancieringen biedt verschillende financieringsvormen die helemaal kunnen

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Thema 7. 1 Begrip en belang. Krediet. Info & analyse

Thema 7. 1 Begrip en belang. Krediet. Info & analyse Thema 7 Krediet Wat zul je leren? Het begrip krediet omschrijven en het belang ervan aantonen. Het begrip kredietopening omschrijven en het gebruik van de kredietopening toelichten. Het begrip kaskrediet

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

CITROËN Private Lease

CITROËN Private Lease CITROËN BUSINESS FINANCE CITROËN Private Lease ZONDER INVESTEREN ZORGELOOS GENIETEN CITROËN BUSINESS FINANCE Met Citroën Private Lease rijdt u in een splinternieuwe Citroën. U hoeft geen investering te

Nadere informatie

CITROËN Private Lease

CITROËN Private Lease CITROËN BUSINESS FINANCE CITROËN Private Lease ZONDER INVESTEREN ZORGELOOS GENIETEN CITROËN BUSINESS FINANCE Met Citroën Private Lease rijdt u in een splinternieuwe Citroën. U hoeft geen investering te

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be Gids van uw autoverzekering www.touring-verzekeringen.be UW WAARBORGEN IN EEN OOGOPSLAG 04 BASISWAARBORGEN, VOOR U EN UW PASSAGIERS 06 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 06 BIJSTAND BIJ IMMOBILISEREND ONGEVAL

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto?

Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto? Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto? 1.1. Wanneer krijgt u de grootste kortingen?.... 3 1.1.1. Krijgt u wel de grootste kortingen

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd

goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd 8 goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd 8 goede redenen om voor Familis te kiezen 1 2 3 4 5 6 7 8 Uw makelaar is uw kracht! 3 Altijd goed verzekerd! 3 Alles op één

Nadere informatie

De financiering die bij u past!

De financiering die bij u past! De financiering die bij u past! Ribank N.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam t. 020 312 52 00 f. 020 312 54 11 e. info@ribank.nl i. www.ribank.nl RI-AU1009 Ribank is onderdeel

Nadere informatie

Krediet. Droedels en rebussen

Krediet. Droedels en rebussen Opdrachten Krediet Droedels en rebussen Vul de ontbrekende woorden in aan de hand van de droedels en rebussen op de twee volgende bladzijden. 1 Bij een verkoop op afbetaling betaalt de koper eerst een..

Nadere informatie

We brengen uw favoriete auto binnen handbereik

We brengen uw favoriete auto binnen handbereik We brengen uw favoriete auto binnen handbereik Uw favoriete auto toch bereikbaar, ook als u niet over het hele bedrag beschikt. U hebt hem gevonden: de auto die aan al uw eisen en wensen voldoet. Nu het

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen - 1 - Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi. Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden,

Nadere informatie

PEUGEOT PRIVATE LEASE ZORGELOOS PRIVÉ RIJDEN IN UW PEUGEOT 108, 208, 2008 OF DE NIEUWE 308

PEUGEOT PRIVATE LEASE ZORGELOOS PRIVÉ RIJDEN IN UW PEUGEOT 108, 208, 2008 OF DE NIEUWE 308 PEUGEOT PRIVATE LEASE ZORGELOOS PRIVÉ RIJDEN IN UW PEUGEOT 108, 208, 2008 OF DE NIEUWE 308 VOLOP KEUZE MET PEUGEOT PRIVATE LEASE De 108 biedt een pasklaar antwoord op de steeds grotere vraag naar zelfstandigheid,

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw wagen. Voor wie? Iedere eigenaar van een personenauto.

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie