Attero op eigen kracht verder Afsplitsing van Essent uitdaging voor Finance en ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Attero op eigen kracht verder Afsplitsing van Essent uitdaging voor Finance en ICT"

Transcriptie

1 FAGRO NIEUWSBRIEF 4e KWARTAAL 2010 Index Pagina 1: Voorwoord Jos Paffen Pagina 1-2: Attero, interview Arno Luisman Pagina 2-3: WML, Interview Jeroen Ronden en Gaston Wijler Pagina 4 tot en met 7: Provincie Overijssel & Fagro Academy Pagina 8-9: Philips, interview Ko Pomper en Jos Tepper Pagina 10-11: Hago, Interview Bjorn Vondenhoff en Bas Reinders Pagina 11-12: MVO-beleid Fagro Voorwoord Als u deze Improve leest, hebben de meesten van ons de vakantie al weer achter de rug. Dat betekent ook dat we aan de laatste maanden van het jaar 2010 zijn begonnen. In de voorlaatste Improve schreef ik dat men zich afvroeg of het glas halfvol of halfleeg was, met betrekking tot het economische herstel na het crisisjaar Er is nog steeds geen eenduidig antwoord op deze vraag. Al lijkt er een tendens te zijn waarbij de meeste deskundigen aangeven dat ze geen double dip verwachten, maar wel een langere periode met een lage groei. Ook Fagro herkent dit patroon in de markt, waarbij we ten opzichte van vorig jaar een rustige groei kunnen zien. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 2009 voor ons, zeker gezien de omstandigheden, een goed jaar was. In deze Improve kunt u weer kennismaken met enkele van onze klanten. De betreffende opdrachtgevers en onze professionals geven uitleg over de organisaties en welke werkzaamheden er door onze mensen met succes worden verricht. Verder staan er artikelen in deze uitgave over onze Fagro Academy en ons MVO-project. Ik wens u wederom veel plezier bij het lezen van deze Improve. Met vriendelijke groet, Jos Paffen Algemeen Directeur Fagro Consultancy B.V. Attero op eigen kracht verder Afsplitsing van Essent uitdaging voor Finance en ICT Arno Luisman (Attero) en Mike Steins (Fagro) De overname van Essent door de Duitse energiemaatschappij RWE is niemand ontgaan. Als gevolg daarvan is aanvankelijk een verkoopproces gestart voor dochterbedrijf Essent Milieu. Na het stopzetten van dat proces, is Essent Milieu eind 2009 afgesplitst en opereert het zelfstandig. Direct onder de voormalige aandeelhouders van Essent. En onder een nieuwe naam: Attero. Een nieuwe naam in de sector afval en milieu voor een bedrijf met de nodige historie. Want Attero verwerkt al sinds jaar en dag het (brandbaar) restafval van ruim 6 miljoen Nederlanders. Ofwel ruim 40% van de totale markt. Via verbranding van het afval vindt energieopwekking plaats: zo n 1 TWh per jaar, dat is 1% van de Nederlandse energiebehoefte. Daarnaast verwerkt Attero GFT-afval (vergisting en composteren red.) en beheert ze in totaal 13 stortplaatsen. Attero presenteert zich als een innovatieve producent van duurzame energie en teruggewonnen grondstoffen: energiek met milieu. De verzelfstandiging bood ruimte om de marktpositie verder uit te bouwen. Maar omgekeerd leverde het Attero uitdagingen op. Op diverse gebieden, vooral een aantal specialistische Finance-functies en ICT, was ze afhankelijk van de Essent-organisatie. En in die zin op eigen benen kunnen staan, heeft nogal wat voeten in de aarde. CFO Arno Luisman maakt duidelijk dat de carve-out in elk geval niet ten koste mocht gaan van de continuïteit van de bestaande organisatie. Hij noemt het een uitkomst dat Fagro-consultant Mike Steins beschikbaar was om de ICT- carve-out te ondersteunen. Op eigen benen Begin 2009 was de eerste opdracht aan Mike Steins om tijdens het verkoopproces van Essent Milieu een deel van de Q&A voor zijn rekening te nemen. Potentële kopers kregen toegang tot een dataroom en stelden vervolgens de meest uiteenlopende vragen, vooral op het gebied van Finance. Die moesten snel en eenduidig worden beantwoord. Mike was bij uitstek geschikt voor deze rol gezien zijn eerdere opdrachten voor Essent Milieu en zijn kennis van de organisatie. Lees verder op pag. 2.

2 Toen de verkoop uiteindelijk niet doorging, is besloten om Attero zelfstandig door te laten gaan. Eind 2010 wil Attero volledig losstaan van Essent. CFO Arno Luisman is verantwoordelijk voor het carveout -proces van Finance en ICT. Hij licht het proces toe: Essent was eigendom van zo n 6 provincies en 130 gemeenten. Door de afsplitsing van Essent zijn dit nu de directe aandeelhouders van Attero geworden. De verzelfstandiging betekende in eerste instantie het bouwen van een nieuwe governancestructuur. Naast de aanstelling van een nieuwe Algemeen Directeur (Pierre Vincent red.) werd er een Raad van Commissarissen samengesteld en een aandeelhouderscommissie ingesteld. Om operationeel zelfstandig te worden, is eerst een gedegen inventarisatie van afhankelijkheden tussen Essent en Attero gemaakt. Daarna is een plan van aanpak ontwikkeld, inclusief een nieuwe naam en huisstijl. Op het gebied van Finance en ICT moest Attero de nodige maatregelen treffen om zelfstandig te worden. Mike vult daarbij aan: De carveout heeft een grote impact op de financiële organisatie. Denk maar eens aan fiscaliteit, treasury, externe verslaglegging, risk management en verzekeringen. Voorheen lagen al de relevante werkzaamheden op die gebieden bij de Essent-organisatie. Arno Luisman haakt daar op in: Het bestaande team kon de nieuwe specialistische functies er niet zomaar even bij doen. En er is een omvangrijk programma gestart dat moet leiden tot een geheel eigen ICT-infrastructuur voor Attero: met datacenter, datanetwerk en kantoorautomatisering. Daarom was versterking van de organisatie noodzakelijk. De huidige opdracht van Mike bestaat uit het bewaken van en rapporteren over de met de carve-out gemoeide kosten. Energiek van start Als projectcontroller voor de Finance- en ICT- carve-out maakte Mike Steins vooraf een analyse van alle mogelijke financiële risico s. Arno Luisman: Mike rapporteert direct aan mij en aan de programma-manager van de ICT- carve-out. Hij heeft niet alleen de controlefunctie van het programmamanagement, maar functioneert ook ondersteunend. En dat is nodig, want we creëren een geheel nieuwe en eigen ICT-infrastructuur. Op de vraag wanneer hij het project als geslaagd beschouwt, zegt Arno Luisman: Als we de migratie geheel probleemloos doorlopen, op tijd en binnen budget. In die volgorde, want kwaliteit en continuïteit staan bij ons bovenaan. Anders gesteld, mogen de mensen binnen onze organisatie er bijvoorbeeld als ICT-gebruikers bij voorkeur niks van merken dat we met zulke grote veranderingen bezig zijn. Mike is al langer bij ons en heeft het al die tijd goed onder controle. We liggen volledig op schema. Sommige dingen vinden we zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks meer bij stilstaan. Zuiver drinkwater bijvoorbeeld: we kunnen niet zonder. Water weerspiegelt de vitaliteit van onze omgeving en is altijd in beweging. Dat geldt ook voor de organisatie die in onze zuidelijkste provincie verantwoordelijk is voor de winning van het drinkwater: Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Vanuit hun hoofdkantoor in Maastricht kijken ze uit op de voor die stad kenmerkende rivier de Maas. Toepasselijk voor drinkwaterwinning zou je zeggen: kort bij de bron. Maar Jeroen Ronden van WML (verantwoordelijk voor Corporate Control red.) maakt duidelijk dat ze bijna driekwart van de 72 miljoen m³ drinkwater die men jaarlijks levert, niet uit oppervlaktewater maar uit grondwater winnen. En Gaston Wijler van WML (verantwoordelijk voor Financiën en Inkoop red.) licht toe dat het een strakke organisatie vereist om jaarlijks ruim klanten in de particuliere en klein-zakelijke markt van drinkwater te voorzien via zo n km aan waterleidingnetwerk. Vloeiend en permanent: als het om drinkwater gaat, doen ze geen concessies. In het streven van WML naar operational excellence, leverde dat de nodige uitdagingen op voor haar organisatie en de functie van de financiële afdeling binnen het bedrijf. Leren excelleren. WML hanteert sinds 2006 het thema Operational Excellence voor haar marketing. De communicatie moet steunen op wat de interne organisatie kan waarmaken. Gaandeweg werd duidelijk dat er een reorganisatie en herstructurering nodig was om te kunnen excelleren. En medio 2009 stond men voor de keuze van een nieuw ERP-systeem. Jeroen Ronden licht toe: We vroegen ons af of we eerst de reorganisatie moesten door voeren en aansluitend een nieuw ERP-systeem zouden kiezen, of andersom. De keuze voor de ERP-vernieuwing werd uiteindelijk als moment aangegrepen om 2

3 Jeroen Ronden en Gaston Wijler van WML. Fagro garandeert continuïteit dienstverlening Operational excellence van het zuiverste water Het beste van Waterleiding Maatschappij Limburg komt naar boven de bedrijfsvoering door te lichten. Een ander referentiepunt was de uitkomst van een landelijke benchmark voor de verantwoording van de activiteiten. Onder de naam Vento startten we een intern programma voor een nieuw besturingsmodel met een wijziging van de bedrijfscultuur. Op basis van de interne ambitie, gericht op operational excellence. En dat had ook gevolgen voor het team bij Financiën. Gaston Wijler: De keuze van het nieuwe ERP-systeem viel op SAP. Dat betekende een hele omschakeling, maar voor de billing gebruikten we gelukkig al wel hun ISU-module. Operationeel was de verandering groot. We gingen van 6 districten naar 3 regio s en bijna de hele backoffice kwam centraal in Maastricht. Er ontstonden in de gehele organisatie veel nieuwe functies met nieuwe verantwoordelijkheden. Mede daarom was een management development traject nodig met cursussen op alle niveaus. Want iedereen moest kunnen leren excelleren. Continuïteit in dienstverlening. Vento raakte ook de financiële functie in het hart. Jeroen Ronden over de verandering: Die was nodig, want als afdeling gaven we enerzijds sector- managers advies, terwijl we ze anderzijds moesten controleren. Corporate Control moet als het ware de luis in de pels van de organisatie zijn. Mensen alert houden. En dat is lastig te combineren met operationele ondersteuning. Nu zijn de administratie- en de controlfunctie gescheiden. Ik leid Control en Gaston Financiën & Inkoop. Gaston vertelt waarom de hulp van Fagro nodig was (via Roelof Cohlst, Pascal Öllers, Geert den Teuling en Ruud Vliegen red.): Op basis van de nieuwe criteria en de nieuwe eisen bleef er 1 van de 9 FTE s over. Naast de herstructurering onder Vento hadden we veel projecten, zoals de SAP-implementatie, maar het werk moest wel doorgaan. Denk aan auditing, financiële analyses, maandrapportages en de jaarrekening. Om te kunnen excelleren moet je tenslotte ook op korte termijn de juiste mensen beschikbaar hebben. Jeroen verduidelijkt de keuze: Fagro investeert veel tijd om ons te leren kennen en in contact met mensen. Als het op werk aankomt, garanderen ze intern de continuïteit. Dat kenmerkt ook onze bijzondere samenwerkingsovereenkomst, waarbij Fagro ons verzoek om steun binnen 48 uur kan honoreren. En dat mag je best excellent noemen. 3

4 Bert Groenhof, Nico van der Heide (Fagro), Taner Demir, Jeen Guikema, Theo Lambooij (Fagro) en Rolf Teunis Maatwerktraining financieel management voor non-financials Leren wat de cijfers niet vertellen Van de Vechtstreek tot de IJsselvallei, Salland en Twente. De Provincie Overijssel bindt groenrijke en historische plaatsen als Giethoorn, Ootmarsum, Kampen, Enschede, Deventer en Zwolle. In de hoofdstad staat het Provinciehuis. Vanaf die plek dragen het bestuur en beleidsmedewerkers de verantwoordelijkheid en zorg voor bijvoorbeeld kwaliteit van de leefomgeving, natuur, mobiliteit en sociale infrastructuur in Overijssel. Maar in aanvulling op die publieke taak, kent de verantwoordelijkheid van de Provincie ook nog een privaatrechtelijk aspect: het aandeelhouderschap. In de verbonden partijen. Zo bestaat er vanuit het verleden een relatie met meerdere privaatrechtelijke deelnemingen zoals nutsbedrijven. En dat stelt specifieke eisen aan de kennis en ervaring van de verantwoordelijke beleidsmedewerkers. Met name als het gaat om financiën. Op verzoek van de heer Jeen Guikema (namens het bestuur van de Provincie Overijssel red.) deed Theo Lambooij van Fagro daarom onderzoek naar de publiek- en privaatrechtelijke aspecten inclusief de onderlinge relatie, in het belang van de verantwoordelijkheid voor de deelnemingen. Uiteindelijk kwam daar via de Fagro Academy een bijzondere maatwerkcursus uit voort. Financieel management voor nonfinancials: om als Provincie de deelnemingen beter te kunnen sturen en beheren. Of om, zoals een van de cursisten het verwoordde: vooral inzicht te krijgen in wat de cijfers je niet vertellen En dat lukte. 4

5 Fagro ontwikkelt speciale cursus voor Provincie Overijssel Beleid en organisatie Jeen Guikema is projectleider bij de eenheid Economie, Milieu en Toerisme (EMT red.) van de Provincie Overijssel. Hij licht als opdrachtgever het publieke belang van de privaatrechtelijke deelnemingen toe: In het kader van de privatiseringslag in 2006, is besloten om bedrijven meer vrijheid te geven. Gedurende de daarop volgende jaren is het logisch dat er bij die bedrijven op basis van dat beleid een houding ontstaat zelf meer verantwoordelijkheid te willen dragen. Als aandeelhouder die ze ter verantwoording roept, krijg je dat dan ook te horen. Anderzijds blijft de Provincie vanuit haar publieke taak de zorg dragen voor de private deelnemingen. Vooral omdat daarmee ook een publiekrechtelijke relatie bestaat. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk verstrekken van subsidies of milieubeheer. En in praktische zin betekent het ook dat er altijd een Gedeputeerde aanwezig is bij relevante vergaderingen van de privaatrechtelijke relatie. Tot slot moeten we de verantwoordelijkheid voor de deelnemingen ook organisatorisch beleggen bij en verdelen onder verschillende beleidsmedewerkers. Dat zijn mensen wiens primaire focus en kundigheid op de belangrijkste werkterreinen van de Provincie liggen. En dat heeft meestal niets met financiën te maken. Toch moeten zij het bestuur ondersteunen en kunnen adviseren over de deelnemingen, de relevante financiële informatie en status. Al met al ontstond er in 2008 een spanningsveld op basis van de publiek- en privaatrechtelijke belangen en verantwoordelijkheden. Dat was voor Monique Stouten, Hoofd Eenheid EMT, de aanleiding om mij te verzoeken eerst een inventarisatie en analyse te maken vanuit het publiekrechtelijke aspect. Maar zoals gezegd, moesten we ook kijken naar de privaatrechtelijke zaken en de onderlinge relatie tussen beide. Daarnaast was het verband met accounting, control en corporate governance van belang. En toen kwam Fagro in beeld, want we hadden echt een specialist nodig. Daarom was de eerste opdracht voor Theo Lambooij om een onderzoek naar de mogelijkheden uit te voeren. Van onderzoek tot cursus De Provincie Overijssel heeft ongeveer 15 deelnemingen, waarvan een groot deel toebehoort aan de portefeuille van EMT. Tot de deelnemingen rekent de Provincie Oost N.V., Vitens N.V., Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel (HMO), Zuiderzeehaven en Wadinko N.V. De vraag aan Fagro was om advies te geven over de (on)mogelijkheden voor het sturen en beheren van de deelnemingen op basis van een onderzoek. In een periode van 2 maanden leverde dat een adviesrapport op waarbij Theo Lambooij onder andere de 6 deelnemingen van EMT onderzocht in relatie met de provincie. Theo daarover: Uiteraard zijn de verschillen tussen overheid en bedrijfsleven groot. En bijvoorbeeld als het gaat om jaarverslaglegging vergt dat toch de nodige specialistische kennis. Het bedrijfsleven moet vaak aan specifieke wet- en regelgeving voldoen, waar het bij de Provincie aan kennis over ontbreekt. Anderzijds verwacht men wel inzicht. Lees verder op pag. 6 5

6 Het is lang niet altijd eenvoudig om een jaarrekening goed te lezen. Cijfers zeggen niet alles en je moet ook kunnen begrijpen wat er tussen de regels door te lezen valt. Dat vergt specialistische kennis. Kennis die voor beleidsmedewerkers niet vanzelfsprekend is, maar in dit geval wel van pas komt. Afhankelijk van de kernactiviteit van de deelneming, is een logische verdeling gemaakt naar diverse afdelingen binnen de organisatie van de Provincie. De contacten met de deelnemingen zijn dus verspreid over de organisatie, maar er is bij de beleidsmedewerkers over alle afdelingen heen een generieke behoefte aan specifieke financiële kennis. Die kun je ze bijbrengen, maar bestaande cursusproducten op het gebied van financieel management voldoen niet omdat ze niet zijn toegesneden op deze situatie. Jeen Guikema vervolgt: In de adviesrapportage naar Gedeputeerde Staten hebben we op basis van het onderzoek ook als voorbeeld van het publiekrechtelijk aspect aangegeven dat we als Provincie onze voorwaarden voor deelnemingen moeten aanscherpen. En als voorbeeld van het privaatrechtelijke aspect kritisch moeten kijken naar aanpassing van de statuten. Maar dat we financiële kennis tekort kwamen was duidelijk. Daarnaast was de vraag hoe we deze moesten incorporeren in onze bestaande organisatie. Daar is dus intern veel samenwerking voor nodig. We moesten mensen bij elkaar brengen met dezelfde behoefte. Financieel management op maat Wat kan een non-financial met een opleiding financieel management & beheer? Gegeven de situatie is de kans groot dat het merendeel van de informatie overbodig is. En de kans is reëel dat wat er aan relevante informatie over blijft, voor non-financials grotendeels onbegrijpelijk is. De oplossing werd een cursus op maat van de Fagro Academy: 10 keer 6 dagdelen voor in totaal 10 beleidsmedewerkers van de Provincie. Jeen Guikema over de cursus: Interactie tussen de trainees was wezenlijk. Het zorgde er tijdens de cursus ook voor dat deze gaandeweg nog werd aangepast op de praktische behoefte. Theo Lambooij geeft een toelichting: We moesten mensen bij elkaar brengen met dezelfde behoefte 6

7 We vroegen de deelnemers zoveel mogelijk dagelijkse voorbeelden te gebruiken. Op enig moment kwam de jaarrekening van een van de deelnemingen aan de orde. Daarvan was het concept al klaar en de accountantsverklaring gereed. Maar door nieuwe inzichten tijdens het verloop van de cursus, werd het concept toch nog aangepast. Een ander voorbeeld was de inhoudelijke beoordeling en toetsing van een dividendvoorstel van een van de deelnemingen dat door het voortschrijdend inzicht terecht werd gewijzigd. Jeen Guikema vervolgt over de resultaten: Uiteindelijk zien en merken de bedrijven dat je meer kennis in huis hebt en komt er een betere balans in de relatie. Ook intern was het beeld bijzonder positief en is besloten om dergelijke kennisoverdracht in de toekomst meer structureel aan te pakken. De ervaringen van enkele deelnemers maken daarnaast duidelijk dat de maatwerkcursus het gewenste effect heeft gehad. Alle cursisten van de Provincie Overijssel legden de cursus Financieel Management & Beheer voor non-financials met goed gevolg af en ontvingen hun certificaat ter afsluiting. Theo Lambooij van Fagro overhandigde achtereenvolgens Jeen Guikema, Taner Demir en Bert Groenhof persoonlijk de bijbehorende papieren. Kennis in de praktijk Naast Jeen Guikema, namen nog 9 anderen deel aan de cursus. Waaronder Taner Demir en Bert Groenhof. Respectievelijk beleidsmedewerker voor onderwijs en arbeidsmarkt en adviseur over waterschappen en openbare drinkwatervoorziening. Ook zij deelden hun ervaringen, Taner Demir daarover: Door het vertrek van een collega, die herstructurering en een aantal deelnemingen in zijn portefeuille had, kreeg ik er dat bij. En dat is lastig te combineren met de bestaande taken. Ik ben en zal nooit een financieel specialist zijn, maar voor de relatie met de deelnemingen heb je wel kennis nodig. En dan is de vraag hoe je die kennis opdoet en waar je die vandaan haalt. Want de relatie tussen de publieke taak en de privaatrechtelijke deelnemingen komen in de praktijk samen. Zo willen we bijvoorbeeld via PPS-constructies werkgelegenheid behouden en die geografisch concentreren in bepaalde gebieden. Als Provincie zijn we namelijk samen met vier gemeenten aandeelhouder van het XL-Businesspark in Almelo. Vanuit die praktijk heb ik concrete vragen kunnen stellen tijdens de cursus. Ik ben niet opgeleid om financiële stukken door te akkeren, maar ik leerde praktische tips en trucs zoals die in jaarrekeningen zijn verwerkt. En het is goed om nieuwsgierig te zijn en te blijven. Door vragen te kunnen stellen als waarom nemen we deel in die bedrijven? en kritisch te zijn naar overige aandeelhouders. Bert Groenhof vult aan en wijst op het belang van de cursus: Centraal staat de vraag hoe je de relatie met de deelnemingen goed beheert. Als aandeelhouder dien je een partner te zijn voor het bestuur van de deelnemingen en moet je sommige dingen kunnen afdwingen. Daarvoor heb je de juiste kennis nodig, om de goede vragen te kunnen stellen in zo n relatie. En dat is de verdienste van de cursus. Neem als voorbeeld Vitens, met een omzet van 1,53 miljard Euro in Zij hebben maar liefst 114 aandeelhouders, maar de Provincie Overijssel is de enige die vragen stelt over de jaarrekening. Een ander voorbeeld is het voorstel van een organisatie om tarieven voor langere tijd te bevriezen, zonder inzicht te geven in afschrijvingen, investeringen, enz. Met de nieuwe kennis waren we in staat om gericht te vragen naar de onderbouwing van een dergelijk voorstel. Dan blijkt dat waar het om gaat niet is wat wordt verteld, maar wat niet verteld wordt. Datzelfde geldt eigenlijk voor de cijfers. Daar inzicht in krijgen is de kunst: en dat heeft Fagro ons prima geleerd. 7

8 Fagro ondersteunt nieuwe opzet financiële functie World Class Finance voor Philips Philips in Drachten geeft het goede voorbeeld Iedereen heeft wel iets in huis van Philips. In een ver verleden sprak men van de gloeilampenfabrikant uit het zuiden des lands. Maar dat doet al lang geen recht meer aan de realiteit. Tegenwoordig kent de wereldwijde organisatie drie sectoren: Healthcare, Lighting en Consumer Lifestyle (CL). De laatstgenoemde herbergt onder andere de business unit Domestic Appliances en Personal Care. Deze is onder andere bekend van de Senseo en de scheerapparaten. Op het gebied van Finance speelt de betreffende vestiging van Philips in Drachten een belangrijke rol in het wereldwijde streven naar World Class Finance van de gehele onderneming. Dit streven heeft de prioriteit van Philips CFO Pierre-Jean Sivignon, die onlangs nog de CFO-Award 2010 kreeg uitgereikt. De kern van het bijbehorende programma is het leveren van financiële producten tegen redelijke kosten. De producten variëren van transactionele accountingtaken tot en met controllingtaken. Laatstgenoemde zit nu in de splitsingsfase van Financial Controlling en Business Controlling (Partnership). Inmiddels is in Drachten al een behoorlijke stap in die richting gezet: mede via de inzet en betrokkenheid van Ko Pomper (Controller Innovation & Development) en Jos Tepper (Manager Shared Business Services-finance) van Philips. En de ondersteuning van Fagro-consultant Ester ten Hoope, die haar bijdrage levert om namens Philips Drachten de blueprint te kunnen creëren voor de vergelijkbare implementatie binnen Philips-divisies elders. Een mooie opdracht. Ko Pomper, Ester ten Hoope (Fagro) en Jos Tepper 8

9 Finance als specialisme Bij Philips denk je al snel aan Eindhoven. Maar het hoofdkantoor zit in Amsterdam en bijvoorbeeld de vestiging in Drachten bestaat al 60 jaar. Het is een supply- en ontwikkelingsorganisatie voor CL, met ongeveer medewerkers. De financiële functie (o.a. voor Innovation & Development red.) was voorheen geïntegreerd binnen de supply-site. In de afgelopen jaren is een Shared Business Services center voor Finance (SBS-F) opgezet, onder leiding van Jos Tepper: We bieden ondersteunende activiteiten voor de inkoop, transactionele accounting en Control. Daarnaast bekijken we kritisch welke transactionele werkzaamheden we kunnen uitbesteden aan service providers om onze aandacht intern zoveel mogelijk te kunnen richten op de genoemde ondersteunende rol. Alles is gericht op de bussinessoriëntatie, mede in het belang van innovatie en ontwikkeling. Ester is vanuit Fagro gestart binnen SBS-F, om te helpen de structuur voor SBS-F op te zetten en om alle relevante processen vast te leggen. Zo kregen we na de verzelfstandiging van de Financefunctie ook inzicht op de gevolgen voor de toekomst in de nieuwe rol. Het uiteindelijke doel was een waardecreërend front office. En dat staat er. Ko Pomper vult over de rol van Controlling aan: Voor World Class Finance moeten we de functie op een hoger niveau tillen en van Controlling naar Business Partnership. Daarbij dienen we te kijken naar verbetering. Er is een hoge mate van standaardisatie, maar we streven naar optimalisatie van gestandaardiseerde processen. Ester ondersteunt ons daarin via 2 programma s: het Enhanced Accounting Program en Rule Based Controlling. Zij kende de SBS-Forganisatie al goed en had inzicht op de verschillende taken, functies en verantwoordelijkheden binnen onze organisatie. Representatieve Blueprint Vanuit de genoemde standaardisatie is het mogelijk om intern benchmarks te creëren. Bijvoorbeeld voor rapportages. Zodra dat werkt, ben je in staat daarvan een blueprint te maken die elders binnen Philips als hulpmiddel kan fungeren. Ester daarover: In het kader van de genoemde programma s was ik ten eerste in staat om een oordeel te vellen over wat tot Rule Based Controlling behoorde en wat tot SBS. Ten tweede was ik door mijn positie als externe adviseur in staat goed om te gaan met de veranderingen die de programma s met zich meebrachten voor de betrokken controllers. Ik kreeg natuurlijk te maken met emoties, gekoppeld aan de verandering van de taak van de Controller en inventarisatie van judgement based - en rule based - activiteiten. Via de gesprekken met de controllers bleek het theoretische projectmodel aangereikt door de projectorganisatie - niet te voldoen. Vervolgens heb ik, wat ik noem, zelf een praatplaatje gemaakt. Een model waarbij je de eigen verwachtingen ook kunt toetsen. Vervolgens heb ik workshops met de controllers belegd om het draagvlak te vergroten. En uiteindelijk ben ik trots dat de werkwijze straks als blueprint wereldwijd fungeert voor Finance. World Class, wel te verstaan red. 9

10 Fagro helpt bij nieuwe beheermethode voor key-accounts Sturen op uren onder controle Hago haakt in op de marktontwikkelingen Mensen denken soms dat de kabouters er weer zijn geweest. Met deze uitspraak verwoordt Bjorn Vondenhoff (Controller bij Hago red.) treffend de houding die mensen vaak hebben als het om schoonmaken gaat. In de tijd dat de meesten van ons thuis op de bank zitten, of op één oor liggen, is een leger van hardwerkende mensen actief om overal werkplekken weer spik en span te maken. Het is vaak een ondergewaardeerde baan. Onterecht. Namens Hago zijn dagelijks ongeveer medewerkers actief. Het schoonmaakbedrijf zet jaarlijks zo n 150 miljoen euro om en behoort daarmee tot de grootsten in Nederland. In Limburg is de holding Vebego, waar Hago als grootste onderneming deel van uitmaakt, zelfs de grootste werkgever. Het verloningsproces is dan ook enorm arbeidsintensief. Elke 4 weken worden schoonmakers verloond op basis van gewerkte uren. Die uren zijn weer gerelateerd aan afspraken en contracten met klanten. Nauwkeurigheid is dus troef, volgens Bjorn Vondenhoff. Tel daar bij op dat de prijsdruk vanuit de markt groot is en je weet hoe belangrijk het is dat we voortdurend op de kosten letten. Hago is een sociale werkgever en wil niet dat besparingen primair ten koste van de schoonmakers of hun werk gaan. Dus is het de uitdaging om kritisch te kijken naar alle processen, voor verbeteringen en efficiency. Bijvoorbeeld als het gaat om klantenbeheer en de bijbehorende facturatie. In dat streven speelt ook Bas Reinders van Fagro een rol. 10

11 Sturen op uren Als het om schoonmaken gaat, telt elk uur. Klanten kopen professioneel in en letten sterk op de prijs. Schoonmaken moet voor een vast bedrag, veelal als onderdeel van een langlopend contract, voor werkplekken met een grote geografische spreiding. De concurrentie is groot en hevig. Ook Hago moet dus sturen op uren. De prijsdruk die ontstaat, legt ook druk op de financiële functie binnen de organisatie, aldus Bjorn Vondenhoff. Hij verduidelijkt: Administratie en Control zijn nu hoofdactiviteiten. We verwerken in- en verkoopfacturen maar zijn ook sparringpartner voor onze businessunits. Binnen de organisatie was er sprake van een versplintering doordat de verschillende vestigingen eigen werkwijzen hanteerden. Hago richt zich bovendien op diverse marktsegmenten en kent specialismen (bijvoorbeeld gezondheidszorg en transport red.) wat ook weer andere werkwijzen vereist. Voor het stroomlijnen van de organisatie hebben we een splitsing gemaakt naar segmenten, een shared service center opgezet en de back- en de front-office gescheiden. Er ontstonden 4 autonome organisaties en een knelpunt door de combinatie van bestaande systemen en andere procedures vanuit het verleden. We constateerden namelijk een verlies van controle, met alle risico s van dien: niet alleen financieel, maar ook operationeel en commercieel. Een van de aandachtspunten was de facturatie. Met name grote klanten, die landelijk opereren, hebben namelijk specifieke facturatie-eisen. En dat verdiende bijzondere aandacht. Bas (Reinders van Fagro red.) is in die tijd bij Hago gekomen en heeft geholpen om daar eenheid in te krijgen. Facturatie en communicatie Hago startte onder leiding van Bjorn Vondenhoff een project voor centrale facturatie aan key-accounts. Hij gaf Bas daarin een rol voor de interne afstemming en controle op werkwijze en procedures. Bas vertelt: Administratieve borging is van belang, vooral omdat de gegevensregistratie plaatsvindt op basis van zowel activiteiten als objecten. En het is zaak om mogelijke verschillen tussen administraties grondig te analyseren. Bjorn licht toe: Met name onze key-accounts zijn grote klanten met verschillende vestigingen. Het schoonmaakwerk vindt decentraal plaats, maar de klant koopt centraal in en wil bij voorkeur centraal slechts één factuur ontvangen. Hij heeft terecht geen boodschap aan de (on)mogelijkheden van onze interne organisatie. Omgekeerd betekent het voor ons het op eenduidige wijze samenstellen en integreren van de juiste gegevens vanuit meerdere regio s, vestigingen en systemen op een factuur vanuit het toch al complexe verloningsproces. Inclusief de toetsing aan de afspraken en/of contracten met de klant. Zoiets vergt nogal wat afstemming in de onderlinge communicatie tussen administraties en operatie. Bas heeft dat goed onder controle en weet mensen voor zich te winnen. Eigenlijk op de manier zoals Hago opereert en het liefst bekend staat: als de schoonmakers met hart en ziel voor hun werk. Bjorn Vondenhoff (Hago) en Bas Reinders (Fagro) Van buzzword tot bewustwording en bedrijfscultuur Duurzaam ondernemen doe je met z n allen Fagro op weg naar MVO-certificatie Als organisatie kun je gerust roepen dat je aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) doet. Maar wat is het eigenlijk, wat houdt het allemaal in? En vooral: hoe weet je nou of, en wanneer je het echt goed doet en hoe je dat kunt toetsen? Een onderneming die deze vragen onbeantwoord laat, geeft MVO geen kans om de status van buzzword of hype te overstijgen. Fagro maakt er serieus werk van en schakelt professionele begeleiding in om MVO te kunnen integreren in de bedrijfscultuur. Ze streeft naar certificering, maar dat is geen doel op zich. Want duurzaam ondernemen vereist ten eerste een proces van bewustwording waarbij alle stakeholders van een organisatie zijn betrokken. De tijd dat financieel gewin in isolement de dienst uitmaakte, is definitief voorbij. Dat past in een tijdgeest waarbij bedrijven steeds kritischer kijken naar hun rol binnen de gehele samenleving. En verder kijken dan de spreekwoordelijke neus van alleen eigen medewerkers of klanten lang is. MVO is een zaak van iedereen. En duurzaam ondernemen doe je met z n allen. Die visie staat ook centraal in de aanpak van Eric Maes, die namens Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) Fagro begeleidt bij de duurzame implementatie van MVO, tot en met de certificering. Hij werkt daarvoor intensief samen met Joep Schreurs en Stefan Hollands. Respectievelijk Quality Manager en consultant bij Fagro. Lees verder op pag

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

- Nederlands; moedertaal - Engels; zeer goed - Duits; redelijk CURRICULUM VITAE. Personalia

- Nederlands; moedertaal - Engels; zeer goed - Duits; redelijk CURRICULUM VITAE. Personalia Personalia Naam Rogier van Zon Geboortedatum 02-10-1967 Nationaliteit Dutch Adres Paalspoor 12, 5629 TG Eindhoven Mobiel +31 (0)6-13074306 E-mail r.van.zon@logexma.com Profielschets Rogier is een ervaren

Nadere informatie

6e Sustainability Congres 17 maart 2005. Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN)

6e Sustainability Congres 17 maart 2005. Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN) 6e Sustainability Congres 17 maart 2005 Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN) Programma Voorstel voor ISO Guidance on Social Responsibility Resultaten eerste vergadering

Nadere informatie

Micro Water Facility. Beleidsplan. Frederik Claasen. In opdracht van Bestuur MWF. December 2013 Projectnummer 1564

Micro Water Facility. Beleidsplan. Frederik Claasen. In opdracht van Bestuur MWF. December 2013 Projectnummer 1564 Micro Water Facility Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur MWF December 2013 Projectnummer 1564 Micro Water Facility C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam The Netherlands

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE Curriculum Vitae Interim Business Controller Plant Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV 12 Implementatie van Principal Toolbox bij UWV Even voorstellen Wat doet UWV UWV in vogelvlucht Projectmatig werken bij UWV Keuze voor Principal Toolbox Aanpak implementatie Hoe gebruiken we de Principal

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 www.evides.nl Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 Agenda 1 Introductie 2 Asset Management Blauwdruk 3 PAS55; leerpunten 4 Conclusie Introductie Evides NV - Credentials Zowel drinkwater

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

ALV 17 januari 2017 Uitkomsten besturingsmodel

ALV 17 januari 2017 Uitkomsten besturingsmodel ALV 17 januari 2017 Uitkomsten besturingsmodel Aanleiding onderzoek besturingsmodel Inrichting oude bestuur Bestuurscrises 2014 en voorjaar 2016 Nieuwe regelgeving en druk van rijkstoezichthouders Besluit

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Wat kleurt de invulling van het PMO

Wat kleurt de invulling van het PMO Wat kleurt de invulling van het PMO PMO Congres 13-3-2014 Michiel Dijkman PgMP Opbouw presentatie 1. Mijn achtergrondkleur 2. De eerste keer 3. Wat kleurt het succes 4. Wat kleurt de plaats 5. Wat kleurt

Nadere informatie

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services CV van Harrie Profiel Harrie heeft 18 jaar ervaring in diverse financiële functies in verscheidene branches. Naast HEAO fiscale economie heeft hij de HOFAM post-hbo controller en Projectcontrol opleidingen

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen Musea

Duurzaam ondernemen Musea Duurzaam ondernemen Musea Kunst voor bedrijfsvoering Rob van Tilburg Mei 2012 DHV 2012 All rights reserved Alleen voor intern gebruik Welkom en agenda Definitie en duiding duurzaam ondernemen Omgang bedrijven

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR VOORWOORD 2 VOORWOORD ONAFHANKELIJK EN RESULTAATGERICHT ADVIES OP MAAT Met plezier en trots wil ik u graag met deze brochure kennis laten maken met ons bedrijf:

Nadere informatie

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Digitale informatievoorziening is de cruciale factor EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET ICT in perspectief > EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Het gaat vandaag niet over de techniek, maar over de

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl Samenwerken in een SSC Ton Bernts Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Achtergrond 49% Energy 2 Het netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door de onderdelen Liander, Liandon en Endinet.

Nadere informatie

Onno Elzinga, BMD Advies Oost, 2 juni 2010

Onno Elzinga, BMD Advies Oost, 2 juni 2010 Duurzaam ondernemen Waar praten we over? Onno Elzinga, BMD Advies Oost, 2 juni 2010 Onderwerpen Duurzaam ondernemen. Waar praten we over? Wat is MVO? Ontwikkelingen Waarom duurzaam ondernemen? ISO 26000

Nadere informatie

CIAD in de praktijk. Factsheets

CIAD in de praktijk. Factsheets CIAD in de praktijk Factsheets Inhoud 1. Introductie 2. Dienstverlening 3. Casussen 1.1 Introductie CIAD is expert op het gebied van in control vraagstukken: van interim controlling tot adviestrajecten.

Nadere informatie

3.1. Alles zelf doen hoeft niet

3.1. Alles zelf doen hoeft niet 3.1. Alles zelf doen hoeft niet 3.1.1. Redenen om iets uit te besteden In uw bedrijf wordt een hoop werk verzet. Dit hoeft u niet allemaal zelf te doen; u kunt besluiten om activiteiten uit te besteden.

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 Jef Aarts & Aart Schouten FrieslandCampina Project control & agility in a global change programme Ervaringen vanuit het project management office van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties

Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties Maart 2014 Teleperformance stuurt op TOPprestaties Klantcontact heeft een directe impact op zowel commerciële resultaten als customer experience. Het

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC Curriculum Vitae Interim Business Controller RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting CVK83

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring Curriculum Vitae Personalia Voornaam : Achternaam : Adres : PC + woonplaats : Telefoonnummer : E-mail : Geboortedatum en plaats : Burgerlijke staat : Nationaliteit : Skills / Expertise Werkervaring Optimalisatie

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Kris Winters Marcel de Bruijn Jürgen van Dueren den Hollander Maurits Dekker Improving performance, reducing risk Wie is Lloyd s Register,

Nadere informatie

Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud

Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud Nico Koch Beleidsadviseur KAM en Economie Congres Verantwoord Gebouwonderhoud Nieuwegein 16 mei 2013 1 Waar gaat het over? Verantwoord Goed doordacht Zich verantwoorden

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Door Deloitte en de Kamer van Koophandel zijn wij gekozen tot één van de 50 Best Managed Companies. Ook zijn wij NEN 4400 gecertificeerd.

Door Deloitte en de Kamer van Koophandel zijn wij gekozen tot één van de 50 Best Managed Companies. Ook zijn wij NEN 4400 gecertificeerd. Ready for the job Profiel PEAK PEAK Financials is dé specialist voor personele maatwerk oplossingen op het gebied van financiële vraagstukken, op elk niveau binnen uw organisatie. Wij zijn onderdeel van

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011 Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder 14 december 2011 Overzicht presentatie Intro VGG Communicatie en organisatie GRI en Jaarbeeld CO2 en Prestatieladder Transparantiebenchmark Aanbestedingen Slide

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Nick van Velzen. Waalre (regio Eindhoven)

Nick van Velzen. Waalre (regio Eindhoven) PERSOONLIJKE GEGEVENS: NAAM: Nick van Velzen GESLACHT: Mannelijk GEBOORTEDATUM: 10-06-1988 WOONPLAATS: Waalre (regio Eindhoven) OPLEIDINGEN: 2005 2009 InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

ISO 26000, wereldwijde MVO richtlijn

ISO 26000, wereldwijde MVO richtlijn ISO 26000, wereldwijde MVO richtlijn Zet goede bedoelingen om in goede acties Ingeborg Boon NEN met dank aan Hans Kröder 1 Europees: 30 leden Wereldwijd: 159 leden ruim 60 jaar 18.000 publicaties Missie:

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 1 Randstad internationaal Op één na grootste leverancier van HR-diensten 43 landen 14,1 miljard

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord Continu Als intermediair voor bouw en industrie zorgt Continu ervoor dat specialisten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen

SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen Secretaris NEN Nederlandse normcommissie MVO en Expert in de ISO-werkgroep voor Social Responsibility SER-congres Internationaal MVO ISO 26000-

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Sander Mol

Curriculum Vitae drs. Sander Mol Curriculum Vitae drs. Sander Mol Naam S. Mol Voornaam Sander Geboortedatum 30 augustus 1972 Woonplaats Stompetoren Email info@openeyes-ifc.nl Website www.openeyes-ifc.nl Opleiding 2004 Doctoraal Controlling

Nadere informatie

Workshop Integriteit & Financiën Jaarcongres Controlling Alex van Groningen

Workshop Integriteit & Financiën Jaarcongres Controlling Alex van Groningen Workshop Integriteit & Financiën Jaarcongres Controlling Alex van Groningen Theo Quaijtaal (HighQ) 18-04-2013 1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Pleonasme) De maatschappelijke en daarmee ethische

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

CV van Mike. Profiel. Werkervaring

CV van Mike. Profiel. Werkervaring CV van Mike Profiel Mike is een finance professional die vaardig met cijfers en Excel is. Door zijn nieuwsgierigheid en affiniteit met informatietechnologie kan hij goed overweg met complexe software.

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy The perfect match is our standard Burdock is de verbindende factor tussen opdrachtgevers en technische specialisten in de procesindustrie.

Nadere informatie

Van cijfers naar visie

Van cijfers naar visie Van cijfers naar visie De ontwikkeling van KroeseWevers heden 2008 Aantal werknemers 350 De missie van KroeseWevers Het is de missie van KroeseWevers om onze positie in de top van de accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Duurzaam en doeltreffend schoonmaken. Ecologisch verantwoord

Duurzaam en doeltreffend schoonmaken. Ecologisch verantwoord Duurzaam en doeltreffend schoonmaken Ecologisch verantwoord Vive, in één keer dubbel schoonmaken: duurzaam en doeltreffend Vive draait om leven. Levenslust. Vitaliteit. Een goed gevoel. Vive is de naam

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT

WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT Sinds 1981 verzorgt Sodexo de cateringservices bij de Provincie Utrecht. Vanaf 2010 is deze dienstverlening geleidelijk uitgebreid. Sodexo werd toen aangenomen

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht

Nadere informatie

Business Intelligence bij AVR

Business Intelligence bij AVR Business Intelligence bij AVR De verandering voor de controllingfunctie Martin van Daalen, 15 maart 2012 Agenda Wie ben ik Wie zijn wij Optimalisatie transactieverwerking en informatievoorziening BI project

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 1 Planet The world is flat 2 People 3 Wereldbevolking: 6.541.920.085 (per

Nadere informatie

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie