schoolgids nieuw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids 2012-2013 nieuw"

Transcriptie

1 schoolgids nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement

2

3 schoolgids Echnaton leren in beweging 1

4 2 echnaton schoolgids

5 inhoud Inhoud Voorwoord Echnaton: leren in beweging 7 De inrichting van ons onderwijs 13 Opleidingen en leerlingprofiel 17 Leerlingbegeleiding 29 Leren en werken op Echnaton 35 Resultaten in beeld 45 Ouders en de school 49 Kosten en bijdragen 53 3

6 echnaton schoolgids scholengemeenschap echnaton School voor vwo, havo, mavo en vmbo Zwolleweg EL Almere t f e w De school is vanuit alle wijken goed te bereiken met de fiets en het openbaar vervoer. bestuur Almeerse Scholen Groep Postbus AH Almere t f e w topsport talent school Stichting LOOT, Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport Postbus KC Alkmaar w 4

7 voorwoord Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s), Toen ik laatst in de pauze door de hal liep en daar zo naar onze kinderen keek (die daar hun boterham etend, keuvelend in groepjes her en der zaten of stonden), bedacht ik mij wat ik elk van hen zou toewensen. Eigenlijk hoefde ik daar niet eens over na te denken: ik wist het meteen. Ik wens dat ze allemaal terecht komen in een wereld waarin zij al hun talenten kunnen ontwikkelen. Een wereld waarin zij zich veilig en welkom voelen, waarin zij verliefd kunnen worden, wellicht vader of moeder kunnen worden, waarin zij kunnen worden wie ze diep van binnen al die tijd al zijn. Net als iedere ouder wens ik al die kinderen het allerbeste. En dat is wat het onderwijs op Echnaton kenmerkt: samen met ouders en alle anderen die we bij ons onderwijs betrekken, op de best mogelijke manier de kinderen voorbereiden op hun leven in de wereld van morgen. Hoe we dat onderwijs vormgeven en inrichten en welke opleidingen we allemaal aanbieden, vindt u in deze schoolgids Niet alles staat in deze schoolgids. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u van de mentor van uw kind het jaarprogramma. In het jaarprogramma staat vooral praktische informatie, zoals de data van ouderavonden en allerlei belangrijke activiteiten. Daarnaast verschijnt regelmatig de nieuwsbrief van de afdeling van uw kind. Ook op onze website (www.echnaton.nl) is de informatie te vinden. Iedereen een succesvol schooljaar toegewenst! Met vriendelijke groet, mevrouw J. Bakker rector Echnaton 5

8 6 echnaton schoolgids

9 leren in beweging 1 waar staan wij voor? Echnaton: leren in beweging Scholengemeenschap Echnaton heeft een enthousiast team van medewerkers dat het leren en de ontwikkeling van de leerling werkelijk centraal stelt. Het beste uit iedere leerling halen is waar de docenten voor staan. En dan gaat het niet alleen om het halen van een diploma. Het doel van het onderwijs op Echnaton is de kinderen gereedschap mee geven waarmee zij worden voorbereid op het leven en hun toekomstige rol in de maatschappij. Ons onderwijs is erop gericht om kinderen te helpen bij het ontdekken en het ontwikkelen van hun kwaliteiten. Kinderen krijgen bij ons de kans om het beste uit zichzelf te halen en plezier te hebben in leren en groeien. Ons onderwijs gaat uit van de kansen en de mogelijkheden, de kwaliteiten van de kinderen. We willen dat onze leerlingen zich als mens verder ontwikkelen. Zicht krijgen op de eigen mogelijkheden, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, kunnen samenwerken, elkaar respecteren, zelfstandig kunnen handelen en verantwoordelijkheid durven nemen vinden wij daarbij erg belangrijk. Het onderwijs is dan ook zó ingericht dat leerlingen hierin verder kunnen groeien. Uiteraard vinden wij bij die begeleiding van de kinderen goede contacten en de samenwerking met ouders heel belangrijk. veelzijdig en uitdagend leren Met ons onderwijs brengen we de vakkennis en de vakvaardigheden van de leerlingen op het daarvoor benodigde niveau. Het leren van de leerling vraagt om passend professioneel gedrag van de docenten van de school. Het belangrijkste daarbij is dat docenten het goede voorbeeld zijn. Daarnaast daagt de docent de leerlingen uit om te leren en te groeien. Hij biedt leerlingen een heldere structuur waardoor zij uiteindelijk zelfstandig(er) kunnen leren en werken. Verder ondersteunt de docent zijn leerlingen bij hun ontwikkeling en geeft hij hen het vertrouwen dat ze heel veel (zelf) kunnen. Het spreekt vanzelf dat er alleen maar goed geleerd kan worden als er sprake is van een veilige, schone en aantrekkelijke leeromgeving. Het onderwijs op Echnaton is afwisselend praktisch, theoretisch, sportief en kunstzinnig. Het is gericht op het ontwikkelen van kennis, kunde en persoonlijke kwaliteiten. Om leerlingen zo goed mogelijk te laten leren, maken we onderscheid in beroepsgerichte leerwegen voor doeners en theoretische leerwegen voor denkers. Sommige leerlingen zijn op de basisschool getest voor leerwegondersteunend onderwijs. Deze leerlingen komen in een klas die kleiner is. Het programma is gelijk aan dat van de basisberoepsgerichte leerweg maar wordt aangevuld met extra 7

10 echnaton schoolgids ondersteuning. Veel lessen worden gegeven door één vaste docent die de extra begeleiding kan geven die bij de leerling past. In de beroepsgerichte onderbouw (vmbo) worden naast de vakken wiskunde, Nederlands, Engels en de andere moderne vreemde talen de overige vakken in samenhang aangeboden. Daar waar het kan, wordt de vakinhoud aangeboden in thema s. Daar waar het moet, worden onderdelen uit de vakken apart aangeboden. In de theoretisch gerichte onderbouw (mavo, havo en vwo) worden alle vakken apart aangeboden. In de bovenbouw kiest de leerling een vakkenpakket. Nederlands en Engels zijn daarbij voor alle leerlingen verplicht. Daarnaast kiezen zij vakken die nodig zijn voor de opleiding die zij na Echnaton willen volgen. Het onderwijs speelt zich niet alleen af op de school. Ook de omgeving van de school wordt nadrukkelijk bij het onderwijs op Echnaton betrokken. Met omgevingsgerichte projecten, maatschappelijke stages en de buitendagen in het intersectorale programma krijgen de leerlingen de gelegenheid om hun kennis en kunde in de praktijk toe te passen. Op die manier leveren de leerlingen een bijdrage aan de maatschappij en op hun beurt krijgen zij er een enorme waardering voor terug. Zo worden de kinderen uitgedaagd en is het leren betekenisvol. Leerlingen op die manier zien groeien, is wat we graag zien. 8 leren in beweging meer dan onderwijs alleen Leren in beweging betekent op de eerste plaats dat de persoonlijke ontwikkeling van de leerling de grondslag is voor ons onderwijs. Met leren in beweging bedoelen we ook letterlijk het leren in bewegen. Dat geven we vorm in het domein sport en bewegen, de extra sport, de Highschool en in het naschoolse programma. Ten slotte zijn ook de ontwikkelingen in het leren volop in beweging. Op Echnaton worden die ontwikkelingen met belangstelling gevolgd. We gaan niet voortdurend mee met al die bewegingen, maar pakken op wat goed is voor onze leerlingen en wat ons helpt om onze doelen te bereiken. Echnaton is geen school van negen tot vijf. Na schooltijd kunnen alle leerlingen meedoen met allerlei activiteiten op het gebied van sport, ict of cultuur. Er kan worden gevoetbald, maar leerlingen kunnen ook kiezen uit bijvoorbeeld skaten, roeien, waterskiën, indoorklimmen, fitness of één van de andere sportactiviteiten. Zo doet Echnaton onder andere mee aan interscholaire sporttoernooien en Mission Olympic. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten op het gebied van cultuur en ict.

11 leren in beweging Bovendien bestaat er de mogelijkheid om in de studio van Echnaton FM live radioprogramma s te maken of te werken met beeld en geluid. De naschoolse activiteiten zijn gratis en elke nieuwe periode wordt het aanbod gewijzigd. In het onderwijs legt Echnaton de nadruk op het belang van een gezonde levensstijl. Dat laten we niet alleen zien in een groot aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten, maar ook in het benadrukken van een gezonde manier van omgaan met elkaar. Elkaar respecteren, sportief gedrag, doorzetten, grenzen verleggen en teamwork horen daarbij. Extra sport of kunst en cultuur Alle leerlingen in de onderbouw krijgen hetzelfde aanbod van algemeen vormende vakken. Leerlingen met belangstelling op het gebied van sport kunnen naast het gewone lesprogramma kiezen uit extra sport of de Highschool. Topsporters (en sporttalenten) komen in aanmerking voor topsportbegeleiding. Leerlingen die liever op een andere manier uitgedaagd willen worden, krijgen een uitgebreid programma kunst en cultuur. Extra sport Deze keus is bij uitstek geschikt voor leerlingen die verschillende sporten leuk vinden en ervoor openstaan nieuwe sporten uit te proberen. We bieden de leerlingen een afwisselend programma van verschillende sporten binnen en buiten de school. De leerlingen fietsen zelf naar de verschillende locaties buiten de school. Met twee klokuren extra in de week komen deze leerlingen ruimschoots aan hun trekken. Highschool De Highschool is bedoeld voor leerlingen die in één sport geïnteresseerd zijn en nog net niet met de top mee kunnen komen. Deze leerlingen richten zich op één sport en krijgen, naast twee klokuren bewegingsonderwijs, vier klokuren training van professionele trainers. Topsport Talent School (Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport) Echnaton is een Topsport Talent School en is aangesloten bij de Stichting Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport. Dat betekent dat we leerlingen die begeleiding bieden om het beoefenen van topsport te combineren met het succesvol volgen van het onderwijsprogramma. Voor topsporters en talenten heeft Echnaton dus veel te bieden. Met een aangepast rooster en extra ondersteuning wordt het deze 9

12 echnaton schoolgids leerlingen mogelijk gemaakt om uit te blinken in hun sport en deel te nemen aan alle verplichtingen die dat sporten met zich meebrengt. Meer informatie kunt u vinden op Academische opleidingsschool Echnaton maakt deel uit van de academische opleidingsscholen in Almere. Dat betekent dat we op het gebied van onderwijsontwikkeling en professionalisering intensief samenwerken met de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Utrecht (Archimedes) en Hogeschool Zwolle (Windesheim). Het opleiden van toekomstige leraren en het doen van onderzoek vloeien voort uit die samenwerking. Jaarlijks begeleiden wij meerdere stagiaires die docent of onderwijsassistent willen worden. Tijdens de lessen kunnen ten behoeve van scholingsdoeleinden video-opnames gemaakt worden. Burgerschap Sinds 1 februari 2006 zijn scholen wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Voor Echnaton is dat een opdracht die geheel past binnen onze onderwijsvisie. Bij burgerschap gaat het om drie begrippen: democratie: kennis van de democratie én het oefenen van democratische waarden participatie: uitoefenen van vormen van leerlinginspraak en sociale verantwoordelijkheid identiteit: zowel het ontwikkelen van een eigen persoonlijke en levensbeschouwelijke identiteit als een collectieve identiteit met aandacht voor diversiteit en multiculturaliteit 10 Deze begrippen hebben een vaste plaats binnen ons onderwijs. Een greep uit de activiteiten die met deze drie begrippen te maken hebben: de lessen Nederlands, mens & maatschappij en maatschappijleer de maatschappelijke stages in klas 2 en 3 de regelmatige coachgesprekken tussen mentor en leerling de ouderpresentatie (de leerling vertelt over zijn eigen ontwikkeling) de aandacht in mentorlessen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling meer tijd voor de mentor met zijn klas binnen de beroepsgerichte afdelingen het SpraakWater Festival

13 leren in beweging de buitendag bij het intersectorale programma vmbo met o.a. de leerafdelingen die gericht zijn op de omgeving van de school de nauwe samenwerking met organisaties, bedrijven en instellingen om het onderwijs én de omgeving te versterken (Clarence Seedorf Playground, bredeschool Stedenwijk, leerafdeling Stedenpunt, zorgcentra, basisscholen, activiteitencentra voor verstandelijk gehandicapten en combinatiefunctionarissen) Maatschappelijke stage De maatschappelijke stage is vanaf verplicht voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. De maatschappelijke stage staat synoniem aan iets doen voor een ander. Denk bijvoorbeeld aan het fluiten van een jeugdvoetbalwedstrijd, activiteiten doen bij de scouting, wandelen met ouderen in een rolstoel, assisteren bij sportdagen van de basisschool of bij een evenement. Leerlingen maken tijdens hun schooltijd kennis met de maatschappij én leveren een onbetaalde bijdrage aan deze samenleving. De leerlingen van klas 2 en klas 3 volgen een maatschappelijke stage. Op deze manier maken de leerlingen kennis met de wereld van de vrijwilliger en de wijk waarin wij als school staan. Leerlingen kiezen hun maatschappelijke stageplaats via de website Zij gaan onder begeleiding van de mentor op zoek binnen 11 sectoren. Na het maken van een keuze uit één van de vele vacatures van non-profitorganisaties én na de goedkeuring van de mentor gaat de leerling aan de slag. Na afloop maakt de leerling een bewijsstuk over zijn ervaringen en hij verwerkt dit in het digitale portfolio. Op deze manier verbindt Echnaton de wereld van binnen de school met de wereld buiten de school. Naast de individuele route kan een klas of een afdeling ook besluiten om samen een project uit te voeren rondom de maatschappelijke stage. Samen de handen uit de mouwen steken in het Kotterbos, ideeën bedenken en uitvoeren die te maken hebben met de leefbaarheid in de wijk of een goed doel ondersteunen met diverse acties zijn hiervan voorbeelden. De maatschappelijke stage bij Echnaton is op maat gesneden onder begeleiding van de mentor en is onderdeel van het onderwijsprogramma. 11

14 12 echnaton schoolgids

15 inrichting van ons onderwijs 2 De inrichting van ons onderwijs Echnaton staat open voor iedereen met een vwo-, havo-, mavo- of vmbo-advies van de basisschool. Ouders moeten hun kind zelf bij de school aanmelden. De inschrijfprocedure voor leerlingen uit het basisonderwijs sluit elk schooljaar op 1 maart. Nieuwe leerlingen voor de andere leerjaren moeten ook door hun ouders worden aangemeld. Na aanmelding volgt een intakegesprek en wordt er informatie opgevraagd bij de toeleverende school. leerwegen Echnaton biedt leerlingen verschillende opleidingen. Op grond van het advies van de basisschool wordt de leerling geplaatst in een leerweg. Leerlingen die beter leren door denken komen terecht in de theoretische leerwegen. Dat zijn de mavo- of de havo/ vwo-leerwegen. Leerlingen die beter leren door doen zitten in de beroepsgerichte leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) of de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl). mbo hbo klas 1 klas 2 klas 3 klas 4 klas 5 bb bb bb (lwoo) bb (lwoo) kb kb kb kb mavo mavo mavo mavo havo havo hv hv hv vwo Helen Parkhurst beroepsgerichte leerwegen theoretische leerwegen 13

16 echnaton schoolgids theoretische leerwegen De leerlingen in de havo/vwo zitten minimaal drie jaar bij elkaar in de klas. Na het derde leerjaar stromen de vwo-leerlingen door naar de bovenbouw (tweede fase) van Helen Parkhurst. Daar maken zij een keuze uit de profielen natuur & techniek, natuur & gezondheid, economie & maatschappij of cultuur & maatschappij. Havoleerlingen die het profiel economie & maatschappij kiezen, blijven op Echnaton en ronden na totaal 5 jaar de havo af. Goede contacten met het hbo zorgen voor een soepele doorstroom na de havo. De leerlingen in de mavo (tl) blijven vier jaar bij elkaar in de klas. Na het examen kiezen zij voor een vervolg in de havo of voor doorstroom naar het hoogste niveau binnen het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsgerichte leerwegen De beroepsgerichte leerwegen kennen een onderbouw en een bovenbouw. Leerlingen in de onderbouw krijgen een breed programma aangeboden waarin wordt voldaan aan de kerndoelen. Leerlingen met eenzelfde advies, bbl of kbl, zitten gedurende de twee onderbouwjaren bij elkaar in de klas. Leerlingen in de beroepsgerichte bovenbouw volgen het intersectorale programma: een programma dat leerlingen de mogelijkheid biedt om zich langer (en uitgebreider) te oriënteren op verschillende soorten werk en werkomgevingen. Dit gaat samen met een intensieve loopbaanbegeleiding. Uiterlijk in klas vier maken de leerlingen de keuze voor een uitstroomprofiel: ze doen examen in technologie & commercie of ze kiezen voor een examen dienstverlening & commercie. Beide examens bieden de leerlingen toegang tot een groot aantal vervolgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. De algemeen vormende vakken in het intersectorale programma, Nederlands, Engels, wiskunde of economie en biologie of nask volgen de leerlingen op bbl- of kbl-niveau. In het beroepsgericht gedeelte werken de basis- en kaderleerlingen samen. Hier wordt vooral gekeken naar het niveau van de praktische talenten van de leerlingen: hoe werkt de leerling samen, kan hij eenvoudige of ook complexere werkzaamheden aan en doet hij dat onder begeleiding of kan hij dat helemaal zelfstandig? 14

17 inrichting van ons onderwijs 15

18 16 echnaton schoolgids

19 opleidingen en leerlingprofiel 3 Opleidingen en leerlingprofiel De opleidingen zijn verdeeld over afdelingen. Deze afdelingen hebben ieder een eigen plek in het gebouw. Elke afdeling heeft een vast team van mentoren en vakdocenten. Zij geven vrijwel al hun lessen in de eigen afdeling en overleggen regelmatig over de voortgang van de leerlingen. Havo/vwo In de havo/vwo zitten leerlingen die theoretisch en abstract kunnen denken. Het zijn leerlingen die ingewikkelder vraagstukken kunnen oplossen door te onderzoeken en er achter te komen hoe iets in elkaar zit. Havo- en vwo-leerlingen beschikken over de nodige zelfstandigheid en de nodige studievaardigheden. Ondersteuning door de docenten richt zich vooral op de verbetering van deze vaardigheden. De havo/vwo op Echnaton is zeer geschikt voor leerlingen die een hoog niveau van onderwijs willen combineren met een hoog niveau in de sport. In het derde jaar havo/vwo kiezen de leerlingen een profiel. De keuze van het profiel bepaalt in hoge mate de vakken van het eindexamen. Na het derde leerjaar vervolgen de vwo-leerlingen de bovenbouw bij Helen Parkhurst. Vanzelfsprekend is het onderwijsprogramma van Echnaton daar volledig op afgestemd en wordt de leerling op deze overstap voorbereid. Leerlingen met een vwo-diploma kunnen verder studeren aan de universiteit. Ook op Helen Parkhurst kunnen alle topsporters gebruikmaken van de extra faciliteiten om studie en topsport te combineren. Havo-leerlingen maken hun studie af in de eigen bovenbouw van Echnaton. De school richt zich vanwege de sportgeoriënteerde leerlingen op het profiel economie & maatschappij. De vakken economie, wiskunde a en management & organisatie (m&o) zijn verplicht. De leerlingen kunnen verder een keuze maken uit de volgende vakken: bewegen, sport & maatschappij (bsm), aardrijkskunde en biologie. Leerlingen met een havo-diploma kunnen hun opleiding vervolgen in het hoger beroepsonderwijs. Echnaton is gericht op aansluiting bij de hbo-opleidingen voor economie en management, fysiotherapie, ergotherapie, onderwijs en opvoeding, sportmanagement en de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding. Uiteraard blijft een vervolg bij andere hbo-opleidingen ook mogelijk. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: accountancy, bedrijfseconomie, bestuurskunde, communicatieopleidingen, financiële opleidingen, hbo rechten, journalistiek, informatie & entertainment, pedagogiek, personeel en arbeid. 17

20 echnaton schoolgids lessentabel havo/vwo leerjaar 1 t/m 3 + havo 4 en 5 les leerjr. 1 leerjr. 2 leerjr. 3 leerjr. 4 leerjr. 5 Nederlands Engels Duits Frans wiskunde geschiedenis aardrijkskunde (k) 3(k) maatschappijleer 2 economie management & organisatie** 3 3 natuur-/scheikunde biologie (k) 3(k) kunst & cultuur bewegen, sport & maatschappij 3(k) 3(k) lichamelijke opvoeding studieles keuzeprogramma onderbouw sport extra 2 Highschool 4 topsport-/talentbegeleiding* 4 kunst & cultuur plus 2 * waarvan 2 lesuren i.p.v. lichamelijke opvoeding 1 (k) = keuzevak in leerjaar 4 havo. Te kiezen één uit drie vakken, te weten: aardrijkskunde, biologie of bewegen, sport en maatschappij ** management en organisatie is een verplicht profielvak 18 Mavo Mavo-leerlingen hebben een brede interesse, leren door te studeren, maar hebben daarbij wel ondersteuning nodig. Ook de zelfstandigheid en de eigen

21 opleidingen en leerlingprofiel verantwoordelijkheid zullen met de nodige ondersteuning verder ontwikkeld worden om op het havo-niveau of het middelbaar beroepsonderwijs aan te kunnen sluiten. De mavo start in leerjaar 1 en loopt door tot en met het eindexamen in de vierde klas. Eigenlijk is er in de mavo geen onderscheid tussen een onderbouw en een bovenbouw. Mavo-leerlingen krijgen les van een vast docententeam dat samen met de leerlingen gaat kijken of zij kunnen doorstromen naar de vierde klas van de havo of naar het hoogste niveau van het middelbaar beroepsonderwijs. Mavo-leerlingen doen examen in verschillende vakken. Daartoe behoort ook de mogelijkheid om examen te doen in het vak lichamelijke opvoeding II. Het vakkenpakket biedt de beste garantie voor een succesvol vervolg op de havo of in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast is er in het lesprogramma aandacht voor loopbaanoriëntatie, studievaardigheden, onderzoeksvaardigheden, samenwerkingsvaardigheden en zelfstandig werken en plannen: allemaal vaardigheden die onmisbaar zijn voor de toekomst. 19

22 echnaton schoolgids lessentabel mavo leerjaar 1 t/m 4 les leerjr. 1 leerjr. 2 leerjr. 3 leerjr. 4 Nederlands 3 3 3v 4v Engels 2 2 2v 3v Duits 2 2 2k 3k Frans 2 2 2k 3k wiskunde 3 3 3v 3k geschiedenis 2 2 2k 3k aardrijkskunde 2 1 2k 3k maatschappijleer 1 2v maatschappijleer 2 3k economie 1 3sv 3sv natuur-/scheikunde sv 3sv natuur-/scheikunde 2 2k 3k biologie 1 1 2sv 3sv k&c en kunstvakken 1 (lj3) 2 2 1av lichamelijke opvoeding av 2av lichamelijke opvoeding 2 2k 3k studieles 2 2 2av 2av keuzeprogramma onderbouw sport extra 2 v = verplicht examenvak Highschool 4 k = keuze examenvak topsport-/talentenbegeleiding* 4 av = algemeen verplicht vak kunst & cultuur plus 2 sv = sectorvak * waarvan 2 lesuren i.p.v. lichamelijke opvoeding 20 Vmbo onderbouw In de beroepsgerichte onderbouw zitten de leerlingen met een bbl- of kbl-advies. Leerlingen met eenzelfde advies zitten in dezelfde klas. Het onderwijs in de beroepsgerichte onderbouw richt zich op kinderen die beter leren en onthouden door doen. Het praktisch werken is het uitgangspunt voor het onderwijs en de theorie wordt daaraan opgehangen. In de beroepsgerichte onderbouw worden meerdere

23 opleidingen en leerlingprofiel vakken door één docent gegeven. Dit geeft meer structuur en rust in de klas, wat het leerklimaat ten goede komt. Bbl (basisberoepsgerichte leerweg) In de bbl is de hoeveelheid theorie beperkt. Bij Nederlands en wiskunde ligt de nadruk op taal- en rekenonderwijs. De andere algemeen vormende vakken werken met thema s die dicht bij de belangstelling van de leerling liggen. De kinderen werken volgens een gegeven planning en volgens een duidelijke structuur. Kbl (kaderberoepsgerichte leerweg) In de kbl krijgt de theorie meer diepgang. De algemeen vormende vakken worden op hetzelfde niveau afgesloten als de mavo. De praktische opdrachten zijn ingewikkelder en de leerling krijgt steeds meer ruimte om op eigen wijze te plannen en zijn werk te organiseren. lessentabel bbl en kbl leerjaar 1 en 2 les leerjr. 1 bbl/kbl leerjr. 2 bbl leerjr. 2 kbl Nederlands Engels Duits 2 wiskunde mens & natuur mens & maatschappij kunst & cultuur sport & bewegen oriëntatie op de toekomst studieles keuzeprogramma onderbouw sport extra 2 Highschool 4 topsport-/talentenbegeleiding 2 kunst & cultuur plus 2 21

24 echnaton schoolgids Vmbo bovenbouw, het intersectorale programma Leerlingen uit de bbl en de kbl stromen door in dezelfde leerweg in de bovenbouw. De beroepsgerichte bovenbouw bereidt leerlingen voor op een vervolg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een keuze voor een beroepsopleiding komt voor veel leerlingen erg vroeg. Daarom heeft Echnaton een moderne vorm van voorbereidend beroepsonderwijs: het intersectorale programma. Hierdoor komt de leerling in aanraking met verschillende sectoren van het vmbo en is uitstel van keuze en een brede oriëntatie mogelijk. Leerjaar 3 en 4 Het werk, de werkomgeving en de beroepen van tegenwoordig zijn niet meer te vergelijken met die van vroeger. Een verpleegster moet bijvoorbeeld niet alleen verstand hebben van verpleging en zorg, maar komt in het werk ook steeds meer in aanraking met techniek en met computers. De timmerman van tegenwoordig heeft niet genoeg aan verstand van hout, verbindingen, schroeven en spijkers, maar moet ook een keuken kunnen plaatsen, een muurtje kunnen metselen of gas/elektra kunnen aansluiten. En de winkeleigenaar redt het niet meer met productkennis en boekhouden alleen. Hij moet tegenwoordig kennis hebben van ondernemen en de markt. In elk beroep krijgt men veel meer dan vroeger te maken met zaken uit de techniek, de dienstverlening en de commercie. Om onze leerlingen hier op voor te kunnen bereiden, voert Echnaton een nieuwe vorm van voorbereidend beroepsonderwijs in: het intersectorale programma. Dit programma is ontstaan uit veranderingen in werk en beroep. Het is ontstaan uit de behoefte aan nieuw en eigentijds onderwijs dat zich beweegt op het snijvlak van de verschillende sectoren. De kern van het intersectorale programma is een brede oriëntatie op verschillende soorten werk en werkomgevingen, gekoppeld aan een intensieve begeleiding. 22 In de derde klas krijgen de leerlingen een breed programma aangeboden. De leerling maakt een keuze uit verschillende modules en maakt zo kennis met onderdelen uit allerlei arbeidsgebieden en werksoorten uit de wereld van de techniek, de commercie, de dienstverlening en de sport. In die modules is er niet alleen aandacht voor kennisoverdracht, ook de ontwikkeling van vaardigheden speelt een belangrijke rol. De beroepshouding die in alle sectoren van groot belang is, krijgt veel aandacht. Daarmee biedt het programma de leerlingen een stevige brug naar méér dan één beroep. De oriëntatie vindt plaats in het vak intersectorale vaardigheden (isv) en de stages (de buitendag) waar leerlingen ervaringen kunnen opdoen in verschillende werelden (zie kader pagina 25). Het verwerken van de ervaringen, het spiegelen daarvan aan

25 opleidingen en leerlingprofiel 23

26 24 echnaton schoolgids

27 opleidingen en leerlingprofiel de eigen talenten, interesses en ambities en de uiteindelijke keuze voor een vervolg in het middelbaar beroepsonderwijs vragen om een gedegen begeleiding. Met een uitgebreid mentorprogramma en veel contacttijd tussen mentor en leerling wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd en gestimuleerd. De keuze voor een vervolgopleiding wordt in het intersectorale programma niet langer meer gemaakt aan het eind van het tweede leerjaar zoals bij de traditionele vmboprogramma s. Leerlingen kiezen hun eigen moment voor schoolloopbaankeuzen. De één doet dat vroeg en kan zich in een bepaalde wereld verder gaan verdiepen, de ander neemt wat langer de tijd om zich te oriënteren en maakt de keuze later. Uiterlijk in de vierde klas maken de leerlingen een keuze voor een uitstroomprofiel: ze doen dan examen in technologie & commercie of kiezen voor dienstverlening & commercie. Samen met het reguliere avo-programma en de burgerschaps-/ cultuurweken leidt het intersectorale programma tot een diploma en een gedegen voorbereiding die toegang biedt tot en nauw aansluit op een groot aantal vervolgopleidingen op niveau 2, 3 en 4 in het middelbaar beroepsonderwijs. De intersectorale werelden van commercie, dienstverlening en techniek techniek, mediatechniek, bouw en onderhoud crossmedia, vormgeving, informatie en communicatie economie, handel en ondernemerschap horeca, hospitality en bakkerij uiterlijke verzorging, zorg, welzijn, wellness, toerisme en recreatie gezondheid, sport, bewegen en publieke/particuliere veiligheid facilitaire dienstverlening De leerlingen in de bbl en de kbl doen het schoolexamen in het derde en het vierde leerjaar en het centraal examen in het vierde leerjaar. In dit verband is het goed om te weten dat het examen al in het derde leerjaar begint. Alle eisen daarvoor worden beschreven en vastgelegd in het programma voor toetsing en afsluiting (pta). Een belangrijk examenonderdeel is het centraal schriftelijk en praktisch eindexamen (cspe). Het cspe bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel, waarin de beroepsgerichte kennis, de vaardigheden en de houding worden getoetst. Voor de bbl 25

28 echnaton schoolgids ligt dat vooral op het niveau van uitvoerende kwaliteiten. Voor de kbl ligt dat vooral op het niveau van uitvoerende, coördinerende en leidinggevende kwaliteiten. Voor informatie over de examens, het examenreglement en het pta kunnen leerlingen bij het examensecretariaat terecht. Het pta en het examenreglement zijn te vinden op onze website en zijn op aanvraag verkrijgbaar. lessentabel bbl en kbl leerjaar 3 en 4 les leerjr. 3 leerjr. 4 Nederlands 2 2 Engels 2 2 wiskunde 2k 2k economie 2k 2k biologie 2k 2k natuur-/scheikunde 1 2k 2k maatschappijleer 1 1 lichamelijke opvoeding 3 3 stage 7 7 intersectorale vaardigheden 6 6 studieles k = keuzevak 26 Lesperioden Het schooljaar op Echnaton is verdeeld in een aantal lesperioden. Die zijn voor onderbouw en bovenbouw verschillend. Dit heeft te maken met de inhoud van de onderwijsprogramma s. In de beroepsgerichte en theoretische onderbouw wordt gewerkt met periodes van zes weken. In de theoretische bovenbouw wordt gewerkt met periodes van 12 weken. In de bovenbouw bij het intersectorale programma worden periodes van negen weken gehanteerd. In alle gevallen wordt in een periode een gedeelte van het onderwijsprogramma afgerond. De leerlingen en hun ouders worden drie keer per jaar met een rapport over de vorderingen geïnformeerd. Na de uitreiking van het rapport worden de ouders en de leerling door de mentor uitgenodigd voor een ouderavond. De rapportage na de laatste periode is het eindrapport. Op grond van dit rapport wordt besloten of de leerling bevorderd wordt naar het volgende leerjaar.

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning

schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning inhoud 3 Voorwoord 28 Financiële zaken 4 Schooltijden en vakanties 31 Verzekeringen, aansprakelijkheid

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

inhoud Voorwoord 2. Diploma s en de weg hier naar toe 3. De middenbouw: klas 7 en 8 / Een indruk van de schooljaren klas 7 klas 8

inhoud Voorwoord 2. Diploma s en de weg hier naar toe 3. De middenbouw: klas 7 en 8 / Een indruk van de schooljaren klas 7 klas 8 2 GGCA schoolgids 10/11 GGCA schoolgids 10/11 3 inhoud Voorwoord 1. Een vlam ontsteken, onze visie 2. Diploma s en de weg hier naar toe 3. De middenbouw: klas 7 en 8 / Een indruk van de schooljaren klas

Nadere informatie