schoolgids nieuw havo e&m management, sport & bewegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen"

Transcriptie

1 schoolgids nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1

2 inhoud 3

3 schoolgids Echnaton leren in beweging 1

4 2 echnaton schoolgids

5 inhoud Inhoud Voorwoord Echnaton: leren in beweging 7 De inrichting van ons onderwijs 15 Opleidingen en leerlingprofiel 19 Leerlingbegeleiding 31 Leren en werken op Echnaton 37 Resultaten in beeld 45 Ouders en de school 49 Kosten en bijdragen 53 3

6 echnaton schoolgids scholengemeenschap echnaton School voor vwo, havo, mavo en vmbo Zwolleweg EL Almere t f e w De school is vanuit alle wijken goed te bereiken met de fiets en het openbaar vervoer. bestuur Almeerse Scholen Groep (ASG) Postbus AH Almere t f e w topsport talent school Stichting LOOT, Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport Postbus KC Alkmaar w 4

7 voorwoord Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s), Toen ik laatst in de pauze door de hal liep en daar zo naar onze kinderen keek (die daar hun boterham etend, keuvelend in groepjes her en der zaten of stonden), bedacht ik mij wat ik elk van hen zou toewensen. Eigenlijk hoefde ik daar niet eens over na te denken: ik wist het meteen. Ik wens dat ze allemaal terecht komen in een wereld waarin zij al hun talenten kunnen ontwikkelen. Een wereld waarin zij zich veilig en welkom voelen, waarin zij verliefd kunnen worden, wellicht vader of moeder kunnen worden, waarin zij kunnen worden wie ze diep van binnen al die tijd al zijn. Net als iedere ouder wens ik al die kinderen het allerbeste. En dat is wat het onderwijs op Echnaton kenmerkt: samen met ouders en alle anderen die we bij ons onderwijs betrekken, op de best mogelijke manier de kinderen voorbereiden op hun leven in de wereld van morgen. Hoe we dat onderwijs vormgeven en inrichten en welke opleidingen we allemaal aanbieden, vindt u in deze schoolgids Niet alles staat in deze schoolgids. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u van de mentor van uw kind het jaarprogramma. In het jaarprogramma staat vooral praktische informatie, zoals de data van ouderavonden en allerlei belangrijke activiteiten. Daarnaast verschijnt regelmatig de nieuwsbrief van de afdeling van uw kind. Ook op onze website (www.echnaton.nl) is de informatie te vinden. Iedereen een succesvol schooljaar toegewenst! Met vriendelijke groet, mevrouw J. Bakker rector Echnaton 5

8 6 echnaton schoolgids

9 leren in beweging 1 waar staan wij voor? Echnaton: leren in beweging Scholengemeenschap Echnaton heeft een enthousiast team van medewerkers dat het leren en de ontwikkeling van de leerling werkelijk centraal stelt. Het beste uit iedere leerling halen is waar de docenten voor staan. En dan gaat het niet alleen om het halen van een diploma. Het doel van het onderwijs op Echnaton is de kinderen gereedschap mee te geven waarmee zij worden voorbereid op het leven en hun toekomstige rol in de maatschappij. Uiteraard staat voorop dat we willen dat iedere leerling een diploma haalt, maar het onderwijs mag niet alléén gericht zijn op het behalen van een diploma. Onderwijs moet er ook op gericht zijn om kinderen te helpen zichzelf volledig tot ontwikkeling te brengen en al hun talenten te ontdekken. Onderwijs kan leerlingen zelfvertrouwen meegeven en verantwoordelijkheidsgevoel. Ook kan het ze leren inzien dat ze verbonden zijn met anderen en met hun omgeving. Dát is wat wij onze leerlingen met het onderwijs op Echnaton mee willen geven. Wij kiezen voor onderwijs dat leerlingen voorbereidt op het leven in de meest brede zin. Met ons onderwijs willen we dat leerlingen: het best mogelijke diploma halen zichzelf leren kennen en bewust en met zelfvertrouwen kunnen leven het leuk vinden om te leren, om te onderzoeken, om nieuwsgierig te zijn toegerust worden op een evenwichtig sociaal leven leven, samen met anderen en met respect voor de natuur in staat zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij Ons onderwijs is erop gericht om kinderen te helpen bij het ontdekken en het ontwikkelen van hun kwaliteiten. Kinderen krijgen bij ons de kans om het beste uit zichzelf te halen en plezier te hebben in leren en groeien. Ons onderwijs gaat uit van de kansen en de mogelijkheden, de kwaliteiten van de kinderen. We willen dat onze leerlingen zich als mens verder ontwikkelen. Zicht krijgen op de eigen mogelijkheden, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, kunnen samenwerken, elkaar respecteren, zelfstandig kunnen handelen en verantwoordelijkheid durven nemen vinden wij daarbij erg belangrijk. Het onderwijs is dan ook zó ingericht dat leerlingen hierin verder kunnen groeien. Uiteraard vinden wij bij die begeleiding van de kinderen goede contacten en de samenwerking met ouders heel belangrijk. 7

10 echnaton schoolgids Met ons onderwijs brengen we de vakkennis en de vakvaardigheden van de leerlingen op het daarvoor benodigde niveau. Het leren van de leerling vraagt om passend professioneel gedrag van de docenten van de school. Het belangrijkste daarbij is dat docenten het goede voorbeeld zijn. Daarnaast daagt de docent de leerlingen uit om te leren en te groeien. Hij biedt leerlingen een heldere structuur waardoor zij uiteindelijk zelfstandig(er) kunnen leren en werken. Verder ondersteunt de docent zijn leerlingen bij hun ontwikkeling en geeft hij hen het vertrouwen dat ze heel veel (zelf) kunnen. Het spreekt vanzelf dat er alleen maar goed geleerd kan worden als er sprake is van een veilige, schone en aantrekkelijke leeromgeving. veelzijdig en uitdagend leren Elk mens is anders, elk kind is anders. Op Echnaton is er aandacht voor elk kind. Wij vragen ons af: wat heeft dit kind nodig om te kunnen leren, wat heeft dit kind nodig om een diploma te halen, wat heeft dit kind nodig om toe te groeien naar een volwaardige plaats in de samenleving? Het onderwijs op Echnaton is gericht op het ontwikkelen van kennis, kunde én persoonlijke kwaliteiten. Om leerlingen zo goed mogelijk te laten leren, maken we onderscheid in beroepsgerichte leerwegen voor doeners en theoretische leerwegen voor denkers. Sommige leerlingen zijn op de basisschool getest voor leerwegondersteunend onderwijs. Deze leerlingen komen in een klas die kleiner is. Het programma is gelijk aan dat van de basisberoepsgerichte leerweg maar wordt aangevuld met extra ondersteuning. Veel lessen worden gegeven door één vaste docent die de extra begeleiding kan geven die bij de leerling past. In de beroepsgerichte onderbouw (vmbo) worden naast de vakken wiskunde, Nederlands, Engels en Duits (leerjaar 2 kbl) de overige vakken in samenhang aangeboden. Daar waar het kan, wordt de vakinhoud aangeboden in thema s. Daar waar het moet, worden onderdelen uit de vakken apart aangeboden. In de theoretisch gerichte onderbouw (mavo, havo en vwo) worden alle vakken apart aangeboden. In de bovenbouw kiest de leerling een vakkenpakket. Nederlands en Engels zijn daarbij voor alle leerlingen verplicht. Daarnaast kiezen zij vakken die nodig zijn voor de opleiding die zij na Echnaton willen volgen. 8 Het onderwijs speelt zich niet alleen af op de school. Ook de omgeving van de school wordt nadrukkelijk bij het onderwijs op Echnaton betrokken. Met omgevingsgerichte projecten, maatschappelijke stages en de buitendagen in het intersectorale programma van de beroepsgerichte bovenbouw krijgen de leerlingen de gelegenheid om hun kennis en kunde in de praktijk toe te passen. Op die manier leveren de

11 leren in beweging leerlingen een bijdrage aan de maatschappij en op hun beurt krijgen zij er een enorme waardering voor terug. Zo worden de kinderen uitgedaagd en is het leren betekenisvol. Leerlingen op die manier zien groeien, is waar we naar streven. leren in beweging meer dan onderwijs alleen Leren in beweging betekent op de eerste plaats dat de persoonlijke ontwikkeling van de leerling de grondslag is voor ons onderwijs. Met leren in beweging bedoelen we ook letterlijk het leren in bewegen. Dat geven we vorm in het domein sport en bewegen, de extra sport, de Highschool, de pauzesport en in het naschoolse programma. Ten slotte zijn ook de ontwikkelingen in het leren volop in beweging. Op Echnaton worden die ontwikkelingen met belangstelling gevolgd. We gaan niet voortdurend mee met al die bewegingen, maar pakken op wat goed is voor onze leerlingen en wat ons helpt om onze doelen te bereiken. Echnaton is geen school van negen tot vijf. Na schooltijd kunnen alle leerlingen meedoen met allerlei activiteiten op het gebied van sport, ict of cultuur. Er kan worden gevoetbald, maar leerlingen kunnen ook kiezen uit bijvoorbeeld skaten, roeien, waterskiën, indoorklimmen, fitness of één van de andere sportactiviteiten. Zo doet Echnaton onder andere mee aan interscholaire sporttoernooien en Mission Olympic. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten op het gebied van cultuur en ict. Bovendien bestaat er de mogelijkheid om in de studio van Echnaton FM live radioprogramma s te maken of te werken met beeld en geluid. De naschoolse activiteiten zijn gratis en elke nieuwe periode wordt het aanbod gewijzigd. In het onderwijs legt Echnaton de nadruk op het belang van een gezonde levensstijl. Dat laten we niet alleen zien in een groot aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten, maar ook in het benadrukken van een gezonde manier van omgaan met elkaar. Elkaar respecteren, sportief gedrag, doorzetten, grenzen verleggen en teamwork horen daarbij. Extra sport of kunst en cultuur Alle leerlingen in de onderbouw krijgen hetzelfde aanbod van algemeen vormende vakken. Leerlingen met belangstelling op het gebied van sport kunnen naast het gewone lesprogramma kiezen uit extra sport of de Highschool. Topsporters (en sporttalenten) komen in aanmerking voor topsportbegeleiding. Leerlingen die liever op een andere manier uitgedaagd willen worden, krijgen een uitgebreid programma kunst en cultuur. 9

12 echnaton schoolgids Extra sport Deze keus is bij uitstek geschikt voor leerlingen die verschillende sporten leuk vinden en ervoor openstaan nieuwe sporten uit te proberen. We bieden de leerlingen een afwisselend programma van verschillende sporten binnen en buiten de school. De leerlingen fietsen zelf naar de verschillende locaties buiten de school. Met twee klokuren extra in de week komen deze leerlingen ruimschoots aan hun trekken. Highschool De Highschool is bedoeld voor leerlingen die in één sport geïnteresseerd zijn en nog net niet met de top mee kunnen komen. Deze leerlingen richten zich op één sport en krijgen, naast twee klokuren bewegingsonderwijs, vier klokuren training van professionele trainers. Topsport Talent School (Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport) Echnaton is een Topsport Talent School en is aangesloten bij de Stichting Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport. Dat betekent dat we leerlingen die begeleiding bieden om het beoefenen van topsport te combineren met het succesvol volgen van het onderwijsprogramma. Voor topsporters en talenten heeft Echnaton dus veel te bieden. Met een aangepast rooster en extra ondersteuning wordt het deze leerlingen mogelijk gemaakt om uit te blinken in hun sport en deel te nemen aan alle verplichtingen die dat sporten met zich meebrengt. Meer informatie kunt u vinden op Academische opleidingsschool Echnaton maakt deel uit van de academische opleidingsscholen in Almere. Dat betekent dat we op het gebied van onderwijsontwikkeling en professionalisering intensief samenwerken met de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Utrecht (Archimedes) en Hogeschool Zwolle (Windesheim). Het opleiden van toekomstige leraren en het doen van onderzoek vloeien voort uit die samenwerking. Jaarlijks begeleiden wij meerdere stagiaires die docent of onderwijsassistent willen worden. Tijdens de lessen kunnen ten behoeve van scholingsdoeleinden daarvan video-opnames gemaakt worden. 10 Burgerschap Sinds 2006 zijn scholen wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Voor Echnaton is dat een opdracht die geheel past

13 leren in beweging binnen onze onderwijsvisie. Bij burgerschap gaat het om drie begrippen: democratie: kennis van de democratie én het oefenen van democratische waarden participatie: uitoefenen van vormen van leerlinginspraak en sociale verantwoordelijkheid identiteit: zowel het ontwikkelen van een eigen persoonlijke en levensbeschouwelijke identiteit als een collectieve identiteit met aandacht voor diversiteit en multiculturaliteit Deze begrippen hebben een vaste plaats binnen ons onderwijs. Een greep uit de activiteiten die met deze drie begrippen te maken hebben: de leerlingenraad de lessen Nederlands, mens & maatschappij en maatschappijleer de maatschappelijke stages in klas 2 en 3 de regelmatige coachgesprekken tussen mentor en leerling de ouderpresentatie (de leerling vertelt over zijn eigen ontwikkeling) de aandacht in mentorlessen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling meer tijd voor de mentor met zijn klas binnen de beroepsgerichte afdelingen het SpraakWater Festival in klas 1 de buitendag bij het intersectorale programma vmbo met o.a. de leerafdelingen die gericht zijn op de omgeving van de school de nauwe samenwerking met organisaties, bedrijven en instellingen om het onderwijs én de omgeving te versterken (Clarence Seedorf Playground, bredeschool Stedenwijk, leerafdeling Stedenpunt, zorgcentra, basisscholen, activiteitencentra voor verstandelijk gehandicapten en combinatiefunctionarissen) Maatschappelijke stage De maatschappelijke stage is vanaf verplicht voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. De maatschappelijke stage staat synoniem aan iets doen voor een ander. Denk bijvoorbeeld aan het fluiten van een jeugdvoetbalwedstrijd, activiteiten doen bij de scouting, wandelen met ouderen in een rolstoel, assisteren bij sportdagen van de basisschool of bij een evenement. Leerlingen maken tijdens hun schooltijd kennis met de maatschappij én leveren een onbetaalde bijdrage aan deze samenleving. 11

14 echnaton schoolgids De leerlingen van klas 2 en klas 3 volgen een maatschappelijke stage. Op deze manier maken de leerlingen kennis met de wereld van de vrijwilliger en de wijk waarin wij als school staan. Leerlingen kiezen hun maatschappelijke stageplaats via de website Zij gaan onder begeleiding van de mentor op zoek binnen elf sectoren. Na het maken van een keuze uit één van de vele vacatures van non-profitorganisaties én na de goedkeuring van de mentor gaat de leerling aan de slag. Na afloop maakt de leerling een bewijsstuk over zijn ervaringen en hij verwerkt dit in het digitale portfolio. Op deze manier verbindt Echnaton de wereld van binnen de school met de wereld buiten de school. Naast de individuele route kan een klas of een afdeling ook besluiten om samen een project uit te voeren. Samen de handen uit de mouwen steken in het Kotterbos, ideeën bedenken en uitvoeren die te maken hebben met de leefbaarheid in de wijk of een goed doel ondersteunen met diverse acties zijn hiervan voorbeelden. De maatschappelijke stage bij Echnaton is op maat gesneden onder begeleiding van de mentor en is onderdeel van het onderwijsprogramma. 12

15 leren in beweging 13

16 14 echnaton schoolgids

17 inrichting van ons onderwijs 2 De inrichting van ons onderwijs Echnaton staat open voor iedereen met een vwo-, havo-, mavo- of vmbo-advies van de basisschool. Ouders moeten hun kind zelf bij de school aanmelden. De inschrijfprocedure voor leerlingen uit het basisonderwijs sluit elk schooljaar op 1 maart. Nieuwe leerlingen voor de andere leerjaren moeten ook door hun ouders worden aangemeld. Na aanmelding volgt met deze leerlingen een intakegesprek en wordt er informatie opgevraagd bij de toeleverende school. De inschrijftermijn voor de andere leerjaren sluit op 1 april. leerwegen Echnaton biedt leerlingen verschillende opleidingen. Op grond van het advies van de basisschool wordt de leerling geplaatst in een leerweg. Leerlingen die beter leren door denken komen terecht in de theoretische leerwegen. Dat zijn de mavo- of de havo/ vwo-leerwegen. Leerlingen die beter leren door doen zitten in de beroepsgerichte leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) of de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl). mbo hbo klas 1 klas 2 klas 3 klas 4 klas 5 bb bb bb (lwoo) bb (lwoo) kb kb kb kb mavo mavo mavo mavo mavo havo havo havo havo hv hv hv vwo Helen Parkhurst beroepsgerichte leerwegen theoretische leerwegen 15

18 echnaton schoolgids theoretische leerwegen De leerlingen in de havo/vwo zitten minimaal drie jaar bij elkaar in de klas. Na het derde leerjaar stromen de vwo-leerlingen door naar de bovenbouw (tweede fase) van Helen Parkhurst. Daar maken zij een keuze uit de profielen natuur & techniek, natuur & gezondheid, economie & maatschappij of cultuur & maatschappij. Havo-leerlingen die het profiel economie & maatschappij - management, sport & bewegen kiezen, blijven op Echnaton en ronden na totaal vijf jaar de havo af. Goede contacten met het hbo zorgen voor een soepele doorstroom na de havo. De leerlingen in de mavo (tl) blijven vier jaar bij elkaar in de klas. Na het examen kiezen zij voor een vervolg in de havo of voor doorstroom naar het hoogste niveau binnen het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsgerichte leerwegen De beroepsgerichte leerwegen kennen een onderbouw en een bovenbouw. Leerlingen in de onderbouw krijgen een breed programma aangeboden waarin wordt voldaan aan de kerndoelen. Leerlingen met eenzelfde advies, bbl of kbl, zitten gedurende de twee onderbouwjaren bij elkaar in de klas. Leerlingen in de beroepsgerichte bovenbouw volgen het intersectorale programma: een programma dat leerlingen de mogelijkheid biedt om zich langer (en uitgebreider) te oriënteren op verschillende soorten werk en werkomgevingen. Dit gaat samen met een intensieve loopbaanbegeleiding. Uiterlijk in klas vier maken de leerlingen de keuze voor een uitstroomprofiel: ze doen examen in technologie & commercie of ze kiezen voor een examen dienstverlening & commercie. Beide examens bieden de leerlingen toegang tot een groot aantal vervolgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. De algemeen vormende vakken in het intersectorale programma, Nederlands, Engels, wiskunde of economie en biologie of nask volgen de leerlingen op bbl- of kbl-niveau. In het beroepsgerichte gedeelte werken de basis- en kaderleerlingen samen. Hier wordt vooral gekeken naar het niveau van de praktische talenten van de leerlingen: hoe werkt de leerling samen, kan hij eenvoudige of ook complexere werkzaamheden aan en doet hij dat onder begeleiding of kan hij dat helemaal zelfstandig? 16

19 inrichting van ons onderwijs 17

20 18 echnaton schoolgids

21 opleidingen en leerlingprofiel 3 Opleidingen en leerlingprofiel De opleidingen zijn verdeeld over afdelingen. Deze afdelingen hebben ieder een eigen plek in het gebouw. Elke afdeling heeft een vast team van mentoren en vakdocenten. Zij geven vrijwel al hun lessen in de eigen afdeling en overleggen regelmatig over de voortgang van de leerlingen. Havo/vwo In de havo/vwo zitten leerlingen die theoretisch en abstract kunnen denken. Het zijn leerlingen die ingewikkelder vraagstukken kunnen oplossen door te onderzoeken en er achter te komen hoe iets in elkaar zit. Havo- en vwo-leerlingen beschikken over de nodige zelfstandigheid en de nodige studievaardigheden. Ondersteuning door de docenten richt zich vooral op de verbetering van deze vaardigheden. De havo/vwo op Echnaton is zeer geschikt voor leerlingen die een hoog niveau van onderwijs willen combineren met een hoog niveau in de sport. In het derde jaar havo/vwo kiezen de leerlingen een profiel. De keuze van het profiel bepaalt in hoge mate de vakken van het eindexamen. Na het derde leerjaar vervolgen de vwo-leerlingen de bovenbouw bij Helen Parkhurst. Vanzelfsprekend is het onderwijsprogramma van Echnaton daar volledig op afgestemd en wordt de leerling op deze overstap voorbereid. Leerlingen met een vwo-diploma kunnen verder studeren aan de universiteit. Ook op Helen Parkhurst kunnen alle topsporters gebruikmaken van de extra faciliteiten om studie en topsport te combineren. Havo-leerlingen maken hun studie af in de eigen bovenbouw van Echnaton. De school richt zich vanwege de sportgeoriënteerde leerlingen op het profiel economie & maatschappij management, sport & bewegen. De vakken economie, wiskunde, geschiedenis en een keuze uit management & organisatie (m&o) of aardrijkskunde zijn verplicht. De leerlingen kunnen verder een keuze maken uit de volgende vakken: bewegen, sport & maatschappij (bsm), aardrijkskunde, m&o of biologie. Vanaf havo 4 hebben de leerlingen drie banduren per week. In de (verplichte) banduren krijgen de leerlingen wekelijks extra ondersteuning in kleine groepen. De leerlingen kunnen voor de banduren zelf een keuze maken uit de vakken waarin zij extra ondersteuning willen hebben. De huidige havo 5 volgt de lessentabel zonder banduren, zoals bij aanvang was afgesproken. 19

22 echnaton schoolgids Leerlingen met een havo-diploma kunnen hun opleiding vervolgen in het hoger beroepsonderwijs. Echnaton is gericht op aansluiting bij de hbo-opleidingen voor economie en management, fysiotherapie, ergotherapie, onderwijs en opvoeding, sportmanagement en de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding. Uiteraard blijft een vervolg bij andere hbo-opleidingen ook mogelijk. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: accountancy, bedrijfseconomie, bestuurskunde, communicatieopleidingen, financiële opleidingen, hbo rechten, journalistiek, informatie & entertainment, pedagogiek, personeel en arbeid. 20 lessentabel havo/vwo, en (één lesuur = 60 minuten), leerjaar 1 t/m 3 + havo 4 en 5 les leerjr. 1 leerjr. 2 leerjr. 3 leerjr. 4 leerjr. 5 Nederlands Engels Duits 2 2 Frans wiskunde A geschiedenis aardrijkskunde** (kv) 2(k) maatschappijleer 2 economie management & organisatie** 2(kv) 2 natuur-/scheikunde biologie (k) 2(k) kunst & cultuur bewegen, sport & maatschappij 2(k) 2(k) bewegingsonderwijs studieles banduren ne, en, wi, ec, mo, ak, gs 3 3 extra taal 1 extra rekenen 1

23 opleidingen en leerlingprofiel keuzeprogramma onderbouw extra sport 2 Highschool 4 topsport-/talentbegeleiding* 4 extra kunst & cultuur 2 * waarvan 2 lesuren i.p.v. bewegingsonderwijs (k) = keuzevak in leerjaar 4 havo. Te kiezen één uit drie vakken, te weten: aardrijkskunde, biologie of bewegen, sport & maatschappij of management & organisatie ** management & organisatie of aardrijkskunde is een verplicht profielvak lessentabel havo 5, (één lesuur = 60 minuten) les leerjr. 5 Nederlands 3 Engels 3 Duits Frans wiskunde 3 geschiedenis 3 aardrijkskunde 3(k) maatschappijleer economie 3 management & organisatie** 3 natuur-/scheikunde biologie 3(k) kunst & cultuur bewegen, sport & maatschappij 3(k) lichamelijke opvoeding 2 studieles 3 21

24 echnaton schoolgids Mavo Mavo-leerlingen hebben een brede interesse, leren door te studeren, maar hebben daarbij wel ondersteuning nodig. Ook de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid zullen met de nodige ondersteuning verder ontwikkeld worden om op het havo-niveau of het middelbaar beroepsonderwijs aan te kunnen sluiten. De mavo start in leerjaar 1 en loopt door tot en met het eindexamen in de vierde klas. Eigenlijk is er in de mavo geen onderscheid tussen een onderbouw en een bovenbouw. Mavo-leerlingen krijgen les van een vast docententeam dat samen met de leerlingen gaat kijken of zij kunnen doorstromen naar de vierde klas van de havo of naar het hoogste niveau van het middelbaar beroepsonderwijs. Mavo-leerlingen doen examen in verschillende vakken. Daartoe behoort ook de mogelijkheid om examen te doen in het vak lichamelijke opvoeding II. Het vakkenpakket biedt de beste garantie voor een succesvol vervolg op de havo of in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast is er in het lesprogramma aandacht voor loopbaanoriëntatie, studievaardigheden, onderzoeksvaardigheden, samenwerkingsvaardigheden en zelfstandig werken en plannen: allemaal vaardigheden die onmisbaar zijn voor de toekomst. 22 lessentabel mavo (één lesuur = 60 minuten), leerjaar 1 t/m 4 les leerjr. 1 leerjr. 2 leerjr. 3 leerjr. 4 Nederlands 3 3 3v 4v Engels 2 2 2v 3v Duits 2 2k 3k Frans 2 2 2k 3k wiskunde 3 3 3v 3k geschiedenis 2 2 2k 3k aardrijkskunde 2 1 2k 3k maatschappijleer 1 2v maatschappijleer 2 3k economie 1 3sv 3sv natuur-/scheikunde sv 3sv natuur-/scheikunde 2 2k 3k biologie 1 1 2sv 3sv k&c en kunstvakken 1 (lj3) 2 2 1av

25 opleidingen en leerlingprofiel lichamelijke opvoeding av 2av lichamelijke opvoeding 2 2k 3k studieles 2 2 2av 2av extra taal 1 extra rekenen 1 keuzeprogramma onderbouw extra sport extra 2 v = verplicht examenvak Highschool 4 k = keuze examenvak topsport-/talentenbegeleiding* 4 av = algemeen verplicht vak extra kunst & cultuur 2 sv = sectorvak * waarvan 2 lesuren i.p.v. lichamelijke opvoeding 1 Vmbo onderbouw In de beroepsgerichte onderbouw zitten de leerlingen met een bbl- of kbl-advies. Leerlingen met eenzelfde advies zitten in dezelfde klas. Het onderwijs in de beroepsgerichte onderbouw richt zich op kinderen die beter leren en onthouden door doen. Het praktisch werken is het uitgangspunt voor het onderwijs en de theorie wordt daaraan opgehangen. In de beroepsgerichte onderbouw worden meerdere vakken door één docent gegeven. Dit geeft meer structuur en rust in de klas, wat het leerklimaat ten goede komt. Bbl (basisberoepsgerichte leerweg) In de bbl is de hoeveelheid theorie beperkt. Bij Nederlands en wiskunde ligt de nadruk op taal- en rekenonderwijs. De andere algemeen vormende vakken werken met thema s die dicht bij de belangstelling van de leerling liggen. De kinderen werken volgens een gegeven planning en volgens een duidelijke structuur. Kbl (kaderberoepsgerichte leerweg) In de kbl krijgt de theorie meer diepgang. De algemeen vormende vakken worden op een vergelijkbaar niveau als de mavo afgesloten. De praktische opdrachten zijn ingewikkelder en de leerling krijgt steeds meer ruimte om op eigen wijze te plannen en zijn werk te organiseren. 23

26 echnaton schoolgids lessentabel bbl en kbl (één lesuur = 45 minuten), leerjaar 1 en 2 les leerjr. 1 bbl/kbl leerjr. 2 bbl leerjr. 2 kbl Nederlands Engels Duits 2 wiskunde mens & natuur mens & maatschappij kunst & cultuur 3* 3 3 bewegingsonderwijs 3* 3 3 oriëntatie op de toekomst studieles * wisselrooster waarbij leerlingen een periode 2 uur bewegingsonderwijs en 4 uur kunst & cultuur krijgen en in de andere periode 4 uur bewegingsonderwijs en 2 uur kunst & cultuur keuzeprogramma onderbouw (één lesuur = 60 minuten) extra sport 2 Highschool 4 topsport-/talentenbegeleiding 2 extra kunst & cultuur 2 Lessen keuzeprogramma worden gekoppeld aan de afdeling mhv 24 Vmbo bovenbouw, het intersectorale programma Leerlingen uit de bbl en de kbl stromen door in dezelfde leerweg in de bovenbouw. De beroepsgerichte bovenbouw bereidt leerlingen voor op een vervolg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een keuze voor een beroepsopleiding komt voor veel leerlingen erg vroeg. Daarom heeft Echnaton een moderne vorm van voorbereidend beroepsonderwijs: het intersectorale programma. Hierdoor komt de leerling in aanraking met verschillende sectoren van het vmbo en is uitstel van keuze en een brede oriëntatie mogelijk.

27 opleidingen en leerlingprofiel 25

28 echnaton schoolgids Leerjaar 3 en 4 Het werk, de werkomgeving en de beroepen van tegenwoordig zijn niet meer te vergelijken met die van vroeger. Een verpleegster moet bijvoorbeeld niet alleen verstand hebben van verpleging en zorg, maar komt in het werk ook steeds meer in aanraking met techniek en met computers. De timmerman van tegenwoordig heeft niet genoeg aan verstand van hout, verbindingen, schroeven en spijkers, maar moet ook een keuken kunnen plaatsen, een muurtje kunnen metselen of gas/elektra kunnen aansluiten. En de winkeleigenaar redt het niet meer met productkennis en boekhouden alleen. Hij moet tegenwoordig kennis hebben van ondernemen en de markt. In elk beroep krijgt men veel meer dan vroeger te maken met zaken uit de techniek, de dienstverlening en de commercie. Om onze leerlingen hierop voor te kunnen bereiden, heeft Echnaton een nieuwe vorm van voorbereidend beroepsonderwijs ingevoerd: het intersectorale programma. Dit programma is ontstaan uit veranderingen in werk en beroep. Het is ontstaan uit de behoefte aan nieuw en eigentijds onderwijs dat zich beweegt op het snijvlak van de verschillende sectoren. De kern van het intersectorale programma is een brede oriëntatie op verschillende soorten werk en werkomgevingen, gekoppeld aan een intensieve begeleiding. In de derde klas krijgen de leerlingen een breed programma aangeboden. De leerling maakt een keuze uit verschillende modules en maakt zo kennis met onderdelen uit allerlei arbeidsgebieden en werksoorten uit de wereld van de techniek, de commercie, de dienstverlening en de sport. In die modules is er niet alleen aandacht voor kennisoverdracht, ook de ontwikkeling van vaardigheden speelt een belangrijke rol. De beroepshouding die in alle sectoren van groot belang is, krijgt veel aandacht. Daarmee biedt het programma de leerlingen een stevige brug naar méér dan één beroep. De oriëntatie vindt plaats in het vak intersectorale vaardigheden (isv) en de stages (de buitendag) waar leerlingen ervaringen kunnen opdoen in verschillende werelden (zie kader pagina 27). Het verwerken van de ervaringen, het spiegelen daarvan aan de eigen talenten, interesses en ambities en de uiteindelijke keuze voor een vervolg in het middelbaar beroepsonderwijs vragen om een gedegen begeleiding. Met een uitgebreid mentorprogramma en veel contacttijd tussen mentor en leerling wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd en gestimuleerd. 26 De keuze voor een vervolgopleiding wordt in het intersectorale programma niet langer meer gemaakt aan het eind van het tweede leerjaar zoals bij de traditionele vmboprogramma s. Leerlingen kiezen hun eigen moment voor schoolloopbaankeuzes.

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector)

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector) Oudergids Woord vooraf In dit document zijn op alfabetisch volgorde een aantal onderwerpen opgenomen waar ouders regelmatig naar vragen en weet van moeten hebben. Er is de nodige over overlap met andere

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie