AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de gegevens zorgvuldig en correct in. Als u iets niet weet, zet vooraan een kruisje zodat u weet wat u later nog moet in- of aanvullen, zonder dat u het gehele formulier weer door moet nemen. Persoonlijke gegevens Aanvrager 1 Voor- en Achternaam Voorletters Geboortedatum Geboorteplaats BSN adres Telefoonnummer Mobiel nummer Man/Vrouw Aanvrager 2 (partner) Voor- en Achternaam Voorletters Geboortedatum Geboorteplaats BSN Mobielnummer Man/Vrouw Burgerlijke staat Alleenstaand Samenwonend Gereg. partnerschap Gehuwd in Gem.van Goed. Gehuwd op Huw. voorw. Gescheiden Weduwe/Weduwnaar : Inwonende minderjarige kinderen Voorletters Naam Geboortedatum Roepnaam Soort Onderwijs Woon- of verblijfgegevens (HUURSPECIFICATIE BIJSLUITEN) Woonsituatie Huur Koop Inwonend Tehuis Anders: Gegevens verhuurder: Postcode en woonplaats Inkomsten per maand (salarisstroken van de afgelopen 3 maanden bijsluiten) betaalperiode Salaris aanvrager p/mnd p/4wkn OF Uitkering aanvrager p/mnd p/4wkn Salaris partner p/mnd p/4wkn OF Uitkering partner p/mnd p/4wkn p/mnd p/4wkn Overige inkomsten p/mnd p/4wkn Inkomsten aanvrager; vast contract contract t/m. Inkomsten partner; vast contract contract t/m.

2 Belastingen (beschikkingen over dit jaar bijsluiten) Heffingskorting / IB aanvrager p/mnd p/jr Heffingskorting / IB partner p/mnd p/jr Zorgtoeslag p/mnd p/jr Huurtoeslag p/mnd p/jr Kindgebondenbudget p/mnd p/jr Kinderopvangtoeslag p/mnd p/jr Kinderalimentatie p/mnd p/jr Partneralimentatie p/mnd p/jr Kinderbijslag p/mnd p/jr Studietoelage p/mnd p/jr Tegemoetkoming studiekosten p/mnd p/jr Inkomsten uit arbeid aanvrager; vast contract detachering/ contract t/m. Inkomsten uit arbeid partner; vast contract detachering/ contract t/m. Uitgaven (LET OP: alle recente nota s bijsluiten) * Indien u inlogcodes heeft om wijzigingen etc. door te geven; deze bij voegen betaalperiode Hypotheek hoofdsom p/mnd anders nm. - Hypotheekrente per. - Hyp. levensverzekering per. - Hypotheek overige per. Huur per. Gas per. Electra per. Water per. Zorgverzekering aanvrager per. Zorgverzekering partner per. Kabel /Digitale TV per. Internet per. Telefoon per. Mobiele telefoon aanvrager per. Mobiele telefoon partner per. Gemeentelijke belastingen per. Waterschapsbelasting per. Verzekeringen: per. Aansprakelijkheidsverzek per. Inboedel per. Uitvaart per. Opstal per. Auto (WA/Casco/Beperkt) per. Abonnementen:. per.. per. Contributies:. per.. per. Eigen bijdrage thuiszorg per. Motorrijtuigenbelasting per. ANWB lidmaatschap per. Reiskosten per. Kosten kinderen: Schoolboeken per. Schoolgeld per. Kinderopvang per. Overige uitgaven:. per.

3 . per. Overige gegevens (LET OP: alle kopieën bijsluiten) Is kwijtschelding aangevraagd voor (gemeentelijke) belasting en Ja Nee waterschapsheffingen? Is Huurtoeslag aangevraagd? Ja Nee Is Zorgtoeslag aangevraagd? Ja Nee Is aangifte inkomstenbelasting gedaan? Ja Nee Is voorlopige teruggaaf geregeld bij de belastingdienst? Ja Nee Is een langdurigheidstoeslag aangevraagd? Ja Nee Is een tegemoetkoming studiekosten aangevraagd? Ja Nee Bank- en spaarrekeningen (bijsluiten kopie bankafschriften afgelopen 3 maanden) Naam bank Rekeningnummer Soort rekening Saldo Datum saldo Vermogen en bezittingen OPGAVE BIJSLUITEN Bezit u een auto? Ja Nee Bezit u een eigen woning? Ja Nee OZB Bezit u ander onroerend goed? Ja Nee Waarde: Bezit u effecten, aandelen, etc.? Ja Nee Waarde: Heeft u andere kostbare bezittingen? Ja Nee Waarde: Zoja; wat Persoonlijke lening(en) en creditcard(s) (bijsluiten kopie recente opgave) Kredietverstrekker Max. bedrag Geleend bedrag Aflossing per maand Kredietnr. Schulden: Heeft u schulden die niet meer door u afbetaald (kunnen) worden? Nee Ja Hebt u bovenstaande vraag (schulden) met ja beantwoord, dan verzoeken wij u een overzicht te geven van uw schulden (ook wanneer u reeds een aanvraag schuldregeling hebt ingediend). U kunt daarbij gebruik maken van onze bijlage. Is eerder een Schuldregeling VIA DE GEMEENTE ingediend / aangevraagd. Zoniet dan kunt u deze vraag overslaan Aanvraag SHV toegekend, dd: Aanvraag afgewezen; datum.. reden:. Gemeente / Organisatie Postcode / plaats Is eerder een WSNP verzoek ingediend. Zoniet dan kunt u deze vraag overslaan WSNP regeling Aangevraagd dd: Rechtbank te.. Afgewezen Met Schone Lei WSNP bewindvoerder Postcode / plaats

4 Indien Afgewezen / beëindigd zonder schone lei: Reden afwijzing / beëindiging WSNP: Keuze van inkomensbeheer: *aankruisen wat van toepassing / gewenst is: Budgetbeheer Beschermingsbewind (uitsluitend wanneer er sprake is van een lichamelijke- of geestelijke beperking) INDIEN BEWINDVOERING GEWENST IS DIENT EEN BEHANDELPLAN OF ANDERSZINS DOCUMENT VAN MAATSCHAPPELIJK-, PSYCHOSOCIALE DIENSTVERLENER OF ZORGVERLENER BIJGEVOEGD TE WORDEN (BIJV. SIS-INDICATIE) Uitsluitend van toepassing wanneer er sprake is van verzoek tot beschermingsbewind Contactpersoon Naam contactpersoon Postcode/plaats Telefoon Uitsluitend van toepassing wanneer er sprake is van inwoning tehuis of andere begeleidende woonvorm) Instantie: Naam contactpersoon Postcode/plaats Telefoon Mobiele telefoon Bij iedere wijziging van uw persoonlijke situaties na invulling van dit formulier, dient u TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer hierover te informeren. Bij ondertekening geeft u TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer toestemming relevante informatie op te vragen bij derden tbv. van uw budgetplan. Uw gegevens worden met zorg beheert en niet aan derden verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoer budgetbeheer of beschermingsbewind zonder uw toestemming. TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer is zich ervan bewust dat we veel van u willen weten. Om uw geldzaken goed te kunnen beheren, hebben wij een compleet overzicht nodig. Alleen bij een volledig ingevuld en ondertekende aanvraag met alle hieronder genoemde noodzakelijke documenten kunnen wij een goed budgetplan voor u opstellen en u optimaal van dienst zijn. Naar waarheid ingevuld op (datum) te Handtekening aanvrager 1: Handtekening aanvrager 2 (partner)

5 Het is in uw eigen belang alle noodzakelijke documenten bij te voegen. Dit voorkomt achteraf teleurstelling en vervelende situaties voor u, maar ook voor ons. Vink aan welke documenten voor u van toepassing zijn en bijvoegt: zo kunt u niets vergeten!!! Kopie geldig legitimatiebewijs; zowel voor- als achterkant (geen rijbewijs) aanvrager(-s) Digi-D code aanvrager met vermelding van loginnaam en wachtwoord; aanvrager(-s) Alle Bank en/of giroafschriften van de afgelopen 3 maanden Inkomens- of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden aanvrager(-s) Recente Polis Ziektekostenverzekering (met vermelding van maandelijkse premie) aanvrager(-s) Recent polisoverzicht(-en) van alle verzekeringen (Aansprakelijkheidsverzekering particulieren, inboedelverzekering, uitvaartverzekering, etc.) *** Recente huurspecificatie (en evt. huurcontract) Indien u een eigen woning bezit; kopie Eigendomsbewijs en Hypotheekakte Recente opgave van de vaste lasten, zoals voorschotnota Energie, Gas, Water Recente opgave Gemeentelijke- en Waterschapsbelastingen, telefoonabonnement, tijdschrift, krant, verenigingen of sport/fitnessabonnement etc. (Indien van toepassing): Kopie echtscheidingsconvenant m.v.v. partner- en / of kinderalimentatie (Indien van toepassing): Recente beschikking Voorlopige Teruggave (Indien van toepassing): Recente beschikking Huurtoeslag (voor- en als achterkant) (Indien van toepassing): Recente beschikking Zorgtoeslag (voor- en achterkant) (Indien van toepassing): Recente beschikking Kindgebondenbudget (voor- en achterkant) (Indien van toepassing): Recente beschikking kinderopvangtoeslag (voor- en achterkant) (Indien van toepassing): Recente beschikking kinderbijslag (SVB) (Indien van toepassing): Recente saldo-opgave (o.a. doorlopende- of verzendhuiskredieten etc.) (Indien van toepassing): Overzicht van alle kostbare bezittingen (Indien van toepassing): Recente opgave Persoonsgebonden budget van u en /of uw partner (Indien van toepassing): kopieën van alle creditcardpassen en recente saldo-opgave (Indien van toepassing): Recente nota s van alle schulden /openstaande vorderingen (Indien van toepassing): Indien u binnen 12 mnd weduwe/weduwnaar bent de erfrechtverklaring (Indien van toepassing): Wanneer u reeds een beschermingsbewindvoerder heeft: Kopie van de beschikking m.v.v. wanneer en welke bewindvoerder is toegewezen (Indien van toepassing): Indien er sprake is van toelating WSNP: Kopie van de toelating (uitspraak Rechtbank) met vermelding van datum en welke bewindvoerder-wsnp is aangesteld Opgave van schulden door uw bewindvoerder-wsnp verstrekt (welke schulden er meegenomen zijn in het wettelijk schuldtraject) Eventuele door de bewindvoerder-wsnp u opgelegde verplichtingen of gemaakte afspraken. *** AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN IS VERPLICHT; HEEFT U DEZE NIET, DAN ZULLEN WIJ DEZE VOOR U AANVRAGEN. Indien er gegevens ontbreken kan dit gevolgen hebben voor uw budget. U kunt het volledig ingevuld en ondertekend formulier met alle documenten sturen naar: TakeCare Bewindvoering& Budgetbeheer, Postbus 34, 4460 AA Goes

6 TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Bijlage: Gegevens schuldeisers (indien van toepassing) *kopieën opgave openstaande schulden kunt u bijsluiten Naam schuldeisers of deurwaarder/incassobureau Reg./dossiernr. Hoogte schuld Indien u aflost: Bedrag p/mnd (indien meer ruimte noodzakelijk is kunt u deze pagina kopiëren en bijsluiten) Ruimte voor eventuele opmerkingen / aantekeningen

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Aanmeldformulier Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Uw Gegevens Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Bewindvoering Naam & Voornamen M / V Geboortedatum

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap 1. WAT IS UW KEUZE OOR BEWINDOERING? rijwillig beheer Beschermingsmaatregel UW GEGEENS 2. Persoonsgegevens 4. Identificatie oornaam oorletters Achternaam Geslacht Man rouw Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke staat

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer SVF Nederland www.svf.nl Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar het dichtstbijzijnde SVF Regiokantoor! Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier Opdrachtbevestiging. Onderbewindstelling Budgetbeheer Budgetbeheer Extra Budgetcoaching

Aanvraagformulier Opdrachtbevestiging. Onderbewindstelling Budgetbeheer Budgetbeheer Extra Budgetcoaching Aanvraagformulier Opdrachtbevestiging Onderbewindstelling Budgetbeheer Budgetbeheer Extra Budgetcoaching Dit formulier volledig invullen s.v.p. Deze aanvraag is voor: Mijzelf Vader Moeder Broer Zus Anders

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling *Brochure voor cliënten 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Aanvraagformulier onderbewindstelling

Aanvraagformulier onderbewindstelling Aanvraagformulier onderbewindstelling Dit formulier graag zo volledig mogelijk invullen: Deze aanvraag is voor: 1. Mijzelf 2. Vader 3. Moeder 4. Broer 5. Zus 6. Anders namelijk Geef het nummer wat van

Nadere informatie

Hartholt Bewindvoering

Hartholt Bewindvoering Postbus 3 8140 AA Heino Tel. 0572-390333 Fax. 0572-390311 Email infobb@hartholtbewindvoering.nl Intakeformulier cliënten Budgetbeheer Het intakeformulier is bedoeld om de volledige financiële situatie

Nadere informatie

Aanmelding budgetbeheer

Aanmelding budgetbeheer Aanmelding budgetbeheer afdeling budgetbeheer Met dit formulier verzoekt u BTB uw budgetbeheer op zich te nemen. Het intakeformulier is bedoeld om uw financiële situatie goed in kaart te kunnen brengen.

Nadere informatie

Aanmeldformulier Budgetbeheer

Aanmeldformulier Budgetbeheer Voor de aanmelding van budgetbeheer bij RJBeheer dient het inschrijfformulier zo compleet mogelijk te worden ingevuld. Alleen hierdoor kan er op de juiste manier een goede begroting tot stand komen. Persoonlijke

Nadere informatie

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren.

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren. Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de (financiële) situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Graag ontvangen we naast alle gegevens van de cliënt ook de gegevens van de begeleider of contactpersoon

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Wat betekenen de plaatjes op de tabs?

Wat betekenen de plaatjes op de tabs? Wat betekenen de plaatjes op de tabs? Nog betalen Salaris of uitkering Andere inkomsten Wonen Energie en water Gemeente en waterschap Telefoon, kabel en internet Zorg Verzekeren Kinderopvang, school &

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie