De dekkingen van uw Privé Pakket Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De dekkingen van uw Privé Pakket Online"

Transcriptie

1 De dekkingen van uw Privé Pakket Online

2 De dekkingen van uw Privé Pakket Online U kunt in uw Privé Pakket Online verschillende verzekeringen opnemen. Maar ook als u nu een losse verzekering heeft, kunt u gebruik maken van het Privé Pakket Online. Hieronder vindt u per product de dekkingen van het Privé Pakket Online en de voordelen daarvan. U ontvangt deze nieuwe dekkingen voor de verzekeringen die u al heeft lopen zonder er extra premie voor te betalen. U vindt de volledige voorwaarden van het Privé Pakket Online op onze website: Uw voordeel neemt toe als u meer verzekeringen in uw pakket heeft. Wilt u uw pakket uitbreiden? Regel het gemakkelijk via uw assurantieadviseur. Â voordelen privé pakket online Al uw particuliere verzekeringen in één pakket: Aansprakelijkheid Particulier Inboedel Woonhuis Doorlopend Reis Rechtbijstand Particulier Personenauto Motor Klassieke Auto Caravan Ongevallen Producten zijn goed op elkaar afgestemd. Zeer uitgebreide dekking Geen extra kosten (polis-, prolongatie- en incassokosten) Geen toeslag als u in termijnen betaalt, ook niet als u één verzekering in uw pakket heeft Als u meerdere verzekeringen in uw pakket sluit, profiteert u van de pakketkorting. De kortingstructuur is vereenvoudigd. Alle basisverzekeringen (zoals uw Personenauto-, Inboedel- en Aansprakelijkheidsverzekering) tellen mee in de pakketkorting. De korting bedraagt bij: 1 verzekering 0% korting 2 verzekeringen 2% korting 3 verzekeringen 4% korting 4 verzekeringen 6% korting 5 verzekeringen 8% korting 6 verzekeringen of meer 10% korting Uitbreidingen op uw basisverzekering (bijv. een Ongevallen Inzittendenverzekering bij uw Personenautoverzekering) geven dus geen extra korting. Heeft u twee of meer basisverzekeringen lopen? Dan heeft u ook recht op een ongevallenverzekering die bij overlijden van de verzekeringnemer 5.000,- uitkeert. De overlijdensdekking is opgenomen in de Algemene Pakketvoorwaarden (en staat dus niet meer op het verzekeringsoverzicht). 3

3 Â dekkingen per verzekering Hieronder treft u een toelichting aan op de dekkingen. U kunt op uw verzekeringsoverzicht zien welke verzekeringen er in uw Privé Pakket Online zitten. Â aansprakelijkheid particulier Het merendeel van de verzekerden krijgt voor Aansprakelijkheidsverzekering Particulier een ruime dekking van ,- als zij schade aan een ander toebrengen. Welke dekking u heeft staat op het verzekeringsoverzicht. U heeft ook dekking voor: vriendendienst ,- als u vrienden of bekenden helpt, zonder dat u daar belang bij heeft opzicht ,- als u een zaak (bijv. gereedschap) van een ander dan een verzekerde voor korte of langere tijd gebruikt, leent of huurt. Verhaalsbijstand Als u de aanvullende dekking Verhaalsbijstand heeft, kunt u de schade laten verhalen die u zelf geleden heeft. U heeft geen eigen risico in geval van schade. Â inboedel Uw inboedelverzekering heeft een ruime dekking als er door onverwachte gebeurtenissen schade aan uw inboedel ontstaat die zich in uw woning bevindt. Of als er zaken die bij uw inboedel horen gestolen worden uit uw woning. Garantie tegen onderverzekering/maximale vergoedingen U heeft garantie tegen onderverzekering. Bij een schade die onder de dekking valt, keren wij deze volledig uit, ongeacht de werkelijke waarde van de inboedel. Op uw verzekeringsoverzicht staat daarom geen verzekerd bedrag meer. Voor bepaalde onderdelen geldt wél een maximale vergoeding: * Let op! Deze bedragen zijn in de meeste gevallen voldoende. Heeft u echter een kostbare collectie of andere bijzondere bezittingen waarvan de waarde boven de maximale vergoedingen uitkomt? Dan kunt u een aanvullende verzekering sluiten voor een hoger bedrag. Neem hierover contact op met uw assurantieadviseur. foto-, video-, audio- en computerapparatuur ,-* lijfsieraden ,-* bijzondere bezittingen, zoals verzamelingen, antiek, kunst en muziekinstrumenten ,-* geld en geldswaardig papier ,- vaartuigen, caravans, aanhangwagens, onderdelen en accessoires van motorrijtuigen die zich in de woning bevinden ,- eigendommen van anderen ,- Bij schade door storm geldt voor huurdersbelang een eigen risico van 250,- per gebeurtenis. Aanvullende verzekering Als u op uw huidige verzekering een glasdekking had, dan is dit op uw verzekeringsoverzicht opgenomen als aanvullende verzekering. 4

4 Privé Pakket Online  dekking  woonhuis Uw woonhuisverzekering biedt een ruime dekking als door onverwachte gebeurtenissen schade ontstaat aan uw woonhuis en alles wat voor privégebruik op uw perceel gebouwd is. De dekking is altijd inclusief glas en de fundering. Garantie tegen onderverzekering/maximale vergoeding U heeft garantie tegen onderverzekering. Schade die onder de dekking valt wordt volledig vergoed, ongeacht de werkelijke waarde van het woonhuis. Op uw polis staat daarom geen verzekerd bedrag meer. Bij beschadiging of breuk van bijzonder glas (antiek, geëtst of beschilderd glas) was er vaak geen dekking. Hiervoor is er nu wel een vergoeding, van maximaal 500,- per gebeurtenis. Bij schade door storm geldt een eigen risico van 250,- per gebeurtenis.  doorlopend reis Uw Doorlopende Reisverzekering biedt een ruime dekking als u tijdens uw vakantie onverwacht iets overkomt. De verzekering bestaat uit de volgende onderdelen: vergoeding buitengewone kosten (bijvoorbeeld repatriëring, opsporings- en reddingskosten, extra reis- en verblijfkosten) kostprijs geneeskundige kosten kostprijs ongevallen bij overlijden ,- bij blijvende invaliditeit ,- rechtsbijstand binnen Europa kostprijs buiten Europa ,- automobilistenhulp (auto/aanhanger jonger dan 9 jaar) hulpverlening via alarmcentrale Aanvullende verzekeringen Als u op uw huidige verzekering een van hieronder genoemde onderdelen al had verzekerd, is dit op uw verzekeringsoverzicht opgenomen als aanvullende verzekering. vergoeding wintersport kostprijs avontuurlijke sporten (bijvoorbeeld abseilen, raften, duiken, bergklimmen en parasailing. In de polisvoorwaarden staat een uitgebreide opsomming) kostprijs bagage ,- per verzekerde voor bepaalde onderdelen geldt een maximumvergoeding, zoals: foto-, film- en computerappartuur ,- per verzekerde lijfsieraden ,- per verzekerde (tele)communicatieapparatuur ,- per verzekerde waardevolle zaken voor alle verzekerden gezamenlijk ,- per verzekerde annulering 1.000,-/ 1.500,-/ 2.500,- per verzekerde Let op! Bewaar het telefoonnummer van de alarmcentrale samen met het polisnummer bij uw reisdocumenten zodat u het bij de hand heeft op vakantie. Of nog beter: sla het gelijk op in uw mobiele telefoon. U heeft geen eigen risico in geval van schade. Wijziging alarmcentrale! Heeft u op vakantie hulpverlening nodig of gaat u buitengewone kosten maken? Schakel dan altijd vooraf de alarmcentrale in om toestemming te vragen. Het telefoonnummer van de alarmcentrale is gewijzigd. Het nummer is nu

5 Â rechtsbijstand particulier U kunt in allerlei situaties terechtkomen waarbij u rechtsbijstand kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij conflicten die te maken hebben met het aankopen van producten of een dreigend ontslag door uw werkgever. Uw rechtsbijstandverzekering geeft dan recht op bijstand van de onafhankelijke specialisten van SRK Rechtsbijstand. Aanvullende verzekeringen Als u op uw huidige verzekering dekking had in verband met geschillen: met een eigen woning of het verhalen van schade na een verkeersongeval met de auto, dan is dit op uw verzekeringsoverzicht opgenomen als aanvullende verzekering. U heeft geen eigen risico in geval van schade. Wel geldt dat: het belang van het conflict minimaal 225,- moet zijn. als de zaak over een motorrijtuig gaat moet dit belang minimaal 75,- zijn. het is belangrijk dat u een conflict zo vroeg mogelijk meldt. Want voorkomen is beter dan genezen! voor rechtsbijstand of juridisch advies kunt u rechtstreeks met SRK contact opnemen: telefonisch ( ), via of per brief (Postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer). Â personenauto De Personenautoverzekering bestaat uit verschillende onderdelen. Als u een autoverzekering in uw Privé Pakket Online heeft, ziet u op het verzekeringsoverzicht welke onderdelen er voor u gelden. Het onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Als u met uw auto schade toebrengt aan een ander en daarvoor aansprakelijk bent, vergoeden wij de schade. Uw aansprakelijkheid is verzekerd tot ,- per gebeurtenis voor zaakschade en ,- per gebeurtenis voor letselschade. U kunt ervoor hebben gekozen om schade aan uw auto niet, beperkt (Beperkt Casco) of heel uitgebreid (Volledig Casco) te verzekeren. Het verzekerd bedrag voor cascoschade is maximaal de nieuwwaarde op het moment van schade. Als uw auto beperkt casco verzekerd is, vergoeden wij maximaal de dagwaarde. Nieuwwaarderegeling Een belangrijk onderdeel van de volledig cascodekking is de nieuwwaarderegeling; voor nieuwe auto s die binnen 3 jaar gestolen worden of total loss raken keren wij de nieuwwaarde uit. Voor occasions keren wij binnen 2 jaar na aanschaf de aanschafwaarde uit. Het standaard eigen risico voor (beperkt) cascoschades bedraagt 150,-. U kunt ook kiezen voor 250,-, 500,-, 750, of 1.000,-. U krijgt dan korting op de premie. Bij ruitreparatie geldt er geen eigen risico als de schade wordt hersteld door een bedrijf dat bij Glasgarant is aangesloten (zie Bij ruitvervanging (dus geen reparatie) door een Glasgarantbedrijf is het eigen risico 150,-, tenzij u heeft gekozen voor een hoger eigen risico. Als u de ruit laat repareren of vervangen door een bedrijf dat niet bij Glasgarant is aangesloten dan is het eigen risico 500,-. Als u heeft gekozen voor een hoger eigen risico dan geldt dit hogere eigen risico. Voor andere schade geldt een eigen risico van 150,- bij reparatie door een bedrijf dat is aangesloten bij Schadegarant (zie tenzij u heeft gekozen voor een hoger eigen risico. Als u de schade laat repareren door een bedrijf dat niet is aangesloten bij Schadegarant, geldt een eigen risico van 500,-. Als u heeft gekozen voor een hoger eigen risico dan geldt dit hogere eigen risico. 6

6 Privé Pakket Online  dekking Aanvullende verzekeringen Hieronder vindt u de aanvullende verzekeringen van de autoverzekering. Welke u daarvan heeft gesloten, ziet u op uw verzekeringsoverzicht. Ongevallen Inzittenden. Deze verzekering keert (een percentage van) het verzekerde bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Voor het bepalen van de hoogte van de uitkering is de werkelijke schade niet van belang. Deze verzekering keert ook uit als de schade door eigen schuld is ontstaan. De verzekering keert maximaal ,- uit bij overlijden en maximaal ,- bij blijvende invaliditeit. Verkeersschade. Deze verzekering geeft dekking voor schade die verkeersdeelnemers kunnen oplopen (als fietser, voetganger of als inzittenden van een auto, trein of tram). De Verkeersschadeverzekering keert maximaal ,- uit. Rechtsbijstand Motorrijtuigen. De Rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van geschillen rond de aankoop, het onderhoud of de reparatie van uw auto. Maar ook van conflicten naar aanleiding van verkeersongevallen. Accessoiredekking. U kunt er verder voor kiezen (als aanvulling op de beperkt en volledig cascodekking) om extra accessoires te verzekeren. Deze accessoiredekking is er in zes vaste varianten die maximaal 2.500,-, 5.000,-, 7.500,-, ,-, ,- of ,- uitkeren. Bonusbeschermer. Deze verzekering geeft dekking tegen het verlies van bonus/malus-korting. Met deze bescherming kunt u één schade per jaar claimen zonder dat u een terugval krijgt in uw korting.  motor De motorverzekering bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder leest u meer over de mogelijkheden. Verzekerd bedrag Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verzekerd tot ,- per gebeurtenis voor zaakschade en ,- per gebeurtenis voor personenschade. Het verzekerd bedrag voor cascoschade is maximaal de nieuwwaarde op het moment van schade. Het verzekerd bedrag voor helm en kleding is standaard maximaal 750,- per opzittende per gebeurtenis. Tegen een meerpremie is extra dekking mogelijk, tot maximaal 3.000,- per opzittende per gebeurtenis. Bij de WA-verzekering heeft u geen eigen risico. Bij cascoschade heeft u een standaard eigen risico van 150,-. U kunt bij een Volledig Cascoverzekering ook kiezen voor een eigen risico van 250,-, 500,-, 750,- of 1.000,-, uw premie is dan lager. Nieuwwaarderegeling bij Volledig Casco De nieuwwaarderegeling geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar van een nieuwe motor. Hiermee wordt gedurende de eerste 3 jaar 100% van de nieuwwaarde uitgekeerd als de motor total loss raakt of gestolen wordt. Aanschafwaarderegeling Tot 3 jaar na aankoop van een tweedehands motor (voor motoren tot 8 jaar oud) krijgt u de aanschafwaarde volledig vergoed als de motor total loss raakt of gestolen wordt. Beperking dekking winterperiode Gedurende de winterperiode (december, januari en februari) is een beperking van de dekking mogelijk (naar diefstal/brand), waardoor u minder premie betaalt. 7

7 Aanvullende verzekeringen U kunt de Motorverzekering naar keuze uitbreiden met: Ongevallen Opzittenden. Deze verzekering keert (een percentage van) het verzekerde bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Voor het bepalen van de hoogte van de uitkering is de werkelijke schade niet van belang. Deze verzekering keert ook uit als de schade door eigen schuld is ontstaan. De verzekering keert maximaal 5.000,- uit bij overlijden en maximaal ,- bij blijvende invaliditeit. Rechtsbijstand Motorrijtuigen. De Rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van geschillen rond de aankoop, het onderhoud of de reparatie van uw motor. Maar ook van conflicten naar aanleiding van verkeersongevallen. BonusBeschermer. Deze verzekering geeft dekking tegen het verlies van bonus/malus-korting. Met deze bescherming kunt u één schade per jaar claimen zonder dat u een terugval krijgt in uw korting. Â klassieke auto Onder een klassieke auto verstaan we auto s van tenminste 20 jaar oud die worden gebruikt voor hobbymatige- en recreatieve doeleinden. Verder bedraagt het maximale jaarkilometrage voor de klassieke autoverzekering km. Voor de Beperkt- en de Volledig Casco dekking moet u in geval van schade een geldig taxatierapport overleggen. Verzekerd bedrag Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verzekerd tot ,- per gebeurtenis voor zaakschade en ,- per gebeurtenis voor personenschade. Het verzekerd bedrag voor cascoschade is maximaal de taxatiewaarde op het moment van schade. Bij de WA-verzekering heeft u geen eigen risico. Bij cascoschade heeft u een standaard eigen risico van 150,-. Het eigen risico wordt vermeerderd met 150,- als u ten tijde van de gebeurtenis 24 jaar of jonger bent. U kunt bij een Volledig Cascoverzekering ook kiezen voor een eigen risico van 250,-, 500,-, 750,- of 1.000,-, uw premie is dan lager. Aanvullende verzekeringen U kunt de Klassieke Autoverzekering naar keuze uitbreiden met: Ongevallen Inzittenden. Deze verzekering keert (een percentage van) het verzekerde bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Voor het bepalen van de hoogte van de uitkering is de werkelijke schade niet van belang. Deze verzekering keert ook uit als de schade door eigen schuld is ontstaan. De verzekering keert maximaal ,- uit bij overlijden en maximaal ,- bij blijvende invaliditeit. Rechtsbijstand Motorrijtuigen. De Rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van geschillen rond de aankoop, het onderhoud of de reparatie van uw klassieke auto. Maar ook van conflicten naar aanleiding van verkeersongevallen. Verkeersschade. Deze verzekering geeft dekking voor schade die verkeersdeelnemers kunnen oplopen (als fietser, voetganger of als inzittenden van een auto, trein of tram). De Verkeersschadeverzekering keert maximaal ,- uit. 8

8 Privé Pakket Online  dekking  caravan De Caravanverzekering biedt twee dekkingsvormen: Excellent Alleen mogelijk voor caravans tot en met 15 jaar oud Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) + Cascoverzekering Nieuwwaarderegeling van 1 jaar Aanschafwaarderegeling van 1 jaar Excellent Plus Alleen mogelijk voor caravans tot 1 jaar oud en van de eerste eigenaar Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) + Cascoverzekering Ook constructie- en materiaalfouten zijn verzekerd Nieuwwaarderegeling van 5 jaar voor eerste eigenaar van nieuwe caravan Verzekerd bedrag Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verzekerd tot ,- per gebeurtenis. Het verzekerd bedrag voor cascoschade is maximaal de nieuwwaarde op het moment van schade. Het verzekerd bedrag voor inboedel is standaard maximaal 2.500,- per gebeurtenis. U kunt dit, tegen meerpremie, aanvullend verzekeren tot maximaal 7.500,- per gebeurtenis. Het verzekerd bedrag voor een luifel/voortent is standaard maximaal 1.000,-. U kunt dit, tegen meerpremie, aanvullend verzekeren tot 2.500,-. Het verzekerd bedrag voor aanbouw (bij stacaravan) is standaard maximaal 5.000,- per gebeurtenis. U kunt dit, tegen meerpremie, aanvullend verzekeren tot maximaal ,- per gebeurtenis. Bij de WA-verzekering heeft u geen eigen risico. Bij cascoschade heeft u een eigen risico van 75,-. Er geldt geen eigen risico als: Het alleen ruitschade betreft en evt. schade door scherven van die ruit(en) De schade is ontstaan door storm, brand of diefstal  ongevallen Uw ongevallenverzekering biedt een ruime dekking als u een ongeval overkomt, waar u ook bent op de wereld. Er zijn 2 pakketten: Basisverzekering Excellent Excellent Plus Overlijden* , ,- Blijvende invaliditeit* , ,- Geneeskundige kosten 1.000, ,- * voor kinderen tot 16 jaar en personen ouder dan 70 worden de bedragen gehalveerd. Daarnaast heeft ieder pakket een vergoeding voor tandheelkundige kosten voor kinderen tot 18 jaar en voor volwassenen een daggeldvergoeding bij ziekenhuisopname en voor thuishulp. 9

9 Aanvullende verzekeringen Als u op uw huidige verzekering dekking had in verband met: Schoolongevallen Verhoogde uitkering bij blijvende invaliditeit. dan is dit op uw verzekeringsoverzicht opgenomen als aanvullende verzekering. U heeft geen eigen risico in geval van schade. 10

10

11 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm gegroeid en is er veel veranderd. Nu heeft De Goudse zo n 800 medewerkers en een omzet van ruim 750 miljoen euro. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafhankelijk familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart. Verzekeringen voor ondernemers Wij richten ons vooral op verzekeringen voor ondernemers. Mannen en vrouwen die hard werken aan het succes van hun bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid en gemak. En naar goede en praktische verzekeringsoplossingen, voor elke fase van hun ondernemerschap. Onafhankelijke adviseurs Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers hebben behoefte aan iemand die hen kent en een advies geeft dat is afgestemd op hun persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Daarom werken wij nauw samen met onafhankelijke adviseurs, die het complete aanbod overzien en als geen ander in staat zijn om de juiste oplossing samen te stellen. Goudse Schadeverzekeringen N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunningnummer De Goudse is gevestigd te Gouda aan het Bouwmeesterplein 1 (postadres: Postbus 9, 2800 MA Gouda) (jun2012)a

De dekkingen van uw. Privé Pakket Online

De dekkingen van uw. Privé Pakket Online vernieuwde dekkingen De dekkingen van uw Privé Pakket Online U kunt in uw Privé Pakket Online verschillende verzekeringen opnemen. Maar ook als u nu een losse verzekering heeft, kunt u gebruik maken van

Nadere informatie

U heeft optimale dekking tegen een scherpe premie,

U heeft optimale dekking tegen een scherpe premie, Privé Pakket Online Verzekeren was nog niet eerder zo gemakkelijk. Het Privé Pakket Online van De Goudse biedt u de ideale combinatie. Aan de ene kant: een compleet pakket, met alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

Privé Pakket Online Informatie voor particulieren. Privé Pakket Online. Alles overzichtelijk en gunstig geregeld

Privé Pakket Online Informatie voor particulieren. Privé Pakket Online. Alles overzichtelijk en gunstig geregeld Privé Pakket Online Informatie voor particulieren Privé Pakket Online Alles overzichtelijk en gunstig geregeld 2 Privé Pakket Online Alles overzichtelijk en gunstig geregeld Het Privé Pakket Online van

Nadere informatie

Privé Pakket Online Informatie voor particulieren. Privé Pakket Online. Alles overzichtelijk en gunstig geregeld

Privé Pakket Online Informatie voor particulieren. Privé Pakket Online. Alles overzichtelijk en gunstig geregeld Privé Pakket Online Informatie voor particulieren Privé Pakket Online Alles overzichtelijk en gunstig geregeld 2 Privé Pakket Online Alles overzichtelijk en gunstig geregeld Het Privé Pakket Online van

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

Privé Pakket Online. Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij,

Privé Pakket Online. Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, Privé Pakket Online Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht door Geert Bouwmeester. Zijn familie bezit ook nu nog bijna

Nadere informatie

txt Persoonlijk en modern: de ideale combinatie. Privé Pakket Online

txt Persoonlijk en modern: de ideale combinatie. Privé Pakket Online txt Persoonlijk en modern: de ideale combinatie. Privé Pakket Online Privé Pakket Online Verzekeren was nog niet eerder zo gemakkelijk. Privé Pakket Online van De Zeeuwse biedt u de ideale combinatie.

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket

De Keyzer Zakelijk Pakket De Keyzer Zakelijk Pakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing De Keyzer Zakelijk Pakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het De Keyzer

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekeringspakket Duidelijk én overzichtelijk 1 Alle verzekeringen voor u en uw gezin U wilt zelf bepalen wat u verzekert. En wat niet. Zonder dat de polis

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Schade Totaalplan 3 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing U wilt uw risico s op een complete, betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

OHRA Autoverzekering

OHRA Autoverzekering OHRA Autoverzekering Auto. Verzekering. OHRA. Inhoud OHRA Autoverzekering 4 Waarom de OHRA Autoverzekering? 5 Drie basisdekkingen 6 Uitbreiden met extra dekkingen 7 Wanneer bent u niet verzekerd? 10 Uw

Nadere informatie

IFA-JRB Totaalpakket

IFA-JRB Totaalpakket IFA-JRB Totaalpakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing IFA-JRB Totaalpakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het IFA-JRB Totaalpakket

Nadere informatie

Aanpassingen in voorwaarden. Productkaart Reaal

Aanpassingen in voorwaarden. Productkaart Reaal Aanpassingen in voorwaarden Productkaart Reaal Samenvatting van de nieuwe voorwaarden van het Reaal Goed Geregeld Pakket De pakketvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien u meer dan 2 verzekeringen

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

Fortis ASR Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht www.fortisasr.nl 51216 (09-06)

Fortis ASR Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht www.fortisasr.nl 51216 (09-06) Fortis ASR Schadeverzekering N.V. heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. tot het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat pakket collectief Informatie voor de werkgever Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Heeft u werknemers die

Nadere informatie

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering Unigarant biedt u een autoverzekering met diverse dekkingsmogelijkheden.

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting 2 Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis In dit document staan alleen de verschillen opgesomd. Dus niet de zaken die gelijk blijven met de huidige Alles in één Polis. Klik op het onderdeel waarvan u het overzicht wilt zien. Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat pakket collectief Informatie voor de werkgever Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Heeft u werknemers

Nadere informatie

U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl

U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl Sluit nu eenvoudig al uw schadeverzekeringen af via www.politieverzekering.nl In samenwerking met vts

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online BedrijfsImpulz online Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de bouw BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de bouw U bent ondernemer en zet u dagelijks in om uw opdrachtgevers

Nadere informatie

Het Lukassen & Boer Zorgeloos Zeker Pakket

Het Lukassen & Boer Zorgeloos Zeker Pakket Het Lukassen & Boer Zorgeloos Zeker Pakket Schadeverzekeringen: uw bezit beschermd Heeft u bezittingen waaraan u op een bijzondere manier gehecht bent? U wilt hiervan blijven genieten, zonder kopzorgen!

Nadere informatie

HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET. Aanvraag. Informatie voor de klant. Hoeksche Waard Totaalpakket 1

HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET. Aanvraag. Informatie voor de klant. Hoeksche Waard Totaalpakket 1 HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET Aanvraag Informatie voor de klant Hoeksche Waard Totaalpakket 1 Hoeksche Waard Totaalpakket Aanvraag De volgende verzekeringen worden aangevraagd Inboedel Doorlopende Reis Woonhuis

Nadere informatie

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 Defensiepolis Pakketvergelijker Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 INBOEDELVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN OPSTALVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN BP DP Dekking tegen

Nadere informatie

Checklist ASR MultiZeker polis

Checklist ASR MultiZeker polis Checklist ASR MultiZeker polis Pag 1/8 Wilt u zeker weten dat uw MultiZeker polis nog steeds voldoende zekerheid biedt? Doe de check! Klik op de polisonderdelen die u verzekerd hebt en beantwoord de vragen.

Nadere informatie

Oldtimerverzekering (auto of motor)

Oldtimerverzekering (auto of motor) Oldtimerverzekering (auto of motor) Oldtimerverzekering Als je in of op een oldtimer rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je oldtimer veroorzaakt aan een ander

Nadere informatie

U zorgt voor veiligheid op straat.

U zorgt voor veiligheid op straat. U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl 21 70 15-11 Overtuig uzelf! 2 Reaal Politieverzekeringen Sluit nu eenvoudig al uw schadeverzekeringen af

Nadere informatie

HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET. Aanvraag. Informatie voor de klant. Hoeksche Waard Totaalpakket 1

HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET. Aanvraag. Informatie voor de klant. Hoeksche Waard Totaalpakket 1 HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET Aanvraag Informatie voor de klant Hoeksche Waard Totaalpakket 1 Hoeksche Waard Totaalpakket Aanvraag De volgende verzekeringen worden aangevraagd Inboedel Doorlopende Reis Woonhuis

Nadere informatie

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK Alles onder 1 DAK pakket Dat is DAK Voordelen van het Alles onder 1 DAK Pakket Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uzelf en uw gezin. Alle dekkingen zijn prima

Nadere informatie

Premieoverzicht. ZLM Totaalpakket

Premieoverzicht. ZLM Totaalpakket Premieoverzicht ZLM Totaalpakket Inhoudsopgave Pakketkorting Bovenop onze scherpe premies ontvangt u een aantrekkelijke pakketkorting als u meerdere Pakketkorting 3 verzekeringen bij ons afsluit. U komt

Nadere informatie

Huwelijksdagverzekering

Huwelijksdagverzekering Huwelijksdagverzekering Informatie voor de klant Huwelijksdagverzekering Voor een onbezorgd huwelijksfeest Huwelijksdagverzekering Voor een onbezorgd huwelijksfeest Je trouwdag is de mooiste dag van je

Nadere informatie

Privé pakket online. Aanvraag. Informatie voor de klant. DZ770709(okt2013)A. Privé Pakket Online aanvraag 1

Privé pakket online. Aanvraag. Informatie voor de klant. DZ770709(okt2013)A. Privé Pakket Online aanvraag 1 DZ770709(okt2013)A Privé pakket online Aanvraag Informatie voor de klant Privé Pakket Online aanvraag 1 Privé Pakket Online Aanvraag De volgende verzekeringen worden aangevraagd Inboedel Doorlopende Reis

Nadere informatie

Uw verzekeringen goed Voor Elkaar.

Uw verzekeringen goed Voor Elkaar. Uw verzekeringen goed Voor Elkaar. Wij zien meer dan een scherpe premie + snelle schadeafhandeling + uitstekende dekking + duidelijke polis VERZEKERINGEN VERZEKERINGEN MAKELAARDIJ HYPOTHEKEN HET VOOR ELKAAR

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

thuis- en Reispakket

thuis- en Reispakket verzekering thuis en Reispakket Voor huiseigenaren en huurders Pakketkorting tot 10% Flexibel samen te stellen pakket Kies de dekking die bij u past: Brons, Zilver of Goud Doorlopende Reis en Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

COLLECTIEVE AUTOVERZEKERING

COLLECTIEVE AUTOVERZEKERING COLLECTIEVE AUTOVERZEKERING UW AUTO VERDIENT DE JUISTE VERZEKERING Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft, u wilt uw auto goed verzekeren tegen een aantrekkelijk

Nadere informatie

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering. Citroën

Nadere informatie

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verkeer London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Voor uw auto of motor wilt u gewoon een goede verzekering. Dat kan een simpele WA-dekking zijn,

Nadere informatie

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verkeer London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Voor uw auto of motor wilt u gewoon een goede verzekering. Dat kan een simpele WA-dekking zijn,

Nadere informatie

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering De meest complete autoverzekering Uw Peugeot verdient de beste dekking Al bent u nog zo voorzichtig, een ongeluk kan ook u overkomen. Daarom hebben wij speciaal voor Peugeot-rijders een aantrekkelijke

Nadere informatie

PREMIEOVERZICHT. www.politieverzekering.nl

PREMIEOVERZICHT. www.politieverzekering.nl PREMIEOVERZICHT www.politieverzekering.nl Woonhuisverzekering All-In per Basispremie 0,60 1.000,00 10% aanvullende uitkering 0,10 1.000,00 De getoonde premies gelden voor standaard risico s en verzekerde

Nadere informatie

PREMIEOVERZICHT. www.politieverzekering.nl

PREMIEOVERZICHT. www.politieverzekering.nl PREMIEOVERZICHT www.politieverzekering.nl Woonhuisverzekering All-In per Basispremie 0,60 1.000,00 10% aanvullende uitkering 0,10 1.000,00 De getoonde premies gelden voor standaard risico s en verzekerde

Nadere informatie

POLITIEVERZEKERING PREMIEOVERZICHT. Premie p Per. Basispremie e 0,60 e 1.000,00 10% aanvullende uitkering e 0,10 e 1.000,00

POLITIEVERZEKERING PREMIEOVERZICHT. Premie p Per. Basispremie e 0,60 e 1.000,00 10% aanvullende uitkering e 0,10 e 1.000,00 POLITIEVERZEKERING PREMIEOVERZICHT Woonhuisverzekering All-In Per Basispremie e 0,60 e 1.000,00 10% aanvullende uitkering e 0,10 e 1.000,00 De getoonde premies gelden voor standaard risico s en verzekerde

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Autoverzekering. Altijd goed verzekerd op weg

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Autoverzekering. Altijd goed verzekerd op weg Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Autoverzekering Altijd goed verzekerd op weg 1 Altijd goed verzekerd op weg Onbezorgd autorijden met de Allianz Autoverzekering Wilt u zeker weten dat u goed

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5% ledenkorting Complete inventarisdekking Omdat uw camper uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet alleen

Nadere informatie

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP 2 PEUGEOT ASSURANCE VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE MET PEUGEOT ASSURANCE KUNT U MET EEN VEILIG GEVOEL OP WEG. EXCLUSIEF VOOR PEUGEOT-RIJDERS BIEDEN WIJ U DE BESTE

Nadere informatie

HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET. Aanvraag. Informatie voor de klant. Hoeksche Waard Totaalpakket 1

HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET. Aanvraag. Informatie voor de klant. Hoeksche Waard Totaalpakket 1 HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET Aanvraag Informatie voor de klant Hoeksche Waard Totaalpakket 1 Hoeksche Waard Totaalpakket Aanvraag De volgende verzekeringen worden aangevraagd Inboedel Doorlopende Reis Woonhuis

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten

Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten Informatie voor de klant Belangrijk De Tandheelkundige Kosten vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het

Nadere informatie

Premieoverzicht. Woonhuisverzekering All-In. Inboedelverzekering All-In. Aansprakelijkheidsverzekering

Premieoverzicht.  Woonhuisverzekering All-In. Inboedelverzekering All-In. Aansprakelijkheidsverzekering overzicht www.politieverzekering.nl Hieronder treft u een premieoverzicht aan met voorbeelden van verschillende schadeverzekeringen van Reaal. Woonhuisverzekering All-In per Basispremie (incl. glasdekking)

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online BedrijfsImpulz online Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de detailhandel BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de detailhandel Als ondernemer in de detailhandel

Nadere informatie

Recreatie. London Verzekeringen voor vrijuit genieten

Recreatie. London Verzekeringen voor vrijuit genieten Recreatie London Verzekeringen voor vrijuit genieten Verzekeringen voor vrijuit genieten U en uw gezin willen vrijuit en zorgeloos genieten van uw vrije tijd. Of van uw welverdiende vakantie. Maar er kan

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Bromfietsverzekering

Bromfietsverzekering Bromfietsverzekering Bromfietsverzekering Als je brommer rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je bromfiets veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de

Nadere informatie

ALLIANZ AUTOVERZEKERING

ALLIANZ AUTOVERZEKERING ALLIANZ AUTOVERZEKERING ALTIJD GOED VERZEKERD OP WEG ALTIJD GOED VERZEKERD OP WEG Onbezorgd autorijden met de Allianz Autoverzekering Wilt u zeker weten dat u goed verzekerd de weg op gaat? Kies dan voor

Nadere informatie

Zakenreis. Premie- en dekkingsoverzicht. Informatie voor de klant

Zakenreis. Premie- en dekkingsoverzicht. Informatie voor de klant Zakenreis Informatie voor de klant Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht.

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Woonpakket Plus Opstalverzekering

Woonpakket Plus Opstalverzekering Opstalverzekering Unigarant een goede keus. Voordelen opstalverzekering U bent all risk verzekerd Garantie tegen onderverzekering Standaard geen eigen risico Glas standaard verzekerd Opstalverzekering

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Royaal autoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Tandheelkundige Kosten

Expat Pakket Collectief Tandheelkundige Kosten Expat Pakket Collectief Tandheelkundige Kosten Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze Aanvullende

Nadere informatie

Autoverzekering. Voordelen

Autoverzekering. Voordelen Autoverzekering Autoverzekering Als je auto rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je auto veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de dekking Wettelijke

Nadere informatie

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK Alles onder 1 DAK pakket Dat is DAK Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uw particuliere klant waarin alle dekkingen

Nadere informatie

DS ASSURANCE AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG

DS ASSURANCE AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG DS ASSURANCE AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG 2 AUTOVERZEKERING DS ASSURANCE Verzekert u van de beste premie Met DS Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor DS-rijders bieden wij u

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid

Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van

Nadere informatie

Kies voor gemak en overzicht

Kies voor gemak en overzicht Het AEGON Auto-maatpakket is een uitgekiend verzekeringspakket speciaal voor kleinere bedrijfswagenparken. Eenvoud en gemak staan centraal, waardoor administratieve rompslomp vrijwel volledig tot het verleden

Nadere informatie

Privé Pakket Compleet verzekerd met een aantrekkelijke korting

Privé Pakket Compleet verzekerd met een aantrekkelijke korting Privé Pakket Compleet verzekerd met een aantrekkelijke korting De Goudse De Goudse is een zelfstandige verzekeringsmaatschappij, opgericht in 1924, met een jaaromzet van circa een miljard euro en zo n

Nadere informatie

thuis- en Reispakket

thuis- en Reispakket verzekering thuis en Reispakket Voor huiseigenaren en huurders Pakket en looptijdkorting tot meer dan 15% Flexibel samen te stellen pakket Kies de dekking die bij u past: Brons, Zilver of Goud Doorlopende

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De voordelige verzekering voor uw bestelauto s. Kies uw verzekering WA: verplichte basisverzekering die schade aan derden vergoedt WA + Beperkt Casco: extra vergoeding bij diefstal

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online

Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online BedrijfsImpulz online Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening BedrijfsImpulz Online Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening Als ondernemer

Nadere informatie

REAAL Verkeerspakket

REAAL Verkeerspakket REAAL Verkeerspakket 2 Ik kies voor een solide verzekering én een scherpe premie REAAL Verkeerspakket 3 Mobiliteit is belangrijk: u wilt steeds kunnen gaan en staan waar u wilt. Uw auto, motor of oldtimer

Nadere informatie

Motor. verzekering. - Snelle opbouw no-claimkorting - No-claimbeschermer - Auto Motor Bonus Plan - Drie jaar aanschafwaardegarantie

Motor. verzekering. - Snelle opbouw no-claimkorting - No-claimbeschermer - Auto Motor Bonus Plan - Drie jaar aanschafwaardegarantie Motor verzekering - Snelle opbouw no-claimkorting - No-claimbeschermer - Auto Motor Bonus Plan - Drie jaar aanschafwaardegarantie Motor verzekering Als er iets telt voor een motorrijder, dan is het wel

Nadere informatie

De ANWB Motorverzekering

De ANWB Motorverzekering De ANWB Motorverzekering De verzekering die rekening houdt met uw rijstijl Nieuw: No-claim Beschermer 5% ledenkorting Eerste drie jaar aanschafwaardegarantie 2 Lekker toeren voor minder premie Dat uw motor

Nadere informatie

Peugeot Assurance Dé autoverzekering voor uw Peugeot

Peugeot Assurance Dé autoverzekering voor uw Peugeot Dé autoverzekering voor uw Peugeot Zorgeloos op weg met is dé autoverzekering voor uw Peugeot Met kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Peugeot-rijders bieden wij u de beste autoverzekering.

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

Van Loon Privé Compleet Plan

Van Loon Privé Compleet Plan U wilt uw risico s op een betaalbare en gemakkelijke manier afdekken? Dan is het Van Loon Privé Compleet Plan de oplossing. Het biedt u niet alleen bescherming van uw woning, inboedel, auto, motor, caravan

Nadere informatie

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet Univé Bromfietsverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet Univé Bromfietsverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

CITROËN ASSURANCE AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG

CITROËN ASSURANCE AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG 2 VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering. Citroën

Nadere informatie

Personen - en bestelauto. Oldtimer. Kampeerauto. Motor. Caravan. Aanhangwagen

Personen - en bestelauto. Oldtimer. Kampeerauto. Motor. Caravan. Aanhangwagen GEWOON GOED Personen - en bestelauto Oldtimer Kampeerauto Motor Caravan Aanhangwagen MOTORRIjtuigenverzekering W i j b e s pa r e n a a n z i e n l i j k o p o n z e a u t o p r e m i e. Zo houden we geld

Nadere informatie

CITROËN assurance. Zorgeloos op. Assurance. met Citroën dé autoverzekering voor uw Citroën

CITROËN assurance. Zorgeloos op. Assurance. met Citroën dé autoverzekering voor uw Citroën Zorgeloos op Assurance weg met Citroën dé autoverzekering voor uw Citroën Zorgeloos op weg met Met kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering.

Nadere informatie

Van der Fluit Privé Compleet Plan

Van der Fluit Privé Compleet Plan U wilt uw risico s op een betaalbare en gemakkelijke manier afdekken? Dan is het Van der Fluit Privé Compleet Plan de oplossing. Het biedt u niet alleen bescherming van uw woning, inboedel, auto, motor,

Nadere informatie

Voordelen van het Alles onder 1 DAK Pakket

Voordelen van het Alles onder 1 DAK Pakket Voordelen van het Alles onder 1 DAK Pakket Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uzelf en uw gezin. Alle dekkingen zijn prima op elkaar afgestemd. Per product heeft

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

CITROËN ASSURANCE AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG

CITROËN ASSURANCE AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG 2 VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering. Citroën

Nadere informatie

Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket

Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uw particuliere klant waarin alle dekkingen prima op elkaar zijn afgestemd. Per

Nadere informatie

PMA autoverzekering Allianz Nederland

PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Of u in het nieuwste model rijdt of een mooie occasion aanschaft, u wilt uw auto goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Doorlopende Reisverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Doorlopende Reisverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Doorlopende Reisverzekering Zorgeloos op vakantie Vakantie moet zorgeloos genieten zijn. Daarom is het voor een vakantie of weekendje weg zondermeer

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie