Historische zomerwandeling:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Historische zomerwandeling:"

Transcriptie

1 en presenteren Historische zomerwandeling: 3 de editie Historische wandeling doorheen Borsbeek zondag 29 juli 2012 zondag 5 augustus 2012

2 Verantwoording van de foto s en afbeeldingen Voorplat : Eduard Verbiest met paard en kar, Jan Roofthooft, Achterplat : afbeelding voorpagina van het gastenboek van de Vogelverzameling in café Het Boerenkwartier, 1955, gastenboek in het bezit van Frans Neyens. Foto figuur nr. 1 : met dank aan Walter Janssens, Postkaart figuur 2 : met dank aan Frans Vlaeymans. Foto figuur nr. 3 : met dank aan Walter Janssens, Foto figuur nr. 4 : met dank aan Jan Roofthooft, Foto s figuur nr.5 & 6: met dank aan Frans Vlaeymans, s.d.. Foto figuur nr. 7 : met dank aan Cel Van Nuffelen, Foto figuur nr. 8 : met dank aan Cel Van Nuffelen, Afbeelding hieronder: Straten- en wegenatlas van de gemeente Borsbeek. 2

3 Historische zomerwandelingen : 29 juli en 05 augustus 2012 Inventaris van de oude cafés en danszalen De bedoeling van deze editie historische zomerwandelingen is op zoek gaan naar oude cafés en plaatsen waar vroeger mogelijk een café, dansgelegenheid of mogelijk ook een frietkot gestaan heeft. De gevels waarachter dit verleden schuilgaat willen we samen met de wandelaars opsporen en identificeren. De wandelaars en hun families nodigen we uit om ook actief mee te werken en hun wetenschap over te maken. De historicus Floris Prims vermeldt slechts de herberg De Valk. Een andere heemkundige, Tony Beeghs, heeft enkele cafés proberen te plaatsten en meldt dat het er ooit ongeveer een 36 voor 2000 inwoners waren. Ward Govaerts, licentiaat sociologie, verzamelde ook heel wat nuttige informatie in de jaren zeventig voor zijn: Onderzoek ter voorbereiding van de bouw van een Ontmoetingscentrum te Borsbeek (1), in opdracht van het gemeentebestuur van die tijd. Na vele (wanhopige) oproepen en aan de hand van schaarse documenten uit het DocC Borsbeek, het archief Stan Mortelmans en interviews van enkele Borsbekenaren konden we een summiere lijst samenstellen. Deze lijst is zeker onvolledig en zal fouten bevatten. Maar na deze wandeling kan hij misschien verder aangevuld of verbeterd worden met jullie commentaren, wetenswaardigheden en ook oude documenten. De tabel met cafés in daarvoor genummerd. Gebruik deze nummers voor een duidelijke communicatie. Waarom waren er zoveel cafés? Dit kwam o.a. doordat tot 1889 iedereen een café kon openen, zolang de belasting ervoor maar betaald werd. Bovendien kon deze belasting vanaf 1849 gelden als kiescijns, wat betekende dat de eigenaar op die manier ook stemgerechtigd was. Het openen van een kroeg werd op die manier dus beloond. In 1871 werd deze regeling afgeschaft, o.m. om de wildgroei van cafés in te perken. (2) De inperking lag dus politiek en economisch gevoelig omdat in de meeste steden en dorpen de brouwer ook dikwijls burgemeester was of dit ambt ambieerde. Ook de lokale aannemer betaalde zijn personeel meestal uit in zijn café. Het is dan ook te begrijpen dat deze mensen niet geneigd waren deze situatie te laten veranderen door de heren uit Brussel. Lees hierover maar eens in de sprokkels op de website van het DocC Borsbeek met name de rubriek Verkiezingskoorts. De wet Vandervelden uit 1919 viel niet in goede aarde en werd alleen begrepen als een maat-regel om accijnzen in de schatkist te krijgen en niet om de arbeiders te beschermen tegen het spook van het alcoholmisbruik. Ook in dit opzicht is er niet veel veranderd ondertussen. (1) Ward Goovaerts, Onderzoek ter voorbereiding van de bouw van een Ontmoetingscentrum te Borsbeek, Heverlee, 1972 (2) Uit: "Het beeld van alcohol", Julie Debrauwere, licentiaatthesis, April 2007, p.21. 3

4 De zomerwandeling in het kort We starten aan het gemeentehuis en gaan naar onze eerste site café Classics met een korte inleiding en de wetenswaardigheden van dit café. Vervolgens gaan we naar het volgende punt op onze reisweg: het pleintje aan de Tattoe shop. Hier bespreken we de verschillende drank- en ontspanningsgelegenheden van toen en nu aan de Militaire baan en in Borsbeek-west. We stappen terug richting van het huidige postgebouw waar we ook nog enkele cafés en frietkoten situeren. Aan frituur De zoete inval kunnen we weer wat geschiedenis vertellen en vervolgen we onze wandeling naar het dorpsplein aan de Jozef Reusenslei. Hier hebben we weer veel cafés aan te duiden want we zijn hier in de oude dorpskern van Borsbeek. Hierna gaan we over de Jozef Reusenslei naar het café Lagard. De Lange Smisbergstraat herbergde ook zeker twee cafeetjes. Dan is het tijd om naar café Sport te gaan en onderweg nog enkele gevels aan te duiden met een caféverleden. Tenslotte zakken we via het verdwenen café De Clamper af naar Borsbeek Statie. Het kruispunt van de Jozef Reusenslei met de Herentalsebaan is ons eindpunt. Hier proberen we de toestand van vroeger te laten zien. Na deze site zakken we af naar het documentatiecentrum De Kaeck waar we kunnen uitrusten en eindelijk echt iets drinken na al die droge cafés van dit parcours. Hiermee komen we aan het einde van onze historische zomerwandeling en nodigt de Cultuurraad en het DocC Borsbeek de deelnemers uit om af te sluiten met een welverdiend drankje en kan u even bijpraten bij een foto- en diamontage opgeluisterd met muziek van de groep Kaloem. Benamingen voor een drankgelegenheid Door de eeuwen heen zijn er heel wat namen aan drankgelegenheden gegeven. Ik som er enkele op: afspanning, herberg, café, estaminet, staminé, cabaret 12( cabaret douze ), bar, etc De etymologie van sommige benamingen zijn soms verhalen op zich. Het voorbeeld van estaminet vind ik een mooie. De Spaanse bezetter zou dikwijls dorst gehad hebben, maar t meest zin in schoon vrouwvolk. Daarom vroegen ze blijkbaar naar Esta minetta. Jammer genoeg bestaat het woord niet in het Spaans en klopt dit verhaal dus van geen kanten.wel is er het Waals woord: staminée : de ruimte die in een stal tussen twee palen bestemd is voor een koe. Het Waalse 'staminai' betekende in 1677 een 'verdacht cabaret'. Hieronder de verklaring van nog enkele drankgelegenheden. Cabaret n.m.: (einde XIIIe eeuw; Nederlands cabret Picardisch cambrette voor kleine kamer ) Franse betekenis: café d un rang modeste. Cabaret 12: indeling volgens patentwet die cafés een niveau gaf van 1 tot 12. Twaalf was hierin de laagste quotering. Hieruit volgde dus dat het een café was van meestal ook laag (zedelijk) allooi. In het Antwerps en Gents maakte men dan van cabaret douze het makkelijkere woord kabardoesh of kabardoeshke van. Café n.m.: (1611 ; Turks kahwé) het product koffie dat van het Nieuwe continent kwam en als een delicatesse werd gedronken door de betere klasse in koffiehuizen (cabaret de café) die rond 1690 overal in de Europese hoofdsteden verschenen. Later werden er ook alcoholische dranken geschonken. We hebben ze door de eeuwen heen allemaal gekend in onze contreien. 4

5 De economische functie van de cafés Een bijkomend inkomen verzekeren, de betaalplek van de baas voor zijn personeel of dagloners, een afzetmarkt verzekeren voor de lokale brouwer (Frans Beirens, Victor Frans, brouwerij De Arend), vastgoedpoot die huurinkomsten genereert. Het was ook de plaats bij uitstek voor het houden van openbare verkopingen door de notaris. De verdierenpikkers wisten dat maar al te goed. De sociale functie van de cafés Cafés hadden vooral een sociale functie in de dorpsgemeenschap. De laatste belangrijke gebeurtenissen kwam men er te weten. Jonggezellen konden er een mogelijke partner voorzichtig benaderen. Na goedkeuring door beide families kon het tot een verstandshuwelijk komen tussen gegoede families of families die hun rijkdom zo konden consolideren of vergroten. De sociale controle was in ieder geval verzekerd en ook de veldwachter wist hier zijn pappenheimers te vinden. Het oplossen van misdrijven kon op die manier efficiënter gebeuren. Een vreemde die in het café kwam vroeg men minstens uit over zijn herkomst, zijn doen en laten en zeker over wat hij kwam zoeken in het dorp. Indien nodig klopte men hem dat hardhandig uit zijn hoofd. De politieke functie van de cafés Zoals reeds voordien beschreven was het café een belangrijke factor in het sociaal bindweefsel van een dorp. Met de accijnzen die de caféhouder betaalde werden zijn politieke kansen steeds groter. In deze cafés kwamen meestal gelijkgezinden en tegen de verkiezingen konden deze stemmers gekocht worden met een borrel, pint of goedkoop sigaartje. Deze politieke functie van het café was dus belangrijk. Tijdens onze wandeling duiden we ook de latere café- & partijlokalen aan. In de bundels van François Neefs haalden we verkiezingsweetjes met een summiere aanhaling van cafés of hun uitbaters. Hierna enkele voorbeelden: in 1932 houdt de BWP haar meeting "bij Jan Lenaerts" in de Smisbergstraat (Het Spiegelpaleis?), deze man organiseerde trouwens ook fietskoers in de wijk! in 1932 houdt de "Vlaamsche Volksbond" een meeting "in open lucht" ook in de Smisbergstraat. in 1938 houdt het Katholiek Vlaamsch Blok (concentratielijst) een meeting in de Robianstraat 12 (geen naam van café vermeld) in 1946 hield een van de CVP-scheurlijsten haar meeting in een "café Lido" "aan de Tramstatie" (geen verder info). 5

6 De culturele en ontspanningsfunctie van de cafés Cafés herbergden dikwijls een politieke strekking. Hieruit volgt ook dat ze de aantrekkingspool waren voor de gekleurde fanfare of harmonie, boogschietvereniging liggende of staande wip of toneelmaatschappij. Soms was er wel eens een transfert naar een concurrent als het niet boterde tussen de cafébaas en het bestuur. Duivenmelkers gingen dan weer naar het gespecialiseerd café of lokaal met de aangepaste duiventerminologie zoals in Borsbeek: café Quiévrain. Te lande vinden we trouwens nog menig café In de rapte, In de reisduif, enzovoort. Festiviteiten als kampioenvieringen, kermissen, trouwpartijen waren hoogdagen voor de caféhouders. Ook tijdens deze feesten werd dikwijls de rivaliteit met het nabij gelegen dorp uitgevochten. De heemkring van Boechout-Vremde heeft daar nog vele oude processen-verbaal over en men vindt Borsbeekse of Wommelgemse familienamen terug die op verplaatsing waren. De niet gegoede families moesten hun lief dikwijls onder een andere kerktoren gaan zoeken, hierdoor was dit haantjesgedrag dan ook te verklaren. Tijdelijke ontspanningsgelegenheden van vroeger In Borsbeek waren er volgens oudere ingezetenen vroeger drie kermissen. Een kermis met jaarmarkt op Pinkstermaandag en daarvan hebben we de 64ste editie juist achter de rug. Een kermis ergens in de maand juli en ook nog in september de Achterrotkermis die dan eigenlijk de oudste zou moeten zijn. De wet van 19 juli 1831 bepaalde dat elke gemeente jaarlijks de omwenteling van 1830 zou herdenken. Een verslag van de Borsbeekse raad in de zitting van maakt melding van het volgende: "Overwegende dat dit feest in deze gemeente niet beter kan gevierd worden dan op eenen Zondag, heeft [de raad] geresolveert 1. dat er s' jaerlyks op den laetsten Zondag van September te beginnen met het loopend jaer eenige pryzen zullen gewonnen worden met het schieten van den handboog met te loopen voor het vrouwe volk in zakken of met dusdaenige andere spelen of recreatiën als het gemeente bestuer zal goed vinden. 2. dat daer voor s' jaerlyks uyt de gemeente kas zal mogen betaeld worden eene somme van vijfentwintig francs." De jaarlijkse Achterrotkermis met dan ook een spiegeltent op de wei van Wannes Huysmans kan hier zijn oorsprong hebben gevonden. De mensen van het Achterrot gingen dansen en amuseerden zich goed. Het café t Achterrot van de Warre Vaes en zijn vrouw Treske trok veel volk. Ook de beenhouwer Floreke Janssens en zijn vrouw Yvonne Hendrickx verkochten dan vers gebakken frieten. In de nr.10 was het dan volle bak patatten schillen en bakken geblazen. Een gewone friet met zout, mayonaise of pickles en eventueel mosselen in t zuur gingen vlot door het voor de gelegenheid open geschoven winkelraam. Een geïmproviseerd frietkot als het ware. Foto s uit die tijd zouden ons nog meer kunnen vertellen. Wie heeft er nog? 6

7 Figuur 1: Corluylei nrs. 12 tot nr.2 het Café "Achterrot" Figuur 2: Estaminet "De Zilverenhoek" 7

8 Figuur 3: de "Weversstraat" en veldwachter "Peer" de garde Figuur 4: arbeiderswoningen met café De Congo en de vroegere veldwachterwoning anno

9 Figuur 5: ontbinding van schuttersvereninging "De Eendracht" op in café De Valk Figuur 6: schuttersvereniging in café "De Clamper" voor

10 Figuur 7: dorpsplein met zicht richting Lucien Hendrickxlei Figuur 8: Mie Mug, daarna een bar en later ook nog restaurant 10

11 Oplijsting cafés, dansgelegenheden en frietkoten 1 Café "Flora" (1911) "Ons volkshuis" Het "Sossenloklaal" Café "Classics" de Robianostraat, 100 Op de oude postkaarten van Borsbeek staat het café "Flora" rond In 1938 en 1946 vinden we op kiespamfletten van de "socialisten" café "De Volksvriend", bij Akkermans- Smits aan de Robianostraat 120 (er is een hernummering van de straatnummers geweest: de sossen zaten later in nr.100) In 1972 was de café nog steeds bezit van vzw BSP. 2 Parochiehuis "Malpertuus" "Het Gildenhuis" Café "Derby"(1946)? Café "De Sportvriend" Café "Den Heerd" Café "Eclips" Café "Eclips" Frans Beirenslaan, 61 Malpertuus, Malpertus, Malpertuis: het kasteel van Reinaert de Vos. De loklale Radio "Activity" heeft hier ooit uitgezonden. Later verhuisde die naar de Smisbergstraat Café "Au Pavillon du Fort" Café " 't Spieke" Afgebroken huis vliegveld startbaan Krijgsbaan, 9, Mortsel Via Frans Neyens konden we akte bekijken waarin dit gebouw vermeld wordt. Navraag bij de Heemkring Mortsel bracht nog geen bijkomende infromatie.we interviewden Jeanneke Horemans.Een "pavillon" is in het Frans een tijdelijk,klein gebouw dat dient als schuilplaats. Bij het verdwijnen van de militaire dienstbaarheden rond het fort kan dit gebouwtje tot een café-woonhuis uitgegroeid zijn. We hebben de notariele akte waarin de woning beschreven staat. Afgebroken in 1940 voor de aanleg van de militaire vlieghaven.de Duitse bezetter geeft toelating tot bouw van " 't Barakske"? Lag voorbij de 28 huisjes aan de grens met Mortsel en Deurne aan de Krijgsbaan 9. 4 Café "Het Barakske" Game Mania Borsbeek Frans Beirenslaan, 141 Het verhaal van dit cafeetje hangt nauw samen met dat van café " 't Spieke" Charel Grootjans & Jeanne van 't Barakske (Horemans) In nr 139, was er een winkel met poort. Werd in augustus 1976 een apotheek. In nr137, was bakkerij van Jozef Glazenmakers('t scheel bakkerke) 11

12 5 Café-cremerie "Louis" Afgebroken huis Frans Beirenslaan, 17 Oude postkaart toont dat er naast ijsjes ook bier werd gedronken. De Militaire baan was toen uiteraard niet zo druk en afgeboord met bomen. 6 "Maxim's Club Naast afgebroken huis Frans Beirenslaan, 15 Langs de drukke Frans Beirenslaan doken in de jaren "uitzuipkroegen" op. De eigenaars verhuisden hun activiteiten bij tijd en wijle. Zo verhuisde deze club later naar het witte villaatje aan het kruispunt Frans Beirenslaan/ Herentalsebaan. 7 Café "De Nieuwe Hoek" (<1949) Hoekhuis August Van Putlei / Potshoevestraat Volgens Jacques VERELST uit de August Van Putlei 68, korte periode vlak na de WOII? Tegenover de VIVO. Volgens Frans Neyens die er in 1949 komen wonen is bestond dat café wel degelijk! Hier was ook een kermis? Jef Mertens+ Margriet? (Mich vragen) Op DVD Borsbeek in de Prehistorie deel inhuldiging Snacken. 8 Café-restaurant "Tyrolerhof" August Van Putlei, 56 Zie vorige zomerwandelingen! inhuldiging van het parochiehuis. De bibliotheek kreeg er ook een plaatsje nadat ze eerst in een soort van werfkeet waren geinstalleerd voor de kleuterschool.(parking) 12

13 9 Café"Boerenkwartier" Taverne "Poney Pub" de Robianostraat, 181 Eigenaar Constant(Stan) Verboven richtte op de bekende vogelverzameling op. Het Vogelmuseum was een atractiepunt en werd door vele mensen bezocht. Er staat nu nog een gedeelte van in de kelderverdieping van het huidige gemeentehuis. Marc Crollet baatte het ook uit. Eigenaar Frans Neyens verbouwde het pand en bezit nog het gastenboek van de vogelenverzameling gestart in 1955, dit naar aanleiding van het 30jarig bestaan van de vogelverzameling.op pagina 6 van dit boek vinden we: Ter gelegenheid van de inhuldiging der verlichting van Borsbeek". Ondertekend door burg.van Deurne, De Queecker en burg. van Borsbeek, Edmond Snacken. Hij heeft ook nog een kopie van de standregelen van de "Maatschappij de Verdelgers der Roofvogels- Borsbeek" uit De huidige Poney Pub lag in de jaren zeventig nabij de "Priba 2000" de huidige Carrefour. 10 Café "Parking" Café " 't Soete" Karel Soetelaan, 2 Alexander Van Houtte en Georgette Van Dijck baatte dit café uit vanaf augustus Theo Van Den Bosch, een bekende Antwerpse komiek, kwam hier regelmatig zijn pint drinken. Hij heeft er ook een LP met verwijzing naar deze café opgenomen. Ook biljarter Frans Van Mechelen kwam hier en zorgde ervoor dat er druk gebiljart werd. Men stond voor het openingsuur al aan de deur. Hierna hielden Luc en Nancy het café open. Tenslotte een onbekende vrouw(?) waarbij het café afbrandde in verdachte omstandigheden. Na een lange leegstand werd de naam veranderd en opende in januari 1994 café"'t Soete" met de huidige uitbaters Hilde en Luc. 11 Muziekkroeg/project "Espiral" vzw Burgerwoning Frans Beirenslaan, 69 Jan Van Rymenant was betrokken bij Boink-festival?(2003) Verkoop elektro en witgoed en is een tijdje uitgeweken naar Spanje. 12 Café "Sportif" Café "Sportif" Frans Beirenslaan, 327 We hebben hierover een document van notaris Aubert De Ridder Helmstraat, 107 Borgerhout-Antwerpen met vermelding van de verkopingen op 20 oktober en 3 november "Den Tim" zou later ook café Byblos uitgebaat hebben? 13

14 13 Café "Djek", bij Heirstraete-Soetwey Postgebouw Borsbeek de Robianostraat, 56 Uit het archief van wijlen Stan Mortelmans vinden we een foto met bijschrift café "Djek". Vroeger bij Gabriel Pas schoolgerief en papierwinkel Het postgebouw aan de Jan Bosstraat verhuisde naar deze locatie. 14 Café "Quiévrain" Frituur "'t Kroontje" Kapsalon "De Kapperie" de Robianostraat, 52 Vroeger gaf men postkaartenboekjes uit en hierin staat natuurlijk ook dit café. Naast de weg naar het gemeentepark waar vroeger villa Torfs stond. Het café was vroeger het Duivenliefhebberslokaal voor de Borsbeekse duivenmelkers, bij "Sus Pintjens" (Frans De Laet) en later bij zijn dochter: Maria De Laet! Marina en Roger hielden dit café met frituur " 't Kroontje" in de poort ook nog open! Later heropenden ze " 't Kroontje" in de de Robianostraat. In het Nieuwsblad van lezen we : Frituur sluit na 21 jaar! 15 Hoefsmederij en café bij L. Van Mechelen! Smaakpaleis Kumpir de Robianostraat, 48 Den dikke smid. Later ook nog een stovenwinkel bij loodgieter Franciscus Geens en ze organiseerden ook lokale busreizen. Was dit ook niet de eerste lokatie van "Academia? 16 Kolenhandel en café bij Petrus Hoeyberghs. Kolenboer Wolfs-Aerts Wolfs-Aerts hielden hier ook een frituur? Woonhuis-snackbar de Robianostraat, 40 Café-kolenhandel van Petrus Hoeyberghs(Peerke petrol) Anekdote: lampolieverkoper of vilbeluikopruimer die restanten verbrandde na recuperatie van de beste stukken vlees? Voor den boekenwinkel was een kolenhandel! 14

15 17 Frietkot van de Pool Bushalte aan ingang SJI de Robianostraat,? Kareta, Franciszek- Ciezzyn(Polen) en overleden te... Hij heette oorspronkelijk "Scardinsky". Hij is met de bevrijding van Antwerpen blijven hangen. Was dokwerker. Woonde in de Corneel Smitslei, 16 en was gehuwd met Maria Verdonck. Hadden 3 kinderen: Alfons ( Antwerpen )- François( Antwerpen ) en Irène( Borgerhout ) Met gewone nationalisatie op werd hij Belg. 18 Café"In de koperen klink"?(met anekdote) Café "Taxi" Café "Telstar" Frituur "De Zoete Inval" de Robianostraat, 36 Finneke Van Mechelen Luypaers (Rode kruis)was eigenaar? Ronny Diels: periode dat het een "louche" café" was met drugsgebruik. 19 Café "De Beurs" Woonhuis Jan Frans Stynenlei, 7 Velomaker De Cuyper, bijgenaamd "de Beurs". bij "Dora van de Beurs" 20 CVP partijlokaal-café Fietsenmaker Dirk Minjauw Jan Frans Stynenlei, 25 Er was zeker meubelzaak Jefke Sjongers vooraan meubelwinkel, achteraan werkplaats en serrebouwer Hilde Henderickx was er gevestigd? CVP-lokaal voor Dirk Minjauw hier begon. 21 Cafetaria "Ter Smisse" Sport- en Ontmoetingscentrum "Ter Smisse" Louis Van Regenmortellei,6 Na veel weerstand van de groene oppositie ( maar geen groen) volgt de eerste steenlegging in bijzijn van de eerste minister Leo Tindemans op Op 1 juni 2006 werd de heropening gevierd na een eerste renovatie en de heraanleg van het gemeentelijk park.beide platen met de namen van de beleidsverantwoordelijken hangen aan de gevel. 15

16 22 Café "De Pelikaan"(1908) Schoenhandel Maus; naast Jeanette Van Looy en Bakkerij Smouts in de Robianostraat, 34 Desiré Mortelmans hield hier café, naast het snoepwinkeltje van Jo Budts. Nakijken waar het zich juist bevond? Zeker tegenover de uitgang van het oude klooster. 23 Café-danszaal "Casino" Dexiabank de Robianostraat, 6-4 Was zeker ook een danszaal. Tijdens de 75jarige viering van de Kon. Harmonie "Vrede& Vermaak" zag ik in het fotoalbum dat Stafke De Gier hier voor ambiance zorgde in een volle zaal. Behanger-garnierder Collier was hier ook nog actief. 24 Cafe "Victoria" Café "Papgeno"? Afgebroken in de loop van (?) met de dorpspleinaanleg. de Robianostraat, 3 Café "Victoria"bij "Gerda" (de Duitse). Gertrude Spiertz( Stolberg 1914) huwde met Louis Smets( St.-Truiden 1904) in Hierdoor werd zij Belgische en lag "Gerda" vlotter in de mond. Hun zoon Hans zou ons misschien nog wat informatie kunnen bezorgen? Ernaast stonden de brandweerwagens opgesteld! Hiernaast de meisjesschool! 25 Estaminet "In Den Vuurmolen" <1900 Café "Den Vuurmolen" <1920 Reisbureau Maretours de Robianostraat, 2 Kruidenier Fons Hellemans of "Fons van den hoek". Nadien hielden André De Smyter en zijn echtgenote José Hellemans de "Nieuwe winkel" verder open. 26 Herberg "De Roozenboom" (<1885) (Nieuw) klooster van de Zusters van het Arme kind Jezus Jozef Reusenslei,21 Herberg "De Roozenboom" werd op gekocht door Constantia Suetens van haar oudere zus, herbergierster, voor 8000frank. Constantia huwde op met Josephus Cornelius Reusens, timmerman. Hij was schepen in Borsbeek van en niet te verwarren met Josephus Joannes Reusens die burgemeerster was van Het bleef duidelijk in de familie.de herberg stond in de akte beschreven en was gelegen Molenstraat 151 en Akkerdonckstraat 1. Kapper Stessens(Geen café!) 16

17 27 Café "Excelsior" Café "Riviera" Spektakelrestaurant "Mask'Ara" Jozef Reusenslei, 17 Was ook Gildenhuis! Harmonielokaal Gretry? Dans- voordrachtzaal.poppenspel Pats met nonkel Bob! Uitbaters: Stan De Laet en Elza? Uitbaters: Jos Meeus en Fanny Grymon(Dorpsstraat 112 te Emblem (03/ ) Fanny en Jos baatten het café uit van tot Ze hebben nog wat foto's van feestjes binnen die ze niet wilden geven voor publicatie? 28 Café bij Schevensteen Verdwenen huisjes Akkerdonckstraat Bij het rechttrekken van de Akkerdonckstraat werden de 3 huisjes afgebroken. Het stond dus naast de café Riviera 29 Frietkot van de Pool Frietkot hoekje Riviera Akkerdonckstraat Kareta, Franciszek- Ciezzyn(Polen) Café "Den Bonte Os" Café "In de Paardenkop" Café "Het Hoefijzer" Café-kapper Stessens! Huizenrij afgebroken na 1988; huis tegenover Mask'Ara Jozef Reusenslei / de Robianostraat Paardenkoopman Mais staat vermeld op de oude postkaart. Men sprak ook van: bij Jefke Van den Branden? Mortelmans Wwe Cassiers Dorpstraat, 52 DocC Borsbeek inv

18 31 Café"In de Zilverenhoek" Woonhuis- Winkel van Arthur Taeymans Jan Goovaersstraat, 1 Bewoond geweest door familie Hoeyberghs. Eduard Hendrickx en zijn vrouw Tinne hield hier ook nog het café open. Afgebroken en verbouwd door Albert. Eerst was de winkel van Albert en zijn vrouw, daarna werd deze uitgebaat door de Arthur en de Marcel, Marcel was daarbij nog brouwer. 32 Gildenhuis Parochiecentrum "Den Jakob" Parochiecentrum Den Jakob Jan Goovaersstraat, 33 Werd gebouwd voor de Chiro en, zou "Jongensstad" heten.dit kunnen we in de jaarboeken van de gemeente Borsbeek terugvinden. 33 Café "De Valk" Afspanning"De Valk" Jozef Reusenslei, 2 bij "Verbiestje" Meetboek citatie rond 1758 De schuttersvereniging "De Eendracht" ontbond hier in Werd als officieel monument erkend in Café "In de Verkeerde Wereld"(1876) Hoekhuis over café "De Valk" Jozef Reusenslei, 3 De familie Reusens had hier blijkbaar ook een café. Mogelijk werden hier de arbeiders uitbetaald zoals dat toen gebruikelijk was. Dit werd officieel afgeschaft vanaf 1888.Vanaf de wet Vandervelde(1919) invoege kwam mocht de werkgever de loonzakjes niet meer in zijn café uitreiken. August Lemmens zou hier in 1960 ook café gehouden hebben volgens Beeghs? 35 Afspanning "In 't Bijltje" (1759?) Afgebroken huis naast Politiekantoor Jozef Reusenslei,7 Dit is volgens Tony Beeghs de oudste afspanning in Borsbeek.Hij verwijst naar een notariele akte uit de 18de eeuw. Het huis had een typische trapgevel en stond naast het oude gemeentehuis(nu politiekantoor). Later was bakker Stynen er actief. Ook het snoepwinkeltje van "den dikke Baetens" was bekend en zien we nog op dvd tijdens de inhuldinging van burg. Edmond Snacken in 1947.Dit pand werd in 1958 afgebroken voor nieuwbouw. 18

19 36 Café "De Congo" Burgerwoning aan pleintje Lucien Hendrickxlei, 11 Werkmanshuisjes van Reusens Ligging is onzeker? 37 Café "Achterrot" Hoekhuis tegenover Kon. Borsbeek Sport Corluylei, 2 Vorige editie zomerwandelingen site "Hof van Stockeyr"! In 1930 was het eigendom van Petrus De Smet of in de volksmond Peer de garde. Het café had toen nog een aparte ingang waar nu nr.4 is. Eigenaar Pol Huysmans Via een interview van Juliette Vaes ontvingen we nog oude foto's. Bij Treske en de Warre Vaes ze hadden 05 dochters(marie-louise, Agnes, Josée, Juliette en Rita) en dat was goed om jong mansvolk aan te trekken! 38 Café "In de Nieuwe Bareel" "Boswachterhuisje Hulgenrode" Huis in bouwval. Corluylei, 105 Bij " De Gielen"! Hongaarse vluchtelingen familie Takac in de jaren Interview Josphine Op de Beeck Eigenaar Gielen Technisch ambtenaar vzw Koraal: Marc Vermeirsch! Momenteel eigendom van vzw Koraal en openbaar te koop gesteld op in café 39 Café "In den Bareel" Gerestaureerde(?) woning Corluylei/ Schoendonck,2 Delphine Van Eester-Mols Interview Delphine: als herbergierster had zij een bewijs van goed gedrag en zeden nodig! 40 Herberg/Estaminet "Den Sport- en Tooneelliefhebbers", bij Flor Piron KBC Bank Jozef Reusenslei, De situatie is hier moeilijk te schetsen. Flor Piron, bijgenaamd "de Gazet" hield café in de toenmalige Molenstraat. Dit café stond naast de "Melkerij en Koffiebranderij" van de familie Charbon. 19

20 41 Café bij "Lagard" " 't Roos Olifantje" "Sandra's delicatessen" Jozef Reusenslei, 44 Kunstsmid Pauwels had natuurlijk ook zijn café. Zijn bijnaam was "Lagard". Op een riolering- en bestratingsplan van de Molenstraat uit 1929 staat dit café vermeld. Bij de opkomst van de VU in Borsbeek hadden zij hier hun partijlokaal. 42 Café "Het Spiegelpaleis" Burgerwoning Smisbergstraat, 4 bij "Angeleke"! Huidige bewoners: Tuur en Frie De Clercq-Mortelmans Notarisaffiche met smidse van Walter Mortelmans 43 Praatcafé "De Zubr" Uitgesproken: /zoeber/ Burgerwoning Smisbergstraat, 5 Het gebouw dateert van 1925 en was vroeger de woning van Suske Rens. Het verhaal van dit café begint met de aankoop van dit pand en de oprichting van de bvba Zubr. De opstart had wat voeten in de aarde.vanaf was het dan zo ver en hielden Maria Meeus en Annemie Dreesen dit praatcafé open samen met Frans Neyens. Deze culturele en pluralistische ontmoetingsplek in Borsbeek kende veel succes bij de ganse bevolking. Zuber met op de Z= Poolse oeros, die speciaal gras eet waarmee ook een soort vodka gemaakt wordt. 44 Café "Het Rozenhof" (1902) Burgerwoning Jozef Reusenslei, 67 Vroeger de Molenstraat(Jozef Reusenslei, 90) Dis De Clercq woonde er. Heeft dit iets te maken met café de Rozenboom van de familie Reusens. 45 Brouwerij De Arend Brouwerij Verhoft Poort magazijn Verberckt Jozef Reusenslei, 90b Op een riolering- en bestratingsplan van de Molenstraat uit 1929 staat deze brouwerij vermeld.de hoge ingangspoort was nodig om met paard en kar de bierbedeling te doen. Was ook vroegere werkgarage van Marcel Verberckt de daklegger. 20

21 46 Frituur "'t Kroontje" CSSolutions Delafaille Timothy Jozef Reusenslei, 92 Roger Rombauts en Marina eindigden hier hun frituurcarrière 47 Café "Huis ten Halve" Café "Sport" Café "Sport" Jozef Reusenslei, 89 Op een riolering- en bestratingsplan van de Molenstraat uit 1929 staat dit café vermeld als: "Huis ten Halve Café". Het gebouw heeft dezelfde vorm en ligt wel degelijk in de midden van de toenmalige Molenstraat. In de buurt van de brouwerij De Arend en Verhoft. Fam. Verdickt Wiske en den Eddy 48 Café"De Clamper" Groen woonhuis(speciale stijl)? Jozef Reusenslei, Info en postkaart Frans Vlaeymans... Betekenis Van Dale: klamp= klauw- benaming voor verschillende dagroofvogels(torenvalk, wouw,kiekendief) Op een riolering- en bestratingsplan van de Molenstraat uit 1929 staat dit tijdelijke gebouw vermeld.het diagonaal is gemerkt! Er staat echter geen naam bij. Schuttersclub liggende wip "De Eendracht" kwam hier schieten. Het was in hout opgetrokken en is afgebrand in 1934 ten gevolge van een kortsluiting. Later zou hier ook nog een Ippakantoor zetelen. 49 Café "De Wachtzaal" Café "De Tramstatie" Zonnecentrum "Ergosun" Herentalsebaan, 187 De stoomtramverbinding naar Antwerpen kwam er op (Borsbeekstatie) Cafés waren in hout gezien de nabijheid van Fort2 en de militaire dienstbaarheden. Dit was ooit een houten café, rood en wit geschilderd. Het lag aan de Aeszaklei zoals vroeger de Herentalsebaan ter hoogte van deze plaats heette. Als er passagiers voor de stoomtram waren stak men de vlaggenstok buiten. Zo wist de trambestuurder dat hij diende te stoppen. DocC Borsbeek (Tramstatie) (inv.3032) 21

22 50 Café "In de kruisbaan" Café-restaurant "Aubergine" Afgebroken hoekhuis Herentalsebaan/ Jozef Reusenslei 1929 bij Wed. Hellemans Naast villa "Den morgend". Document Nr.1: studie notaris Jules Reusens Molenstraat, 86 Borsbeek zitdagen op 9 en 16 april (inv.3038) 51 Café "Den Aeszak"? Pitaverne Herentalsebaan, 74 Wommelgem Meer informatie bij WHK De Kaeck? 52 Café bij "Mie sigaar" Restaurant-bistro "De Wittekop" Herentalsebaan, 194 Wommelgem Deze cafébazin had blijkbaar een "zigeuneruitzicht" en boezemde de kinderen vrees in.zij rookte sigaren wat op zich in die tijd al bijzonder was in deze streken. Oude postkaarten Een foto van 1980 bevestigt dat er ook een bar gevestigd was. WHK De Kaeck? 53 Café "Concordia"(=De Eendracht) Bakkerij D'Hollander Herentalsebaan, 196 Wommelgem Oude postkaarten en WHK De Kaeck?. Yvonne Busschots baatte dit café ooit uit. Ze was getrouwd met Jos Van Den Nieuwenhof die aan de slachterij werkte van Broechem. Ze hadden drie kinderen (Christiane, Walter en Marc). Christiane woont over de veiling van Broechem. Yvonne en Jos vertrokken later naar Schilde en baatten er de "Brabohoeve" uit. 22

23 De historische zomerwandelingen vinden deze zomer al voor het derde jaar op rij plaats. Telkens opnieuw is het een groot succes. De wandelingen zijn snel na het verschijnen van de data volzet. Vaak zijn het dezelfde mensen die opnieuw deelnemen. Dat is een teken dat de organisatie goed zit en dat het telkens smaakt naar meer. Langs deze weg wil ik graag alle mensen bedanken die deze derde editie van de historische zomerwandelingen in Borsbeek mogelijk maakten. Ik waag me aan een opsomming in de hoop niemand te vergeten: - de cultuurraad voor de financiële ondersteuning - de cultuurfunctionaris voor de praktische ondersteuning - Walter Janssens, voorzitter van het DocC Borsbeek voor de uitwerking - het DocC Borsbeek voor de informatie en foto s - Ward Govaerts, lic. Sociologie, voor de nuttige informatie uit zijn: Onderzoek ter voorbereiding van de bouw van een Ontmoetingscentrum te Borsbeek, Heverlee, Walter Janssens voor het vertellen met hart en ziel en het begeleiden van de wandelingen - u voor uw aanwezigheid en enthousiasme De Cultuurraad van Borsbeek en de werkende leden van het DocC Borsbeek danken u voor uw interesse en positieve inbreng. Als u historische informatie wil uitwisselen of schenken dan kan dat. Kijk daarvoor op de webstek voor onze contactgegevens of maak een afspraak met de werkende leden van het DocC Borsbeek bij u thuis of in de bibliotheek van Borsbeek (kelderverdieping). Wilt u in een volgende editie graag meewerken aan de historische wandelingen, kan u zich altijd opgeven. Wenst u op de hoogte te blijven van al de activiteiten van de Cultuurraad? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief. Een eenvoudig mailtje naar volstaat. schepen van cultuur, Ann Coemans 23

24 Bedankt voor uw deelname! 24

Vogelmarkt Koepoort Korte Dagsteeg, St Jansvest, Kleine Vleeshuisstraat Gent 20c www.sint-pietersdorp.be

Vogelmarkt Koepoort Korte Dagsteeg, St Jansvest, Kleine Vleeshuisstraat Gent 20c www.sint-pietersdorp.be Vogelmarkt Koepoort Korte Dagsteeg, St Jansvest, Kleine Vleeshuisstraat Gent 20c Je kan alles thuis bekijken op het internet. www.sint-pietersdorp.be Vogelmarkt richting Kouter 1 huis is nog blijven staan

Nadere informatie

IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat de stad in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt erover gepraat, de mensen staan allemaal op straat. De volgende

Nadere informatie

Gent 25c. Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham

Gent 25c. Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham Gent 25c De Minnemeersbrug lag in het verlengde van de Goudstraat Goudstr /Beersteeg

Nadere informatie

en nog andere straten moest nog worden aangelegd.

en nog andere straten moest nog worden aangelegd. In de Belle Epoque had de Brabantstraat en de Brabantdam. De Brabantstraat liep van de Vogelmarkt tot aan het François Laurentplein. Deze straat is een van de oudste van Gent want werd reeds vermeld in

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

Vogelmarkt Koestraat Korte Dagsteeg, St Jansvest, Kleine Vleeshuisstraat A21. Vogelmarkt richting Kouter

Vogelmarkt Koestraat Korte Dagsteeg, St Jansvest, Kleine Vleeshuisstraat A21. Vogelmarkt richting Kouter Vogelmarkt Koestraat Korte Dagsteeg, St Jansvest, Kleine Vleeshuisstraat A21 Vogelmarkt richting Kouter Vogelmarkt aan de Brabantdam in 1961 Vogelmarkt aan de Kouter in 1961 Eind de jaren 50,begin 60 had

Nadere informatie

KACHTEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

KACHTEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG KACHTEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog De kerk van Kachtem, toen alles nog rustig was. 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat het dorp in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt

Nadere informatie

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog LI_07 Er is veel volk op de dorpsplaats samengekomen en overal hangen vlaggen. Niemand is aan het werken. Het is waarschijnlijk zondag, en mooi

Nadere informatie

De Winkel van Keizer

De Winkel van Keizer De Winkel van Keizer Waar zijn zij gebleven, de wat kleinere middenstandszaken in de dorpen? Ook Vledder kende in het verleden een grote verscheidenheid aan winkels, slagerijen, bakkers, kruideniers e.d.

Nadere informatie

Burgstraat, Prinsenhof. Gent 8

Burgstraat, Prinsenhof. Gent 8 Burgstraat, Prinsenhof. Gent 8 Leie stadsvesten Brugse Poort Brugsepoortstr Begijnhof(laan) Begijnengracht Prinsenhof Rabot De Lieve Burgstraat Kaart van 1780? De coupure zou aangelegd worden tussen 1750

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat de gemeente in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt erover gepraat. De volgende dag al moeten de dienstplichtigen

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 25 juni 2010

Verslag maandvergadering 25 juni 2010 Verslag maandvergadering 25 juni 2010 De maandvergadering had plaats op vrijdag 25 juni 2010 van 19.00u. tot 20.00u. Op 08 en 23 juni 2010 brainstormden we rond het project Historische zomerwandelingen

Nadere informatie

OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog de kerk van Oekene voor de Eerste Wereldoorlog 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat het dorp in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt

Nadere informatie

Bron: De Oosterhoutse tijdmachine

Bron: De Oosterhoutse tijdmachine 1813 Aanleg Napoleonsbaan De grote weg Parijs-Amsterdam liep door Oosterhout. Hij werd aangelegd in de jaren 1813-1816. Napoleon begon met de aanleg, koning Willem I maakte hem af. Het traject maakte in

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Het Elisabeth begijnhof Begijnengracht. Gent 8c

Het Elisabeth begijnhof Begijnengracht. Gent 8c Het Elisabeth begijnhof Begijnengracht Gent 8c Op een boogscheut van de Coupure staat het standbeeld van Guislain (10-7-1887) aan de Begijnhoflaan, maar nog geen tram te zien links van het standbeeld.

Nadere informatie

Foto Adres Gebouw Datum Opmerkingen Hoeve Schelfhout datum onbekend

Foto Adres Gebouw Datum Opmerkingen Hoeve Schelfhout datum onbekend Foto Adres Gebouw Datum Opmerkingen Hoeve Schelfhout datum onbekend De Doelse landbouwer Jerome Schelfhout moest in 2000 al weg voor het Deurganckdok. Zijn hoeve lag aan aan het eind van de Liefkenshoekstraat,

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 29 juni 2011

Verslag maandvergadering 29 juni 2011 Verslag maandvergadering 29 juni 2011 De vergadering ging door in ons lokaaltje in de bib van 19.00u. tot 20.30u.. Het einde van de maand mei gebruikte de voorzitter om al eens goed na te denken over de

Nadere informatie

De Brugse brouwerswereld en de relatie brouwerij De Arend café Vlissinghe

De Brugse brouwerswereld en de relatie brouwerij De Arend café Vlissinghe De Brugse brouwerswereld en de relatie brouwerij De Arend café Vlissinghe I. Brouwnijverheid in middeleeuwen en ancien régime II. Brouwnijverheid 19 de en 20 ste eeuw III. Brouwerij De Arend/Aigle en de

Nadere informatie

Julia Clarysse 100 jaar

Julia Clarysse 100 jaar Julia Clarysse 100 jaar Op 1 maart 2006 wordt Julia Clarysse 100 jaar. Ze heeft tot haar 85 ste in de Oude Molenstraat gewoond. Daarna is ze bij haar dochter Maria in Gompel ingetrokken en de laatste tien

Nadere informatie

Café Kerkemeijer te Rekken

Café Kerkemeijer te Rekken -17- Café Kerkemeijer te Rekken Inleiding Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een bekende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in Rekken

Nadere informatie

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis Rondje Vledder een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis 10 11 1 8 9 2 4 5 6 7 3 Het plattegrondje geeft een beeld van Vledder tussen ca. 1930 en 1940. De nummers langs de

Nadere informatie

De bevrijding van Houthem

De bevrijding van Houthem De bevrijding van Houthem Zondag 17 september 1944 Samengesteld door Fons Heijnens Duitsers in Houthem Vanuit Geulhem komend, trekken de Duitsers Houthem binnen in mei 1940 Foto uit archief van Jacquo

Nadere informatie

Waar woonden onze voorouders in Antwerpen? 1. tak Barentsen - Alexandre

Waar woonden onze voorouders in Antwerpen? 1. tak Barentsen - Alexandre Waar woonden onze voorouders in Antwerpen? 1. tak Barentsen - Alexandre Albert Alexandre & Melanie Paulis wonen vanaf 1892 in Fortje 6 aan de Kielse Vest. Melanie overlijdt in 1893. Albert blijft er wonen

Nadere informatie

20 jaar Heemkring ter Ham

20 jaar Heemkring ter Ham N IEUWS VAN DE HEEMKRING TER HAM SEPTEMBER 17 1997 2017 20 jaar Heemkring ter Ham Voor elk wat (heemkundig) wils... 3 september MELSBROEK WOI WANDELING Info bladzijde 2 10 september OPEN MONUMENTENDAG

Nadere informatie

STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Staden voor de oorlog STA_07 De Speyhoek in Staden, voor de oorlog. Iedereen komt naar buiten voor de fotograaf. Moeders met lange rokken en grote schorten, vaders

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 23 februari 2011

Verslag maandvergadering 23 februari 2011 Verslag maandvergadering 23 februari 2011 De vergadering ging door ons lokaaltje in de bib van 19.00u. tot 20.15u.. Het DocC Borsbeek was op 29-01-2011 met Heidi, Paul en de voorzitter aanwezig op de plechtige

Nadere informatie

E11. Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham

E11. Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham E11 De Minnemeersbrug lag in het verlengde van de Goudstraat Leie Links. De

Nadere informatie

Schatten van Vroeger. Lage Zwaluwe in beeld. Concept

Schatten van Vroeger. Lage Zwaluwe in beeld. Concept Schatten van Vroeger Lage Zwaluwe in beeld Concept Nieuwstraat Hier begint onze wandeling vanaf nr.8 bs de Grienden. Deze school is gebouwd in. Links naast de deur van de kamer van de leraren is een gedenksteen.

Nadere informatie

Vlissinghe en zijn gasten. Marc Ryckaert 2015

Vlissinghe en zijn gasten. Marc Ryckaert 2015 Vlissinghe en zijn gasten Marc Ryckaert 2015 Oudste vermeldingen 1515: oudste tekstvermelding van het huis 1580 (Registers van de Zestendelen): eerste vermelding van de naam Vlissinghe Rond dezelfde tijd:

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 29 oktober 2010

Verslag maandvergadering 29 oktober 2010 Verslag maandvergadering 29 oktober 2010 De maandvergadering ging door in het kelderlokaaltje in de bib van 19.00u. tot 20.00u. Tijdens de vergadering van de bibliotheekraad op 04/10/2010 werd aan het

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

Gent 14a. St Lievenspoortstr

Gent 14a. St Lievenspoortstr St Lievenspoortstr Gent 14a In 1708 kon Lodewijk de XIV het maar niet laten. Eerst de stad goed bombarderen en dan zich een gewelddadige toegang verschaffen om de stad in te nemen langs de St Lievenspoort.

Nadere informatie

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 Geplaatst in de Heise Krant van april 2012, gewijzigd 08-04-2015 Slechts weinig mensen weten dat in het pand waar nu rechts Henk Schepens en Marlène van Esch wonen, Pastoor

Nadere informatie

DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog DAD_02 Dadizele, voor de oorlog. De kinderen wachten op de tram. Overal in de streek liepen tramlijnen. Maar de tram maakte plaats voor de auto. Ook

Nadere informatie

RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog RUM_02 Koetsen en karren over de kasseien van de vooroorlogse Rumbeeksesteenweg. De straat loopt recht op de mooie, fiere kerktoren. 31 juli 1914:

Nadere informatie

Beeldverslag van een Haagse wijk

Beeldverslag van een Haagse wijk Beeldverslag van een Haagse wijk In deze opdracht maken de leerlingen een beeldverslag van een Haagse wijk of een deel daaruit over de situatie in de periode van rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Nadere informatie

Opbouw van het Kersthuis Maandag 25 en dinsdag 26 november, vanaf 9 uur

Opbouw van het Kersthuis Maandag 25 en dinsdag 26 november, vanaf 9 uur Kerstmis 2013 2013 Een Kerstmis zonder het Kersthuis en de Kerstverlichting op het Pleintje en in de straten, nee, dat kan niet. Als de sterre ergens stille is blijven staan, moet het wel in Ginderbroek

Nadere informatie

WINTERCOMPETITIE A- REEKS

WINTERCOMPETITIE A- REEKS WINTERCOMPETITIE 55+ 2015 A- REEKS 1 Wijnegem 1 : Bulcke Roger / Goris Leo / Van Dijck Gerard Tel. 03.283 91 49 2 Sodipa 1 : Mortelmans Paul / Deckx Ludo / Van Der Schueren Monique Tel. 0498.015 661 3

Nadere informatie

FRANCOIS DE PAUW - DE KICKER Willebroek, 16 december 1925 - Bornem, 6 februari 2015

FRANCOIS DE PAUW - DE KICKER Willebroek, 16 december 1925 - Bornem, 6 februari 2015 FRANCOIS DE PAUW - DE KICKER Willebroek, 16 december 1925 - Bornem, 6 februari 2015 François De Pauw was in zijn leven een harde werker. Hij had een humanistische kijk op het leven en verdedigde sterk

Nadere informatie

HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Het is oorlog! Het brandweerkorps wordt snel samengeroepen voor het gemeentehuis. De brandweermannen moeten de jongens gaan waarschuwen

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Stedenbouwkundige studie. De nieuwe wijk Tervuursesteenweg

Stedenbouwkundige studie. De nieuwe wijk Tervuursesteenweg Stedenbouwkundige studie De nieuwe wijk Tervuursesteenweg Inhoud Voorwoord Beste Mechelaar, Voorwoord Woonkwaliteit Abeelstraat Mahatma Gandhistraat Tuinwijk Mobiliteit Ontspanning Diensten De wijk en

Nadere informatie

HEEMKUNDIGE KRING DE BRAKKEN OELEGEM. België Belgique P.B. 2520 Ranst 8/4708. Afgiftekantoor Ranst 1. Contactblad verschijnt 4 maal per jaar

HEEMKUNDIGE KRING DE BRAKKEN OELEGEM. België Belgique P.B. 2520 Ranst 8/4708. Afgiftekantoor Ranst 1. Contactblad verschijnt 4 maal per jaar Afgiftekantoor Ranst 1 Contactblad verschijnt 4 maal per jaar België Belgique P.B. 2520 Ranst 8/4708 Erkenningsnummer P708706 HEEMKUNDIGE KRING DE BRAKKEN OELEGEM 32 ste jaargang nr 1 januari - maart 2013

Nadere informatie

Rondje Sint Maarten 1958-1959

Rondje Sint Maarten 1958-1959 Rondje Sint Maarten 1958-1959 Mijn naam is Chris Tromp, en ik ben 57 jaar, geboren en nog wonende in Purmerend. Ik ben geboren boven Garage Jorritsma in de Koestraat. Ik heb daar 22 jaar gewoond. Tekening

Nadere informatie

E36, Past. Van Haarenstr. 13

E36, Past. Van Haarenstr. 13 E36, Past. Van Haarenstr. 13 Geplaatst in de Heise Krant van juni 2012, gewijzigd 08-07-2015 In 2012 was het 100 jaar geleden dat het gezichtsbepalend pand het Pakhuis in Maria-Heide werd gebouwd. Dit

Nadere informatie

leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa

leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa 1. Brussel hoofdstad van ons land en Europa Brussel is de hoofdstad van ons land. De koning woont in Brussel en de regering

Nadere informatie

Juli - augustus 2011 - nr 335

Juli - augustus 2011 - nr 335 Juli - augustus 2011 - nr 335 Kijker nr 335 : zomer 2011 Voor sommigen zit het er misschien al bijna op. Voor anderen is het nog maar pas begonnen en voor nog anderen duurt het nog enkele weken. Eén ding

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Suske en Wiske: 65! De eerste Suske en Wiske. Rikki en Wiske in de krant. Stijn Dekelver. Wiske. Na het eerste verhaal wordt hij

Suske en Wiske: 65! De eerste Suske en Wiske. Rikki en Wiske in de krant. Stijn Dekelver. Wiske. Na het eerste verhaal wordt hij Suske en Wiske: 65! Stijn Dekelver Wiske. Na het eerste verhaal wordt hij vervangen door Suske. Het verhaal Suske en Wiske worden 65 jaar. Niet echt natuurlijk, want dan zouden ze in de strips al opa en

Nadere informatie

Het huwelijk van Riet Naaijkens en Toon Beerens

Het huwelijk van Riet Naaijkens en Toon Beerens Het huwelijk van Riet Naaijkens en Toon Beerens Op maandag 22 september 1941 vindt het burgerlijk huwelijk plaats. Een dag daarna, op dinsdag 23 september 1941, de kerkelijke inzegening. Op de kermis in

Nadere informatie

Rest van de Veldstraat A17

Rest van de Veldstraat A17 Rest van de Veldstraat A17 Foto van 1882 is de achterkant van de Hoornstraat getrokken vanaf de Ajuinlei, ook hier ben ik benieuwd hoe alles veranderd zal zijn Stoet op het water aan de achterkant van

Nadere informatie

Weer of geen weer, de scouts gaat er steeds voor!!

Weer of geen weer, de scouts gaat er steeds voor!! Dag liefste scoutsvrienden! De maand februari gaat gepaard met enkele typische weerspreuken. We sommen ze graag even op: Al is de sprokkel nog zo fel, ze heeft vijf schone dagen wel. Is februari nat en

Nadere informatie

Gent 6a. Groene Vallei Nieuwe wandeling Leiearm Overzet Malem Krijgsgasthuisstr Wintertuinstr brouwerij Aigle- Belgica.

Gent 6a. Groene Vallei Nieuwe wandeling Leiearm Overzet Malem Krijgsgasthuisstr Wintertuinstr brouwerij Aigle- Belgica. De stadsvesten van Einde were tot de Brugsepoort Gent 6a Groene Vallei Nieuwe wandeling Leiearm Overzet Malem Krijgsgasthuisstr Wintertuinstr brouwerij Aigle- Belgica. De Overzet was van de Einde Were

Nadere informatie

De magische deur van KASTEEL013

De magische deur van KASTEEL013 De magische deur van KASTEEL013 Auteurs: Thomas, Liana, Elyas, Brit en Tijn van BS Cleijn Hasselt, begeleiding: Saskia Dellevoet Op een regenachtige dag verveelde ik me. Ik appte Lisa. Zullen we naar de

Nadere informatie

Opdrachten bij Architectuurroute Uden

Opdrachten bij Architectuurroute Uden Op de vouwfolder staat de route aangegeven. Je loopt route A, die begint bij het Museum voor Religieuze Kunst. Bij enkele gebouwen op de route worden vragen gesteld. Deze vragen maak je in klad in dit

Nadere informatie

De straat van toen. Kerkstraat Naaldwijk

De straat van toen. Kerkstraat Naaldwijk De straat van toen Kerkstraat Naaldwijk 1910; de woningen in de Kerkstraat tot de Kerklaan, nrs. 1 t/m 4 1933; op de hoek van het Wilhelminaplein en de Kerkstraat was in deze tijd de eerste Naaldwijkse

Nadere informatie

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK 6 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK 6 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK THEMA 4 Eindredactie: Monique Goris Leerlijnen: Hans Bulthuis Auteurs: Katrui ten Barge, Wilfried Dabekaussen, Juul Lelieveld, Frederike

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

HET HEIKE. Editie 25 Januari Februari 2014 DRIEKONINGEN ZINGEN NIEUWJAARSFUIF HIGHSTREET

HET HEIKE. Editie 25 Januari Februari 2014 DRIEKONINGEN ZINGEN NIEUWJAARSFUIF HIGHSTREET HET HEIKE Woonhuis De Hei Kruisberg 16 2480 Dessel Editie 25 Januari Februari 2014 DRIEKONINGEN ZINGEN Op maandag 6 januari zijn Luc, Gie en Kitty samen met enkele vrijwilligers Driekoningen gaan zingen

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Het Paayenborchsteegje in Utrecht

Het Paayenborchsteegje in Utrecht Het Paayenborchsteegje in Utrecht Het Paayenborch steegje is een van de steegjes tussen de Oude Gracht en de Lange Nieuwstraat. De toegang aan de Oude Gracht lag tussen de Smeebrug en Geertebrug, ten noorden

Nadere informatie

Stijlvol wonen te Stabroek Grote Molenweg 165/167/169

Stijlvol wonen te Stabroek Grote Molenweg 165/167/169 Stijlvol wonen te Stabroek Grote Molenweg 165/167/169 Nieuw appartement met 3 slaapkamers 1 ste VERDIEPING A.1 Ligging: Grote Molenweg 165 Omschrijving: Woonkamer met open keuken, badkamer, apart toilet,

Nadere informatie

E25. Deel 2 van Expo 1913 bestaat uit 3delen omdat het bestand te groot was voor 2 delen van de grote expo

E25. Deel 2 van Expo 1913 bestaat uit 3delen omdat het bestand te groot was voor 2 delen van de grote expo E25 Deel 2 van Expo 1913 bestaat uit 3delen omdat het bestand te groot was voor 2 delen van de grote expo De doorgang van het Citadelpark naar het andere deel van de WT van 13ne noemde de Belvédèrelaan,

Nadere informatie

Werkstuk Dordtologie november 2014

Werkstuk Dordtologie november 2014 Werkstuk Dordtologie november 2014 Hilde van Kruiningen VAN BIERBROUWEN. NAAR BLAUWBILGORGEL Omdat ik in dit gebied woon en me dagelijks over de Groenmarkt en het Buddingh plein begeef hebben de geschiedenis

Nadere informatie

VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek

VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek 15 JAAR STICHTING BEHOUD SYNAGOGE BRIELLE 10 JAAR SJOEL BRIELLE Het jaar 5775/5776 (2015/2016) is een bijzonder jaar. Honderdvierenveertig

Nadere informatie

De Riet. Inleiding over de families die hier woonden en eventueel situeringskaartje.

De Riet. Inleiding over de families die hier woonden en eventueel situeringskaartje. De Riet Inleiding over de families die hier woonden en eventueel situeringskaartje. De boerderij t Stols gebouwd in 1773. Naast de poort bevond zich een ingemetselde steen met de inscriptie Familiefoto

Nadere informatie

OOSTNIEUWKERKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

OOSTNIEUWKERKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG OOSTNIEUWKERKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog OOS_02 Oostnieuwkerke, zo n 100 jaar geleden. De mensen komen uit hun huizen om te kijken naar de fotograaf. 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31

Nadere informatie

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland Vroeger en Nu Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) en wordt ondersteund

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

18 VERAGHTERT KAREL OOS DE PEUTER JAN OOS V.DONINCK ALFONS RIJ 2 63

18 VERAGHTERT KAREL OOS DE PEUTER JAN OOS V.DONINCK ALFONS RIJ 2 63 SAMENSPEL DE KEMPEN : Oostmalle - Westmalle - Zoersel - Zandhoven - St.Jozef VOORLOPIGE Uitslag van QUIEVRAI op 12-05-13 229 OUDE Lossing : 90000 uur. Duiven/Liefheb.: ZANDHOVEN: 25d/8L: RIJKEVORSEL: 86d/17L:

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

Beste lezer, Al de bijdragen bevatten talrijke, nog niet gepubliceerde foto s waarin iedere dorpsgenoot een stukje van zichzelf zal terugvinden.

Beste lezer, Al de bijdragen bevatten talrijke, nog niet gepubliceerde foto s waarin iedere dorpsgenoot een stukje van zichzelf zal terugvinden. Beste lezer, Al onze medewerkers hebben weer de handen uit de mouwen gestoken om het jaarboek te vullen met een gevarieerd aanbod van geschreven bijdragen met betrekking tot onze gemeente vroeger en nu.

Nadere informatie

Als voorzitter van Inline Team Brugge wil ik jullie in eerste instantie bedanken om zo

Als voorzitter van Inline Team Brugge wil ik jullie in eerste instantie bedanken om zo Goedenavond iedereen Als voorzitter van Inline Team Brugge wil ik jullie in eerste instantie bedanken om zo talrijk aanwezig te zijn en een speciale dank gaat naar alle oud-leden die massaal op dit jubileum

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland 2016 Lesbrief voor de groepen 7 van de basisscholen in Midden-Delfland Deze les is de voorbereiding voor de Kindermonumentendag op

Nadere informatie

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 3 Frans Peetermans Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014

Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014 Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014 Maandag 28 juli 2014: een dagje dierenpark. Onze eerste activiteit was een dagje naar het dierenpark in Overloon. Iedereen ging gezellig mee, behalve Linda en Bas

Nadere informatie

Met de veteranen een weekend naar

Met de veteranen een weekend naar Met de veteranen een weekend naar We vertrokken vrijdag 17 mei om 16:00 van het chalet om de vlieger vanaf Charleroi te nemen. Daar aangekomen namen we onze traditionele doop Aan boord waren er geen rode

Nadere informatie

Het Spaans Kasteel en Dampoortstation Dendermondse Spitaalpoort

Het Spaans Kasteel en Dampoortstation Dendermondse Spitaalpoort Het Spaans Kasteel en Dampoortstation Dendermondse Spitaalpoort Gent 19 Ook hier is er nog geen vuiltje aan de lucht. In de St Baafsabdij zijn de paters nog niks bewust wat Keizer Karel hen later zal aangedaan

Nadere informatie

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen Claudia van Loveren Ik weet nog goed dat er tijdens de modernisering van onze woningen in 2007, in de Flevopost een prijsvraag stond van de gemeente en Oost Flevoland

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Aanwezig zijn;a.spinder,r,runia,j.jorritsma,a.van der Meer, B. Jorritsma,A.J. de Vries,J.J.Abma,E. Blaauw,R.Twijnstra

Aanwezig zijn;a.spinder,r,runia,j.jorritsma,a.van der Meer, B. Jorritsma,A.J. de Vries,J.J.Abma,E. Blaauw,R.Twijnstra , Plaatselijk Belang Poppenwier. Jaarvergadering 19-03-2015 Aanwezig zijn;a.spinder,r,runia,j.jorritsma,a.van der Meer, B. Jorritsma,A.J. de Vries,J.J.Abma,E. Blaauw,R.Twijnstra W.Burgers,S.Nammensma,Sj.Blaauw,W.de

Nadere informatie

Tot slot blikt Vic Berckmans, zoals elk jaar, even terug op het voorbije jaar met het jaaroverzicht

Tot slot blikt Vic Berckmans, zoals elk jaar, even terug op het voorbije jaar met het jaaroverzicht Beste lezer, Het lijkt allemaal ver weg! In 2001 werd, ter vervanging van het driemaandelijks tijdschrift, het eerste jaarboek van onze vereniging voorgesteld. Vandaag zijn we al toe aan nummer tien! Je

Nadere informatie

algemene informatie Ook voor de Merelbeekse scholen is er een boeiend erfgoedaanbod!

algemene informatie Ook voor de Merelbeekse scholen is er een boeiend erfgoedaanbod! algemene informatie contact: dienst erfgoed openingsuren: T 09 210 32 92 ma 9-12 u. di 9-12 u. woe 9-12 u. adres: Gemeentehuis Merelbeke do 9-12 u. Hundelgemsesteenweg 353 vrij 9-12 u. 9820 Merelbeke Waarvoor

Nadere informatie

99 JACOBS WILLY ITEGEM :56:30 09/ MARIS JOS ITEGEM :56:07 09/ BLANCQUAERT CLAUDE ITEGEM :56:55

99 JACOBS WILLY ITEGEM :56:30 09/ MARIS JOS ITEGEM :56:07 09/ BLANCQUAERT CLAUDE ITEGEM :56:55 DIAMANTVERBOND OUDE DUIVEN, QUIEVRAIN op 09/06/13. Los om 12:00:00. 8 duiven. 1 PAUWELS FRANS BERLAAR 1 1 13:29:01 09/06 102766 1154.46 2 CEULEMANS JOS BERLAAR 1 1 13:33:40 09/06 105534 1126.70 3 HEYLEN

Nadere informatie

Het Snijdersplein. Voorwoord

Het Snijdersplein. Voorwoord Het Snijdersplein Voorwoord Ruim 4 jaar ben ik nu bezig om alle gegevens van de kadastrale percelen van de vestingstad s-hertogenbosch, in 1832 aangeduid als de secties G en H, vanaf het begin van het

Nadere informatie

De Romeinen. Wie waren de Romeinen?

De Romeinen. Wie waren de Romeinen? De Romeinen Wie waren de Romeinen? Lang voor de Romeinen naar ons land kwamen, woonden ze in een kleine staat rond de stad Rome. Vanaf 500 voor Christus begonnen de Romeinen met gebiedsuitbreiding. Als

Nadere informatie

Een rondje Oude Dorp Nieuwerkerk aan den IJssel

Een rondje Oude Dorp Nieuwerkerk aan den IJssel Een rondje Oude Dorp Nieuwerkerk aan den IJssel Inleiding We beginnen in de Zuidplaspolder op de kruising van de Ringvaartlaan en het fietspad dat omhooggaat naar de Gele Brug en het Oude Dorp. Bij het

Nadere informatie

Projectfiche RODE ROOS

Projectfiche RODE ROOS Projectfiche RODE ROOS Monnikenheide wil uitmunten in warme én professionele dienstverlening aan personen met een verstandelijke handicap en hun gezin. In de loop van de voorbije 41 jaar groeide Huize

Nadere informatie

Bondschieting Heidevrienden Wuustwezel

Bondschieting Heidevrienden Wuustwezel ERE 1 Afdeling: 26 deelnemers VAN FRACHEN ELS - 11 rozen 1 401 PALINCKX LUC (HV) HV 120 5,00 2 509 GOETSTOUWERS DANNY SJ 119 4,20 3 101 BOLS ANDRE M 119 4,20 4 111 SEVENANS IGOR M 119 4,20 5 902 AERNOUTS

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Frans Peetermans. Café in, café uit. Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik

Frans Peetermans. Café in, café uit. Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik Frans Peetermans Café in, café uit Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik Café in, café uit De Gooikse en Strijlandse cafés rond 1920 tot vandaag Frans Peetermans Een uitgave van de Heemkundige

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

Maart 2013. Geerte, Annewil en Corrie zijn druk bezig geweest met de grote schoonmaak buiten. Na de schoonmaak was het even tijd voor andere energie.

Maart 2013. Geerte, Annewil en Corrie zijn druk bezig geweest met de grote schoonmaak buiten. Na de schoonmaak was het even tijd voor andere energie. Maart 2013 Bijna iedereen in het Thomashuis loopt te hoesten en te proesten. Griep is de vaste gast geworden. Met drankjes en honing in de thee wordt de griep weggejaagd. Geerte, Annewil en Corrie zijn

Nadere informatie

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op vrijdag 31 juli 1914 staat Gits in rep en roer: de algemene mobilisatie wordt afgekondigd. Alle jongemannen die in aanmerking komen voor

Nadere informatie