Verslag maandvergadering 29 oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag maandvergadering 29 oktober 2010"

Transcriptie

1 Verslag maandvergadering 29 oktober 2010 De maandvergadering ging door in het kelderlokaaltje in de bib van 19.00u. tot 20.00u. Tijdens de vergadering van de bibliotheekraad op 04/10/2010 werd aan het DocC Borsbeek en aan de oudstrijdersvereniging van Borsbeek gevraagd om samen gedurende de bibliotheekweek van 2011 in Fort 3 een expo te organiseren rond Borsbeek tijdens WOI en zijn frontsoldaten. De bibliotheekweek liep van 16 tot 24/10/2010 en was de ideale gelegenheid om goedkoop interessante boeken op de kop te tikken tijdens de boekenverkoop. De activiteiten rond de week van de smaak vinden dan weer plaats op 20 en 21/11/2010. De voorzitter levert als bibmedewerker logistieke ondersteuning aan dit evenement. Zij die er als proever willen bij zijn: tijdig inschrijven is de boodschap! Tijdens de vergadering van de cultuurraad op 05/10/2010 waren de deelnemers unaniem akkoord om in 2011 weer de Historische zomerwandelingen in te richten. Met schepen Ann Coemans zullen we de betrokken locaties nog in 2010 vastleggen en tijdig uitwerken. Marcel Van Nuffelen en de voorzitter gaven aan de leden van de cultuurraad een powerpointvoorstelling omtrent de stand van zaken rond de studie van het cultuuractie- en cultuurbeleidplan van de gemeente Borsbeek. Ook voor 2011 bekijken we onze deelname aan de voorbereiding en uitvoering van de Open Monumentendag met als thema: Conflict. Ook hier moet we tijdig beginnen met de voorbereiding: conflicten kunnen over oorlog gaan, maar ook over interne conflicten zoals dorpspolitiek, verkavelingen, bouwprojecten, tunnels, kermisruzies etc.! Onze vertegenwoordiging, met twee medewerkers, op de Heemdag 2010: Straf verleden! te Brussel op 25/09/2010 was een interessante ervaring ondanks het gemiste bezoek aan het Justitiepaleis door een slechte timing van de organisatoren. Frans Verbist bezocht het open kampioenschap oud schrift op 09/10/2010. De uiteindelijke finalisten kregen een aartsmoeilijke tekst te ontcijferen. Op 25/09/2010 bracht de voorzitter en Nicolas Naets, regiojournalist van het Nieuwsblad, een bezoek aan Jos Hoeyberghs in Westerlo. Deze oud-borsbeeknaar bezit nog veel historisch foto- en filmmateriaal over onze gemeente waarmee Nicolas zijn historische reeks kan samenstellen. Deze reeks verschijnt in november 2010 in het Nieuwsblad. Tenslotte zijn de laatste maanden van dit trimester te gebruiken om alle lopende projecten af te werken en na te denken wat en hoe we het volgend werkjaar zullen aanpakken. Deelnemers en functie.(aanwezigheid : 4/7 of 57,14%) Janssens, Walter : voorzitter ( ) Verbist, Frans : ondervoorzitter (verontschuldigd) Lansu, Gregg : secretaris (afwezig ) Janssen, Paul : penningmeester ( ) Desaever, Heidi : medewerker ( ) Pétré, Emile : medewerker (verontschuldigd) Schaltin,Liebrecht : medewerker ( ) Uitgenodigden : nihil C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag doc P. 1 / 6

2 Besproken punten: 1. De aanwezigen overlopen samen met de voorzitter de agendapunten en geven hun bemerkingen of voorstellen. 2. Besteding budget en toelagen 2009 en 2010 : a. Situatie van het budget : i. In 2009 was op de buitengewone dienst een budget voor de aankoop van meubilair voor het DocC Borsbeek voorzien. Hiervan blijft, na een 2 de levering van meubilair, een saldo over van 231,34 dat nog beschikbaar blijft in [Voorstellen medewerkers: expomaterieel is zinvol en nodig!] ii. Subsidieaanvraag voor 2011 is ondertussen ingediend door de voorzitter bij Pattsy Mudd. [De penningmeester volgt dit verder op!] b. De penningmeester geeft uitleg over het kasverslag. De leden hebben geen opmerkingen. [De penningmeester bespreekt het kasverslag tijdens de vergadering en de leden kunnen inzage nemen van de rekeninguittreksels en bewijsstukken!] 3. Behoeftebepaling en prioriteiten voor werkjaar 2010 : a. Meubilair : zie paragraaf 2.a. i. i. Nieuw meubilair: de medewerkers stellen expomaterieel voor! [Paul, welk materieel moeten we zeker aankopen?!] b. Drukwerk : i. Publicatie rond FVI : nog 32 ex. aan de man / vrouw te brengen. [Actieve promotie loopt verder aan braderijprijs van 5,00!]. c. Kantoorbenodigdheden : i. Archiveringsmaterialen: p.m. [Dit archiveringsmateriaal is in gebruik genomen!] d. Website met beeldenbank + internettoegang CIPAL: i. Internettoegang CIPAL : zelf aan te vragen bij Belgacom /Telenet en te betalen met eigen middelen! [Gregg Lansu stelde nog geen haalbare oplossing voor?!] ii. Ontwikkelen website : door Gregg Lansu uit te werken zodat we een link kunnen leggen voor bib-gebruikers die willen kijken op onze site. [Op te volgen door Gregg Lansu?!] e. ICT-materieel : i. Aangekocht materieel is in gebruik genomen. Liliane en Paul hebben het reeds intensief gebruikt bij het documentatiebeheer. [DVD-driver eco pc: probleem met Jan te bekijken?!] C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag doc P. 2 / 6

3 4. Boekhouding en inventaris patrimonium : a. Het herziene Binnenhuisreglement ( editie februari 2010) werd voorgelegd voor advies tijdens de bibliotheekraad van 19/04/2010. Met de brief van laat het CBS echter weten dat zij geen goedkeuring geven over het binnenhuisreglement. Ze nemen er enkel kennis van! We nemen hiervan akte en passen dit aan in de tekst. [De ed. Feb handhaven en we passen dit aan. Ook de jaarlijkse financiële controle kan dan zo aangepast worden bij de Algemene Vergadering van 2011!] 5. Projecten in uitvoering : a. Op 24/05/2010 tijdens de 62 ste jaarmarkt organiseerden we een kleine expo in het parochiehuis Den Jakob. We telden 125 bezoekers en ontvingen vele positieve reacties. [We doen dit in 2011 opnieuw en starten tijdig met de voorbereiding. Benoemen van foto s met oude Borsbekenaren op een systematische manier?!] b. Project studiewerk "Het Borsbeeks Armbestuur" van Frans Verbist: research in de archieven van Borsbeek door Frans Verbist. De buurvrouw, Elke Thoné, gebruikt Dropbox om de files in op te slaan. [De teksten moderner maken en kijken of we een interessante reeks kunnen plaatsen in Info Borsbeek?] c. Project van een elektronische nieuwsbrief: is na september zeker te overwegen en hierin kunnen we onder meer deze teksten publiceren. Deze nieuwsbrief enkel te verzenden aan geïnteresseerden die er zich voor inschrijven. Paul Janssen wil de kar hieromtrent niet alleen trekken! Het maandverslag dat de voorzitter overmaakt na elke vergadering is in principe ook al een nieuwsbrief maar dan zonder foto s of artikels. Medewerkers kijken best al eens bij andere Heemkringen of socio-culturele verenigingen. [De brief in pdf versturen, lijst deelnemers 62 ste jaarmarkt hierbij gebruiken!] d. Project Orale geschiedenis : de dochter E.J.V. Snacken, Miel Janssens, wielrenner uit de August Van Putlei, kunstschilder Jean uit het Achterrot; contacteren en project verder zetten met de actieve interviewers. [ Op 30/09/2010 toonde Cel Van Nuffelen interesse als interviewer!] e. Project digitalisering + ontsluiten van de dia s Lindeboomstraat van Jozef Soulliaert. We maken een cd voor Jef Soulliaert en het DocC Borsbeek. [Dringend werk maken van dit project en van de cd-rom voor Jozef?!] f. Project informatieaanvragen : i. zie ook vorig maandverslag. [Voorzitter deed op 21/09/2010 nog eens navraag omtrent het beloofde boek Fort4, na afwerking van de thesis van Dhana Leemans!] C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag doc P. 3 / 6

4 ii. Karel Kegeleers en Josephine Leeuws zullen ons contacteren rond het straatfeest in de Jozef Reusenslei van iii. Informatie rond villa De Goudbloem via Jef Coenen ontvangen. [Paul kocht een ex. van dit tijdschrift, het wordt geïnventariseerd!] iv. Informatieaanvraag op 26/08/2010 van Nicolas Naets, regioreporter bij het Nieuwsblad. Zoekt foto s + achtergrondinformatie over historische thema s rond de districten en gemeenten in de provincie. [De voorzitter leverde reeds dorpszichten en materiaal van de Zilverenhoek. Voor andere materialen werd op 25/09/2010 een gezamenlijk bezoek gebracht aan Jos Hoeyberghs te Westerlo!] v. Fik Denissen vroeg informatie op 20/10/2010 omtrent het stratenplan uit 1933 om zijn familiegeschiedenis beter te kunnen uitwerken. Hij is ook in contact met de historicus, Jean Dillen. Het landmijnongeval in de Roosekapellestraat op 06/09/1944 was hierin ook belangrijk. Hij vraagt ons steun bij het schrijven van een inleidende situering van de Sprinkhaanvelden en de belangrijkste gebouwen in deze wijk. [Hij kan op onze steun rekenen bij zijn opzoekingswerk!] vi. Peter Potshoeve: vraag van Mandus Sprengers die op zoek is naar gegevens over de hoeve Ten Zoome of de Peer Potshoef. Alle informatie is welkom zoals de bewoners tussen 1900 en In 1980 is de laatste eigenaar gestorven en is het domein aan de gemeente Deurne verkocht. Fik Denissen had hier ook al materiaal over via de heer Verlinden. Hij kreeg via de voorzitter het adres van M. Sprengers. [Paul en Frans onze kennis eens toetsen omtrent deze hoeve en de laatste bewoners die misschien ook terug te vinden zijn in de verkiezingslijsten!] g. Foto s schenking van wijlen Leon Marien: i. Fotoserie CVP Bal en CVP meeting [Ontsloten : namen, locatie zaal Riviera, periode 15 april 1978!] ii. Fotoserie N.C.M.V handelsbeurs. De twee pakketjes foto s overgemaakt aan Jimmy De Souter op 16/02/2010 om periode en namen te bepalen. [Jimmy De Souter is nog bezig met de herkenning!?] h. Schenking van Emiel Pétré : 07 foto s rond het thema Borsbeek jaarmarkt. Hij trok deze z/w foto s in de jaren Hij schonk ons op 16/06/2010 ook nog dia s over een 1-meiviering en de Geitenstoet te Wilrijk. Een serie negatieven van de Jaarmarkt Borsbeek mogen we bekijken en kopiëren. [Materialen nog te identificeren- Ook eens kijken bij het Borsbeeks feestcomité!] i. Schenking op 14/08/2010 door Nicole Keppens van een aantal notariële aktes en documenten van haar grootouders te situeren rond de Manebruggestraat. [Er volgen nog documenten!!] C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag doc P. 4 / 6

5 j. Historische zomerwandelingen : en Het DocC Borsbeek werkte mee aan de organisatie van deze wandelingen. De opmaak van de wandelbrochure gebeurde aan de hand van informatie en oude foto s die we rond personen, gebouwen en straten bezitten. De voorzitter nam ook contact op met Jef Coenen, ondervoorzitter van van de HK De Gitschotelbuurschap, voor de informatie omtrent villa De Goudbloem. (Boekenberglei, 273 te 2100 Deurne- Tel. : ) Vergadering op 18/08/2010 met de Cultuurraad, DocC Borsbeek en de gidsen stelde dat dit initiatief voor herhaling vatbaar is. [85 deelnemers voor deze activiteit is een succes en het herhalen waard in 2011 mits tijdige voorbereiding!] k. Steun aan de 22 ste Open Monumentendag Vlaanderen rond het thema: De vier elementen ging door aan de watertoren op 12/09/2010. Het DocC Borsbeek leverde op 17/08/2010 al een tekstbijdrage voor de brochure die door de Cultuurraad werd opgemaakt ter gelegenheid van deze dag. We bemanden ook een informatiestandje aan de watertoren. We verspreidden die dag 200 informatiebrochures aan geïnteresseerden en we kregen 5 informatieaanvragen van bezoekers. [Is voor herhaling vatbaar in 2011 met als thema: Conflict, maar er wel tijdig beginnen voorbereiden!] l. Paul Janssen stelde voor om een professionele flyer samen te stellen waarin we het DocC Borsbeek beter bekend maken. Heidi wil onze vorige tijdelijke versie verder opmaken als zij er de elementen voor krijgt van de medewerkers. De voorzitter stelt voor om gebruik te maken van de feedback om de flyer qua vorm( vb. echt flyerformaat) en inhoud(vb. adres v.d. voorzitter boodschap duidelijker brengen ) na te kijken en te verfijnen om er daarna een definitieve versie te laten drukken. Ook eens kijken naar flyer van de bib of andere verenigingen. [De voorzitter stelt voor eventueel met de Cultuurraad afspraken te maken voor de materiële ondersteuning van dit project!] C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag doc P. 5 / 6

6 m. Steun aan de Bibliotheekweek 2011 : Dit is een mooi project voor het DocC Borsbeek. Samenwerking met de schepen van bibliotheken en de oud-strijdersvereniging is onontbeerlijk. Ook hier dienen we tijdig met de schepen van bibliotheken en de bibliothecaris de nodige afspraken te maken en met de voorbereiding te beginnen. Mogelijke link leggen naar de gesneuvelde soldaten die een straat hebben in onze gemeente. De mensen hiermee een gezicht geven. Ook het leven in en rond fort 3 zelf kan in beeld komen: wie zat er in het fort gedurende WOI, wat waren de gevolgen voor de burgers. [Schenking Neefs hierover al uitbenen, andere bronnen opzoeken in de bib of archieven van Borsbeek!] n. Deelname open kampioenschap oud schrift : Half september kregen de beste kandidaten een uitnodiging om deel te nemen aan de finale op 9 oktober 2010, in het Rijksarchief in Leuven. Jammer genoeg zijn we niet bij de finalisten. Frans met maar 7 fouten ging toch eens een kijkje nemen te Leuven in het Rijksarchief. 6. Volgende maandvergadering is pas gepland op : Vrijdag 15 december 2010 tussen 19.00u u.! 7. Afsluiten van de vergadering. a. De vergadering werd afgesloten op 29 oktober 2010 om 20.00u. b. Verslag van de vergadering wordt overgemaakt aan: (i) Gemeentesecretaris: (1 Ex per ) (ii) Schepen Johan Totté: (1Ex per ) (iii) Schepen Ann Coemans: ( 1Ex per ) (iv) Voorzitter OCMW: (1Ex per ) (v) Bibliothecaris OB Borsbeek: (1Ex per ) (vi) Voorzitter van de bibliotheekraad: (1Ex per ) (vii) Voorzitter cultuurraad: (1Ex per ) (viii) De medewerkers: (8Ex, waarvan 6 per ) Walter Janssens DocC Borsbeek Voorzitter C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag doc P. 6 / 6

Verslag maandvergadering 25 juni 2010

Verslag maandvergadering 25 juni 2010 Verslag maandvergadering 25 juni 2010 De maandvergadering had plaats op vrijdag 25 juni 2010 van 19.00u. tot 20.00u. Op 08 en 23 juni 2010 brainstormden we rond het project Historische zomerwandelingen

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 23 februari 2011

Verslag maandvergadering 23 februari 2011 Verslag maandvergadering 23 februari 2011 De vergadering ging door ons lokaaltje in de bib van 19.00u. tot 20.15u.. Het DocC Borsbeek was op 29-01-2011 met Heidi, Paul en de voorzitter aanwezig op de plechtige

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 29 juni 2011

Verslag maandvergadering 29 juni 2011 Verslag maandvergadering 29 juni 2011 De vergadering ging door in ons lokaaltje in de bib van 19.00u. tot 20.30u.. Het einde van de maand mei gebruikte de voorzitter om al eens goed na te denken over de

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 27 februari 2013

Verslag maandvergadering 27 februari 2013 Verslag maandvergadering 27 februari 2013 De werkende leden kwamen bijeen in de bib van 19.00u. tot 20.50u. om de dagelijkse werking van het DocC Borsbeek tijdens de vorige maand en de actiepunten voor

Nadere informatie

BINNENHUISREGLEMENT VAN HET DOCC BORSBEEK

BINNENHUISREGLEMENT VAN HET DOCC BORSBEEK BINNENHUISREGLEMENT VAN HET DOCC BORSBEEK Ed. 03-2015 1 1.Benaming, doel, locatie en website van de vereniging a. Benaming: DocC Borsbeek is de verenigingsnaam voor het 'Documentatiecentrum Borsbeek. Deze

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 20 maart 2013

Verslag maandvergadering 20 maart 2013 Verslag maandvergadering 20 maart 2013 De werkende leden kwamen bijeen in de bib van 19.00u. tot 20.50u. om de dagelijkse werking van het DocC Borsbeek tijdens de vorige maand en de actiepunten voor de

Nadere informatie

Verslag A.V. en maandvergadering 26 maart 2014

Verslag A.V. en maandvergadering 26 maart 2014 Verslag A.V. en maandvergadering 26 maart 2014 De werkende leden verzamelden in de bib van 19.00u. tot 19.15u. om tijdens de (korte) algemene vergadering(a.v.) de toekomstige ledenbezetting en bestuursfuncties

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 29 januari 2014

Verslag maandvergadering 29 januari 2014 Verslag maandvergadering 29 januari 2014 De werkende leden verzamelden in de bib van 19.00u. tot 20.50u. om de dagelijkse werking van het DocC Borsbeek sinds de laatste vergadering van 18-12-2013 en de

Nadere informatie

Verslag vergadering. Agendapunt Maart u30 Hof van Woinke

Verslag vergadering. Agendapunt Maart u30 Hof van Woinke Verslag vergadering 24 Maart 2012 19u30 Hof van Woinke Voorzitter Luc De Wilder Aanwezig Secretaris Patrick Vansantvoort Aanwezig Penningmeester Philippe Meeus Aanwezig Bestuursleden aanwezig F. Cornand

Nadere informatie

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming CPV 2011-2012-005 Dit document kan je gebruiken als draaiboek om het ganse verloop van je permanente vorming op te volgen en in goede banen te

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 BIBLIONEF VLAANDEREN VZW

JAARVERSLAG 2006 BIBLIONEF VLAANDEREN VZW JAARVERSLAG 2006 BIBLIONEF VLAANDEREN VZW Met de steun van *Stad Antwerpen *AROSA *Provincie West Vlaanderen *GROS-Schilde *DHL *Standaard Boekhandel *Uitgeverij Clavis *Uitgeverij Baeckens Books Mei 2007

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIE VERENIGINGEN VOOR AMATEURKUNSTEN

AANVRAAG SUBSIDIE VERENIGINGEN VOOR AMATEURKUNSTEN A V E L G E M AANVRAAG SUBSIDIE VERENIGINGEN VOOR AMATEURKUNSTEN Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunnen erkende Avelgemse verenigingen voor amateurkunsten een aanvraag indienen om een werkingssubsidie

Nadere informatie

Algemene vergadering cultuurraad

Algemene vergadering cultuurraad Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 - Fax: 015 22 40 14 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be VERSLAG Algemene vergadering cultuurraad Datum vergadering Donderdag 18 september 2014 Aanwezig

Nadere informatie

Verslag vergadering. Agendapunt November u30 Hof van Woinke

Verslag vergadering. Agendapunt November u30 Hof van Woinke Verslag vergadering 22 November 2012 19u30 Hof van Woinke Voorzitter Luc De Wilder Aanwezig Secretaris Patrick Vansantvoort Aanwezig Penningmeester Philippe Meeus Aanwezig Bestuursleden aanwezig F. Cornand

Nadere informatie

Huisreglement wielerclub WTC De Triples

Huisreglement wielerclub WTC De Triples Huisreglement wielerclub WTC De Triples 1. Vereniging De vereniging is opgericht te Evergem op 1 januari 2011 en bestaat als feitelijke vereniging. Het doel van onze vereniging is het samenbrengen van

Nadere informatie

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd.

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd. Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 7 mei 2015 (783 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN 8.10.2014

VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN 8.10.2014 Bibliotheek Zoutleeuw V. Betsstraat 16, 3440 Zoutleeuw T 011 78 45 48 bibliotheek@zoutleeuw.be zoutleeuw.bibliotheek.be VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN 8.10.2014 Aanwezig Verontschuldigd Afwezig Ilse

Nadere informatie

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE Onderstaande dat meewerkten evaluatie is gebaseerd op de resultaten van een enquête die op dinsdag 19 november, maandag is twee Methodologische 25 dagen aan november

Nadere informatie

2. Goedkeuring verslag 3 april 2017: Het verslag van 22 mei wordt door alle aanwezigen ondertekend en aldus goedgekeurd.

2. Goedkeuring verslag 3 april 2017: Het verslag van 22 mei wordt door alle aanwezigen ondertekend en aldus goedgekeurd. Verslag provinciale raad 26 juni 2017 Huis van de sport Boomgaardstraat - Antwerpen Aanwezig: Jean BOUMANS Adj. Directeur Administratief Peter CRAUWELS Provinciaal Secretaris Frans WILLEMSEN Provinciaal

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Ouderraad. Datum vergadering: 23 september Status verslag: Voorlopig Definitief Verslaggever: Ann Vertommen. 21 oktober 2014

Ouderraad. Datum vergadering: 23 september Status verslag: Voorlopig Definitief Verslaggever: Ann Vertommen. 21 oktober 2014 Datum vergadering: 23 september 2014 Status verslag: Voorlopig Definitief Verslaggever: Ann Vertommen Ouderraad Volgende vergadering: 21 oktober 2014 Aanwezig Verontschuldigd Victor Dries,Yo Wouters,Marianne

Nadere informatie

Betreft : Samenvatting conclusies LAV Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, 16 februari 2008

Betreft : Samenvatting conclusies LAV Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, 16 februari 2008 Wilrijk, 22 februari 2008 Betreft : Samenvatting conclusies LAV Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, 16 februari 2008 De jaarlijkse LAV vergadering van de afdeling Natuurpunt Zuidrand Antwerpen werd georganiseerd

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Campenholt 24 juni 2017

Verslag bijeenkomst Campenholt 24 juni 2017 Verslag bijeenkomst Campenholt 24 juni 2017 De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u Aanwezig: Hugo Schoevaerts, ondervoorzitter, Huub Van der Steld, Eric Bonckaert, Hubert Gulinck, Emile Debacker,

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Derde editie e-magazine Open VLD Sint-Pieters-Leeuw:

Derde editie e-magazine Open VLD Sint-Pieters-Leeuw: Sint-Pieters-Leeuw Derde editie e-magazine Open VLD Sint-Pieters-Leeuw: Begroting 2010 Sint-Pieters-Leeuw p. 2 Sfeerfoto s Eetfestijn Vlezenbeek p. 3-4 Maandelijkse nieuwsbrief voor Open VLD Sint-Pieters-Leeuw

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Workshop Opendeurdag Door Michaël Flamée (Open Bedrijvendag)

Workshop Opendeurdag Door Michaël Flamée (Open Bedrijvendag) Welkom op de Workshop Opendeurdag Door Michaël Flamée (Open Bedrijvendag) Historiek van OBD - sinds 1990 in Vlaanderen - privé-initiatief met steun van de overheid - grootste ééndagsevenement van België

Nadere informatie

20 jaar Heemkring ter Ham

20 jaar Heemkring ter Ham N IEUWS VAN DE HEEMKRING TER HAM SEPTEMBER 17 1997 2017 20 jaar Heemkring ter Ham Voor elk wat (heemkundig) wils... 3 september MELSBROEK WOI WANDELING Info bladzijde 2 10 september OPEN MONUMENTENDAG

Nadere informatie

stad Leuven subsidies sociaal-culturele verenigingen deelraad Erfgoed werkingsjaar. -. (vanaf 1 juli. tot en met 30 juni.) 1. Naam vereniging:..

stad Leuven subsidies sociaal-culturele verenigingen deelraad Erfgoed werkingsjaar. -. (vanaf 1 juli. tot en met 30 juni.) 1. Naam vereniging:.. stad Leuven subsidies sociaal-culturele verenigingen deelraad Erfgoed werkingsjaar. -. (vanaf 1 juli. tot en met 30 juni.) 1. Naam vereniging:.. Straat en huisnummer vereniging:..... Postcode en gemeente

Nadere informatie

Campenholt Heemkring Kampenhout

Campenholt Heemkring Kampenhout Verslag vergadering 02 april 2011. Voorzitters : Marcel Andries Hugo Schoevaerts Aanwezige leden sympathisanten : Greet Janssens (penningmeester) Geert Vanhoof Huub Van der Veld Erik Heymans Roger Imbrechts

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk Erfgoedhuis Kortenberg Wat vooraf ging 2002 4 heemkringen (1 per deelgemeente) + archeologische werkgroep - de Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps ( 1971) - het Comité 1000 jaar Meerbeek ( 1978)

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Verslag vergadering Kinderklanken 06/08/2015

Verslag vergadering Kinderklanken 06/08/2015 Verslag vergadering Kinderklanken 06/08/2015 Aanwezigen: De Moor Annemie, Deschacht Frauke, Haspeslagh Karen, Maes Jocelijn, Salen Lut, Van Beveren Hilde Verontschuldigd: Famaey Bart, Uytterhoeven Petra,

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 15 juni 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

MT-S Nieuwsbrief november 2014

MT-S Nieuwsbrief november 2014 MT-S Nieuwsbrief november 2014 Beste modeltreinliefhebber, 7 e Grote Modelspoorexpo 2014 De 7 e Grote Modelspoor Expo in de Brabanthal te Leuven op 18 en 19 oktober was andermaal een groot succes. Op zaterdag

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen:

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen: Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal Afdeling I: Algemene onderwerpen: Artikel 1: Artikel 1.1: Leden van Lokaal Veenendaal zijn binnen de gemeente Veenendaal niet politiek actief anders dan voor Lokaal

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Inhoud 1.Statutair doel... 3 2. Bevoegdheid... 3 3.Samenstelling... 3 4. Werking... 5 1. Statutair doel Artikel 1: De bevolking zal via de adviesraad lokale

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad

Verslag gemeenteraad Verslag gemeenteraad 20/04/2015 1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer. De gemeenteraad wordt officieel geopend door de burgemeester. Een voorstemmer wordt

Nadere informatie

Bestuursvergadering 17.06.2015 - goedgekeurde versie

Bestuursvergadering 17.06.2015 - goedgekeurde versie p.a. Cultuurdienst Kasteelstraat 1-3 9960 Assenede 09 341 90 88 cultuur@assenede.be Bestuursvergadering 17.06.2015 - goedgekeurde versie datum & locatie: 17.06.2015 om 20 uur in De Bijenkorf aanwezig:

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 1ste nieuwsbrief van het 10de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden januari, februari en maart gebeurd is en

Nadere informatie

Mededelingen van de Stichting HUBI en VINCIANE stichting van openbaar nut driemaandelijks tijdschrift nummer 2008-1 11 juli 2008

Mededelingen van de Stichting HUBI en VINCIANE stichting van openbaar nut driemaandelijks tijdschrift nummer 2008-1 11 juli 2008 Mededelingen van de Stichting HUBI en VINCIANE stichting van openbaar nut driemaandelijks tijdschrift nummer 2008-1 11 juli 2008 Maatschappelijke zetel: Norré, Brouwersstraat 1/10, 3000 Leuven Secretariaat:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT I. ALGEMEEN 1. Naam vereniging De vereniging draagt de naam Gewestelijk Recreatief Volleybal Verbond Omgeving Turnhout, de verkorte naam is GERVVOT. (Art. 1 Statuten) 2. Doel GERVVOT

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Oprichting Zetel Status Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Artikel 1: Er wordt een gemeentelijke seniorenadviesraad opgericht. Hij wordt erkend onder de naam Seniorenraad. Artikel 2: De

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

DEEL II. DE JOCKEY CLUB

DEEL II. DE JOCKEY CLUB DEEL II. DE JOCKEY CLUB HOOFDSTUK 1. Organisatie van de Jockey Club De organen van de Jockey Club zijn : de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, het Directiecomité en de Commissies. 1 De Algemene

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. Werkgroep dienstverlening 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. 1) Algemeen: burgerzaken en communicatie Onthaaldag voor nieuwe inwoners Koppeling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WERKINGSSUBSIDIES ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING

AANVRAAGFORMULIER WERKINGSSUBSIDIES ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING AANVRAAGFORMULIER WERKINGSSUBSIDIES ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING CATEGORIE 3 VERENIGINGEN GERICHT OP AMATEURKUNSTEN EN VERENIGINGEN MET LOUTER CULTUURSCHEPPENDE, CULTUURBEWARENDE EN CULTUURBEVORDERENDE

Nadere informatie

Notulen Vergadering Heemkundekring Machala

Notulen Vergadering Heemkundekring Machala Notulen Vergadering Heemkundekring Machala http://www.tuxx.nl/ Datum: 24 maart 2016 Tijd: 19u30 Locatie: Hof van Woinke Aanwezig: Cornand H De Backer E De Wilder G De Wilder L Deroover D Meeus P Plum R

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Beheer van overheidsopdrachten

Beheer van overheidsopdrachten 1 2 Beheer van Overheidsopdrachten CSprocure Kristof Alexander Kristof.alexander@cipalschaubroeck.be 0497/52.74.20 Csprocure binnen de Financiële Suite 3 CSprocure Overheidsopdrachten BBC Boekhouding Beleid

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7. Inleiding... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7. Inleiding... 11 Inhoudsopgave Voorwoord................................................. 7 Inleiding.................................................. 11 I. Jeugdjaren (1898-1918).................................. 13

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting 1. Overheidsopdrachten. Herstellen klinkerwegen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. Bestek wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem. HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem. HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Wortegem-Petegem HALFJAARLIJKS VERSLAG januari - juni 2012 CULTUURRAAD 1. Doelstelling van de cultuurraad De Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid,

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Verslag OR 12/09/2016

Verslag OR 12/09/2016 Verslag OR 12/09/2016 Aanwezig: Els U Meester Pascal Els VL Els M Elke Jurgen - Ellen Kim Sylvia - Robin - Meester Bart - Juf Lara Verontschuldigd: Igor Verslag: Elke Agendapunten: 1) Goedkeuring vorig

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING AANVRAAGFORMULIER ERKENNING ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING CATEGORIE 3 VERENIGINGEN GERICHT OP AMATEURKUNSTEN EN VERENIGINGEN MET LOUTER CULTUURSCHEPPENDE, CULTUURBEWARENDE EN CULTUURBEVORDERENDE ACTIVITEITEN

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen JAARLIJKS VERSLAG OF EINDVERSLAG INZAKE VERTEGENWOORDIGING OF BIJSTAND Datum aanstelling:... Rolnummer:... Aan de vrederechter van het Kanton... Periode van

Nadere informatie

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN Badminton Vlaanderen vzw Info@badmintonvlaanderen.be www.badmintonvlaanderen.be HOOFDSTUK 1. VOOR HET TORNOOI ARTIKEL

Nadere informatie

Schoolse Tradities. Inhoud. Informatie voor de leerkracht. bovenbouw primair onderwijs

Schoolse Tradities. Inhoud. Informatie voor de leerkracht. bovenbouw primair onderwijs Schoolse Tradities Informatie voor de leerkracht bovenbouw primair onderwijs Inhoud 1 Het project 2 De voorbereiding 3 Het interview 4 De verwerking 5 Meer informatie 1 Het project Inhoud Tijdens dit project

Nadere informatie

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Doel van de vereniging T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. T.S.S.V. Spartacus tracht

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie