Verslag maandvergadering 23 februari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag maandvergadering 23 februari 2011"

Transcriptie

1 Verslag maandvergadering 23 februari 2011 De vergadering ging door ons lokaaltje in de bib van 19.00u. tot 20.15u.. Het DocC Borsbeek was op met Heidi, Paul en de voorzitter aanwezig op de plechtige uitvaartliturgie van Willy Ilsen in de Sint-Jacobuskerk te Borsbeek. Wij wensen de weduwe Margriet Van Rooy en de ganse familie veel sterkte. Op was de voorzitter als vrijwilliger uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van het bestuur van het parochiecentrum Den Jakob. We genoten er van een drankje met daarbij heerlijke hapjes. Eric Vereycken dankte alle vrijwilligers voor hun inzet. De voorzitter van de HK Het Speelhof van Boechout, François Haverals, bezorgde ons op een doos met verschillende jaargangen van De Volksbode. Ook op vrijdag ontvingen we van hem nog enkele documenten. De voorzitter kreeg er bovenop nog een geleid bezoek in hun documentatiecentrum. We danken onze confrater hiervoor van harte. De voorzitter ging op op bezoek bij Louis Roofthooft in de Louis Janssensstraat 43 te 2150 Borsbeek. Hij mocht er twee dikke schoolschriften uit de jaren in ontvangst nemen. Louis schoolmeesters Fr. Resseler en Aug. Mortelmans schreven dorpsschoolgeschiedenis in Borsbeek. Zijn bulletijns van het zesde en zevende leerjaar mochten er zeker zijn. De cultuurraad vergaderde op om 20.00u. er werden o.a. enkele losse ideetjes over de Openmonumentendag 2011 en de statuten van de cultuurraad geopperd. Naar aanleiding van onze oproep in de Info Borsbeek - editie februari- ontvingen de medewerkers van het DocC Borsbeek op de nieuwe kandidaat-medewerkers: Rita Schouppe-Moons en Paul Vrinssen, beide inwoners van Borsbeek. We hadden een goed contactgesprek. Ze willen meewerken aan ons ICT- en digitaliseringproject. Dit ICTproject omvat : een website ontwerpen en opstarten, een nieuwsbrief uitwerken en het deskundig digitaliseren van onze materialen. Minder goed nieuws ontving de voorzitter op uit de mond van zijn (gewezen)secretaris, Gregg Lansu, die zich jammer genoeg niet meer kan inzetten voor het DocC Borsbeek. Zijn werk als geschiedenisleraar en zijn activiteiten bij de KLJ slorpen al zijn beschikbare tijd op. De voorzitter zal de taak van secretaris verder blijven cumuleren. Op was de voorzitter en Rita aanwezig op het 32 ste Brandweerbal in Ter Smisse te Borsbeek. Ondanks de decibels hadden zij enkele interessante contacten. Het DocC Borsbeek mocht op enkele notariële affiches uit kopiëren op planafdruk. We danken Walter Mortelmans hiervoor, hij beloofde ons nog een reeks uit de nalatenschap van zijn vader op te zoeken en ons in bruikleen te geven. Op waren Heidi, Paul en Rita aanwezig in de kerk Sint-Jan Berchmans voor de toneelvoorstelling 'Daar sta je dan...' een organisatie van de Gezondheidsraad. Rita legde dit evenement vast in een introfilmpje en ontving reeds een bedankje van Pol Goossen, de auteur en acteur van dit stuk. Dit idee kunnen we misschien ook toepassen voor historisch belangrijke evenementen en om die dan op onze nieuwe website plaatsen? De penningmeester meldde op een storting van een gulle schenker! Op staat er een virtuele wandeling in de Schijnvallei gepland bij onze collega s van de WHK De Kaeck en dit om 19.00u. Iedereen is er welkom. Zondag steunen we de tentfeesten van Chiro-Jap door er eens lekker gaan te eten en te genieten van hun gastronomische specialiteiten. Kortom, het werkjaar 2011 is uitstekend ingezet en tezamen met de nieuwe actieve medewerkers zal het DocC Borsbeek weer van zich laten horen. C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag doc P. 1 / 6

2 Deelnemers en functie.(aanwezigheid : 3/5 of 60,00%) Bestuursleden: Janssens, Walter : voorzitter- secretaris ( ) Verbist, Frans : ondervoorzitter (verontschuldigd ) Janssen, Paul : penningmeester ( ) Medewerkers: Desaever, Heidi : medewerker ( ) Schaltin,Liebrecht: medewerker (verontschuldigd ) Uitgenodigden: Rita Schouppe (kandidaat-medwerker) Paul Vrinssen (kandidaat-medwerker) Besproken punten: 1. De aanwezigen overlopen de agendapunten en geven hun bemerkingen. 2. Besteding subsidie en toelage 2011 : a. Situatie van het budget : i. Subsidieaanvraag als lid van de Cultuurraad voor 2011 is ingediend bij Pattsy Mudd. [De penningmeester volgt dit verder op!] ii. Het CBS keurde de jaarlijkse toelage 2011 voor het DocC Borsbeek goed. [De penningmeester meldt dat die nog niet gestort is!] b. De penningmeester commentarieert het kasverslag: er is een mooie schenking van de heer Ludovicus Van de Velde uit de Roosekapellestraat 36 te 2150 Borsbeek in speciën op onze rekening gestort. Hopelijk krijgt dit navolging. [De penningmeester bespreekt verder het kasverslag!] 3. Behoeftebepaling en prioriteiten voor werkjaar 2011 : a. Meubilair : i. Nieuw meubilair: kaders voor tentoonstellingen. [Via Liebrecht ontvingen we 3 kaders?!] ii. Tweedehands meubilair: de vitrinekast in Ter Smisse van de TTK Borsbeek. Jozef Dussart bekijkt eerst de latere bestemming. [Contact op met voorzitter en Jozef Dussart: er is nog niets beslist in de club zelf. In militaire taal: Wait, out!] b. Drukwerk : i. Publicatie rond FVI : nog 32 ex. aan de man / vrouw te brengen. [Actieve promotie loopt verder aan braderijprijs van 5,00!]. ii. Drukken van flyer: na definitief ontwerp op website te zetten. [Bij activiteiten er gewoon recto verso kopietjes van maken?!] c. Kantoorbenodigdheden : i. Archiveringsmaterialen: p.m. C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag doc P. 2 / 6

3 d. Internettoegang + website +: i. Internettoegang: is momenteel niet onontbeerlijk gezien we met een nieuwe laptop van thuis uit kunnen updaten. Raadplegen van het Internet in het DocC Borsbeek kan gratis in de bib gebeuren! [ van thuis uit ontwerpen en onderhouden!] ii. Ontwikkelen website : door Rita Schouppe en Paul Vrinssen uit te werken zodat we een link kunnen maken vanaf de gemeentesite. Reeks adressen die doorgelinkt worden naar onze adressen. [Op te volgen met onze nieuwe medewerkers!] e. ICT-materieel : i. Probleem DVD-driver? [DVD-driver eco pc: uitkijken naar een krachtigere en modernere laptop!?] ii. Aankoop nieuwe pc? [We kijken uit naar een krachtige laptop die we op locatie kunnen gebruiken, dient te voldoen qua software en onderhoud. Heidi, Rita en Paul en de penningmeester volgen dit verder op?!] f. Opnamematerieel : i. De aankoop van een analoge draagbare bandopnemer voor interviews ten huize van is financieel niet meer zinvol. De acties rond het project orale geschiedenis nog wel! Digitale handrecorder is mogelijk een betere oplossing. Ondertussen het alternatief van Heidi gebruiken. [Dit eens bekijken met Cel Van Nuffelen qua mogelijkheden in de handel en kostprijs?!] g. Nuttige lectuur : i. Een interessant losbladig basiswerk is in te kijken bij de bibliothecaris: Wie klasseert, die vindt: Hedendaags document- en archiefbeheer in besturen en organisaties. Een aanrader voor alle medewerkers. 4. Boekhouding en inventaris patrimonium : a. Het herziene Binnenhuisreglement ( editie februari 2010) : met de brief van van het CBS weten we ondertussen dat zij enkel kennis nemen! We nemen hiervan akte en passen dit aan in de tekst. [De ed. Feb handhaven en we passen dit aan. Ook de jaarlijkse financiële controle kan dan zo aangepast worden bij de Algemene Vergadering van 2011!] 5. Projecten in uitvoering : a. Ledenwerving opvolging : i. Rita Schouppe-Moons : kennis van webdesign en informatica.(*) ii. Paul Vrinssen: op telefonisch contact opgenomen met de voorzitter. Heeft kennis van webdesign en digitaliseren.(*) iii. Johan Mortelmans : gesprek op in café De Valk, toonde interesse voor ons project. Beheert samen met Renilde Mortelmans het omvangrijke archief van wijlen Stan Mortelmans. iv. Leo Niewold : ten vroegste vanaf brugpensioen in juli 2011? [(*):Afspraak op gehad- het contactgesprek verliep positief!] C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag doc P. 3 / 6

4 b. Artikelenreeks in Info Borsbeek : De voorzitter stuurde op het volgende artikel tezamen met een e- mail naar het CBS opdat zij op de hoogte waren van onze bijdrage en dat dit geen probleem meer zou creëren. Editie maart 2011 is ingediend en hierin gaan we op zoek naar (minder) bekende Borsbekenaren. De ondertitel is: Feestelijke stoet in de Fort-II-straat. Hiermee hopen we interactie te krijgen met de bevolking en het DocC Borsbeek. [Wie zorgt voor het volgende artikel(s)?de secretaris en beide schepenen zullen bestemmeling cc zijn. Volgende deadline voor editie april: 11/03/2010?! ] c. Op 13/06/2011 tijdens de 63 ste jaarmarkt organiseren we weer een activiteit + eventueel een ppt-voorstelling in het parochiehuis Den Jakob. We concentreren ons nu wel op het identificeren en herkennen van Borsbekenaren op oude foto s. Om de herkenning efficiënter te laten verlopen leggen we bewerkte foto s met genummerde lijsten voor aan de mensen. Jos Hoeyberghs zal bij leven en welzijn aanwezig zijn en eventueel commentaar geven bij de zesdelige dvd-reeks: Borsbeek in de prehistorie. [We dienen dit idee nog uit te werken en starten tijdig met de voorbereiding. Heidi stelt voor om al een serie voor te bereiden met het fotobewerkingsprogramma Photoshop de omtrekken laten uitkomen en nummer!] d. Project studiewerk "Het Borsbeeks Armbestuur" van Frans Verbist: research in de archieven van Borsbeek door Frans Verbist. De buurvrouw, Elke Thoné, gebruikt Dropbox om de files in op te slaan. [De bruikbare teksten grondig bekijken en uitwerken voor latere publicatie?!] e. Project van een elektronische nieuwsbrief: hier kan onze in opbouw zijnde website een oplossing bieden! De inhoud ervan kan reeds gedeeltelijk uit het maandverslag van de voorzitter komen. Medewerkers kijken best al eens bij andere heemkringen of socioculturele verenigingen. [De brief in pdf op de website zetten?!] f. Project Orale geschiedenis : de dochter E.J.V. Snacken, Miel Janssens, wielrenner uit de August Van Putlei, kunstschilder Jean uit het Achterrot; contacteren en project verder zetten met de actieve interviewers. [ Op 30/09/2010 toonde Cel Van Nuffelen interesse als interviewer!] g. Project informatieaanvragen : i. Karel Kegeleers en Josephine Leeuws zullen ons contacteren rond het buurtfeest in de Jozef Reusenslei van [Windmolen + Eugeen Verelst, Molenstraat, middenstand, Borsbeek Statie, cafés rond Borsbeek Statie, woning De Morgend, gebruiken!] ii. Fik Denissen vroeg informatie voor zijn studie rond zijn familiegeschiedenis. Hij is in contact met de historicus, Jean Dillen. Het landmijnongeval in de Roosekapellestraat op 06/09/1944 was hierin belangrijk. Hij bevraagt intensief Borsbekenaren die nog zaken weten van de WOII en situering van de Sprinkhaanvelden en de belangrijkste gebouwen in deze wijk. [Hij is intensief bezig met zijn opzoekingswerk en interviews!] C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag doc P. 4 / 6

5 h. Schenking door de voorzitter van de HK Het Speelhof van Boechout, François Haverals, hij bezorgde ons op een doos met verschillende jaargangen van De Volksbode. Op schonk hij exemplaren van De Krijter en andere losse materialen(brochure van de 2 de Bloemenstoet te Wommelgem in 1954) [ Inventaris opgemaakt door de voorzitter. Selectie maken wat van belang is!] i. Schenking op door Louis Roofthooft uit de Louis Janssensstraat 43 te Borsbeek. Hij schonk twee schoolschriften+ twee bulletijns van het zesde en zevende schooljaar uit de jaren Zijn schoolmeesters Frans Resseler en August Mortelmans schreven dorpsschoolgeschiedenis in Borsbeek. [ Inventaris opmaken en voornamen onderwijzers opzoeken?!] j. Foto s schenking van wijlen Leon Marien: i. Fotoserie CVP Bal en CVP meeting [Ontsloten : namen, locatie zaal Riviera, periode 15 april 1978!] ii. Fotoserie N.C.M.V handelsbeurs. De twee pakketjes foto s overgemaakt aan Jimmy De Souter op 16/02/2010 om periode en namen te bepalen. [Jimmy De Souter is nog bezig met de herkenning!?] iii. Dia s van de Bloemenstoet en Lichtstoet [Liebrecht Schaltin digitaliseerde de reeks zo goed mogelijk!?] k. Historische zomerwandelingen : tweede editie Het DocC Borsbeek zal ook dit jaar meewerken aan deze wandelingen. Telkens op zondag en om 13.30u doen we een wandeling. De opmaak van de wandelbrochure en vastleggen van de route dient tijdig vastgelegd met schepen Ann Coemans en de cultuurraad. [Bepaling sites: Hof Stokeyr, den Dnjepr, Schans II, werkmanshuisje, regio Zilverenhoek. De opvang van de wandelaars in zaaltje van het dienstencentrum Zilverenhoek?!] l. Steun aan de 23 ste Open Monumentendag Vlaanderen rond het thema: Conflict gaat door op zondag 11/09/2011. Het DocC Borsbeek zal ook weer steun leveren aan de tekstbijdrage voor de brochure die door de Cultuurraad wordt opgemaakt ter gelegenheid van deze dag. We dienen tijdig te beginnen met de voorbereiding: conflicten kunnen over oorlog gaan, maar ook over interne conflicten zoals dorpspolitiek, verkavelingen, bouwprojecten, tunnels, kermisruzies etc. [Cel Van Nuffelen stelde locatie Militaire baan en Tunneltje voor, met afgesloten Militaire baan? Als thema: Conflict, kan dit al tellen?!] m. De flyer is qua inhoud en lay-out al wat verbeterd. De vergadering vindt dat de inhoud en vorm beantwoorden aan wat het DocC Borsbeek is en doet. Onze nieuwe website laten renderen en deze info opnemen is te overwegen. [De voorzitter stelt voor om slechts bij activiteiten een beperkt aantal r v te kopiëren en verder onze website te laten renderen!] n. Steun aan de Bibliotheekweek 2011 : De bibliotheekraad vroeg op 04/10/2010 aan het DocC Borsbeek en aan de oudstrijdersvereniging van Borsbeek om samen gedurende de bibliotheekweek in Fort 3 een bijkomende expo te organiseren rond Borsbeek tijdens WO I en zijn frontsoldaten. C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag doc P. 5 / 6

6 De samenwerking met de schepen van bibliotheken en de oudstrijdersvereniging is onontbeerlijk. Tijdens het brandweerbal nam de voorzitter reeds voorafgaand contact met de voorzitter van de oud-strijders, Pierre De Meirel. Op sprak hij ook af met schepen Johan Totté om de juiste locatie te bepalen. Mogelijke periode: tot , de locatie op Fort 3 en de doelgroep(en) voor deze bijkomende expo zijn nog vast te leggen. Mogelijke link leggen naar de gesneuvelde soldaten die een straat hebben in onze gemeente. De mensen hiermee een gezicht geven. Ook het leven in en rond fort 3 zelf kan in beeld komen: wie zat er in het fort gedurende WOI, wat waren de gevolgen voor de burgers. [Jimmy De Souter, voorzitter VVF Regio Antwerpen, biedt zijn steun aan, schenking Neefs hierover al uitbenen, bronnen opzoeken in de bib of archieven van Borsbeek. Contact opgenomen met Pierre De Meirel door de voorzitter op !!] o. Planning algemene bestuursvergadering 2011: op om 19.00u! i. Controle aanwezigheden en quorum. ii. Opmerkingen op vorige Algemene bestuursvergadering. iii. Verslag intern nazicht kassa en boekhouding en ontlasting voor de penningmeester voor boekjaar iv. Samenstelling bestuur : wijzigingen, doet iedereen nog (actief)mee? v. Ledenwerving : nieuwe medewerkers opnemen en takenpakket verdelen? vi. Goedkeuring aanpassingen aan het Binnenhuisreglement. vii. Varia [De voorzitter-secretaris bereidt het verslag en het aangepast Binnenhuisreglement voor tegen volgende vergadering tezamen met de penningmeester!] 6. Volgende vergadering is de Algemene bestuursvergadering gepland op : Woensdag 23 maart 2011 tussen 19.00u u.! 7. Afsluiten van de vergadering. a. De vergadering werd afgesloten op 23 februari 2011 om 20.15u. b. Verslag van de vergadering wordt overgemaakt aan: (i) Gemeentesecretaris : (1 Ex per ) (ii) Schepen Johan Totté: (1Ex per ) (iii) Schepen Ann Coemans: ( 1Ex per ) (iv) Voorzitter OCMW: (1Ex per ) (v) Bibliothecaris OB Borsbeek: (1Ex per ) (vi) Voorzitter bibliotheekraad: (1Ex per ) (vii) Voorzitter cultuurraad: (1Ex per ) (viii) Het bestuur en medewerkers: (7Ex, waarvan 6 per ) Walter Janssens DocC Borsbeek Voorzitter C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag doc P. 6 / 6

Verslag maandvergadering 29 oktober 2010

Verslag maandvergadering 29 oktober 2010 Verslag maandvergadering 29 oktober 2010 De maandvergadering ging door in het kelderlokaaltje in de bib van 19.00u. tot 20.00u. Tijdens de vergadering van de bibliotheekraad op 04/10/2010 werd aan het

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 29 juni 2011

Verslag maandvergadering 29 juni 2011 Verslag maandvergadering 29 juni 2011 De vergadering ging door in ons lokaaltje in de bib van 19.00u. tot 20.30u.. Het einde van de maand mei gebruikte de voorzitter om al eens goed na te denken over de

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 25 juni 2010

Verslag maandvergadering 25 juni 2010 Verslag maandvergadering 25 juni 2010 De maandvergadering had plaats op vrijdag 25 juni 2010 van 19.00u. tot 20.00u. Op 08 en 23 juni 2010 brainstormden we rond het project Historische zomerwandelingen

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 27 februari 2013

Verslag maandvergadering 27 februari 2013 Verslag maandvergadering 27 februari 2013 De werkende leden kwamen bijeen in de bib van 19.00u. tot 20.50u. om de dagelijkse werking van het DocC Borsbeek tijdens de vorige maand en de actiepunten voor

Nadere informatie

BINNENHUISREGLEMENT VAN HET DOCC BORSBEEK

BINNENHUISREGLEMENT VAN HET DOCC BORSBEEK BINNENHUISREGLEMENT VAN HET DOCC BORSBEEK Ed. 03-2015 1 1.Benaming, doel, locatie en website van de vereniging a. Benaming: DocC Borsbeek is de verenigingsnaam voor het 'Documentatiecentrum Borsbeek. Deze

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 20 maart 2013

Verslag maandvergadering 20 maart 2013 Verslag maandvergadering 20 maart 2013 De werkende leden kwamen bijeen in de bib van 19.00u. tot 20.50u. om de dagelijkse werking van het DocC Borsbeek tijdens de vorige maand en de actiepunten voor de

Nadere informatie

Verslag A.V. en maandvergadering 26 maart 2014

Verslag A.V. en maandvergadering 26 maart 2014 Verslag A.V. en maandvergadering 26 maart 2014 De werkende leden verzamelden in de bib van 19.00u. tot 19.15u. om tijdens de (korte) algemene vergadering(a.v.) de toekomstige ledenbezetting en bestuursfuncties

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 29 januari 2014

Verslag maandvergadering 29 januari 2014 Verslag maandvergadering 29 januari 2014 De werkende leden verzamelden in de bib van 19.00u. tot 20.50u. om de dagelijkse werking van het DocC Borsbeek sinds de laatste vergadering van 18-12-2013 en de

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Algemene vergadering cultuurraad

Algemene vergadering cultuurraad Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 - Fax: 015 22 40 14 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be VERSLAG Algemene vergadering cultuurraad Datum vergadering Donderdag 18 september 2014 Aanwezig

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 BIBLIONEF VLAANDEREN VZW

JAARVERSLAG 2006 BIBLIONEF VLAANDEREN VZW JAARVERSLAG 2006 BIBLIONEF VLAANDEREN VZW Met de steun van *Stad Antwerpen *AROSA *Provincie West Vlaanderen *GROS-Schilde *DHL *Standaard Boekhandel *Uitgeverij Clavis *Uitgeverij Baeckens Books Mei 2007

Nadere informatie

10de jaargang nr 2 februari 2015

10de jaargang nr 2 februari 2015 FOTOGROEP ANTWERPEN VZW Hagenbroeksesteenweg, 174, 2500 Lier www.fotogroepantwerpen.be 10de jaargang nr 2 februari 2015 v.u.: Walter Goormans, Ter Heydelaan 177 bus1, 2100 Deurne, goormans.walter@telenet.be

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 2 februari 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),van

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Verslag vergadering. Agendapunt Maart u30 Hof van Woinke

Verslag vergadering. Agendapunt Maart u30 Hof van Woinke Verslag vergadering 24 Maart 2012 19u30 Hof van Woinke Voorzitter Luc De Wilder Aanwezig Secretaris Patrick Vansantvoort Aanwezig Penningmeester Philippe Meeus Aanwezig Bestuursleden aanwezig F. Cornand

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

22/09/2014 Reyers Laat Wie betaalt de Septemberverklaring? 8/10/2014 Het Nieuwsblad Westrand en Chokri met verhalen over Vlaanderen

22/09/2014 Reyers Laat Wie betaalt de Septemberverklaring? 8/10/2014 Het Nieuwsblad Westrand en Chokri met verhalen over Vlaanderen FLEMISH PAVILION/PAVILLON FLAMAND IN DE PERS Datum Bron Titel 16/09/2014 Het Laatste Nieuws Theatermaker Chokri gaat op zoek naar de Vlaamse identiteit 16/09/2014 Editie Pajot Project Vlaams Paviljoen

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle

Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement vast waarin onderwerpen worden geregeld die niet in de Statuten zijn vervat. 2. Het Huishoudelijk

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2012

Nieuwsbrief januari 2012 Nieuwsbrief januari 2012 Start jubileumjaar 100 jaar Den Dolder op woensdag 1 februari 2012 Door diverse werkgroepen is hard gewerkt om, verdeeld over het gehele jaar 2012, een aantrekkelijk honderd jaar

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 1 1. Cultuurparticipatie 1.1. De bibliotheek moet de culturele participatie van de inwoners verhogen: - Leesclub : praktische organisatie Minimaal 6 leden,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 juni Het verslag van de vorige vergadering dd. 16 juni 2014 wordt goedgekeurd.

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 juni Het verslag van de vorige vergadering dd. 16 juni 2014 wordt goedgekeurd. verslag MC IJH datum 08 september 2014 lokaal Ellips 10.23 refertenummers MC20141013_01 aanwezig Stefaan Van Mulders, Jean-Pierre Vanhee, Katrien Verhegge, Patrick Bedert, James Van Casteren, Dirk Dewolf,

Nadere informatie

Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen

Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen Partnership Samenwerkingsvoorstellen ARTSENHUIS Het Collegium Medicum Antverpiense werd op 28 april 1620 opgericht bij keuze van de Stadsmagistraat en is een van

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 10 maart 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 21.03.2006 VERSLAG

Nadere informatie

Uitwaaien aan zee - z a t e r dag 18 februari 2006

Uitwaaien aan zee - z a t e r dag 18 februari 2006 Jaargang 28 nr. 1 januari februari 2006 - 2 - P r o j e c t g r o e p S p o r t Z o n d a g 2 9 j a n u a r i 2 0 0 6 W a n d e l e n Onze eerste wandeling van 2006 blijft nog een verrassing. Kleed je

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Informatiebrochure 2017 2018 Erkende recreatieve sportfederatie 1 Inleiding De Vlaamse Zaalvoetbalbond is een door de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen erkende recreatieve

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Ouderraad Spanjeschool

Ouderraad Spanjeschool Ouderraad Spanjeschool Voorzitter : Leen Lannoy Penningmeester : Sévrine Adams Ondervoorzitter : Dirk Leenknecht Schoolraad : Sévrine Adams, Dirk Leenknecht, Wim Vandeverre Secretaris : Tom Bruneel Directie

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00711 Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne -

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN 8.10.2014

VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN 8.10.2014 Bibliotheek Zoutleeuw V. Betsstraat 16, 3440 Zoutleeuw T 011 78 45 48 bibliotheek@zoutleeuw.be zoutleeuw.bibliotheek.be VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN 8.10.2014 Aanwezig Verontschuldigd Afwezig Ilse

Nadere informatie

20 jaar Heemkring ter Ham

20 jaar Heemkring ter Ham N IEUWS VAN DE HEEMKRING TER HAM SEPTEMBER 17 1997 2017 20 jaar Heemkring ter Ham Voor elk wat (heemkundig) wils... 3 september MELSBROEK WOI WANDELING Info bladzijde 2 10 september OPEN MONUMENTENDAG

Nadere informatie

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 3 Frans Peetermans Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015 De aanvraagformulieren moeten het Administratief Centrum uiterlijk op vrijdag 24 oktober 2014 bereiken. Graag bezorgen aan: College van burgemeester en schepenen, Veld 1 te 9970 Kaprijke of via toerisme@kaprijke.be

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Leidraad. voor lokale besturen om gericht bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen versie 4/2016

Leidraad. voor lokale besturen om gericht bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen versie 4/2016 Leidraad voor lokale besturen om gericht bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen versie 4/2016 Leidraad Wat is de leidraad? Een stappenplan Waarom deze leidraad? Om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Nadere informatie

Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 1 De Vlaamse Zaalvoetbalbond is de enige federatie die enkel zaalvoetbal aanbiedt en erkend wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Tevens zijn wij erkend door BLOSO.

Nadere informatie

SAMENVATTING TAKEN VOORZITTER Omschrijving Taakspecificaties SECRETARIS Omschrijving Taakspecificaties PENNINGMEESTER Omschrijving

SAMENVATTING TAKEN VOORZITTER Omschrijving Taakspecificaties SECRETARIS Omschrijving Taakspecificaties PENNINGMEESTER Omschrijving SAMENVATTING TAKEN Hier een summiere samenvatting van taken die betrekking hebben op het besturen van onze kring. Ik heb deze al aan een functie gelinkt. Sommige van deze functies zijn vast gelegd via

Nadere informatie

L R V S I N T - P A U L U S H E R E N T H O U T. 25 jaar Ponyclub - 50 jaar Ruitervereniging. Provinciaal en Nationaal Ponytornooi 2013

L R V S I N T - P A U L U S H E R E N T H O U T. 25 jaar Ponyclub - 50 jaar Ruitervereniging. Provinciaal en Nationaal Ponytornooi 2013 L R V S I N T - P A U L U S H E R E N T H O U T 25 jaar Ponyclub - 50 jaar Ruitervereniging Provinciaal en Nationaal Ponytornooi 2013 Sponsorpakketten R I J V E R E N I G I N G S I N T - P A U L U S H

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

MAKWARIUM NIEUWSBRIEF!

MAKWARIUM NIEUWSBRIEF! Beste MAK-kers, 01 april 009 MAKWARIUM NIEUWSBRIEF! We zijn in de running naar onze tentoonstelling, de hete adem is duidelijk voelbaar in je omgeving! Tijdens de voorbije werkvergaderingen is gebleken

Nadere informatie

STATUTEN IN BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD. AANPASSING 5 maart 2016

STATUTEN IN BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD. AANPASSING 5 maart 2016 STATUTEN IN BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD AANPASSING 5 maart 2016 Benaming : Vlaamse vereniging van goochelaars Mageia Rechtsvorm : VZW Maatschappelijke zetel : Voorheen gevestigd : Groot Kapellen

Nadere informatie

De grote en kleine geschiedenis van de Kassei

De grote en kleine geschiedenis van de Kassei De grote en kleine geschiedenis van de Kassei Een verhaal over de Brusselse Noordwijk 2007 David Van Vooren Samenlevingsopbouw Brussel vzw Het Geheugen van een Stadswijk Gent 30 maart 2007 Org: Masereelfonds

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45.

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45. Stichting Bevrijding 45 Missiedocument 14 juni 2016 1. Missie, doel De stichting beschouwt als haar missie: de bevrijding van Apeldoorn en de waarde van vrijheid levendig te houden bij de inwoners van

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

10de jaargang nr 1 januari 2015

10de jaargang nr 1 januari 2015 FOTOGROEP ANTWERPEN VZW Hagenbroeksesteenweg, 174, 2500 Lier www.fotogroepantwerpen.be 10de jaargang nr 1 januari 2015 v.u.: Walter Goormans, Ter Heydelaan 177 bus1, 2100 Deurne, goormans.walter@telenet.be

Nadere informatie

Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen

Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Afdeling: Uit in Lier Pagina: 1 Zitting dd. 19 06 2017 Aantal leden: 8 Dagorde nr.:

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Verslag oudercomité 28 mei 2015

Verslag oudercomité 28 mei 2015 Verslag oudercomité 28 mei 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Els, Lieve, Wim, Joke, Miranda, Inge, Elise, Steffie, Melaney (juf), Hilde (juf), Valerie (juf), Shari (juf), Björn (directeur), Tine en Marian

Nadere informatie

Reglement samenwerking Cultuurdienst

Reglement samenwerking Cultuurdienst Reglement samenwerking Cultuurdienst I. Inleiding Art. 1: Dit reglement regelt de samenwerking tussen de Cultuurdienst en een privaat persoon of vereniging, onder de vorm van logistieke, promotionele en/of

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIE VERENIGINGEN VOOR AMATEURKUNSTEN

AANVRAAG SUBSIDIE VERENIGINGEN VOOR AMATEURKUNSTEN A V E L G E M AANVRAAG SUBSIDIE VERENIGINGEN VOOR AMATEURKUNSTEN Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunnen erkende Avelgemse verenigingen voor amateurkunsten een aanvraag indienen om een werkingssubsidie

Nadere informatie

HASSELT. 15 september W e l k o m

HASSELT. 15 september W e l k o m HASSELT 15 september 2017 W e l k o m HASSELT Programma van vandaag Aperitief Welkom Voorstelling bestuur Neos Hasselt Neos Hasselt: uitgangspunten Voorstelling programma 2017 2018 - extra toelichting

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N O V E M B E R 2 0 1 3 N I E U W S B R I E F I N D I T N U M M E R : 1 B I N N E N K O R T 2 O P R O E P P R O J E C T M U Z I S C H E V O R - M I N G 3 B E Z O E K A A N H E T G E M E E N T E H U I S

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. Werkgroep dienstverlening 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. 1) Algemeen: burgerzaken en communicatie Onthaaldag voor nieuwe inwoners Koppeling

Nadere informatie

Algemene vergadering cultuurraad

Algemene vergadering cultuurraad Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 - Fax: 015 22 40 14 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be VERSLAG Algemene vergadering cultuurraad Datum vergadering Woensdag 21 mei 2014 Aanwezig Hildegarde

Nadere informatie

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Informatiebrochure Erkende recreatieve sportfederatie Inleiding De Vlaamse Zaalvoetbalbond is een door de Vlaamse Gemeenschap en BLOSO erkende en gesubsidieerde recreatieve

Nadere informatie

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm)

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm) NI E U W S B R I E F Een dankwoordje voor het grootoudersfeest! Een grote dankjewel aan iedereen die deze voormiddag mee helpen organiseren heeft. Het was een echt geslaagd grootoudersfeest, waar groot

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook NIEUWSBRIEF N 4 : NAJAAR 2013 Het hockeyseizoen is weer van start gegaan. Nieuwe spelers (jong en wat ouder) schreven zich in, trainers laten weer het beste van zichzelf zien en de competitie is weer volop

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANGEPASTE VERSIE 2009

SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANGEPASTE VERSIE 2009 Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (SROS) p.a. secretaris Agnes Voet, Waalvest 1 8930 Menen T 056 515 891 - F 056 314 940 / agnes.voet@menen.be SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter Van Bastelaere (voorzitter), Bart Van Dosselaer, Sylvain De Boey, Machteld Van Raemdonck, Marleen

Nadere informatie

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen Ieper 08/08/2015 Ook midden de zomervakantie stak het LOKO-team de koppen bij elkaar. Het najaar kondigt zich immers als zeer druk aan! In september bundelen we immers deelnames aan Dwars door Ieper, De

Nadere informatie

Betreft : Samenvatting conclusies LAV Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, 16 februari 2008

Betreft : Samenvatting conclusies LAV Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, 16 februari 2008 Wilrijk, 22 februari 2008 Betreft : Samenvatting conclusies LAV Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, 16 februari 2008 De jaarlijkse LAV vergadering van de afdeling Natuurpunt Zuidrand Antwerpen werd georganiseerd

Nadere informatie

Bursefeesten in Fort 3

Bursefeesten in Fort 3 1 van 9 20/06/2011 14:33 Nieuws Bursefeesten in Fort 3 maandag 31 mei 2010 Auteur: (nnh) 0 0 0 Mail Stuur een foto door Print Naets Nicolas BORSBEEK - In het Fort 3 van vond zaterdag de tweede editie van

Nadere informatie

datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR

datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 4. Taken voorzitter, secretaris en penningmeester 5. Agenda & Vergaderstukken & Jaarplanning

Nadere informatie

EINDRAPPORT K.ERF. Groep 26. Mathias Gabriels Diewe Ooms Sander Broeckx Wouter Eskens Tim Swaenen

EINDRAPPORT K.ERF. Groep 26. Mathias Gabriels Diewe Ooms Sander Broeckx Wouter Eskens Tim Swaenen EINDRAPPORT K.ERF Groep 26 Mathias Gabriels Diewe Ooms Sander Broeckx Wouter Eskens Tim Swaenen 1. DE OPDRACHTGEVER K.ERF k.erf, kempisch erfgoed, is een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultureel

Nadere informatie

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds HOOFDSTUK I: algemene bepalingen Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Het Cultuurfonds heeft tot doel de erkende

Nadere informatie

BIJLAGE 1: FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG PROJECTOPROEP 2015 Acties op het vlak van gelijke kansen tussen vrouwen en mannen, de strijd tegen partner- en intrafamiliaal geweld en gelijke

Nadere informatie

Plan van aanpak participatieverklaring Tholen

Plan van aanpak participatieverklaring Tholen Plan van aanpak participatieverklaring Tholen Integratie & re-integratie nieuwkomers (2015) Auteur: S.Rook Instelling: Gemeente Tholen Plaats van uitgave: Tholen Datum: 29-03-2016 Versienummer: 1.0 Plan

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Zutendaal, 12 december 2007. Geachte,

Zutendaal, 12 december 2007. Geachte, Zutendaal, 12 december 2007 Gijzenveldstraat 43 3690 Zuendaal Geachte, Heemkunde Limburg verenigt de Limburgse geschied- en heemkundige kringen en stelt zich tot doel de samenwerking tussen de kringen

Nadere informatie

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE KERMIS EN JAARMARKT BELSELE PROGRAMMA november 2013 Beste Belselenaar, Beste lezer, Elf november, 11.11.11 en de winterjaarmarkt, drie begrippen in Belsele, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elf november

Nadere informatie

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Tussen de ondergetekenden (De stichtende leden - aanleiding bij de laatste pagina van deze statuten), werd overeengekomen een feitelijke vereniging

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED VVV t Gaverland 03/09/2013 om 19.

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED VVV t Gaverland 03/09/2013 om 19. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOERISME EN ERFGOED VVV t Gaverland 03/09/2013 om 19.30u De Poort 1. Aanwezigheden Stemgerechtigde leden: Naam vereniging/organisatie/hoedanigheid

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

Notulen Vergadering Heemkundekring Machala

Notulen Vergadering Heemkundekring Machala Notulen Vergadering Heemkundekring Machala http://www.tuxx.nl/ Datum: 15 september 2016 Tijd: 19u30 Locatie: Hof van Woinke Aanwezig: Cornand F Cornand H De Backer E De Wilder G De Wilder L Dekempeneer

Nadere informatie

In een Notendop. Nieuwsbrief nr. 5, december 2015 T: Pagina 1 van 8.

In een Notendop. Nieuwsbrief nr. 5, december 2015 T: Pagina 1 van 8. www.notenbalk-zwijndrecht.nl Nieuwsbrief nr. 5, december 2015 In een Notendop T: 078-8200018 Beste ouders/verzorgers, Kerst, we vieren en gedenken de geboorte van Jezus. Voor Jozef en Maria was het een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING NAMASTE.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING NAMASTE. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING NAMASTE. Doelstelling: Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bevat nadere regelgeving op de statuten van stichting Namaste. Hierbij zijn zowel de wettelijke als statutaire

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

Nieuwsbrief 51. Voor wie vergeten is om zijn inschrijvingsdocumenten op te sturen, breng ze mee naar de opening van ons zeilseizoen!!

Nieuwsbrief 51. Voor wie vergeten is om zijn inschrijvingsdocumenten op te sturen, breng ze mee naar de opening van ons zeilseizoen!! Nieuwsbrief 51 Beste Leden We zijn er aan begonnen. Het seizoen is gestart. Vorig weekend met de start van het jeugdzeilen waren er maar liefst 16 bootjes op het water. Het was leuk om te zien na een lange

Nadere informatie

Verslag vergadering ouderraad dinsdag 25 april 2017

Verslag vergadering ouderraad dinsdag 25 april 2017 Verslag vergadering ouderraad dinsdag 25 april 2017 Kernbestuur ouderraad Naam Anja Smet Annelies De Beuf Cindy Verdoorent Edwige Cardoen Geert Vanhove Ines Van Buynder Karin De Lamper Kristof Van der

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie