Verslag maandvergadering 25 juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag maandvergadering 25 juni 2010"

Transcriptie

1 Verslag maandvergadering 25 juni 2010 De maandvergadering had plaats op vrijdag 25 juni 2010 van 19.00u. tot 20.00u. Op 08 en 23 juni 2010 brainstormden we rond het project Historische zomerwandelingen van de Cultuurraad van Borsbeek. In de Info Borsbeek nr. 06 kun je hier ook al wat over lezen. De inschrijvingen lopen vlot binnen. Op 09/06/2010 kwam de werkgroep cultuurbeleidplan van de gemeente Borsbeek samen met de cultuurschepen Ann Coemans om een Sterkte-Zwakte-Analyse voor te bereiden. De voorzitter vertegenwoordigde het DocC Borsbeek in deze werkgroep. We werken verder aan de lopende projecten en bereiden ons voor om steun te leveren aan het Parkfeest en de Historische zomerwandelingen. Deelnemers en functie.(aanwezigheid : 4/7 of 57,14%) Janssens, Walter : voorzitter ( ) Verbist, Frans : ondervoorzitter (verontschuldigd ) Lansu, Gregg : secretaris (afwezig ) Janssen, Paul : penningmeester ( ) Desaever, Heidi : medewerker ( ) Pétré, Emile : medewerker (verontschuldigd ) Schaltin,Liebrecht : medewerker ( ) Uitgenodigden : nihil Besproken punten: 1. De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. Hij overloopt daarna met de aanwezigen de agendapunten. 2. Besteding budget en toelagen 2009 en 2010 : a. Situatie van het budget : i. In 2009 was op de buitengewone dienst een budget van voor de aankoop van meubilair voor het DocC Borsbeek. Hiervan blijft, na een 2 de levering van meubilair, een saldo over van 231,34 dat beschikbaar blijft in [Levering gebeurde op 03/05/2010 in de bib!] ii. Subsidie 2010 ten bedrage van 90,00.is goedgekeurd. De storting ervan zal pas na de budgetwijziging begin augustus 2010 overgemaakt worden. [De penningmeester deed navraag op 23/06/2010 via Patsy Mudd!] b. De penningmeester meldt dat op 25 juni 2010 het saldo op onze Argentarekening : 1460,82 bedraagt. Speciën in kas : 10,00. [Betaling drank medewerkers expo : 37,00 - Verkoop publicatie : 10,00!] 3. Behoeftebepaling en prioriteiten voor werkjaar 2010 : a. Meubilair : zie paragraaf 2.a. i. i. Nieuw meubilair is geleverd op 03/05/2010. De gemeentediensten voerden het oude materiaal af naar fort 3- loods 30. Dank hiervoor aan het diensthoofd openbare werken, André Janssens. [Tevens dank aan Liliane, Paul en Liebrecht voor de hulp bij de installatie!] C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag doc P. 1 / 5

2 b. Drukwerk : i. Publicatie rond FVI : nog 40 ex. aan de man / vrouw te brengen. [Actief gepromoot tijdens onze expo op de 62 ste jaarmarkt!]. c. Kantoorbenodigdheden : i. Archiveringsmaterialen: p.m. [Dit archiveringsmateriaal is in gebruik genomen!] d. Website met beeldenbank + internettoegang CIPAL: i. Internettoegang CIPAL : zelf aan te vragen bij Belgacom /Telenet en te betalen met eigen middelen! [Deze (permanente) onkostenpost is te hoog op dit ogenblik. Gregg en Johan Totté dienen zich eens samen te zetten voor een haalbare oplossing?!] ii. Ontwikkelen website : door Gregg Lansu uit te werken zodat we een link kunnen leggen voor bib-gebruikers die willen kijken op onze site. [Op te volgen door Gregg Lansu?!] e. ICT-materieel : i. Aangekocht materieel is in gebruik genomen. Liliane en Paul hebben het reeds intensief gebruikt bij het documentatiebeheer. 4. Boekhouding en inventaris patrimonium : a. Het herziene Binnenhuisreglement ( editie februari 2010) werd voorgelegd voor advies tijdens de bibliotheekraad van 19/04/2010. Het is daarna overgemaakt voor goedkeuring door het CBS/gemeenteraad. Met de brief van laat het CBS echter weten dat zij geen goedkeuring geven over het binnenhuisreglement. Ze nemen er enkel kennis van! We nemen hier akte van en passen dit aan in de tekst. [De vorige editie van januari 2009 onderging enkele noodzakelijke aanpassingen. Goed om weten en we passen dit dan ook zo aan. De brief is geklasseerd in de farde Algemene vergadering - Binnenhuis reglement!] C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag doc P. 2 / 5

3 5. Projecten in uitvoering : a. Op 24/05/2010 tijdens de 62 ste jaarmarkt organiseerden we een kleine expo in het parochiehuis Den Jakob. We telden 125 bezoekers en ontvingen vele positieve reacties. [De contacten en antwoorden op vragen dienen nog deels afgewerkt te worden!] b. Project studiewerk van Frans Verbist rond "Het Borsbeeks Armbestuur". Research in de archieven van Borsbeek door Frans Verbist. De buurvrouw, Elke Thoné, gebruikt Dropbox om de files in op te slaan. [De teksten zijn volgens onze secretaris iets te zwaar op de hand en in een archaïsche taal geschreven om ze in Info Borsbeek te publiceren?] c. Project van een elektronische nieuwsbrief: is na september zeker te overwegen en hierin kunnen we onder meer deze teksten publiceren. Deze nieuwsbrief enkel te verzenden aan geïnteresseerden die er zich voor inschrijven. Bespreken het voorstel van Paul Janssen. [De brief in pdf versturen, lijst deelnemers 62 ste jaarmarkt hierbij gebruiken!] d. Project Orale geschiedenis : de dochter E.J.V. Snacken, staat open voor een interview; contacteren en ook met Miel op interview gaan. [ Miel kan terug meedoen als moderator bij de interviews!] e. Erfgoed vrijwilligers(o.l.v.tijl Vereenooghe) maakten een mooie website. Er staan foto s van beschermde monumenten en dorpszichten op. Heidi kan er nog enkele mooie bijplaatsen via hun site. Medewerkers kijk eens op : [Heidi stuurde je nog andere foto s via deze site?] f. Project digitalisering + ontsluiten van de dia s Lindeboomstraat van Jozef Soulliaert. De voorzitter nam voorafgaand contact om de reeks te visualiseren. Liebrecht stelde zijn oude diaprojector ter beschikking om de dia s comfortabel te bekijken en te triëren. Het is een interessante ervaring gebleken. We maken een cd voor Jef Soulliaert en het DocC Borsbeek. [Project gestart op 9 en 11 juni met visualisatie van de serie in ons lokaal!] g. Project rond het oud archief OCMW : ontsluiten vóór de verbouwingswerken? [Voorzitter contacteert archiefbeheerder. Gregg kreeg reeds toegang tot de archieven!] h. Project informatieaanvragen : i. zie ook vorig maandverslag. [Voorzitter ontving de belofte dat we het boek Fort4, na afwerking van de thesis, van Dhana Leemans zullen ontvangen!] C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag doc P. 3 / 5

4 ii. Informatieaanvraag omtrent digitale opname van rouwbord(obiit) uit de St.-Jacobuskerk. Rouwbord titularis : Melanie-Joanna-Theresia Werbrouck ( ) [Stefaan Crick, voorzitter van de H.K. Jacques baron le Roy Genootschap vzw is vragende partij- De kerkfabriek is nog zoekende!!] iii. Tijdens onze expo ontvingen we veel informatie die we persoonlijk bij de mensen zullen gaan ophalen en / of invoeren in de pc tezamen met de te herkennen personen op de foto s. iv. Aanvraag van Renaat Demuyt rond de locatie van de villa Albert Adelaïde? [Locatie in de Jozef Reusenslei op het huidige nr. 140 en is teruggevonden op het plan heraanleg Molenstraat uit 1929!] v. Karel Kegeleers en Josephine Leeuws zullen ons contacteren rond het straatfeest in de Jozef Reusenslei van i. Foto s schenking van wijlen Leon Marien: i. Fotoserie CVP Bal en CVP meeting [Ontsloten : namen, locatie zaal Riviera, periode 15 april 1978!] ii. Fotoserie N.C.M.V handelsbeurs. De twee pakketjes foto s overgemaakt aan Jimmy De Souter op 16/02/2010 om periode en namen te bepalen. [Nakijken met Jimmy De Souter hoever hij reeds staat met de herkenning?] j. Wed. Michielsen-Stuyck: bundeltje met lijst gemeentebestuur (02/06/2010) k. Schenking van Emiel Pétré : 07 foto s rond het thema Borsbeek jaarmarkt. Hij trok deze z/w foto s in de jaren Hij schonk ons op 16/06/2010 ook nog dia s over een 1-meiviering en de Geitenstoet te Wilrijk. Een serie negatieven van de Jaarmarkt Borsbeek mogen we bekijken en kopiëren. [Materialen nog te identificeren- Ook eens kijken bij het Borsbeeks feestcomité!] l. Schenking van digitale postkaartenreeks Borsbeek van Frans en Jeanne Vlaeymans-Florus uit de Hoevenstraat, 22/B2 te 2160 Wommelgem-Tel. : 03/ Zijn twee mooie postkaartenalbums van oud Borsbeek en van het klooster hebben we dankbaar gebruikt tijdens onze expo en bij de voorbereiding van de Historische zomerwandelingen. [De voorzitter ontmoette Frans tijdens een vergadering bij W.H.K. De Kaeck!] m. Op 02/06/2010 liet Koen Mortelmans uit Wommelgem ons via HK De Kaeck een bundeltje met krantenknipsels over Borsbeek overmaken en gaf de voorzitter van de HK De Kaeck ook nog een catalogus rond de archeologische opgravingen te Borsbeek in [Het bundeltje is ondertussen geïnventariseerd en ingevoerd!] n. Historische zomerwandelingen : en Het DocC Borsbeek werkt mee aan de organisatie van deze wandelingen. Tijdens onze expo verspreidden we hierover reeds de flyer. Op 23/06/2010 legden we samen met Ann Coemans de locaties vast in functie van de trajectduur en beschikbare gidsen. We zullen haar nu een basisdocument met informatie en oude foto s die we rond personen, gebouwen en straten bezitten reeds voorbereiden om in de wandelbrochure te verwerken. De voorzitter zal ook contact opnemen met Jef Coenen, ondervoorzitter van van de HK De Gitschotelbuurschap, voor de informatie omtrent villa De Goudbloem. (Boekenberglei, 273 te 2100 Deurne- Tel. : ) C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag doc P. 4 / 5

5 [Zie Info Borsbeek nr. 06 en de flyer met uitleg van Ann Coemans rond dit project!] o. Paul Janssen stelde voor om een flyer samen te stellen waarin we het DocC Borsbeek beter bekend maken. Dit gebeurde ondertussen door Heidi. Na onze expo, tijdens de 62ste jaarmarkt op 24/05/2010, gebruik maken van de feedback om de flyer qua vorm( vb. echt flyerformaat) en inhoud(vb. adres v.d. voorzitter boodschap duidelijker brengen ) na te kijken en te verfijnen om er daarna een definitieve versie te laten drukken. Ook eens kijken naar flyer van de bib of andere verenigingen. [De voorzitter stelt voor een professionele versie te maken!] p. Steun aan het Parkfeest : i : opbouw grote tent (Feestcomité -Voorzitter) ii : toogdienst (Feestcomité -Voorzitter) iii : opbouw( u) / afbraak(<17.30u) infostand bibliotheek vanuit GBS naar het park(karin D Hondt+Voorzitter) q. Project rond Borsbeek en WOII: Gregg is zijn bronnen aan het verifiëren. 6. Volgende maandvergadering is pas gepland op : Vrijdag 24 september 2010 tussen 19.00u u.! Graag iedereen op post, zodat we er dan terug 100% actief tegenaan kunnen gaan richting einde 2010!! 7. Afsluiten van de vergadering. a. De vergadering werd afgesloten op 25 juni 2010 om 20.00u. b. Verslag van de vergadering wordt overgemaakt aan: (i) Gemeentesecretaris: (1 Ex per ) (ii) Schepen Johan Totté: (iii) Schepen Ann Coemans: ( 1Ex per ) (iv) Voorzitter OCMW: (v) Bibliothecaris OB Borsbeek: (vi) Voorzitter van de bibliotheekraad: (vii) Voorzitter cultuurraad: (viii) De medewerkers: (8Ex, waarvan 6 per ) Walter Janssens DocC Borsbeek Voorzitter C:\Users\Walter\Documents\Documentatiecentrum\Admin DocC\Maandverslagen\Verslag doc P. 5 / 5

Verslag maandvergadering 29 oktober 2010

Verslag maandvergadering 29 oktober 2010 Verslag maandvergadering 29 oktober 2010 De maandvergadering ging door in het kelderlokaaltje in de bib van 19.00u. tot 20.00u. Tijdens de vergadering van de bibliotheekraad op 04/10/2010 werd aan het

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 23 februari 2011

Verslag maandvergadering 23 februari 2011 Verslag maandvergadering 23 februari 2011 De vergadering ging door ons lokaaltje in de bib van 19.00u. tot 20.15u.. Het DocC Borsbeek was op 29-01-2011 met Heidi, Paul en de voorzitter aanwezig op de plechtige

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 29 juni 2011

Verslag maandvergadering 29 juni 2011 Verslag maandvergadering 29 juni 2011 De vergadering ging door in ons lokaaltje in de bib van 19.00u. tot 20.30u.. Het einde van de maand mei gebruikte de voorzitter om al eens goed na te denken over de

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 27 februari 2013

Verslag maandvergadering 27 februari 2013 Verslag maandvergadering 27 februari 2013 De werkende leden kwamen bijeen in de bib van 19.00u. tot 20.50u. om de dagelijkse werking van het DocC Borsbeek tijdens de vorige maand en de actiepunten voor

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 20 maart 2013

Verslag maandvergadering 20 maart 2013 Verslag maandvergadering 20 maart 2013 De werkende leden kwamen bijeen in de bib van 19.00u. tot 20.50u. om de dagelijkse werking van het DocC Borsbeek tijdens de vorige maand en de actiepunten voor de

Nadere informatie

Verslag A.V. en maandvergadering 26 maart 2014

Verslag A.V. en maandvergadering 26 maart 2014 Verslag A.V. en maandvergadering 26 maart 2014 De werkende leden verzamelden in de bib van 19.00u. tot 19.15u. om tijdens de (korte) algemene vergadering(a.v.) de toekomstige ledenbezetting en bestuursfuncties

Nadere informatie

Verslag maandvergadering 29 januari 2014

Verslag maandvergadering 29 januari 2014 Verslag maandvergadering 29 januari 2014 De werkende leden verzamelden in de bib van 19.00u. tot 20.50u. om de dagelijkse werking van het DocC Borsbeek sinds de laatste vergadering van 18-12-2013 en de

Nadere informatie

BINNENHUISREGLEMENT VAN HET DOCC BORSBEEK

BINNENHUISREGLEMENT VAN HET DOCC BORSBEEK BINNENHUISREGLEMENT VAN HET DOCC BORSBEEK Ed. 03-2015 1 1.Benaming, doel, locatie en website van de vereniging a. Benaming: DocC Borsbeek is de verenigingsnaam voor het 'Documentatiecentrum Borsbeek. Deze

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Kerkfabriek Sint-Martinus

Kerkfabriek Sint-Martinus TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29 APRIL 2015 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Verhindering OCMW-raadslid

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Verslag vergadering. Agendapunt November u30 Hof van Woinke

Verslag vergadering. Agendapunt November u30 Hof van Woinke Verslag vergadering 22 November 2012 19u30 Hof van Woinke Voorzitter Luc De Wilder Aanwezig Secretaris Patrick Vansantvoort Aanwezig Penningmeester Philippe Meeus Aanwezig Bestuursleden aanwezig F. Cornand

Nadere informatie

Betreft : Samenvatting conclusies LAV Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, 16 februari 2008

Betreft : Samenvatting conclusies LAV Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, 16 februari 2008 Wilrijk, 22 februari 2008 Betreft : Samenvatting conclusies LAV Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, 16 februari 2008 De jaarlijkse LAV vergadering van de afdeling Natuurpunt Zuidrand Antwerpen werd georganiseerd

Nadere informatie

Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur. Verontschuldigd: de heer C. Vanandroye

Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur. Verontschuldigd: de heer C. Vanandroye Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur Aanwezig: mevrouw M. Smolders, voorzitter van de gemeenteraad de heer H. Dumont, burgemeester de heren K. Pirard, S. Budo, mevrouw H. Pirlotte, schepenen de

Nadere informatie

Algemene Vergadering 29/03/2017

Algemene Vergadering 29/03/2017 Algemene Vergadering 29/03/2017 Agenda 1. Verwelkoming Presentatie Meerhout 2. Toelichting erfgoedcel k.erf: Nacht van het Kempens Erfgoed 3. Goedkeuring verslag vorige vergadering 4. Kasverslag 2016,

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Verslag ouderraad HHH 23/09/2015

Verslag ouderraad HHH 23/09/2015 Verslag ouderraad HHH 23/09/2015 www.hhh.be (Onze school secundair/participatie/ouderraad) ouderraad@hhh.be Aanwezigen: Walter D'Hoore (algemeen directeur HHH), Bart Maddens (ondervoorzitter), Gunhild

Nadere informatie

OKeR vzw Huishoudelijk reglement

OKeR vzw Huishoudelijk reglement OKeR vzw Huishoudelijk reglement Goedgekeurd op de AV van 25/05/2012 Titel I. Praesesvergaderingen Op regelmatige tijdstippen, en minstens elke twee maanden zal OKeR vzw een praesesvergadering organiseren.

Nadere informatie

Bestuursvergadering 17.06.2015 - goedgekeurde versie

Bestuursvergadering 17.06.2015 - goedgekeurde versie p.a. Cultuurdienst Kasteelstraat 1-3 9960 Assenede 09 341 90 88 cultuur@assenede.be Bestuursvergadering 17.06.2015 - goedgekeurde versie datum & locatie: 17.06.2015 om 20 uur in De Bijenkorf aanwezig:

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Algemene vergadering cultuurraad

Algemene vergadering cultuurraad Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 - Fax: 015 22 40 14 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be VERSLAG Algemene vergadering cultuurraad Datum vergadering Donderdag 18 september 2014 Aanwezig

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. VERSLAG SENIORENRAAD 14 februari 2017 AANWEZIG: * Voorzitter O. Thys * Schepen van senioren K. Mommen * OCMW voorzitter * Neos J. Vanhees, P. Carnotensis * Senioren Jesseren M. Lousbergh * Avondrood *

Nadere informatie

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Verslag vergadering. Agendapunt Maart u30 Hof van Woinke

Verslag vergadering. Agendapunt Maart u30 Hof van Woinke Verslag vergadering 24 Maart 2012 19u30 Hof van Woinke Voorzitter Luc De Wilder Aanwezig Secretaris Patrick Vansantvoort Aanwezig Penningmeester Philippe Meeus Aanwezig Bestuursleden aanwezig F. Cornand

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad Maandag 19 december 2016 aanwezig Ilse Verachtert, plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Tinne Rombouts, burgemeester Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van Aperen,

Nadere informatie

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.)

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 1861-2011 1 2 3 4 WERKING VAN DE K.O.K.W. 1861: oprichting K.O.K.W. is op één na oudste geschiedkundige vereniging van Vlaanderen

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 15 juni 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 Aanwezig :. Afwezig: CYRIEL SWEVERS voorzitter; GILBERTE MULS, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ALFONS

Nadere informatie

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk Erfgoedhuis Kortenberg Wat vooraf ging 2002 4 heemkringen (1 per deelgemeente) + archeologische werkgroep - de Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps ( 1971) - het Comité 1000 jaar Meerbeek ( 1978)

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 BIBLIONEF VLAANDEREN VZW

JAARVERSLAG 2006 BIBLIONEF VLAANDEREN VZW JAARVERSLAG 2006 BIBLIONEF VLAANDEREN VZW Met de steun van *Stad Antwerpen *AROSA *Provincie West Vlaanderen *GROS-Schilde *DHL *Standaard Boekhandel *Uitgeverij Clavis *Uitgeverij Baeckens Books Mei 2007

Nadere informatie

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen INLEIDING DE FORTENGORDEL = UITWERKING STRUCTUURPLAN PROVINCIE Het

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Lombaardenstraat 5, bus 1 3000 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 2 februari 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),van

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 17/04/2007 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter LEEN VERRECK, IVAN VANDERZEYPEN, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, RINA RABOUW, ANN DE MARTELAER,

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Notulen Vergadering Heemkundekring Machala

Notulen Vergadering Heemkundekring Machala Notulen Vergadering Heemkundekring Machala http://www.tuxx.nl/ Datum: 24 maart 2016 Tijd: 19u30 Locatie: Hof van Woinke Aanwezig: Cornand H De Backer E De Wilder G De Wilder L Deroover D Meeus P Plum R

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Inhoud 1.Statutair doel... 3 2. Bevoegdheid... 3 3.Samenstelling... 3 4. Werking... 5 1. Statutair doel Artikel 1: De bevolking zal via de adviesraad lokale

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35806] 22 APRIL 2016. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015 De aanvraagformulieren moeten het Administratief Centrum uiterlijk op vrijdag 24 oktober 2014 bereiken. Graag bezorgen aan: College van burgemeester en schepenen, Veld 1 te 9970 Kaprijke of via toerisme@kaprijke.be

Nadere informatie

Campenholt Heemkring Kampenhout

Campenholt Heemkring Kampenhout Verslag vergadering 02 april 2011. Voorzitters : Marcel Andries Hugo Schoevaerts Aanwezige leden sympathisanten : Greet Janssens (penningmeester) Geert Vanhoof Huub Van der Veld Erik Heymans Roger Imbrechts

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budget 2015 exploitatie investeringen ontvangsten 31.860,00 786.830,00 uitgaven 117.650,00 786.830,00 gecorrigeerd

Nadere informatie

GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST

GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1. Kennisneming budgetwijziging boekjaar 2013 van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Geboorte Niel De raad wordt verzocht om kennis te nemen

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 39/2008 5 februari 2008 SBA 2008/123996 Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal Aan de Raad der gemeente Haarlem Ingevolge het bepaalde

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Verslag OR 12/09/2016

Verslag OR 12/09/2016 Verslag OR 12/09/2016 Aanwezig: Els U Meester Pascal Els VL Els M Elke Jurgen - Ellen Kim Sylvia - Robin - Meester Bart - Juf Lara Verontschuldigd: Igor Verslag: Elke Agendapunten: 1) Goedkeuring vorig

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Deze maand. In deze uitgave. Afsluitende kerkdienst project kerk en school. Deze maand. Gespreksavond. Kerk en school.

NIEUWSBRIEF. Deze maand. In deze uitgave. Afsluitende kerkdienst project kerk en school. Deze maand. Gespreksavond. Kerk en school. NIEUWSBRIEF Februari 2017 Week van de poëzie In deze uitgave Deze maand 23 t/m 27 jan Zo 29 jan Ma 13 febr Di 14 febr 20 t/m 24 febr Project kerk en school Afsluitende kerkdienst project kerk en school

Nadere informatie

Verslag vergadering

Verslag vergadering Verslag vergadering 13-09-2011 LOCATIE: refter 't Haegje TIJDSTIP: 20h15 AANWEZIGEN: Sven De Mey (voorzitter; SDM), Peter De Cat (secretaris; PDC), Ellen Camerlinck (penningmeester; EC), Daniël De Jaeger

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

10de jaargang nr 2 februari 2015

10de jaargang nr 2 februari 2015 FOTOGROEP ANTWERPEN VZW Hagenbroeksesteenweg, 174, 2500 Lier www.fotogroepantwerpen.be 10de jaargang nr 2 februari 2015 v.u.: Walter Goormans, Ter Heydelaan 177 bus1, 2100 Deurne, goormans.walter@telenet.be

Nadere informatie

Verslag!Parlement!3!oktober!2015!

Verslag!Parlement!3!oktober!2015! De Zuidpoort vzw Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 09/245.09.05 info@dezuidpoortgent.be www.dezuidpoortgent.be! Verslag!Parlement!3!oktober!2015! Aanwezig : Steven, Sil, Sabine, Hilde, Ann, Monique, Marijke,

Nadere informatie

Verslag Beheersorgaan GC 1 maart 2017

Verslag Beheersorgaan GC 1 maart 2017 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk cd-vdb-2017-005 contactpersoon Functie tel. Veerle De Bock Cultuurambtenaar 09 218 95 50 Zomergem 1 maart 2017 e-mail cultuurdienst@zomergem.be Verslag Beheersorgaan

Nadere informatie

Verslag vergadering raad van beheer

Verslag vergadering raad van beheer Belgische Politie Sport Bond Verslag vergadering raad van beheer Datum vergadering: 22 augustus 2011 Aanwezig: Luc Smeyers, voorzitter Carlos De Walsche, ondervoorzitter Lucien Taveirne, penningmeester

Nadere informatie

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Gemeente Berlaar Gemeenteraad Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Rudy Nuyens; de heer Ronald Van Thienen;

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 19 december 2016 Openbare zitting

gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 19 december 2016 Openbare zitting gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 19 december 2016 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 21 november 2016. De notulen werden unaniem goedgekeurd. 2 Eredienst. Kerkfabriek Sint-Niklaas

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET HOOFDSTUK III. INLEIDING WETTELIJKE VERPLICHITNGEN-HUIDIGE SITUATIE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 41-56 VAN HET DECREET

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT VERGADERING VAN 02 SEPTEMBER 2010 ARRONDISSEMENT LEUVEN GEMEENTE BIERBEEK AANWEZIG: M. CARDOEN...VOORZITTER; J. VANHULST, C. CUYPERS,

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 20 juni 2017 om 19:30 uur

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 20 juni 2017 om 19:30 uur VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 4 van dinsdag 20 juni 2017 om 19:30 uur Aanwezig: Gevers Dimitri - voorzitter Van de Poel Katrien, Driesen Josiane, Van Otten Jan, De Wilde Tine, Van Lommel Reccino, Versmissen

Nadere informatie

Bijlage IV: model van de financiële nota van het meerjarenplan

Bijlage IV: model van de financiële nota van het meerjarenplan Bijlage IV: model van de financiële nota van het meerjarenplan bestuur: gemeente: MEERJARENPLAN - n - n+5) Laatste actualisering: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage code rekening budget

Nadere informatie

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK LOKALE SENIORENRAAD STABROEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEFINITIES - Erkende Vereniging: vereniging die een actieve seniorenwerking kan aantonen van minstens 12 opeenvolgende maanden. - Senioren: inwoners

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad Maandag 30 mei 2016 aanwezig Johan Vermeeren, voorzitter gemeenteraad Tinne Rombouts, burgemeester Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van Aperen, Ward Baets, Jef Vissers

Nadere informatie

JAARVERSLAG HKD MAART 2016

JAARVERSLAG HKD MAART 2016 JAARVERSLAG HKD 2015 15 MAART 2016 Verslag van het bestuur Het jaar 2015 stond voor het bestuur in het teken van het gestalte geven van onze vereniging en het uitvoeren van onze doelstelling. Historische

Nadere informatie