Guido. Gezellelaan 9800 DEINZE. In de greep van het geweld. Deinze mei 1940

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Guido. Gezellelaan 9800 DEINZE. In de greep van het geweld. Deinze mei 1940"

Transcriptie

1 ook ^ ^rq1ti 11a^CÍ^ÉiUI1L.(^j j va^l 1 nn Q &. ni van het janb aan il eie en c^e[ae BELGIE [-BE LGInUE-] F^05.00 N1735 Aan Van Doorne - Frechier Odetta Guido Gezellelaan DEINZE Verschijnt tenminste 4 maal per jaar Verantwoordelijke uitgever : Uitgiftekantoor : Deinze Herman MAES 13 jaargang nr. 5 Ten Bosse Deinze MEI 1993 Tel. 091 / We nodigen uit tot de voorstelling van een extra K.O.K.-boek In de greep van het geweld Deinze mei 1940 door Tony Vanhee in het Museum op zondag 23 mei om uur. Het boek zal er van dan af beschikbaar zijn tegen 700 F voor K.O.K.-leden en 850 F voor niet-leden. Over de ramp op de markt en aan de Vaart in mei ' blz. + illustraties (enig). 8 oktober 199.3: K.O.K. 65 jaar Feest- eten in de Brielpoort.

2 oktober 1993: voordracht door Prof. Chris Vandenbroeke : Vrijen van de middeleeuwen tot nu september-uitstap : Antwerpen '93 Tentoonstelling Antoon De Clerck van 28 mei tot 28 juni 1993 Op 28 mei : inleiding door Dr. Paul Huys. Nogal wat leden vroegen of ze de tekst van de toespraken konden krijgen die bij de openstelling van de tentoonstellingen Karel Picqué en Kartografie werden uitgesproken. We voldoen graag aan dit verzoek : 1. Karel Picqué 2. Kartografie (in volgend K.O.K.-blad) (de N.B. behoorden niet tot de toespraak. Maar een onderwerp geraakt nooit uitgeput.) Charles Louis Picqué (1799 _ 1869) In juli men leefde in gespannen vrede - vierde de kunst en oudheidkundige kring van Deinze zijn tienjarig bestaan : gesticht : officieus in oktober 1928 officieel in februari 1929 Men vierde dat 11 met een openluchtopvoering van het toneelwerk Philippina van Vlaanderen, geschreven door de in 1823 te Deinze geboren Desiré Delcroix, die naar Brussel verhuisde en er zeer bedrijvig was in de onderwijssektor en de sektor Nederlandse Kultuur.

3 1724. Hij werd er de eerste en enige staatsambtenaar voor Nederlandse kuituur ; toen hij stierf, 1887, kreeg hij zelfs geen opvolger. Men vierde die tiende verjaardag 2 met een tentoonstelling van 20 werken van Karel Picqué die men toen noemde "een Deinsche volksjongen die onder de leiding van Paellnck te Gent, en gesteund door de (zeer rijke Deinse) familie Ottevaere, zijn aanleg tot schilderen liet opbloeien" (cit KOK jb 1940 p 124). Deze Picqué was een generatie ouder dan Delcroix ; geboren 1799, en verhuisde ook naar Brussel. Het was Hugo Van den Abeele die 1939 had voorgesteld deze tentoonstelling te houden. Hij had ze ontworpen, bijeengebracht en toegelicht ; het was Albert Saverijs die voor de opstelling zorgde. Binus Van den Abeele, Hugo's vader, was begonnen als schrijver van volkse verhalen en van een merkwaardig-goede "Geschiedenis van Deinse", uitgegeven in Binus liet de pen liggen voor het penseel en werd schilder, de man die de Latemse groepen deed ontstaan. Eerst schepen, dan burgemeester van Sint-Martens-Latem, eindigde hij als gemeentesekretaris en als een soort lokker en verzorger van jonge schilders en literaten. Hugo begon als schilder onder de vleugels van zijn vader, maar ruilde het penseel voor de pen - ook beroepshalve, want hij volgde zijn vader op als gemeentesekretaris van Latem en nadien ook van Deurle. Hugo kende dus via zijn vader, de Latemse schilders en hun tradities en hun verhalen over geslaagde en over mislukte collega's. Het is allicht van zijn vader en van diens vrienden dat hij een en ander vernam over de suksescarrière van Charles Picqué, een en ander dat hem later aanzette tot het opzoeken. Want de schilder Picqué heeft Hugo van den Abeele niet meer los gelaten... zijn leven lang niet meer... en dat was toch tot zijn 86e jaar in Hugo is er echter nooit in geslaagd zijn vele vondsten over Charles Picqué, genoteerd op papiersnippers van allerlei formaat, te ordenen,... laat staan tot een KOK-bijdrage af te werken, al was dat jarenlang zijn bedoeling. Maar hij heeft wel de belangstelling wakker gehouden. Aan hem is het te danken dat de nieuwe straat - hat was lang een brede zandweg, nadien kasseiweg - van de Gentpoortstraat naar Bachte in 1931 de naam Karel Picquélaan kreeg, er stonden toen prachtige bomen aan beide kanten van de weg ; pas omstreeks 1960 werden ze geveld. In het jaarverslag over 1931 van KOK lezen we dat de kring toen "een geschilderd mansportret had gekocht te Gent, geschilderd door onze stadsgenoot Karel

4 1725. Picqué ; dit schilderij kreeg toen een ereplaats in het KOK lokaal", schreef de toenmalige sekretaris Gaston Baert. Maar KOK had toen ook een tweede sekretaris en in 1931 was dat Boris Huys, onderwijzer, de man die een paar jaar later vader zou worden van een zoontje dat ingeschreven en gedoopt werd onder de naam Paul Huys. Men sprak toen van Karel Picqué, niet van Charles, bij ons uitgesproken als Charel. De vorm van de voornaam, trouwens ook de keuze ervan, was en is ti jdsgebonden. In het ancien regime was dat Carolus Ludovicus, in de Franse tijd was het Charles Louis (uitspraak Charel en charlowie) ; in de Hollandse tijd was het dan Karel Lodewijk. De schilder noemde zich in zijn Italiaanse tijd Carlo. In Deinze was dat Charel of deftiger en oorspronkelijker Karel, om de pejoratieve reminiscentie te ontlopen die besloten ligt in uitdrukkingen als "dat is me nogal ne sjarel" of "ne sjarlowie". Een flinke generatie na Hugo Van den Abeele heeft dat zopas genoemde borelingske van Boris Huys, die tweede-kok-secretaris, namelijk Paul Huys, zich een paar jaren op diezelfde Karel Picqué gestort ; Paul Huys, germanist van opleiding ; Paul Huys die reeds een fraaie studie over Albert Saverijs op zijn naam staan heeft en een studie over Verdegem... naast veel ander werk en naast zijn kultureel-adviserende funktie hij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. In de loop der jongste jaargangen van ons KOK-Kontaktblad heeft Dr. Paul Huys herhaaldelijk notities geschreven over deze Deinse Brusselaar Charles Picqué. Het waren begeleidende opmerkingen, aantekeningen, vragen bij het zoekwerk naar leven en werk van Charles Picqué, notities ook van anekdotische aard die in het boek nauwelijks aangeraakt worden of amper vermeld omdat ze niet essentieel zijn, allemaal geschreven met de bedoeling informatie los te weken. We hebben het resultaat van die zoektocht nu voor ons liggen. In 1930 : 20 Picqués - veel meer kende men er niet - maar Hugo Van den Abeele wist dat er wel wat meer moest zijn... ten minste 40. Paul Huys beschrijft er nu - niet 20 - maar 200, en hij heeft ze allemaal gelokaliseerd en gezien. Ik zeg : "beschrijft" ; dat is meer dan eventjes vermelden of opsommen. Daarnaast zijn er nog tekeningen en lithografieén en kent hij uit vermeldingen nog honderd werken die nog niet lokaliseerbaar zijn en misschien zelfs in Engeland of in Italië hangen - misschien zelfs hier te lande ergens verborgen in privébezit.

5 Aangezien Picqué vooral portretten schilderde veronderstelt dat meteen dat we weten wien hij portretteerde - en dus moest Paul Huys ook op zoek naar naam en toenaam van de man, de vrouw, het kind, het gezin, de groep door Picqué geschilderd, waardoor we meteen een hele portretten galerij hebben van gegoede en van vooraanstaande personen uit de jaren (64 in het boek). De jonge Picqué leerde schilderen bij zijn oom, de bescheiden Pieter Cras, de broer van Picqués moeder, Maria Judoca Cras. Moeder Picqué, een vruchtbare vrouw, en haar broer Pieter waren de kinderen van Johannes Ferdinandus Cras, de stadsbode van Deinze, een man die honderden geboorten en overlijdens in Deinze hielp aangeven. Deze Johannes Ferdinandus was de zoon van Judocus Cras, ook stadsbode te Deinze, hier geboren in 1703 als zoon van Carolus Cras, geboren in 1672, misschien ook al in Deinze. De Cras-vleugel was dus sedert generaties, alleszins sedert 1700 te Deinze honkvast. De Picqué-vleugel van de familie was hier minder honkvast. Charles Picquéss vader kwam van Aarsele naar Deinze en was hier kleermakersgast bij Pieter Verleye. Charles Picqués grootvader was in Tielt geboren en was in Aarsele komen wonen. De vader en de grootvader van de grootvader van de schilder en hun echtgenote waren allen in Tielt geboren en die brengen ons naar de jaren De naam werd toen zonder accent geschreven ; ze heetten Pycke. Onze schilder was het derde kind van zijn vader, het eerste uit een tweede huwelijk. Philippe Picqué was eerst met een Minnens getrouwd alvorens hij met Cras trouwde. Vader Picqué had twee kinderen uit zijn eerste huwelijk en tien uit zijn tweede huwelijk. De eerste twee van die tien werden in Deinze geboren, het derde in Astene, dan vijf in Deinze weer en de twee jongste in Cent. In 1814 ging vader Picqué met zijn kroost naar Gent wonen, alleen Charles bleef te Deinze en die was inwonend bij Pieter Cras. Hij stond er genoteerd als "ginter", een verbastering voor peintre, schilder. Na de eerste opleiding bij oom Pieter ging Charles naar de akademie te Gent en te Brussel. Hij haalde er een eerste prijs in 1823 en werd daarom te Deinze op kanongebulder onthaald en door het stadsbestuur en de verenigingen aan de stadsgrenzen opgehaald en in stoet en per koets te pronk naar de markt gevoerd en aan een banket genodigd.

6 In 1826 kreeg hij van koning Willem 1 een studiebeurs om gedurende vier jaar in Rome te gaan studeren. Met die beurs op zak vertrok hij van Deinze naar Rot-ne. Als Carlo keerde hij einde 1830 terug. En reeds in 1830, waarschijnlijk door bemiddeling van de republikeins-gezinden Bernard Callier van Deinze en Spilt hoorn van Kruishoutem kreeg Picqué de opdracht het voorlopig Bewind te schilderen.ln Brussel gingen er enkele deuren voor hem open. Dat werk en die opdracht plaatsen hem meteen midden het establishment van toen, maakte zijn kunde bekend in het milieu dat portretopdrachten kon geven. Want in Deinze - een klein stadje - kon hij natuurlijk niet aan voldoende opdrachten geraken die het hem mogelijk moesten maken van zijn kunst te leven. De vele opdrachtgevers leren we kan kennen uit de annotaties van Paul Huys over de schilderijen. Naast het biografische gedeelte van dit werk - de genealogie zit er in tabelvorm bij - lezen we, erin verweven, vele opmerkingen over tijdgenoten, wat ouder, wat jonger, zodanig dat de kunsthistorische achtergrond mee belicht wordt. Maar niet alleen dat : door citaten en opmerkingen krijgen we ook een kijk op de kunstkritiek , op nog een ander aspekt dus van het kunstgebeuren en van het kunstleven. Zodoende is dit werk van Paul Huys meer dan een biografie van Karel Picqué, meer dan een opsomming van (bijna) 200 werken. We hebben hier nu, bij deze gelegenheid, een kleine tentoonstelling opgezet van alleen maar die Picque-werken die in het bezit zijn van dit museum. Het zijn er acht. We hebben er het werk, het enige, dat we hebben en het enige dat - voor zover we weten - bewaard is gebleven van Pieter Cra.s, zijn eerste en wellicht ook meest bescheiden leermeester, bijgehangen. Het is het portret van de Wakkense rederijker audocus de Borchgrave, een portret geschilderd omstreks 1820, toen die dichter te Deinze een dichtwedstrijd gewonnen had, uitgeschreven en ingericht door het Deinse dichtgenootschap "Geen Kunst zonder Nijd". Deze Pieter Cras schilderde ook de scenes en achtergronden bij de opvoering van toneelstukken. Men kan dus vergelijken : Cras 1820 tegenover Picqué, een generatie jonger. Men kan ook de vorderingen vaststellen ; ook Picqués St. Caecilia is van uitleg : zie boek. Er zijn te Deinze nog ander Picquéwerken, geschilderd in opdracht van de kerkfabrieken : maar die zijn in slechte bewaringsstaat, vooral de vijf werken van de O.L.V.-kerk. Maken we van de gelegenheid gebruik om aan de pastoors en aan de kerkfabrieken te vragen hun kunstbezit beter te

7 1728. bewaren en te beschermen. De schilderijen van Picqué, in het bezit van de O.L.V.-kerk bevinden zich nu in dit museum - maar mogen niet in het gewone depot wegens besmettingsgevaar : door vocht en schimmelplekken. Ze bevinden zich hier apart, a.h.w. in de leprozerie, de quarantaine. Sint-Martinus heeft twee Picqués. Acht musea in dit land hebben werken van hem, 3 O.C.M.W.'s hebben werk van hem : Brugge, Brussel en leper, 2 Akademies voor Schone Kunsten hebben werk (Brugge en Gent) de RUG heeft er een, 2 zijn er in de Gentse St. Baafskathedraal, 2 in het Aartsbisdom Mechelen, 3 in het bezit van het bisdom Gent, 1 in het bezit van het bisdom Brugge, 1 in het seminarie West-Vlaanderen. De koningen Willem II en Leopold II hebben elk 2 maal voor hem geposeerd evenals vele adellijke lieden en staatslieden. De beperkte tentoonstelling nu, moet een aanloop zijn naar een grote Picquéretrospectieve tentoonstelling, zowat tienmaal meer, gepland voor 1994 ; Picqué zal dan 125 jaar dood zijn. Onze concervator heeft haar pen reeds gescherpt voor : de daaraan vooraf gaande correspondentie, de te verzekeren waarden, bezoeken,... (alvorens definitief te kiezen en te vervoeren). Charles Picqués vader had.12 kinderen ; zijn broer, Carolus had er zes. het is nogal logisch dat er van die 18 kinderen van die twee broers in het eerste kwart van de 19de eeuw, nu nog afstammelingen bestaan. Er zijn er, tot en met vandaag. Wanneer een van die afstammelingen burgemeester wordt van een van de 19 Brusselse gemeenten is dat een mooie promotie. Wanneer een van die afstammelingen minister wordt is dat een nog grotere promotie die toch niet onvermeld mag blijven. Dat is het geval met de nu levende Charles Picqué, afstammend uit deze struik. Hij is thans minister-voorzitter van de Executieve van het Brussels hoofdstedelijk gewest, én minister van ruimtelijke ordening, van plaatselijke besturen en van tewerkstelling in diezelfde executieve. Hij was driemaal na mekaar Brusselaar van het jaar en is sedert 1987 burgemeester van St. Gillis Brussel. Het is ons een eer en een genoegen dat hij ingegaan is op onze uitnodiging bij deze eerste Picqué hulde aanwezig te willen zijn. (1 ) (1) Maar het was een ijdele belofte ; nog deze namiddag telefoneerde hij om zijn komst te bevestigen.

8 1729. Terloops een suggestie voor een KOK bijdrage : de uitwijking van Deinzenaars naar Brussel : Beyens, Picqué, Delcroix, Joostens, De Coutere, Lagrange, e.a. De Clercq tot en met..(toch tijdelijk voor zowat 20 jaar), Luc Matthijs. Maar ook in Deinze zelf zijn er nog afstammelingen. Niet van de schilder zelf want die had een zoon die niet gehuwd was (wel direkteur van het Prentenkabinet) en een dochter die geen kinderen had. Maar van zijn broers en zusters zijn er afstammelingen tot en met vandaag, meestal via vrouwelijke lijn waardoor de naam hier verdwenen is. Maar bij de Bekaerts in Deinze, bij de Cockuyts en de Coppens, zijn er verwanten. Ik zal er slechts een bij naam noemen : de schilder André Dujardin - geboren stamt van een zuster van de schilder, van Marie-Therese Picqué, de enige van de twaalf die in Astene geboren werd. André Dujardin woont ook in Astene. In ons Kontaktblad vertellen we wel over die verwantschap van die Bekaerts die hier Sander Pycke, Pierke Pycke, Sula Pycke genoemd werden. André Dujardin stamt aan de andere kant af van Gustaaf Dujardin die met Dr. Liebaert naar de Boerenoorlog trok. In dat Kontaktblad heb ik al eens verteld dat voor KOK werken geen geld opbrengt. Wij zijn een vereniging zonder winstgevend doel ; ook dit boek verkopen we niet om geld te verdienen, wel om uit de kosten te geraken. De kosten die we maken betalen we zelf. Ik ben wel ooit eens een week in Parijs gaan zoeken. Ook Paul Huys heeft voor zijn veel fotografisch werk en voor zijn vele verplaatsingen om werken te gaan zien geen kostennota ingediend die we trouwens niet zouden kunnen betalen. Hij wist dat bij voorbaat, zoals elke medewerker dat weet. Maar Paul Huys zal ons nu iel toestaan dat we even aan zijn vrouw denken. In een ijdele poging de vele uren en dagen goed te maken waarin ze haar man moest missen omdat hij op Picqué-jacht was, geven we haar graag een paar bloemen ter compensatie. En onze dank aan Paul Huys is onuitsprekelijk ; en onze waardering zeer groot. Herman Maes 19 maart 1993

9 N. B. De naam Karel is oudgermaans en betekent "een vrije kerel", gelatiniseerd tot Carolus. De bekendste : Karel Martel, Karel de Grote en sedertdien vele vorsten en keizers (keizer Karel = Karel V, geboren te Gent in Karel Martel is de grootvader van Karel de Grote ; Karel De Grote is Karel 1 zowel voor Frankrijk als voor het Duise Rijk. Karel de Grote stierf in 814 en werd opgevolgd door zijn zoon Lodewijk 1 - de eerste Ludwig, de eerste Louis zowel in Frankrijk als in Duitsland). De naam Lodewijk - Hlodo-wich (Frans : Clovis) betekent Hiod = beroemd wich/wig = strijd = beroemd door zijn strijd. Pic ué in de volksmond Pycke - Pyck Pyk Piek Een Picqué is dus een Piekenier = iemand die een Piek maakt = iemand die Pieken gebruikt (soldaat) Een piek is een lans met platte ijzeren punt - nadien zo gemaakt dat ze op het geweer kon gezet worden, de voorloper dus van de bajonet (stad Bayonne). De naam Pike en Pycke komt al vroeg voor reeds in 1241 in de Kasselrij (Meertens) Kortrijk (De Brabander) in 14e eeuw al in Deventer (Meertens) Het Franse woord picquer is verwant met ons woord piek (cfr. vogelpiek - een piek is om te steken). Er zijn (volgens de kiezerslijsten en volgens het telefoonboek) geen Picqués meer in Deinze. Er zijn wel Picqué-afstammelingen en verwanten te Deinze. Door de verwantschap via de vrowelijke lijn zijn er geen Picqué-naamdrager.s meer te Deinze. Brussel Onze Deinse Brusselaar had een dochter en een zoon, maar geen kleinkinderen.

10 1731. De Charles Picqué minister te Brussel is verwant met de Charles Picqué-schilder : hoe? 1. Charles Picqué, geb te Etterbeek is de zoon van 2. Sean Picqué, geb te Gent, en die is de zoon van 3. Charles Picqué te Cent en overleden te Elsene (geboren als Carolus) en is de zoon van 4. Gerardus Picqué ' te Gent en gestorven te Gent ; hij was ijzerdraaier en gehuwd met een te Haarlem geboren vrouw (fabriekwerkster). Hij was de zoon van 5. Felix Picqué, ' te Gent, die de zoon was van 6. Carolus Picqué, O te Aarsele Deze Carolus (Charles) was de broer van Philippus Picqué, te Aarsele , kwam naar Deinze, de vader van onze schilder Charles - Carolus - Karel - L. ouis ( ). De vader van Philippus en van Carolus was 7. Franciscus Jacobus Picquet, geboren te Tielt , gestorven te Aarsele Zijn vader was 8. Judocus Franciscus en f te Tielt en diens vader was 9. Petrus Pycke, geboren te Tielt in 1665 (of 1667) en er gestorven in De Brusselse Picqué komt dus via Gent van Tielt. Negen generaties (of in de kwartierstaatnummering) Het Charles Picqué boek afhalen in het museum a.u.b. tegen 600 F voor K.O.K.-leden en 750 F voor niet-leden of er bestellen en dan + 50 F verzendingskosten.

11 Verwant - en nog in Deinze De schilder Karel Picqué had een zuster, Maria Theresia, te Astene geboren op 12 september Ze trouwde met Pieter Bekaert, te Deinze geboren in Hij was herbergier op de markt te Deinze in het huis nr. 81 dat "Den Akker" heette ; hij was ook landwerkman. Pieter Bekaert en Marie Picqué hadden ten minste vier kinderen : Ursula Deinze , Alexander Deinze , Corine Justine Deinze , Petrus Deinze In 1876 verhuisden ze van de Markt naar Martensveld (huis 47) maar dan was alleen Petrus/Pieter nog thuis. Ursula trouwde met Triphon Cockuyt ( D ) en had als kinderen : Leontine Maria Ulalia D die op trouwde met Petrus Vindevogel ( D. 1858) ; op kregen ze een zoon Maurice. Celina D die met Henri Coppens trouwt Mathilde D Henri Coppens ( D ) en Celina Cockuyt ( D ) hebben een zoon Maurice Coppens ( D ) die met Martha Matthys trouwt, geboren te Deinze , dochter van Camiel Matthys, landbouwer te Petegem en van Maria Bogaert (50 jaar in 1914). Maurice Coppens en Martha Matthys waren gehuwd op Op werd hun dochter 3oanna Celina Coppens geboren. Maurice Coppens liet zijn huwelijk ontbinden in Hij was toen loodgieter te Gent en zijn vrouw was kleermaakster te Deinze. Deze 3eane Coppens trouwde in 1933 met de elektricien Roger Armand Dujardin ( D ), de zoon van Gustaaf Dujardin, in jaar, bediende, en van de toen 52 jaar oude Marca Adoiphina Versichele. (over de Dujardins : K.O.K. 3b p. 50) Henri(cus) Coppens, koperslager, en zijn Celina Cockuyt hadden ook een zoon Remi, geboren in 1892, gehuwd met de 4 jaar oudere Maria Irma Chanterie. Hun dochters Germana Alicia ( ) en Marcella ( ) zijn te Deinze gekend ; de eerste woont op de Kouter, de tweede in de Slachthuisstraat. Marcella Coppens valt te Deinze op omdat ze met een driewieler rijdt. Germana - gezegd Germaine - was een loopbaan lang bediende bij notaris Van Cauwenberghe. Zij werd mevrouw De Smet, echtgenote van

12 1733. brandweerman André De Smet ; zoon Roland werd ook brandweerman. Alexander Bekaert trouwt met Marie Louise Ladou, te Zeveren met wie hij elf kinderen heeft. Ze woonden in de Kattestraat. Van die Bekaerts met een moeder Picqué moeten er nu nog Bekaerts zijn te Deinze. Wie zoekt het op? Corine Bekaert trouwt met Camiel Staes, ze hebben 8 kinderen die dus een grootmoeder Picqué hadden. Ursula Bekaert werd te Deinze Sula Pyke genoemd, haar broer Alexander noemde men Sander Pyke en hun broer Petrus noemde men Pierke Pyke (dus naar de moeder). Karel Picqué - zus Maria Theresia '1802 x Pieter Bekaert '1800 x Ursula Bekaert Alexander Corine Petrus x Triphon Cockuyt x Ladou x Staes kinderen 8 kinderen t- L Celina Cockuyt '1861 Leontina Cockuyt "1<95-9 x Henri Coppens x Petrus Vindevoge! 1858 Remi Coppens 1892 x Chanterie r --Z Germana Marcella André De Smet Maurice Coppens x Martha Matthys Jeane Coppens 1914 x Roger Dujardin 1906 Maurice Vindevoge) Roland André en dan Dujardin 1934 Maak je K OK - reeks volledig en zet er (en lees) ook onze extra-uitgaven bij: - december februari mei Opstellen (door Herman Maes) Karel Picqué (door Paul Huys) In de greep van het geweld Deinze in mei 1940 (door Tony Vanhee)

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943)

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) Charles & Herman Horsthuis TANTE BETSIE (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) De kunstzinnige familie Issels, waaruit wij mede voortgekomen zijn, telde één

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Lodewijk XVIII van Frankrijk: Kasteel van Versailles, 17 november 1755 Parijs, 16 september 1824

Lodewijk XVIII van Frankrijk: Kasteel van Versailles, 17 november 1755 Parijs, 16 september 1824 Lodewijk XVIII van Frankrijk: Kasteel van Versailles, 17 november 1755 Parijs, 16 september 1824 Kasteel van Versailles Koning van Frankrijk Co-vorst van Andorra Periode : 1814-1824 Voorganger: Napoleon

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765

Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765 Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765 Hij was van 1729 tot 1737 als Frans III Stefan hertog van Lotharingen, van 1737 tot 1765 als Frans II Stefan of Frans Stefan groothertog

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

AANGIFTEN VAN NALATENSCHAP

AANGIFTEN VAN NALATENSCHAP AANGIFTEN VAN NALATENSCHAP 1796-begin 20 ste eeuw Inleiding Terug te vinden in de archieven van de registratiekantoren Registratiekantoren Deinze (Fonds F399) en Kruishoutem(F453) (en in vroege Franse

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren.

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt van Rijn Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt is op 15 juli 1606 in Leiden geboren. Rembrandt zijn vader was eigenaar van een molen. Die molen was niet bewoonbaar. Hun huis stond

Nadere informatie

Het Onderzoek. Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK

Het Onderzoek. Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK Het Onderzoek Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK Inhoud In deze hoofdstukken is mijn werkstuk verdeeld: 1.Christiaan Huygens blz: 4 2.Antonie van Leeuwenhoek blz: 6 3.De beschrijving

Nadere informatie

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, geboren als Adelaïde Emma Wilhelmina Therèse zu Waldeck und Pyrmont, prinses van Waldeck-Pyrmont,

Nadere informatie

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL PASPOORTEN M.C. Escher 17 juni 1898 27 maart 1972 Leeuwarden Tekeningen die niet klopten. Maurits Cornelius Escher werd geboren in in 1898 in een Friese familie. Hij was de jongste thuis en zijn familie

Nadere informatie

PATRICK MAURICE DE SPLENTER

PATRICK MAURICE DE SPLENTER Een Rapport Van De Genealogie Van PATRICK MAURICE DE SPLENTER Gecreërd op 5 juli 2010 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2010 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage Family Tree Builder INHOUD

Nadere informatie

Stamreeks van Florent VERMAERCKE

Stamreeks van Florent VERMAERCKE Stamreeks van Florent VERMAERCKE Hieronder volgt de stamreeks van Florent Vermaercke. Die bestaat uit de voorouders en nakomelingen in de rechte mannelijke lijn, de lijn van de naamdragers of naamdoorgevers.

Nadere informatie

Jan zonder Vrees (hertog): Dijon, 28 mei 1371 Montereau, 10 september 1419

Jan zonder Vrees (hertog): Dijon, 28 mei 1371 Montereau, 10 september 1419 Jan zonder Vrees (hertog): Dijon, 28 mei 1371 Montereau, 10 september 1419 Hij was hertog van Bourgondië. Hij werd geboren in Dijon en was de oudste zoon van Filips de Stoute, hertog van Bourgondië en

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

Café Kerkemeijer te Rekken

Café Kerkemeijer te Rekken -17- Café Kerkemeijer te Rekken Inleiding Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een bekende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in Rekken

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726

Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726 Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726 Maximiliaan Emanuel Lodewijk Maria Jozef Cajetanus Anton Nicolaas Frans Ignatius Felix, kortweg Max Emanuel en bijgenaamd

Nadere informatie

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven Inleiding Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven In de jaren dertig groeide onze moeder op in Zuid-Limburg. Mama is de oudste van tien kinderen. Toen ze vier jaar oud was, kwam haar oma bij

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen Klee Lesmateriaal groep 5 en 6 deel 1: klassikale les op school bij de tentoonstelling Klee en Cobra Het begint als kind 28.01-22.04 2012 en Cobra Opnieuw beginnen Dit is Paul Klee En dit ook. En dit is

Nadere informatie

Van Buggenhout-Opstal to the States

Van Buggenhout-Opstal to the States Van Buggenhout-Opstal to the States Ons verhaal begint ergens in de jaren 1800 in de Broekstraat bij de familie Annaert. Het bevolkingsregister uit de Franse tijd (1818) vermeldt hen in het huis nr. 33.

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621

Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621 Albrecht en Isabella Heersers van de Nederlanden Periode: 1598 1621 Voorganger: Filips II Opvolger: Filips IV Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621 Ook Albert

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES

BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES Op zaterdag 22 januari jl. stond onze Oudheidkamer in het teken van de Eemnesser (regionale) klederdracht! Enkele

Nadere informatie

1. Wie of wat? Vul in. Kies uit: eed - kabinet kroonprins prins staatsbezoek. Bezoek van de koning aan een ander land.

1. Wie of wat? Vul in. Kies uit: eed - kabinet kroonprins prins staatsbezoek. Bezoek van de koning aan een ander land. Naam: Wat vieren we op 15 november? Koningsdag Vroeger werd dit de feestdag van de dynastie genoemd. Het is de datum van het naamfeest van Leopold en Albert. 1. Wie of wat? Vul in. Kies uit: eed - kabinet

Nadere informatie

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt De Gouden Eeuw duurde niet precies honderd jaar. Hij begon aan het eind van de 16de eeuw, beleefde zijn hoogtepunt rond 1675 en was in de 18de eeuw voorbij. De Gouden

Nadere informatie

Keizer Leopold I: Wenen, 9 juni aldaar, 5 mei 1705

Keizer Leopold I: Wenen, 9 juni aldaar, 5 mei 1705 Keizer Leopold I: Wenen, 9 juni 1640 - aldaar, 5 mei 1705 Leopold I (Leopold Ignatius Joseph Balthasar Felician; Hongaars: I. Lipót), was bijna een halve eeuw heerser als Rooms-Duitse keizer, koning van

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

DOSSIER >>> Wat is een. goede papa? DOSSIER

DOSSIER >>> Wat is een. goede papa? DOSSIER DOSSIER >>> Wat is een DOSSIER goede papa? 42 PSYCHOLOGIES MAGAZINE april 2014 Beter in je vel op het werk Nu de strenge maar afwezige vader definitief heeft afgedaan is het voor papa s zoeken naar een

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd D88, Voorhei 3 Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd 23-01-2017 De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845),

Nadere informatie

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 3 Frans Peetermans Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

Gent 14a. St Lievenspoortstr

Gent 14a. St Lievenspoortstr St Lievenspoortstr Gent 14a In 1708 kon Lodewijk de XIV het maar niet laten. Eerst de stad goed bombarderen en dan zich een gewelddadige toegang verschaffen om de stad in te nemen langs de St Lievenspoort.

Nadere informatie

Lodewijk XIV van Frankrijk: Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 Versailles, 1 september 1715

Lodewijk XIV van Frankrijk: Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 Versailles, 1 september 1715 Lodewijk XIV van Frankrijk: Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 Versailles, 1 september 1715 Ook bekend als Lodewijk de Grote (Frans: Louis le Grand) of de Zonnekoning (Frans: le Roi-Soleil), was koning

Nadere informatie

Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de. Familie Heydra

Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de. Familie Heydra Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de Familie Heydra Omstreeks het jaar 1870 woonde als jong gehuwd paar Leonardus (Leen Heydra, de zoon van Johannes Heydra en Anna de Vette, op de flinke en oude boerderij

Nadere informatie

inhoud 1. Een leven in beeld 2. Vincents jeugd 3. Aan het werk 4. Brieven 5. Boeren 6. Naar Parijs 7. Naar het zuiden 8. De ruziemaker 9.

inhoud 1. Een leven in beeld 2. Vincents jeugd 3. Aan het werk 4. Brieven 5. Boeren 6. Naar Parijs 7. Naar het zuiden 8. De ruziemaker 9. Vincent van Gogh inhoud 1. Een leven in beeld 3 2. Vincents jeugd 4 3. Aan het werk 5 4. Brieven 6 5. Boeren 7 6. Naar Parijs 9 7. Naar het zuiden 10 8. De ruziemaker 11 9. Ziek 12 10. Het einde 13 11.

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 44 (09-11)

De Bijbel open 2013 44 (09-11) 1 De Bijbel open 2013 44 (09-11) Als ouders zondigen, dan worden hun kinderen daarvoor gestraft. Is dat zo? Dat kan toch niet waar zijn. Toch lijkt dat wel zo te staan in Deut. 5:9 en Ex. 20:5. In deze

Nadere informatie

Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665

Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665 Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665 Hij was koning van Spanje van 1621 tot 1665, landsheer van de Zuidelijke Nederlanden en koning van Portugal (als Filips III) tot

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert JAKOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen presenteert JAKOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JAKOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Lodewijk II van Nevers: Nevers, ± 1304 Slag bij Crécy, 26 augustus 1346

Lodewijk II van Nevers: Nevers, ± 1304 Slag bij Crécy, 26 augustus 1346 Lodewijk II van Nevers: Nevers, ± 1304 Slag bij Crécy, 26 augustus 1346 Lodewijk II van Nevers of Lodewijk I van Vlaanderen, ook Lodewijk van Crécy genoemd, was graaf van Vlaanderen en van Nevers (1322-1346),

Nadere informatie

Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482

Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482 Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482 Zij was hertogin van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre, gravin van Vlaanderen, Artesië, Holland, Zeeland, Henegouwen,

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

50 Frans Kerremans. Generatie 1 (proband)

50 Frans Kerremans. Generatie 1 (proband) 50 Frans Kerremans Generatie 1 (proband) 1 Frans Kerremans, geboren op 02-03-1908 in Tisselt. Frans is overleden op 24-12-1944 in Gross- Rosen, 36 jaar oud. Notitie bij overlijden van Frans: Gedenksteen

Nadere informatie

Hierna worden de onwikkelingen geschetst van de familie Dellaert in IJzendijke. De 70e verjaardag van Olga Dellaert, op 8 augustus 2002 was de aanleiding om hier mee te starten. Inmiddels is dankzij de

Nadere informatie

Wilhelm I van Duitsland: (Berlijn, 22 maart 1797 aldaar, 9 maart 1888

Wilhelm I van Duitsland: (Berlijn, 22 maart 1797 aldaar, 9 maart 1888 Wilhelm I van Duitsland: (Berlijn, 22 maart 1797 aldaar, 9 maart 1888 Ook bekend als Willem I (volledige naam: Willem Frederik Lodewijk, Duits: Wilhelm Friedrich Ludwig) van het Huis Hohenzollern, was

Nadere informatie

Julia Clarysse 100 jaar

Julia Clarysse 100 jaar Julia Clarysse 100 jaar Op 1 maart 2006 wordt Julia Clarysse 100 jaar. Ze heeft tot haar 85 ste in de Oude Molenstraat gewoond. Daarna is ze bij haar dochter Maria in Gompel ingetrokken en de laatste tien

Nadere informatie

De Bond zonder Naam en Beresteyn.

De Bond zonder Naam en Beresteyn. De Bond zonder Naam en Beresteyn. Jarenlang is er een innige band geweest tussen de BZN en de montfortanen en ook Beresteyn heeft daar zijn rol in gespeeld. In 1936 begon pater Henri de Greeve zijn lange

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Afstammelingen van Devenijn, Willem

Afstammelingen van Devenijn, Willem Afstammelingen van Devenijn, Willem I. Devenijn, Willem (g. 1680-12-23 - Oostrozebeke, o. 1739-09-25 - Dentergem) echt. Leye, Magdalena " Ver (g. 1678, o. 1710-10-04 - Markegem), h. 1706-04-17 - Oostrozebeke

Nadere informatie

Willem Buskermolen. Een Kudelkop vertelt. Opgetekend door Atie van Lieshoud

Willem Buskermolen. Een Kudelkop vertelt. Opgetekend door Atie van Lieshoud Willem Buskermolen Een Kudelkop vertelt Opgetekend door Atie van Lieshoud Uitgave: familie Buskermolen april 2013 Tekst: Atie van Lieshoud Vormgeving: Roel Mulder Omslagillustratie: Christa Logman Foto

Nadere informatie

Jaargang 4, tweede semester 2004

Jaargang 4, tweede semester 2004 Jaargang 4, tweede semester 2004 BOEKJE VAN HET SAMENLEVINGSINITIATIEF VU : Gemeenschapscentrum Essegem, Heidi Herremans, Leopold I straat 329, 1090 Jette Wat is er zoal gebeurd in dit tweede semester

Nadere informatie

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA Wim de Kam. 15 In het tweede deel van deze serie thans een aanzet tot een levensbeschrijving van de heer G.H.Veenstra. Ik noem het een aanzet omdat er nog

Nadere informatie

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna.

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. 100 jaar geleden t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. t Is oorlog! Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer 100 jaar geleden is een

Nadere informatie

Enkele vragen aan Kristin Harmel

Enkele vragen aan Kristin Harmel Enkele vragen aan Kristin Harmel Waar gaat Zolang er sterren aan de hemel staan over? Zolang er sterren aan de hemel staan gaat over Hope McKenna- Smith, eigenaresse van een bakkerij in Cape Cod. Ze komt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 153 Wet van 14 maart 2002, houdende regeling van het conflictenrecht inzake de familierechtelijke betrekkingen uit hoofde van afstamming (Wet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13. Naar het museum. Kies uit: saai knappe felle grappig bekendste. 1 De Nachtwacht is het schilderij van Rembrandt.

HOOFDSTUK 13. Naar het museum. Kies uit: saai knappe felle grappig bekendste. 1 De Nachtwacht is het schilderij van Rembrandt. 215 215 HOOFDSTUK 13 Naar het museum WOORDEN 1 Kies uit: saai knappe felle grappig bekendste 1 De Nachtwacht is het schilderij van Rembrandt. 2 De Nederlandse schilder Van Gogh schilderde vaak met kleuren.

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Maxima Inleiding Ik hou mijn werkstuk over Máxima, omdat je erg vaak iets over Máxima hoort en ik dacht dat je daar veel informatie van hebt. Maar ik weet ook nog niet echt de rol van Máxima en ik hoop

Nadere informatie

Melle. Jezus. mocht geen. heten. Koos Levy-van Halm

Melle. Jezus. mocht geen. heten. Koos Levy-van Halm Melle mocht geen Jezus heten Koos Levy-van Halm Amsterdam 2016 1 2 3 inleiding Het atelier Laatste stappen van oude man Krokodillengevecht 6 10 16 24 inhoud 4 Veronica 36 5 Aanpoten op zee 52 6 De matroos

Nadere informatie

Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was

Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was Breda, 16 april 1843 Het vinden van eene vrouwen-muts en klomp in de haven te Leur had reeds op den

Nadere informatie

Tot slot blikt Vic Berckmans, zoals elk jaar, even terug op het voorbije jaar met het jaaroverzicht

Tot slot blikt Vic Berckmans, zoals elk jaar, even terug op het voorbije jaar met het jaaroverzicht Beste lezer, Het lijkt allemaal ver weg! In 2001 werd, ter vervanging van het driemaandelijks tijdschrift, het eerste jaarboek van onze vereniging voorgesteld. Vandaag zijn we al toe aan nummer tien! Je

Nadere informatie

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander verwerkingsopdrachten Willem-Alexander Van kind tot koning Vragen bij Stamboom van het Koninklijk huis (bladzijde 6 en 7) 1 Als je goed kijkt, zie een schild met het wapen van Nederland. Op het schild

Nadere informatie

Napoleon, Alexander en Josephine. Dit werkboekje is van:

Napoleon, Alexander en Josephine. Dit werkboekje is van: Napoleon, Alexander en Josephine Dit werkboekje is van: Hallo! Je gaat binnenkort op bezoek in het museum Hermitage Amsterdam. Het woord Hermitage spreek je uit als hermitaasje. Een museum is een gebouw

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Keuleers door 12 december 2016 De nakomelingen van Nicolaus Keuleers Generatie 1 1. Nicolaus Keuleers. Hij is getrouwd met Catharina Leemans.

Nadere informatie

125 jaar. Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder. Vincent van Gogh (1853-1890)

125 jaar. Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder. Vincent van Gogh (1853-1890) 125 jaar Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder Vincent van Gogh (1853-1890) WWW.BNWALLCOVERINGS.COM 125 JAAR GEÏNSPIREERD DOOR DE WERKEN VAN KUNSTSCHILDER VINCENT VAN GOGH De collectie

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Gauguin, Bonnard, Denis. Dit werkboekje is van:

Gauguin, Bonnard, Denis. Dit werkboekje is van: Gauguin, Bonnard, Denis Dit werkboekje is van: Hallo! Je gaat binnenkort op bezoek in het museum Hermitage Amsterdam. Het woord Hermitage spreek je uit als hermitaasje. Een museum is een gebouw waarin

Nadere informatie

Bijlage 2: Achtergrondinformatie

Bijlage 2: Achtergrondinformatie 12 Bijlage 2: Achtergrondinformatie bij powerpointpresentatie bij les 1 Dit zijn de vader en moeder van Jozua (Joost) van der Poorten Schwartz, een Nederlands schrijver die in het Engels schreef en de

Nadere informatie

Leopold I van België: Coburg, 16 december 1790 Laken, 10 december 1865

Leopold I van België: Coburg, 16 december 1790 Laken, 10 december 1865 Leopold I van België: Coburg, 16 december 1790 Laken, 10 december 1865 Leopold Joris Christiaan Frederik van Saksen-Coburg en Gotha, prins van Saksen-Coburg-Saalfeld (later van Saksen-Coburg en Gotha),

Nadere informatie

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van parochieregisters en akten van de burgerlijke stand. De bedoeling van deze publicatie is andere genealogen informatie aan te reiken zodat deze aangevuld

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

HET BEGIN VAN DE DROEFENIS VAN DE MENS

HET BEGIN VAN DE DROEFENIS VAN DE MENS Bijbel voor Kinderen presenteert HET BEGIN VAN DE DROEFENIS VAN DE MENS Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door:

Nadere informatie

Werkwoordoefeningen bij les 5

Werkwoordoefeningen bij les 5 Werkwoordoefeningen bij les 5 Werkwoordoefening 1 1 Ik loop. Ik liep. 2 Ik loop naar huis. Ik liep naar huis. 3 Ik loop op straat. Ik liep op straat. 4 Ik ga naar school. Ik ging naar school. 5 Ik ga naar

Nadere informatie

Karel X van Frankrijk: Versailles, 9 oktober 1757 Gorizia, 6 november 1836

Karel X van Frankrijk: Versailles, 9 oktober 1757 Gorizia, 6 november 1836 Karel X van Frankrijk: Versailles, 9 oktober 1757 Gorizia, 6 november 1836 Hij was een jongere broer van de voormalige koningen Lodewijk XVI en Lodewijk XVIII. In ballingschap steunde hij Lodewijk XVIII

Nadere informatie

2 Eeuw van het Verstand

2 Eeuw van het Verstand 2 Eeuw van het Verstand Caravaggio, 1600 Veranderingen Het vorige werkboek eindigde met de barok in Zuid-Europa en de Gouden Eeuw in Nederland. Zowel in de 16e als de 17e eeuw leefden een aantal van de

Nadere informatie

Canonvensters Michiel de Ruyter

Canonvensters Michiel de Ruyter ARGUS CLOU GESCHIEDENIS LESSUGGESTIE GROEP 8 Canonvensters Michiel de Ruyter Michiel Adriaanszoon de Ruyter werd op 23 maart 1607 geboren in Vlissingen. Zijn ouders waren niet rijk. Michiel was een stout

Nadere informatie

Bij aankomst starten we met een korte wandeling in de centrumstad Eeklo rond het stadhuis met belfort en de St-Vincentiuskerk

Bij aankomst starten we met een korte wandeling in de centrumstad Eeklo rond het stadhuis met belfort en de St-Vincentiuskerk Meetjesland Bij aankomst starten we met een korte wandeling in de centrumstad Eeklo rond het stadhuis met belfort en de St-Vincentiuskerk Na het wandelen beginnen we aan onze rondrit doorheen de polders

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Willem Maris (1844-1910)

Willem Maris (1844-1910) Willem Maris (1844-1910) Willem Maris behoort tot het bekende schildersgeslacht Maris. Hij was de jongste van drie broers die allen in het schildersvak gingen, gestimuleerd door hun vader, boek- en steendrukker

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

MSK geeft schilderijen Frits Van den Berghe terug aan erfgenamen

MSK geeft schilderijen Frits Van den Berghe terug aan erfgenamen MSK geeft schilderijen Frits Van den Berghe terug aan erfgenamen In Gent werden op 27 september 2017 twee schilderijen van Frits Van den Berghe overdragen aan de erfgenamen van de originele eigenaar, Emile

Nadere informatie