Infoboekje Adres gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoboekje 2014-2015 Adres gegevens"

Transcriptie

1 Infoboekje Adres gegevens Basisschool De Molenwiek Stromenlaan CD Woerden Mailadres Website: Voor dringende zaken en/of bij telefonische onbereikbaarheid van de school: (Marlou van Bussel) De informatie in dit boekje is vooral de praktische informatie voor dit schooljaar. Achtergronden en doelstellingen van ons schoolbeleid kunt u teruglezen in de schoolgids. Deze is te vinden op onze website: De meest actuele informatie vindt u terug op de site. Op- of aanmerkingen op dit infoboekje zijn van harte welkom.

2 Inhoudsopgave 1. Schooltijden/ roosters Schooltijden Vrije dagen onderbouw Teamstudie(mid)dagen Gymrooster Vakantierooster & Praktische zaken school algemeen Voorrangsregeling broertjes en zusjes Gymnastiek Jassen, tassen, laarzen en gymnastiekkleding Met de fiets / de auto/ de step naar school Verloren en gevonden voorwerpen Sociale redzaamheid Speelgoed Mobiele telefoons Batterijen en Cartridges De leerlingenraad Excursies Maandsluiting Drinken, fruit en trakteren Huiswerk Computeractiviteiten Leesstimulering CITO toets Muntjesdag Oud papier (OPA) en Kleding (K) Avondvierdaagse JA4D/ AVD Cultuur Lokaal voorstellingen Verzekering Kriebelteam Algemene zaken school groepsgebonden Agenda Diploma Verkeer Multomap (23-rings) Wensjes Klassenavond Kamp en afscheidsfeest Sporttoernooien en sport- en speldagen Eerste Communie Contact met ouders Gesprekken Informatieavond Inloopmiddagen Helpende ouders Groepsouder Kennismakingsgesprekken OV, MR en tussenschoolse opvang OV De medezeggenschapsraad Tussenschoolse opvang (TSO/overblijf) Adressen De Schoolbegeleidingsdienst (MHR) De inspectie Opvoedkundige hulp Advies- en meldpunt Kindermishandeling Utrecht Leerplichtambtenaar Voor ouders over onderwijs Contacten met de jeugdgezondheidszorg Buitenschoolse Opvang (BSO) De Malle Molen De Bonaventuraparochie Bereikbaarheid schoolteam... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Pagina 2

3 1. Schooltijden/ roosters 1.1 Schooltijden Om 8.20 uur en uur wordt de deur voor de groepen 1 en 2 geopend. Om 8.25 uur en uur wordt de deur voor de groepen 3 t/m 8 geopend. De leerlingen mogen dan naar binnen. De leerkracht is dan aanwezig in of bij het lokaal. Wij verzoeken u om buggy s en kinderwagens buiten de klas te laten staan. Om 8.25 uur en uur gaat de eerste bel als teken dat de lessen bijna gaan beginnen. Bij de tweede bel om 8.30 uur en uur starten de lessen. Groepen 1 tot en met 4: uur en van tot uur. Groepen 5 tot en met 8: uur en van tot uur. Op woensdagmiddag hebben de groepen 5 t/m 8 tot uur les. Alle leerlingen zijn op woensdagmiddag vrij In verband met het gymrooster kan de begin- of eindtijd verschillen. Het speelkwartier voor de groepen 3 t/m 8 is van uur tot uur. De leerlingen van de groepen 1 en 2 pauzeren s morgens op wisselende tijden. Zij hebben elk dagdeel een bewegingsles, binnen of buiten. 1.2 Vrije dagen onderbouw De leerlingen in de groepen 1 t/m 4 maken meer schooluren dan wettelijk verplicht is gesteld. Daarom hebben zij meer verlof dan de leerlingen in de bovenbouw. Meestal wordt dit ingevuld met enkele lange weekeinden waarin de leerlingen zowel vrijdag als maandag extra vrij hebben. De vrije dagen in dit schooljaar zijn: 14 en 17 november 7 t/m 10 april 22 en 26 mei 12 juni 1.3 Teamstudie(mid)dagen Een aantal keer per jaar heeft het team een studie(mid)dag. De leerlingen zijn deze momenten vrij geroosterd. Er is op deze dag geen overblijfmogelijkheid. Donderdagmiddag 13 november Woensdag 7 januari Dinsdagmiddag 24 maart Donderdagmiddag 11 juni 1.4 Gymrooster dinsdag: donderdag: groep u u u u groep u u u u groep u u u u groep u u u u groep u u u u groep u u u u Pagina 3

4 1.5 Vakantierooster & Herfstvakantie 20 oktober t/m 24 oktober Koeienmarkt Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasweekend Koningsdag Meivakantie Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie 22 oktober 22 december t/m 2 januari 23 februari t/m 27 februari 3 april t/m 6 april 27 april 4 mei t/m 13mei 14 en 15 mei 25 mei 13 juli t/m 21 augustus Herfstvakantie Koeienmarkt Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasweekend Koningsdag Meivakantie Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie 19 oktober t/m 23 oktober 21 oktober 21 december t/m 1 januari 22 februari t/m 26 februari 25 maart t/m 28 maart 27 april 25 april t/m 8 mei 5 mei 16 mei 8 juli t/m 19 augustus Pagina 4

5 2. Praktische zaken school algemeen 2.1 Voorrangsregeling broertjes en zusjes In de Schoolgids vindt u onder paragraaf 3.1 ons toelatingsbeleid geformuleerd. Vanwege het feit dat wij de grens hanteren van 30 leerlingen per groep, ontstaan er soms vervelende situaties, wanneer kinderen te laat worden aangemeld. Voor broertjes en zusjes van zittende of geplaatste leerlingen geldt een beperkte voorrangsregeling. Die houdt in dat zij na tijdige inschrijving door de ouders met voorrang een bevestiging van plaatsing ontvangen. Ouders dienen het kind dat al een broertje of zusje op school heeft òf voor dat oudere maar nog niet aanwezige kind reeds een bevestiging van plaatsing heeft, aan te melden op school voor of uiterlijk op de 2 e verjaardag van dat jongere kind. Hierna verspeelt de ouder het voorrangsrecht en valt daarmee terug op de normale plaatsingsregeling. 2.2 Gymnastiek In de groepen 1/ 2 wordt er bij mooi weer buiten gespeeld, anders elke dag 2x in de speelzaal. Wilt u de kleuters gymschoenen meegeven, die ze zelf aan kunnen doen? De gymschoenen blijven op school. De kleuters gymmen in hun ondergoed. Voor alle andere leerlingen van de school geldt, dat zij in sportzaal Bulwijk gymschoenen moeten dragen, die alleen in de zaal gebruikt worden en gymkleren, waarin optimaal bewogen kan worden. Ons advies is: een katoenen T-shirt en een korte broek. Na de gymlessen bieden wij de kinderen van groep 6, 7 en 8 de gelegenheid om te douchen. Indien uw kind niet kan meedoen met de gymles, graag een toelichting via een briefje aan de vakleerkracht. 2.3 Jassen, tassen, laarzen en gymnastiekkleding Wilt u ervoor zorgen dat in de jassen, tassen, luizenhoezen en gymnastiekkleding van uw kind duidelijk de naam staat. Voor kleuters kunt u de spullen ook nog merken met een leuke afbeelding. Zij kunnen meestal nog niet lezen. Tassen moeten elke dag mee naar huis genomen worden. 2.4 Met de fiets / de auto/ de step naar school Voor het fietsen gelden de volgende regels: Alleen kinderen van buiten Molenvliet-Oost en deelnemers aan de B.S.O. anders dan De Malle Molen, mogen op de fiets komen. De fietsenstalling is alleen voor deze doelgroep bestemd. De binnenzijde van de fietsenstalling is voor het personeel. De kleuterfietsen moeten ook in deze stalling. Zij kunnen ook aan de buitenzijde van het hek om het kleuterplein geplaatst worden, echter niet binnen het hek of bij de ingang van het gebouw. De school aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel geleden schade of diefstal. De steppen moeten in de witte bak in de garderobe ruimte van groep 3 t/m 8 opgeborgen worden. 2.5 Verloren en gevonden voorwerpen Voorwerpen die in de gymzaal gevonden zijn, worden verzameld in een grote witte bak in de garderobe van groep 3 t/m 8. Bij de kleuters in een blauwe bak in hun eigen garderobe ruimte. Bij de schoolingang van sportzaal Bulwijk hangt een bord met de tijdstippen waarop u daar terecht kunt om verloren voorwerpen te bekijken. Een aantal keren per jaar zal de inhoud worden tentoongesteld in de grote hal. Alles wat overblijft wordt aan de recycling doorgegeven. 2.6 Sociale redzaamheid Bij het bevorderen van de sociale redzaamheid van kinderen verwachten we dat de ouders met de school meewerken, door de leerlingen zelf te leren boodschappen over te brengen naar de leerkracht. Ook verwachten we dat leerlingen op zekere leeftijd zelfstandig naar school gaan en zorg leren dragen voor gymkleding, overblijven, huiswerk en hun tussendoortjes. 2.7 Speelgoed Indien leerlingen iets willen laten zien in de klas, mag dat op maandagochtend in de kring of op hun verjaardag of andere speciale momenten. Andere dagen a.u.b. niet. Pagina 5

6 2.8 Mobiele telefoons De leerlingen mogen geen mobiele telefoon, tijdens schooluren, in de groep hebben/gebruiken. Indien een leerling toch een mobiele telefoon meeneemt, dient deze worden afgegeven aan de leerkracht en wordt deze weer aan de leerling terug gegeven tijdens de middagpauze en/of na schooltijd. 2.9 Batterijen en Cartridges Wij vinden het belangrijk om kinderen al vroeg milieubewust te maken. De school werkt hieraan mee door batterijen en lege cartridges in te zamelen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de school. Heeft u oude batterijen of lege cartridges, laat ze dan op school inleveren. De school kan er leermiddelen mee aanschaffen De leerlingenraad De school heeft ook een leerlingenraad. De groepen 5 t/m 8 leveren elk twee leerlingen, die drie keer per jaar bij elkaar komen om te vergaderen over schoolorganisatie en wensen vanuit de leerlingen van de diverse groepen. De leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 mogen vooraf agendapunten inbrengen via de leerlingen. De MR vergadert jaarlijks 1x met de leerlingenraad Excursies Elk jaar organiseren we een aantal excursies voor de kinderen op het gebied van natuur- en milieueducatie en cultuureducatie, zoals het brengen van een bezoek aan Oortjespad, een museum enz.. Uw hulp bij vervoer en begeleiding is zeer welkom. Over de data wordt u via de website/groepsouder geïnformeerd Maandsluiting De maandsluiting vindt maandelijks plaats op de laatste vrijdag van de maand. Alle groe pen doen een bijdrage in de grote hal, de maandsluiting duurt van uur. Om uur is iedereen in de hal aanwezig Drinken, fruit en trakteren Op onze school is er geen schoolmelkregeling. Wel mag u uiteraard uw kind zelf iets te eten en/of te drinken meegeven. Geef verstandige voeding mee en houd het beperkt. Op woensdag stimuleren wij een fruitdag, mede gezien de aanbevelingen van de GGD om gezonde voeding te stimuleren en vetzucht te beperken. U kunt dan ook een boterham meegeven, maar GEEN koeken etc. Het is een oude en goede traditie, dat kinderen op of rond hun verjaardag trakteren, liefst iets dat gemakkelijk genuttigd kan worden. Er wordt alleen in de eigen groep getrakteerd Huiswerk Op de Molenwiek willen wij door een uitgebalanceerd huiswerkbeleid ervoor zorgen, dat onze leerlingen eind groep 8 goed voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs. Om te slagen in het voortgezet onderwijs komt het naast voldoende capaciteiten vaak aan op de taakgerichtheid en het doorzettingsvermogen van het kind. Het voldoende tijd investeren in het maken en leren van huiswerk blijkt in veel gevallen cruciaal te zijn. Daarvoor is het van het grootste belang, dat kinderen al bij ons in de bovenbouw leren zoveel mogelijk zèlf verantwoordelijkheid te dragen voor hun huiswerk en het normaal gaan vinden dat ze daarvoor wat vrije tijd inleveren. Het moge duidelijk zijn, dat de capaciteiten van kinderen bij ons op school wat meer uiteenlopen dan op het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat het leren en maken van huiswerk voor het ene kind wat meer problemen kan opleveren dan voor het andere kind. Op school besteden we veel aandacht aan het leren leren: hoe pak je de huiswerkopdracht effectief aan, hoe zorg je ervoor dat je tijdig begint en een goede planning hanteert, wat is daarin de functie van de agenda? U kunt als ouder daarin een belangrijke aanvullende rol spelen, door met uw kind te bekijken wat het huiswerk behelst en hoe er doelmatig aan gewerkt kan worden. Het is goed, als u uw kind regelmatig vraagt naar het huiswerk en het helpt bij het huiswerk maken. U laat uw kind daarmee merken dat u school en schoolwerk belangrijk vindt en u helpt het kind wennen aan het maken van huiswerk. Wanneer uw kind telkens problemen blijft houden met het huiswerk, dan is het verstandig op gezette tijden daarover te spreken met de leerkracht. Dan kan er bekeken worden hoe we het werk of de werkwijze zowel thuis als op school aanpassen aan de behoeften van uw kind. Belangrijk blijft dat u een beroep blijft doen op de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid van het kind. Naast het reguliere huiswerk in de zin van iets leren voor een toets of iets maken, wordt er thuis ook gewerkt aan de werkstukken, boekbesprekingen of spreekbeurten. Pagina 6

7 Deze zaken worden over een lange periode uitgezet en kinderen weten ruimschoots van te voren wanneer zij mogelijk naast ander huiswerk een eigen taak of presentatie hebben. Het is zaak, dat u als ouder dan bewaakt dat uw kind zijn tijd goed verdeelt om problemen vanwege samenloop te vermijden. De grote lijn van het huiswerk is: In groep 5 wordt drie maal per jaar de topografie getoetst. Daarnaast moeten kinderen thuis extra aandacht besteden aan het leren en automatiseren van de tafels van vermenigvuldiging. Tijdens de informatieavond aan het begin van het jaar worden de spellingsregels meegegeven, zodat kinderen desgewenst thuis kunnen oefenen. In groep 6 starten we structureel met huiswerk; de ene week leerwerk voor een toets en de andere week maakwerk. In groep 7 krijgen de kinderen wekelijks maakwerk en aanvullend leerwerk bij een toets. In groep 8 krijgen de kinderen tweemaal per week huiswerk bestaande uit leerwerk en maakwerk. Onze ervaring leert dat kinderen en ouders ons op het voortgezet onderwijs dankbaar zijn d at wij op deze manier onze leerlingen een zekere huiswerkdiscipline meegeven Computeractiviteiten De school beschikt over een netwerk van computers waaraan de leerlingen regelmatig individueel of in groepjes werken. Dit gebeurt in alle groepen. De ontwikkelingen met betrekking tot het computergebruik wordt door de school nauwlettend gevolgd. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een eigen toegang tot kennisnet. Hard- en softwarebeheer gebeurt door onze Informatie en Technologie Coördinator (ICT -er). Voor het gebruik van internet zijn enkele gedragsafspraken gemaakt: De leerlingen mogen nooit persoonlijke informatie doorgeven op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers; De leerlingen moeten de informatie die ze tegenkomen, waarvan ze weten dat dat niet hoort, gelijk doorgeven aan de groepsleerkracht; Het internet wordt gebruikt voor educatieve/ onderwijskundige doeleinden; Internetten mag na schooltijd voor werkstukken etc.; dit gebeurt onder toezicht van de groepsleerkracht, uiterlijk tot uur. Printopdrachten vinden alleen plaats met toestemming van de groepsleerkracht. Samen met enkele vrijwillige ouders onderhoudt een groepsleerkracht onze website. Elke groep heeft zijn eigen pagina met actuele presentaties. Indien u uw kind niet geplaatst wilt zien op het web, kunt u dit aan de groepsleerkracht doorgeven. Alle kinderen hebben een eigen koptelefoons, deze wordt eenmalig aan ze verstrekt Leesstimulering De schoolbibliotheek Op school is een uitleenbibliotheek aanwezig. Daarin vinden de kinderen prentenboeken en leesboeken op allerlei niveaus. Alle kinderen, ook de kleuters, mogen hieruit gratis boeken mee naar huis nemen. De uitleen wordt verzorgd door hulpouders. Kleuters mogen alleen een boek meenemen, als ze daarvoor een tas meenemen, voorzien van hun naam. Boeken mogen maximaal 3 weken thuis blijven. Nieuwe boeken worden aangeschaft uit de opbrengst van het oud papier. Jeugdbladen Uw kind kan zich abonneren op een aantal jeugdbladen. Aan het begin van het schooljaar ligt er een stapel aanmeldingsformulieren in de grote hal tijdens kennismakingsgesprekken en informatie avond. De volgende abonnementen kunt u nemen: 4 6 jaar: Bobo jaar: Taptoe 6 8 jaar: Okki jaar: National Geografic junior. Voor alle groepen: Boektoppers en Leesleeuw. Voor groep 7 en 8: het Engelstalig blad Hello You CITO toets Jaarlijks nemen onze leerlingen van groep 1 t/m 8 deel aan meerdere landelijk genormeerde toetsen. Veelal zijn deze van het Cito. Gemiddeld scoorden de groepen hierbij ruim boven de landelijke gemiddelden. In groep 8 wordt de Eindtoets van het CITO afgenomen. Deze wordt aanvullend gezien op het schooladvies, dat de kinderen meekrijgen naar het voortgezet onderwijs. De score van de Eindtoets kan variëren tussen 500 (zeer Pagina 7

8 laag) en 550 (maximale score). Een score rond 535 is gemiddeld in de Nederlandse basisscholen. De behaalde score wordt afgezet tegen het landelijke gemiddelde en wordt vergeleken met het gemiddelde van scholen met dezelfde populatie. In onze schoolgids vindt u een overzicht van de eindresultaten van de afgelopen jaren op onze school. De resultaten van de CITO toetsen kunnen soms sterk per groep verschillen. Dit is mede afhankelijk van de capaciteiten en vaardigheden van de leerlingen in de groep Muntjesdag Sinds begin 1988 houdt de school maandelijks een muntjesdag, door de kinderen van groep 8 wordt een goed doel gekozen Oud papier (OPA) en Kleding (K) Elke 5 à 6 weken wordt op dinsdag bij de school een container geplaatst voor oud papier. Kleding wordt vier keer per jaar opgehaald. Om een grote opbrengst te stimuleren ontvangt uw kind voor elke doos oud papier en voor elke zak kleding een lootje. Op de donderdag daarop volgend komen de prijsjes langs de klassen met de winnende lootjes. Openingstijden van de container zijn: uur en uur Avondvierdaagse JA4D/ AVD Jaarlijks wordt er in Woerden een jeugdavondvierdaagse en een avondvierdaagse gehouden. Dit zijn wandeltochten van 5 km. respectievelijk 10 km. per avond. De jeugdavondvierdaagse is bedoeld voor kinderen t/m groep 5. De avondvierdaagse is voor kinderen van groep 6 en ouder. De leerlingen van groep 5 (vanaf 9 jaar) kunnen kiezen om ook de 10 km mee te lopen. Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze alle avonden meelopen. De oudervereniging en het team stellen het op prijs dat u erop let dat de kinderen matig snoepen onder het lopen en gepast beloond worden voor hun prestatie, liefst met bloemen of een kleine traktatie Cultuur Lokaal voorstellingen Op onze school vinden we het belangrijk dat alle leerlingen jaarlijks ervaringen opdoen met verschillende onderdelen van kunstzinnige vorming (beeldende vorming, muziek, dans, drama, theater, film enz). In nauwe samenwerking met allerlei instanties wordt door de Stichting Cultuur Educatieve Commissie (CEC/KUVO) er jaarlijks een kunstmenu gepresenteerd, waarbij elk kind jaarlijks 1 à 2 voorstellingen en/of projecten krijgt aangeboden Verzekering Het schoolbestuur heeft namens de ouderverenigingen voor alle kinderen van de katholieke basisscholen binnen de stichting een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico gedurende het verblijf in de school of op de daarbij behorende terreinen tijdens de officiële schooluren, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd gedurende ten hoogste één uur vóór aanvang en één uur na het verlaten van de school. De verzekering geldt ook tijdens verblijf op sportvelden en in de gymzaal, mits dit in groeps- of schoolverband en onder toezicht geschiedt. Tevens geldt de verzekering tijdens kamp, excursies, schoolreisje enz. mits dit in schoolverband en onder toezicht geschiedt. De verzekering kent uitkeringen bij dokters- en tandartskosten, blijvende invaliditeit en overlijden. De premie van de verzekering wordt uit de ouderbijdrage betaald. Naast de ongevallenverzekering is er een inzittendenverzekering afgesloten en een eigendomverzekering voor personeel. Beide verzekeringen zijn voor u van toepassing als u als vrijwilliger kinderen in uw auto vervoert in opdracht van de school. Deze verzekering geldt in sommige gevallen ook indien het cascorisico niet elders verzekerd is, of bijvoorbeeld bij verlies van no claim of bonus/malus. Mocht u onverhoopt een beroep moeten doen op één van deze verzekeringen, wilt u dan contact opnemen met de directie van de school? 2.23 Kriebelteam Hoofdluis is op veel scholen een regelmatig terugkerend probleem. Wij houden op de Molenwiek stelselmatig een luizen- en netencontrole. Na elke vakantie worden de kinderen op luizen en neten gecontroleerd door het kriebelteam. In het geval dat er bij uw kind luizen of neten worden geconstateerd, wordt u door de school gebeld met het verzoek om actie te ondernemen. Pagina 8

9 Bij besmetting adviseren wij u dringend om uw kind drie maal daags te kammen met een speciale luizenkam, tot het sein veilig weer in de klas wordt afgegeven na controle door het kriebelteam. Tevens raden we iedereen het gebruik van luizencapes of luizentassen aan, om te voorkomen dat de luizen via de kapstok van jas op jas kruipen en er steeds nieuwe besmettingen bij komen. Zie of Bij uw apotheek kunt u producten kopen die efficiënt hoofdluis bestrijden. Dit soort producten heeft géén preventieve werking, maar veel ervan zijn wel giftig. Vermijd dus onnodig gebruik. Om (nadere) besmetting te voorkomen, verzoeken wij u dringend dit aan de leerkracht te laten weten, indien u hoofdluis bij uw kind constateert. Hoe behandelt u effectief hoofdluis? Kammen, kammen en nog eens kammen. Je kunt het best kiezen voor een niet-chemische aanpak. Maar dan moet je wél geduldig blijven kammen. Elke dag. Onderzoekers zijn er achter gekomen dat 'nat kammen' het beste resultaat geeft. Geadviseerd wordt om dagelijks drie maal te kammen met een speciale luizen/netenkam. Zo krijgen de luizen geen tijd meer om eitjes te leggen. En de eitjes (neten) komen niet meer uit. Behandel het haar met een speciale shampoo, te koop bij apotheek en drogist. Grondig wassen van beddengoed en kleding en grondig stofzuigen (ook de bekleding van de auto!). U kunt ook een deel van de kleding in een dichtgebonden vuilniszak 2 weekjes wegzetten. Daarna is de hoofdluis gegarandeerd dood. Pagina 9

10 3. Algemene zaken school groepsgebonden 3.1 Agenda Vanaf groep 6 leren de kinderen om te gaan met een agenda. We vragen u voor uw kind in groep 6, 7 en 8 een eenvoudige agenda aan te schaffen. Wilt u erop letten dat de indeling van de agenda zodanig is, dat een hele week over twee pagina s naast elkaar te zien is? Dit in verband met het leren plannen en overzien van een weektaak. 3.2 Diploma Verkeer De leerlingen van groep 8 concentreren zich op het verkeersexamen en kunnen na het afleggen van de landelijke verkeerstoets en het praktisch verkeersexamen het verkeersdiploma behalen. 3.3 Multomap (23-rings) Vanaf groep 5 werken de leerlingen regelmatig op 23-rings blaadjes. De leerlingen moeten zelf een multomap hiervoor aanschaffen. 3.4 Wensjes De leerlingen van de onderbouw mogen bij bijzondere gelegenheden, op verzoek, voor hun ouders en grootouders een kleurplaat maken. Geeft u dit even tijdig door aan de leerkracht? 3.5 Klassenavond Eén keer per jaar hebben de groepen 7 en 8 een klassenavond. Deze avond wordt gepland in overleg met de groep 3.6 Kamp en afscheidsfeest Aan het einde van het schooljaar gaan de kinderen van groep 8 drie dagen op kamp. De groep verblijft op een kampplaats in de buurt van bossen. De kosten voor dit kamp bedragen 45,00 per leerling (IBAN: NL09ABNA ). In de laatste periode van het schooljaar studeren de leerlingen van groep 8 een afscheidstoneelstuk in. Dat wordt op de op een na laatste vrijdag van het schooljaar opgevoerd. Overdag voor de leerlingen en opa s en oma s en s avonds voor de ouders en de oudere broers en zussen van de leerlingen van groep Sporttoernooien en sport- en speldagen Vele keren per jaar ontvangen wij uitnodigingen voor het deelnemen aan sporttoernooien in schoolverb and. De Molenwiek doet alléén mee aan de traditionele wandelsport- avondvierdaagsen en de activiteiten van de Stichting Schoolsport Woerden. Van andere activiteiten hangen wij de aankondiging op het prikbord in de garderobe. Deelname staat eenieder vrij. Verenigingen mogen hun aankondigingen ook op dat bord hangen. De activiteiten van de Stichting Schoolsport Woerden, waar De Molenwiek dit schooljaar aan meedoet zijn: Het lijnbaltoernooi voor de leerlingen van groep 5 en 6 in februari. Het basketbaltoernooi voor de leerlingen van groep 7 en 8 in november. De sport- en speldagen voor de leerlingen van de groepen 5/6 en 7/8 in schoolverband in mei. Deze vinden plaats in mei in het sportpark Cromwijck en duren een hele schooldag. De speldag voor de leerlingen van groep 1/2 in juni Alle toernooien vinden onder schooltijd plaats. Alle toernooien vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. Deelname aan de activiteiten wordt via de oudervereniging betaald. 3.8 Eerste Communie In groep 4 vindt de viering van de Eerste Communie plaats. Alle leerlingen worden hierop voorbereid. U, als ouder, kunt aangeven of uw kind daadwerkelijk zijn/ haar Eerste Communie doet. De presentatieviering voor de eerste Communie van dit schooljaar zijn nog niet gepland. Welk tijdstip en welke datum voor de school van toepassing is, hoort u te zijner tijd via de site. Pagina 10

11 4. Contact met ouders 4.1 Gesprekken Elke dag na schooltijd is er de mogelijkheid om de leerkracht te spreken, m.u.v. de dagen waarop vergaderingen plaatsvinden. Verder zijn er natuurlijk de oudergesprekken, meer informatie hierover staat in de schoolgids. 4.2 Informatieavond Aan het begin van het schooljaar zijn er voor alle groepen informatieavonden. Op zo n avond krijgt u van de groepsleerkracht(en) van uw kind( eren) informatie over het programma van het komend schooljaar en de algemene gang van zaken in die groep(en). Wij hopen u dan te mogen verwelkomen. 4.3 Inloopmiddagen Er zijn dit jaar zeven inloopmiddagen gepland. Tijdens een inloopmiddag kunt u samen met uw zoon/dochter kijken naar het werk dat uw zoon/dochter heeft gemaakt de afgelopen periode. De inloopmiddagen zijn van uur tot uur. 4.4 Helpende ouders Wij proberen de ouders zoveel mogelijk bij het onderwijs te betrekken, o.a. bij taal-lees-spelletjes, vervoer tijdens een excursie of hulp bij Sinterklaasviering, sport - en speldag. Ouders kunnen zich o.a. opgeven via de site of via de OV. 4.5 Groepsouder Elke groep heeft een groepsouder die als aanspreekpunt kan dienen voor zowel ouders van de groep als voor de groepsleerkracht. Hij/zij ondersteunt de groepsleerkracht bij allerlei coördinerende activiteiten, zoals het zoeken naar ouders die willen rijden voor een excursie, het helpen bij een activiteit. 4.6 Kennismakingsgesprekken In het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken met alle ouders. Dit is een gesprek tussen ouders en leerkracht waarbij vooral de ouder aan het woord is. Het is de bedoeling dat de leerkracht een zo breed mogelijk beeld krijgt van het kind. Naast de informatie van de voorgaande leerkracht is de informatie van de ouders dus zeer waardevol. Pagina 11

12 5. OV, MR en tussenschoolse opvang 5.1 OV De ouders of verzorgers van alle leerlingen van de Molenwiek zijn lid van de OV. De OV verzorgt in samenwerking met het team onder andere de feesten en activiteiten op school. Om de activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de OV van de ouders een vrijwillige bijdrage. De bijdrage is vrijwillig, maar leerlingen waarvoor de bijdrage niet is betaald, kunnen niet deelnemen aan dure activiteiten zoals de schoolreis. Aan het begin van het schooljaar wordt de hoogte van de bijdrage vastgesteld op basis van de begroting. Hiervoor ontvangt u van de penningmeester een brief. Voor het schooljaar bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage 42 per leerling. Leerlingen die later in het schooljaar beginnen, betalen een bedrag naar rato. De jaarvergadering van de OV wordt gekoppeld aan de eerste bestuursvergadering van de oudervereniging. De ouders ontvangen van tevoren het financieel jaarverslag en de begroting voor het komende jaar. Deze worden tegelijk met het weeknieuws verspreid. Tijdens de jaarvergadering kunt u vragen stellen over het financieel jaarverslag en de begroting aan het bestuur van de OV. Het bestuur van de OV Ilona Busscher (voorzitter) Michiel Ming ( penningmeester) Monique Kompier (secretaris) Chantal Koster Femke Marissen Christa Copier Annemiek Vonk David Beekelaar Bas Winckels Veronique Griffioen Miriam Stapper Ynske Hoogenboom 5.2 De medezeggenschapsraad Onze school kent volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) een medezeggenschapsraad (MR). In de stichting is er een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin vertegenwoordigende ouders en personeelsleden van alle 17 scholen zitting hebben. De MR is samengesteld uit twee geledingen van elk drie personen, te weten: De oudergeleding en de personeelsgeleding. Vanuit de ouders: Niels Lucas Luijckx, tel Stephanie Ming, tel Joris Marée, tel Vanuit het team: Hans van Keeken Truus Kock Bas Veelenturf De MR stelt zich tot doel het beleid van het bevoegd gezag en de schoolleiding te toetsen, teneinde een optimale omgeving te kunnen creëren voor leerlingen, ouders en team. 5.3 Tussenschoolse opvang (TSO/overblijf) Kinderopvang Triangel verzorgt de tussenschoolse opvang (TSO) op de Molenwiek. De school en Kinderopvang Triangel werken nauw met elkaar samen om de tussenschoolse opvang professioneel te laten verlopen. De TSO-coördinator van Kinderopvang Triangel is verantwoordelijk voor een goede organisatie van de TSO. Zij is het aanspreekpunt voor de overblijfmedewerkers en de leerkrachten van de school. De coördinator is een pedagogisch medewerker van Triangel en opgeleid voor deze functie. Ook de vrijwillige overblijfmedewerkers worden door Kinderopvang Triangel geschoold. Samen met de kinderen lunchen we op school in een gezellige en ontspannen sfeer waarbij voldoende aandacht is voor elk kind. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. Na de lunch kunnen de kinderen nog even buiten spelen. Daarnaast organiseren we regelmatig een extra activiteiten voor de kinderen. Uw kind is dus in goede handen op de TSO. Pagina 12

13 Via het aanmeldformulier, te verkrijgen via de website van Triangel (www.kinderopvangtriangel.nl) kunt u uw kind aanmelden voor vast overblijven (wekelijks één of meerdere dagen). Ditzelfde formulier kan ook gebruikt worden voor het doorgeven van wijzigingen. Aanmelden voor een extra dag of een incidentele dag voor niet vaste overblijvers, kan via het telefoonnummer of het adres van de coördinator. Betaling hiervoor vindt plaats via een strippenkaart (15 strippen). De strippenkaart kunt u aanschaffen via het aanmeldingsformulier. Wanneer de kaart vol is ontvangt u automatisch een nieuwe kaart, tenzij u aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken. De strippenkaart kunt u voor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gebruiken. De administratieve afhandeling wordt verzorgd door de financiële administratie van Triangel. Voor vragen kunt terecht bij het klantencontactcentrum (KCC), te bereiken op werkdagen van uur op telefoonnummer of De medewerkers van het klantencontactcentrum informeren u graag over de mogelijkheden. De TSO-coördinator voor de Molenwiek is Petra Kraan. Telefoon: adres: Pagina 13

14 6. Adressen 6.1 De Schoolbegeleidingsdienst (MHR). De schoolbegeleidingsdienst ondersteunt het team bij veranderingsactiviteiten en leerlingbegeleiding. De school is aangesloten bij de Schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland en Rijnstreek, Antwerpseweg 2, 2803 PB Gouda, tel De inspectie De contacten met de rijksinspectie vinden vooral schriftelijk plaats. Indien dit echter noodzakelijk is, zal er mondeling dan wel telefonisch contact plaatsvinden. Regelmatig wordt er een digitale rapportage verricht en komt de inspectie op schoolbezoek. Heeft u vragen dan kunt u de volgende manieren gebruiken: / Vragen over onderwijs: (gratis). Vertrouwensinspecteurs: Opvoedkundige hulp Voor opvoedkundige hulp kunt u als ouders / verzorgers rechtstreeks terecht bij het Pedagogisch Bureau. Indien u vragen heeft over de opvoeding van uw kinderen, kunt u tussen uur terecht bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van Weidesticht, Het bureau is gevestigd in de Derkinderenstraat 32 in Woerden. Andere mogelijkheden: 6.4 Advies- en meldpunt Kindermishandeling Utrecht Als u zich zorgen maakt over het welzijn van een kind kunt u van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur bellen. Telefoon: of 6.5 Leerplichtambtenaar U kunt met uw vragen omtrent verlof ook terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Woerden. Telefoon: of 6.6 Voor ouders over onderwijs Voor ouders over onderwijs is de vraagbaak op het gebied van onderwijs, bestemd voor ouders en leerling. Het is een initiatief van de landelijke organisaties voor ouders Contacten met de jeugdgezondheidszorg Om uw kind tijdens het groeiproces te kunnen begeleiden wordt uw kind regelmatig voor onderzoek door het Jeugdgezondheidsteam opgeroepen. Een team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. Welke onderzoeken vinden er plaats? Het periodiek gezondheidsonderzoek (PGO): uw kind komt voor dit volledig onderzoek in aanmerking als het in groep 2 zit. Het periodiek verpleegkundig onderzoek (PVO): dit onderzoek wordt verricht door de jeugdverpleegkundige bij de kinderen van groep 7. Informatie via tel of: 6.8 Buitenschoolse Opvang (BSO) De Malle Molen Twee lokalen in school zijn verhuurd aan de stichting Triangel. Deze stichting verzorgt de buitenschoolse opvang. Telefoonnummer voor inlichtingen: of 6.9 De Bonaventuraparochie De contacten met de parochie verlopen vooral via de centrale vergaderingen die regelmatig in de pastorie gehouden worden. Pagina 14

15 Pagina 15

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2014-2015 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Welkom op De Duif! Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Informatiebrief groep 1 en 2

Informatiebrief groep 1 en 2 Informatiebrief groep 1 en 2 SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdagochtend tot 12.30 uur. Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de schooltijd kunt u uw kind in de klas brengen.

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar

Groep 1 en 2 Schooljaar Groep 1 en 2 Schooljaar 2016-2017 In dit boekje hebben wij de praktische zaken, waar u als ouder van uw kleuter mee te maken krijgt, toegelicht. Mocht u vragen hebben of meer willen weten over de gang

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Schooltijden en inloop Alle dagen gaan de deuren om 8:10 u. open. Om 14:00 u. zijn de lessen afgelopen.

Schooltijden en inloop Alle dagen gaan de deuren om 8:10 u. open. Om 14:00 u. zijn de lessen afgelopen. Afspraken over de goede gang van zaken met ouders We vinden het belangrijk om de organisatie van onze school op een prettige manier te laten verlopen. We stellen een goede samenwerking met ouders erg op

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael: Geopend 7.00 uur 18.30 uur 52 weken, vijf dagen per week open (feestdagen dicht) Korte lijnen (één

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom op Het Krijt Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom bij ons op Het Krijt In dit boekje hebben we de belangrijkste informatie voor de groepen 1 en 2 voor u op een rijtje

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL t Palet 2012-2013 locatie: Zandweg-Oostwaard.

OPENBARE BASISSCHOOL t Palet 2012-2013 locatie: Zandweg-Oostwaard. OPENBARE BASISSCHOOL t Palet 2012-2013 locatie: Zandweg-Oostwaard. 1. Schoolregels 2. Gymnastiekrooster 3. Ouderraad 4. Ouderparticipatie 5. Oud-papierregeling 6. Informatieborden/schermen. 7. Overblijven

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Daltonschool de Klipper Berkel en Rodenrijs Schooljaar 2016-2017 Voorwoord Graag willen wij als team de ouders en kinderen die onze school bezoeken van harte welkom heten. Voor

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Kleutergids 2015-2016. bruisend, krachtig, waardevol

Kleutergids 2015-2016. bruisend, krachtig, waardevol Kleutergids 2015-2016 bruisend, krachtig, waardevol Woord vooraf Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op CBS De Fontein. Deze kleutergids is een korte samenvatting van onze

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oktober 2015. Kinderboekenweek Kosten schoolreis/kamp. Toezicht op het schoolplein Trakteren. groep 8 is vrij

Nieuwsbrief. Oktober 2015. Kinderboekenweek Kosten schoolreis/kamp. Toezicht op het schoolplein Trakteren. groep 8 is vrij In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Oktober 2015 Voor op de kalender Oud papier Babynieuws Fietscontrole Wijziging datum schoolreis Kinderboekenweek Kosten schoolreis/kamp Toezicht op het schoolplein Trakteren

Nadere informatie

MAANDMEMO augustus 2016

MAANDMEMO augustus 2016 MAANDMEMO augustus 2016 Welkom allemaal! Na hopelijk een heerlijke zomervakantie zullen de schooldeuren aanstaande maandag weer opengaan. Afgelopen week hebben de medewerkers alles in de school klaar gezet

Nadere informatie

De verkorte schoolgids

De verkorte schoolgids De verkorte schoolgids 2016-2017 De verkorte schoolgids bevat de actuele gegevens, namen, adressen en activiteiten van dit schooljaar. Basisschool De vier Heemskinderen Rondestraat 31 5371 LB Deursen 0486-411521

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 7 RKBS De Hofstee Denise van den Broek & Wout Berndsen Bij wie komt uw zoon of dochter in de groep? De leerlingen van groep 7b komen bij mij, Wout Berndsen in

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

2014-2015. Informatiegids

2014-2015. Informatiegids 2014-2015 Informatiegids Beste ouder/verzorger, De informatiegids wordt elk jaar opnieuw gemaakt en bevat vooral praktische informatie zoals namen van de teamleden, de schooltijden, de groepsverdeling,

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Vakantie voorbij, welkom allemaal Na 6 weken vakantie starten we op maandag 4 september. We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en weer zin heeft in het nieuwe

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert Overblijf De Kyckert In samenwerking met O.B.S. De Kyckert 1 Inhoudsopgave 1. De overblijf pag. 3 2. Lunchpakket pag. 3 3. Pedagogische uitgangspunten pag. 4 4. Regels pag. 4 5. Kosten pag. 5 6. Contracten

Nadere informatie

Reglement Overblijven Purmerend

Reglement Overblijven Purmerend Reglement Overblijven Purmerend Versie: Definitief Datum: 5 augustus 2015 Auteur: J. Meijs, directeur Stichting Overblijven Purmerend 1 Artikel 1 Begrippen 1. Overblijven : Overblijven op de school ; 2.

Nadere informatie

Tussenschoolse Opvang

Tussenschoolse Opvang Tussenschoolse Opvang Wat is Lunch @ Domino? Stichting Domino verzorgt al enkele jaren de opvang van kinderen tijdens de middagpauze voor basisschool De Appel in Roosendaal. De TSO wordt aangeboden op

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Bijlagen: Folder Stichting Kinderopvang Friesland

Bijlagen: Folder Stichting Kinderopvang Friesland Agenda Personele zaken Buitenschoolse opvang (BSO) nieuwe partner Afscheidsavond Spelen tot je groen ziet! Doorschuifochtend Klus-/Schoonmaakavond Laatste schooldag: afsluiting & afscheid Vakantierooster

Nadere informatie

Kindercentrum Juultje tso Theo Thijssen p/a Van Steenbergenlaan 30 4531 HK TERNEUZEN --------------------------------------------------------------------------------------------------- Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Nieuwsbrief. September Controle hoofdluis Contact met school. Informatieavond Openingsviering

Nieuwsbrief. September Controle hoofdluis Contact met school. Informatieavond Openingsviering In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief September 2016 Voor op de kalender Overblijven Nieuwe leerkrachten Wensjes Telefoonlijst en Informatie van ouders Controle hoofdluis Contact met school Oud papier De Gouden

Nadere informatie

Welkom op AZS Papilio!

Welkom op AZS Papilio! INFORMATIEBOEKJE Welkom op AZS Papilio! In dit boekje vindt u informatie over AZS Papilio in Burgum. Basisschool Papilio staat op het terrein van het AZC. Op onze website www.obs-papilio.nl vindt u meer

Nadere informatie

Inhoud. Groepen 1, 2. blz

Inhoud. Groepen 1, 2. blz 1 Inhoud - Voorwoord 2 - Groepsverdeling en leerkrachten 3 - Van peuter naar kleuter 4 - OND-kinderen 5 - Dagindeling 6 - Thema s en ontwikkelingsgebieden 7 - A-B-C groepen - Zelfstandigheid - Regels en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 18 18 mei 2016

NIEUWSBRIEF nr. 18 18 mei 2016 NIEUWSBRIEF nr. 18 18 mei 2016 In deze nieuwsbrief: Ouderbijdrage en schoolreisgeld (herhaling) Schoolreisje groepen 3 en 4 Avondvierdaagse Kaarten in Actie Klussers gevraagd Nieuwsbrief Vreedzame School

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Openbare Basisschool De Brink Smedenerf 2 6043 SG Roermond Telefoon: 0475-324669

Nadere informatie

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7 inhoudsopgave: Aanmelden:... 4 Afmelden:... 5 Aanwezigheidsregistratie:... 5 Aanmeldingsformulier:... 5 Kosten TSO... 6 Betaling... 7 Pedagogische visie van het overblijven... 8 Overblijfhulpen:... 9 Overblijfcoördinator:...

Nadere informatie

Het is inmiddels gebruikelijk dat kinderen worden gefotografeerd tijdens activiteiten

Het is inmiddels gebruikelijk dat kinderen worden gefotografeerd tijdens activiteiten 10. Diversen 10.1 Calamiteitenplan Onze school beschikt over een calamiteitenplan. In elke ruimte hangt een plattegrond met de vluchtroute. Minimaal twee keer per schooljaar wordt er met de hele school

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 Website: www.toermalijn.net E-mail: info@toermalijn.net Nieuwsbrief basisschool de Toermalijn, schooljaar 2015-2016,

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2016-2017 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Bij TSO de Vuurvlinder

Bij TSO de Vuurvlinder Bij TSO de Vuurvlinder Schooljaar 2013/2014 Inhoud Wat is TSO? - pagina 3 TSO Coördinatie - pagina 4 Financiën - pagina 5 Aanmeldingsformulier - pagina 8 Samen Lunchen - pagina 6 Samen Spelen - pagina

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Ouderkalender

Ouderkalender Ouderkalender 2016-2017 Schooltijden Maandag, dinsdag en donderdag Ochtend: 08.45 12.00 uur Middag: 13.00 15.15 uur Woensdag: Gr. 1 t/m 4: Gr. 5 t/m 8: Vrijdag: Groep 1 t/m 4: Groep 5 t/m 8: 08.45 12.15

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD. Algemeen

Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD. Algemeen Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD Algemeen Inschrijven voor de Tussenschoolse Opvang ( verder te noemen TSO) Aanmelden

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Schooljaar 2016/2017 Schooltijden Onze schooltijden zijn: maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 15:00 uur. Woensdag van 8:30 uur tot 12:30

Nadere informatie

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie.

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie. TWISTVLIEDSCHOOL School voor Katholiek Primair Onderwijs Kwikstaart 44 46 Postbus 381 3640 AJ Mijdrecht Tel. 0297 256654 E mail: twistvliedschool@hetnet.nl TWIST INFO 31 e jaargang no 10 juli 2015 Fusie:

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE Beste ouders/ verzorgers, Hierbij treft u informatie aan over de groepen 1 en 2 van basisschool de Wilde Wingerd. Dit informatiepakket is bedoeld om u een beeld

Nadere informatie