Een fijn schooljaar,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een fijn schooljaar,"

Transcriptie

1 Beste ouder(s) / verzorger(s), Dit is de jaarkalender voor het schooljaar Hierin vindt u alle bijzonderheden van dit schooljaar: de vakanties, de feesten, datum van de sportdag, schoolreisje enz, zelfs de verjaardagen van de kinderen. Aan de achterkant van iedere maand kunt u overige informatie van en over de school vinden. Let echter ook op de wekelijkse Nieuwsbrief, want daar in staan (mogelijke) wijzigingen. Heeft u nog tips, geef ze aan ons door. Een fijn schooljaar, het team van de St. Maarten. 1

2 1. SCHOOLADRES. R.K. Basisschool St. Maarten, Tel: Voorburggracht 425, NZ Oudkarspel. Website: 2. HET TEAM FUNCTIE : * Ruud van der Veldt directeur * Nieke Hilbrants adj.-directeur / intern begeleider * Mirja Siekerman groep 1/2 Apen * Stephanie Lede groep 1/2 Dolfijnen * Anne Elshout groep 1/2 Dolfijnen * Jacqueline Zijp Groep 1/2 Olifanten * Annet van Loenen Groep 1/2 Olifanten * Simone Klaver groep 3A * Tineke de Lange groep 4A * Anneriek Dekker groep 4A * Mayke van Assem groep 4B * Annemiek Dröge groep 4B * René Smeele groep 5A * Marja Boukes groep 5A * Maaike Jonker groep 6A * Jolanda Bolten groep 6A * Karin de Waard groep 7A * Nicola van der Stoop groep 7A * Mariska Bouwer groep 6B / 7B * Susanne Tromp groep 6B / 7B * Ine de Boer groep 8A * Brenda Sieben groep 8A * Inge Kamerbeek groep 8B * Daniëlle Barten groep 8B * Cees Henselmans leerkracht plusklas * Inge Beers vakleerkracht gymnastiek * vakleerkracht gymnastiek * Francien Rotteveel administratief medewerker * Corrie Beers algemeen medewerker 2

3 * Carin Hoedjes onderwijs ondersteuning * Diana Loermans onderwijs ondersteuning * Allet Geertman onderwijs ondersteuning * Hélen Wolfswinkel sociaal emotionele ontwikkelings onderstening 3. Directie De directie van de school bestaat uit de directeur Ruud van der Veldt en de adjunct-directeur Nieke Hilbrants. Er is in principe altijd iemand van de directie voor u aanwezig op school. Mochten Ruud en Nieke beiden afwezig zijn dan kunt u voor dringende zaken terecht bij Mirja Siekerman (groep 1-2, Apen) Op afspraak, telefonisch of mondeling, heeft de directie natuurlijk altijd tijd voor u. 4. Noodgevallen Bij noodgevallen kunt u contact opnemen met: Ruud van der Veldt, directeur, INSTANTIES AAN ONZE SCHOOL VERBONDEN * Schoolarts: Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Noord - Kennemerland afd. Jeugd gezondheidszorg Postbus GH Alkmaar Hertog Aalbrechtweg 5 Tel.: * Steunpunt opvoeding / Steunpunt Langedijk Centrum voor Pompesloot 108 Jeugd en Gezin (CJG) Broek op Langedijk Tel.: * Onderwijs Begeleidings James Wattstraat 4 Dienst. (OBDNoordwest) 1817 DC Alkmaar Tel.: * Inspectie Basisonderwijs: * Meldpunt vertrouwens (lokaal tarief) inspecteurs: * Secretariaat Landelijke Raamweg 2, Klachtencommissie: Postbus EH Den Haag Tel.: * Vertrouwenspersoon Edith Potter contactadres: Bestuursbureau Atrium t.a.v. mevrouw E. Potter Postbus ZH Noord-Scharwoude 3

4 * S.C.V.B. te Langedijk: Stichting Culturele Vorming Basisonderwijs te Langedijk (SCVB) secr.: mw. Joyce Balder Gangesstraat KJ Alkmaar Tel.: * W.S.N.S.: Confessioneel Samenwerkingsverband Zorgverbreding Alkmaaar e.o. secr.: mw. Y. IJtsma Havinghastraat DA Alkmaar Tel.: * P.C.L.: Permanente Commissie Leerlingenzorg Alkmaar e.o. (verwijzingscommissie speciale school voor basisonderwijs) secr.: mw. Y. IJtsma Havinghastraat DA Alkmaar Tel.: * Kinderopvang Langedijk.: Spoorstraat NG Noord-Scharwoude Tel: SCHOOLTIJDEN Groep 1 t/m 4: s morgens s middags maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag u - - Groep 5 t/m 8: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag u - Er zijn twee pauzetijden voor het buitenspelen. De eerste pauze is van uur en de tweede pauze is van uur. Wilt u een van de leerkrachten spreken, dan kan dat altijd. Het beste kunt u hiervoor even een afspraak maken. 7. GYMNASTIEK De kinderen van groep 1-2 gymmen in hun ondergoed. Als schoeisel raden wij de zgn. balletschoenen zonder veters aan. De voeten hebben met deze schoenen een goed vloercontact en zijn gemakkelijk aan en uit te trekken. De kinderen van groep 3 t/m 8 dragen gewoon gymkleding, die ze van huis meenemen. De gymschoenen (sterk aanbevolen) die ze dragen mogen alleen gebruikt worden voor de zaal en niet buiten, dit i.v.m. de hygiëne, géén zwarte zolen. Sieraden zijn gevaarlijk tijdens de gymnastiek. De afspraak is: in de klas afdoen of anders afplakken. Graag regelmatig de gymtassen mee naar huis, zodat de gymkleding fris bljift. 8. HUISWERK Vanaf groep 6 krijgen de kinderen wat huiswerk mee. Het gaat hierbij om het leren van proefwerken, opdrachten uitwerken voor de zaakvakken en vanaf groep 8 ook reken / taalhuiswerkbladen. Het is voornamelijk bedoeld om de kinderen te laten wennen aan het maken van huiswerk in het vervolgonderwijs. In de lagere groepen komt het voor dat er thuis extra wordt geoefend bijv. met lezen. Dit 'huiswerk' wordt dan wel in overleg met de ouders/verzorgers gedaan. 4

5 Wilt u er steeds zorg voor dragen dat de map en/of schriften en boeken in een plastic tas mee naar school en naar huis gaan? Dit ter behoud van de schoolmaterialen. 9. AFSCHEID NEMEN In verband met de veiligheid en de brandvoorschriften willen wij u vriendelijk doch dringend vragen om geen kinderwagens/ wandelwagens mee naar binnen te nemen. Aan alle ouder(s) / verzorger(s) van de kinderen vanaf groep 2 willen wij vragen om op het plein afscheid van uw kind(eren) te nemen. Ook van de kinderen op de bovenverdieping graag beneden afscheid nemen. Als u de leerkracht iets te melden heeft, dan kan dat natuurlijk altijd. 10. NIEUWSBRIEF SCHOOLKRANT - WEBSITE Voor de informatie naar de ouders/verzorgers is er de wekelijkse Nieuwsbrief, die iedere vrijdag om uur met de jongste van ieder gezin (op basis van de 1 e schooldag) meegaat. Hierin vindt u alle actuele informatie over school en schoolse zaken en berichten van de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Het meegeven van losse briefjes wordt op deze wijze zoveel mogelijk beperkt. De Nieuwsbrief wordt ook iedere week op onze website geplaatst. Een aantal keren per schooljaar komt er een schoolkrant uit, die voor en door de kinderen gemaakt is. De school heeft ook een zeer fraaie en informatieve website, waarop o.a. iedere week de Nieuwsbrief verschijnt. Verder kunt u er o.a. de schoolgids, diverse protocollen, informatie van de MR en OR vinden en veel foto s van allerlei activiteiten en feesten. 11. INVULSTROOKJES IN DE RETOURBRIEVENBUS In de kleuterhal hangt een blauwe brievenbus en in de hal bij de hoofdingang hangt een witte brievenbus. Het is de bedoeling dat alle antwoordstrookjes en briefjes, die de kinderen mee terug moeten nemen, daar in worden gedaan. 12. ACTIES TIJDENS HET SCHOOLJAAR Vele verenigingen, bedrijven en instellingen benaderen de school om materialen uit te delen voor hun acties of deel te nemen aan hun acties. Om ieder gelijke kansen te bieden, wordt er op de prikborden in de twee entreehallen melding gemaakt van een dergelijke actie en daarbij tevens vermeld waar eventuele materialen hiervoor verkrijgbaar zijn. De school draagt voor deze acties geen enkele verantwoordelijkheid en is ook vrij in het wel of niet bekendmaken van acties. Wij maken uit het grote aanbod weloverwogen keuzes, omdat je de kinderen, zij moeten het immers doen, niet overal maar voor kunt inzetten. In ieder geval staan twee acties vast: de kinderpostzegelactie en de Pater Kraakman Actie. Omtrent eventuele andere acties, waaraan wij deelnemen, krijgt u apart bericht. 13. JEUGDBLADEN en LEESBOEKENPAKKETTEN VIA SCHOOL Er bestaat voor de kinderen de mogelijkheid om een abonnement te nemen op een jeugdblad. Dit is voor de kinderen van: groep 1 en 2 het blad BOBO. groep 3 en 4 het blad OKKI. groep 5 t/m 8 het blad TAPTOE. groep 7 en 8 het blad HELLO YOU, NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR De bladen verschijnen één maal per twee weken. Aanmeldingsformulieren liggen de eerste weken van elk nieuw schooljaar op de haltafels. Let op: dit moet ieder schooljaar opnieuw worden aangemeld. Ook voor andere bladen en boekenpakketten zijn er op school folders verkrijgbaar. U vindt deze in de gangen en hallen. De bladen worden tegenwoordig rechtstreeks naar het huisadres gestuurd. 14. ONGEVALLENVERZEKERING Alle kinderen zijn gedurende de schooltijden, schoolreisjes, excursies e.d. verzekerd. 15. LAARZEN EN REGENKLEDING 5

6 Wanneer uw kind laarzen naar school draagt, wilt u er dan duidelijk de naam van uw kind in schrijven. Het gebeurt maar al te vaak dat de kinderen hun eigen laarzen niet herkennen. Ook bij de regenkleding is het handig als deze is voorzien van een naam / merkteken. 16. TASSEN De werkjes van de kinderen van de kleutergroepen worden meestal op vrijdag meegegeven. Regelmatig wordt er dan ook om plastic tassen gevraagd. Voor het werk/huiswerk van de andere kinderen zien wij ook graag dat het in een tas wordt meegenomen. 17. OUD PAPIER Wij scheiden op school zoveel mogelijk het afval. Voor het oud papier hebben wij permanent een papiercontainer. Ook u kunt hierin uw oud papier kwijt. Het levert zo ook nog een kleine aanvulling op ons budget op. De container staat in de schuur op het kleuterplein. U kunt daar dus uw oud papier kwijt. Wilt u het oud papier niet in plastic zakken doen, maar b.v. in een doos en dan in de container. Wilt u de doos met oud papier niet buiten het schuurtje zetten, maar even de sleutel vragen, anders zou het papier weg kunnen waaien. 18. ZIEK ZIJN OF AFWEZIGHEID Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet op school kan komen, wilt u dit dan vóór schooltijd (vóór 8.30 uur / uur) melden? s Morgens is er een telefoondienst van kinderen van groep 7 of 8 aanwezig en zij geven de berichten door aan de betreffende leerkracht. Een briefje meegeven aan een broertje of zusje kan natuurlijk ook. Ook als uw kind naar de dokter of tandarts e.d. moet, graag even doorgeven. Als uw kind ziek is en ook zou overblijven, wilt u dan a.u.b. ook de overblijf (SKL) hiervan op de hoogte stellen? Wanneer één van de leerkrachten ziek is, doen wij ons uiterste best om voor vervanging te zorgen. Dit valt helaas niet altijd mee. De eerste ziektedag zorgen wij sowieso voor opvang. Mocht de ziekte langer aanhouden en er zijn géén vervangers te vinden, dan dient u er rekening mee te houden dat wij genoodzaakt zijn de kinderen naar huis te sturen. Een bericht hierover geven wij de dag hiervóór aan uw kind(eren) mee. 19. SPORTWEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN Veel sportverenigingen organiseren wedstrijden en toernooien voor de kinderen van de basisschool met vaak als achterliggende gedachte, het werven van nieuwe leden. In overleg met de ouderraad is hieromtrent afgesproken dat er aan een toernooi kan worden deelgenomen als er begeleiding is vanuit de ouders/verzorgers. De kinderen nemen dan deel onder de naam St. Maartenschool en wij streven ernaar dat er ook een juf of meester bij aanwezig is. 20. OP DE FIETS NAAR SCHOOL Wij vragen dringend aan de kinderen, uit de naaste omgeving van de school, om zoveel mogelijk lopend naar school te gaan. Kinderen die te ver wonen mogen op de fiets komen. In de klassen wordt afgesproken waar de fiets gestald kan worden. Als iedereen zijn of haar fiets goed en netjes neerzet kunnen er veel fietsen in de stalling. Zo worden er ook weinig of geen fietsen beschadigd. De school kan voor eventuele schade aan fietsen niet aansprakelijk worden gesteld. Vanwege de veiligheid mag er op het schoolplein, vóór en na schooltijd, niet worden gefietst. Dit geldt natuurlijk ook voor de ouders. 21. BIBLIOTHEEK De kinderen kunnen gratis lid worden van de openbare bibliotheek in Zuid Scharwoude en de dependance in Oudkarspel. Wij raden dit sterk aan. Kinderen met leesmoeilijkheden kunnen ook (aangepaste)leesboeken vinden in de bibliotheek. De medewerkers(sters) helpen daar graag bij. In de bibliotheek kunnen de kinderen ook materiaal lenen voor het maken van werkstukken en spreekbeurten. Op school besteden wij veel aandacht aan het lezen. Wij hebben een mooie leesbibliotheek met veel goede boeken. Deze boeken mogen echter alleen maar op school worden gelezen en niet mee naar huis worden genomen. 6

7 22. AANGERICHTE SCHADE en AANSPRAKELIJKHEID Na schooltijd mag er op het schoolplein natuurlijk ook worden gespeeld. Mocht er tijdens het spel schade worden aangericht dan verzoeken wij de ouders ons hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij een regeling kunnen treffen m.b.t. het herstel en vergoeden van de schade via de verzekering. In verband met kans op lekkage mag niemand het dak betreden. Ballen mogen slechts met toestemming van het personeel van het dak worden gehaald. 23. OUDERHULP Bij verschillende activiteiten op school is de hulp van ouders/verzorgers haast onmisbaar om alles zo goed en rustig mogelijk te laten verlopen. Aan het begin van het schooljaar krijgt u bij de nieuwsbrief een bijlage met informatie over alle vormen van ouderhulp binnen de school. Hierbij zit een inschrijfformulier, waarop u kunt aangeven bij welke activiteiten u ons en de kinderen wilt helpen. Voorbeelden van ouderhulp zijn: lid van de ouderraad of medezeggenschapsraad sportdag groep 5 t/m 8 speldag groep 1 t/m 4 creatief/handenarbeid natuurouder klussen incidentele hulp bij festiviteiten/acties verkeersbrigadier hoofdluiscontrole klassenouder Als u zich voor een bepaalde activiteit heeft opgegeven, wil dat niet altijd zeggen dat u ook automatisch wordt ingezet. Het kan namelijk zijn dat er soms te veel mensen hebben ingeschreven en dan is niet iedereen nodig. Als uw hulp noodzakelijk is dan krijgt u hierover persoonlijk bericht. Het volgende is nog wel even van belang: wanneer u bij een activiteit op school komt helpen is het niet vanzelfsprekend dat u ook uw eigen kind in het groepje heeft. Voor het vervoer van leerlingen naar een activiteit bijv. bibliotheekbezoek, culturele voorstelling, wordt een oproep in de Nieuwsbrief gedaan. De leerkracht kan aan het begin van het schooljaar vragen wie deklassenouder(s) voor dat jaar wil(len) zijn. 24. WAARDEVOL REST-MATERIAAL VOOR CREATIEF Tijdens de handenarbeidles en het creatief werken maken alle groepen, maar met name de groepen 1 en 2, veel gebruik van waardevol restmateriaal zoals lege doosjes, doppen, enz. Wanneer de leerkrachten dit materiaal nodig hebben zullen zij dat via een berichtje in de nieuwsbrief aan u laten weten. Mocht u ander materiaal hebben, waarvan u denkt dat de school het zou kunnen gebruiken, neemt u dan even contact op met de eigen leerkracht of iemand van de directie. 25. EERSTE H. COMMUNIE en HET VORMSEL Ieder jaar is er voor de kinderen die in groep 4 zitten, de gelegenheid om de 1e H. Communie te doen. De kinderen van groep 8 kunnen meedoen aan het vormselproject. Het wel of niet deelnemen is op onze school en in onze parochie een vrije keus die de ouders zelf maken. Een werkgroep vertegenwoordigt de parochie en verzorgt in samenwerking met de pastoor, de voorbereiding en de viering van de 1e H.Communie en de voorbereidingen voor de toediening van het Vormsel. De school werkt ook voor een deel aan deze voorbereiding mee. Mocht u meer willen weten over het hoe en wat van de 1e H.Communie en/of het Vormsel, dan kunt u altijd contact opnemen met de pastorie. Voor contactgegevens: 26. SCHOOLVERZUIM EN EXTRA VRIJ In principe is het niet mogelijk om extra vrij te vragen buiten de schoolvakanties. Het is een alom verspreid misverstand dat er 'snipperdagen' voor het kind zouden bestaan. Het extra vrij vragen van school, buiten de gewone vakantiedagen, neemt te veel toe, terwijl het juist niet is toegestaan. Ouders/verzorgers beseffen niet altijd dat het kind hierdoor veel mist, maar vergeten ook dat het voor de leerkracht altijd extra werk betekent. Hetgeen gemist is moet toch weer apart worden uitgelegd, anders kan een kind niet verder. 7

8 Ook het eerder weggaan voor een vakantie of het later terugkomen na een vakantie hoort daarbij en is dus niet toegestaan. Het afsluiten van een trimester of het weer openen met 'vakantieverhalen' hoort bij het schoolleven van het kind. Vaak vindt een kind het zelf niet eens leuk om niet op school te zijn. Rapporten worden uitsluitend op de aangegeven dagen uitgedeeld, dus niet eerder als de kinderen al weg zouden gaan. Wilt u in uitzonderlijke gevallen toch vrijaf voor uw kind(eren), dan moet u hiervoor toestemming vragen aan de directie middels een aanvraagformulier. Wanneer een leerling na een goedgekeurde aanvraag een week of langer verlof heeft, wordt er huiswerk meegegeven. 27. HOOFDLUISCONTROLE Onze school heeft een werkgroep hoofdluiscontrole die gedurende het hele jaar in alle groepen de controle uitoefent. Na iedere vakantie worden alle kinderen van alle groepen gecontroleerd. Dit gebeurt dan op de maandag na minimaal één week vakantie. Indien nodig zullen er ook tussentijds controles worden gehouden. U krijgt persoonlijk bericht als er bij uw kind hoofdluis is geconstateerd. Heeft u vragen dan kunt u terecht bij de directie. Constateert u zèlf hoofdluis bij uw kind, dan verzoeken wij u dringend ook de school te waarschuwen. Ook heel handig is een leuke gekleurde luizenzak voor de jas van uw kind. Deze kunt u op school kopen voor 3, WAT DOET DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG? De GGD, uw kind en de school De Jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt preventief, dat wil zeggen; uit voorzorg. Wij nodigen kinderen gedurende de gehele schoolperiode minimaal 3 keer uit voor een onderzoek om mogelijke problemen in het opgroeien te signaleren. Indien wij problemen op het spoor komen, helpen wij u de juiste weg te bewandelen. Als u zelf vragen of zorgen heeft over de gezondheid en/of ontwikkeling van uw kind, kunt u een extra onderzoek of gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen. 5-6 jarige kinderen Wij nodigen alle kinderen rond de leeftijd van 5 à 6 jaar uit voor een onderzoek door de jeugdarts en doktersassistente. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, ogen, oren, houding, motoriek, spraak- en taalontwikkeling jarige kinderen Alle kinderen rond de leeftijd van 10 à 11 jaar worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek wordt onder andere gelet op hoe uw kind zich voelt en gedraagt en hoe het gaat in contact met leeftijdsgenoten. Ook is er aandacht voor uw vragen over het gedrag van uw kind en/of de opvoeding. Voorafgaand aan het onderzoek komt de doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van uw kind te meten en om de ogen na te kijken. De resultaten hiervan worden door de verpleegkundige met u en uw kind besproken. 2 e klas voortgezet onderwijs De jongeren in de 2 e klas van het voortgezet onderwijs worden voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige uitgenodigd. De verpleegkundige meet de lengte en het gewicht. Daarnaast bespreekt ze aan de hand van vragenlijsten diverse onderwerpen zoals voeding, bewegen, roken, alcohol, drugs, relaties, seksualiteit, etc. Na de 2 e klas van het voortgezet onderwijs worden de meeste kinderen niet meer opgeroepen voor een onderzoek. Een extra gesprek of onderzoek aanvragen kan natuurlijk altijd. Overleg op scholen Op sommige scholen nemen wij deel aan overleggen waarin kinderen waar zorgen over zijn, worden besproken. Als de GGD bij een dergelijk overleg zit op uw school, wordt u daarvan op de hoogte gesteld door de school. Projecten De GGD ondersteunt scholen in het uitvoeren van projecten die betrekking hebben op gezondheid. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, beweging, roken, alcoholgebruik, seksualiteit en relaties. GGD en Samenwerken De GGD gaat graag in gesprek met ouders, kinderen en scholen over de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Hiermee onderstrepen wij ons motto: 8

9 Samen w erken aan gezond leven Wilt u een extra onderzoek voor uw kind aanvragen, of heeft u andere vragen voor of over de GGD? U kunt ons bereiken op Zie ook: 29. DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD De leden (ouders) van de medezeggenschapsraad van de St.Maartenschool zijn: Johan Purmer van Teylingenstraat 6 Oudkarspel tel: Jacqueline Allersma Zwanebloem 41 Oudkarspel tel: Johan Barten Lourens Bogtmanstraat 9 Oudkarspel Teamleden: Mayke van Assem Anneriek Dekker Nicola v.d. Stoop 30. DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR) De GMR bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de medezeggenschapsraden van alle scholen van de stichting Atrium. Van iedere MR zitten er een ouder en een teamlid in de GMR. 31. DE OUDERRAAD De nieuwe samenstelling van de ouderraad vindt u in de eerste nieuwsbrief die uitkomt na de jaarvergadering van de ouderraad. Ook op de website staat deze informatie. U kunt met al uw op- en aanmerkingen altijd bij de ouderraad terecht. Wilt u meer weten van of over de ouderraad, dan kunt u terecht bij de voorzitter van de ouderraad, Wilfred de Wit. 32. SCHOOLBESTUUR Stichting Atrium voor Katholiek Primair Onderwijs in Langedijk en omgeving heeft zes basisscholen onder haar bestuur. Naast onze St. Maartenschool zijn er nog de Mariaschool en De Duizend Eilandenschool in Noord-Scharwoude, de Koolvlet in Broek op Langedijk, de Paus Johannesschool in St. Pancras en de St. Joseph in Heerhugowaard-Noord. Het bestuur streeft er naar om het katholieke basisonderwijs te laten voortbestaan in de gemeente Langedijk en omgeving. Samenstelling Bestuurskantoor Stichting Atrium College van Bestuur: Managementassistent: Personeelsfunctionaris: Onderwijskundig medewerker: Adres bestuurskantoor: Mevr. Y. de Haas Mevr. Y. Bakkum Mevr. E.D. van der Veen Mevr. M. Ettema Bezoekadres: Voorburggracht 262, 1723 HN Noord Scharwoude Postadres: Postbus 63, 1723 ZH Noord Scharwoude, tel Website : Tel.nr. : fax: OVERBLIJVEN (TSO= Tussenschoolse opvang) Uw kind kan tussen de middag op school overblijven. Deze overblijf wordt geregeld door Kinderopvang Langedijk. Inschrijven voor deze opvang kan op Aanmelden voor de overblijf kan per Wilt u als uw kind de week erna een keer overblijft dit op vrijdag ervoor vóór 11 uur doorgeven? Afmelden (bijv. bij ziekte) kan ook per of telefonisch vóór 9 uur, tel

10 34. BUITENSCHOOLSE OPVANG De Voorschoolse Opvang (VSO) wordt ook verzorgd door Kinderopvang Langedijk. Dit gebeurt vanuit de locatie BSO de Bontebaai. Voorschoolse opvang is bedoeld om kinderen vóór schooltijd op te vangen. Vanaf 7.30 uur kunnen kinderen naar de opvang worden gebracht. Het is een huiskameropvang: de kinderen worden bezig gehouden met kleuren, tekenen, knutselen, lezen of spelletjes. Natuurlijk is er wat te drinken. De kinderen worden vijf minuten vóór de aanvang van de schooltijd door de leiding naar school gebracht. Buitenschoolse opvang is bedoeld voor de opvang ná schooltijd. De voor- en buitenschoolse opvang valt onder de Wet Kinderopvang en is daardoor fiscaal aantrekkelijk voor u als ouder/verzorger. Op school kunt u een informatiekaart verkrijgen met hierop het adres en de website van Kinderopvang Langedijk. Ook kunt u bellen: VERJAARDAGEN VAN DE LEERKRACHTEN U kunt in de kalender vinden wanneer de leerkracht van uw kind jarig is. De leerkrachten besluiten soms om hun verjaardag niet op de dag zelf te vieren. Het kan dus zijn dat de verjaardag eerder of juist later wordt gevierd. De kinderen krijgen hierover bericht van de leerkracht. 36. FEESTEN OP SCHOOL Door het jaar heen zijn er verschillende feesten voor de kinderen. Op deze dagen is er voor de kinderen altijd iets lekkers, wat wordt verzorgd door de ouderraad. Er zijn heel wat kinderen die een dieet hebben, dus die bijv. geen suiker mogen hebben. De groep van de dieetkinderen wordt steeds groter en complexer. De ene ouder gaat strenger om met het dieet dan de andere ouder. Ook is er een groot aantal variaties in de diëten. Dit maakt het voor de inkoop té ingewikkeld. De ouderraad zorgt bij feesten in ieder geval voor limonade zonder kleurstof en voor de kinderen die dit niet mogen is appelsap aanwezig. Verder vraagt de ouderraad u om uw kind iets alternatiefs mee te geven als dit voor het dieet nodig is. Zo krijgen alle kinderen iets wat ze mogen hebben en u als ouder/verzorger weet natuurlijk wat het lekkerste alternatief is voor uw kind. Enkele dagen voor de feestdag kunt u eventueel bij de leerkracht informeren wat er uitgedeeld gaat worden. 37. DE VEILIGHEID VAN UW KINDEREN De ouderraad heeft zich gebogen over de veiligheid van de kinderen bij het vervoer in particuliere auto s onder schooltijd. Ze hebben hierover het volgende bericht opgesteld, dat wij graag onder uw aandacht willen brengen. Nog één punt ter aanvulling: als het goed is, staat in uw polis van de inzittenden verzekering hoeveel kinderen u mag vervoeren in uw auto. Het is goed om dat even na te kijken. Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u weet kan de St. Maartenschool niet zonder vrijwilligers. U bent daarbij onmisbaar en als ouder(s)/verzorger(s) draagt u dan ook regelmatig uw steentje bij. Zo ook met het vervoer van uw en andere kinderen van en naar door de school georganiseerde activiteiten. De kinderen worden dan vaak vervoerd met de auto. De school is verplicht de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Echter als u in uw auto kinderen vervoert, zal er altijd ook een aansprakelijkheid voor u gelden. Voorbeeld: Stel, u vervoert kinderen naar een activiteit en u veroorzaakt een verkeersongeval doordat u bijv. geen voorrang verleent. Er raakt een kind X gewond (gelukkig niet ernstig, maar toch). U bent dan rechtstreeks aansprakelijk tegenover de ouders van het kind X. Stel dat de ouders van kind X de school aansprakelijk stellen. In dit geval zal de verzekering van de school de schade bij u kunnen gaan verhalen als veroorzaker van het ongeval! Oplossing aansprakelijkheid: Het is daarom van het grootste belang, dat ouders/verzorgers die het vervoer van de kinderen voor hun rekening nemen, een inzittendenverzekering hebben. VEILIGHEID KINDEREN IN AUTO: Artikel 59 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens stelt regels ten aanzien van autogordels en kinderzitjes. Wat zijn nu precies die regels? Volwassenen/kinderen 12 jaar en ouder Kinderen 0 t/m 2 jr. Kinderen 3 t/m 11 jaar kleiner dan 1.50 meter voorin gordel verplicht kinderzitje verplicht kinderzitje verplicht achterin gordel verplicht kinderzitje verplicht kinderzitje verplicht indien aanwezig, anders aanwezige gordel als heupgordel gebruiken. 10

11 Zoals u ziet, moeten de kinderen voor hun veiligheid ALTIJD in de gordels of in een goedgekeurd kinderzitje in de gordels zitten. Als er op de achterbank twee of drie gordels aanwezig zijn, mag u dus NOOIT meer dan twee of drie kinderen achterin vervoeren. NOOT: Op deze wijze zal het vervoer van de schoolkinderen nog beter en nog veiliger zijn. Alvast bedankt voor uw zo gewaardeerde medewerking, nu en in de komende schooljaren. 38. VEILIGHEID VAN EN NAAR SCHOOL Wanneer de kinderen onder schooltijd weg moeten, bijv. voor een tandartsbezoek, is het vanuit de inspectie NIET toegestaan dat de kinderen alléén naar huis gaan. Het is dus de bedoeling dat u uw kind ophaalt en weer terug brengt voor dergelijke bezoeken. 39. VERKEERSBRIGADIERS Op dit moment is het nog niet geheel zeker over de oversteek bij het zebrapad begeleid zal kunnen worden door verkeersbrigadiers. 40. TIEN MINUTEN-AVONDEN / ZORGGESPREKKEN Ieder jaar zijn er drie momenten voor 10-minutengesprekken. Bij de eerste twee momenten, in november en maart, worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek. Ook in juni zijn er nog 10-minutengesprekken, deze zijn op uitnodiging of op verzoek. De vier-jarigen krijgen na ongeveer drie maanden een huisbezoek. Dit geldt als een 10-minutengesprek. In het geval er extra zorg/begeleiding is voor uw kind, zijn er tussen de reguliere 10-minutengesprekken nog extra zorggesprekken. U krijgt hiervoor een aparte uitnodging. 41. BEREIKBAARHEID THUISFRONT Wilt u eventuele veranderingen in uw gezinssituatie a.u.b. melden bij de directie of de eigen leerkracht? Dit geldt zeker ook voor veranderde telefoonnummers. Aan het begin van ieder schooljaar vragen wij u d.m.v. een formulier extra of noodnummers door te geven. Het is en blijft van groot belang dat wij u, in geval van nood, kunnen bereiken! 42. DE KRACHT VAN ACHT Wij vinden het belangrijk om op een goede manier met elkaar om te gaan. Dagelijks zijn wij hiermee bezig in de groepen. Het uitgangspunt van ons beleid is De Kracht van Acht, een methode om beter met elkaar om te gaan. Uit het projectboek worden hieronder de Acht Krachten in het kort genoemd. U herkent ze vast, want ze staan ook als maandthema genoemd onder iedere maand in deze kalender. In de nieuwsbrief zult u regelmatig de aankondiging van het maandthema lezen. 1. Ik ben mezelf 2. Eerlijk zijn 3. Rekening houden met elkaar 4. Samenwerken en elkaar helpen 5. Luisteren naar elkaar 6. Zeggen wat wij graag willen 7. Laten wij opnieuw beginnen 8. Iedereen hoort erbij U kunt nog meer info vinden op de website van De Kracht van Acht: 43. MOBIELE TELEFOONS, I-PODS, USB STICKS Het gebruik van mobiele telefoons en I-pods kunnen wij onder schooltijd niet toestaaan. Usb sticks mogen vanwege het virus gevaar niet worden gebruikt bij onze computers. Powerpoints voor spreekbeurten kunnen worden g d naar 44. SCHOLINGSDAGEN Op scholings/studiedagen hebben de kinderen geen school en is het team aan het werk met het uitwerken van nieuwe vakgebieden, nadere studie voor de aanschaf van een nieuwe methode of ander schooontwikkelingswerk. Sommige 11

12 scholingsdagen zijn niet voor de gehele school, maar alleen voor de groepen 1 t/m 4. De (voorlopige) data staan op de jaarkalender. Wijzigingen blijven mogelijk. Let u hiervoor op de nieuwsbrief. 47. PLATTEGROND VAN DE SCHOOL Speelzaal Groep Apen Groep Dolfijnen Ingang Personeelskamer Groep Olifanten Groep 3 Administratie Interne Begeleiding Overblijfruimte Handenarbeid Groep 6A Keuken Bibliotheek /Computercentrum Hoofdingang T R A P Groep 6B / 7B Groep 7A Groep 8A Groep 8B Directie bovenverdieping Groep 4A Groep 4B Groep 5A 12

JAARINFO 2015-2016. Samen goed voor elkaar! Beste ouder(s) / verzorger(s),

JAARINFO 2015-2016. Samen goed voor elkaar! Beste ouder(s) / verzorger(s), JAARINFO 2015-2016 Samen goed voor elkaar! Beste ouder(s) / verzorger(s), Dit is de jaarinfo voor het schooljaar 2015-2016 met actuele informatie van en over de school. Naast deze jaarinfo heeft de St.

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 Rechten en plichten van ouders/verzorgers, leerlingen en bevoegd gezag

HOOFDSTUK 8 Rechten en plichten van ouders/verzorgers, leerlingen en bevoegd gezag HOOFDSTUK 8 Rechten en plichten van ouders/verzorgers, leerlingen en bevoegd gezag 8.1 Contactpersonen, vertrouwenspersonen en klachtencommissie onderwijs Algemeen Overal waar mensen samenwerken, kan iets

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Welkom op De Duif! Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Informatiebrief groep 1 en 2

Informatiebrief groep 1 en 2 Informatiebrief groep 1 en 2 SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdagochtend tot 12.30 uur. Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de schooltijd kunt u uw kind in de klas brengen.

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Overblijfkrachten Duur van de activiteit De kinderen worden van 12.00 uur tot 13.05 opgevangen. Alle overblijfkrachten

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F APRIL 2012

N I E U W S B R I E F APRIL 2012 N I E U W S B R I E F APRIL 2012 Samen spelen en leren op een veilige plek JAARGANG: 16 NR. 8 Mededelingen van de directie Beste ouders wilt u deze maand uw kind weer 50 eurocent meegeven voor de St.Teje?

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014

Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014 Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014 Van de directie Schooljaar 2014 2015 Maandag 25 augustus zijn alle 391 leerlingen op de Vonder weer begonnen. Wij willen alle leerlingen, leerkrachten en overig personeel,

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl Van de directie Na de warme weken in de zomervakantie is het nu makkelijker om weer te wennen aan werken en school. Ik ontmoette 2 van onze kinderen met hun ouders op de accommodatie in Italië, waar ik

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Reglement Overblijven Purmerend

Reglement Overblijven Purmerend Reglement Overblijven Purmerend Versie: Definitief Datum: 5 augustus 2015 Auteur: J. Meijs, directeur Stichting Overblijven Purmerend 1 Artikel 1 Begrippen 1. Overblijven : Overblijven op de school ; 2.

Nadere informatie

Op O.B.S. Kompas is elk kind in beeld, maar ook graag elke ouder/verzorger!!!

Op O.B.S. Kompas is elk kind in beeld, maar ook graag elke ouder/verzorger!!! SCHOOLJAAR 2015-2016 Veghel, 29 september 2015 Geachte ouders/verzorgers, We zijn al weer enkele weken begonnen aan de start van een nieuw schooljaar. Op de schoolkalender staan al enige activiteiten die

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Schooltijden en inloop Alle dagen gaan de deuren om 8:10 u. open. Om 14:00 u. zijn de lessen afgelopen.

Schooltijden en inloop Alle dagen gaan de deuren om 8:10 u. open. Om 14:00 u. zijn de lessen afgelopen. Afspraken over de goede gang van zaken met ouders We vinden het belangrijk om de organisatie van onze school op een prettige manier te laten verlopen. We stellen een goede samenwerking met ouders erg op

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Daltonschool de Klipper Berkel en Rodenrijs Schooljaar 2016-2017 Voorwoord Graag willen wij als team de ouders en kinderen die onze school bezoeken van harte welkom heten. Voor

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Welkom bij de Tussenschoolse Opvang. Spelen, leren en ontdekken bij. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard

Welkom bij de Tussenschoolse Opvang. Spelen, leren en ontdekken bij. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard Welkom bij de Tussenschoolse Opvang Spelen, leren en ontdekken bij Stichting Kinderopvang Heerhugowaard Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG... 1 2. SCHOLEN WAAR WIJ DE TSO VERZORGEN...

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli

K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli 2017 1 NAAR DE BASISSCHOOL In dit informatieboekje treft u een aantal punten welke voor u belangrijk zijn. Als u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen

Nadere informatie

Broekplein 1 Regenboogpad TJ Leden 2317 XK Leiden juli 2014 Redactie: Annette van Noort nr. 12, pag.

Broekplein 1 Regenboogpad TJ Leden 2317 XK Leiden juli 2014 Redactie: Annette van Noort nr. 12, pag. nr. 12, pag. 1 Beste ouders, verzorgers en kinderen, TSO, Een aantal van u heeft nog niet het volledige bedrag voor de TSO van het afgelopen schooljaar betaald. In de eerste twee weken van de vakantie

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-412 - jaar 12 jaar 2 Centrum voor Jeugd en Gezin Om de samenwerking rond kinderen en jeugdigen te verbeteren, worden in alle gemeenten Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Beste ouders / verzorgers, Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar de basisschool, We beseffen dat er dan veel op u en uw kind afkomt. We willen proberen door middel van dit informatieboekje een aantal

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

MAANDMEMO augustus 2016

MAANDMEMO augustus 2016 MAANDMEMO augustus 2016 Welkom allemaal! Na hopelijk een heerlijke zomervakantie zullen de schooldeuren aanstaande maandag weer opengaan. Afgelopen week hebben de medewerkers alles in de school klaar gezet

Nadere informatie

Jaargids Mariaschool Noord-Scharwoude

Jaargids Mariaschool Noord-Scharwoude 1 2 Schooljaar 2014-2015 In deze jaargids vindt u praktische informatie over onze school. Voor meer informatie kunt u terecht in de schoolgids. Inhoudsopgave 1 De school: Het team, bestuur, ouderraad,

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Overblijven op KBS St. Jozef

Overblijven op KBS St. Jozef Overblijven op KBS St. Jozef Tussenschoolse opvang op KBS St. Jozef Kinderen zijn een groot deel van de dag op school en veel kinderen blijven ook tussen de middag over. De middagpauze is van 11.45 uur

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE Beste ouders/ verzorgers, Hierbij treft u informatie aan over de groepen 1 en 2 van basisschool de Wilde Wingerd. Dit informatiepakket is bedoeld om u een beeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers, Aan alle ouders / verzorgers, Talmastraat 1 7021 AT Zelhem 0314-621655 info@basisschooljanligthart.nl www.basisschooljanligthart.nl Nieuwsbrief 1 2 september 2014 De inhoud van deze Nieuwsbrief: Het nieuwe

Nadere informatie

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. Tussenschoolse opvang (T.S.O.) binnen de basisschool de Vijf-er 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 www.pieterbrueghelschool.nl De kalender Op het informatiebord hangt een BSO en overblijf

Nadere informatie

Beste ouder(s), verzorgers,

Beste ouder(s), verzorgers, Beste ouder(s), verzorgers, Uw kind gaat voor het eerst naar de basisschool. En dat is een hele stap in het leven. Niet alleen voor de kleuter zelf, maar ook voor de ouders gaat er een hoop veranderen.

Nadere informatie

Info boekje. Tussenschoolse Opvang

Info boekje. Tussenschoolse Opvang Info boekje Tussenschoolse Opvang 2 Overblijforganisatie De organisatie van de Tussenschoolse Opvang (TSO) van de St. Plechelmusschool bestaat uit ca. 21 overblijfkrachten, waarvan 2 coördinatoren. Verantwoordelijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF September

NIEUWSBRIEF September NIEUWSBRIEF September 2011 www.dehoeksteen.nl info@dehoeksteen.nl Gravenburg Maresiusstraat 23, 9746 BH Groningen, tel: 050-2103434 Locatie Reitdiep Maresiusstraat 20, 9746 BJ Groningen, tel 06-12557170

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Zijlwijkschool. Welkom in het nieuwe schooljaar. De Ouderraad zoekt nieuwe leden: volgende bladzijde. blz 1

Nieuwsbrief. De Zijlwijkschool. Welkom in het nieuwe schooljaar. De Ouderraad zoekt nieuwe leden: volgende bladzijde. blz 1 Nieuwsbrief De Zijlwijkschool Schaduwpad 1, 2371VX Leiden www.zijlwijk.pcsleiden.nl Nieuwsbrief nummer 1, 2015-2016 Agenda 1 Denkt u aan onze adoptiekinderen van Happy and Joy in Uganda? Mededelingen 11

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang oecumenische basisschool Stellingmolen 19-21 1135 KA Edam Post: Postbus 32 1135 ZG Edam tel.: 0299-351351 fax: 0299-351352 DE TRIMARAN Dependance: Langemeerstraat 14b 1135 JE Edam tel.: 0299-323284 Inventarisatie

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

September Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand september zijn: Stijn Zaaijer Lynn Bonvanie

September Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand september zijn: Stijn Zaaijer Lynn Bonvanie September 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand september zijn: Stijn Zaaijer Lynn Bonvanie Voor de zomer vakantie is Kelvin Zwart begonnen in groep 1, in groep 2 is Henk Schaefer na

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier, samenwerkingsovereenkomst

Aanmeldingsformulier, samenwerkingsovereenkomst obs Driemaster Amstelstraat 14a 9406 TH ASSEN Telefoon 0592 820530 E-mail: dir@obs-driemaster-assen.nl De school met de drie sterke punten Kennis, Fitheid, Veiligheid Eerste schooldag** : - - Website:

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. TSO / overblijven 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie en kosten 4. Bijzonderheden 5. Digitale strippenkaart

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Schooljaar 2016/2017 Schooltijden Onze schooltijden zijn: maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 15:00 uur. Woensdag van 8:30 uur tot 12:30

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

1. Eerste schooldag. 2. Aanwezigheid directie. 3. Nieuwe collega s. Lijnbaan AG Zoetermeer

1. Eerste schooldag. 2. Aanwezigheid directie. 3. Nieuwe collega s. Lijnbaan AG Zoetermeer Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer 079-342 20 57 Email: directie@debuut.unicoz.nl Website: www.debuut.unicoz.nl 22-08-2016 Nr. 01 1. Eerste schooldag Welkom allemaal! Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Kleutergids 2015-2016. bruisend, krachtig, waardevol

Kleutergids 2015-2016. bruisend, krachtig, waardevol Kleutergids 2015-2016 bruisend, krachtig, waardevol Woord vooraf Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op CBS De Fontein. Deze kleutergids is een korte samenvatting van onze

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2016-2017 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

Op O.B.S. Kompas is elk kind in beeld, maar ook graag elke ouder/verzorger!!!

Op O.B.S. Kompas is elk kind in beeld, maar ook graag elke ouder/verzorger!!! SCHOOLJAAR 2016-2017 Veghel, 13 september 2016 Geachte ouders/verzorgers, We zijn al weer enkele weken begonnen aan de start van een nieuw schooljaar. Op de schoolkalender staan al enige activiteiten die

Nadere informatie

Datum: donderdag 3 september 2015

Datum: donderdag 3 september 2015 Datum: donderdag 3 2015 Populierenblaadje Algemeen: Uitnodiging Vrijdag 4 Luizencontrole Ouderavond over werkweek, kamp, Voortgezet onderwijs en algemene zaken Wanneer: woensdag 9 Tijd: 20.00 uur Plaats:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Vanuit de directie. Belangrijke data. Vanuit de vereniging. Schoolse zaken. Week t/m 25 juni 2016

Nieuwsbrief. Vanuit de directie. Belangrijke data. Vanuit de vereniging. Schoolse zaken. Week t/m 25 juni 2016 Nieuwsbrief Week 25 19 t/m 25 juni 2016 Vanuit de directie Het was een korte week voor de kinderen deze week. Op donderdag middag waren de kinderen vrij en hadden de leerkrachten een werkmiddag waarin

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oktober 2015. Kinderboekenweek Kosten schoolreis/kamp. Toezicht op het schoolplein Trakteren. groep 8 is vrij

Nieuwsbrief. Oktober 2015. Kinderboekenweek Kosten schoolreis/kamp. Toezicht op het schoolplein Trakteren. groep 8 is vrij In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Oktober 2015 Voor op de kalender Oud papier Babynieuws Fietscontrole Wijziging datum schoolreis Kinderboekenweek Kosten schoolreis/kamp Toezicht op het schoolplein Trakteren

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 7 RKBS De Hofstee Denise van den Broek & Wout Berndsen Bij wie komt uw zoon of dochter in de groep? De leerlingen van groep 7b komen bij mij, Wout Berndsen in

Nadere informatie