JAARVERSLAG 2013 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola

2 LUCIA vzw onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden automatisch op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd en dat meer details op eenvoudig verzoek toegankelijk zijn. 1

3 JAARVERSLAG 2013 LUCIA vzw Maatschappelijke zetel : Naamsestraat 86, 1000 Brussel Tel. & Fax : website: IBAN : BE Brief van de voorzitter p. 4 Bij wijze van inleiding p. 5 Missie van LUCIA p. 6 LUCIA in 2013: 1. Kerncijfers: Resultatenrekening per in p Sociale activiteiten p Uit het LUCIA-leven p Evenementen p. 15 Structuur van LUCIA p. 16 Werkmethodes van LUCIA p. 17 Toekomstperspectieven van LUCIA p. 19 Bijlage 1 : Balans en rekeningen van LUCIA p. 20 Bijlage 2 : Samenstelling van de organen van LUCIA per p. 25 Bijlage 3 : Statuten van LUCIA p. 28 Hoe LUCIA contacteren? p. 32 2

4 3

5 Brief van de voorzitter In 2013 heeft LUCIA verder gewerkt aan haar missie. Het is onze missie om dringende financiële noodhulp toe te kennen aan gezinnen met jonge kinderen en die geconfronteerd worden met traumatiserende armoede. Op die manier wil LUCIA hun een «een lichtstraal» aanbieden in hun jonge leven. In het voorbije jaar hebben wij 345 gezinnen en 620 kinderen kunnen helpen voor een totaal bedrag van Dit ligt in de lijn van de voorbije jaren. Mijn grote dank, mede in uw naam, gaat in de eerste plaats naar Hare Majesteit Koningin Paola die heeft aanvaard haar Hoge Bescherming voor onze vereniging te verlengen. Hieruit blijkt haar blijvende belangstelling voor onze missie. Ik wil eveneens graag de vrijwilligers van onze Provinciale Afdelingen danken voor hun voortdurende inzet bij het behandelen van onze dossiers met vragen om hulp. In allerlei netwerken onderhouden zij contacten met de professionele hulpverleners die de gezinnen uit onze doelgroep begeleiden. Ook die professionele hulpverleners zelf verdienen onze dank. Wij vermelden graag dat onze vrijwilligers door het organiseren van evenementen en naar aanleiding van allerlei bijeenkomsten ook actief bijdragen tot de fondsenwerving. Zonder de milde steun van onze donateurs zou LUCIA niet overleven. Nooit zullen wij onze donateurs genoeg kunnen danken. In naam van de Raad van Bestuur en van al onze vrijwilligers dank ik ook Baron Rik Donckels, Rolande Bouckaert-Coppens en Georges van den Berghe die LUCIA gedurende meer dan een decennium uitstekend hebben bestuurd. Axel du Roy de Blicquy Voorzitter 4

6 Bij wijze van inleiding Meer dan ooit slaat de armoede hard toe in België. Kinderen zijn de eerste slachtoffers. België staat op de 16 de plaats op de lijst van rijke landen volgens BBP per inwoner. Nochtans bevestigen alle rapporten en barometers het volgende: ongeveer een kind op vier in ons land lijdt armoede of wordt geconfronteerd met sociale uitsluiting kinderen die in onze onmiddellijke omgeving leven worden in hun rechten bedreigd : recht op wonen, recht op gezondheidszorg, recht op onderwijs en sociale integratie. De ervaring leert ons dat de bestaande hulpverlening, bijvoorbeeld door de OCMW s en andere instellingen, vaak niet volstaat om gezinnen uit een precaire noodsituatie te halen. Een aanvullende bijstand, hoe klein ook, is daarom nodig. LUCIA is opgericht om precies deze hulp te kunnen verlenen. «Kinderen eerst», wij herhalen het leidmotief van het Staatssecretariaat voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 5

7 Missie van LUCIA Door het aanreiken van een financiële noodbrug een lichtstraal brengen in het leven van jonge kinderen. Dit betekent concreet: Het welzijn van het jonge kind staat centraal (kinderen tot twaalf jaar met voorrang voor kinderen jonger dan vier jaar), maar de gezinssituatie wordt in haar geheel in rekening gebracht (vooral inzake financiën, levenswijze en de uitdrukkelijke wil uit de problemen te geraken, bijvoorbeeld door werk te zoeken) Het gaat om een noodbrug - om acute problemen van kinderen op te lossen in families die zich in uitzonderlijke omstandigheden bevinden (kinderen helpen uit gezinnen die in uiterste nood verkeren en waarvoor alle andere vormen van steunverlening uitgeput zijn), - die snel tot stand komt, dankzij het efficiënte werk van de LUCIAvrijwilligers, die in overleg met de begeleiders van de aanvragers en met een minimum aan administratieve plichtplegingen, snel tot beslissingen komen, - die beperkt is in omvang en in tijd (de steun schommelt tussen 50 en 250 per maand gespreid over een periode van zes tot twaalf maanden, zodat het globale maximum bedraagt), - die regelmatige controle vergt (vooral over de concrete aanwending van de toegekende middelen: wordt het geld wel besteed waarvoor het bestemd was?), - waarvan het aanreiken gekoppeld is aan begeleiding door professionals uit de sociale sector, zowel bij de voorbereiding van de steunaanvraag als bij de uitvoering van de beslissing. 6

8 LUCIA in Kerncijfers : Resultatenrekening per in Kosten ,16 Hulp aan gezinnen ,73 Diensten en diverse goederen 8 181,16 Organisatie van evenementen ,56 Bezoldigingen en sociale lasten ,48 Afschrijvingen 384,64 Belastingen 410,12 Financiële onkosten 686,47 Opbrengsten ,24 Giften ,67 Evenementen ,60 Subsidie voor bezoldigingen ,20 Financiële opbrengsten 2 221,28 Terugbetalingen van de gezinnen 1 061,49 Over te dragen winst ,08 De rekeningen van LUCIA vzw worden nagekeken door een Bedrijfsrevisor. Voor meer details wordt verwezen naar Bijlage 1. 7

9 2. Sociale activiteiten In de loop van 2013 heeft LUCIA 345 gezinnen in moeilijkheden kunnen helpen. Het totale bedrag aan financiële steun liep op tot ,73. De gemiddelde steunverlening per gezin in 2013 was iets minder dan in 2012, namelijk 300. In totaal hebben ongeveer 620 kinderen van LUCIA hulp gekregen. Zoals in de Missie van LUCIA vooropgezet, werd steeds uitgegaan van de behoeften van jonge kinderen binnen het gezin. Vooral voor het dekken van de volgende onkosten werd de financiële tussenkomst van LUCIA gevraagd: - aankoop van voeding en kleding voor de kinderen (30%) - aankoop van materieel en verzorging pasgeborenen (19%) - aankoop van onontbeerlijke meubels en/of huishoudapparaten (17%) - dekken van bepaalde gezondheidskosten (vooral voor prestaties die niet voor terugbetaling door de mutualiteit in aanmerking komen) (12%) - dekken van bepaalde schoolkosten (8%) - activiteiten en/of kinderoppas (8%) Spreiding van de tussenkomsten van LUCIA voor gans België verplaatsings- en/of installatiekosten 3% activiteiten en/of kinderoppas 8% andere 2% gezondheidskosten 12% huur en/of verwarming 1% meubels en/of huishoudapparatuur 17% schoolkosten 8% materieel en verzorging pasgeborenen 19% voeding en kleding voor de kinderen 30% 8

10 De hierna volgende figuren geven voor elke afdeling de verdeling van de uitgaven aan. Spreiding van de tussenkomsten in de provincie Antwerpen verplaatsings- en/of installatiekosten 5% huur en/of verwarming 2% activiteiten en/of kinderoppas 9% gezondheidskosten andere 5% 3% voeding en kleding voor de kinderen 27% meubels en/of huishoudapparatuur 35% schoolkosten 2% materieel en verzorging pasgeborenen 12% Spreiding van de tussenkomsten in Brussel* verplaatsings- en/of installatiekosten 7% activiteiten en/of kinderoppas 12% gezondheidskosten 3% voeding en kleding voor de kinderen 14% meubels en/of huishoudapparatuur 13% schoolkosten 10% materieel en verzorging pasgeborenen 41% *alsook in de provincie Waals Brabant 9

11 Spreiding van de tussenkomsten in de provincie Henegouwen materieel en verzorging pasgeborenen 20% schoolkosten 8% gezondheidskosten 23% voeding en kleding voor de kinderen 49% Spreiding van de tussenkomsten in de provincie Limburg huur en/of verwarming 3% meubels en/of huishoudapparatuur 4% activiteiten en/of kinderoppas 3% andere 1% gezondheidskosten 24% schoolkosten 5% materieel en verzorging pasgeborenen 26% voeding en kleding voor de kinderen 34% 10

12 Spreiding van de tussenkomsten in de provincie Luik activiteiten en/of kinderoppas 33% andere 3% gezondheidskosten 18% voeding en kleding van de kinderen 4% meubels en/of huishoudapparatur 7% schoolkosten 26% materieel en verzorging pasgeborenen 9% Spreiding van de tussenkomsten in de provincies Namen en Luxemburg huur en /of verwarming 2% verplaatsings- en/of installatiekosten 5% andere 2% gezondheidskosten 39% schoolkosten 27% materieel en verzorging pasgeborenen 14% voeding en kleding voor de kinderen 11% 11

13 Spreiding van de tussenkomsten in de provincie Oost-Vlaanderen huur en/of verwarming 2% verplaatsings- en/of installatiekosten 3% activiteiten en/of kinderoppas 2% andere 1% meubels en/of huishoudapparatuur 6% gezondheidskosten 18% schoolkosten 11% materieel en verzorging pasgeborenen 20% voeding en kleding voor de kinderen 37% Spreiding van de tussenkomsten in de provincie West-Vlaanderen meubels en/of huishoudapparatuur 12% verplaatsings- en/of installatiekosten 2% activiteiten en/of kinderoppas 2% andere 1% schoolkosten 2% gezondheidskosten 7% materieel en verzorging pasgeborenen 11% voeding en kleding voor de kinderen 63% 12

14 Spreiding van de tussenkomsten in de provincie Vlaams-Brabant huur en/of verwarming 3% activiteiten en/of kinderoppas 11% gezondheidskosten 17% meubels en/of huishoudapparatuur 28% voeding en kleding voor de kinderen 18% schoolkosten 11% materieel en verzorging pasgeborenen 12% 3. Uit het LUCIA-leven Om de werking van LUCIA vrijwilligers te illustreren, geven we hierna vier concrete voorbeelden van steunverlening. Telkens wordt de genomen beslissing vermeld. Voorbeeld 1: Een zesjarig kind is door de jeugdrechter aan zijn grootouders toegewezen. De grootouders bieden stabiliteit, opvoeding en warm nest aan het kind, onvoorwaardelijk en zolang dat nodig is. Zij vangen hem met plezier op. Alleen financieel is het erg zwaar. Vraag: Zij vragen hulp om noodzakelijke aankopen voor het kind te bekostigen, vooral kledij en naschoolse opvang. Beslissing: Gedurende acht maanden wordt een maandelijkse steun van 50 toegekend. 13

15 Voorbeeld 2: Mevrouw M. is een alleenstaande moeder met vier kinderen. Zij is werkloos en geschrapt bij het OCMW, dus geen leefloon meer. Zij krijgt kinderbijslag slechts voor één van de kinderen. Twee kinderen hebben autismespectrum stoornissen, waarvan één gecombineerd met gedragsproblemen. Vraag: Zij vraagt tijdelijke steun tot het kindergeld en leefloon terug is. Beslissing: Deze moeder zal gedurende 6 maanden een maandelijkse steun van 100 krijgen voor opvang, luiers van de kinderen en bus kosten van de moeder. Voorbeeld 3 : Een gezin, man en vrouw met vier kinderen, heeft zware financiële problemen. Zij willen er alles aan doen om uit de problemen te komen. Daar het gezinsinkomen zeer laag is, hebben zij het moeilijk met het financieren van uitgaven zoals stookolie, medische zorgen en schoolrekeningen. Een van de kinderen, leeftijd 21 maanden, ziet niet goed. Het kind moet gevolgd worden door een oogarts tot het de leeftijd van 6 jaar bereikt. De moeder is hoogzwanger. De bevalling, te verwachten in de nabije toekomst, zal de medische kosten voor het gezin nog opdrijven. Vraag: Een financiële bijstand om te voorzien in bepaalde medische uitgaven. Beslissing: Een eenmalig bedrag van 500 werd toegewezen. Voorbeeld 4 : Een meisje van 17 wordt zwanger. Zij woont niet meer bij haar moeder en twee zussen. Vader is reeds enkele jaren geleden overleden. Wegens de zwangerschap en de onstabiele situatie van het meisje heeft de Jeugdrechter de voogdij toegewezen aan het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. Het meisje woont heden in een appartement in een stelsel van begeleid wonen. Na de bevalling zal de complexiteit van haar situatie nog toenemen maar zij zal dan in aanmerking komen voor een Leefloon van het OCMW. Vraag: Aan LUCIA wordt een eenmalige financiële tussenkomst gevraagd zodat deze aanstaande moeder een wasmachine kan aankopen. Beslissing: Een eenmalig bedrag van 300 werd toegewezen als bijdrage voor de aankoop van een wasmachine De begeleidende specialisten zien er nauwkeurig op toe dat de door LUCIA toegekende middelen correct aangewend worden. Onze vrijwilligers stellen vast dat het grootste deel 14

16 van de steunaanvragen komt van alleenstaande vrouwen, die kinderen ten laste hebben. Zij vormen de meest kwetsbare groep van de Belgische bevolking. Uit diverse studies in de verschillende gewesten van het land blijkt dat het profiel van de armste persoon er in België als volgt uitziet: werkloze vrouw, 34 jaar oud uit een éénoudergezin, met vaak twee kinderen ten laste. 4. Evenementen De afdeling Antwerpen heeft op 5 december 2013 een zeer mooi klassiek concert georganiseerd. Het concert werd aangeboden door mevr. Smeets-Rodrigues. Het talrijk opgekomen publiek toonde zich zeer enthousiast. Mede dank zij een promotie bij meerdere Antwerpse afdelingen van Rotary mochten wij grote donaties ontvangen. Op 14 april 2013 gaf de Schola Cantorum Cantate Domino een concert in de kathedraal Sint-Bavo te Gent samen met en voor onze afdeling Oost-Vlaanderen. Ook deze afdeling mocht belangrijke donaties ontvangen naar aanleiding van dit initiatief. Deze afdeling heeft eveneens deelgenomen aan het Voedingssalon, waar LUCIA werd voorgesteld op een stand. De aanwezigheid op het Salon bracht op. Meerdere afdelingen mochten donaties ontvangen naar aanleiding van een huwelijk, een geboorte of een andere gebeurtenis. Zij mochten ook donaties van Service Clubs ontvangen. In totaal mocht LUCIA in 2013 donaties ontvangen voor een bedrag van

17 Structuur van LUCIA Momenteel telt LUCIA negen lokale afdelingen, die over gans het land gespreid zijn. De afdelingen van Antwerpen, Brussel, Henegouwen, Limburg, Luik, Namen, Oost- Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen kwamen tot stand vanuit de bekommernis zo dicht mogelijk bij de lokale sociale actoren te komen. De afdeling Namen behandelt ook de dossiers uit de provincie Luxemburg. De afdeling Brussel staat ook in voor de aanvragen uit Waals-Brabant. De vrijwilligers worden omkaderd door twee coördinatoren, één voor Vlaanderen en één voor Wallonië. Het dagelijks beheer van de vereniging evenals de administratieve en financiële coördinatie van de verschillende afdelingen, worden verzorgd door een voltijdse coördinator waarvan de aanwerving mogelijk werd gemaakt dankzij een subsidie van Actiris. De lijst van de leden van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, het Bureau en de lokale afdelingen, vindt u in Bijlage 2. Voor de statuten verwijzen we naar Bijlage 3. 16

18 Werkmethodes van LUCIA Meerdere erkende welzijnsorganisaties werken samen met LUCIA en zijn van oordeel dat de financiële hulp die LUCIA biedt van vitaal belang is. Voor een aantal gezinnen die zich in een hachelijke toestand bevinden, gaat het om de laatste reddingsboei. De steun die LUCIA aan die jonge gezinnen verstrekt, beantwoordt aan reële noden en vult talrijke reeds bestaande initiatieven aan. LUCIA tracht, in nauwe samenwerking met de sociale begeleider van het gezin dat de aanvraag indient, structurele oplossingen te vinden door het toepassen van de volgende werkmethodes: samenwerking met OCMW's en welzijnsorganisaties Voor gezinnen in financiële moeilijkheden is het OCMW in ons land het eerste aanspreekpunt. Is steun door het OCMW niet mogelijk, dan worden de gezinnen vaak doorverwezen naar LUCIA. Daaruit ontstaat een wisselwerking tussen de vrijwilligers van LUCIA en de professionele begeleiders van het OCMW. Die begeleiders zijn meestal best geplaatst om een onderzoek te doen naar de bestaansmiddelen van een gezin, ze helpen ook mee uitzoeken welke steun meest aangewezen is en onder welke voorwaarden, ten slotte kunnen ze ook een rol spelen in het toezicht op de aanwending van de toegezegde middelen. Ook via welzijnsorganisaties (Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Kind en Gezin, opvangtehuizen en dergelijke) komen heel wat aanvragen toe bij LUCIA. Indien aangewezen, worden die steunaanvragers in eerste instantie verwezen naar het OCMW. Is steun vanuit die hoek uitgesloten, dan wordt met de specialisten van de welzijnsorganisaties overlegd hoe het gezin best kan geholpen worden en hoe de organisatie en de opvolging van de steun zullen gebeuren. de families wegwijs maken in en begeleiden naar andere overheidsvoorzieningen Kansarme gezinnen zijn dikwijls niet op de hoogte van het bestaan van een aantal hulpkanalen naast het OCMW, en/of durven de stap naar deze diensten niet zetten. LUCIA helpt die gezinnen bij het opzoeken van en een beroep doen op bestaande diensten, evenals bij het aanvragen van bijkomende steun, zoals aanvullend leefloon of verhoogde kinderbijslag voor gehandicapten. 17

19 voorstellen van een aangepaste begeleiding Met de hulp van professionele welzijnswerkers en/of vrijwilligers, tracht LUCIA de globale gezinssituatie structureel te verbeteren alsook de besteding van de toegekende financiële hulp, zoals bijvoorbeeld medische kosten, schoolkosten, verhuiskosten, uitgaven voor voeding, enz., te controleren. vroegtijdige tussenkomst De vroegtijdige tussenkomst van LUCIA in bepaalde kosten vermijdt dikwijls dat deze gezinnen in een spiraal van schulden terechtkomen. Preventief optreden werkt beter dan achteraf te moeten helpen. signaalfunctie naar de overheid Ondanks het uitgebreide sociale vangnet, geraken tot op vandaag talrijke jonge ouders in armoede. LUCIA signaleert, op een constructieve manier, de tekortkomingen in het overheidsnetwerk van voorzieningen, aan de bevoegde overheden. In dit verband werd onder meer reeds melding gemaakt van volgende problemen: het huisvestingsprobleem tengevolge van een gebrek aan sociale woningen, te dure huurprijzen, onmiddellijk te betalen huurwaarborgen; gebrek aan plaatsen in kinderdagverblijven; medische kosten die niet opgenomen worden in de maximum factuur ; hoge schoolrekeningen die er toe leiden dat moeders hun kinderen ziek melden om de kosten voor schoolzwemmen en uitstappen te vermijden. Meer gedetailleerde informatie over de werkmethode van LUCIA is beschikbaar in de Infofolder voor de sociale sector en in de Handleiding voor de LUCIA-medewerker in verband met het sociaal beheer van de steunaanvragen. Deze teksten zijn beschikbaar op onze website Ze kunnen ook aangevraagd worden op de maatschappelijke zetel. 18

20 Toekomstperspectieven van LUCIA LUCIA wil zijn positie versterken in de strijd tegen de armoede in België. Daarom streeft LUCIA ook naar een grotere aanwezigheid in de nabijheid van de gezinnen uit de doelgroep en de sociale actoren. Het maakt ons gelukkig dat LUCIA regelmatig nieuwe vrijwilligers heeft mogen verwelkomen. Zij zetten zich persoonlijk in om gezinnen in moeilijkheden te helpen en om jonge kinderen te beschermen. Niet minder dan tien vrijwilligers hebben onze rangen versterkt in Op de Algemene Vergadering van 23 juni 2014 zal de vereniging zeven bestuurders aanstellen of opnieuw aanstellen. LUCIA leverde in 2013 ook grote inspanningen om de contacten met de dienstverleners in de sociale sector te intensifiëren. LUCIA wil ook zijn uitstekende samenwerking verder zetten met het Departement Rekwesten en Sociale Zaken van het Koninklijk Paleis. Dit Departement stuurt regelmatig verzoeken om hulpverlening door. 19

21 Bijlage 1 : Balans en rekeningen van LUCIA BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 DECEMBER 2013 IN ACTIEF , ,75 VASTE ACTIVA 262,69 647,33 Materiële vaste activa 212,69 597,33 Gebouwen 0,00 0,00 Inrichting gebouwen 1.467, ,45 Afschrijvingen op inrichtingen gebouwen , ,45 Kantooruitrusting 212,69 597,33 Kantooruitrusting , ,76 Afschrijvingen op kantooruitrusting , ,43 Financiële vaste activa 50,00 50,00 Vorderingen 50,00 50,00 VORDERINGEN, GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN , ,42 Geldbeleggingen , ,76 Liquide middelen , ,58 Fortis , ,40 Fortis , ,93 KBC , ,86 KBC , ,85 CBC , ,46 Fortis , ,25 KBC-50 (spaarrekening) 0,00 315,17 ING-09 (spaarrekening) 46,50 48,14 ING , ,70 KBC-63 (spaarrekening) 0,00 5,05 KBC , ,04 KBC , ,05 Centea-58 36,00 60,00 Centea-79 (spaarrekening) , ,68 KBC ,90 0,00 Overlopende 1.373, ,08 rekeningen Over te dragen kosten 1.373,34 613,08 Te innen opbrengsten 0,00 440,00 20

22 BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 DECEMBER 2013 IN PASSIEF , ,75 EIGEN VERMOGEN , ,07 Vermogen van de vereniging , ,90 Resultaat , ,83 SOCIALE SCHULDEN 4.399, ,10 Voorzieningen vakantiegelden 4.399, ,10 SCHULDEN DIE BINNEN HET JAAR VERVALLEN 9.925, ,58 Leveranciers 1.900,70 635,58 Te betalen bedragen voor sociale hulp 8.025, ,00 21

23 RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2013 IN KOSTEN , ,45 SOCIALE HULP , ,87 Hulp aan gezinnen , ,87 DIENSTEN EN DIVERSE 8.181, ,31 GOEDEREN Algemene onkosten 6.930, ,11 Huur 183,95 183,95 Onderhoud & herstellingen 695, ,53 Bureelbenodigdheden 1.720, ,16 Boeken & documentatie 500,00 389,05 Water-Gas-Electriciteit 496,94 454,68 Sociaal secretariaat 585,04 552,39 Postzegels 794, ,94 Telefoon & Internet 1.337, ,16 Verplaatsingsonkosten 80,00 48,00 Vergaderingkosten 214,73 272,66 Bijdrage V.E.F. 50,00 50,00 Publiciteit en advertenties 0, ,00 Geschenken & bloemen 270,80 147,59 Verzekeringen & 1.250, ,20 erelonen Brandverzekering 86,01 82,70 Verzekering voor vrijwilligers 257,29 182,00 Vergoeding aan derden 907,50 907,50 EVENEMENTEN ,56 969,00 Postzegels 554,96 0,00 Drukwerken 1.399,32 0,00 Traiteurs 1.516,83 0,00 Vergoeding aan derden 7.600,00 0,00 Onderhoud & herstellingen 417,45 0,00 Vergoeding 0,00 969,00 BEZOLDIGINGEN & SOCIALE , ,03 LASTEN Personeel , ,00 Werkgeversbijdrage 144,51 144,62 Andere personeelskosten 857,87 827,19 Vakantiegelden 1.808, ,22 AFSCHRIJVINGEN & VOORZIENINGEN 384,64 494,50 Afschrijvingen op inrichting gebouwen 0,00 28,72 Afschrijvingen op kantooruitrusting 384,64 465,78 ANDERE BEDRIJFSKOSTEN 410,12 497,84 Taks tot vergoeding van de 410,12 497,84 successierechten FINANCIËLE ONKOSTEN 686,47 595,90 Interesten & bankkosten 686,47 595,90 OVER TE DRAGEN WINST ,08 0,00 22

24 RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2013 IN OPBRENGSTEN , ,45 GIFTEN , ,73 Giften met fiscale vrijstelling , ,48 Giften zonder fiscale vrijstelling , ,25 EVENEMENTEN ,60 70,00 Giften met fiscale vrijstelling 8.870,00 0,00 Plaatsten & giften zonder fiscale vrijstelling ,60 0,00 Diverse verkopen 5.889,00 70,00 Programma's 465,00 0,00 TERUGBETALING VAN DE GEZINNEN 1.061,49 200,00 SUBSIDIE , ,69 FINANCIËLE OPBRENGSTEN 2.221, ,20 OVER TE DRAGEN VERLIES 0, ,83 23

25 Overzicht financiële vaste activa 50,00 voorzieningen sociaal secretariaat 50,00 Overzicht leveranciers 1.900,70 Pianomove bvba 417,45 Satelit Communications 1.399,32 Belgacom 83,93 Overzicht beloften aan gezinnen 8.025,00 Antwerpen 1.510,00 Brussel 2.050,00 Vlaams-Brabant 0,00 Henegouwen 0,00 Luik 0,00 Limburg 1.250,00 Namen 200,00 Oost-Vlaanderen 1.390,00 West-Vlaanderen 1.625,00 Overzicht over te dragen onkosten 1.373,34 contract datacenter Synergy 1.098,08 verzekering arbeidsongeval ,26 Te innen opbrengsten 0,00 24

26 Bijlage 2 : Samenstelling van de organen van LUCIA per Algemene Vergadering Effectieve leden: Huguette BOON FALLEUR-VERDICKT, Els BROECKAERT-EVERS, Ingrid CEUSTERS- LUYTEN, Simonne CREYF, Frederik DEBEIL, Lutgarde DE COSTER-BEKAERT, André DESCHAMPS, Tinne DE VIS, Jan DEGADT, Alice De GRAAF-VAN CAMP, Azine de HEMPTINNE, Françoise de LAMINNE de BEX-PAQUOT, Agnès de LHONEUX, Paul DELVA, Wendy de TRAUX de WARDIN-PASTUR, Nathalie de T SERCLAES, Cécile DONCKELS- LATEUR, Rudi DRAYE, Axel du ROY de BLICQUY, James DUPONT, Michel ESPEEL, Anne FRANÇOIS, Béatrice HAMAL-DALLEMAGNE, François HENRION, Monique KERKHOVE- HOMANS, Andries KINSBERGEN, Marcel KNUTS, Marleen LAMMERANT, Gerda LANGE, Bernadette LEONARD-JOOS de ter BEERST, Tanja NUELANT, Chris MEURRENS-SMEKENS, Françoise NAHON-DELFORGE, Anne PELTZER-van der SCHUEREN, Lieve POLLET, Wivine ROBERTI-GERNAERT, Annemie ROPPE, Hilde RUTTEN, Bernard SABBE, Gérard SARTO, Maria SCHODTS-DE RIDDER, Liliane STEPPE-DE BAERDEMAEKER, Christine SWENDEN, Nicole THIEFFRY-LERCANGEE, Nicole VANDERPLAETSE-SOUBRY, Thérèse VAN NESTE, Jos VAN GRUNDERBEECK, Napoleon VAN TILBORGH, Guy van WEDDINGEN, Brigitte VERHAEGEN-DE DECKER, Marcel VON den BUSCH, Denise WAUTHY Erelid: Andrée BOAS-VAN GEYTE Toegetreden leden: Heidi CHRISTIAENS, Catherine de LOOZ CORSWAREM, Louise de WESTERHOLT, Marie- Claude NAVEAU de MARTEAU, Edith PAULUS, Lambert RIGO, Jan SCHILTZ, Lieve THIEL, Hilde VAN CLEEMPUT, Ivo VERHAEGHE, Philippe VERLY, Marleen VERLY-VAN DEN MEERSCHAUT Raad van Bestuur Voorzitter: Ereleden: Rik DONCKELS* (tot 17/6/2013), Axel du ROY de BLICQUY* (sinds 17/6/2013) Cécile DONCKELS, James DUPONT Vicevoorzitster & Schatbewaarder : Rolande BOUCKAERT-COPPENS*(tot 17/6/2013) Secretaris generaal: Georges van den BERGHE*(tot 17/6/2013) Vicevoorzitter en Secretaris generaal : Jan DEGADT* (vanaf 17/6/2013) Schatbewaarder : Marleen LAMMERANT* (vanaf 17/6/2013) Leden: Huguette BOON FALLEUR, Simonne CREYF (vanaf 17/6/2013), Frederik DEBEIL, Paul DELVA, Nathalie de T SERCLAES*, Michel ESPEEL, Béatrice HAMAL-DALLEMAGNE (tot 17/6/2013), François HENRION, Bernadette LEONARD-JOOS de ter BEERST (vanaf 17/6/2013), Chris MEURRENS-SMEKENS, Françoise NAHON-DELFORGE, Anne PELTZER- 25

27 van der SCHUEREN, Wivine ROBERTI-GERNAERT, Annemie ROPPE, Bernard SABBE*, Gérard SARTO (vanaf 17/6/2013), Françoise SPIERS-de CONINCK (tot 17/6/2013), Christine SWENDEN, Nicole VANDERPLAETSE-SOUBRY, Jos VAN GRUNDERBEECK (vanaf 17/6/2013) * leden van het Bureau Afdelingen van LUCIA en vrijwilligers (per ) Coördinatrice van de Waalse afdelingen: Nathalie de T SERCLAES Afdeling Antwerpen (IBAN: BE ) Voorzit(s)ter: Chris Meurrens (tot 27/11/2013), Marcel Von den Busch (vanaf 27/11/2013), Schatbewaarder: Napoleon Van Tilborgh Leden: Els Broeckaert, Ingrid Ceusters-Luyten, Brigitte De Decker, Andries Kinsbergen, Gerda Lange, Edith Paulus, Hilde Rutten, Liliane Steppe, Christine Swenden, Alice Van Camp Afdeling Brussel & Waals-Brabant (IBAN: BE ) Voorzitster : Wendy de Traux de Wardin Leden : Huguette Boon Falleur, Lutgarde De Coster, Azine de Hemptinne, Paul Delva, Maria De Ridder, Cécile Donckels, François Henrion, Monique Kerkhove, Nicole Thieffry, Thérèse Van Neste Afdeling Henegouwen (IBAN: BE ) Voorzitster : Anne Peltzer Leden : Yolande d Hollander, Catherine de Looz Corswarem, Bernadette Leonard Afdeling Limburg (IBAN: BE ) Voorzitster: Annemie Roppe Schatbewaarder: Marcel Knuts Leden : Heidi Christiaens, Rudi Draye, André Deschamps, Lieve Pollet Afdeling Luik (IBAN: BE ) Voorzitster :Béatrice Hamal (tot 24/11/2013) Schatbewaarder : Françoise de Laminne de Bex Leden : Louise de Westerholt, Marie-Claude Naveau de Marteau, Lambert Rigo, Wivine Roberti, Guy van Weddingen Afdeling Namen en Luxemburg (IBAN: BE ) Voorzitster: Françoise Nahon Leden : Jacqueline Callens, Anne François, Ghislaine Lamotte, Françoise Lemy, Gérard Sarto, Denise Wauthy 26

28 Afdeling Oost-Vlaanderen (IBAN: BE ) Voorzitster: Nicole Soubry Schatbewaarder: Ivo Verhaeghe Leden: Veronique Nelen, Hilde Van Cleemput, Philippe Verly, Marleen Verly-Van den Meerschaut Afdeling Vlaams-Brabant (IBAN: BE ) Voorzitter: Jos Van Grunderbeeck Leden: Simonne Creyf, Tinne De Vis, Tanja Nuelant Afdeling West-Vlaanderen (IBAN: BE ) Voorzitter: Michel Espeel Schatbewaarder: Frederik Debeil Leden: Kathleen Devoldere, Sylvia Vanden Avenne 27

29 Bijlage 3: Statuten van LUCIA LUCIA vzw Naamse Straat Brussel Nieuwe statuten goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 8 juni 2004 neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel op 13 augustus 2004 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2004 TITEL I Naam, zetel, doel, talen en duur Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk is genaamd LUCIA. Artikel 2 De vereniging bestaat uit een maatschappelijke zetel en lokale afdelingen die kunnen opgericht worden te Brussel en in alle provincies van het land. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Naamsestraat 86, in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Hij kan naar een ander adres verplaatst worden bij een beslissing van de Algemene Vergadering handelend zoals voorzien voor de wijziging van de statuten. Artikel 3 De vereniging heeft tot doel in België wonende zwangere vrouwen en jonge kinderen uit één- of twee-oudergezinnen, die om gelijk welke reden tijdelijke financiële moeilijkheden ervaren en in uitzichtloze situaties dreigen te verzeilen, te steunen. De financiële hulp van LUCIA is tijdelijk en wordt verbonden aan begeleiding van de ouder(s) door een erkende sociale organisatie of een persoon met ervaring op dit gebied. De vereniging streeft de verwezenlijking van dit doel na met alle middelen, onder andere en zonder beperkingen, door het rechtstreeks inzamelen van fondsen of door het organiseren van culturele of andere aangelegenheden met als doel fondsen in te zamelen. De vereniging kan alle sociale en andere initiatieven nemen om haar doelstellingen te verwezenlijken. In dit verband zal ze kunnen medewerken en overleg plegen met elke formele of informele vereniging die hetzelfde doel nastreeft. Artikel 4 De voertalen van de vereniging zijn Nederlands en Frans. Artikel 5 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.zij kan te allen tijde ontbonden worden. TITEL II Leden Artikel 6 De vereniging bestaat uit effectieve leden, uit toegetreden leden en uit ereleden. Het aantal effectieve leden mag niet lager zijn dan drie. Enkel de effectieve leden beschikken over alle rechten die aan de leden worden toegekend door de wet en de onderhavige statuten. Zijn effectieve leden: de personen vermeld in deze akte als effectieve leden (zie lijst in bijlage); de personen die nadien in deze hoedanigheid worden aanvaard door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur die beide beslissen bij een meerderheid van twee derden van de stemmen. de personen komende van en voorgesteld door de lokale afdelingen die in deze hoedanigheid worden aanvaard door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur die beide beslissen bij een meerderheid van twee derden van de stemmen. Iedere persoon die effectief lid wenst te worden van de vereniging moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de Raad van Bestuur. Zijn toegetreden leden: 28

30 de personen die wensen deel te nemen aan activiteiten van de vereniging, zich er toe verbinden haar statuten te onderschrijven, en in die hoedanigheid worden aangenomen door de Raad van Bestuur die beslist bij gewone meerderheid van de stemmen. Zijn ereleden: de personen die een uitzonderlijke steun verlenen aan de doelstellingen van de vereniging. Zij worden in die hoedanigheid aangenomen, als blijk van erkentelijkheid, door de Raad van Bestuur die beslist bij een meerderheid van twee derden van de stemmen. Artikel 7 Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden door ontslagneming, schriftelijk betekend aan de Raad van Bestuur. Wordt verondersteld als ontslagnemend, ieder effectief of toegetreden lid die in gebreke blijft zijn verschuldigde bijdrage te betalen in de loop van de maand volgend op de aanmaning, per aangetekend schrijven opgestuurd. De uitsluiting van een effectief lid kan enkel uitgesproken worden door de Algemene Vergadering die beslist bij een meerderheid van twee derden van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen. De uitsluiting van een toegetreden lid kan worden uitgesproken door de Raad van Bestuur die beslist bij gewone meerderheid van de stemmen. De Raad van Bestuur kan, tot beslissing door de Algemene Vergadering, de effectieve leden schorsen die zich schuldig gemaakt hebben aan zware inbreuken op de statuten en wetten. Het lid dat ontslag neemt, geschorst of uitgesloten wordt, alsmede de erfgenamen en/of rechtsopvolgers van een overleden lid, hebben geen enkel vermogensrechtelijke aanspraak op het vermogen van de vereniging. Zij kunnen noch rekeninguittreksels, noch inventarissen, noch terugbetaling van gestorte bijdragen opvragen of opeisen. Artikel 8 Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage van de leden wordt bepaald door de Raad van Bestuur zonder 500 EUR te mogen overschrijden voor de effectieve leden en 250 EUR voor de toegetreden leden. TITEL III Algemene Vergadering Artikel 9 De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien deze afwezig is, door een ondervoorzitter of de oudste van de aanwezige bestuurders. Artikel 10 De Algemene Vergadering beschikt over alle bevoegdheden die haar uitdrukkelijk toegekend worden door de wet en/of de onderhavige statuten. De Algemene Vergadering is, onder andere, beslissingsbevoegd voor: statutenwijzigingen vrijwillige ontbinding van de vereniging goedkeuring van rekeningen en begrotingen benoeming en afzetting van bestuurders benoeming en afzetting van de commissarissen en bepalen van hun bezoldiging indien vereist door de wet kwijting aan de bestuurders en, indien vereist, aan de commissarissen uitsluiting van effectieve leden de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk. Artikel 11 Jaarlijks moet minstens één Algemene Vergadering gehouden worden, gedurende het eerste semester dat volgt op het afsluiten van de rekeningen. De vereniging kan ten allen tijde worden samengeroepen in een buitengewone Algemene Vergadering, door een beslissing van de Raad van Bestuur of op aanvraag van ten minste één vijfde van de effectieve leden. De effectieve leden worden op de Algemene Vergadering opgeroepen bij gewone brief, ondertekend door de voorzitter of een bestuurder, ten minste acht dagen voor de vergadering. De oproeping bevat de agenda, datum, uur en plaats van de vergadering. 29

31 Elk onderwerp dat getekend wordt voorgedragen door tenminste één twintigste van de leden moet eveneens op de agenda worden vermeld. Met uitzondering van de gevallen voorzien in artikels 8, 12 en 20 van de wet van 2 mei 2002 (gepubliceerd in het Staatsblad van 18 oktober 2002), kan de Algemene Vergadering geldig vergaderen over punten die niet vermeld worden op de agenda. Artikel 12 Elk effectief lid heeft het recht aan de vergadering deel te nemen. Elk lid kan zich door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen, die evenwel niet meer dan twee geschreven volmachten mag dragen. De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, tenzij anders bepaald door de wet of onderhavige statuten. Elk effectief lid beschikt over één stem. Onthoudingen worden niet meegerekend. De toetredende leden en de ereleden nemen deel aan de Algemene Vergadering maar bezitten geen stemrecht. Artikel 13 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden bewaard in een register van de processenverbaal, ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging ter inzage van alle effectieve leden en derden die er belang bij hebben, maar zonder verplaatsing. Individuele beslissingen, waarbij derden belang hebben, worden hen eventueel ter kennis gebracht door gewone brief getekend door de voorzitter. TITEL IV Raad van Bestuur Artikel 14 De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie leden, effectieve leden van de vereniging, benoemd en ten allen tijde afzetbaar door de Algemene Vergadering. Tevens kan iedere lokale afdeling één of twee leden voorstellen, eveneens benoemd door de Algemene Vergadering onder de effectieve leden van de vereniging. Artikel 15 De duur van het mandaat wordt bepaald op drie jaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. In geval een mandaat vrij komt, voltooit de bestuurder die benoemd wordt door de Algemene Vergadering het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. Artikel 16 De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, eventueel één of meerdere ondervoorzitters, een penningmeester en een secretaris. Een bestuurder kan meerdere functies waarnemen. Bij verhindering van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door één van de ondervoorzitters of, bij ontstentenis, door de oudste aanwezige bestuurder. Artikel 17 De Raad van Bestuur komt samen bij oproep door de voorzitter of de hiervoor afgevaardigde bestuurder, telkenmale het noodzakelijk is voor de vereniging of op aanvraag van één derde van de bestuurders. Hij kan enkel beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, behalve waar anders bepaald wordt door de onderhavige statuten. Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, die evenwel niet meer dan twee geschreven volmachten mag dragen. Onthoudingen worden niet meegerekend. Artikel 18 De beslissingen van de Raad van Bestuur worden bewaard in een register van de processen-verbaal ondertekend door de voorzitter en één bestuurder. Dit register is ter inzage voor de effectieve leden rekening houdend met de voorschiften van artikel 10 van de wet van 2 mei Artikel 19 De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheren en het besturen van de vereniging. Behoren niet tot zijn bevoegdheid alle aktes die toegewezen zijn aan de Algemene Vergadering zowel door de wet als door de onderhavige statuten. 30

32 Artikel 20 De Raad van Bestuur mag, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur van de vereniging toewijzen aan één of meerdere van zijn leden of aan een derde, met gebruik van de nodige handtekening. De financiële volmachten zijn individueel beperkt tot euro en met een tweede handtekening tot euro. Elke betaling of afhaling van een bedrag boven de euro vereist de goedkeuring van de Raad van Bestuur en twee handtekeningen. Artikel 21 De rechtshandelingen, zowel vragend als verdedigend, zullen aangelegd of ondersteund worden in naam van de vereniging door de voorzitter en een bestuurder die gezamenlijk zullen handelen. Artikel 22 De akten die de vereniging binden, met uitzondering van het dagelijks bestuur, zullen gezamenlijk getekend worden door de voorzitter en een bestuurder, tenzij er een speciale volmacht gegeven wordt door de Raad van Bestuur, die zich niet zullen moeten verantwoorden van hun bevoegdheid ten opzichte van derden. Artikel 23 De bestuurders zullen bij het uitvoeren van hun functie geen persoonlijke verplichtingen aangaan en zullen alleen verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van hun mandaat. Dit wordt gratis uitgeoefend. TITEL V Huishoudelijk reglement. Artikel 24 Een huishoudelijk reglement kan opgesteld worden door de Raad van Bestuur voor het bepalen van de werkwijze voor het beheer en het coördineren van de lokale afdelingen. De Raad van Bestuur stelt dit reglement ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering alsook alle mogelijke aanpassingen. TITEL VI Rekeningen en begroting Artikel 25 Het sociaal boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. De Raad van Bestuur stelt de rekeningen op van het afgelopen jaar volgens de regels voorzien in artikel 17 van de wet van 2 mei 2002, alsook de begroting voor het volgende boekjaar, en legt ze ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. TITEL VII Ontbinding en opheffing Artikel 26 Met uitsluiting van een gerechtelijke ontbinding, kan alleen de Algemene Vergadering de vereniging ontbinden zoals voorzien in artikel 20 van de wet van 27 juni In dit geval zal de Algemene Vergadering één of twee vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheid bepalen samen met hun mogelijke vergoeding, en aanduiden welke vereniging met een soortgelijk doel het netto actief toegewezen krijgt. TITEL VII Verscheidene bepalingen Artikel 27 Voor alles wat niet uitdrukkelijk is geregeld in de onderhavige statuten, zal verwezen worden naar de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, die de verenigingen zonder winstbejag regelen. 31

33 Hoe LUCIA contacteren? Maatschappelijke Zetel: LUCIA vzw Mevr. Sirarpi DJALATIAN, Coördinator Naamsestraat BRUSSEL Tel & fax: 02/ website: IBAN : BE De coördinaten van de lokale afdelingen zijn te vinden op onze website ze kunnen ook aangevraagd worden op de maatschappelijke zetel. Giften aan LUCIA zijn fiscaal aftrekbaar vanaf

34 33

35 34

36 35

Jaarverslag 2008 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

Jaarverslag 2008 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Jaarverslag 2008 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin JAARVERSLAG 2008 LUCIA vzw Maatschappelijke zetel : Naamsestraat 86, 1000 BRUSSEL Tel & Fax : 02/512.32.37 e-mail: vzw.lucia.asbl@skynet.be

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

JAARVERSLAG 2011 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin JAARVERSLAG 2011 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin LUCIA vzw onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola

JAARVERSLAG 2014 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola JAARVERSLAG 2014 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola LUCIA vzw onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola

JAARVERSLAG 2015 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola JAARVERSLAG 2015 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola LUCIA vzw onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola

JAARVERSLAG 2016 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola JAARVERSLAG 2016 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola LUCIA vzw onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

JAARVERSLAG 2009 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin JAARVERSLAG 2009 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin LUCIA vzw onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

JAARVERSLAG 2010 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin JAARVERSLAG 2010 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin LUCIA vzw onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

JAARVERSLAG 2007 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin JAARVERSLAG 2007 Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin JAARVERSLAG 2007 LUCIA vzw Maatschappelijke zetel : Naamsestraat 86, 1000 BRUSSEL Tel & Fax : 02/512.32.37 e-mail: vzw.lucia.asbl@skynet.be

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium 1030 Brussel Identificatienummer: 3020/90 Statuten Gepubliceerd: 05/09/2005 TITEL I. - Benaming, maatschappelijke zetel Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur STATUTEN VOJAKA VZW De ondergetekenden: Vinck Johan Frieslandstraat 13 bus 21, 2660 Hoboken Ambtenaar Waeijaert Stijn Ploegsebaan 67, 2930 Brasschaat Bediende beiden van de Belgische nationaliteit en van

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Blauwput Omnisport vzw BOS Karel Schurmansstraat 110 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0470.384.672 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

Statuten Recht op Migratie VZW

Statuten Recht op Migratie VZW Statuten Recht op Migratie VZW TITEL 1: Naam, zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Recht op Migratie Vereniging zonder winstoogmerk. (VZW) Artikel 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten Instituut van Interne Auditoren België vzw Artikel 1 Statuten Benaming, doel en zetel De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid onder de naam van Instituut

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

Statuten van MTD treinenclub vzw

Statuten van MTD treinenclub vzw Statuten van MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 Artikel 1. - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus 33 2600 ANTWERPEN GECOÖRDINEERDE VERSIE VAN DE STATUTEN HOOFDSTUK I - Benaming, zetel, doel, duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam : NatuurvriendenSportfederatie

Nadere informatie

Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016)

Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016) Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016) Ebisu vzw Titel I: Benaming, zetel, doel en duur. 1. De Vereniging wordt genoemd Ebisu'. Haar zetel wordt gevestigd

Nadere informatie

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel COÖRDINATIE STATUTEN - ZETELWIJZIGING Neergelegd op 14-01-2015 te GENT bij de Rechtbank van Koophandel De algemene vergadering van 16 augustust 2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Femma vzw Urbain Britsierslaan 5 1030 BRUSSEL (02) 246 51 11 femma@femma.be Femma vzw Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen. S T A T U T E N TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1: De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL VLAANDEREN Motivering 1. De duur van de mandaten in de Raad

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Swimming Club Zaventem vzw A.Feldheimstraat 3 1930 Zaventem Ondernemingsnummer : 0473.537.865 AKTE COÖRDINATIE STATUTEN De algemene vergadering van 19 november 2015, geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Belgische Kamer van Chemiehandel BKCH Chambre Belge du Commerce Chimique CBCC. Statuten op datum van 07/01/2009

Belgische Kamer van Chemiehandel BKCH Chambre Belge du Commerce Chimique CBCC. Statuten op datum van 07/01/2009 Belgische Kamer van Chemiehandel BKCH Chambre Belge du Commerce Chimique CBCC 80, Auguste Reyerslaan 1030 Brussel1000 Brussel Statuten op datum van 07/01/2009 Hoofdstuk 1. Benaming, zetel, duur, doel Artikel.1.

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 Op 22 juli 2013 zijn de volgende personen verschenen die verklaren een vereniging zonder winstoogmerk te willen oprichten: 1. Sommereyns Peter, wonende te 3078

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst - Statuten van Turnkring Kunst na Arbeid Kraainem, vzw.

Gecoördineerde tekst - Statuten van Turnkring Kunst na Arbeid Kraainem, vzw. Turnkring KnA-Kraainem vzw Opgericht in 1924 Secretariaat : Michel Renders Bosstraat 11 1950 Kraainem tel. 0474/694 008 e-mail: info@kna-kraainem.be internet: www.kna-kraainem.be Gecoördineerde tekst -

Nadere informatie

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT.

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT. Uittreksel Statuten v.z.w. SHOKU KAN ondernemingsnummer 0507.873.192 STATUTEN TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 : De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening»

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Ter uitvoering van artikel 7 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening vormen de verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G

C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G Golfbiljartverbond Gent Eeklo Oudenaarde Zottegem vzw GEOZ vzw Oudenaardsesteenweg 45 9800 Deinze Ondernemingsnummer : 0443.334.342 C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G De

Nadere informatie

Wijnclub de WijnNeus

Wijnclub de WijnNeus Wijnclub de WijnNeus Op 10 juli 2007 zijn te Ekeren samengekomen: De heer Van Raemdonck Luc wonende te 2180 Ekeren, Gerardus Stijnenlaan 75 en geboren te Antwerpen op 10 juni 1952 De heer Seth Van Raemdonck

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk Ullenshofstraat 2 2170 Merksem De volgende personen: 1) Paul Hendrik Lavrysen, Belg, leraar, Marialei

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Parantee vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417754155 GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486

STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486 STATUTEN vzw Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Gewest Gent Eikenmolenwijk 6 te 9820 Merelbeke Arrondissement Gent Identificatienummer: 77486 Hoofdstuk I Rechtsvorm, naam, zetel en duur Artikel

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

SPULLENHULP VZW. Ondernemingsnummer 0407.139.088 GECOÖRDINEERDE STATUTEN

SPULLENHULP VZW. Ondernemingsnummer 0407.139.088 GECOÖRDINEERDE STATUTEN SPULLENHULP VZW Ondernemingsnummer 0407.139.088 GECOÖRDINEERDE STATUTEN goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 22 november 2007 HOOFDSTUK 1- Benaming en zetel Art. 1. De benaming van

Nadere informatie

Belgian Deaf sport Committee

Belgian Deaf sport Committee Belgian Deaf sport Committee Statuten INHOUD De bijzondere algemene vergadering van 13/03/2010 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *13300313* Neergelegd 11-01-2013 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Vlaamse Vereniging

Nadere informatie