Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant"

Transcriptie

1 Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...8 Overzichtskaart...9 Bereikbaarheid...10 Halfjaarverslag Landelijk Bestuur...11 Vacatures Landelijk Bestuur - Penningmeester ScoutingCie IUSY/ECOSY Vertegenwoordiger Beroepscommissie Huishoudelijk Reglement HR 1 Politiek Programma HR 2 Bekendmaking Congresvoorstellen...18 HR 3 Samenvoegen Afdelingen...18 HR 4 ECOSY en IUSY Vertegenwoordiger HR 5 Opheffen Afdelingen HR 6 Aanvraag Subsidies HR 7 Aanvraag subsidies HR 8 Uitbetaling Subsidies HR 9 Afdelingsafdracht Beslispunten...22 B 1 ScoutingCie...22 B 2 Online Preadvisering...23 B 3 Kiloknallers bij de JS...23 B 4 Cohen en Ploumen op de biechtstoel...24 B 5 Leve het congres...24 Moties, Hoofdstuk 2: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap...25 M 1 Openbaar Onderwijs...25 M 2 Bijzonder Onderwijs...25 M 3 Schoolzwemmen...26 M 4 Schoolgym...26 M 5 Passend Onderwijs...27 M 6 Voortgezet Onderwijs...27 M 7 Langstudeerboete M 8 Sfeer M 9 Sfeer...29 M 10 Religie...29 M urennorm M 12 MBO M 13 Onderwijs M 14 Competentiegericht Onderwijs M 15 OV-Jaarkaart M 16 Doorstroom MBO naar HBO...32 M 17 Kunst- en cultuursubsidies...32 Moties, Hoofdstuk 3: Zorg...33 M 18 Zorgverzekering...33 M 19 Gameverslaving...33 M 20 Erkenning Ziektes...34 M 21 Voorkomen en afbreken zwangerschap...34 M 22 Geslachtsregistratie...35 Moties, Hoofdstuk 4: Economie...36 M 23 Inleiding Armoede...36 M 24 Sociale Voorzieningen...36 M 25 Schulden...37 M 26 Armoedeval...37 M 27 Arbeidsvoorwaarden Migranten...37 M 28 Ontslagrecht...38 M 29 Vakbonden I...38 M 30 Vakbonden II...38 M 31 Wet Werk en Bijstand

3 M 32 Wajong M 33 WW M 34 Wet Werken naar Vermogen M 35 60% Belastingschijf M 36 Booij Belasting...42 M 37 Eurobonds...42 M 38 Vergrijzing...43 M 39 AOW...43 M 40 Afschaffen doorsneepremie...43 M 41 Pensioen...44 M 42 Nationaal Pensioenfonds...45 Moties, Hoofdstuk 5: Milieu en Energie...47 M 43 Duurzame Energievoorziening...47 Moties, Hoofdstuk 6: Woningmarkt en Ruimtelijke ordening M 44 Probleem en oorzaken M 45 Leegstand M 46 Benodigde Wet- en Regelgeving...49 M 47 Afschaffen belastingen en subsidies woningmarkt...49 M 48 Verdichting en herbestemming bestaande bebouwing...50 M 49 Ruimtelijke besluitvorming...50 M 50 Toegankelijke openbare ruimte M 51 Stedelijke kunstprojecten M 52 Welstandscommissies M 53 Sociale Huur M 54 Bedrijventerreinen...52 M 55 Recreatie...52 M 56 Landelijk achterstandgebied...52 M 57 Welvarende landelijke gebieden...53 M 58 Inleiding Voorzieningen...53 M 59 Oorzaak...54 M 60 Ontbreken voorzieningen...54 M 61 Infrastructuur...54 M 62 Onderwijs in afgelegen gebieden...54 M 63 Natuur Eerst...55 M 64 Groene Zones...55 M 65 Investeren in Economische Bedrijvigheid...55 M 66 Plattelandseconomie...56 M 67 Grondprijsdifferentiatie...56 M 68 Vergrijzing...57 M 69 Compensatie...57 M 70 Ophokplicht...57 Moties, Hoofdstuk 9: Internationaal...58 M 71 Palestina...58 M 72 Slagvaardig Europa...58 Moties, Hoofdstuk 10: Democratie & Rechtstaat...59 M 73 Grondbeginselen Democratie...59 M 74 Kieslijst Volksvertegenwoordiging...59 Niet ontvankelijk verklaarde Amendementen M M Vertrouwenspersonen...62 Presidium...62 De Internationale...64 Bella Ciao

4 Voorwoord Beste congresganger, Voor je ligt de tweede congreskrant voor het najaarscongres in Nijmegen. Allereerst wil ik alle afdelingen, werkgroepen en leden bedanken die voorstellen hebben ingediend. Het beloofd wederom een mooi congres te gaan worden. Samen met de congrescommissie hebben we ons best gedaan om het een onvergetelijk weekend te maken. Tevens zitten in deze versie een aantal taalkundige aanpassingen en zijn fouten gecorrigeerd die in de eerste versie waren geslopen. Zoals velen van jullie al weten legt Marnix Brinkman (de huidige penningmeester) per het najaarscongres zijn functie neer. Dat betekent dat we op dit congres ook een nieuwe penningmeester kiezen voor een periode van een half jaar. Daarnaast zal op dit congres ook voor het eerst een gezamenlijke internationale vertegenwoordiger worden gekozen (IUSY/ECOSY vertegenwoordiger). Dit is naar aanleiding van een uitspraak van het voorjaarscongres en de adviesraad in september. Met revolutionaire groet, Dennis Tak Vicevoorzitter/secretaris Jonge Socialisten in de PvdA 4

5 Procedures Congres Algemeen Het congres heeft het hoogste gezag binnen de JS en komt tweemaal per jaar bijeen. Op het congres hebben alle aanwezige leden stemrecht (elk lid heeft één stem). Op het congres wordt de politiek inhoudelijke en organisatorische lijn van de JS bepaald. Dit gebeurt door discussie en uiteindelijk stemming over voorstellen in de vorm van resoluties, moties, beslispunten, wijzigingen van het huishoudelijk reglement en amendementen. Voorstellen op het congres De volgende voorstellen komen op het congres aan de orde: Resolutie: voorstel om een heel hoofdstuk of een of meer paragrafen van het politiek programma te wijzigen. Motie: inhoudelijk wijzigingsvoorstel op (een deel van) één paragraaf van het politiek programma. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR), andere reglementen en statuten. Beslispunt: organisatorisch voorstel dat niet kan worden opgenomen in een reglement omdat het niet gaat om een permanente wijziging van de organisatiestructuur. Tijdelijke motie: voorstel voor een politiek standpunt dat niet kan worden opgenomen in het Politiek Programma, omdat het op een of andere manier tijdelijk van aard is. Amendement: op bovengenoemde voorstellen kunnen amendementen (wijzigingsvoorstellen) worden ingediend. Door amendementen ontstaat discussie op het congres, aangezien er dan gekozen kan worden tussen verschillende voorstellen. Preadvies: als er een amendement wordt ingediend op een voorstel, mag de indiener van dat voorstel reageren. Zo wordt de discussie al vóór het congres op papier gevoerd. De preadviezen zijn opgenomen in de Tweede Congreskrant. De indiener van het voorstel kan aangeven of het amendement een verbetering is (preadvies om het amendement over te nemen), of juist niet (preadvies om het amendement af te wijzen). De indiener van het voorstel kan ook adviseren om het preadvies gewijzigd over te nemen. Actuele motie: een inhoudelijk voorstel over iets actueels. Een actuele motie kan worden ingediend door individuele leden, afdelingen, werkgroepen of het LB. Een actuele motie kan op het congres zelf nog worden ingediend, maar moet wel actueel zijn geworden na het sluiten van de termijn voor het indienen van tijdelijke moties. Het congres Het congres wordt voorgezeten door het presidium, dat uit vijf leden bestaat. Vier gekozen leden (en twee plaatsvervangers) en de secretaris van het landelijk bestuur. De namen van de presidiumleden zijn opgenomen in het namenoverzicht. Bij aanvang van het congres doet het presidium een voorstel voor de Congresagenda. Het Congres stelt deze zelf vast. Als je iets wil veranderen in de agenda kun je (mondeling) een ordevoorstel doen bij het agendapunt Vaststellen Congresagenda. Spreekregels Bij elk stuk heeft eerst de indiener van het stuk het woord om een korte inleiding te geven. Daarna worden de amendementen behandeld. Als er meerdere amendementen zijn over dezelfde alinea, wordt het meest verstrekkende amendement als eerste behandeld. Bij elk amendement heeft eerst de indiener het woord. Vervolgens krijgen de leden het woord die daarvoor in een rij bij de microfoon zijn gaan staan (de sprekersrij). Ook krijgt het landelijk bestuur het woord en de indiener van het voostel. Het laatste woord is voor de indiener van het amendement, daarna wordt er gestemd. Als er gediscussieerd en gestemd is over alle amendementen, volgt een discussie over het gehele, geamendeerde voorstel. De indieners van het voorstel kunnen het voostel dan nog intrekken. Nadat de indiener van het voorstel het laatste woord heeft gekregen, wordt er gestemd ver het voorstel. Het kan dus gebeuren dat na een uitgebreide discussie over amendementen het voorstel verworpen wordt. Over delen van voorstellen waarop geen amendement is ingediend, wordt in principe niet gesproken. Het presidium bepaalt de precieze spreekvolgorde. Het presidium deelt zondig spreektijd bij de behandeling van de voorstellen toe. Als een lid het niet eens is met de manier van discussievoeren, met de orde, kan dat lid een ordevoorstel doen (mondeling). Dit voorstel wordt dan onmiddellijk in behandeling genomen. Oproepen Aan het begin van het Congres worden leden gekozen voor de stemcommissie en de redactiecommissie. De stemcommissie is verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen, zowel bij de verkiezingen als bij stemmingen bij handopsteken. De redactiecommissie legt vast welke voorstellen en amendementen worden aangenomen en verworpen en wat de uiteindelijke tekst is van de aangenomen voorstellen (met alle amendementen erin verwerkt). Deze worden gepubliceerd in de derde congreskrant. De derde congreskrant wordt uitgebracht door de vicevoorzitter/secretaris en vastgesteld door het presidium. 5

6 Congresprogramma Zaterdag 19 november 2011 Tijd Activiteit Locatie Inschrijven De Ark Welkomst + ALV Gedeelte Nieuwe leden programma Job Cohen Plenair Lunch Workshopronde I - Internationale Mannendag - Werkgroep Emancipatie en Diversiteit - Robert de Ruijter - social media en politiek - Stijn Verbruggen en Jeroen Fritz - sociaaldemocratie op lokaal niveau Plenair Voorzittersdebat Partijbestuur PvdA - Piet Boekhoudt - René Kronenberg - Hans Spekman Voorstellen Kandidaten Uitreiking prijs JS-Man Inchecken Hotel Diner Laat Feest Opening door Rutger Zwart, fractievoorzitter PvdA Nijmegen Café van Buren / Amrâth Hotel Vivaldis Grand Café Zondag 20 november 2011 Tijd Wat Locatie Ontbijt Amrâth Hotel Verkiezingen De Ark Plenair Lunch Workshopronde II - Erik de Baedts Kan de JS de wereld nog verbeteren? (Duurzaamheid) - Eurocrisis door Maruschka Gijsbertha en Thomas Ronnes - Wandeling door Nijmegen Plenair Uitslag verkiezingen Afsluiting Voorzitter 6

7 Congreslocaties Congreslocatie Ark van Oost Cipresstraat HR Nijmegen Slaaplocatie Amrâth Hotel Belvoir **** Graadt van Roggenstraat AX Nijmegen 7

8 Eetlocatie Café van Buren Molenstraat HC Nijmegen Feestlocatie Vivaldis Grand Café Waalkade Xp Nijmegen 8

9 Overzichtskaart Treinstation Nijmegen Ark van Oost Cipresstraat HR Nijmegen Café van Buren Molenstraat HC Nijmegen Vivaldis Grand Café Waalkade Xp Nijmegen Amrâth Hotel Belvoir **** Graadt van Roggenstraat AX Nijmegen 9

10 Bereikbaarheid Congreslocatie Vanaf station Nijmegen kun je het beste een van de volgende lijnen nemen: Lijn 3, 4 richting St. Maartenskliniek, uitstappen bij halte Broerweg. Vanaf daar 4 minuten lopen. (reistijd 18 minuten) Lijn 8 richting Berg en Dal Hamerlaan, uitstappen bij halte Hengstdalseweg/Broerdijk. Vanaf daar 2 minuten lopen. (reistijd 18 minuten) Lijn 80 richting Millingen aan de Rijn, uitstappen bij halte Pompweg. Vanaf daar 12 minuten lopen. (reistijd 22 minuten) Eet-, Feest- en Slaaplocatie Nadat je de congreslocatie hebt verlaten, ga je per bus richting het station en vanaf daar loop je naar de eetlocatie. De afstand tussen de overige drie locaties is onderling ongeveer 10 minuten lopen. Na het feest kun je dus nog even genieten van een romantische wandeling langs de Waal met je net ontmoete avondliefde. 10

11 Halfjaarverslag Landelijk Bestuur Vrienden, Het eerste halfjaar zit er al weer op, de tijd is voorbij gevlogen. We zijn enthousiast van start gegaan en in dit verslag kun je lezen waar we ons zoal mee bezig hebben gehouden. Politiek Op politiek vlak hebben we ons op een aantal punten flink uitgelaten. Goed voorbeeld daarvan is het pensioenakkoord, zo hebben we gedemonstreerd in de tweede kamer en een motie ingediend op de politieke ledenraad waarin we ons uitspreken tegen het pensioenakkoord. Om met een goed alternatief te komen hebben we samengewerkt met de AVV, DWARS, JD, JOVD en SGPJ. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een manifest dat reeds mensen hebben ondertekend. Daarnaast is ook de Eurocrisis niet aan ons voorbij gegaan, we hebben gepleit vóór Euro-obligaties en strenger toezicht. Daarnaast heeft het landelijk bestuur zich via diverse kanalen ook negatief uitgelaten over de mogelijke introductie van belasting op financiële transacties. Verder zijn we druk bezig met de voorbereiding van de masterclass woningmarkt. Bovendien ook niet onbelangrijk zijn we als JS verscheidene keren in de media geweest om ons licht te laten schijnen over waar het met de PvdA heen moet. Die vraag zal ons het komende half jaar en daarna zeker nog bezig houden. Financiën Op het gebied van de financiën is de afgelopen maanden veel gebeurd. De JS heeft afscheid genomen van de bureaucoördinator, wat er toe heeft geleid dat de penningmeester een aantal extra taken op zich heeft genomen op het gebied van financiën en de boekhouding. De meerjarenbegroting die in juni werd gepresenteerd is verder gespecificeerd in een sluitende begroting voor 2012 en ook hebben we als bestuur een voorstel gedaan om over te stappen op een nieuw model voor de financiering van afdelingen. Tobben blijft het met de ING, die nog onvoldoende meewerkt met de afdelingen. Organisatie Binnen de organisatie van de JS lag er nog een opdracht die dit bestuur mee had gekregen van onze voorgangers, ervoor zorgen dat de afspraken uit het convenant met de PvdA goed worden nageleefd en waarnodig juist uitgevoerd door zowel JS als PvdA. Met ingang van 1 september werken we volledig volgens de nieuwe afspraken. Op de adviesraad in mei is ook gevraagd aan het presidium en bestuur om te kijken naar nieuwe mogelijkheden om het scouten van talent in de vereniging te verbeteren. Hierover hebben we in september op de adviesraad met elkaar gesproken en wij zijn erg blij met de uitkomsten. Tevens verwelkomen wij initiatieven die vanuit de leden die op dit terrein zijn opgezet. We zien dan ook erg uit naar het debat op dit congres over dit onderwerp. Tevens zijn we gestart met de uitwerking van het congres nieuwe stijl. Eén van onze speerpunten is ervoor zorgen dat er meer ruimte is voor debat op het congres en tegelijkertijd ervoor zorgen dat onze standpunten eenvoudiger terug te vinden zijn voor leden en geïnteresseerden. Afdelingen & Trainingen Er zijn goede stappen gezet in de richting van mooie trainingen, te beginnen met het afgelopen PIT weekend. De eerste paar maanden staan vooral in het teken van verkenning, voorbereiding en opzet. In de komende maanden zal het gaan om uitvoering en dan hopen we de JS ers een trainingsprogramma te kunnen bieden waar zij zowel binnen als buiten hun afdeling veel profijt van hebben. In het kader van de afdelingen is het bestuurslid afdelingen en trainingen het hele land afgegaan om input te verkrijgen, maar ook om steun te verlenen daar waar de leden het nodig vinden. De ondersteuning zal blijven en we hopen in de komende maanden meer activiteiten van afdelingen te kunnen bezoeken. 11

12 Internationaal Op internationaal terrein is het laatste half jaar veel gebeurd. Zo waren afgelopen zomer 25 JS ers in Oostenrijk om deel te nemen aan het IUSY festival. Onder leiding van IUSY vertegenwoordiger Dewi Koning werd het een prachtige week vol workshops, discussies en internationale feestjes. Sinds het congres is de Werkgroep Internationaal Beleid bijna maandelijks bij elkaar gekomen met een actieve groep JS ers. De werkgroep is onderdeel van het internationaal team geworden en zal de drijvende kracht achter alle ideeën, discussies en activiteiten van 2012 worden. In januari zal er een internationale resolutie op het PvdA congres verschijnen, een aantal JS ers was aanwezig bij de zomerschool en heeft daar input geleverd voor deze resolutie. Samen met Animo (Vlaamse partnerorganisatie) is er een werkbezoek naar het Joegoslavië Tribunaal geweest. De 25 plekken waren razendsnel vol en dit heeft er toe geleid dat het een tweede keer georganiseerd wordt. De JS heeft op de Afrikadag van zich laten horen tijdens het PJO debat. Daarnaast werd op het afgelopen congres duidelijk dat het belangrijk is dat de JS rechtstreeks contact onderhoudt met haar partnerorganisaties. De warme band met Animo levert steeds betere resultaten op, daarnaast zijn we begonnen contacten met Jusos (Duitse partnerorganisatie) op te zetten. Een groepje JS ers heeft projecten uitgezet op het regionale NRW congres van Jusos. We hebben ook een vervolguitnodiging voor het nationale congres ontvangen. De JS was aanwezig bij het congres van SSU (Zweedse partnerorganisatie) en we hebben met vier JS ers een week lang DSU (Deense partnerorganisatie) ondersteund bij de nationale verkiezing. Diverse afdelingen hebben aangegeven een partnerstad te zoeken wat mogelijk zou kunnen leiden tot uitwisselingen op afdelingsniveau. Afgelopen jaar zijn er twee JS ers als proef naar het Europarlement geweest. Sindsdien hebben we gekeken naar de mogelijkheden om dit te voort te zetten. Komen jaar mogen 6 JS ers een dag naar het Europarlement voor een snuffelstage bij een Europarlementariër. Aan de hand van motivatiebrieven zullen we mensen hiervoor selecteren. Leden In de zomer zijn we op bijna 20 verschillende plekken geweest om de JS onder studenten te promoten. We hebben dit jaar voornamelijk geprobeerd om mensen informatiepakketjes aan te smeren. Dit is een kleinere stap voor studenten dan dat ze meteen lid worden, en wij hebben de gegevens van de geïnteresseerde zodat we ze na kunnen bellen. Hierdoor zijn er relatief veel nieuwe leden bijgekomen. Nieuwe ledentraject samen met Jochem Rietjens. Voorgaande jaren was er per jaar één nieuwe ledendag, georganiseerd in samenwerking met de PvdA. Dit jaar willen we meerdere nieuwe ledenactiviteiten organiseren, zodat op ieder moment van het jaar een geschikt moment is om in te stappen. De ideeën hiervoor zijn samen met Jochem Rietjens uitgewerkt, ze moeten nu alleen nog uitgevoerd worden. Vorig jaar is er met de PvdA een convenant gesloten. De kern van dit stuk is dat we meer willen samen werken op het gebied van ledenwerving. Nog voor het congres zijn alle PvdA leden onder de 28,die niet lid zijn van de JS, benaderd voor het nieuwe combilidmaatschap. Vanaf januari is het combilidmaatschap nog voordeliger. Daarnaast zijn we samen met de PvdA bezig om MBO ers te benaderen. Communicatie & Campagnes In de afgelopen periode zijn de overkoepelende lijnen van communicatie vooral neergezet. Naast de eerste stappen voor het opzetten van een permanent campagneteam zijn er veel besprekingen geweest over de online communicatiemogelijkheden van de Jonge Socialisten. Deze gesprekken zijn in een vergevorderd stadium. Er is veel rekening gehouden met de opmerkingen vanuit verschillende afdelingen. De professionalisering moet zich verder doorzetten naar de huisstijl van de afdelingswebsites. Elke afdelingswebsite moet er hetzelfde uitzien, met dezelfde zeer uitgebreide mogelijkheden ten aanzien van online communicatie. Dit is kostenbesparend, want de afdelingen hoeven dan niet zelf hun hosting te regelen, maar het is vooral makkelijker overdraagbaar, omdat het een beheersbaar, generiek, systeem is. Ook zal de nieuwsbriefmogelijkheid, zoals reeds nu door het 12

13 landelijk bestuur gebruikt wordt, beschikbaar komen voor alle afdelingen, wat ook de herkenbaarheid van onze vereniging ten goede zal komen naar leden en geïnteresseerden. Eveneens zijn we druk in de weer met de PvdA aangaande samenwerking op het gebied van ledenwerving en campagnevoeren, zo zijn er verregaande gesprekken met Tanja Jadnanansing om acties te organiseren op het gebied van onderwijs en zijn we reeds nu al druk bezig met het plannen van activiteiten rondom het thema voor het voorjaar, vrouwenhandel. In het kader van het vooruitblikken hopen we op een stabiel en actief permanent campagneteam. De aanmeldingen daarvan blijven helaas wat achter. Dat maakt het lastig om nu al actief aan de slag te gaan: alleen kunnen we niks, samen werkt beter! De website zal medio 2012 in volledig vernieuwde vorm (technologie, niet design) online verschijnen. Ook is er dan een nieuw systeem beschikbaar, waarbij het spam probleem, waar afdelingen en werkgroepen last van hebben, opgelost zal zijn. Deze combinatie van interne aanpassingen en extern vlammen zorgt ervoor dat we onwijs veel zin heb in de komende periode en samen met jullie de vereniging bekender en activistischer te maken! Met rode groet, Rick Jonker, voorzitter Dennis Tak, vicevoorzitter/secretaris Marnix Brinkman, penningmeester Jules Blaisse, politiek secretaris Jean-Micheal Derksen, bestuurslid communicatie & campagnes Maruschka Gijsbertha, bestuurslid afdelingen & trainingen Emma van de Meerendonk, bestuurslid leden Eva Ruijters, internationaal secretaris 13

14 Vacatures Landelijk Bestuur - Penningmeester Beste vrienden, Naar aanleiding van de oproep tot kandidaatstelling voor het penningmeesterschap in de Eerste Congreskrant van het Najaarscongres 2011 stel ik mijzelf kandidaat. Ik zal mijzelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Toon Geenen, 22 jaar en geboren en getogen in Amsterdam. Ik studeer politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en ben daarnaast stadsdeelraadslid in Amsterdam Zuidoost (ook bekend als de Bijlmer). Dat was zonder de Jonge Socialisten vast anders gelopen; onze vereniging heeft mij ontzettend veel vriendschappen, inzichten, gedachten en gezelligheid gegeven. Ik stel mij vooral kandidaat omdat ik hou van de JS en mij daar graag nog meer voor wil inzetten. De afgelopen jaren was ik respectievelijk secretaris, voorzitter en penningmeester van de afdeling Amsterdam. In die periode heb ik veel ervaring opgedaan met zowel de politieke als organisatorische kant van het bestuurswerk bij de Jonge Socialisten. De penningmeester heeft als taak te zorgen voor een transparante boekhouding, en houdt controle over de uitvoering van de begroting. De JS heeft het afgelopen jaar een groot tekort omgebogen in een bescheiden overschot, door betere afspraken met de PvdA en kostenbesparingen. Nu gaat het erom dat de financiën zoveel mogelijk naar wens van de leden wordt ingezet. Als penningmeester wil ik daar aan bijdragen. Als penningmeester heb ik ook nog buiten de Jonge Socialisten ervaring. Ik ben voorzitter en penningmeester geweest van beheersstichting Het Gespuis, die een jongerenpand huurt waarin diverse jongeren hun activiteiten kunnen ontplooien, en heb zodoende ook ervaring met fondsenwerving, contact met accountants en zowel interne als externe (financiële) verslaglegging. Graag zou ik mij de komende periode inzetten voor de onze mooie rode vereniging, om mee te helpen aan het herstel van de sociaaldemocratie en de PvdA, want dat is hard nodig. Voor vragen aan mij kan iedereen altijd bellen ( ) of mailen Met vriendelijke groet, Toon Geenen 14

15 ScoutingCie Gewaardeerd congres, Graag wil ik mij via deze weg verkiesbaar stellen voor de scoutingcie der Jonge Socialisten (JS). De reden daarvoor is dat ik denk dat het talent binnen de JS genoeg kans moet krijgen om de JS vooruit te helpen. Via een scoutingcie zal dergelijk talent gespot kunnen worden en floreren binnen de JS. Afgelopen jaren heb ik mij via verschillende bestuurlijke functies binnen de JS Groningen ingezet. Een van de taken van een bestuur is het zorgen voor deugdelijke opvolging, de ervaringen omtrent scouting uit mijn periode als afdelingsvoorzitter zou ik dan ook graag willen gebruiken in de scoutingcie en daarmee voor de JS. Als lid van de scoutingcie zal ik mij hard maken voor een brede selectie aan kandidaten voor het volgende landelijk bestuur. Ik zal er dan ook naar streven dat het congres in het voorjaar daadwerkelijk wat te kiezen heeft. Binnen de JS loopt veel toptalent rond, het zou zonde zijn als dit talent verloren gaat. Ik hoop op jullie steun zodat we met de scoutingcie goede nieuwe kandidaten kunnen scouten voor het landelijk bestuur. Met strijdbare groet, Huub Kappert Beste JS-ers, Doormiddel van deze brief kandideer ik mij voor de scoutingcommissie. Ik ben Lieke Kuiper, ik ben achttien jaar oud en kom uit Linschoten. Dit dorp ligt in de gemeente Montfoort vlak naast Woerden, waar ik naar school ga. Ik ga er vanuit dat ik dit jaar mijn gymnasiumdiploma haal en ik ben van plan mijn natuur & gezondheid/natuur & techniek profiel te gebruiken om biomedische wetenschappen te studeren. Toen ik op mijn tiende besloot dat ik lid wilde worden van de JS, omdat ik vond dat Nederland socialer moest, moest ik tot mijn veertiende wachten voordat dit mocht. Ondanks dat ik in het begin iedereen erg oud vond, voelde ik me vrij snel thuis. Al vier jaar kom ik nu geregeld naar activiteiten en sinds deze zomer zit ik in het Utrechts afdelingsbestuur. Het lijkt me erg leuk om me ook actiever voor de landelijke JS in te zetten. Ik wil graag actief meewerken om de goede mensen die we in de afdelingen hebben te motiveren taken binnen de landelijke Jonge Socialisten in de PvdA op zich te nemen. De JS is ook een kweekvijver en het lijkt me erg eervol mee te mogen werken aan het scouting van het talent. Ik denk dat ik dit kan omdat ik in de loop van de jaren de gebruiken en mensen bij de JS goed heb leren kennen. Ik barst van het enthousiasme en hoop jullie vertrouwen te krijgen dat in de scoutingcommissie te gebruiken. Liefs, Lieke Kuiper Aangezien er zich nog geen oud-lb ers hebben aangediend voor de scoutingscommissie heropenen we de kandidaatstelling tot zaterdag 19 november Je kunt je kandidatuur indienen bij Dennis Tak, IUSY/ECOSY Vertegenwoordiger Beste JS leden, Ik zal beginnen met mijzelf kort voor te stellen. Mijn naam is Fatihya Abdi, ben 20 jaar oud en studente Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik woon nu in Soest en ben ruim 3 jaar actief bij de Jonge Socialisten en de PvdA. Ik ben momenteel algemeen bestuurslid bij de JS Utrecht en was hiervoor coördinator van Werkgroep Emancipatie. Ook zit ik in de redactie van ons ledenblad, Lava en heb ik me veelvuldig tijdens de afgelopen campagnes voor de JS ingezet als vrijwilliger. 15

16 Ik zal kort toelichten waarom ik de volgende ECOSY/IUSY vertegenwoordiger wil worden en vervolgens wat ik daar hoop te bereiken. Om te beginnen, geloof ik als sociaal democraat dat het belang van internationaal karakter onontbeerlijk is voor onze visie. Als ik kijk naar de huidige kredietcrisis, waar onze generatie mee te kampen heeft, maar ook als ik kijk naar veel Afrikaanse landen, waarin armoede, oorlog en onderdrukking nog steeds gewoon zijn, kunnen wij het ons niet permitteren te staan voor de normen en waarden die de sociaal democratie kenmerken en daarbij onze blik alleen richten op Fort Nederland. Nog steeds zijn we er niet in geslaagd om overal in de wereld te zorgen voor sociale rechtvaardigheid én zekerheid, bescherming te bieden aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving, tegenwicht geven aan een maatschappij waarin het collectief belang ondergesneeuwd is geraakt in het geweld van het consumentisme. Maar ook zijn we er niet in geslaagd om kritisch te zijn naar ons succes. Ons succes is zichtbaar in de vele instanties en netwerken die we hebben opgezet waarin we hoopten op een hoog niveau de problemen in de wereld te bestrijden. Echter, zijn deze instituties op veerschillende niveaus een toonbeeld geworden van bureaucratie, talking heads en banencarrousel. Ook in (internationale) jongerenorganisaties als IUSY en ECOSY zie je dit veelvoudig terug. Van het vurige geloof om een wereld te verbeteren en verandering teweeg te brengen in onze samenleving, zie je vooral jongeren die met elkaar debatteren en discussiëren maar zich daarbij afgesloten hebben van de wereld om zich heen. We kunnen niet Europa, of de wereld, veranderen door resoluties en standpunten op te stellen. Niet dat deze onbelangrijk zijn, maar onze main focus zou moeten liggen op het creëren van een internationaal netwerk waarin jongeren uit verschillende landen met elkaar samen kunnen komen, discussiëren en visies uitdelen waardoor wij internationale activiteiten kunnen opzetten. Sommige menen dat dit, helaas genoeg, vaak bij komt als je actief bent in een politieke jongerenorganisatie. Ik geloof hier niet in en verlang ernaar om samen, met jullie, hierin verandering aan te brengen. Weg van de onderhandelingstafel en actief worden. Acties organiseren, debatten initiëren in onze gemeenschap maar belangrijker nog daar buitenom. Als wij, jongeren, dit willen bereiken moeten we ook staan voor hun belangen en daarbij onze progressieve, vooruitziende blik daarbij niet vergeten. Wij, sociaal democraten hebben beetje bij beetje ons internationale karakter vernield door onze eigen kortzichtigheid. We hebben het vertrouwen gelegd in systemen, instanties en beleid waarbij we uit het oog verloren waarvoor we in het eerste plaats deden. Onze prioriteiten zijn van secundair belang geworden ten opzichte van onze zucht naar macht. Zeker IUSY, maar ook in mindere mate ECOSY hebben bijgedragen aan die cultuur van bureaucratisering en talking heads, waarin we het wel hebben over onze idealen en belangen maar vaak genoeg niet eens erin slagen om een rolmodel te vormen voor datgene wat wij prediken. En toch, ondanks, alle kritiek en moeizaamheid waarin zoveel dingen gebeuren in de wereld waar wij als jonge, sociaaldemocraten, aandacht voor moeten vragen en bekritiseren aangezien huidige oplossingen wegblijven of erger nog: gebureaucratiseerd is in organisaties die het netwerk zouden moeten vormen waarin oplossingen zouden moeten geleiden maar simpelweg niet gebeurt. IUSY en in mindere mate, ECOSY, kenmerken zich door hun traditie. Met vriendelijke groet, Fatihya Abdi Beroepscommissie Geachte leden, Bij deze wil ik mij graag kandideren als beroepscommissie lid. Ik ben niet meer actief bij de JS, maar wel bij de PvdA. Voorheen was ik o.a. voorzitter van de afdeling Amsterdam en voorzitter van de werkgroep Hoger Onderwijs. Daarnaast werk ik in het dagelijks leven bij de mooie provincie Noord-Holland. Door mijn ervaringen in de JS ken ik de vereniging goed en ben ik staat om als lid van de beroepscommissie een stevige bijdrage te leveren. Met vriendelijke groet, Micha Lubbers 16

17 Huishoudelijk Reglement HR 1 Politiek Programma Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 3:4 Congresvoorstellen: indienen Lid 1 Gewone voorstellen die het Congres behandelt zijn: a. Moties, dit zijn nieuwe of vervangende politieke standpunten; b. Resoluties, dit zijn meerdere politieke standpunten rondom hetzelfde thema ingediend als een lopende tekst; c. Wijzigingen van het beginselmanifest, dit reglement of de statuten; d. Beslispunten, dit zijn organisatorische besluiten van tijdelijke aard; e. Tijdelijke moties, dit zijn politieke standpunten over tijdelijke onderwerpen. - Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 3:4 Congresvoorstellen: indienen Lid 5 Het beginselmanifest, als bedoeld in artikel 2 van de statuten, wordt los gepubliceerd. - Indiener: LB Toevoeging bestaande tekst Artikel 3:4 Congresvoorstellen: indienen Lid 6 Het landelijk bestuur bepaalt in overleg met het presidium welke thema s centraal staan op het congres. Moties en resoluties die hier niet onder vallen worden niet inhoudelijk besproken. - AHR 1.1 Indiener: Den Haag Vervangen bestaande tekst: Lid 6 Het landelijk bestuur bepaalt in overleg met het presidium welke thema s centraal staan op het congres Het congres bepaalt voor het daaropvolgende congres welke thema s centraal staan op het congres. Mocht de actualiteit valide argumenten creëren om dit te willen veranderen in aanloopt naar het congres, dan moet dit via de Adviesraad. Leve het congres. Het congres dient te bepalen waar we over debatteren, niet het LB. Hoe we dit op het congres aankleden moet op de eerstvolgende adviesraad worden besproken. Preadvies: afwijzen In de huidige situatie bestaat er al genoeg mogelijkheden om onderwerpen op de agenda te plaatsen AHR 1.2 Indiener: Den Haag Vervangen bestaande tekst: Moties en resoluties die hier niet onder vallen worden niet inhoudelijk besproken, artikel 3:4 Lid 6 Moties en resoluties die hier niet onder vallen worden niet inhoudelijk besproken, tenzij iemand hier iemand hier behoefte aan heeft. Een maatregel die weer bedoeld is om het aantal besprekingen van moties in te perken. JS Den Haag vind ook dat er teveel moties behandeld worden. Wij willen wel dat als individuen/afdelingen/werkgroepen debat willen dat die mogelijkheid ook er moet zijn. Daarom willen wij dat als iemand daar behoefte aan heeft diegene debat kan aanvragen. De meeste moties zullen dan alsnog snel gaan, maar potentieel goed debat wordt niet aangetast. Laten we alstublieft het debat hoog in het vaandel hebben en niet de kwaliteit van het debat proberen beter te maken door debat te weigeren op het congres. Dit werkt niet. Wij stellen voor dat het presidium, het LB en de Adviesraad een zeer goede uitgebreide discussie gaan voeren over de toekomst van ons congres. Preadvies: overnemen 17

18 AHR 1.3 Indiener: Amsterdam Toevoegen achter presidium, artikel 3:4 Lid 6 en de adviesraad. Het congres is van alle leden, niet alleen het presidium en het LB. Daarom moet de onderwerpkeuze voor het congres in breder verband gedaan worden. Omdat een half jaar van tevoren wel erg vroeg is en er geen andere mogelijkheid dan het congres is om alle leden te raadplegen, is de adviesraad een goede plek om die keuze te maken. Preadvies: gewijzigd overnemen Adviesraad vervangen door afdelingen en werkgroepen. Aangezien de adviesraad voor het najaarscongres te kort voor het congres plaatsvindt HR 2 Bekendmaking Congresvoorstellen Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 3:5 Congresvoorstellen: bekendmaking Lid 8 De secretaris publiceert de Derde Congreskrant en zorgt er voor dat: a. aangenomen moties worden verwerkt in de standpunten database op de website; b. de uit aangenomen resoluties voorvloeiende standpunten worden verwerkt in de standpunten database. c. Op de site een overzicht staat van de door het congres gekozen personen en geldende beslispunten. - AHR 2.1 Indiener: LB Schrappen bestaande tekst Artikel 5:2 Bevoegdheden Lid 5 Het presidium houdt een overzicht bij van de geldende Congresbesluiten van tijdelijke aard. Door de toevoeging van 3:5 Lid 8 c vervalt 5:2 Lid 5. HR 3 Samenvoegen Afdelingen Indiener: LB Toevoegen nieuwe tekst Artikel 9:4 Samenvoeging en opheffing Lid 1 Afdelingen kunnen fuseren met instemming van het landelijk bestuur. Momenteel is er in het HR nog geen procedure vermeldt over het fuseren van afdelingen. AHR 3.1 Indiener: Sylvestro Lorello Lid 1. Afdelingen kunnen fuseren met instemming van het landelijk bestuur en de voorzitters van de afdeling, indien de beroepscommissie geen gegrond bezwaar heeft ontvangen in de daarvoor vastgestelde periode. Lid 2. Als het voornemen tot fuseren bekend wordt gemaakt hebben leden van de betreffende afdelingen het recht om bezwaar te maken tegen de fusie bij de beroepscommissie tot vier weken na de publieke aankondiging. Lid 3. De beroepscommissie kan een bezwaar uitsluitend gegrond verklaren als het lid aannemelijk maakt dat de betreffende afdelingen niet kunnen waarborgen dat de leden van de fuserende afdelingen net zoveel kansen hebben om te participeren in politieke activiteiten als voorheen. Bij een fusie tussen afdelingen is het belangrijk om er voor te zorgen dat de leden nog net zoveel politiek betrokken blijven als voorheen. Te grote afdelingen kunnen dit belemmeren, waardoor het dominante gebied zich verrijkt met extra subsidiegelden en de andere gebieden in politiek verval raken. Preadvies: overnemen 18

19 HR 4 ECOSY en IUSY Vertegenwoordiger Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 6:4 Congresbenoemingen: Functies Lid 1 Het congres kiest, op voordracht, voor een termijn van twee jaar, tijdens het najaarscongres: a. IUSY/ECOSY vertegenwoordiger; b. Hoofdredacteur LAVA. De JS heeft zowel een ECOSY als een IUSY vertegenwoordiger. Door het bundelen van de functies heeft de vertegenwoordiger meer contactmomenten in het buitenland. Daardoor kan de vertegenwoordiger makkelijker schakelen tussen ECOSY en IUSY en er is één gezicht binnen de JS is voor vragen over de internationale organisaties. Als laatste zal het samenvoegen van de functies betekenen dat er een betere financiële ondersteuning van de vertegenwoordiger kan komen. Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 12:8 Cadeaus Lid 2 Richtprijs voor een cadeau bij aftreden is E 30 voor: landelijk bestuursleden, hoofdredacteur LAVA en IUSY/ECOSY vertegenwoordiger. IUSY en ECOSY vertegenwoordiger wordt heden één functie. HR 5 Opheffen Afdelingen Indiener: LB Toevoegen nieuwe tekst Artikel 9:4 Samenvoeging en opheffing Lid 2 Het landelijk bestuur kan een afdeling opheffen met voorafgaande instemming van de adviesraad. Het banksaldo van een opgeheven afdeling valt toe aan de vereniging. Zie samenvoegen afdelingen. HR 6 Aanvraag Subsidies Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 12:4 Subsidies: aanvraag Lid 2 De aanvraag wordt ingediend middels een naar de penningmeester en dient ten minste: a. drie werkdagen van te voren ingediend voor bedragen tot E 100; b. één werkweek van te voren worden ingediend voor bedragen tot E 500; c. één maand van te worden ingediend voor bedragen van E 500 of meer. - AHR 6.1 Indiener: Amsterdam Afdelingen kunnen per drie maanden subsidie aanvragen door bij het landelijk bestuur een begroting in te dienen voor het aankomende kwartaal. Dit dient twee weken voor het begin van het betreffende kwartaal ingediend te zijn middels een naar de penningmeester. Bij het toekennen van deze subsidie worden de bestedingen over het afgelopen kwartaal gecontroleerd. Wanneer het bedrag dat daadwerkelijk is uitgegeven afwijkt van de eerder uitgekeerde begroting kan dit doorberekend worden in de subsidie van de volgende periode. Actieve afdelingen worden gestraft voor hun activiteit als ze voor alles wat ze doen opnieuw subsidie aan moeten gaan vragen. Wel is het goed dat er een andere manier komt om het geld te verdelen, want op de huidige manier blijft er teveel geld hangen bij inactieve afdelingen. Actieve afdelingen kunnen prima inschatten hoeveel activiteiten ze in drie maanden gaan organiseren en hoeveel dat gaat kosten. Daarom is het een kleine moeite om daar een globale begroting voor op te stellen. Een afrekening is eveneens niet al te lastig. Op die manier blijven de kosten overzichtelijk en wordt er geen geld verspild, terwijl actieve afdelingen zich niet voor ieder wissewasje hoeven te verantwoorden bij het LB. Preadvies: Afwijzen Het mag wel, maar het is niet iets om in het HR vast te leggen, bovendien is het vrij bureaucratisch. 19

20 HR 7 Aanvraag subsidies Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 12:5 Subsidies: toekenning en afwijzing Lid 1 Het landelijk bestuur besluit binnen: a. één werkdag voor bedragen tot E 100; b. één werkweek voor bedragen van E 100 of meer; Een verbetering van de efficiëntie en daadkrachtigheid wordt door het LB mogelijk gemaakt met deze wijziging. Tot nu toe was de termijn maar liefst zes weken! (drie bij minder dan E 250) AHR 7.1 Indiener: Amsterdam Toevoegen aan tekst/gehele tekst wijzigen (laatste indien amendement op HR 6 wordt aangenomen) Het bedrag wordt van tevoren reeds uitgekeerd. Eventuele discrepanties worden met de volgende subsidieaanvraag verrekend. Als er van afdelingen verlangd wordt dat zij met 1500 euro hun basiskosten dekken, is het niet fair om vervolgens te verwachten dat zij de gemaakte kosten voor activiteiten voorschieten. Zeker bij grote activiteiten die laat in het boekjaar plaatsvinden, is dit onhandig. Bovendien is dit een ontmoedigend signaal. Preadvies: afwijzen Irrelevant op dit artikel, het gaat immers alleen over wanneer het LB besluit om geld uit te keren. Toevoeging staat al bij 8,1 HR 8 Uitbetaling Subsidies Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 12:6 Subsidies: uitbetaling Lid 1 Na afloop van de activiteit of het project dient de organisator een afrekening in om het subsidiebedrag vast te stellen. Geld wordt in het nieuwe voorstel vooraf toegekend en achteraf uitbetaald. AHR 8.1 Indiener: Amsterdam Het bedrag wordt van tevoren reeds uitgekeerd. Eventuele discrepanties worden met de volgende subsidieaanvraag verrekend. Preadvies: gewijzigd overnemen In samenspraak met de penningmeester wordt gekeken in hoeverre het noodzakelijk is om een voorschot op het subsidiebedrag te verstrekken. Na afloop van de activiteit of het project dient de organisator een afrekening in om het subsidiebedrag vast te stellen. HR 9 Afdelingsafdracht Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 12:7 Afdelingsafdracht Lid 1 Een afdeling ontvangt per jaar E 15 per lid. Hierbij geldt een maximum van E per afdeling. - 20

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch Voorwoord Partijvoorzitter Congresinformatie C100 1 november 2014 Welkom Beste Democraten, Van harte welkom

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Workshop Besturen & beleid maken

Workshop Besturen & beleid maken Workshop Besturen & beleid maken organisatie visie & beleid activiteiten middelen medewerkers sfeer & imago communicatie verandering vof Jan Klumper Marjolijn Lamme Bij het reilen en zeilen van een vereniging

Nadere informatie