Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant"

Transcriptie

1 Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...8 Overzichtskaart...9 Bereikbaarheid...10 Halfjaarverslag Landelijk Bestuur...11 Vacatures Landelijk Bestuur - Penningmeester ScoutingCie IUSY/ECOSY Vertegenwoordiger Beroepscommissie Huishoudelijk Reglement HR 1 Politiek Programma HR 2 Bekendmaking Congresvoorstellen...18 HR 3 Samenvoegen Afdelingen...18 HR 4 ECOSY en IUSY Vertegenwoordiger HR 5 Opheffen Afdelingen HR 6 Aanvraag Subsidies HR 7 Aanvraag subsidies HR 8 Uitbetaling Subsidies HR 9 Afdelingsafdracht Beslispunten...22 B 1 ScoutingCie...22 B 2 Online Preadvisering...23 B 3 Kiloknallers bij de JS...23 B 4 Cohen en Ploumen op de biechtstoel...24 B 5 Leve het congres...24 Moties, Hoofdstuk 2: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap...25 M 1 Openbaar Onderwijs...25 M 2 Bijzonder Onderwijs...25 M 3 Schoolzwemmen...26 M 4 Schoolgym...26 M 5 Passend Onderwijs...27 M 6 Voortgezet Onderwijs...27 M 7 Langstudeerboete M 8 Sfeer M 9 Sfeer...29 M 10 Religie...29 M urennorm M 12 MBO M 13 Onderwijs M 14 Competentiegericht Onderwijs M 15 OV-Jaarkaart M 16 Doorstroom MBO naar HBO...32 M 17 Kunst- en cultuursubsidies...32 Moties, Hoofdstuk 3: Zorg...33 M 18 Zorgverzekering...33 M 19 Gameverslaving...33 M 20 Erkenning Ziektes...34 M 21 Voorkomen en afbreken zwangerschap...34 M 22 Geslachtsregistratie...35 Moties, Hoofdstuk 4: Economie...36 M 23 Inleiding Armoede...36 M 24 Sociale Voorzieningen...36 M 25 Schulden...37 M 26 Armoedeval...37 M 27 Arbeidsvoorwaarden Migranten...37 M 28 Ontslagrecht...38 M 29 Vakbonden I...38 M 30 Vakbonden II...38 M 31 Wet Werk en Bijstand

3 M 32 Wajong M 33 WW M 34 Wet Werken naar Vermogen M 35 60% Belastingschijf M 36 Booij Belasting...42 M 37 Eurobonds...42 M 38 Vergrijzing...43 M 39 AOW...43 M 40 Afschaffen doorsneepremie...43 M 41 Pensioen...44 M 42 Nationaal Pensioenfonds...45 Moties, Hoofdstuk 5: Milieu en Energie...47 M 43 Duurzame Energievoorziening...47 Moties, Hoofdstuk 6: Woningmarkt en Ruimtelijke ordening M 44 Probleem en oorzaken M 45 Leegstand M 46 Benodigde Wet- en Regelgeving...49 M 47 Afschaffen belastingen en subsidies woningmarkt...49 M 48 Verdichting en herbestemming bestaande bebouwing...50 M 49 Ruimtelijke besluitvorming...50 M 50 Toegankelijke openbare ruimte M 51 Stedelijke kunstprojecten M 52 Welstandscommissies M 53 Sociale Huur M 54 Bedrijventerreinen...52 M 55 Recreatie...52 M 56 Landelijk achterstandgebied...52 M 57 Welvarende landelijke gebieden...53 M 58 Inleiding Voorzieningen...53 M 59 Oorzaak...54 M 60 Ontbreken voorzieningen...54 M 61 Infrastructuur...54 M 62 Onderwijs in afgelegen gebieden...54 M 63 Natuur Eerst...55 M 64 Groene Zones...55 M 65 Investeren in Economische Bedrijvigheid...55 M 66 Plattelandseconomie...56 M 67 Grondprijsdifferentiatie...56 M 68 Vergrijzing...57 M 69 Compensatie...57 M 70 Ophokplicht...57 Moties, Hoofdstuk 9: Internationaal...58 M 71 Palestina...58 M 72 Slagvaardig Europa...58 Moties, Hoofdstuk 10: Democratie & Rechtstaat...59 M 73 Grondbeginselen Democratie...59 M 74 Kieslijst Volksvertegenwoordiging...59 Niet ontvankelijk verklaarde Amendementen M M Vertrouwenspersonen...62 Presidium...62 De Internationale...64 Bella Ciao

4 Voorwoord Beste congresganger, Voor je ligt de tweede congreskrant voor het najaarscongres in Nijmegen. Allereerst wil ik alle afdelingen, werkgroepen en leden bedanken die voorstellen hebben ingediend. Het beloofd wederom een mooi congres te gaan worden. Samen met de congrescommissie hebben we ons best gedaan om het een onvergetelijk weekend te maken. Tevens zitten in deze versie een aantal taalkundige aanpassingen en zijn fouten gecorrigeerd die in de eerste versie waren geslopen. Zoals velen van jullie al weten legt Marnix Brinkman (de huidige penningmeester) per het najaarscongres zijn functie neer. Dat betekent dat we op dit congres ook een nieuwe penningmeester kiezen voor een periode van een half jaar. Daarnaast zal op dit congres ook voor het eerst een gezamenlijke internationale vertegenwoordiger worden gekozen (IUSY/ECOSY vertegenwoordiger). Dit is naar aanleiding van een uitspraak van het voorjaarscongres en de adviesraad in september. Met revolutionaire groet, Dennis Tak Vicevoorzitter/secretaris Jonge Socialisten in de PvdA 4

5 Procedures Congres Algemeen Het congres heeft het hoogste gezag binnen de JS en komt tweemaal per jaar bijeen. Op het congres hebben alle aanwezige leden stemrecht (elk lid heeft één stem). Op het congres wordt de politiek inhoudelijke en organisatorische lijn van de JS bepaald. Dit gebeurt door discussie en uiteindelijk stemming over voorstellen in de vorm van resoluties, moties, beslispunten, wijzigingen van het huishoudelijk reglement en amendementen. Voorstellen op het congres De volgende voorstellen komen op het congres aan de orde: Resolutie: voorstel om een heel hoofdstuk of een of meer paragrafen van het politiek programma te wijzigen. Motie: inhoudelijk wijzigingsvoorstel op (een deel van) één paragraaf van het politiek programma. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR), andere reglementen en statuten. Beslispunt: organisatorisch voorstel dat niet kan worden opgenomen in een reglement omdat het niet gaat om een permanente wijziging van de organisatiestructuur. Tijdelijke motie: voorstel voor een politiek standpunt dat niet kan worden opgenomen in het Politiek Programma, omdat het op een of andere manier tijdelijk van aard is. Amendement: op bovengenoemde voorstellen kunnen amendementen (wijzigingsvoorstellen) worden ingediend. Door amendementen ontstaat discussie op het congres, aangezien er dan gekozen kan worden tussen verschillende voorstellen. Preadvies: als er een amendement wordt ingediend op een voorstel, mag de indiener van dat voorstel reageren. Zo wordt de discussie al vóór het congres op papier gevoerd. De preadviezen zijn opgenomen in de Tweede Congreskrant. De indiener van het voorstel kan aangeven of het amendement een verbetering is (preadvies om het amendement over te nemen), of juist niet (preadvies om het amendement af te wijzen). De indiener van het voorstel kan ook adviseren om het preadvies gewijzigd over te nemen. Actuele motie: een inhoudelijk voorstel over iets actueels. Een actuele motie kan worden ingediend door individuele leden, afdelingen, werkgroepen of het LB. Een actuele motie kan op het congres zelf nog worden ingediend, maar moet wel actueel zijn geworden na het sluiten van de termijn voor het indienen van tijdelijke moties. Het congres Het congres wordt voorgezeten door het presidium, dat uit vijf leden bestaat. Vier gekozen leden (en twee plaatsvervangers) en de secretaris van het landelijk bestuur. De namen van de presidiumleden zijn opgenomen in het namenoverzicht. Bij aanvang van het congres doet het presidium een voorstel voor de Congresagenda. Het Congres stelt deze zelf vast. Als je iets wil veranderen in de agenda kun je (mondeling) een ordevoorstel doen bij het agendapunt Vaststellen Congresagenda. Spreekregels Bij elk stuk heeft eerst de indiener van het stuk het woord om een korte inleiding te geven. Daarna worden de amendementen behandeld. Als er meerdere amendementen zijn over dezelfde alinea, wordt het meest verstrekkende amendement als eerste behandeld. Bij elk amendement heeft eerst de indiener het woord. Vervolgens krijgen de leden het woord die daarvoor in een rij bij de microfoon zijn gaan staan (de sprekersrij). Ook krijgt het landelijk bestuur het woord en de indiener van het voostel. Het laatste woord is voor de indiener van het amendement, daarna wordt er gestemd. Als er gediscussieerd en gestemd is over alle amendementen, volgt een discussie over het gehele, geamendeerde voorstel. De indieners van het voorstel kunnen het voostel dan nog intrekken. Nadat de indiener van het voorstel het laatste woord heeft gekregen, wordt er gestemd ver het voorstel. Het kan dus gebeuren dat na een uitgebreide discussie over amendementen het voorstel verworpen wordt. Over delen van voorstellen waarop geen amendement is ingediend, wordt in principe niet gesproken. Het presidium bepaalt de precieze spreekvolgorde. Het presidium deelt zondig spreektijd bij de behandeling van de voorstellen toe. Als een lid het niet eens is met de manier van discussievoeren, met de orde, kan dat lid een ordevoorstel doen (mondeling). Dit voorstel wordt dan onmiddellijk in behandeling genomen. Oproepen Aan het begin van het Congres worden leden gekozen voor de stemcommissie en de redactiecommissie. De stemcommissie is verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen, zowel bij de verkiezingen als bij stemmingen bij handopsteken. De redactiecommissie legt vast welke voorstellen en amendementen worden aangenomen en verworpen en wat de uiteindelijke tekst is van de aangenomen voorstellen (met alle amendementen erin verwerkt). Deze worden gepubliceerd in de derde congreskrant. De derde congreskrant wordt uitgebracht door de vicevoorzitter/secretaris en vastgesteld door het presidium. 5

6 Congresprogramma Zaterdag 19 november 2011 Tijd Activiteit Locatie Inschrijven De Ark Welkomst + ALV Gedeelte Nieuwe leden programma Job Cohen Plenair Lunch Workshopronde I - Internationale Mannendag - Werkgroep Emancipatie en Diversiteit - Robert de Ruijter - social media en politiek - Stijn Verbruggen en Jeroen Fritz - sociaaldemocratie op lokaal niveau Plenair Voorzittersdebat Partijbestuur PvdA - Piet Boekhoudt - René Kronenberg - Hans Spekman Voorstellen Kandidaten Uitreiking prijs JS-Man Inchecken Hotel Diner Laat Feest Opening door Rutger Zwart, fractievoorzitter PvdA Nijmegen Café van Buren / Amrâth Hotel Vivaldis Grand Café Zondag 20 november 2011 Tijd Wat Locatie Ontbijt Amrâth Hotel Verkiezingen De Ark Plenair Lunch Workshopronde II - Erik de Baedts Kan de JS de wereld nog verbeteren? (Duurzaamheid) - Eurocrisis door Maruschka Gijsbertha en Thomas Ronnes - Wandeling door Nijmegen Plenair Uitslag verkiezingen Afsluiting Voorzitter 6

7 Congreslocaties Congreslocatie Ark van Oost Cipresstraat HR Nijmegen Slaaplocatie Amrâth Hotel Belvoir **** Graadt van Roggenstraat AX Nijmegen 7

8 Eetlocatie Café van Buren Molenstraat HC Nijmegen Feestlocatie Vivaldis Grand Café Waalkade Xp Nijmegen 8

9 Overzichtskaart Treinstation Nijmegen Ark van Oost Cipresstraat HR Nijmegen Café van Buren Molenstraat HC Nijmegen Vivaldis Grand Café Waalkade Xp Nijmegen Amrâth Hotel Belvoir **** Graadt van Roggenstraat AX Nijmegen 9

10 Bereikbaarheid Congreslocatie Vanaf station Nijmegen kun je het beste een van de volgende lijnen nemen: Lijn 3, 4 richting St. Maartenskliniek, uitstappen bij halte Broerweg. Vanaf daar 4 minuten lopen. (reistijd 18 minuten) Lijn 8 richting Berg en Dal Hamerlaan, uitstappen bij halte Hengstdalseweg/Broerdijk. Vanaf daar 2 minuten lopen. (reistijd 18 minuten) Lijn 80 richting Millingen aan de Rijn, uitstappen bij halte Pompweg. Vanaf daar 12 minuten lopen. (reistijd 22 minuten) Eet-, Feest- en Slaaplocatie Nadat je de congreslocatie hebt verlaten, ga je per bus richting het station en vanaf daar loop je naar de eetlocatie. De afstand tussen de overige drie locaties is onderling ongeveer 10 minuten lopen. Na het feest kun je dus nog even genieten van een romantische wandeling langs de Waal met je net ontmoete avondliefde. 10

11 Halfjaarverslag Landelijk Bestuur Vrienden, Het eerste halfjaar zit er al weer op, de tijd is voorbij gevlogen. We zijn enthousiast van start gegaan en in dit verslag kun je lezen waar we ons zoal mee bezig hebben gehouden. Politiek Op politiek vlak hebben we ons op een aantal punten flink uitgelaten. Goed voorbeeld daarvan is het pensioenakkoord, zo hebben we gedemonstreerd in de tweede kamer en een motie ingediend op de politieke ledenraad waarin we ons uitspreken tegen het pensioenakkoord. Om met een goed alternatief te komen hebben we samengewerkt met de AVV, DWARS, JD, JOVD en SGPJ. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een manifest dat reeds mensen hebben ondertekend. Daarnaast is ook de Eurocrisis niet aan ons voorbij gegaan, we hebben gepleit vóór Euro-obligaties en strenger toezicht. Daarnaast heeft het landelijk bestuur zich via diverse kanalen ook negatief uitgelaten over de mogelijke introductie van belasting op financiële transacties. Verder zijn we druk bezig met de voorbereiding van de masterclass woningmarkt. Bovendien ook niet onbelangrijk zijn we als JS verscheidene keren in de media geweest om ons licht te laten schijnen over waar het met de PvdA heen moet. Die vraag zal ons het komende half jaar en daarna zeker nog bezig houden. Financiën Op het gebied van de financiën is de afgelopen maanden veel gebeurd. De JS heeft afscheid genomen van de bureaucoördinator, wat er toe heeft geleid dat de penningmeester een aantal extra taken op zich heeft genomen op het gebied van financiën en de boekhouding. De meerjarenbegroting die in juni werd gepresenteerd is verder gespecificeerd in een sluitende begroting voor 2012 en ook hebben we als bestuur een voorstel gedaan om over te stappen op een nieuw model voor de financiering van afdelingen. Tobben blijft het met de ING, die nog onvoldoende meewerkt met de afdelingen. Organisatie Binnen de organisatie van de JS lag er nog een opdracht die dit bestuur mee had gekregen van onze voorgangers, ervoor zorgen dat de afspraken uit het convenant met de PvdA goed worden nageleefd en waarnodig juist uitgevoerd door zowel JS als PvdA. Met ingang van 1 september werken we volledig volgens de nieuwe afspraken. Op de adviesraad in mei is ook gevraagd aan het presidium en bestuur om te kijken naar nieuwe mogelijkheden om het scouten van talent in de vereniging te verbeteren. Hierover hebben we in september op de adviesraad met elkaar gesproken en wij zijn erg blij met de uitkomsten. Tevens verwelkomen wij initiatieven die vanuit de leden die op dit terrein zijn opgezet. We zien dan ook erg uit naar het debat op dit congres over dit onderwerp. Tevens zijn we gestart met de uitwerking van het congres nieuwe stijl. Eén van onze speerpunten is ervoor zorgen dat er meer ruimte is voor debat op het congres en tegelijkertijd ervoor zorgen dat onze standpunten eenvoudiger terug te vinden zijn voor leden en geïnteresseerden. Afdelingen & Trainingen Er zijn goede stappen gezet in de richting van mooie trainingen, te beginnen met het afgelopen PIT weekend. De eerste paar maanden staan vooral in het teken van verkenning, voorbereiding en opzet. In de komende maanden zal het gaan om uitvoering en dan hopen we de JS ers een trainingsprogramma te kunnen bieden waar zij zowel binnen als buiten hun afdeling veel profijt van hebben. In het kader van de afdelingen is het bestuurslid afdelingen en trainingen het hele land afgegaan om input te verkrijgen, maar ook om steun te verlenen daar waar de leden het nodig vinden. De ondersteuning zal blijven en we hopen in de komende maanden meer activiteiten van afdelingen te kunnen bezoeken. 11

12 Internationaal Op internationaal terrein is het laatste half jaar veel gebeurd. Zo waren afgelopen zomer 25 JS ers in Oostenrijk om deel te nemen aan het IUSY festival. Onder leiding van IUSY vertegenwoordiger Dewi Koning werd het een prachtige week vol workshops, discussies en internationale feestjes. Sinds het congres is de Werkgroep Internationaal Beleid bijna maandelijks bij elkaar gekomen met een actieve groep JS ers. De werkgroep is onderdeel van het internationaal team geworden en zal de drijvende kracht achter alle ideeën, discussies en activiteiten van 2012 worden. In januari zal er een internationale resolutie op het PvdA congres verschijnen, een aantal JS ers was aanwezig bij de zomerschool en heeft daar input geleverd voor deze resolutie. Samen met Animo (Vlaamse partnerorganisatie) is er een werkbezoek naar het Joegoslavië Tribunaal geweest. De 25 plekken waren razendsnel vol en dit heeft er toe geleid dat het een tweede keer georganiseerd wordt. De JS heeft op de Afrikadag van zich laten horen tijdens het PJO debat. Daarnaast werd op het afgelopen congres duidelijk dat het belangrijk is dat de JS rechtstreeks contact onderhoudt met haar partnerorganisaties. De warme band met Animo levert steeds betere resultaten op, daarnaast zijn we begonnen contacten met Jusos (Duitse partnerorganisatie) op te zetten. Een groepje JS ers heeft projecten uitgezet op het regionale NRW congres van Jusos. We hebben ook een vervolguitnodiging voor het nationale congres ontvangen. De JS was aanwezig bij het congres van SSU (Zweedse partnerorganisatie) en we hebben met vier JS ers een week lang DSU (Deense partnerorganisatie) ondersteund bij de nationale verkiezing. Diverse afdelingen hebben aangegeven een partnerstad te zoeken wat mogelijk zou kunnen leiden tot uitwisselingen op afdelingsniveau. Afgelopen jaar zijn er twee JS ers als proef naar het Europarlement geweest. Sindsdien hebben we gekeken naar de mogelijkheden om dit te voort te zetten. Komen jaar mogen 6 JS ers een dag naar het Europarlement voor een snuffelstage bij een Europarlementariër. Aan de hand van motivatiebrieven zullen we mensen hiervoor selecteren. Leden In de zomer zijn we op bijna 20 verschillende plekken geweest om de JS onder studenten te promoten. We hebben dit jaar voornamelijk geprobeerd om mensen informatiepakketjes aan te smeren. Dit is een kleinere stap voor studenten dan dat ze meteen lid worden, en wij hebben de gegevens van de geïnteresseerde zodat we ze na kunnen bellen. Hierdoor zijn er relatief veel nieuwe leden bijgekomen. Nieuwe ledentraject samen met Jochem Rietjens. Voorgaande jaren was er per jaar één nieuwe ledendag, georganiseerd in samenwerking met de PvdA. Dit jaar willen we meerdere nieuwe ledenactiviteiten organiseren, zodat op ieder moment van het jaar een geschikt moment is om in te stappen. De ideeën hiervoor zijn samen met Jochem Rietjens uitgewerkt, ze moeten nu alleen nog uitgevoerd worden. Vorig jaar is er met de PvdA een convenant gesloten. De kern van dit stuk is dat we meer willen samen werken op het gebied van ledenwerving. Nog voor het congres zijn alle PvdA leden onder de 28,die niet lid zijn van de JS, benaderd voor het nieuwe combilidmaatschap. Vanaf januari is het combilidmaatschap nog voordeliger. Daarnaast zijn we samen met de PvdA bezig om MBO ers te benaderen. Communicatie & Campagnes In de afgelopen periode zijn de overkoepelende lijnen van communicatie vooral neergezet. Naast de eerste stappen voor het opzetten van een permanent campagneteam zijn er veel besprekingen geweest over de online communicatiemogelijkheden van de Jonge Socialisten. Deze gesprekken zijn in een vergevorderd stadium. Er is veel rekening gehouden met de opmerkingen vanuit verschillende afdelingen. De professionalisering moet zich verder doorzetten naar de huisstijl van de afdelingswebsites. Elke afdelingswebsite moet er hetzelfde uitzien, met dezelfde zeer uitgebreide mogelijkheden ten aanzien van online communicatie. Dit is kostenbesparend, want de afdelingen hoeven dan niet zelf hun hosting te regelen, maar het is vooral makkelijker overdraagbaar, omdat het een beheersbaar, generiek, systeem is. Ook zal de nieuwsbriefmogelijkheid, zoals reeds nu door het 12

13 landelijk bestuur gebruikt wordt, beschikbaar komen voor alle afdelingen, wat ook de herkenbaarheid van onze vereniging ten goede zal komen naar leden en geïnteresseerden. Eveneens zijn we druk in de weer met de PvdA aangaande samenwerking op het gebied van ledenwerving en campagnevoeren, zo zijn er verregaande gesprekken met Tanja Jadnanansing om acties te organiseren op het gebied van onderwijs en zijn we reeds nu al druk bezig met het plannen van activiteiten rondom het thema voor het voorjaar, vrouwenhandel. In het kader van het vooruitblikken hopen we op een stabiel en actief permanent campagneteam. De aanmeldingen daarvan blijven helaas wat achter. Dat maakt het lastig om nu al actief aan de slag te gaan: alleen kunnen we niks, samen werkt beter! De website zal medio 2012 in volledig vernieuwde vorm (technologie, niet design) online verschijnen. Ook is er dan een nieuw systeem beschikbaar, waarbij het spam probleem, waar afdelingen en werkgroepen last van hebben, opgelost zal zijn. Deze combinatie van interne aanpassingen en extern vlammen zorgt ervoor dat we onwijs veel zin heb in de komende periode en samen met jullie de vereniging bekender en activistischer te maken! Met rode groet, Rick Jonker, voorzitter Dennis Tak, vicevoorzitter/secretaris Marnix Brinkman, penningmeester Jules Blaisse, politiek secretaris Jean-Micheal Derksen, bestuurslid communicatie & campagnes Maruschka Gijsbertha, bestuurslid afdelingen & trainingen Emma van de Meerendonk, bestuurslid leden Eva Ruijters, internationaal secretaris 13

14 Vacatures Landelijk Bestuur - Penningmeester Beste vrienden, Naar aanleiding van de oproep tot kandidaatstelling voor het penningmeesterschap in de Eerste Congreskrant van het Najaarscongres 2011 stel ik mijzelf kandidaat. Ik zal mijzelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Toon Geenen, 22 jaar en geboren en getogen in Amsterdam. Ik studeer politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en ben daarnaast stadsdeelraadslid in Amsterdam Zuidoost (ook bekend als de Bijlmer). Dat was zonder de Jonge Socialisten vast anders gelopen; onze vereniging heeft mij ontzettend veel vriendschappen, inzichten, gedachten en gezelligheid gegeven. Ik stel mij vooral kandidaat omdat ik hou van de JS en mij daar graag nog meer voor wil inzetten. De afgelopen jaren was ik respectievelijk secretaris, voorzitter en penningmeester van de afdeling Amsterdam. In die periode heb ik veel ervaring opgedaan met zowel de politieke als organisatorische kant van het bestuurswerk bij de Jonge Socialisten. De penningmeester heeft als taak te zorgen voor een transparante boekhouding, en houdt controle over de uitvoering van de begroting. De JS heeft het afgelopen jaar een groot tekort omgebogen in een bescheiden overschot, door betere afspraken met de PvdA en kostenbesparingen. Nu gaat het erom dat de financiën zoveel mogelijk naar wens van de leden wordt ingezet. Als penningmeester wil ik daar aan bijdragen. Als penningmeester heb ik ook nog buiten de Jonge Socialisten ervaring. Ik ben voorzitter en penningmeester geweest van beheersstichting Het Gespuis, die een jongerenpand huurt waarin diverse jongeren hun activiteiten kunnen ontplooien, en heb zodoende ook ervaring met fondsenwerving, contact met accountants en zowel interne als externe (financiële) verslaglegging. Graag zou ik mij de komende periode inzetten voor de onze mooie rode vereniging, om mee te helpen aan het herstel van de sociaaldemocratie en de PvdA, want dat is hard nodig. Voor vragen aan mij kan iedereen altijd bellen ( ) of mailen Met vriendelijke groet, Toon Geenen 14

15 ScoutingCie Gewaardeerd congres, Graag wil ik mij via deze weg verkiesbaar stellen voor de scoutingcie der Jonge Socialisten (JS). De reden daarvoor is dat ik denk dat het talent binnen de JS genoeg kans moet krijgen om de JS vooruit te helpen. Via een scoutingcie zal dergelijk talent gespot kunnen worden en floreren binnen de JS. Afgelopen jaren heb ik mij via verschillende bestuurlijke functies binnen de JS Groningen ingezet. Een van de taken van een bestuur is het zorgen voor deugdelijke opvolging, de ervaringen omtrent scouting uit mijn periode als afdelingsvoorzitter zou ik dan ook graag willen gebruiken in de scoutingcie en daarmee voor de JS. Als lid van de scoutingcie zal ik mij hard maken voor een brede selectie aan kandidaten voor het volgende landelijk bestuur. Ik zal er dan ook naar streven dat het congres in het voorjaar daadwerkelijk wat te kiezen heeft. Binnen de JS loopt veel toptalent rond, het zou zonde zijn als dit talent verloren gaat. Ik hoop op jullie steun zodat we met de scoutingcie goede nieuwe kandidaten kunnen scouten voor het landelijk bestuur. Met strijdbare groet, Huub Kappert Beste JS-ers, Doormiddel van deze brief kandideer ik mij voor de scoutingcommissie. Ik ben Lieke Kuiper, ik ben achttien jaar oud en kom uit Linschoten. Dit dorp ligt in de gemeente Montfoort vlak naast Woerden, waar ik naar school ga. Ik ga er vanuit dat ik dit jaar mijn gymnasiumdiploma haal en ik ben van plan mijn natuur & gezondheid/natuur & techniek profiel te gebruiken om biomedische wetenschappen te studeren. Toen ik op mijn tiende besloot dat ik lid wilde worden van de JS, omdat ik vond dat Nederland socialer moest, moest ik tot mijn veertiende wachten voordat dit mocht. Ondanks dat ik in het begin iedereen erg oud vond, voelde ik me vrij snel thuis. Al vier jaar kom ik nu geregeld naar activiteiten en sinds deze zomer zit ik in het Utrechts afdelingsbestuur. Het lijkt me erg leuk om me ook actiever voor de landelijke JS in te zetten. Ik wil graag actief meewerken om de goede mensen die we in de afdelingen hebben te motiveren taken binnen de landelijke Jonge Socialisten in de PvdA op zich te nemen. De JS is ook een kweekvijver en het lijkt me erg eervol mee te mogen werken aan het scouting van het talent. Ik denk dat ik dit kan omdat ik in de loop van de jaren de gebruiken en mensen bij de JS goed heb leren kennen. Ik barst van het enthousiasme en hoop jullie vertrouwen te krijgen dat in de scoutingcommissie te gebruiken. Liefs, Lieke Kuiper Aangezien er zich nog geen oud-lb ers hebben aangediend voor de scoutingscommissie heropenen we de kandidaatstelling tot zaterdag 19 november Je kunt je kandidatuur indienen bij Dennis Tak, IUSY/ECOSY Vertegenwoordiger Beste JS leden, Ik zal beginnen met mijzelf kort voor te stellen. Mijn naam is Fatihya Abdi, ben 20 jaar oud en studente Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik woon nu in Soest en ben ruim 3 jaar actief bij de Jonge Socialisten en de PvdA. Ik ben momenteel algemeen bestuurslid bij de JS Utrecht en was hiervoor coördinator van Werkgroep Emancipatie. Ook zit ik in de redactie van ons ledenblad, Lava en heb ik me veelvuldig tijdens de afgelopen campagnes voor de JS ingezet als vrijwilliger. 15

16 Ik zal kort toelichten waarom ik de volgende ECOSY/IUSY vertegenwoordiger wil worden en vervolgens wat ik daar hoop te bereiken. Om te beginnen, geloof ik als sociaal democraat dat het belang van internationaal karakter onontbeerlijk is voor onze visie. Als ik kijk naar de huidige kredietcrisis, waar onze generatie mee te kampen heeft, maar ook als ik kijk naar veel Afrikaanse landen, waarin armoede, oorlog en onderdrukking nog steeds gewoon zijn, kunnen wij het ons niet permitteren te staan voor de normen en waarden die de sociaal democratie kenmerken en daarbij onze blik alleen richten op Fort Nederland. Nog steeds zijn we er niet in geslaagd om overal in de wereld te zorgen voor sociale rechtvaardigheid én zekerheid, bescherming te bieden aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving, tegenwicht geven aan een maatschappij waarin het collectief belang ondergesneeuwd is geraakt in het geweld van het consumentisme. Maar ook zijn we er niet in geslaagd om kritisch te zijn naar ons succes. Ons succes is zichtbaar in de vele instanties en netwerken die we hebben opgezet waarin we hoopten op een hoog niveau de problemen in de wereld te bestrijden. Echter, zijn deze instituties op veerschillende niveaus een toonbeeld geworden van bureaucratie, talking heads en banencarrousel. Ook in (internationale) jongerenorganisaties als IUSY en ECOSY zie je dit veelvoudig terug. Van het vurige geloof om een wereld te verbeteren en verandering teweeg te brengen in onze samenleving, zie je vooral jongeren die met elkaar debatteren en discussiëren maar zich daarbij afgesloten hebben van de wereld om zich heen. We kunnen niet Europa, of de wereld, veranderen door resoluties en standpunten op te stellen. Niet dat deze onbelangrijk zijn, maar onze main focus zou moeten liggen op het creëren van een internationaal netwerk waarin jongeren uit verschillende landen met elkaar samen kunnen komen, discussiëren en visies uitdelen waardoor wij internationale activiteiten kunnen opzetten. Sommige menen dat dit, helaas genoeg, vaak bij komt als je actief bent in een politieke jongerenorganisatie. Ik geloof hier niet in en verlang ernaar om samen, met jullie, hierin verandering aan te brengen. Weg van de onderhandelingstafel en actief worden. Acties organiseren, debatten initiëren in onze gemeenschap maar belangrijker nog daar buitenom. Als wij, jongeren, dit willen bereiken moeten we ook staan voor hun belangen en daarbij onze progressieve, vooruitziende blik daarbij niet vergeten. Wij, sociaal democraten hebben beetje bij beetje ons internationale karakter vernield door onze eigen kortzichtigheid. We hebben het vertrouwen gelegd in systemen, instanties en beleid waarbij we uit het oog verloren waarvoor we in het eerste plaats deden. Onze prioriteiten zijn van secundair belang geworden ten opzichte van onze zucht naar macht. Zeker IUSY, maar ook in mindere mate ECOSY hebben bijgedragen aan die cultuur van bureaucratisering en talking heads, waarin we het wel hebben over onze idealen en belangen maar vaak genoeg niet eens erin slagen om een rolmodel te vormen voor datgene wat wij prediken. En toch, ondanks, alle kritiek en moeizaamheid waarin zoveel dingen gebeuren in de wereld waar wij als jonge, sociaaldemocraten, aandacht voor moeten vragen en bekritiseren aangezien huidige oplossingen wegblijven of erger nog: gebureaucratiseerd is in organisaties die het netwerk zouden moeten vormen waarin oplossingen zouden moeten geleiden maar simpelweg niet gebeurt. IUSY en in mindere mate, ECOSY, kenmerken zich door hun traditie. Met vriendelijke groet, Fatihya Abdi Beroepscommissie Geachte leden, Bij deze wil ik mij graag kandideren als beroepscommissie lid. Ik ben niet meer actief bij de JS, maar wel bij de PvdA. Voorheen was ik o.a. voorzitter van de afdeling Amsterdam en voorzitter van de werkgroep Hoger Onderwijs. Daarnaast werk ik in het dagelijks leven bij de mooie provincie Noord-Holland. Door mijn ervaringen in de JS ken ik de vereniging goed en ben ik staat om als lid van de beroepscommissie een stevige bijdrage te leveren. Met vriendelijke groet, Micha Lubbers 16

17 Huishoudelijk Reglement HR 1 Politiek Programma Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 3:4 Congresvoorstellen: indienen Lid 1 Gewone voorstellen die het Congres behandelt zijn: a. Moties, dit zijn nieuwe of vervangende politieke standpunten; b. Resoluties, dit zijn meerdere politieke standpunten rondom hetzelfde thema ingediend als een lopende tekst; c. Wijzigingen van het beginselmanifest, dit reglement of de statuten; d. Beslispunten, dit zijn organisatorische besluiten van tijdelijke aard; e. Tijdelijke moties, dit zijn politieke standpunten over tijdelijke onderwerpen. - Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 3:4 Congresvoorstellen: indienen Lid 5 Het beginselmanifest, als bedoeld in artikel 2 van de statuten, wordt los gepubliceerd. - Indiener: LB Toevoeging bestaande tekst Artikel 3:4 Congresvoorstellen: indienen Lid 6 Het landelijk bestuur bepaalt in overleg met het presidium welke thema s centraal staan op het congres. Moties en resoluties die hier niet onder vallen worden niet inhoudelijk besproken. - AHR 1.1 Indiener: Den Haag Vervangen bestaande tekst: Lid 6 Het landelijk bestuur bepaalt in overleg met het presidium welke thema s centraal staan op het congres Het congres bepaalt voor het daaropvolgende congres welke thema s centraal staan op het congres. Mocht de actualiteit valide argumenten creëren om dit te willen veranderen in aanloopt naar het congres, dan moet dit via de Adviesraad. Leve het congres. Het congres dient te bepalen waar we over debatteren, niet het LB. Hoe we dit op het congres aankleden moet op de eerstvolgende adviesraad worden besproken. Preadvies: afwijzen In de huidige situatie bestaat er al genoeg mogelijkheden om onderwerpen op de agenda te plaatsen AHR 1.2 Indiener: Den Haag Vervangen bestaande tekst: Moties en resoluties die hier niet onder vallen worden niet inhoudelijk besproken, artikel 3:4 Lid 6 Moties en resoluties die hier niet onder vallen worden niet inhoudelijk besproken, tenzij iemand hier iemand hier behoefte aan heeft. Een maatregel die weer bedoeld is om het aantal besprekingen van moties in te perken. JS Den Haag vind ook dat er teveel moties behandeld worden. Wij willen wel dat als individuen/afdelingen/werkgroepen debat willen dat die mogelijkheid ook er moet zijn. Daarom willen wij dat als iemand daar behoefte aan heeft diegene debat kan aanvragen. De meeste moties zullen dan alsnog snel gaan, maar potentieel goed debat wordt niet aangetast. Laten we alstublieft het debat hoog in het vaandel hebben en niet de kwaliteit van het debat proberen beter te maken door debat te weigeren op het congres. Dit werkt niet. Wij stellen voor dat het presidium, het LB en de Adviesraad een zeer goede uitgebreide discussie gaan voeren over de toekomst van ons congres. Preadvies: overnemen 17

18 AHR 1.3 Indiener: Amsterdam Toevoegen achter presidium, artikel 3:4 Lid 6 en de adviesraad. Het congres is van alle leden, niet alleen het presidium en het LB. Daarom moet de onderwerpkeuze voor het congres in breder verband gedaan worden. Omdat een half jaar van tevoren wel erg vroeg is en er geen andere mogelijkheid dan het congres is om alle leden te raadplegen, is de adviesraad een goede plek om die keuze te maken. Preadvies: gewijzigd overnemen Adviesraad vervangen door afdelingen en werkgroepen. Aangezien de adviesraad voor het najaarscongres te kort voor het congres plaatsvindt HR 2 Bekendmaking Congresvoorstellen Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 3:5 Congresvoorstellen: bekendmaking Lid 8 De secretaris publiceert de Derde Congreskrant en zorgt er voor dat: a. aangenomen moties worden verwerkt in de standpunten database op de website; b. de uit aangenomen resoluties voorvloeiende standpunten worden verwerkt in de standpunten database. c. Op de site een overzicht staat van de door het congres gekozen personen en geldende beslispunten. - AHR 2.1 Indiener: LB Schrappen bestaande tekst Artikel 5:2 Bevoegdheden Lid 5 Het presidium houdt een overzicht bij van de geldende Congresbesluiten van tijdelijke aard. Door de toevoeging van 3:5 Lid 8 c vervalt 5:2 Lid 5. HR 3 Samenvoegen Afdelingen Indiener: LB Toevoegen nieuwe tekst Artikel 9:4 Samenvoeging en opheffing Lid 1 Afdelingen kunnen fuseren met instemming van het landelijk bestuur. Momenteel is er in het HR nog geen procedure vermeldt over het fuseren van afdelingen. AHR 3.1 Indiener: Sylvestro Lorello Lid 1. Afdelingen kunnen fuseren met instemming van het landelijk bestuur en de voorzitters van de afdeling, indien de beroepscommissie geen gegrond bezwaar heeft ontvangen in de daarvoor vastgestelde periode. Lid 2. Als het voornemen tot fuseren bekend wordt gemaakt hebben leden van de betreffende afdelingen het recht om bezwaar te maken tegen de fusie bij de beroepscommissie tot vier weken na de publieke aankondiging. Lid 3. De beroepscommissie kan een bezwaar uitsluitend gegrond verklaren als het lid aannemelijk maakt dat de betreffende afdelingen niet kunnen waarborgen dat de leden van de fuserende afdelingen net zoveel kansen hebben om te participeren in politieke activiteiten als voorheen. Bij een fusie tussen afdelingen is het belangrijk om er voor te zorgen dat de leden nog net zoveel politiek betrokken blijven als voorheen. Te grote afdelingen kunnen dit belemmeren, waardoor het dominante gebied zich verrijkt met extra subsidiegelden en de andere gebieden in politiek verval raken. Preadvies: overnemen 18

19 HR 4 ECOSY en IUSY Vertegenwoordiger Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 6:4 Congresbenoemingen: Functies Lid 1 Het congres kiest, op voordracht, voor een termijn van twee jaar, tijdens het najaarscongres: a. IUSY/ECOSY vertegenwoordiger; b. Hoofdredacteur LAVA. De JS heeft zowel een ECOSY als een IUSY vertegenwoordiger. Door het bundelen van de functies heeft de vertegenwoordiger meer contactmomenten in het buitenland. Daardoor kan de vertegenwoordiger makkelijker schakelen tussen ECOSY en IUSY en er is één gezicht binnen de JS is voor vragen over de internationale organisaties. Als laatste zal het samenvoegen van de functies betekenen dat er een betere financiële ondersteuning van de vertegenwoordiger kan komen. Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 12:8 Cadeaus Lid 2 Richtprijs voor een cadeau bij aftreden is E 30 voor: landelijk bestuursleden, hoofdredacteur LAVA en IUSY/ECOSY vertegenwoordiger. IUSY en ECOSY vertegenwoordiger wordt heden één functie. HR 5 Opheffen Afdelingen Indiener: LB Toevoegen nieuwe tekst Artikel 9:4 Samenvoeging en opheffing Lid 2 Het landelijk bestuur kan een afdeling opheffen met voorafgaande instemming van de adviesraad. Het banksaldo van een opgeheven afdeling valt toe aan de vereniging. Zie samenvoegen afdelingen. HR 6 Aanvraag Subsidies Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 12:4 Subsidies: aanvraag Lid 2 De aanvraag wordt ingediend middels een naar de penningmeester en dient ten minste: a. drie werkdagen van te voren ingediend voor bedragen tot E 100; b. één werkweek van te voren worden ingediend voor bedragen tot E 500; c. één maand van te worden ingediend voor bedragen van E 500 of meer. - AHR 6.1 Indiener: Amsterdam Afdelingen kunnen per drie maanden subsidie aanvragen door bij het landelijk bestuur een begroting in te dienen voor het aankomende kwartaal. Dit dient twee weken voor het begin van het betreffende kwartaal ingediend te zijn middels een naar de penningmeester. Bij het toekennen van deze subsidie worden de bestedingen over het afgelopen kwartaal gecontroleerd. Wanneer het bedrag dat daadwerkelijk is uitgegeven afwijkt van de eerder uitgekeerde begroting kan dit doorberekend worden in de subsidie van de volgende periode. Actieve afdelingen worden gestraft voor hun activiteit als ze voor alles wat ze doen opnieuw subsidie aan moeten gaan vragen. Wel is het goed dat er een andere manier komt om het geld te verdelen, want op de huidige manier blijft er teveel geld hangen bij inactieve afdelingen. Actieve afdelingen kunnen prima inschatten hoeveel activiteiten ze in drie maanden gaan organiseren en hoeveel dat gaat kosten. Daarom is het een kleine moeite om daar een globale begroting voor op te stellen. Een afrekening is eveneens niet al te lastig. Op die manier blijven de kosten overzichtelijk en wordt er geen geld verspild, terwijl actieve afdelingen zich niet voor ieder wissewasje hoeven te verantwoorden bij het LB. Preadvies: Afwijzen Het mag wel, maar het is niet iets om in het HR vast te leggen, bovendien is het vrij bureaucratisch. 19

20 HR 7 Aanvraag subsidies Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 12:5 Subsidies: toekenning en afwijzing Lid 1 Het landelijk bestuur besluit binnen: a. één werkdag voor bedragen tot E 100; b. één werkweek voor bedragen van E 100 of meer; Een verbetering van de efficiëntie en daadkrachtigheid wordt door het LB mogelijk gemaakt met deze wijziging. Tot nu toe was de termijn maar liefst zes weken! (drie bij minder dan E 250) AHR 7.1 Indiener: Amsterdam Toevoegen aan tekst/gehele tekst wijzigen (laatste indien amendement op HR 6 wordt aangenomen) Het bedrag wordt van tevoren reeds uitgekeerd. Eventuele discrepanties worden met de volgende subsidieaanvraag verrekend. Als er van afdelingen verlangd wordt dat zij met 1500 euro hun basiskosten dekken, is het niet fair om vervolgens te verwachten dat zij de gemaakte kosten voor activiteiten voorschieten. Zeker bij grote activiteiten die laat in het boekjaar plaatsvinden, is dit onhandig. Bovendien is dit een ontmoedigend signaal. Preadvies: afwijzen Irrelevant op dit artikel, het gaat immers alleen over wanneer het LB besluit om geld uit te keren. Toevoeging staat al bij 8,1 HR 8 Uitbetaling Subsidies Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 12:6 Subsidies: uitbetaling Lid 1 Na afloop van de activiteit of het project dient de organisator een afrekening in om het subsidiebedrag vast te stellen. Geld wordt in het nieuwe voorstel vooraf toegekend en achteraf uitbetaald. AHR 8.1 Indiener: Amsterdam Het bedrag wordt van tevoren reeds uitgekeerd. Eventuele discrepanties worden met de volgende subsidieaanvraag verrekend. Preadvies: gewijzigd overnemen In samenspraak met de penningmeester wordt gekeken in hoeverre het noodzakelijk is om een voorschot op het subsidiebedrag te verstrekken. Na afloop van de activiteit of het project dient de organisator een afrekening in om het subsidiebedrag vast te stellen. HR 9 Afdelingsafdracht Indiener: LB Wijzigen bestaande tekst Artikel 12:7 Afdelingsafdracht Lid 1 Een afdeling ontvangt per jaar E 15 per lid. Hierbij geldt een maximum van E per afdeling. - 20

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Eerste Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Eerste Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Eerste Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres/Oproepen...5 Vacatures...7 Landelijk Bestuur...7 ScoutingCie...8 IUSY/ECOSY

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie Najaarscongres 2011 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...1 Hoofdstuk 1 Doel en middelen... 2 Artikel 1:1 Middelen... 2 Hoofdstuk 2 Leden... 3 Artikel 2:1 Toegankelijkheid... 3 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie Najaarscongres 2010 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Doel en middelen... 2 Artikel 1:1 Middelen... 2 Hoofdstuk 2 Leden... 3 Artikel 2:1 Toegankelijkheid... 3 Artikel 2:2 Rookverbod...

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA

Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA Van links naar rechts: Martijn Otten (bestuurslid politiek & communicatie), Laura Jak (vicevoorzitter/secretaris), Lieke Kuiper (bestuurslid

Nadere informatie

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden Eerste Congreskrant Najaarscongres 9 en 10 november 2013 Leeuwarden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Procedures Congres/Oproepen... 5 Vacatures... 7 Internationaal Vertegenwoordiger... 7

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Van idee naar congres

Van idee naar congres Van idee naar congres Voorstel voor de uitwerking van de resolutie ledendemocratie Ideeën leden en voorstellen Partijbestuur We kennen verschillende manieren waarop een idee in een congresbesluit vastgelegd

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Derde Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Derde Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Derde Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Halfjaarverslag Landelijk Bestuur...5 Uitslag Verkiezingen...8 Beslispunten...9 B 1 ScoutingCie...9

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Vlaardingen, op maandag 16 januari 2017 bijeen, heeft besloten dat voor de afdeling D66 Vlaardingen het standaard afdelingsreglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Najaarscongres 24 en 25 november 2012. Tweede Congreskrant

Najaarscongres 24 en 25 november 2012. Tweede Congreskrant Najaarscongres 24 en 25 november 2012 Tweede Congreskrant Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Congresinformatie... 5 Congresprogramma... 5 Contactinformatie... 5 Locaties... 6

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Afdelingsreglement. Jonge Democraten Groningen

Afdelingsreglement. Jonge Democraten Groningen 1 Afdelingsreglement Jonge Democraten Groningen Vastgesteld op de Algemene Afdelingsvergadering van 29 januari 2013 en voor het laatst gewijzigd op 9 maart 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nadere informatie

Reglement Congres 103

Reglement Congres 103 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 16 april 2016. Conform artikel 4.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Werkplan landelijk bestuur 2016/2017 Jonge Socialisten in de PvdA

Werkplan landelijk bestuur 2016/2017 Jonge Socialisten in de PvdA Werkplan landelijk bestuur 2016/2017 Jonge Socialisten in de PvdA Bovenste rij (v.l.n.r.): Edou Hamstra (bestuurslid leden), Simon Putman (bestuurslid politiek & scholing) Twan Wilmes (penningmeester &

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Bestuur van de EGHW Januari 2012

Bestuur van de EGHW Januari 2012 Bestuur van de EGHW Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Bestuur / Oudstenraad PAG. 3 2. Verantwoordelijkheden PAG. 3 3. Voorwaarde voor oudstenschap PAG. 3 4. Procedure aanstelling oudsten PAG. 3 5. Evaluatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Reglement Congres 106

Reglement Congres 106 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 18 november 2017. Conform artikel 3.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Notulen ALV 27-01-2015 4. Verantwoording bestuur 2014-2015 5. Halfjaarrekening 2015 6. Verkiezen nieuw bestuur 7. Sluiting Agenda

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Congo s protocol bestuursvorming

Congo s protocol bestuursvorming Congo s protocol bestuursvorming 1 Inhoud Voorwoord 3 Afkortingen lijst 4 Aanstelling MotivaCie 5 Aanstelling nieuw bestuur 6 Conclusie/Discussie 8 2 Voorwoord Amsterdam, 07-10-2014 In 2009 is er bij Congo

Nadere informatie

Werkplan landelijk bestuur 2014/2015 Jonge Socialisten in de PvdA

Werkplan landelijk bestuur 2014/2015 Jonge Socialisten in de PvdA Werkplan landelijk bestuur 2014/2015 Jonge Socialisten in de PvdA Van links naar rechts: Natasha Elfrink (bestuurslid politiek & scholing), Rolf de Goeij (bestuurslid politiek & communicatie), Bart van

Nadere informatie

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort Preambule Dit reglement is gemaakt voor de D66-leden van de afdeling Amersfoort. D66 is een ledenpartij. Op alle niveaus binnen de partij landelijk, regionaal en afdeling bepalen de leden met elkaar wat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Afdelingshandleiding. Jonge Socialisten in de PvdA 2015

Afdelingshandleiding. Jonge Socialisten in de PvdA 2015 Afdelingshandleiding Jonge Socialisten in de PvdA 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 Functies... 4 Het landelijk bestuur (LB)... 4 Een afdelingsbestuur... 5 Afdelingsbestuur: voorzitter... 6 Afdelingsbestuur:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Reglement Congres 107

Reglement Congres 107 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 3 maart 2018. Conform artikel 3.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter vergadering

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester

Nadere informatie

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters Het Commissie van Advies reglement is het reglement van de Commissie van Advies, hierna te noemen CvA, van de Stichting Studenten Activiteiten, hierna te noemen SSA. Het doel van de CvA, binnen de stichting,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

AAV der Jonge Democraten Limburg

AAV der Jonge Democraten Limburg AAV der Jonge Democraten Limburg 11-1-2017 Notulen AAV JD Limburg 11 januari 2017 Opening 19:38 Dennis wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar. Benoeming SNC Hans is benoemd. Vaststellen Agenda Jaarrekening

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 -

Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 - Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN WONINGCORPORATIES Inhoudsopgave: Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Leden Artikel 3: Contributie,

Nadere informatie

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen!

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! Zoekboekje 2017-2018 Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! bestuursfunctie bij DWARS Groningen Wil jij een jaar lang bezig houden met groene en linkse politiek? Bestuurlijke en politieke ervaring

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN. Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN

GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN. Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN Artikel 1 1. Met afdeling wordt bedoeld de afdeling GroenLinks in Súdwest-Fryslân (SWF), bestaande uit leden woonachtig in deze gemeente. 2.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten Als voorgesteld op 15 maart 2017 Joost van der Putten Algemeen Artikel 1 Het huishoudelijk reglement, hierna te noemen HR,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad

Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad Inleiding Jonge Democraten barsten van het talent. Vooral (voormalig) leden van het kader hebben ervaring opgedaan met intensief samenwerken, leiding geven en campagne

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

Motivaties Kandidaatstellingen

Motivaties Kandidaatstellingen Jonge Democraten Groningen Motivaties Kandidaatstellingen Voor het 39e bestuur Matt Veerkamp 13-6-2017 Matt Veerkamp voor Voorzitter Beste sociaal-liberalen, De afgelopen maanden ben ik met veel plezier

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT DWARS JOVD CDJA Pink! ROOD JS Perspectief JD INHOUDSOPGAVE Doel HR 3 Algemene bepalingen 3 Financiën 4 De stichting 5 Bestuur 5 Raad van Toezicht 6 Vergaderingen 6 Activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND Artikel 1. Algemeen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt onder bestuur, voorzitter en penningmeester verstaan het bestuur van de provinciale afdeling

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden Huishoudelijk Reglement 2 e Bestuur der studievereniging Versatile Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 16 juni 2014 te Utrecht Algemeen Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

VOORSTEL tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement voor het Congres van GroenLinks op 23 april 2016

VOORSTEL tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement voor het Congres van GroenLinks op 23 april 2016 VOORSTEL tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement voor het Congres van GroenLinks op 23 april 2016 Inleiding In februari 2015 zijn nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering.

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel 1 Doel van de vereniging Het doel van de vereniging is verwoord in artikel 2 van de statuten. Artikel 2 Introductie Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op STATUTEN VMH Artikel 1: Begripsbepalingen In deze statuten wordt verstaan onder: a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op www.overheid.nl/bwbr00005682);

Nadere informatie

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND Index: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13 Organisatie Reglement

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Resolutie Ledendemocratie

Resolutie Ledendemocratie Resolutie Ledendemocratie Tot nu toe Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan om leden meer invloed uit te laten oefenen

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs t Kofschip Papendrecht Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR leden 3.1. bezetting 3.2. zittingstermijn 3.3. kandidaatstelling

Nadere informatie

uishoudelijk eglement

uishoudelijk eglement uishoudelijk eglement an de SP mei 2009 2 mei 2009 Huishoudelijk reglement van de SP 4 Huishoudelijk reglement van de SP Inhoudsopgave 1. Lidmaatschap 6 2. Contributie 6 3. Oprichting, opheffing en begrenzing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Reglement Subsidiefonds Cultuur

Reglement Subsidiefonds Cultuur Reglement Subsidiefonds Cultuur Februari 2015 Reglement Subsidiefonds Cultuur Artikel 1. Definities 1.1 Apollo: Cultuurkoepel van de Universiteit Twente en beheerder van het fonds. 1.2 Algemene Vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I S T A T U U T aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I aangepast op het 8 ste EUCDW-congres 26 november 2001 in BRUSSEL

Nadere informatie