Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november Leeuwarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden"

Transcriptie

1 Eerste Congreskrant Najaarscongres 9 en 10 november 2013 Leeuwarden

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Procedures Congres/Oproepen... 5 Vacatures... 7 Internationaal Vertegenwoordiger... 7 Locaties... 8 Congreslocatie... 8 Slaaplocatie... 8 Eetlocatie... 9 Feestlocatie... 9 Statuten, Huishoudelijk Reglement en Beslispunten HR 1. Functieprofielen SW 1. Bestuurstermijnen HR 2. Bestuurstermijnen HR 3. Bestuurstermijnen B1. Bestuurstermijnen HR 4. Samenvoegen Internationaal Secretaris en Internationaal Vertegenwoordiger HR 5. Samenvoegen Internationaal Secretaris en Internationaal Vertegenwoordiger HR 6. Samenvoegen Internationaal Secretaris en Internationaal Vertegenwoordiger HR 7. Samenvoegen Internationaal Secretaris en Internationaal Vertegenwoordiger HR 8. Samenvoegen Internationaal Secretaris en Internationaal Vertegenwoordiger SW 2. Digitale bestuursverkiezingen HR 9. Digitale bestuursverkiezingen HR 10. Digitale bestuursverkiezingen HR 11. Digitale bestuursverkiezingen HR 12. Digitale bestuursverkiezingen HR 13. Digitale bestuursverkiezingen procedure HR 14. Digitale bestuursverkiezingen procedure HR 15. Scoutingscommissie HR 16. Politiek Café SW 3. Digitaal stemmen tijdens het Congres SW 4. Digitaal stemmen voorafgaand aan het Congres HR 17. Vegetarisch Congres Redactionele en technische wijzigingen SW 5. Lidmaatschap SW 6. Beëindiging lidmaatschap HR 18. Beëindiging lidmaatschap SW 7. Donateurs SW 8. Contributies SW 9. Schorsen LB leden SW 10. Schorsen LB leden HR 19. Schorsen LB leden SW 11. Onvolledig bestuur SW 12. Presidium SW 13. Voorzitten Congres SW 14. Notulen van het Congres HR 20. Notulen van het Congres SW 15. Congres SW 16. Congres SW 17. Toegang tot het Congres HR 21. Toegang tot het Congres SW 18. Stemmen SW 19. Jaarverslag SW 20. Bijeenroepen Congres SW 21. Beroepscommissie SW 22. Regio SW 23. Statutenwijzigingen B 1. Procedure statutenwijzigingen Resolutie R 1. Duurzaamheid Moties, Duurzaamheid M 1. Het goede voorbeeld M 2. Lange termijnvisie op duurzaamheid M 3. Ontheffingen ter bevordering van duurzame ontwikkeling in landbouw, energie en andere sectoren M 4. Provinciale duurzame subsidies

3 M 5. Kernfusie geen illusie M 7. Schaliegas M 8. CO2 opslag biedt geen oplossing M 9. Zonneenergie is de energie van de toekomst M 10. Kolencentrales M 11. Sluiting kolencentrales M 12. Een duurzaam energiebeleid kent geen kolencentrales M 13. Salderen M 14. Energieneutrale woningen M 15. Duurzaamheid en ondernemen M 16. Alleen nog elektrische treinen op het Nederlandse spoor M 17. Voedselverspilling, dumpster diving M 18. Autovrije binnenstad M 19. Snelfietsroutes M 20. Maximumsnelheid snelwegen M 21. Elektrische scooters M 22. Milieuzones M 23. Deurtjebellers M 24. Campagne zuiniger omgaan met water, gas en elektriciteit M 25. Initiatieven en technische studies...38 M 26. Gebrek aan bewustzijn bij studenten over duurzaamheid...38 M 27. Duurzaamheid in het onderwijs...38 M 28. Vleesbelasting M 29. Kiloknallers M 30. Antibiotica reductie M 31. Nieuwe stallen M 32. Brandveiligheid stallen M 33. Beesten buiten M 34. Wakeup call Autoriteit Consument en Markt M 35. Geen troep in mijn soep! Moties, overige onderwerpen M 36. Grootste slachtoffers van de crisis M 37. Koningshuis en duurzaamheid M 38. Koningshuis Overzicht namen Landelijk Bestuur Vertrouwenspersonen Presidium Strijdliederen Internationale Bella Ciao!

4 Voorwoord Kameraden, Dit is de eerste congreskrant voor het Najaarscongres in Leeuwarden. Dit Najaarscongres staat in het teken van duurzaamheid. Verder zullen er enkele wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement en in de Statuten aan bod komen. Ik wil de werkgroep Duurzaamheid, de afdelingen en de leden bedanken die voorstellen hebben ingediend. Samen met de congrescommissie is het landelijk bestuur druk bezig met de voorbereidingen en het samenstellen van het programma. In deze congreskrant vind je het de ingediende voorstellen en de congreslocaties voor het Congres. In de aanloop van het congres zijn een aantal belangrijke data die je niet moet vergeten: 18 oktober: deadline kandidaatstelling internationaal vertegenwoordiger 18 oktober: deadline indienen amendementen 25 oktober: deadline preadviezen 1 november: tweede congreskrant 9 en 10 november: najaarscongres Meld je dus snel aan voor het congres! Je kan dit doen door het webformulier in te vullen. Het congresweekend kost 15, voor het hele weekend (inclusief avondmaal en overnachting) en niets als je maar één dag komt. Met rode groet, Elmar Smid Vicevoorzitter/secretaris Jonge Socialisten in de PvdA 4

5 Procedures Congres/Oproepen Algemeen Het congres heeft het hoogste gezag binnen de JS en komt tweemaal per jaar bijeen. Op het congres hebben alle aanwezige leden stemrecht (elk lid heeft één stem). Op het congres wordt de politiek inhoudelijke en organisatorische lijn van de JS bepaald. Dit gebeurt door discussie en uiteindelijk stemming over voorstellen in de vorm van resoluties, moties, beslispunten, wijzigingen van het huishoudelijk reglement en statuten en amendementen. Voorstellen op het congres De volgende voorstellen komen op het congres aan de orde: Resolutie: meerdere politieke standpunten rondom hetzelfde thema, ingediend als een lopende tekst (HR artikel 3:4, lid 1 sub b). Motie: nieuw of vervangend politiek standpunt (HR artikel 3:4, lid 1 sub a). Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR), andere reglementen en statuten. Beslispunt: organisatorisch voorstel dat niet kan worden opgenomen in een reglement omdat het niet gaat om een permanente wijziging van de organisatiestructuur. Tijdelijke motie: politiek standpunt over een tijdelijk onderwerp (HR art 3:4, lid sub e). Amendement: op bovengenoemde voorstellen kunnen amendementen (wijzigingsvoorstellen) worden ingediend. Door amendementen ontstaat discussie op het congres, aangezien er dan gekozen kan worden tussen verschillende voorstellen. Preadvies: als er een amendement wordt ingediend op een voorstel, mag de indiener van dat voorstel reageren. Zo wordt de discussie al vóór het congres op papier gevoerd. De preadviezen zijn opgenomen in de Tweede Congreskrant. De indiener van het voorstel kan aangeven of het amendement een verbetering is (preadvies om het amendement over te nemen), of juist niet (preadvies om het amendement af te wijzen). De indiener van het voorstel kan ook adviseren om het preadvies gewijzigd over te nemen. Actuele motie: een inhoudelijk voorstel over iets actueels. Een actuele motie kan worden ingediend door individuele leden, afdelingen, werkgroepen of het LB. Een actuele motie kan op het congres zelf nog worden ingediend, maar moet wel actueel zijn geworden na het sluiten van de termijn voor het indienen van tijdelijke moties. Naar het congres toe Het Landelijk Bestuur heeft de congresdatum acht weken voor het congres bekend gemaakt aan alle leden van de JS. Vervolgens konden zowel leden als afdelingen, werkgroepen en LB tot zes weken voor het congres congresvoorstellen indienen. In de eerste congreskrant die nu voor je ligt zijn al deze ingediende voorstellen gepubliceerd. Vanaf nu bestaat voor iedereen de mogelijkheid om tot 18 oktober amendementen op de congresvoorstellen in te dienen. Meer uitleg hierover vind je onder het kopje Het schrijven van een amendement. Als alle amendementen binnen zijn, worden ze bekeken door de indieners van het betreffende voorstel en voorzien van een preadvies. Daarvoor hebben ze tot 25 oktober de tijd. Een week voor het congres (1 november) zal de tweede congreskrant worden rondgestuurd. De tweede congreskrant wordt gebruikt voor de discussies en stemmingen op het congres zelf. Het congres Het congres wordt voorgezeten door het presidium, dat uit vijf leden bestaat. Vier gekozen leden (en twee plaatsvervangers) en de secretaris van het landelijk bestuur. De namen van de presidiumleden zijn opgenomen in het namenoverzicht. Bij aanvang van het congres doet het presidium een voorstel voor de Congresagenda. Het Congres stelt deze zelf vast. Als je iets wil veranderen in de agenda, kun je (mondeling) een ordevoorstel doen bij het agendapunt Vaststellen Congresagenda. Het schrijven van een amendement Wanneer je een amendement in wilt dienen, dan kan dat tot en met 18 oktober, door deze te mailen naar Spreekregels Bij elk stuk heeft eerst de indiener van het stuk het woord om een korte inleiding te geven. Daarna worden de amendementen behandeld. Als er meerdere amendementen zijn over dezelfde alinea, wordt het meest verstrekkende amendement als eerste behandeld. Bij elk amendement heeft eerst de indiener het woord. Vervolgens krijgen de leden het woord die daarvoor in een rij bij de microfoon zijn gaan staan (de sprekersrij). Ook krijgt het landelijk bestuur het woord en de indiener van het voorstel. Het laatste woord is voor de indiener van het amendement, daarna wordt er gestemd. Als er gediscussieerd en gestemd is over alle amendementen, volgt een discussie over het gehele, geamendeerde voorstel. De indieners van het voorstel kunnen het voorstel dan nog intrekken. Nadat de indiener van het voorstel het laatste woord heeft gekregen, wordt er gestemd ver het 5

6 voorstel. Het kan dus gebeuren dat na een uitgebreide discussie over amendementen het voorstel verworpen wordt. Over delen van voorstellen waarop geen amendement is ingediend, wordt in principe niet gesproken. Het presidium bepaalt de precieze spreekvolgorde. Het presidium deelt zondig spreektijd bij de behandeling van de voorstellen toe. Als een lid het niet eens is met de manier van discussievoeren, met de orde, kan dat lid een ordevoorstel doen (mondeling). Dit voorstel wordt dan onmiddellijk in behandeling genomen. Oproepen Aan het begin van het congres worden leden gekozen voor de stemcommissie en de redactiecommissie. De stemcommissie is verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen, zowel bij de verkiezingen als bij stemmingen bij handopsteken. De redactiecommissie legt vast welke voorstellen en amendementen worden aangenomen en verworpen en wat de uiteindelijke tekst is van de aangenomen voorstellen (met alle amendementen erin verwerkt). Deze worden gepubliceerd in de derde congreskrant. De derde congreskrant wordt uitgebracht door de vicevoorzitter/secretaris en vastgesteld door het presidium. 6

7 Vacatures Profielschets Internationaal Vertegenwoordiger Wat vragen we van je? Officieel is er een vacature voor de IUSY/YES vertegenwoordiger. Het landelijk bestuur en de huidige internationaal vertegenwoordiger hebben echter het bij de verenigingsconferentie breed gedragen voorstel ingediend om de taken van de internationaal vertegenwoordiger onder te brengen bij de internationaal secretaris. Als dit voorstel wordt aangenomen, komt deze functie te vervallen. We zijn op zoek naar iemand die aan het volgende profiel voldoet: Taken: Actieve inzet binnen het internationale team van de JS; Vertegenwoordiging van de JS in de PvdA tijdens IUSY/YESactiviteiten; Aanwezigheid bij internationale congressen; Actieve promotie van internationale seminars onder leden; Het voorbereiden van IUSY/YESactiviteiten in samenwerking met de Werkgroep Internationale Politiek; De vereniging op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten binnen YES en IUSY door verslagen en toelichting bij de Werkgroep Internationale Politiek; Initiatieven ontplooien met betrekking tot internationale activiteiten binnen de JS. Vereisten: Ervaring en bekendheid met de JS; Niet ouder dan 26 jaar; Kennis van en interesse in internationale thema s; Ervaring binnen internationaal werk binnen de JS; Minimaal 5 uur per week flexibel beschikbaar zijn; Bereidheid om regelmatig naar het buitenland af te reizen; Bereidheid om JS standpunten uit te dragen in het buitenland; Bereidheid om verslagen te maken van IUSY/YESaangelegenheden; Bereid zijn om activiteiten en workshops voor de JS te organiseren over IUSY/YES. Financieel moet rekening gehouden worden met de bepalingen uit het huishoudelijk reglement waarin de deelnemersbijdrage voor buitenlandse reizen gespecificeerd wordt. Dit geldt zowel voor de verplichte zomerfestivals, congressen en bureaumeetings als de nietverplichte seminars. Mochten kosten van een reis voor de JS lager liggen dan dit gespecificeerde bedrag, dan zal het aangepast worden. Meer informatie Meer informatie kun je inwinnen bij de voordrachtscommissie, bestaande uit Wouter Booij, Fatihya Abdi en Toon Geenen. Kandideren kan tot en met vrijdag 18 oktober door een te sturen met een motivatie naar de voordrachtscommissie Op basis daarvan zullen gesprekken plaatsvinden met deze commissie, die een kandidaat zal voordragen aan het congres. 7

8 Locaties Congreslocatie Het Stadhouderlijk Hof Hofplein HJ Leeuwarden Slaaplocatie Slaapschepen Hollandia, Suydersee en Poolster Westerkade 8911 BD Leeuwarden 8

9 Eetlocatie Eetcafé Spinoza Eewal GT Leeuwarden Feestlocatie Feestcafé Shooters Ruiterskwartier BR Leeuwarden 9

10 Statuten, Huishoudelijk Reglement en Beslispunten HR 1. Functieprofielen Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den Haag Leiden, Groningen, Twente, Rijnmond Wijzigen bestaande tekst Artikel 6:2, lid 4 Het presidium stelt de profielschetsen vast. Het Congres kan profielschetsen bij beslispunt wijzigen.het landelijk bestuur draagt in samenwerking met het presidium zorg voor actuele schetsen. Het presidium stelt jaarlijks voor 1 maart de functieprofielen vast na de leden, afdelingen en het landelijk bestuur geconsulteerd te hebben. Afgelopen juni heeft het congres een beslispunt aangenomen over functieprofielen. Deze zouden via een enquête onder de leden moeten worden vastgesteld. De afgelopen jaren zijn er bijna jaarlijks wijzigingen geweest rondom de functieprofielen. De indieners betogen dat deze energie rondom functieprofielen, die slechts een indicatie moeten bieden voor hetgeen mensen zich kandideren, onnodig is. Omdat het beslispunt van juni maar een jaar geldig is, is het nu goed in de regelementen vast leggen een goed idee. SW 1. Bestuurstermijnen Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Wijzigen bestaande tekst Artikel 8, lid 5 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal eenjaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen drie opeenvolgende halfjaarlijkse Congressen of twee opeenvolgende jaarlijkse Congressen. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een Congres te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen drie opeenvolgende halfjaarlijkse Congressen of twee opeenvolgende jaarlijkse Congressen. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een Congres te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. De indieners zijn van mening dat het beter is om de termijnen voor de voor de voorzitter en de internationaal secretaris te verlengen tot twee jaar. Dit komt de JS ten goede, omdat deze functionarissen dan beter functioneren: in de media, richting de PvdA, bij internationale zusterorganisaties. Om dit te wijzigingen zijn een aantal wijzingen nodig: een statutenwijzing, een regelementenwijziging en een beslispunt. Zie ook het beslispunt voor een uitgebreidere argumentatie. HR 2. Bestuurstermijnen Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Toevoegen artikel Artikel 7:1 Lid 1. Landelijk bestuursleden worden voor één jaar gekozen, met uitzondering van de voorzitter en de internationaal secretaris, die voor twee jaar worden gekozen. In het ene jaar wordt de voorzitter gekozen, in het andere jaar de internationaal secretaris. Lid 2. Onverminderd lid 1, is het moment van aan en aftreden van leden van het landelijk bestuur één maand na het Voorjaarscongres. De overige artikelen in Hoofdstuk 7 van het HR wordt hernummerd van 7:2 (7:1 bij digitale bestuursverkiezingen) t/m 7:6 (het oude artikel 7:4). Zie verder de toelichting bij SW 1. HR 3. Bestuurstermijnen Indieners: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den Haag Leiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Schrappen lid 10

11 Artikel 7:3, lid 3 (huidige nummering) Te schrappen tekst: Het jaarlijkse moment van aftreden van het landelijk bestuur is een maand na het voorjaarscongres. Artikel 7:4, lid 4 wordt Artikel 7:3, lid 3. B 1. Bestuurstermijnen Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Utrecht, Twente het landelijk bestuur op dit moment één jaar in functie is, een termijn van een jaar voor een heel aantal functies in het landelijk bestuur geschikt is voorgaande voorzitters en de internationaal secretarissen één jaar als te kort hebben ervaren een langere termijn voor de voorzitter zorgt voor meer continuïteit, professionaliteit en de kracht van de JS in de partij en media vergroot, omdat hij of zij een netwerk kan opbouwen een langere termijn voor de internationaal secretaris zorgt voor meer continuïteit, professionaliteit en de kracht van de JS in internationale samenwerkingsverbanden een committent van twee jaar voor de JS aangaan positief is voor de vereniging, maar een drempel kan zijn voor mogelijke kandidaten deze drempel hopelijk verkleind wordt als er een redelijke vergoeding tegenover landelijk bestuurswerk komt te staan, de voorzitter en de internationaal secretaris voortaan voor twee jaar gekozen worden de voorzitter die in 2014 gekozen wordt twee jaar zit de internationaal secretaris die in 2015 gekozen wordt twee jaar zit de vergoeding voor landelijk bestuursleden, en in ieder geval voor de voorzitter en internationaal secretaris redelijk moet zijn, HR 4. Samenvoegen Internationaal Secretaris en Internationaal Vertegenwoordiger Indiener: Landelijk Bestuur, Internationaal Vertegenwoordiger, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Wijzigen bestaande tekst Artikel 6:3 Onverenigbare functies Lid 1 Functies waarin men wordt benoemd door het Congres zijn onverenigbaar met het zijn van: f. Vertegenwoordigers en hoofdredacteur. Schrappen art. 6:3 lid 1 sub f. Functies waarin men wordt benoemd door het Congres zijn onverenigbaar met het zijn van: Artikel 12:4 Redactiesamenstelling Lid 1. De redactie bestaat uit: 1 gekozen hoofdredacteur (door congres), redacteuren. Lid 2: De functie van hoofdredacteur is onverenigbaar met die van landelijk bestuurslid. De Jonge Socialisten kennen een internationaal vertegenwoordiger, die ons vertegenwoordigt binnen de Europese en mondiale koepelorganisaties. Het is voor deze vertegenwoordiger vaak moeilijk om zowel zichtbaar te zijn in de vereniging als op het internationale toneel. Als we de internationaal vertegenwoordiger meer de vereniging intrekken, wordt deze balans beter. Het landelijk bestuur stelt daarom voor de functie internationaal vertegenwoordiger en internationaal sectetaris te combineren. Op deze manier is de internationale JS veel beter vertegenwoordigd in het landelijk bestuur en de rest van de vereniging. Met de huidige regels uit het HR is dit echter nog niet mogelijk. Daarom stelt het Landelijk bestuur voor de te bepalen dat dat de internationaal secretaris ook als ivertegenwoordiger bij IUSY en ECOSY optreedt (artikel 6:3) en de aparte functie van internationaal vertegenwoordiger te schrappen (artikel 6:4). 11

12 HR 5. Samenvoegen Internationaal Secretaris en Internationaal Vertegenwoordiger Indiener: Landelijk Bestuur, Internationaal Vertegenwoordiger, Amsterdam, Rijnmond, Twente, Utrecht Wijzigen bestaande tekst Artikel Lid 1 Het congres kiest, op voordracht, voor een termijn van twee jaar, tijdens het Najaarscongres: a. IUSY/YES vertegenwoordiger; b. Hoofdredacteur LAVA. Lid 1 Het congres kiest, op voordracht, voor een termijn van twee jaar tot aan een Najaarscongres de hoofdredacteur LAVA. De aanpassing maakt duidelijker dat als de hoofdredacteur tussentijds word benoemd, de termijn niet strikt twee jaar is (zie ook huidig lid 3). HR 6. Samenvoegen Internationaal Secretaris en Internationaal Vertegenwoordiger Indiener: Schrappen bestaande tekst Artikel 6:4 Congresbenoemingen: functies Te schrappen tekst: Lid 3 Als een vertegenwoordiger tussentijds wordt gekozen na kandidaatstelling volgens dit hoofdstuk, dan is de benoeming voor 1.5 of 2 jaar, tot aan een Najaarscongres. Zie toelichting bij HR 4. HR 7. Samenvoegen Internationaal Secretaris en Internationaal Vertegenwoordiger Indiener: Landelijk Bestuur, Internationaal Vertegenwoordiger, Amsterdam, Rijnmond, Twente, Utrecht Wijzigen bestaande tekst Artikel 11:8 Cadeaus Lid 2 Richtprijs voor een cadeau bij aftreden is E 30 voor: landelijk bestuursleden, hoofdredacteur LAVA, IUSY/YES vertegenwoordiger. Lid 2 Richtprijs voor een cadeau bij aftreden is E 30 voor: landelijk bestuursleden en hoofdredacteur LAVA. Zie toelichting bij HR 4. HR 8. Samenvoegen Internationaal Secretaris en Internationaal Vertegenwoordiger Indiener: Landelijk Bestuur, Internationaal Vertegenwoordiger, Amsterdam, Rijnmond, Twente, Utrecht Toevoegen tekst Artikel 7:4 Werkwijze Toe te voegen tekst: Lid 8 De internationaal secretaris treedt op als vertegenwoordiger bij internationale organisaties en aangelegenheden Zie toelichting bij HR 4. SW 2. Digitale bestuursverkiezingen Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht 12

13 Wijzigen bestaande tekst Artikel 8, lid 2 De bestuursleden worden door het Congres afzonderlijk gekozen uit de leden van de vereniging. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Het Congres stelt het aantal bestuursleden vast. De bestuursleden worden door het Congres afzonderlijk gekozen uit de leden van de vereniging. Het huishoudelijk reglement kan echter bepalen dat een of meer bestuursleden worden gekozen door de leden buiten vergadering, via een geheime en schriftelijke of elektronische verkiezing. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Het Congres stelt het aantal bestuursleden vast. In november 2012 heeft het Congres unaniem een beslispunt aangenomen dat het mogelijk maakte de verkiezingen voor het landelijk bestuur via een digitale ledenstemming te laten plaatsvinden. Omdat beslispunten slechts één jaar geldig zijn, zijn de indieners voornemens dit nu goed te regelen via een statutenen reglementswijziging. De inhoud van de voorstellen in nagenoeg gelijk aan het beslispunt van vorig jaar november. Het hoofdargument voor een digitale bestuursverkiezing is dat meer leden zich kunnen uitspreken over wie in het bestuur zitting zou moeten hebben. Als extra veiligheidsklep kan het reguliere congres de uitslag van de digitale ledenstemming met tweederde meerderheid overstemmen. De statutenwijziging (SW2) regelt dat er geen statutaire bezwaren zijn tegen digitale bestuursverkiezingen. De eerste reglementswijziging (HR2) maakt de digitale bestuursverkiezing mogelijk, de tweede (HR3) regelt de procedure. HR 9. Digitale bestuursverkiezingen Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Toevoegen artikel Artikel 7:1 Toe te voegen tekst: Lid 1. De leden van het landelijk bestuur worden gekozen door de leden buiten vergadering, via een digitale ledenverkiezingwaarvan de stemperiode eindigt op het Voorjaarscongres Lid 2. Leden van het landelijk bestuur kunnen ook tussentijds worden gekozen via een digitale ledenstemming. De bestaande artikelen in hoofdstuk 7 van het HR worden 7:2 t/m 7:5 HR 10. Digitale bestuursverkiezingen Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Wijzigen bestaande tekst Artikel 7:2, lid 2 Indien het bestuur aftreedt of het Congres het bestuur ontslaat, dan treedt dit voor de secretaris en penningmeester pas in werking zodra ten minste drie nieuwe bestuursleden, al dan niet ad interim, zijn gekozen door het Congres. Indien het bestuur aftreedt of het Congres het bestuur ontslaat, dan treedt dit voor de secretaris en penningmeester pas in werking zodra ten minste drie nieuwe bestuursleden, al dan niet ad interim, zijn gekozen door het Congres of via een verkiezing volgens artikel 7:1. Als HR 9 wordt aangenomen betreft dit eigenlijk artikel 7:3, lid 2, in verband met het nieuwe artikel 7:1. HR 11. Digitale bestuursverkiezingen Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Wijzigen bestaande tekst Artikel 7:3, lid 5 Een bestuurslid kan tussentijds worden gekozen op het Najaarscongres of een Extra Congres tot aan het Voorjaarscongres. Een bestuurslid kan tussentijds worden gekozen tot aan het Voorjaarscongres via een digitale ledenstemming. Als HR 9 wordt aangenomen betreft dit eigenlijk artikel 7:4, lid 5, in verband met het nieuwe artikel 7:1 13

14 HR 12. Digitale bestuursverkiezingen Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Wijzigen bestaande tekst Artikel 7:3, lid 6 Zodra de helft of meer van de bestuursleden ad interim is gekozen, wordt een extra congres bijeengeroepen waarop alle ad interim gekozen bestuursleden aftreden en nieuwe bestuursleden benoemd worden conform Artikel 6:2 Lid 2. Een tussentijdse verkiezing via digitale ledenstemming vindt plaats zodra de helft of meer van de bestuursleden ad interim is gekozen voor de functies van alle ad interim benoemde bestuursleden. Als HR 9 wordt aangenomen betreft dit eigenlijk artikel 7:4, lid 6, in verband met het nieuwe artikel 7:1 HR 13. Digitale bestuursverkiezingen procedure Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Toevoegen artikel Artikel 4:15 Digitale ledenstemming Lid 1 Dit artikel is van toepassing op besluiten en benoemingen die worden genomen door de leden buiten vergadering middels een digitale ledenstemming. Lid 2 Het presidium stelt de procedure en de uitslag. Het presidium kan besluiten om de stemming af te breken, de uitslag ongeldig te verklaren, of om geen stemming te houden, indien naar haar oordeel niet met voldoende zekerheid aan de vereisten van lid 4 is of zal worden voldaan. In dat geval wordt het besluit of de benoeming aan het Congres voorgelegd. Tegen besluiten van het presidium krachtens dit artikel kan een betrokken lid binnen drie dagen in beroep gaan. Lid 3 Het Congres kan een uitslag van een digitale ledenstemming ten alle tijden met tweederde meerderheid verwerpen. Lid 4 De stemming dient wat betreft het geheime, vrije en eerlijke karakter gelijkwaardig te zijn aan een stemming op het Congres. Voorwaarden voor een geldige stemming zijn dat: a. Slechts stemgerechtigde leden kunnen stemmen en ieder stemgerechtigd lid één stem heeft. b. Het niet mogelijk is een voorlopige uitslag in te zien tijdens de stemperiode. c. Het laten uitbrengen van een stem door een ander niet meer dan incidenteel is. d. De opkomst ten minste 10% is, op basis van het aantal geldige stemmen. e. Indien het een verkiezing betreft, tijdens en na afloop van de ledenraadpleging niet achterhaald kan worden hoe leden gestemd hebben. Zie de toelichting bij HR 9. HR 14. Digitale bestuursverkiezingen procedure Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Toevoegen artikel Artikel 4:16 Voorwaarden digitale ledenstemming Lid 1 Een digitale ledenverkiezing is een digitale ledenstemming over een benoeming door de leden buiten vergadering. Lid 2 Elk lid kan zich kandideren voor één functie tot en met drie weken voor aanvang van het congres. Lid 3 Er wordt geen verkiezing volgens lid 1 gehouden als er voor de functie slechts één kandidaat is, dan besluit het Congres. Lid 4 De stemperiode wordt vastgesteld door het presidium op het moment dat de kandidaten bekend worden gemaakt; Lid 5 Er wordt gestemd door middel van het alternative vote systeem; waarbij leden kandidaten sorteren op volgorde van voorkeur. Bij het vaststellen van de uitslag eerst de stemmen worden toegekend naar eerste voorkeur en er vervolgens telrondes gehouden totdat een kandidaat meer dan de helft van de stemmen heeft, in iedere telronde valt de kandidaat af aan wie de minste stemmen zijn toegekend, waarna de stemmen uitgebracht op die kandidaat toegekend worden naar de nog niet afgevallen kandidaat van hoogste voorkeur van die stem. Bij gelijke stemmen in enige ronde beslist het lot. Alleen stemmen waarbij alle kandidaten gesorteerd zijn op volgorde en blanco stemmen zijn geldig. Lid 6 Bij een tussentijdse verkiezing via een digitale ledenverkiezing wordt de vacature zes weken voor sluiting van de stemming bekend gemaakt, elk lid kan zich kandideren voor één functie tot en met twee weken voor sluiting van de stemming, de stemperiode is 7 dagen. Zie de toelichting bij HR 9. 14

15 HR 15. Scoutingscommissie Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Groningen, Rijnmond, Twente, Utrecht Toevoegen lid Artikel 7:4 Het landelijk bestuur benoemt een scoutingcommissie, belast met het scouten en begeleiden van leden voor functies buiten de vereniging. De secretaris van de scoutingcommissie is het bestuurslid belast met scouting. Een meerderheid van de scoutingcommissie bestaat uit personen die geen lid zijn van het landelijk bestuur. Vorig jaar heeft het landelijk bestuur een scoutingcommissie in het leven geroepen die leden scout en begeleid voor functies buiten onze vereniging, zoals de PvdA en de vakbond. Omdat deze commissie volgens de indieners een belangrijke rol speelt, is het goed om deze ook op te nmeen in het huishoudelijk reglement. Als HR 4 wordt aangenomen wordt dit lid bij aanname lid 9. Als HR 4 is verworpen wordt dit lid bij aanname van HR 7 lid 8. HR 16. Politiek Café Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Groningen, Rijnmond, Twente, Utrecht Toevoegen nieuw lid Artikel 12:8, lid 2 Het landelijk bestuur organiseert jaarlijks in ieder geval acht politiek cafés, waarop actuele politieke onderwerpen worden besproken. Het landelijk bestuur kan op basis van het politiek café de inhoudelijke koers bijstellen, zolang deze standpunt niet in tegenspraak is met congresuitspraken of ledenenquêtes. Leden worden minimaal veertien dagen voorafgaand aan een politiek café schriftelijk uitgenodigd. Sinds een jaar organiseert het landelijk bestuur ongeveer maandelijks een politiek café om JSers met elkaar en landelijk bestuur in discussie te gaan over actuele politieke onderwerpen. Het leek de indieners verstandig om het politiek café in de regels vast te leggen, zodat het politiek café een vaster onderdeel wordt van onze vereniging. SW 3. Digitaal stemmen tijdens het Congres Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Groningen, Rijnmond, Twente, Utrecht Toevoegen lid Artikel 13, lid 6 en lid 7 Lid 6 Stemgerechtigde leden kunnen het stemrecht tijdens het Congres uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien en voor zover het huishoudelijk reglement daartoe een nadere regeling geeft. Voor de toepassing van dit lid is vereist is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Lid 7 In het huishoudelijk reglement en door het presidium kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping voor het Congres bekend gemaakt. Om digitaal stemmen mogelijk te maken, moeten de statuten worden aangepast. Deze wijzigingen regelen dat er in de statuten geen obstakels staan. In het regelement veranderen we nog niets, omdat we daarover uitgebreider met elkaar moeten spreken. Maar omdat elke statutenwijziging geld kost, nemen we dit nu al vast mee. Er veranderd dus nu nog niets, alleen wordt het mogelijk in het HR te regelen meer zaken digitaal te doen, mochten we dit willen in de toekomst. SW 4. Digitaal stemmen voorafgaand aan het Congres Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Groningen, Rijnmond, Twente, Utrecht Toevoegen lid Artikel 13, lid 8 15

16 Lid 8 Stemmen die voorafgaand aan het Congres via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht, indien en voor zover het huishoudelijk reglement daartoe een nadere regeling geeft. Als dit wordt aangenomen, en SW 3 is ook aangenomen, wordt dit lid 8 van artikel 13 van de statuten. Als SW 3 is verworpen en SW 4 wel, wordt dit lid 6 van artikel 13 van de statuten. HR 17. Vegetarisch Congres Indiener: Martijn Otten en Annette de Vries Toevoegen lid Artikel 3:1, lid 4 Lid 4 Op het Congres en op alle georganiseerde onderdelen van het Congresweekend worden uitsluitend vegetarische gerechten (eten dat geen vlees of vis bevat) geserveerd. Zeker op een congres waar energie en duurzaamheid centraal staan, moeten we één van de minst duurzame menselijke gewoonten bespreken. De productie van de meeste vleesvarianten is erg inefficiënt wat betreft het energiegebruik; zo zitten er veel minder voedingstoffen in vlees, dan in het voer dat we eerder aan deze veedieren gegeven hebben. Er is nog geen reden voor iedereen om vegetariër te worden, maar we moeten ons wel vaker afvragen of we niet onze vleesconsumptie kunnen verminderen. Uiteindelijk zou de sociaaldemocratie moeten streven naar meer duurzame vormen van voedselconsumptie. De JS zou dit soort idealen niet alleen moeten bespreken, maar ook moeten naleven. Twee weekenden per jaar geen vlees of vis eten is geen grote opoffering, maar elk congres worden de JS'ers wel weer herinnerd aan deze problematiek en zijn ze er bewust mee bezig. Hiermee wordt dus niet geprobeerd iedereen vegetariër te maken, maar wel om iedereen bewust met het onderwerp bezig te laten zijn. Natuurlijk is het zo dat bepaalde vlees en visvarianten niet (zo) slecht zijn voor het milieu, maar het is uit praktisch oogpunt makkelijker om voor deze twee evenementen een duidelijke lijn te trekken. Redactionele en technische wijzigingen Peter de Lange, voormalig lid van het presidium en huidig beroepscommissielid van de PvdA, heeft de vorige statuten opgesteld, maar inmiddels is hij nog vaardiger en is de wet veranderd. Daarom heeft hij ook een aantal technische wijzigingen voorgesteld, die niets veranderen voor de JS, maar onze statuten wel van betere kwaliteit maken. SW 5. Lidmaatschap Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Wijzigen en schrappen bestaande tekst Artikel 4 1. De vereniging kent leden. 2. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Tegen een besluit tot niettoelating staat beroep open bij de beroepscommissie. 3. Het lidmaatschap staat open voor personen van veertien tot en met zevenentwintig jaar, die het doel van de vereniging onderschrijven en zich bij hun aanmelding als lid bereid verklaren de uit de statuten en het huishoudelijk reglement voortvloeiende verplichtingen na te komen. 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. 1. Lid van de vereniging kunnen zijn personen met de leeftijd van veertien tot en met zevenentwintig jaar, die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven. 2. Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niettoelating kan de beroepscommissie alsnog tot toelating besluiten. 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. Het oude lid 1 oud is overbodig. Afgeven verklaring door het bestuur is overbodig. Bereid verklaren statuten na te komen is overbodig. Alsnog tot toelating besluiten is de term die de wet gebruikt (art. 2:33 BW). Lid 4 is ongewijzigd. 16

17 SW 6. Beëindiging lidmaatschap Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Wijzigen en schrappen bestaande tekst Artikel 5 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door de dood van het lid; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging door de vereniging; d. door ontzetting; e. aan het eind van het kalenderjaar waarin het lid achtentwintig jaar is geworden. 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 3. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk: a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen); c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. 4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan: a. wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan; b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. Het bestuur kan, indien daar dringende redenen voor zijn, voor maximaal een jaar dispensatie verlenen met betrekking tot de leeftijdsgrens van zevenentwintig jaar, genoemd in artikel 4 lid 3. De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. 5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door het bestuur, na het lid in de gelegenheid gesteld te hebben om gehoord te worden en met inachtneming van de nadere regeling in het huishoudelijk reglement. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis gesteld, met opgave van redenen en vermelding van de beroepsmogelijkheid. Het betrokken lid kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de beroepscommissie. De beroepscommissie besluit na het lid in de gelegenheid gesteld te hebben om gehoord te worden en met inachtneming van de nadere regeling in het huishoudelijk reglement. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 6. Het bestuur kan een lid schorsen in die gevallen waarin opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap mogelijk is, voor een duur van ten hoogste drie maanden. Op het besluit tot schorsing is lid 5 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. Een geschorst lid kan geen lidmaatschapsrechten uitoefenen. 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lidverschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. 17

18 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door de dood van het lid; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging door de vereniging; d. door ontzetting; 2. Een lid kan het lidmaatschap steeds opzeggen tegen een bepaalde datum of met onmiddellijke ingang. 3. Het bestuur kan met onmiddellijke ingang het lidmaatschap opzeggen aan een lid: a. indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld; b. indien een lid een geldelijke verplichting jegens de vereniging na aanmaning niet voldoet; c. indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door het bestuur, na het lid in de gelegenheid gesteld te hebben om gehoord te worden en met inachtneming van de nadere regeling in het huishoudelijk reglement. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis gesteld, met opgave van redenen en vermelding van de beroepsmogelijkheid. Het betrokken lid kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de beroepscommissie. De beroepscommissie besluit na het lid in de gelegenheid gesteld te hebben om gehoord te worden en met inachtneming van de nadere regeling in het huishoudelijk reglement. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 5. Het bestuur kan een lid schorsen in die gevallen waarin opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap mogelijk is, voor een duur van ten hoogste drie maanden. Op het besluit tot schorsing is lid 5 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. Een geschorst lid kan geen lidmaatschapsrechten uitoefenen. 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lidverschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. De oude regeling is onnodig complex. Het lijkt niet meer dan redelijk dat leden steeds hun lidmaatschap per direct kunnen opzeggen, de JS is geen ANWB met lange opzegtermijnen en jaarlijks verlengen. De regeling voor opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan eenvoudiger, namelijk dat ook het bestuur per direct kan opzegen in de drie genoemde gevallen. De huidige statuten gaan (net als de wet, art. 2:36 lid 1 BW) uit van opzeggen per jaar, maar dat is bij de JS alleen maar omslachtig. De formulering kan opzeggen maakt dat het bestuur er niet toe verplicht toe is, in het HR kan dit nader worden uitgewerkt. HR 18. Beëindiging lidmaatschap Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Toevoegen artikel Artikel 2:6 Ontzetting lidmaatschap Lid 1 Bij een besluit tot ontzetting neemt het bestuur hoor en wederhoor in acht. Lid 2 De brief waarmee het besluit tot ontzetting wordt medegedeeld, vermeldt de mogelijkheid om in beroep te gaan. HR wijziging bij SW 6. SW 7. Donateurs Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Schrappen Artikel 6 1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen. 2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door het Congres wordt vastgesteld. Een aparte regeling van donateurs is niet nodig. Geld geven kan bijna altijd. SW 8. Contributies Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Wijzigen bestaande tekst Artikel 7 18

19 1. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie is vastgelegd in een reglement. 1. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt, blijft de contributie verschuldigd voor zover deze reeds is voldaan, tenzij het bestuur tot terugbetaling ervan besluit. De wettelijke regel is dat de contributie voor het geheel verschuldigd blijft (art. 2:35 lid 5), voor zover voldaan en de mogelijkheid tot terugbetaling zijn afwijkingen t.o.v. de wettelijke regel ten gunste van leden. Voor zover reeds voldaan is een nieuwe toevoeging t.o.v. de huidige statuten. SW 9. Schorsen LB leden Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Wijzigen bestaande tekst Artikel 8, lid 3 Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door het Congres worden geschorst en ontslagen. Het Congres besluit tot schorsing of ontslag met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door het Congres worden ontslagen, en worden geschorst in hun functie voor ten hoogste drie maanden. Het Congres besluit tot schorsing of ontslag met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het lijkt wenselijk wel de mogelijkheid voor schorsing van LB wel te blijven noemen, maar de regeling te versimpelen. De precieze regeling kan beter in het HR worden geregeld. SW 10. Schorsen LB leden Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Schrappen Artikel 8, lid 4 De schorsing eindigt wanneer het Congres niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in het Congres te verantwoorden en kan zich daarbij laten bijstaan. Zie de toelichting bij SW 9. HR 19. Schorsen LB leden Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Toevoegen lid Artikel 7:2, lid 4 Toe te voegen tekst: 4. De schorsing eindigt wanneer het Congres niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in het Congres te verantwoorden en kan zich daarbij laten bijstaan. Zie de toelichting bij SW 9. SW 11. Onvolledig bestuur Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Wijzigen bestaande tekst Artikel 8, lid 5 Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een Congres te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 19

20 Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur en presidium zijn is verplicht in dat geval zo spoedig mogelijk een Congres bijeen te roepen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. Dit kan voorkomen als een bestuur als geheel aftreedt en er dus geen bestuur is. In dat geval moet ook het presidium een Congres kunnen bijeenroepen. SW 12. Presidium Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Wijzigen en schrappen bestaande tekst Artikel Het presidium bestaat uit ten minste drie leden, te weten: a. leden gekozen door het Congres, b. één lid door en uit het bestuur benoemd, indien het huishoudelijk reglement dit bepaalt. 2. Artikel 8 lid 3 is van overeenkomstige toepassing op de leden van het presidium die gekozen zijn door het Congres. 1. Het presidium bestaat uit ten minste drie leden, te weten: a. leden gekozen door het Congres, b. één bestuurslid, indien het huishoudelijk reglement dit bepaalt. De vicevoorzitte/secretaris van het landelijk bestuur is uit hoofde van die functie lid van het presidium en wordt dus niet als zodanig door het bestuur benoemd. Een leesbare, volledige bepaling over ontslag van het presidium in het huishoudelijk reglement is beter dan de huidige onduidelijke bepaling van lid 2. Art. 6:2 lid 1 HR geeft de algemene regel dat een functionaris, zoals een lid van het presidium, te allen tijde kan worden ontslagen door het orgaan wat hem benoemd heeft (in dit geval het presidium). SW 13. Voorzitten Congres Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Wijzigen bestaande tekst Artikel 14, lid 1 1. Tijdens een Congres fungeert steeds één van de in artikel 11 lid 1 onder a genoemde leden van het presidium als voorzitter van het Congres. Is geen lid van het presidium aanwezig, dan voorziet het Congres zelf in haar leiding. 1. Tijdens een Congres fungeert steeds één van de door het Congres gekozen leden van het presidium als voorzitter van het Congres. Is geen van deze leden van het presidium aanwezig, dan voorziet het Congres zelf in haar leiding. Leesbaarder en technische verbetering. SW 14. Notulen van het Congres Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Wijzigen bestaande tekst Artikel 14, lid 3 De notulen van het Congres worden opgesteld door een daartoe door het presidium ingestelde redactiecommissie en vastgesteld door het presidium in een vergadering van het presidium en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. De notulen van het Congres worden vastgesteld door het presidium. De vastgestelde notulen worden door ten minste twee leden van het presidium ondertekend. Kortere formulering. Een bepaling over de redactiecommissie kan beter in het huishoudelijk reglement. HR 20. Notulen van het Congres Indiener: Landelijk Bestuur, Amsterdam, Den HaagLeiden, Rijnmond, Twente, Utrecht Toevoegen artikel 20

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48 -l- 991181/I\48 STATUTEN\ryIJZIGING Heden, vijfjanuari tweeduizendeen, verschenen voor mij, mr Dingnis Butijn, notaris - - gevestigd te Wieringen: - - 1. mevrouw Martie Bosgraat, wonende te1742 GM Schagen,

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GLV Idun

Huishoudelijk Reglement GLV Idun Huishoudelijk Reglement GLV Idun Begrippenlijst: ACV: Algemene Commissievergadering ALV: Algemene Ledenvergadering De Opleiding: De studies Biologie en Life Science & Technology en de aansluitende masterstudies

Nadere informatie

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport.

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport. 13353KM STATUTENWIJZIGING VEREN IGING Heden, drie oktober tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Antonius Gerardus --- Maria Moonen, notaris te Venlo:--- mevrouw Maria Johanna Petronella Thijssen, werkzaam

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

De club is rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid in de zin van artikel 30 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De club is rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid in de zin van artikel 30 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. NAAM V EST IGINGSPLAAT S EN DUUR Artikel 1 1. De naam van de club is: Beleggingsvereniging Fibonacci 2. Zij is gevestigd in Nederland te Leiden. 3. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 4. Het verenigingsjaar

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie