Blauwdruk groupwareproject

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blauwdruk groupwareproject"

Transcriptie

1 Blauwdruk groupwareproject juni 2008 v11 BLAUWDRUK GROUPWARE PROJECT De blauwdruk zal in verschillende fasen gepresenteerd worden: Fase 1: De algemene krijtlijnen van het project (dit document) Deze blauwdruk is voorgesteld op het Gebu 17 maart 2008 en moet nog gevalideerd worden door de Stuurgroep Groupware (zie verder). Een definitieve versie zal beschikbaar zijn op 15 april. Het technische gedeelte van de blauwdruk wordt na het pilootproject vervolledigd. Volgende fasen: een globaal ontwerp per deelproject Volgende zijn reeds ingepland Globaal ontwerp Deelproject Exchange => 1 juni 2008 Om dit te finaliseren worden momenteel testsystemen en prototypes opgezet. Er zal ook een piloot lopen binnen de directie ICTS. Op basis van de feedback hiervan zal een definitief ontwerp gemaakt worden. Globaal ontwerp Deelproject SharePoint => 1 september 2008 Globaal ontwerp Deelproject Office Communications => 2009 Eventuele andere nog te bepalen 1

2 Overzicht Inleiding & agenda (MS Exchange) Samenwerkingsplatform (MS SharePoint) Toekomstige deelprojecten Infrastructuur Opleiding en communicatie OVERZICHT In een inleidend gedeelte wordt ingegaan op een aantal krijtlijnen van het project: de doelstellingen, de vertreksituatie, de scope afbakening, de projectorganisatie, de kritische succesfactoren, In wat volgt wordt dieper ingegaan op de verschillende deelprojecten. Dit meer in detail voor de deelprojecten die nog voor 2008 voorzien worden, namelijk /agenda en samenwerkingsplatform. Er wordt ook al een vooruitblik geworpen op mogelijke deelprojecten die in 2009 volgen Verder komt het ontwerp van de hardware infrastructuur reeds uitgebreid aan bod. Aangezien het uitrollen naar de eindgebruikers vooral zal gebeuren via een uitgebreid opleidingsaanbod wordt hier ook al even bij stilgestaan. 2

3 Inleiding Doelstelling Huidige situatie Scope Wat? Wie? Projectorganisatie Stuurgroep Begeleidingscommissies Implementatieteams Kritische succesfactoren Gebruikskost INLEIDING Wat vooraf ging In het voorjaar van 2007 gebeurde een openbare aanbesteding voor een nieuwe groupware omgeving voor de K.U.Leuven Na een vergelijkende studie van de aangeboden oplossingen, voorgesteld door de kandidaten voor de openbare aanbesteding, kiest de jury op 14 juni 2007 voor een groupwareomgeving, gebaseerd op Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint en Microsoft Office Communications Server. Het advies van de jury over het voorstel van gunning is positief geadviseerd op de ICTS-raad van 20 juni Het advies van de jury en het implementatieplan zijn voorgelegd en goedgekeurd door het ABC van 27 juni Het voorstel is tot slot voorgelegd en goedgekeurd door het Gebu van 2 juli

4 Doelstelling State of the art groupwareomgeving* implementeren voor het personeel en de studenten van de K.U.Leuven met een zo ruim mogelijke aanbod aan groupwarefunctionaliteit die veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk is en altijd en overal toegankelijk is. DOELSTELLING De vraag naar een (groeps)agenda, uitgebreide mogelijkheden en een samenwerkings- en communicatieomgeving bij het personeel en de diensten van de K.U.Leuven is erg groot en dringend. Meer en meer worden (ad hoc) teams gevormd die de informatie (documenten, groepsagenda, taken, ) op een efficiënte wijze wensen te delen,. Ze willen hulpmiddelen ter beschikking hebben die de samenwerking optimaal kan laten verlopen. Om aan deze behoefte te voldoen, wordt een nieuwe groupwareomgeving geïmplementeerd die een zo ruim mogelijk aanbod aan functionaliteit zal bieden, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar zal zijn en die altijd en overal toegankelijk zal zijn. Het vlotter gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen zoals handhelds, smartphones, webconferencing, unified messaging, moet hierdoor mogelijk worden. De digitale toegankelijkheid (accessibility) van de informatie wordt van bij de start van het project meegenomen. * Groupware (ook wel Group Support Systems of collaborative software genoemd) is een categorie van software die erop gericht is met een groep van gebruikers een gezamenlijk eindresultaat te bereiken. 'Kennis delen' vormt de basis voor het gebruik van deze software. Daarnaast vormt groupware een belangrijk communicatiemiddel en kan deze software (virtuele) samenwerkingsprocessen ondersteunen. Deze aspecten maken groupware tot een onmisbaar middel voor grote, verspreide organisaties om optimaal samen te werken. Wikipedia 4

5 Huidige situatie Centraal aanbod Huidig centraal aanbod beperkt en weinig geïntegreerd (University of Washington IMAP en PostFix) en webmail (Horde) Agenda (SAP en meetingmaker) HUIDIGE SITUATIE Er wordt momenteel door de directie ICTS aan het personeel en de studenten een systeem (University of Washington IMAP en PostFix) aangeboden dat betrouwbaar, veilig en overal bereikbaar is. Dit systeem kan worden gebruikt met elke POP/IMAP-client zoals Outlook Express, Eudora, Outlook, enz. maar ook met Horde, een webtoepassing gebaseerd op Open Source software. Wat betreft agendasystemen worden tot op heden volgende agendasystemen centraal aangeboden: -het agendasysteem, standaard aanwezig in het SAP-systeem, is via de SAP-gui of KULoket consulteerbaar maar wordt niet meer ondersteund door SAP. -MeetingMaker is een betalende oplossing (zowel server- als cliëntlicenties) die de mogelijkheid biedt agenda s, taken en contactpersonen bij te houden. Voor het delen van documenten worden via Linux/samba mogelijkheden voor file services geboden. Via een eigen ontwikkelde toepassing (SIC) zijn die ook via het internet beperkt bruikbaar. Voor het personeel wordt momenteel geen echt samenwerkingsplatform aangeboden. Er is wel een toepassing ontwikkeld die het publiceren van verslagen en documenten mogelijk maakt. Deze toepassing is op maat gemaakt voor het publiceren van verslagen en documenten van de verschillende raden van de universiteit en van de verschillende werkgroepen van de Associatie K.U.Leuven. In vergelijking met een groupware-systeem zoals Microsoft Exchange, SharePoint en Office communications server zijn bovenvermelde systemen eerder beperkt te noemen zowel in functionaliteit en als in gebruiksvriendelijkheid. Het al dan niet gebruik maken van deze mogelijkheden is bovendien geheel vrijblijvend voor de groepen. Het staat de lokale eenheden vrij om op dit vlak eigen keuzes te maken, wat ook vaak het geval is. Voor de Centrale en Rectorale Diensten is er wel een centraal beleid op dit vlak (zie volgende pagina). Iedereen migreren naar één en hetzelfde centraal aangeboden platform vormt dan ook een grote uitdaging! 5

6 Huidige situatie - CRD CRD = Centrale en Rectorale Diensten K.U.Leuven Rectorale Diensten Onderzoeksbeleid Onderwijsbeleid Studentenbeleid Diensten Algemeen Beheer Centraal ondersteund door directie ICTS File en print services via AD Agenda: MeetingMaker, Exchange en SAP-kalender Centrale mail via Ludit HUIDIGE SITUATIE CRD De lokale infrastructuur van de CRD wordt beheerd door de medewerkers van ICT kantoor (binnen de directie ICTS). CRD in cijfers Mail gebruik Mailaccounts bij Ludit Groupware gebruik 90 MeetingMaker-accounts (incl. resources) 50-tal Exchange-accounts op Rectoraat (Gebuleden en secretariaten) 247 SAP-kalenders (met meer dan 10 afspraken sinds 1/1/2007) Geen SharePoint gebruik Een zelf ontwikkeld systeem voor het bijhouden en delen van de verslagen van een aantal centrale raden AD gebruik computers geregistreerd in het AD-domein (huidig domein) gebruikers geregistreerd in het AD-domein (huidig domein) 400 file shares, aangeboden via het AD-domein 5 printer services via het AD-domein, omschakeling gebeurt verder komende maanden 6

7 Huidige situatie groepen/kortrijk Bevraging loopt. lokale mailsystemen type (Exchange, PostFix, Qmail, Novell,...) aantal mailboxen lokale Active Directory systemen aantal users aantal computers lokale agendasystemen type (Exchange, NetScape, MeetingMaker,...) aantal users HUIDIGE SITUATIE GROEPEN / KORTRIJK Decentraal beschikken enkele faculteiten en departementen soms over een eigen - of groupwaresysteem voor hun medewerkers, vaak maken ze gebruik van de centraal geboden of ondersteunde mogelijkheden. De ICT ers van de lokale eenheden zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van deze systemen. Groepen in cijfers: Mail gebruik: directie ICTS host actieve mailboxen (incl. CRD) cs (computerwetenschappen) = 960 (sendmail/wu-imapd) esat=1610 (sendmail/wu-imapd) econ=437 (economie) => Enige exchange gebruiker (*) avnet=38 chem=262 kulak=400 (postfix/dovecot imap) ster (sterrenkunde) =151 (sendmail/imapd Solaris) theoretische fysica=80 (exim) PMA/TME (werktuigkunde)=160 (postfix/dovecot imap) andere=9 (*) Bij biomedische zijn er ook een aantal grotere accounts naar exchange overgebracht (Hoeveel?) Groupware (agenda en web sites) gebruik (bevraging loopt) kulak = 35 MeetingMaker-gebruikers, 15 web sites (Plone) CIB = 30 MeetingMaker-gebruikers PMA/TME (werktuiglunde) = 10 SAP-gebruikers, 1 web site/5 users (Plone)+50 web sites/40 users (eigen ontwik. PHP) bio-ir = 100 Brown Bear Ical-gebruikers, 10 web sites/200 users (SharePoint) cs (computerwetenschappen) = 260 Netscape Calendar-gebruikers stedebouw&archit= 1 website/4 users (Drupal) Directory-gebruik (LDAP, AD, NT) gebruik (bevraging loopt) kulak: 450 users (+1000 studenten/gasten), 350 computers (+ 135) (NT) cs (computerwetenschappen) = 962 users, 764 computers (LDAP+NIS+DNS) esat= 1503 users, 615 computers (AD) bio-ir= 4000 users, 1500 computers (AD) dep biologie= 15 users, 20 computers (AD) asro= 100 users, 150 computers (AD) hiva= 100 users, 100 computers (AD) mediacenter= 500 users, 100 computers (AD) econ (economie) = x users, y computers (AD) theoretische fysica= 80 users, 60 computers (LDAP) werktuigkunde= 1000 users, 450 computers (NT) 7

8 Scope wat? Afgebakend tot de functionaliteit aangeboden in het gekozen platform voor de K.U.Leuven Implementatie van Microsoft Exchange, SharePoint Portal en Office Communications Server en andere basiscomponenten (AD, SCOM, archivering, back-up, ) in zover nodig voor het optimaal functioneren van voorgaande Andere services die gebruik maken van dit basisplatform kunnen geïdentificeerd worden en kunnen onderwerp zijn van verdere analyse om te voorkomen dat keuzes tijdens dit project verdere stappen zouden hypothekeren maar de implementatie ervan hoort niet tot de scope van dit project SCOPE WAT? Bedoeling is in eerste instantie het ter beschikking stellen van het brede gamma aan groupware functionaliteit dat standaard beschikbaar is in de gekozen groupware omgeving: Microsoft Exchange, SharePoint en Office Communications server. De scope is meteen ook beperkt tot de functionaliteit beschikbaar in deze producten. Tevens moeten (vaak op de achtergrond) ook een aantal andere Microsoft producten opgezet worden als basiscomponenten voor het bovenstaande. Dit wordt ook beperkt tot wat absoluut noodzakelijk is om de groupware functionaliteit op een veilige, betrouwbare en bedrijfszekere manier te kunnen gebruiken. Mogelijkerwijs zijn er eigen ontwikkelingen nodig voor het beheer van de verslaggeving van raden. Voor de rest worden geen eigen ontwikkelingen voorzien in de scope van dit project. Belangrijk is echter wel dat de implementatie rekening houdt met eventuele vervolgprojecten. De opzet die nu gebeurt mag geen hypotheek leggen op het kunnen aanbieden van andere Microsoft services op termijn. 8

9 Scope wie? Personeel K.U.Leuven en aanverwante instellingen uitgebreide functionaliteit voor , agenda, contactpersonen, taken (restore, archivering, out-of-office, mobiele gebruikers, pda, ) samenwerkingsplatform (gedeelde documenten, agenda s, externen) presence, realtime communicatie, unified communication ook niet-windowsplatformen aan de K.U.Leuven mail for life maar beperkt door quota Studenten K.U.Leuven enkel met meer functionaliteit (restore, out-of-office) (beperkte mailboxsize) andere groupwarefunctionaliteit wordt niet afgesloten voor de studenten maar zijn op eigen initiatief en verantwoordelijkheid te gebruiken (agenda, contactpersonen, taken, samenwerkingsplatform, ) Out-of-scope: personeel en studenten Associatie SCOPE WIE? De aangeboden functionaliteit die beschikbaar zal worden gesteld door de nieuwe groupware omgeving, is verschillend voor elke doelgroep. Voor het personeel K.U.Leuven, inclusief externen (bv. vzw s die nauw verbonden zijn met de universiteit en nu al ondersteund worden door de directie ICTS via een betalende service), wordt een zo n ruim mogelijk aanbod aan functionaliteit voorzien. Er dient rekening te worden gehouden met gebruikers op Windows platformen en niet-windows platformen (Unix, Linux, Mac). Ook administratieve adressen voor secretariaten en congressen moeten worden opgenomen in het project. Voor emeriti en gepensioneerde werknemers wordt mail-for-life voorzien, zij het met beperkingen door quota. De studenten K.U.Leuven beschikken nu al via Toledo over groupwarefunctionaliteit zoals een agenda, een samenwerkingsplatform, enz. Voor hen wordt in dit project enkel aangeboden zij het met meer functionaliteit dan momenteel het geval is. De andere groupwarefunctionaliteit van dit project zoals agenda, contacten, enz. wordt niet afgesloten voor de studenten maar zijn op eigen initiatief en verantwoordelijkheid te gebruiken. Ook het aantal ondersteunde clients zal beperkt zijn. Personeel en studenten van de andere associatieleden behoren niet tot de scope van dit project. Al behoort de uitrol naar het personeel en de studenten van de ganse Associatie niet tot dit project, toch is bij de keuze van het systeem rekening gehouden met de mogelijkheid uit te breiden naar de ganse Associatie K.U.Leuven. 9

10 Projectorganisatie Overzicht Stuurgroep groupware Begeleidingscommissie Systeemaspecten groupware Begeleidingscommissie Toepassingen Groupware Test- en migratiegroep groupware Implementatieteam groupware Projectbegeleidingsteam K.U.Leuven/Dolmen PROJECTORGANISATIE De stuurgroep neemt de beleidsbeslissingen die nodig zijn voor dit project. Er zijn twee begeleidingscommissies: De begeleidingscommissie Systeemaspecten Groupware behandelt alle systeemgerichte voorstellen en ontwerpissues. De begeleidingscommissie Toepassingen Groupware behandelt alle voorstellen en ontwerpissues met betrekking tot gebruikerstoepassingen die kaderen in de groupwareomgeving (Exchange, SharePoint, Office Communications Server, ). Beide begeleidingscommissies rapporteren aan de stuurgroep. De test- en migratiegroep groupware test de aangeboden functionaliteit met de verschillende mailclients en test tevens verschillende migratiescenario s uit. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van de groepen, van Campus Kortrijk en van ICTS. Het implementatieteam groupware van ICTS verzorgt de implementatie van het groupwaresysteem zoals voorzien in de scope en de planning van dit project. Het projectbegeleidingsteam bestaat uit vertegenwoordigers van het beleid K.U.Leuven en Dolmen en volgt de samenwerking met de implementatiepartner op. Bovenstaande overlegorganen zijn projectstructuren. Indien er nood is aan meer permanente beheerstructuren op termijn dan kunnen de overlegorganen (stuurgroep en begeleidingscommissies) voorstellen uitwerken voor de oprichting ervan. 10

11 Projectorganisatie Stuurgroep SAMENSTELLING STUURGROEP Prof. Antoine Van de Capelle (voorzitter) Vertegenwoordigers business Jef Arnout Els Lemmens Katrien Verhelst Els Heylen Eddy Demeersseman Vertegenwoordigers ICTS Annemie Depuydt Herman Moons Stefan Tack Herman Van Uytven ESCALATIE BESLISSINGEN GEBU STUURGROEP GROUPWARE BEGELEIDINGS- COMMISSIES PROJECTORGANISATIE STUURGROEP Niettegenstaande het groupwareproject een vrij standaard implementatie behelst van reeds door velen beproefde software, voorzien we toch dat er voor dit project een krachtige beslissingsstructuur zal nodig zijn. Temeer omdat het project impact kan hebben op de huidige ICT organisatie van de K.U.Leuven. Een aantal zaken die tot op heden door sommigen lokaal werden aangeboden zullen in de toekomst centraal ter beschikking worden gesteld. Dit moet met de nodige voorzichtigheid en met de nodige aandacht voor alle betrokkenen gebeuren. Bij de samenstelling is gepoogd elke grote gebruikersgroep te laten vertegenwoordigen door iemand van het beleid: De groepen door hun groepsbeheerder De centrale rectorale diensten door de directeur van de stafdiensten algemeen beheer Campus Kortrijk door de stafmedewerker Onderwijsbeleid De directie ICTS wordt vertegenwoordigd door: De directeur ICTS De directeur AIV en Ludit Het project wordt vertegenwoordigd door: De diensthoofden van de betrokken eenheden binnen ICTS De projectleider van het groupware project Escalatie mechanismen: De stuurgroep neemt de beleidsbeslissingen van organisatorische aard. De begeleidingscommissies kunnen ook ontwerp issues naar de stuurgroep escaleren indien nodig. De stuurgroep kan naar het Gebu zaken escaleren indien nodig. Vergaderritme: om de 4 tot 6 weken 11

12 Projectorganisatie Begeleidingscommissies Begeleidingscommissie Systeemaspecten Groupware Herman Moons Gert Goos, Dirk Rober, Stephane Sas, Brecht Samyn, Bart Plessers, Bart Swennen Jan Du Caju, Bart Van den Broeck, Herman Van Uytven Begeleidingscommissie Toepassingen Groupware Stefan Tack Sleutelgebruikers Gert Goos, Dirk Rober, Stephane Sas, Brecht Samyn, Bart Plessers, Bart Swennen (mogen ook anderen zijn?) Herman Van Uytven BEGELEIDINGSCOMMISSIES De begeleidingscommissie Systeemaspecten Groupware wordt geleid door Herman Moons en is samengesteld uit ICT ers van de groepen en ICT-Kantoor (vertegenwoordiging Centrale en Rectorale diensten), de cross-platformverantwoordelijke, de beveiligingscoördinator, de verantwoordelijke van het AD-implementatieteam van de directie ICTS en de projectleider groupware. De begeleidingscommissie Systeemaspecten Groupware: waakt vanuit technisch oogpunt over de universiteitsbrede implementatie van de groupwareomgeving, Windows AD gerelateerde producten en Windows AD behandelt de technische issues die zich stellen bij de implementatie, de uitrol en het beheer van de groupwareomgeving legt de krijtlijnen vast voor toekomstige vervolgprojecten gerelateerd aan de nieuwe groupwareomgeving in het bijzonder en Windows AD in het algemeen De begeleidingscommissie Toepassingen Groupware wordt geleid door Stefan Tack en is samengesteld uit sleutelgebruikers uit de verschillende geledingen van de universiteit, vertegenwoordigers van de verschillende groepen, de cross-platformverantwoordelijke en de projectleider van dit project. De begeleidingscommissie Toepassingen Groupware: waakt vanuit gebruikersstandpunt over de universiteitsbrede implementatie van de groupwareomgeving behandelt de gebruikers-issues die zich stellen op vlak van aangeboden functionaliteit in de groupwareomgeving en legt deze naar technische realiseerbaarheid voor aan de begeleidingscommissie Groupware Systeemaspecten formuleert voorstellen in het kader van de uitbreiding van het aanbod aan functionaliteit die in de groupwareomgeving universiteitsbreed gewenst is De begeleidingscommissies kunnen zelfstandig ontwerpbeslissingen nemen. Knelpunten en organisatorische ingrepen worden voorgelegd aan de stuurgroep. Vergaderritme: tweewekelijks (afwisselend). 12

13 Projectorganisatie Implementatieteams Overkoepelende projectleiding [H. Van Uytven] Hardware (servers, storage) [R. Rys] Netwerk [Y. Tavernier] Active Directory [B. Van den Broeck(AD-implem.team)] User-provisioning (master data) [H. Van Uytven] Windows Server 2003 [K. Sneyders (R. Rys->N.)] Exchange 2007 [J. Schurmans (B. Plessers)] SharePoint Portal 2007 [B. Plessers(C. Van Meerbeek)] IMPLEMENTATIETEAMS De implementatie van een degelijk groupwaresysteem, gebaseerd op Microsoft Exchange en Microsoft SharePoint Portal, impliceert de invoering van hele reeks technologieën wat het project erg omvangrijk en complex maakt. Uitgebreide expertise in deze nieuwe technologieën en goede samenwerking tussen de verschillende deelgebieden is noodzakelijk. Dit zal een impact hebben op de organisatie van de centrale ICT diensten aan de K.U.Leuven. In afwachting van een bijsturing van de organisatie onderscheiden we volgende projectteams: Hardware Voor dit project is een zeer uitgebreide hardware-infrastructuur nodig. Er zijn zowel test-, quality- en productieomgevingen nodig. Indien mogelijk worden deze omgevingen of gedeelten ervan gevirtualiseerd. Voor het storage-gedeelte zal de huidige storage-infrastructuur (NAS) worden uitgebreid. Omwille van de redundancy wordt een disaster recovery omgeving op UZ Gasthuisberg voorzien. Netwerk De netwerkverbinding tussen de verschillende componenten onderling, de toegang vanuit de gebruikerskant en de verbinding met de disaster recovery omgeving vereisen een snelle en redundante netwerkinfrastructuur. Active Directory AD is een gedistribueerde omgeving met informatie over gebruikers, servers, mailboxen, bepaalde toelatingen,... Active Directory is het kloppend hart van heel wat op Microsoft servers gebaseerde diensten, zowel de groupware diensten als andere diensten (die eventueel onderwerp kunnen zijn van toekomstige projecten, afhankelijk van te nemen beslissingen, zie vroeger). User-provisioning Het geautomatiseerd aanmaken en updaten van gebruikers, mailboxen en adressen vertrekkend vanuit de brongegevens uit SAP. Exchange 2007 Levert diensten inclusief agenda, contactpersonen, taken. SharePoint Portal 2007 Een documentbeheerssysteem en daarmee samenhangend uitgebreide reeks van diensten zoals checkin/checkout, notify, group tasks, indexing 13

14 Projectorganisatie Implementatieteams SQL 2005 [C. Van Meerbeek(B. Plessers)] Office Communications Server [J. Schurmans(C. Van Meerbeek)] Internet Information Server [B. Plessers(J. Schurmans)] Internet Security and Acceleration [P. Brusten/S. Van Acker] Back-up/restore [R. Rys/K. Van Buggenhout] Archivering [M. Van Uytsel] Niet-Windows platformen [S. Van Acker] System Center Operations Mgr [W. Vandersmissen/ K. Sneyders)] IMPLEMENTATIETEAMS SQL 2005 Relationeel databanksysteem (RDBMS) onder meer gebruikt door SharePoint Office Communications Server Voorziet in instant messaging, presence, audio-video conferencing, web conferencing, Internet Information Server De Microsoft webserver, wordt ondermeer gebruikt door de nieuwe webmailomgeving (Outlook Web Access), SharePoint, Internet Security and Acceleration ISA wordt gebruikt voor toegang van buiten het K.U.Leuven netwerk zodat de groupware servers niet rechtstreeks bereikbaar hoeven te zijn vanuit het Internet en gecontroleerde toegang mogelijk is. Deze component zal in belangrijke mate bijdragen tot het respecteren van de beveiligingsvoorschriften die gelden aan K.U.Leuven. Back-up/Restore Ingeval van disk crash of systeemfout moeten de mail stores (container met s) kunnen worden teruggezet. Er moeten dus voortdurend back-ups kunnen genomen worden om gegevensverlies ( s, agenda-items, enz.) te voorkomen. Dit systeem kan ook worden ingeschakeld voor het terugzetten van gewiste informatie, zij het binnen een afgesproken termijn. Archivering Om de Exchange mailomgeving beheersbaar te houden en om weinig geconsulteerde mails op goedkopere storage te kunnen plaatsen, wordt een archiveringssysteem aan de mailomgeving gekoppeld dat oudere mails uit het mailsysteem haalt en op een ander systeem plaatst. Voor de gebruiker gebeurt dit proces transparant en blijven de gearchiveerde mails bereikbaar. De archivering wordt niet alleen toegepast op s maar kan ook worden toegepast op andere groupware-items zoals taken, agenda enz. Bij gebruik van Exchange en SharePoint op een Windowsplatform met Outlook of Outlook Web Access is alle functionaliteit geïntegreerd beschikbaar, voor andere omgevingen worden alternatieven aangeboden. Niet-Windows platformen Niet-Windowsplatformen kunnen het groupwaresysteem mits beperkingen gebruiken. Voor elk van deze platformen zal een standaard aanbod ondersteund worden. System Center Operations Manager Een monitoringsysteem waardoor alerts en problemen in de groupwareomgeving zeer snel kunnen worden ontdekt en gesignaleerd. 14

15 Projectorganisatie Implementatieteams Conversie (mailboxen, agenda, contacts) [Dolmen, N.] Security en Risk Management [J. Du Caju] Uitrol naar CRD [H.Swinnen/M. Vochten] Uitrol naar lokale diensten [lokale netwerkbeheerders] Specifieke samenwerkingsomgevingen binnen dit project (verslagen van raden, ) [B. Plessers] Integratie met andere system: SAP [B. De Bruyn], VoIP, Raakvlakken met LINSAM [W. Maes] Raakvlakken met andere aangeboden file services Raakvlakken met softwaredistributie [C. Van Meerbeek] Opleiding experten, gebruikers [S. Tack] IMPLEMENTATIETEAMS Conversie Bij de conversie van de huidige data (mail, agenda, contacts) moet rekening worden gehouden met het feit dat deze gegevens op verschillende systemen staan (IMAP, SAP, MeetingMaker, Exchange, lokale disk, verschillende clients, ). Er moet dus een breed aanbod aan conversietools voorzien worden. Uitrol CRD en groepen De uitrol naar de Centrale en Rectorale diensten zal door ICT-Kantoor worden uitgevoerd. De uitrol naar de lokale eenheden wordt door de groepen zelf uitgevoerd. De directie ICTS zal hierbij tools, best practices, een helpdesk en coaching aanreiken. Samenwerkingsomgevingen Voor de publicatie van de verslagen van de raden en organen van de K.U.Leuven wordt momenteel een zelf ontwikkeld systeem (MS Access) gebruikt om de verslagen van raden te publiceren. Het onderhoud van dit systeem is erg arbeidsintensief en is dringend aan vervanging toe. Ook vanuit andere diensten is er vraag naar geavanceerde samenwerkingsplatformen. Integratie In een ideale situatie is er een koppeling tussen de agenda van Exchange en SAP-informatie, bv. verlofdagen, de lokalen en de daarin voorziene apparatuur,... Bij de invoering van VOIP voor de universiteit moeten ook tal van integratiescenario s uitgewerkt worden. File services (Linux/Samba, Windows File Shares, ). Met de invoering van SharePoint, waardoor op eenvoudige wijze in teamverband documenten kunnen worden gedeeld, rijst de vraag in hoever deze functionaliteit interfereert met de huidig aangeboden fileservices. De impact naar werkmethoden, infrastructuur en best practices moet worden uitgezocht. Softwaredistributie De Centrale en Rectorale diensten gebruiken momenteel IBM Tivoli om de pc s te beheren en software te distribueren. Dit systeem zal ingezet worden bij distributie binnen de Centrale en rectorale diensten. Een Active Directory-omgeving biedt ook mogelijkheden naar desktop management en softwaredistributie. Naar de toekomst toe kan de keuze van softwaredistributiesysteem herbekeken worden (o.a. als mogelijks bijkomende service naar sommige eenheden binnen de groepen). Een eventuele implementatie hiervan valt buiten de scope van dit project. Hiervoor wordt verwezen naar de mogelijke vervolgprojecten. Opleidingen experten, gebruikers Er moet een omvangrijk nieuw opleidingsaanbod uitgewerkt worden. De eindgebruikers moeten opgeleid worden in het gebruik van alle nieuwe groupware tools, de lokale ICT ers moeten opleiding krijgen om de migratie te kunnen begeleiden en de ondersteuning lokaal te kunnen verzorgen. Hiervoor moet ook heel wat cursusmateriaal worden ontwikkeld. 15

16 Kritische succesfactoren Het kunnen opzetten van de definitieve K.U.Leuven-brede Active Directory De scope van de projecten en deelprojecten kunnen bewaken. Voldoende fasering kunnen inbouwen. Een goed (= naar ieders tevredenheid) evenwicht kunnen vinden tussen de verantwoordelijkheden van de directie ICTS en de lokale ICT eenheden. Een zo breed mogelijke ondersteuning kunnen bieden aan niet- Windows platformen De conversie kunnen ondersteunen van de brede waaier aan bestaande mailsystemen, lokale mailboxen, agenda s en contactpersonen Het kunnen opzetten van een volledig veilige configuratie binnen de complexe omgeving van de K.U.Leuven De beschikbaarheid van personeel binnen directie ICTS voor installatie, test en uitrol en het kunnen aanwerven van extra medewerkers Kunnen consensus vinden rond functionele issues (bv. gebruikers met meerdere mailadressen en mailboxen) KRITISCHE SUCCESFACTOREN Definitieve K.U.Leuven-brede Active Directory, niet-windows platform, Conversie Worden in de volgende slides uitgebreider toegelicht. Veilige configuratie De ICT-omgeving van de K.U.Leuven moet beschouwd worden als een heterogene, complexe en streng beveiligde omgeving. De beveiligingscoördinator heeft daarom een aantal normen vastgelegd waaraan te implementeren systemen moeten voldoen (bepaalde protocols worden bijvoorbeeld niet toegestaan). Het groupwaresysteem moet deze normen zo goed mogelijk benaderen opdat zowel van binnen als van buiten het K.U.Leuven-netwerk de informatie op een veilige manier kan worden geconsulteerd. Personeel directie ICTS Een twintigtal medewerkers van de directie ICTS vormen het implementatieteam dat het volledige groupwaresysteem implementeert. Er zijn enkele interne verschuivingen gebeurd waardoor het project kon starten. Gezien het om nieuwe technologieën voor de directie ICTS gaat, moet ook de nodige tijd voor opleiding en inwerking worden ingecalculeerd. In het implementatieplan zijn via het personeelsbezettingsplan 2 bijkomende mandaten voorzien. Deze zijn momenteel nog niet ingevuld. De invulling ervan moet beschouwd worden als een preconditie voor het behalen van de vooropgestelde planningen. Consensus kunnen vinden rond functionele issues naarmate ze zich aanbieden Verwacht wordt dat deze knopen kunnen doorgehakt worden door hetzij de begeleidingscommissies, hetzij de stuurgroep. Bijvoorbeeld: In de huidige omgeving worden voor bepaalde personen mailboxen ontdubbeld. Inkomende s komen hierdoor in meerdere mailboxen terecht en kunnen zo door meerdere personen worden geconsulteerd. De volledige mailbox blijft hierdoor afgeschermd en is enkel toegankelijk voor de eigenaar van de mailbox. In de nieuwe omgeving zal de mail maar op één plaats toekomen, maar krijgen de gemachtigden toelating op een mailbox-folder. 16

17 Kritische succesfactoren K.U.Leuven - Active Directory LUNA Installatie en configuratie van twee testdomeinen PAD: testomgeving serversoftware TAD: testomgeving van gebruikerstoepassingen Provisionering met gebruikers Invulling van IT OU s (Organizational Unit) Ontwerp is afgerond 1 IT OU voor biomedische wetenschappen 1 IT OU voor wetenschap en technologie 1 IT OU per faculteit voor humane wetenschappen 1 IT OU voor Campus Kortrijk 1 IT OU voor Centrale en Rectorale diensten Migratie/integratie van bestaande AD s ACTIVE DIRECTORY (AD) Voor het K.U.Leuven brede AD domein is de naam LUNA gekozen. Provisionering van gebruikers De K.U.Leuven-brede Active Directory moet bevolkt worden met gebruikersaccounts waardoor elke personeelslid of student zich kan authentiseren in de groupwareomgevingen en de nodige autorisaties worden toegekend. Via programmatie kunnen de personeels- en studentengegevens worden afgeladen van het SAP-systeem en gesynchroniseerd worden met de gegevens in de Active Directory. Gezien er binnen de K.U.Leuven reeds verschillende AD s met gebruikers zijn, moet onderzocht worden wel de beste methode is om de definitieve AD op te vullen, zodanig dat een AD-migratie achteraf nog mogelijk is. IT OU s IT OU s (Organizational Unit) worden gebruikt om decentrale netwerkbeheerders de mogelijkheid te bieden gegevens specifiek voor hun IT OU te beheren. De structuur van de IT OU s is bepalend voor alle projecten die met AD zullen samenwerken. Na uitgebreid overleg met de groepen wordt gekozen voor 1 IT OU voor biomedische wetenschappen, 1 IT OU voor wetenschap en technologie, 1 IT OU per faculteit voor humane wetenschappen, 1 IT OU voor Campus Kortrijk en 1 IT OU voor de Centrale en Rectorale diensten. De structuren dienen misschien nog te worden aangepast aan de hand van ervaringen in de testfase. Migratie Het uiteindelijke doel is één Active Directory op te zetten voor de ganse K.U.Leuven. Deze AD zal in eerste instantie alle informatie bevatten nodig voor de werking van Exchange, SharePoint en OCS (Office Communications Server). De migratie van en integratie met bestaande AD s is een belangrijk issue. Er moet dus verder onderzocht worden in hoever bestaande AD s en bestaande AD-applicaties best kunnen migreren naar de K.U.Leuvenbrede AD. Ondermeer hiervoor is de testomgeving PAD rechtgezet om de verschillende scenario s te kunnen uittesten. Voor meer gedetailleerde ontwerpbeslissingen verwijzen we naar de nota s van de Begeleidingscommissie Systeemaspecten Groupware (vroeger AD-stuurgroep). 17

18 Kritische succesfactoren Scope bewaken, doenbare fasering Naast de basis services die momenteel binnen de scope van dit project opgezet worden, zijnde: Exchange (mail, agenda, taken, ) SharePoint (samenwerken rond documenten Office Communications Server (communicatie) zijn er nog tal van andere ICT services waarvoor de centrale AD (LUNA) de basis zou kunnen vormen, oa: Gedistribueerde fileservices Software distributie en desktopbeheer (SCCM) Terminal services Remote desktop services Windows Rights management SCOPE BEWAKEN VOLDOENDE FASERING KUNNEN INBOUWEN Door het opzetten van een universiteitsbrede AD voor de groupware services wordt de druk groot om dit (toekomstig) platform ook te gebruiken voor allerhande andere ICT services die door Microsoft aangeboden worden, zoals gedistribueerde fileservices, software distributie en desktopbeheer (SCCM), terminal services, remote desktop services, Windows Rights management, e.a. Sommige van deze services worden momenteel ook lokaal reeds gebruikt. Voor de centrale en rectorale diensten worden er bijvoorbeeld fileservices aangeboden op deze manier. Ook de groep biomedische, de campus Kortrijk en de faculteiten economie en bioingenieurswetenschappen gebruiken een aantal van deze services (zie bestaande situatie). Het uitbreiden van de scope hiervoor kan een aantal gevaren inhouden en kan bovendien niet zomaar. 1. Voor veel van deze ICT services is er nog geen universiteitsbrede keuze gemaakt. Er moet ook telkens voldoende rekening gehouden worden met de niet Windows gebruikers. Voor elk van deze keuzes moet een grondige voorstudie uitwijzen welke het beste platform is voor de K.U.Leuven. Deze keuze moet voorgelegd worden aan de relevante adviesorganen (ICTS-raad, beveiligingscommissie, ). Zo is recentelijk nog de keuze voor een universiteitsbreed webbeheerssysteem gevallen op Plone. 2. Er moet rekening gehouden worden met de beschikbare resources (mankracht). De huidige planning voor het groupware project is reeds erg ambitieus. In 2008 nog bijkomende services voorzien universiteitsbreed is niet realistisch. Eventuele vervolgprojecten hiervoor kunnen pas ten vroegste vanaf Er moet anderzijds wel verzekerd worden dat door de opzet van AD het eventueel later kunnen toevoegen van services niet gehypothekeerd wordt. Dit moet een speciaal aandachtspunt zijn voor de begeleidingscommissie Systeemaspecten Groupware. 18

19 Kritische succesfactoren Duidelijke verantwoordelijkheden Lokale ICT eenheden en Lokale ICT op ICT groepsniveau eenheden en ICT Lokale op groepsniveau ICT eenheden en ICT op groepsniveau Directie ICTS Algemeen Beheer Lokale ondersteuning gebruikers Lokaal beheer omgeving... Opleidingen Centrale infrastructuur Beveiliging Conversie Back-up Archivering Centraal beheer... Verantwoordelijkheden??? DUIDELIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN VERSCHILLENDE GELEDINGEN ICT ORGANISATIE K.U.LEUVEN De ICT organisatie aan de K.U.Leuven is gedeeltelijk gecentraliseerd, gedeeltelijk gelokaliseerd. De lokale entiteiten werken zelfstandig en niet onder centrale aansturing. Er zijn wel een aantal overleg en adviesorganen met als doel één en ander te coördineren (ICTS-raad, Burnet) Recentelijk zijn er binnen de groepen (in meer of mindere mate) een aantal initiatieven om de lokale ICT organisatie meer te centraliseren op groepsniveau. De centrale ondersteuning wat betreft groupware services beperkte zich tot voor kort tot een aantal op zich staande services die vrijblijvend werden aangeboden of waarvoor ondersteuning werd geboden (zie vroeger). Dit noodzaakte de lokale eenheden op dit vlak zelf initiatieven te ontwikkelen. Met de invoering van de nieuwe groupware functionaliteit moet er een nieuw evenwicht gevonden worden tussen de lokale en centrale verantwoordelijkheden in deze. Hiermee gaan onvermijdelijk een aantal verschuivingen gepaard. Goede overlegstructuren moeten conflicten hierbij vermijden. Voor het project zijn een aantal stuurorganen (zie projectorganisatie) voorzien waarbinnen dit overleg kan plaatsvinden. Indien nieuwe permanente beheerstructuren nodig blijken dan moeten die daar uitgetekend worden. Dit moet een speciale aandachtspunt zijn voor de begeleidingscommissie Systeemaspecten Groupware en voor de stuurgroep. 19

20 Kritische succesfactoren toegang voor niet-windows platformen Er moet een range van platformen worden voorgesteld die zo optimaal mogelijk zullen ondersteund worden Toegang via de browser (Outlook Web Access - OWA) is standaard voorzien maar is beperkter qua functionaliteit op niet Internet Explorer-browsers (OWA light-versie) Mogelijke fat client oplossingen voor Linux/Unix Evolution via Brutus, Wine, Mogelijke fat client oplossingen voor Mac Entourage Oplossingen voor alle platformen (ook meer exotische) Clients via Windows Terminal Server en/of Citrix IMAP/POP (enkel functionaliteit) TOEGANG VOOR NIET-WINDOWS PLATFORMEN Om de toepassingen universiteitsbreed te kunnen aanbieden is het ondersteunen van deze clients cruciaal. Het Gebu dringt dan ook aan op een goede ondersteuning op dit vlak. Fat clients: Microsoft biedt als fat client Outlook aan voor het Windows platform en Entourage voor het Mac platform maar heeft geen fat clients voor Linux of Unix. Fat clients bieden alle functionaliteit aanwezig in het groupwaresysteem. Toegang via internet (OWA): Om het groupwaresysteem via het web te benaderen kan Outlook Web Access worden gebruikt (zonder licentiekost). Deze webinterface biedt ruime functionaliteit als Internet Explorer als browser wordt gebruikt. De beschikbare functionaliteit is minder met niet-internet Explorerbrowsers zoals FireFox of Mozilla (OWA-light versie). Ondersteunde platformen en te onderzoeken oplossingen Voor het Mac platform is de Entourage 2008 een goed alternatief voor Outlook. Entourage zit in de Microsoft Office-suite voor Mac. Voor het Linux/Unix platform moeten de mogelijke alternatieven verder worden onderzocht. Evolution via Brutus. Via het MAPI-protocol zal de middleware-toepassing Brutus een vertaling maken van Exchange 2007 naar Evolution. Met Wine of VirtualBox wordt binnen het Linux/Unix-operatingssysteem een Windowssessie gestart waarin Windows toepassingen kunnen worden gestart. Windows en Outlook licenties zijn vereist bij deze oplossing. De Terminal Server of Citrix-oplossing start een Windows-sessie op een centrale server. In deze sessie kunnen dan Outlook of Outlook Web Access via Internet Explorer worden gestart. Windows en Outlook licenties zijn vereist bij deze oplossing. kan altijd via de standaard programma s zoals Outlook Express, Eudora, enz worden gelezen en verstuurd. Elke client die de protocols POP of IMAP ondersteunen, kan worden gebruikt. Om een degelijke ondersteuning te kunnen bieden is het kunnen beperken van het aantal ondersteunde platformen wel wenselijk. 20

Een Local Exchange Server is een tweede mogelijkheid. Hier wordt Zarafa Exchange geïnstalleerd op een server van uw organisatie.

Een Local Exchange Server is een tweede mogelijkheid. Hier wordt Zarafa Exchange geïnstalleerd op een server van uw organisatie. Zarafa Exchange is een product waarbij u uw berichten, agenda, taken en contacten altijd ter beschikking stelt. Deel uw agenda met collega s, synchroniseer uw adresboek met uw smartphone of PDA en raadpleeg

Nadere informatie

Hosted Exchange. Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik.

Hosted Exchange. Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik. Hosted Exchange Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik. HOSTED EXCHANGE Hosted Exchange is een zakelijke oplossing waarmee u altijd beschikking heeft over uw e-mail, agenda en contactpersonen.

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Scope van deze namiddag.

Scope van deze namiddag. Slide 1 Scope van deze namiddag. We willen het deze namiddag hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan

Nadere informatie

ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject

ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject Berthilde Boukema Projectleider de nieuwe werkplek 13-5-2011 1 Agenda Project achtergrond Beoogde situatie Doorlopen traject Demo Implementatie Vragen 12.000

Nadere informatie

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003 vii Inhoud 0 Inleiding 1 0.1 In dit hoofdstuk 1 0.2 Dit boek 1 0.3 De taken van een netwerkbeheerder 3 0.4 Microsoft Windows-besturingssystemen 4 0.5 PoliForm bv 7 0.6 Dit boek doorwerken 8 0.7 De installatie

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

BlackBerry Cloud Services

BlackBerry Cloud Services BlackBerry Cloud Services Flexibele draadloze oplossing Uitgebreide beveiligingsopties Eenvoudig (centraal) te beheren Kosten besparen BlackBerry Enterprise Server & BlackBerry Express Server BlackBerry

Nadere informatie

Zarafa en Agenda

Zarafa  en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa E-mail en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je e-mail, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Een nieuwe afspraak kunnen plannen en de uitnodiging direct versturen

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

Efficiency gegarandeerd in nieuwe omgeving van Microsoft Office SharePoint Server 2007 en Exchange Server 2007

Efficiency gegarandeerd in nieuwe omgeving van Microsoft Office SharePoint Server 2007 en Exchange Server 2007 Efficiency gegarandeerd in nieuwe omgeving van Microsoft Office SharePoint Server 2007 en Exchange Server 2007 De oude IT-omgeving van PNO Consultants kon de snelle groei van het bedrijf amper bijbenen.

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende Personalia Naam: Frans Geboortedatum: 19-03-1987 Woonplaats: Weesp Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Rijbewijs: B Profiel Frans is een sociaal ingesteld persoon die graag met mensen

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Aan de slag met Office2Go Met een Mac. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl

Aan de slag met Office2Go Met een Mac. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl Aan de slag met Office2Go Met een Mac Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl WELKOM U heeft voor Office2Go gekozen als uw ICT oplossing. Voordat wij de omgeving voor u gereed maken en u aan de

Nadere informatie

2014 ITIL v3 Studerende. 2013 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization Certtificaat

2014 ITIL v3 Studerende. 2013 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization Certtificaat Personalia Naam: Rinco Geboortedatum: 05-01-1993 Woonplaats: Sint Annaparochie Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Ja + auto Inzetbaar als Profiel Rinco is in staat om zich snel aan te passen aan een

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Athena @ UGent. 12 mei 2005 Steven Rogge DICT, Universiteit Gent. Agenda

Athena @ UGent. 12 mei 2005 Steven Rogge DICT, Universiteit Gent. Agenda Athena @ UGent 12 mei 2005 Steven Rogge DICT, Universiteit Gent Agenda Universiteit Gent Historiek Windows applicatievoorziening Terminal Services & Citrix Athena @ UGent Doelstelling, naam & planning

Nadere informatie

Outlook Express 6. Senioren K.U.Leuven. maart 2008. ICT-Kantoor Dienst Administratieve informatieverwerking (AIV)

Outlook Express 6. Senioren K.U.Leuven. maart 2008. ICT-Kantoor Dienst Administratieve informatieverwerking (AIV) Outlook Express 6 Senioren K.U.Leuven maart 2008 ICT-Kantoor Dienst Administratieve informatieverwerking (AIV) Inhoud: Deel 1 Inleiding Opstellen en verwerken van e-mail Gebruik van een adresboek Gebruik

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC. Marcel Maspaitella tools2work Cybersoek, 25 juni 2013

Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC. Marcel Maspaitella tools2work Cybersoek, 25 juni 2013 Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC Marcel Maspaitella tools2 Cybersoek, 25 juni 2013 Onderwerpen n Synchronisatie n Email systemen n Outlook n Gmail IMAP in de praktijk n Overzetten van gegevens

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl Aan de slag met Office2Go Voor Windows Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl WELKOM U heeft voor Office2Go gekozen als uw ICT oplossing. Voordat wij de omgeving voor u gereed maken en u aan de

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Hosted Zarafa. Hosted e mail en agenda service voor bedrijven. Voordelen van Pimbox

Hosted Zarafa. Hosted e mail en agenda service voor bedrijven. Voordelen van Pimbox Hosted e mail en agenda service voor bedrijven Voordelen van Pimbox Binnen een uur actief Geen investering hardware & licenties Betaal alleen voor wat je gebruikt Inclusief Spam en Virusfilters Eigen beheeromgeving

Nadere informatie

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010 IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 30 maart 2010 Agenda Markt kleinzakelijke klanten Klantkeuze Daarom SBS 2008 Samen sterker Migratie Licenties

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Zakelijk Exchange Online Versie april 2014

Dienstbeschrijving Zakelijk Exchange Online Versie april 2014 Dienstbeschrijving Zakelijk Exchange Online Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Gebruik 4 2.1 Productvarianten en opties 4 2.2 De mogelijkheden van Zakelijk Exchange Online

Nadere informatie

Curriculum Vitae James Cotton

Curriculum Vitae James Cotton Persoonsgegevens Naam James Martijn Cotton Geboortedatum 2 mei 1978 Geboorteplaats Kingston upon Thames, Engeland Geslacht Man Burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap Nationaliteit Engels Adres Burgemeester

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 30 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in ios 8

E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in ios 8 E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in ios 8 Deze handleiding legt u stap voor stap uit hoe u een e-mailaccount kunt instellen op uw iphone of ipad. Voor deze handleiding is gebruik gemaakt

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

Aanvraag Ondersteuning Live@Edu Versie 1.2

Aanvraag Ondersteuning Live@Edu Versie 1.2 Aanvraag Ondersteuning Live@Edu Versie 1.2 Met dit formulier kunt u de dienst Ondersteuning Live@Edu aanvragen. Dit formulier heeft een aantal onderdelen en twee bijlagen die in bepaalde gevallen ook ingevuld

Nadere informatie

Infodag Hosted mail. 10 maart 2016. The Interactive Hub

Infodag Hosted mail. 10 maart 2016. The Interactive Hub Infodag Hosted mail 10 maart 2016 The Interactive Hub Agenda 13u Ontvangst 13u30 14u 14u15 14u45 15u 15u30 Waarom dit project & hoe werken we praktisch verder? Hans Hubin Wat houdt het contract & de licentie

Nadere informatie

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Personalia Naam: Rendy L Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Ja Profiel Opleidingen Ik heb mijn MBO diploma gehaald met als doel carrière te maken in de

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

E-mail instellen (POP3/IMAP)

E-mail instellen (POP3/IMAP) E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in Microsoft Outlook Deze handleiding legt u stap voor stap uit hoe u een e-mailaccount kunt toevoegen aan Microsoft Outlook. Voor deze handleiding is gebruik

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011

INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011 INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van installatie

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Business Communications Manager en CallPilot 100/150

Business Communications Manager en CallPilot 100/150 Updates voor de Desktop Messaging gebruikershandleidingen Business Communications Manager en CallPilot 100/150 Deze handleiding is een aanvulling op de CallPilot 5.0 Desktop Messaging gebruikershandleidingen.

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Snel op weg met webworxx e-mail

Snel op weg met webworxx e-mail pagina 1 van 23 Snel op weg met webworxx e-mail U heeft kleur bekend en gekozen voor webworxx e-mail. Met deze handleiding helpen wij u graag snel op weg bij het instellen van uw e-mailaccount. Firefox

Nadere informatie

Nota. Aanbieden gedeelde netwerkschijven (shares) 1 Situering. 25/05/2015 // Diepenbeek. AAN // alle personeelsleden. VAN // Johan Hendrickx

Nota. Aanbieden gedeelde netwerkschijven (shares) 1 Situering. 25/05/2015 // Diepenbeek. AAN // alle personeelsleden. VAN // Johan Hendrickx Nota Aanbieden gedeelde netwerkschijven (shares) 25/05/2015 // Diepenbeek AAN // alle personeelsleden VAN // Johan Hendrickx 1 Situering In het kader van de fusie werd er een nieuwe UCLL Microsoft omgeving

Nadere informatie

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1 SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN 1 WIE ZIJN WIJ? 2 WIE BENT U? Professional Op zoek naar productiviteit Samenwerken met Collega s Externe partijen Onderaannemers 3 WAT IS ONS PLAN? 1. Wat

Nadere informatie

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 12/10/2010 1 Agenda doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 2 doelstelling (nood aan) Windows 2008R2 situeren overzicht geven functionaliteit praktische

Nadere informatie

Handleiding e-mail instellen

Handleiding e-mail instellen Handleiding e-mail instellen Inhoudsopgave Inleiding... 1 Outlook Web Access... 2 Mozilla Thunderbird... 3 Account instellen... 3 Beveiliging instellen... 6 Adresboek instellen... 7 Microsoft Outlook 2007...

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

we keep your systems running

we keep your systems running we keep your systems running Apple dokters Apple dokters Apple dokters Sinds 1994 Centrale Apple Reparatie Dienst Landelijk dekkend Authorised Service Provider Apple Certified Professionals 97 Internet

Nadere informatie

Deel 4 Active Directory inleiding

Deel 4 Active Directory inleiding Deel 4 Active Directory inleiding 1 Wat is AD? 2 Structuur van AD? 3 Domain Controllers 4 Verschil met werkgroep 5 Install van een nieuw domain 6 AD Consoles Active Directory (AD) staat beheerders toe

Nadere informatie

Microsoft Exchange 2010 SP1

Microsoft Exchange 2010 SP1 Microsoft Exchange 2010 SP1 Heeft uw organisatie behoefte aan efficiënte en flexibele communicatiemogelijkheden? Dan kunt u met behulp van Microsoft Exchange Server 2010 uw beheer eenvoudiger maken, uw

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

Technische eisen & Testomgeving bij klant

Technische eisen & Testomgeving bij klant Technische eisen & Testomgeving bij klant Versie: 4.0 Datum: 16 december 2016 Gevoeligheid: Vertrouwelijk Status: Definitief Postbus 75293 1070 AG Amsterdam T 085 01 60 555 www.zivver.com KvK 64894665

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : M. Woonplaats : Rotterdam Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE : Infrastructuur Specialist PROFIEL: Onze medewerker heeft

Nadere informatie

Van start met Hosted Exchange 2010 (versie 0.5)

Van start met Hosted Exchange 2010 (versie 0.5) Van start met Hosted Exchange 2010 (versie 0.5) 1. Algemene Instellingen a. DNS instellen b. MX records c. Autodiscovery d. SPF record 2. Control panel a. Inloggen controlepanel b. Navigatie controlepanel

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland Overzicht van het portfolio bij Copaco Nederland Nadat het portfolio van Copaco Nederland in 2013 al flink werd uitgebreid, vindt u vanaf 1 december 2013 nog meer artikelen in onze prijslijst. Nieuw zijn

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

Connecsy 6.0 Features

Connecsy 6.0 Features Document versie: 1.0 Status: Final Datum: 13 March 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...2 2. CONNECSY DXS/BLF FUNCTIE...3 3. CONNECSY OUTLOOK INTEGRATIE...4 4. CONNECSY NOTITIEVELD...5 5. CONNECSY E-MAIL

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Dienstbeschrijving Diensten Lancom Ons bedrijf in 1,5 minuut Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Welke Cloud? Typen Cloud

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/159 ADVIES NR 13/66 VAN 2 JULI 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Handmatige Instellingen Exchange Online Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Inhoudsopgave 1 Handmatige Instellingen Exchange Online voor Nokia E51 Smartphone...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Mail for Exchange van

Nadere informatie

Microsoft Office System Migraties. De impact van migraties op uw Office Business Applicaties

Microsoft Office System Migraties. De impact van migraties op uw Office Business Applicaties Microsoft Office System Migraties De impact van migraties op uw Office Business Applicaties EVEN VOORSTELLEN! Maurice Ausum mausum@jsr.nl Erik van der Heijden evanderheijden@jsr.nl EVEN VOORSTELLEN! Office

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

De implementatie van Zimbra. Ferry J. de Jong

De implementatie van Zimbra. Ferry J. de Jong De implementatie van Zimbra Ferry J. de Jong 1 AHK (Amsterdamse hogeschool voor de Kunsten) 6 gebouwen in het centrum van Amsterdam Conservatorium van Amsterdam, de Theaterschool, Academie van Bouwkunst,

Nadere informatie

Koppelingen voor het downloaden van Bitdefender-beveiligingsoplossingen

Koppelingen voor het downloaden van Bitdefender-beveiligingsoplossingen Koppelingen voor het downloaden van Bitdefender-beveiligingsoplossingen Beste klant, Dit document heeft tot doel de installatie en de implementatie van de beveiligingsoplossingen van Bitdefender te vergemakkelijken

Nadere informatie

Beginnen met businessdesk

Beginnen met businessdesk Beginnen met businessdesk Inleiding De businessdesk oplossingen van Desk Solutions zijn specifieke oplossingen die u een flexibele desktop omgeving leveren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Werkervaring. Automatiseringservaring : Sinds 1995

Werkervaring. Automatiseringservaring : Sinds 1995 Automatiseringservaring : Sinds 1995 Huidige functie : Proces ontwikkelaar Ervaring als : Applicatie ontwikkelaar Senior applicatie/netwerk beheerder Technisch project medewerker Technisch applicatie beheerder

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie