Samenwerkingsprotocol DOCOMOMO Belgium: Samenwerkingsprotocol DOCOMOMO Belgium:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsprotocol DOCOMOMO Belgium: Samenwerkingsprotocol DOCOMOMO Belgium:"

Transcriptie

1 Dit samenwerkingsprotocol is een dynamisch document dat de samenwerking wil verzekeren tussen DOCOMOMO Dit samenwerkingsprotocol Belgium Bruxelles-Wallonie is een dynamisch asbl document DOCOMOMO dat de samenwerking Belgium Brussel-Vlaanderen wil verzekeren tussen vzw DOCOMOMO in één feitelijke Belgium vereniging Bruxelles-Wallonie DOCOMOMO asbl Belgium. en DOCOMOMO Belgium Brussel-Vlaanderen Voor vzw in de één oprichting feitelijke van vereniging DOCOMOMO DOCOMOMO Belgium Belgium. wordt een dubbele structuur (een asbl en vzw) noodzakelijk Voor de oprichting geacht van om DOCOMOMO op steun van de Belgium regionale wordt overheden een dubbele te kunnen structuur rekenen, (een met asbl het en vzw) oog op de noodzakelijk realisatie van geacht de in om de op statuten steun van omschreven de regionale doelstellingen. overheden Het te kunnen samenwerkingsprotocol rekenen, met het moet oog op voorkomen de realisatie dat van de de asbl in de en statuten vzw uit elkaar omschreven groeien. doelstellingen. Het samenwerkingsprotocol moet voorkomen dat de asbl en vzw uit elkaar groeien. - DOCOMOMO Belgium Bruxelles-Wallonie asbl, Ernest Allardstraat 21/3, 1000 Brussel - DOCOMOMO Belgium Brussel-Vlaanderen Bruxelles-Wallonie asbl, vzw, Ernest Ernest Allardstraat 21/3, 21/3, Brussel Brussel - DOCOMOMO Belgium Brussel-Vlaanderen vzw, Ernest Allardstraat 21/3, 1000 Brussel 1. Het samenwerkingsprotocol moet de asbl en vzw structureel samenbrengen in één 1. organisatie Het samenwerkingsprotocol met name DOCOMOMO moet de asbl Belgium en vzw dewelke structureel zelf samenbrengen een feitelijke vereniging in één is. 2. Het organisatie samenwerkingsprotocol met name DOCOMOMO moet toelaten Belgium dat de dewelke asbl en zelf de een vzw feitelijke als één organisatie vereniging is. 2. Het naar samenwerkingsprotocol buiten treden, indien noodzakelijk moet toelaten met dat de de vermelding asbl en de van vzw de als asbl één en organisatie vzw. Dit gebeurt naar buiten zowel treden, voor de indien communicatie, noodzakelijk als met voor de de vermelding taken die van zij vervullen de asbl en in vzw. Dit DOCOMOMO gebeurt zowel voor International. de communicatie, als voor de taken die zij vervullen in 3. DOCOMOMO Het samenwerkingsprotocol International. moet ervoor zorgen dat de asbl en vzw hun activiteiten, die 3. bijdragen Het samenwerkingsprotocol aan de doelstellingen moet welke ervoor in de zorgen statuten dat de van asbl de asbl en vzw en hun de vzw activiteiten, zijn die omschreven, bijdragen aan aan de het doelstellingen grote publiek welke bekendmaken in de statuten onder van de de naam asbl en van de DOCOMOMO vzw zijn Belgium. omschreven, aan het grote publiek bekendmaken onder de naam van DOCOMOMO Belgium. dezelfde De asbl en Raad vzw van hebben Bestuur dezelfde en organiseren maatschappelijke samen de zetel, jaarlijkse dezelfde algemene doelstellingen, vergadering. dezelfde leden, 1

2 3.1 Dezelfde maatschappelijke zetel: De asbl vzw hebben dezelfde maatschappelijke zetel te Brussel 3.2 Dezelfde doelstellingen: De asbl en vzw hebben dezelfde doelstellingen in hun statuten opgenomen. De asbl en vzw zullen, bij de realisatie van deze doelstellingen, de activiteiten onder de naam van Situering van DOCOMOMO dit samenwerkingsprotocol: Belgium aan het grote publiek bekendmaken. (Hierbij kan het vermelden van de asbl en/ of vzw noodzakelijk zijn, zie 4: Rechtszekerheid en Dit samenwerkingsprotocol onderscheid aansprakelijkheid is een dynamisch en document vermogen) dat de samenwerking wil verzekeren tussen DOCOMOMO 3.3 Dezelfde Belgium leden: Bruxelles-Wallonie asbl en DOCOMOMO Belgium Brussel-Vlaanderen vzw in één feitelijke Alle werkende vereniging leden DOCOMOMO, toegetreden leden Belgium. en ereleden zijn automatisch lid van de asbl Voor de oprichting en de vzw van bij DOCOMOMO het nakomen van Belgium hun verplichtingen wordt een dubbele tegenover structuur de asbl (een of asbl de vzw. en vzw) noodzakelijk Er geacht wordt geen om op onderscheid steun van de gemaakt regionale tussen overheden een lidmaatschap te kunnen rekenen, van DOCOMOMO met het oog op de realisatie Belgium van de in Bruxelles-Wallonie de statuten omschreven asbl of doelstellingen. DOCOMOMO Het Belgium samenwerkingsprotocol Brussel-Vlaanderen moet vzw. voorkomen Elk dat lidmaatschap de asbl en vzw van uit de elkaar vzw en groeien. asbl wordt beschouwd als een lidmaatschap van Docomomo Belgium. 3.4 Dezelfde Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur van de asbl is dezelfde als deze van de vzw. De Raad van Bestuur wordt gekozen uit de werkende leden die lid zijn van de asbl en vzw. 3.5 Organiseren samen de jaarlijkse algemene vergadering: Onderhavige Aangezien overeenkomst de werkende heeft betrekken leden in op de (de asbl samenwerking en vzw dezelfden tussen): zijn, wordt de jaarlijkse algemene vergadering samen georganiseerd. Het verslag van deze jaarlijkse algemene - DOCOMOMO vergadering Belgium wordt Bruxelles-Wallonie zowel in het Frans asbl, als Ernest in het Allardstraat Nederlands 21/3, opgesteld 1000 om Brussel aan de - DOCOMOMO juridische Belgium verplichtingen Brussel-Vlaanderen van asbl vzw, en Ernest vzw te Allardstraat voldoen. 21/3, 1000 Brussel 2: 4: Rechtszekerheid Algemene doelstellingen en onderscheid van aansprakelijkheid overeenkomst: en vermogen: De oprichting 1. Het van samenwerkingsprotocol een asbl vzw moet moet de rechtszekerheid de asbl en vzw van structureel DOCOMOMO samenbrengen Belgium in één verzekeren en organisatie een onderscheid met name maken DOCOMOMO tussen de aansprakelijkheid Belgium dewelke en zelf het een vermogen feitelijke van vereniging enerzijds is. de asbl 2. en de Het vzw samenwerkingsprotocol anderzijds die van moet haar leden. toelaten dat de asbl en de vzw als één organisatie DOCOMOMO gebeurt Belgium zowel is voor geen de asbl communicatie, of vzw, maar als een voor feitelijke de taken vereniging die zij vervullen die de asbl in en de vzw samenbrengt onder één naam. De personen die namens de feitelijke vereniging DOCOMOMO Belgium optreden dienen de asbl en/of vzw te vermelden om de beperkte aansprakelijkheid die de vzw-wet 3. biedt Het te samenwerkingsprotocol verzekeren. moet ervoor zorgen dat de asbl en vzw hun activiteiten, die Een persoon bijdragen die optreedt aan in de naam doelstellingen van de vereniging welke in de moet statuten dus in van haar de stukken asbl haar de vzw naam, zijn de afkorting asbl omschreven, en/of vzw aan en het adres grote van publiek haar bekendmaken zetel vermelden, onder anders naam kan deze van DOCOMOMO persoonlijk aansprakelijk Belgium. worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de door de vereniging aangegane verbintenissen. Afhankelijk van diegene waarmee de verbintenis wordt aangegaan, kan de naam van de asbl of van de vzw worden gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij verbintenissen met één van de 3: Gemeenschappen Operationalisering of van regionale samenwerking: overheden. Samenwerkingsprotocol DOCOMOMO Belgium asbl & vzw, versie 1, Mei 2011 p. 2 2

3 5: Administratie en financiën: - De asbl en vzw vereisen een eigen rekening en boekhouding om aan de juridische verplichtingen te voldoen. -De boekhouding moet voor de asbl en vzw apart gebeuren volgens de verplichtingen van de asbl en Situering vzw, respectievelijk van dit samenwerkingsprotocol: het Frans het Nederlands. - Dit De samenwerkingsprotocol rekeningen van de asbl is en een vzw dynamisch worden gezamenlijk document dat beheerd de samenwerking gebruikt om wil verzekeren de doelstellingen tussen van DOCOMOMO DOCOMOMO Belgium Belgium Bruxelles-Wallonie te realiseren (namelijk asbl en de DOCOMOMO doelstellingen Belgium van de asbl Brussel-Vlaanderen en vzw). vzw in één feitelijke vereniging DOCOMOMO Belgium. Voor de oprichting van DOCOMOMO Belgium wordt een dubbele structuur (een asbl en vzw) noodzakelijk geacht om op steun van de regionale overheden te kunnen rekenen, met het oog op 6: Communicatie: de realisatie van de in de statuten omschreven doelstellingen. Het samenwerkingsprotocol moet voorkomen 5.1 Huisstijl: dat de asbl en vzw uit elkaar groeien. De huisstijl (website, logo, nieuwsbrief, ) is de visuele weergave van de identiteit van DOCOMOMO Belgium naar buiten toe. De huisstijl heeft als doel de herkenbaarheid van de organisatie te vergroten bij het publiek. De huisstijl van de asbl en vzw zijn dezelfde aangezien zij als DOCOMOMO Belgium naar buitentreden. 5.2 Website: - De website vormt één van de belangrijkste onderdelen in de communicatie van DOCOMOMO Belgium naar buiten toe. De asbl en de vzw beheren samen één - DOCOMOMO website Belgium onder de Bruxelles-Wallonie naam van DOCOMOMO asbl, Ernest Belgium Allardstraat en domeinnaam: 21/3, 1000 Brussel - DOCOMOMO Belgium Brussel-Vlaanderen vzw, Ernest Allardstraat 21/3, 1000 Brussel - De algemene inhoud en structuur van de website wordt in het Engels weergeven. Specifieke activiteiten, projecten, publicaties, moeten niet vertaald worden naar het Engels. 5.3 Nieuwsbrief: 1. Het -De samenwerkingsprotocol algemene structuur berichtgeving moet de asbl gebeurt en vzw structureel in het Engels. samenbrengen De in de nieuwsbrief in één organisatie opgenomen met nieuwsitems name DOCOMOMO moeten niet vertaald Belgium worden dewelke naar zelf het een Engels. feitelijke vereniging is. 2. Het samenwerkingsprotocol moet toelaten dat de asbl en de vzw als één organisatie 7: Dynamisch gebeurt document: zowel voor de communicatie, als voor de taken die zij vervullen in Dit samenwerkingsprotocol 3. Het samenwerkingsprotocol kan te allen moet tijde door ervoor beide zorgen Raden dat van de asbl Bestuur en vzw worden hun activiteiten, aangepast met die de goedkeuring bijdragen van de aan algemene de doelstellingen vergadering welke van in de de asbl statuten vzw. van Het de is asbl onderhevig en vzw aan zijn inhoudelijke omschreven, wijzigingen om aan de het doelstellingen grote publiek van bekendmaken DOCOMOMO onder Belgium de naam bestaande van DOCOMOMO uit een asbl en vzw, te kunnen Belgium. blijven realiseren afgestemd op de nieuwe noden en behoeften. Ook beleidsopties van subsidiërende overheden, nieuwe of gewijzigde inzichten en wettelijke bepalingen, kunnen leiden tot inhoudelijke aanpassingen van het protocol. Een algemene actualisering is steeds mogelijk op de jaarlijkse algemene vergadering, mits duidelijke vermelding op de agenda van die vergadering. Samenwerkingsprotocol DOCOMOMO Belgium asbl & vzw, versie 1, Mei 2011 p. 3 3

4 8: De praktische organisatie: Dit samenwerkingsprotocol gaat van start op de dag van de eerste stichtingsvergadering van de asbl en vzw. De raden van bestuur worden gelast met de uitvoering van dit protocol. 9: Bijlagen: Dit samenwerkingsprotocol is een dynamisch document dat de samenwerking wil verzekeren tussen DOCOMOMO Als bijlagen zijn de Belgium statuten Bruxelles-Wallonie van de asbl en vzw asbl toegevoegd, en DOCOMOMO alsook een Belgium principeschema Brussel-Vlaanderen van organisatorische vzw in één feitelijke structuur vereniging van DOCOMOMO Belgium. en zijn asbl & vzw. Voor de oprichting van DOCOMOMO Belgium wordt een dubbele structuur (een asbl en vzw) noodzakelijk geacht om op steun van de regionale overheden te kunnen rekenen, met het oog op de realisatie van de in de statuten omschreven doelstellingen. Het samenwerkingsprotocol moet voorkomen dat de asbl en vzw uit elkaar groeien. - DOCOMOMO Belgium Bruxelles-Wallonie asbl, Ernest Allardstraat 21/3, 1000 Brussel - DOCOMOMO Belgium Brussel-Vlaanderen vzw, Ernest Allardstraat 21/3, 1000 Brussel 1. Het samenwerkingsprotocol moet de asbl en vzw structureel samenbrengen in één organisatie met name DOCOMOMO Belgium dewelke zelf een feitelijke vereniging is. 2. Het samenwerkingsprotocol moet toelaten dat de asbl en de vzw als één organisatie gebeurt zowel voor de communicatie, als voor de taken die zij vervullen in 3. Het samenwerkingsprotocol moet ervoor zorgen dat de asbl en vzw hun activiteiten, die bijdragen aan de doelstellingen welke in de statuten van de asbl en de vzw zijn omschreven, aan het grote publiek bekendmaken onder de naam van DOCOMOMO Belgium. Samenwerkingsprotocol DOCOMOMO Belgium asbl & vzw, versie 1, Mei 2011 p. 4 4

5 Annex: Scheme organizational structure DOCOMOMO International DOCOMOMO Belgium Br-Vl DOCOMOMO Belgium Br-Wl PROTOCOL BINDING TWO ORGANISATIONS A. Coordinator/Chair B. Executive committee & secretariat C. Think tank working parties Members Dutch administration, reports and bookkeeping Members French administration, reports and bookkeeping 5

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2006-100 datum : 2006-09-14 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 De hierna genoemde personen : Luc Charles Marcel Goossens, Kapellebaan 15, geboren op

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen

STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen STATUTEN EIPEN vzw Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt genoemd European Interprofessional Practice and Education Network, ook benoemd met de afkorting EIPEN. De vereniging heeft

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Luchtvaart Zonder Grenzen ASF Nederland

Huishoudelijk reglement van de Stichting Luchtvaart Zonder Grenzen ASF Nederland Huishoudelijk reglement van de Stichting Luchtvaart Zonder Grenzen ASF Nederland 1 Inhoudsopgave (alfabet) Pagina A Aangaan verplichtingen/maken van kosten 4 Accepteren van donaties 4 Adressen 5 B Basiswaarden

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 1.1. Artikel 1: Doel van het reglement 5 2. HOOFDSTUK II: STRUCTUUR en INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR 5 2.1. Artikel 2:

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie