HEEMKUNDIGE KRING DE BRAKKEN OELEGEM. België Belgique P.B Ranst 8/4708. Afgiftekantoor Ranst 1. Contactblad verschijnt 4 maal per jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HEEMKUNDIGE KRING DE BRAKKEN OELEGEM. België Belgique P.B. 2520 Ranst 8/4708. Afgiftekantoor Ranst 1. Contactblad verschijnt 4 maal per jaar"

Transcriptie

1 Afgiftekantoor Ranst 1 Contactblad verschijnt 4 maal per jaar België Belgique P.B Ranst 8/4708 HEEMKUNDIGE KRING DE BRAKKEN OELEGEM 26 ste jaargang nr 2 april - juni 2007 Verantw. Uitg.; W. Van der Avert Berkenlaan 2 bus Ranst 1

2 LEVENDE MOLENS 2

3 ACTUALITEIT ARCHIEF VAN DE OELEGEMSE FANFARE VLIJT EN EENDRACHT ZIET WEER EINDELIJK WEER DAGLICHT (Walter Van der Avert) Mogen wij even de inleiding uit vorig contactblad herhalen? Bijna 30 jaar nadat de Oelegemse fanfare Vlijt en Eendracht ophield te bestaan, is een stuk archief van die vereniging (boekhouding en ledenlijsten van 1939 tot 1978) aan de heemkundige kring De Brakken overhandigd. Maria Daems, uit de Knodbaan 28, was jaren geleden in het huis van haar oom, Jozef Daems, ingetrokken en vond daar vier schriftjes met notities. Lange tijd kon zij daarvan geen afstand kon. Toen de fanfare in 1978 stopte, was Jozef Daems secretaris. De Brakken hebben de schriftjes al overgedragen aan het gemeentelijk documentatiecentrum Ranst. Nu lijkt een boekhouding op het eerste gezicht een eerder saaie zaak, maar wie de moeite doet om de details te lezen, ziet een degelijk stuk Oelegemse geschiedenis herleven. Eerste schriftje: periode De volledige titel van de vereniging luidde: Fanfare Maatschappij Vlijt en Eendracht Oelegem. In 1939 kon de fanfare nog starten met een overschot van frank. In januari 1939 groeide die som aan met 550 frank dankzij giften van de Oelegemse notabelen. Namen als Coppenholle (grootgrondbezitter), madame Deyne (o.a. immobiliën), de heer Meeus (stokerij van Wijnegem), Vincent Goossens (burgemeester) en SAFI (een Luikse firma met veel gronden rond het Albertkanaal, later H.U.M., nu SOCEA) klinken bij oude Oelegemnaren nog erg bekend in de oren. Eduard Van den Heyning, die een kruidenierswinkel had op de hoek van de Venusstraat en de Schildesteenweg, staat op de eerste bladzijde vier keer vermeld omdat hij meer dan frank binnenbracht, dankzij verschillende bronnen. Een Vlaamse Kermis bracht dat jaar frank op. De belangrijkste uitgaven gingen naar de dirigent, August Lambregts uit Wommelgem, de muziekwinkel De Cart in Lier en natuurlijk de bierleveranciers Eugeen Neujens en Amandus Somers. Voor een reis naar Luik diende eerste 100 frank voorschot betaald voor een autobus van Krüger in Lier en dan 725 frank aan de Oelegemse autocaruitbater Jos Vermeulen. Onze fanfare trad in 1939 op voor de inhuldiging van de burgemeester van Ranst en van Massenhoven. In 1940 volgde graaf Xavier de Brouchoven de Bergeyck het voorbeeld van de andere notabelen. De weduwe Van den Wijngaert mocht toen bier leveren. Later doken regelmatig andere namen op voor de leveringen van bier. Natuurlijk stond de werking van de fanfare tijdens de oorlogsjaren op een laag pitje, want de inkomsten en uitgaven vanaf mei 1940 tot mei 1945 staan samengevat in juist geteld zestien lijnen. In 1943 zorgde de fanfare voor een bloemenkroon bij de begrafenis van Vincent Goossens en van Alfons Verhaegen. Vanaf mei 1945 Duidelijk hadden de muziekinstrumenten van de Oelegemse fanfare ook geleden onder W.O. II, want op acht maanden tijd werd toen voor bijna frank aan instrumenten gekocht. Daarbij kwam nog frank voor de reparatie van de grosse caisse. Die zware uitgaven waren mogelijk dankzij de opbrengst van een feest, georganiseerd door graaf Xavier de Brouchoven de Bergeyck (6.185 fr.), een Vredesbal ( fr.), een premie voor een optreden in Oostmalle (2.500) en een bal op 2 december 1945 dat bijna fr. opleverde. Dat zijn voor die tijd indrukwekkende bedragen, zeker voor een dorpje als Oelegem. Waren de Oelegemnaren toen dolblij met het einde van WO II of zaten ze dan met zoveel zwart geld? De eerste betaling aan Sabam voor de auteursrechten staat vermeld op 29 november De lijst met ereleden, die ieder jaar 100 frank betaalden, groeide toen ook snel tot vele tientallen namen. Al die namen opsommen zou ons te ver leiden, maar denkelijk moest iedere gekende burger toen bij de fanfare aangesloten zijn, zelfs pastoor Michielsen. Vooral de middenstanders 3

4 waren goed vertegenwoordigd. Zij verdienden trouwens regelmatig een aardige stuiver aan de werking van de fanfare. Een pittig detail staat genoteerd op 16 mei 1946: 20 frank uitgegeven voor de overzet van de fanfare met het vlot, want de bruggen over het Albertkanaal waren toen nog stuk. In dat jaar gebeurden ook uitstappen naar Wommelgem, Oostmalle en Ranst. In januari 1946 kregen alle muzikanten 50 frank voor hun nieuwjaar. De opbrengst van het bal was echter gedaald tot minder dan frank. In december 1946 trad burgemeester Harold della Faille de Leverghem toe als erelid. Was het daarom dat graaf Xavier de Brouchoven de Bergeyck in 1947 slechts 100 frank betaalde in plaats van 200? Vanaf juni 1947 kreeg de fanfare een nieuwe dirigent of muziekbestuurder : Jozef Laenens. Voor een optreden in Schilde ontving Oelegem 500 frank. Wel zouden we graag weten waarom de fanfare toen twee pruiken moest kopen voor die uitstap. De jaarlijkse tocht op een meiavond langs de mariakapelletjes leverde telkens ook een aardige cent op. Zelfs de voetbalclub Sportkring Oelegem betaalde in september 1948 zo n frank. De fanfare verdiende geld met verkoop van sigaren, sterke drank, worstenbrood, konijnen, ballonwedstrijd en met tombola s en teerfeesten. In december 1948 waren de bruggen over het Albertkanaal nog altijd onbruikbaar. De prijs voor de overzet met het vlot bleef ongewijzigd op 20 frank. De fanfare ging duidelijk de culturele toer op in januari 1949 want ze betaalde toen aan de Oelegemse componist Constant De Ridder 80 frank voor het stemmen van een piano. Koster Jos Verpoten kreeg 665 frank voor drukwerk en schonk 100 frank terug. Ondertussen hadden ongeveer alle buurdorpen kunnen genieten van de Oelegemse muziek. Een nieuwe wind vanaf 1950? In de rekeningen van 1950 viel de prijs van het bier op: telkens vijf frank per glas, totaal voor meer dan frank. Dat jaar startte de fanfare ook met regelmatige filmvertoningen bij Theofiel Van de Plas in de zaal Festa (noordoost hoek van Vlotstraat en Achterstraat) en in april 1951 volgde de eerste crochetavond. In december 1951 mocht de Oelegemse fanfare zelfs in het Antwerps Sportpaleis optreden. In juni 1952 reisden de muzikanten naar Marche en Wépion. Kort daarop volgde een laatste optreden in het sportpaleis. Circa 50 steunende leden staan vermeld en nog 5 instrumenten werden aangekocht. In september verdiende de fanfare bruto fr. aan een Vlaamse Kermis; giften van duivenbond en handboogmaatschappij volgden. Een eerste gift van Bougies de la Cour N.V. gebeurde in januari 1953: fr. (later daalde dat bedrag). De fanfare zelf schonk giften aan K.A.J. en B.J.B.; de Vlaamse Kermis in augustus bracht bruto op. Pastoor Van der Donck betaalde zijn eerste lidgeld en het cabaretgezelschap Cabaleros trad op. Guilliam Van Uytbergen trad aan als nieuwe muziekchef. Verder beperken we ons tot een bondige opsomming van opvallende details : niets speciaals, wel speelde de fanfare op een tiental festivals in de buurt met ontvangen premies van 700 frank (Pulderbos) tot (Brecht). 1956: het gemeentebestuur schonk een uitzonderlijke toelage van frank (denkelijk voor de viering van 100 jaar klooster en meisjesschool); betaald voor kepies: bijna fr.; teruggave van 837 frank door M. Verhoogen met als mededeling overschot comité 1951 (?) 1957: speciale gift van frank door graaf de Brouchoven de Bergeyck; idem burgemeester della Faille; andere notabelen volgden hun voorbeeld; onze fanfare won een 1 ste prijs in november (geen gemeente vermeld): de kas betaalde een extraatje aan muziekmeester en muzikanten; ook het feestcomité Molenkermis schonk 500 frank. Drankenleverancier Amandus Somers (noord-oosthoek Vlotstraat-Hoornveld) ontving frank maar gaf er terug. 1958: Victor De Beuckelaer schonk 500 frank in naam van het A.C.V. Oelegem; opbrengst van Bonte Avond frank. 4

5 1959: Een lied gezongen door Frans Van Hoof bracht 366 frank op (hierover hadden wij graag meer inlichtingen); Marcel Printemps werd steunend lid; serenades bij burgemeester, bij Frans De Meutter, weduwe Guillaume De Grijze, Meester Smits, Caroline Somers, goed voor fr. 1960: Via Daniël de Brouchoven de Bergeyck kwam 390 frank binnen; het gemeentebestuur verhoogde de steun van naar frank; eerste vermelding van een kaartprijskamp; een konijn, aangekocht voor de tombola, kostte 110 frank (?). 1961: Een optreden op het Oberbayernfeest in Sint-Job-in- t-goor bracht frank in kas. 1962: Halfvastenbal met alleen uitgaven, geen inkomsten vermeld; In het 2 de schriftje staan alleen namen van muzikanten en hun aanwezigheid op de wekelijkse repetities plus namen van bestuursleden van 1964 tot 1973 (uitzonderlijk geen repetities op 11 jan door het slechte weer); namen van 12 Oelegemse majoretten op 1 jan met de vroegere buurmeisjes Vera Segers en Marleen Van Winckel op de eerste twee plaatsen. Bestuursleden op 1 mei 1973 Voorzitter: Graaf D. de Bergeyck, Vrieselhof Oelegem Ondervoorzitter: Jos Verlinden, Oudstrijdersstraat 73 Secretaris: Jozef Daems, Knodbaan 6 Schatbewaarder: Jan Van Elst, Herentalse weg 5, Olen Materiaal: Albert Dierckx, Knodbaan 8 Raadsleden: Gerard Coeckx, Schildesteenweg 46 August Van de Vel, Schildesteenweg 69 Alfons Van den Broeck, Albrecht Rodenbachstraat 13, Borgerhout Het 3 de schriftje bevat: Bestuursleden van de Koninklijke Fanfare Vlijt en Eendracht Oelegem op 1 jan. 1975: Zelfde bestuursleden als in 1973; 11 majoretten; 17 muzikanten; 2 vaandrigs en een 80- tal ereleden. Muziekbestuurder is nog altijd Guilliaum Van Uytbergen uit Borgerhout. 1 jan. 1976: Alfons Van de Vel dirigent, aantal muzikanten en ereleden blijft. Eindelijk nog eens 3 blz. boekhouding met o.a. de namen van 6 firma s en 8 personen die hun erelidmaatschap nog niet betaald hadden (minimum 250 fr.). Die lijst zullen we niet publiceren. Een optreden van het orkest Theo Mertens bracht bruto frank op en een muziekfestival met tombola fr. Achteraan: leden die een decoratie ontvingen bij het 90 jarig bestaan (stichtingsjaar: 1886). Van den Branden Willy en Van de Vel Alfons 15 jaar dienst; Huybrechts August 31 jaar dienst; De Graaf Frans, Van Rompaey Jozef en Van de Vel Alfons (senior?) 32 jaar dienst; Van Dijck Marcel 40 jaar dienst; De Backer Frans en Dierckx Albert 51 jaar dienst; Van Mechelen Maurice, Van den Branden Frans en Van de Vel August 52 jaar dienst; Somers Frans, 54 jaar dienst (hij startte dus in 1922!!) Janssens Louis en Jacobs Edmond waren meer dan 50 jaar muzikant, maar niet altijd in Oelegem. Meer dan 50 jaar erelid: Somers Carolien, Campo Jules, Rosalia Augustijnen, Van Uffelen August. Bestuursleden die gedecoreerd werden: Graaf Daniël de Brouchoven de Bergeyck (voorzitter), Jozef Verlinden, Gerard Coeckx, Alfons Van den Broeck. Een inschrijvingsformulier voor het laatste teerfeest op 22 januari 1977 in lokaal De Snelle Vlucht steekt nog achteraan in het schriftje 4 de schriftje: slechts 4 blz. met de laatste ledenlijst: nog 44 steunende of ereleden in Muzikanten: August Huybrechts (tuba); August Van de Vel (tuba); Alfons Verhaegen (trombone); Albert Dierckx (tuba-bariton); Willy Van der Beeuren (tuba-bariton); Marcel Van Dijck (bugel); Ludo Van de Vel (trompet); gebroeders Van Looy (2x bugel); Alfons Van de Vel (trompet van Verhaegen); Frans De Graaf (eigen trompet); A. Van der Beeuren (bugel); Louis Janssens (kleine trommel); Alfons Van Slembroeck (kleine trommel) Vijf of zes instrumenten zijn niet meer in gebruik, maar uitgeleend aan de fanfare van Pulderbos op 7 april

6 GESCHIEDENIS OELEGEM IN DE VERDEDIGING (deel IV) Walter Van der Avert In de reeks Oelegemse schansen of verdedigde plaatsen gaan we verder met HET SCHRANSKEN (V. Goossenslaan 25), een naam die op zichzelf al voldoende zegt voor dit onderwerp. Een schans of schrans is een versterkte woning met grachten en wallen rond. In het oud gemeentearchief van Oelegem vinden we die naam echter niet terug. Pas rond 1833 staat Het Schranske vermeld op de primitieve kadasterkaarten, sectie A perceel 561. Wel stond de hoeve al enkele eeuwen lang in Oelegem bekend als thuys van Sompeke met een eerste vermelding in 1567 (Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 312, fol. 293v ). De oudst gekende eigenaars droegen de welluidende namen Joncker Jacop de Petrovina ende jouffr. Hendrina van Ymmerseel. Toch mogen we dat huis van Sompeke gerust naar de late middeleeuwen verwijzen. Zo zit in het oud gemeentearchief van Borsbeek een cijnsboek van Willem van Sompeke, opgesteld in Met bijna dertig vermeldingen is Oelegem daarin best vertegenwoordigd (F. Prims, Cijnsboek van Willem van Sompeke, in: Bijdragen tot de Geschiedenis, reeks III, jg. V, 1953, p ). In 1600 werd er beslag gelegd op thuys van Sompeken wegens verachterde schulden. Toen stond er echter geen huis meer. Werd het verwoest tijdens de godsdienstoorlogen? Mogelijk zijn grachten en wallen kort daarna aangelegd als verdediging? (RAA., OGA. Broechem, Schepenregister 627, fol. 23v ) Een latere eigenaar met klinkende naam was Gaspar Joseph Boot de Sombeke. De familienaam Boot vonden we terug van 1600 tot 1769 (RAA., OGA. Oelegem, Schepenregister 56 fol. 288r ). Een schatting uit 1718 vermeldt eene hoffstede gelegen binnen sijne wateren, genaemt Sombeke ontrent de 50 roeden (RAA., OGA. Oel. Schepenregister 51, fol. 123r ). Verrassend genoeg kon José Hofmans-Van Sandvliet nog enkele oude, originele akten van Het Schransken tonen uit de 18 de en 19 de eeuw. Zij erfde die kostbare stukken via vroegere eigenaars, de families Smits en Van de Velde. Het zijn zeldzame documenten voor een familiegeschiedenis. Afbeelding 1: Kopie uit JOKE BUNGENEERS, Archaeologisch Inventaris Vlaanderen, band VI, Oelegem, Gent, 1986, p. 75: plan van de site met walgracht op het Primitief kadaster (circa 1833). Meer dan 20 jaar geleden wezen nog sporen naar een versterkte woning met grachten. We citeren uit voornoemd werk p. 72. Ongeveer 3 m ten noorden van en parallel met dit gebouw loopt een lineaire depressie. Deze is 3 m breed en ca m mager gelegen In de weide (oostelijk van de hoeve) is ook een lineair bodemspoor te zien. Het loopt noordwest-zuidoost op ca. 10 m. ten oosten van het eerder vermelde huis. Dit bodemspoor is ongeveer 5 m breed en valt vooral op omdat de 6

7 grond droger is en er omzeggens geen biezen groeien. Het ligt tot 0.15 m hoger dan de rest van het weiland. Het staat bijna loodrecht op de lineaire depressie. (Of: restant van een gracht en een wal.) Afbeelding 2 Afbeelding 2 + 3: Het Schransken in december 1974 en februari 1976 (nu V. Goossenslaan 25). OPEN MONUMENTENDAG OPROEP VOOR OPENMONUMENTENDAG OP ZONDAG 9 SEPTEMBER Wie heeft nog gewerkt in het Engels kamp ( voormalige Britse Basis in Emblem)? Op Open Monumentendag zal een deel van het domein te bezoeken zijn. We zijn op zoek naar mensen die ons verhalen kunnen vertellen over de gang van zaken in het Engels kamp. Ook foto s en filmpjes zijn zeker welkom. Kan jij ons helpen? Graag een seintje aan één van onze bestuursleden. 7

8 HEEMKUNDIGE SPROKKELS 26 ste jaargang - nr.2 - april - juni 2007 Joke Bungeneers, Kerkstraat 17, Oelegem ( ) Eric De Vos, Venusstraat 56, Oelegem ( ) Danny Huygens, Kerkstraat 17, Oelegem ( ) Luk Kegeleers, Kantonbaan 11, Oelegem ( ) Jan Nys, Muizenheuvel 24; Oelegem ( ) Willem Segers, Lindedreef 74, 2980 Halle-Zoersel ( ) Walter Van der Avert, Berkenlaan 2/3, Ranst ( ) Luc Verachtert, Roggelaan 6, Ranst ( ) Johan Wouters, John Kennedylaan 7, Oelegem ( ) ACTIVITEITENKALENDER SPECIALE ACTIVITEITEN IN 2007 zondag 10 juni : MOLENFEEST zondag 26 aug. : Provinciale Molendag van 10 tot 17 uur zondag 09 sept.: Deelname aan de Openmonumentendag Wie de nieuwste gegevens wil, surft naar VASTE ACTIVITEITEN IN 2007 Meulenmaal: iedere tweede zondag van de maand van 11 tot uur met mogelijkheid tot geleid molenbezoek. Dus zondag 13 mei, 9 sept., 14 okt., 11 nov. en 9 dec. (niet juni, juli, sept.). Molenzondagen: in samenwerking met Levende Molens, iedere laatste zondag van de maand van 14 tot 17 uur, met geleid molenbezoek; dus op 27 mei, 24 juni, 29 juli, 26 augustus, 30 sept., 28 okt., 25 nov. (niet in december) KOMENDE ACTIVITEITEN zondag 10 juni jaar leven rond een Oelegems monument MOLENFEEST met MINI-MOLENMARKT vanaf 14 uur het jeugdorkest uit Schilde DE VRIJE VERENIGDE VRIENDEN Oelegemse kinderen die per vergissing geen uitnodiging kregen, mogen die afhalen op één van bovenstaande adressen. 8

Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle)

Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle) De Kempische Genealoog is een uitgave van Familiekunde Vlaanderen, Regio Kempen en verschijnt in maart, juni september en december. Gelieve artikels, advertenties, aankondigingen van activiteiten, in te

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

Kempensche Tydinghen. Nr. 66 Januari februari maart 2012. Woonkasteel van de familie de Merode in Westerlo.

Kempensche Tydinghen. Nr. 66 Januari februari maart 2012. Woonkasteel van de familie de Merode in Westerlo. Nr. 66 Januari februari maart 2012 Kempensche Tydinghen Woonkasteel van de familie de Merode in Westerlo. Driemaandelijks tijdschrift van de Gidsen van de Antwerpse Kempen. Verantwoordelijk uitgever: Mil

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

Als kaarsjes. Liefhebbers van musical gezocht. r e d a c t i e e n h e t b e s t u u r v a n D e We s s a n e r w e n s e n u

Als kaarsjes. Liefhebbers van musical gezocht. r e d a c t i e e n h e t b e s t u u r v a n D e We s s a n e r w e n s e n u 27e jaargang nr. 11 21 december 2011 De Wessaner in een nieuwe jas De Wessaner in kleur Na de vele jaren waarin het drukken van De Wessaner werd verzorgd door o.a. drukkerij STUBA hebben het bestuur en

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2 InfobulletinWinshem Juni 2004 negende jaargang nummer 2 Dit informatiebulletin is een periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum. In dit bulletin worden artikelen en berichten opgenomen

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

België Belgique P.B: BC31286 9150 Kruibeke P910704

België Belgique P.B: BC31286 9150 Kruibeke P910704 België Belgique P.B: BC31286 9150 Kruibeke P910704 Driemaandelijks infoblad, Jaargang 6 nr. 3, oktober 2012 Afzender: Marc Verschooren, Parklaan 90, 9150 Kruibeke Afgiftekantoor: Kruibeke Inhoud VOORWOORD

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal 3 2 2 VERENIGING DORPSBEHOUD

Nadere informatie

En hij stak zijn handje in dat trommeltje

En hij stak zijn handje in dat trommeltje En hij stak zijn handje in dat trommeltje Wij gingen op bezoek bij inwoners van s-gravenwezel, die destijds nog geloot hebben. Wellicht denkt U ook even terug aan «De Loteling» door Hendrik Conscience

Nadere informatie

'Papieren (met) waarden(n)'

'Papieren (met) waarden(n)' Heemkring Opwijk-Mazenzele Erfgoeddag 22 april 2007 'Waarden Niet te schatten' Tentoonstelling, documentenidentificatie en publicatie 'Papieren (met) waarden(n)' Waarde(n) van Erfgoed Voor de editie 2007

Nadere informatie

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN Cronyck de Geyn 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N Het is tijd voor het museum. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Nadere informatie

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1 91 JAN FEB MAR 1. DE KLAROEN : Tijdschrift van de Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren afdeling Oostende 5de jaargang Nr. 1/1991 Het woord is aan de voorzitter. Beste vrienden, De voorzitter

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer:

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Naar de Oost met de Verenigde Oost-Indische Compagnie Een nieuwe molen in de Doespolder Zoektocht

Nadere informatie

Roma. een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor. onder de Roma s

Roma. een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor. onder de Roma s Roma een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor onder de Roma s De laatste drie jaar hebben we in Huize Triest Gemeenschapshuis Tabor een dertigtal Roma-families te gast gehad. Deze mensen

Nadere informatie

Bossche microfinanciering (1883)

Bossche microfinanciering (1883) Bossche microfinanciering (1883) Actie ter ondersteuning weduwe Smits Jan Kwantes* Het was voor een weduwe in de negentiende eeuw een hele opgave het hoofd boven water te houden. Overleed de kostwinner

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

Les één: je moet tijdens de kermis eigenlijk niks zeggen

Les één: je moet tijdens de kermis eigenlijk niks zeggen 27E JAARGANG NR. 8 7 JULI 2014 D É K R A N T V O O R U L F T E N O M S T R E K E N 3 5 7 9 Het is voor de leden van de schutterijen niet altijd een pretje, maar het is wel vaste prik bij zowel de Eendracht,

Nadere informatie

OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel

OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel Bij het lezen van het inleidende hoofdstuk van"op en om een klein stationnetje." (G.W.Th. van Slageren, uitgave Historische Kring Losser, 2003) en met

Nadere informatie

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Heilige Antonius Abt - Malden Jaargang 33 Februari 2010 Nr. 2 Een Jubilerend kerkgebouw Het is een vreemde ervaring als het kerkgebouw

Nadere informatie

4-5 Genieten van de volkstuintjes. 2-3 Politieraad moet worden herkozen. 4-5 Kraainemnaars beleven plezier aan hun volkstuintjes

4-5 Genieten van de volkstuintjes. 2-3 Politieraad moet worden herkozen. 4-5 Kraainemnaars beleven plezier aan hun volkstuintjes de lijsterbes jaargang 8, nr 7 september 2007 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Kraainem 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België-Belgique P.B.

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

Mark Allen laat Lotto Arena daveren

Mark Allen laat Lotto Arena daveren November 2012 Openingsuren : maandag 9.30-12u 13-18u dinsdag 9.30-12u 13-18u woensdag enkel op afspraak donderdag 9.30-12u 13-18u vrijdag 9.30-12u 13-18u zaterdag 9.30-16u doorlopend Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Z O R G. OMD 2009 Brugge

Z O R G. OMD 2009 Brugge Z O R G OMD 2009 Brugge Illustratie kaft Koning Albert I-laan 8, Onze-Lieve-Vrouw Psychiatrie binnenblad:ter Galghe/Ter Weelde aan de Diksmuidse Heerweg 1 Woord Vooraf Vorig jaar vierden we de twintigste

Nadere informatie

Dorpsblad Jaargang 1 nummer 6-29 juni 2005

Dorpsblad Jaargang 1 nummer 6-29 juni 2005 Dorpsblad Jaargang 1 nummer 6-29 juni 2005 Steeds vaker kom je ze tegen: de minicampings. Op een terrein bij de boerderij dat vroeger in gebruik was als akker- of weiland, wordt een eenvoudige kampeervoorziening

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9

Inhoud. Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9 Meulenberg vertelt Inhoud Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9 Jonge jaren in het vaderland 12 Liefde & huwelijk 16 Migratie 18 Barakken 22 Taal 28 Dagelijkse leven 32 Heimwee & terugkeer

Nadere informatie

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio uitgekamd België - Belgique P.B. - P.P. 1970 Wezembeek-Oppem BC 3352 P 007373 WEZEMBEEK-OPPEM jaargang 12, nr 7 september 2011 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum

Nadere informatie

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 701 MEI - JUNI 2011 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 BIMENSUEL - TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

Nadere informatie