BELANGENVERENIGING ADEL NIEUWSBRIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELANGENVERENIGING ADEL NIEUWSBRIEF"

Transcriptie

1 BELANGENVERENIGING ADEL NIEUWSBRIEF November 2010 Jaargang 1, nummer 1 Belangenvereniging ADEL, secretariaat Hagendijk 2, 7241NP, Lochem Website: (binnenkort), tel: Aan de slag Beste Buurtbewoners, Op 11 november 2010, de dag van de duurzaamheid, zijn we dan officieel van start gegaan. Tijdens de manifestatie in de Gudula kerk, is de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Lochem en de belangenvereniging Armhoede / Ampsen getekend. Namens de gemeente was dit burgemeester Dhr. Frans Spekreijse en namens onze belangenvereniging Dhr. Peter van Waveren. De oprichtingsakte van de belangenvereniging Armhoede / Ampsen is op bij de notaris gepasseerd. De vereniging heeft ten doel: het namens de bewoners in het gebied Armhoede/Ampsen, gelegen in de gemeente Lochem of haar rechtsopvolger, onderzoek doen naar en het realiseren van het klimaatneutraal maken van dit gebied, waarbij het begrip klimaatneutraal zo ruim mogelijk wordt uitgelegd. In dit nummer Aan de slag 1 De zes principes van het energielandschap 1 Voorstellingsrondje bestuur 2 Interview met Fie Heusinkveld 3 LochemEnergie 4 Energiebesparingtips 4 Aanpak komende maanden 5 Aanmeldingsformulier 6 Het bevorderen dat het onderzoek en de realisatie van de doelstelling worden uitgevoerd op een zodanige wijze dat dit door de bewoners van het gebied wordt gedragen en ondersteund. Zoals op de buurtvergadering van 14 oktober j.l. besproken, is op dit moment het lidmaatschap gratis. Wanneer op enig moment wordt besloten tot uitvoering van een (gedeelte) van het onderzoek over te gaan, zal hierover in een ledenvergadering opnieuw een besluit worden genomen. De zes principes van het energielandschap Het project Armhoede Duurzaam Energie Landschap gaat uit van een samenhangend systeem van energie en grondstoffen. Het is gebaseerd op zes belangrijke principes van het energielandschap: Lokaal eigendom Het energielandschap moet toegankelijk zijn voor alle bewoners en bedrijven en de opbrengst vloeit terug naar de lokale samenleving. Een vorm daarvoor is bijvoorbeeld de coöperatieve energievereniging. Versterking van het grondgebonden agrarisch familiebedrijf Boeren kunnen leverancier worden van energiegrondstoffen en/of energie-opwekker. Financiële rentabiliteit Voor de bedrijven in het gebied is het de uitdaging economische winst (rentabiliteit) te combineren met duurzaamheid en een lange termijnvisie. Biodiversiteit Zaken als een gezondere bodemgesteldheid en een afwisselend aantrekkelijk landschap versterken de biodiversiteit en maken het gebied weerbaarder, aantrekkelijker en productiever. Cradle to cradle Het principe van cradle to cradle is het sluiten van kringlopen, waarbij afval als grondstof wordt ingezet, duurzame energie wordt gebruikt en de waarde van het gebied toeneemt. Fotosynthese Planten vangen zonne-energie op en leggen deze via fotosynthese vast in koolhydraten, vetten en eiwitten. Dit zijn de bouwstenen van ons voedsel. Fotosynthese dienst als de basis voor klimaatneutraliteit, waarbij C02 wordt vastgelegd in biomassa en bodem.

2 Pagina 2 Belangenvereniging ADEL nieuwsbrief Voorstellingsrondje bestuur Peter van Waveren, voorzitter, Laan Ampsen 15. Sinds 1998 woonachtig in Lochem en sinds 2007 op landgoed Ampsen. Natuur, met name vogels, is één van mijn hobby's. Ik vind het prachtig dat wij als bewoners van het gebied de gelegenheid krijgen om zelf "aan het roer" te staan m.b.t. de vraag hoe onze buurt er in de (nabije) toekomst uit zou moeten zien. Daarmee nemen wij zelf verantwoordelijkheid om zelf ook goed te kijken wat wij aan de klimaatproblemen kunnen doen. In plaats van naar de overheid te kijken en hen te vragen om dat voor ons te regelen. Dat eigen initiatief spreekt mij aan en geeft mij enorm veel energie. Annelies Bontekoe, secretaris, Hagendijk 2. Ik woon sinds 2006 op Armhoede. Ik kom van oorsprong uit Heemstede. Via Oldebroek, op de Veluwe, in Lochem terecht gekomen waar het heerlijk wonen is. Omdat ik mij ervan bewust ben dat binnen niet al te lange tijd de fossiele brandstoffen opraken, vind ik het mijn plicht mij in te zetten voor alternatieve, duurzame energie. Tom Ponten, lid, Ampsenseweg 26. Sinds begin 2008 woonachtig in Lochem. Daarvoor o.a. meer dan 20 jaar werkzaam in biologisch dynamische landbouw in combinatie met zorg. Bij verbouw van boerderij de Reube veel gebruik gemaakt van allerlei duurzame materialen: houtgestookte cv ketel i.c.m. muurverwarming, vlaswol ter isolatie, regenwateropvang, zonnecollectoren (zowel voor warm water als voor elektriciteitsopwekking), leemstuc en gebruik van diverse 2 e handsartikelen (keukenblokken,bedden,kasten etc etc). Wil nu graag mijn ervaring en enthousiasme inzetten voor een aanpak in onze buurt. Jos te Bulte, lid, Laan Ampsen 10. Ik ben Jos te Bulte getrouwd met Petra en we hebben samen 2 kinderen. We hebben sinds 2002 een biologisch melkveebedrijf op landgoed Ampsen. Oorspronkelijk kom ik uit Lievelde waar we sinds 1996 biologisch boerden. Doordat we sinds die tijd bezig zijn met het kringloop denken vind ik dit pilotproject van ADEL bij ons en ons bedrijf passen. Tevens wil ik graag zo onafhankelijk mogelijk mijn bedrijf runnen en daar past onafhankelijkheid van energie en meststoffen goed bij. Herbert Langeler, lid, Bouwdijk 4. Ik ben 45 jaar geleden in Ampsen geboren daar waar ik nu nog woon,ben getrouwd met Gera en heb een zoon Jeroen. We hebben tussentijds 8 jaar aan de Middenweg gewoond. We hebben een gangbaar melkveebedrijf en beschikken daardoor over voldoende mogelijkheden om duurzame energie op te wekken,zoals zonnepanelen op de daken en eventueel mestvergisting. Het lijkt me interessant om deze mogelijkheden met collega boeren te laten onderzoeken of het ook voor onze bedrijven in te passen is in de bedrijfsvoering. Rik Tuller, lid, Grote Drijfweg 18A. Betrokkenheid bij wat er in mijn omgeving gebeurt zit bij mij diep, zowel sociaal als het rustig in deze prachtige buurt kunnen wonen. En dat er bij de eigen woning nog zeker wat te winnen valt in kostenbesparingen en handige oplossingen voor kleine problemen, daar twijfel ik niet aan. Deze twee ingrediënten geven mij voldoende aanleiding mee te willen denken en doen in het project ADEL. En ik hoop dat het unieke aan dit project zal zijn dat we tot pasklare ingrepen en investeringen in onze buurt komen die door onszelf zijn ingegeven, onszelf helpen en dat we daarmee het energieverbruik met elkaar langjarig en duurzaam goed gereld hebben.

3 Belangenvereniging ADEL nieuwsbrief Pagina 3 Interview met Fie Heusinkveld Wie ben je? *Ik ben Fie Heusinkveld, 68 jaar jong, mantelzorger. Hobbies: natuur- en landschapsfotografie, schilderen. Hoe lang woon je hier? *Ik woon met Gesinus sinds 1964 op de Grote Drijfweg 1: een boerderij uit Heb je in het verleden overlast/profijt gehad van de vuilstort? *Alle aan- en afvoer naar en van de vuilstort is zo'n veertig jaar voor ons langs komen denderen. Maar ons eigen afval is ook afgevoerd. Heb je al energiebesparende maatregelen getroffen, zo ja, welke? (privé) * We stoken al jaren op hout en gebruiken de cv als bijverwarming. In de winter gaan 'savonds de luiken dicht. De afwas wordt met nachtstroom gedaan. De wasdroger wordt niet meer gebruikt. Ik douche 'smorgens koud-warm-koud. Ik doe de booschappen op de fiets en we gaan vroeg naar bed. Wat zou je nog meer voor maatregelen willen treffen of juist niet? (privé) * Dubbele beglazing zou geen luxe zijn en her en der kan er nog best wat beter geïsoleerd worden. Voor welke alternatieve energie-opwekking voor het hele gebied gaat jouw voorkeur naar uit? * Zonnepanelen. We hebben daar al jaren ervaring mee gehad op de schuur. (waterverwarming) Welke alternatieve energie-opwekking voor het hele gebied wil je absoluut niet? *Alles wat met veel kosten en moeite en verkeer en lawaai aan de gang gehouden moet worden en waarvan de resultaten twijfelachtig zijn. Hoe vind je de huidige leefomgeving Armhoede/Ampsen? * Wat de Armhoede betreft: weinig te zien. Ampsen daarentegen is buitengewoon plezierig: boslucht, veel vogels, mooi landschap, leuk vee buiten. Hoe moet volgens jouw ideaal de leefomgeving er uit zien? (visie) * Meer natuur, zowel bermflora als struikgewas, erfbeplanting, hoogstamfruitbomen, vee of kleinvee buiten. ( Er zijn nu wel een paar mooie bermen met Speenkruid, Bosanemoon,Duizendblad, St.Janskruid, Grasklokje, Boerenwormkruid, Salomonszegel, Valeriaan, Vlasbekje, Hengel, Margriet, Gele Morgenster e.d., maar wandelaars zien graag veel meer.) Vroeger was de Middenweg b.v. begroeid met krenteboompjes. Ook langs de Tenkhorsterbeek was een strook begroeiing, maar nu wordt zelfs het berm- en slootmaaisel niet eens afgevoerd, waardoor er veel minder bloeit. Er zou een wandelpad langs kunnen lopen De vuilstort zou omringd kunnen worden met allerhande struiken, als Gelderse Roos, Kardinaalsmuts, Meidoorn, Sleedoorn e.d. Als er goede verbindingszones zijn met Ampsen, zal dat ongetwijfeld veel meer vogels, vlinders, insecten en wild aantrekken. En wie weet komt er een bezoekerscentrum/expositieruimte/kantine! Wat moet er volgens jou het eerste worden aangepakt? * Er zal een haalbaar plan moeten worden opgesteld en uitgewerkt en de bewoners zullen er enthousiast voor gemaakt moeten worden. Misschien kan het gezamenlijk maken van een buurtboek helpen. Denk je dat we als verenigde buurtbewoners meer inspraak gaan krijgen en wat zijn volgens jou de struikelblokken? * Natuurlijk maakt eendracht macht. Maar er zal wel een realistisch plan op tafel moeten komen, dat aantoont dat er ook zonder subsidie in de toekomst gewerkt kan worden. Struikelblok kan ook zijn, dat voor sommigen alleen het nut en het profijt zal gelden en dat de natuurbeleving er voor hen minder toe doet. Dat ligt ook aan de individuele situatie. Voor wie veel geïnvesteerd heeft ligt het totaal anders dan voor een oudere.

4 Pagina 4 Belangenvereniging ADEL nieuwsbrief LochemEnergie LochemEnergie is een initiatief van een aantal enthousiaste particulieren en bedrijven die als doel hebben om haar eigen energie duurzaam op te wekken in de gemeente Lochem. Lochem Energie bundelt verschillende initiatieven van particulieren en bedrijven op het gebied van duurzame energieopwekking. Daarbij heeft LochemEnergie ook de samenwerking gezocht met de werkgroep ADEL. LochemEnergie wordt een alternatief voor uw huidige energieleverancier. De coöperatie vereniging heeft geen winstoogmerk. Iedereen kan meedoen om duurzame energie op te wekken of af te nemen. Dat kan van alles zijn: zonne-energie, windenergie of bijvoorbeeld energie uit biogas. Het plan is om in 2011 de eerste zonnepanelen aan te leggen. In overleg met de werkgroep ADEL is de intentie uitgesproken om voor de zomer van 2011 in het Armhoede-gebied de eerste zonnepanelen op een boerenschuur of veestal te installeren. Lid worden van LochemEnergie Bent u al aspirant-lid van LochemEnergie? Blijf op de hoogte van het nieuws door u aan te melden voor de nieuwsbrief op Ben u nog geen aspirant-lid? Op dezelfde site kunt u zich aanmelden. Samenwerking ADEL-LochemEnergie. Tijdens de conferentie op de Dag van de Duurzaamheid werd bekend gemaakt dat 652 Lochemers aspirant-lid zijn geworden van de nog op te zetten coöperatieve vereniging. Dat was goed nieuws voor het bestuur die in januari 2011definitief een coöperatieve vereniging wordt. Drie weken later hebben zich al meer dan 850 huishoudens en bedrijven aangemeld. Op maandag 29 november 2010 is er een tweede overleg geweest tussen de werkgroep ADEL en LochemEnergie. Hier zijn de intentie tot samenwerken omgezet in een aantal gezamenlijke doelen en duidelijke samenwerkingsafspraken. De uitwerking van de samenwerking zal o.a. via de nieuwsbrieven van ADEL en LochemEnergie in de komende tijd met u gecommuniceerd worden. Energiebesparingtips Een radiator heeft ruimte nodig om zijn warmte de ruimte in te stralen. Meubels of gordijnen die vlak voor een radiator staan houden warmte tegen. Zet tijdens het tandenpoetsen, scheren en inzepen de waterkraan uit. U bespaart rond de 5 tot 6m3 gas per jaar door de groente te wokken of te stomen in plaats van te koken. Door regelmatig uw diepvries te ontdooien bespaart u enkele euro's per jaar(zodra er zich een ijslaag in de diepvries begint te vormen is de tijd aangebroken om de vriezer te ontdooien). Laat geen lampen onnodig branden wanneer u in het betreffende vertrek niet aanwezig bent.

5 Belangenvereniging ADEL nieuwsbrief Pagina 5 Aanpak komende maanden We gaan de komende maanden met twee dingen aan de gang: Nulmeting Met behulp van een gespecialiseerd bureau wordt er een zogenaamde nulmeting gemaakt van ons gebied. In deze nulmeting wordt vastgesteld wat op dit moment de emissie is op het gebied van CO2, methaangas en lachgas. Het bureau dat dit gaat uitvoeren is nog niet bekend, we hebben aan 3 bedrijven offertes gevraagd. Voor het eind van dit jaar maken we samen met de Gemeente een keuze. De nulmeting zal dan in de eerste 3 maanden van 2011 worden uitgevoerd. Het kan zijn dat het bureau dat deze nulmeting uit gaat voeren gegevens van u nodig heeft (bijv. energiegebruik, watergebruik). Wij vragen u vriendelijk om tegen die tijd hieraan medewerking te verlenen, want dat maakt de nulmeting zo betrouwbaar mogelijk. Voordat het bureau u om deze gegevens gaat vragen zullen wij u informeren wanneer, hoe en door wie dat gebeurt. Coördinatie vanuit de projectgroep door Tom Ponten en Peter van Waveren. overstappen zullen de plannen gerealiseerd gaan worden. Daarnaast willen we twee andere dingen op korte termijn zichtbaar maken. Welke twee weten we nog niet, dat willen we graag samen met u vaststellen. Op basis van de enquête waaraan u hopelijk hebt meegewerkt hebben we al een aardige indruk. Maar die is nog niet precies genoeg. Daarom zullen Jos te Bulte en Herbert Langeler de komende weken met de agrariërs in overleg gaan en komen Rik Tuller en Tom Ponten met voorstellen naar de overige bewoners. Het is ons streven om uiterlijk eind januari 2011 drie zaken benoemd te hebben die wij in de periode daarna gaan realiseren. Over deze aanpak is al overleg geweest met de Gemeente (o.a. Wethouder de la Court). Hij steunt dit van harte! En dat is belangrijk, want de kosten die wij gaan maken worden door de Gemeente betaald (de Gemeente heeft hiervoor subsidie gekregen van de Rijksoverheid). Drie dingen zichtbaar maken Wij willen graag op korte termijn (binnen 1-2 jaar) in ons gebied een aantal dingen zichtbaar maken, zodat we allemaal ook echt in aanraking komen met maatregelen die goed zijn voor het klimaat. De zonnepanelen op de vuilstort is één van de dingen die we zichtbaar gaan maken. Samen met Lochem Energie, het andere burgerinitiatief in de Gemeente Lochem. Er hebben zich inmiddels al meer dan 700 mensen aangemeld als aspirant-lid van Lochem Energie, dus er gaan nu concrete plannen gemaakt worden. Als deze plannen gereed zijn dan krijgen alle aspirant-leden van Lochem Energie een prijsaanbod op basis waarvan zij kunnen overstappen van hun huidige energieleverancier naar Lochem Energie.Pas als er dan veel mensen

6 Belangenvereniging Adel p/a Hagendijk NP Lochem Telefoon: Leef doch Duurzaam We zitten binnenkort ook op het web! Bezoek ons op: Aanmeldingsformulier Belangenvereniging ADEL Aanmeldingsformulier Belangenvereniging Armhoede / Ampsen Ja, ik word lid van de Belangenvereniging Armhoede / Ampsen Naam. Adres. Postcode en plaats Lochem Handtekening.. Ja, ik wil graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen omtrent de belangenvereniging via een nieuwsbrief.

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt Eerste jaargang april 2013 nummer 1 www.wijkbedrijfbilgaard.nl MAGAZINE OVER SAMEN BOUWEN AAN EEN DUURZAME WIJK WAAROM SAM? DAAROM SAM We brengen u graag op de hoogte van alle veranderingen VOORDEEL VOOR

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

Energiehelden in Breda

Energiehelden in Breda Energiehelden in Breda In dit boekje komt een aantal mensen aan het woord over hun eigen huis. Mensen die met liefde en zorg aan het (ver)bouwen zijn gegaan en heel veel aandacht hebben besteed aan de

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Windvogel betrekt nieuw kantoor. Maart 2011 Jaargang 16, nummer 1

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Windvogel betrekt nieuw kantoor. Maart 2011 Jaargang 16, nummer 1 De Windvaan ledenblad van De Windvogel Windvogel betrekt nieuw kantoor Maart 2011 Jaargang 16, nummer 1 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. (NIEUW INFORMATIEBORD VOOR DE EENDRAGT) 15 SEPTEMBER 2004 LEDENVERGADERING!!!!

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL

ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL 35.000,- Praktijkvoorbeelden van bestaande woningen Een huis zonder energierekening. Het kan, als je het wilt! Als het lukt om alle energie die je nodig hebt op je eigen huis,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Verkiezing beste bewonerscommissie 2011

Verkiezing beste bewonerscommissie 2011 Herfst 2011 Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland Van Bewonerskern naar Klantenraad? Verkiezing beste bewonerscommissie 2011 Bewonerskern IJmond Isolatie Illustratie Ingrid Joustra Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

De kracht van de mienskip

De kracht van de mienskip Jaarbericht 2012 De kracht van de mienskip Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de afnemende rol van de overheid en de toenemende verantwoordelijk heid van de burger/dorpsbewoner. Veel gebruikte

Nadere informatie

De wijk gaat voor duurzaam

De wijk gaat voor duurzaam De wijk gaat voor duurzaam wijkprojectplan duurzaamheid Camminghaburen Wijkpanel Camminghaburen Leeeuwarden, 17 februari 2012 Voorwoord Alles is tot nu toe zo vanzelfsprekend: een knopje om en we hebben

Nadere informatie

GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9

GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9 Klimaatkrant GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9 NATUURLIJK DEEN DUURZAAM ONDER- NEMEN IS KEUZES MAKEN. PAGINA 12 Klimaatkrant

Nadere informatie

Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. (FOTO: R.J. NIJDAM) HCWV DE EENDRAGT WENST U EEN GEZOND EN WINDMOLENRIJK 2004!!!

Nadere informatie