Brede Hilledijk NK, Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brede Hilledijk 646 3072 NK, Rotterdam +316 480 67 547 furgill.wariman@icloud.com"

Transcriptie

1 FURGILL WARIMAN Brede Hilledijk NK, MOTIVATIE Na het lezen van de functieomschrijving raakte ik enorm geënthousiasmeerd omdat ik veel raakvlakken zie met mijn werkzaamheden. Ik ben van mening dat ik de geschikte kandidaat voor de functie van SAP Tester ben. Het testen in het SAP domein en grootschalige projecten zijn mij dan ook op het lijf geschreven. Ik heb ervaring opgedaan in verschillende modules van complexe SAP projecten. Het proactief en zelfstandig aanpakken van casussen is hierbij leidend. Naar mijn mening zijn mijn coördinerend en oplossend vermogen in combinatie met mijn ervaring de perfecte ingrediënten voor een succesvolle SAP Test Consultant. Het digitaliseren en standaardiseren op het gebied van personeels- en salarisadministratie. De zelfbedieningsapplicaties werden hierbij gerealiseerd en ontsloten in het portaal. Ik heb vergelijkbare projecten uitgevoerd voor P-Direkt binnen verschillende Ministeries zoals Verkeer & Waterstaat, Onderwijs Cultuur en Wetenschap, de Binnenlands zaken, Nederlandse Spoorwegen en de Rabobank. Tot slot heb ik voor Eneco meegewerkt aan de POC (proof of concept) voor een test automatiseringstraject d.m.v. SAP TAO voor de SAP HCM processen die ook via het portaal werden ontsloten. Ik ben ervan overtuigd dat ik van toegevoegde waarde ben voor deze opdracht / project / aanvraag. Refererend naar mijn kennis van het systeem / organisatie kan ik direct op verschillende niveaus meedraaien en mijn output leveren. Ik sta voor passie, professionaliteit, kwaliteit en gestructureerd werken die gestoeld zijn op TMAP en ISTQB. Mijn ervaring en aanpassingsvermogen stelt mij in staat om alert op afwijkende situaties adequaat te reageren. Doordat ik pragmatisch, gestructureerd en kritisch ben ingesteld, kan ik mijn verantwoordelijkheden in goede banen leiden. Mede door mijn consultancy capaciteiten kan ik duidelijk op verschillende niveaus met stakeholders communiceren. Als een spin in het web fungeren is hierbij, naar mijn mening, cruciaal om mijn testresultaten tot een succes te laten verlopen. Voor meer informatie betreffende mijn kunnen verwijs ik u graag naar mijn CV. Uiteraard licht ik mijn CV nader toe in een persoonlijk gesprek. Referenties op aanvraag. PROFIEL Furgill is een professionele SAP Test Consultant en heeft meer dan 10 jaar werkervaring opgedaan in de IT sector binnen het SAP domein. Binnen deze rol is Furgill in aanraking gekomen met verschillende SAP HCM onderdelen: PA, OM, PT, PD, LSO, TEM, WFM,CATS en ESS/MSS Portal functionaliteit. Tevens heeft hij ruime ervaring opgedaan met de module SAP CD Incasso / Excasso. Ook heeft hij ruime ervaring opgedaan in de module SAP BW/BI, ontsluitingen van non- en SAP bronsystemen SAP ICM, CD, PM en CM. De functionele SAP kennis die Furgill bezit stelt hem in staat om de processen snel eigen te maken en deze om te zetten in testresultaten. Bovengenoemde ervaringen zijn opgedaan in verschillende sectoren: banken en verzekeringen; verschillende ministeries; transport & utilities. Furgill beschikt over een positieve en een enthousiaste houding. Aanpassen in een nieuwe omgeving is mede door zijn goed ontwikkelde sociale vaardigheden dan ook geen enkel probleem. Bovendien is hij een echte team player met een helicopterview die verder bepaalde stappen/situatie al voorziet. Tevens heeft hij het vermogen om projecten zorgvuldig te coördineren en te managen. Oplossingsvermogen, drive, pro- activiteit en vooral passie voor zijn vak, maakt Furgill tot een volwaardig consultant. CARRIÉRE OVERZICHT 2013 tot heden Wariman Quality Consulting 2011 tot 2013 EclipseIT 2004 tot 2010 LogicaCMG VERKORT CV Klant Van tot Rol / Opdracht Nationale Nederlanden SAP BW test analyse en uitvoering Eneco SAP HCM test analyse en testautomatisering P-Direkt voor Min. BZK SAP HCM test analyse en uitvoering Nederlandse Spoorwegen SAP HCM test analyse en uitvoering Rabobank SAP HCM test analyse en uitvoering P-Direkt voor Min. BZK SAP HCM test analyse en uitvoering P-Direkt voor Min. OCW SAP HCM test analyse en uitvoering 1. Furgill Wariman Wariman Quality Consulting

2 P-Direkt voor Min. V&W SAP HCM test analyse en uitvoering Nationale Nederlanden SAP CD test analyse en uitvoering LogicaCMG SAP HCM support, ERP support intern LogicaCMG ICT Support voor de interne organisatie OPLEIDING HBO Business IT & Management 2013 HBO Bedrijfskundige Informatica 2008 MBO Technische Informatica 2004 CERTIFICATEN T-Map next certificering ISTQB certificering ITIL Foundation TRAININGEN SAP HCM Master class SAP Test Master class SAP overview trainingen MM, SD, PM, IS-U, FI, CO, HCM, WFM IT KENNIS SAP ECC, SAP Netweaver / Portal, SAP BW, HCM, TAO, Windows, Microsoft Office, MS Projects, MS Visio, HP Quality Center, HP Service Desk, Mantis, E-Room, het lezen en begrijpen van programmeertalen ABAB, VB en opstellen van SQL commando s. TALEN Nederlands & Engels 2. Furgill Wariman Wariman Quality Consulting

3 WERKERVARING / OPDRACHTEN Nationale Nederlanden, SAP BW Test consultant 4/1/ /31/2013 Solvency II schrijft nieuwe richtlijnen voor aan verzekeraars om de solvabiliteit te berekenen, om risico s inzichtelijk te maken en te beheersen en om hierover te rapporteren aan de toezichthouder en de markt. De belangrijkste drijfveer voor deze wetgeving is de versterking van de verzekeringsbranche en een betere bescherming van de klant. De wetgeving stelt nieuwe kapitaaleisen aan verzekeraars. Furgill is verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: Het coördineren van het deelproject waar hij verantwoordelijk voor is, voorbereiden en uitvoering van de FAT en een test level report incl. advies opleveren. De regressie testen coördineren en deels uitvoeren, opleveren van een regressie test level rapport, Furgill heeft het testproces opgezet binnen het Solvency II programma, defect management proces en diverse handleidingen geschreven. Ter ondersteuning geweest tijdens de POC voor het testautomatisering op de SAP BW processen d.m.v. de test tool TOSCA. Test analyse en uitvoering op de BW processen en de totale data flow. Hierin worden de volgende onderdelen getest: de Masterdata InfoObjecten, PSA Layer, Data Acquisition Layer (DA), Data Container Layer (DC), Transformation Layer, Information Layer, Report Layer de DataMart (DD), de Query s en uiteindelijk het rapport conform specificatie. Tussen de verschillende Layers werd een extra focus gezet op de transformaties en routines die in de ABAB code zijn geschreven. HPQC, TOSCA, SAP BW, SAP ICM, CD, BP, FICO, PM, CM, BeX Analyzer, Interface, Web template, T-Map, Agile Scrum, Microsoft SharePoint en Tibco. Eneco, SAP HCM Test consultant 1/1/2012-3/31/2012 Ten behoeve van kwaliteitsverbetering en procesefficiency bij innovatieve processen in de SAP dienstverlening wordt de inzet van testautomatisering van grote toegevoegde waarde gezien binnen Eneco op de afdeling SAP CC. Om deze toegevoegde waarde en haalbaarheid te toetsen heeft Eneco gevraagd om een POC uit te voeren op het HR domein. Dit is met name van belang in de HR-keten tot en met uitvoering van het payroll-proces. Doelstelling is om geautomatiseerd invulling te geven aan HR-onderdeel van de regressietest welke voorafgaand aan elke major release wordt uitgevoerd. Dit moet dan resulteren in een hoge dekkingsgraad van testuitvoering, afname van benodigde testinspanning na initiële realisatie en significante bijdrage in kwaliteit van de software. Furgill is verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: Uitvoeren en begeleiden van de risicoanalyses, opstellen van testscenario s en testscripts, het automatiseren van de opgestelde testscripts d.m.v. SAP TAO. HPQC, HPQTP, SAP TAO, T-Map, SAP HCM en Autorisatie P-Direkt voor Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, SAP HCM Test consultant 11/1/ /31/2011 P-Direkt is het Shared Service Centrum op het gebied van personeels- en salarisadministratie. Binnen het ministerie van BZK (Binnenlandse zaken) wordt release 3.0 van P-Direkt geïmplementeerd. Het portal en zelfbedieningsapplicaties worden gerealiseerd met SAP (portal 6.0 en ECC 6.0). Het gebouwde portal zal uiteindelijk ter beschikking worden gesteld aan alle departementen. De specificaties van het portaal worden op basis van inhoudelijke samenwerking met betrokken departementen vormgegeven. De werkzaamheden van Furgill binnen dit project bestonden uit de volgende taken: Intake testbasis (blauwdruk, procesbeschrijving, en functioneel ontwerp); Opstellen van testgevallen o.b.v. testbasis; Samenstellen benodigde test data (OM structuur en autorisatiebeheer); Testuitvoer (FAT, GAT en Regressietest); BW Rapporten testen Kengetallen en Kernmerken (FAT, GAT, Regressietest); Coachen van interne medewerkers; Rapporteren bevindingen. HPQC, HPSD, MS Excel, T-Map, SAP HCM, CRM, ESS/MSS, Portal, Autorisatie, LSMW, WFM, XI/PI, XML message, Custom SAP Programs and ECC Reports, BI/BW, Interfaces Nederlandse Spoorwegen, SAP HCM Test consultant Utrecht 2/1/ /31/2010 Furgill is actief als SAP HCM Testanalist binnen de Nederlandse Spoorwegen in het testteam van SPF/NSP de 3. Furgill Wariman Wariman Quality Consulting

4 beheergroep van de NS. Binnen de NS draait het project ehrm. Het systeem ehrm maakt het mogelijk dat de medewerkers digitaal hun HR zaken kunnen afhandelen. Het is uitgebreid met gestandaardiseerde en efficiënte dienstverlening op het gebied van geautomatiseerde HR administratieve afhandeling van personele processen. Furgill zijn werkzaamheden bestaan uit de volgende taken: Intake testbasis (blauwdruk, BO, FO, TO functioneeltechnische ontwerp); Opstellen van testcondities en testgevallen o.b.v. testbasis; Samenstellen benodigde test data (PA, OM, Maatwerk Z programma s, OM structuur en autorisatiebeheer specifieke rollen koppelen aan userid s); Testuitvoer (FAT, begeleiden Pre-GAT, GAT uitvoeren en ondersteunen); Vast leggen van bevindingen in Mantis, voortgang bewaken status bevinding bij het bouwteam. Mantis beheerder, workflow inrichten, autorisaties. Mantis, MS Excel, T-Map, Agile Scrum, SAP HCM, ESS/MSS, Portal, Autorisatie, XI/PI, XML message, Custom SAP Programs and ECC Reports, Interfaces Rabobank, SAP HCM Test consultant 11/1/2009-1/31/2010 Eindhoven Furgill is actief als SAP HCM Test consultant binnen de Rabobank Nederland in het testteam van het bedrijfsonderdeel ehr & P. Elke maand levert het bouwteam een release met wijzigingen en nieuwe projecten in het SAP HR- systeem op. Deze wijzigingen en nieuwe projecten zijn door Furgill getest. Deze processen bevinden zich in de volgende SAP HRonderdelen: PD (Personal Development) LSO (Learning Solution), Maatwerk SAP backend programma s voor vaststellen van salarissen in IT0008, het afbouwen van persoonlijke toeslagen, automatisch creëren van infotype IT0105 aanmaken van portal gebruikers. Autorisatietesten en OM- rapportages. Het resultaat van Furgill zijn werkzaamheden is dat wijzigingen en projecten in gebruik zijn genomen na een grondige testuitvoer. Intake testbasis (blauwdruk, FOTO functioneel- technische ontwerp); Opstellen van testclusters, testcondities en testgevallen o.b.v. testbasis; Samenstellen benodigde test data (PA, PD, LSO, OM structuur en autorisatiebeheer specifieke rollen koppelen aan userid s); Rollen definiëren en configureren koppelen aan een userid SU01 / PFCG. Dit ten behoeve om de scenario s goed te kunnen doorlopen; Testuitvoer (FAT, Mini FAT); Vast leggen van bevindingen in HPQC, voortgang bewaken status bevinding bij het bouwteam; Verder heeft Furgill ook ervaring met de inrichting van LSO, en de inrichting van de ESS/MSS Portal ontsluiting. HPQC, MS Excel, T-Map, SAP HCM, PA, PD, LSO, OM, Autorisatie, ESS/MSS, Portal Logica, SAP HCM consultant 1/1/2009-2/28/2010 De focus van dit project is gericht op de inrichting en implementatie van diverse template scenario s in zowel SAP als in een ESS/MSS Portal omgeving. Als lid van het projectteam houdt Furgill zich bezig met de inrichting van CATS Tijdschrijven. Verder heeft Furgill de testscripts ontwikkeld voor elke proces binnen de HR BPO ESS/MSS template. Andere scenario s die in het HR BPO ESS/MSS template project zijn opgenomen: Roosterwijziging; Ziekteregistratie; Spaarregeling; Leaseadministratie; Declaraties; Flexible benefits; Beoordelen en salariswijzigingen. MS Project, MS Word, SAP HCM, CATS P-Direkt voor Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, SAP HCM Test consultant 8/1/ /30/2008 Binnen het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wordt release 1.0 van P-Direkt geïmplementeerd (De scenario s Onderhouden, Persoonsgegevens en de Personeelskaart). Furgill zijn werkzaamheden binnen dit project bestonden uit de volgende taken: Het analyseren van de testbasis per HR proces, daarnaast de andere afhankelijkheden in het systeem architect (zoals Interfaces, Portaals, SAP systemen en pdf formulieren); Op basis van de testbasis testscripts en masterdata ontwikkelen; FAT (Functionele applicatie testen) uitvoeren; Het begeleiden en plannen van de FAT & GAT (Gebruikers acceptatie testen) testen; Autorisatietesten (ESS/MSS); Rollen definiëren en configureren koppelen aan een userid SU01 / PFCG. Dit ten behoeve om de scenario s goed te kunnen doorlopen; Bevindingen beheer; Het rapporteren van Bevindingen beheer, FAT /GAT Test eind rapportage. HPQC, MS Excel, T-Map, SAP HCM, ESS/MSS, Portal, Autorisatie, interfaces 4. Furgill Wariman Wariman Quality Consulting

5 P-Direkt voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu, SAP HCM Test consultant 4/1/2008-7/31/2008 Binnen het Ministerie van Verkeer & Waterstaat (V&W) was Furgill werkzaam in een werkgroep die zich bezig hield met het uitbreiden van de HR processen op de e-hrm portal (ESS/MSS oplossingen) specifiek voor het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Het uitgangspunt was het implementeren van de oplossingen die P- Direkt levert aan alle ministeries. P- Direkt is het Shared Service Centrum op het gebied van personeels- en salarisadministratie en andere innovatieve e- EHRM diensten in de overheid. Zijn werkzaamheden bestonden uit: Het analyseren van de oplossingen die P-Direkt oplevert per HR proces; De delta s specifiek voor het Ministerie van Verkeer & Waterstaat specificeren; Op basis van Aris schema s (Proces Modulering Applicatie) testscripts en masterdata ontwikkelen; Autorisatietesten (ESS/MSS); Rollen definiëren en configureren koppelen aan een userid SU01 / PFCG. Dit ten behoeve om de scenario s goed te kunnen doorlopen; Creëren van werkinstructies; SKT (Scenario Ketentesten) uitvoeren; Het begeleiden van de pre SKT & Acceptatie testen; Bevindingen beheer; Het rapporteren van Bevindingen beheer en SKT Test rapportage; Het registreren van Bevindingen in E-Room/MS Access; De delta s presenteren in een presentatie waar men een goed beeld krijgt hoe de processen worden doorlopen ten opzichte van de oplossing van P-Direkt. E-Room, MS Excel, MS Powerpoint, TestFrame, T-Map, SAP HCM, ESS/MSS, Portal, Autorisatie P-Direkt voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu, SAP HCM Test consultant 6/1/2007-3/31/2008 Binnen het Ministerie van Verkeer & Waterstaat werkte Furgill als SAP Testanalist voor release 11 t/m 15 waarvan de volgende bedrijfsprocessen getest moesten worden: Handhaving, KNMI Tijdschrijven en de e-hrm Portal. Binnen dit project bestonden Furgill zijn werkzaamheden uit: Audit uitvoeren op de testbasis; Uitvoeren van een risico inventarisatie (TestFrame methode)testplan opstellen; Het creëren van testscrips; Uitvoeren van de SKT (Scenario ketentesten); Uitvoeren van de Acceptatie testen; Autorisatietesten (ESS/MSS) CRUD Matrix; Rollen definiëren en configureren koppelen aan een userid SU01 / PFCG. Dit ten behoeve om de scenario s goed te kunnen doorlopen; Bevindingen beheer. E-Room, MS Excel, TestFrame, T-Map, SAP HCM, PSRM, CRM, ESS/MSS, Portal, Autorisatie, CATS Nationale Nederlanden, SAP CD Test consultant 11/1/2006-5/31/2007 Als SAP Testanalist voor SAP CD (Collections & Disbursements Incasso/Excasso) release 7.0 was Furgill ingezet bij de klant Nationale Nederlanden / ING. Furgill was verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: Uitvoeren van de testanalyse; Opstellen van testcondities en testgevallen op basis van de systeemspecificaties (Business Blueprint, FO s en Requirement's); Vast leggen van bevindingen in tool Test Director; Creëren van werkinstructies; Uitvoeren van de Acceptatie testen; Uitvoeren van de SKT (Scenario ketentesten). HPQC, MS Excel, T-Map, SAP CD LogicaCMG, ERP Support Consultant 4/1/2006-6/30/2006 Amstelveen LogicaCMG heeft al zijn interne IT ondersteuning inclusief de support en beheer van alle ERP systemen overgedragen aan India. Binnen de Servicedesk was Furgill verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: Support en beheer leveren aan de interne ERP systemen (SAP HR, Agresso Timenet, LARA en COGNOS); Op een professionele manier de diensten overdragen aan India; Beschrijven van procedures; Beschrijven werkinstructies; Kennisbronnen updaten; Het vertalen van documentatie naar het Engels; India ondersteunen via mail/telefoon met zaken waar zij zelf niet mee uit de voeten konden. HPSD, ITIL, PRINCE, SAP HCM, Agresso, Timenet, COSMOS 5. Furgill Wariman Wariman Quality Consulting

6 LogicaCMG, Support Consultant 11/1/2004-3/31/2006 Amstelveen Furgill heeft zich beziggehouden met de interne IT ondersteuning voor medewerkers van LogicaCMG. Daarnaast was hij gespecialiseerd in de ondersteuning van de ERP systemen SAP HR en Agresso. Furgill had de volgende taken en verantwoordelijkheden: Het correct aannemen, registreren en oplossen of dispatchen van service calls, Voortgangsbewaking van de incidenten, Het aansturen van specialisten betreffende voortgang, deadlines, Informatie, re-actieve en pro-actieve informatievoorziening aan klanten, beheren en up-to-date houden van relevante kennisbronnen voor de Servicedesk, zoals processen, procedures en werkinstructies, tevens nam Furgill deel aan projecten voor de intake van nieuwe diensten en klanten voor de Servicedesk. HPSD, ITIL, PRINCE, Algemene ICT kantoor applicatie support 6. Furgill Wariman Wariman Quality Consulting

Curriculum Vitae. Personalia. Ambitie. Profielbeschrijving. Kernvaardigheden. Vincent Grobben. Geboorte Datum: 17-08-1982

Curriculum Vitae. Personalia. Ambitie. Profielbeschrijving. Kernvaardigheden. Vincent Grobben. Geboorte Datum: 17-08-1982 Curriculum Vitae Personalia Naam: Vincent Grobben Nationaliteit: Nederlands, Australisch Geboorte Datum: 17-08-1982 Woonplaats: Zaltbommel Email: vgrobben@testassist.com Mobiel: 06-55895240 Talen: Nederlands,

Nadere informatie

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs:

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs: Curriculum vitae Personalia Naam: Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978 Woonplaats: Zwolle Burgelijke staat: Getrouwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Persoonlijke eigenschappen Jeroen heeft

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit CURRICULUM VITAE David Krosse Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit 8 augustus 80 Arnhem Man Nederlands Profiel Ik ben een gedreven testmanager met 0 jaar ervaring in het test

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Lodewijk Olthof 05-07-1970 Delft. Quality Manager. Competenties. Profiel. Referenties

Lodewijk Olthof 05-07-1970 Delft. Quality Manager. Competenties. Profiel. Referenties Quality Manager Profiel Ik ben een IT consultant met meer dan 15 jaar ervaring in (voornamelijk) de bank- en verzekeringswereld (van Collectieve Pensioenen tot Particuliere Levensverzekeringen en Schadeverzekeringen),

Nadere informatie

Curriculum Vitae Natascha Moonen

Curriculum Vitae Natascha Moonen Personalia Achternaam: Moonen Voornamen: Natascha Gerarda Barbara Adres: Dennenhof 24 Postcode & Woonplaats: 3355 RJ Papendrecht Geboortedatum: 22 november 1976 Telefoonnummer: 06 51 14 77 70 Email: natascha@moonen-consultancy.nl

Nadere informatie

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap OVERZICHT ERVARING STEFAN KOOL Persoonlijke gegevens Naam Stefan Kool Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 6 oktober 1971 Telefoonnummer 06-28889902 Woonplaats Nieuwegein Email stefan.kool@testcon.nl

Nadere informatie

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002 Nico Harteveld TEL +31 (0) 6 452 422 06 E-MAIL nico.harteveld@nrise.nl WWW www.nrise.nl nl.linkedin.com/in/harteveld PROFIEL Dynamisch, pragmatisch, resultaat gedreven adviseur en manager die toegewijd

Nadere informatie

Implementatie van Telbase in C#

Implementatie van Telbase in C# Bachelor in de toegepaste informatica Implementatie van Telbase in C# CAMPUS Geel Jolien van den Brand Academiejaar 2012-2013 1 VOORWOORD Voor de afronding van mijn opleiding tot Bachelor in de Toegepaste

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

drs. Dennis Jörgen van Duijn (Dennis) Scrum Tester / Senior Tester / Functioneel webtester 11-08-1977

drs. Dennis Jörgen van Duijn (Dennis) Scrum Tester / Senior Tester / Functioneel webtester 11-08-1977 PERSONALIA Naam Functie Geboortedatum Adres Telefoon Beschikbaar per Vakanties Datum CV Burgerlijke staat Nationaliteit Rijbewijs Hobby s drs. Dennis Jörgen van Duijn (Dennis) Scrum Tester / Senior Tester

Nadere informatie

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag!

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Aan iedere opleidingsvraag op het gebied van testen en kwaliteitszorg liggen één of meerdere bedrijfsdoelstellingen ten grondslag. U wilt bijvoorbeeld

Nadere informatie

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia Personalia Naam: van der Meer Voornaam: Ruben Geboortedatum: 23-01- 1986 Woonplaats: Capelle aan den IJssel Nationaliteit: Nederlands Geslacht: Man Email: r.vandermeer@tis- solutions.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN PERSONALIA Naam: Monique de Groot RE CISA Geboortedatum: 10 mei 1969 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Vleuten Functies: Directrice Centro Consulting / Consultant / Business Analist / Business Engineer

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

SAP ABAP consultant / SAP PI consultant (certified) Branche Overheid en semioverheid Zorgsector Professional Services Handel en Industrie

SAP ABAP consultant / SAP PI consultant (certified) Branche Overheid en semioverheid Zorgsector Professional Services Handel en Industrie Naam Roepnaam Functie Geboortedatum Nationaliteit Woonplaats B. Goeree Bertil SAP ABAP consultant / SAP PI consultant (certified) 15 juni 1971 Nederlandse Rosmalen Expertisegebieden Certified SAP ABAP

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 Personalia Naam Maurice Quirine van den Hout Geboortedatum 20 juli 1975 Woonplaats Boxtel (Noord-Brabant) Persoonlijke eigenschappen Talen (vloeiend)

Nadere informatie

Senior Oracle Business Intelligence Specialist

Senior Oracle Business Intelligence Specialist Senior Oracle Business Intelligence Specialist Curriculum Vitae ing. Mark van de Klashorst MIM Naam: Woonplaats: Telefoonnummer: E-mail: Geboortedatum: Inzetbaar als/voor: Mark van de Klashorst Nijmegen

Nadere informatie

Curriculum Vitae Laurens Hoogenboom

Curriculum Vitae Laurens Hoogenboom Curriculum Vitae Laurens Hoogenboom J.H. op den Veldestraat 71 1501ZN Zaandam +31 (0)6 141 888 94 hoogenboom@gmail.com www.uncontested.nl Introductie: Gecertificeerd test expert (o.a. Agile, TMap, ISTQB).

Nadere informatie

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien.

Nadere informatie

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau PERSONALIA Naam Arjan Fraaij Geboortedatum 16 april 1974 Woonplaats Oosterhout Automatiseringservaring sinds 1995 Werk- & denkniveau HBO FUNCTIE Business Intelligence consultant / Informatie analist Verantwoordelijk

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel Curriculum Vitae Personalia Naam: Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980 Woonplaats: Duiven Geslacht: Man Nationaliteit: Nederlandse Telefoonnummer: 06-15090666 Profiel Dennis is een ervaren testconsultant,

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

CV - Emile van Diermen

CV - Emile van Diermen Personalia Naam Ing. E. (Emile) van Diermen Geboortedatum 27 augustus 1973 Woonplaats Zeewolde IT-Ervaring sinds 1998 Huidige functie Senior Software Engineer Persoonlijkheidsprofiel Vriendelijk, positief,

Nadere informatie