Inhoudsopgave Visual Basic 6.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. www.ffxs.nl/diy-elektro - 2 - Visual Basic 6.0"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Project 1: Begroeting...4 Starten van Visual Basic...4 Programmeeromgeving...4 De werkbalk...4 Het formuliervenster...4 Het projectvenster...5 Het eigenschappenvenster...5 Het formulierpositievenster...6 De werkset...6 Het codevenster...7 Ontwikkelingsfases...8 Ontwikkelsfase...8 Uitvoeringsfase...8 Compilatie...8 Toepassing: begroeting...8 Doel...8 De lay-out...9 Werkwijze...9 Project 2: Conversie van inch naar cm...11 Doel...11 De lay-out...12 Werkwijze...12 Keypress...14 Project 3: Oscilloscoop...14 Doel...14 De lay-out...15 Werkwijze...15 Project 4: Transistor...18 Doel...18 De lay-out...18 Opgave...18 Programmacode...19 Project 5: Transistor Doel...19 De lay-out...20 Programmacode...20 Project 6: Splash screen & Verkleuren van een vak...22 Doel...22 De lay-out...23 Programmacode...23 Splashscreen...23 Kleurknoppen...24 Project 7: Chronometer...24 Doel...24 De lay-out Visual Basic 6.0

3 Opgave...24 Programmacode...25 Bijlagen...26 Options Explicit...26 ASCII-code tabel Visual Basic 6.0

4 Inleiding Met behulp van Visual Basic 6.0 kan men gemakkelijk Windows-toepassingen voor de PC aanmaken. Visual Basic biedt een grafische omgeving waarin formulieren en besturingselementen voor toepassingen worden ontworpen. Deze cursus werd oorspronkelijk samen gesteld door ing. Van de Linden V. en later herwerkt door Nick Electronics. Project 1: Begroeting Starten van Visual Basic Via de knop Start, Programma s, Microsoft Visual Basic 6.0, Visual Basic 6.0, dubbelklik op StandardEXE komen we in de programmeeromgeving van Visual Basic. Programmeeromgeving De programmeeromgeving bestaat uit 7 verschillende componenten: De werkbalk; Het formuliervenster; Het projectvenster; Het eigenschappenvenster; Het formulierpositievenster; De werkset; Het codevenster. De werkbalk Is de knoppenbalk niet zichtbaar: View => Toolbars => Standard Het formuliervenster Visual Basic 6.0

5 Dit is de werkruimte waar de opbouw van de gebruikersinterface wordt gemaakt. Er kan maar één formulier geopend zijn. Het formulier kan vergroot of verkleind worden door de gevulde blokjes (ankers) aan de randen te verslepen. Men kan het formulier minimaliseren en maximaliseren. De eigenschappen (properties) kunnen aangepast worden in het eigenschappenvenster. Het projectvenster Dit geeft een overzicht van de structuur van het gehele project. Een project kan uit verschillende formulieren, klassen en modules bestaan. Je kan dit het best vergelijken met het venster van de Windows Verkenner. Met de knoppen kan je overschakelen van formulierontwerpvenster naar codevenster en omgekeerd. Het eigenschappenvenster Dit venster geeft de eigenschappen of properties van de geselecteerde objecten. In dit geval worden de eigenschappen van het formulier weergegeven. Via deze lijst kan je de grootte, kleur, zichtbaarheid enz. aanpassen. Onderaan dit venster wordt een beknopte verklaring van de geselecteerde eigenschap gegeven. Is de uitleg onvoldoende, klik dan op die eigenschap en druk op F Visual Basic 6.0

6 Het formulierpositievenster Hiermee bepaal je de positie van het formulier tijdens de run-fase. De werkset Hier zijn alle gereedschappen of controls te vinden om het formulier van objecten te voorzien Visual Basic 6.0

7 Het codevenster In dit venster wordt de programmacode geschreven, deze code is gekoppeld aan de objecten en de gebeurtenissen van het formulier Visual Basic 6.0

8 Ontwikkelingsfases Ontwikkelsfase Stel de gebruikersinterface op met behulp van de werkset; Pas de eigenschappen aan met het eigenschappenvenster; Kies de juiste schermpositie voor de uitvoeringsfase; Schrijf de programmacode; Sla het project en de formulieren op. Uitvoeringsfase Start met de knop Start => Run; Test de goede werking; Beëindig met de knop Einde; Herstel de eventuele fouten. Compilatie Je kan het programma ook laten uitvoeren vanuit Windows door er een uitvoerbaar bestand van te maken; In File-menu vind je de optie Make Project1.exe. In het venster Make Project kun je de map en de naam van het exe-bestand invoeren. Toepassing: begroeting Doel Het formulier heeft drie opdrachtknoppen (CommandButtons), twee labels en een figuur (Picturebox). De knoppen moeten ervoor zorgen dat: De tekst verschijnt op de labels en het logo van Gitok wordt weergegeven; De tekst en het logo verdwijnen; Het programma wordt afgesloten Visual Basic 6.0

9 De lay-out Werkwijze 1. Kies File => New Project 2. Selecteer StandardEXE en klik op OK 3. Maak een interface zoals in de figuur 4. Vergroot de afmetingen van het formulier tot 7900x4200. (Door de hoek te verslepen) 5. Plaats de drie opdrachtknoppen op het formulier. Selecteer de knop in de werkset en teken deze op het formulier. De twee andere kan met de Copy en Paste-functie, zo zijn de drie knoppen juist even groot. 6. Zet de knoppen op hun juiste positie: Selecteer de drie knoppen; Kies in het Format-menu de optie Horizontal Spacing en klik in het submenu Make Equal; De middelste knop wordt nu gecentreerd tussen de uiterste knoppen. 7. Plaats de twee labels en de Picturebox op het formulier 8. Je kunt de positie en afmetingen van deze objecten vergrendelen door in het menu Format => Lock Controls te selecteren 9. Klik op de eerste knop en pas de eigenschappen aan in Properties Window Dubbelklik op de eigenschap Name en typ: cmdhallo. De knop heet nu cmdhallo in het programma; Dubbelklik op de eigenschap Caption en typ: &Hallo. Het &-teken zorgt ervoor dat het volgende teken onderstreept wordt, bijvoorbeeld Hallo. Door de onderstreepte toets H samen met Alt in te toetsen, kunt u de Hallo-toets activeren vanaf het toetsenbord. 10. Pas de eigenschappen aan volgens de tabel: Visual Basic 6.0

10 11. In het formulierpositievenster positioneer je het formulier in het centrum van het scherm. In het snelmenu kies je Startup Position en vervolgens Center Screen. 12.Start het programa en controleer de gebruikersinterface. Het logo verschijnt niet op het scherm. 13. Sla het project op met de bestandsnaam Begroeting Nu gaan we naar het codevenster. Via het menu View => Code kom je in het codevenster. 15. Bovenaan links in dit venster selecteer je het object cmdeinde. Wanneer er op de knop Einde wordt geklikt, dan wordt het programma beëindigd. De procedure staat rechts bovenaan, in dit geval Click. 16. Commentaar kan overal aangebracht worden. Dit kan tussen enkele aanhalingstekens ( ). Na de commentaar typen we de Basic-instructie End Visual Basic 6.0

11 Private Sub cmdeinde_click() Het beëindigen van het programma End 17. Nu is de eerste procedure gereed. Het programma kan nu gestart worden en de knop Einde kan getest worden. 18. ga terug naar het codevenster en vul de overige procedures aan volgens de listing van Het codevenster 19. Bewaar het programma 20. Test het programma 21. Nu kunnen we het programma compileren naar een EXE-bestand. Menu File => Make Project1.exe. We typen de projectnaam Begroeting in en klikken op OK. Nu kunne we de toepassing rechtstreeks vanuit Windows starten. Project 2: Conversie van inch naar cm Doel De gebruikersinterface telt drie opdrachtknoppen, twee labels, twee tekstvlakken en een figuur. De toepassing berekent de omzetting van de ingevoerde inches naar centimeters. 1. Eerst wordt het aantal inches in het tekstvlak gezet 2. Met de opdrachtknop Bereken wordt de conversie uitgevoerd 3. Het resultaat verschijnt in het tweede tekstvlak 4. Met de opdrachtknop Wissen worden de twee tekstvlakken gewist 5. De opdrachtknop Einde sluit het programma Visual Basic 6.0

12 De lay-out Werkwijze 1. Kies File => New Project. Selecteer StandardEXE en klik op OK 2. Maak een interface zoals in de figuur 3. Vergroot de afmetingen van het formulier tot 6600x6300. (Door de hoek te verslepen) 4. Plaats de drie opdrachtknoppen op het formulier. Selecteer de knop in de werkset en teken deze op het formulier. De twee andere kan men met Kopiëren en Plakken tekenen, zo zijn de drie knoppen juist even groot 5. Zet de knoppen op hun juiste positie Selecteer de drie knoppen Kies in het Format-menu de optie Horizontal Spacing en klik in het submenu Make Equal De middelste knop wordt nu gecentreerd tussen de uiterste knoppen 6. Plaats de Picturebox in het midden van het formulier 7. Plaats de twee labels en de twee tekstvlakken 8. Je kunt de positie en afmetingen van deze objecten vergrendelen door in het menu Format => Lock Controls te selecteren 9. Pas de eigenschappen aan volgens de tabel: Visual Basic 6.0

13 10. De knop Bereken is de standaardknop van het formulier (Default = True). Deze instelling heeft tot gevolg dat de gebruiker deze knop kan activeren door op de Enter-toets te drukken. Deze eigenschap kan slechts éénmaal voorkomen en kan maar op één knop toegepast worden. Deze standaardknop heeft een iets bredere rand. 11. De knop Einde is de sluitknop (Cancel = True). Het formulier sluit door op deze knop te drukken 12. In het formulierpositievenster positioneer je het formulier in het centrum van het scherm. In het snelmenu kies je Startup Position en vervolgens Center Screen 13. Sla het project op met de bestandnaam Inch-cm als bestandsnaam Nu gaan we naar het codevenster. Via het menu View => Code kom je er Visual Basic 6.0

14 15.sla het project op 16. start de toepassing en test de toepassing 17. Beëindig het programma met de Esc-toets, dit kan omdat de knop Einde de sluitknop is Keypress Het programma heeft een aantal tekortkomingen, er kunne alle mogelijke tekens en ook negatieve getallen worden ingevoerd. De invoer via het toetsenbord kan beperkt worden tot cijfers van 0 tot en met 9 door gebruik te maken van de procedure Keypress. Het argument Keypress bezit de ASCII-waarde van het teken dat in het invoervlak werd ingevoerd. Hier wordt door een If..Then-structuur gecontroleerd of de ASCIIwaarde van het ingevoerde teken toegestaan is. If voorwaarde Then instructie1 [Else instructie2] Bij de code kan deze procedure bijgevoegd worden: Project 3: Oscilloscoop Doel Bij dit programma wordt een beeld van een oscilloscoop met een sinusvormig signaal weergegeven. De tijdsbasis is ingesteld op 1ms/verdeling en de verticale tijdbasis op 10V/verdeling. Eveneens wordt de periodeduur T, de frequentie f en de amplitude van het signaal weergegeven. Door op Tekenen te klikken kan een nieuwe waarde afgelezen worden Visual Basic 6.0

15 De lay-out Werkwijze 1. Plaats de verschillende objecten op het formulier 2. Pas de eigenschappen aan Visual Basic 6.0

16 3. Pas de programmacode aan Option Explicit Dim x As Long Dim y As Long Const pi = Dim utop As Long Dim u As Double Dim xold As Long Dim uold As Long Dim radx As Double Dim hulp As Double Dim T As Double Dim f As Double Private Sub Form_Activate() Verticale lijnen tekenen For x = 100 To 1000 Step 100 picgrafiek.line (x, 0)-(x, 800) Next x Horizontale asverdelingen tekenen For x = 20 To 1000 Step 20 picgrafiek.line (x, 395)-(x, 410) Next x Horizontale lijnen tekenen Visual Basic 6.0

17 For y = 100 To 800 Step 100 picgrafiek.line (0, y)-(1000, y) Next y Verticale asverdelingen tekenen For y = 20 To 800 Step 20 picgrafiek.line (495, y)-(510, y) Next y Private Sub CmdTekenen_Click() Randomize picgrafiek.cls Verticale lijnen tekenen For x = 100 To 1000 Step 100 picgrafiek.line (x, 0)-(x, 800) Next x Horizontale asverdelingen tekenen For x = 20 To 1000 Step 20 picgrafiek.line (x, 395)-(x, 410) Next x Horizontale lijnen tekenen For y = 100 To 800 Step 100 picgrafiek.line (0, y)-(1000, y) Next y Verticale asverdelingen tekenen For y = 20 To 800 Step 20 picgrafiek.line (495, y)-(510, y) Next y De amplitude kiezen: utop > 4 40 verschillende warden en in stappen van 1V utop = 0 Do Until utop > 4 utop = Int((Rnd * 40) + 1 ) Loop De periodeduur kiezen, 20 verschillende warden hulp = (Int((Rnd * 20) + 1) / 10) T = 3.6 / hulp Tekenen van de sinus xold = 0 uold = 400 For x = 0 To 1000 radx = hulp * x * pi / 180 u = * utop * Sin(radx) picgrafiek.line (xold, uold)-(x, u), RGB(255,255,255) xold = x uold = u Next x De periodeduur T en de frequentie f tonen T = T * 100 T = Int(T) / Visual Basic 6.0

18 txtperiode.text = T & ms f = 1000 / T f = f * 10 f = Int(f) / 10 txtfrequentie.text = f & Hz txtamplitude.text = utop & V Private Sub cmdeinde_click() End 4. Test het programma en sla het op Project 4: Transistor Doel Een oefening leren opstellen om bij een transistor de basis, emitter en collecter te herkennen. De lay-out Opgave 1. Maak in Microsoft Paint het symbool van een transistor aan 2. Maak met Visual Basic het venster aan 3. Als je op de knop Basis drukt dan verschijnt dit bij basis, als je op Collector drukt dan verschijnt er collector, enz Visual Basic 6.0

19 Programmacode Project 5: Transistor 2 Doel Een oefening opstellen voor het aanduiden van basis, collector en emitter Visual Basic 6.0

20 De lay-out Als het resultaat correct is komt er in de respectievelijke velden de aanduiding van basis, collector en emitter. Is het resultaat niet juist komt de aanduiding FOUT!! in het tekstvlak. Programmacode Private Sub cmdcorrect_click() 'het nazien van de ingevoerde gegevens in het Basis invoervlak If txtbasis.text = "1" Then txtbasis.text = "Goed" If txtbasis.text = "Goed" Then 'geeft "goed" een groene kleur txtbasis.forecolor = &HFF00& Else: txtbasis.text = "Fout" If txtbasis.text = "Fout" Then 'geeft "fout" een rode kleur txtbasis.forecolor = &HFF& 'het nazien van de ingevoerde gegevens in het Collector invoervlak If txtcollector.text = "3" Then txtcollector.text = "Goed" If txtcollector.text = "Goed" Then 'geeft "goed" een groene kleur txtcollector.forecolor = &HFF00& Else: txtcollector.text = "Fout" Visual Basic 6.0

21 If txtcollector.text = "Fout" Then 'geeft "fout" een rode kleur txtcollector.forecolor = &HFF& 'het nazien van de ingevoerde gegevens in het Emitter invoervlak If txtemitter.text = "2" Then txtemitter.text = "Goed" If txtemitter.text = "Goed" Then 'geeft "goed" een groene kleur txtemitter.forecolor = &HFF00& Else: txtemitter.text = "Fout" If txtemitter.text = "Fout" Then 'geeft "fout" een rode kleur txtemitter.forecolor = &HFF& Private Sub cmdeinde_click() 'het beëindigen van het programma End Private Sub cmdopnieuw_click() 'het wissen van alle data in alle invoervlakken en uitvoervlakken txtbasis.text = "" txtbasis.forecolor = &H0& 'geeft tekst een zwarte kleur txtcollector.text = "" txtcollector.forecolor = &H0& 'geeft tekst een zwarte kleur txtemitter.text = "" txtemitter.forecolor = &H0& 'geeft tekst een zwarte kleur Private Sub cmdverbetering_click() 'het weergeven van de juiste benamingen txtbasis.text = "1" txtbasis.forecolor = &H0& 'geeft tekst een zwarte kleur txtcollector.text = "3" txtcollector.forecolor = &H0& 'geeft tekst een zwarte kleur txtemitter.text = "2" txtemitter.forecolor = &H0& 'geeft tekst een zwarte kleur Private Sub txtbasis_keypress(keyascii As Integer) 'alleen de invoer van 1, 2 en 3 in invoervlak 'Basis' is mogelijk If KeyAscii < 49 Or KeyAscii > 51 Then Visual Basic 6.0

22 KeyAscii = 0 Beep Private Sub txtcollector_keypress(keyascii As Integer) 'alleen de invoer van 1, 2 en 3 in invoervlak 'Collector' is mogelijk If KeyAscii < 49 Or KeyAscii > 51 Then KeyAscii = 0 Beep Private Sub txtemitter_keypress(keyascii As Integer) 'alleen de invoer van 1, 2 en 3 in invoervlak 'Emitter' is mogelijk If KeyAscii < 49 Or KeyAscii > 51 Then KeyAscii = 0 Beep Private Sub Form_Activate() txtbasis.forecolor = &H0& txtcollector.forecolor = &H0& txtemitter.forecolor = &H0& 'geeft tekst een zwarte kleur 'geeft tekst een zwarte kleur 'geeft tekst een zwarte kleur Project 6: Splash screen & Verkleuren van een vak Doel 1. maak met Visual Basic de vensters aan 2. Laat eerst een splash screen opstarten gevolgd door het uiteindelijke programma 3. Laat een label verkleuren door op een knop te drukken 4. Voeg volgende knoppen toe: Rood Groen Blauw Einde Visual Basic 6.0

23 De lay-out Programmacode Splashscreen Option Explicit Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer) Unload Me Private Sub Form_Load() lblversion.caption = "Version " & App.Major & "." & App.Minor & "." & App.Revision lblproductname.caption = App.Title Private Sub Frame1_Click() Unload Me Private Sub Timer1_Timer() Unload frmsplash frmkleurknoppen.show Visual Basic 6.0

24 Kleurknoppen Private Sub cmdblauw_click() lblcolor.backcolor = &HFF0000 Private Sub cmdgroen_click() lblcolor.backcolor = &HFF00& Private Sub cmdrood_click() lblcolor.backcolor = &HFF& Project 7: Chronometer Doel Een chronometer vervaardigen met minuten, seconden en tienden seconden. De lay-out Opgave 1. Maak de gebruikersinterface aan Voor de chrono neem je een interval van 100ms 2. Dimentioneer de veranderlijken: Option Explicit Dim ChronoTenths As Integer Dim ChronoSeconds As Integer Dim ChronoMinutes As Integer Visual Basic 6.0

25 3. Voor het genereren van de uitleescijfers kan je gebruik maken van de volgende programmacode: Private Sub tmrtim_timer() ChronoTenths = ChronoTenths + 1 If ChronoTenths = 10 Then ChronoTenths = 0 ChronoSeconds = ChronoSeconds + 1 If ChronoSeconds = 60 Then ChronoSeconds = 0 ChronoMinutes = Chronominutes + 1 lbltime.caption = Format(ChronoMinutes, 00 ) + : + Format(ChronoSeconds, 00 ) + : + Format(ChronoTenths * 10, 00 ) 4. Verwerk de acties van de drukknoppen in het programma Programmacode Option Explicit Dim ChronoTenths As Integer Dim ChronoSeconds As Integer Dim ChronoMinutes As Integer Private Sub cmdquit_click() 'het beëindigen van het programma End Private Sub cmdreset_click() 'reset de teller ChronoTenths = 0 ChronoSeconds = 0 ChronoMinutes = 0 lbltime.caption = "00" + ":" + "00" + ":" + "00" Private Sub cmdstart_click() 'start het tellen tmrtime.enabled = True Private Sub cmdstop_click() 'stop het tellen tmrtime.enabled = False Private Sub tmrtime_timer() 'het genereren van de uitleescijfers ChronoTenths = ChronoTenths + 1 If ChronoTenths = 10 Then ChronoTenths = 0 ChronoSeconds = ChronoSeconds Visual Basic 6.0

26 If ChronoSeconds = 60 Then ChronoSeconds = 0 ChronoMinutes = ChronoMinutes + 1 lbltime.caption = Format(ChronoMinutes, "00") + ":" + Format(ChronoSeconds, "00") + ":" + Format(ChronoTenths * 10, "00") Bijlagen Options Explicit Het is een goede gewoonte om steeds de variabelen te declareren. Tabblad editor => Tools => Options => require declarations Integer => gehele getallen => 2 bytes (= 16bit) Long => decimale getallen => 4 bytes (= 32bit) Single => decimale getallen => 4 bytes Double => decimale getallen => 8 bytes (= 64bit) String => tekst Byte => gehele getallen => 1 byte (= 8bit) Boolean => logische waarden => true / false Date => datum en tijdsinfo Visual Basic 6.0

27 ASCII-code tabel Visual Basic 6.0

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, maart 2005 Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen 9.0 Leerdoel

Nadere informatie

Een eerste applicatie

Een eerste applicatie Een eerste applicatie 2.1 Inleiding Programmeren in Visual Basic.NET doe je niet alleen door regels met code te schrijven. Je begint met het ontwerpen van een venster in de design mode met allerlei controls,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, februari 2001 Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Werken met variabelen

Hoofdstuk 2: Werken met variabelen Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, februari 2001 Hoofdstuk 2: Werken met variabelen 2.0

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stel dat u 15 tellers nodig heeft. Dat kunt u een array van tellers als volgt declareren:

Stel dat u 15 tellers nodig heeft. Dat kunt u een array van tellers als volgt declareren: V. Arrays A. Wat zijn arrays? Een array is een verzameling van variabelen. Ze hebben allen dezelfde naam en hetzelfde type. Men kan ze van elkaar onderscheiden door een volgnummer, index genoemd. Enkele

Nadere informatie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4 Hoofdstuk 4 : De Selectie Visual Basic 6.0 1 Basisstructuren (herhaling) Sequentie (HK2) : Alle opdrachten gewoon na mekaar uitvoeren. Hier worden geen keuzes

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Nieuwe objecten

Hoofdstuk 4: Nieuwe objecten Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS)

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) Vereiste voorkennis Voldoende kennis van het besturingssysteem (in deze handleiding wordt uitgegaan van Windows) De basisprincipes van programmeren Vereiste

Nadere informatie

Datum, Tijd en Timer-object

Datum, Tijd en Timer-object IX. Datum, Tijd en Timer-object A. Hoe worden tijd en datum in VB aangeduid? Zowel datum als tijd worden als een getal met decimalen opgeslagen. Het gedeelte voor de komma geeft de datum aan, het gedeelte

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Werken met arrays

Hoofdstuk 7: Werken met arrays Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 7: Werken met arrays 7.0 Leerdoel

Nadere informatie

Een macro met een knop opstarten.

Een macro met een knop opstarten. Een macro met een knop opstarten. Introductie Dit document is een werkinstructie voor het maken van een knop op een Excel-werkblad om daarmee een macro of een Visual Basic for Applications (VBA) toepassing

Nadere informatie

Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface.

Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface. Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface. Dit document is gebaseerd op Inventor 2011 & Windows XP. PS: Het kan zijn dat bepaalde zaken verschillen of

Nadere informatie

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS)

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) LES 4 In deze les gaan we een eenvoudig dobbelspelletje maken: Allereerst krijgt de speler de gelegenheid zijn/haar naam in te vullen en daarna op OK te klikken

Nadere informatie

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01 Inleiding Visual Basic en VBA Karel Nijs 2009/01 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen Ms Excel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Zelf functies maken

Hoofdstuk 6: Zelf functies maken Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 6: Zelf functies maken 6.0 Leerdoel

Nadere informatie

9.19 Macro s: oefeningen

9.19 Macro s: oefeningen 9.19 Macro s: oefeningen Oefening 84.: Macro relatief opnemen Open een nieuwe map. Plaats uw invoercel ergens in de linker-bovenhoek van het blad (bijvoorbeeld in B2). Start het opnemen van een macro met

Nadere informatie

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES In Excel bestaat reeds een uitgebreide reeks van functies zoals SOM, GEMIDDELDE, AFRONDEN, NU enz. Het is de bedoeling om functies aan deze lijst toe te voegen door in Visual

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

TI-SMARTVIEW. Installeren op Windows PC

TI-SMARTVIEW. Installeren op Windows PC TI SmartView 1 TI-SMARTVIEW Installeren op Windows PC De licentie van de school voor TI-SmartView is tot nader bericht een single-user licentie, hetgeen betekent dat deze op één pc mag geïnstalleerd worden,

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. Programmeren met Visual Basic

Cursus Onderwijs en ICT. Programmeren met Visual Basic Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 23 (versie 1.0 NL 2-7-2011) Programmeren met Visual Basic door Serge de Beer Inleiding In sommige gevallen biedt het aanbod op de softwaremarkt niet wat je zoekt.

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Etiketformaat aanpassen

Etiketformaat aanpassen Compad P R A K T I J K T I P 1 Etiketformaat aanpassen Uw software wordt geleverd met een aantal standaard rapporten en etiketten. Het kan voorkomen dat u een afwijkend etiket formaat wil gebruiken dan

Nadere informatie

Een eerste kennismaking

Een eerste kennismaking 27-2-2006 1 W erkstukken m a ken m et Po w erpo int Een eerste kennismaking PowerPoint is het presentatieprogramma van Microsoft waarmee we informatie, d.m.v. dia s, op een duidelijke manier kunnen presenteren.

Nadere informatie

SNELLE INVOER MET EXCEL

SNELLE INVOER MET EXCEL SNELLE INVOER MET EXCEL Naam Nr Klas Datum Het is de bedoeling dat je de gegevens van een tabel op efficiënte wijze invoert, dat betekent: correct en snel! Microsoft Excel biedt verscheidene mogelijkheden

Nadere informatie

Programmeren onder RISC OS: de snelstart. in BBC-Basic

Programmeren onder RISC OS: de snelstart. in BBC-Basic Programmeren onder RISC OS: de snelstart in BBC-Basic Programmeren in RISC OS: de snelstart De programma-directory Vensters maken Een eenvoudige foutprocedure Muis en toetsenbord Een icoon op de icoonbalk

Nadere informatie

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten, verkennen en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: Opstarten Word 2013 bij Windows

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Programmeren: Visual Basic

Programmeren: Visual Basic PETERSTUYVESANT COLLEGE INFORMATICA 2009-2010 Programmeren: Visual Basic Algemene Kennis: 01. Programmeren Programmeren is het schrijven van een computerprogramma, een concrete verzameling instructies

Nadere informatie

1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox

1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox 1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox 1.1 Keuzelijstjes: wat en waarom In een educatief programma wordt vaak gebruik gemaakt van keuzelijstjes. Enkele voorbeelden: * bij het opstarten van een

Nadere informatie

Etiketten maken. 2004... P&A Group

Etiketten maken. 2004... P&A Group Etiketten maken I Etiketten maken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Etiketten maken 2... 2 1.1 Etketten algemeen... 2 1.2 Optie nieuwe brief... 2 Verschil met brieven... 2 Aanpak... 11 Genereren van etiketten...

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Keuzestructuren

Hoofdstuk 3: Keuzestructuren Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inleiding. Roger Frans oktober 1997. Inleiding - 1

Inleiding. Roger Frans oktober 1997. Inleiding - 1 Inleiding De programmeertaal Basic (Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code) werd in 1965 ontwikkeld aan het Darthmouth College. De taal werd ontworpen om te programmeren op kleine systemen. Het

Nadere informatie

Bij het opstarten van Small Basic verschijnt er de onderstaande werkomgeving.

Bij het opstarten van Small Basic verschijnt er de onderstaande werkomgeving. Small Basic - werkomgeving 1/5 Werkomgeving Bij het opstarten van Small Basic verschijnt er de onderstaande werkomgeving. Bovenaan vind je de werkbalk met opdrachtknoppen. Onder de werkbalk links kan je

Nadere informatie

Datum. Vraag het bedrag in BEF. Reken om naar EURO. Toon het bedrag in EURO. --- Vraag het bedrag in BEF--- --- Reken om naar EURO---

Datum. Vraag het bedrag in BEF. Reken om naar EURO. Toon het bedrag in EURO. --- Vraag het bedrag in BEF--- --- Reken om naar EURO--- 3UREOHPHQRSORVVHQPHW9%$WRHSDVVLQJHQELMGHHO Naam. NR : Klas. PC : Datum. 23*$9( Hieronder vind je het algoritme om een bedrag in BEF om te rekenen naar EURO. Zet het algoritme om in programmacode. Noem

Nadere informatie

Onder meer voor de regio Parkstad. De gemeenten daar besloten om de kolken, naar reinigingsfrequentie, in 3 klassen in te delen:

Onder meer voor de regio Parkstad. De gemeenten daar besloten om de kolken, naar reinigingsfrequentie, in 3 klassen in te delen: Werkinstructie: Opbouw bestanden voor het registeren van kolken Vanaf Kikker versie 5.0 is kolken registratie in kikker gekoppeld aan knooppunten. Deze koppeling is noodzakelijk vanwege: De registratie

Nadere informatie

Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam. Beeld en geluid. Onderdelen uit de workshop Werken met multimedia

Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam. Beeld en geluid. Onderdelen uit de workshop Werken met multimedia Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam Beeld en geluid Onderdelen uit de workshop Werken met multimedia ABC Amsterdam OCA onderwijscomputercentrum maart 2002 Deze cursus is eigendom

Nadere informatie

Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld.

Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. 2 Windows, inleiding Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. 2.1 Windows, een eerste verkenning In het vorige hoofdstuk heb je gezien wat een besturingssysteem is. Nu ga je werken

Nadere informatie

9.18 Macro s: oefeningen

9.18 Macro s: oefeningen 9.18 Macro s: oefeningen Oefening 77.: Macro relatief opnemen Open een nieuwe map. Plaats uw invoercel ergens in de linker-bovenhoek van het blad (bijvoorbeeld in B2). Start het opnemen van een macro met

Nadere informatie

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend.

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Aanmelden Als je de computer aanzet, wordt Windows opgestart. Windows is een besturingssysteem. Tijdens het opstarten kun je zien met welke versie van Windows 7 je werkt. Voordat

Nadere informatie

Ook op internet wordt gebruik gemaakt van databases, zoals bij Marktplaats en Hyves.

Ook op internet wordt gebruik gemaakt van databases, zoals bij Marktplaats en Hyves. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Databases Databases worden veel gebruikt. Er worden miljoenen gegevens in opgeslagen, bijvoorbeeld door de overheid, banken, verzekeringsmaatschappijen, boekingssystemen van vliegtuigmaatschappijen,

Nadere informatie

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende:

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende: Mappen en bestanden 1 Mappen en bestanden Een bestand is een verzamelnaam voor teksten, tekeningen of programma s. Alles wat op de vaste schijf van uw computer staat, is een bestand. Op een vaste schijf

Nadere informatie

WinCCFlex. WinCC Flex MeRa 1/22

WinCCFlex. WinCC Flex MeRa 1/22 WinCCFlex 1. Invoegen van TP in het S7 project...2 2. Instellen van communicatie HMI...2 3. Aanmaken van tags...4 4. Aanmaken van de schermen...5 5. Invoegen van een objecten...6 5.1. Invoegen van een

Nadere informatie

Antwoordenboek Tekstverwerken

Antwoordenboek Tekstverwerken Antwoordenboek Tekstverwerken Tekstverwerken 1 Antwoordenboek Opdracht 3 De charms verschijnen. Beweeg je de cursor naar boven, dan gaat de balk met de charms er zo uitzien: Tekstverwerken 2 Antwoordenboek

Nadere informatie

Visual Basic door ir. C.Daniels 1

Visual Basic door ir. C.Daniels 1 Visual Basic door ir. C.Daniels 1 I. Lab 1 - Inleiding en kennismaking met VB A. Waarom Visual Basic? Visual Basic is een grafische programmeeromgeving, waarmee u makkelijk windowsprogramma s kunt schrijven.

Nadere informatie

10.1 Inleiding. Formulierkoptekst [From Header] Paginakoptekst [Page Header] Detailsectie [Detail] Paginavoettekst [Page Footer]

10.1 Inleiding. Formulierkoptekst [From Header] Paginakoptekst [Page Header] Detailsectie [Detail] Paginavoettekst [Page Footer] 10.1 Inleiding 10.1.1 Secties toevoegen en verwijderen U kunt uw formulier in vijf aparte secties verdelen: Open het menu View [Beeld] en controleer of de opties Formulier kop- en voettekst [Form Header/Footer]

Nadere informatie

DELPHI VOOR ELEKTRONICI. Deel 2: Een rekenmachine programmeren CURSUS

DELPHI VOOR ELEKTRONICI. Deel 2: Een rekenmachine programmeren CURSUS DELPHI VOOR ELEKTRONICI CURSUS Deel 2: Een rekenmachine programmeren Herman Bulle met dank aan Anton Vogelaar In het vorige artikel hebben we de programmeeromgeving van Delphi geïntroduceerd en zijn er

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Dieper in Visual Basic.Net

Dieper in Visual Basic.Net Visual Basic.NET Dieper in Visual Basic.Net 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk is bedoeld om je wat handiger te maken in het programmeren in Visual Basic. Je leert geen nieuwe programmeervaardigheden, maar je

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: WORD kan ook worden opgestart via menu Start,

Nadere informatie

HANDLEIDING POWERPOINT 2010

HANDLEIDING POWERPOINT 2010 HANDLEIDING POWERPOINT 2010 Ella Wynants & Caroline Nijsmans THOMAS MORE KEMPEN Turnhout Inleiding Dit zijn allerlei handelingen die je vaker zult moeten gebruiken. Je weet al een manier om dit te doen

Nadere informatie

Les19 Schaaktornooi (les Greenstuff)

Les19 Schaaktornooi (les Greenstuff) Les19 Schaaktornooi (les Greenstuff) Beginfoto Bijsnijden 1) Open de afbeelding les19 Schaakbord.jpg en snij de foto bij zodat het bovenste donker groene deel wat verdwijnt. (Gereedschap Uitsnijden, in

Nadere informatie

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS)

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) LES 3 De programma s die we in Les 1 en Les 2 gezien hebben, zagen er niet erg mooi uit. In deze les gaan we er onder andere naar kijken, hoe we de programma

Nadere informatie

Asta Powerdraw voor de afdrukkaders gebruiken

Asta Powerdraw voor de afdrukkaders gebruiken Asta Powerdraw voor de afdrukkaders gebruiken Powerdraw is een Asta hulpprogramma dat bedoeld is voor het bewerken van kaderbestanden. Kaderbestanden zijn bestanden waarin bepaald wordt wat er op en rondom

Nadere informatie

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 1 Inhoudsopgave Toevoegen nieuw artikel, of wijzigen...3 Extra web-functionaliteit...4 toevoegen van een foto/plaatje...4 toevoegen

Nadere informatie

Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken

Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken offfice_libreoffice_tekstdocument_gebruiken/05-03-15/pag 1/6 Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken vooral Als een tekstdocument ook zal worden gebruikt op een computer zonder LibreOffice dan kan dit

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Inhoudsopgave Template verhaal... 2 Eigenschappen van een pagina... 4 Achtergrond invoegen vanuit classroomsuite... 5 Achtergrond eigen database...

Inhoudsopgave Template verhaal... 2 Eigenschappen van een pagina... 4 Achtergrond invoegen vanuit classroomsuite... 5 Achtergrond eigen database... Inhoudsopgave Template verhaal... 2 Eigenschappen van een pagina... 4 Achtergrond invoegen vanuit classroomsuite... 5 Achtergrond eigen database... 9 Afbeelding toevoegen vanuit classroom... 11 Afbeelding

Nadere informatie

Macro s. 4.2 Een macro maken

Macro s. 4.2 Een macro maken 4.2 Een macro maken Een macro is een reeks van commando s die u kunt maken en die een programma uitvoeren. Wanneer u de macro in zijn geheel uitvoert, dan worden de acties opeenvolgend uitgevoerd. Elk

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel In de komende hoofdstukken worden een aantal voorbeelden van berekeningen die gemaakt kunnen worden in Excel uitgelicht. U kunt deze berekeningen ook zodanig

Nadere informatie

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden:

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: Summa Cutter Tools 1 Cutter tools Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: 1. Plug-in voor Corel (vanaf versie 11) en Adobe Illustrator (vanaf versie CS). De plug-in voor Corel installeert

Nadere informatie

Doelstellingen: module 3 formulieren. 3.1 Doel. Tip: maximaliseer steeds je venster voordat je gegevens invoert.

Doelstellingen: module 3 formulieren. 3.1 Doel. Tip: maximaliseer steeds je venster voordat je gegevens invoert. Doelstellingen: module 3 formulieren De functie van een formulier kunnen toelichten. Een nieuw formulier ontwerpen aan de hand van de wizard. Een bestaand formulier gebruiken als databank interface. Besturingselementen

Nadere informatie

Handleiding Website beheersysteem

Handleiding Website beheersysteem Handleiding Website beheersysteem Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen...4 3. De startpagina...5 3.1. Startpagina menu...5 3.2. Bovenbalk...6 4. Menu en Pagina's...7 4.1. Een nieuwe pagina toevoegen...8

Nadere informatie

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten RTE Handleiding Publiceren Documenten Datum: December 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Aan de slag 3 2.1. Het opstarten van de applicatie 3 2.2. WebHare Applicaties 3 2.3. De RTE applicatie 3 3.

Nadere informatie

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint verkennen POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 in het menu Start klikken. Typ anders in

Nadere informatie

Handleiding JCreator. Inhoud. Een Workspace en een eerste project maken

Handleiding JCreator. Inhoud. Een Workspace en een eerste project maken Handleiding JCreator Inhoud Een Workspace en een eerste project maken Een tweede project maken De editor van JCreator Aanpassen van de basis-directory Documentatie over klassen en methoden van de JDK Bestand

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows DUO 137/Versie 1.7 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 DOWNLOADEN MET INTERNET

Nadere informatie

Reliance 4 First Steps. First steps. Versie 1.0 03-10-2008-1- B3 industrie b.v.

Reliance 4 First Steps. First steps. Versie 1.0 03-10-2008-1- B3 industrie b.v. First steps Versie 1.0 03-10-2008-1- 1. Introductie Het doel van deze handleiding is om een nieuwe gebruiker kennis te laten maken met de basisfuncties van Reliance 4 Design de ontwikkelomgeving van Reliance

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Excel 2007-2010 Basis 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Excel 2007-2010 Basis 15 INHOUD Ten geleide 13 1 Excel 2007-2010 Basis 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Excel 2007-2010 samengevat 15 1.2.1 Configuratie instellen en de werkomgeving aanpassen 15 1.2.1.1 Een knop toevoegen aan de werkbalk

Nadere informatie

Cursus Mobjects freeware LES 3 Een zwaar lesje Photoshop

Cursus Mobjects freeware LES 3 Een zwaar lesje Photoshop Cursus Mobjects freeware LES 3 Een zwaar lesje Photoshop Voordat we verder gaan met onze montage,moeten we een woordje zeggen over de afbeeldingen die we gaan gebruiken. Als we foto s maken met ons fototoestel,gaan

Nadere informatie

INHOUD. KHLim dep IWT MeRa 1/22

INHOUD. KHLim dep IWT MeRa 1/22 INHOUD 1.Aanmaken van een nieuw S7 project... 2 1.1 Openen van een nieuw project.... 2 1.2 invoegen van een S7 station... 2 1.3 openen van de hardware... 3 1.4 Invoegen van een Rack... 3 1.5 Downloaden

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten

Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, maart 2001 Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print AAN DE SLAG INSTALLATIE In deze handleiding worden de stappen besproken die doorlopen worden bij het installeren van de volledige versie Communicate In Print LET OP! WANNEER U EERDER EEN VERSIE VAN IN

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Hieronder een overzicht van veelgebruikte sneltoetsen in Microsoft PowerPoint. Deze sneltoetsen zijn van toepassing in vrijwel alle versies, waaronder PowerPoint

Nadere informatie

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Inleiding In deze les wordt het maken van een tekst document met gebruikmaking van Microsoft Office Word behandeld. (Het gaat hier om één van de oudere versies).

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

Handleiding gebruik Vtlb-calculator

Handleiding gebruik Vtlb-calculator Handleiding gebruik Vtlb-calculator De Vtlb-calculator is een programma gemaakt voor Windows. Bent u een Apple gebruiker, zie uitleg onder aan de pagina. Let op! In Windows 10 wordt standaard de Edge browser

Nadere informatie

1. WAT STAAT ER OP DE BORD... 3 2. HET LEERBORD TESTEN... 4 3. DE PC-VERBINDING TESTEN... 6

1. WAT STAAT ER OP DE BORD... 3 2. HET LEERBORD TESTEN... 4 3. DE PC-VERBINDING TESTEN... 6 Testprocedure Handleiding INHOUD Algemene informatie 1. WAT STAAT ER OP DE BORD... 3 2. HET LEERBORD TESTEN... 4 3. DE PC-VERBINDING TESTEN... 6 Test- en voorbeeldsoftware 1. DE TESTPROGRAMMA'S DOWNLOADEN...

Nadere informatie

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Hieronder ziet u alle functionaliteiten van uw teksteditor onder elkaar ( op alfabetische volgorde). Afbeelding (zie foto) Bestanden (zie link) Broncode Citaat Documenten

Nadere informatie

opgericht 1 augustus 1932 Handleiding Artikel plaatsen

opgericht 1 augustus 1932 Handleiding Artikel plaatsen opgericht 1 augustus 1932 Handleiding Artikel plaatsen Gemaakt door : Marcel van Vuuren Bijgewerkt op : vrijdag 24 juli 2015 Versie : 24072015_v3.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Plaatsen van een artikel...

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

LegalEagle(XML)Model Installatie in 3 stappen. 2011 Sdu uitgevers / A. Koppenaal

LegalEagle(XML)Model Installatie in 3 stappen. 2011 Sdu uitgevers / A. Koppenaal LegalEagle(XML)Model Installatie in 3 stappen / A. Koppenaal I LegalEagle(XML)Model Installatie in 3 stappen Inhoudsopgave Algemene informatie 1 Installeren 2 1 LeModel... 2 2 LeXmlModel... 3 Bestanden

Nadere informatie

2 Relatieoverzicht 3 Menuoptie... Financieel 4 Menuoptie... Toevoeging 5 Samenvoegbestanden... in rapportuitvoer. Menuoptie Rapporten...

2 Relatieoverzicht 3 Menuoptie... Financieel 4 Menuoptie... Toevoeging 5 Samenvoegbestanden... in rapportuitvoer. Menuoptie Rapporten... Inhoud I Inhoudsopgave I Algemene informatie 1 II Installeren 1 1 LeModel... 1 2 LeXmlModel... 2 III Bestanden koppelen met Word 2 1 LeModel... 2 2 LeXmlModel... 4 IV Bestanden koppelen met Word 2007 6

Nadere informatie

Wat zijn de verschillen tussen SPSS 9 en SPSS 10?

Wat zijn de verschillen tussen SPSS 9 en SPSS 10? Wat zijn de verschillen tussen SPSS 9 en SPSS 10? 1.1 De data-editor / het definiëren van variabelen 1.2 Het openen van bestanden 1.3 Output lezen 1.4 Mogelijke problemen 1.1.1 De data-editor Het grootste

Nadere informatie

10. Pagina-instellingen

10. Pagina-instellingen 10. Pagina-instellingen Voordat u begint met het schrijven van een document in het programma Writer, is het raadzaam eerst te bepalen hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien. In deze module leert

Nadere informatie

voor Blender v2.42a Software Box Bas van Dijk v1.1 februari 2007

voor Blender v2.42a Software Box Bas van Dijk v1.1 februari 2007 voor Blender v2.42a Software Box Bas van Dijk v1.1 februari 2007 Copyright (c) 2007 - Bas van Dijk Toestemming tot het kopiëren en verspreiden van dit document wordt verleend mits het document ongewijzigd

Nadere informatie

waarin u gegevens in verschillende het wel goed doen Internet Opleidingscentrum

waarin u gegevens in verschillende het wel goed doen Internet Opleidingscentrum 8 Kruistabellen 8.1 Inleiding Stel dat u een rapport wilt maken dat het aantal verkochte producten per provincie laat zien. u kunt dan een rapport maken waarin u gegevens groepeert per provincie en/of

Nadere informatie

INSTRUCTIE PC Software installeren

INSTRUCTIE PC Software installeren INSTRUCTIE PC Software installeren XP/WIN7/WIN8 Index: 1. Software downloaden naar uw PC 2. Software installeren op uw PC 3. Software instellen op uw PC 4. Firewall instellen 5. Voor eerste gebruik instellen

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten Google Drive Deel 2 documenten I) Wat? 1) De meeste mensen bewerken teksten in de tekstverwerker Word van Microsoft Office. Het is echter ook mogelijk teksten op internet te bewerken en te bewaren. Het

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista DUO 137a/Versie 0.6 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 TOEVOEGEN WEBSITE IB-GROEP.NL

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

VBA voor doe-het-zelvers

VBA voor doe-het-zelvers VBA voor doe-het-zelvers Handleiding van Auteur: Leofact December 2013 Inleiding VBA is de taal die Microsoft heeft ontwikkeld om taken voor het MS office pakket te automatiseren, of om er nieuwe functies

Nadere informatie

In deze leeropdracht leer je properties (of eigenschappen) van een component te veranderen met behulp van het properties panel.

In deze leeropdracht leer je properties (of eigenschappen) van een component te veranderen met behulp van het properties panel. 0. Componenten, properties, methodes en events Als je een nieuw project maakt met VS.NET, dan kun je gebruik maken van de toolbox om componenten op een formulier (form) te plaatsen. Op deze wijze kun je

Nadere informatie