Professionalisering Projecten & LEAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionalisering Projecten & LEAN"

Transcriptie

1 Professionalisering Projecten & LEAN Ben Tubben Bedrijfsbureau Uitvoering Oktober november

2 Overzicht Introductie Alliander Filmpje Korte uitleg Professionalisering Projecten & Lean Waarom professionaliseren Waar komen we vandaan Waar staan we Van de dingen goed doen naar de goede dingen doen 2

3 Iedereen energie Als het grootste energienetwerkbedrijf van Nederland speelt Alliander een belangrijke maatschappelijke rol: door te zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en veilige energievoorziening door nieuwe duurzame energievormen te ondersteunen en toekomstige ontwikkeling zoals elektrisch vervoer mogelijk te maken Corporate presentatie 3

4 Bedrijfsprofiel Alliander Op 1 juli 2009 ontstaan als zelfstandig netwerkbedrijf als resultaat van de WON (Wet Onafhankelijk Netbeheer) Kernactiviteiten: regionaal netbeheer voor gas en elektra, complexe energie infrastructuren, openbare verlichting In publieke handen: provincies en gemeenten Grootste netwerkbedrijf in Nederland (34% marktaandeel) Circa 2,9 miljoen klanten met aansluitingen van gas en/of elektra, in Gelderland, Noord-Holland en delen van Friesland, Flevoland en Zuid-Holland Amsterdam 10% Noord-Holland 10% Friesland 13% Overig 23% Corporate presentatie 4 Gelderland 44%

5 Organogram Alliander NV Beheer van energienetten voor elektriciteit en gas Beheer van energienetten voor elektriciteit en gas Oplossingen voor complexe energie infrastructuren Alliander AG (Duitsland) Netbeheer (Heinsberg) en Openbare verlichting (Russelsheim) en Verkeersregelinstallaties (Berlijn) Corporate presentatie 5

6 Missie & Visie Alliander Missie Wij willen bijdragen aan een betere samenleving in de regio s waarmee we verbonden zijn Visie Dit doen we door betrokken te zijn bij de regio s waarmee we zijn verbonden, betrouwbaar te zijn door een ononderbroken levering van elektriciteit en gas en de beste in dienstverlening te zijn in de ogen van onze klanten Corporate presentatie 6

7 Alliander: innovatie en ambitie Mede oprichter van E-Laad (infrastructuur voor elektrisch vervoer, oplaadpunten) Bronsbergen (autonoom energienetwerk op zonne-energie) Cable Tracks; doel is het voorkomen van graafschade Smart Grids; (ICT) intelligentie op het net (Slimme meters) E-atlas; inzicht in het E-gebruik gemeenten 7

8 Ambitie Alliander Voor de klant wil het Netwerkbedrijf de beste dienstverlener zijn. Voor de medewerker wil het Netwerkbedrijf een innovatief en succesvol bedrijf zijn, dat gedreven aan een betere samenleving werkt. De aandeelhouder mag verwachten dat het Netwerkbedrijf een robuuste en maatschappelijk en economische verantwoorde investering is. Voor de toezichthouder en de maatschappij is het Netwerkbedrijf dé natuurlijke partner in ontwikkeling en uitvoering van energiebeleid 8

9 Liander Netbeheerder van het elektriciteits- en gasnetten voor Gelderland, Noord- Holland en delen van Friesland, Flevoland en Zuid-Holland Taken van Liander: Aansluiten van zakelijke klanten en particulieren op de energienetten Zorgen voor de aanleg, onderhoud, reparatie en vernieuwing van onder andere kabels en leidingen naar woningen of bedrijven Het oplossen van stroomstoringen en gaslekken Zorgen voor energienetten van de toekomst Waarborgen van de veiligheid en de betrouwbaarheid van de netten Ondersteuning van de vrije energiemarkt. Bijvoorbeeld door de overstap naar een andere energieleverancier mogelijk te maken. Corporate presentatie 9

10 I. Missie en Visie Liander Uitvoering Missie: Missie Wij zorgen voor een veilig en betrouwbaar energietransport van vandaag èn morgen. Kerntaak Wij managen de energiestromen en realiseren, beheren en onderhouden netten en aansluitingen in onze regio's. Visie Wij worden gezien als hèt voorbeeld op het gebied van veiligheid in de sector. Onze netten behoren tot de betrouwbaarste van Europa. Onze servicebeloftes zijn transparant en komen tot stand in dialoog met onze klanten Wij zijn de benchmark voor operationele excellentie binnen onze sector en werken aan duurzame dienstverlening. Wij hebben plezier in ons werk en creëren een omgeving waarin wij ons ontwikkelen. 10

11 BedrijfsBureau Uitvoering 5 afdelingen Strategische Programma s: Voor realisatie strategische doelen Uitvoering Standaardisatie & Normalisatie: Voor kosten of kwaliteit beheersing van componenten en montageinstructies Projecten & Lean: Voor projectmanagers en LEAN adviseurs Keten- & Productmanagement: Voor verbetering processen en producten in de keten Implementatie & Communicatie: Voor implementatie van operationele wijzigingen en werkinformatie 11 UITVOERING

12 ! Veiligheid Klanttevredenheid Ontwikkel route Ambitie in 2012: KCE > 8 Ambitie in 2012: LTIF < 3,0 Realisatie 2007: 7.0 / Q1 2008: 7,2 Realisatie 2007: 6.0 / Q1 2008: 2,1 Kwaliteit Kosten per eenheid product Hectometerpaal 20?? Ambitie in 2012: Meetmethode is vastgesteld. Realisatie Q1 2008: (nog) niet beschikbaar Mijlpalen 2010 Op weg naar succesi Ambitie in 2012: 20% reductie Centraliseren/Regionaliseren Professionaliseren 2007: 400 miljoen => -80 miljoen in 2008 Realisatie Q1 2008: niet beschikbaar 2014 Automatiseren 2008 Standaardiseren 35% gerealiseerd 65% gerealiseerd 100% gerealiseerd Doelstellingen en mijlpalen voor 2013 en 2014 worden vastgesteld In 2010/2011, gelijktijdig met de uitwerking van regionalisering. Vereenvoudigen Regionalisering Uitvoering gereed ik w t n O a t s l ke e p p B B n L & P U Sturen Control(e) Inzicht Wij maken ambitie waar Structuur Mensen Organisatie Cultuur Missie en visie II.a. Missie & Visie Bed rijfsb ureau U itvoering W ij m aken am bitie waar M issie V oor continue verb etering van d e ketens van Uitvoering Visie fundament D oor onze verb ind ing m et de ketens van U itvo ering zijn wij in staat om verb etering en en vernieuw ingen effectief & efficiënt te realiseren. Als partner zorg en wij voor realisatiekracht en borging. W ij leveren kwaliteit en toeg evo eg de w aard e o.b.v. (h)erkend e prestaties, expertise en co mp etenties. Veel Hi gh Program ma s 12 M T sessie BP BB U # onderdelen Im pac t & Ri si co Ketenprojecten en i mpl em entati es W eini g BO projecten en im plem entaties Low PM v era ntw o o rd elijk he id BB U PM v era ntw o o rd elijk he id be d rijfs on d er de el 7

13 Professionalisering Projecten & LEAN Waarom professionaliseren Waar komen we vandaan Waar staan we Organisatie Mensen Kwaliteit Processen Middelen 13

14 Waarom professionaliseren Drivers Overzicht verkrijgen De projecten goed doen Keuzes maken (de goede dingen doen) 5 afdelingen Focus op: Het huis op orde Streven naar uniformiteit Rapportage/ inzicht krijgen Inzet tool (Principal Toolbox) tbv uniformiteit / standaardisering Standaard projectproces Grip op keuzes Melden nieuw te starten projecten: voorkomen wildgroei Goedkeuring MT Positieve Business Case.. 14

15 Professionaliseren Organisatie Mensen Kwaliteit Processen Middelen 15

16 14 Aandachtsgebieden Organisatie Processen 7. Teamsamenstelling rolverdeling 8. Demand supply organisatie 9. Acquisitie 1. Primaire proces 2. Projectplanning & control 3. Change config release 4. Kwaliteitsbewaking 5. Hergebruik 6. Verbetercyclus Mensen 13. Training Coaching 14. Cultuur Middelen 10. Infrastructuur 11. Werkinstructies 12. Architectuur 16

17 Waar komen we vandaan (April 2009) Wij maken ambitie waar Algemeen fundament is gelegd Inzicht structuur staat Structuur aanzet tot inzicht in gang gezet BBU Fundament Processen Er is al het e.e.a. aanwezig Werkwijze niet consequent toegepast Projectmatig werken in opstart Organisatie Team nog niet volledig bemenst Vraag / aanbod niet afgestemd: op persoonsniveau vraag Middelen NPA2 als uitgangspunt niet overal toegepast Projectomgeving niet uniform ingericht Aanzet voor projectbeheersing mbv projecten dashboard Mensen Basiskennis projectmatig werken Cultuur is goed Control(e) Sturen 17

18 Processen 1. Primaire proces 1. Afstemmen eenduidig project proces / fasering / producten 2. Projectplanning & control 1. Actueel portfolio inzicht 2. Capaciteitsplanning 3. Budgetbewaking 4. Status inzicht 5. Project highlights 3. Change config release 1. Document management 4. Kwaliteitsbewaking 1. Toepasssing van standaarden 5. Hergebruik 1. Aansluiting op reeds gebruikte standaarden (Prince2) 6. Verbetercyclus 18

19 Organisatie 7. Teamsamenstelling rolverdeling 1. Document: Voorstel voor inrichting van Projecten & Lean 2. Capaciteitsbewaking 3. Portfoliomanager 8. Demand supply organisatie 1. Wat bieden we (menukaart) 2. Inrichten demand supply proces 3. Verantwoordelijkheden 4. Communicatie 9. Acquisitie 19

20 Middelen 10. Infrastructuur 11. Werkinstructies 1. Gebruik van standaarden 12. Architectuur 1. Een centrale omgeving 2. Uniforme registraties 20

21 Mensen 13.Training Coaching 1. Prince2 basiskennis 2. Projectmatig werken ons project proces 3. Vaardigheidstraining (o.a. Verwachtingsmanagement) 4. Competentie ontwikkeling 14. Cultuur 1. Eén team 2. Elkaar versterken 21

22 Waar staan we nu Wij maken ambitie waar Algemeen structuur staat Van overzicht naar inzicht Inzicht Sturen Control(e) Structuur Processen BBU Projectproces gestandaardiseerd Fundament Werkwijze nog niet consequent toegepast Rapportage proces loopt 1 loket functie tav aanvragen Inrichting continue proces portfolio beheer Organisatie Team volledig bemenst Vraag / aanbod nog niet (geheel) afgestemd PMO medewerkster aangetrokken Projecten Board ingericht Middelen Principal Toolbox ingezet Projectomgeving (basis) ingericht Basis Rapportages aanwezig Mensen Basiskennis projectmatig werken via Prince 2 Foundation Bewustwording competenties (IPMA) Team waarden vertaald in: Resultaatgericht, Samenwerken en plezier 22

23 Wat hebben we bereikt Processen gestandaardiseerd, borging in Principal Toolbox met meerdere projectmodellen Van single sheet naar volledig model Via Principal Toolbox gestandaardiseerde producten Centraal beheer standaard templates Centraal archief eerste basis inrichting PMO (Taken / Rollen) Rapportages Gestandaardiseerde rapportages PPP Rapportage Highlight reports Projectcontrol Koppeling SAP data vwb bestedingen Resourcemanagement Keuze en draagvlak voor uniforme werkwijze (AL)Liander breed. Professionalisering projectmanagement op niveau Alliander Overgang van de dingen goed doen naar de goede dingen doen 23

24 Succesfactoren Draagvlak bij management Nieuwe directeur Uitvoering met focus Standaardisering en uniformiteit Professionele uitstraling Het wiel is al uitgevonden Jaarplan proces als vliegwiel voor prioritering en keuze Mbv Principal Toolbox zijn gegevens informatie geworden 24

25 Meer informatie verkrijgbaar via Fortes Solutions Hoofdkantoor Enschede Capitool PL Enschede Tel: +31 (0) Vestiging Amersfoort Spacelab 9C 3824 MR Amersfoort Tel: +31 (0) Verenigd Koninkrijk Tel: +44 (0) Australië Tel: +61 (0)

Prince in Praktijk. Portfoliomanagement en Liander een goede combinatie. Gabor Vis van Heemst. Intrprimus omdat veranderen een vak is!

Prince in Praktijk. Portfoliomanagement en Liander een goede combinatie. Gabor Vis van Heemst. Intrprimus omdat veranderen een vak is! Prince in Praktijk Portfoliomanagement en Liander een goede combinatie Gabor Vis van Heemst Agenda 18.30 uur 18.40 uur 19.15 uur 20.00 uur 20.30 uur Introductie Alliander door Ben Tubben Portfoliomanagement

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Samen verbinden. Nu, morgen en daarna.

Samen verbinden. Nu, morgen en daarna. 2 Samen verbinden. Nu, morgen en daarna. 3 Inhoud Voorwoord 5 Waarom 7 Waarmee 11 Onze historie 17 Waar we voor staan als organisatie 21 Waar we voor staan als medewerkers 25 Wat we doen 29 Hoe wij werken

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ. samengevat en toegelicht. voor bestuurders

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ. samengevat en toegelicht. voor bestuurders Model Architectuur Rijksdienst MARIJ samengevat en toegelicht voor bestuurders 'de architectuurfamilie' MARIJ 1.0 Pagina 2 van 28 Voorwoord Het is al langer een trend dat maatschappelijke problemen steeds

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Projectbeheersingssystemen 1 2 Projectbeheersingssystemen 3 Colofon Eindredactie Enrico Kraijo

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Profielschets Lid Raad van Commissarissen 1. Inleiding Enexis Holding N.V. zoekt een nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Nationaal Register (NR) is ingeschakeld om bij de werving ondersteuning te

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie