Prince in Praktijk. Portfoliomanagement en Liander een goede combinatie. Gabor Vis van Heemst. Intrprimus omdat veranderen een vak is!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prince in Praktijk. Portfoliomanagement en Liander een goede combinatie. Gabor Vis van Heemst. Intrprimus omdat veranderen een vak is!"

Transcriptie

1 Prince in Praktijk Portfoliomanagement en Liander een goede combinatie Gabor Vis van Heemst

2 Agenda uur uur uur uur uur Introductie Alliander door Ben Tubben Portfoliomanagement Wat is portfoliomanagement Wanneer portfoliomanagement Succesfactoren Portfoliomanagement bij Alliander Behaalde resultaten Vervolgstappen Discussie Afsluiting en borrel

3 Introductie Alliander

4 Iedereen energie Als het grootste energienetwerkbedrijf van Nederland speelt Alliander een belangrijke maatschappelijke rol: door te zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en veilige energievoorziening door nieuwe duurzame energievormen te ondersteunen en toekomstige ontwikkeling zoals elektrisch vervoer mogelijk te maken

5 Organogram Alliander NV Beheer van energienetten voor elektriciteit en gas Beheer van energienetten voor elektriciteit en gas Oplossingen voor complexe energie Alliander AG (Duitsland) infrastructuren Netbeheer (Heinsberg) en Openbare verlichting (Russelsheim) en Verkeersregelinstallaties (Berlijn)

6 Liander en Endinet in de energieketen Energieproductie Geliberaliseerd Netwerken Overheidsgereguleerd Energielevering Geliberaliseerd

7 Missie & Visie Missie Wij willen bijdragen aan een betere samenleving in de regio s waarmee we verbonden zijn Visie Dit doen we door betrokken te zijn bij de regio s waarmee we zijn verbonden, betrouwbaar te zijn door een ononderbroken levering van elektriciteit en gas en de beste in dienstverlening te zijn in de ogen van onze klanten

8 Alliander: innovatie en ambitie Mede oprichter van E-Laad (infrastructuur voor elektrisch vervoer, oplaadpunten) Bronsbergen (autonoom energienetwerk op zonne-energie) Cable Tracks; doel is het voorkomen van graafschade Smart Grids; (ICT) intelligentie op het net (Slimme meters) E-atlas; inzicht in het E-gebruik gemeenten

9 Ontwikkelingen Overname Endinet Intentieverklaring getekend in december 2009 Overname 1 juli gasaansluitingen en elektriciteitsaansluitingen 250 medewerkers Overname Stam & co in 2010 Stam & Co is een all round aannemingsbedrijf 150 medewerkers Met deze overname verzekert Alliander zich van voldoende monteurscapaciteit in Noord-Holland Fusie Liandyn en Enexis IP Lighting in 2009 Nieuwe bedrijfsnaam: Ziut Samengegaan van OV/VRI activiteiten Nieuw bedrijf met 500 medewerkers Versterking van de marktpositie

10 Prince in Praktijk Portfoliomanagement en Liander een goede combinatie Gabor Vis van Heemst

11 zomaar een voorbeeld

12 Portfoliomanagement Wat is portfoliomanagement? TwynstraGudde een portfolio is een verzameling van projecten en/of programma s en andere activiteiten die zijn gegroepeerd om als geheel effectief te kunnen managen met als bedoeling de strategische doelen van de organisatie te realiseren Deloitte how can Project Portfolio Management help an organization to achieve its strategic objectives and further reduce costs by focusing resources to what matters most? Gartner project portfoliomanagement is zowel een analytisch framework om initiatieven (projecten) op een objectieve manier van prioriteit te voorzien als het proces om de levenscyclus van deze initiatieven (projecten) te managen IPMA interest group Portfoliomanagement een bewust gekozen cyclisch veranderend geheel van projecten en programma s om de strategische doelstellingen van een organisatie te bereiken

13 Verschillende begrippen Programma: een tijdelijke flexibele organisatie ingericht om een geheel van gerelateerde projecten en activiteiten te coördineren, aan te sturen en te bewaken om uitkomsten en baten te realiseren die een bijdrage leveren aan de strategische doelen van een organisatie Multi-project: een groep van projecten die geen andere onderlinge samenhang hebben dan dat binnen deze projecten optimaal gebruik gemaakt wordt van dezelfde mensen en middelen

14 Implementatie PPM in context Verandering Transitie Vaststellen KPI s & gewenste prestaties Huidige situatie Enabler Project Activiteit Enabler Enabler Project Activiteit Enabler Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Bekwaamheid Bekwaamheid Bekwaamheid Subdoel baten Subdoel baten Subdoel baten Doel baten Doel baten Einddoel Baten Gewenste uitkomst Inspanningen Resultaten Bekwaamheden Nieuwe situatie Blauwdruk Visie

15 Aanleidingen voor PPM Projecten realiseren niet de beoogde doelen Besluitvorming over projecten heen is te traag Prioriteitsstelling over projecten vindt niet integraal en suboptimaal plaats Bijdrage van projecten aan strategie is niet helder Projecten worden zelden gestopt Link tussen business en ICT projecten is niet helder Projecten zijn niet vergelijkbaar Informatie over projecten is niet uniform Dubbele projecten worden voorkomen Grip op totaal projectenbudget

16 Waarom portfoliomanagement Omdat management in toenemende mate: Investeringen wil kunnen legitimeren Complexiteit van het geheel aan projecten inzichtelijk wil krijgen Grip wil krijgen op de samenhang van het geheel aan projecten Focus wil kunnen leggen op de belangrijkste projecten Strategie wil vertalen naar projecten en programma s Schaarse middelen adequaat wil inzetten Totaal projectenbudget wil verlagen in een lopend jaar Omdat projectmanagers: De dynamiek rondom hun project in relatie tot andere projecten dienen te begrijpen Hun opdrachtgever dienen te begrijpen in diens afwegingen Hun project aan de gestelde criteria voor de portfolio dienen te toetsen (denk aan: specifieke voortgangsinformatie, business case project, e.d.) Pas een goed project doen als het in de portfolio een plek heeft

17 PPM binnen de organisatie

18 PPM organisatie

19 Succesfactoren PPM Maak besluitvorming inzichtelijk voor iedereen. Maak besluitvorming integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Maak het proces transparant en zo simpel mogelijk. Vraag niet meer informatie dan ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Zorg dat ALLE investeringsbeslissingen worden meegenomen. Zorg voor een balans tussen mate van vrijheid en de mate van controle. Zorg voor een gedoseerde hoeveelheid projecten. Zorg dat de besluitvorming niet de voortgang frustreert. Zorg dat proces aansluit op cultuur en structuur van de organisatie. Prioriteer vanuit de bedrijfsdoelstellingen. Maak de lokale doelstellingen hieraan ondergeschikt. Zorg voor communicatie en borging binnen de gehele organisatie...anybody else caught using the old procedures can expect the same...

20 Prince in Praktijk Portfoliomanagement en Liander een goede combinatie Ben Tubben

21 Missie & visie Uitvoering Missie: Missie Wij zorgen voor een veilig en betrouwbaar energietransport van vandaag èn morgen. Kerntaak Visie Wij managen de energiestromen en realiseren, beheren en onderhouden netten en aansluitingen in onze regio's. Wij worden gezien als hèt voorbeeld op het gebied van veiligheid in de sector. Onze netten behoren tot de betrouwbaarste van Europa. Onze servicebeloftes zijn transparant en komen tot stand in dialoog met onze klanten Wij zijn de benchmark voor operationele excellentie binnen onze sector en werken aan duurzame dienstverlening. Wij hebben plezier in ons werk en creëren een omgeving waarin wij ons ontwikkelen.

22 Missie & visie BBU P&L Missie: Missie Wij zorgen voor een veilig en betrouwbaar energietransport van vandaag èn morgen. Kerntaak Visie Wij zijn de natuurlijk partner voor projectmanagement en LEAN binnen uitvoering. Hiermee helpen wij uitvoering haar doelstellingen te bereiken. Door portfoliomanagement en professioneel managen van projecten houden we grip op verandering LEAN helpt Uitvoering zichzelf continue te verbeteren op gebied van processen en organisatie Door samen te werken en van elkaar te leren halen we het maximale uit onszelf

23 Portfoliomgt Uitvoering Programma s Alliander breed (SAP4ALL; WCCM;..) Programma s binnen Uitvoering Veel lopende initiatieven.. Keuzes noodzakelijk!

24 Inrichting bij Alliander Drivers Overzicht verkrijgen De projecten goed doen Keuzes maken (de goede dingen doen) 5 afdelingen Het huis op orde Rapportage/ inzicht krijgen Inzet tool tbv uniformiteit / standaardisering Standaard projectproces Grip op keuzes Melden nieuw te starten projecten Goedkeuring MT Business Case

25 Behaalde resultaten Sturen Inzicht Control(e) Structuur BBUfundament Wij maken ambitie waar Mensen Organisatie Cultuur Missie en visie 27

26 14 Aandachtsgebieden Organisatie Processen 7. Teamsamenstelling rolverdeling 8. Demand supply organisatie 9. Acquisitie 1. Primaire proces 2. Projectplanning & control 3. Change config release 4. Kwaliteitsbewaking 5. Hergebruik 6. Verbetercyclus Mensen 13. Training Coaching 14. Cultuur Middelen 10. Infrastructuur 11. Werkinstructies 12. Architectuur

27 Waar staan we nu Algemeen structuur staat aanzet tot inzicht in gang gezet Sturen Control(e) Wij maken ambitie waar Processen Projectproces gestandaardiseerd Werkwijze nog niet consequent toegepast Rapportage proces loopt 1 loket Organisatie Inzicht Structuur BBU Fundament Team nog niet volledig bemenst nav nieuw inzicht Vraag / aanbod nog niet (geheel) afgestemd PMO medewerkster aangetrokken Projecten Board ingericht Middelen Principal Toolbox ingezet Projectomgeving (basis) ingericht Basis Rapportages aanwezig Mensen Basiskennis projectmatig werken via Prince 2 Foundation Team waarden vertaald in: Resultaatgericht, Samenwerken en plezier

28 Waar willen we heen Informatie management? Keten ondersteuning Initiërend Nieuwe rollen? Regio model? Waardestromen Keten gericht veranderen Over bedrijfsonderdelen Integrale aansturing Keuzeproces Businesscase Benefits 1 loket Portfolio inzicht Projecten doen we goed MoSQUITO PMO 30

29 Processen - Wat 1. Primaire proces 1. Projectmodellen en gebruik: beschrijven en standaardiseren 2. Projectplanning & control 1. Actueel portfolio inzicht per BO 2. Capaciteitsplanning in / uit toolbox 3. Budgetbewaking 1. Koppeling SAP 2. Budget-besteed-tegaan inrichting 3. Projectcontrol (rapportage) 4. Status inzicht 1. Project highlights op weekbasis 2. Doorsnedes uitvoering (risks/issues) 3. Uniforme rapportages 4. Change config release 3. Document management / versie 4. Kwaliteitsbewaking 1. QA: QA model 2. Toepasssing van standaarden 3. Review en monitoring 5. Hergebruik 1. Aansluiting op reeds gebruikte standaarden (Prince2) 2. Afstemming Alliander PMO 6. Verbetercyclus 1. Inrichting PMO platform

30 Processen - Wat 7. Teamsamenstelling rolverdeling 1. Visie LEAN voor uitvoering - keuzes 2. PMO 1. Capaciteitsbewaking 2. Portfoliomanagement 3. Rapportages 8. Demand supply organisatie 1. Wat bieden we (menukaart) 1. Positionering P&L en en eigen ambitie in lijn brengen (professionalisering document- Mismatch) 2. Inrichten demand supply proces 1. 1 loket 2. Integrale verbeter organisatie 3. Verantwoordelijkheden 1. Loket functie uitvoering (incl inhuur) 2. Afstemming AG 4. Communicatie 9. Acquisitie 1. Idee vorming 2. Wiki 3. PMO nieuwsbrief 1. Eigen initiatieven (initierende rol)

31 Middelen- Wat 10.Infrastructuur 1. Projectomgeving 1. Documentatie 2. Structuur (N-Schijf/Livelink/..) 11.Werkinstructies 1. PMO Factsheets 1. inrichting project 2. Uitvoering 3. Afronding 12.Architectuur 1. Een centrale omgeving 1. Bredere afstemming binnen Liander 2. Uniforme registraties 1. Uniforme PPP rapportage uitvoering

32 Mensen - Wat 13.Training Coaching 1. Projectmatig werken ons project proces 2. Vaardigheidstraining (o.a. Verwachtingsmanagement) 3. Certificering (IPMA / LEAN) 4. Competentie ontwikkeling op basis van (46 IPMA) competenties 5. Opleidingsplan 14.Cultuur 1. Eén team 1. Teamwaarden 2. Vertrouwen 2. Elkaar versterken 1. Resultaatgericht 2. Samenwerken 3. Plezier

33 Prince in Praktijk Portfoliomanagement en Liander een goede combinatie Gabor Vis van Heemst

34 Wat vinden jullie? 1. PPM is de zoveelste bureaucratische aanslag op de projectleider 2. Door PPM lopen projecten niet beter, ze worden wel duurder door de extra rapportages en dreigende ingrepen 3. Door PPM wordt primair op totaalbudget en schaarse capaciteit gestuurd, niet op businessbelang 4. PPM werkt maar ten dele, alleen bij de start worden projecten tegengehouden, een lopend project wordt nooit door PPM stopgezet 5. PPM gaat managers, die toch al niet kunnen kiezen, niet helpen 6. PPM is een oplossing voor een probleem dat met name door consultants en adviseurs is bedacht 7. PPM helpt je vooral met inzicht verkrijgen, maar werkt pas als de bedrijfsstrategie helder is 8. PPM maakt een en ander inzichtelijk maar helpt je niet bij hoe je moet kiezen

35 Gabor Vis van Heemst intrprimus bv visvanheemst.wordpress.com Dank voor jullie aandacht!

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Het besturen van portfolio s

Het besturen van portfolio s Het besturen van Hedeman Consulting Hedeman Consulting biedt praktische hulp bij het verbeteren en inrichten van projectenorganisaties door het uitlijnen van projectenportfolios, het organiseren van besluitvorming

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Daphne Depassé White paper in opdracht van: Bachelor Toegepaste Informatica (lessen: Analyse) Doel: Het begrijpen van het belang

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

De menselijke factor in IT transities Maart 2015

De menselijke factor in IT transities Maart 2015 De menselijke factor in IT transities Maart 2015 René Voortwist ICT adviseur INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DE ICT BEHEERDER OUDE STIJL...4 2.1 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN.... 4 2.2 KENNIS EN VAARDIGHEDEN...

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Doorlooptijd- en kostenbeheersing tijdens het uitvoeren van één project

Doorlooptijd- en kostenbeheersing tijdens het uitvoeren van één project Projectmanagement: middel en geen doel Adri Platje Projectmanagementmethoden reiken kaders aan voor het effectief en efficiënt managen van projecten. Managers die zich door aanbieders van deze methoden

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Beleidsagenda 2014 2018

Beleidsagenda 2014 2018 Om de leerling Beleidsagenda 2014 2018 2 Beleidsagenda 2014 2018 Inhoud Kinderen laten leren 4 Focus 2014 2018 6 Thema 1: Verbinding 8 Thema 2: Innovatie en ICT 10 Thema 3: Kennis en onderzoek 13 Thema

Nadere informatie