HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN."

Transcriptie

1 HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

2

3 RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND?

4 INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner is Goed voor het milieu Goed voor de samenleving Goed voor de economie Meer informatie over RWE Slotwoord van Dr. Jürgen Großmann, CEO van RWE AG

5 01. WIJ ZIJN STERK IN WIND-, BIOMASSA- EN GETIJDENENERGIE. NIET ALLEEN IN KOLEN EN GAS.

6 10 WAAROM RWE EEN GOEDE PARTNER IS WAAROM RWE EEN GOEDE PARTNER IS 11 RWE: EEN GOEDE EN GROENE PARTNER. Een goede partner is iemand waarop u kunt bouwen, iemand die u kunt vertrouwen die uw visie deelt en u helpt uw doelen te bereiken. Deze elementen zijn belangrijk in iedere relatie en geven aan waarom RWE de ideale partner op energiegebied is. De RWE Group is van Duitse origine, maar we zijn er trots op dat we steeds Europeser worden. We zijn één van de grootste en meest toonaangevende elektriciteit- en gasbedrijven in Europa met onder andere dochterbedrijven in Nederland, Groot- Brittannië en Hongarije. Hoewel Duitsland nog steeds onze belangrijkste afzetmarkt is, doen we zaken in tal van Europese landen. Onze omzet bedroeg in ,5 miljard euro, waarvan 17,6 miljard euro buiten Duitsland werd omgezet. Van onze werknemers werkt 40 % buiten Duitsland. Dat zijn de cijfers van onze onderneming. Maar achter deze cijfers schuilt een geavanceerd bedrijf met een duidelijke toekomstvisie. Wist u bijvoorbeeld dat we ons sterk maken voor de ontwikkeling van duurzame energie en dat het meest geavanceerde onderzoek hiernaar deels in Nederland plaatsvindt? Zoals u in deze brochure kunt lezen, staan milieuvriendelijke manieren van energieopwekking centraal in ons beleid, naast het helpen van onze klanten om zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie. We maken ons bovendien sterk om de Europese energievoorziening in de toekomst zeker te stellen. Natuurlijk kan een bedrijf alleen een goede partner zijn als het zich ook écht om mensen bekommert zowel op de werkvloer als daarbuiten. Wij doen dit door te investeren in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers en door bij te dragen aan liefdadigheidsinstellingen en andere goede doelen. Bovendien geven we onze partners de ruimte. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat bedrijven waar RWE samen mee is gegaan, zoals npower in Groot-Brittannië, zonder uitzondering hun nationale karakter hebben behouden en tot op grote hoogte bestuurlijk onafhankelijk zijn. In deze brochure wordt uiteengezet waarom verdere uitbreiding en nieuwe investeringen van RWE in Nederland gunstig zijn voor zowel het milieu, de economie als de maatschappij. Na het lezen van deze brochure, bent u het hopelijk met ons eens dat RWE inderdaad de ideale partner is. Milieuvriendelijke energieopwekking staat centraal in het beleid van RWE. Het offshore windmolenpark van RWE in North Hoyle, Groot-Brittannië.

7 02. WE KUNNEN DE UITSTOOT VAN CO VANDAAG NOG ² VERMINDEREN. WAAROM WACHTEN TOT MORGEN?

8 14 GOED VOOR HET MILIEU GOED VOOR HET MILIEU 15 HOE WE HET MILIEU BESCHERMEN: ONZE INZET VOOR EEN GROENERE TOEKOMST. RWE zet zich al meer dan een eeuw in voor het gebruik van duurzame energiebronnen. Ook in de toekomst blijft milieubescherming bovenaan onze agenda staan. We hebben grote plannen om onze capaciteit in duurzame energie fors uit te breiden. De milieuprestaties van energiebedrijven staan nu meer dan ooit in de schijnwerpers, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Bij RWE zijn we blij met deze ontwikkeling. Wij vinden het vanzelfsprekend dat de bescherming van het milieu een centrale plaats in onze activiteiten inneemt. We laten ons daarbij leiden door drie uitgangspunten: het uitbreiden van duurzame energiecapaciteit, het verhogen van het rendement van energieopwekking en het terugdringen van CO 2 -uitstoot. RWE houdt zich al meer dan 100 jaar bezig met de opwekking van duurzame energie. Ons eerste waterkrachtprogramma ging van start in 1906 en we zijn blijven investeren in duurzame technologie. In de komende jaren streven we naar een sterke en duurzame groei. Aan het begin van 2008 had RWE een duurzame energiecapaciteit van megawatt (MW). We streven ernaar dat cijfer in 2012 meer dan verviervoudigd te hebben tot meer dan MW. In 2020 hopen we meer dan MW te produceren uit duurzame energiebronnen. Om deze doelen te bereiken, zullen we tot 2012 ongeveer één miljard euro per jaar investeren. RWE houdt zich al meer dan honderd jaar bezig met de opwekking van duurzame energie.

9 16 GOED VOOR HET MILIEU GOED VOOR HET MILIEU 17 WE INVESTEREN IN EEN BREED SCALA AAN DUURZAME ENERGIEBRONNEN. HET VERHOGEN VAN HET RENDEMENT HELPT HET MILIEU TE BESCHERMEN. We beschikken over de middelen en de kennis om op commerciële schaal duurzame energieprojecten van hoge kwaliteit te ontwikkelen, te bouwen en uit te voeren. We kijken ook naar manieren waarop energie bespaard kan worden, bijvoorbeeld door e-mobility (elektromobiliteit). Het verhogen van rendement bij de opwekking van energie is essentieel voor het terugdringen van CO 2 -uitstoot. Het zorgt er bovendien voor dat energie betaalbaar blijft voor onze klanten. Elektrische auto: RWE loopt voorop in de ontwikkeling van milieuvriendelijke transportmethoden. Windenergie is de drijvende kracht achter ons duurzame energieprogramma. Door de stijgende brandstofprijzen enerzijds en verhoging van het rendement van windmolens anderzijds wordt deze vorm van energieopwekking steeds interessanter. We zijn in heel Europa bezig nieuwe onshore windmolenparken te ontwikkelen. Bovendien zijn we één van de belangrijkste spelers in de snel groeiende markt van de offshore windenergie. RWE heeft recent een aandeel genomen in Quiet Revolution, een Britse leverancier van duurzame energie die gespecialiseerd is in kleine windturbines met een verticale as. Deze turbines zijn zeer geschikt om in te zetten in stedelijke gebieden. We zijn ook bezig met snelle uitbreiding van onze biomassa- en waterkrachtcapaciteit en werken tegelijkertijd aan innovaties op het gebied van getijden- en geothermische energie. Een aanzienlijk deel van onze investeringen in de ontwikkeling van duurzame energie vindt plaats in Nederland. We willen met onze windparken als De Ruyter en Tromp het grootste Nederlandse bedrijf voor offshore windenergie worden. Onze elektriciteitscentrale in de Eemshaven zal energie produceren uit kolen en biomassa. Om deze cen trale nog efficiënter te maken hebben we geïnvesteerd in de Nederlandse firma Topell, dat een baanbrekend proces heeft ontwikkeld voor het omzetten van biomassa in zogenaamde biocoal pellets, die gebruikt kunnen worden als brandstof voor de centrale. In september 2008 lanceerden we het e-mobility Berlin -project (elektromobiliteit). Dit samenwerkingsverband met autofabrikant Daimler AG zal het grootste project ter wereld op het gebied van elektrische auto's worden. E-mobility wordt ook gesteund door de Duitse overheid. Daimler levert meer dan honderd elektrische auto's van Mercedes-Benz, terwijl RWE de technologie en de expertise levert en het systeem beheert om de wagens op te laden. Op deze manier willen we de standaard zetten voor een duurzaam en milieuvriendelijk mobiliteitsnetwerk voor de toekomst. Onze inspanningen om het rendement van elektriciteitscentrales te verhogen zijn een centraal onderdeel in ons duurzame innovatieprogramma. Tussen 2008 en 2012 gaan we meerdere miljarden euro investeren in de vervanging van oude centrales. Dit is onderdeel van een overkoepelend investeringsprogramma van zo n 30 miljard euro, het grootste uit onze geschiedenis. Dit programma zorgt ondermeer voor kolencentrales die een derde minder kolen verbruiken dan hun voorgangers. Daarnaast onderzoeken we nieuwe mogelijkheden om energie op te slaan, wat de economische attractiviteit van duurzame energiebronnen zoals windenergie waarvan het aanbod sterk wisselt zal Hypermoderne windturbine vergroten. We ontwikkelen ook decentrale productiecapaciteit in uiterst efficiënte centrales die gebruik maken van warmtekrachtkoppeling (WKK). Naast het verbeteren van bestaande technieken richten we ons ook op nieuwe technologieën voor de toekomst. We werken aan vele innovaties op het gebied van duurzame energie en zijn een toonaangevende speler in het onderzoek naar de afvang en opslag van CO 2 (CCS). Dit onderzoek is essentieel om met CCS de invloed van ook het toekomstige gebruik van fossiele brandstoffen op het klimaat te beperken. Getijdenenergie

10 18 GOED VOOR HET MILIEU GOED VOOR HET MILIEU 19 TERUGDRINGEN VAN CO ² -UITSTOOT. Wanneer het aankomt op het terugdringen van CO2-uitstoot is ons motto geen woorden, maar daden. We zijn goed op weg naar ons doel: een substantiële vermindering van onze CO 2 -uitstoot in We werken ook hard aan nieuwe technologieën voor de afvang en opslag van CO 2. Voor ons is het terugdringen van CO 2 -uitstoot geen verplicht nummer. Integendeel, het is de kern van ons beleid en we hebben gedetailleerde plannen ontwikkeld om onze uitstoot terug te dringen. Deze plannen hebben als positief neveneffect dat ze ons rendement verbeteren en het energieverbruik verminderen. De ontwikkeling en bouw van nieuwe, schonere centrales en aanzienlijke investeringen in duurzame energie zijn belangrijke speerpunten in ons beleid. Hiermee lopen we voorop in onze bedrijfstak. Maar we hoeven niet tot 2020 te wachten om te kunnen profiteren van de resultaten. De snelle reductie van onze CO 2 -uitstoot is ten dele toe te schrijven aan het Clean Development Mechanism en Joint Implementation Programme van het Kyoto-protocol. Hierdoor zijn we in staat de uitstoot van bedrijven en particulieren in bijvoorbeeld Rusland en Oost-Europa, terug te dringen. We financieren diverse projecten, waardoor de hoeveelheid broeikasgassen die in de atmosfeer terechtkomt veel sneller afneemt dan RWE alleen zou kunnen bewerkstelligen. Op dit moment werken we intensief samen met gerenommeerde, internationale partners om nieuwe methoden voor de afvang van CO 2 te ontwikkelen. We werken in Noord-Nederland bijvoorbeeld samen met Gasunie en de Rijksuniversiteit Groningen om afvan g- en transportmogelijkheden voor CO 2 te ontwikkelen. Dit zal resulteren in de bouw van één van de eerste installaties ter wereld die vele huishoudens zal kunnen voorzien van 'CO 2 -vrije' elektriciteit. In Duitsland investeert RWE 1 miljard euro om een nieuwe elektriciteitscentrale van 450 MW te bouwen waarbij alle CO 2 kan worden afgevangen en opgeslagen. Deze centrale zal eind 2014 in gebruik worden genomen. Ons bedrijf voelt op ieder gebied waarin zij actief is de noodzaak het milieu te beschermen: van onderzoek naar geavanceerde technologieën om het milieu te beschermen tot zorg voor de natuur rondom onze centrales en vestigingen. Ook op dit vlak kunt u op onze inzet en toewijding vertrouwen. RWE zet haar expertise in om de uitstoot van CO 2 snel te verminderen. Wervelbed-drooginstallatie die restwarmte gebruikt in Niederaußem, Duitsland.

11 03. WE ZORGEN VOOR DE SAMENLEVING, NIET ALLEEN VOOR NIEUWE TECHNOLOGIE.

12 22 GOED VOOR DE SAMENLEVING GOED VOOR DE SAMENLEVING 23 GOED VOOR DE SAMENLEVING. PRAKTIJKVOORBEELD: NPOWER IN ENGELAND. Bedrijven die zich aansluiten bij de RWE Group behouden hun nationale karakter en blijven tot op grote hoogte bestuurlijk onafhankelijk, terwijl ze profiteren van de investeringen en kennisoverdracht die RWE mogelijk maakt. Het verhaal van npower: Britain s Brightest Energy Company. Het is geen geheim dat RWE een ambitieuze groeistrategie nastreeft. De overname van Europese energiebedrijven vervult hierin een sleutelrol. Wij zijn ervan overtuigd dat dit beleid het beste is voor ons bedrijf en uiteindelijk zal resulteren in een stabiele Europese energiemarkt, dankzij betere integratie en schaalvoordelen. Onze ambitieuze aanpak wordt gekenmerkt door klantgerichtheid en vooruitstrevendheid. Iedere overname die wij doen is bedoeld om onze kernactiviteiten te versterken. We streven er dan ook zonder uitzondering naar de bedrijven waarmee we samengaan te laten groeien door middel van investeringen en kennisoverdracht. Het is in ons belang nauw samen te werken met de werknemers van deze bedrijven en de lokale gemeenschap waarin we actief zijn. Deze aanpak heeft zich voor ons bedrijf bewezen in heel Europa. De bedrijven waarmee wij samengaan behouden hun nationale karakter en blijven tot op grote hoogte bestuurlijk onafhankelijk. Voorbeelden bij uitstek zijn te vinden in Hongarije, waar we eigenaar zijn van de regionale elektriciteitsbedrijven ELMÜ en ÉMÀSZ en energiebedrijf MÀTRA; in Oostenrijk, waar RWE een minderheidsbelang heeft in Kelag; en in Groot-Brittannië, waar we eigenaar zijn van npower. Ondanks het feit dat deze bedrijven integraal onderdeel uitmaken van de RWE Group, beschikken ze over een grote mate van onafhankelijkheid en worden ze door hun klanten gezien als Hongaars, Oostenrijks en Brits. Een overname door RWE zou in Nederland betekenen dat wij: de nationale identiteit van een onderneming respecteren; lokale besluitvorming faciliteren en aanmoedigen; de bestaande overeenkomsten met werknemers respecteren; nauw samenwerken met lokale bestuurders en vakbonden; investeren in scholing en professionele ontwikkeling; een goede en betrouwbare partner zullen zijn voor de lokale gemeenschap en overheid. Toen RWE in 2002 npower overnam, behoorde dit bedrijf al tot de grootste energieleveranciers van Groot-Brittannië. In de drie jaar die daaraan vooraf gingen, had het bedrijf zich van een onderdeel van de National Power Group ontwikkeld tot een onafhankelijk bedrijf met een sterke ondernemerscultuur. Alison Cole stond aan het hoofd van de persafdeling ten tijde van de overname en is nu Director of Communications bij npower. Vóór 2002 hebben we onze consumenten afzetmarkt in hoog tempo weten te vergroten door middel van overnames. We hebben ook zeer snel onze naamsbekendheid weten te vergroten, onder meer door het sponsoren van cricket. Ik denk dat RWE wel wist dat ze een bedrijf met een sterk management team overnamen dat over een duidelijke toekomstvisie voor de Britse markt beschikte, aldus Alison. Zes jaar na dato is zichtbaar dat de overname door RWE de positie van npower als grootste Britse energiebedrijf alleen maar heeft versterkt. Onder leiding van CEO Andrew Duff ook vóór de overname in 2002 al lid van de Raad van Bestuur heeft het bedrijf de ondernemingszin uit de vroege jaren met succes weten te combineren met de technische en bedrijfsmatige expertise van RWE. De financiële slagkracht van de RWE Group heeft ook een enorme impact gehad doordat npower hierdoor in staat werd gesteld te investeren in belangrijke vernieuwingen en de uitbreiding van de productiecapaciteit in Groot-Brittannië. npower heeft nu 1,5 miljard pond gereserveerd om nieuwe gascentrales te bouwen bij Staythorpe (Nottinghamshire) en Pembroke (Wales) en er zitten ook nog andere plannen in de pijplijn. En hoe staat het met de bedrijfscultuur? Volgens Alison Cole zijn werknemers er trots op dat ze bij de RWE Group horen, maar is npower tegelijkertijd nog altijd een uitermate Brits bedrijf, zowel in de ogen van klanten als van de werknemers. Ook heeft het bedrijf sterk kunnen profiteren van de uitwisseling van kennis met de RWE Group. Één van de meest waardevolle aspecten van de samenwerking met RWE is de verbreding van onze technische vakkennis, vertelt Alison. Onze technische specialisten kunnen informatie en vakkennis uitwisselen met collega s die in andere delen van het bedrijf werken. Dat is een enorm commercieel voordeel, dat we zonder die overname niet gehad zouden hebben.

13 24 GOED VOOR DE SAMENLEVING GOED VOOR DE SAMENLEVING 25 WERKEN BIJ RWE: ONZE MENSEN ZIJN ONZE KRACHT. Een goed geschoold en divers personeelsbestand is van cruciaal belang voor het succes van RWE. Onze programma s voor werknemers zorgen ervoor dat onze mensen het beste uit zichzelf en hun carrière kunnen halen. Het bedrijf profiteert wederom van hun kennis en loyaliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat werknemers productiever zijn wanneer ze goed geschoold zijn, een veilige werkplek hebben en het naar hun zin hebben. Daarom investeren we veel in onze werknemers en willen we een werkomgeving creëren waarin mensen zich zowel persoonlijk als beroepsmatig kunnen ontplooien. De energiesector is een hightech industrie geworden die vakbekwaam en gemotiveerd personeel nodig heeft. Wij zijn een aantrekkelijke werkgever en zoeken altijd naar de beste mensen. We stimuleren ons personeel in hun carrièreontwikkeling en moedigen ze aan om zich verder te ontwikkelen binnen ons bedrijf. Er is veel ruimte voor trainingen en professionele ontwikkeling, vooral bij jongere werknemers. We hebben niet alleen een International Graduate Programme voor nieuwe getalenteerde werknemers, maar bieden ook diverse andere cursussen aan jonge werknemers aan. Eind 2007 namen meer dan jonge werknemers deel aan ons scholingsprogramma. Dat is tien keer zoveel dan we in feite nodig hebben voor ons bedrijf. Binnen de RWE Group hebben we goede ervaringen opgedaan met de ontwikkeling van Nederlandse werknemers op ieder niveau. We hebben bijgedragen aan de carrièreontwikkeling van senior managers zoals de CEO van RWE Supply & Trading en de CEO van RWE Nederland. De voormalig CEO van RWE AG was eveneens een Nederlander. In 2008 werd RWE in Nederland onderscheiden als Topwerkgever door het CRF, een onafhankelijk, internationaal onderzoeksbureau dat bedrijven beoordeelt op criteria op het gebied van algemeen beleid, personeelsbeleid en management. RWE hanteert de strengste voorwaarden op het gebied van gezondheid en veiligheid en we zorgen ervoor dat deze voortdurend worden aangescherpt. Onze medewerkers krijgen regelmatig training om de ontwikkelingen op dit gebied bij te houden. Omdat we van mening zijn dat ons personeelsbestand in elk land waar we gevestigd zijn een weerspiegeling zou moeten zijn van de samenleving, hebben we in 2006 een Group Diversity Officer aangesteld. RWE investeert veel in de ontwikkeling van haar werknemers. Energieopslag in een waterreservoir bij een waterkrachtcentrale in Herdecke, Duitsland.

14 26 GOED VOOR DE SAMENLEVING GOED VOOR DE SAMENLEVING 27 RWE: ALTIJD BETROKKEN BIJ DE GEMEENSCHAP. Onze maatschappelijke programma s zijn erop gericht jongeren met een achterstand te helpen hun draai te vinden in de moderne samenleving en nieuwe vaardigheden op te laten doen. Ons in Nederland gevestigde Cultuurfonds ondersteunt verschillende lokale activiteiten. In heel Europa zijn we afhankelijk van lokale gemeenschappen om ons van klanten en werknemers te voorzien. We hebben veel te danken aan deze gemeenschappen en daarom is het niet meer dan logisch dat we iets terugdoen in de vorm van praktische ondersteuning, donaties of sponsoring. Dit is ook in het belang van het bedrijf, want zo blijven onze klanten loyaal en ontwikkelen we een sterke band met de lokale gemeenschap. In Nederland ondersteunen we maatschappelijke, culturele en andere niet-commerciële projecten via ons Cultuurfonds. De bijdragen die dit fonds levert variëren van een paar honderd tot enkele duizenden euro s en gaan naar projecten zoals het renoveren van een middeleeuwse kerk, het sponsoren van het popfestival Eemspop of de aanschaf van een digitaal schoolbord voor een lokale school. De RWE Youth Foundation is een initiatief dat jongeren met een achterstand helpt en blijvend ondersteunt. Door samen te werken met gevestigde lokale partners wil deze stichting voor komen dat een kwetsbare groep kinderen en jongeren in een neerwaartse spiraal van verwaarlozing terechtkomt, wat dikwijls leidt tot armoede en sociale uitsluiting. Ons I can do it! -project moedigt jongeren met weinig scholing aan om een stageplaats te zoeken. We helpen jongeren ook op andere wijzen, bijvoorbeeld door lespakketten aan te schaffen voor gebruik in het voortgezet en hoger beroepsonderwijs. We doen ook veel voor andere leeftijdsgroepen en doelgroepen in de maatschappij, zowel in Europa als daarbuiten. Om enkele voorbeelden te geven: Samen met lokale overheden in Groot-Brittannië proberen we door middel van ons Health Through Warmth -programma de effecten van fuel poverty (wanneer meer dan 10 % van het inkomen opgaat aan de energierekening) onder met name ouderen te bestrijden. We moedigen onze werknemers aan vrijwilligerswerk te doen in hun buurt. We ondersteunen acties van onze werknemers die geld inzamelen voor goede doelen. We zijn een van de oprichters van de e8-groep van internationale nutsbedrijven, die willen zorgen voor een duurzame energievoorziening aan ontwikkelingslanden. RWE helpt kinderen en jongeren hun talenten optimaal te benutten.

15 04. WE ZORGEN VOOR INTEGRATIE EN WERKGELEGENHEID, NIET ALLEEN VOOR GOEDKOPE EN BETROUWBARE STROOM.

16 30 GOED VOOR DE ECONOMIE GOED VOOR DE ECONOMIE 31 ER ZIJN VEEL REDENEN OM IN NEDERLAND TE INVESTEREN. ONS BEDRIJF IN NEDERLAND. Nederland speelt een cruciale strategische rol in de toekomst van RWE. Ons belangrijkste bedrijfsonderdeel in Nederland is RWE Energy Nederland NV, oftewel REN. Nederland speelt een sleutelrol in onze plannen om één van de grootste en meest toonaangevende energiebedrijven in Europa te worden. Ons bedrijfsmodel is gericht op verticale integratie, wat betekent dat we betrokken zijn bij elk onderdeel van het proces: het winnen van energie bij de bron, de omzetting in elektriciteit en vervolgens de distributie van stroom, gas en warmte naar de huizen en bedrijven van onze klanten. Ons motto luidt: The energy to lead. Dat betekent dat we de eerste willen zijn in het zetten van een aantal belangrijke stappen, zoals de stap richting duurzaamheid en het nemen van onze verantwoordelijkheid voor de invloed die wij hebben op de maatschappij en het milieu. Gascompressie installatie van RWE Nederland speelt in Europa een belangrijke rol op het gebied van gas en het land heeft een aantal uitstekende verbindingen met omliggende Europese landen. Het uitbreiden van onze activiteiten in Nederland maakt het straks veel eenvoudiger om gas en elektriciteit te transporteren tussen onze verschillende Europese vestigingen, waaronder die in Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland is wat dat betreft de missing link in de keten die loopt vanuit Hongarije en Slowakije via Duitsland naar Groot-Brittannië. Het vereenvoudigen van de Europese transportmogelijkheden voor gas en elektriciteit biedt ons de gelegenheid te profiteren van de fluctuaties in vraag en aanbod in verschillende landen. Voor Nederland heeft dit ook voordelen: een grotere afzetmarkt voor de energie die het produceert en een lagere prijs wanneer het energie moet inkopen op momenten van grote vraag. In de Benelux heeft RWE haar hoofdkantoor in Hoofddorp. Daarnaast hebben we kantoren in Helmond en Groningen. We behoren nu al tot de vijf grootste Nederlandse energiebedrijven en voorzien huishoudens en meer dan bedrijven van ruim 3 miljard kubieke meter gas en 1 terawattuur (TWh) elektriciteit. We zijn al hard bezig met het realiseren van onze plannen om in Nederland te investeren en uit te breiden. RWE heeft aanvragen ingediend voor de bouw van twee offshore windmolenparken ver uit de kust die samen goed zijn voor de opwekking van MW aan stroom. Dat komt neer op ruim 10 % van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte en is een derde van het streefcijfer van de Nederlandse overheid voor het aandeel windenergie in Op dit moment wordt in Nederland slechts 228 MW opgewekt met behulp van windmolens. Vergunningen voor de bouw van onze windmolenparken zullen naar verwachting in 2010 of 2011 worden verstrekt. In 2012 zal de energiecentrale die RWE gaat bouwen in de Groningse Eemshaven volledig in bedrijf zijn. Deze centrale zal ongeveer 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens van stroom kunnen voorzien. De bouw van deze centrale is een belangrijke stap in de vernieuwing van verouderde elektriciteitscentrales in Nederland. Bovendien zal deze centrale geen last hebben van grote schommelingen in de prijs van aardgas, wat gunstig is voor de consument. In de Eemshaven zal men voor de productie van stroom gebruikmaken van een mengsel van steenkool en bio massa. Deze geavanceerde energiecentrale wordt bovendien capture ready opgeleverd, wat betekent dat de centrale geschikt is om in de toekomst CO 2 af te vangen en op te slaan. De centrale in de Eemshaven zal voor 10 % elektriciteit produceren uit biomassa, in een vorm die voldoet aan de duurzaamheidseisen van de Nederlandse overheid. Met 160 MW zal het één van de grootste biomassacentrales ter wereld worden. Voor de aanlevering van biomassa is RWE een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Staatsbosbeheer. Op het hoogtepunt van de bouwactiviteiten zullen mensen op de bouwplaats aan het werk zijn. Van de ruim 2 miljard euro die we in het project investeren, zal naar schatting meer dan 200 miljoen euro ten goede komen aan lokale bedrijven. Wanneer de bouw voltooid is, levert de elektriciteitscentrale meer dan 350 full time banen op. Naast de bouw van de centrale in de Eemshaven wil RWE in samenwerking met TenneT een hoogspanningsverbinding aanleggen tussen Duitsland en Nederland. Deze interconnector zal de Nederlandse capaciteit met nog eens MW doen toenemen. In juli 2008 heeft RWE het bedrijf Powerhouse overgenomen. Powerhouse is een in Nederland gevestigd handelsplatform voor elektriciteit. Deze overname heeft een nieuwe, duurzame dimensie toegevoegd aan ons bedrijf. Powerhouse biedt ondernemers de mogelijkheid om een overschot aan zelf opgewekte energie bijvoorbeeld uit de verwarming van kassen te leveren aan het lokale elektriciteitsnetwerk. Deze stroom zal het basisvermogen van de elektriciteitscentrales aanvullen en maakt de milieuvriendelijke opwekking van energie met behulp van warmtekrachtkoppeling (WKK) aantrekkelijker. Dat leidt vervolgens weer tot een efficiënter gebruik van aardgas voor verwarming en gebruik in centrales.

17 32 GOED VOOR DE ECONOMIE GOED VOOR DE ECONOMIE 33 DUURZAME GROEI EN RENDEMENT. RWE heeft voor Nederland een lange termijn strategie ontwikkeld die vooral gebaseerd is op continuïteit en het doen van nieuwe investeringen. Wij weten waar we goed in zijn: elektriciteit en gas. Daarom gaan we samen met bedrijven die passen in onze visie en strategie voor de toekomst. Onze investeringen in Nederland zijn dan ook gericht op de lange termijn. De bedrijven waarin we investeren presteren optimaal wanneer ze hun nationale karakter behouden en beleidsmatige continuïteit verzekerd is. Het is ons doel een grote rol te gaan spelen op de Nederlandse energiemarkt. We zijn geïnteresseerd in rendement over een langere periode. We beschikken over vakbekwaam en ervaren technisch personeel dat ervoor zal zorgen dat ook onze bestaande energiecentrales beter en zuiniger zullen worden. De kosten voor de bouw van nieuwe centrales kunnen we in de hand houden doordat we al veel kennis en ervaring op dat gebied in huis hebben. RWE investeert in efficiëntere manieren van energieopwekking. Hoe realiseert RWE een hogere efficiëntie? Eén van de belangrijkste middelen hiertoe is het doen van investeringen. Tussen 2008 en 2012 investeren we meerdere miljarden euro in de vervanging van oude centrales. We werken aan een elektriciteitscentrale die werkt bij een temperatuur van 700 C, wat het rendement verhoogt tot 50 % en tot een forse besparing van brandstof en een behoorlijke vermindering in schadelijke uitstoot leidt. We onderzoeken daarnaast hoe kleine, gedecentraliseerde energiecentrales in het grote netwerk kunnen worden opgenomen. En we steken veel tijd en geld in het ontwikkelen van een economisch haalbare manier om de stroom die wordt opgewekt met behulp van windenergie waarvan het aanbod onvoorspelbaar fluctueert op te slaan. We hebben hiervoor enkele miljoenen euro s bijgedragen aan een nieuw, vierjarig onderzoeksprogramma van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit helpt ons bij het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe technologieën. Biogasinstallatie van RWE in Neurath, Duitsland

18 05. WE HEBBEN THE ENERGY TO LEAD. MAAR WE HEBBEN OOK DE ENERGIE OM UW PARTNER TE WORDEN.

19 36 MEER INFORMATIE OVER RWE MEER INFORMATIE OVER RWE 37 ONZE STRATEGIE. ONZE STRUCTUUR. We willen groeien door nieuwe markten te betreden en samenwerkingsverbanden aan te gaan met bedrijven die onze bestaande activiteiten aanvullen. We zijn sterk vertegenwoordigd op alle niveaus van de energievoorzieningketen, van de winning van grondstoffen tot de opwekking en distributie van elektriciteit. Het is ons doel om als RWE een leidende en toonaangevende speler op de Europese energiemarkt te blijven. We willen dit bereiken door ons sterk te richten op onze kernactiviteiten elektriciteit en gas, door samenwerkingsverbanden aan te gaan, met bedrijven samen te gaan en door ons te profileren als een bedrijf dat innovatief is en bovengemiddeld presteert. Kortom, door een bedrijf te zijn met The energy to lead. Onze groeistrategie heeft alles te maken met internationale expansie. Onze basis is Duitsland en we spelen inmiddels ook een zeer belangrijke rol op de Britse energiemarkt. We groeien snel in Nederland en Midden- en Oost-Europa. Daarnaast werken we aan uitbreidingsmogelijkheden in Zuidoost-Europa, Turkije en Rusland. Om deze groei te realiseren zijn we actief op zoek naar energiebedrijven waarvan de expertise en de middelen een aanvulling vormen op RWE. Ons beleid is er in dit kader op gericht het nationale karakter van onze partners te behouden en de beleidsmatige continuïteit te garanderen, waardoor we ten volle kunnen profiteren van de lokaal aanwezige kennis. RWE heeft een duidelijke toekomstvisie een toekomst waarin onze naam niet alleen staat voor competentie en kracht, maar ook voor dynamiek, innovatie en leiderschap. Dit betekent dat we onze verantwoordelijkheid als energieproducent serieus nemen. We willen energie produceren die zowel milieuvriendelijk als duurzaam is en investeren daarom fors in het verhogen van het rendement van onze conventionele energiecentrales, in de ontwikkeling van duurzame energiebronnen én in de bouw van nieuwe centrales. In heel Europa voorzien we 20 miljoen klanten van elektriciteit. Aardgas maakt in toenemende mate deel uit van onze activiteiten. We beheren een transportnetwerk voor aardgas met een totale lengte van km en voorzien 10 miljoen klanten in heel Europa van gas. We bezitten tevens eigen, onafhankelijke gas- en olievoorraaden in Europa en Noord-Afrika, die momenteel het equivalent van 37 miljoen vaten aan olie en gas produceren. We zijn ook voort durend op zoek naar nieuwe energievoorraden. Diversificatie is belangrijk om de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen. Zo investeren we in Excelerate, de Amerikaanse specialist in transport en verwerking van vloeibaar aardgas (LNG). We nemen deel aan het Nabucco-project voor de aanleg van een pijpleiding van het gebied rondom de Kaspische Zee naar Europa. De realisatie hiervan zal een belangrijke bijdrage leveren aan de leveringszekerheid in Europa. Nieuwe gasvoorraden worden toegankelijk voor Europese consumenten en dat stimuleert de concurrentie op de internationale gasmarkt. De Nabucco-gaspijpleiding zal ruim km lang zijn en van Turkije via Bulgarije, Roemenië en Hongarije naar Oostenrijk lopen. De pijpleiding zal de aanzienlijke voorraden aardgas uit onder andere het Kaspische regio, het Nabije- en Midden-Oosten toegankelijk maken voor de Europese markt. RWE is een beursgenoteerd bedrijf met een notering aan de beurs in Frankfurt. Van de circa 562* miljoen aandelen, is 84 % in handen van institutionele beleggers. Daarvan is 15 % in eigendom van een holding die verschillende spaarbanken en publieke aandeelhouders vertegenwoordigt. De overige 16 % is in handen van particulieren en werknemers. De RWE Group is verdeeld in werkmaatschappijen met ieder een eigen werkterrein, zoals de opwekking van elektriciteit, duurzame energie, levering aan particulieren en bedrijven en olie- en gaswinning. Deze acti viteiten worden gecoördineerd door RWE AG dat is gevestigd in Essen, al 110 jaar de thuisbasis van ons bedrijf. Dankzij de verschillende werkmaatschappijen is ons bedrijf vertegenwoordigd op elk niveau van de energievoorzieningketen. Een uitgebalanceerde portefeuille met aandelen in volwassen én zich ontwikkelende markten staat garant voor zowel stabiliteit als forse groei. De Raad van Commissarissen van RWE AG telt twintig leden, waarvan er tien worden benoemd door de aandeelhouders en tien door werknemers van RWE. De Raad van Commissarissen benoemt de Raad van Bestuur, die uit vijf leden bestaat. De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over het bedrijf en wordt voorgezeten door CEO Dr. Jürgen Großmann. * Gegevens dateren van 31 december 2007 RWE is op elk onderdeel van de energievoorzieningketen vertegenwoordigd. Verticale-asturbine van Quiet Revolution, Groot-Brittannië.

20 38 MEER INFORMATIE OVER RWE MEER INFORMATIE OVER RWE 39 WERKMAATSCHAPPIJEN. Zes gespecialiseerde werkmaatschappijen samen geven RWE haar unieke, sterke positie in de energiesector. RWE DEA RWE Power RWE Innogy RWE Supply & Trading RWE Energy RWE npower (Groot-Brittannië)? Dit bedrijfsonderdeel is gespecialiseerd in de internationale exploratie en productie van olie en gas. RWE Dea beheert productie-installaties in Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Denemarken en Egypte. Het maakt gebruik van geavanceerde boorinstallaties, beheert grote ondergrondse gasopslagplaatsen in Beieren en heeft vergunningen voor ontginning in Algerije, Libië, Mauretanië en Polen. RWE Dea heeft haar hoofdkantoor in Hamburg en maakt gebruik van de expertise en ervaring die RWE in de loop van haar lange geschiedenis heeft opgedaan. De geologische kennis en ervaring waarover het bedrijf beschikt maken het tot een be-langrijke speler op de groeiende aardgasmarkt. Zowel nationaal als internationaal werkt het bedrijf samen met een breed scala aan andere organisaties. In 2007 produceerde RWE Dea het equivalent van 37 miljoen vaten aan olie en gas. Het streefcijfer voor 2012 is 75 miljoen vaten. Eind 2007 had het bedrijf het equivalent van miljoen vaten aan gas- en olievoorraden en -bronnen ontdekt. RWE Dea neemt een vooraanstaande positie in op het gebied van veiligheid en bescherming van het milieu. Deze activiteiten dragen in belangrijke mate bij aan het zeker stellen van de energievoorziening. Dit is het bedrijfsonderdeel verantwoordelijk voor de productie van energie in Europa. RWE Power wekt energie op uit een aantal verschillende bronnen, waaronder nucleaire, bruinkool, steenkool en gas. In een aantal van onze bruin- en steenkoolcentrales gebruiken we tevens een speciale brandstof uit afvalproducten die tot 10 % van onze ruwe grondstoffen kan vervangen. Met deze verscheidenheid aan energiebronnen kan RWE Power zijn klanten leveringszekerheid bieden: betrouwbaar, milieuvriendelijk en voor een goede prijs. Het bedrijf, de dochtermaatschappijen en aange - s loten bedrijven hebben circa hooggeschoolde werknemers in dienst. In 2007 werd een omzet behaald van 16,6 miljard euro. Dat is een substantiële bijdrage aan de RWE Group en maakt RWE Power tot één van de grootste Europese productiebedrijven voor energie. Het geïnstalleerd vermogen van de RWE Group is 33,5 gigawatt (GW). Jaarlijks produceert het bedrijf meer dan 179 TWh aan stroom dat is 30 % van de totale hoeveelheid elektriciteit die in Duitsland geproduceerd wordt en ongeveer 6 % van de totale Europese productie. RWE houdt zich al sinds 1906 bezig met de opwekking van duurzame energie toen ons eerste waterkrachtprogramma van start ging. Op dit gebied nemen we nog altijd een vooraanstaande positie in. In februari 2008 hebben we al onze expertise op het gebied van duurzame energie verenigd in een nieuw bedrijf, RWE Innogy. Hier plannen, bouwen en beheren we duurzame energiecentrales die gebruikmaken van wind, biomassa en waterkracht. Deze centrales wekken inmiddels al 1,2 GW aan stroom op en de geplande uitbreidingen zullen daar nog eens 0,3 GW aan toevoegen. RWE Innogy wil zijn duurzame energiecapaciteit in Europa opschroeven tot MW in Deze uitbreiding zal zich richten op windenergie, zowel offshore als onshore en zal parallel de capaciteit voor de opwekking van energie uit biomassa- en waterkracht vergroten. Daarnaast werkt het bedrijf aan innovaties op het gebied van geothermische-, golf- en getijdenenergie. RWE Innogy is altijd op zoek naar nieuwe innovaties, niet alleen via de klassieke weg van Research & Development, maar ook door te investeren in nieuwe, veelbelovende technologiebedrijven. RWE Supply & Trading is één van de grootste Europese handelaars in energie en grondstoffen. Het bedrijf combineert lange termijn leveringscontracten met het inzetten van innovatieve strategieën. RWE Supply & Trading vormt de schakel tussen RWE en de internationale energiemarkt. Het handelt voor eigen rekening en zet zijn expertise in om de activa van de RWE Group te optimaliseren. Dat maakt het tot het middelpunt van de RWE Group in het beoordelen en optimaliseren van de aanschaf van fossiele brandstoffen, het beheer van de energiecentrales en het gebruik van onze activa op gasgebied. Hieronder vallen onder andere opslagmogelijkheden, transportrechten, verdampings installaties voor vloeibaar gas (LNG) en onze deelname in het Nabucco-gaspijpleiding project. RWE Supply & Trading heeft meer dan 700 werknemers van 30 verschillende nationaliteiten in dienst bij zijn vestigingen in Essen, Londen, Swindon en Praag. Het verhandelt per jaar ongeveer TWh aan stroom, zo n 90 miljard kubieke meter gas, meer dan 100 miljoen ton kolen en circa miljoen vaten olie per jaar. Het volume van onze gasvoorziening bedraagt ongeveer 40 bcm per jaar. Dit is het onderdeel van RWE dat onze klanten in continentaal Europa bedient en verantwoordelijk is voor het beheer van ons transportnetwerk. Particulieren, zakelijke en industriële klanten en lokale nutsbedrijven kunnen bij RWE Energy hun zaken voor elektriciteit, gas en water onder één dak regelen. De dochtermaatschappijen RWE Transportnetz Gas GmbH en RWE Transportnetz Strom GmbH, zijn regio-overstijgende beheerders van het gasen elektriciteitsnetwerk en beheren daarnaast de opslag van gas. RWE Energy is gevestigd in Dortmund (Duitsland) en opereert in twaalf regio s in Europa. In 2007 leverde het samen met de dochtermaatschappijen en aangesloten bedrijven voor bijna 168 miljard kilowattuur (kwh) aan elektriciteit aan 15 miljoen klanten en 259 miljard kwh aan gas aan bijna 8 miljoen klanten. RWE Energy heeft werknemers in dienst in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Polen en Nederland. In 2007 genereerde het bedriif een omzet van 28 miljard euro, waarmee het één van de grootste energieleveranciers in Europa is. De marketing- en salesafdeling van RWE Energy kent een efficiënte, gedecentraliseerde structuur, waardoor de verschillende markten en klanten ieder op hun eigen, persoonlijke manier benaderd kunnen worden. Dat betekent direct contact, korte communicatielijnen en lokale expertise. RWE npower is één van de grootste geïntegreerde energiebedrijven in Groot-Brittannië. Het heeft circa medewerkers in dienst en maakt een omzet van ongeveer 9 miljard euro per jaar. Het bedrijf levert ieder jaar 54,7 miljard kwh aan elektriciteit en 55,9 miljard kwh aan gas aan bijna 7 miljoen particuliere en zakelijke klanten. Daarnaast beheert het een flexibele portfolio van meer dan MW, geproduceerd door kolen-, olie-, gas- en een aantal warmtekrachtcentrales. Via RWE Power International verkoopt het bedrijf haar expertise op het gebied van energieopwekking aan andere bedrijven in Europa. npower renewables, onderdeel van RWE Innogy, loopt in Groot-Brittannië voorop in de ontwikkeling en het beheer van duurzame energie. Het bedrijf beheert meer dan 400 MW aan windenergie, waaronder onshore 18 windmolenparken en het eerste Britse offshore windmolenpark van formaat, North Hoyle, voor de kust van Wales. Daarnaast produceert het 58 MW aan waterkracht. Momenteel wordt samen met een aantal andere partijen gewerkt aan het eerste project voor hydroelektrische energie, dat op de Schotse eilanden gerealiseerd zal worden.

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I Dertien vragen

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I  Dertien vragen RWE Power RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I www.rwe.com CCS Werbeagentur 10/07 Dertien vragen Een nieuwe elektriciteitscentrale op kolen en biomassa in Eemshaven RWE bouwt van 2008 tot 2013 een elektriciteitscentrale

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

Power to gas onderdeel van de energietransitie

Power to gas onderdeel van de energietransitie Power to gas onderdeel van de energietransitie 10 oktober 2013 K.G. Wiersma Gasunie: gasinfrastructuur & gastransport 1 Gastransportnet in Nederland en Noord-Duitsland Volume ~125 mrd m 3 aardgas p/j Lengte

Nadere informatie

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Persinformatie Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Mario Mehren: strategie Wintershall blijkt succesvol 2 juni 2015 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Bron 1: Elektrische auto s zijn duur en helpen vooralsnog niets. Zet liever in op zuinige auto s, zegt Guus Kroes. 1. De elektrische auto is in

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten.

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten. Ecofys Perskit Ecofys Experts in Energy Inleiding Ecofys is al meer dan 25 jaar een toonaangevend internationaal consultancybedrijf in energie en klimaatbeleid. De visie van Ecofys is "sustainable energy

Nadere informatie

Gas op Maat. Postbus 250, 3190 AG Hoogvliet Rotterdam Telefoon +31(0)

Gas op Maat. Postbus 250, 3190 AG Hoogvliet Rotterdam Telefoon +31(0) Gas op Maat De maatschappij is op weg naar een CO 2 -neutraal energiesysteem. De gassector wil graag bijdragen aan het behalen van deze doelstelling. In de transitieperiode is de rol van aardgas maatwerk:

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014 TenneT als netontwikkelaar op zee NWEA Winddag, TenneT als netontwikkelaar op zee 1. Introductie TenneT als netontwikkelaar 2. Integrale aanpak en netoptimalisatie nodig voor behalen duurzaamheidsdoelstellingen

Nadere informatie

Grootschalige energie-opslag

Grootschalige energie-opslag Er komt steeds meer duurzame energie uit wind Dit stelt extra eisen aan flexibiliteit van het systeem Grootschalige opslag is één van de opties om in die flexibiliteit te voorzien Uitgebreid onderzoek

Nadere informatie

Grootschalige energie-opslag

Grootschalige energie-opslag Er komt steeds meer duurzame energie uit wind Dit stelt extra eisen aan flexibiliteit van het systeem Grootschalige opslag is één van de opties om in die flexibiliteit te voorzien TenneT participeert in

Nadere informatie

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen.

gesprekken te voeren van ondernemer tot ondernemer en verbindingen te leggen. Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg t.g.v. bezoek Duitse handelsdelegatie onder leiding van Minister Bode op 31 oktober 2011, Gasunie Groningen. Dames en heren, Vandaag en morgen wijzen

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Geachte aanwezigen, Noord-Nederland zet stevig in op sterke economische clusters rond agrofood,

Nadere informatie

Mark Frequin. Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken

Mark Frequin. Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken Mark Frequin Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken Energiebeleid: van context tot acties. Mark Frequin Rijks Universiteit Groningen Inhoud 1. Context 2. Richting

Nadere informatie

Nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte. Schone, betrouwbare en betaalbare energie uit kolen en biomassa. Benelux

Nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte. Schone, betrouwbare en betaalbare energie uit kolen en biomassa. Benelux Nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte Schone, betrouwbare en betaalbare energie uit kolen en biomassa Benelux Elektriciteit: behoefte en productie Nederland heeft steeds meer elektriciteit nodig.

Nadere informatie

Naar een hoogefficiënte en duurzame toekomstige energie-voorziening

Naar een hoogefficiënte en duurzame toekomstige energie-voorziening Naar een hoogefficiënte en duurzame toekomstige energie-voorziening J.W. Tolkamp - SOLIDpower 23/01/2017 The research leading to these results has received funding from the European Union s 7 th Framework

Nadere informatie

Bio-energiecentrales Eindhoven

Bio-energiecentrales Eindhoven Bio-energiecentrales Eindhoven Frans Kastelijn Programmamanager Energie Gemeente Eindhoven December 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Duurzame energie en activiteiten op lokaal niveau 3. Bio-energie centrales

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen internationale spelers in de energie branche. Kavels te koop tussen 2.000 en 27.000 vierkante

Nadere informatie

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015 Enexis De veranderende rol van de netbeheerder Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis 12 november 2015 Rol Enexis in de elektriciteitsketen Elektriciteitscentrale voor de opwek van elektriciteit

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Dames en heren, [Inleiding] Mensen die op inspiratie wachten

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Net voor de Toekomst. Frans Rooijers

Net voor de Toekomst. Frans Rooijers Net voor de Toekomst Frans Rooijers Net voor de Toekomst 1. Bepalende factoren voor energie-infrastructuur 2. Scenario s voor 2010 2050 3. Decentrale elektriciteitproductie 4. Noodzakelijke aanpassingen

Nadere informatie

Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie

Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie Vragen Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: 31-1-2017 Tijd: 11:10 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Nadere informatie

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst.

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Duurzame biomassa Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Nuon Postbus 4190 9 DC Amsterdam, NL Spaklerweg 0 1096 BA Amsterdam, NL Tel: 0900-0808 www.nuon.nl Oktober 01 Het groene alternatief Biomassa

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort Historisch perspectief 1945-1970 Keerpunten in de jaren 70 oliecrisis en milieu Tsjernobyl (1986) ramp door menselijke fouten Kyoto protocol (1997) (CO 2 en global warming problematiek) Start alternatieven

Nadere informatie

DE REKENING VOORBIJ ons energieverbruik voor 85 % onzichtbaar

DE REKENING VOORBIJ ons energieverbruik voor 85 % onzichtbaar DE REKENING VOORBIJ ons energieverbruik voor 85 % onzichtbaar Drie scenario s bestaande technologie Netgebonden Infrastructuur: elektriciteit en warmte (gas) Actuele gegevens van 2012 vertaald naar 2035

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

Mondiale perspectieven voor energie, technologie en klimaatbeleid voor 2030 KERNPUNTEN

Mondiale perspectieven voor energie, technologie en klimaatbeleid voor 2030 KERNPUNTEN Mondiale perspectieven voor energie, technologie en klimaatbeleid voor 2030 KERNPUNTEN Referentiescenario De WETO-studie (World Energy, Technology and climate policy Outlook 2030) bevat een referentiescenario

Nadere informatie

Smart Grid. Verdiepende opdracht

Smart Grid. Verdiepende opdracht 2015 Smart Grid Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel leer je meer over het onderwerp Smart Grid. Pagina 1 Inhoud 1. Smart Grid... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3 Verwerking... 8 Pagina

Nadere informatie

16% Energie van eigen bodem. 17 januari 2013

16% Energie van eigen bodem. 17 januari 2013 16% Energie van eigen bodem 17 januari 2013 Inhoud Klimaatverandering Energie in Nederland Duurzame doelen Wind in ontwikkeling Northsea Nearshore Wind Klimaatverandering Conclusie van het IPCC (AR4, 2007)

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Feeding the world with solar power.

Feeding the world with solar power. Feeding the world with solar power. inteqnion-solar.com Zonne-energie. Duurzame energiebron van de toekomst. De markt voor energievoorziening is volop in beweging. Fossiele brandstoffen als gas en olie

Nadere informatie

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam:

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam: Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische reststromen en frituurvet geen bruikbare energie

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zonne-energie

Ontwikkelingen Zonne-energie Ontwikkelingen Zonne-energie : Energieke Samenleving onderweg naar morgen Bert Bakker NIEUW: Bezuidenhoutseweg 50 2594 AW Den Haag 070 3040114 De oorsprong van (duurzame) energie De zon als energieleverancier

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen nationale en internationale spelers uit de energiebranche met kavelmogelijkheden tussen de 2.000 en 27.000

Nadere informatie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Een leader in windenergie in België We houden momenteel 53 windmolens draaiende. In 2004 bouwde Luminus haar eerste windmolenpark in Villers-le-Bouillet.

Nadere informatie

Energiemarkt moet op de schop

Energiemarkt moet op de schop jeroen de haas Energiemarkt moet op de schop De liberalisering van de Europese energiemarkt heeft niet goed uitgewerkt voor Nederland, zegt Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco. Zitten we straks

Nadere informatie

Windenergie in Utrecht

Windenergie in Utrecht Windenergie in Utrecht J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

Raedthuys beschikt over het Milieukeur groene elektriciteit, zie www.milieukeur.nl

Raedthuys beschikt over het Milieukeur groene elektriciteit, zie www.milieukeur.nl Raedthuys gelooft in duurzame energie van Nederlandse bodem. De energie die zijn oorsprong kent in het ontstaan van ons land. Van de innovatieve, ondernemende Hollander die windenergie gebruikte om polders

Nadere informatie

Wat zijn voor Nederland de argumenten voor en tegen CO2-afvang en -opslag (CCS*)?

Wat zijn voor Nederland de argumenten voor en tegen CO2-afvang en -opslag (CCS*)? Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië

Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië Roemenië ligt geografisch gezien in het midden van Europa (het zuidoostelijk deel van Midden-Europa). Het land telt 21,5 miljoen inwoners en

Nadere informatie

Banken ondermijnen de toekomst Over de investerings- en financieringspraktijk van banken in fossiele brandstoffen en duurzame energie

Banken ondermijnen de toekomst Over de investerings- en financieringspraktijk van banken in fossiele brandstoffen en duurzame energie Banken ondermijnen de toekomst Over de investerings- en financieringspraktijk van banken in fossiele brandstoffen en duurzame energie Een samenvatting van de bevindingen voor Nederland van een onderzoek

Nadere informatie

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik ENGIE Infra & Mobility De daad bij het woord, de techniek bij de plannen Over een aantal jaren ziet de energievoorziening in Nederland er geheel anders

Nadere informatie

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie.

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. 2 Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos 3 Een duurzame samenleving staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Een wezenlijke

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

31 mei, 1 & 2 juni 2016. Facts & Figures. Evenementenhal Hardenberg. Hèt platform voor innovatieve projecten en totaaloplossingen

31 mei, 1 & 2 juni 2016. Facts & Figures. Evenementenhal Hardenberg. Hèt platform voor innovatieve projecten en totaaloplossingen Facts & Figures Hèt platform voor innovatieve projecten en totaaloplossingen in de Gas, Wind en Olie industrie Nederland beschikt over veel kennis op het gebied van de Gas, Wind en Olie industrie. Samenwerkingen

Nadere informatie

Windenergie in Steenbergen

Windenergie in Steenbergen Windenergie in Steenbergen J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

Zelf Duurzaam Stroom opwekken

Zelf Duurzaam Stroom opwekken Zelf Duurzaam Stroom opwekken De meest efficiënte thuiscentrale ter wereld Gas wordt stroom Innovatieve Brandstofcel-technologie De BlueGEN wordt op uw gasaansluiting aangesloten en wekt vervolgens stroom

Nadere informatie

Change. Hoe moet het morgen met de energievoorziening? Document. magazine

Change. Hoe moet het morgen met de energievoorziening? Document. magazine Hoe moet het morgen met de energievoorziening? Nederland is verslaafd aan fossiele energie, zeker in vergelijking met landen om ons heen, vertelt Paul Korting, directeur van ECN. Er zijn genoeg scenario

Nadere informatie

E.ON S FOCUS OP NIEUWE ENERGIE VERDIENT NAVOLGING

E.ON S FOCUS OP NIEUWE ENERGIE VERDIENT NAVOLGING E.ON S FOCUS OP NIEUWE ENERGIE VERDIENT NAVOLGING MAARTEN VAN DER KLOOT MEIJBURG Er komt onherroepelijk een aardverschuiving in het energielandschap nu alternatieve energie steeds belangrijker wordt. Het

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

Persdossier. Contact: Meest recente update: 18 oktober 2013

Persdossier. Contact: Meest recente update: 18 oktober 2013 Persdossier Meest recente update: 18 oktober 2013 Contact: Katrien Denef of Ellien Stinissen +32 15 40 41 40 pressbelgium@eneco.com katrien.denef@eneco.com ellien.stinissen@eneco.com Inhoud In het kort

Nadere informatie

Samenvatting voor beleidsmakers

Samenvatting voor beleidsmakers Road book towards a nuclear-free Belgium. How to phase out nuclear electricity production in Belgium? rapport door Alex Polfliet, Zero Emissions Solutions, in opdracht van Greenpeace Belgium Samenvatting

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

Dat kan beter vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Dat kan beter vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82623 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Bio energiecentrales Eindhoven

Bio energiecentrales Eindhoven Bio energiecentrales Eindhoven Frans Kastelijn Projectmanager Gemeente Eindhoven Maart 2009 Inhoudsopgave 1. Duurzame energie op lokaal niveau 2 Activiteiten op lokaal niveau 3. Bio energiecentrales in

Nadere informatie

Connecting the energy

Connecting the energy Connecting the energy Zonne-energie gratis laten gebruiken Energie besparen Softs concept. Een uniek idee Al jaren wordt er gesproken over verduurzaming. Maar woorden omzetten in daden is waar veel initiatieven

Nadere informatie

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Enexis: energie in goede banen Even if you doubt the evidence, providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013.

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013. Speech van Commissaris van de Koningin en voorzitter Raad van Toezicht Energy Valley Max van den Berg, nieuwjaarsreceptie Energy Valley, Groningen, 8 januari 2013 Dames en heren, Allereerst natuurlijk

Nadere informatie

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST E u r o p e s e Commissie INFORMATIESYSTEEM VOOR STRATEGISCHE ENERGIETECHNOLOGIEËN SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST http://setis.ec.europa.eu Europese Commissie Informatiesysteem voor strategische

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen nationale en internationale spelers uit de energiebranche met

Nadere informatie

Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs

Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs Inhoud Introductie Duurzame Energie Koepel en Sector beschrijving

Nadere informatie

Energie Rijk. Lesmap Leerlingen

Energie Rijk. Lesmap Leerlingen Energie Rijk Lesmap Leerlingen - augustus 2009 Inhoudstafel Inleiding! 3 Welkom bij Energie Rijk 3 Inhoudelijke Ondersteuning! 4 Informatiefiches 4 Windturbines-windenergie 5 Steenkoolcentrale 6 STEG centrale

Nadere informatie

Wat vraagt de energietransitie in Nederland?

Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Jan Ros Doel/ambitie klimaatbeleid: Vermindering broeikasgasemissies in 2050 met 80 tot 95% ten opzichte van 1990 Tussendoelen voor broeikasgasemissies Geen

Nadere informatie

De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie

De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie door Adriaan Wondergem 6 october 2010 De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie van 2008 tot 2050. De kernvragen zijn: Hoe ziet een (bijna) CO2-loze

Nadere informatie

Persdossier. Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55

Persdossier. Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55 Persdossier Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55 Inhoud In het kort 3 De toekomst volgens Eneco 4 Duurzaam, Decentraal, Samen 4 Transitie 5 Het huis van de toekomst

Nadere informatie

Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst

Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst Van warme douche, autorit en vliegvakantie tot het verwarmen van ons huis: alles wat we in ons dagelijks leven doen, leidt tot uitstoot van broeikasgassen.

Nadere informatie

6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken

6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken 6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken 6.1 Aanpassingen van de infrastructuur in Nederland De energietransitie kan ingrijpende gevolgen hebben voor vraag en aanbod van energie en voor de netwerken

Nadere informatie

Tuinbouw wil efficiënt omgaan met energie

Tuinbouw wil efficiënt omgaan met energie Tuinbouw wil efficiënt omgaan met energie Handelsplatform, marktplaats voor energie in de tuinbouw De glastuinder van nu is een allround manager die van alle markten thuis moet zijn om zijn bedrijf economisch

Nadere informatie

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid PARTICIPEREN IN WIND windenergie in de Karolinapolder innogy september 2016 Participatie in wind geeft meer draagvlak Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid Mogelijke modellen van participatie

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie 2 Bosch Solar Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

Energie van ons allemaal

Energie van ons allemaal VNO-NCW Themabijeenkomst Energietransitie Michael Fraats Trianel Energie B.V. 28 November 2011 1 Energie van ons allemaal 30-11-2011 2 Energie van ons allemaal is de essentie van Trianel Energie: Gericht

Nadere informatie

Windenergie in de Wieringermeer

Windenergie in de Wieringermeer Windenergie in de Wieringermeer J. H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

Lokale energiecoöperatie

Lokale energiecoöperatie Lokale energiecoöperatie Stuwende kracht achter de de duurzame energietransitie van onderaf 1 Inhoud I. Visie II. De Energie Coöperatie III. Eemflow Energie VOF 2 Van Klimaat beleid naar Energie transitie

Nadere informatie

Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting

Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting DUTCH Wedstrijd Correspondentie en notuleren De wedstrijdtekst bevindt zich in de derde kolom van de lettergrepentabel in art. 19.1 van het Intersteno

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

Persdossier. Persdienst: pressbelgium@eneco.com. Meest recente update: 13 mei 2014. Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75

Persdossier. Persdienst: pressbelgium@eneco.com. Meest recente update: 13 mei 2014. Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75 Persdossier Meest recente update: 13 mei 2014 Persdienst: pressbelgium@eneco.com Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75 Back-up: Vincent De Dobbeleer +32 485 08 37 16 Inhoud In het kort

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op houtenergie

Een nieuwe kijk op houtenergie Een nieuwe kijk op houtenergie HOUT EEN MODERNE ENERGIEBRON AUTHENTIEK EN TOEKOMSTGERICHT In Europa is hout de primaire bron van duurzame energie. Duizenden gezinnen hebben een houtkachel ter beschikking.

Nadere informatie

Aardgas, elektriciteit en diensten

Aardgas, elektriciteit en diensten Panorama Uitgave 2013 Aardgas, elektriciteit en diensten Enovos, één en al energie Enovos is de belangrijkste energieleverancier in een regio die het hart vormt van industrieel Europa en die zich uitstrekt

Nadere informatie

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 De laatste tijd worden we overspoeld door marketing verhalen over de slimme meter en het slimme energienet. Men stelt dat met de komst van de slimme meter

Nadere informatie

Wereldkampioen duurzame energie

Wereldkampioen duurzame energie Wereldkampioen duurzame energie door Enrico Fantoni leestijd: 8 min Uruguay draait voor bijna 100 procent op duurzame stroom. Dat is niet alleen goed voor het milieu, het zorgt ook voor een boost voor

Nadere informatie