HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN."

Transcriptie

1 HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

2

3 RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND?

4 INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner is Goed voor het milieu Goed voor de samenleving Goed voor de economie Meer informatie over RWE Slotwoord van Dr. Jürgen Großmann, CEO van RWE AG

5 01. WIJ ZIJN STERK IN WIND-, BIOMASSA- EN GETIJDENENERGIE. NIET ALLEEN IN KOLEN EN GAS.

6 10 WAAROM RWE EEN GOEDE PARTNER IS WAAROM RWE EEN GOEDE PARTNER IS 11 RWE: EEN GOEDE EN GROENE PARTNER. Een goede partner is iemand waarop u kunt bouwen, iemand die u kunt vertrouwen die uw visie deelt en u helpt uw doelen te bereiken. Deze elementen zijn belangrijk in iedere relatie en geven aan waarom RWE de ideale partner op energiegebied is. De RWE Group is van Duitse origine, maar we zijn er trots op dat we steeds Europeser worden. We zijn één van de grootste en meest toonaangevende elektriciteit- en gasbedrijven in Europa met onder andere dochterbedrijven in Nederland, Groot- Brittannië en Hongarije. Hoewel Duitsland nog steeds onze belangrijkste afzetmarkt is, doen we zaken in tal van Europese landen. Onze omzet bedroeg in ,5 miljard euro, waarvan 17,6 miljard euro buiten Duitsland werd omgezet. Van onze werknemers werkt 40 % buiten Duitsland. Dat zijn de cijfers van onze onderneming. Maar achter deze cijfers schuilt een geavanceerd bedrijf met een duidelijke toekomstvisie. Wist u bijvoorbeeld dat we ons sterk maken voor de ontwikkeling van duurzame energie en dat het meest geavanceerde onderzoek hiernaar deels in Nederland plaatsvindt? Zoals u in deze brochure kunt lezen, staan milieuvriendelijke manieren van energieopwekking centraal in ons beleid, naast het helpen van onze klanten om zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie. We maken ons bovendien sterk om de Europese energievoorziening in de toekomst zeker te stellen. Natuurlijk kan een bedrijf alleen een goede partner zijn als het zich ook écht om mensen bekommert zowel op de werkvloer als daarbuiten. Wij doen dit door te investeren in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers en door bij te dragen aan liefdadigheidsinstellingen en andere goede doelen. Bovendien geven we onze partners de ruimte. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat bedrijven waar RWE samen mee is gegaan, zoals npower in Groot-Brittannië, zonder uitzondering hun nationale karakter hebben behouden en tot op grote hoogte bestuurlijk onafhankelijk zijn. In deze brochure wordt uiteengezet waarom verdere uitbreiding en nieuwe investeringen van RWE in Nederland gunstig zijn voor zowel het milieu, de economie als de maatschappij. Na het lezen van deze brochure, bent u het hopelijk met ons eens dat RWE inderdaad de ideale partner is. Milieuvriendelijke energieopwekking staat centraal in het beleid van RWE. Het offshore windmolenpark van RWE in North Hoyle, Groot-Brittannië.

7 02. WE KUNNEN DE UITSTOOT VAN CO VANDAAG NOG ² VERMINDEREN. WAAROM WACHTEN TOT MORGEN?

8 14 GOED VOOR HET MILIEU GOED VOOR HET MILIEU 15 HOE WE HET MILIEU BESCHERMEN: ONZE INZET VOOR EEN GROENERE TOEKOMST. RWE zet zich al meer dan een eeuw in voor het gebruik van duurzame energiebronnen. Ook in de toekomst blijft milieubescherming bovenaan onze agenda staan. We hebben grote plannen om onze capaciteit in duurzame energie fors uit te breiden. De milieuprestaties van energiebedrijven staan nu meer dan ooit in de schijnwerpers, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Bij RWE zijn we blij met deze ontwikkeling. Wij vinden het vanzelfsprekend dat de bescherming van het milieu een centrale plaats in onze activiteiten inneemt. We laten ons daarbij leiden door drie uitgangspunten: het uitbreiden van duurzame energiecapaciteit, het verhogen van het rendement van energieopwekking en het terugdringen van CO 2 -uitstoot. RWE houdt zich al meer dan 100 jaar bezig met de opwekking van duurzame energie. Ons eerste waterkrachtprogramma ging van start in 1906 en we zijn blijven investeren in duurzame technologie. In de komende jaren streven we naar een sterke en duurzame groei. Aan het begin van 2008 had RWE een duurzame energiecapaciteit van megawatt (MW). We streven ernaar dat cijfer in 2012 meer dan verviervoudigd te hebben tot meer dan MW. In 2020 hopen we meer dan MW te produceren uit duurzame energiebronnen. Om deze doelen te bereiken, zullen we tot 2012 ongeveer één miljard euro per jaar investeren. RWE houdt zich al meer dan honderd jaar bezig met de opwekking van duurzame energie.

9 16 GOED VOOR HET MILIEU GOED VOOR HET MILIEU 17 WE INVESTEREN IN EEN BREED SCALA AAN DUURZAME ENERGIEBRONNEN. HET VERHOGEN VAN HET RENDEMENT HELPT HET MILIEU TE BESCHERMEN. We beschikken over de middelen en de kennis om op commerciële schaal duurzame energieprojecten van hoge kwaliteit te ontwikkelen, te bouwen en uit te voeren. We kijken ook naar manieren waarop energie bespaard kan worden, bijvoorbeeld door e-mobility (elektromobiliteit). Het verhogen van rendement bij de opwekking van energie is essentieel voor het terugdringen van CO 2 -uitstoot. Het zorgt er bovendien voor dat energie betaalbaar blijft voor onze klanten. Elektrische auto: RWE loopt voorop in de ontwikkeling van milieuvriendelijke transportmethoden. Windenergie is de drijvende kracht achter ons duurzame energieprogramma. Door de stijgende brandstofprijzen enerzijds en verhoging van het rendement van windmolens anderzijds wordt deze vorm van energieopwekking steeds interessanter. We zijn in heel Europa bezig nieuwe onshore windmolenparken te ontwikkelen. Bovendien zijn we één van de belangrijkste spelers in de snel groeiende markt van de offshore windenergie. RWE heeft recent een aandeel genomen in Quiet Revolution, een Britse leverancier van duurzame energie die gespecialiseerd is in kleine windturbines met een verticale as. Deze turbines zijn zeer geschikt om in te zetten in stedelijke gebieden. We zijn ook bezig met snelle uitbreiding van onze biomassa- en waterkrachtcapaciteit en werken tegelijkertijd aan innovaties op het gebied van getijden- en geothermische energie. Een aanzienlijk deel van onze investeringen in de ontwikkeling van duurzame energie vindt plaats in Nederland. We willen met onze windparken als De Ruyter en Tromp het grootste Nederlandse bedrijf voor offshore windenergie worden. Onze elektriciteitscentrale in de Eemshaven zal energie produceren uit kolen en biomassa. Om deze cen trale nog efficiënter te maken hebben we geïnvesteerd in de Nederlandse firma Topell, dat een baanbrekend proces heeft ontwikkeld voor het omzetten van biomassa in zogenaamde biocoal pellets, die gebruikt kunnen worden als brandstof voor de centrale. In september 2008 lanceerden we het e-mobility Berlin -project (elektromobiliteit). Dit samenwerkingsverband met autofabrikant Daimler AG zal het grootste project ter wereld op het gebied van elektrische auto's worden. E-mobility wordt ook gesteund door de Duitse overheid. Daimler levert meer dan honderd elektrische auto's van Mercedes-Benz, terwijl RWE de technologie en de expertise levert en het systeem beheert om de wagens op te laden. Op deze manier willen we de standaard zetten voor een duurzaam en milieuvriendelijk mobiliteitsnetwerk voor de toekomst. Onze inspanningen om het rendement van elektriciteitscentrales te verhogen zijn een centraal onderdeel in ons duurzame innovatieprogramma. Tussen 2008 en 2012 gaan we meerdere miljarden euro investeren in de vervanging van oude centrales. Dit is onderdeel van een overkoepelend investeringsprogramma van zo n 30 miljard euro, het grootste uit onze geschiedenis. Dit programma zorgt ondermeer voor kolencentrales die een derde minder kolen verbruiken dan hun voorgangers. Daarnaast onderzoeken we nieuwe mogelijkheden om energie op te slaan, wat de economische attractiviteit van duurzame energiebronnen zoals windenergie waarvan het aanbod sterk wisselt zal Hypermoderne windturbine vergroten. We ontwikkelen ook decentrale productiecapaciteit in uiterst efficiënte centrales die gebruik maken van warmtekrachtkoppeling (WKK). Naast het verbeteren van bestaande technieken richten we ons ook op nieuwe technologieën voor de toekomst. We werken aan vele innovaties op het gebied van duurzame energie en zijn een toonaangevende speler in het onderzoek naar de afvang en opslag van CO 2 (CCS). Dit onderzoek is essentieel om met CCS de invloed van ook het toekomstige gebruik van fossiele brandstoffen op het klimaat te beperken. Getijdenenergie

10 18 GOED VOOR HET MILIEU GOED VOOR HET MILIEU 19 TERUGDRINGEN VAN CO ² -UITSTOOT. Wanneer het aankomt op het terugdringen van CO2-uitstoot is ons motto geen woorden, maar daden. We zijn goed op weg naar ons doel: een substantiële vermindering van onze CO 2 -uitstoot in We werken ook hard aan nieuwe technologieën voor de afvang en opslag van CO 2. Voor ons is het terugdringen van CO 2 -uitstoot geen verplicht nummer. Integendeel, het is de kern van ons beleid en we hebben gedetailleerde plannen ontwikkeld om onze uitstoot terug te dringen. Deze plannen hebben als positief neveneffect dat ze ons rendement verbeteren en het energieverbruik verminderen. De ontwikkeling en bouw van nieuwe, schonere centrales en aanzienlijke investeringen in duurzame energie zijn belangrijke speerpunten in ons beleid. Hiermee lopen we voorop in onze bedrijfstak. Maar we hoeven niet tot 2020 te wachten om te kunnen profiteren van de resultaten. De snelle reductie van onze CO 2 -uitstoot is ten dele toe te schrijven aan het Clean Development Mechanism en Joint Implementation Programme van het Kyoto-protocol. Hierdoor zijn we in staat de uitstoot van bedrijven en particulieren in bijvoorbeeld Rusland en Oost-Europa, terug te dringen. We financieren diverse projecten, waardoor de hoeveelheid broeikasgassen die in de atmosfeer terechtkomt veel sneller afneemt dan RWE alleen zou kunnen bewerkstelligen. Op dit moment werken we intensief samen met gerenommeerde, internationale partners om nieuwe methoden voor de afvang van CO 2 te ontwikkelen. We werken in Noord-Nederland bijvoorbeeld samen met Gasunie en de Rijksuniversiteit Groningen om afvan g- en transportmogelijkheden voor CO 2 te ontwikkelen. Dit zal resulteren in de bouw van één van de eerste installaties ter wereld die vele huishoudens zal kunnen voorzien van 'CO 2 -vrije' elektriciteit. In Duitsland investeert RWE 1 miljard euro om een nieuwe elektriciteitscentrale van 450 MW te bouwen waarbij alle CO 2 kan worden afgevangen en opgeslagen. Deze centrale zal eind 2014 in gebruik worden genomen. Ons bedrijf voelt op ieder gebied waarin zij actief is de noodzaak het milieu te beschermen: van onderzoek naar geavanceerde technologieën om het milieu te beschermen tot zorg voor de natuur rondom onze centrales en vestigingen. Ook op dit vlak kunt u op onze inzet en toewijding vertrouwen. RWE zet haar expertise in om de uitstoot van CO 2 snel te verminderen. Wervelbed-drooginstallatie die restwarmte gebruikt in Niederaußem, Duitsland.

11 03. WE ZORGEN VOOR DE SAMENLEVING, NIET ALLEEN VOOR NIEUWE TECHNOLOGIE.

12 22 GOED VOOR DE SAMENLEVING GOED VOOR DE SAMENLEVING 23 GOED VOOR DE SAMENLEVING. PRAKTIJKVOORBEELD: NPOWER IN ENGELAND. Bedrijven die zich aansluiten bij de RWE Group behouden hun nationale karakter en blijven tot op grote hoogte bestuurlijk onafhankelijk, terwijl ze profiteren van de investeringen en kennisoverdracht die RWE mogelijk maakt. Het verhaal van npower: Britain s Brightest Energy Company. Het is geen geheim dat RWE een ambitieuze groeistrategie nastreeft. De overname van Europese energiebedrijven vervult hierin een sleutelrol. Wij zijn ervan overtuigd dat dit beleid het beste is voor ons bedrijf en uiteindelijk zal resulteren in een stabiele Europese energiemarkt, dankzij betere integratie en schaalvoordelen. Onze ambitieuze aanpak wordt gekenmerkt door klantgerichtheid en vooruitstrevendheid. Iedere overname die wij doen is bedoeld om onze kernactiviteiten te versterken. We streven er dan ook zonder uitzondering naar de bedrijven waarmee we samengaan te laten groeien door middel van investeringen en kennisoverdracht. Het is in ons belang nauw samen te werken met de werknemers van deze bedrijven en de lokale gemeenschap waarin we actief zijn. Deze aanpak heeft zich voor ons bedrijf bewezen in heel Europa. De bedrijven waarmee wij samengaan behouden hun nationale karakter en blijven tot op grote hoogte bestuurlijk onafhankelijk. Voorbeelden bij uitstek zijn te vinden in Hongarije, waar we eigenaar zijn van de regionale elektriciteitsbedrijven ELMÜ en ÉMÀSZ en energiebedrijf MÀTRA; in Oostenrijk, waar RWE een minderheidsbelang heeft in Kelag; en in Groot-Brittannië, waar we eigenaar zijn van npower. Ondanks het feit dat deze bedrijven integraal onderdeel uitmaken van de RWE Group, beschikken ze over een grote mate van onafhankelijkheid en worden ze door hun klanten gezien als Hongaars, Oostenrijks en Brits. Een overname door RWE zou in Nederland betekenen dat wij: de nationale identiteit van een onderneming respecteren; lokale besluitvorming faciliteren en aanmoedigen; de bestaande overeenkomsten met werknemers respecteren; nauw samenwerken met lokale bestuurders en vakbonden; investeren in scholing en professionele ontwikkeling; een goede en betrouwbare partner zullen zijn voor de lokale gemeenschap en overheid. Toen RWE in 2002 npower overnam, behoorde dit bedrijf al tot de grootste energieleveranciers van Groot-Brittannië. In de drie jaar die daaraan vooraf gingen, had het bedrijf zich van een onderdeel van de National Power Group ontwikkeld tot een onafhankelijk bedrijf met een sterke ondernemerscultuur. Alison Cole stond aan het hoofd van de persafdeling ten tijde van de overname en is nu Director of Communications bij npower. Vóór 2002 hebben we onze consumenten afzetmarkt in hoog tempo weten te vergroten door middel van overnames. We hebben ook zeer snel onze naamsbekendheid weten te vergroten, onder meer door het sponsoren van cricket. Ik denk dat RWE wel wist dat ze een bedrijf met een sterk management team overnamen dat over een duidelijke toekomstvisie voor de Britse markt beschikte, aldus Alison. Zes jaar na dato is zichtbaar dat de overname door RWE de positie van npower als grootste Britse energiebedrijf alleen maar heeft versterkt. Onder leiding van CEO Andrew Duff ook vóór de overname in 2002 al lid van de Raad van Bestuur heeft het bedrijf de ondernemingszin uit de vroege jaren met succes weten te combineren met de technische en bedrijfsmatige expertise van RWE. De financiële slagkracht van de RWE Group heeft ook een enorme impact gehad doordat npower hierdoor in staat werd gesteld te investeren in belangrijke vernieuwingen en de uitbreiding van de productiecapaciteit in Groot-Brittannië. npower heeft nu 1,5 miljard pond gereserveerd om nieuwe gascentrales te bouwen bij Staythorpe (Nottinghamshire) en Pembroke (Wales) en er zitten ook nog andere plannen in de pijplijn. En hoe staat het met de bedrijfscultuur? Volgens Alison Cole zijn werknemers er trots op dat ze bij de RWE Group horen, maar is npower tegelijkertijd nog altijd een uitermate Brits bedrijf, zowel in de ogen van klanten als van de werknemers. Ook heeft het bedrijf sterk kunnen profiteren van de uitwisseling van kennis met de RWE Group. Één van de meest waardevolle aspecten van de samenwerking met RWE is de verbreding van onze technische vakkennis, vertelt Alison. Onze technische specialisten kunnen informatie en vakkennis uitwisselen met collega s die in andere delen van het bedrijf werken. Dat is een enorm commercieel voordeel, dat we zonder die overname niet gehad zouden hebben.

13 24 GOED VOOR DE SAMENLEVING GOED VOOR DE SAMENLEVING 25 WERKEN BIJ RWE: ONZE MENSEN ZIJN ONZE KRACHT. Een goed geschoold en divers personeelsbestand is van cruciaal belang voor het succes van RWE. Onze programma s voor werknemers zorgen ervoor dat onze mensen het beste uit zichzelf en hun carrière kunnen halen. Het bedrijf profiteert wederom van hun kennis en loyaliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat werknemers productiever zijn wanneer ze goed geschoold zijn, een veilige werkplek hebben en het naar hun zin hebben. Daarom investeren we veel in onze werknemers en willen we een werkomgeving creëren waarin mensen zich zowel persoonlijk als beroepsmatig kunnen ontplooien. De energiesector is een hightech industrie geworden die vakbekwaam en gemotiveerd personeel nodig heeft. Wij zijn een aantrekkelijke werkgever en zoeken altijd naar de beste mensen. We stimuleren ons personeel in hun carrièreontwikkeling en moedigen ze aan om zich verder te ontwikkelen binnen ons bedrijf. Er is veel ruimte voor trainingen en professionele ontwikkeling, vooral bij jongere werknemers. We hebben niet alleen een International Graduate Programme voor nieuwe getalenteerde werknemers, maar bieden ook diverse andere cursussen aan jonge werknemers aan. Eind 2007 namen meer dan jonge werknemers deel aan ons scholingsprogramma. Dat is tien keer zoveel dan we in feite nodig hebben voor ons bedrijf. Binnen de RWE Group hebben we goede ervaringen opgedaan met de ontwikkeling van Nederlandse werknemers op ieder niveau. We hebben bijgedragen aan de carrièreontwikkeling van senior managers zoals de CEO van RWE Supply & Trading en de CEO van RWE Nederland. De voormalig CEO van RWE AG was eveneens een Nederlander. In 2008 werd RWE in Nederland onderscheiden als Topwerkgever door het CRF, een onafhankelijk, internationaal onderzoeksbureau dat bedrijven beoordeelt op criteria op het gebied van algemeen beleid, personeelsbeleid en management. RWE hanteert de strengste voorwaarden op het gebied van gezondheid en veiligheid en we zorgen ervoor dat deze voortdurend worden aangescherpt. Onze medewerkers krijgen regelmatig training om de ontwikkelingen op dit gebied bij te houden. Omdat we van mening zijn dat ons personeelsbestand in elk land waar we gevestigd zijn een weerspiegeling zou moeten zijn van de samenleving, hebben we in 2006 een Group Diversity Officer aangesteld. RWE investeert veel in de ontwikkeling van haar werknemers. Energieopslag in een waterreservoir bij een waterkrachtcentrale in Herdecke, Duitsland.

14 26 GOED VOOR DE SAMENLEVING GOED VOOR DE SAMENLEVING 27 RWE: ALTIJD BETROKKEN BIJ DE GEMEENSCHAP. Onze maatschappelijke programma s zijn erop gericht jongeren met een achterstand te helpen hun draai te vinden in de moderne samenleving en nieuwe vaardigheden op te laten doen. Ons in Nederland gevestigde Cultuurfonds ondersteunt verschillende lokale activiteiten. In heel Europa zijn we afhankelijk van lokale gemeenschappen om ons van klanten en werknemers te voorzien. We hebben veel te danken aan deze gemeenschappen en daarom is het niet meer dan logisch dat we iets terugdoen in de vorm van praktische ondersteuning, donaties of sponsoring. Dit is ook in het belang van het bedrijf, want zo blijven onze klanten loyaal en ontwikkelen we een sterke band met de lokale gemeenschap. In Nederland ondersteunen we maatschappelijke, culturele en andere niet-commerciële projecten via ons Cultuurfonds. De bijdragen die dit fonds levert variëren van een paar honderd tot enkele duizenden euro s en gaan naar projecten zoals het renoveren van een middeleeuwse kerk, het sponsoren van het popfestival Eemspop of de aanschaf van een digitaal schoolbord voor een lokale school. De RWE Youth Foundation is een initiatief dat jongeren met een achterstand helpt en blijvend ondersteunt. Door samen te werken met gevestigde lokale partners wil deze stichting voor komen dat een kwetsbare groep kinderen en jongeren in een neerwaartse spiraal van verwaarlozing terechtkomt, wat dikwijls leidt tot armoede en sociale uitsluiting. Ons I can do it! -project moedigt jongeren met weinig scholing aan om een stageplaats te zoeken. We helpen jongeren ook op andere wijzen, bijvoorbeeld door lespakketten aan te schaffen voor gebruik in het voortgezet en hoger beroepsonderwijs. We doen ook veel voor andere leeftijdsgroepen en doelgroepen in de maatschappij, zowel in Europa als daarbuiten. Om enkele voorbeelden te geven: Samen met lokale overheden in Groot-Brittannië proberen we door middel van ons Health Through Warmth -programma de effecten van fuel poverty (wanneer meer dan 10 % van het inkomen opgaat aan de energierekening) onder met name ouderen te bestrijden. We moedigen onze werknemers aan vrijwilligerswerk te doen in hun buurt. We ondersteunen acties van onze werknemers die geld inzamelen voor goede doelen. We zijn een van de oprichters van de e8-groep van internationale nutsbedrijven, die willen zorgen voor een duurzame energievoorziening aan ontwikkelingslanden. RWE helpt kinderen en jongeren hun talenten optimaal te benutten.

15 04. WE ZORGEN VOOR INTEGRATIE EN WERKGELEGENHEID, NIET ALLEEN VOOR GOEDKOPE EN BETROUWBARE STROOM.

16 30 GOED VOOR DE ECONOMIE GOED VOOR DE ECONOMIE 31 ER ZIJN VEEL REDENEN OM IN NEDERLAND TE INVESTEREN. ONS BEDRIJF IN NEDERLAND. Nederland speelt een cruciale strategische rol in de toekomst van RWE. Ons belangrijkste bedrijfsonderdeel in Nederland is RWE Energy Nederland NV, oftewel REN. Nederland speelt een sleutelrol in onze plannen om één van de grootste en meest toonaangevende energiebedrijven in Europa te worden. Ons bedrijfsmodel is gericht op verticale integratie, wat betekent dat we betrokken zijn bij elk onderdeel van het proces: het winnen van energie bij de bron, de omzetting in elektriciteit en vervolgens de distributie van stroom, gas en warmte naar de huizen en bedrijven van onze klanten. Ons motto luidt: The energy to lead. Dat betekent dat we de eerste willen zijn in het zetten van een aantal belangrijke stappen, zoals de stap richting duurzaamheid en het nemen van onze verantwoordelijkheid voor de invloed die wij hebben op de maatschappij en het milieu. Gascompressie installatie van RWE Nederland speelt in Europa een belangrijke rol op het gebied van gas en het land heeft een aantal uitstekende verbindingen met omliggende Europese landen. Het uitbreiden van onze activiteiten in Nederland maakt het straks veel eenvoudiger om gas en elektriciteit te transporteren tussen onze verschillende Europese vestigingen, waaronder die in Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland is wat dat betreft de missing link in de keten die loopt vanuit Hongarije en Slowakije via Duitsland naar Groot-Brittannië. Het vereenvoudigen van de Europese transportmogelijkheden voor gas en elektriciteit biedt ons de gelegenheid te profiteren van de fluctuaties in vraag en aanbod in verschillende landen. Voor Nederland heeft dit ook voordelen: een grotere afzetmarkt voor de energie die het produceert en een lagere prijs wanneer het energie moet inkopen op momenten van grote vraag. In de Benelux heeft RWE haar hoofdkantoor in Hoofddorp. Daarnaast hebben we kantoren in Helmond en Groningen. We behoren nu al tot de vijf grootste Nederlandse energiebedrijven en voorzien huishoudens en meer dan bedrijven van ruim 3 miljard kubieke meter gas en 1 terawattuur (TWh) elektriciteit. We zijn al hard bezig met het realiseren van onze plannen om in Nederland te investeren en uit te breiden. RWE heeft aanvragen ingediend voor de bouw van twee offshore windmolenparken ver uit de kust die samen goed zijn voor de opwekking van MW aan stroom. Dat komt neer op ruim 10 % van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte en is een derde van het streefcijfer van de Nederlandse overheid voor het aandeel windenergie in Op dit moment wordt in Nederland slechts 228 MW opgewekt met behulp van windmolens. Vergunningen voor de bouw van onze windmolenparken zullen naar verwachting in 2010 of 2011 worden verstrekt. In 2012 zal de energiecentrale die RWE gaat bouwen in de Groningse Eemshaven volledig in bedrijf zijn. Deze centrale zal ongeveer 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens van stroom kunnen voorzien. De bouw van deze centrale is een belangrijke stap in de vernieuwing van verouderde elektriciteitscentrales in Nederland. Bovendien zal deze centrale geen last hebben van grote schommelingen in de prijs van aardgas, wat gunstig is voor de consument. In de Eemshaven zal men voor de productie van stroom gebruikmaken van een mengsel van steenkool en bio massa. Deze geavanceerde energiecentrale wordt bovendien capture ready opgeleverd, wat betekent dat de centrale geschikt is om in de toekomst CO 2 af te vangen en op te slaan. De centrale in de Eemshaven zal voor 10 % elektriciteit produceren uit biomassa, in een vorm die voldoet aan de duurzaamheidseisen van de Nederlandse overheid. Met 160 MW zal het één van de grootste biomassacentrales ter wereld worden. Voor de aanlevering van biomassa is RWE een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Staatsbosbeheer. Op het hoogtepunt van de bouwactiviteiten zullen mensen op de bouwplaats aan het werk zijn. Van de ruim 2 miljard euro die we in het project investeren, zal naar schatting meer dan 200 miljoen euro ten goede komen aan lokale bedrijven. Wanneer de bouw voltooid is, levert de elektriciteitscentrale meer dan 350 full time banen op. Naast de bouw van de centrale in de Eemshaven wil RWE in samenwerking met TenneT een hoogspanningsverbinding aanleggen tussen Duitsland en Nederland. Deze interconnector zal de Nederlandse capaciteit met nog eens MW doen toenemen. In juli 2008 heeft RWE het bedrijf Powerhouse overgenomen. Powerhouse is een in Nederland gevestigd handelsplatform voor elektriciteit. Deze overname heeft een nieuwe, duurzame dimensie toegevoegd aan ons bedrijf. Powerhouse biedt ondernemers de mogelijkheid om een overschot aan zelf opgewekte energie bijvoorbeeld uit de verwarming van kassen te leveren aan het lokale elektriciteitsnetwerk. Deze stroom zal het basisvermogen van de elektriciteitscentrales aanvullen en maakt de milieuvriendelijke opwekking van energie met behulp van warmtekrachtkoppeling (WKK) aantrekkelijker. Dat leidt vervolgens weer tot een efficiënter gebruik van aardgas voor verwarming en gebruik in centrales.

17 32 GOED VOOR DE ECONOMIE GOED VOOR DE ECONOMIE 33 DUURZAME GROEI EN RENDEMENT. RWE heeft voor Nederland een lange termijn strategie ontwikkeld die vooral gebaseerd is op continuïteit en het doen van nieuwe investeringen. Wij weten waar we goed in zijn: elektriciteit en gas. Daarom gaan we samen met bedrijven die passen in onze visie en strategie voor de toekomst. Onze investeringen in Nederland zijn dan ook gericht op de lange termijn. De bedrijven waarin we investeren presteren optimaal wanneer ze hun nationale karakter behouden en beleidsmatige continuïteit verzekerd is. Het is ons doel een grote rol te gaan spelen op de Nederlandse energiemarkt. We zijn geïnteresseerd in rendement over een langere periode. We beschikken over vakbekwaam en ervaren technisch personeel dat ervoor zal zorgen dat ook onze bestaande energiecentrales beter en zuiniger zullen worden. De kosten voor de bouw van nieuwe centrales kunnen we in de hand houden doordat we al veel kennis en ervaring op dat gebied in huis hebben. RWE investeert in efficiëntere manieren van energieopwekking. Hoe realiseert RWE een hogere efficiëntie? Eén van de belangrijkste middelen hiertoe is het doen van investeringen. Tussen 2008 en 2012 investeren we meerdere miljarden euro in de vervanging van oude centrales. We werken aan een elektriciteitscentrale die werkt bij een temperatuur van 700 C, wat het rendement verhoogt tot 50 % en tot een forse besparing van brandstof en een behoorlijke vermindering in schadelijke uitstoot leidt. We onderzoeken daarnaast hoe kleine, gedecentraliseerde energiecentrales in het grote netwerk kunnen worden opgenomen. En we steken veel tijd en geld in het ontwikkelen van een economisch haalbare manier om de stroom die wordt opgewekt met behulp van windenergie waarvan het aanbod onvoorspelbaar fluctueert op te slaan. We hebben hiervoor enkele miljoenen euro s bijgedragen aan een nieuw, vierjarig onderzoeksprogramma van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit helpt ons bij het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe technologieën. Biogasinstallatie van RWE in Neurath, Duitsland

18 05. WE HEBBEN THE ENERGY TO LEAD. MAAR WE HEBBEN OOK DE ENERGIE OM UW PARTNER TE WORDEN.

19 36 MEER INFORMATIE OVER RWE MEER INFORMATIE OVER RWE 37 ONZE STRATEGIE. ONZE STRUCTUUR. We willen groeien door nieuwe markten te betreden en samenwerkingsverbanden aan te gaan met bedrijven die onze bestaande activiteiten aanvullen. We zijn sterk vertegenwoordigd op alle niveaus van de energievoorzieningketen, van de winning van grondstoffen tot de opwekking en distributie van elektriciteit. Het is ons doel om als RWE een leidende en toonaangevende speler op de Europese energiemarkt te blijven. We willen dit bereiken door ons sterk te richten op onze kernactiviteiten elektriciteit en gas, door samenwerkingsverbanden aan te gaan, met bedrijven samen te gaan en door ons te profileren als een bedrijf dat innovatief is en bovengemiddeld presteert. Kortom, door een bedrijf te zijn met The energy to lead. Onze groeistrategie heeft alles te maken met internationale expansie. Onze basis is Duitsland en we spelen inmiddels ook een zeer belangrijke rol op de Britse energiemarkt. We groeien snel in Nederland en Midden- en Oost-Europa. Daarnaast werken we aan uitbreidingsmogelijkheden in Zuidoost-Europa, Turkije en Rusland. Om deze groei te realiseren zijn we actief op zoek naar energiebedrijven waarvan de expertise en de middelen een aanvulling vormen op RWE. Ons beleid is er in dit kader op gericht het nationale karakter van onze partners te behouden en de beleidsmatige continuïteit te garanderen, waardoor we ten volle kunnen profiteren van de lokaal aanwezige kennis. RWE heeft een duidelijke toekomstvisie een toekomst waarin onze naam niet alleen staat voor competentie en kracht, maar ook voor dynamiek, innovatie en leiderschap. Dit betekent dat we onze verantwoordelijkheid als energieproducent serieus nemen. We willen energie produceren die zowel milieuvriendelijk als duurzaam is en investeren daarom fors in het verhogen van het rendement van onze conventionele energiecentrales, in de ontwikkeling van duurzame energiebronnen én in de bouw van nieuwe centrales. In heel Europa voorzien we 20 miljoen klanten van elektriciteit. Aardgas maakt in toenemende mate deel uit van onze activiteiten. We beheren een transportnetwerk voor aardgas met een totale lengte van km en voorzien 10 miljoen klanten in heel Europa van gas. We bezitten tevens eigen, onafhankelijke gas- en olievoorraaden in Europa en Noord-Afrika, die momenteel het equivalent van 37 miljoen vaten aan olie en gas produceren. We zijn ook voort durend op zoek naar nieuwe energievoorraden. Diversificatie is belangrijk om de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen. Zo investeren we in Excelerate, de Amerikaanse specialist in transport en verwerking van vloeibaar aardgas (LNG). We nemen deel aan het Nabucco-project voor de aanleg van een pijpleiding van het gebied rondom de Kaspische Zee naar Europa. De realisatie hiervan zal een belangrijke bijdrage leveren aan de leveringszekerheid in Europa. Nieuwe gasvoorraden worden toegankelijk voor Europese consumenten en dat stimuleert de concurrentie op de internationale gasmarkt. De Nabucco-gaspijpleiding zal ruim km lang zijn en van Turkije via Bulgarije, Roemenië en Hongarije naar Oostenrijk lopen. De pijpleiding zal de aanzienlijke voorraden aardgas uit onder andere het Kaspische regio, het Nabije- en Midden-Oosten toegankelijk maken voor de Europese markt. RWE is een beursgenoteerd bedrijf met een notering aan de beurs in Frankfurt. Van de circa 562* miljoen aandelen, is 84 % in handen van institutionele beleggers. Daarvan is 15 % in eigendom van een holding die verschillende spaarbanken en publieke aandeelhouders vertegenwoordigt. De overige 16 % is in handen van particulieren en werknemers. De RWE Group is verdeeld in werkmaatschappijen met ieder een eigen werkterrein, zoals de opwekking van elektriciteit, duurzame energie, levering aan particulieren en bedrijven en olie- en gaswinning. Deze acti viteiten worden gecoördineerd door RWE AG dat is gevestigd in Essen, al 110 jaar de thuisbasis van ons bedrijf. Dankzij de verschillende werkmaatschappijen is ons bedrijf vertegenwoordigd op elk niveau van de energievoorzieningketen. Een uitgebalanceerde portefeuille met aandelen in volwassen én zich ontwikkelende markten staat garant voor zowel stabiliteit als forse groei. De Raad van Commissarissen van RWE AG telt twintig leden, waarvan er tien worden benoemd door de aandeelhouders en tien door werknemers van RWE. De Raad van Commissarissen benoemt de Raad van Bestuur, die uit vijf leden bestaat. De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over het bedrijf en wordt voorgezeten door CEO Dr. Jürgen Großmann. * Gegevens dateren van 31 december 2007 RWE is op elk onderdeel van de energievoorzieningketen vertegenwoordigd. Verticale-asturbine van Quiet Revolution, Groot-Brittannië.

20 38 MEER INFORMATIE OVER RWE MEER INFORMATIE OVER RWE 39 WERKMAATSCHAPPIJEN. Zes gespecialiseerde werkmaatschappijen samen geven RWE haar unieke, sterke positie in de energiesector. RWE DEA RWE Power RWE Innogy RWE Supply & Trading RWE Energy RWE npower (Groot-Brittannië)? Dit bedrijfsonderdeel is gespecialiseerd in de internationale exploratie en productie van olie en gas. RWE Dea beheert productie-installaties in Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Denemarken en Egypte. Het maakt gebruik van geavanceerde boorinstallaties, beheert grote ondergrondse gasopslagplaatsen in Beieren en heeft vergunningen voor ontginning in Algerije, Libië, Mauretanië en Polen. RWE Dea heeft haar hoofdkantoor in Hamburg en maakt gebruik van de expertise en ervaring die RWE in de loop van haar lange geschiedenis heeft opgedaan. De geologische kennis en ervaring waarover het bedrijf beschikt maken het tot een be-langrijke speler op de groeiende aardgasmarkt. Zowel nationaal als internationaal werkt het bedrijf samen met een breed scala aan andere organisaties. In 2007 produceerde RWE Dea het equivalent van 37 miljoen vaten aan olie en gas. Het streefcijfer voor 2012 is 75 miljoen vaten. Eind 2007 had het bedrijf het equivalent van miljoen vaten aan gas- en olievoorraden en -bronnen ontdekt. RWE Dea neemt een vooraanstaande positie in op het gebied van veiligheid en bescherming van het milieu. Deze activiteiten dragen in belangrijke mate bij aan het zeker stellen van de energievoorziening. Dit is het bedrijfsonderdeel verantwoordelijk voor de productie van energie in Europa. RWE Power wekt energie op uit een aantal verschillende bronnen, waaronder nucleaire, bruinkool, steenkool en gas. In een aantal van onze bruin- en steenkoolcentrales gebruiken we tevens een speciale brandstof uit afvalproducten die tot 10 % van onze ruwe grondstoffen kan vervangen. Met deze verscheidenheid aan energiebronnen kan RWE Power zijn klanten leveringszekerheid bieden: betrouwbaar, milieuvriendelijk en voor een goede prijs. Het bedrijf, de dochtermaatschappijen en aange - s loten bedrijven hebben circa hooggeschoolde werknemers in dienst. In 2007 werd een omzet behaald van 16,6 miljard euro. Dat is een substantiële bijdrage aan de RWE Group en maakt RWE Power tot één van de grootste Europese productiebedrijven voor energie. Het geïnstalleerd vermogen van de RWE Group is 33,5 gigawatt (GW). Jaarlijks produceert het bedrijf meer dan 179 TWh aan stroom dat is 30 % van de totale hoeveelheid elektriciteit die in Duitsland geproduceerd wordt en ongeveer 6 % van de totale Europese productie. RWE houdt zich al sinds 1906 bezig met de opwekking van duurzame energie toen ons eerste waterkrachtprogramma van start ging. Op dit gebied nemen we nog altijd een vooraanstaande positie in. In februari 2008 hebben we al onze expertise op het gebied van duurzame energie verenigd in een nieuw bedrijf, RWE Innogy. Hier plannen, bouwen en beheren we duurzame energiecentrales die gebruikmaken van wind, biomassa en waterkracht. Deze centrales wekken inmiddels al 1,2 GW aan stroom op en de geplande uitbreidingen zullen daar nog eens 0,3 GW aan toevoegen. RWE Innogy wil zijn duurzame energiecapaciteit in Europa opschroeven tot MW in Deze uitbreiding zal zich richten op windenergie, zowel offshore als onshore en zal parallel de capaciteit voor de opwekking van energie uit biomassa- en waterkracht vergroten. Daarnaast werkt het bedrijf aan innovaties op het gebied van geothermische-, golf- en getijdenenergie. RWE Innogy is altijd op zoek naar nieuwe innovaties, niet alleen via de klassieke weg van Research & Development, maar ook door te investeren in nieuwe, veelbelovende technologiebedrijven. RWE Supply & Trading is één van de grootste Europese handelaars in energie en grondstoffen. Het bedrijf combineert lange termijn leveringscontracten met het inzetten van innovatieve strategieën. RWE Supply & Trading vormt de schakel tussen RWE en de internationale energiemarkt. Het handelt voor eigen rekening en zet zijn expertise in om de activa van de RWE Group te optimaliseren. Dat maakt het tot het middelpunt van de RWE Group in het beoordelen en optimaliseren van de aanschaf van fossiele brandstoffen, het beheer van de energiecentrales en het gebruik van onze activa op gasgebied. Hieronder vallen onder andere opslagmogelijkheden, transportrechten, verdampings installaties voor vloeibaar gas (LNG) en onze deelname in het Nabucco-gaspijpleiding project. RWE Supply & Trading heeft meer dan 700 werknemers van 30 verschillende nationaliteiten in dienst bij zijn vestigingen in Essen, Londen, Swindon en Praag. Het verhandelt per jaar ongeveer TWh aan stroom, zo n 90 miljard kubieke meter gas, meer dan 100 miljoen ton kolen en circa miljoen vaten olie per jaar. Het volume van onze gasvoorziening bedraagt ongeveer 40 bcm per jaar. Dit is het onderdeel van RWE dat onze klanten in continentaal Europa bedient en verantwoordelijk is voor het beheer van ons transportnetwerk. Particulieren, zakelijke en industriële klanten en lokale nutsbedrijven kunnen bij RWE Energy hun zaken voor elektriciteit, gas en water onder één dak regelen. De dochtermaatschappijen RWE Transportnetz Gas GmbH en RWE Transportnetz Strom GmbH, zijn regio-overstijgende beheerders van het gasen elektriciteitsnetwerk en beheren daarnaast de opslag van gas. RWE Energy is gevestigd in Dortmund (Duitsland) en opereert in twaalf regio s in Europa. In 2007 leverde het samen met de dochtermaatschappijen en aangesloten bedrijven voor bijna 168 miljard kilowattuur (kwh) aan elektriciteit aan 15 miljoen klanten en 259 miljard kwh aan gas aan bijna 8 miljoen klanten. RWE Energy heeft werknemers in dienst in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Polen en Nederland. In 2007 genereerde het bedriif een omzet van 28 miljard euro, waarmee het één van de grootste energieleveranciers in Europa is. De marketing- en salesafdeling van RWE Energy kent een efficiënte, gedecentraliseerde structuur, waardoor de verschillende markten en klanten ieder op hun eigen, persoonlijke manier benaderd kunnen worden. Dat betekent direct contact, korte communicatielijnen en lokale expertise. RWE npower is één van de grootste geïntegreerde energiebedrijven in Groot-Brittannië. Het heeft circa medewerkers in dienst en maakt een omzet van ongeveer 9 miljard euro per jaar. Het bedrijf levert ieder jaar 54,7 miljard kwh aan elektriciteit en 55,9 miljard kwh aan gas aan bijna 7 miljoen particuliere en zakelijke klanten. Daarnaast beheert het een flexibele portfolio van meer dan MW, geproduceerd door kolen-, olie-, gas- en een aantal warmtekrachtcentrales. Via RWE Power International verkoopt het bedrijf haar expertise op het gebied van energieopwekking aan andere bedrijven in Europa. npower renewables, onderdeel van RWE Innogy, loopt in Groot-Brittannië voorop in de ontwikkeling en het beheer van duurzame energie. Het bedrijf beheert meer dan 400 MW aan windenergie, waaronder onshore 18 windmolenparken en het eerste Britse offshore windmolenpark van formaat, North Hoyle, voor de kust van Wales. Daarnaast produceert het 58 MW aan waterkracht. Momenteel wordt samen met een aantal andere partijen gewerkt aan het eerste project voor hydroelektrische energie, dat op de Schotse eilanden gerealiseerd zal worden.

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

Gas blijft belangrijk de komende decennia

Gas blijft belangrijk de komende decennia dinsdag 4 maart 2014 - jaargang 17 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Schoonmaakrobot Een schoonmaakrobot voor windmolens van meer dan

Nadere informatie

Register. Affakkelen 12, 33 Afrika, bijdrage in 28 Alaska 19 Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell 20,30 Alternatieve energie 15

Register. Affakkelen 12, 33 Afrika, bijdrage in 28 Alaska 19 Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell 20,30 Alternatieve energie 15 De energie-uitdaging aangaan Shell Duurzaamheidsverslag 2006 In dit verslag Register K SHELL EN DE ENERGIE-UITDAGING 2 7 ENERGIEZEKERHEID 8 9 VERANTWOORD OMGAAN MET ENERGIE 10 31 WERKEN IN LASTIGE LOCATIES

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten dinsdag 3 maart 2015 - jaargang 18 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 zie ook www.energieactueel.nl Plaatsing hart offshore windpark Medio februari is het transformatorstation

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2005 Deze PDF-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2005 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE d n a l r Nede iele s s o f t e na h ijdperk t SEARCH KNOWLEDGE Binnen 25 jaar onafhankelijk van fossiele brandstoffen, laten we daar onze energie in stoppen! Anne-Marie

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton.

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton. newton 1 MAART 2011newton Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties kennis mensen zaken dialoog inspiratie e.on newton 11 Groen gas: Mest, afval en rioolslib Duurzame nrgi 4 heeft gldhongr Rotterdam ambitieus

Nadere informatie

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden om het draagvlak en het aandeel van windenergie in Nederland te vergroten aan de hand van Deense lessen. Het onderzoek

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Alles draait om energie

Alles draait om energie Alles draait om energie UitgAve van Het wetenschappelijk bureau van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 13, nummer 11, december 2011 Alles draait om Energie Sinds Einstein weten we dat energie

Nadere informatie

SHELL VENSTER NEDERLAND ENERGIELAND OLIEHAVEN ROTTERDAM WAARONDER INTERVIEW PERNIS-DIRECTEUR BART VOET

SHELL VENSTER NEDERLAND ENERGIELAND OLIEHAVEN ROTTERDAM WAARONDER INTERVIEW PERNIS-DIRECTEUR BART VOET SHELL VENSTER UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND B.V. 03 2015 OLIEHAVEN ROTTERDAM WAARONDER INTERVIEW PERNIS-DIRECTEUR BART VOET ZEEP OP ZEE NAM KIEST MET ZEEPINJECTIE HET RUIME SOP ONZICHTBAAR EN ONMISBAAR DE

Nadere informatie

-1-40010378-TDC 02-24457A

-1-40010378-TDC 02-24457A -1-40010378-TDC 02-24457A -2-40010376-TDC 02-24457A VOORWOORD Voor U ligt de, kortweg de Roadmap. Het is een technologieanalyse voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland in een N-W Europees perspectief.

Nadere informatie