De Agile Marketing Review

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Agile Marketing Review"

Transcriptie

1 De Agile Marketing Review Zicht op uw digitale platform Dummy Corp

2 00% Design for conversion 80% 60% Analytics 0% Display advertising 0% SEA CRM Mail SEO Social advertising Community management Dummy Corp Benchmark

3 Toelichting Agile Marketing Scan Dummy Corp De Agile Marketing Scan zet het digitale platform van Dummy Corp af tegen algemene marktcijfers en ervaring bij onze klanten. In de waardering van de cijfers is een breed spectrum van verschillende cijfers en organisaties opgenomen. Wij hebben deze scan ontwikkelt, om partijen zicht te geven op waar ze staan en keuzes te kunnen maken hoe verder te gaan. Agile Marketing Agency is een digitaal bureau dat gespecialiseerd is in het analyseren en optimaliseren van digitale platforms. De Index is opgebouwd uit 8 assen die van belang kunnen zijn om een platform succesvol te managen. Het woord kunnen, is hier wel van belang. De scan geeft geen oordeel over de site. Maar moet worden gezien als een beeld, die de mogelijkheid geeft om discussie te voeren en bewuste beslissingen te nemen. In bepaalde gevallen kan de keuze heel valide zijn om op bepaalde gebieden bewust onbekwaam te blijven, of tevreden te zijn met een lagere score. De maximale score is 00%. De mate van score ten opzichte van het gemiddelde geeft geen enkel waarde oordeel. Immers kan het een bewuste keuze zijn om bepaalde onderdelen, of alle onderdelen, van het digitale landschap niet te doen of slechts voor een klein gedeelte. Het is natuurlijk wel goed om te zien hoe de inspanningen zich verhouden ten opzichte van andere platforms en u af te vragen of deze keuze bewust is. De scan is een middel om met elkaar in gesprek te gaan en bewust te kiezen tussen diensten, maar zeker ook in de combinatie van diensten en campagnes. Totale indruk en advies Dummy Corp Waar in de website aandacht aan besteed is, is kwalitatief goed op orde. Dat wil zeggen, SEO en SEA zijn goed ingericht. Evenals de omvang van bezoekers en de kwaliteit van de bezoekers zijn goed. De losse social campaign die is gedaan is ook goed, als pure advertentie campagne. Wat opvalt is dat een duidelijke lijn in het managen van het platform lijkt te ontbreken. Dus vak inhoudelijk zijn de silo s goed ingericht. Maar duidelijk aandacht voor de verschillende doelgroepen en flows vanuit deze doelgroepen om vervolgens te sturen op resultaat, is niet goed terug te vinden in de website. Advies: Meting en rapportage voor alle groepen inrichten. Dat wil zeggen, van campagne tot conversie. Zeker zou een aanvulling voor SEA zijn het doormeten van advertentie, landingspagina t/m gewenst gedrag. Dat kan een goede start zijn om de hele funnel in te vullen en te volgen. Maar dit geld ook voor nieuwsbrieven, of direct verkeer naar de website. Voor de campagnes en mogelijke contact strategieën voor 0/06 kiezen voor drie doelgroepen. Bijvoorbeeld groep, groep, groep. Hier zet je dan ook je media en campagnes primair op in. Vanwege de verschillende doelgroepen, zou een gerichte CRM en contactstrategie kunnen helpen. Het gebruik van persona s voor de belangrijkste doelgroepen, deze ophangen aan de muur, kan in het dagelijks werkproces helpen.

4 Web Analytics 60% % 60% Web Analytics +% Kwaliteit verkeer Hoeveelheid Gedrag verkeer Conversie Gedrag Instellingen Hoeveelheid Conversie verkeer 0% 70% 8% 60% 8% 0% % 7% % 0% 0% % 6% 0% % 9% % 0% 0% 0% Punt Punt Punt Punt Kwaliteit verkeer is goed, de bounce rate is onder de 0% wat erg netjes is. (Wel zou de bounce rate hoger mogen mits de tools veel gebruikt worden) De gemiddelde tijd op de site is met :0 ook erg goed. Wel zijn 7 pagina's per bezoek erg hoog maar dit kan te maken hebben met een module die veel stappen doorloopt. Bijna een miljoen bezoekers in een jaar, dit is een mooi aantal. We zien dat het in december erg rustig is als mede in de zomer periode. Dit komt overeen met de periodes waarin mensen wel en niet actief bezig. Veel bezoekers gaan van Home naar Producten en weer terug naar Home. Het lijkt erop dat veel bezoekers verdwalen. Er worden geen metingen gedaan op de clicks naar de tools. De laatste pagina die getest wordt is de pagina waar je kan kiezen tussen de twee tools. Verder zijn er wel goede filters ingesteld en zijn er een aantal doelen ingesteld. Conversie lijkt op het eerste gezicht goed maar er wordt maar echt doel gemeten en deze conversie is onder %, dit is voor het aanmelden van een nieuwsbrief overigens gemiddeld.

5 SEA 68% % +% 68% SEA Keyword analyse Prijs per click Advertentie teksten Ad extensions Conversie 60% 7% 70% % 7% 60% % 0% 80% 0% Punt Punt Punt Punt De keuze van de woorden zijn goed. Wel zien we dat er meer gedaan kan worden met de keyword modifiers zoals de + en de [haakjes]. Veel negatieve zoekwoorden zijn alleen met de haakjes gedaan dit kan uitgebreid worden met "aanhalingstekens". De kost prijs van woorden is erg netjes. Op sommige campagnes zou er voor een iets hogere klik prijs gekozen kunnen worden zodat de ad-positie omhoog gaat en daarmee ook de CTR. [bv: campagne naam]. Om hier meer uit te halen zou het aanvragen van Google Grants een enorme bijdragen kunnen leveren. Bij de advertentie teksten is vaak gestart met verschillende opties dat is erg goed. Wel kan er nog geëxperimenteerd worden met {Aangepaste:Tekst}. Hiermee neem die de zoekwoorden die gezocht zijn over in de tekst van de advertentie. Dit zorgt doorgaans voor een hogere CTR. Ad extensies zijn aanwezig maar de links kunnen beter. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de login of contact pagina. Hiermee kan zeker nog gespeeld worden. De conversie op de campagnes zijn erg goed. Wel zijn de conversie punten nog aan de zwakke kant en zullen door optimalisatie waarschijnlijk iets lager uitvallen.

6 SEO 8% 9% -% 8% SEO Toegankelijkheid Structuur website Teksten Multimedia Netwerk 67% 66% 7% 68% % % 6% % % % Punt Punt Punt Punt Er moet een 0 redirect aangemaakt worden ipv een 0. Page caching staat op het moment gedeactiveerd dit zal geactiveerd moeten worden. Op dit moment draait de server op een IPv protocol dit moet spoedig verandert worden naar IPv6. Verder is het toevoegen van een print style sheet een goede toevoeging voor een hogere SEO score. Verder is het optimaliseren van de website voor mobiel/tablet een belangrijke punt geworden. Non-responsive websites ranken binnen Google steeds minder goed, hier moet naar gekeken worden binnen aanzienlijke tijd. De WC van de website is niet in orde. Dit kan geoptimaliseerd worden met behulp van: validator.w.org. De Doctype moet geupdate worden naar HTML. Verder wordt het van belang de HTML segment tags te gaan gebruiken. Verder kunnen scripts beter vlak voor de </body> tag geplaatst worden. De pagina titel is op de meeste pagina's te kort. We raden altijd aan tussen de 60 en 80 karakters te zitten. Ook zien we niet terug in de titel waar deze pagina specifiek over gaat los van de knop tekst. De ratio van text/code is.6%, dit kan beter. Hoe hoger de ratio hoe belangrijker zoekmachines de tekst en dus website vinden. Er is geen <h> tag en te veel <h> tags. Er zou verder een optimalisatie slag gemaakt kunnen worden door gebruik te maken van de <u> en <em> tags. Het aantal plaatjes is erg hoog waardoor de laadtijd wat lager wordt en we zien dat er vaak geen alternatieve tekst beschikbaar is. Verder zouden er nog iconen toegevoegd kunnen worden voor touch devices. Titel attributie ontbreekt bij de meeste links. Hier zou de zoekwoord waarde dus omhoog kunnen. Er ontbreken belangrijke indexering hulpmiddelen zoals een sitemap en robot.txt's. Dit zijn quickwins. Ook zijn er veel links op de site met een underscore (_) dit zou verandert moeten worden naar een minutje (-).

7 Community Management 7% 6% 7% Community Management -6% Combinatie website/social Kwaliteit verkeer social Doelstellingen social helder Aantal volgers Engagement 66% 6% 0% % 0% 9% % % % % Punt Punt Punt Punt Er is een link naar Facebook en Twitter. Maar deze is vlak en verscholen. Als we kijken in analytics naar het verkeer vanuit de website naar social dan zien we dat dit niet gemeten wordt. Verkeer vanuit social naar de website is % en we zien een piek in januari (dit kan een campagne zijn geweest?). % is aan de lage kant en kan beter. De bounce rate op verkeer vanuit social naar de website heeft een bounce percentage van 7% wat aan de hoge kant is. Ook is de tijd op de site onder minuut wat 77% lager is dan gemiddeld. Hier kan betere kwaliteit behaald worden door de berichten en verwachtingen scherper neer te zetten. De doelstelling is niet helder. Kiezen voor een doelgroep. Deze keuze is niet helder te herkennen. Doelstelling? Is dit traffic naar de tool of bekendheid genereren of service om discussie te voeren. Dat zijn wel de belangrijkste doelstellingen. Twitter wordt gebruikt voor webcare vragen en branding via grote organisaties. Aantal volgers op Twitter is.00. Dat is niet goed, maar ook niet slecht. Duidelijk actief gebruik. Voor Facebook zien we 66 volgers. Dat is zeker met het aantal bezoekers op de site laag. Op Twitter is er een goede engagement. Er wordt actief gesproken en geantwoord. Hiermee ook regelmatig door anderen genoemd in Tweets. Bij Facebook is er geen actieve engagement.

8 Social Advertising 8% 8% 8% Social Advertising -0% Facebook LinkedIn Twitter YouTube Overige 60% % 0% 0% % % % 0% 0% 0% Punt Punt Punt De eerste campagne op Facebook is heel plat. Groot bereik voor 00 euro geeft aan dat er weinig interesse in het onderwerp was. Daarnaast is er maar bericht uitgezet. Campagne is veel beter opgezet. Onderdeel van een complete campagne. Professioneel opgezet. (zeker voor het bestede budget. Ook hier is de vraag of Facebook voor de doelgroep en boodschap meest geschikt. De strategie en doelstellingen kan sterker worden ingezet. LinkedIn hebben we geen advertenties gevonden. Voor de verschillende doelgroepen zou dit best een goed kanaal kunnen zijn. Hoewel het voor adverteren lastiger is. Op Twitter lijkt het adverteren weinig toe te voegen. Aantallen zijn erg laag en resultaten dus ook. Mogelijk zou je hier andere doelstellingen moeten zetten. Wel is de Twitter campagne goed opgezet. Echter moet dit als onderdeel van een groter budget gebeurd zijn. Film op Youtube weinig informatie en cijfers. Echter lijkt Youtube op het eerste gezicht wel een goed kanaal te zijn voor de doelgroep. Het targetten is op Youtube lastiger, maar de resultaten lijken wel goed. Dit lijkt voor jongeren een kanaal met mogelijkheden. Deze is minder goed gemanaged, maar het kanaal lijkt juist potentie te hebben.

9 CRM & 7% 6% 7% CRM & -9% Goede tagging Aanmelden via platform Chat/mail mogelijkheden Inrichting e-crm Segmentatie mailing 0% % % 0% 80% 80% 0% % 0% 0% Punt Punt Punt Punt Er is geen tagging op orde voor de nieuwsbrieven. Oftewel we zien geen afzonderlijke bron in Analytics. Het aanmelden voor de nieuwsbrief kan alleen via het aanmaken van een account lijkt het. De naam van het doel in analytics klopt dan ook niet. Ik kan in mijn profiel ook geen mail voorkeuren instellen Op elke pagina is er een mogelijheid om contact op te nemen via een link in de footer, wat goed is. Er zijn algemene nieuwsbrieven. In het bestand zijn de enige herkenbare groepen: groep, groep en groep. Er zijn wel veel mailgroepen aangemaakt. Dit lijkt echter eerder op adhoc basis te gebeuren. Echter is op deze groep geen klantcontactstrategie terug te vinden. Herkennen geen CRM en contactstrategie in de mail, anders dan generieke nieuwsbrief. Uit de analyse komt het beeld naar voren dat er niet gedifferentieerd wordt in klant contact strategieën. Maar ook geen duidelijke doelstellingen in openen/doorklikken/ actie/conversie, zijn uit de bestanden naar voren gekomen. Geen test met verschillende kopregels of anderszins.

10 Display Advertising 6% % 6% Display Advertising -6% Retargeting Landingspagina s RTB Media Partners Salesfunnels 0% % 0% 0% 0% % 0% 0% 0% 0% Punt Punt Punt Punt Er wordt niets aan Retargetting gedaan op dit moment. Het kan heel interessant zijn om hier display advertising op in te zetten. Denk aan mensen die een account aanmaken maar daarna niet terug komen. Deze mensen wil je graag opnieuw bereiken. We hebben banner gevonden. Deze banner is niet geanimeerd en redirect naar de home pagina. Het is in dit geval in orde want het gaat om een algemene merk campagne maar in andere gevallen zou een specifieke landingspagina die aansluit op de banner handiger zijn. Er wordt op dit moment niks met RTB gedaan. Er wordt op dit moment niks met media partners op betaald gebied. Er zijn geen goede salesfunnels ingesteld op de huidige site. De nieuwe website zal hier beter op ingericht zijn is te zien in de voorbeelden.

11 Design for Conversion % % % Design for Conversion 0% Helder platform Helder wat ik moet doen Pad ontworpen Call to actions bepaald Mobiel geoptimaliseerd % % 60% % % 0% % 0% 0% % Punt Punt Punt Punt We baseren onderstaande punten op basis van het nieuwe ontwerp. Het is nog niet heel helder wat de website doet op basis van wat er nu aan concept tekeningen ligt. De wegwijzers is een erg goede stap maar is volgens mij nog niet helemaal af. Het wordt een stuk helderder wat ik moet doen aan de hand van het menu aan de bovenkant. De wegwijzers in het nieuwe ontwerp is een goede verbetering ten opzichte van het bestaande ontwerp. We zijn benieuwd hoe dit verder tot zijn recht gaat komen. Ik zie op een aantal plekken goede call to action knoppen. Als dit wordt doorgevoerd om de paden te optimaliseren naar doelen toe is dat erg goed. Ziet er voor zover dit aanwezig is redelijk uit. Let wel op de verschillende menu opties en dat die goed tot hun recht komen in de uiteindelijk opzet.

12 AGILE MARKETING AGENCY Marketing by continous improvement Agile Marketing Agency is specialist in performance marketing. Al onze inspanningen zijn er op gericht om organisatie doelstelling(en) te behalen. Waarbij wij werken vanuit digital first. Onze werkwijze verschilt nogal van andere bedrijven. Wij gebruiken de uitgangspunten van Agile Marketing. Wij werken niet met grote jaarplannen en lange trajecten. Maar ons uitgangspunt is continue snel reageren en interacteren op veranderend klantgedrag. Dit is marketing by continous improvement. Wij ontwerpen customer journeys, meten deze door en optimaliseren voor het beste resultaat. Uw voordeel? Werken met kleinere risico s en optimale Return on Investement op uw marketing euro. In onze aanpak combineren wij creativiteit met drie belangrijke uitgangspunten voor succes:. Snelheid & flexibiliteit; Wij werken steeds in korte sprints. Een sprint moet direct leiden tot een concreet resultaat en neemt tussen een maand en drie maanden. Daarin werken we in een multidisciplinair team bestaande uit medewerkers van de klant en van ons. Wij helpen maar verlangen ook van uw organisatie snelheid en flexibiliteit bij het behalen van de resultaten. Customer Insights; Wij verzamelen altijd kennis over het gedrag van uw klanten. Hiervoor kunnen we digital analytics, CRM en/of social dat gebruiken. Dit doen we om het gedrag en de klant te bergrijpen. Alleen op deze wijze kunne we de beste oplossingen ontwerpen.. Meetbare resultaten; Ieder online platform en iedere marketing actie heeft een doelstelling. Wij vinden het belangrijk om deze doelstelling scherp te krijgen, hem meetbaar te maken, zodat we kunnen werken aan het optimaliseren van het resultaat. Dit is het principe van launch en learn. Wij specialiseren ons in die diensten, die helpen bij performance marketing. En in het samenspel van de diensten, de holistische aanpak, willen wij de beste partner voor onze klanten zijn.

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van Online Marketing Online Marketing voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Marketing MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Meer rendement uit uw e-mail marketing... 2 H1 Randvoorwaarden... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Return on Investment (ROI)...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. In dit whitepaper lees je over:

Inhoudsopgave. In dit whitepaper lees je over: 1 Inhoudsopgave In dit whitepaper lees je over: 1. Zoekmachine marketing: Definities 2. Hoe ziet de markt eruit en wat kan je verwachten 3. Waarom Zoekmachine Marketing? 4. Zoekmachine Marketing: Laat

Nadere informatie

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen Zo vol wordt het niet meer Van drie naar twee scholen FELLE STRIJD OM LEERLING Fusies scholen door krimp aantal leerlingen doorbreek de krimp slimme online marketing voor scholen Inleiding: online marketing

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media.

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. Social Media voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Inbound MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe Social

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

All In One Cursus Nick Jenneboer. Maak je startende onderneming. tot een succesvolle onderneming. 2013 Nick Jenneboer enjee.nl 2

All In One Cursus Nick Jenneboer. Maak je startende onderneming. tot een succesvolle onderneming. 2013 Nick Jenneboer enjee.nl 2 Maak je startende onderneming tot een succesvolle onderneming 2013 enjee.nl 2 Voorwoord Even voorstellen Van hobby naar eigen bedrijf Mijn naam is, oprichter en eigenaar van adviesbureau enjee. Ik adviseer

Nadere informatie

DO'S & DON'TS VAN CONTENT- MARKETING. LBL jaargids CONCEPT / CONTENT / CONNECTIES / CONVERSATIES

DO'S & DON'TS VAN CONTENT- MARKETING. LBL jaargids CONCEPT / CONTENT / CONNECTIES / CONVERSATIES DO'S & DON'TS VAN CONTENT- MARKETING LBL jaargids CONCEPT / CONTENT / CONNECTIES / CONVERSATIES 2015 / 2016 Merken moeten een plek veroveren in het netwerk en de conversaties van hun publiek. GOT CONTENT?

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Inleiding... 2 H2 Het belang van sociale media en e-mail... 3 2.1 Social media en e-mail grote potentie... 3 2.2 E-mail: het grootste online direct marketingkanaal... 4 2.3

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk Whitepaper Social Media Strategie in 12 stappen Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday 2 Stappenplan Inhoud Management Samenvatting 4 Social Media Cycle: in 12 stappen naar een strategie

Nadere informatie

Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk. Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010. E-commerce.

Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk. Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010. E-commerce. Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010 E-commerce 30 maart, 2010 Doel van de site Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

Waarom voor e-sites kiezen? Expert review. Hoe gaat e-sites te werk? Portfolio. Een succesvolle webshop. Over e-sites. Wat zeggen klanten over ons?

Waarom voor e-sites kiezen? Expert review. Hoe gaat e-sites te werk? Portfolio. Een succesvolle webshop. Over e-sites. Wat zeggen klanten over ons? Een succesvolle webshop Waarom een webshop openen? Waarom voor e-sites kiezen? Hoe gaat e-sites te werk? Fingerspitz Expert review Wat zeggen klanten over ons? Portfolio Over e-sites 1. Een succesvolle

Nadere informatie

Conversieplan. SEO en conversie adviesplan voor de webshop van de KRO. In dit adviesplan worden de volgende punten behandeld:

Conversieplan. SEO en conversie adviesplan voor de webshop van de KRO. In dit adviesplan worden de volgende punten behandeld: Conversieplan SEO en conversie adviesplan voor de webshop van de KRO. In dit adviesplan worden de volgende punten behandeld: SEO analyse, Beïnvloedings-analyse, Conversie advies. Jarmal Martis 0835988

Nadere informatie

LOCATIES A-side media is gevestigd in Mijdrecht. Ideaal gelegen in de randstad, tussen Amsterdam, Utrecht en Schiphol.

LOCATIES A-side media is gevestigd in Mijdrecht. Ideaal gelegen in de randstad, tussen Amsterdam, Utrecht en Schiphol. OVER A-SIDE MEDIA OPRICHTING A-side media is opgericht in 2001 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een fullservice internetbureau. Wij profileren ons als allround mediabedrijf en staan bekend om

Nadere informatie

NLMPStappenplan. NLMP 10 Stappenplan VOOR. In10 stappen naar Succes op internet! FOTOGRAFEN! Succesvol op internet? Ik help je graag!

NLMPStappenplan. NLMP 10 Stappenplan VOOR. In10 stappen naar Succes op internet! FOTOGRAFEN! Succesvol op internet? Ik help je graag! NLMPStappenplan In10 stappen naar Succes op internet! VOOR FOTOGRAFEN! 1 Heb je de nieuwste versie van dit E-book? Dit is de 1.0 versie van dit e-book Succesvol op internet? Ik help je graag Er worden

Nadere informatie

Checklist Website Redesign In 10 makkelijke stappen aan de slag!

Checklist Website Redesign In 10 makkelijke stappen aan de slag! Checklist Website Redesign In 10 makkelijke stappen aan de slag! www.digital-masters.nl 1 Introductie Af en toe heeft je website een opfrisser nodig. Daar kunnen veel goede redenen voor zijn, of het nu

Nadere informatie

DE GOOGLE ANALYTICS IMPLEMENTATIE

DE GOOGLE ANALYTICS IMPLEMENTATIE DE GOOGLE ANALYTICS IMPLEMENTATIE Inhoudsopgave Inleiding... 1 1.1. Maak een meetplan vóór je Google Analytics implementatie... 4 1.2. Profiel instellingen... 7 1.3. E-commerce module... 11 1.4. Doormeten

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

De eerste stappen naar betere organische zoekresultaten

De eerste stappen naar betere organische zoekresultaten De eerste stappen naar betere organische zoekresultaten Auteur: Marieke Botman Amsterdam www.mariekebotman.nl Laatst geüpdate: 5 februari 2015 Voorwoord Dit rapport is geschreven door Marieke Botman. Ik

Nadere informatie