Bijlage 1. Indeling van hbo-opleidingen naar bekostigingsniveau als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1. Indeling van hbo-opleidingen naar bekostigingsniveau als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid"

Transcriptie

1 Bijlage 1. Indeling van hbo-opleidingen naar bekostigingsniveau als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid Bij alle CROHO-onderdelen betreft het de voltijdse, duale en deeltijdse vorm van de opleidingen voor zover de opleidingen in het CROHO zijn vermeld; daarbij kunnen de opleidingen tot leraar voortgezet onderwijs in voorkomende gevallen zijn voorzien van de toevoeging 'I en II'. CROHO-onderdeel onderwijs landbouw en natuurlijke omgeving laag alle, uitgezonderd opleidingen met een hoog bekostigingsniveau bekostigingsniveau opleidingen hbo hoog - agrarische accountancy; - accountancy en agribusiness; - international business and management studies. - lerarenopleidingen op het gebied van de kunst; - leraar voorgezet onderwijs van de tweede dan wel eerste graad in: - bouwkunde; - bouwtechniek; - consumptieve techniek; - elektrotechniek; - grafische techniek; - installatietechniek; - mechanische techniek; - motorvoertuigentechniek; - werktuigbouwkunde; - techniek; - biologie; - natuurkunde; - scheikunde; - wiskunde; - Nederlandse gebarentaal / tolkenopleiding; - verzorging / huishoudkunde. alle, uitgezonderd opleidingen met een laag bekostigingsniveau natuur geen geen techniek geen alle gezondheidszorg alle, uitgezonderd opleidingen met een hoog bekostigingsniveau - optometrie; - orthoptie; - mondhygiëne; - podotherapie; - medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken; - farmakunde; - huidtherapie. economie alle, uitgezonderd opleidingen met een hoog bekostigingsniveau recht geen geen gedrag en maatschappij alle, uitgezonderd opleidingen met een creatieve therapie hoog bekostigingsniveau taal en cultuur geen alle - informatiedienstverlening en -management; - boekhandel en uitgeverij; - communicatiesystemen; - facility management; - food & business; - hogere Europese beroepenopleiding; - hoger hotelonderwijs; - journalistiek; - journalistiek en voorlichting; - oriëntaalse talen en communicatie; - tolk-vertaler. bijlagen bij de Regeling bekostiging hoger onderwijs 2004 d.d. 10 december

2 Bijlage 2. Groepen van opleidingen bij het bepalen van de onderwijsvraag als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van het besluit Onderstaande is van toepassing voor opleidingen die bekostigd worden volgens artikel 3.3 van het besluit (het onderwijsvraagmodel). Het is dus niet van toepassing op opleidingen bedoeld in de artikelen 3.4 (voortgezette opleidingen), 3.5 (opleidingen in opbouw), 3.6 (opleidingen in afbouw), 3.3a (opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst) en 3.4a (voortgezette kunstopleidingen en voortgezette opleidingen bouwkunst) van het besluit, noch op opleidingen bedoeld in artikel 3.3 van deze regeling (applicatiecursussen), De onderwijsvraag van een hogeschool wordt bepaald per groep zoals hieronder gedefinieerd, voor zover de opleidingen overeenkomen naar studielast, en een deeltijdse vorm, respectievelijk geen deeltijdse vorm hebben. groep CROHO-onderdeel niveau opleidingen leraar bo onderwijs laag de opleiding tot leraar basisonderwijs onderwijs - laag onderwijs laag alle, uitgezonderd de opleiding tot leraar basisonderwijs onderwijs - onderwijs hoog alle hoog landbouwlaag landbouw en natuurlijke laag alle omgeving landbouwhoog landbouw en natuurlijke hoog alle omgeving laboratorium techniek hoog de opleidingen: - biologie en medisch laboratoriumonderzoek; - chemie. overig-hoog techniek gezondheidszorg hoog alle, uitgezonderd de opleidingen die tot de groep laboratorium behoren. economie gedrag en maatschappij economielaag economie laag alle overig-laag gezondheidszorg laag alle gedrag en maatschappij Waar in de tabel in de kolom opleidingen 'alle' staat, wordt bedoeld: alle opleidingen die behoren tot een van de in de kolom CROHO-onderdeel genoemde CROHO-onderdelen met het in de kolom niveau vermelde bekostigingsniveau. Per bekostigingsniveau worden de gegevens van opleidingen met gelijk bekostigingsniveau, studielast en opleidingsvorm (waarbij voltijd en duaal als gelijk worden beschouwd) zo veel mogelijk samengenomen. Uitzondering zijn de landbouwopleidingen, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ze vormen daarom de aparte groepen landbouw-hoog en landbouw-laag. Verder vormen de lerarenopleidingen, de laboratoriumopleidingen en de economie-opleidingen met het lage niveau aparte groepen. De groep 'leraar bo' bestaat uit één opleiding, of, anders gezegd, de opleiding tot leraar basisonderwijs behoort tot geen enkele groep. De reden dat de onderwijsvraag van deze opleiding apart wordt berekend is, dat hiervoor een opslag op het bekostigingsniveau van toepassing is (de pabo-up). bijlagen bij de Regeling bekostiging hoger onderwijs 2004 d.d. 10 december

3 Bijlage 3. Groepen van opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst Groepen van opleidingen als bedoeld in artikel 3.3a, eerste lid van het besluit. Voor de toepassing van artikel 3.3a van het besluit zijn per hogeschool de volgende groepen van opleidingen gedefinieerd: opleidingen behorend tot de groep groep van opleidingen bacheloropleidingen vanaf opgeheven opleidingen 1 september 2002 code naam code naam autonome beeldende kunst autonome beeldende kunst beeldende kunst en beeldende kunst en proped. jaar beeldende kunst algemene industriële architectonische fotografische keramische mode monumentale plastische publ.- c.q. grafische schilderkundige textiele docent beeldende kunst en docent beeldende kunst en vormg. in metalen en kunststoffen handvaardigheid b prop. docent beeldende kunst tekenen 1 e gr handvaardigheid 1 e gr textiele werkvormen 1 e gr tekenen 1 e gr handvaardigheid 1 e gr textiele werkvormen 1 e gr handvaardigheid 2 e gr tekenen 2 e gr textiele werkvormen 2 e gr textiele werkvormen 3 e gr tekenen 2 e gr handvaardigheid 2 e gr textiele werkvormen 2 e gr beeldende vorming 2 e gr muziek muziek muziek praktijkdiploma kerkmuziek directie koor, orkest, of hafa compositie of -/elektronische muziek uitvoerend musicus praktijkdiploma orkest-/ensembleleiding praktijkdiploma koordirectie muziekregistratie praktijkdiploma directie harmonie/fanfare praktijkdiploma beiaard docerend musicus theorie der muziek praktijkdiploma orgel muziekdramatische opleiding docent muziek docent muziek algemene muzikale vorming schoolmuziek theater theater proped. jaar dans en theater theater uitvoerende beoefening v.h. drama uitvoerende beoefening v.d. kleinkunst uitvoerende beoefening v.d. mime docent theater docent drama docent drama docent mime docent mime expressie door woord en gebaar expressie door woord en gebaar dans en docent dans dans proped. jaar dans en theater docent dans uitvoerende beoefening v.d. dans theater docent dans film en televisie film en televisie beeldende kunst en film en televisie / film- en tv- bijlagen bij de Regeling bekostiging hoger onderwijs 2004 d.d. 10 december

4 De opleidingsvorm en de studielast spelen, anders dan bij de opleidingen waarvoor het onderwijsvraagmodel geldt, geen rol bij de groepsindeling. Toelichting: Op de peildatum 1 oktober 2002 bestaan er slechts twee 'echte' groepen van opleidingen, de groep dans en docent dans, bestaande uit de opleiding dans en de opleiding docent dans, en de groep docent theater, bestaande uit de opleidingen docent drama en docent mime. De opleiding docent mime komt alleen bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten voor, bij de andere hogescholen bestaat de groep dus uit één opleiding. Zoals uit de tabel blijkt, betekent de term opleiding in artikel 3.3a van het besluit in alle gevallen een groep van opleidingen, ook al bevat zo'n groep van opleidingen slechts één bestaande opleiding. De voorgangers van de opleiding behoren namelijk ook tot de groep. Deze voorgangers zijn opgenomen in de derde kolom van de tabel. In het tweede lid artikel 3.3a van het besluit speelt het verleden van een opleiding op twee plaatsen een rol. Niet meegeteld bij de ingeschrevenen worden: 1. studenten die op meer dan vier peildata na 1 september 2000 voor de opleiding of dezelfde opleiding aan een andere hogeschool als student waren ingeschreven, en 2. studenten die op enige peildatum tussen 1 augustus 1991 en 1 september 2000 als student waren ingeschreven voor de opleiding of dezelfde opleiding aan een andere hogeschool; Door de invoering van de bachelor/masterstructuur en de herstructurering van het onderwijsaanbod op 1 september 2002 kan op de peildatum 1 oktober 2002 de opleiding alleen betekenen: een voorganger van de opleiding. Deze voorganger (bij dezelfde hogeschool) moet dus behoren tot dezelfde groep van opleidingen als de opleiding op 1 oktober In het vijfde lid van artikel 2.3 van deze regeling is bepaald, dat twee opleidingen bij verschillende hogescholen die behoren tot gelijknamige groepen van opleidingen worden beschouwd als 'dezelfde opleiding aan een andere hogeschool'. Opgeheven opleidingen die in meer dan één groep ingedeeld kunnen zijn opgeheven opleiding hogeschool code naam code naam groep(en) van opleidingen beeldende kunst en 00MF Hs vd Kunsten Utrecht autonome beeldende kunst 02BY Gerrit Rietveld Academie autonome beeldende kunst 02NT Design Academy 07GR Avans Hs Brabant autonome beeldende kunst 21QA Amsterdamse Hs vd Kunsten film en televisie 21QL Avans Hs 's -Hertogenbosch autonome beeldende kunst 22BO Fontys Hs Tilburg autonome beeldende kunst 22OJ Hs Rotterdam autonome beeldende kunst 23KJ Hs v BK, Muz en Dans Den Haag autonome beeldende kunst 25BE Hanzehs Groningen autonome beeldende kunst 25JX Hs Zuyd autonome beeldende kunst 27NF ArtEZ hs autonome beeldende kunst proped. jaar dans en theater 00MF Hs vd Kunsten Utrecht theater theater 14NI Hs v Muz en Dans Rotterdam dans en docent dans 21QA Amsterdamse Hs vd Kunsten dans en docent dans theater 22BO Fontys Hs Tilburg dans en docent dans 23KJ Hs v BK, Muz en Dans Den Haag dans en docent dans 25JX Hs Zuyd theater 27NF ArtEZ hs dans en docent dans theater bijlagen bij de Regeling bekostiging hoger onderwijs 2004 d.d. 10 december

5 Een opgeheven opleiding kan tot meer dan één groep van opleidingen behoren, bijvoorbeeld de opleiding beeldende kunst en. Deze is bij de meeste hogescholen gesplitst in de bacheloropleidingen en autonome beeldende kunst. Bij de Design Academy en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is dat niet het geval. Twee gelijknamige opgeheven opleidingen worden daardoor niet altijd als 'dezelfde opleiding' in de zin van het besluit beschouwd. Bovenstaande tabel geeft voor de oude opleidingen die tot meer dan één groep van opleidingen behoren, per hogeschool aan tot welke groep of groepen van opleidingen ze behoren. Een voorbeeld: de opleiding beeldende kunst en (bkv) van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) behoort bij de groep film en televisie. Deze groep komt bij geen enkele andere hogeschool voor. De opleiding wordt daardoor nooit als 'dezelfde' als een bkv-opleiding van een andere hogeschool beschouwd. Dit betekent dus, dat een student die vóór 1 september 2000 bij de AHK voor de opleiding bkv was ingeschreven, voor bekostiging in aanmerking komt als hij zich inschrijft voor een opleiding. Als hij vóór 1 september 2000 bij een andere hogeschool was ingeschreven voor bkv, komt hij niet meer bij de opleiding (en bij autonome beeldende kunst) voor bekostiging in aanmerking. Een tweede voorbeeld: de oude opleiding theater (met code 04860) bij de Hogeschool Zuyd wordt niet beschouwd als dezelfde opleiding als de opleiding theater van de Hogeschool voor Muziek en Dans Rotterdam (HMD). Bij de eerste hogeschool behoort de opleiding namelijk tot de groep theater, bij de tweede tot de groep dans en docent dans. De oude opleidingen theater van de Hogeschool Zuyd en theater van de AHK worden wel beschouwd als dezelfde opleiding; beide behoren tot de groep theater. De oude opleidingen theater bij de AHK en de HMD worden ook als dezelfde beschouwd, omdat beide tot de groep dans en docent dans behoren. bijlagen bij de Regeling bekostiging hoger onderwijs 2004 d.d. 10 december

6 Bijlage 4. Maximale onderwijsvraag voortgezette kunstopleidingen en voortgezette opleidingen bouwkunst De aantallen in de tabel zijn conform de brieven die op grond van de Cultuurnota en nadere besluitvorming in 2000 en 2001 aan de hogescholen zijn gezonden. code Instelling code opleiding maximum 00MF Hogeschool voor de Kunsten Utrecht muziek 88 02BY Gerrit Rietveld Academie autonome beeldende kunst grafische vrije 10 02NT Design Academy Eindhoven industriële interieurarchitectuur 10 07GR Avans Hogeschool Brabant autonome beeldende kunst fotografische grafische 10 14NI Hogeschool voor Muziek en Dans Rotterdam danstherapie muziek choreografie 3 21QA Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten architectuur landschapsarchitectuur stedenbouw muziek choreografie film en televisie opera theater 31 22BO Fontys Hogescholen Tilburg architectuur stedenbouw 8 22OJ Hogeschool Rotterdam architectuur stedenbouw autonome beeldende kunst interieurarchitectuur media design & communicatie 8 23KJ Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek muziek 147 en Dans, Den Haag sonologie typografie en media opera 6 25BE Hanzehogeschool Groningen architectuur interactive media and environments schilderkunst theater / beeldregie 10 25JX Hogeschool Zuyd architectuur 35 27NF ArtEZ hogeschool voor beeldende kunst en architectuur 54, bouwkunst muziek en theater autonome beeldende kunst fashion mode typografie 10 22BO 25JX 23AH 27NF Samenwerkingsverband van de Fontys Hogescholen Tilburg en de Hogeschool Zuyd Samenwerkingsverband van de Saxion Hogeschool Enschede en de ArtEZ hogeschool choreografie muziek muziek 88 totaal 1495 Voor de samenwerkingsverbanden geldt: de maximale onderwijsvraag wordt evenredig met het aantal ingeschreven studenten toebedeeld aan de hogescholen. Bekostiging vindt vervolgens per hogeschool plaats tot het voor die hogeschool berekende maximum. bijlagen bij de Regeling bekostiging hoger onderwijs 2004 d.d. 10 december

7 Bijlage 5. Ruimtebehoeftenorm per hogeschool Tabel 5.1. Ruimtebehoeftenormen van hogescholen met door het Ministerie van OCW bekostigde opleidingen ruimtebehoeftenorm code hogeschool 2004 (m2/owv) 00BH Saxion Hogeschool IJselland 6, IC Katholieke PABO Zwolle 4, MF Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 7, RJ Hogeschool Diedenoort 6, VU Christelijke Hogeschool Windesheim 5, BY Gerrit Rietveld Academie 9, LD Hogeschool De Horst 3, NR Hotelschool Den Haag 7, NT Design Academy Eindhoven 10, CS Hogeschool Helicon 5, GR Avans Hogeschool Brabant 6, OK Pedagogische Hogeschool De Kempel 5, YJ Hogeschool Edith Stein 5, OR Katholieke Pedagogische Hogeschool Domstad 5, OT Iselinge, Hogeschool voor Onderwijsber.-Onderwijsbegeleid. 5, IZ Protestants Christelijke Hogeschool Marnix Academie 5, KK Fontys Hogescholen Pabo Eindhoven 7, NI Hogeschool voor Muziek en Dans Rotterdam 4, BK Christelijke Hogeschool De Driestar 5, CL Fontys Hogescholen Eindhoven 6, XA Fontys Hogescholen Pabo Limburg 4, HR Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam 4, IY Hogeschool Drenthe 7, MI Hogeschool Zeeland 7, QA Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 5, QL Avans Hogeschool 's -Hertogenbosch 6, QW Hogeschool van Amsterdam 6, RI Hogeschool Leiden 5, UG Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar 4, UI NHTV internationale hogeschool Breda 5, WN Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 6, WO Fontys Hogescholen Venlo 7, BO Fontys Hogescholen Tilburg 5, BP Fontys Hogescholen 's-hertogenbosch 5, BQ Fontys Hogescholen Sittard 6, EX Christelijke Hogeschool Noord-Nederland 5, HH Gereformeerde Hogeschool 5, JA Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool 7, OJ Hogeschool Rotterdam 5, AH Saxion Hogeschool Enschede 6, KJ Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans, Den Haag 10, BA Christelijke Hogeschool Ede 4, BE Hanzehogeschool Groningen 7, DW Hogeschool van Utrecht 6, JX Hogeschool Zuyd 6, KB Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 6, NF ArtEZ hogeschool 7, PZ Hogeschool INHOLLAND (m.u.v. Delft) 5, UM Hogeschool Haaglanden en Rijnstreek 6,5922 Om de ruimtebehoefte te berekenen wordt de onderwijsvraag van de opleidingen die niet behoren tot het CROHO-onderdeel landbouw en natuurlijke omgeving, vermenigvuldigd met de norm uit tabel 4.1. Het door de staatssecretaris van OCW vastgestelde landelijke huisvestingsdeel wordt over de hogescholen verdeeld, evenredig met de op deze wijze berekende ruimtebehoefte. De onderwijsvraag van opleidingen die behoren tot het CROHO-onderdeel landbouw en natuurlijke omgeving wordt per hogeschool vermenigvuldigd met de normen uit tabel 5.2. Het door de minister van LNV vastgestelde landelijke huisvestingsdeel wordt verdeeld evenredig met de met de LNV-normen berekende ruimtebehoefte. bijlagen bij de Regeling bekostiging hoger onderwijs 2004 d.d. 10 december

8 Tabel 5.2. Ruimtebehoeftenormen van hogescholen met door het Ministerie van LNV bekostigde opleidingen ruimtebehoefte - code hogeschool norm 2003 (m2/owv) 01DZ STOAS Hogeschool 9, MY CAH Dronten 9, CW HAS Den Bosch 10, ND Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 9, LE Van Hall Instituut 9, PZ Hogeschool INHOLLAND (Delft) 8,0411 bijlagen bij de Regeling bekostiging hoger onderwijs 2004 d.d. 10 december

9 Bijlage 6. Beslissingsregels hbo 2004 Jaarlijks levert de IB-Groep (Informatie Beheer Groep) studentgegevens uit het CRI-HO (Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs) aan Cfi (Centrale Financiën Instellingen). Cfi verwerkt deze gegevens in het BROO-HO (Basis Registratie Onderwijs Ontvangenden Hoger Onderwijs). BROO-HO voorziet iedere inschrijving van een Status Bekostiging, waarna de gegevens worden doorgeleverd aan het RSH (Rekensysteem Hoger Onderwijs), dat ook bij Cfi is ondergebracht. RSH berekent voornamelijk op basis van deze gegevens de bekostiging per instelling. Bijlage 6 heeft tot doel de instellingen, in het bijzonder de studentenadministraties, een beschrijving te bieden van de verwerking door Cfi van studentgegevens in BROO-HO. Tevens heeft de bijlage tot doel een schematische voorstelling te verstrekken van de wijze waarop BROO-HO de studentgegevens uit CRI-HO beoordeelt opdat een status bekostiging kan worden gezet. De in de wet - en regelgeving vermelde variabelen die van belang zijn voor het bepalen van de bekostigingsstatus van een student door BROO-HO worden in beslissingstabellen (beslissingsbomen) weergegeven. Deze beslissingsbomen geven bovendien de volgorde aan die bij het toepassen van de variabelen wordt gehanteerd. De beslissingsregels 2004 zijn begin 2002 als bijlage bij de zogenoemde statustoekenningsbrieven aan de hogescholen gestuurd. Ze zijn te raadplegen op CFI-online ( onder de tab HO/WO en 'Brochures'. bijlagen bij de Regeling bekostiging hoger onderwijs 2004 d.d. 10 december

10 Bijlage 7. Verhoging onderwijsvraag van opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst Verhoging van de onderwijsvraag als bedoeld in artikel 5.3, vierde lid, van het besluit. code hogeschool verhoging verhoging MF Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 1.720, ,89 01VU Christelijke Hogeschool Windesheim 30,37 02BY Gerrit Rietveld Academie 416,85 266,55 02NT Design Academy Eindhoven 230,55 137,43 04CS Hogeschool Helicon 160,38 190,41 07GR Avans Hogeschool Brabant 221,18 153,36 14NI Hogeschool voor Muziek en Dans Rotterdam 1.621, ,16 15CL Fontys Hogescholen Eindhoven 251,98 262,21 21QA Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 3.879, ,93 21QL Avans Hogeschool 's -Hertogenbosch 81,93 46,78 21QW Hogeschool van Amsterdam 32,48 21WN Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 179,34 113,46 22BO Fontys Hogescholen Tilburg 1.408, ,30 22BQ Fontys Hogescholen Sittard 62,47 22OJ Hogeschool Rotterdam 415,05 313,59 23AH Saxion Hogeschool Enschede 438,52 396,23 23KJ Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans, Den Haag 1.449, ,15 25BE Hanzehogeschool Groningen 805,63 849,18 25JX Hogeschool Zuyd 1.183,41 958,49 25KB Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 42,25 27NF ArtEZ hogeschool 2.388, ,47 27PZ Hogeschool INHOLLAND 192,26 167,46 totaal , ,05 Het bekostigingsniveau van alle opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst is het hoge. De extra onderwijsvraag wordt dus bekostigd op het hoge niveau. De verhoging voor 2005 kan nog worden verhoogd indien bij een hogeschool de rijksbijdrage voor de opleidingen die in 2001 onder de kunstbekostiging vielen, gecorrigeerd voor loon- en prijsontwikkeling, meer dan 8% lager is dan de rijksbijdrage in bijlagen bij de Regeling bekostiging hoger onderwijs 2004 d.d. 10 december

Bijlage 1 tot en met Bijlage 5 behorend bij Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006, van 6 december 2006, kenmerk HO/CB-2006/44434

Bijlage 1 tot en met Bijlage 5 behorend bij Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006, van 6 december 2006, kenmerk HO/CB-2006/44434 Bijlage 1 tot en met Bijlage 5 behorend bij Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006, van 6 december 2006, kenmerk HO/CB-2006/44434 Bijlage 1 bij artikel 4, eerste lid Hbo-opleidingen waarvan voor de

Nadere informatie

Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid

Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid (Behorend bij Regeling financiën hoger onderwijs van 3 juni 2008, kenmerk HO&S/CBV-2008/5214) Factoren als bedoeld in artikel 4.12, vierde lid, van het besluit van hogescholen

Nadere informatie

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2007

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2007 OCW Regeling bekostiging hoger onderwijs 2007 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2007, nr. HO/ CBV/2007/46701, houdende vaststelling van bekostigingsbedragen en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1214 17 27 27januari 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2008, nr.

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs in verband met het aanpassen van bedragen en percentages

Wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs in verband met het aanpassen van bedragen en percentages Algemeen Verbindend Voorschrift HOenS/CBV- 2008/84830 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling financiën

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39147 10 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853,

Nadere informatie

Wijzigingsregeling van de Regeling financiën hoger onderwijs

Wijzigingsregeling van de Regeling financiën hoger onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Wijzigingsregeling van de Regeling financiën hoger onderwijs

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24897 4 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2012, nr. HO/436612,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59625 9 november 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2016, nr. 1062841,

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

Het hbo ontcijferd 2005

Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd 2005 HET HBO ONTCIJFERD 2005 april 2005 Colofon Titel: Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd is een terugkerende publicatie van de HBO-raad en is gericht op de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12764 25 juni 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2012, nr. 333372,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2009 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Bestemd voor Instellingen voor hoger onderwijs. inwerkingtreding

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951 OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 HBO Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code instelling: 00MF Code opleiding 34951 Kunst en Economie www.hku.nl of 030 2349440 of info@ssc.hku.nl

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO

Overzicht Lotingstudies HBO Overzicht Lotingstudies HBO Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Laatste wijziging: 16-aug-2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951 OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 HBO Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code instelling: 00MF Code opleiding 34951 Kunst en Economie www.hku.nl of 030 2349440 of info@ssc.hku.nl

Nadere informatie

Regeling financiën hoger onderwijs

Regeling financiën hoger onderwijs OCW Regeling financiën hoger onderwijs Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juni 2008, nr. HO&S/CBV/2008/5214, houdende vaststelling van nadere regels vanwege financiering

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2010 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29575 9 juni 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 juni 2016, nr. 934016, tot wijziging

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Codarts, HKU (als toehoorder), Artez (onder voorbehoud), Designacademy

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Codarts, HKU (als toehoorder), Artez (onder voorbehoud), Designacademy Bijlage Kolom 1: hogeschool Kolom 2: bij opleiding(en) Kolom 3: samen met hogescho(o)l(en) Kolom 4: inhoud van voorstel Vet = pilot(s) gezamenlijke toetsing voldoen aan criteria 1 2 3 4 Amsterdamse Hogeschool

Nadere informatie

Studeren aan een hogeschool

Studeren aan een hogeschool Studeren aan een hogeschool Hogescholen in Nederland bieden vele opleidingen aan: van archeologie tot verpleegkunde en van engineering tot pedagogiek. Met dit overzicht kun je in één oogopslag zien waar

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2009 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie van de landelijke inventarisatie 2009-2010 Marca Wolfensberger & Nelleke de Jong Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie

Nadere informatie

Bindend Studieadvies. Rapportage kwantitatieve resultaten

Bindend Studieadvies. Rapportage kwantitatieve resultaten Bindend Studieadvies Rapportage kwantitatieve resultaten Onderzoek in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs An van den Broek Hanneke Ribberink Froukje WartenberghCras Margrietha t Hart ResearchNed

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

HOGESCHOLEN MANAGEMENT INFORMATIE 2005

HOGESCHOLEN MANAGEMENT INFORMATIE 2005 HOGESCHOLEN MANAGEMENT INFORMATIE 2005 november 2005 Colofon Titel: Hogescholen Management Informatie 2005 Hogescholen Management Informatie (HMI) is een publicatie van de HBO-raad. Dit is de negende uitgave

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo november 2009 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Opleidingsvorm Capaciteit 30016 2017 B Advanced Business Creation Avans Hogeschool voltijd 160 3 34397 2017

Nadere informatie

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. Vooropleidingseisen HBO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: + : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie Kunst en Economie HKU voltijd 275 1 Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie Windesheim voltijd 105 3 Journalistiek Windesheim voltijd 225 3 Advanced Business Creation

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B Journalistiek

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016 Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B

Nadere informatie

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/46873, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

havo HBO doorstroomeisen

havo HBO doorstroomeisen havo HBO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM:

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage D Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe vo-profielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

vwo WO doorstroomeisen

vwo WO doorstroomeisen vwo WO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

Bezoldigingscode. Bestuurders Hogescholen. Maart 2013

Bezoldigingscode. Bestuurders Hogescholen. Maart 2013 Maart 2013 Bezoldigingscode Bestuurders Hogescholen 2013 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce Utrecht: 30096468 Arnhemse Bovenweg 140, 3708 AH,

Nadere informatie

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2010 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Bron Definities Onderwerpen

Bron Definities Onderwerpen Bron De kengetallen van de HBO-raad over studenten zijn gebaseerd op een extract uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) dat de IB-groep in de eerste week van december 2010 heeft

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen.

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen. Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder -, - en -instellingen. Over Coosto Coosto levert oplossingen voor social media monitoring en webcare. Je krijgt

Nadere informatie

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen om terug te gaan naar het bestand interessante sites.

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen om terug te gaan naar het bestand interessante sites. Overzicht Sites: 1. ALGEMEEN 2. BEURZEN 3. PROFIELWERKSTUKKEN 4. UNIVERSITEITEN 5. HOGESCHOLEN 6. MBO 1. ALGEMEEN Vergelijk alle studies op hogescholen en http://www.studiekeuze123.nl Universiteiten/opendagen

Nadere informatie

Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. VERSLAG BIJLAGE BIJ DE NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET Proeve¹ van het ontwerp-besluit tot vaststelling van bepalingen inzake de algemene berekeningswijze voor de bekostiging van de instellingen voor hoger

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs OCenW-Regelingen de Regeling nadere vooropleidingseisen Bestemd voor: universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra (ROC s). Gelet op: artikel 7.25, eerste

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Besluit van tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met enkele wijzigingen in de berekeningswijze van de rijksbijdrage voor universiteiten en hogescholen Op de voordracht van Onze minister

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs en Opvoeding Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010. 1 Inleiding

AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010. 1 Inleiding MEMO INZAKE VRIJSTELLING BEROEPSONDERWIJS AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010 1 Inleiding Een btw-ondernemer die tegen vergoeding

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2002

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2002 OCenW-Regelingen Regeling bekostiging hoger Bestemd voor: universiteiten en hogescholen Algemeen verbindend voorschrift Datum: 15 december 2001 Kenmerk: HBO/FI-2001/48770 Datum inwerkingtreding: zie artikel

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd Managementrapportage 215 Vorig jaar stond Werkenbijhogescholen.nl in het teken van vernieuwing en optimalisatie.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs

MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Hoger beroepsonderwijs Datum: 26-6-2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/U&W/WJW/MS/157002 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie