Verzekeringshandleiding voor de locatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringshandleiding voor de locatie"

Transcriptie

1 Verzekeringshandleiding voor de locatie

2 Inhoudsopgave Inleiding + contactgegevens 3 Gebouwenverzekering 4 Kassenverzekering 6 Inventarisverzekering 7 Levende have 9 WA-verzekering 9 Evenementen en de verzekering 10 Ongevallenverzekering 11 Stage in Nederland 12 Natuurlijk leren en de verzekering 13 Stage in het buitenland 14 Reisverzekering 16 Voertuigenverzekering 18 Aan- en afmelden op de voertuigenverzekering 19 Glasschade 20 Trekkerrijbewijsverzekering 21 Tenaamstelling voertuigen op naam van Stichting Wellant 21 Beoordeling serviceniveau Lippmann 21 Schademeldingen 22 Slotwoord 23 Bijlage: IPS 25 Bijlage 1: Verklaring t.a.v. buitenlandstages 27 Bijlage 2: Standaard brief onderhoud elektrische installatie 28 Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

3 Inleiding Om u beter van dienst te kunnen zijn heeft het Servicecentrum deze handleiding voor u ontwikkeld. Hierin worden de meest voorkomende onderwerpen op het gebied van verzekeringen behandeld. Het verdient aanbeveling om binnen elke locatie twee personen aan te wijzen die op de hoogte zijn van de informatie in deze handleiding. Vervolgens kunnen zij als aanspreekpunt (zowel intern als extern) dienen wanneer er zich calamiteiten voordoen of wanneer er wijzigingen van voorwaarden en clausules worden doorgevoerd. De verzekeringsportefeuille van het Wellantcollege is afgestemd op de wensen van de Wellantlocaties. Een gebruikersgroep (o.a. bestaande uit vijf locatiedirecteuren) heeft in een programma van eisen (pve) de wensen van de Wellantlocaties vastgelegd. Op basis hiervan hebben de verzekeraars een maatwerk polis voor Wellantcollege samengesteld. De inkoop van de verzekeringsportefeuille wordt verzorgd door de Inkoop Coördinator die werkzaam is binnen de afdeling Facilitair. Voor operationele verzekeringsvragen kunnen de Wellantlocatie gebruik maken van de expertise van onze verzekeringstussenpersoon: De WBD Lippmann Groep (hierna te noemen Lippmann). Lippmann beheert namens het Servicecentrum de verzekeringsportefeuille die bij verschillende verzekeraars is ondergebracht. Met Lippmann zijn afspraken gemaakt omtrent accuraat beheer van onze verzekeringsportefeuille en persoonlijke aandacht in de dienstverlening naar de Wellantlocatie. Contactgegevens Lippmann: De Lippmann Groep Laan van Nieuw Oost-Indië 123 Postbus GS Den Haag T F Contactpersonen Lippmann: Vragen over de afhandeling van schade en het aanmelden van schade: Renate Bosari: Hetty van Dueren-Den Hollander E: E: T: T: F: F: Vragen over de verzekeringspolissen van Wellantcollege: Robbert Jan Donker. T: F: E: Vragen, opmerkingen of klachten inzake de dienstverlening van Lippmann: Myriam Smit T: F: E: NOODGEVALLEN: Bij omvangrijke brand, storm en/of waterschade belt u met brandweer of politie. De directe hulpverlening wordt vervolgens gecoördineerd door de brandweer in samenwerking met Salvage. Salvage is een stichting die namens de verzekeraars opdracht geeft tot het treffen van noodvoorzieningen. Lippmann is aangesloten bij de Stichting Salvage. Vervolgens belt u met Lippmann, telefoonnummer Dit nummer is 24 uur per dag te bereiken. Mocht men u om het relatienummer van Wellantcollege vragen dan is dat Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

4 De Gebouwenverzekering (ook wel brand- of opstalverzekering genoemd) De gebouwen van Wellantcollege zijn verzekerd volgens de Nederlandse Beurspolis voor Uitgebreide Gevaren (NBUG 2006). Deze verzekering dekt de volgende gebouwen: Schoolgebouwen, stallen, schuren, dierenverblijven, houten gebouwen en bedrijfswoningen. Een kopie van de NBUG 2006 is opvraagbaar bij Lippmann. De volgende risico s zijn verzekerd: Brandschade (ook rook- en roetschade); Ontploffing; Blikseminslag (tevens overspanning of inductie door bliksemontlading); Stormschade (norm is een minimale windsnelheid van 14 meter per seconde); Water, neerslag, blusmiddel (waterschade als gevolg van achterstallig onderhoud of constructiefouten is niet verzekerd alsmede de reparatiekosten van daken, dakgoten en regenwaterafvoerpijpen); Diefstal van de tot het gebouw behorende materialen; Inbraak (door middel van braak van buitenaf aan verzekerd gebouw ); Vandalisme (met vandalisme wordt schade bedoeld die aan het gebouw wordt veroorzaakt nadat de dader het gebouw wederrechtelijk binnengedrongen is); Afpersing en beroving (indien dit vergezeld gaat van geweld of bedreiging); Beschadiging van het gebouw door aanrijding c.q. aanvaring. Het standaard eigen risico voor de Gebouwenverzekering bedraagt , - per gebeurtenis. Dit eigen risico komt voor 50% ten laste van de betreffende Wellantlocatie. De resterende 50% wordt geboekt ten laste van de grootboekrekening centrale lasten. Indien het totale schadebedrag onder de 5.000,- blijft kan geen aanspraak worden gemaakt op de verzekering. De betreffende Wellantlocatie zal zelf de kosten voor herstel moeten bekostigen. Belangrijk: Indien de veroorzaker van de schade aan het gebouw bekend is, kan Wellantcollege besluiten dit schadebedrag te verhalen op de veroorzaker (dus ook op leerlingen!!!). Indien zo n situatie zich voordoet en indien u dat wenst, kunt u dit verhaalproces uitbesteden aan Lippmann. Neemt u hiervoor s.v.p. contact op met Lippmann voor overleg. Indien e.e.a. een haalbare zaak is zal Lippmann vervolgens de veroorzaker (c.q. ouders/begeleiders van de leerling) benaderen om tot overeenstemming te komen. De school blijft zodoende buiten dit proces. Op de Gebouwenverzekering zijn belangrijke verzekeringsclausules van toepassing: Clausule brandgevaarlijke werkzaamheden: indien opdracht wordt gegeven tot het verrichten van werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van open vuur, lassen, snijden, vlamsolderen, verfafbranden, dakbedekken etc. ten behoeve van installaties, aanbouw, onderhoud, reparatie, demontage of afbraak van gebouwen en/of machines etc. dienen maatregelen te worden genomen. De maatregelen houden in dat er tijdens de werkzaamheden toezicht 2 dient te zijn van een onder Wellantcollege werkend personeelslid. 1 In de verzekeringsmarkt zijn slechts enkele verzekeraars bereid onderwijsinstellingen te verzekeren. Dit is het gevolg van een hoog risicoprofiel t.a.v. inbraak, brand en diefstal. Lagere eigen risico s zijn niet meer mogelijk tenzij de verzekeringspremies exorbitant worden verhoogd. 2 Met toezicht wordt concreet bedoeld: regelmatige controle op de werkzaamheden! Dit vertaalt zich in aanwezigheid van een Wellantmedewerker bij aanvang, iedere 30 minuten controle van de actuele situatie, na afloop van de werkzaamheden een controle en na anderhalf uur een eindcontrole (soms is smeulend vuur namelijk niet direct na afloop van de werkzaamheden zichtbaar) Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

5 Vervolg clausules van pagina 4 Daarnaast moeten zoals vanzelfsprekend brandbare stoffen op veilige afstand staan (advies in deze is 10 meter). Ook moet een brandslang of brandblusser in werkvaardige toestand in de directe nabijheid aanwezig zijn. Maximaal eigen risico indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan ,- per gebeurtenis. Clausule buitenopslag: er mag geen opslag van brandbare zaken plaats vinden binnen een afstand van 10 meter van het verzekerde gebouw. Maximaal eigen risico indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan ,- per gebeurtenis. Clausule elektrische installatie: Ongevallen met elektriciteit kunnen leiden tot kortsluiting, brand en persoonlijk letsel. Om de veiligheid van elektrische installaties te garanderen dient hieraan periodiek onderhoud gepleegd te worden. De elektrische installatie dient minimaal te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties norm NEN 1010 en aan de aansluitvoorwaarden van het stroomleverend bedrijf. Minimaal één maal per drie jaar dient de installatie door een erkend elektrotechnisch bedrijf te worden gecontroleerd 3 en dienen geconstateerde gebreken per omgaande te worden verholpen. Maximaal eigen risico indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan ,- per gebeurtenis. Schade claimen op de verzekering: De procedure die aangeeft hoe schades kunnen worden gemeld, vindt u op pagina 21. Opmerking: Aanspraken op deze verzekering dienen binnen 14 dagen na ontstaan bij Lippmann te worden gemeld. Verzekeraars kunnen anders besluiten een zaak niet in behandeling te nemen (standaard polisvoorwaarden). 3 Als bijlage 2 treft u een standaard brief aan die de locatie aan een installatiebureau kan versturen zodat in voorkomend geval aan de voorwaarde voor driejaarlijkse controle is voldaan. Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

6 Kassenverzekering De kassen zijn ondergebracht in een aparte Kassenverzekering. Lippmann is voor Wellantcollege als tussenpersoon het aanspreekpunt indien van deze verzekering gebruikt moet worden gemaakt. De volgende risico s zijn verzekerd: Brand; Storm (Minimaal geconstateerde windsnelheid moet 14 meter per seconde zijn); Hagel; Water; Diefstal; Inbraak (door middel van braak van buitenaf aan de kas); Inventaris (machines en elektronica die redelijker wijze in een kas mogen worden verwacht); Baldadigheid/vandalisme. Het standaard eigen risico voor de Kassenverzekering bedraagt 2.500, - per gebeurtenis. Dit eigen risico komt voor 50% ten laste van de betreffende Wellantlocatie. De resterende 50% wordt geboekt ten laste van de grootboekrekening centrale lasten. Indien het totale schadebedrag onder de 2.500,- blijft kan geen aanspraak worden gemaakt op de verzekering. De betreffende Wellantlocatie zal zelf de kosten voor herstel moeten bekostigen. Belangrijk: Indien de veroorzaker van de schade aan de kas bekend is, kan Wellantcollege besluiten dit schadebedrag te verhalen op de veroorzaker (dus ook op leerlingen!!!). Indien zo n situatie zich voordoet en indien u dat wenst, kunt u het verhaalproces uitbesteden aan Lippmann. Neemt u hiervoor s.v.p. contact op met Lippmann voor overleg. Indien e.e.a. een haalbare zaak is zal Lippmann vervolgens de veroorzaker (c.q. ouders/begeleiders van de leerling) benaderen om tot overeenstemming te komen. De school blijft zodoende buiten dit proces. Indien er sprake is van glasschade onderneemt de locatie zelf actie door Lippmann te bellen. U kunt hiervoor contact opnemen met Renate Bosari of Hetty van Dueren Den Hollander. Facturen voor herstel van het kassenglas dient de kassenbeglazer rechtstreeks aan Lippmann te versturen waarna deze de facturen aan verzekeraar verstuurt. Indien het factuurbedrag onder het eigen risico blijft verstuurt de kassenbeglazer ook de factuur aan Lippmann. Echter zal Lippmann deze doorsturen aan het Service Centrum t.a.v. de afdeling Financiën die de factuur registreert, boekt en betaalt. Het bedrag komt ten laste van het locatiebudget. Indien u op zoek bent naar een kassenbeglazer treft u onderstaand een tweetal mogelijke leveranciers die al met een aantal Wellantlocaties samenwerken. Alweco Bosman Kassenbouw Vlotlaan 376 Mr. Jac. Takkade 3 Postbus CA AALSMEER 2680 AA Monster T: T: Opmerking: Aanspraken op deze verzekering dienen binnen 14 dagen na ontstaan bij Lippmann te worden gemeld. Verzekeraars kunnen anders besluiten een zaak niet in behandeling te nemen (standaard polisvoorwaarden). Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

7 De Inventarisverzekering De inventaris is verzekerd volgens de Nederlandse Beurspolis voor Uitgebreide Gevaren (NBUG 2006). Deze verzekering dekt de normale inventaris. Voor de elektronische en computerapparatuur is een aparte elektronicaverzekering van toepassing. De inventaris is verzekerd tegen de volgende risico s: Brandschade (ook rook- en roetschade); Ontploffing; Blikseminslag (overspanning of inductie door bliksemontlading); Water, stoom of blusmiddel; Diefstal/inbraak (door middel van braak van buitenaf aan het gebouw waarin inventaris staat); Vandalisme (met vandalismeschade wordt schade bedoeld die aan de inventaris wordt toegebracht nadat de dader het gebouw waarin de inventaris staat wederrechtelijk 4 is binnengedrongen). De historie leert dat vrijwel alle meldingen t.a.v. inventarisschade betrekking hebben op de computer- en overige elektronische apparatuur (diefstal of inbraak). M.b.t. de normale inventaris worden vrijwel nooit claims ingediend. Naar aanleiding van bovenstaande gelden t.a.v. inventaris verschillende eigen risico s: o o o Het eigen risico voor de normale inventaris (stoelen, bureaus en kasten) bedraagt 5.000, - per gebeurtenis. Het eigen risico voor elektronische apparatuur die bij lesgeven wordt gebruikt bedraagt 1.000, - per gebeurtenis. Denk hierbij aan beamers, overheadprojectoren en les pc s. Het eigen risico voor elektronische apparatuur die voor de eigen administratie wordt gebruikt én die daarbij in een kantoorruimte staat bedraagt 500,- per gebeurtenis. Denk hierbij aan pc s, printers, faxen, laptops en scanners. Het van toepassing zijnde eigen risico komt voor rekening van de Wellantlocatie. Indien het totale schadebedrag aan de inventaris onder het bedrag van het eigen risico blijft, kan geen aanspraak worden gemaakt op de verzekering. De betreffende Wellantlocatie zal zelf de kosten voor vervanging moeten bekostigen (het eigen risico op de normale inventaris komt voor 50% ten laste van de betreffende Wellantlocatie. De resterende 50% wordt geboekt ten laste van de grootboekrekening centrale lasten). LET OP: DEZE VERZEKERING KEERT NIET UIT INDIEN NIET WORDT VOLDAAN AAN ONDERSTAANDE CLAUSULES!!! 1. De computer en/of elektronische apparatuur dient bedrijfsklaar en aangesloten te zijn opgesteld. Voorraad of nieuw aangeleverde, nog niet aangesloten apparatuur is niet verzekerd. 2. Ter voorkoming dat opgestelde computer en/of elektronische apparatuur eenvoudig kan worden meegenomen dient het beveiligd te zijn d.m.v. een meeneembeperkend systeem (mechanische verankering). In overleg met de afdeling I&A wordt nieuwe apparatuur voortaan standaard voorzien van een verankeringkabel. Voor bestaande computerapparatuur kunnen verankeringkabels worden besteld via de Inkoop, bij Freddy van der Putten 4 wederrechtelijk binnendringen is binnendringen zonder dat deze persoon/personen er iets te zoeken hebben Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

8 Vervolg clausules van pagina 7 3. Draagbare apparatuur (laptops, notebooks, beamers, digitale camera s etc.) dient na gebruik altijd te worden opgeborgen in een inbraakwerende kast conform NCP-eisen (aanbeveling: NCP/VNS inschalingklasse Safe 1). Daarnaast dient de kast geplaatst te zijn in een beveiligde ruimte. Wellantcollege heeft een leverancier voor dit soort kasten. Mocht de locatie hierover aanvullende informatie wensen, kan zij hiervoor terecht bij de afdeling Facilitair/Inkoop, Frank Nederstigt op: 4. In iedere polis staat de zogenaamde buitenbraak clausule vermeld. Bij diefstal van elektronische en/of computerapparatuur moeten sporen van braak aan de buitenzijde van het gebouw aanwezig zijn. 5. De beveiliging van het (computer) lokaal of de ruimte waarin de apparatuur zich bevindt moet door een BORG erkend installateur zijn aangelegd. 6. Inbraakbeveiliging middels anti-masking detectoren moet aanwezig zijn in ruimtes waar waardevolle elektronische en/of computerapparatuur staat en de wegen die naar deze ruimtes leiden (gangen). Ruimtes waar geen waardevolle zaken staan hoeven niet beveiligd te zijn d.m.v. anti-masking detectoren maar kunnen beveiligd zijn middels gewone detectoren. 7. Het systeem dient altijd ingeschakeld te worden. Als bewijs voor inschakeling en functioneren van het systeem zal op het moment van inbraak de uitdraai van de PAC (particuliere alarm centrale) als leidraad gelden. Daarbij zijn de in- en uitschakeltijd van het systeem alsmede van de controlemeldingen leidend. Belangrijk: Bij de Inventarisverzekering is op computerapparatuur de regel van toepassing dat bij schade gedurende de 1 e drie jaar de nieuwwaarde wordt vergoed (zorg dat de aankoopfactuur altijd beschikbaar is). Na het 3 e jaar geldt een vergoeding van 40% van de oorspronkelijke waarde. Na het 4 e jaar vindt vergoeding o.b.v. dagwaarde plaats met een maximum van 20% van de oorspronkelijke waarde. Voor de elektronische en/of computerapparatuur is een uitzonderingsregel van toepassing. Hierbij geldt dat de nieuwwaarde dient te worden verzekerd en dat bij schade de eerste drie jaar de nieuwwaarde wordt uitgekeerd (zorg dat de aankoopfactuur altijd beschikbaar is). Na deze drie jaar wordt de dagwaarde uitgekeerd. Indien medewerkers laptops meenemen voor werkzaamheden buiten de verzekerde locatie (het betreffende Wellantcollege) is een reis- en verblijfdekking binnen de Benelux afgesloten. Per gebeurtenis geldt een eigen risico van 250,- in combinatie met een maximale vergoeding van 2.500,-. Schade tijdens het verblijf in de eigen woning en/of op het vakantieadres van de medewerker dient altijd te worden gemeld op de eigen Inboedel- en/of Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering (AVP). De medewerker dient er in dit geval op te letten dat er op zijn/haar AVP een zogenaamde opzichtclausule van toepassing is (dit is bij de meeste Aansprakelijkheidsverzekeringen het geval). Indien als gevolg van diefstal of schade nieuwe computerapparatuur dient te worden besteld, dan kan de locatie nadat de diefstal is gemeld bij de helpdesk vervangende apparatuur bestellen via de WellantWebWinkel. Aanspraken op deze verzekering dienen binnen 14 dagen na ontstaan bij Lippmann te worden gemeld. Verzekeraars kunnen anders besluiten een zaak niet in behandeling te nemen (standaard polisvoorwaarden). Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

9 Levende Have verzekering (dieren) Levende Have is niet verzekerd. Indien de locatie dit echter wenst, kan er op verzoek een maatwerkpolis worden opgemaakt om kostbare dieren (bijvoorbeeld paarden, dure vissen of vogels) tegen nader te bepalen gevaren te verzekeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met Lippmann. Let u daarbij echter op dat de te betalen premie in verhouding staat tot de waarde van het dier. De premie is afhankelijk van de gevaren die u wilt verzekeren. Hierbij kan worden gedacht aan natuur (bliksem, storm etc.), diefstal, mishandeling, brand etc. NB: Schade veroorzaakt door het dier, en waarbij door een ander (een derde) schade wordt geleden is verzekerd onder de Aansprakelijkheidsverzekering van Wellantcollege. Aansprakelijkheidsverzekering Wellantcollege heeft haar aansprakelijkheid verzekerd via een speciale Aansprakelijkheidsverzekering. Deze polis biedt Wellantcollege bescherming indien zij aansprakelijk wordt gesteld voor het doen en/of laten van haar ondergeschikten (personeel, docenten, ondersteunend personeel, leerlingen, uitzendkrachten, gedetacheerd personeel etc.). Ook vrijwilligers zoals bijvoorbeeld ouders die op verzoek van Wellantcollege bepaalde activiteiten verrichten vallen onder deze verzekering. Of er een beroep kan worden gedaan op deze Aansprakelijkheidsverzekering hangt af van de schuldvraag. Het is een misverstand om aan te nemen dat Wellantcollege per definitie aansprakelijk kan worden gesteld indien er binnen een Wellantlocatie schade aan bezittingen of personen wordt toegebracht. Dit geldt ook voor schade die binnen werktijd wordt toegebracht of schade die tijdens een door Wellantcollege georganiseerde activiteit wordt toegebracht. Altijd dient de vraag te worden gesteld of Wellantcollege schuld heeft aan de schade die is ontstaan. Concreet zal de docent, leerling, vrijwilliger etc. voor schade die Wellantcollege niet te verwijten is zijn/haar eigen (particuliere) Aansprakelijkheidsverzekering moeten aanspreken. Praktijksituatie 1: Een medewerkster van Wellantcollege staat op en blijft met haar broekzak achter de leuning van de stoel hangen waardoor haar broek uitscheurt. Zij wil de kosten van een nieuwe broek op Wellantcollege verhalen. De schuldvraag dient hier aan de orde te worden gesteld. Wellantcollege kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van een nieuwe broek omdat Wellantcollege geen schuld heeft aan het feit dat de medewerkster achter de leuning blijft hangen. Het feit dat dit op een Wellantlocatie gebeurt en dat dit eventueel onder werktijd gebeurt, speelt hierbij geen rol. Wellantcollege zou bijvoorbeeld wel aansprakelijk te stellen zijn wanneer een scherp rand aan de stoel had gezeten waardoor het slechts een kwestie van tijd was dat dit een keer zou gaan gebeuren. Praktijksituatie 2: Op het terrein van de school staan fietsen van leerlingen gestald. Een leerling wil na de lessen naar huis en constateert dat zijn fiets is beschadigd. De ouders van de leerling stellen Wellantcollege aansprakelijk voor de schade omdat de schade binnen schooltijd is ontstaan. Om antwoord te geven of Wellantcollege inderdaad aansprakelijk is, moeten we de wet raadplegen. De wet stelt dat een (rechts)persoon alleen aansprakelijk kan worden gesteld indien deze ook daadwerkelijk schuld heeft aan een voorval. Heeft Wellantcollege schuld aan het feit dat de fiets van de jongen beschadigd is? Nee, Wellantcollege heeft geen schade toegebracht aan de fiets van de leerling. De betreffende leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen en kiest er zelf voor om met de fiets naar school te komen. Het feit dat een eventuele beschadiging onder schooltijd is toegebracht speelt hierbij geen enkele rol. Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

10 Denk in het kader van dit voorbeeld ook eens aan het feit dat men met de fiets naar het werk gaat en dat men de fiets voor kantoor stalt. Na werktijd wordt geconstateerd dat de fiets is gestolen. De werkgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze diefstal omdat hij dat niet heeft gedaan. De werkgever kan dus evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Aan de hand van de praktijksituaties op de vorige pagina is geprobeerd aan te geven hoe moeilijk wettelijke aansprakelijkheid in de praktijk te definiëren valt. Het is daarom zaak dat de school indien zij ergens voor aansprakelijk wordt gesteld, altijd contact opneemt met Lippmann. Zij handelen de zaak i.o.m. de locatie af. Voor Wellantcollege zijn er twee contactpersonen bij Lippmann voor de aanmelding en afhandeling van schade beschikbaar: Renate Bosari: Hetty van Dueren-Den Hollander E: E: T: T: F: F: Indien er wel aanspraak kan worden gemaakt op de Aansprakelijkheidsverzekering bedraagt het eigen risico 250,- per gebeurtenis. Indien het schadebedrag minder dan 250,- bedraagt, kan geen aanspraak worden gemaakt op de Aanspraklijkheidsverzekering. De betreffende Wellantlocatie zal dan zelf de kosten voor haar rekening moeten nemen. Indien er wel een uitkering plaatsvindt komt het eigen risico voor rekening van de betrokken Wellantlocatie. Opmerking 1: Indien de verzekeraar een schade niet vergoedt omdat Wellantcollege geen schuld heeft aan het voorval kan een locatie toch de morele plicht voelen om de schade te vergoeden. Denk hierbij aan het belang van een historisch goede relatie of omdat men medeleven wil tonen met een leerling of medewerker. Gelieve met het besluit om zelfstandig tot vergoeding van schade heel voorzichtig om te gaan. Wanneer één maal tot vergoeding wordt overgegaan, zullen anderen daar ook rechten aan ontlenen. Om te voorkomen dat bij schades achteraf onenigheid ontstaat moet de school vooraf zaken goed afspreken met haar relaties, stagebieders, vrijwilligers etc. Het is daarom van essentieel belang om dingen bij voorkeur schriftelijk met elkaar af te spreken. Dat hoeft niet per definitie zoals bij stage, een overeenkomst te zijn. Dit kan ook een kort schrijven of een zijn waarin staat dat bij een schade de eventuele herstelkosten of het bedrag van het eigen risico voor rekening van de betreffende Wellantlocatie c.q. de relatie komt. Opmerking 2: Aanspraken op deze verzekering dienen binnen 14 dagen na ontstaan bij Lippmann te worden gemeld. Verzekeraars kunnen anders besluiten een zaak niet in behandeling te nemen (standaard polisvoorwaarden). Evenementen en de verzekering Wanneer Wellantcollege een evenement organiseert (bijvoorbeeld een open dag) waarbij relaties materiële zaken ter beschikking stellen, zal er bij schade aan deze zaken geen verzekeringsdekking zijn. Het materiaal is geen eigendom van Wellantcollege en valt daarom niet onder onze verzekering. Het is daarom van belang om vooraf afspraken te maken over wat er gebeurt in het geval van schade aan de bezittingen van derden. Degene die eigenaar van het materiaal of materieel is, heeft de verzekering van dit eigendom ondergebracht bij zijn eigen verzekeraar. Er kan bijvoorbeeld vooraf worden afgesproken een eventueel eigen risico in voorkomend geval door de locatie te laten vergoeden. Indien er vooraf moeilijk afspraken zijn te maken over een eventuele afwikkeling kan een locatie beter besluiten om geen gebruik te maken van de zaken van anderen of een tijdelijke Evenementenverzekering af te sluiten. Neemt u hiervoor s.v.p. contact op met Lippmann, Robbert Jan Donker op telefoonnummer Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

11 Ongevallenverzekering Wellant heeft een Collectieve Ongevallenverzekering. Deze Ongevallenpolis biedt leerlingen, personeelsleden en begeleiders van Wellantcollege verzekeringsdekking bij een ongeval. 5 De Ongevallenverzekering gaat niet uit van het begrip schuld. M.b.t. de rubriek geneeskundige kosten (incl. tandbeschadiging) geldt het volgende. Indien geneeskundige kosten moeten worden vergoed kan aanspraak worden gemaakt op de ongevallenpolis van Wellantcollege, mits de kosten niet verzekerd zijn onder de eigen Ziektekostenverzekering van de benadeelde. De verzekering geldt tijdens schooluren en tijdens alle activiteiten die in schoolverband plaatsvinden alsmede de reistijd van huis naar school en weer terug, via de normale route en zonder een noemenswaardige onderbreking van de reis. Verzekerde bedragen: Bij overlijden : 5.000,- Bij blijvende invaliditeit : ,- Geneeskundige kosten verzekerd tot : 2.500,- Tandbeschadiging verzekerd tot : 2.500,- De begunstigden van de verzekering zijn de ondergeschikten en bestuurders van de Stichting Wellant en/of de ouders/verzorgers van de leerlingen (eventueel de wettige erfgenamen). Hierbij is van belang om te weten dat de afwikkeling van een letselschade soms zeer lang kan duren. Met name bij jonge mensen kan het jaren duren voordat een medische eindsituatie is aan te geven. Die eindsituatie is van belang voor het bepalen van de mate van invaliditeit. Omdat al die tijd de mate van invaliditeit nog niet is te bepalen, zijn verzekeraars bereid om op verzoek voorschotbetalingen te doen, met een definitieve eindbetaling op het moment dat de mate van invaliditeit wel valt te bepalen. 5 Een ongeval is een van buiten op het lichaam inwerkend geweld (ongeval) dat resulteert in overlijden of blijvende invaliditeit. Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

12 Stage in Nederland Stage 6 is een wezenlijk onderdeel van veel opleidingen. Iedere leerling van Wellantcollege die op stage gaat krijgt een complete aansprakelijkheidsdekking mee. Om uit te kunnen leggen wat de Stageverzekering inhoudt moet eerst iets over de aansprakelijkheid van de werkgever worden uitgelegd. In Nederland (en ook in de ons omringende landen) heeft de wetgever bepaalt dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de daden (of tekortkomingen) van hun ondergeschikten. Wie zijn die ondergeschikten? Dat is iedereen waarmee de werkgever een gezagsverhouding heeft. Dus alle personeelsleden, alle tijdelijke medewerkers en ook alle stagiairs. Daarmee is door de wetgever bepaald dat de werkgever (de stagebieder) de volledige verantwoording draagt voor het doen (en laten) van zijn stagiairs. In de praktijk betekent dit dat fouten in een bedrijf die zijn gemaakt door de stagiair en die resulteren in schade aan zaken door de stagebieder moeten worden geclaimd op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf!!! Men mag aannemen dat ieder bedrijf in Nederland een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten waarop de ondergeschikten automatisch meeverzekerd zijn. Bij het uitzoeken van het stagebedrijf dient hier op gelet te worden. Waarom heeft Wellantcollege dan toch een Stageverzekering wanneer het de aansprakelijkheid betreft? Wellantcollege beschermt hiermee de stagebieder. Het stagebedrijf zal namelijk bij schade veroorzaakt door de stagiair, op de eigen Aansprakelijkheidsverzekering moeten claimen. Wellantcollege biedt het stagebedrijf dekking tot het bedrag van ,- Dit bedrag is ruim voldoende om een eventuele eigen risico van de stagebieder te vergoeden. Toch zouden er zich situaties kunnen voordoen waarbij het eigen risico van het stagebedrijf het bedrag van ,- overtreft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het eigen risico s op de verzekering van zeer kostbare apparatuur en/of voertuigen. In zo n situatie mag de stagiair geen gebruik maken van deze apparatuur/voertuigen. Het is van belang om de stagebieder hierop te wijzen. Heel hoge eigen risico s komen hoofdzakelijk voor bij honderdduizenden Euro s kostende landbouwwerktuigen. In het stageproces is het niet van toegevoegde waarde om een stagiair een landbouwwerktuig te laten besturen met zo n hoge waarde. De Stageverzekering die Wellantcollege t.b.v. haar leerlingen heeft afgesloten verzekert het per ongeluk toebrengen van schades aan zaken (goederen) op de stageplek tot een max. van ,-. Genoemd maximaal bedrag is van toepassing indien er schade ontstaat tijdens een activiteit waartoe het stagebedrijf opdracht heeft gegeven. Indien er sprake is van schade die door de stagiair 7 wordt veroorzaakt tijdens het uitvoeren van een activiteit waartoe geen opdracht is gegeven door het stagebedrijf, is deze schade tot een bedrag van ,- per aanspraak verzekerd. Wanneer het eigen risico dat de stagebieder moet betalen wordt geclaimd op de Stageverzekering van Wellantcollege geldt het volgende: de Stageverzekering van Wellantcollege kent ook een eigen risico. Dit eigen risico bedraagt 250,- per gebeurtenis. Dit eigen risico komt, zoals is vastgelegd in de stageovereenkomst, voor rekening van het stagebedrijf. Indien de betreffende Wellantlocatie dit wenst kan apart met de stagebieder overeen worden gekomen dat de locatie (een deel van) het eigen risico alsnog voor haar rekening neemt. Het is algemeen bekend maar voor de volledigheid moet worden benadrukt dat het van essentieel belang is dat er bij stage altijd een stageovereenkomst (praktijkovereenkomst) wordt afgesloten. Zonder deze overeenkomst zal de verzekeraar in het geval van een calamiteit het recht hebben niet uit te keren. Wat hierbij ook van belang is, is een goede begeleiding van de stagiair door het stagebedrijf en de stagebegeleider. Voor een goede begeleiding zijn geen standaard normen voorgeschreven maar hier geldt in het geval van een calamiteit het begrip redelijkheid en billijkheid. 6 In plaats van stage kunt u hier tevens BPV / LOB lezen; de verzekeraar maakt hierin geen onderscheid. 7 In plaats van stagiair kunt u hier tevens BPV er lezen; de verzekeraar maakt hierin geen onderscheid. Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

13 NB1: de Stageverzekering van Wellantcollege is een zogenaamde secundaire verzekering. Dit betekent dat deze aanvullend is op de Aansprakelijkheidsverzekering van het stagebedrijf maar ook op de Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering van de leerling c.q. zijn of haar ouders/verzorgers. Ook bij de Stageverzekering zal de schuldvraag leidend zijn. Wanneer de leerling schade veroorzaakt tijdens de stage en de stagebieder heeft hier geen schuld aan kan het onder omstandigheden voorkomen dat de schade verhaald moet worden op de Aansprakelijkheidsverzekeraar van de leerling/ouders/verzorgers. De Aansprakelijkheidsverzekeraar van Wellantcollege zal dan samen met de Particuliere Aansprakelijkheidsverzekeraar de schade afwikkelen. In voorkomend geval wordt dit begeleid door Lippmann. NB2: het rijden met motorvoertuigen tijdens stage is alleen verzekerd voor leerlingen welke in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en uitsluitend wanneer de leerling een opleiding motorvoertuigtechniek volgt of het rijden met landbouwvoertuigen deel uitmaakt van de stagewerkzaamheden. Het rijden met een motorvoertuig blijft uitsluitend beperkt tot het noodzakelijk moeten rijden!! (in- en uitrijden in de werkplaats bijvoorbeeld). Uitgesloten zijn autoritten!!! NB3: voor de volledigheid; ongevallen tijdens stage vallen onder de Collectieve Ongevallenverzekering. NB4: Aanspraken op deze verzekering dienen binnen 14 dagen na ontstaan bij Lippmann te worden gemeld. Verzekeraars kunnen anders besluiten een zaak niet in behandeling te nemen (standaard polisvoorwaarden). Natuurlijk Leren en Competentie Gericht Onderwijs & Verzekeringen Alle leerlingen die zijn ingeschreven bij het Wellantcollege zijn verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid op school, op weg van huis naar school en andersom. Daarnaast zijn de leerlingen verzekerd tijdens activiteiten die door de school georganiseerd worden in het kader van het leertraject. Dit kunnen uitstapjes, excursies maar ook lezingen, werkbezoeken of praktijkopdrachten zijn (hieronder vallen ook het Natuurlijk Leren en het Competentie Gericht Onderwijs). Mochten er ouders meegaan als begeleiders naar deze activiteiten, dan zijn deze verzekerd volgens dezelfde verzekering voor aansprakelijkheid en ongevallen als welke voor de leerlingen geldt. Proeve van bekwaamheid op (niet) BPV- bedrijven Het is verzekeraars bekend, dat in enkele voorkomende gevallen de proeve van bekwaamheid op een ander dan het (in de Praktijkovereenkomst opgenomen) stagebiedende bedrijf wordt afgenomen. De proeve dient altijd onder supervisie van een assessor onderwijs en een assessor bedrijfsleven te staan. De dekking van de Collectieve Ongevallen- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is ook tijdens het afnemen van de proeve van bekwaamheid onverminderd van kracht. Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

14 Stage in het buitenland Als een leerling van het Wellantcollege stage gaat lopen in het buitenland moet hij/zij hiervoor een aparte verzekering afsluiten: IPS (Insurance Passport for Students). Het IPS biedt een complete verzekering met een wereldwijde dekking. Het IPS kent drie verschillende pakketten te weten: - IPS Primary; dit pakket is geschikt voor diegene die in het buitenland stage loopt en niet in aanmerking komt voor de Nederlandse basiszorgverzekering en ook niet in het bezit is van een EU Health Insurance Card. Als de leerling buiten de EU stage loopt, is dit in ieder geval de juiste dekking, omdat hierin ook de basisziektekosten zijn gedekt. - IPS Secondary; dit pakket is geschikt voor diegene die in het buitenland stage loopt met een Nederlandse basiszorgverzekering of een EU Health Insurance Card. deze verzekering biedt een secondaire dekking voor zowel geneeskundige als tandheelkundige kosten. - IPS Basic; biedt alle IPS dekkingen behalve geneeskundige en tandheelkundige kosten. De IPS pakketten zijn zeer uitgebreid, IPS Primary en IPS Secondary bevatten naast de geneeskundige en de tandheelkundige kosten ook de dekkingen van IPS Basic waarin onder meer: Rechtsbijstand is verzekerd tot Ongevallen: uitkering bij overlijden , bij blijvende invaliditeit Aansprakelijkheid particulier verzekerde bedrag Bagagedekking en inboedel: bagage 1.500, foto-/film app. 550, inboedel Buitengewone kosten, onder meer kosten voor repatriëring i.g.v. overlijden: kostprijs medisch transport: kostprijs, overkomst familie i.g.v. ziekte/ongeval zie voor een compleet dekkingsoverzicht de Bijlage IPS De verzekering begint en eindigt op de data die op de aanvraag zijn ingevuld. Als de leerling tussentijds het land van herkomst bezoekt of een vakantie van maximaal 4 weken aangesloten heeft, blijft hij/zij gewoon verzekerd onder de IPS. De verzekering kan zeer eenvoudig worden verlengd: per , post of per telefoon. Na ontvangst van de betaling ontvangt de leerling de Guarantee Card, de polisvoorwaarden en een medisch schade aangifteformulier. Ook is het mogelijk bij IPS Primary en IPS Secondary een aanvullende dekking te nemen voor winter- en onderwatersportrisico. Voor de leerlingen van het Wellantcollege is het ook mogelijk een annuleringsverzekering te nemen. De maandpremies zijn: IPS Primary 36,50 IPS Secondary 25,- IPS Basic 16,- De schadeafhandeling vindt plaats in Den Haag, IPS heeft een eigen gespecialiseerd schadeteam, zodat de schades snel kunnen worden behandeld. Wel is het belangrijk dat een schade binnen 14 dagen wordt gemeld. Wij werken nauw samen met SOS International Amsterdam waar alle medewerkers en artsen, 24 uur per dag bereikbaar zijn. Let op: voor het rijden met een tractor of ander landbouwmaterieel in het buitenland dient een extra premie van 30,05 per kwartaal te worden voldaan. Voor zaakschade als gevolg van het rijden met een tractor of landbouwmaterieel geldt een eigen risico 250,- per gebeurtenis. Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

15 Belangrijk 1: De stagiair heeft op zijn buitenlandstage het polisnummer en alarmnummer bij zich. De stagebegeleider beschikt tevens over deze gegevens via het studenten dossier. Belangrijk 2: Aanspraken op deze verzekering dienen binnen 14 dagen na ontstaan bij Lippmann te worden gemeld. Verzekeraars kunnen anders besluiten een zaak niet in behandeling te nemen (standaard polisvoorwaarden). Meer informatie: zie hier kunt u rechtstreeks de IPS verzekering afsluiten of neem contact op met de W.B.D. Lippmann Groep BV tel: Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

16 Collectieve Reisverzekering Voor medewerkers, begeleiders, bestuurders van de stichting Wellant en leerlingen is een Collectieve Reisverzekering met werelddekking afgesloten die dekking biedt bij schoolreizen, excursies, bedrijfsbezoeken, zakenreizen en werkweken. Ook uitstapjes zoals een survival, een reisje naar Disneyland en een weekje skiën of langlaufen zijn verzekerd. Tijdens dit soort schoolevenementen zijn de bestaande Ongevallenverzekering en Aansprakelijkheidsverzekering zoals afgesloten door Wellantcollege ook geldig in het buitenland. Zowel de polis voor medewerkers als voor leerlingen noemt geen uitsluiting bij het beoefenen van activiteiten. Ook al zijn er geen activiteiten in onze polisvoorwaarden uitgesloten er gelden wel bepaalde restricties. Zo zijn logischerwijs waaghalzerij en meer van dat soort zaken uitgesloten. Ook ongevallen tijdens dronkenschap kunnen niet op de verzekering worden verhaald. Aan de Reisverzekering is de SOS Alarmcentrale verbonden die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is voor hulp op telefoonnummer 0031-(0) U dient in het geval van een calamiteit altijd met hen contact op te nemen. Toezicht op uitstapjes, excursies, kamp, schoolreisjes etc.: Voor toezicht en begeleiding zijn geen regels beschikbaar die voorschrijven hoeveel begeleiders er nodig zijn per aantal leerlingen. Wat de verzekeraar hier belangrijk vindt is dat er sprake is van voldoende toezicht en/of voldoende begeleiding. Dit kan worden gelezen als dat het aantal begeleiders om voldoende toezicht te hebben redelijk en billijk moet zijn. M.a.w. indien de school weet dat er in een groep van 50 leerlingen 30 druktemakers zijn, zal toezicht door een tweetal begeleiders te weinig zijn. Indien er 30 zeer brave leerlingen op werkweek gaan onder begeleiding van 10 medewerkers is dat weer lichtelijk overdreven. Het begrip onvoorziene omstandigheid is hier van belang. Wanneer er zich dus iets voordoet wat niet had kunnen worden voorzien en er was voldoende toezicht aanwezig valt Wellantcollege niets te verwijten en vergoedt de verzekering een eventuele schade. Wanneer er s nacht ellende uitbreekt onder de leerlingen en er blijkt achteraf nooit een nachtronde door een begeleider te zijn gedaan, is het Wellant wel verwijtbaar en dekt de verzekering een eventuele schade niet. Kort samengevat; het gaat hier om logisch nadenken, voldoen controle en het nemen van logische voorzorgsmaatregelen. De navolgende dekkingen zijn van toepassing: Ongevallen: Bij overlijden : 5.000,- Bij blijvende invaliditeit : ,- Ziektekosten: Dokters- en ziekenhuiskosten verzekerd tot : 5.000,- Tandheelkundige behandeling verzekerd tot : 500,- Ter info: dit ziektekostendeel van de verzekering is secundair m.a.w. eerst dient de eigen ziektekostenverzekering te worden aangesproken. De verzekerde bedragen van 500,- en 5.000,- dienen ter dekking van een eventueel eigen risico op de eigen ziektekostenverzekering. Mocht uiteindelijk iets binnen de eigen polis niet verzekerd zijn kan ook aanspraak op deze bedragen worden gedaan. De alarmcentrale coördineert en bewaakt dit proces. Extra kosten verzekerd tot een bedrag van 7.500,- Hieronder vallen extra reis- en verblijfkosten t.g.v. een ongeval of ziekte, extra terugreiskosten naar Nederland t.g.v. terugroeping, extra kosten van overkomst uit Nederland, repatriëringkosten per ambulancevliegtuig, opsporings- en reddingskosten en vervoerskosten in geval van overlijden. Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

17 Reisbagageverzekering: Het maximum verzekerd bedrag per persoon voor bagage / kampeeruitrusting is 2.500,- (Bij een zakenreis is de bagage verzekerd tot 5.000,- i.v.m. elektronische apparatuur). Schade aan inventaris of opstallen aan gehuurde verblijven is verzekerd tot 500,-. Aansprakelijkheid: Er geldt een Aansprakelijkheidsverzekering met werelddekking tot een bedrag van ,- Annuleringsverzekering: Er is geen Annuleringsverzekering in de polis opgenomen. De premieverhoging die een annuleringsclausule met zich meebrengt, staat niet in verhouding tot het daadwerkelijke aantal annuleringen. De school dient bij het boeken van schoolreizen, werkweken etc. het risico van annulering bij de leverancier te leggen. Dit houdt in dat met busmaatschappijen, hotels en jeugdherbergen bij de boeking dient te worden afgesproken dat annulering kosteloos kan plaatsvinden. Indien men vliegreizen boekt, kan bij het boeken ter plekke een Annuleringsverzekering worden afgesloten. Opmerking: Aanspraken op deze verzekering dienen binnen 14 dagen na ontstaan bij Lippmann te worden gemeld. Verzekeraars kunnen anders besluiten een zaak niet in behandeling te nemen (standaard polisvoorwaarden). Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

18 Collectieve Voertuigenverzekering Wellantcollege heeft haar (bestel)auto s, tractoren, aanhangers en overig werkmaterieel verzekerd via een Collectieve Autoverzekering. Alle auto s die door de locatie bij het Servicecentrum zijn aangemeld zijn in deze verzekering ondergebracht. Personenauto s: (kenteken op naam van Stichting Wellant) De personenauto s worden standaard WA + Volledig Casco (all-risks) verzekerd, uitgebreid met ongevallen inzittenden en rechtsbijstand. De genoemde dekking omvat aanrijding, brand, diefstal, hulpverlening, inbraak, natuur en ruitbreuk. Er is op deze verzekering geen eigen risico van toepassing mits het herstel plaatsvindt bij een door de verzekeraar aangewezen herstelbedrijf. Neemt u hiervoor s.v.p. contact op met Renate Bosari en Hetty van Dueren Den Hollander. Tractoren, aanhangers en overig werkmaterieel: De tractoren worden standaard verzekerd via Werkmaterieelverzekering uitgebreid casco. De bijbehorende dekking omvat brand, diefstal, natuur, eigen gebrek, onoordeelkundig gebruik en bediening, overig van buitenaf komend onheil, schade aan eigen voorwerpen en schade toegebracht aan bezittingen van derden. In geval van schade geldt een eigen risico. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van het soort object, waar de schade mee is veroorzaakt. Let op: bij deze verzekering is een clausule van toepassing die aangeeft dat wegnemen niet eenvoudig moet zijn. Advies in deze is om met een koppelslot of wielklem te werken. Auto Cascoverzekering voor dienstreizen: Voor medewerkers die met de eigen auto een dienstreis maken heeft Wellantcollege een speciale verzekering afgesloten. Deze verzekering kan alleen worden aangesproken indien de verzekering van de medewerker de schade niet dekt. Indien de verzekering van de medewerker de schade wel dekt, zal deze verzekering het eigen risico en (gedeeltelijk) het eventuele verlies van bonusmalus van de medewerker vergoeden. Let wel: de verzekering zorgt alleen voor vergoeding van cascoschade aan de auto van de medewerker. Indien de medewerker alleen WA verzekerd is dient de schade aan de auto gemeld te worden bij Lippmann. Bij een All-risks verzekering dient de cascoschade gemeld te worden op de eigen All-risks verzekering van de medewerker. De Auto Cascoverzekering voor dienstreizen vergoedt in dat geval het eigen risico en (gedeeltelijk) het verlies aan B/M korting. Belangrijk: De Auto Cascoverzekering voor dienstreizen is alleen van kracht bij reizen in opdracht en ten behoeve van de school. Woon/werk verkeer is dus onder deze verzekering niet begrepen. Bij schade aan de auto met doorgereden dader is aangifte van e.e.a. bij de Politie verplicht en dient een kopie van het proces verbaal aan de verzekeraar te worden meegestuurd. Aanspreekpunt voor vragen betreffende deze verzekering is Lippmann. U kunt contact opnemen met Myriam Smit of Robbert Jan Donker. Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

19 Aanmelden op de Collectieve Voertuigenverzekering: Voor het aanmelden van bedrijfsauto s, tractoren, aanhangers en overig werkmaterieel op de collectieve voertuigenverzekering kan de locatie rechtstreeks contact opnemen met Lippmann. U kunt hiervoor bij een sturen aan Robbert Jan Donker op: Om een bedrijfsauto aan te melden moet u de volgende informatie in de vermelden: - Datum van ingang verzekering - Kenteken - Meldcode - Cataloguswaarde - Opties/accessoires Voor het aanmelden van tractoren, aanhangers en overig werkmaterieel op de Collectieve Voertuigenverzekering is de volgende informatie is nodig: - Datum van ingang verzekering - Merk + type - Bouwjaar - Chassisnummer - Cataloguswaarde Afmeldingen op de Collectieve Voertuigenverzekering: Voor het afmelden van bedrijfsauto s, tractoren, aanhangers en overig werkmaterieel op de collectieve voertuigenverzekering kan de locatie rechtstreeks contact opnemen met Lippmann. U kunt hiervoor bij een sturen aan Robbert Jan Donker op: Vermeldt u duidelijk welk voertuig moet worden afgemeld (kenteken en meldcode) en per welke datum. Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

20 Glasschade In de Gebouwenverzekering is kale glasbreuk niet afzonderlijk verzekerd. Het totaalbedrag aan glasschade over de afgelopen jaren is namelijk belangrijk lager dan de verschuldigde jaarpremie voor een Wellantbrede glasverzekering. Bij kale glasbreuk gaat het bijvoorbeeld om het dichtvallen van een deur waardoor het glas sneuvelt of ingegooide ruiten van het schoolgebouw. Het is zinvol om kort toe te lichten hoe verzekeraars premies voor een glasverzekering vaststellen. Jaarlijks wordt de premie vastgesteld aan de hand van het schadeverloop van het voorafgaande jaar. De verzekeraars zullen voor hun berekening het totaal gefactureerde glasschadebedrag van het voorafgaande jaar als basis nemen. Hieraan voegt de verzekeraar zijn eigen provisie toe. Daar overheen berekent de tussenpersoon wederom een provisieaandeel waardoor het verzekeren van glas via een glasverzekering niet financieel interessant is. Om dit visueel te maken onderstaand voorbeeld: Stel Wellantcollege heeft over geheel 2007 een bedrag aan glasschade geclaimd van ,- De verzekeraar zal voor zijn premieberekening van 2008 uitgaan van ,- + eigen provisie van 20% = ,- Daaroverheen zal de tussenpersoon ook provisie heffen van ongeveer 15% wat het totaal te factureren premiebedrag op ,- brengt. Eén leverancier voor glasherstel: Om naast de besparing op de verzekeringspremie schaalvoordeel op de inkoop van glasherstel te kunnen realiseren is een mantelcontract afgesloten met de Glaslijn. De Glaslijn voert al het glasherstel voor alle Wellantlocaties uit. Raadpleeg voor de procedure over de afhandeling van schade s.v.p. de pagina van Inkoop op Intranet. Verdeling totaalbedrag aan glasherstel over de locatiebudgetten: Per maand wordt het totaal gefactureerde bedrag via de door Financiën gehanteerde verdeelsleutel over de locatiebudgetten verdeeld (zoals dit normaal met het premiebedrag voor de glasverzekering werd gedaan). NB 1: ten overvloede moet vermeld worden dat de facturen voor herstel van de kassen (voor het gemak kassenglas genoemd) door de glashersteller aan Lippmann moet worden verstuurd. Dit is namelijk wel verzekerd (zie kassenverzekering op pagina 6). NB 2: Indien een Wellantlocatie niet in eigendom is van Wellantcollege kan het zijn dat de economisch eigenaar (bijv. gemeente) een andere procedure voorschrijft. Gelieve hiermee rekening te houden. Servicecentrum / Afdeling Facilitair / Inkoop / versie:

Voorwaarden. Autoverzekering

Voorwaarden. Autoverzekering Voorwaarden Autoverzekering Autoverzekering fbto.nl Inhoudsopgave Contact P.4 Hoe te handelen P.5 Algemene voorwaarden P.7 Productvoorwaarden autoverzekering P.19 Module Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p.

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p. Voorwaarden Woongarant Autoverzekering 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering

Voorwaarden. Autoverzekering Voorwaarden Autoverzekering Autoverzekering fbto.nl Inhoudsopgave Contact P.4 Introductie voorwaarden FBTO autoverzekering P.5 Algemene voorwaarden FBTO autoverzekering P.8 Productvoorwaarden FBTO autoverzekering

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12

Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12 Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12 Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering Polisvoorwaarden eer Verkeersverzekering 1 Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering van Centraal Beheer Achmea. De Verkeersverzekering bestaat uit de:

Nadere informatie

Voorwaarden personenautoverzekering 2011

Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat is verzekerd? 6 Wat is niet verzekerd? 6 Geldt de verzekering voor schade door terrorisme? 7 In welke landen

Nadere informatie

AEGON Autoverzekering Online. Polisvoorwaarden. nr. 5000

AEGON Autoverzekering Online. Polisvoorwaarden. nr. 5000 AEGON Autoverzekering Online Polisvoorwaarden nr. 5000 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden Module A. Aansprakelijkheid en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Zo claimt u een schade Wilt u een schadeclaim aan ons doorgeven? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt.

Zo claimt u een schade Wilt u een schadeclaim aan ons doorgeven? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Voorwaarden voor onze ACSI Caravanreisverzekering. Het is belangrijk dat u goed weet waar u wel

Nadere informatie

Voorwaarden Kilometerverzekering ( autoverzekering met bonus-malus korting )

Voorwaarden Kilometerverzekering ( autoverzekering met bonus-malus korting ) Voorwaarden Kilometerverzekering ( autoverzekering met bonus-malus korting ) Algemene voorwaarden ( KM/BM 2014 ) In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook als u

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) M 03.2.34 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) M 03.2.34 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) M 03.2.34 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering.

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw CDS Personenautoverzekering Algemene voorwaarden M12 CDS Assuradeuren B.V. Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden Carmeleon Autoverzekering

Voorwaarden Carmeleon Autoverzekering Voorwaarden Carmeleon Autoverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van uw Autoverzekering. Begrijpelijke en duidelijke voorwaarden, die uitgaan van onderling vertrouwen. U kunt ervan op aan dat wij u goed

Nadere informatie

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden PPP 01012014 Bijzondere Voorwaarden personenautoverzekering particulieren U heeft een personenautoverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit

Nadere informatie

Inleiding Prominent Inboedelverzekering BV 03.2.85 D

Inleiding Prominent Inboedelverzekering BV 03.2.85 D polisvoorwaarden Prominent Inboedelverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model BV 03.2.85 D Inleiding Prominent Inboedelverzekering Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Prominent Inboedelverzekering.

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco Deze voorwaarden beschrijven uw Xclusief Autoverzekering

Nadere informatie

Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden. ING Woonverzekering

Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden. ING Woonverzekering Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden ING Woonverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., statutair gevestigd te Den Haag, handelsregister nr. 27023707, is geregistreerd

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412 Aegon Autoverzekering Polisvoorwaarden nr. 1412 S 42471 a augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Algemene Voorwaarden 4 1 Wat mag u van ons verwachten? 4 2 Wat verwachten wij van u? 4 3 Wie zijn er verzekerd?

Nadere informatie

Bij schade neemt u zo snel mogelijk contact op met Thomas Assuradeuren.

Bij schade neemt u zo snel mogelijk contact op met Thomas Assuradeuren. Voorwaarden ZZP ZAKELIJK ADVIES In deze voorwaarden leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wij van u verwachten. n Waarvoor u wel en niet bent verzekerd. n Welke extra kosten wij betalen. n Hoe wij

Nadere informatie

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer )

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering Algemeen KM 2012-01 In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden RV 0413-01 Voorwaarden Schadeverzekering Mijn verplichtingen bij schade Het is voor u en voor ons belangrijk dat u: 1. Direct als er schade is of u daarvan op de hoogte had kunnen

Nadere informatie