SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken)"

Transcriptie

1 SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) Verzekeringsadviseur Relatienummer: Kenmerk relatie Branchecode / polisnummer: Nummer inschrijvingsbewijs: Is de schade al gemeld aan de maatschappij: telefonisch schriftelijk nee Zo ja, wanneer en aan wie SOORT VERZEKERING Aflopende reisverzekering Annuleringsverzekering Doorlopende reisverzekering particulier Doorlopende reisverzekering zakelijk VERZEKERINGNEMER Naam Adres Postcode / woonplaats Tel. (privé) : Beroep / bedrijf Tel. (werk) : (Post)Banknummer : Is er recht op aftrek B.T.W. : Ja Nee PERSONALIA SCHADELIJDER Naam Adres Postcode / woonplaats Tel. (privé) : Beroep / bedrijf Tel. (werk) : (Post)Banknummer : Is er recht op aftrek B.T.W. : Ja Nee REIS- EN AUTOMOBILISTENHULPVERZEKERING SCHADEGEGEVENS ALGEMEEN Datum ongeval, schade of autopech : Tijd: voor-/namiddag Plaats / adres van de schade Oorzaak van de schade (zonodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad bijvoegen) Omstandigheden waaronder het ongeval plaatsvond Wanneer en bij welke instantie werd aangifte gedaan (politie + bureau, hotel, camping, vervoers- Pagina 1 van 8

2 onderneming, inclusief adres) Is door de politie opsporing gedaan : Ja Nee Zo ja, met welk resultaat Is door de politie rapport opgemaakt : Ja Nee Waar kan het rapport worden opgevraagd Heeft een derde naar uw mening schuld : Ja Nee aan het ongeval Wie waren getuige van het gebeurde Bent u elders tegen deze schade : Ja, verzekerd bedrag Nee verzekerd Zo ja, bij welke maatschappij en onder welk polisnummer Zijn bepaalde voorwerpen apart : Ja, verzekerd bedrag Nee verzekerd (b.v. sieraden, postzegels, rijwiel, glas) Zo ja, bij welke maatschappij en onder welk polisnummer SCHADEVEROORZAKER Door wie werd de schade veroorzaakt (naam, adres en geboortedatum) In welke relatie staat deze tot u (familie, dienstverband, o.i.d.) Zijn er medeschuldigen : Ja Nee Zo ja Waarmee werd de schade veroorzaakt Waarmee was bovengenoemde bezig toen de schade werd veroorzaakt Kan de schade naar uw mening : Ja Nee verhaald worden op een ander Zo ja Pagina 2 van 8

3 Waarom meent u dat Bij welke maatschappij en onder welk polisnummer is deze daarvoor verzekerd Is de schade bij deze maatschappij : Ja Nee gemeld ONDERSTAANDE VRAGEN BEANTWOORDEN BIJ BAGAGESCHADE Indien de schade is ontstaan tijdens : Tickets en rapport luchtvaartmaatschappij meezenden vervoer door een luchtvaartmaatschappij Naam en adres van de luchtvaart- maatschappij Is de luchtvaartmaatschappij in : Ja Nee kennis gesteld Heeft u reeds eerder aanspraak gemaakt: Ja Nee op een uitkering krachtens een bagageverzekering Zo ja, bij welke maatschappij en onder welk polisnummer GEGEVENS BESCHADIGDE EN/OF VERMISTE VOORWERPEN Merk, type, naam (eventueel volgnr. op de polis) Nummer Bouwjaar (maand, jaar) Aankoop datum (maand, jaar) Aankoop bedrag Schade bedrag Werden er noodvoorzieningen getroffen Is de schade herstelbaar Wie voert de reparatie uit (naam, adres, telefoon) Is er reeds offerte gedaan? (Zo ja, bijvoegen) Is de reparatie reeds uitgevoerd? (Zo ja, nota s bijvoegen) : Ja, kosten Nee : Ja, kosten Nee : Ja, kosten Nee : Ja, kosten Nee ONDERSTAANDE VRAGEN BEANTWOORDEN BIJ EEN ONGEVAL Aard van de verwonding of kwetsing Werd een motorrijtuig bereden : Ja Nee Zo ja, welk voertuig en welk kenteken Pagina 3 van 8

4 ONDERSTAANDE VRAGEN BEANTWOORDEN BIJ GENEES- OF TANDHEELKUNDIGE KOSTEN In verband met welke klachten heeft verzekerde zich onder genees- of tand- heelkundige behandeling gesteld Op welke datum deden zich de eerste ziekteverschijnselen voor Heeft verzekerde reeds eerder aan deze : Ja Nee klachten geleden Zo ja, wanneer is verzekerde voor het laatst hiervoor onder geneeskundige behandeling geweest ALGEMEEN ZIEKTE/ONGEVAL Wanneer is voor het eerst genees- kundige hulp ingeroepen Door wie is deze verleend Is verzekerde thans nog onder : Ja Nee behandeling Zo ja, wie is de behandeld specialist Zo ja, wie is de huisarts Is verzekerde bij een ziekenfonds : Ja Nee aangesloten Zo ja, welk ziekenfonds Onder welk inschrijvingsnummer Heeft verzekerde een particuliere : Ja Nee ziektekostenverzekering Zo ja, bij welke maatschappij Onder welk polisnummer Welke genees- of tandheelkundige kosten zijn gemaakt i.v.m. ongeval of ziekte S.v.p. de nota s eerst indienen bij eigen ziekenfonds of particuliere ziektekostenverzekering ONDERSTAANDE VRAGEN BEANTWOORDEN BIJ EXTRA KOSTEN Welke extra kosten zijn gemaakt Indien de extra kosten gemaakt zijn i.v.m. een eerder terugkeer t.g.v. een een ernstige ziekte, ongeval of overlijden van naaste familieleden, gaarne opgave Pagina 4 van 8

5 van personalia Wat is de relatie tussen getroffene(n) en verzekerde Met welk middel van vervoer werd oorspronkelijk gereisd ONDERSTAANDE VRAGEN BEANTWOORDEN BIJ HET UITVALLEN VAN HET MOTORRIJTUIG Op welke datum vond de melding bij : dossiernr. SOS International plaats Omschrijving van uw voertuig t.t.v. : merk type het gebeurde : kenteken bouwjaar Wie waren de inzittenden van uw voer- tuig t.t.v. het gebeurde Was de bestuurder in het bezit van een : Ja Nee wettelijk voorgeschreven geldig rijbewijs Voor welke categorieën : A B C D E Waaruit bestaat de beschadiging aan de auto en/of wat is de reden dat de auto moest worden achtergelaten Werd in het buitenland een nood- : Ja Nee reparatie langs de weg verricht Zo ja, welk bedrag was hiermee gemoeid Was herstel binnen 2 werkdagen niet : Ja Nee mogelijk (s.v.p. verklaring van garage bijvoegen) Is uw auto opgehaald of is er een ver- vangende bestuurder gestuurd Zo ja, van welke plaats naar welke plaats SCHADEGEGEVENS BIJ SCHADE AAN LOGIESVERBLIJVEN (AANSPRAKELIJKHEID) Overlegging van ontvangen brieven, nota s en dergelijke is noodzakelijk In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld : Particulier Bedrijfsmatig Welke schade werd toegebracht Pagina 5 van 8

6 Wie is de benadeelde (naam, adres en geboortedatum) In welke relatie staat deze tot verzekerde/tot de veroorzaker Waardoor werd de schade veroorzaakt Bij welke maatschappij en onder welk polisnummer is benadeelde daarvoor verzekerd Is de schade bij deze maatschappij gemeld : Ja Nee (Post)Banknummer van benadeelde ANNULERINGSVERZEKERING ALGEMEEN Wat was de reden tot: a. annulering of uitstel (+ toelichten) b. voortijdige terugkeer (+ toelichten) Op welke datum werd de annulering aan het reisbureau of de verhuurder gemeld ONDERSTAANDE VRAGEN BEANTWOORDEN BIJ OVERLIJDEN Personalia van overledene(n) Oorzaak overlijden Datum overlijden ONDERSTAANDE VRAGEN BEANTWOORDEN BIJ ZIEKTE Patiënt Aard van de ziekte Op welke datum deden zich de eerste ziekteverschijnselen voor Wie is de huisarts Op welke datum werd de geneeskundige behandeling gestart Pagina 6 van 8

7 Door welke arts Vond reeds eerder behandeling voor : Ja Nee deze ziekte plaats Zo ja, wanneer Door welke arts Wie verleende eerste hulp Relatie van overledene, patiënt of getroffene tot de verzekerde die de reis moest annuleren of voortijdig moest terugkeren Was er sprake van een opname Zo ja, in welk ziekenhuis Op welke datum Wie was de behandelend specialist en huisarts CLIËNTENREGISTRATIE De op dit formulier ingevulde en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de cliëntenregistratie gevoerd door de maatschappij waarbij u verzekerd bent, of die u aansprakelijk acht. Deze registratie is aangemeld bij de Registratiekamer. Een afschrift van het aanmeldingsformulier ligt ter inzage bij deze maatschappij. De verstrekte gegevens kunnen ook worden verwerkt in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Aanmelding van deze registratie bij de Registratiekamer is gedaan op 23 april Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage bij de stichting Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Bezoekadres: Crabethpark 23, 2801 AP Gouda. Postbus 272, 2800 AG Gouda. OVERIGE GEGEVENS EN/OF TOELICHTING ONDERTEKENING Ondergetekende verklaart vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; Pagina 7 van 8

8 dit schade-aangifte formulier, en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen., 20 Handtekening plaats datum HIERONDER IN TE VULLEN DOOR DE VERZEKERINGSADVISEUR Bijlage(n) : Bewijs van aangifte Reparatienota Reparatiebegroting Aansprakelijkstelling TOELICHTING, 20 Handtekening plaats datum Pagina 8 van 8

Schadeformulier Reisverzekering (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken)

Schadeformulier Reisverzekering (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) Postbus 100 3000 AC Rotterdam Telefoon (010) 401 72 00 Fax (010) 412 54 90 N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720 K.v.K. Rotterdam 24006247 Schadeformulier

Nadere informatie

schadeformulier* IN TE VULLEN DOOR MAKELAAR Relatie Polisnr Schadenummer Maatschappij Subag./Coll. Nr Behandelaar (*) algemeen schadeformulier

schadeformulier* IN TE VULLEN DOOR MAKELAAR Relatie Polisnr Schadenummer Maatschappij Subag./Coll. Nr Behandelaar (*) algemeen schadeformulier IN TE VULLEN DOOR MAKELAAR Relatie Polisnr Schadenummer Maatschappij Subag./Coll. Nr Behandelaar (*) algemeen schadeformulier (*) in te vullen door de verzekeringsnemer van de polis. VERZEKERINGNEMER *

Nadere informatie

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf Aangifteformulier Schade algemeen AEGON Schade Service Bij herstelbare schade van beperkte omvang aan inboedel en woonhuis, glasbreuk, noodhulp na schade of hulpverlening op reis, kunt u telefonisch contact

Nadere informatie

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum In te vullen door Meeùs Relatienummer 03070315 Schadenummer Maatschappij Schadeaangifteformulier Reis Subag./coll.nr. Behandelaar Gegevens Verzekeringnemer Naam Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315)

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Relatienummer VERZEKERINGNEMER Naam Geboortedatum Adres

Nadere informatie

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 1 SCHADE-AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 Voor het melden van schade

Nadere informatie

Schade-aangifte Evenementen

Schade-aangifte Evenementen Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade-afhandeling Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Telefoonnummer Relatienummer ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus

Nadere informatie

Klantnummer Geboortedatum / / Achternaam Voorletter(s) man vrouw

Klantnummer Geboortedatum / / Achternaam Voorletter(s) man vrouw IAK Doorlopende reis/annulering Schadeformulier verzekering Voordat wij uw aangifte in behandeling kunnen nemen, hebben wij nog enkele gegevens nodig. Wij verzoeken u vriendelijk het schadeformulier in

Nadere informatie

o Reisongemakken (vul sectie E in) o Annulering (vul sectie F in) o Aansprakelijkheid (vul sectie G in) o Rechtsbijstand (vul sectie G in) o m o v

o Reisongemakken (vul sectie E in) o Annulering (vul sectie F in) o Aansprakelijkheid (vul sectie G in) o Rechtsbijstand (vul sectie G in) o m o v Schade aangifteformulier American Express Reis- en Annuleringsverzekering Correspondentieadres: ACE European Group Limited, t.a.v. afdeling Schade, Postbus 8664, 3009AR Rotterdam. Tel.0800 4010200 (vanuit

Nadere informatie

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering)

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering) Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering) IN TE VULLEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ Polisnummer verzekerde rubrieken n A n B n C n E n F Schadenummer GEGEVENS VERZEKERINGNEMER en voorletter(s) n

Nadere informatie

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Door adviseur ENNIA in te vullen relatie nr. agent naam agent nr. naam adviseur adviseur nr. telefoon adviseur telefoon agent uw schade aangifteformulier

Nadere informatie

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING Je hebt schade en je wilt deze graag vergoed krijgen. Hieronder geven wij je enkele tips hoe je dit het beste kunt doen en wat je moet doen om de schade snel te verhalen.

Nadere informatie

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid 1 Verzekerde 1 Voorletter(s) Geboortedatum Burgerlijke staat Alleenstaand Ongehuwd samenwonend Gehuwd Geregistreerd partner Burgerservicenummer Telefoon zakelijk

Nadere informatie

Verzoek om schadevergoeding

Verzoek om schadevergoeding Verzoek om schadevergoeding In verband met het bijzondere karakter van het Waarborgfonds Motorverkeer is het van belang dat in aanvulling op het Europees Schadeformulier de volgende vragen worden beantwoord.

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance

Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance Dit schadeformulier kunt u zenden aan : Aon Hewitt/Corporate Wellness This claim form may be sent to: Postbus 518

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

nieuwe verzekering wijziging polisnummer

nieuwe verzekering wijziging polisnummer Woon Totaal Plan Aanvraag-/wijzigingsformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer : :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum.

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen Aanvraagformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer :.. :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum. -. -... k. Beroep/bedrijf

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen Aanvraagformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer :.. :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum. -. -... k. Beroep/bedrijf

Nadere informatie

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: 755

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: 755 Aanvraagformulier Personenautoverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: Diks verzekeringen BV 3240 AA Middelharnis Adres: Swammerdamweg 8 Telefoon (0187) 488 555 Telefoon

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Verkeerspakket Personenauto... Motorrijwiel...

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING 1. VERZEKERDEN Verzekerden zijn het personeel van verzekeringnemer als omschreven in artikel 2.2 van de Algemene Voorwaarden, alsmede de bij de op het polisblad genoemde onderwijsinstelling ingeschreven

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering voor particulieren

Doorlopende Reisverzekering voor particulieren Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Doorlopende Reisverzekering voor particulieren Polisvoorwaarden Polismantel 436-95 Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijvingen Definities 1

Nadere informatie

Deze voorwaarden behoren bij en vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden 2003 van de Onderwijs Totaalpolis.

Deze voorwaarden behoren bij en vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden 2003 van de Onderwijs Totaalpolis. BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE REISVERZEKERING 2003 Deze voorwaarden behoren bij en vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden 2003 van de Onderwijs Totaalpolis. 1. VERZEKERDEN Verzekerden zijn

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Geldigheidsduur dekking. Algemene uitsluitingen Verplichtingen bij schade

Begripsomschrijvingen Geldigheidsduur dekking. Algemene uitsluitingen Verplichtingen bij schade Voorwaarden VOORWAARDEN Doorlopende Annuleringsverzekering MODEL GHA Doorlopende annulering 0210 INHOUD Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie