Schade-aangifteformulier Proteq Doorlopende Reisverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schade-aangifteformulier Proteq Doorlopende Reisverzekering"

Transcriptie

1 Postbus 600, 1800 AP Alkmaar Telefoon : Schade-aangifteformulier Proteq Doorlopende Reisverzekering Dit formulier bestaat uit 5 pagina s. Stuurt u s.v.p. alle pagina s op. Persoonlijke gegevens Naam : Voorletter(s): M V Telefoonnummer tijdens kantooruren Mobiel nummer adres IBAN Relatienummer Polisnummer :_ :_ :_ :_ :_ :_ Algemene vragen (altijd beantwoorden) Aanvangsdatum reis Duur van de reis in dagen Reisdoel/vakantiebestemming Schadedatum en -plaats Tijdstip van de schade, zo precies mogelijk Op welk bedrag wordt de schade geschat? Geef een korte en duidelijke omschrijving van de omstandigheden waaronder de schade is ontstaan, zonodig te vervolgen op een apart vel : dagen Is uw schade nog elders verzekerd? : Ja Nee (bijv. inboedel-, kostbaarheden-, rijwiel-, ziektekostenverzekering etc.) Zo ja, bij welke maatschappij? Polisnummer Heeft u de schade ook bij deze maatschappij gemeld? : Ja Nee Soort schade Bagage (beantwoord u alleen de vragen onder het kopje Bagage/Wintersportuitrusting ) Wintersportuitrusting (beantwoord u alleen de vragen onder het kopje Bagage/Wintersportuitrusting ) Onvoorziene kosten (beantwoord u alleen de vragen onder het kopje Onvoorziene kosten ) Medische kosten (beantwoord u alleen de vragen onder het kopje Medische kosten ) Ongevallen (beantwoord u alleen de vragen onder het kopje Ongevallen ) Annulering (beantwoord u alleen de vragen onder het kopje Annulering ) Automobilistenhulp (beantwoord u alleen de vragen onder het kopje Automobilistenhulp ) Geld (beantwoord u alleen de vragen onder het kopje Geld )

2 Bagage/Wintersportuitrusting Is de schade herstelbaar? : Ja Nee Zo ja, voor welk bedrag? Bij diefstal/vermissing Heeft u direct aangifte gedaan bij de politie, : Ja Nee of een andere instantie zoals vervoerder, hoteldirectie etc.? Zo ja, bij wie en op welke datum? (originele bewijsstukken bijsluiten) _ Is er sprake van diefstal van bagage/ : Ja Nee wintersportuitrusting uit een motorvoertuig? Waar was de bagage opgeborgen? Was de bagage zichtbaar? : Ja Nee, omdat _ Alleen van toepassing bij dekking wintersport Aantal dagen dat de skipas/liftkaart niet is gebruikt Totaal aantal vooruitbetaalde dagen skipas/liftkaart Totale kosten vooruitbetaalde skipas/liftkaart Omschrijving vermiste en/of beschadigde voorwerpen Naam eigenaar Aankoopbedrag Aankoopdatum Bij welk bedrijf gekocht (geschat) Schadebedrag/ herstelkosten Bij onvoldoende ruimte graag vervolgen op een apart vel. Indien aanwezig originele rekening(en) c.q. kopie bank-/giroafschrift bijsluiten. Onvoorziene kosten Wat is de oorzaak van de gemaakte kosten? (bij onvoldoende ruimte graag vervolgen op een apart vel) _ Waaruit bestaan de extra kosten? Omschrijving Bedrag Bij onvoldoende ruimte graag vervolgen op een apart vel. Altijd originele bewijsstukken bijsluiten.

3 Medische kosten (dient u de nota s altijd eerst in bij uw ziektekostenverzekeraar) Op welke datum vond voor het eerst geneeskundige behandeling plaats? _ Door welke arts werd de eerste geneeskundige hulp verleend? (naam, adres en land vermelden) _ Naam en adres van uw huisarts Bij welke ziektekostenverzekeraar bent u tegen medische kosten verzekerd? (naam en adres vermelden) _ Bijgesloten nota s t.b.v. medische kosten (originele nota s bijsluiten en aangeven of deze al dan niet door u betaald zijn). Omschrijving Bedrag Betaald Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Wat is het polisnummer van deze verzekering? Heeft u een eigen risico? : Ja Nee Zo ja, voor welk bedrag? Heeft u de nota s eerst bij uw ziektekosten- : Ja Nee verzekeraar ingediend? Zo ja, welk gedeelte is reeds vergoed? (afrekening/correspondentie verzekeraar bijsluiten) Wat was de aard van de ziekte? Bestond de ziekte al voor aanvang van de reis? : Ja Nee Zo ja, sinds wanneer bestond de ziekte? Heeft u voor aanvang van de reis voor deze ziekte : Ja Nee een arts geraadpleegd? Op welke datum? Was u op het moment van de ingangsdatum van deze : Ja Nee verzekering reeds onder geneeskundige behandeling? Ongevallen Is er sprake van blijvende klachten? : Ja Nee Zo ja, welke? Is er sprake van overlijden? : Ja Nee Annulering Op welke datum heeft u uw reis geboekt? Hoeveel bedroeg de reissom c.q. huursom? (boekingsnota bijsluiten)

4 Heeft u de reis geannuleerd bij de reisorganisatie? : Ja Nee Zo ja, stuurt u ons dan de annuleringskostennota toe. Zo nee, annuleert u de reis dan alsnog en stuurt u ons daarna de annuleringskostennota toe. Op welke datum heeft u geannuleerd of is de reis onderbroken? Wat heeft u al betaald voor de reis? Welk bedrag heeft u terug ontvangen? Wat is het verschil? (= annuleringskosten)? Wat is de reden van annulering? (bewijsstukken bijsluiten) Automobilistenhulp Wat is de oorzaak van de gemaakte kosten? (bij onvoldoende ruimte graag vervolgen op een apart vel) _ Heeft u elders een pechhulpverzekering gesloten? : Ja Nee Zo ja, bij welke maatschappij? (naam en adres vermelden) Wat is het polisnummer van deze verzekering? Waaruit bestaan de extra kosten? Omschrijving Bedrag Bij onvoldoende ruimte graag vervolgen op een apart vel. Altijd originele bewijsstukken bijsluiten. Geld Welk geldbedrag is verloren/gestolen? (originele PIN-transactie of bewijs van geldopname d bijsluiten) Waar had u het geld opgeborgen? Heeft u direct aangifte gedaan bij de politie, of een : Ja Nee andere instantie zoals vervoerder, hoteldirectie etc.? Zo ja, bij wie en op welke datum? (originele bewijsstukken bijsluiten) Vergeet niet de volgende pagina in te vullen!

5 Ruimte voor toelichting Ondergetekende verklaart: - vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; - dit schade-aangifteformulier en de eventueel nog nader over te leggen gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; - dat hij/zij zich ervan bewust is dat een onjuiste of onvolledige beantwoording van de vragen in dit formulier kan leiden tot vermindering of zelfs verval van het recht op uitkering; - van de inhoud van dit formulier te hebben kennis genomen. Plaats Datum Handtekening verzekeringnemer Bescherming Persoonsgegevens Als u klant bij ons wordt, rechtstreeks of via een adviseur, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken om: - overeenkomsten met u te sluiten en om die te kunnen uitvoeren - statistisch onderzoek te doen - te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft - fraude te voorkomen en te bestrijden - te voldoen aan de wet - de relatie met u te onderhouden en uit te breiden saf 14/12 Proteq hoort bij de groep van ondernemingen van VIVAT Verzekeringen (een handelsnaam van REAAL N.V.). VIVAT Verzekeringen is binnen deze groep verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door haarzelf en haar groepsondernemingen. Uw schade- en verzekeringsgegevens wisselen wij uit met de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op proteq.nl/privacy-policy voor ons privacy- en cookiereglement. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vindt u op Vul dit formulier volledig in en stuur het op naar Proteq, Postbus 600, 1800 AP Alkmaar.

Klantnummer Geboortedatum / / Achternaam Voorletter(s) man vrouw

Klantnummer Geboortedatum / / Achternaam Voorletter(s) man vrouw IAK Doorlopende reis/annulering Schadeformulier verzekering Voordat wij uw aangifte in behandeling kunnen nemen, hebben wij nog enkele gegevens nodig. Wij verzoeken u vriendelijk het schadeformulier in

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Relatienummer VERZEKERINGNEMER Naam Geboortedatum Adres

Nadere informatie

Schade-aangifte Reisverzekering

Schade-aangifte Reisverzekering Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade- afhandeling. Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee.

Nadere informatie

Aangifte van schade VvAA reisverzekering

Aangifte van schade VvAA reisverzekering Aangifte van schade VvAA reisverzekering Alle voor uw schade van toepassing zijnde vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden, zo nodig toelichten. IN TE VULLEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ Schadenummer

Nadere informatie

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering Polisnummer(s): 1. Verzekerde die schade heeft geleden Naam en voornaam/voornamen: man vrouw Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Mobiel: Beroep: Geboortedatum:

Nadere informatie

Schade-aangifte Evenementen

Schade-aangifte Evenementen Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade-afhandeling Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Telefoonnummer Relatienummer ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus

Nadere informatie

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum In te vullen door Meeùs Relatienummer 03070315 Schadenummer Maatschappij Schadeaangifteformulier Reis Subag./coll.nr. Behandelaar Gegevens Verzekeringnemer Naam Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315)

Nadere informatie

o Reisongemakken (vul sectie E in) o Annulering (vul sectie F in) o Aansprakelijkheid (vul sectie G in) o Rechtsbijstand (vul sectie G in) o m o v

o Reisongemakken (vul sectie E in) o Annulering (vul sectie F in) o Aansprakelijkheid (vul sectie G in) o Rechtsbijstand (vul sectie G in) o m o v Schade aangifteformulier American Express Reis- en Annuleringsverzekering Correspondentieadres: ACE European Group Limited, t.a.v. afdeling Schade, Postbus 8664, 3009AR Rotterdam. Tel.0800 4010200 (vanuit

Nadere informatie

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 1 SCHADE-AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 Voor het melden van schade

Nadere informatie

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf Aangifteformulier Schade algemeen AEGON Schade Service Bij herstelbare schade van beperkte omvang aan inboedel en woonhuis, glasbreuk, noodhulp na schade of hulpverlening op reis, kunt u telefonisch contact

Nadere informatie

PREMIE-TERUG-AOV. Postbus 9502 3007 AM Rotterdam T 010-421 96 47 F 010-455 88 59 E info@westerduin-assurantien.nl I www.westerduin-assurantien.

PREMIE-TERUG-AOV. Postbus 9502 3007 AM Rotterdam T 010-421 96 47 F 010-455 88 59 E info@westerduin-assurantien.nl I www.westerduin-assurantien. PREMIE-TERUG-AOV Postbus 9502 3007 AM Rotterdam T 010-421 96 47 F 010-455 88 59 E info@westerduin-assurantien.nl I www.westerduin-assurantien.nl Aangifte van schade - Algemeen tussenpersoon cliëntnummer

Nadere informatie

Verzekeringsproducten. De Zeeuwse. Schadeaangifte. Informatie voor de klant

Verzekeringsproducten. De Zeeuwse. Schadeaangifte. Informatie voor de klant Verzekeringsproducten van De Zeeuwse Schadeaangifte Informatie voor de klant De schadeaangifte geldt voor: Aflopende Reis- en Annuleringskostenverzekering Doorlopende Reisverzekering De oplossing dichtbij

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 15-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering)

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering) Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering) IN TE VULLEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ Polisnummer verzekerde rubrieken n A n B n C n E n F Schadenummer GEGEVENS VERZEKERINGNEMER en voorletter(s) n

Nadere informatie

SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken)

SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) Verzekeringsadviseur Relatienummer: Kenmerk relatie Branchecode / polisnummer: Nummer inschrijvingsbewijs:

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken)

Schadeformulier Reisverzekering (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) Postbus 100 3000 AC Rotterdam Telefoon (010) 401 72 00 Fax (010) 412 54 90 N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720 K.v.K. Rotterdam 24006247 Schadeformulier

Nadere informatie

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING Je hebt schade en je wilt deze graag vergoed krijgen. Hieronder geven wij je enkele tips hoe je dit het beste kunt doen en wat je moet doen om de schade snel te verhalen.

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon Tussenpersoonnummer 2 Persoonsgegevens Verzekeringnemer Verzekerde Premiebetaler Achternaam Voorletter(s) BSN Beroep De tussenpersoon

Nadere informatie

Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:...

Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:... Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid (AOV) 1. Adviseur Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:... 2.

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Business Travel Insurance Individueel

Aanvraagformulier. Business Travel Insurance Individueel Aanvraagformulier Business Travel Insurance Individueel 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Correspondentieadres:... Postcode en plaats:... Contactpersoon:... man vrouw E-mail contactpersoon:.. Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Soort reisverzekering. Gegevens verzekerde. Invullen door tussenpersoon

Soort reisverzekering. Gegevens verzekerde. Invullen door tussenpersoon Unigarant N.V., Postbus 50000, 7900 RP Hoogeveen, handelsregister nr. 04023408. De verzekerde risico s worden gedragen door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. Om uw schade sneller te kunnen behandelen,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Algemene Voorwaarden Kortlopende Verzekeringen Z.A.V.K.L. 13.10

Polisvoorwaarden Zelf Algemene Voorwaarden Kortlopende Verzekeringen Z.A.V.K.L. 13.10 Polisvoorwaarden Zelf Algemene Voorwaarden Kortlopende Verzekeringen Z.A.V.K.L. 13.10 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Kortlopende Verzekeringen 1 Algemeen 3 1.1 Wat bedoelen wij met... 3 1.2 Wat mag

Nadere informatie

Aangifteformulier Schade algemeen

Aangifteformulier Schade algemeen Aangifteformulier Schade algemeen Welke verzekering betreft het? Gebouw Kostbaarheden/verzamelingen Glas Woonhuis Aansprakelijkheid Particulier Geldswaarden Inboedel Aansprakelijkheid bedrijven Reis/Annulering

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadeformulier Reisverzekering Om uw schade sneller te kunnen behandelen vragen wij u: - het formulier zo volledig en duidelijk mogelijk in te vullen - relevante bijlagen zoals originele bewijsstukken

Nadere informatie

09 22 15-02. Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering

09 22 15-02. Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering 09 22 15-02 Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering In de voorwaarden van de Reaal Overlijdensrisicoverzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie