Schadeformulier Reisverzekering (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schadeformulier Reisverzekering (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken)"

Transcriptie

1 Postbus AC Rotterdam Telefoon (010) Fax (010) N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720 K.v.K. Rotterdam Schadeformulier Reisverzekering (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) Verzekeringsadviseur:... Relatienummer:... Kenmerk relatie:... Branchecode/polisnummer:... Schadenummer:... Nummer inschrijvingsbewijs:... Is de schade al gemeld aan de maatschappij : telefonisch schriftelijk nee Zo ja, waneer en aan wie :... Volledige invulling van dit formulier bevordert een snelle behandeling Soort verzekering Vakantie-Pakket-Verzekering Doorlopende Zakenreisverzekering Doorlopende Reisverzekering Particulieren Annulering Verzekeringsnemer Naam :... m v Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon (privé) :... Telefoon (bedrijf) :... Beroep/bedrijf :... Bank-/Postbanknummer :... Is er recht op aftrek BTW : ja nee Personalia Schadelijder Naam :... m v Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon (privé) :... Telefoon (bedrijf) :... Beroep/bedrijf :... Bank-/Postbanknummer :... Is er recht op aftrek BTW : ja nee Reis- en Automobilistenhulpverzekering Schadegegevens algemeen Datum van ongeval, schade of autopech :... Tijd:... voor-/namiddag Plaats en adres :... Oorzaak van de schade (zonodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad bijvoegen) :... Omstandigheden waaronder het ongeval plaatsvond :... Wanneer en bij welke instantie werd aangifte gedaan - politie en bureau :... - hotel, camping, vervoersonderneming (inclusief adres) :... Is door de politie opsporing gedaan : ja nee Zo ja, met welk resultaat :... Is door de politie rapport opgemaakt : ja nee Waar kan het rapport worden opgevraagd :... Heeft een derde naar uw mening schuld aan het ongeval : ja nee RS 1006/07/1-2004

2 Wie waren getuige van het gebeurde : Bent u elders tegen deze schade verzekerd : ja, verzekerd bedrag 3... nee Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd : ja, verzekerd bedrag 3... nee (b.v. sieraden, postzegels, rijwiel, glas) Schadeveroorzaker Door wie werd de schade veroorzaakt (naam, adres en geboortedatum) :... In welke relatie staat deze tot u (familie, dienstverband o.i.d.) :... Zijn er medeschuldigen : ja nee Zo ja : Waarmee werd de schade veroorzaakt :... Waarmee was bovengenoemde bezig toen de schade werd veroorzaakt :... Kan de schade naar uw mening verhaald worden op een ander : ja nee Zo ja : Waarom meent u dat :... Bij welke maatschappij en onder welk polisnummer is deze daarvoor verzekerd :... Is de schade bij deze maatschappij gemeld : ja nee Onderstaande vragen beantwoorden bij bagageschade Indien de schade is ontstaan tijdens vervoer door een luchtvaartmaatschappij : Tickets en rapport luchtvaartmaatschappij meezenden Naam en adres van de luchtvaartmaatschappij :... Is de luchtvaartmaatschappij in kennis gesteld : ja nee Heeft u reeds eerder aanspraak gemaakt op een uitkering krachtens een bagageverzekering : ja nee Gegevens beschadigde en/of vermiste voorwerpen Merk, type, naam (eventueel volgnr. op de polis) nummer bouwjaar aankoopdatum aankoopbedrag schadebedrag (M-J) (M-J)

3 Werden er noodvoorzieningen getroffen : ja, kosten 3... nee Is de schade herstelbaar : ja, kosten 3... nee Wie voert de reparatie uit (naam, adres en telefoon) :... Is er reeds offerte gedaan) (Zo ja, bijvoegen) : ja, kosten 3... nee is de reparatie reeds uitgevoerd (Zo ja, nota s bijvoegen) : ja, kosten 3... nee Onderstaande vragen beantwoorden bij een ongeval Aard van de verwonding of kwetsing :... Werd een motorrijtuig bereden : ja nee Zo ja, welk voertuig en met welk kenteken :... Onderstaande vragen beantwoorden bij genees- of tandheelkundige kosten In verband met welke klachten heeft verzekerde zich onder genees- of tandheelkundige behandeling gesteld :... Op welke datum deden zich de eerste ziekteverschijnselen voor :... Heeft verzekerde reeds eerder aan deze klachten geleden : ja nee Zo ja, wanneer is verzekerde voor het laatst hiervoor onder geneeskundige behandeling geweest :... Algemeen ziekte/ongeval Wanneer is voor het eerst geneeskundige hulp ingeroepen :... Door wie is deze verleend : Is verzekerde thans nog onder behandeling : ja nee Zo ja, wie is de behandelend specialist : Zo ja, wie is de huisarts : Is verzekerde bij een ziekenfonds aangesloten : ja nee Zo ja, bij welke ziekenfonds :... Onder welk inschrijvingsnummer :... Heeft verzekerde een particuliere ziektekostenverzekering : ja nee Zo ja, bij welke maatschappij :... Onder welk polisnummer :... Welke genees- of tandheelkundige kosten zijn gemaakt i.v.m. ongeval of ziekte :... S.v.p. de nota s eerst indienen bij eigen ziekenfonds of particuliere ziektekostenverzekering Onderstaande vragen beantwoorden bij extra kosten Welke extra kosten zijn gemaakt :... Indien de extra kosten gemaakt zijn i.v.m. een eerdere terugkeer t.g.v. een ernstige ziekte, ongeval of overlijden van naaste familieleden Personalia : Wat is de relatie tussen getroffene(n) en verzekerde :... Met welk middel van vervoer werd oorspronkelijk gereisd :...

4 Onderstaande vragen beantwoorden bij het uitvallen van het motorrijtuig Op welke datum vond de melding bij SOS International plaats :... dossiernr.... Omschrijving van uw voertuig t.t.v. het gebeurde : merk... type... kenteken... bouwjaar... Wie waren de inzittenden van uw voertuig t.t.v. het gebeurde : Was de bestuurder in het bezit van een wettelijk voorgeschreven geldig rijbewijs : ja nee Voor welke categorieën : A / B / C / D / E Werd in het buitenland een noodreparatie langs de weg verricht : ja nee Was herstel binnen 2 werkdagen niet mogelijk : ja nee (s.v.p. verklaring van garage bijvoegen) Is uw auto opgehaald of is er een vervangende bestuurder gestuurd :... Zo ja, van welke plaats naar welke plaats :... Schadegegevens bij schade aan logiesverblijven (aansprakelijkheid) Overlegging van ontvangen brieven, nota s e.d. is noodzakelijk In welke hoedanigheid wordt verzekerde aansprakelijk gesteld : particulier bedrijfsmatig Welke schade werd toegebracht :... Wie is de benadeelde : In welke relatie staat deze tot verzekerde/tot de veroorzaker :... Waardoor werd de schade veroorzaakt :... Bij welke maatschappij is de benadeelde daarvoor verzekerd :... Onder welk polisnummer :... Is de schade bij deze maatschappij gemeld : ja nee Bank-/Postbanknummer van benadeelde :... Annuleringsverzekering Wat was de reden tot: a. annulering of uitstel (+ toelichten) :... b. voortijdige terugkeer (+ toelichten) :... Op welke datum werd de annulering aan het reisbureau of de verhuurder gemeld :... Onderstaande vragen beantwoorden bij overlijden Personalia van overledene(n) : Oorzaak overlijden :... Datum overlijden :... Onderstaande vragen beantwoorden bij ziekte Patiënt : Aard van de ziekte :... Op welke datum deden zich de eerste ziekteverschijnselen voor :... Wie is de huisarts : Op welke datum werd de geneeskundige behandeling gestart :...

5 Door welke arts : Vond reeds eerder behandeling voor deze ziekte plaats : ja nee Zo ja, wanneer :... Door welke arts : Wie verleende eerste hulp :... Relatie van overledene, patiënt of getroffene tot de verzekerde die de reis moest annuleren of voortijdig moest terugkeren :... Was er sprake van een opname :... Zo ja, in welk ziekenhuis :... Op welke datum :... Wie was de behandelend specialist/huisarts :... Toelichting (Algemeen) De in het kader van deze schademelding verstrekte of nog te verstrekken gegevens kunnen worden opgenomen in de persoonsregistratie van Stad Rotterdam Verzekeringen. Voor deze registratie geldt een privacy-reglement. Tevens kunnen deze gegevens worden opgenomen in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. De registratie is aangemeld bij de Registratiekamer op 23 april Een afschrift van deze aanmelding ligt ter inzage bij de Stichting Centraal Informatie Systeem, Postbus 123, 3700 AC Zeist. Ondergetekende verklaart - vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; - dit schade-aangifte formulier, en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; - van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.... te... Datum:... Handtekening

schadeformulier* IN TE VULLEN DOOR MAKELAAR Relatie Polisnr Schadenummer Maatschappij Subag./Coll. Nr Behandelaar (*) algemeen schadeformulier

schadeformulier* IN TE VULLEN DOOR MAKELAAR Relatie Polisnr Schadenummer Maatschappij Subag./Coll. Nr Behandelaar (*) algemeen schadeformulier IN TE VULLEN DOOR MAKELAAR Relatie Polisnr Schadenummer Maatschappij Subag./Coll. Nr Behandelaar (*) algemeen schadeformulier (*) in te vullen door de verzekeringsnemer van de polis. VERZEKERINGNEMER *

Nadere informatie

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf Aangifteformulier Schade algemeen AEGON Schade Service Bij herstelbare schade van beperkte omvang aan inboedel en woonhuis, glasbreuk, noodhulp na schade of hulpverlening op reis, kunt u telefonisch contact

Nadere informatie

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum In te vullen door Meeùs Relatienummer 03070315 Schadenummer Maatschappij Schadeaangifteformulier Reis Subag./coll.nr. Behandelaar Gegevens Verzekeringnemer Naam Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315)

Nadere informatie

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 1 SCHADE-AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 Voor het melden van schade

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Relatienummer VERZEKERINGNEMER Naam Geboortedatum Adres

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Telefoonnummer Relatienummer ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus

Nadere informatie

Klantnummer Geboortedatum / / Achternaam Voorletter(s) man vrouw

Klantnummer Geboortedatum / / Achternaam Voorletter(s) man vrouw IAK Doorlopende reis/annulering Schadeformulier verzekering Voordat wij uw aangifte in behandeling kunnen nemen, hebben wij nog enkele gegevens nodig. Wij verzoeken u vriendelijk het schadeformulier in

Nadere informatie

o Reisongemakken (vul sectie E in) o Annulering (vul sectie F in) o Aansprakelijkheid (vul sectie G in) o Rechtsbijstand (vul sectie G in) o m o v

o Reisongemakken (vul sectie E in) o Annulering (vul sectie F in) o Aansprakelijkheid (vul sectie G in) o Rechtsbijstand (vul sectie G in) o m o v Schade aangifteformulier American Express Reis- en Annuleringsverzekering Correspondentieadres: ACE European Group Limited, t.a.v. afdeling Schade, Postbus 8664, 3009AR Rotterdam. Tel.0800 4010200 (vanuit

Nadere informatie

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering)

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering) Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering) IN TE VULLEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ Polisnummer verzekerde rubrieken n A n B n C n E n F Schadenummer GEGEVENS VERZEKERINGNEMER en voorletter(s) n

Nadere informatie

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Door adviseur ENNIA in te vullen relatie nr. agent naam agent nr. naam adviseur adviseur nr. telefoon adviseur telefoon agent uw schade aangifteformulier

Nadere informatie

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING Je hebt schade en je wilt deze graag vergoed krijgen. Hieronder geven wij je enkele tips hoe je dit het beste kunt doen en wat je moet doen om de schade snel te verhalen.

Nadere informatie

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid 1 Verzekerde 1 Voorletter(s) Geboortedatum Burgerlijke staat Alleenstaand Ongehuwd samenwonend Gehuwd Geregistreerd partner Burgerservicenummer Telefoon zakelijk

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance

Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance Schadeaangifteformulier (zaken)reisverzekering Claim form for (business) travel insurance Dit schadeformulier kunt u zenden aan : Aon Hewitt/Corporate Wellness This claim form may be sent to: Postbus 518

Nadere informatie

Verzoek om schadevergoeding

Verzoek om schadevergoeding Verzoek om schadevergoeding In verband met het bijzondere karakter van het Waarborgfonds Motorverkeer is het van belang dat in aanvulling op het Europees Schadeformulier de volgende vragen worden beantwoord.

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: 755

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: 755 Aanvraagformulier Personenautoverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: Diks verzekeringen BV 3240 AA Middelharnis Adres: Swammerdamweg 8 Telefoon (0187) 488 555 Telefoon

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen Aanvraagformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer :.. :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum. -. -... k. Beroep/bedrijf

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Particulieren Postbus 93604 Verzekeringsadviseur 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Adres Fax (070) 513 06 75 www.nn.nl Rekeningnummer Aanvraag verzekeringen in de grensstreek uitgave juli 2005

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen Aanvraagformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer :.. :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum. -. -... k. Beroep/bedrijf

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Particulieren Postbus 93604 Verzekeringsadviseur 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Adres Fax (070) 513 06 75 www.nn.nl Rekeningnummer Aanvraag verzekeringen in de grensstreek uitgave november

Nadere informatie

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht.

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht. Aliquismod AEGON Auto modipisis op Maat nulput o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnr. Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon gewenste

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Toelichting Europees Schadeformulier

Toelichting Europees Schadeformulier Handtekening bestuurders Toelichting verwijderen voordat u het schadeformulier invult Toelichting Europees Schadeformulier Het invullen en ondertekenen van het Europees schadeformulier betekent niet dat

Nadere informatie

polismantel 4308 DOORLOPENDE REISVERZEKERING 06-08

polismantel 4308 DOORLOPENDE REISVERZEKERING 06-08 polismantel 4308 DOORLOPENDE REISVERZEKERING 06-08 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder Maatschappij N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen)

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) AEGON Auto op Maat Aanvraagformulier o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer gewenste ingangsdatum Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon

Nadere informatie

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 INDELING I. INLEIDING II. III. IV. ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDERE BEPALINGEN AANSPRAKELIJKHEIDSDEKKING BIJZONDERE BEPALINGEN BEPERKTE EN UITGEBREIDE

Nadere informatie

Zo claimt u een schade Wilt u een schadeclaim aan ons doorgeven? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt.

Zo claimt u een schade Wilt u een schadeclaim aan ons doorgeven? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Voorwaarden voor onze ACSI Caravanreisverzekering. Het is belangrijk dat u goed weet waar u wel

Nadere informatie