Stappenplan voor een effectieve samenwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stappenplan voor een effectieve samenwerking"

Transcriptie

1 Samenwerken met welzijn en vrijwilligers achterliggende visie 1. Waarom samenwerken? Het is belangrijk dat mensen contacten hebben in de buurt waar ze wonen, ze worden dan sneller geaccepteerd (onbekend maakt immers onbemind), hebben aanspraak en kunnen wellicht ook meedoen met activiteiten die in de buurt plaatsvinden. Omdat mensen met langdurige psychiatrische aandoeningen het zelf vaak moeilijk vinden om contact te maken, wil je dit als begeleider graag voor hen vergemakkelijken. Daarbij kan samenwerking met welzijn en vrijwilligers uit de buurt helpen. Zij zijn in de buurt actief, kennen er mensen, weten wat er te doen is en kunnen mensen opvangen en introduceren in/begeleiden bij het deelnemen in (buurt)activiteiten. Uiteraard zal niet alles in de eigen buurt plaatsvinden. Iemand kan een specifieke interesse, sport of hobby hebben waarvoor hij de buurt uitgaat. Een vrijwillig maatje kan daarbij ook een steuntje bieden. 2. Achterliggende visie Actief zijn buitenshuis is voor ieder mens belangrijk... dus ook voor mensen met een langdurige psychiatrische aandoening. Mensen die gestart zijn met activiteiten geven aan veel voldoening uit hun activiteiten en uit de contacten met andere mensen te halen. Ze voelen zich meer gewaardeerd en zitten lekkerder in hun vel. De cliënt is eigenaar van zijn traject... Centraal in het traject staat dat cliënten langzamerhand zelf actiever worden en meer verantwoordelijkheid nemen. Daarom is het belangrijk dat de cliënt op de hoogte is van en zo veel mogelijk zelf betrokken is bij elke overweging, keuze en actie in zijn eigen traject. Alleen dan heeft de cliënt voldoende grip om op een gegeven moment een meer actieve rol daarin te gaan spelen. Ook geef je dan het goede voorbeeld aan de ontvangende partij: de cliënt kan zelf meepraten en aangeven wat hij belangrijk vindt of wil. RIBW-medewerker en welzijnswerker/vrijwilliger hebben ieder hun eigen rol... Om verwarring, dubbel werk en onderlinge irritatie te voorkomen is het belangrijk dat ieder zich bij hun eigen rol houdt en die ook goed uitlegt aan de samenwerkingspartner. Is er toch overlap, bespreek dan de onderlinge taakverdeling. Resultaatgericht samenwerken kan alleen bij duidelijke vragen... Voorwaarde voor resultaatgericht samenwerken is dat de RIBW-begeleider en cliënt een doel hebben afgesproken dat voor alle betrokkenen duidelijk en acceptabel is. Alleen dan kan een doelgerichte vraag aan de andere partij worden gesteld. Samenwerkingspartners zijn in eerste instantie vaak huiverig: kan ik dat wel aan? Door een afgebakende concrete vraag te stellen, duidelijk te maken dat je beschikbaar bent voor overleg en advies, en een afspraak te maken over een proefperiode gevolgd door evaluatie kun je bereiken dat niet eindeloos geaarzeld wordt, maar dat men bereid is ervaring op te doen.. 1

2 Stappenplan voor een effectieve samenwerking De onderstaande acht stappen beschrijven een aanpak om effectief samen te kunnen werken met andere professionals en vrijwilligers, gericht op het stimuleren van activiteiten en contacten buitenshuis. Stap 1: Formuleer een doel Geen traject zonder doel! De cliënt komt pas in beweging voor een doel dat aansluit op wat hij of zij voor zichzelf belangrijk vindt, waar hij of zij warm voor loopt. Dat lijkt heel simpel: vraag de cliënt wat hij wil en dan heeft u een doel. Maar veel cliënten zien weinig perspectief en dat blokkeert het nadenken over wat ze zouden willen. Hoe vindt u een doel? Cliënten praten veel over hun problemen, alsof ze willen benadrukken dat ze echt niets kunnen. Ze durven niet meer geloven dat er in hun situatie nog iets mogelijk is. Ze zijn al zo vaak teleurgesteld, dat ze liever niets doen dan het risico lopen op weer een mislukking. Zowel cliënten als begeleiders kunnen verzanden in de brij van problemen. Tegelijkertijd weet de begeleider dat er een wereld voor de cliënt open kan gaan als het lukt om wel weer enig perspectief te zien en een stap die kant op te zetten, hoe klein ook, en hoe spannend dat in het begin ook is. Tips voor het vinden van een doel - Luister naar het verhaal van de cliënt en probeer daar uit te halen wat de cliënt belangrijk vindt, wat hij vroeger leuk vond, wat hij vroeger wilde worden, waar hij plezier in heeft, waarmee hij ervaring heeft, wat hij goed kan, wat hij belangrijk vindt in sociale contacten en wat voor persoon de cliënt is (kwaliteiten, sterke kanten, beperkingen). Doe eventueel suggesties, maar alleen als dat enigszins aansluit bij wat de cliënt vertelt. - Laat de cliënt bijvoorbeeld een interesse- en vaardigheidstest doen. Bespreek met de cliënt zijn netwerk en eerdere ervaringen met plezierige contacten en activiteiten om erachter te komen met wie hij meer contact zou willen hebben of wat voor personen of activiteiten hem aanspreken. - Vraag bij een cliënt met "te grote" doelen door naar achterliggende interesses of waarden (waarom wilt u dat, wat vindt u er leuk aan) en probeer zo een (tussen)doel te vinden dat aansluit bij die interesses, maar meer haalbaar is. Of probeer een eerste stap op weg naar het doel te vinden en laat de cliënt zelf ondervinden in hoeverre het uiteindelijke doel haalbaar is; bijvoorbeeld door een oriëntatiestage of training. Valkuilen - De begeleider formuleert een doel dat hij zelf nodig of belangrijk vindt voor deze cliënt. Bijvoorbeeld een verwijzing naar het activiteitencentrum van de GGZ of een bepaalde cursus die de begeleider zelf erg nuttig vindt. Soms gaat dit goed, maar vaak haken cliënten af, omdat het niet aansluit bij wat ze zelf zouden willen. Het is beter om wat tijd te nemen om er achter te komen waar de cliënt echt warm voor loopt. - De wens van de cliënt te letterlijk nemen en onvoldoende door te vragen. Wat spreekt de cliënt zo aan in de wensactiviteit/het wenscontact? Heeft de cliënt een realistische verwachting van de activiteit of persoon? Voorbeelden van doelen - Wens: Ik wil iets bijdragen, niet alleen maar thuis zitten. Ik wil vrijwilligerswerk doen om iets te kunnen betekenen voor andere mensen. SMART-doel: ik wil binnen drie maanden twee dagdelen in de week vrijwilligerswerk doen voor ouderen, bijvoorbeeld in een verzorgingshuis. - Wens: Alle dagen lijken op elkaar, ik wil iets hebben om voor op te staan. SMART-doel: ik wil de komende maand beginnen met drie vaste activiteiten per week in de ochtend, zodat ik weer een normaal dag- en nachtritme krijg. - Wens: ik wil iemand hebben om leuke dingen mee te doen. SMART-doel: ik ga me de komende maand met maatje X oriënteren op plekken en activiteiten in de buurt waar ik mensen van mijn eigen leeftijd en interesse kan ontmoeten. 2

3 Stap 2: Spreek activiteiten af die aansluiten bij een doel Bij stap 1 is de motivatie van de cliënt verwoord in een doel. Stap 2 is het vinden van concrete activiteiten die aansluiten bij dat doel. Belangrijk is weer dat de cliënt er achter staat. Laat de cliënt zo veel mogelijk meedenken over wat hij zou kunnen doen om zijn doel te halen en wie er bij ingeschakeld kan worden. - Inventariseer met de cliënt mogelijke activiteiten die aansluiten bij het afgesproken doel. - Inventariseer met de cliënt welke belemmeringen er zijn (in hem zelf, in de omgeving) voor het succesvol beginnen met die activiteiten. - Inventariseer met de cliënt wat hij zelf kan doen en welke steunbronnen hij kan gebruiken om belemmeringen op te heffen (informatie/educatie, geld, mensen, materiële zaken zoals werkplekaanpassingen). - Bepaal op basis daarvan de eerste stap(pen) specifiek en opeenvolgende stappen meer algemeen. Krachtgerichter geformuleerd: wat er nog van te voren moet gebeuren om succesvol te kunnen beginnen. Vraag hierop door zodat je duidelijk hebt dat de cliënt het echt voor ogen heeft: hoe ga je het aanpakken, hoe doe je dat dan? iets wat je als begeleider vanzelfsprekend vindt, kan voor de cliënt een hele stap zijn Voorbeelden van activiteiten Het gaat om activiteiten die zo veel mogelijk direct aansluiten bij de interesses (en vaardigheden) van de cliënt. Ze kunnen zowel tussenstap als eindstation zijn. - Inschrijven bij een dating bureau of een vriendendienst - Contact opnemen met een oude vriend of familielid waarmee het contact verwaterd is - Oriëntatie op/een keer gaan kijken bij educatieve of creatieve cursussen of gezelligheidsactiviteiten, bijvoorbeeld in een buurthuis of vormingscentrum - Gaan bewegen, al dan niet in groepsverband Ondersteunende activiteiten - Ondersteunende hulpverlening, om vaardigheden aan te leren of de contacten vol te houden. - Training sociale vaardigheden, om te leren meedraaien in een groep - Verkennen van activiteiten in de wijk samen met een maatje, mede-cliënt of begeleider - Leren omgaan met of social media (vooral voor jongeren relevant). Stap 3 Bepaal met welke andere organisaties samenwerking nodig is Vaak zal samenwerking met andere organisaties nodig zijn, bijvoorbeeld een vrijwilligersorganisatie, een sportclub of welzijn. Dit veronderstelt dat de begeleider de sociale kaart van de wijk/gemeente kent. Soms zal de begeleider zichzelf moeten oriënteren. Vaak is er wel een gemeentelijke website. In een aantal grotere steden werkt men met Maar ga ook eens her en der kijken, zo mogelijk met cliënten samen, neem folders mee, kijk door de wijkkrant of het huis-aan-huisblad om te zien wat er aan activiteiten in de buurt plaatsvinden. In een aantal gevallen zal je deze stap doen ten behoeve van alle cliënten. Dan kom je bij kwartiermaken: het in gesprek gaan met andere partijen over hun mogelijkheden (in algemene zin) om iets voor jullie cliënten te betekenen. Ook dan zijn de volgende stappen van belang. - Bedenk vooraf wat je van de te benaderen partij verwacht. Wat zou deze kunnen betekenen voor de cliënt/de cliëntengroep? Wat weet je al van deze partij? Welke vragen heb je? Het is belangrijk om het contact te leggen met een open mind, en je idee wat die andere partij kan bieden of wat zijn taken zijn te checken: klopt dat wel? Stap 4 Formuleer de gewenste opbrengst van de samenwerking - Overleg hierover zo mogelijk met de cliënt. Zet je zelf de eerste stap, wil je dat ik samen met jou contact opneem of wil je dat ik eerst contact leg voor je. - Formuleer vervolgens ook weer zo mogelijk samen met de cliënt het doel van het eerste gesprek. Het moet duidelijk zijn wat het contact precies op moet leveren: wat is het doel van het contact, wat moet het voor het traject van de cliënt bijdragen? Het kan handig zijn om dit op te schrijven op het daarvoor bestemde formulier Met de cliënt het contact met een externe partij voorbereiden (zie bijlage). Voorbeelden van samenwerkingsdoelen 3

4 Bij de start van het traject: - Het duidelijk maken van de wensen en mogelijkheden van de cliënt, van specifieke belemmeringen, het bespreken van speciale aandachtspunten voor omgang met de cliënt en het maken van afspraken over specifieke aandachtpunten bijvoorbeeld inrichting ruimte, naar buiten kunnen voor een korte (rook)pauze, financiën, introductie, mogelijkheid om contact op te nemen met de begeleider. - Afstemmen van activiteiten en taken verdelen. Tijdens het traject: - Het oplossen van een calamiteit, om zo uitval van de cliënt uit de activiteit/het traject te voorkomen. - Periodieke evaluatie als sprake is van eerder gemaakte afstemmingsafspraken. Bij start, tijdens of bij afsluiting van het traject: - Het ondersteunen van de cliënt bij het eerste gesprek met een nieuwe ondersteunende persoon. Stap 5: Kies de samenwerkingspartner Het doel van de samenwerking is bepaald. Nu is de vraag wie er nodig is om dat doel te bereiken. Aan wie kan de samenwerkingsvraag het beste gesteld worden. - Breng samen met de cliënt in kaart welke organisaties met welke organisaties de cliënt contact heeft. Overleg op basis hiervan met de cliënt aan wie de samenwerkingsvraag het best gesteld kan worden. - Kies de meest geschikte samenwerkingspartner: Bij een adviesvraag: bedenk wie de gevraagde kennis in huis heeft. Dit hoeft niet altijd iemand te zijn met wie de cliënt al contact heeft. Als het bijvoorbeeld gaat om een inschatting van mogelijkheden en beperkingen op basis van een gezondheidsprobleem, kan de huisarts, GGZbehandelaar of specialist worden benaderd, maar kan ook een arbeidsdeskundige of keuringsarts worden geraadpleegd. Als het gaat om contact naar aanleiding van een calamiteit, zal het iemand moeten zijn die een vertrouwensrelatie met de cliënt heeft: bijvoorbeeld de woonbegeleider als de cliënt een paar keer niet is op komen dagen. Bij afstemmen: bedenk met wie er mogelijk een overlap is in taken of wie de nodige aanvullende activiteiten kan ondernemen. Maatschappelijk werkers, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en ergotherapeuten hebben vaak zowel op zorgverlening als op activering gerichte elementen in hun taak. Bij begeleide verwijzing: overleg met de cliënt wat voor hulp of begeleiding hij nodig heeft. Vraag zonodig advies over wie dat soort hulp kan geven. Een verwijzing naar een hulpverlener die de cliënt niet ziet zitten heeft in de regel geen zin. Een cliënt met een psychische aandoening wil leren binnen zijn eigen grenzen te blijven. Hierin kan de activeerder wel iets doen, maar het is goed als dit aangevuld wordt door een psychiater of SPV, met ervaring met die specifieke psychische aandoening. Als de cliënt dit niet wil kan ook het AMW een rol spelen, of kan de cliënt verwezen worden naar een cursus assertiviteit. Een cliënt wil leren zijn eigen financiën te beheren. Dit kan door middel van cursussen en persoonlijke begeleiding bij het AMW of bij de schuldhulpverlening. Stap 6: Formuleer de samenwerkingsvraag Onder het motto "Hoe concreter de vraag, hoe concreter het antwoord" is het belangrijk om de samenwerkingsvraag zo concreet en helder mogelijk te stellen. Het gaat dan niet alleen om de vraag zelf, maar ook om de context. Leg expliciet aan de ander uit: - Wat doet een begeleider van de RIBW, wat is zijn rol en taak voor de cliënt, waarom is hij bij het gesprek aanwezig/neemt hij contact op namens de cliënt? - (indien de cliënt niet zelf aanwezig is) Dat de cliënt toestemming heeft gegeven. (Liefst schriftelijk) 4

5 - Doel: Waarom zoekt de begeleider contact? Wat heeft de cliënt er aan? Dit doel is zo mogelijk samen met de cliënt geformuleerd. - Wat verwachten de cliënt en de begeleider precies van de ander? Wat is de vraag? - Wat heeft de begeleider aan de ander te bieden (advies, toerusting, (eerst) samen doen, achterwacht). Voorbeelden van samenwerkingsvragen: - Adviesvraag (bijvoorbeeld bij een vrijwilligerscentrale): Rol: Ik werk als begeleider bij het Westhuis en begeleid cliënt P. P wil graag vrijwilligerswerk gaan doen en ik ben samen met hem aan het kijken wat er voor hem mogelijk is. Doel: P zou graag iets doen met dieren. P en ik weten niet zo goed wat er haalbaar is, vanwege zijn depressieve klachten. Omdat het belangrijk is dat P het volhoudt, wil hij graag met iets beginnen wat niet te belastend is. Een beperkt aantal uren per week en goede begeleiding ter plaatse. Vraag: Wat zouden plekken zijn waar P tot zijn recht kan komen? En wat is er allemaal geregeld voor vrijwilligers? Afstemmen (bijvoorbeeld met coördinator Vriendendienst): Rol: Cliënt X is recent in deze buurt komen wonen. Ze wil graag wat mensen leren kennen en is nog aan het wennen aan het zelfstandig wonen met alles wat daarbij komt. Ook zoekt ze een geschikte dagbesteding. Ik begeleid haar vanuit het Westhuis. Doel: Y heeft nu gehoord dat ze binnenkort een maatje krijgt vanuit jullie vriendendienst. Vraag: Omdat ik ook met haar meedenk over de inrichting van haar leven en dag, wil ik graag een keer met zijn vieren, ook met het maatje erbij om tafel om taken af te stemmen en af te spreken hoe we met elkaar contact houden. Warme overdracht (bijvoorbeeld naar begeleider kookactiviteit buurthuis): Rol: Ik ben de begeleider van Y. Doel: We zijn samen aan het zoeken naar mogelijkheden voor een geschikte activiteit die aansluit op haar hobby s en interesse en waar ze andere mensen kan leren kennen die ook in deze wijk wonen. Ze is erg dol op koken en zou graag een paar keer willen meedoen met jullie kookclub om te zien of dat iets voor haar is. Vraag: Is dat mogelijk? Zo ja: kunnen jullie haar introduceren, is er iemand die in eerste instantie haar maatje kan zijn en haar kan inwerken? Hebben jullie nog iets van mij als begeleider nodig om Y hier aan de slag te laten gaan? Kunnen we een evaluatiemoment afspreken, na bijvoorbeeld een keer of drie? Stap 7: Kies met de cliënt de manier van contact Het contact kan op verschillende manieren plaatsvinden: in een driegesprek, telefonisch (in principe zelfs schriftelijk/per mail). Het is goed om een manier te kiezen, waarbij de cliënt zo actief mogelijk betrokken is. Hieronder een rijtje met mogelijkheden. De manier waarop de cliënt het meest betrokken is staat bovenaan; de manier waarop de cliënt het minst betrokken is onderaan. - De cliënt stelt zelf de vraag aan de andere beroepskracht of vrijwilliger (kan ook telefonisch zijn of per mail) en koppelt het antwoord terug. Er is geen rechtstreeks contact tussen de begeleider en de ontvangende persoon. Vraag of de cliënt ondersteuning wil door het gesprek waarin de vraag gesteld wordt met hem voor te bereiden. - Driegesprek waarin cliënt, begeleider en samenwerkingspartner alle drie actief participeren. - Gesprek tussen begeleider en samenwerkingspartner, waarbij de cliënt aanwezig is als toehoorder. - Telefonisch overleg in aanwezigheid van de cliënt. - Gesprek of telefonisch overleg tussen de begeleider en de andere beroepskracht of vrijwilliger, met toestemming maar zonder aanwezigheid van de cliënt. - Schriftelijke informatie-uitwisseling (laat de cliënt vooraf meelezen, laat hem ook zelf het antwoord lezen). Belangrijk is om altijd een voor- en nabespreking met de cliënt te hebben. Als deze zelf het contact legt, om hem te helpen dit effectief te laten verlopen en om te bespreken of dat gelukt is en wat nu de volgende stap is. En als je als begeleider contact hebt, om ervoor te zorgen dat de cliënt zich wel echt betrokken voelt en merkt dat zijn eigen inbreng belangrijk is voor het resultaat. 5

6 Stap 8: Zorg voor evaluatiemomenten Om eventuele stagnatie of dreigende uitval voor te zijn is het belangrijk om evaluatiemomenten af te spreken in de vorm van een driegesprek. 6

ACTIVEREN MET ZORG. Achtergronden bij de richtlijn voor interdisciplinaire samenwerking bij cliënten sociale activering met gezondheidsproblemen

ACTIVEREN MET ZORG. Achtergronden bij de richtlijn voor interdisciplinaire samenwerking bij cliënten sociale activering met gezondheidsproblemen ACTIVEREN MET ZORG Achtergronden bij de richtlijn voor interdisciplinaire samenwerking bij cliënten sociale activering met gezondheidsproblemen Auteurs: Cora Brink Carel ten Haeff INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor vrijwillige taalcoaches

Aanmeldingsformulier voor vrijwillige taalcoaches Aanmeldingsformulier voor vrijwillige taalcoaches Datum aanmelding: Naam: Voorletter: dhr./mevr. Roepnaam: Adres: Postcode: Telefoon: Woonplaats: Mobiel: E-mail adres : Geb.datum : Nationaliteit : Gezinssamenstelling

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Vrijwilligerswerk GGzE zoekt maatjes Algemene informatie >> ggze ondersteunt jaarlijks meer dan 18.000 mensen, jong en oud. GGzE biedt hulp aan mensen

Nadere informatie

WERVINGSPLAN EN MIDDELEN

WERVINGSPLAN EN MIDDELEN WERVINGSPLAN EN MIDDELEN De wervingscirkel: doel doelgroep boodschap middelen organisatie Als je aan werving wilt doen, wil je mensen overtuigen dat jouw organisatie hen graag als vrijwilliger zou willen.

Nadere informatie

opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond

opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten Stichting Corridor Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie voor mensen vanaf achttien jaar met een psychiatrische achtergrond. We

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Denkt u. vast te lopen. in uw werk?

Denkt u. vast te lopen. in uw werk? Denkt u vast te lopen in uw werk? Het leven kan veel van u vragen. Soms misschien teveel. Zeker als u langdurig onder druk staat of een tegenslag te verwerken krijgt. U heeft bijvoorbeeld al lange tijd

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Uitleg Rehabilitatieplan

Uitleg Rehabilitatieplan Uitleg Rehabilitatieplan GGZ Friesland heeft Rehabilitatie en herstelondersteunende zorg speerpunt gemaakt in het zorgaanbod voor mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). Rehabilitatie gaat

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding

Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding Aanmelding Als je belangstelling hebt om buddy te worden kun je je vrijblijvend aanmelden via onze website. We sturen je dan een contactformulier

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling psychiatrie

Deeltijdbehandeling psychiatrie Deeltijdbehandeling psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie juni 2008 Pavo 0635 Inleiding Als u begint met een deeltijdbehandeling op de afdeling Psychiatrie kan dat veel vragen met

Nadere informatie

Denkt u. dat u mentaal. vastloopt?

Denkt u. dat u mentaal. vastloopt? Denkt u dat u mentaal vastloopt? Wat is Denk? Het leven kan veel van u vragen. Soms misschien teveel. Zeker als u langdurig onder druk staat of een tegenslag te verwerken krijgt. U heeft bijvoorbeeld al

Nadere informatie

VOOR COACHES EN BEGELEIDERS DAVERENDE DILEMMA S. Francine ten Hoedt & Philine Spruijt

VOOR COACHES EN BEGELEIDERS DAVERENDE DILEMMA S. Francine ten Hoedt & Philine Spruijt 33 DAVERENDE DILEMMA S Francine ten Hoedt & Philine Spruijt VOOR COACHES EN BEGELEIDERS Beste coach, Een van de basisvereisten om coach te zijn is, volgens ons, willen ontwikkelen en willen leren. Hoe

Nadere informatie

Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Gespecialiseerde thuisbegeleiding Gespecialiseerde thuisbegeleiding Als u ondersteuning nodig heeft om uw leven weer in goede banen te leiden, kunt u rekenen op de gespecialiseerde thuisbegeleiding van Savant Zorg. Als problemen uw leven

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

De Rode en Blauwe Loper Utrecht

De Rode en Blauwe Loper Utrecht De Rode en Blauwe Loper Utrecht Korte karakteristiek De Rode en Blauwe Loper bieden laagdrempelige ontmoeting aan bewoners in Overvecht met verschillende achtergronden. Voor de groep mensen met een psychische

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

Huntington Expertisecentrum Atlant. Nooit meer tussen wal en schip

Huntington Expertisecentrum Atlant. Nooit meer tussen wal en schip Huntington Expertisecentrum Atlant Nooit meer tussen wal en schip De Zorgketen Samen werken aan balans Huntington Expertisecentrum Atlant Heeft u ergens hulp bij nodig? Wilt u graag zo lang mogelijk thuis

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling ouderen

Deeltijdbehandeling ouderen jbkmknj Centrum voor ouderenpsychiatrie Eikenstein Deeltijdbehandeling ouderen Informatie voor cliënten Inhoud Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is deze behandeling bedoeld? 2 Behandeling 2 Programma

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Vraag 10: Grenzen in pleegzorg

Vraag 10: Grenzen in pleegzorg VRAAG 10 DATUM: 5 april 2011 RESULTATEN info@pleegzorgpanel.nl Vraag 10: Grenzen in pleegzorg Pleegzorg krijgt vorm door de inzet van de vele betrokkenen. Deze inzet heeft vanzelfsprekend zijn beperkingen

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Datum melding: Medewerker: Datum gesprek: Gegevens cliënt Naam cliënt(en) /melders Man Vrouw Echtpaar Kinderen (aantal) Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Letteren Afdeling Nederlands Tweede Taal De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Letteren Afdeling Nederlands Tweede Taal De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam De deur uit is ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam Afdeling Nederlands Tweede Taal, mede op initiatief van het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC). De ontwikkeling was mogelijk dankzij een

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.deklupgouda.nl E-mail info@deklupgouda.nl Informatie Vrijwilligerswerk Welkom bij De Klup Om wat voor reden dan ook

Nadere informatie

IN BEWEGING. Onderneem! Nietsdoen is geen optie

IN BEWEGING. Onderneem! Nietsdoen is geen optie IN BEWEGING Onderneem! Nietsdoen is geen optie Belang bewegen Emotioneel: plezier, je goed voelen, zelfvertrouwen, eigenwaarde, positieve invloed op emotionele stoornissen Sociaal: participatie, ontwikkeling

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Workshops en trainingen. september 2015 t/m mei 2016

Workshops en trainingen. september 2015 t/m mei 2016 Workshops en trainingen september 2015 t/m mei 2016 3 INHOUD Inleiding... 4 Vrijwilligerscentrale Roermond Informatieavond... 5 Informatieavond: afspraken/regels rondom vrijwilligerswerk als tegenprestatie...

Nadere informatie

Samenvatting, informatie en verwijzingen

Samenvatting, informatie en verwijzingen HAND-OUT Samenvatting, informatie en verwijzingen In deze handout vatten we de belangrijkste informatie uit de bijeenkomst over veilig jeugdwerk samen. Deze handout is niet uitputtend en in veel gevallen

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling ouderen groep 1 en 2. ouderenpsychiatrie

Deeltijdbehandeling ouderen groep 1 en 2. ouderenpsychiatrie Deeltijdbehandeling ouderen groep 1 en 2 ouderenpsychiatrie Inhoud Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is deze behandeling bedoeld? 3 Behandeling 3 Programma 4 Team 5 Kosten 5 Aanmelding 5 Huisregels

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP DE VERWIJZING NAAR DE WERKWINKEL De begeleider gaat in gesprek met de klant om te horen waar hij werkt(e).

Nadere informatie

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Informatie voor familieleden, naasten en cliënten Inhoud Contactgegevens voor familieleden 1. Inleiding 2. Betrokken? Ja, tenzij 3. Familiebeleid in het

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Waarom bent u huurderswerk gaan doen?

Waarom bent u huurderswerk gaan doen? 1 Tijdens de laatst gehouden Huurdersraadvergadering hebben we jullie deelgenoot gemaakt van onze bevindingen tijdens de cursus Hoe betrek ik de achterban Voorzitter Rien Stek, secretaris Joop Kuipers

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies Vrijwillige Professionals Individueel Advies Wie zijn wij Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Zo n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties Perspectief op gewoon leven Wat we leren van evaluaties Stichting Perspectief, juni 2005 Aanleiding De LFB komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. De LFB heeft de ervaring

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Informatie Vrijwilligerswerk 1 Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.vtvmiddenholland.nl E-mail info@vtvmiddenholland.nl

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten Marian van der Klein Judith Schöne Pim & Ethan Oranje Fonds Dé grote meerwaarde van mentoring is dat mentoren

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

Denk jij dat je. vastloopt tijdens. je studie?

Denk jij dat je. vastloopt tijdens. je studie? Denk jij dat je vastloopt tijdens je studie? Soms loopt het leven niet zoals jij zou willen. Misschien ben je somber, twijfel je erover wie je bent, loopt het niet zo met contacten of worstel je met je

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014 Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 15 april 2014 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de praktijk van het

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Handleiding Vrijwilligers Humanitas E-Maatjes systeem

Handleiding Vrijwilligers Humanitas E-Maatjes systeem Handleiding Vrijwilligers Humanitas E-Maatjes systeem Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers van het project E-Maatjes om te kunnen chatten en e-mailen met de gekoppelde deelnemer in een veilige

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Klachtencommissie Let op!

Klachtencommissie Let op! klachten commissie U kunt bij HVO-Querido te maken krijgen met iets waarover u niet tevreden bent. Neem dan contact met ons op; meestal komen we er samen uit. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Nieuwsbrief over kwaliteit

Nieuwsbrief over kwaliteit Nieuwsbrief over kwaliteit april 2013 Abrona heeft in 2012 extra geld gekregen van de regering. Geld om de zorg te verbeteren. Geld om de begeleiding van cliënten te verbeteren. Dit heet kwaliteit. Abrona

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Handleiding Gezinsplan 1Gezin1Plan Zuid-Holland Noord

Handleiding Gezinsplan 1Gezin1Plan Zuid-Holland Noord Handleiding Gezinsplan 1Gezin1Plan Zuid-Holland Noord 1. Inleiding Dit document is geschreven voor professionals die met het gezinsplan van 1Gezin1Plan (gaan) werken. Deze handleiding, het basisdocument

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes!

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Peiling: uw mening over de aanpak van eenzaamheid Welkom Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Vraag 1 Ik ben werkzaam bij / zet mij in voor de volgende

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid V1_2011

Mantelzorgbeleid V1_2011 Mantelzorgbeleid V1_2011 Inleiding Zorgwaard ziet de mantelzorger als ervaringsdeskundige en als een partner in zorg voor de cliënt. In de praktijk blijkt dat mantelzorgers vooral behoefte hebben aan informatie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Aanmelden. informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen

Aanmelden. informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen Aanmelden informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen Vind je dat je in het weekend te veel coke, speed of xtc gebruikt? Heb je weer geblowd of gedronken, terwijl je dat

Nadere informatie

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten 34 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Datum 2013 7-2-2013 11-2-2013 11-2-2013 7-2-2013 14-2-2013 12-2-2013 12-2-2013 11-2-2013 2-2-2013 6-2-2013 6-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 11-2-2013 5-2- De

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie