Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips. Deel 4. LTE instraling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips. Deel 4. LTE instraling"

Transcriptie

1 Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips. Deel 4. LTE instraling

2 Introductie Analoge televisie, digitale televisie, on-demand, internet, telefonie. En dat alles via een netwerk dat nog steeds kabeltelevisie genoemd wordt? Sinds haar ontstaan is het Nederlandse kabeltelevisienetwerk met de tijd meegegaan en continue aan de nieuwe werkelijkheid aangepast. In de jaren 70 werden kleine netwerken gebouwd met een centrale antenne voor de ontvangst. Toen ik in 1985 in de markt kwam was die situatie al enigszins aan het veranderen en bouwden exploitanten netwerken binnen de gemeentegrenzen. Er was begin jaren 90 zelfs sprake van een politiek voornemen om in Nederland een groot, landelijk dekkend netwerk aan te leggen. Dat ging echter niet door. In de jaren 90 kwam de Europese liberalisatie die het voor exploitanten mogelijk maakte om netten te vergroten. Met glasvezel konden netwerken in hoog tempo aan elkaar gekoppeld worden. De kabel ontwikkelde zich van een informatienetwerk tot een moderne communicatie breedband-infrastructuur. Het netwerk is grotendeels tot aan de wijken met glasvezel aangesloten. Met de voortgaande ontwikkelingen op gebied van draadloze technieken zullen de grootste veranderingen zich nu in de binnenhuisnetwerken voordoen. Dit boek is voor iedereen die meer weten wil over 4G en gevolgen van instraling door 4G mobiele apparatuur. En tenslotte, de politieke wens van destijds om in Nederland een groot netwerk aan te bieden lijkt bewaarheid te gaan worden, zij het dat het andere spelers zijn die het gaan waarmaken. Jos Huizer 1e Versie: November e Versie: Maart

3 Over de Auteur Jos Huizer studeerde in 1985 cum laude af aan de avond-hts Utrecht. Jos begon zijn carrière in de internationale kabeltelevisiemarkt bij het Veenendaalse Tratec, waar hij later mede-eigenaar werd. Eind jaren 90 behaalde hij passed cum laude zijn MBA in Bradford. Zijn thesis vormde de blauwdruk voor de internationale expansie van Tratec in Europa. In 2005 is Tratec aan het Engelse Technetix Ltd. verkocht. Jos vervolgde zijn carrière met de introductie van het Engelse SCTE (Society of Broadband Professionals) in de Balkan. Met zijn bedrijf HMConsult ontwikkelde hij kabeltelevisietrainingen voor monteurs en technici in de regio en leverde adviesdiensten aan kabelexploitanten voor het ontwerpen en bouwen van moderne kabeltelevisienetwerken. Jos organiseerde jaarlijks de internationale SCTE Balkan Broadband and Exhibition. Voor de introductie en promotie van de SCTE in de Balkanlanden ontving Jos in 2012 de prestigieuze onderscheiding SCTE Honory Fellow. Jos keerde eind jaren 2000 terug in de Nederlandse markt. Zijn visie is dat de kwaliteit van de binnenhuisinstallatie de basisvoorwaarde is voor een hoge klanttevredenheid. Daarom ontwikkelde Jos gespecialiseerde online adviesshops. De shops zijn speciaal bedoeld voor kabelabonnees om problemen met hun binnenhuisnetwerk met ondersteuning van zijn kennis en ervaring op te lossen. 2

4 Dankwoord De kabeltelevisiemarkt is een volwassen markt maar nog volop in beweging om zich aan nieuwe werkelijkheden aan te passen. De focus van de kabelexploitant gaat van aansluiting naar klant, de binnenhuisinstallatie van eindpunt naar beginpunt van het netwerk en klanten van factuuradres naar netwerkgebruikers met individuele breedbandverwachtingen. Zonder de hulp en ervaring van anderen zou dit boek niet tot stand zijn gekomen. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar Jan Eyking van Kabeltips.nl die zijn kennis, ervaringen en beeldmateriaal beschikbaar stelde. Ook ben ik veel dank verschuldigd aan Jelle Cnossen van NLkabel die het script redigeerde en optimaliseerde met zijn inzichten over de laatste stand van de kabeltelevisietechniek en Jan van Raaij die zijn uitgebreide kennis met mij deelde zodat het hoofdstuk LTE toegevoegd kon worden. Jos Huizer Maart

5 Inhoud Introductie 1 LTE instraling 5 Mobiel verkeer, geschiedenis 6 Instraling LTE op kabeltelevisiekanalen 7 Co-channeling 8 Stralingsbronnen 8 Voorkomen instraling (consument) 10 Voorkomen storing door instraling (industrie) 11 Voorkoming storing door instraling (exploitant) 11 Voorkoming storing door instraling (mobiele operators) 12 Referenties 13 Nawoord 13 4

6 Het blijkt dat LTE-mobiele toepassingen storing kunnen veroorzaken op digitale kabeltelevisie. Waar komt deze storing vandaan, hoe weet u dat u er last van heeft en wat is er tegen te doen? In dit hoofdstuk leest u daar meer over.

7 Mobiel verkeer, geschiedenis GSM (2G) In 1982 werd de Groupe Special Mobile (GSM) opgericht om een standaard te creëren en compatibiliteit te bevorderen tussen de verschillende mobiele systemen. In 1990 werd de eerste GSM specificatie ontwikkeld. Met GSM werd het mogelijk om mobiele fax- of data-gesprekken op te zetten met een maximale snelheid van 9600 bit per seconde (ca. 1 kb/s). Deze snelheid was echter te laag om het opkomend internet via de mobiel te bedienen. Daarom werd GPRS (2.5G) ontworpen. GPRS (2.5G) GPRS of General Packet Radio Service was een techniek die een uitbreiding vormde op het bestaande GSM-netwerk. Met deze technologie kon op een efficiëntere, snellere en goedkopere manier mobiele data verzonden en ontvangen worden. GPRS was op zichzelf geen nieuw netwerk. Bij GPRS zijn gebruikers altijd online. Dit betekent dat gebruikers een constante verbinding met internet hebben. Ze betalen daarbij niet voor de tijd dat ze ingelogd zijn, maar worden afgerekend op de hoeveelheid data die ze downloaden of versturen. De gebruiker houdt de verbinding dus alleen bezet op momenten dat er daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt. Daardoor wordt de capaciteit beter benut en kan er meer data tegelijk uitgewisseld worden. De maximale snelheid op GPRS ligt tussen de 56 en 114 kb/s (7 kb/s en 14 kb/s). Dit is echter een theoretische snelheid. Normaal gesproken zal de mast niet zoveel tijdsloten toekennen aan 1 verbinding. In de praktijk ligt de snelheid daarom tussen de 3 en 5 kb/s. De techniek wordt 2.5G genoemd. Het wordt zo genoemd doordat het tussen 2G en 3G in zit. Elke provider in Nederland maakt minimaal gebruik van GPRS. Het is niet mogelijk om te bellen en gelijkertijd de data (GPRS) verbinding open te hebben staan. Nadat er opgehangen is zal de GPRS data verbinding weer opgezet worden. 3G (UMTS) kan wel een dataverbinding naast een spraakverbinding in stand houden. UMTS (3G) UMTS 1 is de opvolger voor GSM/GPRS en biedt net als de voorgangers zowel circuitgeschakelde als pakketgeschakelde communicatiediensten. UMTS werd aanvankelijk bedreven in de frequentieband tussen 2,0-2,15 GHz, maar om de uitrol te versnellen besliste Europa in juli 2009 dat ook de 900MHz- en 1800MHz-band (voorheen exclusief voorbehouden voor GSM) gebruikt mag worden. Het grootste voordeel van die beslissing is een betere dekking. Initieel was de snelheid maximaal 384 kb/s (48 kb/s) maar werd snel verhoogd naar maximaal 2 Mbit/s (256 kb/s). Dit is alleen de download snelheid. De upload is maximaal 384 kb/s (48 kb/s). Het is naast een data verbinding ook mogelijk om te bellen via 3G. Net zoals bij 2G zijn er optimalisaties en upgrades voor 3G. Dit wordt ook wel 3.5G genoemd LTE (3.9G) Door de opkomst van smartphones is het datagebruik explosief gestegen. Het UMTS (3G) systeem was niet ontworpen om deze hoeveelheid aan te kunnen. Door de gebruikte techniek loopt een UMTS installatie snel vol bij een druk punt. 1 Universal Mobile Telecommunications System 6

8 Dit resulteert in weinig tot geen dataverkeer en het niet tot stand brengen of houden van gesprekken. Vaak schakelt de telefoon zelf terug op 2G om de verbinding in stand te houden. De LTE of Long Time Evolution heeft een maximale snelheid van 100 Mb/s (12,5 MB/s). Sinds 2013 wordt LTE (3.9G, ook wel 4G genoemd) uitgerold door KPN, later gevolgd door Vodafone en T-Mobile. De datasnelheden zijn initieel (bij KPN) 50 Mb/s download en 20 Mb/s upload, bij T-Mobile en Vodafone is het maximaal 100 Mb/s in bepaalde gebieden. LTE is ontworpen om backwards compatible te zijn met de oudere 3G en 2G systemen. Daardoor kunnen antennesystemen en de overige apparatuur gecombineerd worden. LTE is flexibeler met de toewijzing van bandbreedte waardoor er veel minder opstoppingen plaats vinden. Er kan via 4G (nog) niet gebeld worden. Dit wordt (nog) niet geïmplementeerd door de providers. Voor het bellen schakelt de telefoon terug op 2G of 3G. Het nadeel is dat het daardoor langer duurt voordat er een spraakverbinding opgezet kan worden, aangezien de telefoon eerst de 4G verbinding moet afsluiten en de 2G of 3G verbinding op moet bouwen. Wanneer 4G compleet uitgerold is, zal evt. VoLTE (Voice over LTE) uitgerold worden. Dat is een VOIP (Voice Over IP) systeem over 4G. De planning door de providers is nog niet bekend, alleen Tele2 heeft aangegeven gelijktijdig VoLTE uit te rollen bij het activeren van het netwerk. LTE-Advanced (4G) De echte 4G is LTE-Advanced. De maximale theoretische snelheid ligt op 1 Gb/s (125 MB/s). Op dit moment is het voornamelijk theoretisch. Enkele landen zijn bezig om LTE-Advanced (LTE-A) te implementeren, Vodafone heeft aangegeven vanaf 2014 ook LTE-A uit te gaan rollen. LTE-A vereist wel aanpassingen aan de apparatuur bij de antenne installatie. De meeste moderne high-end telefoons ondersteunen LTE-A, onder andere de iphone 5s/c. Instraling LTE op kabeltelevisiekanalen Het staat de kabeltelevisie exploitant vrij de frequenties MHz voor de doorgifte van zijn diensten te gebruiken, zolang hij daarmee anderen die van dezelfde frequenties via de ether gebruik maken niet stoort. Andersom geldt dat echter niet, en de kabelexploitant dient ervoor te waken dat gebruikers van etherfrequenties zijn kabeltelevisiediensten niet storen. Dit is de reden waarom kabelnetwerken, binnen en buiten de woning, stoorstralingsdicht dienen te zijn. In Nederland is gekozen voor de banden 800 MHz, 1800 MHz en 2600 MHz voor het aanbieden van LTE. De op dit moment meest gebruikte frequentie in de 800 MHz band, MHz 2, is ook in gebruik via het kabeltelevisienetwerk. 2 Ook wel EU Digitale Dividend band genoemd 7

9 De verdeling van het spectrum ziet er als volgt uit: Ontvangstfrequenties Verdeeld over 6 kanalen, elk 5 MHz breed Mobiele diensten (LTE) Duplex gat van 11 MHz Zendfrequenties Verdeeld over 6 kanalen, elk 5 MHz breed Kabeltelevisie diensten 72 MHz bandbreedte, bestaande uit 9 kanalen elk 8 MHz breed In de tabel is af te lezen dat de bovenste vier kabeltelevisiekanalen ook gebruikt worden door de 6 LTE upload kanalen (de LTE zendfrequenties). Co-channeling Onder co-channeling verstaan we het gelijkertijd gebruiken van frequenties door zowel de kabeltelevisieontvanger als ook het LTE-mobiel. Instraling dat tot storing leidt van televisiebeelden is het gevolg twee bepalende punten die gelijktijdig aanwezig moeten zijn. Allereerst is er sprake van een stralingsbron die een elektromagnetisch veld met een te hoog niveau veroorzaakt. Daarnaast is ook sprake van een zwakke afscherming van kabeltelevisiematerialen waardoor de straling ook daadwerkelijk op het binnenhuisnetwerk komen kan. Ontbreekt de stralingsbron, dan wel is de afscherming voldoende, zal er geen storing zijn van televisiebeelden. Als er sprake is van co-channeling, dan is de kans gemiddeld 48% dat het op dat moment bekeken tv-programma ook daadwerkelijk stoort 3. Deze storing kan voor individuele consumenten hoger of lager uitvallen naar gelang de consument goede binnenhuismaterialen gebruikt en relatief ver van een basisstation afwoont 4. Stralingsbronnen De meest voorkomende stralingsbronnen die tot problemen kunnen leiden zijn: - Zendmasten voor LTE4 (4G) signalen - LTE mobiele apparaten die gebruikt worden o door huisbewoners o door buren o door voorbijgangers Zodra de stralingsbron verdwijnt (stoppen met praten via het LTE apparaat, voorbijgangers die verdwenen zijn, buren die stoppen met zenden of zich hebben verplaatst), verdwijnt ook de beeldverstoring. Zwakke afscherming Zwakke afscherming tegen stralingsbronnen vinden we terug in de huisinstallaties. De materialen daarvan bevinden zich vaak het dichts bij de stralingsbron en is in veel gevallen van onvoldoende kwaliteit. 3 Bron: Agentschap Telecom, Hoe verder de consument van het basisstation afwoont, hoe hoger het zendvermogen van het LTE-mobiel om de verbinding tot stand te brengen. 8

10 Materialen die met name problemen veroorzaken zijn: - TV/R-aansluitdozen 5 coaxkabels met geen of te geringe afscherming - open connectoren - tuners van televisietoestellen en mediaboxen Hoe nemen we instraling waar? Bij gelijktijdigheid van de aanwezigheid van een stralingsbron en de aanwezigheid van materialen met een te zwakke afscherming kan instraling optreden. Bij analoge beelden veroorzaakt instraling strepen op in het beeld, in veel gevallen is het nog enigszins mogelijk het beeld te blijven volgen. Bij digitale ontvangst zijn de gevolgen ernstiger. Het beeld kan bevriezen, op zwart gaan of zo blokkerig worden dat alle beeldinformatie verloren gaat. Maar hoe kunnen we nu vermoeden of de waargenomen storing veroorzaakt wordt door een LTE apparaat? Allereerst verdwijnt de storing als het storende apparaat stopt met zenden. Dus als u een LTE instraling kan de weergave van digitale programma s ernstig storen (foto: Cable Home) LTE mobiel apparaat heeft dat de beeldstoring veroorzaakt en u stopt met praten, dat zal het beeld weer normaal worden. Dan, niet alle programma s zullen door de stralingsbron gestoord worden. Enkel die programma s die zich in de bovenste 4 kanalen bevinden van de kabeltelevisieband kunnen gestoord worden. De meeste kabelexploitanten zenden in dat gebied hun digitale programma s uit. Dus als u storing heeft op een aantal digitale kanalen, maar diezelfde programma s zijn op analoge kanalen storingsvrij, kan dat erop wijzen dat er sprake is van instraling. Andersom werkt deze test ook. Als de kabelexploitant in een of meer van de bovenste 4 kanalen een analoog programma uitzendt dat gestoord wordt, en de digitale versie van dat programma is storingsvrij, ook dan kan dat erop wijzen dat er sprake is van instraling. Professionele meting Als er sprake is van instraling, is er, omgekeerd, ook sprake van lekkage van uittredende signalen. Gebaseerd op dit principe meet de kabeltelevisiemonteur de kwaliteit van de binnenhuis installatie. Hij maakt daarbij gebruik van zg. sniffers. Het werkt als volgt; er wordt een signaal toegevoegd aan de al bestaande digitale kabeltelevisiesignalen. Dit signaal is wat de Sniffer zoekt. De monteur beweegt de Sniffer langs binnenhuiskabels en aansluitpunten. Als het signaal wordt ontdekt geeft de Sniffer een geluid en op het schermpje is de signaalsterkte van de gemeten straling af te lezen. 5 Problemen doen zich met name bv. voor als de binnenkomende coaxkabel een te scherpe hoek maken moet om gemonteerd te worden. 9 Sniffer (foto: Arcomlabs)

11 Voorkomen instraling (consument) Overal waar een LTE signaal kan inbreken vormt het een potentieel gevaar op beeldstoringen. Deze inbraakpunten zijn met name: - kwalitatief slechte IEC connectoren - niet goed gemonteerde F-male connectoren of toepassing van verkeerde type F-male connectoren - slecht gemonteerde coaxkabels in TV/R-aansluitdozen - mediaboxen en televisies - open connectoren door niet aangesloten kabels Goede materialen Om LTE instraling te voorkomen is het in ieder geval noodzakelijk het binnenhuisnetwerk op te bouwen met goede materialen. Goede materialen zijn te herkennen aan het Kabel Keur logo. Kabel Keur is een initiatief van NLkabel en alle bij NLkabel aangesloten kabelbedrijven. Producten met het Kabel Keur certificaat voldoen aan de daarvoor gestelde zware technisch eisen, die op een aantal punten zelfs uitgaan boven die van Europese eisen voor kabeltelevisie producten. Kabel Keur gecertificeerde producten zijn verkrijgbaar in o.a. winkels van de kabelexploitant zoals bv. die van UPC en de betere webshops zoals en accessoires.upc.nl. In de toekomst zullen de eisen voor de Kabel Keur certificering zwaarder worden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het keurmerk. IEC connectoren Toepassing van kwalitatief slechte producten wordt afgeraden. We noemen hier met name de niet goedgekeurde IEC connectoren met witte plastic kapjes (zie foto). De toepassing daarvan dient te alle tijden vermeden te worden. Toepassing van walitatief slechte IEC-connectoren zijn een van de grootste bronnen van LTE instraling Dit type connector is niet in staat instraling te vermijden! Het plastic kapje verhindert dat uiteraard op geen enkele wijze. De binnenader van de coaxkabel ligt onbeschermd onder dat plastic kapje en werkt als een antenne voor het oppakken en in het binnenhuisnetwerk invoeren van het LTE stoorsignaal. Montage F-male connectoren Een andere belangrijk aandachtspunt is de juiste montage van F-male connectoren. Slecht gemonteerde en loszittende F-male connectoren kunnen een oorzaak van instraling worden. Als connectoren loszitten vermindert de bescherming tegen stoorstraling en kunnen LTE signalen in het netwerk binnendringen. Er zijn professionele momentsleutels voor het vastzetten van F-male connectoren. Een handige vuistregel voor het vastdraaien van F-male connectoren is vast+ 1/8 slag EX-6 compressieconnector van het merk PPC (foto: PPC) De professionele monteur zal compressie F-male connectoren gebruiken in combinatie met een momentsleutel. Als de kabel Kabel Keur gecertificeerd is, kan de consument de Easy Fit F-male connector gebruiken. Een ander type F-male connector, de F-schroefconnectoren, wordt 10 Kwaliteit is herkenbaar aan het Kabel Keur logo (foto: NLkabel) De F-male push-on (Easy Fit) wordt op de coaxkabel geduwd totdat de binnenisolatie gelijk komt met het eind van de schacht (foto: Cable Home BV) F-schroefconnectoren (foto: Kabeltips)

12 veel in satelliet installaties gebruikt, maar wordt voor kabeltelevisienetwerken afgeraden. Montage TV/R-aansluitdozen Ook montage van de TV/R-aansluitdozen vormt een potentieel punt van instraling van LTE signalen. Aansluitdoos zonder klepje, als aan de kabel getrokken wordt, kan de Een belangrijk aandachtspunt is de wijze waarop de binnenkomende kabel op de doos gemonteerd wordt. Soms is die kabel relatief kort en de hoek waaronder de kabel in de aansluitdoos aangebracht moet worden te scherp. Dit leidt ertoe dat de kabel gaat trekken, de buitenmantel bloot komt te liggen. en de binnenader los raakt. De buigstraal bepaald de hoek waaronder de coaxkabel in de aansluitdoos gemonteerd is. binnenader losraken en als antenne Zo wordt in de praktijk 35 mm. als minimiale buigstraal aangehouden. voor LTE signalen gaan werken (foto: Cable Home) Dat betekent dat alleen al voor de montage ca. 7 cm 6 coaxkabel beschikbaar moet zijn. Hierbij opgeteld komt de extra lengte aan coaxkabel om voldoende werkruimte te houden om de wandcontactdoos goed aan te kunnen sluiten. Als de kabel onvoldoende lang is voor de aansluiting van de TV/R-aansluitdoos is een oplossing (voor zover de lengte dat nog toe laat) de binnenkomende kabel te verlengen en de aansluitdoos elders aan de muur te bevestigen. Open connectoren Niet gebruikte, openstaande connectoren dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. Niet aangesloten uitgangen zijn bij uitstek punten waar een LTE op het binnenhuisnetwerk kan inbreken Niet gebruikte versterkeruitgangen dienen te worden afgesloten (foto: Cable Home) Kabel Keur versterkers hebben F-female connectoren als uitgangsconnector. Wordt een uitgangsconnector niet gebruikt, sluit dan die uitgang af met een zg. afsluitweerstand. Deze afsluitweerstand wordt op de F-female geschroefd. Voorkomen storing door instraling (industrie) Ook mediaboxen en televisies blijken gevoelig voor LTE instraling te zijn. Zo zijn tuners van televisietoestellen nog onvoldoende afgeschermd tegen LTE instraling. De verwachting is dat de industrie het probleem in nieuwere modellen verhelpt door de elektronica beter tegen instraling te beschermen. Voorkoming storing door instraling (exploitant) Storing treedt op als er sprake is van co-channeling en er op dat moment naar een programma gekeken wordt. De kabeltelevisie exploitant zou kunnen overwegen geen programma s meer in die bovenste kanalen uit te zenden, dan wel niet de meest bekeken programma s om het aantal klachten te verminderen. Het opofferen van de ruimte waarin de stoorsignalen kunnen optreden zal echter in de praktijk niet snel gebeuren. De kabeltelevisieband is al bijna geheel in gebruik en het opofferen van kanalen zou kunnen 6 Een buigstraal van 35 mm levert een cirkelomtrek van ca. 22 cm. Het montagedeel van de coax is een kwart daarvan plus wat extra lengte voor de bevestiging van de kabel in de aansluitdoos. 11 Afsluitweerstand (foto: Cable Home)

13 betekenen dat dat ten koste gaat van programma s in reeds bestaande kanalen. Voorkoming storing door instraling (mobiele operators) Door meer zendmasten te plaatsen wordt de afstand tussen de mobiele apparatuur en zendmast verkleint. Hierdoor wordt het zendvermogen van LTE-mobiele apparatuur omlaag gebracht en zal de mate van instraling beperkt worden doordat het storende veld in kracht afneemt. 7 7 Volgens onderzoek geeft een LTE basisstation dat uitzendt met 1 kwatt, op 50 meter afstand van een woning evenveel storing als een mobiele telefoon op 3 meter afstand van de televisie in de huiskamer. De locatie van de zendmast is voor de LTE storing daarom minder van belang dan het aantal zendmasten. 12

14 Referenties accessoires.upc.nl Kabeltips.nl Technetix Kabel Keur producten SECT SCTE trainingen SCTE Members Handbook Vefica 4G Masten.nl Agentschap Telecom Nawoord Ik ben mij ervan bewust dat in dit boek niet alle aspecten van het onderwerp tot in detail behandeld zijn. Voor meer details verwijs ik naar bv. de SCTE trainingen en de e-learning SECT modules voor diegene die hun branchecertificaten halen willen. Dit boek is onderdeel van het complete boek Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk. Heeft u vragen? Neem daarvoor contact op met uw kabelexploitant, bezoek een van onze online adviesshops, of de UPC accessoires shop, of stuur ons een . Jos Huizer > Terug naar Inhoud 13

15

Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips. Deel 7. Problemen en oplossingen

Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips. Deel 7. Problemen en oplossingen Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips. Deel 7. Problemen en oplossingen Introductie Analoge televisie, digitale televisie, on-demand, internet, telefonie.

Nadere informatie

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 13-01-2014 GSM Helpdesk Nederland Bij reguliere 2G (GSM) en 3G (UMTS) telefoons en smartphones was het zeer gebruikelijk om de frequenties in MHz aan te geven

Nadere informatie

Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips. Deel 5. Materialen

Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips. Deel 5. Materialen Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips. Deel 5. Materialen Introductie Analoge televisie, digitale televisie, on-demand, internet, telefonie. En dat alles

Nadere informatie

Produkt overzicht. Oplossingen voor binnenhuisnetwerken

Produkt overzicht. Oplossingen voor binnenhuisnetwerken Produkt overzicht Oplossingen voor binnenhuisnetwerken Kennis en vakmanschap Ruim 25 jaar ervaring in kabeltelevisie HMC is gespecialiseerd in breedbanddiensten voor kabeltelevisie. Van installatie tot

Nadere informatie

Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips.

Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips. Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips. Abonnee-overname-punten De kabelexploitant levert zijn signalen aan het abonnee-overname-punt (AOP), zijn eindpunt.

Nadere informatie

Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips.

Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips. Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips. Deel 1. 2. Het Digitale kabelnetwerk televisie Introductie Analoge televisie, digitale televisie, on-demand, internet,

Nadere informatie

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 Samen Meer Bereiken Een netwerk voor mobiele telefonie is nooit af. T-Mobile volgt het gebruik en de prestaties van het mobiele netwerk op de

Nadere informatie

Antennes in uw omgeving. Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017

Antennes in uw omgeving. Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017 Antennes in uw omgeving Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017 Inhoud Over het Antennebureau Waarom antennes Hoe werken antennes Antennes en gezondheid Regels plaatsing antennes Antennes bij u

Nadere informatie

SLIMME MULTIMEDIA OPLOSSINGEN VOOR THUIS

SLIMME MULTIMEDIA OPLOSSINGEN VOOR THUIS SLIMME MULTIMEDIA OPLOSSINGEN VOOR THUIS SLIMME MULTIMEDIA OPLOSSINGEN VOOR THUIS SAMEN BOUWEN AAN EEN EFFICIËNTE INSTALLATIE Voor de aankoop van een televisie, pc, laptop of een geluidsinstallatie komt

Nadere informatie

FAQ 4G. Auteur: CanConnect Datum: 9-12-2014 Versie: 4.3 Aantal bladen: 10

FAQ 4G. Auteur: CanConnect Datum: 9-12-2014 Versie: 4.3 Aantal bladen: 10 Auteur: CanConnect Datum: 9-12-2014 Versie: 4.3 Aantal bladen: 10 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Toestel en instellingen 4G... 4 3. 4G dekking... 7 4. 4G in het buitenland... 8 5. 4G abonnementen bij CanConnect...

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Eerste hulp Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare

Nadere informatie

Wireless WAN (Wide Area Netwerken) Johan Bickel

Wireless WAN (Wide Area Netwerken) Johan Bickel Wireless WAN (Wide Area Netwerken) Johan Bickel Connectiviteit Connectiviteit en met name draadloze communicatie maakt een (r)evolutie door die terugkoppeling van industriële processen en gegevens overal

Nadere informatie

Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN

Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN september 2015 1 KWALITEITSRAPPORTAGE VAN HET MOBIELE NETWERK VAN KPN Mobiel bellen en gebeld worden

Nadere informatie

Zenderfrequenties, de stand van zaken

Zenderfrequenties, de stand van zaken Zenderfrequenties, de stand van zaken Willem Westermann & Dré Klaassen PMSE = Belangenvereniging Program Making and Special Events @MC Theater, 14 november 2011 Een serieuze bedreiging PMSE/draadloze productiemiddelen,

Nadere informatie

Uw internetaansluiting

Uw internetaansluiting Studio Visual Steps Uw internetaansluiting Een overzicht van de mogelijkheden 1 Voorwoord Beste lezers en lezeressen, In deze gids krijgt u informatie over de verschillende aansluitmogelijkheden waaruit

Nadere informatie

White paper communicatie OOV 1. Radionetwerk garandeert vlekkeloze communicatie

White paper communicatie OOV 1. Radionetwerk garandeert vlekkeloze communicatie White paper communicatie OOV 1 Radionetwerk garandeert vlekkeloze communicatie White paper communicatie OOV 2 Inleiding Bij rampen en grote incidenten is het letterlijk van levensbelang dat politie, brandweer

Nadere informatie

Even voorstellen. Tjaden woonbiologie. onderwerpen. Hoogfrequent. Verstoringen buiten. Ontmoetings- en bijscholingsdag Lecherantenne

Even voorstellen. Tjaden woonbiologie. onderwerpen. Hoogfrequent. Verstoringen buiten. Ontmoetings- en bijscholingsdag Lecherantenne 21-05-2011 Tjaden woonbiologie Ontmoetings- en bijscholingsdag Lecherantenne 21 mei 2011 onderwerpen Introductie Woonbiologische verstoringen Buiten Binnen Oplossingen Vuile stroom of dirty power Cursus

Nadere informatie

Zenderfrequenties, de stand van zaken

Zenderfrequenties, de stand van zaken Zenderfrequenties, de stand van zaken Willem Westermann PMSE = Belangenvereniging Program Making and Special Events @Omroep Flevoland, 25 november 2014 Een serieuze bedreiging PMSE/draadloze productiemiddelen,

Nadere informatie

LexCom Home Performance Toepassing N 1

LexCom Home Performance Toepassing N 1 Toepassing N Fax Functies beschikbaar op de aansluitpunten Analoge telefoon Telefonie Analoge telefoon Niet compatibel met satelliet Tv Televisie Antenne/kabel TV TNT TV ADSL Informatica Datanetwerk 0/00

Nadere informatie

Hirschman Antenna Amplifier Systems (Dutch)

Hirschman Antenna Amplifier Systems (Dutch) Hirschman Antenna Amplifier Systems (Dutch) Hirschmann: overal TV kijken en FM beluisteren TV kijken en FM beluisteren in uw woonkamer, slaapkamer, tienerkamers, logeerkamer en hobbykamer? Het aanleggen

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : raadpleging ontwerpbesluit tot de toekenning van gebruiksrechten in de frequentiebanden die gebruikt worden voor draadloze CT1+-telefoons

Nadere informatie

De toekomst van onze zenders

De toekomst van onze zenders De toekomst van onze zenders Willem Westermann PMSE = Belangenvereniging Programme Making and Special Events @Vakbeurs Theatertechniek, 18 januari 2010 Wat is PMSE? Draadloze AV-industrie, brede branche:

Nadere informatie

n Korte afstanden (max 1 à 2 km) n Grote snelheden tegen lage kosten (10- n Grote betrouwbaarheid n Meestal broadcast netwerk, dus geen

n Korte afstanden (max 1 à 2 km) n Grote snelheden tegen lage kosten (10- n Grote betrouwbaarheid n Meestal broadcast netwerk, dus geen Telematica Wireless/LANs Hoofdstuk 13-14 LAN 4Local Area Network kenmerken: n Korte afstanden (max 1 à 2 km) n Grote snelheden tegen lage kosten (10-1000Mb/s) n Grote betrouwbaarheid n Meestal broadcast

Nadere informatie

Het netwerk van T-Mobile

Het netwerk van T-Mobile Het netwerk van T-Mobile µ Het netwerk van T-Mobile T-Mobile is één van de grootste internationale aanbieders van mobiele communicatie en beschikt in Nederland over een eigen fijnmazig mobiel netwerk van

Nadere informatie

KENNISBERICHT 2013-1. Elektromagnetische velden bij 24-uurs stralers Michiel Haas

KENNISBERICHT 2013-1. Elektromagnetische velden bij 24-uurs stralers Michiel Haas Stichting Kennisplatform EMS High Tech Campus 9 5656 AE Eindhoven www.kennisplatformems.org KENNISBERICHT 2013-1 Eindhoven, 19 juni 2012 Elektromagnetische velden bij 24-uurs stralers Michiel Haas Op elektromagnetisch

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting: Amsterdam, gemeente Amsterdam Datum meting: Maandag 4 april 2016 ID nummer: 6163298 Alle rechten voorbehouden, Agentschap Telecom 2016 Pagina 1 van 9 Inhoud 1.

Nadere informatie

Bijlage 1 Soorten antennetoepassingen

Bijlage 1 Soorten antennetoepassingen Bijlage 1 Soorten antennetoepassingen Om mobiele communicatie mogelijk te maken, zijn antennes nodig. Deze antennes zijn vaak onderdeel van een communicatienetwerk. Dit netwerk moet zorgen voor genoeg

Nadere informatie

Delta 8. Het alles-in-één huisnetwerk. TV, radio, telefoon en data in iedere ruimte. Een Delta 8 huis... ... een huis van de toekomst.

Delta 8. Het alles-in-één huisnetwerk. TV, radio, telefoon en data in iedere ruimte. Een Delta 8 huis... ... een huis van de toekomst. Het alles-in-één huisnetwerk Delta 8 TV, radio, telefoon en data in iedere ruimte Een Delta 8 huis...... een huis van de toekomst. Waarom? Delta 8 is een alles-in-één oplossing voor spraak, data en beeld

Nadere informatie

U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing.

U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing. U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing. Er zijn 3 oplossingen in volgorde van kostprijs. 1- U heeft al een goed werkende (Wifi) installatie op het park en het gaat om het oplossen

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting gemeente Amsterdam Plaats: Amsterdam Aanleiding: Verzoek Antennebureau Datum Meting: 29 augustus 2013 Copyright: Agentschap Telecom 2013 Onderdeel Ministerie van

Nadere informatie

Onderzoek naar verstoring van digitale kabel TV door 800 MHz mobiele LTE toepassingen

Onderzoek naar verstoring van digitale kabel TV door 800 MHz mobiele LTE toepassingen Onderzoek naar verstoring van digitale kabel TV door 800 MHz mobiele LTE toepassingen Rapportage over 1 e en 2 e tranche metingen 27 November 2009 Copyright : Agentschap Telecom 2009 Onderdeel Ministerie

Nadere informatie

Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips.

Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips. Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips. Introductie Analoge televisie, digitale televisie, on-demand, internet, telefonie. En dat alles via een netwerk dat

Nadere informatie

De toekomst van onze zenders

De toekomst van onze zenders De toekomst van onze zenders Willem Westermann PMSE = Belangenvereniging Programme Making and Special Events @Vakbeurs Theatertechniek, 18 januari 2010 Een serieuze bedreiging Draadloze industrie, brede

Nadere informatie

Mobiel Breedband Ontwikkelingen na de veiling

Mobiel Breedband Ontwikkelingen na de veiling Mobiel Breedband Ontwikkelingen na de veiling Alexander ter Haar Slimme Steden Verhalen uit de praktijk amsterdam economic board Amsterdam, 6 februari 2013 Toename dataverbruik: Breedband is niet meer

Nadere informatie

Dorpsraad Nes a/d Amstel Mobiele telefoonenquête Rapport

Dorpsraad Nes a/d Amstel Mobiele telefoonenquête Rapport Zaterdag 25 maart 2006 Dorpsraad Nes a/d Amstel Mobiele telefoonenquête Rapport Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Bevindingen 4 1.2 Conclusie 4 1.3 Indeling van dit rapport 4 2 De GSM mast 5 2.1 Ring netwerk 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. File: Project_01.doc 20 maart 2015

Inhoudsopgave. File: Project_01.doc 20 maart 2015 Inhoudsopgave File: Project_01.doc 20 maart 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 HUIDIGE SITUATIE... 2 1.2 GEWENSTE APPARATUUR... 2 1.3 GEWENSTE TOEPASSINGEN... 2 1.4 GEWENSTE SNELHEDEN... 2 2 PLANNEN... 3 2.1 PLAN

Nadere informatie

Internet Buitengebied. Externe antenne voor het Huawei E5186 4G Cat. 6 802.11ac LTE CPE modem

Internet Buitengebied. Externe antenne voor het Huawei E5186 4G Cat. 6 802.11ac LTE CPE modem Internet Buitengebied Externe antenne voor het Huawei E5186 4G Cat. 6 802.11ac LTE CPE modem Handleiding aansluiting externe antenne V1.00 KPN-NL Uitgave Uitgave 1.00, September 2015. Auteursrecht De informatie

Nadere informatie

Aansluiten TriNed Stipte >> door monteur basis, wel eenmalig 45,-- aansluitkosten >> door monteur inclusief bekabeling in huis voor TV; eenmalig 24,95 Fiber >> doe het zelf of 89,95; aansluitkosten 59,90

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

Blauwdruk. Binnenhuis installatie en MoCA. Installatie scenario s

Blauwdruk. Binnenhuis installatie en MoCA. Installatie scenario s Blauwdruk Binnenhuis installatie en MoCA Installatie scenario s Roy van der Kolk InHome Engineering Andre Wind HFC Engineering Florence Fabbricotti Projectmanagement 19 december 2016 UITGANGSPUNTEN 2 Waarom

Nadere informatie

WHITE PAPER. De mobiele evolutie op de werkvloer: van 2G naar 5G. Wat iedere IT-manager moet weten over de ontwikkelingen in mobiele communicatie

WHITE PAPER. De mobiele evolutie op de werkvloer: van 2G naar 5G. Wat iedere IT-manager moet weten over de ontwikkelingen in mobiele communicatie WHITE PAPER De mobiele evolutie op de werkvloer: van 2G naar 5G Wat iedere IT-manager moet weten over de ontwikkelingen in mobiele communicatie 2 De mobiele evolutie op de werkvloer: van 2G naar 5G Wat

Nadere informatie

GSMVERSTERKERS.NL. Gebruikers installatie handleiding

GSMVERSTERKERS.NL. Gebruikers installatie handleiding GSMVERSTERKERS.NL Gebruikers installatie handleiding Voor de installatie van alle onze gsm versterkers. In dit document vindt u een technische installatiehandleiding om uw nieuwe signaalversterker goed

Nadere informatie

Hemmink Inhome concept

Hemmink Inhome concept Hemmink Inhome concept Voor een toekomstvast en storingsvrij multimedianetwerk Een toekomstvast multimedianetwerk met het Hemmink Inhome concept Met de nieuwe Astro AL5R versterker biedt Hemmink nu een

Nadere informatie

Vrij gebruik van de vergunningsvrije WIFI banden

Vrij gebruik van de vergunningsvrije WIFI banden Vrij gebruik van de vergunningsvrije WIFI banden Thema avond WiFi KIVI Inhoud Even voorstellen: Agentschap Telecom Wat doet Agentschap Telecom voor WiFi Onderzoek naar drukte WiFi banden Toekomst van de

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Onderzoek naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Colofon 2010 Agentschap Telecom ISBN 978 908 15 7321 4 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Uitgevoerd door

Nadere informatie

PMSE Ruimte voor draadloze microfoons

PMSE Ruimte voor draadloze microfoons Uit: Zichtlijnen 137, juli 2011 Ruimte voor draadloze microfoons Voor gebruikers van draadloze microfoons verandert er de komende jaren een en ander. In overleg met Agentschap Telecom is bereikt dat met

Nadere informatie

VAN HIRSCHMANN MULTIMEDIA

VAN HIRSCHMANN MULTIMEDIA TEVREDEN KLANTEN MET DE PRODUCTEN VAN HIRSCHMANN MULTIMEDIA MAAK VAN DEZE ZIGGO-CAMPAGNE EEN SUCCES SAMEN MET HIRSCHMANN MULTIMEDIA Alles voor een optimaal multimedia netwerk in huis! De ingrediënten:

Nadere informatie

Beschrijving 4G voor Business Partners

Beschrijving 4G voor Business Partners Beschrijving 4G voor Business Partners September 2013 Inhoud 1. 4G; Wat is het?... 3 2. Waarom 4G van Yes Telecom... 3 3. Wat kunt u met 4G?... 3 4. Wat heeft u nodig om gebruik te kunnen maken van 4G?...

Nadere informatie

Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips.

Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips. Kabeltelevisie, hoe zit dat eigenlijk? Alles over kabeltelevisie en veel nuttige tips. Ontvangststation Ontvangststation Regionaal centrum (RC) Lokaal centrum () Wijkcentrum () Groepversterker (GV) AOP

Nadere informatie

Real Business! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Real Business! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Real Business! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Yes Business Bundels Welkom bij Yes Telecom, dé mobiele provider voor de zakelijke markt! Yes Telecom begrijpt dat u als zakelijke

Nadere informatie

Mobiele data: 2G, 3G, 4G, wifi,... Verschillen in eigenschappen, toepassingen...

Mobiele data: 2G, 3G, 4G, wifi,... Verschillen in eigenschappen, toepassingen... Mobiele data: 2G, 3G, 4G, wifi,... Verschillen in eigenschappen, toepassingen... Paul Dekkers Summerschool Mobiele apps, augustus 2012 Inhoud Wat doet SURFnet Ontwikkelingen mobiel in Nederland Mobiele

Nadere informatie

Geïntegreerd Systeem voor Ontvangst: G.S.O.

Geïntegreerd Systeem voor Ontvangst: G.S.O. Hoe doe ik het nou? Geïntegreerd Systeem voor Ontvangst: G.S.O. De Techniek H G.S.O. systemen GSO technische achtergronden De distributie van satellietsignalen verschilt wezenlijk van de distributie van

Nadere informatie

H I R S C H M A N N, H E T B E S T E V O O R B E E L D E N G E L U I D

H I R S C H M A N N, H E T B E S T E V O O R B E E L D E N G E L U I D H I R S C H M A N N, H E T B E S T E V O O R B E E L D E N G E L U I D Hirschmann Multimedia U investeert in geweldige Multimedia apparatuur, haal er dan ook uit wat erin zit! Het zou toch vervelend zijn

Nadere informatie

Voorwaarden monteursbezoek.

Voorwaarden monteursbezoek. Voorwaarden monteursbezoek. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle monteursdiensten die geleverd worden door Ziggo. Overal waar we in deze voorwaarden spreken over Ziggo bedoelen we Ziggo Services

Nadere informatie

Grondslagen mobiele communicatie

Grondslagen mobiele communicatie De Wetenschapswinkel heeft de leerstoel Signalen & Systemen, verbonden aan de Universiteit Twente, verzocht om advies te geven over de plaatsing van een UMTS-mast aan de rand van het dorp A, nabij een

Nadere informatie

Deze instructie moet gezien worden als een toevoeging op de bijgevoegde Engelstalige Quick Guide.

Deze instructie moet gezien worden als een toevoeging op de bijgevoegde Engelstalige Quick Guide. Eerste gebruik van de Huawei E5220 Introductie: De Huawei E5220 mobiele wireless 3G router is de opvolger van de E5331 router en behoort tot de kleinste pocket routers van dit moment in zijn soort. Met

Nadere informatie

Software Installatie & Setup. Download en Installatie EagleEyes Handleiding voor de GSM Applicatie t.b.v. andere merken dan i-phone.

Software Installatie & Setup. Download en Installatie EagleEyes Handleiding voor de GSM Applicatie t.b.v. andere merken dan i-phone. Download en Installatie Eagle Software Installatie & Setup VOOR CCTV BEWAKING OP AFSTAND VAN DE SYSTEMEN WERKEND OP Mjpeg/Mpeg4/H.264 PROTOCOL VIA GPRS OF 3G MET UW MOBIELE TELEFOON OF PDA Download en

Nadere informatie

LexCom Home. Het meest flexibele huisnetwerk voor radio,tv, telefoon en data over één universele kabel

LexCom Home. Het meest flexibele huisnetwerk voor radio,tv, telefoon en data over één universele kabel LexCom Home Het meest flexibele huisnetwerk voor radio,tv, telefoon en data over één universele kabel LexCom Home: een flexibel netwerk dat het nuttige met het aangename combineert LexCom Home is het huisnetwerk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over glasvezel en de installatie van een glasvezelaansluitpunt

Veelgestelde vragen over glasvezel en de installatie van een glasvezelaansluitpunt Veelgestelde vragen over glasvezel en de installatie van een glasvezelaansluitpunt BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1 Juni 20107 Algemeen Wat is glasvezel? Glasvezel is het vaste netwerk van de toekomst: u kunt

Nadere informatie

GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid?

GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? GSM s en GSM-antennes: Schadelijk voor je gezondheid? In deze brochure vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over GSM-antennes, maar ook over

Nadere informatie

Ervaringen met de T2FD antenne.

Ervaringen met de T2FD antenne. Ervaringen met de T2FD antenne. Enkele jaren geleden viel mijn oog op een T2FD antenne die werd beschreven in het Rothammel boek. In die beschrijving kwamen enkele interessante punten naar voren t.w. -

Nadere informatie

Modem en Codec. Telematica. Amplitude-modulatie. Frequentie-modulatie. Soorten modems. Fase-modulatie

Modem en Codec. Telematica. Amplitude-modulatie. Frequentie-modulatie. Soorten modems. Fase-modulatie Modem en Codec Telematica Data Transmissie (Fysieke laag) Hoofdstuk 6 t/m 8 Een modem gebruikt analoge signalen om digitale signalen te versturen Een codec gebruikt digitale signalen om analoge signalen

Nadere informatie

Aansluitschema s Digitale Ontvanger(Samsung DCB-9401R)

Aansluitschema s Digitale Ontvanger(Samsung DCB-9401R) ansluitschema s Digitale Ontvanger(Samsung DCB-9401R) De Digitale Ontvanger van Samsung heeft verschillende in- en uitgangen 1. Cable in 2. Loop 3. 1 (T) 4. 2 (EXT) 5. Digital audio out 1. Cable in. Dit

Nadere informatie

Verhuizen. De verhuizing van uw Ziggo-diensten in vier stappen

Verhuizen. De verhuizing van uw Ziggo-diensten in vier stappen Verhuizen. De verhuizing van uw Ziggo-diensten in vier stappen Beste abonnee, Wij zijn blij dat u ook in uw nieuwe woning gekozen heeft voor Ziggo. We begrijpen dat een verhuizing veel werk en geregel

Nadere informatie

communicatie is onderhevig aan fouten

communicatie is onderhevig aan fouten 1.1 Een communicatiemodel Algemeen communicatiemodel Model voor datacommunicatie Verschil datacommunicatie en telecommunicatie Communicatie schematisch communicatie is onderhevig aan fouten Datacommunicatie

Nadere informatie

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC Handleiding GSM RC-GBT8448BC 1. Omschrijving: De RC-GBT8448BC is een GSM interface die een niet meer aanwezige standaard PSTN lijn of nieuwe VoIP lijn, middels een Simkaart (niet meegeleverd) omzet naar

Nadere informatie

Verbeter je draadloze netwerk. Het wifi-signaal krachtiger en in een groter gebied beschikbaar maken.

Verbeter je draadloze netwerk. Het wifi-signaal krachtiger en in een groter gebied beschikbaar maken. Verbeter je draadloze netwerk Het wifi-signaal krachtiger en in een groter gebied beschikbaar maken. Johan Boer, 4 november 2015 Programma Wat is eigenlijk het probleem? Een paar definities Oorzaken Meten

Nadere informatie

HANDLEIDING. Amplitec C10H-WCDMA, C15/20 DCS, C20 WCDMA, C24/27C-EGSM, C24/27C ED, C20/24/27C EW. Rosenfelt

HANDLEIDING. Amplitec C10H-WCDMA, C15/20 DCS, C20 WCDMA, C24/27C-EGSM, C24/27C ED, C20/24/27C EW. Rosenfelt Nederland België HANDLEIDING Amplitec C10H-WCDMA, C15/20 DCS, C20 WCDMA, C24/27C-EGSM, C24/27C ED, C20/24/27C EW Rosenfelt RF C10C-F, RF 10/15/20B EGSM, RF10B ED/EW, RF EL 10/15-20F RF ED/EW13-F, RF 20B-ED,

Nadere informatie

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven. 1 Zakelijk OpMaat. 2 Aanvullende diensten

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven. 1 Zakelijk OpMaat. 2 Aanvullende diensten Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat OpMaat basisabonnement per gebruiker Sim per gebruiker sim only Gesprekstarieven (buiten de bundel) Mobiel Bellen naar mobiele nummers internet Bellen naar vaste nummers

Nadere informatie

Mobiel Internet Aansluiten

Mobiel Internet Aansluiten Mobiel Internet Aansluiten Mobiel Internet aansluiten is niet veel meer dan het plaatsen van een simkaart in het apparaat waar u Mobiel Internet voor wilt gebruiken. Uw eigen apparaat of de Internet Stick

Nadere informatie

Ongestoord genieten van het beste beeld en geluid. kabel keur. Het belang van goede binnenhuisbekabeling. NLkabel Goedgekeurd

Ongestoord genieten van het beste beeld en geluid. kabel keur. Het belang van goede binnenhuisbekabeling. NLkabel Goedgekeurd Ongestoord genieten van het beste beeld en geluid Het belang van goede binnenhuisbeing NL Goedged Het belang van goede binnenhuisbeing Het netwerk van UPC is uiterst betrouwbaar. Inmiddels bestaat het

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting: Gemeente Zoetermeer. Datum meting: Donderdag 22 december 2016 ID nummer: 6163298 Alle rechten voorbehouden, Agentschap Telecom 2017 Pagina 1 van 9 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Tele2 Radio verbinding. Toelichting werking en veiligheid Versie 1.1

Tele2 Radio verbinding. Toelichting werking en veiligheid Versie 1.1 Tele2 Radio verbinding Toelichting werking en veiligheid Versie 1.1 Tele2 Proprietary 2 Inhoudsopgave 1 Tele2 radioverbindingen 3 1.1 Wat is een Tele2 radioverbinding? 3 1.2 Line of Sight 3 1.3 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

GSM-straling - wat weten we zeker!

GSM-straling - wat weten we zeker! GSM-straling - wat weten we zeker! Prof. Dr. ir. Guy Vandenbosch ESAT-TELEMIC, K.U.Leuven tel.: 32-(0)16-32.11.10 email: guy.vandenbosch@esat.kuleuven.ac.be Guy Vandenbosch departement Elektrotechniek,

Nadere informatie

Actuele stoorbronnen en vuistregels ter vermindering van storing voor de RZAM

Actuele stoorbronnen en vuistregels ter vermindering van storing voor de RZAM Actuele stoorbronnen en vuistregels ter vermindering van storing voor de RZAM door VERON EMC-EMF commissie 56 e Dag voor de RadioAmate2016 56 e Dag voor de 016 EMC EMF Commissie Dag voor de RadioAmateur

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting: Gemeente Tilburg Datum meting: Donderdag 18 juni 2015 ID nummer: 6163298 Alle rechten voorbehouden, Agentschap Telecom 2016 Pagina 1 van 9 Inhoud 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

Verkorte handleiding Vodafone Mobile Broadband USB-modem K5005. Ontworpen door Vodafone

Verkorte handleiding Vodafone Mobile Broadband USB-modem K5005. Ontworpen door Vodafone Verkorte handleiding Vodafone Mobile Broadband USB-modem K5005 Ontworpen door Vodafone Welkom in de wereld van mobiele communicatie 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 Welkom Het USB-modem installeren Het programma starten

Nadere informatie

FAQ BIRTH ALARM. Vaak gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Antwoorden voor het succesvol gebruik van de. veulengeboortemelder BIRTH ALARM.

FAQ BIRTH ALARM. Vaak gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Antwoorden voor het succesvol gebruik van de. veulengeboortemelder BIRTH ALARM. FAQ BIRTH ALARM Vaak gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden Antwoorden voor het succesvol gebruik van de veulengeboortemelder BIRTH ALARM. FAQ - Birth Alarm (BA) Hoeveel versies zijn er van de Birth

Nadere informatie

HANDLEIDING C10H-EGSM, C10H-WCDMA, C10 ED/EW, C10C-F ED13-F, EW13-F, C10/15/20 DCS C20/24/27C-EGSM, C15/20 EGSM, C20 WCDMA

HANDLEIDING C10H-EGSM, C10H-WCDMA, C10 ED/EW, C10C-F ED13-F, EW13-F, C10/15/20 DCS C20/24/27C-EGSM, C15/20 EGSM, C20 WCDMA Nederland België HANDLEIDING C10H-EGSM, C10H-WCDMA, C10 ED/EW, C10C-F ED13-F, EW13-F, C10/15/20 DCS C20/24/27C-EGSM, C15/20 EGSM, C20 WCDMA C15/20/24/27C ED, C15/20/24/27C EW, C10/20/24C-EDW/GDW Copyright

Nadere informatie

Omschrijving. De persoon met dwaalgedrag kan via de alarmknop contact zoeken met maxmaal drie voorgeprogrammeerde telefoonnummers.

Omschrijving. De persoon met dwaalgedrag kan via de alarmknop contact zoeken met maxmaal drie voorgeprogrammeerde telefoonnummers. Omschrijving De PT2000 model 2015 is een compacte GPS tracker met alarmknop. De locatie kan opgevraagd worden m.b.v. een SMS. De positie van de tracker wordt aangegeven op een kaart van Google Maps. Met

Nadere informatie

Handleiding Voertuig inbouw SMS/GPRS Inhoudsopgave

Handleiding Voertuig inbouw SMS/GPRS Inhoudsopgave Handleiding Voertuig inbouw SMS/GPRS Inhoudsopgave 1. Specificaties 2. Sim kaart installatie 3. GPS tracker inbouwen 4. Status LED lampjes 5. Locatie traceren per sms 6. Wachtwoord wijzigen 7. Locatie

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter

INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter INSTALLATIEGIDS Telefoon adapter 3 Inhoudsopgave Introductie 4 Productoverzicht van de telefoon adapter 5 Aansluiten op netstroom 6 Aansluiten van de telefoonlijn 7 SoundGate voorbereiden voor het luisteren

Nadere informatie

Schriftelijk tentamen Digitale Telecommunicatie Technieken (5LL20) en Telecommunicatie Techniek (5LL50) op dinsdag 14 juni 2005 van

Schriftelijk tentamen Digitale Telecommunicatie Technieken (5LL20) en Telecommunicatie Techniek (5LL50) op dinsdag 14 juni 2005 van Schriftelijk tentamen Digitale Telecommunicatie Technieken (5LL20) en Telecommunicatie Techniek (5LL50) op dinsdag 14 juni 2005 van 14.00-17.00 uur Studenten die in het nieuwe vak (5LL50) tentamen doen

Nadere informatie

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5.

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. alles is bereikbaar 1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. Wat is de planning? 6. Vragen Wie is Greenet?

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Amsterdam - Wibautstraat Plaats: Aanleiding: Amsterdam Voorlichtingsactiviteit Datum Meting: 14 januari 2015 Copyright: Agentschap Telecom 2015 Onderdeel Ministerie van Economische

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting gemeente Heerde Plaats: Heerde Datum Meting: 19 maart 2014 Copyright: Agentschap Telecom 2014 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting

Nadere informatie

Uw totale telecompartner

Uw totale telecompartner Zorgeloos communiceren Eén aanspreekpunt Jarenlange ervaring Uw totale telecompartner Totale telecom oplossingen 100% bereikbaar Teleservice is er trots op u een compleet portfolio op het gebied van telecom

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Welkom en voorstellen werkgroep en adviseur Peter Derksen, voorzitter Bewonersraad Agenda Welkom en doel Waarom werkgroep?

Nadere informatie

vervolg VEILIG werken in de buurt van antennes

vervolg VEILIG werken in de buurt van antennes ELEKRTOMAGNETISCH SPECTRUM Het elektromagnetische spectrum bevat de volgende frequenties, gerangschikt van uiterst lage tot ultrahoge frequentie: extreem lage frequenties laagfrequente golven radiogolven

Nadere informatie

Unieke EMC-oplossingen met TRI-veer

Unieke EMC-oplossingen met TRI-veer Unieke EMC-oplossingen met TRI-veer Een apparaat mag niet storen en mag niet gestoord worden! Whitepaper Pagina 2 Tegenwoordig zijn we bijna overal omgeven door elektronica. Of het nu gaat om consumentenelektronica

Nadere informatie

Professional services

Professional services Prijzen verhuur 3e kwartaal 2015 De Teradek Cube wordt op een camera geplaatst en genereert een H.264 videostream die live bekeken kan worden op een tablet of computer, binnen de range van de ingebouwde

Nadere informatie

Veldsterktemetingen DVB-T zendmast, Croy te Eindhoven

Veldsterktemetingen DVB-T zendmast, Croy te Eindhoven LAMBDA ENGINEERING Lambda Engineering B.V. P.O. Box 852, NL-1200 AW Hilversum Javalaan 25A, NL-1217 HD Hilversum tel.: +31 35 6283732, fax: +31 35 6295094 - MEETRAPPORT - Onderwerp: Veldsterktemetingen

Nadere informatie

IPTV CANARIAS 4G LTE INTERNET REVOLUTIE

IPTV CANARIAS 4G LTE INTERNET REVOLUTIE IPTV CANARIAS 4G LTE INTERNET REVOLUTIE 4G LTE Fiber zonder kabel 4G LTE internetdiensten Wat is dit? TÉCNICOS EN ESTRATEGIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES 4G-service is een radiodienst

Nadere informatie

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 E-mail: info@maxitel.nl - Telefoon: 0172-754 000 Fax: 0172-754 010 - ACM Registraties: 942487 / 942488 1/6 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding...

Nadere informatie

1. De Satelliet ontvanger.

1. De Satelliet ontvanger. U heeft dit document gedownload omdat u op zoek bent naar een satellietset voor uw camper, caravan, boot of ander recreatie object. Graag helpen wij u op weg om een juiste keuze te maken in de aanschaf

Nadere informatie

Professional Services. Site Survey Services

Professional Services. Site Survey Services Professional Services Site Survey Services Site Survey Services Alcadis is gespecialiseerd in het ontwerpen van Wi-Fi infrastructuren. Samen met onze partners hebben wij voor de meest complexe locaties

Nadere informatie

Ondernemers Totaal Pakket

Ondernemers Totaal Pakket Ondernemers Totaal Pakket Tarieven abonnementen Mobiel: BedrijfsOnbeperkt Abonnement MB s Bellen/sms SIM Only BedrijfsOnbeperkt Onbeperkt 47,89 42,57 BedrijfsOnbeperkt 50 50 Onbeperkt 55,88 50,55 BedrijfsOnbeperkt

Nadere informatie