Handleiding. RoBeheer Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. RoBeheer 2.0.2. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening"

Transcriptie

1 Handleiding V RoBeheer Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

2 Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant ) Alle Rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze; hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aansprakelijkheid De informatie in deze publicatie is door Crotec BV met constante zorg en naar eer en geweten samengesteld. Crotec BV sluit bij voorbaat alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, welke voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie, producten en diensten welke worden beschreven in deze publicatie. Merknamenrecht Alle geregistreerde merknamen welke in deze publicatie worden genoemd zijn gebruikt ten gunste van de merknaamhouder, zonder inbreuk te plegen op het merknamenrecht. Ondersteuning, service en contact Crotec BV Kooikersweg 2, s-hertogenbosch Postbus CK s-hertogenbosch Nederland Telefoon: (073) Fax: (073) Internet: Crotec Helpdesk Tel: (073) Handleiding bij Robeheer versie ( )

3 Voorwoord Op 1 januari 2009 is de eerste versie van RoBeheer uitgekomen. Met deze 1.0-versie konden gemeenten en provincies in Nederland voldoen aan de wettelijke verplichtingen die volgden uit de RO Standaarden Belangrijk onderdeel daarvan was de verplichting om ruimtelijkeplannen digitaal beschikbaar te stellen voor de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl) Sinds dat moment zijn er diverse updates van het programma uitgekomen en is ruim 35% van de gemeentelijke en provinciale overheden vertrouwd geraakt met het werken in RoBeheer. RoBeheer 2.0 is de opvolger van de RoBeheer 1.x-versies. Deze nieuwe versie van RoBeheer onderscheidt zich van de 1.x versies door het feit dat naast de RO Standaarden 2008 ook de RO Standaarden 2012 worden ondersteund. Vanaf 1 oktober 2012 mogen overheden deze nieuwe RO Standaarden gebruiken. Vanaf 1 juli 2013 zal dit verplicht zijn. Wij hebben getracht om de nieuwe of gewijzigde functionaliteit zoveel mogelijk te laten aansluiten op de bestaande manier van werken in RoBeheer waar u als gebruiker inmiddels vertrouwd mee bent geraakt. Ook hebben we ervoor gezorgd dat het publicatieproces van ruimtelijke plannen nog intuïtiever en minder foutgevoelig is geworden dan in de 1.x-versies. Crotec is er dan ook van overtuigd dat uw organisatie met RoBheer 2.0 probleemloos aan de gewijzigde wettelijke verplichtingen kan blijven voldoen. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 3

4 Inhoudsopgave Deel I Inleiding Hoofdstuk 1 Over deze handleiding 1.1 Algemeen Notaties... 8 Hoofdstuk 2 Rollen 2.1 Applicatiebeheerder Gebruiker... 9 Hoofdstuk 3 Privileges 3.1 Rechten Mandaten Deel II Applicatiebeheer Hoofdstuk 4 Technologie en werkomgeving 4.1 Server-Cliënt model Web-based Webbrowser Systeemeisen RoBeheer Serverinstallatie RoBeheer Cliënt Aanvullende software Hoofdstuk 5 Beheerdersinterface 5.1 Beheerdersinterface Menubalk Klanten Settings Afronding Technisch Applicatiebeheer Hoofdstuk 6 Inrichting 6.1 Algemeen Inloggen Applicatiebeheerfuncties in het menu Hoofdmenu Leden Profielen Leden Wachtwoord wijzigen Hoofdmenu Configuratie Plandeelgebied Plantype Plansoort Planfase Bestand categorie Handboek BP Handleiding bij Robeheer versie ( )

5 6.3.3 Hoofdmenu Log Afronden Functioneel Applicatiebeheer Deel III Dagelijks Gebruik Hoofdstuk 7 Programmastructuur 7.1 Gebruiksdoelen Inloggen De schermen van RoBeheer Hoofdstuk 8 Plannenlijst 8.1 Over de Plannenlijst Plannenlijst openen Menubalk Filters, Sorteringen en Beeldkeuze Filters Sortering Beeld Managementrapportage Gebruik van de Plannenlijst Naar Plan navigeren Kaartopties Hoofdstuk 9 Plannen registreren ren 9.1 Over Plannen registreren Administreren van een nieuw Plan Nieuw plan: Stap Planrechten toekennen: Stap Mailrechten toekennen: Stap Controle aanmaak via plannen lijst Over Notificaties Notificatielijst Hoofdstuk 10 Basisgegevens 10.1 Basisgegevens openen Titelbalk Bewerk basisgegevens Verwijderen compleet Plan Attributen Relaties en geometrie WMS raadplegen Tijdbalk Overzicht planfasen Verwijderen planfase/versie Hoofdstuk 11 Detailgegevens 11.1 Over Detailgegevens Detailgegevens openen Titelbalk Detailgegevens Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 5

6 11.4 Bewerken Detailgegevens Procesgegevens Fase Fase attributen Maillijst aanpassen Mail versturen Notificatie toevoegen Variabele velden Bestanden Bestanden toevoegen Volledig Plan toevoegen Voeg eigen contour toe (PRPCP) Exacte contour in RoBeheer invoeren Hoofdstuk 12 Processen 12.1 Over Processen Juridische procedure Werkprocessen Omgaan met fasen en processen Filtering fasen via Planrechten Processtappen Vaste processtap a: Plan Valideren Ro validatie Handboek Validatie Afronden processtap a: Plan Valideren Vaste processtap b: Plan Waarmerken Vaste processtap c: Plan beschikbaarstellen Plan beschikbaarstellen (automatisch) Plan beschikbaarstellen (handmatig) Plan verwijdere n (automatisch) Plan verwijderen (handmatig) Dossierstatus aanpassen (automatisch) Dossierstatus aanpassen (handmatig) Manifest Valideren Variabele Processtappen Deel IV Appendices Appendix A: Legenda knoppen en iconen Appendix B: B Verklarende woordenlijst Appendix C: C Voorbeeld Fase-indeling Bestemmingsplan 6 Handleiding bij Robeheer versie ( )

7 Deel I Inleiding Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 7

8 Hoofdstuk 1 Over deze handleiding 1.1 Algemeen Voor u ligt de Handleiding RoBeheer voor versie Deze is bedoeld voor iedereen die met RoBeheer moet werken. Dit kunnen zowel gewone Gebruikers zijn als mensen die de applicatie inrichten en beheren. U leest verderop meer over deze beide rollen. In de Handleiding worden de rollen in verschillende delen behandeld. In Deel II worden de functies, instellingen en procedures beschreven die van belang zijn voor een Applicatiebeheerder om het programma juist te laten functioneren binnen de werkomgeving van de Gebruikers. De functies en procedures waarmee Gebruikers van het programma te maken hebben worden belicht in Deel III. De opzet van deze Handleiding is om u, met duidelijke aanwijzingen, langs alle onderdelen van RoBeheer te leiden. In begrijpelijke taal. Aan de hand van voor de Gebruiker bekende RO-procedures en begrippen wordt helder uitgelegd hoe u deze applicatie kunt gebruiken om uw doelen te verwezenlijken. Een Handleiding die u niet alleen soepel door de toepassing loodst, maar tegelijkertijd een trainingsinstrument is in het gebruik van RoBeheer. 1.2 Notaties Klik op Menu item uit het menu. Attentie Verwijzingen naar menu-items, knoppen of invulvelden worden met vette letters weergegeven. Attentieteksten worden in een rood kader weergegeven. Gebruiker Wanneer in de tekst een woord wordt gebruikt dat in de begrippenlijst voorkomt, dan wordt dit woord met een hoofdletter geschreven. 8 Handleiding bij Robeheer versie ( )

9 Hoofdstuk 2 Rollen 2.1 Applicatiebeheerder Een Applicatiebeheerder is, zo zou je kunnen zeggen, een Gebruiker met zeer uitgebreide Rechten. Een Applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor de inrichting van het systeem. De Applicatiebeheerder volgt een extra trainingen om alle onderdelen van het systeem goed te kunnen beheren. Naast de verantwoordelijkheid voor het beheer zal de Applicatiebeheerder intern regelmatig vraagbaak voor collega s zijn. Effectief is de Applicatiebeheerder degene die de Rechten verdeelt; de basisonderwerpen in het systeem zet en deze aanpast. Dat betekent dat de Applicatiebeheerder binnen het programma altijd zeer uitgebreide Rechten heeft. Hij/zij moet overal bij kunnen. Uiteraard zijn voor een Applicatiebeheerder met name de Programmarechten van belang om bijvoorbeeld Gebruikers te kunnen toevoegen of Gebruikersprofielen te definiëren. 2.2 Gebruiker Gebruikers zijn de mensen die voor hun werkzaamheden in het werkveld ruimtelijke ordening gebruik maken van RoBeheer. Het kan dan gaan om alle ro-medewerkers, waaronder projectleiders, planjuristen, baliemedewerkers etc. Aan iedere Gebruiker wordt door een Applicatiebeheerder bepaalde Rechten toegekend. Binnen dat veld van toegekende Rechten kan en mag een Gebruiker zijn projecten invoeren en wijzigen conform de standaarden van RoBeheer. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 9

10 Hoofdstuk 3 Privileges 3.1 Rechten Binnen organisaties die RoBeheer inzetten als instrument om de Digitalisering te ondersteunen en sturen, zijn medewerkers werkzaam in diverse rollen, en met zeer verschillende verantwoordelijkheden. Dat houdt in dat ieder van deze medewerkers, conform zijn of haar Rol binnen de organisaties, werkt vanuit een eigen verantwoordelijkheidsniveau. Om ervoor te zorgen dat de juiste beslissingen door de juiste mensen worden genomen, worden er in RoBeheer Rechten toegekend aan Gebruikers. Dit rechtenpalet komt overeen met de Rechten die medewerkers binnen de administratieve organisatie reeds kennen. Het toekennen van Rechten zorgt ervoor dat ook binnen de gedigitaliseerde omgeving de werkzaamheden correct naar individuele verantwoordelijkheden worden vertaald, zodat de virtuele wereld een juiste afspiegeling is van de administratieve wereld waarmee de Gebruikers vertrouwd zijn. 3.2 Mandaten Enkele Rechten springen er qua positie een beetje bovenuit. We hebben het dan over Rechten waarvoor slechts enkele mensen binnen de organisatie gemandateerd zijn. Bijvoorbeeld de verantwoordelijke Wethouder en het Hoofd RO van de gemeente. Denk hierbij aan het Recht om een Plan te mogen Waarmerken met behulp van een PKI-certificaat Overheid. Dergelijke Rechten worden door de Applicatiebeheerder voor die personen in RoBeheer ingesteld. 10 Handleiding bij Robeheer versie ( )

11 Deel II Applicatiebeheer Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 11

12 Hoofdstuk 4 Technologie en werkomgeving 4.1 Server-Cliënt model RoBeheer is een Server-Cliënt internetapplicatie. De data staat centraal op de Server opgeslagen en er zijn meerdere zogenoemde (internet/intranet) Cliënts, die met deze data kunnen werken. De RoBeheer beheerfuncties draaien op een centrale computer, de Server. Hierop worden al uw dataverzoeken met betrekking tot de database met plangegevens verwerkt en opgeslagen. De RoBeheer-applicatie op de Server handelt verder inlogdiensten af, verwerkt dataverzoeken, stuurt Notificaties en ondersteunt het rapporteren, Valideren en Waarmerken van uw plangegevens. De Server kan worden gehost op een Server in uw eigen netwerk of op een Server in het datacentrum van Crotec BV. 4.2 Web-based based De plangegevens uit RoBeheer worden getoond met behulp van een Webbrowser op een Gebruikerscomputer, de zogenoemde Cliënt. U kunt in principe vanaf elke computer met een Webbrowser en netwerkverbinding inloggen op RoBeheer. 4.3 Webbrowser De interface naar RoBeheer wordt dus gevormd door een Webbrowser. De applicatie maakt gebruik van bewezen, maar moderne technologie. Om hier goed mee te kunnen werken dient u dan ook te beschikken over een moderne browser. Van de geteste browsers zijn de volgende voor RoBeheer geschikt bevonden: Internet Explorer vanaf versie 7. Mozilla Firefox vanaf versie Handleiding bij Robeheer versie ( )

13 4.4 Systeemeisen eisen RoBeheer Serverinstallatie Afhankelijkheden IIS MS.Net framework 4.0 Geoserver 2.1 Java Runtime Environment (JRE) Tomcat 6.x Database Server Oracle (9.2>) MS-SQL Server (2005>) MySQL 5.1 Wordt geïnstalleerd indien geen van de andere databases aanwezig is. Database De applicaties van RoTotaal sluiten aan op en maken gebruik van een database die reeds bij de gemeente in gebruik is. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de database. Bij de initiële installatie levert Crotec het schema waarmee de recordstructuur wordt aangemaakt. Alleen in gevallen waarbij er geen database beschikbaar is, kan Crotec een MySQL database installeren. SMTP-Server Server Voor het versturen van s. PKI-certificaat overheid Voor het authenticeren van ruimtelijke plannen dient een gehost PKI-certificaat en een abonnement op een signingservice door de opdrachtgever te zijn aangeschaft bij een daartoe bevoegde aanbieder. Operating systeem Windows 2003 server x32 of x64 Windows 2008 server x32 of x64 Processor Intel or AMD 2.0 GHz > processor Geheugen minimaal 2 GB geheugen. Harddisk 100GB > vrije ruimte op harddisk, afhankelijk van de hoeveelheid data en documenten. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 13

14 Verbinding Internetverbinding RoBeheer Cliënt Webbrowser InternetExporer 7>. Aanbevolen wordt een web 3 browser bv. Firefox 3.0. Beeldscherm Om optimaal te kunnen werken met RoBeheer is een schermresolutie van minimaal 1024 x 768 gewenst. Aanbevolen wordt een resolutie van 1280 x 1024 en een schermmaat van minimaal 19. De diverse secties in de Webbrowser zijn dynamisch en passen zich automatisch aan de beschikbare schermbreedte aan. Afdrukken Indien u documenten wilt kunnen printen, dan dient er een lokale of netwerkprinter aan de computer verbonden zijn. Citrix / Terminal Server RoBeheer is webgebaseerd en wordt geïnstalleerd op een Webserver. Gebruikers krijgen toegang tot de applicatie via een Webbrowser. Buiten het uitrollen van de browser speelt in deze opzet Citrix / Terminal Server geen Rol. 4.5 Aanvullende software De RO-standaarden schrijven voor ruimtelijke plannen de bestandsformaten GML, XML, HTML en PDF voor. De eerste drie bestandsformaten worden door RoBeheer op de Server verwerkt, waarna de resultaten via HTML aan de Webbrowser worden aangeboden. Voor het kunnen inzien van PDF-bestanden dient aanvullende software op de computer geïnstalleerd te zijn. Minimaal moet op de Cliënt-computer naast een besturingssysteem dan ook de volgende software te worden geïnstalleerd: Acrobat Reader (of andere PDF reader). In RoBeheer kunnen allerlei documenten in verschillende bestandsformaten worden gearchiveerd bij een planfase. Indien u deze documenten door er op te klikken wilt kunnen inzien, dan moeten de applicaties die verbonden zijn met de opgeslagen formaten ook op de computer zijn geïnstalleerd. Wilt u bijvoorbeeld een Word-document dat is opgeslagen bij een planfase kunnen openen, dan moet op uw computer Microsoft Word geïnstalleerd zijn. 14 Handleiding bij Robeheer versie ( )

15 Hoofdstuk 5 Beheerdersinterface 5.1 Beheerdersinterface De Applicatiebeheerder staan twee inlogschermen ter beschikking. De eerste betreft de standaard programma interface en de tweede betreft een separate beheerdersinterface waarin veelal eenmalige programma- en/of systeeminstellingen kunnen worden bijgehouden. Zoals gezegd is RoBeheer een web gebaseerd programma. Om toegang te krijgen starten we dus de Webbrowser. Voor een goede performance adviseert Crotec het gebruik van Mozilla Firefox 3 of hoger. Het adres (URL) voor RoBeheer hangt af van de specifieke locatie waar het programma is geïnstalleerd. Neem hiervoor contact op met uw systeembeheerder en noteer het adres hieronder. http(s)://admin. Na het ingeven van het juiste adres presenteert RoBeheer het inlogscherm, waar u uw naam en wachtwoord kunt invoeren. Door op de knop Inloggen te klikken komen we in de beheeromgeving. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 15

16 5.2 Menubalk Via de menubalk krijgt de Beheerder toegang tot de verschillende programmaopties Klanten Over Klanten RoBeheer kan meerdere gescheiden beheersomgevingen aansturen. Iedere omgeving (klant) heeft een eigen database en functioneert volledig als een zelfstandige beheersomgeving onder een eigen CBS code en met eigen Gebruikers en procesinrichting. Het voordeel van deze mogelijkheid is dat gemeenten of andere organisaties die een verregaande samenwerking kennen op het gebied van ict, één installatie behoeven te onderhouden op één centrale en voor iedere klant via internet beschikbare Server. Deze mogelijkheden vallen niet onder de standaard gebruikslicentie. Voor iedere klant dient een eigen licentie te worden afgenomen. Klanten - Klantenlijst Alle geïnstalleerde omgevingen/klanten zijn te onderhouden vanuit de optie Klantenlijst in het menu Klanten. Door deze optie te selecteren opent het venster Klanten lijst. In deze lijst zien we de reeds bestaande omgevingen en kunnen we een Klant bewerken door met de muis op het bewerk-icoontje te klikken bewerken Hier kunnen we de administratieve gegevens en de koppelingen met de webserver en database bewerken. De webservice en de database dienen al beschikbaar te zijn. 16 Handleiding bij Robeheer versie ( )

17 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 17

18 Veel instellingen die hier te zien zijn zullen bij de installatie van het programma worden ingesteld. Een aantal betreft systeeminstellingen en andere betreffen programma-instellingen. Voor de toe te passen waarden en bij eventuele aanpassingen daarvan dient dus nauw overleg plaats te vinden met uw systeembeheerder. Foutieve waarden kunnen leiden tot een onwerkbaar systeem of gegevensverlies. In de handleiding is ruimte opgenomen om standaard waarden te noteren. Doe dit enkel in een eigen exemplaar van de handleiding welke niet voor een ieder raadpleegbaar is. CBS code en Naam Iedere overheid heeft een unieke viercijferige code toegekend gekregen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze code vormt de basis voor de identificatie van de betreffende Bronhouder en maakt deel uit van de identificatiecode van een ruimtelijk Plan. De naam van de gemeente of provincie is onlosmakelijk verbonden met deze code. De velden CBS code en Naam worden bij de installatie van het programma ingevuld en behoeven onder normale omstandigheden niet meer te worden aangepast. CBS code: Naam: Bij het toevoegen van nieuwe plannen zal RoBeheer de in het Plan vermelde CBS code en organisatienaam vergelijken met die van de beheeromgeving. Indien één of beide 18 Handleiding bij Robeheer versie ( )

19 waarden afwijken dan zal er bij het Waarmerken van het Geleideformulier en het Manifest in de Gebruikersinterface een waarschuwing worden getoond. De CBS-code in de GML (xxxx) komt niet overeen met RoBeheer (0000) De overheidsnaam in de GML (xxxx) komt niet overeen met RoBeheer (Gemeentenaam) Taal De taalkeuze is in RoBeheer standaard op NL (Nederlands) ingesteld. Hosting Indien RoBeheer op een Server binnen het gemeentelijke netwerk is geïnstalleerd, dan dient deze optie uitgevinkt te zijn. Bij installatie op de Crotec webserver moet deze optie aangevinkt worden. URL Deze optie bevat het adres van de applicatie en is afhankelijk van de installatie. URL: Gemeente envelop Projecteren we op de kaart een rechthoek die het gebied van de organisatie (gemeente, provincie, Nederland) omsluit, dan wordt deze rechthoek beschreven door het coördinaat (Rijksdriehoek systeem) linksboven en rechtsonder op te geven. deze zogenaamde envelop wordt gebruikt om het kaartvenster van de interne viewer in te stellen op het grondgebied van de organisatie. Het formaat is: X,Y,X,Y Envelop: WMS Base 1 / 3 RoBeheer kan in de viewer kaartbeelden tonen die als Web Map Service beschikbaar zijn. Voor een uitleg van WMS, zie de handleiding RoTotaal. De kaartlagen die in een WMS Base laag worden gedefinieerd, zullen als ondergrond worden getoond. Dit wil zeggen dat ze onder het hoofdthema worden geprojecteerd. Als voorbeeld kunnen we denken aan Kadastrale kaart, Topografische kaart of luchtfoto. Er kan slechts één base-laag tegelijk worden weergegeven. WMS Base 1: WMS Base 2: WMS Base 3: Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 19

20 WMS Overlay 1 / 3 Naast de WMS Base lagen kunnen er ook drie WMS lagen worden opgenomen die niet onder, maar juist over het basisthema worden geprojecteerd. WMS Overlay WMS Base WMS Overlay 1: WMS Overlay 2: WMS Overlay 3: Waarmerktype Ruimtelijke plannen dienen gewaarmerkt te worden. Hierbij dient de Bronhouder zichzelf te identificeren met behulp van een PKI certificaat Overheid. RoBeheer maakt gebruik van een zogenaamd gehost exemplaar van het PKI certificaat. Een dergelijke waarmerkservice wordt momenteel door één partij in Nederland aangeboden en dat is Gemnet. Waarmerktype: Waarmerkuser Vul hier uw inlognaam in die u van uw waarmerkende partij toegewezen hebt gekregen. Waarmerkuser: Waarmerkwachtwoord achtwoord Vul hier het wachtwoord in dat u van uw waarmerkende partij toegewezen hebt gekregen. Waarmerkwachtwoord: Waarmerkhost Vul hier het adres (url) in om de waarmerkservice aan te roepen. Waarmerkhost: 20 Handleiding bij Robeheer versie ( )

21 Root directory Planbestanden en bijbehorende andere bestanden worden opgeslagen in een bestandssysteem. Dit kan een lokale map zijn of een map op een netwerk opslagapparaat. Onder Root directory kan de mapnaam worden opgegeven. Root directory: Web directory De Web directory is de basislocatie voor deze omgeving op de webserver. Web Link De Web Link is de openbare webmap waar de te Publiceren bestanden worden geplaatst. Deze map moet vrij toegankelijk zijn en mag dus niet worden geblokkeerd door inlogprocedures of encryptie. Web Link: De Web Link moet ook worden aangemeld bij de nationale index. Op die manier weet de landelijke voorziening RO-Online (ruimtelijkeplannen.nl) waar de planbestanden moeten worden opgehaald. Connectionstring Naast de Planbestanden die in een bestandssysteem worden opgeslagen wordt voor het opslaan van planattributen gebruik gemaakt van een database. Om communicatie met deze database tot stand te kunnen brengen moet hier de zogenaamde databasconnectie worden gedefinieerd. Connectiestring: FTP Server Ro-online online Bij het Publiceren van plannen worden de bestanden naar een openbare webmap gekopieerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van FTP. Indien we van deze optie gebruik maken, vullen we hier de te gebruiken FTP Server in. FTP Server: FTP Username Geef hier de Gebruikersnaam op die nodig is om toegang te krijgen tot de FTP Server. FTP Username: FTP Password Geef hier het wachtwoord op dat nodig is om toegang te krijgen tot de FTP Server. FTP Password: FTP Port Vul hier het poortnummer in voor FTP. Standaard is poortnummer 21. FTP Port: Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 21

22 FTP connectiontype Selecteer hier of u gebruik maakt van een active of een passive FTP Server. Gebruik van passive FTP wordt aanbevolen. RoPubliceer Zie hiervoor de RoPubliceer handleiding FTP RoPubliceer Zie hiervoor de RoPubliceer handleiding Actueel manifest Hier kan ingesteld worden welk manifest u wilt bewerken. Dit is in de regel ook het manifest dat bij de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl) is aangemeld. U kunt kiezen uit het 2008 manifest en het 2012 manifest. Intern en extern manifest niet vergelijken Door de technische configuratie van de RoBeheer-server is het in sommige gevallen niet mogelijk om de controle tussen het interne en externe manifest uit te voeren. Om te voorkomen dat RoBeheer dan standaard (onterechte) foutmeldingen geeft, kan deze controle ook worden uitgeschakeld. De controle tussen intern en extern manifest vindt plaats in stap c (Plan Beschikbaar stellen). Deelmanifest per deelgebied maken Wanneer we een installatie hebben met meerdere Plandeelgebieden, dan wordt door deze optie aan te vinken, voor ieder Plandeelgebied een deelmanifest toegepast, wat niet bij de nationale index is aangemeld. Nemen we als voorbeeld de gemeente Amsterdam. Hier zijn meerdere deelraden verantwoordelijk voor een eigen deelgebied. Bij het Waarmerken van plannen worden deze aan een deelmanifest toegevoegd. Een overkoepelende organisatie (DRO) voegt deze deelmanifesten samen tot één gewaarmerkt Manifest van de Bronhouder Amsterdam, wat wel bij de nationale index is aangemeld. Verzamelmanifest Deze optie wordt gebruik door nieuwe gemeenten die recentelijk zijn ontstaan uit een fusie van 2 of meer oude gemeenten. Als deze optie is aangevinkt zullen plannen met verschillende CBS-codes (van de oude gemeenten) in 1 manifest worden verzameld. Wachtwoordbeleid Gebruikers melden zich aan via een gebruikersnaam en een wachtwoord. Misbruik is niet ondenkbaar. Het is daarom van belang dat organisaties een wachtwoordbeleid opstellen, dat het gebruik van sterke wachtwoorden verplicht stelt en de beveiliging maximaliseert. De Technisch Applicatiebeheerder kan dit voor alle RoBeheer Gebruikers instellen. Door het invullen van verschillende criteria waaraan de wachtwoorden moeten voldoen, kan de beveiliging worden verbeterd. 22 Handleiding bij Robeheer versie ( )

23 Minimaal aantal tekens Gekozen getal bepaald de minimaal vereisde lengte van van het wachtwoord voor alle RoBeheer Gebruikers. Sterkte Maak een keuze uit één van de volgende wachtwoord sterktes: Zwak Matig Sterk Zeer Sterk Er wordt rekening gehouden met onder andere de lengte van het wachtwoord en het afwisselend gebruik van letters, cijfer en speciale tekens. Blokkade inloggen gen na Selecteer hier het aantal keren dat een Gebruiker foutief mag inloggen, hierna zal een inlog blokkade op treden. In het opvolgende veld kan worden ingevuld na hoeveel minuten het inloggen weer mogelijk is. Bij het leeglaten van dit veld is het starten van een nieuwe sessie voldoende om weer in te kunnen loggen. Wachtwoord verloopt na Vul hier in na hoeveel dagen het wachtwoord verloopt. Hergebruik cyclus Selecteer hier het aantal vorige wachtwoorden dat niet opnieuw gebruikt mag worden. Beschikbaarstellen Het beschikbaarstellen van een Ruimtelijk Plan kan op drie verschillende manieren; Alle stappen automatisch na elkaar, met deze instelling kunnen Gebruikers met één knop een Plan beschikbaarstellen of verwijderen. Waarbij automatisch het Plan wordt toegevoegd aan het Manifest, het Manifest wordt gewaarmerkt en de planbestanden en het Manifest via de weblocatie worden beschikbaar gesteld. (zie voor meer informatie hoofdstuk 12) Alle stappen apart, met deze instelling kunnen Gerbuikers stap voor stap een Plan beschikbaarstellen en verwijderen. Waarbij handmatig het Plan aan het Manifest kan worden toegevoegd, het Plan kan worden gewaarmerkt, het Manifest beschikbaargesteld kan worden en de planbestanden beschikbaar kunnen worden gesteld via de weblocatie. (zie voor meer informatie hoofdstuk 12) Beide, met deze instelling kunnen Gebruikers zowel automatisch als handmatig een Plan beschikbaarstellen en verwijderen. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 23

24 Server Sessie S timeout Vul hier in na hoeveel minuten niet gebruiken van de applicatie, de Gebruiker automatisch wordt uitgelogd. LDAP Connectie Bij gebruik van Single Sign On, kan een LDAP Connectie gebruikt worden om adressen te Synchroniseren met Active Directory. Single Sign On Single Sign-On sessies maken het mogelijk dat Gebruikers die reeds op het netwerk zijn ingelogd, toegang krijgen tot RoBeheer zonder zich te hoeven authenticeren. Startjaar Startjaar bevat het jaar waarmee alle in RoBeheer getoonde kalenders en tijdbalken beginnen. Laatst bekeken Dit is de datum waarop de applicatie voor het laatst is gebruikt. Aantal keer bekeken Dit is een informatieveld waar we kunnen zien hoe vaak de applicatie is gebruikt. Stopgezet Door deze optie aan te vinken wordt de applicatie niet meer toegankelijk Settings Klik op het groene vinkje om de wijzigingen te bevestigen op het rode min-teken om de procedure af te breken. Indien u al het dataverkeer van en naar de RoBeheer-server (om beveiligings redenen) via een proxy-server wil laten verlopen, kan dit via het menu Settings worden ingesteld. Hier kan het IP-adres, poort, gebruikersnaam en wachtwoord van de Proxy-server worden ingesteld. Bij FTP dataverkeer moet ook worden geselecteerd welk SOCKSprotocol er van toepassing is (SOCKS4 of SOCKS5). Naast de proxy-instellingen vindt u in het Settings scherm de koppelingen met een SMTP-server voor afhandeling van Notificaties en de instellingen voor Geoserver, de kaartserver die alle geografische informatie in RoBeheer toont. Dit zijn systeembeheer-instellingen die tijdens de installatie van RoBeheer eenmalig goed worden ingesteld. Klik op het groene vinkje om de wijzigingen te bevestigen op het rode min-teken om de procedure af te breken. 24 Handleiding bij Robeheer versie ( )

25 5.3 Afronding Technisch Applicatiebeheer Indien de taken met betrekking tot het technische applicatiebeheer zijn afgerond kunnen we de interface verlaten door op Log uit in de menubalk te klikken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 25

26 Hoofdstuk 6 Inrichting 6.1 Algemeen De Applicatiebeheerder beheert een groot aantal taken binnen RoBeheer. De Applicatiebeheerder is de inrichter van de toepassing. Dat inrichten noemen we ook wel configuratie. In dit deel van de Gebruikershandleiding gaan we verder in op taken van de Applicatie beheerder, wetende dat deze door Rechten aan personen toe te kennen, een aantal van die taken aan anderen kan delegeren. 6.2 Inloggen Het inrichten van de applicatie gebeurt niet vanuit de Beheerdersinterface, maar vanuit de Gebruikersinterface. U dient dus ook te beschikken over inloggegevens voor deze Gebruikersinterface. In hoofdstuk 7.2 is het inloggen in de Gebruikersinterface volledig beschreven. Gebruikersomgeving Ervan uit gaande dat u over alle benodigde Rechten beschikt, ziet u na het inloggen een scherm dat vergelijkbaar is met onderstaande afbeelding. 26 Handleiding bij Robeheer versie ( )

27 6.3 Applicatiebeheerfuncties in het menu Voor een Applicatiebeheerder zijn de menu-items Configuratie, Leden en Log van belang Hoofdmenu Leden Onder het menu-item Leden vinden we drie opties. Leden, Profielen en Wachtwoord wijzigen. Onder Leden kunnen we Gebruikers aanmaken. Onder Profielen kunnen we verschillende Gebruikersgroepen met voor hen specifieke Rechten definiëren. Gebruikers zijn lid van één of meer profielen, waarbij de Rechten van de verschillende profielen worden opgeteld. Onder het laaste menu-item Wachtwoord wijzigen kunnen alle Gebruikers van RoBeheer, ongeacht rechten, het persoonlijke wachtwoord wijzigen. Om het systeem van Leden en Profielen goed te begrijpen moeten we met de Profielen beginnen Profielen Een Profiel staat voor de Rol die een medewerker of een groep van medewerkers (Leden) in het Plan vervult. B.v. RO-medewerker, Juridisch medewerker of Raadpleger. Aan de Naam (van het Profiel, oftewel de Rol) hangt een aantal Rechten die aan medewerkers die in die Rol werken zijn toegekend. Een Profiel is dus de verzameling Rechten voor medewerkers binnen een bepaalde Rol, die automatisch voor een (nieuw) Plan aan die medewerkers wordt toegekend. Via het pull-down menu of de menusectie kunnen we kiezen voor Profielen en. De Profielen en lijst biedt een overzicht van alle Profielen die reeds zijn aangemaakt en van toepassing zijn op een (nieuw) te registreren Plan. In deze lijst zien we de reeds bestaande profielen en kunnen we een Profiel: toevoegen; bewerken of verwijderen; door met de muis op het gewenste icoon te klikken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 27

28 Profiel toevoegen In het voorbeeld gaan we uit van een junior planjurist die voor bestemmingsplannen en projectbesluiten wijzigingen mag aanbrengen in de attributen van die plannen tot dat deze zijn vastgesteld. In het menu Toevoegen Profiel vult u achter Naam de omschrijving van het Profiel in. U definieert het Profiel door het invoegen (aanvinken) van alle relevante Rechten binnen de gewenste Plantypen. Klik op het groene vinkje om het Profiel te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Het recht om planattributen in RoBeheer te mogen wijzigen is een ander recht dan het fysiek mogen aanpassen van de plankaart en zoals in het voorbeeld de planregels of toelichting. Dit proces vindt plaats in de creëeromgeving met de programma s RoPlan en RoTekst. 28 Handleiding bij Robeheer versie ( )

29 Profiel bewerken Om een bestaand Profiel te bewerken selecteren we het gewenste Profiel in de lijst en klikken op het icoon Bewerk. Een vergelijkbaar scherm als hierboven met de naam Wijzigen Profiel wordt geopend. In dit scherm kunnen door aan- of uitvinken van de fasen per Plantype Rechten worden gewijzigd. Klik op het groene vinkje om de wijzigingen in het Profiel te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Profiel verwijderen Om een bestaand Profiel te verwijderen klikken we op het icoon Verwijder naast het gewenste Profiel. Een bevestigingsscherm Verwijder Profiel opent. Klik op het groene vinkje om het Profiel te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken Leden Als het groene vinkje ontbreekt in het menu, betekent dit dat dit Profiel nog gerelateerd is aan één of meer leden en dat er niets verwijderd mag worden. In RoBeheer kunnen een ongelimiteerd aantal Gebruikers lid worden gemaakt. Een Gebruiker verkrijgt door opname in de ledenlijst altijd minimaal het recht om de gegevens in RoBeheer te bekijken. Door aan een Gebruiker Programmarechten of Planrechten toe te kennen wordt de status bekijken opgeschaald naar bewerken. Via het pull-down menu of de menusectie kunnen we kiezen voor Leden lijst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 29

30 In deze lijst zien we de reeds bestaande Leden en kunnen we een Gebruiker: toevoegen; bewerken; verwijderen; of van een Gebruiker de Planrechten of mailrechten aanpassen door met de muis op het gewenste icoon te klikken. Gebruiker toevoegen In dit voorbeeld gaan we een nieuwe Gebruiker toevoegen. Deze nieuwe Gebruiker krijgt beperkte Programmarechten en Planrechten die horen bij een junior jurist. Bovendien is deze Gebruiker gerechtigd plannen te Waarmerken en te Publiceren. We noteren daartoe de juiste gegevens in het venster Toevoegen lid en vinken de gewenste Rechten aan. Bedrijf/instelling Vul hier de naam in van de organisatie waartoe de nieuwe Gebruiker behoort. Meestal zal dit de eigen organisatie zijn. Het is echter mogelijk Gebruikers van andere organisaties of diensten als Gebruiker toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker van een extern stedenbouwkundig adviesbureau. Naam Volledige naam van de nieuw toe te voegen Gebruiker. Login naam Geef hier de naam op waarmee de Gebruiker moet inloggen in RoBeheer. Wachtwoord Vul hier het wachtwoord in waarmee de Gebruiker moet inloggen in RoBeheer. Indien een Gebruiker zijn/haar wachtwoord niet meer weet, dan kan de Applicatiebeheerder in dit veld een nieuw wachtwoord invullen en doorgeven aan de Gebruiker. Een Gebruiker heeft verder te allen tijde zelf de mogelijkheid om zijn wachtwoord te wijzigen. 30 Handleiding bij Robeheer versie ( )

31 Het adres van de Gebruiker. Dit adres wordt gebruikt om Notificaties te verzenden. CBS Er zijn configuraties mogelijk, waarbij vanuit RoBeheer meerdere gemeenten worden bediend. In dit veld kunnen we de CBS-code invullen van de organisatie waartoe de Gebruiker behoort. Indien ingevuld zullen alle functies en mogelijkheden van RoBeheer voor deze Gebruiker beperkt zijn tot plannen van de opgegeven Bronhouder. Ook als er maar één organisatie wordt bediend vanuit het programma, werkt het opgeven van de CBS-code als een beveiliging, doordat geen plannen kunnen worden opgenomen die niet de juiste CBS-code bevatten. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 31

32 Plannen Publiceren Indien een Gebruiker gemandateerd is om plannen te Publiceren kan dat middels het aanvinken van deze optie aan het programma kenbaar worden gemaakt. Plannen Waarmerken Zet een vinkje bij deze optie om een bij mandaat toegekend recht om te Waarmerken voor de Gebruiker vast te leggen. Waarmerkopties (type, user, wachtwoord, host, referentie) Door de technisch beheerder worden deze opties organisatiebreed ingesteld. Meestal hoeft de informatie in deze velden dan ook niet te worden ingevuld. In omgevingen waar vanuit RoBeheer meerdere Bronhouders worden bediend, kan hier voor een afwijkende waarmerkservice met bijbehorende aanmeldingsgevens worden gekozen. Inlog geblokkeerd Met de optie Inlog geblokkeerd kan de Gebruiker tijdelijk de toegang tot het programma worden ontzegd. Rechten in de sectie Rechten kan worden aangevinkt welke programmaonderdelen een Gebruiker mag beheren. Dit zijn feitelijk diverse applicatiebeheer-rechten die afzonderlijk van elkaar kunnen worden verdeeld. Deelgebieden en zichtbaar Deelgebieden zijn delen van het grondgebied, behorende tot de Bronhouder, waartoe de Rechten kunnen worden beperkt. Deze deelgebieden worden in hoofdstuk verder besproken. Profielen In de basis worden Planrechten toegekend door een Gebruiker te koppelen aan een Profiel. Op deze wijze kunnen we eenvoudig groepen Gebruikers met gelijke rollen dan wel functies van dezelfde Planrechten voorzien. Uiteraard kunnen deze Rechten per Gebruiker worden gespecificeerd. Zie hiervoor Planrechten voor een Gebruiker aanpassen op de volgende pagina. Klik op het groene vinkje om de Gebruiker te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. In de interface zijn voor de ingelogde Gebruiker alleen die opties en menu s zichtbaar waarvoor deze Gebruiker de Rechten toegekend heeft gekregen. 32 Handleiding bij Robeheer versie ( )

33 Gebruiker bewerken Om de instellingen voor een bestaande Gebruiker aan te passen selecteren we de gewenste Gebruiker in de lijst en klikken op het icoon Bewerk. Een vergelijkbaar scherm als hiervoor met de naam Wijzigen lid wordt geopend. Pas in dit scherm de gewenste opties aan. Klik op het groene vinkje om de wijzigingen te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Planrechten voor een Gebruiker aanpassen De aan een Gebruiker toegekende Planrechten worden automatisch aan nieuwe plannen gekoppeld. Indien een nieuwe Gebruiker aan een Profiel is gekoppeld gelden voor bestaande plannen de profielrechten dus ook voor de nieuwe Gebruiker. Het kan wenselijk zijn om voor één of meer plannen de Rechten voor een Gebruiker specifiek aan te passen. Dit doen we door in de Leden lijst op het icoon Planrechten te klikken. Er opent dan een venster met de plannen in de planvoorraad, afhankelijk van het geselecteerd Plantype. De Rechten kunnen we per Planfase aanpassen door de Rechten aan- of uit te vinken. Met de functie Plan breed kan met één klik bij alle fases van een Plan de rechten worden aan- of uitgezet. Bij vensters waar we middels vinkjes Rechten in of uit kunnen schakelen, worden deze aanpassingen direct naar de database geschreven. In dit soort vensters is het dus niet nodig om de wijzigingen te bevestigen. Het aan- of uitvinken van Planrechten bepaalt of een Gebruiker de attributen binnen een specifieke fase van een Plan mag wijzigen of lezen. Een Gebruiker zonder Rechten mag dus altijd de data bekijken. Indien iemand de data zelfs niet mag bekijken, dan mag hij niet als Gebruiker worden aangemaakt. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 33

34 Mailrechten aanpassen Standaard zal RoBeheer een Gebruiker met wijzigingsrechten op een planfase voor die fase ook machtigen voor de ontvangst van Notificaties via . Om de mailrechten aan te passen klikken we op het icoon Mail lijst vanuit de Leden lijst. De opzet van dit venster is soortgelijk aan dat van de Planrechten. De gebruiker ontvangt per Plan bij de aangevinkte fases de Notificatie berichten. Bij vensters waar we middels vinkjes Rechten in of uit kunnen schakelen, worden deze aanpassingen direct naar de database geschreven. In dit soort vensters is het dus niet nodig om de wijzigingen te bevestigen. Gebruiker verwijderen Om een Gebruiker uit de ledenlijst te verwijderen klikken we op het icoon Verwijder. Een bevestigingsscherm Verwijder lid opent. Klik op het groene vinkje om de Gebruiker te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. 34 Handleiding bij Robeheer versie ( )

35 Wachtwoord wijzigen Via het pull-down menu of de menusectie kunnen we kiezen voor Wachtwoord wijzigen. Na het invullen van het oude wachtwoord kan in het opvolgende veld een nieuw wachtwoord worden ingevoerd. De kleurenbalk achter het oude wachtwoord geeft aan hoe sterk de ingevoerde combinatie van letters, cijfers en speciale tekens is; Hierin zijn vier gradaties mogelijk; zwak, matig, sterk of zeer sterk. De technisch Applicatie beheerder kan een minimaal vereiste sterkte bepalen. (zie hoofdstuk voor wachtwoordbeleid) Klik op het groene vinkje om het Wachtwoord te wijzigen of op het rode min-teken om de procedure af te breken Hoofdmenu Configuratie Onder het menu-item Configuratie vinden we zes opties. Hiermee worden de voor het doel van de applicatie inhoudelijke aspecten van het planproces vastgelegd en onderhouden. Deze opties worden hierna gedetailleerd beschreven, waarbij de volgorde op grond van een logische opbouw van deze handleiding afwijkt van de volgorde in het menu. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 35

36 Plandeelgebied Over Plandeelgebieden Een functie van een Plandeelgebied is om binnen het grondgebied van een Bronhouder, bijvoorbeeld een gemeente, één of meer secties te definiëren waarvoor verschillende afdelingen verantwoordelijk zijn. Als voorbeeld noemen we de gemeente Amsterdam. Deze gemeente kent een organisatie met meerdere deelraden. Iedere deelraad is verantwoordelijk voor het beheer van de ruimtelijke plannen binnen het grondgebied van de deelraad. Via de optie Plandeelgebied komt u in een menu met een lijstje Plandeelgebieden en een kaart met daarin één of meer bijpassende contouren. De overzichtskaart is hier ter illustratie weergegeven. In de Deelgebied lijst wordt een contour per gebied getoond eerst nadat dit gebied in de lijst is geselecteerd voor bewerking. In de lijst zien we de reeds bestaande Plandeelgebieden en kunnen we een Plandeelgebied: toevoegen; bewerken of verwijderen; door met de muis op het gewenste icoon te klikken. Toevoegen Plandeelgebied Door op het icoon Toevoegen te klikken opent er een venster Toevoegen deelgebied, waarin we de definitie van een nieuw Plandeelgebied kunnen vastleggen. 36 Handleiding bij Robeheer versie ( )

37 Code en Naam Een Plandeelgebied wordt beschreven door een Code en een Naam. Het staat ieder vrij hier een format te kiezen dat past bij de eigen werkwijze. Envelop De Envelop is het rechthoekige gebied dat de contour van het Plandeelgebied omvat. Zolang er geen geometrie is ingevoerd in de vorm van x,y-coördinaten, wordt dit hier gemeld. Indien er wel geometrie bekend is worden achter Envelop de coördinaten van de linker bovenhoek en de rechter onderhoek aangegeven. Toevoegen Geometrie Geometrie wordt in de vorm van coördinaten (rijksdriehoek systeem) opgegeven. In de praktijk zal hiervoor in een CAD- of GIS applicatie een grens moeten worden getekend en geëxporteerd naar één van de drie in het venster genoemde (bestands)formaten. Afhankelijk van dit formaat kiezen we een van de opties (x,y) per regel, (y,x) per regel of (x y, x y) doorlopend. Als we alles hebben ingevoerd bevestigen we de invoer door op het groene vinkje rechtsonder in het scherm te klikken of annuleren we de procedure door op het rode min-teken te klikken. Klik op het groene vinkje om het Plandeelgebied te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 37

38 Bewerken Plandeelgebied Om een Plandeelgebied aan te passen klikken we op het icoon Bewerk. Er wordt dan een nieuw venster Wijzigen deelgebied geopend, waarin we de gewenste aanpassingen kunnen doorvoeren. Dit venster is op de titel na gelijk aan het venster Toevoegen deelgebied en kent dientengevolge dezelfde opties als die welke bij Toevoegen deelgebied zijn beschreven. Verwijderen Plandeelgebied Om een Plandeelgebied te verwijderen klikken we op het icoon Verwijder. Er opent een herinneringsscherm. Klik op het groene vinkje om het Plandeelgebied te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. 38 Handleiding bij Robeheer versie ( )

39 Plantype Als het groene vinkje ontbreekt in het venster, betekent dit dat er nog plannen in dit Plandeelgebied zitten. Het Plandeelgebied mag dan niet verwijderd worden. Over Plantype Plantype is een omschrijving van het type ruimtelijk instrument - bijvoorbeeld een bestemmingsplan dat in RoBeheer moet worden geadministreerd. RoBeheer kan overweg met alle ruimtelijke instrumenten die vallen onder het regime van de Wet ruimtelijke ordening en die dus voldoen aan de RO Standaarden 2008 of RO 2012, maar beperkt zich niet hiertoe. Door Plantype te selecteren wordt de Plantype lijst geopend. In deze lijst zien we de Plantypen die al zijn ingevoerd. We kunnen een Plantype: toevoegen; bewerken of verwijderen; door met de muis op het gewenste icoon te klikken. Toevoegen Plantype Om een Plantype toe te voegen klikken we op het icoon Toevoegen. Een invoerscherm Toevoegen type opent. Geef hier een Code en een Naam op voor het nieuw te registreren Plantype. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 39

40 Klik op het groene vinkje om het Plantype te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Bewerken Plantype Om een Plantype te wijzigen klikken we op het icoon Bewerk. Een invoerscherm Wijzigen type opent. Voer hier uw aanpassingen in voor de velden Code en Naam. Klik op het groene vinkje om de wijzigingen voor Plantype te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Verwijderen Plantype Om een Plantype te verwijderen klikken we op het icoon Verwijder. Een bevestigingsscherm Verwijder type opent. Klik op het groene vinkje om het Plantype te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Als het groene vinkje ontbreekt in het menu, betekent dit dat dit Plantype nog gerelateerd is aan één of meer planbestanden en dat er niets verwijderd mag worden. 40 Handleiding bij Robeheer versie ( )

41 Plansoort Over Plansoort Plansoort is een term die binnen RoTotaal wordt gebruikt om een extra kenmerk van de aard van een Plan weer te geven. Het is dus geen planattribuut dat voortkomt uit de RO Standaarden en wordt uitgewisseld via de GML. U kunt naar eigen wens of inzicht Plansoorten definiëren. Door Plansoort te selecteren opent het venster Soort plannen lijst. In deze lijst zien we de Plansoorten die al zijn ingevoerd. We kunnen een Plansoort: toevoegen; bewerken of verwijderen; door met de muis op het gewenste icoon te klikken. Toevoegen Plansoort Om een Plansoort toe te voegen klikken we op het icoon Toevoegen. Een invoerscherm Toevoegen soort Plan opent. Geef hier een Naam op voor de nieuw te registreren Plansoort. Klik op het groene vinkje om de Plansoort te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 41

42 Bewerken Plansoort Om een Plansoort te wijzigen klikken we op het icoon Bewerk. Een invoerscherm Wijzigen soort Plan opent. Voer hier uw aanpassingen in voor het veld Naam van de Plansoort. Klik op het groene vinkje om de wijzigingen voor Plantype te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Verwijderen Plansoort Om een Plansoort te verwijderen klikken we op het icoon Verwijder. Een bevestigingsscherm Verwijder soort Plan opent. Klik op het groene vinkje om de Plansoort te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Als het groene vinkje ontbreekt in het menu, betekent dit dat deze Plansoort nog gerelateerd is aan één of meer planbestanden en dat er niets verwijderd mag worden. 42 Handleiding bij Robeheer versie ( )

43 Planfase Over Planfases Een onderdeel van het functioneel applicatiebeheer is om de diverse processen binnen RoBeheer in te richten. Voor ieder Plantype moeten per Planfase de relevante processtappen en datavelden worden ingericht. Als het eigen werkproces in kaart is gebracht en de daarin te onderscheiden processtappen en gewenste of noodzakelijke data bondig zijn geformuleerd, kan dit proces per Plantype in RoBeheer worden vastgelegd. Door Planfase te selecteren opent het venster Planfase lijst. In deze lijst zien we de Plansoorten die al zijn ingevoerd. We kunnen een Plansoort: toevoegen; bewerken of verwijderen; omhoog verplaatsen; omlaag verplaatsen door met de muis op het gewenste icoon te klikken. Deze Planfase lijst toont alle planfases die in RoBeheer zijn vastgelegd. Per Planfase kan worden geselecteerd voor welk Plantype de aangemaakte fase van toepassing is. Bij Registratie van een bepaald plantype zijn vervolgens alleen de gekoppelde planfases beschikbaar. In de Planfase lijst wordt door middel van gekleurde blokjes getoond welke planfases aan welke plantypes zijn gekoppeld. Om onderscheid per Plantype aan te brengen wordt in het getoonde voorbeeld in de naamgeving van de fase gewerkt met een voorloopcode die overeenkomt met de Code die per Plantype is vastgelegd (zie Plantype). Verplaatsen Planfase Als we een nieuwe planfase aanmaken zal deze onderaan de lijst worden ingevoegd. In de meeste gevallen zal dit niet de juiste positie van een fase binnen de lijst zijn. Met behulp van de iconen Naar boven of Naar beneden kunnen we een fase op de juiste plaats positioneren. Voor iedere verplaatsing moeten we een maal op het icoon klikken. Het is van belang om chronologisch de planfases op de juiste wijze te rangschikken, dat wil zeggen van boven naar beneden. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 43

44 Toevoegen oegen Planfase Door op het icoon Toevoegen te klikken opent het venster Toevoegen planfase fase. Code en Omschrijving Een fase wordt vastgelegd onder een eigen Code en Omschrijving. Het staat een organisatie vrij hiervoor een eigen systematiek toe te passen. Wel adviseren we om in de definitie duidelijk te maken bij welk Plantype een fase hoort. Type Selecteer hier voor welke Plantype(s) de aangemaakte Planfase geldt. Door tijdens het selecteren met de muis de CTRL-toets in te drukken, kunnen meerdere (afzonderlijke) Plantypes worden geselecteerd. Kleur Een fase wordt binnen RoBeheer getoond in de hier gedefinieerde kleur. Dit geldt voor verbeeldingen van de plancontouren, maar ook voor de fasenaam, wanneer deze in beeld wordt genoemd. Een kleur kan worden opgegeven met een hexadecimaal getal. In een hexadecimaal getalstelsel kennen we geen 10 cijfers (0-9), maar 16 karakters (0-9, A-F) De letters A t/m F vertegenwoordigen de (decimale) cijfers 10 t/m 15. In het RGB kleursysteem wordt de kleur uitgedrukt in totaal zes cijfers. De eerste twee cijfers geven de hoeveelheid van de kleur rood aan, zo is FF0000 puur rood. De 44 Handleiding bij Robeheer versie ( )

45 volgende twee cijfers geven de hoeveelheid van de kleur groen aan, zo is 00FF00 puur groen. 0000FF is tenslotte zuiver blauw. De zuivere zwarte, grijze en witte kleuren worden aangegeven met voor zwart, is een grijs, en FFFFFF is wit. Met deze codering kunnen 16,7 miljoen kleuren gecodeerd worden. Met behulp van de kleurenkiezer kunnen we met de muis een kleur bepalen door in het grote kleurvlak te klikken op de juiste tint. Met de verticale gradatieschaal kunnen we van deze tint de gewenste intensiteit kiezen. De juiste hexadecimale waarde wordt dan in het veld Kleur ingevuld. Desgewenst kan de kleur ook decimaal worden ingevoerd op basis van RGB-waarde of HSB-waarde. HSB (van het Engels: Hue, Saturation, Brightness) is een model om kleuren te kunnen beschrijven. Het HSB-model wordt vaak gebruikt in computergebaseerd grafisch ontwerpen. De ontwerper kiest eerst de 'volle kleur' (hue) uit en kan daarna de andere twee nuances (saturation en brightness) aangeven. Deze werkwijze sluit gewoonlijk aan bij het ontwerpproces, waarbij de basiskleur bepalend is. Het is aan te raden bij de kleurkeuze rekening te houden met een eventueel kleurgebruik binnen de huisstijl en/of formulierenherkenning binnen uw organisatie. Met een softwareprogramma als Colorpic kunnen eenvoudig kleuren herkend en gekozen worden. Termijn In dit veld wordt de totale tijdspanne van de fase in dagen ingevuld. Notificatie termijn RoBeheer communiceert met de Gebruikers over het verstrijken van termijnen van fases en processtappen middels . Deze zogenaamde Notificaties ontvangen we graag ruim voor het verstrijken van de termijn. In dit veld kunnen we aangeven hoeveel dagen voor het aflopen van de fase deze Notificatie wordt verzonden. Vaste Processtappen Vaste processtappen komen voor een deel voort uit de wettelijke bepalingen, die aangeven dat we plannen moeten Waarmerken en Publiceren. Aan de vaste processtappen is een identificerende letter gekoppeld. Deze letter wordt in de Gebruikersinterface gebruikt om in een tijdbalk de vaste processtappen aan te duiden. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 45

46 a. Deze stap volg logisch uit het feit dat RoBeheer zelf geen bewerking op planbestanden uitvoert. Deze planbestanden moeten altijd binnen een fase worden geïmporteerd. Een gedetailleerde beschrijving van deze processtap vinden we in hoofdstuk b. Een ruimtelijk Plan bestaat uit een verzameling bestanden. Om te kunnen bepalen of een Plan volledig is dient er een Geleideformulier bij het Plan te worden gevoegd. In dit Geleideformulier worden naast gegevens over het Plan en Bronhouder alle planbestanden benoemd. Om als ontvanger van een Plan te weten dat het Geleideformulier correct is en daadwerkelijk afkomstig is van de Bronhouder, wordt het Geleideformulier gewaarmerkt met een digitale handtekening. Een gedetailleerde beschrijving van deze processtap vinden we in hoofdstuk c. Alle ruimtelijke plannen onder het regime van de Wro dienen op een openbare weblocatie ter beschikking te worden gesteld. Dit staat bekend als Publiceren. Bij het Publiceren worden alle planbestanden inclusief Geleideformulier en Manifest naar deze locatie gekopieerd. Een gedetailleerde beschrijving van deze processtap vinden we in hoofdstuk Positie Vaste Processtappen binnen het werkproces Achter de Vaste Processtappen kunnen we een numerieke waarde selecteren. Deze waarde bepaald de Variabele Processtap waarvóór de Vaste Processtap in het werkproces moet worden ingevoegd. In het onderstaande voorbeeld komen de vaste processtappen a en b beiden vóór variabele stap 2 en vaste processtap c komt vóór variabele processtap 3 Vast a (2) b (2) c (3) Variabel Proces stap 1 Proces stap 2 Proces stap 3 Het is ook mogelijk om één of meerdere vaste processtappen in een bepaalde fase bewust uit te schakelen. Kies bij de vaste processtap dan voor de optie Niet 46 Handleiding bij Robeheer versie ( )

47 Variabele processtappen De Variabele Processtappen maken het mogelijk om het eigen werkproces te combineren met de juridische procedures en dit als één vast werkproces vast te leggen en te monitoren. Per fase kunnen we 10 Variabele Processtappen vastleggen. In combinatie met de Vaste Processtappen bestaat een fase dus maximaal uit 13 processtappen. Aan een Processtap wordt een termijn in dagen gekoppeld. Dit is de tijdspanne die deze Processtap binnen de Termijn van de gehele fase in beslag neemt. De Variabele Processtappen hebben binnen het werkproces logischerwijze een chronologische opbouw. Aangezien de Termijnen van de Processtappen geen seriële opbouw kennen, maar parallel verlopen, kan de feitelijke chronologische opbouw in een tijdbalk anders zijn dan in het procesoverzicht. FASE (30 dagen) Stap 1 (10 dagen) Stap 2 (6 dagen) Stap 3 (12 dagen) Stap 4 (3 dagen) Dagen 1 30 Het kan dus handig zijn om wanneer een Processtap 10 dagen vergt en deze stap uiterlijk op dag 30 van de Fase afgerond moet zijn, de Termijn voor deze stap op 30 te zetten. Zie Appendix C, Voorbeeld Fase-indeling Bestemmingsplan. Attributen Onder Attributen verstaan we reminders. Er zijn 10 velden beschikbaar voor opmerkingen die bij de Planfase horen en later in het menu Plan Detailgegevens van die Planfase weer terugkomen. Deze Attributen moet u dus zien als opmerkingen, die los staan van andere omschrijvingen binnen de menu s waarin ze worden vermeld. Attributen hebben enkel de taak te attenderen op zaken die moeten worden geregeld of ondernomen binnen een van de Processtappen. Klik op het groene vinkje om de nieuwe Fase te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Bewerken Planfase Door op het icoon Bewerk te klikken opent het venster Wijzigen fase. Op de titel na is dit formulier gelijk aan het venster Toevoegen fase. Dientengevolge geldt voor dit venster dan ook dezelfde beschrijving. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 47

48 Verwijderen Planfase Door op het icoon Verwijder te klikken opent een bevestigingsvenster Verwijder fase. Klik op het groene vinkje om de Plansoort te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Als het groene vinkje ontbreekt in het menu, betekent dit dat deze Fase nog gerelateerd is aan één of meer Plannen en dat er niets verwijderd mag worden Bestand categorie Over Bestanden Hiervoor hebben we beschreven dat RoBeheer plannen kan monitoren en sturen door de verschillende stadia die kenmerkend zijn voor de procedures van ruimtelijke plannen. Voor iedere fase in de procedure wordt een Plan vastgelegd in een aantal bestanden. Deze planbestanden dienen te voldoen aan een groot aantal voorwaaden die zijn vastgelegd in de RO Standaarden. Toch zijn er naast de voorgeschreven planbestanden ook legio documenten, s, rapporten, zienswijzen, inventarisaties, ondergronden, schetsen etc. etc., die voor het beleid dat we in het Plan willen vastleggen van belang zijn (geweest). Deze documenten/bestanden willen we dan ook bij de planfase waar ze een Rol spelen kunnen archiveren. RoBeheer biedt dan ook de mogelijkheid om alle gewenste bestanden bij een fase op te slaan en vanuit de Gebruikersinterface op te roepen. Alle bestanden komen in één map terecht en worden als een lijst in de Gebruikersinterface getoond. 48 Handleiding bij Robeheer versie ( )

49 Om het overzicht te vergroten en bestanden gemakkelijk terug te kunnen vinden, kan er aan ieder bestand een categorie-label worden gekoppeld, waarop ook de sortering van de lijst kan worden ingesteld. Door Bestand categorie te selecteren opent het venster Bestand categorie lijst.. In deze lijst zien we de Categoriën die al zijn ingevoerd. We kunnen een Categorie: toevoegen; bewerken of verwijderen; door met de muis op het gewenste icoon te klikken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 49

50 Toevoegen Bestand categorie Door op het icoon Toevoegen te klikken opent het venster Toevoegen categorie. Code en Naam Vul een code en naam in. Het staat de Gebruiker vrij om hiervoor een eigen systematiek te voeren. Klik op het groene vinkje om de nieuwe Categorie te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Bewerken Bestand categorie Door op het icoon Bewerk te klikken opent het venster Wijzigen categorie egorie. Op de titel na is dit formulier gelijk aan het venster Toevoegen categorie. Dientengevolge geldt voor dit venster dan ook dezelfde beschrijving. Verwijderen Planfase Door op het icoon Verwijder te klikken opent een bevestigingsvenster Verwijder categorie ategorie. Klik op het groene vinkje om de Categorie te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Als het groene vinkje ontbreekt in het menu, betekent dit dat deze Categorie nog gerelateerd is aan één of meer (Plan)bestanden en dat het item niet verwijderd mag worden. 50 Handleiding bij Robeheer versie ( )

51 Handboek BP Over handboek BP De RO Standaarden en met name de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP), geven een gedetailleerd beeld van de voorwaarden waaraan bestemmingsplannen voor wat betreft structuur en verbeelding aan moeten voldoen. Hierin zijn alle toegestane objecten (bestemmingen, aanduidingen) beschreven en de wijze waarop ze binnen een bestemmingsplan moeten worden toegepast. Binnen de regels van de SVBP mag een Bronhouder specifieke bestemmingen en/of aanduidingen toevoegen. Ook kan het zijn dat een Bronhouder er voor kiest om bepaalde objecten uit de standaard niet in haar plannen toe te passen. Dergelijke interpretaties van de standaard kunnen worden vastgelegd in een handboek bestemmingsplannen. Binnen RoBeheer kan een lijst worden bijgehouden van alle toegestane objecten binnen de standaard. Bij het importeren van een bestemmingsplan kan dan worden gecontroleerd of de in het Plan gebruikte objecten overeenkomen met de standaard van de Bronhouder. Door Handboek BP te selecteren opent een venster Handboek lijst. In deze lijst zien we de Objecten die al zijn ingevoerd. We kunnen een Object: toevoegen; bewerken of verwijderen; door met de muis op het gewenste icoon te klikken. Ook is het mogelijk om de lijst te importeren vanuit de tekenapplicatie RoPlan. Klik hiervoor op het icoon Importeren uit RoPlan. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 51

52 Toevoegen handboekobject object Door op het icoon Toevoegen en te klikken opent het venster Toevoegen handboek. Type Vul hier het type object in, waarbij gekozen kan worden uit de domeinlijst van het SVBP. Omschrijving Geef hier een naam voor het object op volgens de naamconventie van het SVBP. Geldt voor CBS Dit veld hoeft normaal gesproken niet ingevuld te worden. Als er plannen van verschillende overheden in een RoBeheer-omgeving worden beheerd, dan kan per overheid (CBS-code) een apart handboek bijgehouden worden. Het item wordt alleen toegevoegd aan het handboek van de opgegeven CBS-code. Klik op het groene vinkje om het nieuwe Object te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Bewerken handboekobject Door op het icoon Bewerk te klikken opent het venster Wijzigen handboek. Op de titel na is dit formulier gelijk aan het venster Toevoegen handboek. Dientengevolge geldt voor dit venster dan ook dezelfde beschrijving. Verwijderen handboekobject Door op het icoon Verwijder te klikken opent een bevestigingsvenster Verwijder handboek ek. Klik op het groene vinkje om de Categorie te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. 52 Handleiding bij Robeheer versie ( )

53 Importeren handboek uit RoPlan Door helemaal onderaan de Handboek lijst op het icoon Importeren uit RoPlan te klikken opent het venster Uploaden. Blader naar de locatie van het IMRO2012_BP.rxt bestand. Bij een standaard installatie RoPlan kunt u dit bestand vinden onder: C:\Program Files\Crotec\RoPlan\RoPlanAdmin2012 Klik op het groene vinkje om de upload uit te voeren. Bij het uploaden van een nieuw handboekbestand wordt de oude lijst gewist en overschreven. Een upload heeft dus alleen zin indien de lijst in RoPlan volledig is of geschikt is om als basis te gebruiken Hoofdmenu Log Bij het in- of uitloggen, bij wijzigingen in de configureerbare opties, bij statusveranderingen, toevoegen, verwijderen, valideren, waarmerken en het opnemen in het manifest van plannen wordt er een regel in het logbestand opgenomen. In deze log worden naast de actie op een module ook de tijd en het ip-adres van de computer van waaruit de actie is ondernomen vastgelegd. 6.4 Afronden Functioneel Applicatiebeheer Indien de taken met betrekking tot het functioneel applicatiebeheer zijn afgerond kunnen we de interface verlaten door op Log uit in de menubalk te klikken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 53

54 Deel III Dagelijks Gebruik 54 Handleiding bij Robeheer versie ( )

55 Hoofdstuk 7 Programmastructuur 7.1 Gebruiksdoelen Het programma RoBeheer is ontwikkeld voor bedrijven en overheden die werkzaam zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ordening en die ruimtelijke plannen in beheer hebben. Het volledige planproces behelst het opstellen (creëren) van plannen, het monitoren en sturen van de procedures (beheren) en het inzien en bevragen van deze plannen (raadplegen). Voor het creëren en raadplegen bevat het RoTotaal concept de modules RoCreëer (RoPlan en RoTekst), RoView en RoPubliceer. RoBeheer is de module die in deze handleiding behandeld wordt. Robeheer neemt plannen op uit de creëer omgeving, begeleidt deze door de wettelijke en organisatiespecifieke procedures en publiceert plannen op een openbare weblocatie van de Bronhouder. Mogelijke rollen/functies van Gebruikers zijn: medewerker ro, planjurist, projectleider, baliemedewerker e.d. 7.2 Inloggen RoBeheer is een web based programma. Om toegang te krijgen starten we daarom de Webbrowser. Het adres (url) voor RoBeheer hangt af van de specifieke locatie waar het programma is geïnstalleerd. Neem hiervoor contact op met uw systeembeheerder en noteer het adres hieronder. http(s)://admin. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 55

56 Na het ingeven van het juiste adres presenteert RoBeheer het inlogscherm, waar u uw naam en wachtwoord kunt invoeren. Door op de knop Inloggen te klikken komen we in de Gebruikersomgeving. 7.3 De schermen van RoBeheer Afhankelijk van de u toegekende Rechten, ziet u na het inloggen een scherm dat vergelijkbaar is met onderstaande afbeelding. Als voorbeeld ziet u hieronder het startscherm voor een Gebruiker met alle Rechten. Voor een Gebruiker met alleen raadpleegrechten ziet het startscherm er als volgt uit. 56 Handleiding bij Robeheer versie ( )

57 In RoBeheer krijgt u alleen die opties voorgeschoteld waar u op grond van de u toegekende Rechten mee moet kunnen werken. Hierna beschrijven we de verschillende secties van het startscherm. Titelbalk Links in de titelbalk zien we het logo van de applicatie. Rechts zien we wie er is ingelogd, het adres van de ingelogde medewerker en de CBS-code van de organisatie. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 57

58 Pull-down menu Dit menu is de belangrijkste voorziening om snel naar de verschillende functies binnen het programma te navigeren. Door de muisaanwijzer over een menu-item te bewegen opent er per item een extra menu met aanvullende opties. Welkomstscherm Standaard venster waarin de Gebruiker welkom wordt geheten en op hulpbronnen wordt geattendeerd. Notificaties RoBeheer houdt u als Gebruiker op de hoogte van het verlopen van processen of procedures via de . U hoeft hiervoor dus niet in RoBeheer ingelogd te zijn. 58 Handleiding bij Robeheer versie ( )

59 Er wordt onderscheid gemaakt tussen reeds ontvangen Notificaties en nog te ontvangen Notificaties. In het bovenste deel zien we de Notificaties die we recent hebben ontvangen. In het onderste deel de Notificaties die ons de komende dagen zullen worden toegezonden. Registreer Plan Alle ruimtelijke instrumenten die binnen de RO Standaarden bestaan kunnen in RoBeheer opgenomen worden. Hoewel in RoBeheer geen plannen worden gemaakt, kan een Gebruiker wel vanuit RoBeheer een nieuw project starten. Hierbij kunnen vanuit de gemeente de planattributen en een plancontour worden bepaald. In de creëer-omgeving wordt vervolgens het Plan inhoudelijk afgerond en worden de planbestanden weer in RoBeheer aan het Plan toegevoegd. Plannenlijst selecteren Plannenlijst selecteren is een dynamische sectie. Naarmate er plannen in verschillende fasen in RoBeheer voorkomen, zal voor iedere onderscheidende fase automatisch een regel in deze sectie worden toegevoegd. Voor iedere regel staan twee iconen. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 59

60 Met dit icoon wordt een plannenlijst met plannen van de gekozen fase geopend, waarbij naast administratieve gegevens ook als een overzichtskaart wordt getoond. Met dit icoon wordt een plannenlijst met plannen van de gekozen fase geopend, waarbij alleen administratieve gegevens worden getoond. Met deze optie kunnen we sneller door de voorraad navigeren, omdat de kaart niet hoeft te worden opgebouwd. Een gedetailleerdere beschrijving van wat u vervolgens met de plannenlijst kunt doen, is te vinden in hoofdstuk 8. Alle functionaliteiten die betrekking hebben op het registreren, raadplegen of bewerken van individuele plannen zijn beschreven in de hoofdstukken 9 t/m Handleiding bij Robeheer versie ( )

61 Hoofdstuk 8 Plannenlijst 8.1 Over de Plannenlijst In dit hoofdstuk beschrijven we hoe u het plannenoverzicht kunt gebruiken om overzicht te houden van de planvoorraad. 8.2 Plannenlijst openen De Plannenlijst is vanuit het hoofdmenu Plannen te openen door op de optie Plannen te klikken. Daarnaast kan in een aantal vensters van RoBeheer naar de Plannenlijst worden genavigeerd door het icoon Naar plannen nenlijst aan te klikken. Het venster Plannenlijst bevat de volgende secties Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 61

62 8.2.1 Menubalk Via de menubalk kan naar andere onderdelen van het programma worden genavigeerd. Door met de muis over het ster-icoon te bewegen wordt zichtbaar welke versie van RoBeheer beschikbaar is. Door te klikken op het ster-icoon wordt de pagina; info.robeheer.nl geopend. Hier vindt u Handleidingen en Release notes Filters, Sorteringen en Beeldkeuze Door filtering, sortering en beeldkeuze in te stellen kunt u de plannenlijst exact zo weergeven zoals u dat wilt. Alle wijzigingen in de filters, raadpleegdatum, sortering of beeld worden pas doorgevoerd nadat we de instellingen bevestigen. Klik hiervoor op het groene vinkje Filters Om het overzicht op de planvoorraad bij een grote hoeveelheid plannen te behouden is het mogelijk om de data te filteren. Er zijn hiervoor drie filters die in combinatie kunnen worden gebruikt. Voor alle filters geldt dat er binnen een filter meerdere selecties mogelijk zijn. Houdt hiervoor de CRTL-toets ingedrukt terwijl u met de rechter muistoets de gewenste filteropties aanklikt. Filter Type Standaard worden in de Plannenlijst alle plantypen getoond. Met Filter Type kunnen we selecteren welk type planinstrument we getoond willen zien. Filter Fase Standaard worden in de Plannenlijst alle planfasen getoond. Met Filter Fase kunt u aangeven dat we plannen van een of meer te onderscheiden fasen getoond willen hebben. Filter Deelgebied De Plannenlijst toont standaard alle plannen uit de beheeromgeving die behoren bij de Plandeelgebieden waarvoor de aangemelde Gebruiker gemachtigd is (Zie hoofdstuk ) We kunnen de planvoorraad filteren op één of meer Plandeelgebieden. In veel gevallen zal een Bronhouder maar één Plandeelgebied kennen. In dat geval wordt alleen het grondgebied van de Bronhouder getoond. 62 Handleiding bij Robeheer versie ( )

63 Raadpleeg datum In RoBeheer kunnen we de raadpleegdatum aanpassen. We kunnen met deze optie de planvoorraad in het verleden bekijken. Alle plannen die tot en met de ingestelde datum actueel zijn/waren binnen de voorraad worden dan getoond. Plannen doorlopen een aantal fasen. Als we bij Raadpleeg datum een datum in het verleden instellen, dan zien we de toen geldende plannen in de fase en versie die op de ingestelde datum van kracht waren. Vervallen plannen weergeven Een Plan dat wordt vervangen door een nieuw Plan, hoeft niet uit de planvoorraad te worden verwijderd. Omdat het in de actuele planvoorraad geen Rol meer heeft kan de status van zo n Plan op Vervallen worden ingesteld. Zie hiervoor hoofdstuk Door de optie Vervallen plannen weergeven aan of uit te vinken, worden deze plannen wel of niet in de plannenlijst getoond. Wanneer we met de hiervoor beschreven optie Raadpleegdatum terug gaan in de tijd en op de ingestelde tijd was een inmiddels vervallen Plan actueel, dan zal dat Plan automatisch worden getoond. Vervallen plannen worden in het rood in de plannenlijst getoond Sortering De Plannenlijst kan gecombineerd op twee velden worden gesorteerd. Daarmee kunt u dus de volgorde van de plannen in de lijst aanpassen, waardoor het zoeken in de lijst gemakkelijker wordt. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 63

64 Het eerste sorteringcriterium staat standaard ingesteld op Type, maar kan worden gewijzigd in Fase of Naam. Binnen de primaire sortering kan een tweede criterium worden bepaald op basis van dezelfde velden Beeld Met de optie Beeld kunnen we kiezen of we de plannen lijst met of zonder kaartbeeld willen tonen of dat we alleen de kaart willen zien. Het voordeel van deze optie is dat een Gebruiker die alleen snel via de planlijst naar een Plan wil navigeren niet bij het tonen van de Plannenlijst hoeft te wachten tot het kaartbeeld is opgebouwd Managementrapportage Klik op het icoon Print lijst om een rapportage te genereren van alle plannen in de Plannenlijst op de bij Raadpleeg datum ingestelde datum. De instellingen van de Plannenlijst blijven van kracht gedurende de gehele sessie, maar gaan bij het uitloggen uit het programma verloren. 64 Handleiding bij Robeheer versie ( )

65 8.3 Gebruik van de Plannenlijst Naar Plan navigeren Vanuit de Plannenlijst kunnen we op twee manieren naar het gewenste Plan navigeren. Vanuit de lijst In de lijst worden voor iedere planregel de iconen Plan basisgegevens en Plan detailgegevens getoond. Door hier op te klikken wordt het Plan geopend en het venster met de gewenste opties getoond. Vanuit de kaart Door in de kaart met de muis binnen een Plan te klikken opent een venster met de fase en naam van het Plan. Ook hier staan voor deze regel de twee iconen Plan basisgegevens en Plan detailgegevens. Hiermee kunnen we weer naar de overeenkomstige vensters binnen het Plan navigeren Kaartopties Klik op dit icoon om de tekstballon te sluiten. De kaart in de Plannenlijst kunnen we naar behoefte aanpassen. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 65

66 We kunnen in- of uitzoomen op het kaartbeeld door te klikken op respectievelijk de PLUS of de MIN van het zoom-icoon dat rechtsboven in het kaartbeeld zichtbaar is. Door op de GLOBE te klikken wordt het kaartbeeld op het volledige Plandeelgebied ingesteld. Alternatief kan er worden in- of uitgezoomd door het scroll-wiel van de muis te gebruiken. Klik hiervoor in de kaart en beweeg het scroll wiel. Met de pijltjestoetsen, die ook rechtsboven in het kaartbeeld zichtbaar zijn, kunnen we het kaartbeeld verschuiven in de richting die de pijl aangeeft.. Alternatief kan in de kaart met de linker muistoets worden geklikt. Als we de muistoets ingedrukt houden verandert de cursor in een pijlkruis. Met de muistoets ingedrukt kunnen we nu het kaartbeeld verschuiven door de muis in de gewenste richting te bewegen. Rechtsboven in de kaart is een PLUS-teken zichtbaar. Door hier op te klikken opent een venster met beschikbare kaartlagen die we aan- of uit kunnen zetten door deze wel of niet te selecteren. Zie ook hoofdstuk WMS Base 1 / 3 en WMS Overlay 1 / 3 voor de instellingen van deze opties. Met de opties Contouren, Deelgebieden en Klik kunnen we de Plancontouren, contouren van Plandeelgebieden en de visualisatie van de klik in de kaart aan- of uitzetten. 66 Handleiding bij Robeheer versie ( )

67 Hoofdstuk 9 Plannen registreren 9.1 Over Plannen registreren Dit hoofdstuk beschrijft hoe plannen te registreren in RoBeheer en hoe de Rechten met betrekking tot die plannen zijn geregeld. Zie ook Plan Rechten in hoofdstuk over toegekende Planrechten en hoe deze te wijzigen. 9.2 Administreren van een nieuw Plan Vanuit het hoofdmenu Plannen kiezen we de optie Registreer Plan. Het venster Registreer Plan wordt getoond, waarin we een keuze moeten maken voor het type Plan dat we willen toevoegen. Dit venster maakt ook onderdeel uit van de home-pagina voor een directe toegang. We kiezen in dit voorbeeld voor een bestemmingsplan door op het icoon Registreer Plan voor het gewenste Plantype te klikken.er opent dan een scherm Nieuw plan: Stap 1, 1 waarin we een aantal basisgegevens van het Plan kunnen opgeven. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 67

68 9.2.1 Nieuw plan: Stap 1 Fase Met het keuzemenu kunnen we een Planfase kiezen die voor het te registreren Plan van toepassing is. Zie voor het aanmaken en of aanpassen van de faselijst hoofdstuk Deelgebied Met het keuzemenu kunnen we een Plandeelgebied kiezen waarin het te registreren Plan geplaatst moet worden. Zie voor het aanmaken en of aanpassen van Plandeelgebieden Start datum Het veld Start datum staat standaard ingesteld op de systeemdatum van het moment, maar kan nog worden aangepast door op het kalendericoon te klikken en de gewenste datum te selecteren. Let op: indien u een datum in de toekomst kiest zal het Plan ook pas op die toekomstige datum in RoBeheer zichtbaar worden. Eind datum Het veld Eind datum wordt na selectie van een Start datum automatisch ingevuld aan de hand van de instelling Termijn in de fase eigenschappen (zie 68 Handleiding bij Robeheer versie ( )

69 Toevoegen Planfase in hoofdstuk ), maar kan ook worden aangepast door op het kalendericoon te klikken en de gewenste datum te selecteren. Notificatie datum Het veld Notificatie datum wordt na selectie van een Start datum automatisch ingevuld aan de hand van de instelling Notificatie termijn in de fase eigenschappen (zie hoofdstuk ), maar kan ook worden aangepast door op het kalendericoon te klikken en de gewenste datum te selecteren. Type Hier wordt het type Plan dat we bij aanvang van de registratie hebben gekozen getoond en is hier niet meer te wijzigen. Idn In dit veld wordt het planid opgegeven overeenkomstig de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI) NL.IMRO.CBS code(4).alfanumeriek(1/18)-versiecode(4) Naam In dit veld wordt de naam van het ruimtelijke instrument ingevuld. Locatie naam Hier kan een nadere aanduiding van de geografische ligging van het Plan worden opgegeven. Aanleiding De reden welke heeft geleid tot het in werking zetten van de planprocedure kan hier kernachtig worden opgegeven. Projectleider Met behulp van de keuzelijst kan de projectleider voor dit Plan worden geselecteerd. Beleidsmatig verantwoordelijke ordelijke overheid Hier vullen we in met welke overheidslaag we van doen hebben. De keuze bestaat uit: gemeentelijke overheid; deelgemeente/stadsdeel; provinciale overheid; nationale overheid. Naam overheid Hier geven we de naam van de beleidsmatig verantwoordelijke overheid op. Overheidscode In dit veld vullen we de viercijferige CBS code van de overheid in. Soort Plan In de lijst selecteren we de Plansoort, die de aard van het ruimtelijk instrument weergeeft. Voor meer informatie over Plansoorten (zie hoofdstuk ) op pagina 41. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 69

70 De velden Idn, Naam, Beleidsmatig verantwoordelijke overheid, Naam overheid en Overheidscode worden bij het inlezen van de planbestanden automatisch vanuit de GML gevuld/overschreven. Klik op het groene vinkje om verder te gaan naar Stap 2 of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Na bevestiging wordt een venster getoond met de Planrechten voor het nieuw geregistreerde Plan Planrechten toekennen: Stap 2 Deze Planrechten worden overgenomen uit het Profiel dat aan de Gebruiker is gekoppeld. Zie voor uitleg over Profielen hoofdstuk In dit venster kunnen de Rechten in afwijking van het Profiel worden aangepast. Met de functie Plan breed kan met één handeling alle rechten per lid worden aan- of uitgezet. Klik op het groene vinkje om de Planrechten toe te kennen en verder te gaan naar Stap 3. 3 Na bevestiging wordt een venster getoond met de Mailrechten voor het nieuw geregistreerde Plan. 70 Handleiding bij Robeheer versie ( )

71 9.2.3 Mailrechten toekennen: Stap 3 De verdeling Mailtechten wordt op een zelfde manier als Stap 2 opgesteld. De leden ontvangen per aangevinkte Planfase, Notificatie s. Klik op het groene vinkje om de Mailrechten toe te kennen. Vanuit dit venster kunnen we verder navigeren naar: Basisgegevens Detailgegevens We hebben nu een Plan administratief aangemaakt binnen RoBeheer. Er zijn feitelijk nog geen planbestanden opgenomen in RoBeheer. Deze zullen we later bij de detailgegevens aan RoBeheer toevoegen. Zie hoofdstuk Controle aanmaak via plannen lijst Door vanuit het menu Plannen te kiezen voor Plannen toont RoBeheer de planvoorraad, waar we een regel met het nieuw geregistreerde Plan aantreffen. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 71

72 Meer informatie over het gebruik van de Plannen lijst vindt u in Hoofdstuk Over Notificaties De term Notificaties is al een paar keer in deze handleiding genoemd en beschreven. Een krachtige en belangrijke functie binnen RoBeheer is dat de Gebruiker via op de hoogte wordt gehouden van het verloop van een planprocedure. Voor het aflopen van een planfase of processtap wordt op een instelbaar moment een Notificatie aan de betrokken Gebruikers verzonden. Dit betekent dat ook als een Gebruiker een periode niet met het programma werkt (niet is aangemeld) deze Gebruiker toch op de hoogte wordt gebracht van belangrijke gebeurtenissen in een planprocedure waarbij deze Gebruiker betrokken is. Notificaties van processtappen worden als streepjes onder de tijdbalk getoond. Door er met de muis overheen te bewegen kan meer informatie worden opgevraagd. 9.4 Notificatielijst Naast de achterliggende en voorliggende Notificaties die voor de aangemelde Gebruiker in het startscherm worden getoond, kan er een overzicht van de geregistreerde Notificaties worden opgevraagd. 72 Handleiding bij Robeheer versie ( )

73 Via het pull-down menu kunnen we kiezen voor Notificaties. Er opent een venster Notificatie lijst, waarin we de verzonden Notificaties binnen een instelbare periode worden weergegeven. De begin- en einddatum kunnen we instellen door via het kalendericoon een datum te selecteren. Standaard wordt de periode ingesteld op 1 maand voor de huidige datum en 1 maand na de huidige datum. Klik op het groene vinkje om de lijst aan te passen. Vanuit dit venster kunnen we verder navigeren naar: Basisgegevens Detailgegevens Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 73

74 Hoofdstuk 10 Basisgegevens 10.1 Basisgegevens openen Vanuit de vensters Planrechten, Mailrechten of vanuit de Plannen lijst kunnen we door op het icoon Plan basisgegevens te klikken naar het in RoBeheer geregistreerde Plan navigeren, waarbij we in de sectie basisgegeven uitkomen. In het basisgegevensscherm zijn de volgende onderdelen en functies te onderscheiden 10.2 Titelbalk Vanuit de Titelbalk kunnen we: naar de Plannenlijst navigeren of de Basisgegevens bewerken of een compleet Plan verwijderen Bewerk basisgegevens Door op het icoon Bewerk basisgegevens te klikken opent een venster Wijzigen basisgegevens. In dit scherm kunnen we de basis attributen aanpassen. 74 Handleiding bij Robeheer versie ( )

75 Plan vervallen Een toevoeging ten opzichte van de bij de registratie (zie hoofdstuk 9.2) van het Plan op te geven attributen is de optie Vervallen. Wanneer een Plan is vervangen door een ander Plan of wanneer het om een andere reden uit de procedure wordt gehaald, dan kunnen we dit Plan de status Vervallen geven. Het Plan wordt dan niet uit de voorraad verwijderd en blijft, mits de optie Vervallen plannen weergeven is ingeschakeld, vanuit de Plannenlijst beschikbaar voor raadpleging. Pas de gegevens in dit scherm aan. Klik op het groene vinkje om de wijzigingen te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken Verwijderen compleet Plan Klik op het icoon Plan verwijderen om het volledige Plan uit de beheeromgeving weg te halen. Klik op het groene vinkje om het Plan te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 75

76 10.5 Attributen Deze sectie bevat de informatie die we in hoofdstuk bij het registreren van het Plan hebben ingevoerd en die we via de optie Bewerk basisgegevens kunnen aanpassen Relaties en geometrie Indien een Plan een relatie heeft met een ander Plan, dan wordt de relatie in deze sectie benoemd. Relaties kunnen zijn: Een Plan is een wijziging, herziening of uitwerking van een eerder Plan. Binnen het plangebied bestaan nog nieuwere plannen die een wijziging of uitwerking betreffen van het huidige Plan. In dat geval spreken we van zogenaamde vervolgplannen. Als de gerelateerde plannen in RoBeheer aanwezig zijn gaan ze vooraf door de iconen voor basis- of detailgegevens en kunnen we van hier uit naar de betreffende plannen navigeren. Als de gerelateerde plannen niet aanwezig zijn zal er een rood kruis voor de plannaam zichtbaar zijn. Zolang we nog geen planbestanden hebben toegevoegd is het rechterdeel van deze sectie leeg. In dat geval kan ook de verbeelding van het plan niet geraadpleegd worden: WMS raadplegen niet mogelijk Zodra de GML van het Plan is toegevoegd zal hier een contour van het Plan worden getoond en kunnen we van hieruit een raadpleegmodule openen om het Plan inhoudelijk te bevragen en bekijken. Dit gebeurt middels een WMS-viewer. Dat is een manier om kaarten via internet beschikbaar te stellen aan systemen of programma s. 76 Handleiding bij Robeheer versie ( )

77 10.7 WMS raadplegen Klik op het icoon WMS raadplegen om het Plan op basis van WMS in te zien. De opties onder Legenda, de optie Rapport en de mogelijkheid om in de kaart te klikken bieden veel mogelijkheden om het Plan inhoudelijk op juistheid en volledigheid te controleren. Legenda Het is mogelijk om een legenda van de GML in beeld te brengen. Deze geeft een presentatie van alle in de GML voorkomende hoofdgroepen van enkel-, dubbelbestemmingen, gebiedsaanduidingen etc). Door vinkjes bij onderdelen in de legenda aan of uit te zetten kunt u het Plan heel gedetailleerd en selectief raadplegen. Rapport Onder de legenda kan ook een rapport worden getoond. Deze geeft een complete weergave van alle GML-objecten. En het aantal gevonden objecten per soort. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 77

78 Kaartopties Door in de kaart te klikken wordt informatie over het aangeklikte punt getoond. U ziet in het rechterdeel van het scherm bijvoorbeeld welke bestemmingen en aanduidingen er op die plek gevonden zijn. Bij de verwijzing naar een gekoppelde tekst zien we een groen vlagsymbool. Dit betekent dat het bijbehorende bestand beschikbaar is en we de planregel kunnen openen. Een rode vlag betekent dat er wordt verwezen naar een bestand dat (nog) niet aanwezig is in RoBeheer In het kaartvenster bevindt zich een blauw plus-icoon. Door hierop te klikken klapt het rechts afgebeelde scherm open. Indien er meerdere Base layers of Overlays zijn gekoppeld in de beheerdersmodule kunnen deze hier aanof uitgezet worden. Vormvrije plannen als Structuurvisies kunnen meerdere kaartlagen hebben. Via ditzelfde scherm zijn die kaartlagen onafhankelijk van elkaar aan- of uit te zetten Tijdbalk In de tijdbalk van de basisgegevens zien we de verschillende fases die het Plan heeft doorlopen op een tijdschaal afgebeeld. Als u de muispointer op de tijdbalk zet dan ziet u de Planfase code en start- en einddatum van deze Planfase. De Tijdbalk heeft de kleur van de Fase en geeft aan op welk tijdstip Notificaties zijn (groen) of worden (rood) uitgestuurd. De Notificatielijn met de letter f geeft aan op welk moment de Notificatie Termijn eindigt wordt uitgestuurd Zie Toevoegen Planfasen in hoofdstuk voor de instelling van deze Notificatietermijn. 78 Handleiding bij Robeheer versie ( )

79 10.9 Overzicht planfasen In het fase overzicht worden van onder naar boven de verschillende fasen die het Plan moet doorlopen in beeld gebracht. Toekomstige fasen zijn in een lichte tint beschreven. De bij deze fasen behorende datums worden bepaald aan de hand van de ingestelde termijnen bij de fasedefinities. Afgehandelde en actuele fasen zijn in een donkere tint beschreven. Per fase is te zien: Fasenaam Deze naam wordt in een vlak getoond met de kleur die aan de fase is toegekend. Zie Toevoegen Planfasen in hoofdstuk voor de instelling van de kleur. Idn De identificatiecode van het Plan. Versie Het versienummer van het Plan. Start week-jaar Weeknummer en jaar waarin de fase is gestart. Start datum De exacte datum waarop de fase is gestart. Bewerkt door De Gebruiker welke de fase heeft aangemaakt. Voor iedere doorlopen en actuele fase is het icoon Detailgegevens voor de fasenaam zichtbaar. Door hier op te klikken opent een venster de detailgegevens van die fase Verwijderen planfase/versie Voor de naam van de actuele fase is, afhankelijk van uw Rechten, het icoon Versie verwijderen zichtbaar. Versies/fasen worden in omgekeerde volgorde van aanmaak verwijderd. Klik op het groene vinkje om het Plan te verwijderen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 79

80 Hoofdstuk 11 Detailgegevens 11.1 Over Detailgegevens Met Detailgegevens wordt naast de Basisgegevens ook de specifieke informatie bedoeld over de fase waarin het Plan verkeert. Per fase kan worden bijgehouden welke processtappen zijn uitgevoerd en welke nog niet. Ook kunnen we via de Detailgegevens planbestanden en andere bestanden toevoegen en opvragen Detailgegevens openen Vanuit de diverse vensters of vanuit de Plannenlijst kunnen we door op het icoon Plan detailgegevens te klikken naar het in RoBeheer geregistreerde Plan navigeren, waarbij we in de sectie detailgegevens uitkomen. 80 Handleiding bij Robeheer versie ( )

81 In het bovenste gedeelte van het scherm zijn de basisgegevens inclusief de tijdbalk zichtbaar. Dat gedeelte van het scherm is reeds behandeld in hoofdstuk 10. Daaronder volgen de feitelijke Detailgegevens en de lijst met Bestanden die bij deze Fase van het plan zijn ingelezen Titelbalk Detailgegevens Vanuit de Titelbalk Detailgegevens kunnen we: naar het venster Basisgegevens navigeren of de Detailgegevens bewerken Bewerken Detailgegevens Door op het icoon Bewerk detailgegevens egevens te klikken opent een venster Wijzigen detailgegevens. In dit scherm kunnen we een aantal detail attributen aanpassen. Niet alle attributen zijn hier handmatig aan te passen. Sommige attributen worden bij het inlezen van de plankaart (GML-bestand) automatisch uitgelezen en in de corresponderende velden ingevuld. Status Dit veld bevat de actuele Fase van het Plan. Idn Achter deze velden staat een waarschuwingsicoon. Door hierop te klikken krijgt u aanvullende informatie over het veld. Geleideformulier Met een groen vinkje of een rood kruis wordt aangegeven of het Geleideformulier is gecontroleerd of niet. Actieve GML Met een groen vinkje of een rood kruis wordt aangegeven of het GML-bestand is gevalideerd of niet. In het veld Idn wordt de planidentificatie opgenomen. Bij het registreren van een Plan kan dit worden ingevuld, maar bij het inlezen van een Plan wordt dit automatisch overschreven. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 81

82 Start datum Het veld Start datum bevat de datum van het moment waarop de Planfase is begonnen, maar kan nog worden aangepast door op het kalendericoon te klikken en de gewenste datum te selecteren. Eind datum Het veld Eind datum wordt na selectie van een Start datum automatisch ingevuld aan de hand van de instelling Termijn in de fase eigenschappen (zie op pagina 44), maar kan ook worden aangepast door op het kalendericoon te klikken en de gewenste datum te selecteren. Notificatie datum Het veld Notificatie datum wordt na selectie van een Start datum automatisch ingevuld aan de hand van de instelling Notificatie termijn in de fase eigenschappen (zie op pagina 44), maar kan ook worden aangepast door op het kalendericoon te klikken en de gewenste datum te selecteren. Bewerkt door In het veld Bewerkt door is de naam van de Gebruiker die de Fase heeft aangemaakt opgenomen. Besluitnummer Dit veld bevat het besluitnummer, zoals dat is toegekend. Het besluitnummer is alleen toegestaan en verplicht vanaf de planstatus vastgesteld. Verwijzing naar vaststellingsbesluit Dit veld bevat een Link naar de tekst van het vaststellingsbesluit en is dus ook toegestaan en verplicht vanaf de planstatus vastgesteld. RO-Online Online verbeelding In dit veld vult RoBeheer na het Publiceren de Link in naar het Plan op RO-Online. Aanvullende verbeelding In dit veld kan een Link worden opgenomen naar een aanvullende verbeelding binnen een eigen raadpleegomgeving. Variabele velden De onderste (maximaal 10) velden corresponderen met de velden die we bij het inrichten van de planfasen hebben ingesteld. Zie hiervoor ook hoofdstuk Attributen op pagina 47. Pas de gegevens in dit scherm aan. Klik op het groene vinkje om de wijzigingen te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. 82 Handleiding bij Robeheer versie ( )

83 11.5 Procesgegevens Fase In deze sectie kunnen we zien in welke fase een Plan verkeert, welke versie van het Plan actueel is en of alle gewenste processtappen zijn uitgevoerd of niet. Een gedetailleerde uitleg van deze sectie wordt in Hoofdstuk 12 gegeven Fase attributen De diverse gegevens die bekend zijn over deze planfase worden hier weergegeven. Binnen deze sectie kunnen we: de Maillijst aanpassen; een mail versturen aan geselecteerde Gebruikers en Handmatig een Notificatie toevoegen aan de Notificatielijst. Status Dit veld bevat de actuele Fase van het Plan. Idn Het veld Idn bevat de planidentificatie. Start datum Het veld Start datum bevat de datum van het moment waarop de Planfase is begonnen. Termijn Het veld Termijn bevat de periode in dagen die de totale fase in beslag neemt. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 83

84 Bewerkt door Het veld Bewerkt door bevat de naam van de Gebruiker die de Fase heeft aangemaakt. Ondergrond Het veld Ondergrond bevat de bestandsnamen van de ondergronden waarop het Plan is ontworpen. Bij IMRO 2012 plannen kunnen dit er meerdere zijn. Besluitnummer Het veld Besluitnummer bevat vanaf de status Vastgesteld het nummer van het vaststellingsbesluit. Verwijzing naar vaststellingsbesluit Het veld Verwijzing naar vaststellingsbesluit bevat vanaf de status Vastgesteld een Link naar de tekst van het vaststellingsbesluit. RO-Online Online verbeelding Na het Publiceren wordt in het veld RO-Online Online verbeelding de verwijzing (URL) naar het Plan in de landelijke voorziening op ruimtelijkeplannen.nl getoond. Aanvullende verbeelding In het veld Aanvullende verbeelding kan een Link (URL) worden opgenomen naar een verbeelding van het Plan binnen een aanvullende eigen raadpleegomgeving (bijvoorbeeld RoPubliceer) Maillijst aanpassen Als we met de muisaanwijzer over het icoon Maillijst aanpassen bewegen worden de Gebruikers die in deze fase mailberichten ontvangen getoond, waardoor we snel inzicht krijgen in deze Rechten. Door op het icoon te klikken opent het venster Maillijst van., waar we de Rechten kunnen aanpassen door met de muis op een vinkje of kruisje te klikken. Vanuit dit venster kunnen we verder navigeren naar: Planrechten Basisgegevens Detailgegevens Planrechten worden beschreven in hoofdstuk 6. Bij vensters waar we middels vinkjes Rechten in of uit kunnen schakelen, worden deze aanpassingen direct naar de database geschreven. In dit soort vensters is het daarom niet nodig om de wijzigingen te bevestigen. 84 Handleiding bij Robeheer versie ( )

85 Mail versturen Door op het icoon Verstuur mail te klikken wordt het mailprogramma opgestart met een nieuwe . Hierbij is het adresveld al ingevuld. Op deze wijze kan een projectleider snel aan bij het Plan betrokken medewerkers een boodschap toesturen. In het voorbeeld zien we Outlook. Dit kan op uw computersysteem een andere oplossing zijn. Voor vragen hierover raadpleegt u uw systeembeheerder Notificatie toevoegen Door op het icoon Notificatie toevoegen te klikken opent een venster Maak een Notificatie, waarmee voor het betreffende Plan de planbreed gedefinieerde ontvangers een Notificatie kan worden aangemaakt die op de ingestelde datum aan de geselecteerde Gebruikers wordt toegezonden Variabele velden Rechts naast de fase-attributen worden de velden getoond die door de Gebruiker bij het inrichten van een fase zijn gedefinieerd Bestanden In RoBeheer worden uiteraard alle tot het Plan behorende bestanden opgenomen. Daarnaast is het mogelijk om diverse voor de Planfase van belang zijnde bestanden (documenten, zienswijzen, onderzoeksrapporten etc.) in de beheeromgeving te archiveren. Wanneer op de computer van de Gebruiker de applicatie waarmee een bestand is aangemaakt is geïnstalleerd, dan kan een bestand vanuit de lijst worden geopend in die applicatie door op de bestandsnaam te klikken. Van de gearchiveerde bestanden worden vijf kenmerken getoond. Deze kenmerken vinden we als kop terug in de titelbalk. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 85

86 Bestand geeft de naam van het bestand weer. Categorie is een label dat we aan een bestand kunnen koppelen om op deze wijze bestanden te kunnen categoriseren. Datum geeft de datum weer waarop het bestand aan de Planfase is toegevoegd. Bewerkt door toont de naam van de Gebruiker die het bestand heeft toegevoegd of bewerkt. Extra informatie is een aanvullende beschrijving of opmerking met betrekking tot het bestand. Naast de koppen van de kenmerken in de titelbalk staan een of meer sorteeropties. Hiermee kan de lijst op- of aflopend worden gesorteerd op basis van het betreffende kenmerk. Vanuit de Titelbalk Bestanden kunnen we: bestanden toevoegen geselecteerde bestanden verwijderen een plancontour (PRPCP) toevoegen. Vanuit de lijst kunnen we: bestandsgegevens bewerken bestanden selecteren (om te verwijderen) Bestanden toevoegen Door op het icoon Voeg bestanden toe te klikken opent een venster waarin onder de basisgegevens van het Plan een sectie Uploaden wordt getoond. 86 Handleiding bij Robeheer versie ( )

87 Er kunnen 10 bestanden tegelijk worden opgegeven om bij de Planfase te worden gearchiveerd. Door in het veldnaam of op de daarachter getoonde knop Bladeren te klikken wordt er een verkennervenster Bestand uploaden geopend. In dit venster kunnen we naar de bestandsmap navigeren en daar het gewenste bestand selecteren. De geselecteerde bestandsnaam wordt dan in het naamveld ingevuld. Na het selecteren van één of meerdere bestanden kunt u: Klikken op het groene vinkje om de bestanden toe te voegen of klikken op het rode min-teken om de procedure af te breken. Na bevestiging zal RoBeheer de bestanden inlezen en een venster tonen waarin we nog aanvullende acties met betrekking tot de toe te voegen bestanden kunnen uitvoeren. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 87

88 Vervangen Indien een bestand met de geselecteerde naam al in het archief van de Planfase aanwezig is, dan kunnen we onder het kopje Vervangen? ervoor kiezen het bestand te overschrijven (Ja) of over te slaan (Nee). Categorie Onder Categorie kunnen we een label voor het bestand uit de lijst kiezen. Zie voor de definitie van deze labels hoofdstuk Extra info In dit veld kunnen we een beschrijving of opmerking met betrekking tot het bestand opnemen. Voer de gewenste acties uit en Klik op het groene vinkje om de bestanden in te lezen in RoBeheer of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Bij bevestiging toont RoBeheer de uitgevoerde acties. Vanuit dit venster kunnen we navigeren naar: Basisgegevens of Volledig Plan toevoegen Detailgegevens De hiervoor beschreven methode om bestanden toe te voegen werkt goed voor kleine aantallen losse bestanden. Een volledig ruimtelijk Plan kan vele tientallen bestanden omvatten. Hiervoor is de methode minder geschikt. Crotec adviseert daarom om alle planbestanden aan te bieden in de vorm van een gecomprimeerd bestand of map (ZIP-formaat). RoBeheer is in staat zo n gecomprimeerd bestand uit te lezen en de bestanden bij de Planfase te archiveren. Om een gecomprimeerd bestand toe te voegen gaan we op dezelfde wijze te werk als bij het uploaden van individuele bestanden. Zorg dat in een gecomprimeerde map(zip-formaat) geen submappen zitten zodat alle bestanden rechtstreeks onder de gecomprimeerde map zitten, anders kan het bestand niet ingelezen worden in Robeheer Voeg eigen contour toe (PR PRPCP) PCP) Wanneer we vanuit RoBeheer een nieuw Plan starten zullen er in veel gevallen nog geen planbestanden voor handen zijn. Om toch de geografische ligging van het nieuwe Plan in de contourenkaart van RoBeheer te kunnen tonen, is er een mogelijkheid ingebouwd om zelf een plancontour te tekenen. Via deze weg is het ook mogelijk om een Plan conform de Praktijkrichtlijn PlanContour en PDF (PRPCP) aan te maken 88 Handleiding bij Robeheer versie ( )

89 Door op het icoon Voeg eigen contour toe (PRPCP) te klikken opent een venster waarin we een plancontour kunnen aanmaken. Vanuit dit venster kunnen we navigeren naar: Basisgegevens of Detailgegevens. Om een contour toe te voegen gebruiken we de onderste drie opties in de rechter sectie van het scherm. Met de optie Navigeren en selecteren is het mogelijk om door de kaart te navigeren zonder dat en coördinaten worden vastgelegd. Hiermee kunnen we naar de juiste positie navigeren en zoomen door de muis te gebruiken. Alternatief kunnen hiervoor ook de navigatieknoppen linksboven in de kaart worden gebruikt. Tekenen plancontour De WMS ondergronden in het kaartbeeld worden door de kaartserver als rasterbestand aangeleverd. Hierop kan niet zoals bij een CAD-bestand als een soort magneet op een lijn- of puntelement in de kaart worden aangegrepen (snappen). Er kan dus alleen globaal worden getekend door visueel de positie zo goed mogelijk te bepalen. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 89

90 Teken de plancontour door de coördinaten met de linker muistoets aan te klikken. Na de derde klik merken we dat het vlak als een soort elastiekje met de nieuw ingegeven coördinaten vormt. Om het vlak af te ronden kunnen we bij het ingeven van het laatste coördinaat dubbelklikken met de linker muistoets of bij de laatste klik de Shift-toets op het toetsenbord ingedrukt houden. Er verschijnt dan een groen vinkje in beeld, waarme we de getekende contour kunnen opslaan in de Planfase. Klikken we op het icoon Terug naar Plan, dan zien we dat de net getekende contour zichtbaar is in de viewer. Gaan we naar de detailweergave van de Planfase dan zien we dat daar een GMLbestand aan de bestandenlijst is toegevoegd. 90 Handleiding bij Robeheer versie ( )

91 Met deze visualisatie (die eigenlijk een vlak van een PCP-Plan is) is het voor de Gebruiker duidelijk waar het nieuwe Plan ligt. Uiteindelijk dient er een exacte contour te worden bepaald. Dit gebeurt in de CAD/GIS omgeving wanneer de plankaart wordt getekend. Zodra de officiële planbestanden worden ontvangen en ingelezen, dan wordt de GML weer overschreven en hebben we de exacte plancontour. Aangezien de digitale verplichting geldt voor nieuwe plannen, kan dat betekenen dat pas in 2019 geheel Nederland is afgedekt met objectgerichte plannen. Tot 2019 zijn er nog vigerende bestemmingsplannen die vallen onder de oude WRO en dus niet in hun authentieke vorm objectgericht en digitaal zijn. Voor de dienstverlening naar de burger en het bedrijfsleven wil dat zeggen dat er pas in 2019 een volledig landsdekkend overzicht beschikbaar is van het vigerende ruimtelijke beleid. Een dergelijke termijn is in het kader van de dienstverlening (eoverheid/andere Overheid) ongewenst. Uiteraard kunnen gemeenten de onder de oude WRO vigerende ruimtelijke plannen digitaal en objectgericht maken. Dat heet achteraf IMRO-coderen. Dit vergt echter een grote inspanning. Het op basis van de objectgerichte plancontour toegang hebben tot de gescande planonderdelen wordt gezien als een goed alternatief. Dit alternatief wordt kortweg ook wel geduid als Plancontour & PDF. Hiermee zijn de gemeentelijk ruimtelijke plannen plat digitaal beschikbaar en te benaderen vanuit de geografische correcte ligging van het plangebied. Aangezien dit Plantype een eigen opbouw kent, die is vastgelegd in de Praktijkrichtlijn Plancontour & PDF (PRPCP) kan een PCP-Plan niet op dezelfde wijze worden behandeld als een normaal IMRO gecodeerd Plan. Als we in RoBeheer een PCP-Plan willen opnemen, dan registreren we een Plan in de vigerende Planfase en vullen de gewenste attributen in. Het tekenen van het vlak gaat op dezelfde wijze als we hiervoor hebben beschreven. We vinken echter nu de te koppelen pdf-documenten aan waarmee er een koppeling wordt gerealiseerd tussen de plancontour en de analoge verbeelding van de plankaart en de planteksten. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 91

92 Klik op het groene vinkje om de PCP-contour af te ronden en aan de Planfase toe te voegen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Er is nu een volwaardir PCP- Plan aangemaakt conform de Praktijkrichtlijk Plancontour en PDF. Wanneer we bij de planfase de gekoppelde PDFbestanden inlezen bij de Planfase dan kan het Plan binnen de applicatie worden bevraagd. 92 Handleiding bij Robeheer versie ( )

93 Exacte contour in RoBeheer invoeren. Er zijn situaties denkbaar waarbij er wel behoefte is om een exacte contour op te geven bij een nieuw geregistreerd Plan. In RoBeheer is het niet mogelijk exact te tekenen. Om exact te tekenen moeten we gebruik maken van een CAD/GIS omgeving. Vanuit dergelijke tekenomgevingen zijn er mogelijkheden om de coördinaten van een getekende contour beschikbaar te krijgen door coördinaten te exporteren of door deze te kopiëren uit een geschikt uitvoerbestand. Hieronder zien we een deel uit een willekeurig GML bestand. De coördinaten van het bestemmingsplangebied dat we willen overnemen in RoBeheer zijn gemarkeerd. De coördinaten in het GML-bestand zijn in paren x,y-coördinaten binnen het Rijksdriehoekstelsel opgenomen. Om een exacte plancontour toe te voegen kiezen we nu voor de optie Coördinaten importeren. Er worden nu een aantal extra opties zichtbaar: Een invoerbox waar we coördinaten kunnen invullen; een keuzemogelijkheid voor het geometrie formaat (de wijze waarop de x,y coördinaten zijn gerangschikt). Binnen een GML-bestand zijn de x- en y coördinaten zijn als één stroom door een spatie van elkaar gescheiden gedefinieerd. We moeten dan ook de laatste optie kiezen. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 93

94 We plakken de selectie coördinaten in het daarvoor bedoelde invoervak en Klikken op het groene vinkje om de contour af te ronden en aan de Planfase toe te voegen of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Na selectie creëert RoBeheer een GML-bestand, dat aan de bestandenlijst van de Planfase wordt toegevoegd en dan ook direct in de viewer zichtbaar wordt. 94 Handleiding bij Robeheer versie ( )

95 Hoofdstuk 12 Processen 12.1 Over Processen Om een ruimtelijke Plan vanaf initiatief tot beleid te maken dienen we een groot aantal wettelijke regels te volgen, waardoor inhoudelijke afstemming met belanghebbenden wordt gewaarborgd. Daarnaast zullen er binnen en buiten de organisatie van de beleidsmatig verantwoordelijke overheid, werkzaamheden moeten worden uitgevoerd of beslissingen worden genomen. Processen in het kader van RoBeheer zijn dan ook een combinatie van juridische procedures en werkprocessen Juridische procedure Een belangrijke basis voor het inrichten van processtappen is de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Hierin worden procedures voor het planproces gekoppeld aan tijdlimieten. Het is dus zaak om voor de officiële procedure een overzicht te hebben van de status van een Plan. Bijvoorbeeld, in welke procedurefase is een Plan en zijn de hiervoor noodzakelijke stappen tijdig afgerond. Voorbeeld procedureschema voor het bestemmingsplan. Bron: planprocessen.nl Werkprocessen Aan ruimtelijke plannen wordt gewerkt. Plankaarten worden getekend en planteksten opgesteld. Er vindt inhoudelijk overleg plaatst met diverse belanghebbenden, burgers worden geïnformeerd etc. Dit alles vraagt inzet van interne en externe partijen. Deze inzet vertaalt zich in een werkproces, waarvan de uit te voeren activiteiten of te nemen beslissingen in een standaard stappenplan kunnen worden vastgelegd. Een dergelijk stappenplan zal per organisatie verschillen en vergt dus een gedegen onderzoek van de eigen wijze van werken. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 95

96 12.2 Omgaan met fasen en processen Voor de gemiddelde eindgebruiker zullen de processen binnen een fase van een Plan een vast gegeven zijn. Zie voor de wijze waarop deze processen worden ingericht hoofdstuk Filtering fasen via Planrechten Door gebruik te maken van de Planrechten in de Gebruikersprofielen kunnen we voor een aantal onderdelen van het programma wel een filtering binnen de beschikbare fasen bereiken. In principe wordt door middel van Planrechten geregeld of een Gebruiker attributen binnen een fase mag aanpassen. Bijvoorbeeld bij het registreren van een nieuw Plan, worden de fasen waar de aangemelde Gebruiker geen wijzigingsrechten heeft, niet in de keuzelijst getoond. Om toch overzicht te kunnen houden is het van belang dat we de fasen per Plantype kunnen onderscheiden door bijvoorbeeld de naam te laten voorafgaan door de code van het Plantype. Bijvoorbeeld: BP_ONTWERP voor een bestemmingsplan of PB_VASTSTELLING voor een projectbesluit. 96 Handleiding bij Robeheer versie ( )

97 12.3 Proces rocesstappen stappen Een fase kent een reeks processtappen. In RoBeheer maken we onderscheid tussen vaste processtappen en variabele processtappen. Per fase kunnen maximaal 3 vaste en maximaal 10 variabele processtappen worden gedefiniëerd. Wanneer er behoefte is aan meer processtappen, dan moet een fase worden opgedeeld in meerdere subfasen. De 3 vaste processtappen zijn: a. Plan Valideren; b. Plan waarmerken en c. Plan beschikbaar stellen. Vaste processtappen hebben altijd deze namen, maar zijn afhankelijk van de inrichting van de fase niet altijd aanwezig. Variabele processtappen kunnen door de Gebruiker zelf worden gedefinieerd. Vaste processen worden gekenmerkt door een letter en de variabele processen met een cijfer. Deze cijfers en letters worden ook bij de Notificaties in de tijdbalk getoond. Het rode kruis voor een processtap geeft aan dat deze nog niet is voltooid. Wanneer de processtap is afgerond wijzigt het rode kruis in een groen vinkje. Met een muisklik op dit icoon wordt de bij het icoon behorende variabele processtap bewerkt. Met een muiskik op dit icoon wordt de bij het icoon behorende vaste processtap bewerkt Vaste processtap a: Plan Valideren Voordat een Plan gewaarmerkt en beschikbaargesteld kan worden, moet men zeker zijn van de juridische en technische juistheid van het Plan. De stap Plan Valideren speelt daarin een belangrijke rol. Door te klikken op het icoon Plan Valideren opent het venster met dezelfde naam. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 97

98 De Plan validatie bestaat uit de RO-validatie en optioneel ook de handboek validatie. Niet iedere overheid hanteert een eigen handboek. Is er geen sprake van een eigen handboek, dan zal er ook geen handboek-validatie mogelijk zijn. In dat geval wordt in het scherm alleen de RO-validatie getoond Ro validatie Indien er in RoBeheer bij dit plan een GML is ingelezen, dan is er een link naar de GML zichtbaar. Dat zelfde geldt voor een XML-plantekst. Door te kilikken op de bestandsnaam kan het GML-bestand of de XML-plantekst in een venster worden bekeken. Afhankelijk van de instellingen op uw pc kan hierbij een venster openen waarin wordt gevraagd of u het bestand wilt openen met een geschikte applicatie of dat u het bestand wilt opslaan. U kunt een GML vaak prima bekijken in een webbrowser als Firefox, of in een tekst-editor. Een groene vink of rood kruis vooraan de regel geeft aan dat het GMLbestand of de XML-plantekst wel of niet is gevalideerd. Het daadwerkelijk Valideren verloopt via de standaard validatieservice van ruimtelijkeplannen.nl. Middels het Valideren wordt getoetst of het Plan voldoet aan de technische vereisten die in de RO-standaarden zijn vastgelegd. De validatie kan op 2 manieren worden uitgevoerd. De knop Valideer GML start een directe validatie. Het validatierapport wordt direct in beeld getoond zodra de validatie gereed is. Bij sommige grote plannen kan het Valideren zo lang duren, dat het niet wenselijk is om te wachten op het resultaat. U kunt er dan beter voor kiezen om de knop Valideer GML via te gebruiken. Het validatierapport wordt dan per naar u toe gestuurd. Hieronder is een voorbeeld van een validatierapport zichtbaar. 98 Handleiding bij Robeheer versie ( )

99 Bestanden genoemd in het GML bestand Naast de technische validatie, moet er ook een inhoudelijke validatie plaatsvinden. In de GML komen verwijzingen voor naar andere bestanden die onderdeel uitmaken van het Plan, zoals bijvoorbeeld de Regels of de Toelichting. RoBeheer controleert of de bestanden waarnaar wordt verwezen ook daadwerkelijk aanwezig zijn in RoBeheer. Met een groene of rode vlag wordt aangegeven dat het genoemde bestand wel of niet is aangetroffen. Indien uit een validatie van het GML-bestand blijkt dat de levering niet correct of niet compleet is, dan moet met de leverancier van het Plan worden overlegd over toezending van de gecorrigeerde of ontbrekende bestanden. Geadviseerd wordt om in die gevallen een nieuw en volledig Plan te leveren in de vorm van een ZIP-bestand. Indien het Plan valide wordt bevonden kunnen we de optie Gevalideerd aanvinken en eventueel een aangepaste validatiedatum kiezen. In het veld Extra informatie kan desgewenst een opmerking worden opgenomen over de validatie. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 99

100 Klik op het groene vinkje om de validatie af te ronden of op het rode min-teken om de procedure af te breken Handboek Validatie In het Handboek legt een Bronhouder beleidsmatige keuzen vast die specifiek zijn voor de eigen organisatie. Indien de Bronhouder een handboek in RoBeheer heeft gedefinieerd zal binnen de vaste processtap a niet alleen een GML-validatie worden uitgevoerd, maar ook een Handboek-validatie. Het beheren van een Handboek is verder toegelicht in hoofdstuk Bij de handboekvalidatie worden alle planonderdelen (Bestemmingen en Aanduidingen) opgemerkt die wel voorkomen in het Plan, maar nog niet in het Handboek. Er zijn op dat moment 2 mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat deze planonderdelen worden geaccepteerd en opgenomen in het Handboek. Mochten dezelfde onderdelen daarna nog eens voorkomen in een ander Plan, dan zullen deze bij de Handboek validatie ook niet meer worden opgemerkt. Door op het icoon Voeg toe aan Handboek te klikken kunt u de gesignaleerde planonderdelen accepteren en opnemen in het Handboek. Het alternatief is dat u als Bronhouder niet accepteert dat deze planonderdelen zijn gebruikt. In dat geval worden de planonderdelen niet opgenomen in het Handboek en dient het Plan zodanig te worden aangepast dat de geweigerde planonderdelen niet meer voorkomen. 100 Handleiding bij Robeheer versie ( )

101 Afronden processtap stap a: a Plan Valideren Als afronding van deze processtap moeten we nu nog een vinkje plaatsen achter Gevalideerd. Ook hier kunnen we eventueel de datum aanpassen en een opmerking opnemen. Klik op het groene vinkje om de processtap af te ronden of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Vanuit dit venster kunnen we navigeren naar: Basisgegevens of Detailgegevens. Kiezen we voor Detailgegevens dan zien we dat de processtap Plan Valideren de status afgerond heeft gekregen, wat blijkt uit het groene vinkje Vaste processtap b: Plan Waarmerken Door te klikken op het icoon Bewerk opent het venster Geleideformulier Waarmerken en Geleideformulier Bewerken. Vanuit de titelbalk van dit venster kunnen we navigeren naar: Basisgegevens of Detailgegevens. Daaronder wordt met een groene vink of een rood kruis aangegeven of het: Geleideformulier is gewaarmerkt of niet. Geleideformulier aanwezig is. Indien aanwezig, dan wordt de bestandsnaam getoond. Van het waarmerkproces wordt een logbestand bijgehouden. Zolang er nog niet is gewaarmerkt is er geen logbestand aanwezig. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 101

102 Historisch attribuut Het Historisch attribuut zult u in het geleideformulier alleen tegenkomen bij IMRO2008 plannen. Het geeft aan of deze versie van het plan actueel of niet (meer) actueel en dus historisch is. Klik op het groene icoon om de planhistorie te wijzigen Startpagina-Supplement Supplement Het is mogelijk om als Bronhouder referenties naar een Startpagina (internetpagina over het ruimtelijke instrument als startpunt van de verbeelding) toe te voegen aan het Geleideformulier. Dit is niet verplicht. Als u een startpagina wilt toevoegen, selecteert u het bestand en verplaatst u het naar de linkerkolom genoemd in het Geleideformulier. U kunt ook een link (URL) van de startpagina ingeven en deze vervolgens naar de linkerkolom verplaatsen. De groene vlag voor de bestandsnaam geeft aan dat de opgegeven Startpagina een bestand uit de toegevoegde dataset is. Het gele informatiebord geeft aan dat de opgegeven Startpagina niet een bestand uit de de toegevoegde dataset is, maar een externe pagina. U kunt een startpagina ook weer uit het geleideformulier verwijderen door het bestand te selecteren (aanvinken) en op de knop Geselecteerde bestanden verwijderen te klikken. 102 Handleiding bij Robeheer versie ( )

103 Stijlbladen Stijlbladen zorgen ervoor dat uw html of xml planteksten in de gewenste stijl gepubliceerd worden, bijvoorbeeld in de huisstijl van uw organisatie. Een stijlblad herkent u aan de extensie.css. Als u één of meerdere stijlbladen wilt toevoegen, selecteert u de bestanden en verplaatst u deze naar de linkerkolom genoemd in het Geleideformulier. U kunt ook een link (URL) naar een extern stijlblad ingeven en deze vervolgens naar de linkerkolom verplaatsen. De groene vlag voor de bestandsnaam geeft aan dat het opgegeven Stijlblad in RoBeheer aanwezig is is. Het gele informatiebord geeft aan dat het opgegeven Stijlblad niet een bestand uit de de toegevoegde dataset is, maar een extern Stijlblad. U kunt een Stijlblad ook weer uit het geleideformulier verwijderen door het bestand te selecteren (aanvinken) en op de knop Geselecteerde bestanden verwijderen te klikken. Indien de leverancier van een ruimtelijk instrument ook een Geleideformulier meelevert, is het van belang om te controleren of de verwijzingen naar externe Stijlbladen kloppend zijn. Vaak zijn deze fictief, aangezien de weblocatie voor het instrument niet bekend is bij de leverancier. Onderdelen Een ruimtelijk instrument bestaat altijd uit meerdere bestanden (Onderdelen). Er is minimaal sprake van een GML-bestand, een Geleideformulier en 1 of meerdere tekstbestanden. Onder het kopje Onderdelen in het Geleideformulier dienen alle Onderdelen van het plan opgesomd te worden. Dit lijstje bepaalt welke bestanden gepubliceerd worden op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl) Ontbreekt er een onderdeel in het geleideformulier, dan zal het plan onvolledig gepubliceerd worden. Onderdelen kunnen binnen het Geleideformulier (linkerkolom) of buiten het Geleideformulier (rechterkolom) geplaatst worden. Klik op het icoon Geselecteerde bestanden verwijderen onder de bestandenlijst om deze bestanden binnen of buiten het Geleideformulier te plaatsen. De optie Selecteer alles kunt u gebruiken als u alle bestanden wilt verplaatsen. De groene vlag voor de bestandsnaam geeft aan dat het genoemde Bestand in RoBeheer aanwezig is. De rode vlag voor de bestandsnaam geeft aan dat het genoemde Bestand ontbreekt in RoBeheer. Dit is een indicatie dat het plan nog niet volledig in RoBeheer aanwezig is, of dat er foutieve verwijzingen in het plan zitten. U kunt het plan niet publiceren voordat deze fouten of onvolledigheden zijn opgelost. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 103

104 Het is ook mogelijk dat u als Bronhouder nog onderzoeksrapporten wilt toevoegen (bijvoorbeeld als bijlage bij de toelichting). In dat geval dient u ervoor te zorgen dat de bestanden een correcte bestandsnaam hebben. Daarna kunt u de bestanden inlezen in RoBeheer en als Onderdeel toevoegen in het Geleideformulier. Klik op het icoon Geleideformulier Waarmerken om het waarmerkproces te starten of op het rode min-teken om de procedure af te breken. Na het Waarmerken wordt de status in het scherm aangepast. Door te klikken op de tekst Logfile bij Waarmerken Geleideformulier kunnen we zien hoe het waarmerkproces is verlopen. 104 Handleiding bij Robeheer versie ( )

105 Vaste processtap c: Plan beschikbaarstellen Door te klikken op het icoon Bewerk opent het venster Plan beschikbaarstellen. Vanuit de titelbalk van dit venster kunnen we voor het actuele Plan navigeren naar de Basisgegevens of Detailgegevens. Daaronder wordt met een groene vink of een rood kruis aangegeven of het Plan beschikbaar is gesteld of niet. Tevens staat voor ieder van de 4 deelstappen aangegeven of deze wel of niet uitgevoerd zijn. Ook dat wordt aangegeven met een rood kruis of een groene vink. In het scherm zijn ook 2 linkjes zichtbaar. Met de eerste link kan het Log bestand van de waarmerkservice worden geopend. Indien er bij het waarmerken iets mis gaat kan het Log bestand helpen bij het oplossen van het probleem. Met de tweede link kunt u het manifest zelf bekijken. Het manifest is prima te raadplegen met uw webbrowser. In het onderste deel van het scherm kunt u het manifest bekijken. Het manifest is opgebouwd uit Dossiers en binnen de Dossiers bevinden zich Plannen of versies van Plannen. In een Dossier kunnen zich bijvoorbeeld de voorontwerp-versie, de ontwerpversie en de vastgestelde versie van een bepaald plan bevinden. Het is echter ook mogelijk dat plannen met een verschillend plantype in een Dossier zitten. Zo kunnen een Bestemmingsplan en een bijbehorend Exploitatieplan samen in een Dossier zitten. De verschillende Dossiers zijn te openen door op dit icoon te klikken. De plannen die in het Dossier zitten worden daardoor zichtbaar. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 105

106 Het actuele plan (mits reeds beschikbaargesteld) is te herkennen aan het vette lettertype en de aanduiding [huidig plan]. In de kolom Dossier/Idn wordt het Dossiernummer respectievelijk Plan Idn vermeld. Merk op dat het Dossiernummer hetzelfde is als het Plan Idn minus de laatste 4 karakters (de versiecode). RoBeheer plaatst op basis van het Plan Idn een Plan in het juiste Dossier. U hoeft dus nooit een nieuw Dossier aan te maken, dat gebeurt automatisch. In de kolom Status wordt de Dossierstatus respectievelijk Planstatus getoond. De Dossiers en Dossierstatus komen alleen voor in het STRI2012 manifest. Toch wordt de Dossierstatus altijd getoond in stap c, ook als uw organisatie nog met een STRI2008 Manifest werkt. Op termijn zal iedere organisatie met het STRI2012 manifest gaan werken en zal de Dossierstatus dus ook zeker getoond moeten worden. Bovendien heeft iedere organisatie tijd nodig om de Dossierstatussen in het STRI2012 Manifest op orde te krijgen, terwijl gelijktijdig nog IMRO2008 plannen beschikbaargesteld moeten worden. In RoBeheerAdmin is via de indicator Actueel manifest in te stellen met welk manifest uw organisatie werkt. In de praktijk zal iedere organisatie voor 1 juli 2013 overstappen van het STRI2008 manifest naar het STRI2012 manifest. Soms dient u de Dossierstatus in 2 stappen aan te passen. U kunt bijvoorbeeld niet direct van de Dossierstatus in voorbereiding naar de status deels in werking. Dit is alleen mogelijk door de Dossierstatus eerst aan te passen naar vastgesteld. Daarna kunt u de Dossierstatus wel wijzigen van vastgesteld naar deels in werking. In de praktijk zult u merken dat als de juiste procedures worden gevolgd, het niet nodig zal zijn om een Dossierstatus in 2 stappen aan te passen. Immers: Voordat een Dossier de Dossierstatus deels in werking kan bereiken moet het al een hele tijd de Dossierstatus vastgesteld hebben gehad. Processtap c (Plan Beschikbaarstellen) wordt grofweg voor 3 mogelijke acties gebruikt. Het is mogelijk om een nieuw Plan beschikbaar te stellen voor de landelijke voorziening. Het is mogelijk om een beschikbaargesteld Plan juist te verwijderen van de landelijke voorziening. Het is mogelijk om de Dossierstatus van een beschikbaargesteld Plan te wijzigen. In de Beheerdersinterface kan ingesteld worden of deze processtap automatisch of handmatig dient te verlopen. Handmatig betekent in dit geval dat alle stappen apart van elkaar doorlopen moeten worden. Er kan ook worden gekozen voor Beiden waardoor zowel het automatisch als het handmatig Beschikbaarstellen mogelijk is. Hieronder zijn de verschillende scenario s voor automatisch en handmatig beschikbaarstellen beschreven. 106 Handleiding bij Robeheer versie ( )

107 Plan beschikbaarstellen (automatisch) Het beschikbaarstellen van een plan bestaat feitelijk uit 4 verschillende stappen. Indien gekozen is voor automatisch beschikbaarstellen worden deze 4 stappen met één druk op de knop alle vier uitgevoerd. Het gaat om de volgende 4 stappen. Manifest bewerken, het huidige Plan opnemen in het Manifest, mogelijk dient daarbij de dossierstatus te worden aangepast. Manifest waarmerken, zodra het Manifest is aangepast, dient het opnieuw gewaarmerkt te worden. Manifest beschikbaarstellen, het aangepaste, gewaarmerkte Manifest wordt op een weblocatie beschikbaar gesteld. Planbestanden beschikbaarstellen, alle planbestanden die genoemd worden in het Geleideformulier worden op een weblocatie beschikbaar gesteld. Bij ieder van deze 4 stappen wordt middels een groene vink of rood kruis aangegeven of deze stap wel of niet afgerond is. Klik op het icoon Beschikbaarstellen om het Plan Beschikbaar te stellen. Daarmee worden feitelijk alle 4 genoemde stappen automatisch afgehandeld. Klik eventueel op het icoon Annuleer om de procedure af te breken. Valideer na het beschikbaarstellen van een Plan altijd het manifest. Zie hiervoor paragraaf Plan beschikbaarstellen (handmatig) Het beschikbaarstellen van een plan bestaat uit de volgende 4 stappen. Manifest bewerken, het huidige Plan opnemen in het Manifest, mogelijk dient daarbij de dossierstatus te worden aangepast. Manifest waarmerken, zodra het Manifest is aangepast, dient het opnieuw gewaarmerkt te worden. Manifest beschikbaarstellen, het aangepaste, gewaarmerkte Manifest wordt op een weblocatie beschikbaar gesteld. Planbestanden beschikbaarstellen, alle planbestanden die genoemd worden in het Geleideformulier worden op een weblocatie beschikbaar gesteld. Bij ieder van deze 4 stappen wordt middels een groene vink of rood kruis aangegeven of deze stap wel of niet afgerond is. Bij elk van de 4 stappen kunnen de volgende iconen voorkomen. Met dit icoon voert u de desbetreffende stap uit. In de procedure van het handmatig Beschikbaarstellen van een Plan gebruikt u dit icoon dus 4x. Met dit icoon kunt u een stap terugdraaien (bijvoorbeeld beschikbaargestelde bestanden verwijderen van de weblocatie). In de procedure van het handmatig Beschikbaarstellen gebruikt u dit icoon doorgaans niet. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 107

108 Met dit icoon kunt u de procedure afbreken. Valideer na het beschikbaarstellen van een Plan altijd het manifest. Zie hiervoor paragraaf Plan verwijdere n (automatisch) Het verwijderen van een plan bestaat feitelijk uit 4 verschillende stappen. Indien gekozen is voor automatisch beschikbaarstellen worden deze 4 stappen met één druk op de knop alle vier uitgevoerd. Het gaat om de volgende 4 stappen. Manifest bewerken, het huidige Plan verwijderen uit het Manifest, mogelijk dient daarbij de dossierstatus te worden aangepast. Manifest waarmerken, w zodra het Manifest is aangepast, dient het opnieuw gewaarmerkt te worden. Manifest beschikbaarstellen, het aangepaste, gewaarmerkte Manifest wordt op een weblocatie beschikbaar gesteld. Planbestanden verwijderen, alle planbestanden die bij het te verwijderen Plan horen, worden van de Weblocatie verwijderd. Bij ieder van deze 4 stappen wordt middels een groene vink of rood kruis aangegeven of deze stap wel of niet afgerond is. Met een klik op het icoon Verwijder worden alle 4 hiervoor genoemde stappen uitgevoerd. Klik op het icoon Annuleer om de procedure af te breken. Valideer na het verwijderen van een Plan altijd het manifest. Zie hiervoor paragraaf Plan verwijderen (handmatig) Het verwijderen van een plan bestaat feitelijk uit 4 verschillende stappen. Indien gekozen is voor handmatig beschikbaarstellen dienen deze 4 stappen ook alle vier in de juiste volgorde te worden afgewerkt. Het gaat om de volgende 4 stappen. Manifest bewerken, het huidige Plan verwijderen uit het Manifest, mogelijk dient daarbij de dossierstatus te worden aangepast. Manifest waarmerken, zodra het Manifest is aangepast, dient het opnieuw gewaarmerkt te worden. Manifest beschikbaarstellen, het aangepaste, gewaarmerkte Manifest wordt op een weblocatie beschikbaar gesteld. Planbestanden verwijderen, alle planbestanden die bij het te verwijderen Plan horen, worden van de Weblocatie verwijderd. Bij ieder van deze 4 stappen wordt middels een groene vink of rood kruis aangegeven of deze stap wel of niet afgerond is. 108 Handleiding bij Robeheer versie ( )

109 Met dit icoon voert u de desbetreffende stap uit. In de procedure van het verwijderen van een Plan gebruikt u dit icoon 2x. In de 2 e stap waarmerkt u het zojuist aangepaste Manifest opnieuw en in de 3 e stap stelt u het opnieuw gewaarmerkte Manifest weer beschikbaar. Met dit icoon kunt u een stap terugdraaien. In de procedure van het verwijderen van een Plan gebruikt u dit icoon ook 2x. In de 1 e stap verwijdert u het Plan uit het Manifest. In de 4 e en laatste stap verwijdert u de Planbestanden van de Weblocatie. Klik op het icoon Annuleer om de procedure af te breken. Valideer na het verwijderen van een Plan altijd het manifest. Zie hiervoor paragraaf Dossierstatus aanpassen (automatisch) In sommige gevallen hoeft alléén de Dossierstatus aangepast te worden en hoeft er verder geen nieuw Plan, of nieuwe versie van een Plan beschikbaargesteld te worden. In dat geval kunt u in stap c de gewenste Dossierstatus kiezen uit een lijstje. Een wijziging van de Dossierstatus bevestigt u door een klik op de groene vink. In het keuzelijstje zijn standaard alleen de dossierstatussen zichtbaar die logischerwijs kunnen volgen op de huidige dossierstatus. Heeft u per ongeluk een verkeerde dossierstatus gekozen, vink dan de checkbox naast de dossierstatus aan. Daarmee kunt u terug naar een vorige dossierstatus en kunt u de fout herstellen. Valideer na het aanpassen van een Dossierstatus altijd het manifest. Zie hiervoor paragraaf Dossierstatus aanpassen (handmatig) In sommige gevallen hoeft alléén de Dossierstatus aangepast te worden en hoeft er verder geen nieuw Plan, of nieuwe versie van een Plan beschikbaargesteld te worden. In dat geval kunt u in stap c de gewenste Dossierstatus kiezen uit een lijstje. Na het kiezen van de nieuwe Dossierstatus voert u 3 stappen uit om de wijziging door te voeren in het Manifest. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 109

110 Manifest bewerken, de gekozen Dossierstatus verwerken in het Manifest. Daarmee vervalt het waarmerk van het Manifest. Manifest waarmerken, zodra het Manifest is aangepast, dient het opnieuw gewaarmerkt te worden. Manifest beschikbaarstellen, het aangepaste, gewaarmerkte Manifest wordt op een weblocatie beschikbaar gesteld. Alle drie genoemde stappen voert u uit door bij de betreffende stap op de groene vink te klikken. In het keuzelijstje zijn standaard alleen de dossierstatussen zichtbaar die logischerwijs kunnen volgen op de huidige dossierstatus. Heeft u per ongeluk een verkeerde dossierstatus gekozen, vink dan de checkbox naast de dossierstatus aan. Daarmee kunt u terug naar een vorige dossierstatus en kunt u de fout herstellen. Valideer na het aanpassen van een Dossierstatus altijd het manifest. Zie hiervoor paragraaf Manifest Valideren Door het Manifest van uw organisatie te Valideren kunt u controleren of de wijzigingen die u heeft doorgevoerd goed zijn gegaan. Als er sprake is van een fout, zal dit tot resultaat hebben dat de wijziging niet verwerkt kan worden op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl). Deze landelijke voorziening harvest 1x per etmaal alle doorgevoerde wijzigingen in het Manifest. Als u het Manifest niet valideert en er is sprake van een fout, dan komt u daar dus pas de volgende dag achter. U kunt dit soort ongemakken heel eenvoudig voorkomen door na iedere wijziging een validatie van het Manifest uit te voeren. Klik op het icoon Manifest valideren. Op dat moment wordt een nieuw venster of tabblad van uw webbrowser geopend. Als het goed is, wordt de manifestvalidatie direct gestart. Het is mogelijk dat de validatie de eerste keer niet automatisch start. U kunt in dat geval proberen om het validatie-venster of tabblad af te sluiten en opnieuw op de knop Manifest valideren te klikken. Start de validatie dan nog niet automatisch, dan kunt u de validatie ook handmatig starten door de URL van uw Manifest in te vullen in het veld Manifestlokatie en op de knop Valideer manifest te klikken. Het resultaat van de Manifest-validatie wordt getoond in een validatierapport. De layout van het validatie-rapport is afhankelijk van de STRI-versie van uw manifest. Betreft het een STRI2008 manifest, dan wordt een lijst getoond met alle Plannen in het Manifest. Betreft het een STRI2012 manifest, dan wordt een lijst getoond met de Dossiers in het manifest. 110 Handleiding bij Robeheer versie ( )

111 Sommige organisaties hebben naast een STRI2008 of STRI2012 manifest ook nog een STRI2006 manifest. In een STRI2006 manifest zitten oude plannen die niet aan de digitale verplichtingen hoeven te voldoen. Een STRI2006 manifest kan op dezelfde wijze worden gevalideerd als de andere manifestversies. In het onderste deel van het scherm worden de validatie-resultaten getoond. Als u bij deze resultaten alléén de term Succesvol in groene letters ziet staan, is het manifest in elk geval valide. Heeft u alleen een plan verwijderd uit het Manifest, dan kunt u er nu vanuit gaan dat alles goed is gegaan. Heeft u een dossierstatus aangepast of een nieuw plan beschikbaargesteld, dan zijn nog aanvullende validaties nodig. Selecteer daarom het dossier waar het plan in zit dat u zojuist beschikbaargesteld heeft, of waarvan u de Dossierstatus heeft aangepast men klik op Valideer dossier. Daarna kunt u binnen het dossier nog het plan selecteren dat u eventueel beschikbaar heeft gesteld. Selecteer dit plan en klik op Valideer plan. In een STRI2008 Manifest komen geen Dossiers voor. Na de initiële Manifest-validatie kunt u direct een Plan selecteren en kilkken op Valideer plan. Met de genoemde acties worden het Dossier en het Plan gevalideerd. Het digitale waarmerk van het plan wordt gecontroleerd en er wordt gekeken of alle bestanden die in het geleideformulier worden genoemd ook daadwerkelijk op de aangegeven locatie staan. Als in het validatierapport alleen groene meldingen Succesvol worden Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 111

112 gemeld, is het plan op de juiste wijze beschikbaar gesteld en zal de landelijke voorziening de publicatie accepteren. Mochten er in het Manifest, in het Dossier of bij het Plan fouten worden gemeld in het validatie-rapport, dan is het zeer waarschijnlijk dat de publicatie op de landelijke voorziening niet zal slagen. Het is van groot belang dat u de foutmelding goed leest en interpreteert. Op basis van de foutmelding kunt u vaak al afleiden wat er precies fout is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er een bestand ontbreekt, of dat er een verkeerde dossierstatus is gekozen. Op de website van Geonuvum is ook meer informatie te vinden over veel voorkomende validatiefouten Variabele Processtappen Door te klikken op het icoon Bewerk opent een venster met in de titelbalk de beschrijving van het proces. Alle variabele processtappen worden op gelijke wijze bewerkt en afgehandeld. Achter termijn kunnen we de periode die het proces beslaat aanpassen door op het kalender icoon te klikken en een datum te selecteren voor de start en afloop van de termijn. Datzelfde geldt voor de afhandeling van een proces, waarbij we nog wat extra informatie kunnen opgeven. Klik op het groene vinkje om de wijzigingen te accepteren of op het rode min-teken om de procedure af te breken. 112 Handleiding bij Robeheer versie ( )

Release Notes. RoBeheer 2.0. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Release Notes. RoBeheer 2.0. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Release Notes V RoBeheer 2.0 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle Rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding 1.4. RoBeheer. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Handleiding 1.4. RoBeheer. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.4 Handleiding V RoBeheer Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle Rechten voorbehouden.

Nadere informatie

1.4. Installatie toelichting. RoTekst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

1.4. Installatie toelichting. RoTekst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.4 Installatie toelichting V RoTekst Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle rechten

Nadere informatie

RoBeheer 1.5. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening. Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch

RoBeheer 1.5. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening. Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch 1.5 Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch Postbus 2447 5202 CK s-hertogenbosch V T 073523 3950 F 073523 3998 www.crotec.nl info@crotec.nl RoBeheer Vestiging Amsterdam Plotterstraat 22 1033 RX

Nadere informatie

RoBeheer. FAQ Robeheer. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening. Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch

RoBeheer. FAQ Robeheer. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening. Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch FAQ Robeheer Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch Postbus 2447 5202 CK s-hertogenbosch RoBeheer V T 073523 3950 F 073523 3998 www.crotec.nl info@crotec.nl Vestiging Amsterdam Plotterstraat

Nadere informatie

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.1 Installatie en configuratie, Licentie Systeem Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294)

Nadere informatie

Installatiehandleiding 2.0. RoTekst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Installatiehandleiding 2.0. RoTekst. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 2.0 Installatiehandleiding V RoTekst Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle rechten

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren en Intramed

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX (Untitled) Voor Mac OSX Copyright 2012 Convenient en licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

Release Notes. RoPlan 2.0.5. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Release Notes. RoPlan 2.0.5. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Release Notes V RoPlan 2.0.5 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 I Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 ESS... Iconen selecteren 1 1.2 ESS... Inlog scherm tekst

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren en Intramed

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer Snel aan de slag met Bibliotheek.net Systeembeheer (Systeembeheerhandleiding) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Handleiding Procesarchitectuur Herziening

Handleiding Procesarchitectuur Herziening Handleiding Procesarchitectuur Herziening Beheerders scholen procesarchitectuur.ihks.nl Inhoud Inleiding... 3 Meerdere schooleigen omgevingen... 3 Contact... 3 Inloggen... 4 Beveiliging... 4 Inloggen beheerdersaccount...

Nadere informatie

Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers

Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers December 2015 Postbus 19196 3001 BD Rotterdam Bezoekadres Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T 010-2066556 F 010 2130384 info@kennisid.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Wat is... 1 1.2 Vragen over...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP Inleiding Het is mogelijk om de declaraties elektronisch rechtstreeks vanuit Winmens in te dienen bij Vecozo. Zo kunt u als u een (verzamel)zip maakt bij declaratie inzien deze meteen indienen bij Vecozo.

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding Online Boekhouden

Handleiding Online Boekhouden Handleiding Online Boekhouden Het online boekhoudprogramma kan gestart worden op de site van Horeca Boekhouden.nl (http://www.horecaboekhouden.nl/fin_administratie.php). Om verbinding te maken, moet op

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Copyright 2013, Centric Netherlands B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon: 071-5262449 E-mail: trombosedienst@lumc.nl www.trombosedienst-leiden.nl

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Versie 1 Januari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanmelden voor uw inschrijving... 3 1.1 Het project op Aanbestedingskalender.nl... 3 1.2 Het project zichtbaar maken

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor ipad en iphone

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor ipad en iphone Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor ipad en iphone Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave V1.02 2

Inhoudsopgave V1.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor ipad of iphone

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor ipad of iphone KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor ipad of iphone Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren

Nadere informatie

ZIVVER Gebruikershandleiding

ZIVVER Gebruikershandleiding Versie: 2.0 Datum: 11 april 2017 support@zivver.com www.zivver.com Inhoud Welkom bij ZIVVER!... 3 1. Inloggen in je online veilige postvak... 4 2. Stuur een veilig bericht vanuit je online veilige postvak...

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding . Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is Citrix?... 3 1.2 Voordelen van Citrix... 3 1.3 Wat heeft u nodig om toegang te krijgen... 3 2 Systeemeisen... 4 2.1 Ondersteunde Web browsers...

Nadere informatie

Inhoudsopgave V2.02 2

Inhoudsopgave V2.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram 2 Eisenanalyse 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram beschrijvingen van de UseCases en/of prototype Inloggen Inloggen Deze usecase zorgt ervoor dat de gebruiker zich kan inloggen op het systeem. lid

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie